Eprints Repo

Items where Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 455.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2014) Оцінка припливу річкових вод до Тилігульського лиману за сценарієм М10 : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2014) Основи гідрохімії та хімія океану : методичні вказівки до проведення навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Павленко, О. П. (2014) Інформаційні системи в менеджменті : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Павленко, О. П. (2014) Фінансовий менеджмент : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Арестов, С. В. and Полищук, Т. М. (2014) Основні підходи до формування і розвитку понятійно-категоріального апарату екологічних інвестицій. екологічні послуги як об’єкт інвестування. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 9(217). pp. 24-33. ISSN 2415-3869

Бубнов, И. В. and Халилова-Чуваева, Ю. А. (2014) Национальная идентичность в контексте кризиса европейской политики мультикультурализма. In: Тhe interaction of personality, society and state in the conditions of transformation of spiritual and moral values: materials of the international scientific conference on October 15–16, 2014., Prague.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. М. and Божок, Ю. В. and Отченаш, Н. Д. (2014) Вибір типових років в басейні Тилігульського лиману при розрахунках стоку за сценарієм М10 // Матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2014) Визначення внутрішньорічного розподілу при розрахунках стоку за метеорологічними даними сценаріїв глобального потепління (басейн Тилігульського лиману, сценарій М10) на базі моделі «клімат-стік» : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Божок, Ю. В. (2014) Зміни чинників формування водно-сольового балансу Тилігульського лиману у останні десятиріччя : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2014) Оцінка впливу глобального потепління на зміни припливу середніх багаторічних величин річного стоку до Тилігульського лиману у роки різної водності за сценарієм М10 // Матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Gavdzik, A. and Gajda, S. and Sofronkov, A. N. and Kurmashev, Sh. and Kalinchak, V. V. (2014) Corrosion of the building' s steel in the water-alcohol environtment : матеріали конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2014)", 18-19 вересня 2014 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Божок, Ю. В. and Лобода, Н. С. (2014) Посухи на території водозбору Тилігульського лиману : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2014) Оцінка рівнів і мінералізації води Тилігульського лиману та його частин при різних варіантах функціонування водойми в умовах майбутнього клімату (до 2100 року). In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія / за ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. Розділ 13 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 215-233-275-276. ISBN 978-617-7054-64-0

Гриб, О. М. and Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. (2014) Водно-сольовий баланс Тилігульського лиману. In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія / за ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. Розділ 12 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 173-214-273-275. ISBN 978-617-7054-64-0

Гриб, О. М. (2014) Гідрографія та морфометрія Тилігульського лиману. In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія / за ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. Розділ 10 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 129-147-270-272. ISBN 978-617-7054-64-0

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. (2014) Обґрунтування вибору нормального підпертого рівня води в Куяльницькому лимані : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Божок, Ю. В. (2014) Використання моделі «клімат-стік» до оцінки змін водно-сольового балансу Куяльницького лиману в умовах глобального потепління : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2014) Внутрішньорічний розподіл рівнів і мінералізації води в Куяльницькому лимані при його наповнені водами Чорного моря : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2014) Оцінка технічних можливостей живлення Куяльницького лиману водами річки Дністер та питною водою : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2014) Історичні відомості про штучне поповнення Куяльницького лиману водами інших водойм : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Софронков, А. Н. and Курмашев, Ш. Д. and Гавдзик, А. (2014) Электровосстановление молекулярного кислорода на нанокластерах металлов переменной валентности : тези доповідей. In: 6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-6) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), 29 вересня - 3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

Ганін, Е. В. and наук., керів. (2014) Супрамолекулярна хімія на основі гетероциклів та елементофлуорокомплексних кислот. Звіт про НДР. ДР № 0112U001132. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Дем'яненко, С. Г. and Вартанян, А. Е. (2014) Сертифікація як інструмент реалізації принципів сталого розвитку в управлінні туристичною діяльністю. In: 69-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 3-5 грудня 2014, м. Одеса.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Замфіров, О. В. (2014) Коротка характеристика вітрового режиму півдня Одеської області у 2005-2013 рр. Вестник ГМЦ ЧАМ, 17 (2). pp. 73-79.

