Елементи, в которих рік: 2020

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: G | L | В | Г | К | Л | П | Р | С | Ф | Ч
Число елементів: 20.

G

Gerasymov, O. I. (2020) Environmental safety technologies. Handbook. Odesa State Environmental University, Odesa. (Поданий)

L

Loboda, N. S., Bozhok, Yu. V. (2020) THE ROLE OF METEOROLOGICAL DROUGHTS IN LOW FLOW PERIOD ON THE RIVERS OF THE NORTH-WEST BLACK SEA REGION IN PRESENT AND FUTURE (BY THE CLIMATE SCENARIOS DATA). Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Liverpool, United Kingdom. с. 185-194. ISSN 78-92-9472-193-8

Loboda, N. S., Smalii, O. V. (2020) The Role Water Content in the Forming of the Ecological Condition of the Rivers of Siverskyi Donets Basin. Journal of Geography, Environment and Earth Science International, 24 (2). с. 83-93. ISSN ISSN: 2454-7352

В

Великодний, С. С. (2020) Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів: кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. thesis, Одеський державний екологічний університет.

Великодний, С. С. (2020) Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. thesis, Одеський національний політехнічний університет.

Великодний, С. С., Бурлаченко, Ж. В., Зайцева-Великодна, С. С. (2020) Управління відкритим графічним проектом brl-cad для задач тривимірного геометричного моделювання об’єктів військової техніки. In: Міжнародна науково-практична конференція " Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ", 23-24 квітня 2020 р., Військова академія м. Одеса.

Г

Герасимов, О. І., Співак, А. Я. (2020) Солітон в одновимірному силовому ланцюжку з герцівськими контактами. Доповіді Національної академії наук України, 3. с. 36-46. ISSN 1025-6415

Гор`єв, С. А. (2020) Обробка даних радіозонду, розрахунок характеристик вітру й побудова графіка обробки польоту. In: Міжнародна науково-практична конференція " Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ", 23-24 квітня 2020 р., Військова академія м. Одеса.

Громенко, Д Е. (2020) Особливості формування снігового покриву на території Вінницької області: магістерська кваліфікаційна робота. thesis, .

К

Колонтай, С. М. (2020) Статистика. МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Л

Лебеденко, А. І. (2020) Кліматичні характеристики снігового покриву та їх динаміка на території Кіровоградської області: магістерська кваліфікаційна робота. thesis, .

П

Перелигін, Б. В. (2020) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: силлабус. ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. (Поданий)

Перелигін, Б. В. (2020) Методи розпізнавання в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процедур покращення зображень на супутникових сканерних знімках. Геометрична корекція". ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. (Поданий)

Перелыгин, Б. В. (2020) Выбор дальности действия радиолокатора для мониторинга атмосферы. In: ХХI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 25-29 травня 2020 р, Одеса.

Р

Рудковська, О. В., Шепеліна, С. І. (2020) Оцінка та аналіз впливу вмісту фторидів у питній воді на здоровʼя населення Одещини : Abstracts. In: The 3rd International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects”, February 17-18, 2020, Kharkiv, Ukraine.

Рудковська, О. В., Шепеліна, С. І. (2020) Аналіз та оцінка мінерального складу питного водопостачання м. Одеси : Abstracts book. In: The 4th International scientific and practical conference “Priority directions of science development”, February 3-4, 2020, Lviv, Ukraine.

С

Сафранов, Т. А. (2020) Стандарти вищої екологічної освіти України: історія становлення, сучасний стан та проблеми впровадження/Здоров’язбережувальний контент життє-діяльного середовища особистості: монографія. In: Здоров’язбережувальний контент життє-діяльного середовища особистості: монографія. Чабаненко Ю.А.. ISBN 978-966-920-520-9

Ф

Федорова, Г. В. (2020) Химические дисциплины как базис для приобщения студентов-экологов к научно-исследовательской работе : Abstracts. In: The 2 th International Scientific and Practical Conference “Problems and perspectives of modern science and practice”, Graz, Austria, January 30-31, 2020.

Федорова, Г. В. (2020) Современное образование в реалиях и прогнозах: от инноваций к искусственному интеллекту : Abstracts book. In: The 5th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”, January 22-24, 2020, Vancouver, Canada.

Ч

Чумаченко, В. В. (2020) Дослідження умов грозоутворення на території Одеси: магістерська кваліфікаційна робота. thesis, .

Цей список був створений у Wed Jun 3 22:02:43 2020 MSK.