Eprints Repo

Items where Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1307.

Article

Іванова, О. В. (2020) Адаптоване до Північно-Західного Причорномор’я мезомасштабне чисельне моделю-вання граничного шару атмосфери. Частина 2. Скінченнорізницеве розв’язання та адаптація до реальних фізико-географічних умов місцевості. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 5-23. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Коман, М. М. (2020) Визначення напряму та швидкості вітру за супутниковими зображеннями для території України. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 24-36. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Сєрга, Е. М. and Хохлов, В. М. and Недострелова, Л. В. (2020) Сучасна динаміка показників основних кліматичних характеристик на станціях Північно-Західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 37-49. ISSN 2311-0902

Хохлов, В. М. and Боровська, Г. О. and Замфірова, М. С. (2020) Кліматичні зміни та їх вплив на режим температури повітря і опадів в Україні у перехідні сезони. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 60-67. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Кирнасівська, Н. В. and Шулякова, І. Г. (2020) Агрокліматична оцінка клімату грунтів Північного Причорномор'я на прикладі кукурудзи. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 68-77. ISSN 2311-0902

Кривошеїн, О. О. and Кривобок, О. А. and Адаменко, Т. І. (2020) Система визначення площ посівів основних сільськогосподарських культур України за супутниковими даними. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 78-90. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. and Смалій, О. В. (2020) Оцінка рівня забруднення та екологічного стану вод річoк басейну Сіверського Дінця за показником БСК5. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 91-101. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. and Романова, Є. О. and Кічук, І. Д. and Медведева, Ю. С. (2020) Дослідження окремих складових гідрологічного та гідрохімічного режимів річки Дунай на українській ділянці Рені-Ізмаїл. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 102-115. ISSN 2311-0902

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2020) Моделювання мінливості гідрологічних характеристик водойми Сасик за різних варіантів її функціонування. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 116-129. ISSN 2311-0902

Агайар, Е. В. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Зубкович, С. О. (2020) Використання прогностичних моделей для короткострокового прогнозу граду на півдні України. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» (53). pp. 72-82. ISSN 2410-7360

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Слободяник, К. Л. (2020) Просторово-часовий розподіл сильних опадів над Україною протягом 1979-2019 років за даними реаналізу ERA5. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 50-59. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Ovcharuk, Valeriya and Gopchenko, Eugene and Kichuk, Nataliya and Shakirzanova, Zhannetta and Kushchenko, Liliia and Myroschnichenko, Mariia (2020) Extreme hydrological phenomena in the forest steppe and steppe zones of Ukraine under the climate change. Труды Международной ассоциации гидрологических наук, 383 (383). pp. 229-235.

Ovcharuk, V. A. and Gopchenko, E. D. and Kichuk, N. S. and Shakirzanova, Zh. R. and Kushchenko, L. and Myrosnychenko, M. I. (2020) Extreme hydrological phenomena in the forest steppe and steppe zones of Ukraine under the climate change. Published by Copernicus Publications on behalf of the International Association of Hydrological Sciences. pp. 229-235.

Silenko, А. О. and Bezrodna, V. and Lyasota, L. (2020) A social state in the countries of Central Eastern Europe and in Ukraine: economic and political factors. Baltic Journal of Economic Studies, т. 6 (4). pp. 149-155.

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. (2020) On the wave transmission in a gently perturbed weakly inhomogeneous non-linear force chain. Ukrainian Journal of Physics, 65 (11). pp. 1008-1016. ISSN 2071-0194

Польовий, А. М. and Ільїна, А. О. (2020) Вплив змін клімату на продуктивність вівса в Степовій зоні України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 34. pp. 40-49. ISSN 2415-7678

Троян, А. О. (2020) Використання квестів в навчанні та вихованні студентів-іноземців. "Научный взгляд в будущее", вип.19 (т.1). pp. 125-130.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. and Гончаренко, Р. В. and Титюк, Т. Г. and Щипцов, О. А. (2020) Автоматизований модельний комплекс для забезпечення діяльності Військово-Морських Сил України оперативними прогнозами океанографічних умов. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І.Черняховського, 3 (70). pp. 75-83. ISSN 2304-2699

Агайар, Е. В. and Алі Салех, А. А. (2020) Характеристика вітрового режиму Лівії за даними реаналізу NCEP / NCAR та метеоспостереженнями. Фізична географія та геоморфологія, 101. pp. 26-32. ISSN 0868-6939

Нажмудінова, О. М. (2020) Температурні аномалії холодного періоду на території України у 2010-2019 рр. Фізична географія та геоморфологія, 101. pp. 19-25. ISSN 0868-6939

Деньга, Ю. М. and Михайленко, В. І. and Олейнік, Ю. В. and Сафранов, Т. А. (2020) Особливості забруднення деякими стійкими органічними полютантами морського середовища Північно-західної частини Чорного моря. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна (23). pp. 8-20.

Приходько, В. Ю. (2020) Характеристика і класифікація відходів упаковки у складі твердих побутових відходів України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології (37). pp. 153-161.

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2020) Порівняльна характеристика екологічної оцінки якості води р. Дністер та його приток по методиках 1998 та 2012 років. Водні ресурси та аквакультура, 8 (2). pp. 236-250.

Нагаєва, С. П. and Романчук, М. Є. and Кучеренко, Л. Ю. (2020) Вплив антропогенного навантаження на якість вод малих річок Одеської області. Таврійський науковий вісник, 116 (2). pp. 172-179.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Погорелова, М. П. (2020) Норма річного стоку в басейні річок Приазов’я. Екологічні науки, 33 (6). pp. 16-22. ISSN 2664-6110

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2020) Солітон в одновимірному силовому ланцюжку з герцівськими контактами. Доповіді Національної академії наук України, 3. pp. 36-46. ISSN 1025-6415

Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Stepanenko, S. N. and Sofronkov, A. N. and Svinarenko, A. A. and Ignatenko, A. V. (2020) New theoretical approach to dynamics of heat-mass-transfer, thermal turbulence and air ventilation in atmosphere of an industrial city. Фізика аеродисперсних систем, 58. pp. 93-101. ISSN 0367-1631

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. and Соборова, О. М. and Безик, К. І. (2020) Сучасний стан кормової бази та іхтіофауни Балтського водосховища (DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.33). Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки, 111. pp. 245-250. ISSN 2226-0099

Burgaz, М. І. and Matviienko, Т. І. and Soborova, O. M. and Bezyk, К. І. and Kudelina, O. Y. and Lichna, A. I. (2020) Modern state of fish and fishery products export in Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agrikulturat Siences, 3 (1). pp. 21-26. ISSN 2617-6149

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. and Есаулова, А. В. (2020) Социокультурные и культурные факторы социокультурного контекста социальной адаптации студентов-иностранцев. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць, 6 (6). pp. 31-36. ISSN 2663-9718

Кулачок, К. В. and Лобода, Н. С. (2020) Оцінка забруднення біогенними та огранічними речовинами поверхневих вод у створі р. Ягорлик – с. Артирівка за хімічнми показниками. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку.

Melnyk, S. and Loboda, N. S. (2020) Trends in monthly, seasonal, and annual fluctuations in flood peaks for the upper Dniester River. Meteorology Hydrology and Water Management.

Mansarliysky, V. F. and Tsudik, A. V. and Kuznetsova, A. A. and Zaichko, P. A. (2020) Relativistic spectroscopy of heavy Rydberg atomic systems in a black-body radiation field. Photoelectronics, 28. pp. 46-53. ISSN 0235-2435

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Федоренко, А. В. and Софронков, О. Н. and Крамаренко, В. В. (2020) Вплив поруватості частинки каталізатора на характеристики безполуменевого горіння. Фізика і хімія твердого тіла, 21 (1). pp. 124-131. ISSN 1729-4428

Kalinchak, V. V. and Chernenko, A. S. and Fedorenko, A. V. and Sofronkov, A. N. and Kramarenko, V. V. (2020) Catalyst Particle Porosity Effect upon Flameless Combustion Characteristics. Physics and Chemistry of Solid State (Фізика і хімія твердого тіла), 21 (1). pp. 124-131. ISSN 1729-4428

Ovcharuk, V. A. and Daus, M. E. and Kichuk, N. S. and Myrosnychenko, M. I. and Daus, U. V. (2020) The analysis of time series of river water mineralization in the Dnipro basin with the use of theoretical laws of random variables distribution. Journal of Geology, Geography and Gidroecology, 29(1). pp. 166-175. ISSN 2617-2909

Краснянська, Н. Д. (2020) Дисидентський рух на Півдні України в другій половині 1950-1960-х років. Інтелігенція і влада: збірник наукових праць. Серія Історія., 42. pp. 63-73.

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2020) І.Могильницький – провісник національного відродження Галичини. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі: збірник наукових праць., 70 (т. 4). pp. 10-13.

Черная, О. В. and Есаулова, А. В. (2020) Влияние факторов социопрагматического характера на успешность деятельности студентов-иностранцев в иноязычной культуре. Язык, культура и профессиональная коммуникация в современном обществе, 1 (1). pp. 178-185. ISSN 978-5-00078-346-7

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Озимко, Р. Р. (2020) ДИНАМІКА ВИНИКНЕННЯ СТИХІЙНИХ ОПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ З 1990 ПО 2019 рр. INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL WEB of SCHOLAR, 47. pp. 23-26. ISSN 2518-167X

Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. (2020) І.Могильницький - провісник національного відродження Галичини. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр., 4 (70). pp. 10-13. ISSN 1992-5786

Мирошниченко, М. І. (2020) Переклад фразеологізмів як засіб удосконалення мовної компетенції студентів. Актуальные научные исследования в современном мире., 5(61) (8). pp. 178-182. ISSN 2524-0986

Kozlovtseva, Valentyna (2020) Organizational and economic tools for the development of environmental entrepreneurshi. International Journal of Management (IJM), 6 (11). pp. 334-350. ISSN 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510

Burhaz, Maryna and Soborova, Olha (2020) Fisheries development and the formation of the fish products market in Ukraine and in the Central and Eastern European countries. Baltic Journal of Economic Studies, 3 (6). pp. 10-19. ISSN 2256-0963

Зазимко, Р. В. and Романенко, С. Е. and Рубан, І. Г. and Іванов, С. В. and Тучковенко, Ю. С. and Дерик, О. В. (2020) Моделювання з високим розділенням складних вітрових умов над північно-західною частиною Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 5-16. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Замфірова, М. С. and Хохлов, В. М. (2020) Режим температури повітря та опадів в Україні в 2021-2050 роках за даними ансамблю моделей CORDEX. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 17-27. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Міщенко, Н. М. and Панова, Я. Л. and Грушевський, О. М. (2020) Нижньорівнева адвекція вологи як тригерний механізм атмосферної конвекції та предиктор її прогнозу. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 28-37. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Писаренко, Л. А. and Краковська, С. В. (2020) Основні напрямки сучасних досліджень взаємодії клімату і підстильної поверхні. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 38-52. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Савенець, М. В. and Дворецька, І. В. and Уманець, А. П. and Гречана, Н. В. (2020) Стан озонового шару та рівня ультрафіолетового опромінення над територією України у 2019 році. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 53-62. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Данілова, Н. В. (2020) Вплив зміни клімату на урожайність проса в лісостепу України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 63-73. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Ільїна, А. О. (2020) Морфологічні особливості формування пагону вівса посівного (Avena Sativa L.) в умовах півдня України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 74-80. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2020) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні р. Кривий Торець (за програмою підтримки ЄС водної політики України). Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 81-92. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С. and Козлов, М. О. (2020) Оцінка водних ресурсів річок України за середніми статистичними моделями траекторій змін клімату RCP4.5 та RCP8.5 у період 2021-2050 роки. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 93-104. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Тучковенко, Ю. С. and Матигін, О. С. and Чепурна, В. Ю. (2020) Прогнозування штормових відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 105-114. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2020) Сучасний стан та можливостi поводження з великогабаритними мунiципальними вiдходами в регiонах України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 115-126. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. and Тучковенко, О. А. (2020) Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 127-135. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Kozlovtseva, Valentyna (2020) Balanced territorial economic development in the conditions of providing stability of human resources management. Economics. Ecology. Socium., 3 (4). pp. 58-66. ISSN 2616-7107

Воронежцева, А. А. and Есаулова, А. В. and Черная, О. В. (2020) Культурологический подход в процессе социального воспитания студентов-иностранцев в вузе. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки проблеми та перспективи, 7 (7). pp. 71-75. ISSN 2663-9718

Андрущенко, О. С. and Губанова, О. Р. (2020) Природоохоронний потенціал сучасної енергетичної стратегії України. «Економічні інновації»: зб. наук. праць., Том 22 (В4(77)). pp. 19-28.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Вольвач, О. В. and Барсукова, О. А. (2020) Агроекологічні умови формування продуктивності сорго в південних областях України в умовах змін клімату. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 4(99). pp. 61-68. ISSN 2415-3354 (Print) 2415-3362 (Online)

Колосовська, В. В. (2020) Вплив змін клімату на продуктивність вики на території Полісся України. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 4(99). pp. 128-134. ISSN 2415-3354 (Print) 2415-3362 (Online)

Shuptar-Poryvaieva, N. Y. and Gubanova, E. R. and Andryeyeva, N. M. and Shevchenko, T. I. (2020) Examining of portable batteries externalities with focus on consumption and disposal phases. Economics and Environment, 4 (75). pp. 24-37. ISSN 0867-8898 2300-6420 (online)

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2020) "Перспективи розвитку системи поводження з відпрацьованими електромобільними акумуляторними батареями в Україні". Мiжнародний науковий журнал "Механiзм регулювання економiки" (МНЖ "МРЕ"), 3. pp. 59-67. ISSN 1726-8699

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Динаміка вмісту білка і клейковини в зерні пшениці в Одеській області. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 102-109.

Божко, Л. Ю. and Бугор, Г. М. (2020) Агрометеорологічні умови формування продуктивності сіних трав. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 90-102.

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Дослідження динаміки врожайності кукурудзи в Херсонській області. "Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів", 24 (1). pp. 109-115.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрокліматичні умови вирощування озимої пшениці на території Східного Поділля в умовах зміни клімату. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 115-123.

Божко, Л. Ю. and Ніколаєва, А. М. (2020) Агрокліматична оцінка умов вирощування томатів в Одеській області. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 123-133.

Толмачова, А. В. (2020) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожайності сої в степовій зоні України. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 138-145.

Омеляненко, Ю. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка мінливості врожайності гречки на території Вінницької області. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 133-138.

Козловцева, В. А. and Гуцалюк, О. М. and Носатов, І. К. (2020) Впровадження міжнародних стандартів в системи управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг. "Науково-виробничий журнал "" Держава та регіони"" Серія: Економіка та підприємництво", 115 (4). pp. 134-140. ISSN 1814-1161

Berlinskyi, N. A. and Cheroy, L. I. (2020) Eutrophication and pollution development in the danube river and coastal marine zone system. Вісник ОНУ. Серія: Географічні та геологічні науки, Т. 25 (1(36)). pp. 11-22. ISSN 2303-9914

Pavlenko, Olena (2020) Methodical approach to the structural parameterization of forming the development strategy of national financial system. Arctic, 73 (3). pp. 128-147. ISSN 0004-0843

Тучковенко, Ю. С. and Матигін, О. С. and Чепурна, В. Ю. (2020) Прогнозування штормових відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал (25). pp. 105-114. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. and Тучковенко, О. А. (2020) Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період. Український гідрометеорологічний журнал (25). pp. 127-135. ISSN 2311-0902

Арестов, С. В. and Бунякова, Ю. Я. and Попова, М. О. (2020) Механізм стимулювання розвитку екологічно безпечного туризму. Електронний науково-практичний журнал, 49 (49). pp. 226-231. ISSN 2519-2868

Agayar, E. V. and Semergei-Chumachenko, A. B. and Zubkovych, S. O. (2020) Аpplying prediction models for short-term hail forecasting in southern Ukraine. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 53. pp. 72-82. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Berlinsky, N. A. and Sahaidak, M. O. (2020) Hazardous phenomena in the slides zone of the Ukrainian section in Azov Sea. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 54. pp. 20-29. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Blyshchyk, D. and Polevoy, A. and Feoktistov, P. (2020) Modeling Winter Hardiness Formation in Winter Wheat Plants. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, Volume (15). pp. 31-42.

Chugai, A. V. and Safranov, T. A. and Mudrak, O. V. and Mudrak, H. V. (2020) Assessment of technogenic load on the environment in the regions of the Ukrainian Northwest Black Sea. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1). pp. 325-332.

Chugai, Angelina and Safranov, Tamerlan (2020) Assessment of Technogenic Loading on the Surface Water Bodies of the Separate Regions of the North-Western Black Sea. Journal of Ecological Engineering, 21 (5). pp. 197-201.

Chugai, Angelina and Safranov, Tamerlan (2020) A technogenic load on the environmental components during the formation and accumulation of the waste in the north-western black sea regions. Екологічна безпека та природокористування, 33 (1). pp. 5-17. ISSN 2411-4049

Chugai, Angelina and Safranov, Tamerlan and Lavrov, Tykhon (2020) Air Quality Formation Factors of Urban Areas (with the Example of the Odessa City). Ecologia Balkanika, 12 (1). pp. 57-65.

Glushkov, A. V. and Kovalchuk, V. V. and Sofronkov, A. N. and Svinarenko, A. A. (2020) Optimized quasiparticle density functional approach for multielectron atomic systems. Inter-universities scientific articles «Photoelectronics», 29. pp. 38-44. ISSN 0235-2435

Loboda, N. S. and Smalii, O. V. (2020) The Role Water Content in the Forming of the Ecological Condition of the Rivers of Siverskyi Donets Basin. Journal of Geography, Environment and Earth Science International, 24 (2). pp. 83-93. ISSN 2454-7352

Pavlenko, Olena and Kniaz, Sviatoslav and Shchebel, Andrii and Mrykhina, Oleksandra and Bohiv, Yaryna and Kalashnyk, Olena and Moroz, Svitlana and Kyrychenko, Olena and Kushka, Beata and Pastyrska, Iryna and Dzvonyk, Vasyl (2020) Factor analysis of the rationality of enterprise potential management in the coordinate system of organizational development. Arctic (73(9)). pp. 2-27. ISSN 0004-0843

Reshetchenko, S. I. and Dmitriiev, S. S. and Cherkashyna, N. I. and Goncharova, L. D. (2020) Climate indicators of changes in hydrological characteristics (a case of the Рsyol river basin). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 53. pp. 155-168. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Аргіров, Д. Г. and Юрасов, С. М. (2020) Забезпечення вимог норм країн ЄС під час оцінки якості вод і розрахунків ГДС забруднювальних речовин зі стічними водами. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 5 (32). pp. 142-146. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Волошин, В. Г. and Степаненко, С. М. and Шакірзанова, Ж. Р. and Куришина, В. Ю. (2020) Застосування енерго балансової моделі приземного шару для розрахунку випаровування з водних об'єктів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 53. pp. 83-92. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Катеруша, Г. П. and Сафранов, Т. А. and Катеруша, О. В. (2020) Тенденції змін максимальної температури повітря в Україні як фактор впливу на здоров′я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 33. pp. 8-21.

Колісник, А. В. and Кузьміна, А. О. and Горбенко, О. В. (2020) Рівень використання водних ресурсів як показник стану та якості вод Каховського водосховища. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 5 (32). pp. 147-152. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Мітіна, О. М. and Ростомова, Л. and Бец, О. О. (2020) Синоніми в правоохоронній підсистемі англійської мови. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Вип.34 (том 3). pp. 150-155. ISSN 2308-4855 (Print); ISSN 2308-4863 (Online)

Наконечна, Ю. О. and Чугай, А. В. (2020) Сучасний стан мережі поверхневих водотоків Північно-Західного Причорномор’я. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 6 (33). pp. 29-34. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. and Недострелов, В. В. (2020) Річні зміни грозової активності на півдні України. POLISH SCIENCE JOURNAL, 11 (32). pp. 38-44.