Братченко, Г. Д. and Перелигін, Б. В. and Банзак, О. В. and Казакова, Н. Ф. and Григор’єв, Д. В. (2014) Методи та засоби обробки сигналів: навчальний посібник. Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Одеса «Плутон». ISBN 978-966-342-972-4

Костюкєвич, Т. К. and Філіпчук, А. А. (2014) Умови формування врожаю цукрових буряків в Сумській області. In: ІІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014 р., м. Умань.

Викулин, И. М. and Ирха, В. И. and Софронков, А. Н. and Марколенко, П. Ю. (2014) Газочувствительные датчики на основе оксидных полупроводников : тези доповідей. In: 6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-6) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), 29 вересня - 3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

Перелыгин, Б. В. (2014) Технология радиолокационного мониторинга окружающей среды и модель радиолокационной измерительной системы для мониторинга. In: Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми технічного регулювання та якості", 09–10 жовтня 2014 р.,, Одеса.

Губанова, О. Р. (2014) Застосування принципу «три К» щодо відтворення сталості Тилігульського лиману. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Андрущенко, О. С. (2014) Оцінка можливості диверсифікації газозабезпечення України за рахунок сланцевого газу. In: VI Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 жовтня 2014 рік, м. Рівне, Україна.

Гриб, О. М. (2014) Моделювання водно-сольового балансу Тилігульського лиману за різних умов водообміну з Чорним морем та аналіз отриманих результатів : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Курмашев, Ш. Д. and Софронков, А. Н. and Веремьева, А. В. (2014) Недрагметальные нанокомпозиты для толстопленочных микросборок интегральных микросхем. In: 6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-6) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), 29 вересня - 3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

Кушниренко, И. Ю. (2014) Межэтнические отношения как политико-правовой ориентир развития Украинского государства. In: Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions : materials of the IV international scientific conference on October 25–26, 2014., Prague.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова (2014) Патент на корисну модель № 93270 "Спосіб формування епітаксійних шарів кремнію". Заявка № u 2014 03934.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Веремьева, А. В. (2014) Электрофизические свойства слоев композиционной системы «стекло-нанокластеры RuO2» : материалы конференции. In: Международная научная конференция "Наноструктурные материалы – 2014: Беларусь – Россия – Украина (НАНО-2014)", 7-10 октября 2014 г., г. Минск, Беларусь.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Веремьева, А. В. (2014) Перколяционные токи в гетерофазных нанокомпозитах «стекло-кластеры Cu» : материалы конференции. In: Международная научная конференция "Наноструктурные материалы – 2014: Беларусь – Россия – Украина (НАНО-2014)", 7-10 октября 2014 г., г. Минск, Беларусь.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Веремьева, А. В. (2014) Физико-химические основы бездрагметальной толстопленочной технологии элементов интегральных микросхем : тези доповідей. In: XXVI Международная научная конференция "Дисперсные системы", 22-26 сентября 2014 г., Украина, г. Одесса, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Горбачев, В. Э. (2014) Формирование медных проводников по толстопленочной технологии на основе дисперсных нанокомпозиций : тези доповідей. In: XXVI Международная научная конференция "Дисперсные системы", 22-26 сентября 2014 г., Украина, г. Одесса, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

Софронков, А. Н. and Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Гавдзик, А. and Гайда, С. and Калинчак, В. В. (2014) Электровосстановление молекулярного кислорода на нанокластерах металлов переменной валентности : тези доповідей. In: XXVI Международная научная конференция "Дисперсные системы", 22-26 сентября 2014 г., Украина, г. Одесса, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

Шаніна, Т. П. and Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Принципи класифікації твердих муніципальних відходів. In: 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,, 17-18 вересня 2014, м. Львів.

Кушніренко, І. Ю. (2014) Толерантність як політико-соціальний орієнтир для розвитку та саморегуляції суспільства. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 1091 (25). pp. 85-90.

Смірнова, К. В. (2014) Екомаркування як засіб підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. In: ХІV наукова конференція "Конференція молодих вчених ОДЕКУ", 22-25 квітня 2014 р., м. Одеса, Україна.

