Eprints Repo

Items where Year is Not Specified

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 71.

Conference or Workshop Item

Безик, К. І. and Лічна, А. І. Захворювання у риб, як індикатор забруднення водного середовища. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. Любительське рибальство, як елемент рекреації і туризму у Національному природному парку Нижньодністровський. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Лічна, А. І. and Безик, К. І. Аналіз світових обсягів продукції у внутрішніх водах. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Сербов, М. Г. and Шумарін, Д. П. and Шекк, П. В. Деякі аспекти сучасного гідро-екологічного стану Хаджибейського лиману. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Сидорак, Р. В. Склад раціонів білого дністровського раку Pontastacus eichwaldi bessarabicus в умовах штучного вирощування. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Соборова, О. М. and Куделіна, О. Ю. Developing global feed production for aquaculture. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Шекк, П. В. and Гетманець, В. О. Вплив рівневого режиму пониззя р. Дністер та верхів’я Дністровського лиману на відтворення туводної іхтіофауни. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Шекк, П. В. and Моторна, Т. В. Еколого-біологічні проблеми функціонування придунайських озер: Китай, Ялпуг і Кугурлуй. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Шекк, П. В. and Очеретнюк, С. О. Особливості формування гідро-екологічного режиму ріки Дністер. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Book

Хохлов, С. М. Конспект лекцій з дисципліни "Аквакультура природних водойм". ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Thesis

Голов, Є. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Рибоводно-біологічні показники та екстер’єрні ознаки промислово цінних видів риб". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Градінар, П.І. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Еколого-фізіологічні аспекти культивування живих кормів, як стартового корму для личинок риб". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гуркуш, П.А. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Сучасний стан біології, запасів та промислу атерини в Чорному морі". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Довбиш, Р. Р. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Стан організму деяких видів риб в умовах антропогенного впливу". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Калашнікова, А. Г. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Дубоссарське водосховище та його вплив на формування іхтіофауни нижнього Дністра". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кашнян, А. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Перспективний розвиток світового виробництва кормів для аквакультури". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кириченко, О. О. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Морфофізіологічний статус як відображення адаптивних можливостей організму риб ". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ковтун, І. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему "Економічна оцінка та аналіз управлінських рішень з раціонального використання водних біоресурсів". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Паламарчук, В. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Технологія відтворення та вирощування креветки Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Teaching Resource

Соборова, О. М. Силлабус навчальної дисципліни "Аквакультура природних водойм" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво розділ Годівля риб " для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Генетика риб" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни "Іхтіологія (загальна та спеціальна)"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни: "Організація виробництва і стандартизація продукції аквакультури у рибництві" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Рибогосподарська гідротехніка" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Розведення і селекція риб" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Теорія динаміки стада риб"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Безик, К. І. Силлабус навчальної дисципліни "Зоологія (безхребетних та хордових)"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. Силлабус навчальної дисципліни "Марикультура" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Безик, К. І. Cиллабус з дисципліни: "Методика дослідної справи у рибництві"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Барсукова, О. А. and Кирнасівська, Н. В. Силлабус навчальної дисципліни "Біоекологічні основи продуктивності АЕС та агрокліматичні дослідження" для магістрів 1-го року денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОП " Екологія та охорона авколишнього середовища". [Teaching Resource]

Безик, К. І. Силабус навчальної дисципліни: "Методика дослідної справи у рибництві " спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силабус навчальної дисципліни: "Рибогосподарська гідротехніка " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво Розділ Розведення і селекція риб" для студентів заочної форми навчання 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни: "Біологічний моніторинг водного середовища" для студентів заочної форми навчання 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силабус навчальної дисципліни: "Екологізація рибництва" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силабус навчальної дисципліни: "Статистичні методи в біологічних дослідженнях" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Робоча програма навчальної практики за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" ОПП «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів»,для студентів 4 року навчання вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Оцінка прогнозування і управління якістю вод рибогосподарських водойм " спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Ветеренарія та гігієна у рибництві" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво розділ Біологічна продуктивність водних екосистем" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Оцінка прогнозування і управління якістю вод рибогосподарських водойм " спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Ветеренарія та гігієна у рибництві" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво розділ Біологічна продуктивність водних екосистем" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. ) Силлабус навчальної дисципліни: "Іхтіопаталогія(санітарія риб)" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – ,бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура, освітньо-професійної програми «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. Методичні вказівки до виконання курсового проєкта РВО «Бакалавр», «Магістр» спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура, освітньо�професійної програми «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Соборова, О. М. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Аквакультура природних водойм» для студентів ІІ курсу денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. Силлабус Інженерні основи систем захисту навколишнього середовища. [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. Методичні вказівки щодо підготовки до СРС, виконання індивідуальних завдань та підготовки до семінарських занять для студентів 2 року навчання, денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Килимник, О. М. Збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни Конхіокультура. [Teaching Resource]

Курятников, В. В. and Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. Силлабус «Фізичні основи радіометрії та дозиметрії». [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни "Організація виробництва і стандартизація продукції аквакультури у рибництві" для студентів заочної форми навчання 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силабус навчальної дисципліни: "Фізіологія риб з основами гістології" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силабус навчальної дисципліни: "Іхтіологія (загальна та спеціальна)" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силабус навчальної дисципліни: "Еколого-економічне управління рибним господарством" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силабус навчальної дисципліни: "Гістологія і ембріологія водних тварин" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Сербов, М. Г. and Сидорак, Р. В. Силабус навчальної дисципліни: "Економічна діяльність підприємств рибництва" для студентів денно форми навчання, спаціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни "Оцінка якості морепродуктів та їх переробка" для студентів денної форми навчання-освітня програма «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силлабус навчальної дисципліни: "Гідробіологія" для студентів 2 курсу навчання денної форми навчання напряму підготовки 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Оцінка якості морепродуктів та їх переробка " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Аквакультура природних водойм " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Методи відтворення та товарного вирощування ракоподібних" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво в ріках, озерах та водосховищах" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силлабус навчальної дисципліни: "Гідробіологія" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Соборова, О.М. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво Розділ Годівля риб" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Хохлов, С. М. Методичні вказівки для лабораторних робіт по вивченню дисципліни «Аквакультура природних водойм» для студентів другого курсу денної форми навчання. [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Аквакультура штучних водойм " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Марикультура " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Конхіокультура" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Apr 20 10:00:31 2024 UTC.