Павленко, О. П. and Бойко, Є. О. and Богославська, А. В. (2020) Регіональні аспекти інституціональних змін системи публічного управління ресурсозбереженням в аграрному секторі. ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ” (2). pp. 287-299. ISSN 2312-3427

Павленко, О. П. and Головіна, О. І. and Іртищева, І. О. and Войт, Д. С. and Дубинська, І. І. (2020) Стратегічні імперативи сталого розвитку регіону в трансформаційних умовах. ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ” (1). pp. 345-355. ISSN 2312-3427

Сафранов, Т. А. and Ільїна, В. Г. and Колісник, А. В. (2020) Можливості переробки відходів пластикових матеріалів в регіонах Північно-західного Причорномор’я. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 124-12 (5-6). pp. 31-36. ISSN 2072-8263

Сафранов, Т. А. and Берлінський, М. А. and Змієнко, Д. М. (2020) Пластик твердих побутових відходів прибережної зони північно -західного Причорномор’я як складова морського сміття. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «екологія» (23). pp. 57-66. ISSN 2415-7651 (Online)

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, Е. В. (2020) Биоклиматическая составляющая природно-рекреационного потенциала Украинских Карпат. Устойчивое развитие горных территорий, 43 (12). pp. 7-17. ISSN 2499-975Х

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2020) SWOT-аналіз системи управління та поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 5 (32). pp. 169-174. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Семенова, І. Г. and Польовий, А. М. (2020) Прогностичний розподіл посух теплого сезону по території України в 2021-2050 рр. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 53. pp. 169-179. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Студёнова, Е. С. and Юрасов, С. Н. (2020) Ирригационные свойства вод Одесской области. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 5 (32). pp. 159-163. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Чугай, А. В. (2020) Оцінка техногенного навантаження на складові довкілля Одеської області. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 1 (28). pp. 102-110. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Чугай, А. В. and Бучинська, І. В. and Ільїна, В. Г. (2020) Методика оцінки техногенного навантаження на складники довкілля та її програмна реалізація. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 6 (33). pp. 185-189. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Чугай, А. В. and Сафранов, Т. А. (2020) Особливості забруднення атмосферного повітря міст Північно-Західного Причорномор’я. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 52. pp. 251-260. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Чугай, А. В. and Сафранов, Т. А. (2020) Особливості забруднення атмосферного повітря міст Північно-Західного Причорномор’я. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 52. pp. 251-260. ISSN 2410-7360

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. and Губанова, О. Р. and Попова, М. О. and Андрущенко, О. С. (2020) Перспективи інноваційного розвитку туристичної сфери в Україні в умовах коронавірусної кризи. Збірник наукових праць:"Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України", 6 (146). pp. 90-96. ISSN 2071-4653

Monograph

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Міщенко, Н. М. and Нажмудінова, О. М. (2020) Розробка та вдосконалення методів прогнозу небезпечних та стихійних метеорологічних явищ над україною (проміжний, 1 етап). Project Report. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2020) Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України. Просторово-часовий аналіз гідрометеорологічної і гідрологічної інформації по окремих регіонах України (проміжний). Звіт про НДР. ДР № 0118U00121. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2020) Науково-дослідні роботи з гідрологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки. Звіт про НДР. ДР № 0120U105459. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Свинаренко, А. А. and Буяджи, В. В. (2020) Cилабус "Математична фізика класичних та квантових систем". Working Paper. Кафедра вищої та прикладної математики, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Серга, І. М. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Cилабус "Обчислювальні методи динаміки класичних та квантових систем". Working Paper. Кафедра вищої та прикладної математики, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Буяджи, В. В. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Cилабус "Фрактальна геометрія і теорія хаосу". Working Paper. Кафедра вищої та прикладної математики, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Ігнатенко, Г. В. (2020) Cилабус "Квантова геометрія і динаміка резонансів". Working Paper. Кафедра вищої та прикладної математики, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Ігнатенко, Г. В. (2020) Cилабус "Обчислювальні основи теоретичної механіки класичних систем". Working Paper. Кафедра вищої та прикладної математики, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Свинаренко, А. А. and Буяджи, В. В. (2020) Cилабус "Математичні та фізичні моделі квантових і нейромереж". Working Paper. Кафедра вищої та прикладної математики, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Свинаренко, А. А. and Буяджи, В. В. (2020) Cилабус "Математичні основи квантового комп’ютингу". Working Paper. Кафедра вищої та прикладної математики, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Свинаренко, А. А. and Дубровська, Ю. В. and Бубнов, І. В. (2020) Cилабус "Філософсько-етичні основи наукової діяльності". Working Paper. Кафедра вищої та прикладної математики, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Свинаренко, А. А. and Дубровська, Ю. В. and Бубнов, І. В. (2020) Cилабус "Сучасні підходи до викладання у вищій школі". Working Paper. Кафедра вищої та прикладної математики, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Свинаренко, А. А. and Буяджи, В. В. (2020) Cилабус "Управління науковими проектами". Working Paper. Кафедра вищої та прикладної математики, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Ковальов, В. Г. and Чернишов, О. С. and Павленко, О. П. and Головіна, О. І. and Селютін, О. Н. and Чабанюк, А. С. (2020) Розробка концепції "Енергоефективний університет" для Одеського державного екологічного університету (Фінальний). Частина 1. Звіт про НДР. ДР № 0116U002042. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Овчарук, В. А. (2020) Максимальний стік весняного водопілля рівнинних річок України: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Павленко, О. П. (2020) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГУВАННЯ. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. ФОП Швець В.М., Миколаїв, Україна.

Павленко, О. П. and Жавнерчик, О. В. and Смірнова, К. В. and Розмарина, А. Л. and Тюлькіна, К. О. and Головіна, О. І. and Колонтай, С. М. and Козловцева, В. А. and Юзва, І. М. and Єгоращенко, І. В. and Соколовська, В. О. (2020) Методологічні основи управління екологоорієнтованим розвитком нефінансового сектора національної економіки. ["eprint_fieldopt_monograph_type_redact" not defined]. ОЛДІ-ПЛЮС, Херсон, Україна.

Чмырь, И. А. (2020) Введение в объектно-ориентированное моделирование. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. LAP LAMBERT, Mauritius, Beau Bassin.

Book Section

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності сорго в Степовій зоні України в умовах змін клімату. In: Еноргоефективність і енергозалежність сільських територій: передумови формування та функціонування: колективна монографія. ПП «Астрая», Полтава, pp. 32-39. ISBN 978-617-7669-99-8

Сафранов, Т. А. (2020) Стандарти вищої екологічної освіти України: історія становлення, сучасний стан та проблеми впровадження/Здоров’язбережувальний контент життє-діяльного середовища особистості: монографія. In: Здоров’язбережувальний контент життє-діяльного середовища особистості: монографія. Чабаненко Ю.А.. ISBN 978-966-920-520-9

Бубнов, И. В. and Халилова-Чуваева, Ю. А. (2020) Политическая имиджелогия: стадии становления и проблемы современности. In: Научное окружение современного человека: экономика и торговля, менеджмент и маркетинг, туризм и рекреация, образование и педагогика, филология, языковедение и литературоведение, юридические и политические науки. Книга 3. Часть 2. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, Одеса, pp. 134-156. ISBN 978-617-7414-87-1

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Вплив погодних умов на вирощування льону довгунцю в Чернігівській області. In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІV: Зміни та синергія в розвитку науки та освіти: колективна монографія. Посвіт, Конін – Ужгород – Київ – Херсон, pp. 197-205. ISBN 978-617-7835-32-4

Pavlenko, Olena and Rozmarina, Albina and Yuzva, Iryna (2020) Improvement of the management and administration mechanism in the budget sphere at the local government level. In: Management and administration in the field of services: selected examples. The Academy of Management and Administration, Opole, Poland, pp. 300-307. ISBN 978-83-66567-14-6

Shotova-Nikolenko, Anna (2020) The Onomastic Space of John Keats’s Odes. In: Professional Competencies and Educational Innovations in the Knowledge Economy: Collective Monograph. Publishing House ACCESS PRESS, Veliko Tarnovo, Bulgaria:, pp. 124-134. ISBN 978-619-91511-0-5

Conference or Workshop Item

Манжосова, М. Г. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Вплив кліматичних змін на агрокліматичні умови вирощування жита озимого у центральних областях України. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. (2020) Оцінка впливу зміни клімату на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в центральній частині України. In: Science. Innovation. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ - 2020, December 17-18th, 2020, Berdyansk.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка впливу змін клімату (RСР6.0) на формування листового апарату посівів кукурудзи на території Західного Лісостепу України. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Мартинова, Н. С. (2020) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту і розвитку проса в Україні. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування цукрового буряку на Вінниччині. In: VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Сівак, А. Н. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов та сучасного стану вирощування картоплі в Сумській області. In: VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Іванова, Я. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування гречки в Сумській області. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Іванова, Я. С. (2020) Характеристика зональної мінливості показників радіаційно-світлових ресурсів України. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Мартинова, Н. С. (2020) Зміна агрокліматичних умов и продуктивності картоплі в зв’язку зі зміною клімату в Поліссі. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2020) Нормування розрахункових характеристик річного стоку в суббасейні р. Прип’ять. In: II International Scientific and Practical Conference "European scientific discussions", 26-28 грудня 2020 року, Рим, Італія.

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. and Недострелов, В. В. (2020) Сезонна динаміка гроз на півдні України. In: International scientific conference "Modern scientific challenges and trends", 30th December, 2020, Warsaw, Poland.

Loboda, N. and Hryb, O. and Yarov, Ya. and Pylypiuk, V. and Balan, A. (2020) Monitoring of coastal protective strips of the Velykyi Kuyalnyk River and recommendations for their state improvement in the future : conference abstracts. In: International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020», December 7-9, 2020, Institute of Geodesy in Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine).

Костюкєвич, Т. К. and Маркіна, А. О. (2020) Оцінка природного потенціалу території Харківщини щодо умов вирощування соняшнику. In: І Всеукраїнська заочна наукова конференція "Освітні та наукові виміри природничих наук", присвячена 90-річчю заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 8 грудня 2020 р., м. Суми.

Троян, А. О. and Грамащук, Р. С. (2020) Використання методу «мозкового штурму» в навчанні термінології студентів –екологів. In: Abstracts of 5th International scientific and practical conference “The world of science and innovation”, December 9-11, 2020, London, United Kingdom.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Федоренко, А. В. and Селиванов, С. Е. and Софронков, А. Н. (2020) Гистерезис сопротивления платиновой проволоки на холодной водородной воздушной смеси : Матеріали конференції. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві - освіта, наука, практика" (SLA-2020), 9-12 вересня 2020 р., Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування буряку столового в Тернопільській області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі», 16 жовтня 2020 р., м. Умань.

Федорова, Г. В. (2020) Охрана здоровья населения в условиях загрязнения компонентов биосферы металлами : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології», 18 вересня 2020 р., ОМІ МГУ, Одеса, Україна.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Колеснік, А. В. (2020) Мінливість у часових рядах річного стоку (на прикладі басейну р. Десна). In: The 8th International scientific and practical conference “Modern science: problems and innovations”, 18-20 жовтня 2020 року, Стокгольм, Швеція.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Oцінка впливу сучасних змін клімату (RСР4.5) на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в Східному Лісостепу України. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Трач, Ю. В. (2020) Моделювання процесу формування потенційного врожаю вівса у Волинській області. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 22-23 жовтня 2020 р., м. Херсон.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності ярого ячменю в Південному Степу України в умовах змін клімату. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 22-23 жовтня 2020 р., м. Херсон.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Агрокліматичне обґрунтування проектів землеустрою на регіональному і локальному рівні. In: Міжародної науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій», 1-3 жовтня 2020 р., Одеса.

Гриб, О. Н. and Семанюк, Е. И. (2020) Оценка изменчивости уровней воды в нижней части экосистемы реки Днестр за период с 1945 по 2018 годы: Материалы международной конференции. In: The International Conference “EU Integration and Management of the Dniester River Basin”, October 8-9, 2020, Chisinau, Moldova. Online at ZOOM platform.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. (2020) Системы MПВ-Al2O3 в качестве катализатора кислородного (воздушного) электрода : Материалы конференции (Т. 2). In: XI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 8-9 жовтня 2020 р., м. Дніпро, Україна.

Гриб, О. М. and Компанієць, Ю. А. (2020) Оцінка ефекту від поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки шляхом порівняння позначок рівнів води в лимані у 2015-2019 та 2010-2014 роках. In: ІV спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум «Еко Форум – 2020», 15-17 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя, ВЦ «Козак Палац».

Гриб, О. М. and Скобяк, А. В. (2020) Обґрунтування рекомендацій щодо ефективного захисту водної екосистеми річки Великий Куяльник (район річок Причорномор’я) від негативних наслідків змін клімату шляхом зменшення існуючого рівня антропогенного впливу та відновлення референтного стану русла річки : тези доповідей. In: ІV спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум «Еко Форум – 2020», 15-17 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя, ВЦ «Козак Палац».

Мєдвєдєва, І. О. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка сучасного стану та агрометеорологічні умови вирощування соняшнику на Сумщині. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі», 16 жовтня 2020 р., м. Умань.

Гриб, О. М. and Скобяк, А. В. (2020) Оцінка періодичності наповнення ставків і водосховищ на водозборі річки Великий Куяльник за допомогою онлайн інструмента-переглядача USGS Land Look : збірник матеріалів. In: ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Гриб, О. М. (2020) Обґрунтування пропозиції щодо положення пунктів діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод в районі басейну річок Причорномор’я з урахуванням Порядку здійснення державного моніторингу вод України та Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС : Матеріали конференції. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 21-23 жовтня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бубнов, І. В. (2020) Інформаційні технології як імператив формування інноваційної особистості. In: Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference., October 26-30, 2020, Milan, Italy.

Гриб, О. М. (2020) Стан прибережних захисних смуг річки Великий Куяльник і рекомендації щодо їх упорядкування згідно з вимогами Водного та Земельного кодексів України : Матеріали конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій», 1-3 жовтня 2020 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна.

Мирошниченко, М. І. (2020) Фемінітиви на сучасному рівні розвитку української мови. In: The Х th International scientific and practical conference “Trends in the development of modern scientific thought”, November 23-26, 2020, Vancouver, Canada.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2020) Передумови формування регіональних програм управління та поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Одеської області). In: Нац. Форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 8-9 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ. К.: Центр екологічної освіти та інформації..

Богданова, Д. О. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Сучасний стан та перспективи вирощування кукурудзи в Україні. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Бондаренко, Д. С. and Прокоф’єв, О. М. and Боровська, Г. О. (2020) Дослідження повторюваності опадів різної інтенсивності на сході України. In: The 7th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”, March 4-6, 2020, Liverpool, United Kingdom.

Бєлобров, В. О. and Куляс, К. А. and Прокоф’єв, О. М. (2020) ДИНАМІКА ТЕРМІЧНОГО РЕЖИМУ АНТАРКТИЧНОЇ СТАНЦІЇ ХЕЙЛІ. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бондаренко, Д. С. and Прокоф’єв, О. М. and Боровська, Г. О. (2020) Статистичні характеристики кількості опадів східної частини України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Вощиліна, Д. С. and Куляс, К. А. and Прокоф’єв, О. М. (2020) КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРИЗЕМНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ СТАНЦІЙ СХІДНОЇ АНТАРКТИДИ ТА ІНДЕКСУ ЕПДК. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Кубрак, О. О. and Тимошевський, М. Ю. and Прокоф’єв, О. М. (2020) СЕЗОННИЙ ХІД ІНСОЛЯЦІЇ АРКТИЧНОГО РЕГІОНУ. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Чепурна, В. Ю. and Тучковенко, Ю. С. (2020) Апробація короткострокового фізико-статистичного методу прогнозу рівня моря у порту Південний. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ілікчієв, О. Г. and Тучковенко, Ю. С. (2020) Моделювання впливу природних та антропогенних чинників на евтрофікацію вод північно-західної частини Чорного моря. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Марініна, К. О. and Берлінський, М. А. (2020) Фактори формування кисневого режиму Чорноморської екосистеми. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Смолінська, І. А. and Рубан, І. Г. (2020) Коливання рівня в деяких районах Тихого океану. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Стоянов, О. С. and Рубан, І. Г. (2020) Коливання рівня в деяких районах Світового океану. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ратушняк, В. С. and Берлінський, М. А. (2020) Вплив відходів фармацевтичного виробництва на морське середовище. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ратушняк, В. С. and Берлінський, М. А. (2020) Оптимізація днопоглиблювальних робіт на морському шельфі України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сагайдак, М. А. and Берлінський, М. А. (2020) Гідрографічна вивченість Азовського моря та розвиток досліджень. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Станко, М. І. and Берлінський, М. А. (2020) Cучасні проблеми Кульницького лиману. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ" 1 червня – 3 червня 2020 р., Україна, м. Одеса, 1-3 червня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Удуденко, Г. С. and Берлінський, М. А. (2020) Зміна рівня моря на українському узбережжі в сучасний період. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ" Україна, м. Одеса 2020, 1-3 червня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сагайдак, М. А. and Берлінський, М. А. (2020) Моніторинг розвитку зсувів на території селища Мелекіне (Мангушський район Донецької області). In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ" 1 червня – 3 червня 2020 р., Україна, м. Одеса, 1-3 червня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Куделіна, О. Ю. and Швелідзе, Л. Д. (2020) Роль текстів у формуванні міжкультурної комунікативної компетенції в немовному ЗВО. In: І-а Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі», 28-29 квітня 2020 р., Українсько-німецький інститут Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса.

Федорова, Г. В. (2020) Химические дисциплины как базис для приобщения студентов-экологов к научно-исследовательской работе : Abstracts. In: The 2 th International Scientific and Practical Conference “Problems and perspectives of modern science and practice”, Graz, Austria, January 30-31, 2020.

Федорова, Г. В. (2020) Современное образование в реалиях и прогнозах: от инноваций к искусственному интеллекту : Abstracts book. In: The 5th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”, January 22-24, 2020, Vancouver, Canada.

Рудковська, О. В. and Шепеліна, С. І. (2020) Оцінка та аналіз впливу вмісту фторидів у питній воді на здоровʼя населення Одещини : Abstracts. In: The 3rd International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects”, February 17-18, 2020, Kharkiv, Ukraine.

Павленко, О. П. and Розмарина, А. Л. and Венгер, О. С. (2020) Аналіз економічних методів регулювання у сфері поводження з твердими побутовими відходами. In: The 6th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”, February 5-7, 2020, Liverpool, United Kingdom.

Рудковська, О. В. and Шепеліна, С. І. (2020) Аналіз та оцінка мінерального складу питного водопостачання м. Одеси : Abstracts book. In: The 4th International scientific and practical conference “Priority directions of science development”, February 3-4, 2020, Lviv, Ukraine.

Плетос, С. В. and Захарчук, Н. В. (2020) Повторне використання поліетиленових пакетів та їх користь. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 19 лютого 2020 р., м. Переяслав.

Арестов, С. В. and Максютенко, А. В. and Порошенко, К. С. and Собчик, В. Д. and Таранець, І. Р. (2020) Розвиток туристичного бізнесу та впровадження інформаційних технологій, та їх використання. Актуальні проблеми економіки природокористування та розвитку статистики туризму в світі. Особливості пропозиції туристичних підприємств. Платне природокористування. In: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку», 22 лютого 2020, м. Львів.

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2020) Українська національна ідея в романтичній спадщині М.Костомарова. In: International scientific conference proceedings "Innovation around us ‘2020", 27-28 february 2020, Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria.

Арестов, С. В. and Максютенко, А. В. and Порошенко, К. С. and Собчик, В. Д. and Таранець, І. Р. (2020) Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених, 29 лютого 2020, Аналітичний центр "Нова Економіка" м. Київ.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Продуктивність озимої пшениці в Степу України за різних змін клімату. In: Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів II-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2020 р., м. Херсон.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Характеристики волого-температурного режиму в лісостеповій зоні України на період до 2050 р. в різних умовах зміни клімату. In: Сталий розвиток в умовах невизначеності та катастроф [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, 11 березня 2020 р., Київ.

Арестов, С. В. and Максютенко, А. В. and Порошенко, К. С. and Собчик, В. Д. and Таранець, І. Р. (2020) Стандартизація та сертифікація туристичних послуг. Транспортна логістика в туризмі. Організація бухгалтерського обліку у готельному господарстві. Основні принципи економіки природокористування. In: Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи», 21 березня 2020, м. Дніпро.

Loboda, N. S. and Bozhok, Yu. V. (2020) The role of meteorological droughts in low flow period on the rivers of the North-west Black Sea Region in present and future (by the climate scenarios data). In: Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference, 28-30 April 2020, Liverpool, United Kingdom.