Мансарлійський, В. Ф. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Педагогіка (в тому числі військове навчання та виховання)». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2014) Оцінка водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (32). pp. 32-40. ISSN 2306-5680

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2014) До проблеми кризи європейської політики мульткультуралізму. In: Материалы VІ Международной научно-практической конференции "Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества"., 20-21 июня 2014 г..

Kurmashev, Sh. and Vikulin, I. and Sofronkov, A. N. (2014) Technologe of the Thick-film Microassembly with the use of Cu-contain Nanocompositions : матеріали конференції. In: Міжнародна конференція "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії" TCSET’2014, присвячена 170-річчю заснування Національного університету “Львівська політехніка”, 25 лютого – 1 березня 2014 р., Львів-Славське, Україна.

Смірнова, К. В. (2014) Сучасний стан використання екологічного маркування в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Шляхи розвитку економіки у контексті євроінтеграційних процесів", 7-8 лютого 2014 р., м. Сімферополь, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2014) Роль національної ментальності в житті українського суспільства. In: «В сім’ї великій… Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка., 31 січня 2014 року, Донецьк.

Кушніренко, І. Ю. (2014) Проблеми розвитку та практичного застосування політико-правових та організаційних заходів щодо реалізації захисту прав національних меншин в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 22. pp. 461-466.

Андрущенко, О. С. (2014) Сланцевий газ та оцінка перспектив його використання в Україні. In: XIII наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 21-25 квітня 2014 року, м. Одеса, Україна.

Попович, І. І. and Янко, І. Б. (2014) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи №2 з англійської мови для студентів ІI курсу заочної форми навчання. Напрям підготовки-комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса.

Іванченко, А. В. (2014) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи No3 з англійської мови для студентів ІII курсу заочної форми навчання Напрям підготовки  комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса.

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. and Вітавецька, Л. А. and Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2014) Вища математика Частина 2/Конспект лекцій. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2014) Методичні вказівки з дисципліни «Економічна відповідальність за екологічні правопорушення» до практичних занять для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. (2014) Екологічне інспектування: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-149-6

Жигайло, О. Л. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Поводження з відходами в галузі». ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ.

Монюшко, М. М. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Взаємодія океану та атмосфери». [Teaching Resource]

Рудковськая, Е. В. (2014) Стабилизационная обработка воды для экологически безопасных систем водопотребления в энергетике. Doctoral thesis, Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості.

Сєбов, В. В. and Лещенко, А. В. and Гриб, О. М. (2014) Сучасний стан гирлових ділянок річок і балок Тилігульського лиману та водойм його пересипу : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 8-12 квітня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Кур'янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2014) Методика расчета установившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке. Молодий вчений, 7 (10). pp. 134-136. ISSN 2304-5809

Краснянська, Н. Д. (2014) Основні тенденції розвитку сучасної української культури. In: «Украина в системе современных цивилизаций: трансформация государства и гражданского общества». Материалы IV Международной научно-практической конференции., 27-28 июня 2014 г., Одесса.

Куваєва, В. О. and Черевата, Н. Ю. (2014) Інформаційні технології як інструмент екологізації персоналу організації. In: V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції в економіці та управлінні: Новий погляд" Частина ІІ, 13-14 червня 2014, м. Донецьк.

Федорова, Г. В. (2014) Визначення якості водопровідних вод міст України та деяких південних країн за твердістю та біогенним азотом : матеріали конференції. In: ІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні", 5-7 червня 2014 р., Миколаїв.

Даус, М. Є. and Захарова, М. В. and Катинська, І. В. (2014) Технологія захисту довкілля: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-009-3

Федорова, Г. В. (2014) До проблеми впровадження стандартів якості при вивченні хімічних наук студентами ВНЗ екологічного напряму : матеріали конференції. In: Міжнародна науково-методична конференція "Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір", 24 квітня 2014 р., Мелітополь.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Божок, Ю. В. (2014) Зміни припливу прісних вод до Куяльницького лиману в кліматичних умовах сценаріїв глобального потепління А1В, В1, А2 та його водно-сольовий баланс : матеріали конференції. In: Шоста всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології», 20-22 травня 2014 р., Україна, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. (2014) Оцінка водно-сольового режиму Тилігульського лиману за різних умов водообміну з Чорним морем : матеріали конференції. In: Шоста всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології», 20-22 травня 2014 р., Україна, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Перелыгин, Б. В. (2014) Применение информационных технологий для исследования свойств единого радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. In: Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні науки: освіта, наука, практика", 15-18 травня 2014 р., Миколаїв.

