Eprints Repo

Геофізика з основами астрономії. Основи астрономії: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю І року денної форми навчання