Смірнова, К. В. (2020) Емоційне лідерство як перспективна форма розвитку лідерства в системі публічного управління. In: Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти, 25 квітня 2020 р., м. Запоріжжя.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2020) Кореляційно-регресійний аналіз впливу відпрацьованих джерел живлення на здоров'я населення України. In: The 5 th International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects”, 12-14 April 2020, Kharkiv.

Федорова, Г. В. (2020) Тандем методов биоиндикации и медико-биологической статистики для решения задач современного естествознания. In: The 13 th International scientific and practical conference «PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SCIENCE INTO PRACTICE», 20-21 April, 2020, Oslo, Norway.

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2020) Управління відкритим графічним проектом brl-cad для задач тривимірного геометричного моделювання об’єктів військової техніки. In: Міжнародна науково-практична конференція " Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ", 23-24 квітня 2020 р., Військова академія м. Одеса.

Гор`єв, С. А. (2020) Обробка даних радіозонду, розрахунок характеристик вітру й побудова графіка обробки польоту. In: Міжнародна науково-практична конференція " Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ", 23-24 квітня 2020 р., Військова академія м. Одеса.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2020) Розрахунок зовнішніх ефектів в сфері поводження з відпрацьованими джерелами живлення в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених, 25 квітня 2020, м.Київ.

Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Формування культури особистості як пріоритетне завдання сучасної української освіти. In: Матеріали Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 30 квітня 2020, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Козловцева, В. А. and Назарова, Д. В. (2020) Окремі проблемні аспекти генезису сталого лісокористування в Україні. In: Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22-травня 2020 року, Маріуполь-Київ.

Козловцева, В. А. (2020) Перспективи розвитку «зеленої» енергетики на території україни в умовах глобальної рецесії. In: IX Міжнародна науково-практична конференція вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”, 14 травня 2020 року, м. Одеса.

Громенко, Д. Є. and Недострелова, Л. В. (2020) Аналіз стійкості снігового покриву на території Вінницької області. In: ХІХ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020, Одеса.

Гриб, О. М. and Фульга, Р. І. and Гриб, К. О. (2020) Оцінка змін фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах його адаптації до змін клімату, пов’язаних з поповненням морською водою. In: I-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Кліматична адаптація в Україні: стан, виклики та перспективи», 15 травня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Гриб, О. М. and Семанюк, К. І. (2020) Оцінка впливу змін клімату на мінливість температур води в нижній частині водної екосистеми річки Дністер за період з 1945 по 2018 роки. In: I-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Кліматична адаптація в Україні: стан, виклики та перспективи», 15 травня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Психотравмуюча ситуація: аналіз та шляхи подолання. In: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 18 травня 2020, Одеський національний політехнічний університет.

Кантаржи, Н. І. (2020) Дистанційні технології у навчальному процесі. In: International scientific conference "Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2020", 21-22 травня 2020, Svishtov, Bulgaria.

Компанієць, Ю. А. and Гриб, О. М. (2020) Порівняльний аналіз мінливості рівнів води Куяльницького лиману в умовах поповнення морською водою (2015-2019 рр.) з даними попередніх років (2010-2014 рр.). In: XV Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 27 травня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Скобяк, А. В. and Гриб, О. М. (2020) Визначення референтного стану гідроморфологічних елементів русла річки Великий Куяльник та оцінка наповнення штучних водойм у її басейні за допомогою космічних знімків радіометрів Landsat і Sentinel. In: XV Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 27 травня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Фульга, Р. І. and Гриб, О. М. (2020) Характеристика мінливості фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах подачі морської води з Одеської затоки за даними вимірювань ОДЕКУ в 2015-2018 роках. In: XV Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 27 травня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Особливості методики навчання лексиці іноземної мови. In: ХХV Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 27 травня 2020 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури.

Глушкова, А. В. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2020) Режим та циркуляційні умови посилення вітру у Харківській області. In: XIX наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29.05.2020, Одеський державний екологічний університет.

Масловський, Є. О. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2020) Утворення смерчів над Одеською областю у 2018 та 2019 рр. In: XIX наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29.05.2020, Одеський державний екологічний університет.

Слободяник, К. Л. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2020) Сильні опади над Україною протягом 1979-2019 рр. за даними реаналізу Era5. In: ХІХ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29.05.2020, Одеський державний екологічний університет.

Султан, Ю. С. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2020) Синоптичні умови виникнення сильних та надзвичайних опадів на ст. Одеса-ГМО. In: ХІХ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29.05.2020, Одеський державний екологічний університет.

Салех Алі Абудавах, А. and Агайар, Е. В. (2020) Вітровий режим Лівії. In: ХІХ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29.05.2020, Одеський державний екологічний університет.

Ліхачов, А. Д. and Агайар, Е. В. (2020) Умови формування сильного вітру над Північно-Західним Причорномор’ям 2015-2019 рр. In: ХІХ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29.05.2020, Одеський державний екологічний університет.

Перелыгин, Б. В. (2020) Выбор дальности действия радиолокатора для мониторинга атмосферы. In: ХХI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 25-29 травня 2020 р, Одеса.

Озимко, Р. Р. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2020) Просторово-часовий розподіл сильних та стихійних опадів над Закарпаттям. In: ХІХ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29.05.2020, Одеський державний екологічний університет.

Лаврушина, А. С. and Агайар, Е. В. (2020) Синоптичні та метеорологічні умови утворення хуртовин на Україні. In: ХІХ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29.05.2020, Одеський державний екологічний університет.

Кабак, І. С. and Романчук, М. Є. and Бурлуцька, М. Е. (2020) Вплив антропогенної діяльності на розподіл речовин токсичної дії в басейні річки Інгулець. In: 3 rd International scientific and practical conference ― Modern science: problems and innovations‖, 1-3 червня 2020 р., Стокгольм, Швеція.

Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Феномен соціалізації молоді в умовах інформаційного суспільства: особливості, проблеми, ризики. In: International scientific conference «Scientific and technological revolution of the XXI century '2020»: Conference proceedings, June11-12, 2020, Karlsruhe, Germany.

Кривопалов, І. А. and Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2020) Статистичний аналіз та визначення циклічності часових рядів річного стоку басейнів річок Стир, Горинь, Случ. In: 6 th International scientific and practical conference ―Eurasian scientific congress‖, 14-16 червня 2020 р., Barcelona, Spain..

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2020) Аналіз та узагальнення результатів комплексних експериментальних досліджень з реінжинірингу відкритих систем автоматизованого проектування. In: ІV-го всеукраїнськИЙ пленер з питань природничих наук, 19 червня 2020 р., Одеський національний політехнічний університет м. Одеса.

Слободяник, К. Л. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2020) Аналіз сильних опадів над Україною протягом 1979-2019 рр. In: ІV всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 19.06.2020, Одеський державний екологічний університет.

Shuptar-Poryvaieva, N. (2020) Determination of waste electric motor battery recycling benefits in Ukraine. In: ІV-й всеукраїнський пленер з питань природничих наук. ОДЕКУ, 19 червня 2020, м.Одеса.

Shuptar-Poryvaieva, Nataliia (2020) "DETERMINATION OF WASTE ELECTRIC MOTOR BATTERY RECYCLING BENEFITS IN UKRAINE". In: Матеріали ІV-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук, 19 червня, м.Одеса.

Троян, А. О. (2020) Інтерактивні технології вивчення фахової термінології. In: Будущее человечества в результатах сегодняшних научных исследований: Сборник материалов конференции., 23-24 июня 2020 г., Одесса.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Вплив кліматичних змін на фотосинтетичну продуктивність посівів озимого тритикале в умовах Східного Лісостепу України. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», 26 червня 2020 р., м. Полтава.

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2020) Математичне моделювання річної мінливості гідрологічних характеристик у лимані Сасик за умов відновлення водообміну з морем. In: XV міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020": тези доповідей, 29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернигів, Чернігівський національний технологічний університет.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Кривопалов, І. А. (2020) ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ХАРАКТЕРИСТИК РІЧНОГО СТОКУ БАСЕЙНІВ РІЧОК ПСЕЛ ТА ВОРСКЛА. In: 7 th International scientific and practical conference ―Eurasian scientific congress‖, 12-14 липня 2020 р., Барселона, Іспанія.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2020) Визначення та узагальнення шарів максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг. In: 11th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”, 12-14 липня 2020 р., Осака, Японія.

Погорелова, М. П. (2020) Максимальный расход воды весеннего половодья в бассейнах рек Лаба и Белая. In: 12th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”, 22-24 июля 2020 г., Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom.

Бажак, І. В. and Гаврилюк, Р. В. (2020) Небезпечні відгінно-нагінні коливання рівня Азовського моря за даними спостережень на станції Маріуполь. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Волкова, Е. Ю. and Монюшко, М. М. (2020) Забруднення Світового океану пластиком. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Прокофьев, О. М. and Тимошевский, Н. Ю. and Волошановская, О. Ю. (2020) Динамика облачности Антарктиды. In: II International Scientific and Practical Conference «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS», 20-21 January 2020, Kharkiv, Ukraine.

Бондаренко, Д. С. and Прокоф’єв, О. М. and Боровська, Г. О. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧІКУВАНОГО РОЗПОДІЛУ ОПАДІВ ЗГІДНО СЦЕНАРІЇВ RCP2.6 ТА RCP4.5 В СХІДНІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2021–2050 РР. In: The 4th International scientific and practical Modern science: problems and innovations", June 28-30, 2020, Stockholm, Sweden..

Галич, Є. А. and Прокоф’єв, О. М. and Куляс, К. А. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ АТМОСФЕРНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕГІОНІ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА. In: The 9th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science”, May 6-8, 2020, Sofia, Bulgaria..

Прокоф’єв, О. М. and Богданова, Д. О. (2020) ДИНАМІКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ РІЗНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗОН АНТАРКТИДИ. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», 26 червня 2020, Полтава, Україна.

Прокоф’єв, О. М. and Гопцій, М. В. and Гончарова, Л. Д. (2020) ДИНАМІКА ПРИЗЕМНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ АНТАРКТИЧНОЇ СТАНЦІЇ DUMONT DURVILLE. In: Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 30 вересня 2020, Переяслав.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. and Лічна, А. І. (2020) Рибна промисловість Одеської області. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 27–29 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна.

Soborova, O. and Burgaz, М. and Kudelina, O. (2020) The methods of bioindication and biotechness in assessing the marine environment. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 27–29 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна.

Шекк, П. В. and Астафуров, Ю. О. (2020) Толерантність личинок креветки Macrobrachium nipponense (Dе Haan, 1849) до температури і солоності в умовах Дністровського лиману. In: II Міжнародна науково‐практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 27–29 жовтня 2020 року, Київ, Україна.

Soborova, Olha and Burgaz, Мaryna and Kudelina, Olha (2020) Bioindication and biotechness of the marine environment in the Odessa region. In: V th International scientific and practical conference «Study of modern problems of civilization», 19-23 October, 2020, Oslo, Norway.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Продуктивність ярого ячменю в Південному Степу за умов різних змін клімату. In: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference "Science, society, education: topical issues and development prospects", 17-18.02.2020, Kharkiv, Ukraine.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів території Полтавської області для озимої пшениці. In: Матеріали XXVI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 квітня 2020 р., Переяслов.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Формування врожайності картоплі на території Східного Поділля за сучасних умов зміни клімату. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів "Селекція, генетика та технологія вирощування сільськогосподарських культур", 24 квітня 2020 р., с. Центральне.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Продуктивність озимої пшениці в Північному Степу за умов різних змін клімату. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Огарков, Д. В. (2020) Небезпечні агроекологічні умови в Херсонській області стосовно абрикоси. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності ярого ячменю в Лісостеповій зоні України в умовах змін клімату. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Вольвач, О. В. and Мельник, М. В. (2020) Аналіз динаміки урожайності цукрового буряку в Полтавській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2020) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційної врожайності озимої пшениці в Одеській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Данілова, Н. В. and Щелікова, В. С. (2020) Агрокліматичні умови формування продуктивності проса в Черкаській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Колосовська, В. В. and Садковська, А. М. (2020) Вплив погодних умов на формування продуктивності гороху в Житомирській області, прогнозування його врожайності. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка потенціалу посівів озимого жита щодо використання на енергентичні цілі в умовах зміни клімату (RCP6.0) на території Західного Полісся України. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Курбанли, Е. Д. огли (2020) Оцінка агрокліматичних умов формування агроекологічних категорій врожайності кукурудзи на території Волинського Полісся. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Толмачова, А. В. (2020) Оцінка формування агроекологічних категорій урожайності льону-довгунця в Житомирській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Бугор, Г. М. (2020) Оцінка агрокліматичних умов на формування врожайності насіння багаторічних в Лісостеповій зоні України. In: I Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах", 28-29 травня 2020 року, Дніпро.

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування соняшника в Запорізькій області. In: I Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах", 28-29 травня 2020 року, Дніпро.

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка сучасного стану виробництва буряку столового в Україні. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Курбанли, Е. Д. огли and Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи на території Волинського Полісся. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування пшениці озимої в районі станції Ізмаїл Одеської області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Мєдвєдєва, І. О. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Особливості та перспективи вирощування картоплі в Полтавській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання.", 15 травня 2020 року, Умань.

Фірсова, Ю. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка мінливості врожайності зерна кукурудзи в умовах Сумської області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Огарков, Д. В. and Толмачова, А. В. (2020) Вплив факторів навколишнього середовища на ріст та розвиток гречки в Сумській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Продуктивність ярої пшениці в Миколаївській області за різних змін клімату. In: Матеріали III Всеукраїнської науово-практичної конференції присвяченої 115 - річчю від дня народження видатного вченого-селіокционера О.Т. Галки, 30 березня 2020 року, Вінниця.

Ніколаєва, А. М. and Божко, Л. Ю. (2020) Оцінка агрокліматичних умов вирощування томатів в Степовій зоні України. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бугор, Г. М. and Божко, Л. Ю. (2020) Вплив погодних умов на формування насіння багаторічних сіяних трав Лісостепу. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Шуляк, К. А. and Польовий, А. М. (2020) Порівняння показників посухи в умовах зміни клімату на території Пувденного Степу. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Огарков, Д. В. and Ляшенко, Г. В. (2020) Агроекологічні умови формування абрикоси в Херсонській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Фірсова, Ю. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Сучасний стан та перспективи вирощування кукурудзи в Сумській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Вінницька, О. С. and Барсукова, О. А. (2020) Вплив погодних умов на формування врожаю озимої пшениці в Одеській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Селезньов, А. Ю. and Данілова, Н. В. (2020) Оцінка мінливості врожайності льону-довгонцю в Сумській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Щелікова, В. С. and Данілова, Н. В. (2020) Оцінка мінливості урожайності кукурудзи в Херсонській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Садковська, А. М. and Колосовська, В. В. (2020) Агрокліматичні умови вирощування та продуктивність гороху за умов змін клімату в Житомирській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гайдаржи, І. П. and Вольвач, О. В. (2020) Вплив агрометеорологічних умов на урожайність озимої пшениці у Степу (на прикладі Одеської області). In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мельник, М. В. and Вольвач, О. В. (2020) Фотосинтетична продуктивність цукрового буряку в Полтавській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Потапчук, О. М. and Вольвач, О. В. (2020) Аналіз динаміки урожайності гречки у Вінницькій області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Коваль, Р. В. and Польовий, А. М. (2020) Оцінка впливу підвищенних концентрацій вуглекислого газу в атмосфері на фотосинтез рослин типу С3 та С4. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2020) Оцінка мінливості врожайності столового буряку в Західному Лісостепу України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників "Сільськогосподарські, біологічні, економічні, загальноосвітні та технічні науки", 10 червня 2020 р., Умань.

Костюкевич, Т. К. (2020) Влияние сроков возникновения фитофторы на формирование урожая картофеля в условиях Волынского Полесья. In: "Аграрная наука-сельскому хозяству" XV Международная научно-практическая конференция, 12-13 марта 2020 г., Алтай.

Смірнова, К. В. and Чабанюк, А. С. (2020) Розвиток соціально-відповідального маркетингу в сучасних вітчизняних реаліях. In: Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку, 25 квітня 2020 р., м. Київ.

Смірнова, К. В. (2020) Гейміфікація як сучасний інструмент підвищення залученості персоналу. In: Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції, 14 травня 2020 р., м. Рівне: НУВГП.

Shotova-Nikolenko, Anna (2020) Self-Study Techniques for the Students Learning a Foreign Language: General Searchers for Additional Information. In: International Scientific Conference "Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches": Conference Proceedings, March 20th, 2020, Riga, Latvia.

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. and Куделіна, О. Ю. (2020) Теорія перекладознавчого аспекту: методи, прийоми, способи. In: І Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі”, 28-29 квітня 2020р, Одеський національний політехнічний університет.

Тучковенко, О. А. (2020) Вплив обростань на функціонування прибережних екосистем : збірник матеріалів. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. and Лічна, А. І. (2020) Вилов риби та добування водних біоресурсів Україною : збірник матеріалів. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Безик, К. І. (2020) Методи та ефективність застосування добрив в ставовому рибництві : збірник матеріалів. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Soborova, O. M. and Burgaz, М. І. and Kudelina, O. Y. (2020) Сurrent state of world fisheries development : збірник матеріалів. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Belousova, Victoria and Bets, Olga (2020) Definition of the term ― Corporate Culture. In: Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні Матеріали круглого столу, 19 листопада 2020 р., Одеса.

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. and Sidletska, L. M. (2020) Compressibility and compactivity of bi-dispersive many-particle conglomerations (liquid and granular mixtures). In: XI Conference of Young Scientists ”Problems of Theoretical Physics” dedicated to the 55th anniversary of Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, December 21-23, Kyiv, Ukraine.

Shotova-Nikolenko, Anna (2020) Learning strategies in foreign language learning. In: Scientific and Pedagogic Internship “Organization of the educational process in the area of philological sciences: a global experience and national practice”:, 16 Nov – 28 Dec 2020., Venice, Italy.

Губанова, О. Р. and Купінець, Л. Є. (2020) Актуалізація проблеми управління медичними відходами в сучасних умовах / Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами:проблемні питання та кращі практики. In: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 8–10 жовтня, м. Івано- Франківськ.

Лебеденко, А. І. and Недострелова, Л. В. (2020) Дослідження дат появи та сходу снігового покриву на станціях Кіровоградської області. In: XIX наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Деньга, Ю. М. and Олейник, Ю. В. (2020) Оцінка забруднення акваторії Одеського регіону стійкими органічними забруднювальними речовинами. In: IV Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 19 червня 2020, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Сафранов, Т. А. (2020) Удосконалення методики розрахунку ненавмисно утворених стійких органічних забруднювальних речовин в Одеській промислово-міській агломерації. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля», 1-3 червня 2020, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Мітіна, О. М. and Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2020) Синонімічна компетенція в змісті професійної підготовки перекладачів. In: About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them : Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, October 26-30, 2020, Milan, Italy.

Недострелова, Л. В. and Фасій, В. В. (2020) Сезонна мінливість кількості днів з туманами в різних регіонах України. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», 26 червня 2020, Полтава, Україна.

Недострелова, Л. В. and Фасій, В. В. (2020) Дослідження режиму туманів в Києві. In: The 3rd International scientific and practical conference - Priority directions of science and technology development‖, 22-24 листопада 2020, Київ, Україна.

Недострелова, Л. В. and Хохлов, В. М. (2020) Динаміка температурного режиму та режиму опадів у Північно-Західному Причорномор'ї. In: The 5th International scientific and practical conference “The world of science and innovation”, 9-11 грудня 2020, Лондон, Велика Британія.

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. (2020) Часовий хід грозової діяльності на півдні України. In: The 3rd International scientific and practical conference - Priority directions of science and technology development‖, 22-24 листопада 2020, Київ, Україна.

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. (2020) Аналіз річного розподілу гроз в Одесі на початку ХХІ століття. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», 26 червня 2020, Полтава, Україна.

Павленко, О. П. and Андрушко, М. А. (2020) Підвищення ефективності менеджменту на водному транспорті. In: IX Міжнародна науково-практична конференція вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”, 14 травня 2020 р., Рівне , Україна.