Краснянська, Н. Д. (2014) Социальные и правовые аспекты защиты пожилых людей. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції., 15 травня, 2014 р., Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Гарькавенко, Є. О. (2014) Використання операторної моделі для нормування характеристик весняного водопілля в басейні річки Сіверського Дінця. In: Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології : Матеріали 6-ої Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, 20-22 травня 2014 р, Дніпропетровськ.

Бубнов, И. В. (2014) Перспективы социального либерализма в Украине. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції., 15 травня 2014 р., Одеса.

Плетос, С. В. (2014) Інвестиційна привабливість земельних ділянок Одеської міської агломерації. In: Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки", 26 квітня 2014, Луцький національний технічний університет.

Перелыгин, Б. В. and Бакалов, А. А. and Бритвина, А. К. and Иванникова, М. В. (2014) Комплекс для исследования геометрии и энергетики единого радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. In: Седьмая международная научно-практическая конференция "Информационные процессы и технологии", 22-26 апреля 2014 г., Севастополь.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова (2014) Патент на корисну модель № 89074 "Оптичний модулятор". Заявка № u 2013 12863.

Svinarenko, A. A. (2014) Study of spectra for lanthanides atoms with relativistic manybody perturbation theory: Rydberg resonances. Journal of Physics: Conference Series, 548 (012039). pp. 1-5. ISSN 1742-6588

Svinarenko, A. A. and Ignatenko, A. V. and Ternovsky, V. B. and Nikola, V. V. and Seredenko, S. S. and Tkach, T. B. (2014) Advanced relativistic model potential approach to calculation of radiation transition parameters in spectra of multicharged ions. Journal of Physics: Conference Series, 548 (012047). pp. 1-4. ISSN 1742-6588

Svinarenko, A. A. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. and Florko, T. A. and Zaichko, P. A. and Ponomarenko, E. L. (2014) Spectroscopy of Rydberg atoms in a Black-body radiation field: Relativistic theory of excitation and ionization. Journal of Physics: Conference Series, 548 (012048). pp. 1-3. ISSN 1742-6588

Khokhlov, V. and Romanova, A. (2014) Joint principal component – wavelet analysis of atmospheric teleconnection: the North Atlantic Oscillation case. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 28 (2). pp. 369-381. ISSN 1436-3240

Yermolenko, N. and Khokhlov, V. (2014) Using standardized precipitation evapotranspiration index to assess low flows in Southern Buh River. International Journal of Research in Earth & Environmental Sciences, 2 (6). pp. 1-6. ISSN 2311-2484

Олійник, А. М. (2014) Кобзар – молитва українського народу. In: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка "В сім'ї великій..."., 31 січня 2014 року.

Верлань, А. Ф. and Чмырь, И. А. and Кузниченко, С. Д. and Коваленко, Л. Б. (2014) Императивное программирование и Объектно-ориентированное моделирование: Java, UML, OCL. Учебное пособие. Издательство, Одеса.

Костюкевич, Т. К. and Аксельруд, П. Д. and Блидарь, Т. О. (2014) Оценка формирования потенциального урожая озимой ржи в Ровенской области. In: XVII Міжнародно науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014, м. Київ.

Барсукова, Е. А. and Корома, А. С. (2014) Оценка агроклиматических условий формирования урожая ярового ячменя в Винницкой области. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Вольвач, О. В. and Білобородько, Д. П. (2014) Агроекологічні умови вирощування цукрового буряку в Внницькій області. In: XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014, м. Київ.

