Елементи, в которих рік: Не зазначено

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Г | Д | К | М | П | С | Ф | Ш | Я
Число елементів: 50.

Б

Балан, Г. К. Робоча програма навчальної практики з дисципліни МПН 2.07 «Геологія з основами геоморфології», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій». [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Балан, Г. К., Гращенкова, Т. В. Силлабус навчальної дисципліни "Геологія з основами геоморфології" спеціальність 103 "Науки про Землю". [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Балан, Г. К., Гращенкова, Т. В. Силлабус навчальної дисципліни "Геофізика з основами астрономії" (блок Геофізика) спеціальність 103 "Науки про Землю",193 "Геодезія та землеустрій". [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Балан, Г. К., Пилип'юк, В. В. Силлабус навчальної дисципліни "Геологія з основами геоморфології" спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій". [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Балан, Г. К., Чекамова, Л. М. Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Геологія з основами геоморфології», спеціальність 101 «Екологія». [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Безик, К.І. Силабус "Біологічні основи рибного господарства". [Навчальні матеріали ( * )]

Безик, К.І. Силабус "Основи рибоохорони". [Навчальні матеріали ( * )]

Безик, К.І. Силабус "Рибальство". [Навчальні матеріали ( * )]

Безик, К.І. Силабус "Зоологія (безхребетних та хордових)". [Навчальні матеріали ( * )]

Бунякова, Ю. Я. Силлабус навчальної дисципліни" Екологічний менеджмент та аудит". [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Бургаз, М.І. Силабус "Біологічний моніторинг водного середовища". [Навчальні матеріали ( * )]

Бургаз, М.І. Силабус "Охорона гідробіоресурсів". [Навчальні матеріали ( * )]

Бургаз, М.І. Силабус "Рибогосподарська гідротехніка". [Навчальні матеріали ( * )]

Бургаз, М.І. Силабус "Розведення і селекція риб". [Навчальні матеріали ( * )]

Бургаз, М.І., Лічна, А.І. Силабус "Іхтіопаталогія". [Навчальні матеріали ( * )]

Бургаз, М.І., Матвієнко, Т.І., Лічна, А.І. "Рибна промисловість одеської області". In: II Міжнародна науково-практична конференція, 27–29 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна.

Г

Глушков, Андрій Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Технічні засоби гідрометеорологічної служби”. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Гращенкова, Т. В. Робоча програма виробничої практики зі спеціальность 101 "Екологія". [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Гращенкова, Т. В. Наскрізна програма практик магістрів, спеціальність "Екологія" (101). [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Гращенкова, Т. В. Робоча програма з навчальної практики по дисципліні МПН 2.07 «Основи геодезії», спеціальність 103 «Науки про Землю». [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Гращенкова, Т. В. Робоча програма з навчальної практики по дисципліні МПН 2.07 «Основи геодезії», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій». [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Д

Домальчук, Т. В. кологічна оцінка якості води р. Грузька в районі Лелеківського водосховища в сучасний період. thesis, .

К

Компанієць, Ю. А. Порівняльний аналіз абіотичних показників (рівнів і мінералізації води) гідроекологічного режиму Куяльницького лиману в умовах поповнення морською водою (2015-2019 рр.) з даними попередніх років (2010-2014 рр.). thesis, .

Кулачок, К. В. Оцінка екологічного стану та екологічних ризиків нижнього Дністра. thesis, .

М

Матвієнко, Т.І. Силабус "Генетика риб". [Навчальні матеріали ( * )]

Матвієнко, Т.І. Силабус "Іхтіологія (загальна та спеціальна)". [Навчальні матеріали ( * )]

Матвієнко, Т.І. Силабус "Організація і стандартизація продукції аквакультури у рибництві". [Навчальні матеріали ( * )]

Матвієнко, Т.І. Силабус "Теорія динаміки стада риб"". [Навчальні матеріали ( * )]

П

Павленко, В. В. Екологічна оцінка якості води р. Сугоклія в сучасний період. thesis, .

Перегіняк, В. П. Екологічний стан р.Ворона на посту м.Тисмениця за багаторічний період. thesis, .

С

Скобяк, А. В. Оцінка наповнення штучних водойм у басейні річки Великий Куяльник і визначення референтного положення її русла за допомогою знімків з радіометрів Landsat та Sentinel для обґрунтування заходів з відновлення водної екосистеми річки. thesis, .

Соборова, О.М. Силабус "Аквакультура природних водойм". [Навчальні матеріали ( * )]

Соборова, О.М. Силабус "Годівля риб". [Навчальні матеріали ( * )]

Соборова, О.М. Силабус "Оцінка якості сировини водного походження". [Навчальні матеріали ( * )]

Соборова, О.М. Силабус "Технологія переробки риби". [Навчальні матеріали ( * )]

Соборова, О.М., Бургаз, М.І., Куделіна, О.Ю. "BIOINDICATION AND BIOTECHNESS OF THE MARINE ENVIRONMENT IN THE ODESSA REGION". In: STUDY OF MODERN PROBLEMS OF CIVILIZATION Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Oslo, Norway 19-23 October, 2020.

Соборова, О.М., Бургаз, М.І., Куделіна, О.Ю. The methods of bioindication and biotechness in assessing the marine environment. In: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ II Міжнародна науково‐практична конференція, 27–29 жовтня 2020 року, Київ, Україна.

Ф

Фульга, Р. І. Характеристика фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману під час подачі морської води за період з 2015 по 2018 рр. thesis, .

Ш

Шекк, П.В., Астафуров, Ю.О. "Толерантність личинок креветки Macrobrachium nipponense (Dе Haan, 1849) до температури і солоності в умовах Дністровського лиману". In: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ II Міжнародна науково‐практична конференція, 27–29 жовтня 2020 року, Київ, Україна.

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. Силабус "Методи рибогосподарських досліджень". [Навчальні матеріали ( * )]

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. Силабус "Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів". [Навчальні матеріали ( * )]

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. Силабус "Світове рибне господарство". [Навчальні матеріали ( * )]

Шекк, П.В., Лічна, А.І. Силабус "Марикультура". [Навчальні матеріали ( * )]

Шекк, П.В., Лічна, А.І. Силабус "Аквакультура штучних водойм". [Навчальні матеріали ( * )]

Я

Яров, Я. С. Силлабус навчальної дисципліни "Методи гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання)". [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Яров, Я. С. Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Гідрометрія та гідрохімія», спеціальність 101 «Екологія». [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Яров, Я. С. Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Топографо-геодезичні методи досліджень водних екосистем», спеціальність 101 «Екологія». [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Яров, Я. С. Силлабус навчальної дисципліни "Методи гідрометеорологічних вимірювань (нідрологічні вимірювання)" спеціальність 103 «Науки про Землю». [Навчальні матеріали ( * )]

Яров, Я. С. Робоча програма з навчальної дисципліни "Гідрометрія річкова", спеціальність 103 «Науки про Землю». [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Яров, Я. С. Робоча програма з навчальної практики з дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань", спеціальність 103 «Науки про Землю». [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Цей список був створений у Sun Apr 18 20:49:23 2021 MSK.