Павленко, О. П. and Венгер, О. С. (2020) Напрями вирішення проблем у сфері поводження з небезпечними відходами на регіональному рівні. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Поводження з небезпечними відходами в Україні: практичний досвід безпечного перезатарення, вивезення та утилізації», 18 лютого 2020 р., Київ, Україна. (Unpublished)

Сідлецька, Л. М. (2020) Гранульовані матеріали в технологіях радіаційного захисту та утилізації радіаційно-шкідливих речовин. In: Всеукраїнська науково-практична заочна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти», 29 травня 2020, Маріуполь, Україна.

Фасій, В. В. and Недострелова, Л. В. (2020) Тумани як небезпечний фактор життєдіяльності сучасної людини. In: Третя міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини», 14-15 травня 2020, Одеса, Україна.

Чумаченко, В. В. and Недострелова, Л. В. (2020) Аналіз кліматичних характеристик грозової діяльності над Одесою. In: XIX наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020, Одеса, Україна.

Чумаченко, В. В. and Недострелова, Л. В. (2020) Небезпечний вплив грозоутворень на життєве середовище людини. In: Третя міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини», 14-15 травня 2020, Одеса, Україна.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Соціокультурний аспект навчання іноземній мові. In: International Scientific and Practical Conference. Challenges of Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies in Ukraine and EU Countries, 30–31 Oct 2020, Venice, Italy.

Book

Костік, В. В. (2020) Екологічна хімія : методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Шевченко, В. Ф. and Шепеліна, С. І. (2020) Окремі розділи загальної хімії : Навчальний посібник. Видавничий дім "Гельветика", м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-992-198-7

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2020) На вимоги щодо планування заходів з питань цивільного захисту ОДЕКУ: методичні рекомендації. ОДЕКУ, Одеса.

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2020) Навчання педагогічних працівників, студентів та працівників ОДЕКУ діям у надзвичайних цитуаціях: методичні рекомендації та вимоги. ОДЕКУ, Одеса.

Мирошниченко, М. І. (2020) Психологія ділового спілкування. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-076-5

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2020) Організація цивільного захисту в Одеському державному екологічному університеті: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-108-3

Гриб, О. М. (2020) Гідрометрія і гідрохімія. Навчальна практика: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-101-4

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. (2020) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови перезимівлі озимої пшениці в Поліссі. Екологічні іновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України: колективна монографія. ПП «Астрая», Полтава. ISBN 978-617-7915-00-2

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус з дисципліни "Екологічна оцінка планів, програм, проектів". ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Тимощук, М. О. (2020) Екологічний аудит : методичні вказівки до практичних занять. Одеса, ОДЕКУ.

Бургаз, О. А. (2020) Заповідна справа: методична вказівка до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, О. А. (2020) Аналіз екологічної інформації:методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Міщенко, Н. М. (2020) Методичні вказівки на тему: «Визначення типу повітряної маси за термодинамічною класифікацією та її трансформаційних змін». ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет.

Катеруша, Г. П. (2020) Клімат України: методичні вказівки по виконанню практичних робіт для магістрів з "Наук про Землю" І року денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Катеруша, Г. П. (2020) Аспекти екологічної кліматології: методичні вказівки по виконанню практичних робіт для магістрів І року денної форми навчання рівень вищої освіти – магістр, 103 «Науки про Землю». ОДЕКУ, Одеса.

Швидченко, І. Г. (2020) Силлабус з дисципліни "Правознавство" - екологія. ОДЕКУ, Одеса.

Залогіна-Киркелан, М. А. (2020) Методичні матеріали до польових літніх навчальних практик з дисципліни "Гідробіологія". Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. (2020) Авіаційні прогнози погоди: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-185-4

Лавріненко, Ю. В. (2020) Електротехніка та електроніка: методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження трансформатора». ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Настасюк, В. А. (2020) Методи і системи підтримки рішень : методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. and Ткач, Т. Б. (2020) Інформатика та комп'ютерна техніка : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина «Робота в редакторі електронних таблиць MS EXCEL». ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. and Ткач, Т. Б. (2020) Інформатика та комп'ютерна техніка : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина «Робота У MS POWER POINT». ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. and Ткач, Т. Б. (2020) Інформатика та комп'ютерна техніка : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина «Робота У MICROSOFT WORD». ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентівIкурсу денноїформи навчання по вивченнюдисципліни «Вища математика»розділ «Диференційні рівняння вищих порядків». Спеціальність: комп’ютерні науки. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентівIкурсу денноїформи навчання по вивченнюдисципліни «Вища математика»розділ «Обчислення площ та об’ємів за допомогою кратних та криволінійних інтегралів».Спеціальність: комп’ютерні науки. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Практичне застосування степеневих рядів») для студентів 1 року денної форми навчання спеціальностей101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 242 «Туризм», 103 «Науки про Землю». Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Жавнерчик, О. В. (2020) Державна служба. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Жавнерчик, О. В. (2020) Психологія управління. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Gerasymov, O. I. (2020) Environmental safety technologies. Handbook. Odesa State Environmental University, Odesa. (Submitted)

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів-магістрів I курсу I, II семестрів денної форми навчання. Усі спеціальності. ОДЕКУ, Одеса.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. and Дем'яненко, С. Г. (2020) Основи туроперейтингу. Методичні вказівки до організації практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Колонтай, С. М. (2020) Статистика. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Перелигін, Б. В. (2020) Методи розпізнавання в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процедур покращення зображень на супутникових сканерних знімках. Геометрична корекція". ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. (Submitted)

Гор`єв, С. А. (2020) Проектування автоматичних систем моніторингу навколишнього середовища: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. (Submitted)

Гор`єв, С. А. (2020) Збір, обробка, збереження та аналіз моніторингової інформації: методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Електротохніка та електроніка: методичні вказівки до лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2020) Методи розпізнавання в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процедур поліпшення зображень на супутникових знімках сканерів. Геометрична корекція". Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань: методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження чашкового опадоміра». Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. and Гращенкова, Т. В. (2020) Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами : методичні вказівки до практичних занять та виконанню курсового проекту. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2020) Методические указания по дисциплине "Русский язык как иностранный" для самостоятельной и аудиторной работы слушателей-иностранцев подготовительного отделения (на материале текстов по страноведению). ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2020) Регіональні проблеми охорони довкілля. Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-000-0

Кирнасівська, Н. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування” для студентів першого року навчання денної та заочної форм. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус з дисципліни "Екологічний контроль". ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Кузьмина, В. А. (2020) Екологічна безпека: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-103-8

Чернишов, О. С. (2020) Моделювання еколого-економічних систем та бізнес планування: Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2020) Підприємницька діяльність: Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2020) Е-урядування: Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Агайар, Е. В. (2020) Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Спеціалізовані прогнози погоди» на тему: «Прогноз граду». ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2020) Англійська мова: методичні вказівки для студентів III курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Туризм». ОДЕКУ, Одеса.

Фразе-Фразенко, О. О. (2020) Інженерна графіка: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Фразе-Фразенко, О. О. (2020) Комп'ютерна графіка: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Фразе-Фразенко, О. О. (2020) Технологія захисту інформації: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Фразе-Фразенко, О. О. (2020) Веб-технології та веб-дизайн: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

П'янова, І. Ю. and Янко, І. Б. (2020) Посібник з французької мови для студентів, які навчаються за спеціальністю "Туризм": навчальний посібник. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеса. ISBN 978-966-186-111-3

Нажмудінова, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Середньо та довгострокові прогнози погоди». ОДЕКУ, Одеса.

UNSPECIFIED, ed. (2020) Матеріали XIX наукової конференції молодих вчених 25 - 29 травня 2020 p. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-001-7

Гриб, О. М. and Балан, Г. К. and Гращенкова, Т. В. (2020) Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем: Методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Тимощук, М. О. (2020) Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “Інспекційна діяльність ”. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Семенова, І. Г. (2020) Сільське господарство: методичні вказівки до практичних робіт «Використання супутникової інформації для моніторингу стану рослинного покрову». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2020) Гідрометрія річкова: Методичні вказівки до навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Сапко, О. Ю. (2020) Система екологічного управління: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-078-9

Казакова, Н. Ф. (2020) Проектування інформаційних систем та управління ІТ-проектами: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Казакова, Н. Ф. (2020) Сучасна теорія управління в інформаційних системах: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Коваленко, Л. Б. (2020) Алгоритмізація та програмування: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2020) Алгоритмізація та програмування + Теорія алгоритмів: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2020) Картографічні веб-сервіси: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2020) Комп'ютерні мережі: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2020) Прийняття рішень засобами ГІС: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Терещенко, Т. М. (2020) Агентне моделювання: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Терещенко, Т. М. (2020) Операційні системи: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Терещенко, Т. М. (2020) Технологія створення WEB-застосувань: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Вохменцева, Т. Б. (2020) Чисельні методи: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Вохменцева, Т. Б. (2020) Дискретна математика: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Вохменцева, Т. Б. (2020) Моделі і методи нечіткої логіки: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Зайцев, Д. А. (2020) ГРІД системи та технології хмарних обчислень: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Зайцев, Д. А. (2020) Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Зайцев, Д. А. (2020) Моделювання систем: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Юрасов, С. М. (2020) Методи оцінки якості природних вод: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-107-6

Нємцова, О. А. (2020) Силлабус з дисципліни "Право (договірне)". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Нікіпелова, О. М. (2020) Рекреаційні ресурси та курортологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-104-5

Плетос, С. В. (2020) Облік та аудит у туристичній сфері: конспект лекцій. ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2020) Реінжиніринг програмного забезпечення інформаційних систем: монографія. Видавничий дім «Гельветика», Одеса. ISBN 978-966-992-201-4

Сапко, О. Ю. (2020) Силлабус з дисципліни "Інтегроване управління природокористуванням". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Інспекційна діяльність". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус з дисципліни "Правові засади поводження з відходами". ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус з дисципліни "Інспекційна діяльність". ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Полевой, А. Н. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, Е. А. (2020) Влияние изменений климата на продуктивность луговой и степной растительности / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та діалоги в просторі науки та освіти: колективна монографія. Посвіт, Конін – Ужгород – Київ – Херсон. ISBN 978-617-7835-32-4

Швидченко, І. Г. (2020) Силлабус з дисципліни "Правознавство". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Грушевський, О. М. and Міщенко, Н. М. (2020) Діагноз і прогноз конвективних явищ : навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. ISBN 978-966-186-121-2

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. and Вітавецька, Л. А. (2020) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Елементи математичної статистики») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Комплексні числа та дії з ними») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Практичне застосування степеневих рядів») для студентів 1 року денної форми навчання спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 242 «Туризм», 103 «Науки про Землю». Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Кирнасівська, Н. В. (2020) Методичні вказівки для дистанційного навчання з дисципліни «Географія». Частина 3 для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Грабко, Н. В. (2020) Екологія людини : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Грабко, Н. В. (2020) Людина як споживач: екологічні аспекти : методичні вказівки до курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Гопцій, М. В. and Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. and Бурлуцька, М. Е. and Кічук, Н. С. and Погорелова, М. П. and Тодорова, О. І. and Бояринцев, Є. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту та бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів денної та заочної форм навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Гопцій, М. В. (2020) Збірник методичних вказівок до оформлення курсових проєктів та кваліфікаційних робіт; структура презентації. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Чокан, Л. О. (2020) Методичні вказівки для дистанційного навчання з дисципліни «Хімія» для слухачів підготовчого відділення. Частина 4. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. and Гращенкова, Т. В. (2020) Розрахунок стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-077-2

Смірнова, К. В. (2020) PR менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Смірнова, К. В. (2020) Менеджмент і адміністрування. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2020) XML-технології : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Submitted)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. and Колосовська, В. В. (2020) “Біологія” на тему: «Морфологія та анатомія рослин.Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів першого року навчання денної та заочної форми. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

Вольвач, О. В. (2020) “Методи досліджень в агрометеорології",Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів другого року навчання денної та заочної форми. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

Шаблій, О. В. and П'янова, І. Ю. (2020) Академічне письмо та презентація: навчальний посібник (англійською мовою) для здобувачів РВО PhD 2 року навчання за спеціальністю 103 “Науки про Землю”. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Англійська мова: методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал для студентів-магістрів І курсу I, ІІ семестрів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Попович, І. І. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять для студентів IV курсу денної та заочної форми навчання. Напрям підготовки: спеціальність «Туризм». ОДЕКУ, Одеса.

Попова, М. А. and Садченко, Е. В. (2020) Динамические процессы в природоохранной деятельности: современные маркетинговые тенденции. Институт проблем рынка та экономико-экологических исследований НАН Украины. Монография, Одеса.

Безик, К. І. (2020) Покажчик основних термінів і понять навчального курсу «Гідроботаніка» : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-082-6

Тучковенко, О. А. (2020) Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Гідробіологія» : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-081-9

Бургаз, М. І. and Безик, К. І. (2020) Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Рибальство»: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-080-2

Соборова, О. М. (2020) Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Годівля риб» : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-083-3

Матвієнко, Т. І. (2020) Покажчик основних термінів і понять навчального курсу «Організація виробництва і стандартизація продукції аквакультури у рибництві» : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-079-6

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2020) Методи рибогосподарських досліджень : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-099-4

Бучинська, І. В. (2020) Просторове моделювання та ГІС-аналіз: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Бучинська, І. В. (2020) Геоінформатіка та ГІС: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Мансарлійський, В. Ф. and Грушевський, О. М. and Шанюк, О. В. (2020) Методичні вказівки. Оптимальна стратегія використання прогностичної інформації. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет.

Козловцева, В. А. (2020) Вступ до ПУА: Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Козловцева, В. А. (2020) Операційний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Катеруша, Г. П. and Куришина, В. Ю. (2020) Кліматологія: методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів ІІІ року денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Gerasymov, O. I. and Andrianova, I. S. (2020) Radiation safety: Textbook | Радіаційна безпека: Підручник (англійською мовою). Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-138-0

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2020) Окремі задачі фізики м'якої матерії. Видавничий дім "Гельветика", Одеса. ISBN 978-966-992-202-1

Козловцева, В. А. (2020) Комунікації в публічному управлінні: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-126-7

Колонтай, С. М. (2020) Системи технологій: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-117-5

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. and Гор`єв, С. А. (2020) Спектральний і прикладний аналіз даних моніторингу: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-992-195-6

Тюлькіна, К. О. (2020) Ділове адміністрування: методичні вказівки для студентів стаціонара та заочно магістри 1 рік. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Thesis

