Eprints Repo

Items where Year is Not Specified

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 72.

Соборова, О. М. Силлабус навчальної дисципліни "Аквакультура природних водойм" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво розділ Годівля риб " для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Генетика риб" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни "Іхтіологія (загальна та спеціальна)"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни: "Організація виробництва і стандартизація продукції аквакультури у рибництві" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Рибогосподарська гідротехніка" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Розведення і селекція риб" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Теорія динаміки стада риб"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Безик, К. І. Силлабус навчальної дисципліни "Зоологія (безхребетних та хордових)"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. Силлабус навчальної дисципліни "Марикультура" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Безик, К. І. Cиллабус з дисципліни: "Методика дослідної справи у рибництві"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Барсукова, О. А. and Кирнасівська, Н. В. Силлабус навчальної дисципліни "Біоекологічні основи продуктивності АЕС та агрокліматичні дослідження" для магістрів 1-го року денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОП " Екологія та охорона авколишнього середовища". [Teaching Resource]

Безик, К. І. Силабус навчальної дисципліни: "Методика дослідної справи у рибництві " спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Безик, К. І. and Лічна, А. І. Захворювання у риб, як індикатор забруднення водного середовища. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Бургаз, М. І. Силабус навчальної дисципліни: "Рибогосподарська гідротехніка " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни: "Біологічний моніторинг водного середовища" для студентів заочної форми навчання 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво Розділ Розведення і селекція риб" для студентів заочної форми навчання 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силабус навчальної дисципліни: "Статистичні методи в біологічних дослідженнях" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силабус навчальної дисципліни: "Екологізація рибництва" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Робоча програма навчальної практики за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" ОПП «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів»,для студентів 4 року навчання вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Оцінка прогнозування і управління якістю вод рибогосподарських водойм " спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Ветеренарія та гігієна у рибництві" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво розділ Біологічна продуктивність водних екосистем" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Оцінка прогнозування і управління якістю вод рибогосподарських водойм " спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Ветеренарія та гігієна у рибництві" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво розділ Біологічна продуктивність водних екосистем" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. ) Силлабус навчальної дисципліни: "Іхтіопаталогія(санітарія риб)" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – ,бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. Любительське рибальство, як елемент рекреації і туризму у Національному природному парку Нижньодністровський. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура, освітньо-професійної програми «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. Методичні вказівки до виконання курсового проєкта РВО «Бакалавр», «Магістр» спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура, освітньо�професійної програми «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Соборова, О. М. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Аквакультура природних водойм» для студентів ІІ курсу денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. Силлабус Інженерні основи систем захисту навколишнього середовища. [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. Методичні вказівки щодо підготовки до СРС, виконання індивідуальних завдань та підготовки до семінарських занять для студентів 2 року навчання, денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Голов, Є. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Рибоводно-біологічні показники та екстер’єрні ознаки промислово цінних видів риб". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Градінар, П.І. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Еколого-фізіологічні аспекти культивування живих кормів, як стартового корму для личинок риб". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Губар, І. О. and Нагаєва, С. П. Вплив бойових дій на стан природно-заповідного фонду Харківської області. In: Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Екологічна безпека та раціональне природокористування», 16 листопада 2023, Житомир, Україна.

Гуркуш, П.А. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Сучасний стан біології, запасів та промислу атерини в Чорному морі". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Довбиш, Р. Р. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Стан організму деяких видів риб в умовах антропогенного впливу". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Калашнікова, А. Г. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Дубоссарське водосховище та його вплив на формування іхтіофауни нижнього Дністра". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кашнян, А. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Перспективний розвиток світового виробництва кормів для аквакультури". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Килимник, О. М. Збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни Конхіокультура. [Teaching Resource]

Кириченко, О. О. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Морфофізіологічний статус як відображення адаптивних можливостей організму риб ". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ковтун, І. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему "Економічна оцінка та аналіз управлінських рішень з раціонального використання водних біоресурсів". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Курятников, В. В. and Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. Силлабус «Фізичні основи радіометрії та дозиметрії». [Teaching Resource]

Лічна, А. І. and Безик, К. І. Аналіз світових обсягів продукції у внутрішніх водах. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни "Організація виробництва і стандартизація продукції аквакультури у рибництві" для студентів заочної форми навчання 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силабус навчальної дисципліни: "Фізіологія риб з основами гістології" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силабус навчальної дисципліни: "Еколого-економічне управління рибним господарством" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силабус навчальної дисципліни: "Іхтіологія (загальна та спеціальна)" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Силабус навчальної дисципліни: "Гістологія і ембріологія водних тварин" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Паламарчук, В. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Технологія відтворення та вирощування креветки Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сербов, М. Г. and Сидорак, Р. В. Силабус навчальної дисципліни: "Економічна діяльність підприємств рибництва" для студентів денно форми навчання, спаціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Сербов, М. Г. and Шумарін, Д. П. and Шекк, П. В. Деякі аспекти сучасного гідро-екологічного стану Хаджибейського лиману. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Сидорак, Р. В. Склад раціонів білого дністровського раку Pontastacus eichwaldi bessarabicus в умовах штучного вирощування. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни "Оцінка якості морепродуктів та їх переробка" для студентів денної форми навчання-освітня програма «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силлабус навчальної дисципліни: "Гідробіологія" для студентів 2 курсу навчання денної форми навчання напряму підготовки 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Аквакультура природних водойм " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Оцінка якості морепродуктів та їх переробка " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Методи відтворення та товарного вирощування ракоподібних" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво в ріках, озерах та водосховищах" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силлабус навчальної дисципліни: "Гідробіологія" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Соборова, О. М. and Куделіна, О. Ю. Developing global feed production for aquaculture. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Соборова, О.М. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво Розділ Годівля риб" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Хохлов, С. М. Конспект лекцій з дисципліни "Аквакультура природних водойм". ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Хохлов, С. М. Методичні вказівки для лабораторних робіт по вивченню дисципліни «Аквакультура природних водойм» для студентів другого курсу денної форми навчання. [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Гетманець, В. О. Вплив рівневого режиму пониззя р. Дністер та верхів’я Дністровського лиману на відтворення туводної іхтіофауни. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Аквакультура штучних водойм " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Марикультура " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Конхіокультура" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Моторна, Т. В. Еколого-біологічні проблеми функціонування придунайських озер: Китай, Ялпуг і Кугурлуй. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

Шекк, П. В. and Очеретнюк, С. О. Особливості формування гідро-екологічного режиму ріки Дністер. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 26-27 жовтня 2023 р., Херсон-Кропивницький.

This list was generated on Wed Apr 24 21:53:55 2024 UTC.