Кушнір, Д. С. (2020) Кліматологія туманів для станцій Бориспіль та Антонов. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Блищик, І. А. (2020) Вплив кліматичних змін на стан регіональної радіаційної безпеки. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кібяков, В. І. (2020) Технології дезактивації радіаційно забруднених матеріалів та середовищ із використанням оксиду графена у топологічних фазах. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Турчин, В. С. (2020) Хвильовий моніторинг домішкових компонентів в дискретних системах: розв’язувані моделі. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Цушко, В. Є. (2020) Електрофоретичні технології маніпулювання мікро-механічними конгломераціями. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Зазимко, Р. В. (2020) Еволюція температурно-вологісних характеристик атмосфери при розвитку конвективної діяльності на станції Кюммерсбурк. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пальчук, Л. В. (2020) Адаптація методу К.Г. Абрамович прогнозу висоти нижньої межі хмарності для території України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Переход, І. С. (2020) Адаптація методу прогнозу часу виникнення радіаційного туману методу А.С. Зверева для території України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Черних, В. В. (2020) Розробка вимірювача вологості повітря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пірогов, К. О. (2020) Просторово-часова структура температуро-вологісних параметрів конвекції при формуванні гроз над територією України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Крутенко, Руслан (2020) Детерміністичне визначення циркуляційно обумовлених фронтальних ділянок на ізобаричних поверхнях. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тіханов, Д. С. (2020) Підвищення ефективності прогнозу конвективних явищ шляхом комплексації параметрів конвекції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Андрєєв, Владислав (2020) Залежність критичних значень стандартних рівнів конвекції від типів адіабатичного підйому частинки. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Череватий, Богдан (2020) Еволюція енергії нестійкості при формуванні гроз. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Калугіна, Н. М. (2020) Еколого-токсикологічна оцінка формування врожаю люцерни на зрошуваних землях Одещини. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шалоумов, Ю. М. (2020) Технології створення захисних екранів мікро-механічних сумішей. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Мєдвєдєва, І. О. (2020) Агроекологічні умови формування продуктивності соняшнику в Східному Лісостепу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Богданов, С. С. (2020) Розробка інформаційної системи переліку діючих лікарів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Абдувалієва, Г (2020) Комп'ютерне моделювання та дослідження результату температурного-вітрового радіозондування телеметричних даних радіозонда. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Чіяченко, К. О. (2020) Квантові регістри – складові елементи інформаційно-вимірювальних систем нового покоління. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Хамраєв, Е. (2020) Моделі автоматизованого проектування округлених профілів обробки матеріалів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Мушак, К. Є. (2020) Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням Вейвлет-функцій. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Баркар, А. М. (2020) Використання водних ресурсів Дракулівського водосховища в Кілійському районі Одеської області для різних видів водокористування. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Челпан, Т. Є. (2020) Екологічні та водогосподарські заходи з покращення водних ресурсів озера Кагул. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кривопалов, І. А. (2020) Визначення характеристик річного стоку на прикладі басейнів річок Стир, Горинь, Случ. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лошовська, О. П. (2020) Розрахунок характеристик максимального та мінімального стоку в басейні р. Горинь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лутай, Д. В. (2020) Оцінка якості води Придунайського озера-водосховища Катлабух в Ізмаїльському районі Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Єгорова, І. В. (2020) Регіональна методика короткострокових прогнозів меженного стоку річок в суббассейні Нижнього Дніпра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гончарова, А. О. (2020) Річний стік річок в межах лісостепової зони басейну Сіверського Донця. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гоян, Ю. О. (2020) Меженний стік річок Приазов’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гурин, А. С. (2020) Максимальний стік річок північно-західного схилу Кримських гір. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мирошник, Р. П. (2020) Характеристика українських водосховищ та прогнозування припливу води до них. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Небога, А. А. (2020) Використання водних ресурсів Плахтіївського водосховища в Саратському районі Одеської області для потреб різних водоспоживачів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Співак, С. В. (2020) Комплексне використання водних ресурсів Придунайського озера-водосховища Картал в Ренійському районі Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Деркач, К. І. (2020) Методика прогнозування характеристик меженного стоку в басейні р. Сіверський Донець – м. Зміїв і рекомендації її ефективного використання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бугор, Г. М. (2020) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння сіяних трав в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гайдаржи, І. П. (2020) Вплив сучасних змін клімату на умови вирощування озимої пшениці у Херсонській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Зленко, І. Б. (2020) Агрометеорологічні умови розвитку яблуні в Дніпропетровській та Запорізькій областях. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коваль, Р. В. (2020) Динаміка вологовмісту ґрунту в Північному Причорномор’ї в період 2000-2019 рр. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Колеснікова, О. А. (2020) Агрокліматична оцінка клімату ґрунтів Вінницької області для вирощування озимої пшениці. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кроча, К. А. (2020) Агрометеорологічні умови перезимівлі озимої пшениці в Поліссі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мельник, М. В. (2020) Перспективи біоенергетичного використання цукрового буряку в центральному Лісостепу за умов змін клімату. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ніколаєва, А. М. (2020) Агрометеорологічні умови формування продуктивності овочевих культур в Південному Степу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Огарков, Д. В. (2020) Агроекологічні умови формування продуктивності абрикоси в Херсонській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Потапчук, О. М. (2020) Агроекологічна оцінка умов вирощування сталих урожаїв гречки в Вінницькій області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Садковська, А. М. (2020) Оцінка впливу зміни клімату на продуктивність гороху в Житомирській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сардак, А. В. (2020) Оцінка вологозабезпеченості зернових колосовихкультур в умовах зміни клімату на прикладі озимої пшениці. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шаляпіна, Я. О. (2020) Вплив зміни клімату на ріст, розвиток та формування урожаю вики ярої в Вінницькій області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шуляк, К. А. (2020) Порівняння показників посухи в умовах зміни клімату. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Щелікова, В. С. (2020) Оцінка зміни агрокліматичних умов зростання кукурудзи в умовах зміни клімату в Південному Степу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Селезньов, А. Ю. (2020) Оцінка продуційного процесу ріпаку в умовах зміни клімату в Лісостеповій зоні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Скуртул, К. В. (2020) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на умови вирощування та продуктивність енергоплантацій тополі в Лісостепу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Фірсова, Ю. В. (2020) Оцінка впливу кліматичних змін на формування врожайності кукурудзи на Поділлі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Матросова, А. О. (2020) Прогнозування стратифікації атмосфери з використанням прогностичних даних GFS. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бузеновська, Х. В. (2020) Параметризація температурно-вологісних індексів конвективної нестійкості з використанням прогностичних даних від глобальної чисельної моделі GFS. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Хохлов, Д. С. (2020) Розрахунок температурно-вологісних індексів конвективної нестійкості з використанням прогностичних даних від глобальної чисельної моделі GFS. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Колісник, К. В. (2020) Верифікація методик визначення температури туманоутворення по території України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Озимко, Р. Р. (2020) Сильні та надзвичайні опади у Закарпатській області. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Хомутовська, К. П. (2020) Вдосконалення системи поводження з відходами на підприємствах металургійної галузі (на прикладі приватного акціонерного товариства комбінату «Азовсталь» (м. Маріуполь). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Плачков, І. М. (2020) Обгрунтування рекреаційно-туристичної діяльності на території національного природного парку «Тузловські лимани». UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Постолов, Ю. І. (2020) Моделювання та розробка корпоративного сховища даних. Моделювання та проектування корпоративного сховища даних. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сагуйченко, О. В. (2020) Програмні засоби пошуку уразливостей в веб ресурсах. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Нємцев, В. Є. (2020) Аналіз та оптимізація роботи міжмережевих екранів на платформі Linux. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Томченко, А. В. (2020) Аналіз якості води р. Казенний Торець за гідрохімічними показниками. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Цабевська, А. І. (2020) Оцінка якості води р.Лугань. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Семанюк, К. І. (2020) Оцінка мінливості головних абіотичних чинників функціонування нижньої частини водної екосистеми р. Дністер за період з 1945 по 2018 рр. (на прикладі рівнів і температур води). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Чумаченко, В. В. (2020) Дослідження умов грозоутворення на території Одеси: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Громенко, Д. Є. (2020) Особливості формування снігового покриву на території Вінницької області: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Лебеденко, А. І. (2020) Кліматичні характеристики снігового покриву та їх динаміка на території Кіровоградської області: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Сокол, Д. С. (2020) Дослідження баричного режиму у регіоні Антарктичного півострова: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Дерев'янко, М. В. (2020) Розробка програмного додатку для обробки графічної інформації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джарчалова, Г. В. (2020) Аналіз ефективності застосування технології Deep Packet Inspection. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Федченко, М. С. (2020) Розробка плагіну для браузера з функціями захвату медіаконтенту. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Головатюк, В. А. (2020) Розробка розподіленої системи дошкільної установи. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гулієв, Т. Н. (2020) Захист програмного забезпечення методом обфускації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ібадов, Н. Н. (2020) Програмна реалізація посиленого захисту автомобільної сигналізації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ільічов, Д. Г. (2020) Розробка Веб-порталу факультету КНУА ОДЕКУ. Розробка серверної частини Веб-порталу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Обуховський, І. Ю. (2020) Розробка Веб-порталу факультету КНУА ОДЕКУ. Розробка клієнтської частини Веб-порталу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Осадча, В. О. (2020) Розробка самописного СМS-двигуна для роботи БД з мікросервисами. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Перчун, М. М. (2020) Розробка веб-бюро з пошуку загублених тварин. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Руда, В. О. (2020) Розробка програмного додатку для побудови згрупованих рядів для задач метеорології та екології. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тарановський, Д. А. (2020) Розробка ігрового додатку на двигуні Unity. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тіщенко, М. С. (2020) Розробка програмної реалізації аудіо плеєра з сенсорним управлінням. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тюртюбек, Є. М. (2020) Розробка мобільного застосування для керування смартбраслетом MGCOOL BAND 4. Підсистема управління інтерфейсом зв’язку і базою даних. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Юліанчук, В. А. (2020) Розробка мобільного додатку з підбору комп’ютерного обладнання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вербецький, О. В. (2020) Розробка веб-сайту для туроператора. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бєлодонов, О. С. (2020) Розробка мобільного застосування для керування смарт-браслетом MGCOOL BAND 4. Розробка користувальницької частини застосування. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гажук, В. І. (2020) Розробка модульного кросплатформного програвача звукових файлів з візуалізацією. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сокуренко, О. О. (2020) Розробка мобільного варіанту гри BrickShooter. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кириловський, О. О. (2020) Розробка мобільного застосування для контролю надактивних органічних з’єднань. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ряшенцев, В. С. (2020) Розробка застосування з ігровими елементами для навчання друку на клавіатурі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гурін, Ю. В. (2020) Розробка ігрового додатку на платформі Game Maker Studio. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Клюшник, І. В. (2020) Розробка веб-сайту інтернет магазина з продажу одягу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Перетятко, Д. О. (2020) Розробка системи для пошуку віддаленого шкідливого програмного забезпечення. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Савельєв, К. А. (2020) Розробка прототипу веб-сервісу для пошуку місць відпочинку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Жуган, П. М. (2020) Розробка інформаційної системи «Помічник бармена». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Марцинішин, О. В. (2020) Розробка інформаційно-пошукового додатку «Market» за технологією WPF. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мігов, М. Л. (2020) Розробка інформаційної системи меблевого магазину «Mebel007». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вернігоров, Є. В. (2020) Розробка веб-сайту фотографа. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Грабіна, В. В. (2020) Розробка додатку для впровадження в учбовий процес вальдорфської школи курса фрактальної геометрії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бородінов, В. О. (2020) Розробка програмного додатку для допомоги ведення бізнесу з прокату речей. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дерменжі, М. А. (2020) Розробка програмної системи для створення 3D турів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гасимли, Ф. Е. (2020) Розробка WEB-застосунку для домашньої онлайн бухгалтерії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лаврека, Д. М. (2020) Розробка мобільного додатку для пошуку роботи. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Магерко, І. В. (2020) Проектування та конфігурування комп’ютерної мережі підприємства на базі обладнання Cisco. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Малаховський, Н. В. (2020) Розробка інструментів обробки геоданих для платформи ArcGIS. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, Ф. Р. (2020) Розробка мобільного додатку «Healthy Market» з використанням технологій доповненої реальності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Панченко, І. О. (2020) Розробка системи моніторингу та аналізу мережевого трафіку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шуманський, С. О. (2020) Розробка програмного забезпечення для класифікації зображень. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Попик, С. О. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Рів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Олійник, А. С. (2020) Оцінка якості води р. Соб за екологічною класифікацією. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Махаррамов, С. З. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Сухоклія за відповідними категоріями. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Григор'єва, В. О. (2020) Холодноводні ставкові господарства, їх структура та біологічні властивості об'єктів холодноводного ставкового господарства. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Катречко, І. І. (2020) Фактори, що впливають на показники природної рибопродуктивності рибоводних водойм. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Переверзєва, А. О. (2020) Акліматизація гідробіонтів, як метод управління і підвищення біопродуктивності рибогосподарських водойм. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Драган, В. Е. (2020) Еколого-біологічна характеристика і норми годівлі форелевих риб. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Курінна, О. В. (2020) Методи і способи культивування живих кормів, як основа високої продуктивності риб. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Шехтман, М. О. (2020) Норми годівлі і раціони при вирощуванні кларієвого сома. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Шпак, М. С. (2020) Використання сучасних технологій годівлі коропових риб за рахунок застосування штучних кормів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Костік, В. Р. (2020) Визначення характеристик максимального стоку дощових паводків теплого періоду річок басейну Західного Бугу в межах України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Базика, Ю. В. (2020) Аналіз стану повітряного басейну окремих промислово-міських агломерацій України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Федченко, О. В. (2020) Біокліматична складова рекреаційного потенціалу окремих районів Миколаївської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гюльахмедова, К. Р. (2020) Оптимізація системи поводження з біоорганічною складовою твердих побутових відходів (на прикладі Одеського регіону України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джура, О. С. (2020) Оцінка техногенного навантаження на поверхневі водні об’єкти Північно-Західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Клівець, Є. О. (2020) Особливості рекреаційного потенціалу басейну річки Прут (в межах України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Комаренко, А. Д. (2020) Розробка рекомендацій по числовому моделюванню розповсюдження зависі при виконанні днопоглиблювальних робіт. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кот, Я. С. (2020) Екологічна оцінка якості вод малих річок Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пономаренко, Т. М. (2020) Оцінка техногенного впливу на довкілля виробництва щебеню у місті Помічна (Кіровоградська область України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Саченко, І. С. (2020) Гідроекологічна оцінка Тузловської групи лиманів з метою їх рибогосподарського використання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Задорожна, Е. В. (2020) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса діоксидом азоту. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Крутій, А.-В. В. (2020) Екологічні аспекти використання деяких засобів особистої гігієни людини. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лубенська, М. В. (2020) Аналіз впливу фторидів в питних водах на стоматологічне здоров’я населення Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лєнков, Р. В. (2020) Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Львівської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Майданюк, Р. Е. (2020) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса оксидом вуглецю. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сергієнко, Ю. М. (2020) Біокліматичні особливості окремих районів Харківської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Скляр, А. А. (2020) Деякі аспекти біокліматичних умов мешкання людини в м. Одеса. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ковальов, А. І. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Велика Вись (лівий приток р.Синюхи). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Базюк, Д. С. (2020) Якість продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дадашов, Е. К. (2020) Аналіз конкурентних переваг підприємства завод «Укрмашпром». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джафаров, Р. І. (2020) Дослідження системи оплати стимулювання праці персоналу торгового підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гасанов, Р. В. (2020) Інформаційне забезпечення управління підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Грибов, І. Є. (2020) Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища компанії ТОВ «Тренд». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лук’яненко, Р. В. (2020) Вивчення особливостей аналізу і проектування організаційної структури підприємства ТОВ "Оскар. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мерлані, К. (2020) Шляхи вдосконалення організаційної структурина підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Наджафов, А. Г. (2020) Кризовий менеджмент в стратегії розвитку підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Назарова, Д. В. (2020) Мотивація персоналу як найважливіший фактор підвищенняефективності управлінської діяльності підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Стоянова, Л. О. (2020) Кадрова політика в місцевих органах виконавчої влади. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сусід, Ю. І. (2020) Формування іміджу керівника в органах виконавчої влади. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Новіков, В. О. (2020) Управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мартинюк, В. О. (2020) Шляхи ефективності діяльності підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абдуллаєв, Н. (2020) Інновації у розвитку рекреаційних територій Одеси. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Агалакова, І. В. (2020) Розробка маркетингової політики закладу вищої освіти в умовах ринку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бавер, О. С. (2020) Оцінка перспектив будівництва маломірних плавзасобів для потреб рекреації та відпочинку на воді в Одеському регіоні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бондар, В. В. (2020) Розробка програми заходів з ліквідації екологічних загроз, повязаних із аварією танкеру Делфі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джафаров, М. С. (2020) Державно-приватне партнерство у сфері морських досліджень. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Горбаненко, О. В. (2020) Розробка концепції економії холодної води для НЛК –2. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мунтян, В. І. (2020) Розробка бізнес-плану відповідно Програми кредитів для малого бізнесу у напрямку будівництва маломірних плавзасобів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Веліханов, В. (2020) Аналіз перспективних напрямків місцевих пасажирських морських перевезень. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Саядов, Е. М. (2020) Аналіз інвестиційної привабливості підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Навроцька, М. А. (2020) Ситуаційний аналіз збутової діяльності підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алієв, К. Ш. (2020) Розробка пропозицій щодо підвищення енергоефективності напідприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алієв, М. Б. (2020) Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Айдинли, А. (2020) Обгрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нерубащенко, О. М. (2020) Теоретичні аспекти стратегічного управління на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Агамалієв, С. І. (2020) Економіко-екологічні фактори зміни клімату в басейні Дністра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Омаров, Т. М. (2020) Аналіз господарської діяльності підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шамістанли, А. Г. (2020) Оцінка ефективності використання рекламних носіїв на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ліхачов, К. Д. (2020) Розробка програмного комплексу для розрахунку та візуалізації складових водно-сольового балансу водойм. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Клепатська, В. В. (2020) Аналіз та дослідження уразливості АСУ підприємства. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кульчицький, Я. О. (2020) Розробка хелпдеск для моніторингу результатів аудиту ІС. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Киріяк, Д. Є. (2020) Дослідження методів та інструментальних засобів інтелектуального аналізу геоданих. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Синьогуб, М. О. (2020) Моделювання та розробка підсистеми «Наукова робота» інформаційної системи «Особистий кабінет викладача». UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Талеб, І. М. (2020) Розробка імітаційної моделі функціонування мережі зв'язку. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Постолова, І. В. (2020) Моделювання та розробка корпоративного сховища даних. Розробка корпоративного сховища даних. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Юшанов, Д. О. (2020) Розробка проекту інформаційної системи на базі сучасних технологій проектного та продуктного менеджменту. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бєлобров, В. О. (2020) Дослідження динаміки температури повітря Антарктичного півострову. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бондаренко, Д. С. (2020) Динаміка повторюваності опадів на сході України. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Волков, А. К. (2020) Вплив Північної Атлантики на кліматичні показники окремих районів України у зимовий період. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Густенко, О. С. (2020) Умови утворення туманів і суцільної низької хмарності в аеропорту Одеса. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кубрак, О. О. (2020) Особливості грозової діяльності на півдні України. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Куляс, К. А. (2020) Особливості циркуляційних атмосферних процесів в регіоні Антарктичного півострова. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Холостенко, А. М. (2020) Багатомасштабний взаємозв'язок атмосферного блокінгу з екстремальними явищами погоди. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Штембуляк, О. Р. (2020) Динаміка режиму опадів на півдні України. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Алі Салех, А. А. (2020) Особливості вітрового режиму Лівії. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Антонюк, Я. І. (2020) Дослідження впливу тропічних штормів на погодні умови Європи. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бучко, І. Р. (2020) Процеси пилової адвекції над Європою. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Вершиніна, І. В. (2020) Термодинамічний аналіз атмосферних фронтів південних циклонів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Глушкова, А. В. (2020) Сучасні циркуляційні умови утворення сильного вітру у Харківській області. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Лаврушина, А. С. (2020) Умови формування хуртовин на території Одеської області. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ліхачов, А. Д. (2020) Сучасний вітровий режим Північно-Західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Масловський, Є. О. (2020) Характеристика термодинамічного стану атмосфери при виникненні смерчів у Одеській області. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Погорелова, М. М. (2020) Особливості використання сучасних методів прогнозу грозової діяльності над територією України. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Чернишова, К. С. (2020) Особливості формування температурного режиму Північного Причорномор’я в умовах сучасних змін клімату. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Султан, Ю. С. (2020) Сильні та надзвичайні опади над Одеською областю. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Конюхова, Л. М. (2020) Особливості утворення небезпечних погодних умов на ст. Запоріжжя при проходженні фронтальних розділів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Островерха, І. О. (2020) Вітровий режим нижньої тропосфери над центральними районами України. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Чельцова, К. В. (2020) Особливості температурного режиму 2015-2019 років в портах Одеса та Південний. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Поліщук, Ю. О. (2020) Зміни температурного режиму холодного періоду 2010-2019 рр. у Кіровоградській області. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Пейчев, М. Д. (2020) Умови утворення низької видимості в районі аеропорту Одеса. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Максимчук, В. М. (2020) Термічний режим Житомирської області, 2010 - 2019 рр. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Погоріла, С. В. (2020) Сучасний режим та умови туманоутворення на станції А Херсон. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Чіпак, О. Л. (2020) Зміни поля опадів у Миколаївській області за період 2010-2019 рр. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Давидова, Т. В. (2020) Економіко-екологічна ефективність модернізації залізничного транспорту (на прикладі залізнично-дорожнього сполучення Долинська-Миколаїв. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Галкіна, С. В. (2020) Економіко-екологічна ефективність ремануфактурінгу електронних відходів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шершун, О. М. (2020) Діагностика результативності податкового регулювання природокористування. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Войцеховський, В. В. (2020) Оцінка ризиків діяльності підприємства та шляхів їх зниження (на прикладі ТОВ «Агро-Юг»). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Карташова, Д. Д. (2020) Економіко-екологічні засади розвитку круїзного туризму. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Будолак, Є. С. (2020) Удосконалення комунікацій в публічному управлінні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Великодний, С. С. (2020) Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів: кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Великодний, С. С. (2020) Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. UNSPECIFIED thesis, Одеський національний політехнічний університет.

Степанчук, О. А. (2020) Розробка навігаційної системи ближньої зони для автономного мобільного робота. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дяченко, Д. А. (2020) Розробка системи ідентифікації та моніторингу банківського клієнта. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Нямцу, К. Є. (2020) Електронна розмітка та програмне кодування структурних елементів дипломних робіт за допомогою методології LaTeX. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Колеснік, А. В. (2020) Визначення норми стоку в басейні р. Десна. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Селегєєв, А. С. (2020) Дослідження топологічних характеристик річок суббасейну Сіверського Дінця. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Удуденко, Г. С. (2020) Гідрохімічний режим та якість води річки Когильник. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гайдамака, А. О. (2020) Сучасний внутрішньорічний розподіл річного стоку на річках Прикарпаття. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Фисенко, О. В. (2020) Визначення характеристик максимального стоку паводків теплого періоду для річок північно-східного схилу Кримських гір. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Станко, М. І. (2020) Прогнозування середніх витрат води літньо-осіннього періоду в басейнах річок Лівобережного Лісостепу України (рр. Сула, Псел, Ворскла). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ванін, М. С. (2020) Дощовий стік на малих річках та струмках Закарпаття. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вознюк, А. О. (2020) Короткострокові прогнози характеристик меженного стоку р. Стир – с. Млинок. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Папуров, О. С. (2020) Розрахунки норми річного стоку річок Прикарпаття. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Загородній, В. В. (2020) Розрахункові гідрологічні характеристики для проектування мостів та дорожніх труб в Одеській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Болканюк, З. С. (2020) Розрахунок авіаційно-кліматичних показників струминної течії над станціями Київ, Харків, Одеса. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абасов, В. Я. огли (2020) Агроекологічна оцінка забруднення радіоцезієм зерна і борошна кукурудзи на Півдні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Білик, А. С. (2020) Агрокліматичні умови формування врожайності винограду в Миколаївській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бруштеля, Р. М. (2020) Агроекологічна оцінка вирощування зрошуваної кукурудзи на Півдні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Грущенко, Т. М. (2020) Агроекологічна оцінка умов вирощування сорго в Степовій зоні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ісаєва, К. Л. (2020) Агроекологічні умови вирощування картоплі у Вінницькій області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Корень, В. В. (2020) Агрокліматична оцінка умов формування врожайності столового буряку в Західному Лісостепу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Курбанли, Е.Д. огли (2020) Агрокліматична оцінка умов формування агроекологічних категорій врожайності кукурудзи в Західному Поліссі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Любаєва, О. А. (2020) Агроекологічна оцінка забруднення радіоцезієм зерна і борошна озимої пшениці в умовах зрошення водами Дніпровського водосховища. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, Т. А. огли (2020) Агроекологічна оцінка вегетаційного періоду озимого жита в Житомирській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Обивзенко, О. В. (2020) Агроекологічні умови вирощування гороху у Волинській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Паскалов, С. З. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування ярого ячменю в Херсонській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Стецюра, Т. М. (2020) Агроекологічні умови формування продуктивності сої на Півдні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Трач, Ю. В. (2020) Вплив погодних умов на формування врожаїв льону вЧернігівській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Удалов, М. М. (2020) Агроекологічна оцінка умов формування врожаю вівсу у Волинській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шаповалова, К. І. (2020) Агроекологічна оцінка умов формування врожаю сочевиці в Тернопільській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Космін, Ю. Ю. (2020) «Просторово-часова структура параметрів конвекції при формуванні смерчів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Буряк, В. П. (2020) Розробка методу прогнозу нижньої межі низької хмарності з використанням методу еталонів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Хомутовська, А. Г. (2020) Часова еволюція індексів зсуву при формуванні конвективних явищ. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Немолот, Є. О. (2020) Фізико-статистичний підхід до прогнозу адвективних туманів на станції Київ (Жуляни). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Буртовий, І. Ю. (2020) Екологічні проблеми життєвого циклу люмінесцентних ламп. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, А. І. (2020) Критерії інтегральної оцінки забруднення атмосферного повітря в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Носирєва, К. М. (2020) Екологія як тематика Римського клубу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шкрум, З. І. (2020) Сучасний стан якості води пониззя Дністра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тимошенко, Д. С. (2020) Водні об’єкти Причорномор’я України – стан, проблеми, використання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вітенчук, К. О. (2020) Екологічна оцінка якості вод річки Дунай в районі Ізмаїльського водозабору. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Змієнко, Д. М. (2020) Мікропластик – ще одна проблема сучасності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кожухар, А. А. (2020) Еволюція температурно-вологісних характеристик атмосфери при розвитку конвективної діяльності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Болюх, А. В. (2020) Бюджетування на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чабанюк, А. С. (2020) Маркетингова діяльність організації в конкурентному середовищі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Головей, А. С. (2020) Лікувальні грязі та ропа одеських лиманів та перспективні можливості їх використання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мар’янов, І. Д. (2020) Механізм формування компенсаційних відшкодувань за дію на довкілля при проектуванні будівельних робіт. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Венгер, О. С. (2020) Розвиток лідерства в системі публічного управління. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ішанкулов, Ш. (2020) Організаційні шляхи та економіко-екологічні умови розвитку аквакультури. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Урідія, С. М. (2020) Екологізація залізничного транспорту: інституційні проблеми та економічні інструменти. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мехдієва, Б. С. (2020) Управління фінансовою стійкістю підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нурієва, А. Г. (2020) Сучасні тенденції і принципи формування структур управління організацією. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Расулов, Р. Н. (2020) Дослідження процесу прийняття групових управлінських рішень в організації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Самедов, С. Г. (2020) Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вайчутє, С. (2020) Вплив кліматичних змін на пожежну безпеку в Причорноморському регіоні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чорногор, Н. Г. (2020) Шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Душенкова, А. А. (2020) Кредитна політика підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ісмаїлов, Е. А. (2020) Екологічний маркетинг у сільському господарстві України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, С. А. (2020) Управління інвестиціями на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедзаде, А. Л. (2020) Оптимізація системи планування на підприємстві у сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Агамі, М. С. (2020) Напрямки забезпечення прибуткової діяльності сучасного підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ахмадалієв, А. (2020) Впровадження заходів щодо стабілізації розвитку підприємства в ринкових умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алієв, Н. Т. (2020) Проблеми та перспективи розвитку сучасного підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Павленко, Ю. С. (2020) Поліпшення результативності діяльності підприємства в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рябоконь, Л. М. (2020) Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сатторова, Г. М. (2020) Забезпечення ефективності функціонування підприємства в умовах ринку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Газібар, С. І. (2020) Проблеми та перспективи регіонального управління в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Самедлі, К. Р. (2020) Ефективність менеджменту організації та способи її оцінки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алієв, Т. В. (2020) Аналіз управління суб'єктами туристичного бізнесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Багірова, Т. І. (2020) Регіональна політика розвитку івентивного туризму. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гінкул, Ю. О. (2020) Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Губадов, Р. Т. (2020) Аналіз управліня суб'єктами туристичного бізнесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Хоу, Б. (2020) Проблеми та перспективи відродження курортно-рекреаційних територій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ібрагімлі, І. Д. (2020) Вплив маркетингу на розвиток рекреаційно-туристичної діяльності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кирилюк, К. Є. (2020) Зарубіжний досвід розвитку рекреаційно-туристичної діяльності та перспективи його впровадження в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Веселовська, В. В. (2020) Зарубіжний досвід розвитку сфери туризму та перспективи його впровадження в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Карімов, А. Р. (2020) Управління ефективностю діяльності підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Багирли, А. Е. (2020) Інформаційне забезпечення сучасного процесу управління як невід’ємний аспект діяльності керівника. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Фаєр, І. А. (2020) Шляхи підвищення ефективності управління трудовими ресурсами на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мехдієв, Н. А. (2020) Шляхи, умови та перспективи розвитку аквакультури. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мустафаєва, Х. Н. (2020) Економічні та екологічні проблеми дампінгу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ісгандаров, Е. Е. (2020) Пошук резервів зростання виробництва та реалізації продукції підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Маммадов, М. М. (2020) Впровадження інформаційних технологій підтримки документообігу на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тагієв, Д. М. (2020) Роль бізнес-планування у діяльності підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Аджамов, Р. А. (2020) Розробка застосування працівників відділу кадрів як додатку ІС «Особистий кабінет викладача». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Камілов, Р. Х. (2020) Організація праці на підприємстві та її вдосконалення в ринкових умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гуляк, В. О. (2020) Просторово-часові особливості забруднення атмосфери м. Одеса формальдегідом. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Сапко, О. М. (2020) Напрямки наукових досліджень України в Антарктиді. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Яковенко, Є. Б. (2020) Аналіз впливу військових дій на стан атмосферного повітря. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Пінтяк, О. С. (2020) Розробка додатку для виявлення шкідливого програмного коду. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Сахаров, В. О. (2020) Розробка додатку для здійснення криптоаналізу асиметричних алгоритмів шифрування. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Симоненко, О. Є. (2020) Розробка інформаційної системи управління фінансовою діяльністю житлових комплексів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Федорова, А. Ю. (2020) Розробка інформаційної системи інтерактивних засобів навчання. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Котельников, Д. С. (2020) Комплексна дипломна робота «Розробка інформаційної системи підтримки туристичного бізнесу». Частина 1. Розробка клієнтського додатку системи. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Масленніков, С. О. (2020) Розробка додатку для прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Романенко, Д. О. (2020) Комплексна дипломна робота «Розробка інформаційної системи підтримки туристичного бізнесу». Частина 2. Розробка додатку адміністратора системи. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Тарасов, А. В. (2020) Створення програмної конфігурації на базі пакету 1С для підприємств харчування. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Вінницька, О. С. (2020) Агрометеорологічні умови формування продуктивності озимої пшениці в Південному Степу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Балдурська, І. О. (2020) Дії країн Європейського союзу з збереження якості атмосферного повітря. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Арнаутова, Х. Д. (2020) Транспортна галузь як джерело антропогенного навантаження на атмосферне повітря. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Гривенко, В. В. (2020) Аналіз результативності природоохоронної діяльності органів місцевої влади. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Менш, Ю. Є. (2020) Аналіз відповідності ТОВ «Інтерджус» вимогам екологічного законодавства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шидивар, Т. В. (2020) Аналіз дієвості процедури оцінки впливу на довкілля в Україні (на прикладі альтернативної енергетики). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Фульга, Р. І. (2020) Характеристика фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману під час подачі морської води за період з 2015 по 2018 рр. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Компанієць, Ю. А. (2020) Порівняльний аналіз абіотичних показників (рівнів і мінералізації води) гідроекологічного режиму Куяльницького лиману в умовах поповнення морською водою (2015-2019 рр.) з даними попередніх років (2010-2014 рр.). UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Скобяк, А. В. (2020) Оцінка наповнення штучних водойм у басейні річки Великий Куяльник і визначення референтного положення її русла за допомогою знімків з радіометрів Landsat та Sentinel для обґрунтування заходів з відновлення водної екосистеми річки. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Домальчук, Т. В. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Грузька в районі Лелеківського водосховища в сучасний період. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кулачок, К. В. (2020) Оцінка екологічного стану та екологічних ризиків нижнього Дністра. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Павленко, В. В. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Сугоклія в сучасний період. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Перегіняк, В. П. (2020) Екологічний стан р.Ворона на посту м.Тисмениця за багаторічний період. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бургаз, М. І. (2020) Економічна складова заходів реалізації морської стратегії України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Матвієнко, Т. І. (2020) Регіональна імплементація стратегій поводження зі сміттям. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Семенюк, Т. С. (2020) Регіональна економічна політика в умовах сучасних реформ. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Базюк, О. О. (2020) Стимулювання економічного зростання в регіонах України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Возіян, К. В. (2020) Сталий розвиток в умовах децентралізації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дарієнко, М. А. (2020) Формування етики державних службовців України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Корой, Н. А. (2020) Управління екологічною безпекою регіону. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ткач, Л. О. (2020) «Інвестиції в сфері туризму як фактор підвищення прибутковості готельного підприємства (на прикладі гостинного двору "Будинок Павлових")». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Губанова, О. В. (2020) Порівняльний аналіз користування потенціалу сталого туризму в Баварії та України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Катоніна, Т. В. (2020) Розвиток сільського зеленого туризму як важливий чинник подолання бідності в сільській місцевості. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джумакова, К. К. (2020) Роль та місце сталого туризму на ринку туристичних послуг в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Крищук, М. Р. (2020) Впровадження інновацій в діяльність туристичної фірми. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Цвіркун, І. В. (2020) Вплив туристичної діяльності на довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Максименко, К. С. (2020) Передумови та аналіз розвитку рекреаційно-туристичної галузі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Яценко, К. М. (2020) Розвиток туризму в Українському Придунав’ї. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Парканський, А. І. (2020) Забезпечення конкурентоздатності туристичного підприємства в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Терземан, В. В. (2020) Оцінювання виносу біогенних речовин з сільськогосподарських угідь у водні об’єкти Запорізької області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Частило, Б. С. (2020) Аналіз екологічних аспектів споживання кондитерських виробів за вмістом в їх складі харчових добавок. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бабамурадов, Азізджан (2020) Оцінка впливу на довкілля експлуатації спеціалізованого морського терміналу в акваторії Малого Аджаликського лиману. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бенедюк, О. Б. (2020) Аналіз якості повітряного басейну міста Вінниця. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вакарова, В. В. (2020) Оцінка якості водних об’єктів рибогосподарського призначення (на прикладі р.Дунай–м.Рені). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Глод, А. В. (2020) Оцінка якості вод басейну р. Десна за гідрохімічними показниками. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Житкевич, Я. Я. (2020) Особливостi рекреацiйно-туристичних ресурсiв Вiнницької областi. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коваленко, К. С. (2020) Оцінка впливу окремих забруднюючих речовин атмосферного повітря на тривалість життя людини (на прикладі м.Запоріжжя). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Перченко, М. Г. (2020) Оцінка скидання стічних вод акціонерним товариством «ДНІПРОАЗОТ» на якість води р.Дніпро. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Скалозуб, В. С. (2020) Оцінка екологічних ризиків забруднення повітряного басейну Північно-Західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тараненко, Н. С. (2020) Сучасний стан та шляхи вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами у м.Білгород-Дністровський. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Усачов, О. Д. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Тетерів (басейн Середнього Дніпра). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чернєва, М. І. (2020) Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Закарпатської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шепіда, І. М. (2020) Аналіз стаціонарних джерел забруднення повітряного басейну при виробництві рослинних олій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Щербина, К. Д. (2020) Оцінка впливу на навколишнє середовище шламонакопичувача відходів та небезпечних хімічних речовин у балці Ясинова міста Кам’янське. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Юдіна, Є. О. (2020) Аналіз екологічних небезпек Херсонської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Янчук, Ю. П. (2020) Оцінка екологічного стану вод р. Десна в межах Київської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ніколішин, В. О. (2020) Аналіз сучасного агроекологічного стану сільськогосподарських угідь Закарпаття. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лепіх, Т. Д. (2020) Оцінка сучасного екологічного стану водосховищ Дніпропетровської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шпатар, К. Р. (2020) Оцінка антропогенного навантаження на сільскогосподарські угіддя Київської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Смірнов, І. О. (2020) Екологічна оцінка якості вод річки Інгул в межах Миколаївської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Богушенко, А. О. (2020) Динаміка екстремальних температур в Україні в умовах сучасних змін клімату: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Яценко, В. О. (2020) Динаміка екстремальних опадів в Україні в умовах сучасних змін клімату: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Вощиліна, Д. С. (2020) Динаміка приземної температури повітря на станціях Східної Антарктиди: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Майорова, В. О. (2020) Особливості вітрового режиму на півдні України: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Сокол, Д. С. (2020) Дослідження баричного режиму у регіоні Антарктичного півострова: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Тимошевський, М. Ю. (2020) Радіаційний режим Північної полярної області: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Флюгерт, Д. І. (2020) Особливості статистичної структури полів приземного атмосферного тиску у регіоні виникнення явища Ель-Ніньо: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ярова, Г. С. (2020) Особливості температурного режиму на півдні України: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Богданова, Д. О. (2020) Дослідження динаміки метеорологічного режиму Антарктичного материка: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Заікіна, О. В. (2020) Порівняльний аналіз вимірювань метеорологічних величин датчиками R.M Young 5202 і R.M Young 03002: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кіріяк, П. Ю. (2020) Порівняльний аналіз вимірювань метеорологічних величин датчиками CS109 і CS215: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Омеляненко, Ю. С. (2020) Характеристики поля опадів теплого періоду на Чернігівщині: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Панченко, Є. А. (2020) Циркуляційні та термодинамічні умови виникнення сильного вітру над Одеською областю: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Родiнова, І. О. (2020) Метеорологічні умови утворення туманів над районом АМСЦ Херсон: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Фасій, В. В. (2020) Дослідження часової мінливості кількості днів з туманами в Україні: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Нєдєлку, Т. Г. (2020) Управління туристичною діяльністю в кризовий період. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ходжагелдієва, Н. (2020) Розробка програми розвитку туристичної індустрії Туркменістану. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мурадова, Е. (2020) Підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вірич, А. О. (2020) Партнерство у вирішенні проблем сталого розвитку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тупалов, А. Є. (2020) Удосконалення організації збутової діяльності в сучасному бізнес-середовищі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Корой, В. В. (2020) Управління інвестиційною привабливістю регіону. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Поліщук, В. Ю. (2020) Теоретичні та практичні аспекти управління прибутком підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Колосовський, П. В. (2020) Циркуляція вод та водні маси Мексиканської затоки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Навалов, Д. В. (2020) Гідрографічна зйомка дна в акваторії Одеського морського порту за період 2018-2019 роки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Марініна, К. О. (2020) Мінливість газового режиму Чорноморської екосистеми. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Попенко, С. Л. (2020) Виконання гідрографічних робіт в акваторіях портів України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бажак, І. В. (2020) Згінно – нагінні коливання рівня Азовського моря за даними спостережень на станції Маріуполь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Данєв, Є. В. (2020) Хвильовий режим Азовського моря за даними спостережень на станції Маріуполь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Стоянов, О. С. (2020) Порiвняльнa хaрaктеристикa змiн рiвня в деяких рaйонaх Світового океaну. Мiнливiсть рiвня в Aтлaнтичному океaнi. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Смолінська, І. А. (2020) Коливання рівня в тропічній зоні Тихого океану. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Барбанягра, А. М. (2020) Основні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на сучасному етапі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Головченко, Г. А. (2020) Формування інвестиційної привабливості регіонів України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сидорак, А. В. (2020) Стратегія розвитку будівельної галузі в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Волошенюк, Є. С. (2020) Державне регулювання сталого розвитку України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Артьомов, А. А. (2020) Оцінка сучасного екологічного стану оз. Сасик, та факторів що його обумовлюють. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Зайцев, О. С. (2020) Сучасні дослідження якості та безпечності сировини з риби і морепродуктів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Зуй, І. М. (2020) Патологічні зміни розвитку осетрових риб при штучному вирощуванні. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Іванова, К. М. (2020) Стан іхтіофауни та режим використання рибних ресурсів малих водойм Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Керецман, В. М. (2020) Садкова аквакультура Південної Америки та Європи. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кохановський, П. І. (2020) Вирощування сигових в садках. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Каганюк, Г. А. (2020) Вплив портів і судноплавства на формування морської біоти. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Крауз, О. С. (2020) Морфометрична, рибницька та репродуктивна характеристика плідників струмкової форелі (Salmo trutta m. fario L.) з маточного стада сформованого в індустріальних умовах. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ладиненко, Д. О. (2020) Сучасний стан рибного господарства та ринку рибної продукції України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Плотнікова, К. Г. (2020) Оцінка впливу видів – вселенців на екосистему Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Римарєв, О. А. (2020) Вирощування цьоголіток коропа в ставах з використанням природної кормової бази. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Савченко, Т. І. (2020) Сучасний стан Світового ринку риби та рибопродукції та перспективи їх розвитку. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Семендяк, А. І. (2020) Світові рибні промисли. Підвищення виробництва продовольства за рахунок підвищення уловів та розведення риб. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Сидорак, Р. В. (2020) Теоретичні принципи охорони, відтворення та раціонального використання біоресурсів НПП «Бузький Гард». UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Скюдарлі, Б. В. (2020) Сучасні технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції у світі. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ткач, С. С. (2020) Класифікація та асортимент копчених рибних товарів на продовольчому ринку України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Харенко, Н. В. (2020) Методи дослідження популяції риб. Принципи та методи прогнозування уловів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Авершин, Д. А. (2020) Сучасний стан та перспективи розвитку промислу молюсків у Північно-західній частині Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бурля, К. М. (2020) Рибоводно-біологічна оцінка молоді стерляді (Acipenser ruthenus L., 1758), при використанні в процесі відтворення самців різної рибоводної якості. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Губогло, О. В. (2020) Біологічні особливості сазана як об'єкта штучного розведення. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Камінський, Є. В. (2020) Рибницько–біологічні особливості ремонтно–маточного стада райдужної форелі Оncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) сформованого в умовах індустріального господарства. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кушнір, Ю. С. (2020) Вилов риби та рибне виробництво в Україні. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Прохорова, А. І. (2020) Оцінка якості вод при індустріальних методах вирощування об'єктів аквакультури. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Семенюк, Д. О. (2020) Аналіз сучасного стану біоти Григорівського лиману. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Штефан, О. Г. (2020) Основні способи промислового рибальства у Світовому океані та особливості технологічних процесів переробки риби. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бургаз, О. А. (2020) Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коханенко, С. С. (2020) Громадянське суспільство як чинник побудови демократичної політичної системи. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Литвинов, О. В. (2020) Контроль управлінської діяльності в сфері публічного управління. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Багірзаде, К. Ш. (2020) Особливості управління Інтернет-магазином. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Мікаілов, С. С. (2020) Організація управління безготівкових розрахунків в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Горадзе, С. О. (2020) Екологічний стан морської прибережної зони Одеського регіону. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Зайченко, М. Г. (2020) Рекреаційний потенціал як важливий природний ресурс Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Залюбовська, А. М. (2020) Сучасний стан економіко-правового механізму екологічної політики України. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Зеликович, К. М. (2020) Аналіз причин системної кризи екосфери. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Іванов, П. В. (2020) Міжнародне право на захисті морів України від забруднення. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Корнійчук, О. М. (2020) Недоліки законодавства України щодо збереження природних ресурсів на заповідних територіях. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Кушнір, В. В. (2020) Системні підходи до регулювання рівня забруднення атмосферного повітря промислових міст. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Мунтян, І. О. (2020) Управління якістю морського середовища в рамках Євроінтеграції. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Семенуха, В. І. (2020) Ядерна безпека в умовах перспективного розвитку атомної енергетики України. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Абдувалієва, Г. (2020) Комп'ютерне моделювання та дослідження результату температурно-вітрового радіозондування телеметричних даних радіозонда. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Алієва, А. Р. (2020) Ідентифікація радіонуклідного вмісту промислової продукції за допомогою віртуального - спектрометра «ГаммаЛаб». UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Данкевич, В. І. (2020) Сучасний стан щодо удосконалення системи поводження з медичними відходами Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Камінський, Є. В. (2020) Природні фактори деградації міського пляжу Миколаєва. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кравченко, О. С. (2020) Оцінка техногенного навантаження на повітряний басейн західних регіонів України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кучеренко, Л. Ю. (2020) Екологічна оцінка якості вод річки Ягорлик Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Маслов, В. Ю. (2020) Оцінка екологічних ризиків здоров’ю населення в Нижньодунайському регіоні України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Нічіпорук, О. І. (2020) Просторово-часовий аналіз рівня забруднення основними забруднюючими речовинами повітряного басейну м. Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Павленко, О. П. (2020) Публічне управління регіонами у процесі реалізації стратегії сталого розвитку. UNSPECIFIED thesis, Одеська державний екологічний університет.

Чувальська, М. Г. (2020) Потенційні ризики спорудження АЕС у прибирежних регіонах. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Patent

Одеський державний екологічний університет (2020) Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка складових національної системи морських прогнозів України» (остаточний, 3-й етап)». 100459.

Одеський державний екологічний університет (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103604 Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України. Просторово-часовий аналіз гідрометеорологічної і гідрохімічної інформації по окремих регіонах України" (проміжний)". 103604.

Одеський державний екологічний університет (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Науково-методична база для встановлення розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату. (остаточний). Частина 1» № 97584. 97584.

Одеський державний екологічний університет (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97573 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу за договором від 26.03.2018 р., № 02/293 "Оцінка антропогенного впливу на водні екосистеми" (проміжний)». 18.05.2020 р..

ОДЕКУ (2020) Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Прогнозування небезпечних метеорологічних явищ над південними районами України" (остаточний)». 97870.

Одеський державний екологічний університет (2020) Патент на корисну модель № 142385 "Спосіб виготовлення каталізатора для окиснення відходів, які залишилися після отримання біопалива". Заявка № u 2019 05026 від 11.05.2019 р. Опубліковано 10.06.2020 р. Бюлетень № 11.

Одеський державний екологічний університет (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України. Теоретичне обгрунтування розрахункових і прогностичних методик гідрологічного та гідрохімічного режиму річок і водойм (проміжний)". 98523.

Одеський державний екологічний університет (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79143 Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка структури радіолокаційної системи і засобів одержання та обробки метеорологічної інформації. Етап 5. Удосконалення системи моніторингу навколишнього середовища з метою отримання метеорологічної інформації (заключний)". 06.07.2020.

Павленко О. П. (2020) Свідоцтво на авторські права на літературний письмовий твір наукового характеру Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектора національної економіки: монографія / за заг. ред. О. П. Павленко, О. В. Жавнерчик. № 97763.

["eprint_typename_ndr" not defined]

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2020) "Удосконалення способів і засобів одержання даних про атмосферу радіофізичними методами та аналізу даних." Розділ 1: Аналіз існуючих методів, засобів та систем моделювання для одержання даних про атмосферу (проміжний). Звіт про НДР. ДР № 049U003662. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Teaching Resource

Федорова, Г. В. (2020) Хімія (органічна, фізична, колоїдна) : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, М. Г. (2020) Хімія (неорганічна, аналітична): Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, М. Г. (2020) Хімія (неорганічна, аналітична) : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мирошниченко, М. І. (2020) Силабус дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (Розділ «Ділова українська мова»)» для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури" для студентів денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури" для студентів денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури" для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни "«Педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі» для магістрів 2 року навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Педагогіка та психологія вищої школи" для магістрів 2 року навчання спеціальності 051 "Економіка". [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів денної форми навчання спеціальності 242 "Туризм". [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Психологія ділового спілкування" для студентів заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм". [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури" для студентів денної форми навчання спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури" для студентів денної форми навчання спеціальностей 073 "Менеджмент" і 281 "Публічне управління та адміністрування". [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах" для студентів-магістрів І року навчання денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". [Teaching Resource]

Троян, А. О. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів денної форми навчання спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource]

Сіленко, А. О. and Глушкова, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Філософія та основи психології" для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Теорія та практика ділового спілкування" для студентів-магістрів 1 року навчання, денної форми навчання спеціальності 081 "Право". [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Теорія та практика ділового спілкування" для студентів-магістрів 1 року навчання, заочної форми навчання спеціальності 081 "Право". [Teaching Resource]

Сіленко, А. О. and Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Філософія та основи психології" для студентів денної форми навчання спеціальностей 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування". [Teaching Resource]

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 1 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 1 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - початковий (молодший) бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кантаржи, Н. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Гриб, О. М. (2020) Антропогенний вплив на водні екосистеми: Силлабус навчальної дисципліни для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Submitted)

Сіленко, А. О. and Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Філософія та основи психології" для студентів денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Костік, В. В. (2020) Екологічна хімія : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної (дистанційної) форми навчання. [Teaching Resource]

Костік, В. В. (2020) Екологічна хімія : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Політологія» для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Нємцова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Законотворча діяльність". [Teaching Resource]

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічний контроль". [Teaching Resource]

Владимирова, О. Г. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Стратегія сталого розвитку". [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2020) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (частина І, ІІ): силлабус для магістрів з Наук про Землю І року заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Гращенкова, Т. В. (2020) Основи геодезії: Робоча програма з навчальної практики, спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Unpublished)

Недострелова, Л. В. (2020) Прикладна метеорологія і кліматологія. БЗМ «Фізика хмар та опадів»: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІV року заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2020) Фізика атмосфери з чергуванням: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІІІ року заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2020) Прикладна метеорологія і кліматологія. Розділ «Фізика атмосфери»: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю V року заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2020) Робоча програма виробничої практики для магістрів, ОП "Метеорологія та кліматологія", 90 кредитів. [Teaching Resource]

Сіленко, А. О. and Глушкова, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Філософія та основи психології" для студентів денної форми навчання спеціальності 242 "Туризм". [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2020) Метеорологія і кліматологія: силлабус для бакалаврів екологів ІІ року заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Ніколаєв, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Управління повсякденною діяльністю військ (у т. ч. охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності)». [Teaching Resource]

Ніколаєв, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Статути Збройних Сил України". [Teaching Resource]

Ніколаєв, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка". [Teaching Resource]

Шанюк, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Історія війн та військове мистецтво». [Teaching Resource]

Ніколаєв, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Стрілецька зброя та вогнева підготовка». [Teaching Resource]

Шанюк, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Тактика». [Teaching Resource]

Романенко, С. Е. (2020) Силлабус навчальної дисциплін "Авіаційна метеорологія". [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" спеціальності 103 "Науки про Землю" за освітньою програмою «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних сил України». [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної форми навчання за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Резер, Г. Ф. and Друмі, А. С. and Лісницький, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для бакалаврів 1 та 2 року навчання за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура"; 101 "Екологія"; 242 "Туризм"; 183 "Технологія захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Грушевський, О. М. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Авіаційна кліматологія". [Teaching Resource]

Грушевський, О. М. (2020) Силлабус "Авіаційні прогнози погоди". [Teaching Resource]

Гончарова, Л. Д. (2020) Методи аналізу випадкових метеорологічних процесів: силлабус для магістрів з Наук про Землю І року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для магістрів 2 курсу (III семестр). [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2020) Силлабус "Синоптична метеорологія". [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія", для бакалаврів 3-го року навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю", ОПП Гідрометеорологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернякова, О. І. (2020) Методи захисту атмосфери: силлабус для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Чернякова, О. І. (2020) Методи захисту атмосфери: силлабус дисципіни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Катеруша, Г. П. (2020) Силлабус "Кліматологія". [Teaching Resource]

Гончарова, Л. Д. (2020) Силлабус "Меоди обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації". [Teaching Resource]

Сєрга, Е. М. (2020) Силлабус "Гідромеханіка та гідравліка". [Teaching Resource]

Глушков, A. В. (2020) Силлабус "Технічні засоби гідрометеорологічної служби". [Teaching Resource]

Андріанова, І. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізика" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", Освітня програма "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України". [Teaching Resource]

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи геохімії та грунтознавство" для бакалаврів 2 -го року навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" ОПП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи агрометеорології" для бакалаврів 2-го року навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" ОПП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України". [Teaching Resource] (Unpublished)

Грабко, Н. В. (2020) Людина як споживач: екологічні аспекти: силлабус дисципліни. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2020) Екологія людини: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2020) Екологія людини: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2020) Робоча програма зимової навчальної практики за спеціалізацією «Атмосферні науки» (Синоптична метеорологія) 4 курс, 7 семестр. [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2020) Робоча програма літньої навчальної практики з дисципліни Синоптична метеорологія, 3 курс, 6 семестр. [Teaching Resource]

Степаненко, С. М. and Хоменко, І. А. (2020) Динаміка та моделювання клімату: силлабус для магістрів з Наук про Землю (метеорологія та кліматологія) І-II років денної форми навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Управління агроекосистемами" для бакалаврів заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Барсукова, О. А. and Кирнасівська, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Агрометеорологічні прогнози та агрокліматологія" для бакалаврів заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни “Сільський туризм"для денної та заочної форми навчання,спеціальності 242"Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 3) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. and Вітавецька, Л. А. (2020) Вища математика : Методичні вказівки для практичних занять (розділ «Елементи математичної статистики») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Вища математика : Методичні вказівки для практичних занять (розділ «Комплексні числа та дії з ними») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для магістрів 2 курсу (III семестр). [Teaching Resource]

Іванова, О. В. (2020) Силлабус "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці": для бакалаврів спеціальностей «Сталий туризм» та «Комп’ютерні науки» 1 та 3 року денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванова, О. В. (2020) Силлабус "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці": для бакалаврів спеціальностей «Публічне адміністрування» та «Менеджмент» 1 року денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» для магістрів 2 курсу (III семестр). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» для магістрів 1 курсу (І та II семестри). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для магістрів 1 курсу (І та II семестри). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для магістрів 2 курсу (III та IV семестри). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для магістрів 1 курсу (II семестр). [Teaching Resource]

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2020) Наскрізна програма практик для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

П’ятакова, В. Ф. (2020) Програма навчальної практики для студентів 1 року навчання з дисципліни «Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (океанологічні вимірювання)» для вищих навчальних закладів. спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Біологічні та екологічні основи формування продуктивності агроекосистем" для заочної форми навчання,спеціальністі 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

UNSPECIFIED (2020) Література для дисципліни "Аналіз та обробка великих даних" для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. [Teaching Resource]

UNSPECIFIED (2020) Література до дисципліни “Геоінформаційні системи та технології в наукових дослідженнях” для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

UNSPECIFIED (2020) Література для дисципліни «Імітаційне моделювання» для аспірантів за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Submitted)

UNSPECIFIED (2020) Література для дисципліни «Методи та моделі побудови експертних систем» для аспірантів за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Submitted)

UNSPECIFIED (2020) Література для дисципліни “Надійність інформаційних систем” для аспірантів за спеціальністю 122 “комп’ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

UNSPECIFIED (2020) Література для дисципліни “Технології побудови сервіс- орієнтованих систем розподіленої обробки інформації” для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

UNSPECIFIED (2020) Література для дисципліни “Уніфіковані засоби моделювання систем” для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Екологія агропромислового комплексу" за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для бакалаврів 2 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Жигайло, О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисциплини "Управління агроекосистемами", спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Довгострокові агрометеорологічні прогнози" для заочної форми навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Нагаєва, С. П. (2020) Екологічний туризм: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2020) Екологічна безпека: силлабус для студентів РПД1 "Екологічна безпека", РПД5 "Організація еколого-рекреаційної діяльності". [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2020) Екологічна безпека: силлабус для студентів РПД2 "Екологічний контроль". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2020) Системний аналіз якості навколишнього середовища: силлабус для магістрів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2020) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки. Частина1: силлабус для магістрів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. (2020) Управління та поводження з відходами: силлабус освтньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2020) Загальна екологія та неоекологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання освітньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". [Teaching Resource]

Арестов, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Моделі та методи економетрики" зі спеціальності 051 "Економіка", магістри. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Географія туризму і туристичні ресурси України". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни" Екологічний менеджмент і аудит". [Teaching Resource] (Unpublished)

Розмарина, А. Л. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит" (281 стаціонар). [Teaching Resource]

Розмарина, А. Л. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Податки та оподаткування" (073 стаціонар). [Teaching Resource]

Розмарина, А. Л. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Державне та регіональне управління" (281 стаціонар). [Teaching Resource]

Розмарина, А. Л. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Фінанси,гроші та кредит" (073 стаціонар). [Teaching Resource]

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни" Екологічний менеджмент та аудит". [Teaching Resource] (Unpublished)

Олійник, А. М. and Слободянюк, О. Р. and Глушкова, Н. М. and Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Філософія з основами психології : Методичні вказівки до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2020) Гідроекологія підземних вод : силлабус. [Teaching Resource] (Submitted)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Вольвач, О. В. and Семенова, І. Г. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Сільське господарство», спеціальність 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Краснянська, Н. Д. (2020) Політологія та основи соціології : Методичні вказівки до семінарських занять. [Teaching Resource]

Васильєва, М. Г. (2020) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Психологія" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Васильєва, М. Г. (2020) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 1 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2020) Основи геодезії : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Submitted)

Катеруша, Г. П. (2020) Аспекти екологічної кліматології: силлабус для магістрів з Наук про Землю І року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Балан, Г. К. and Пилип'юк, В. В. (2020) Геологія з основами геоморфології : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гращенкова, Т. В. (2020) Основи геодезії : Робоча програма навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудой, В. В. and Друмі, А. С. and Лісницький, А. В. (2020) Фізичне виховання : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 та 2 року денної форми навчання за спеціальностями 103 "Науки про Землю" (ОП "Гідрометеорологія") та 193 "Геодезія та землеустрій" (ОП "Землеустрій та кадастр"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Недострелова, Л. В. (2020) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань. Фізика атмосфери (ІІ частина): робоча програма з навчальної практики для студентів І року навчання з «Наук про Землю». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм". [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Палеокліматологія". [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів денної форми навчання спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2020) Основи геодезії: Силлабус навчальної дисципліни для денної і заочної форм навчання за спеціальністю 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Submitted)

Хоменко, І. А. (2020) Динамічна метеорологія: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІІІ року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічний аудит". [Teaching Resource]

Тимощук, М. О. and Кур’янова, С. О. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічний аудит" (стаціонар). [Teaching Resource]

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Правові засади поводження з відходами". [Teaching Resource]

Владимирова, О. Г. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. and Кур’янова, С. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Економічна відповідальність за екологічні правопорушення". [Teaching Resource]

Владимирова, О. Г. and Сапко, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Раціональне природокористування". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Система екологічного управління". [Teaching Resource]

Нємцова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність,патентознавство та авторське право". [Teaching Resource]

Нємцова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право" ("Екологія"). [Teaching Resource]

Нємцова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право" ("Комп'ютерні науки"). [Teaching Resource]

Нємцова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право" ("Право"). [Teaching Resource]

Нємцова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право" ("Технології захисту навколишнього середовища"). [Teaching Resource]

Нємцова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право" ("Економіка"). [Teaching Resource]

Катеруша, Г. П. (2020) Клімат України: силлабус для магістрів з Наук про Землю І року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2020) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (частина І, ІІ): силлабус для магістрів з Наук про Землю І року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Нємцова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Публічне право". [Teaching Resource]

Хоменко, І. А. (2020) Геофізика з основами астрономії. Основи астрономії: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю І року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. and Сіленко, А. О. (2020) Політологія та основи соціології : Силабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андріанова, І. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізика" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" освітня програма Гідрометеорологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костік, В. В. (2020) Загальна хімія : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальностей 103 "Науки про Землю" та 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Костік, В. В. (2020) Загальна хімія : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної (дистанційної) форми навчання спеціальностей 103 "Науки про Землю" та 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Швидченко, І. Г. (2020) Основи правознавства та ДУМ (блок «Основи правознавства») : Силлабус навчальної дисципліни. [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Гращенкова, Т. В. (2020) Геологія з основами геоморфології: Силлабус навчальної дисципліни за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Гращенкова, Т. В. (2020) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : Силлабус навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальностями 103 "Науки про Землю" та 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. (2020) Геологія з основами геоморфології : Робоча програма навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Агайар, Е. В. and Боровська, Г. О. and Хохлов, В. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень". [Teaching Resource] (Submitted)

Сіленко, А. О. and Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Філософія та основи психології" для студентів денної форми навчання спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Teaching Resource]

Хоменко, І. А. (2020) Геофізика з основами астрономії: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю І року денної форми навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Недострелова, Л. В. (2020) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (частина ІІІ): силлабус для магістрів з Наук про Землю І року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Волошина, О. В. (2020) Підприємницька діяльність (розділ “Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України”): силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІV року денної форми та V року заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Волошина, О. В. (2020) Прикладна метеорологія та кліматологія: робоча програма навчальної практики для бакалаврів з Наук про Землю КПК "Атмосферні науки" IV року навчання. [Teaching Resource]

UNSPECIFIED (2020) Силабус навчальної дисципліни "Філософія та основи психології" для студентів денної форми навчання спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource]

Гончарова, Л. Д. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи аналізу випадкових метеорологічних процесів". [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource]

Серга, Э. Н. (2020) Основи гідромеханіки та гідравліки: силлабус для бакалаврів з "Наук про Землю" ІІІ року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури" для студентів денної форми навчання спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Прикладна метеорологія та кліматологія", розділ "Клімат полярних регіонів". [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. (2020) Силлабус з дисципліни "Прикладна метеорологія та кліматологія", Розділ "Фізичні основи впливу на атмосферні процеси". [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Політологія та основи соціології» для студентів денної форми навчання спеціальностей 101 "Екологія" та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Психологія ділового спілкування" для студентів денної форми навчання спеціальності 242 "Туризм". [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (Розділ «Ділова українська мова»)» для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource]

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю", зі спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни"Основи агрометеорології", зі спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни"Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю" зі спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Гор`єв, С. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни Цифрова обробка супутникових зображень" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Електротехніка та електроніка" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Імітаційне моделювання" 1 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Біологічні і екологічні основи формування продуктивності агроекосистем" для магістрів 1 року навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Агрометеорологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. and Погорелова, М. П. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологічні та морські прогнози" для студентів бакалаврів спеціальності 103 "Науки про Землю", V рік навчання (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Польовий, А. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Вплив кліматичних змін на галузі економіки України" для магістрів 1 року навчання зі спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП Агрометеорологія. [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Довгострокові агрометеорологічні прогнози" для магістрів 1 року навчання, спеціальність 103 "Науки про Землю" ОП "Агрометеорологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Агрометеорологічні прогнози" зі спеціальності 103 "Науки про Землю" (для заочної форми). [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Збалансоване природокористування та поводження з відходами в галузі" зі спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Агрометеорологічні прогнози" зі спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Нажмудінова, О. М. (2020) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни ВД7. Авіаційна та супутникова метеорологія. [Teaching Resource]

Гончарова, Л. Д. (2020) Обробка і аналіз інформації: силлабус для бакалаврів екологів ІІІ курсу денної форми навчання. [Teaching Resource]

Гончарова, Л. Д. (2020) Багатовимірний статистичний аналіз гідрометеорологічних полів: силлабус для магістрів з Наук про Землю ІІ року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Катеруша, Г. П. (2020) Кліматологія: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІІІ курсу денної форми навчання. [Teaching Resource]

Катеруша, Г. П. (2020) Кліматологія: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІV курсу заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. (2020) Cиллабус навчальної дисципліни "Основи геохімії та грунтознавство" для бакалаврів 2 року навчання, 101 Екологія. [Teaching Resource] (Submitted)

Нажмудінова, О. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни СДПП РВО Магістр стаціонар. [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни СДПП РВО Магістр заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Супутникова метеорологія" РВО Бакалавр заочна форма навчання (інтегров.). [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Синоптична метеорологія" РВО Бакалавр стаціонар. [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Синоптична метеорологія" РВО Бакалавр стаціонар. [Teaching Resource]

Катеруша, Г. П. (2020) Прикладна метеорологія та кліматологія (Розділ «Інженерна кліматологія»): силлабус для бакалаврів з Наук про Землю V курсу заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Катеруша, Г. П. (2020) Прикладна метеорологія та кліматологія (Розділ «Інженерна кліматологія»): для бакалаврів з Наук про Землю ІІІ курсу денної форми навчання. [Teaching Resource]

Катеруша, Г. П. (2020) Клімат України: силлабус для магістрів з Наук про Землю І року заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2020) Метеорологія і кліматологія: силлабус для бакалаврів екологів ІІ року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2020) Фізика атмосфери з чергуваннями: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІІ року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2020) Прикладна метеорологія і кліматологія» розділ «Фізика атмосфери»: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІV року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2020) Прикладна метеорологія і кліматологія. БЗМ «Фізика хмар та опадів»: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІV року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Кадровий менеджмент"(281 стаціонар). [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2020) Силабус з "Синоптичної метеорології", Бакалавр, 5 рік, заочна форма навчання (інтегров.). [Teaching Resource]

Гаврилюк, Р. В. and Шакірзанова, Ж. Р. (2020) Силлабус навчальної дисцицпліни "з дисципліни "Гідрологічнні та морські прогнози" для студентів бакалаврів спеціальності 103 ""Науки про Землю", ІV рік навчання 7-8 семестри. [Teaching Resource] (Submitted)

Гончарова, Л. Д. (2020) Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІІ року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування" (281 стаціонар). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Інноваційне управління в публічному секторі" (281 стаціонар). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент" (073 стаціонар). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування" (073 стаціонар). [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2020) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України : силлабус. [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2020) Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації : силлабус. [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2020) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідрологічних задач : силлабус. [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. and Вольвач, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Землеробство та рослинництво", спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Імітаційне моделювання" 2 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Групові системи підтримки прийняття рішень" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Прокоф’єв, О. М. (2020) Методичні вказівки по виконанню практичних робіт при вивченні дисципліни «Палеокліматологія». [Teaching Resource]

Жигайло, О. Л. (2020) Робоча програма переддипломно-виробничої практики для бакалаврів 5 року навчання заочної форми, за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мещеряков, В. І. (2020) Інформатика та системологія : силлабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сербов, М. Г. and Погорелова, М. П. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Підприємницька діяльність. Розділ "Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України" для студентів бакалаврів 4 року навчання 7 семестру. [Teaching Resource] (Submitted)

Резер, Г. Ф. and Тимцюрак, М-О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для бакалаврів 1 та 2 року навчання, за спеціальностями 122 "Комп'ютерні Науки", 073 "Менеджмент" 281 "Публічне управління та адміністрування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни" Екологічний менеджмент та аудит". [Teaching Resource] (Unpublished)

Грушевський, О. М. and Романенко, С. Е. (2020) Програма військового стажування курсантів за рівнем вищої освіти магістр для студентів 1 року навчання за пеціальністю 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Синоптична метеорологія» для студентів 3 року навчання за спеціальністю 103 «Науки про Землю», освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України». [Teaching Resource]

Плетос, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Підприємницька діяльність. Розділ "Економічна теорія" для студентів бакалаврів 4 року навчання 7 семестру. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для магістрів 1 курсу (II семестр). [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. and Вольвач, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Землеробство та рослинництво" для бакалаврів 4 року заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Семергей-Чумаченко, А. Б. (2020) Силлабус навчальної дисципліни ВД 4. Мезометеорологія та наукастинг. [Teaching Resource]

Романенко, С. Е. (2020) Силлабус дисципліни: "Безпека військової діяльності". [Teaching Resource]

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 1) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дерик, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрографія морів та океанів" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", бакалавр ІІІ рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для магістрів 1 курсу (I семестр). [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2020) Робоча програма Навчальної практики з "Синоптичної метеорології". В-31. [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2020) Робоча програма Навчальної практики з "Синоптичної метеорології". В-41. [Teaching Resource]

Тодорова, О. І. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Загальна гідрологія" для бакалаврів ІІ/ІІІ року навчання (денна/заочна). [Teaching Resource] (Submitted)

Тодорова, О. І. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Гідрографія" для бакалаврів ІІІ/IV року навчання (денна/заочна). [Teaching Resource] (Submitted)

Монюшко, М. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Взаємодія океану та атмосфери" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", бакалавр ІІІ рік навчання 6 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Недострелова, Л. В. and Прокоф’єв, О. М. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Фізика атмосфери з чергуваннями". [Teaching Resource]

П’ятакова, В. Ф. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (в океанах і морях)" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", бакалавр І рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Арестов, С. В. (2020) Робоча програма виробничої практики для вищих учбових закладів 051 «Економіка». ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів»,«магістр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Наскрізна програма практик для вищих навчальних закладів. 242 "Туризм" «бакалавр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі". [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Стандартизація,сертифікація та ліцензування в туристичні сфері для студентів денної форми навчання спеціальності 242 "Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни" Екологічний менеджмент і аудит", 103 «Науки про Землю», магістр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для магістрів 2 курсу (III семестр). [Teaching Resource]

Арестов, С. В. (2020) Робоча програма навчальної практики «Економіко-екологічні засади сталого туризму 242 "Туризм" "бакалавр". [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Робоча програма навчальної практики «Економіка туристичної фірми" 242 "Туризм" "бакалавр". [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Робоча програма навчальної ознайомчої практики «Вступ до фаху» 242 "Туризм" "бакалавр". [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Робоча програма виробничої практики за профілем спеціальності для вищих учбових закладів, 242 "Туризм", «бакалавр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кирнасівська, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекологія", для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Міщенко, Н. М. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Синоптична метеорологія» для студентів 4 року навчання за спеціальністю 103 «Науки про Землю», освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України». [Teaching Resource]

Ткач, Т. Б. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка", спеціальність 242 Туризм. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соборова, О. М. (2020) Силлабус "Аквакультура природних водойм". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. (2020) Силлабус "Годівля риб". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. (2020) Силлабус "Біологічний моніторинг водного середовища". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. (2020) Силлабус "Генетика риб". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. (2020) Силлабус "Рибогосподарська гідротехніка". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. (2020) Силлабус "Теорія динаміки стада риб". [Teaching Resource]

Безик, К. І. (2020) Силлабус "Зоологія (безхребетних та хордових)". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. (2020) Силлабус "Марикультура". [Teaching Resource]

Грушевський, О. М. and Романенко, С. Е. (2020) Програма військового стажування курсантів за рівнем вищої освіти магістр для студентів 1 року навчання за спеціальністю 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Єшану, О. Є. (2020) Робоча програма освітньої компоненти:"Чергування в навчальному бюро погоди". [Teaching Resource]

Гаврилюк, Р. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Океанологічне забезпечення морегосподарської діяльності. Блок "Довготермінові морські прогнози"" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", магістр І рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Гаврилюк, Р. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Супутниковий моніторинг морського середовища" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", магістр ІІ рік навчання 3 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Шанюк, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни:"Основи військового управління (у т.ч. штабні процедури НАТО)". [Teaching Resource]

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. and Погорелова, М. П. (2020) Робоча програма практики за спеціалізацією для бакалаврів РПД "Науки про гідросферу". [Teaching Resource] (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. and Кічук, І. Д. (2020) РОБОЧА програма виробничої практики студентів для рівня вищої освіти "магістр" спеціальності 103 Науки про Землю ОП "Гідрологія та комплексне використання водних ресурсів". [Teaching Resource] (Submitted)

Глушков, A. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Педагогіка (у тому числі військове навчання та виховання)". [Teaching Resource]

Глушков, A. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Організація військового зв’язку». [Teaching Resource]

Романенко, С. Е. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Радіаційний, хімічний та біологічний захист підрозділів". [Teaching Resource]

Гопцій, М. В. (2020) СИЛЛАБУС з навчальної дисципліни "Водогосподарські розрахунки" для магістрів 1 року навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, Н. С. and Кічук, І. Д. (2020) СИЛЛАБУС з навчальної дисципліни "Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об'єктів"для магістрів 1-2 років навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, І. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. (2020) СИЛЛАБУС з навчальної дисципліни "Антропогенна гідрологія" для магістрів 2 року навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. (2020) СИЛЛАБУС з навчальної дисципліни "Довгострокові гідрологічні прогнози" для магістрів 1 року навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, Н. С. (2020) СИЛЛАБУС з навчальної дисципліни "Гідрохімія річок і водойм України" для магістрів 1-2 років навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Сєрга, І. М. (2020) СИЛЛАБУС з навчальної дисципліни "Динаміка руслових потоків і руслові процеси" для магістрів 1 року навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, І. Д. (2020) СИЛЛАБУС з навчальної дисципліни "Нормативна база водокористування" для магістрів 1 року навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2020) СИЛЛАБУС з навчальної дисципліни "Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах (частини 2, 4)" для магістрів 1-2 року навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, Н. С. (2020) Основи геохімії та ґрунтознавство : Методичні вказівки до виконання практичних завдань (розділ «Основи геохімії»). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Групові системи підтримки прийняття рішень" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, І. Д. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Нормативна база водокористування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Барсукова, О. А. and Колосовська, В. В. (2020) Основи геохімії та ґрунтознавство (розділ «Ґрунтознавство») : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 2-го року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Агайар, Е. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Синоптична метеорологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Агайар, Е. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Синоптична метеорологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Агайар, Е. В. and Боровська, Г. О. (2020) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "Спеціалізовані прогнози погоди". [Teaching Resource]

Ковальчук, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних і системний аналіз" (очна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». [Teaching Resource]

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Довгострокові агрометеорологічні прогнози й оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур" зі спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи геохімії та Грунтознавства", зі спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та моделі побудови експертних систем" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Янко, І. Б. (2020) Силлабус навчальної дисципліни ДО2 Іноземна мова Екологія 101 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» IV курс VII семестр. [Teaching Resource]

Янко, І. Б. (2020) Силлабус навчальної дисципліни Іноземна мова Менеджмент 073; Публічне управління та адміністрування 281. IV курс VII семестр. [Teaching Resource]

Янко, І. Б. (2020) Силлабус навчальної дисципліни ОСД1.3 Іноземна мова (друга) ТУРИЗМ 242; 24 «Сталий туризм» IVкурс VII, VIII семестри. [Teaching Resource]

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи геохімії та грунтознавство" для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи досліджень в агрометеорології" для магістрів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигайло, О. Л. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Грунтознавство", спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Біологія", спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтай, С. М. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Статистика" (073 стаціонар 2 курс). [Teaching Resource]

Лавріненко, Ю. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Електротехніка та електроніка" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань: робоча програма навчальної практики (частина 1 - метеорологічні вимірювання). [Teaching Resource] (Submitted)

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 103 "Науки про Землю" та 101 "Екологія" для магістрів 1 курсу (I семестр). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для бакалаврів 1 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для бакалаврів 4 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Бец, О. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 «Екологія» для бакалаврів 2 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 «Екологія» для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Попович, І. І. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів 2 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Попович, І. І. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2020) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах" для магістрів 1,2 року навчання 2/3 семестрів. [Teaching Resource] (Submitted)

Бурлуцька, М. Е. and Монюшко, М. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологія суші та океану (розділ "Гідрологія суші") для студентів спеціальності 101 "Екологія" бакалаврів 2 року 3 семестру (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гопцій, М. В. (2020) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах. Частина 1. Розділ "Спеціальні розділи з теорії максимального стоку" для магістрів 1 року навчання 1 семестру. [Teaching Resource] (Submitted)

Овчарук, В. А. and Тодорова, О. І. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологічні розрахунки" для бакалаврів 4 року навчання 7-8 семестрів. [Teaching Resource] (Submitted)

Глушков, О. В. and Свинаренко, А. А. and Флорко, Т. О. and Серга, І. М. (2020) Вища математика : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" 1 рік навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2020) Вища математика : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" 1 рік навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Свинаренко, А. А. and Флорко, Т. О. and Серга, І. М. (2020) Вища математика : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" 2 рік навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2020) Вища математика : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" 2 рік навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в гідрометеорології" для бакалаврів 3 року навчання денної форми та 4 року навчання заочної форми, за спеціальністю 103 "Науки про Землю" (ОПП "Гідрометеорологія", "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів" для магістрів 1 року денної та заочної форми навчання за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Божко, Л. Ю. (2020) Робоча програма Виробничої практики для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Польовий, А. М. and Колосовська, В. В. (2020) Робоча програма навчальної практики за спеціалізацією "Атмосферні науки" для бакалаврів за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Основи агрометеорології" для бакалаврів за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" для бакалаврів спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванова, О. В. (2020) Силлабус "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці": для бакалаврів з Наук про Землю ІV року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Тодорова, О. І. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрографія" для бакалаврів 3-4 року навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Гопцій, М. В. (2020) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "ГІДРОФІЗИКА. Частина 1" для студентів бакалаврів 3 року навчання 5 семестру. [Teaching Resource] (Submitted)

Яров, Я. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання)" спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Яров, Я. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання)". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гращенкова, Т. В. (2020) Наскрізна програма практик магістрів, спеціальність "Екологія" (101). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гращенкова, Т. В. (2020) Робоча програма виробничої практики зі спеціальность 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Чекамова, Л. М. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Геологія з основами геоморфології», спеціальність 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни "Гідрометрія річкова", спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Агрокліматологія"для бакалаврів 4-го року денної форми та 5-го року заочної форми навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. (2020) Робоча програма з навчальної практики з дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань", спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Гідрометрія та гідрохімія», спеціальність 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Топографо-геодезичні методи досліджень водних екосистем», спеціальність 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бец, О. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів 4 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Монюшко, М. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Загальна гідрологія. Розділ "Фізична океанологія"" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" бакалаврів ІІ року навчання 4 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тодорова, О. І. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Загальна гідрологія (розділ - Фізична гідрологія") для студентів бакалаврів 2-3 років навчання 2 семестру. [Teaching Resource] (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. and Погорелова, М. П. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологічні та морські прогнози" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" бакалаврів 4 року навчання 7-8 семестрів (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. (2020) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "Довгострокові гідрологічні прогнози" для студентів магістрів 1 року навчання 1 семестру. [Teaching Resource] (Submitted)

Рудой, В. В. and Тимцюрак, М-О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для бакалаврів 1 та 2 року навчання денної форми спеціальності 103 "Науки про Землю" Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення збройних сил України. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудой, В. В. and Тимцюрак, М-О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для бакалаврів 3 та 4 року навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення збройних сил України. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Біологія" для бакалаврів 1 року навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології», спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", бакалавр І року навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Ресурсозбереження та біотехнології в АПК" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. (2020) Робоча програма. Виробнича практика для магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю. [Teaching Resource] (Unpublished)

Владимирова, О. Г. (2020) Силлабус з дисципліни "Вступ до фаху" для студентів денної форми навчання - Екологія. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Біологія", для студентів 1-го року навчання РВО-молодший бакалавр, спеціальності 101 "Екологія" ОП "Екологія та охорона довкілля", денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2020) Силлабус з дисципліни "Фізика" (частина 1) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2020) Силлабус з дисципліни "Фізика" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2020) Силлабус з дисципліни "Теоретичні основи фізики іонізуючого випромінювання" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2020) Силлабус з дисципліни "Фізика" (частина 2) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізика складних, нелінійних, нерівноважних систем довкілля" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2020) Фізика: силлабус (молодший бакалавр). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2020) Силлабус з дисципліни "Фізика" для бакалаврів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишнього середовища" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 5) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Кільян, А. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 2) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. and Кільян, А. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 4) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Сідлецька, Л. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Технології захисту навколишнього середовища" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Силлабус навчальної дисципліни " Вища математика" для студентів 1 курсу денної форми навчання по спеціальностям 101 "Екологія", 183 " Технологія захисту навколишнього середовища", 242 "Туризм" ( 1 семестр). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів 1 курсу заочної форми навчання зі спеціальністю 242 "Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів 1 курсу заочної форми навчання, спеціальність 101 "Екологія" та 183 "Технологія захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів денної форми, 1-го року навчання (ІІ семестр). Спеціальність: 101 "Екологія", 183 "Технологія захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів денної форми навчання 1-го року навчання. Спеціальність: 242 "Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Вища математика" для спеціальностей 101 "Екологія" та 183 " Технологія захисту навколишнього середовища" 2 курс заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. (2020) XML-технології. Силлабус. [Teaching Resource]

Гопцій, М. В. (2020) Силлабус з навчальноъ дисципліни Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах, частина ІІІ (розділ «Екологічні основи меліоративного проєктування»). [Teaching Resource] (Submitted)

Козловцева, В. А. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (рівень вищої освіти - бакалавр). [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2020) Екологічна безпека: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Політологія та основи соціології» для студентів денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Філософія» для студентів денної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 " Екологія" для бакалаврів 1 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 242 "Туризм" для бакалаврів 1 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Кузьмина, В. А. (2020) Урбоекологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Кузьмина, В. А. (2020) Ландшафтна екологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Курятников, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи радіаційної безпеки" (частина 2) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лоєва, І. Д. and Гарабажій, Т. А. (2020) Силлабус з дисципліни "Екологічна оцінка планів, програм, проектів". [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2020) Методичні вказівки «Визначення типу повітряної маси за термодинамічною класифікацією та її трансформаційних змін». [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2020) Екологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальностей "Менеджмент" і "Публічне управління та адміністрування". [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Авіаційна та супутникова метеорологія», блок «Супутникова метеорологія» на тему «Базові та комбіновані спектральні канали МШСЗ». [Teaching Resource]

Настасюк, В. А. and Співак, А. Я. (2020) Бази даних у захисті навколишнього середовища : Методичні вказівки до лабораторних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчарук, В. А. and Тодорова, О. І. (2020) СИЛЛАБУС з навчальної дисципліни "Гідрологічні розрахунки" спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів 5 року навчання ЗАОЧНОЇ (дистанційної) форми навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Полетаєва, Л. М. (2020) Екологічний туризм: силлабус дисципліни. [Teaching Resource]

Полетаєва, Л. М. (2020) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльнності: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. and Недострелова, Л. В. (2020) Навчальна практика МЗГМВ, частина 2: Фізика атмосфери, 1курс (молодший бакалавр). [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2020) Екологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 242 "Туризм". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Нагаєва, С. П. (2020) Оцінка техногенного впливу на геологічне середовище: силлабус дисципліни для студентів спеціальності "Екологія". [Teaching Resource]

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 2 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 2 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - початковий (молодший) бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 2 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тимощук, М. О. (2020) Програма виробничої практики ОПП Екоконтроль та аудит. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шанюк, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи військового управління (у т. ч. штабні процедури НАТО)". [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для магістрів 2 курсу (IIІ семестр)ОПП "Екологічна безпека" (освітньо-наукова) на 120 кредитів. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів 3 курсу (V та VI семестри). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів 4 курсу (VII та VIII семестри). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 051 "Економіка" та 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для магістрів 1 курсу (I та II семестри). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 051 "Економіка" та 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для магістрів 2 курсу III семестру. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для магістрів 1 курсу (I та II семестри). [Teaching Resource]

Ювченко, Н. М. (2020) Силлабус "Охорона праці в галузі та цивільний захист": для магістрів 1 року денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ювченко, Н. М. (2020) Силлабус "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці": для бакалаврів спеціальностей «Екологія» 4 року денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ювченко, Н. М. (2020) Силлабус "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці": для бакалаврів спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультури» та «Технології захисту навколишнього середовища» 4 року денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. (2020) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання) : Силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" (денна форма навчання). [Teaching Resource]

Other

Густенко, О. С. (2020) МЕТЕОРОЛОГІЧНІ Й СИНОПТИЧНІ УМОВИ УТВОРЕННЯ ТУМАНІВ РІЗНИХ ТИПІВ І СУЦІЛЬНОЇ НИЗЬКОЇ ХМАРНОСТІ. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологычний уныверситет. (Submitted)

Гелетій, I. Ю. (2020) Наукова робота на конкурс: Туманоутворення на ст. Ужгород. ОДЕКУ, Одеса.

Глушкова, А. В. (2020) Наукова робота на конкурс: Циркуляційні умови утворення сильного вітру у Харківській області. ОДЕКУ, Одеса.

Омеляненко, Ю.С. (2020) Наукова робота на тему "Сучасні зміни поля температури та опадів на Чернігівщині". Одеса, ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Сівак, А. В. (2020) Наукова робота на тему "Температурні аномалії у грудні 2019 р. – лютому 2020 р. на території України". Одеса, ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Родiнова, І. О. (2020) Аналіз синоптичних умов формування туманiв на території АМСЦ Херсон. ОДЕКУ, Одеса.

Шидловська, Л. І. (2020) Наукова робота на тему "МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ У ЗАКАРПАТТІ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ (ФАКТИЧНИХ І ОЧІКУВАНИХ)". ОДЕКУ, Одеса.

Нажмудінова, О. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Супутникова метеорологія". Одеса, ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Кічук, І. Д. (2020) Антропогенна гідрологія : Силлабус навчальної дисципліни для магістрів 2 року навчання, 3 семестр. ОДЕКУ, м. Одеса. (Unpublished)

Кічук, Н. С. (2020) Меліоративна гідрологія : Силлабус навчальної дисципліни для бакалаврів 3 року денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

This list was generated on Wed Nov 29 09:04:21 2023 UTC.