Вольвач, О. В. and Козак, І. Ю. (2014) Оцінка агроекологічних умов вирощування цукрового буряку у звязку зі змінами клімату. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Божко, Л. Ю. and Друмов, Д. В. (2014) Вплив погодних умов на розвиток лугового метелика в Харківській області. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Дяговець, В. І. and Сіряк, Н. В. (2014) Влив агрокліматичних умов на динаміку приростів агроекологічних категорій врожайності проса в Черкаській області. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2014) Політика екологізації та активізації економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового комплексу України. Економічні інновації: зб. наук. праць, 57. pp. 32-42. ISSN 2524-003X

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2014) Краудсорсингова платформа в системі екологічного управління підприємства агропромислового комплексу. Економічні інновації: зб. наук. праць, 58. pp. 18-28. ISSN 2524-003X

Жигайло, О. Л. and Козак, К. Ю. (2014) Моделювання впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Лісостепу України. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Толмачева, А. В. (2014) Агроклиматическая модель продуктивность сои в условиях Степи Украины. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2014) Якісна складова впровадження концепції екологічно чистого виробництва в економіку харчової промисловості України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 5. pp. 195-198. ISSN 2307-8030

Сіряк, Н. В. and Трибушна, Г. А. (2014) Оцінка динаміки врожайності проса в Херсонській області. In: XVII Міжнародно науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство»., 2014, м. Київ.

Лобода, Н. С. and Пилипюк, В. В. (2014) Гидрохимический состав вод рек Псел и Ворскла в условиях антропогенного влияния. European Applied Sciences, 7. pp. 57-60.

Лобода, Н. С. and Пилипюк, В. В. (2014) Оценка качества реки Псел по гидрохимическим показателям в различные сезоны года. Устойчивое развитие, 16. pp. 114-117.

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Lopatkin, Y. M. and Florko, T. A. and Kovalenko, O. A. and Mansarliysky, V. F. (2014) Collisional shift of hyperfine line for rubidium in an atmosphere of the buffer inert gas. Journal of Physics: Conference Series, 548 (012026). pp. 1-4. ISSN 1742-6588

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2014) Фізика в задачах. Ч.ІІI.Електрика і магнетизм: Навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ТЕС. ISBN 978-617-7054-39-8

Великодний, С. С. (2014) Методи реінжинірингу програмних систем. Технология приборостроения, 1. pp. 65-68.

Великодный, С. С. (2014) Методологические основы реинжиниринга систем автоматизированного проектирования. Управляющие системы и машины, 2. pp. 39-43.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Управління та поводження з муніципальними відходами: практикум. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7054-61-9

Тонконога, І. В. (2014) Податки та оподаткування. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Данова, Т. Є. (2014) Основи гляціології і моніторинг кріосфери: навчальний посібник. ТЕС, Одеса.

Кузьмина, В. А. (2014) Джерела екологічної небезпеки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-050-5

Вовкодав, Г. М. (2014) Методологія та теорія екологічної безпеки : конспект лекцій для студентів-магістрантів. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-045-1

Иванченко, А. В. (2014) Структурно-семантические особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : зб. наук. праць, Т. 2 (Вип.11). pp. 18-21.

Іванченко, А. В. (2014) Структурно-содержательные особенности экфрасисных комплексов. Видавничий дім «Родовід», Чернівці.

Иванченко, А. В. (2014) Структурно-композиционные особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте. Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал, Вип.4. pp. 99-101.

Иванченко, А. В. (2014) Субъектно-объектные корреляции в экфрасисных эпизодах художественного произведения. Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства : зб. наук. праць, № 21. pp. 112-116.

Великодный, С. С. (2014) Проблема реинжиниринга видов обеспечения систем автоматизированного проектирования. Управляющие системы и машины, 1. pp. 57-76. (In Press)

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2014) Вступ до спеціальності : конспект лекцій. Одеса,ТЕС, Одеса.

Вовкодав, Г. М. (2014) Методологія та теорія екологічної безпеки : конспект лекцій для студентів-спеціалістів. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-046-8

Юрасов, С. М. (2014) Моделювання екологічних процесів: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-049-9

Glushkov, A. V. and Kondratenko, P. A. and Lopatkin, Y. M. and Buyadzhi, V. V. and Kvasikova, A. S. (2014) Spectroscopy of cooperative laser electron-γ-nuclear processes in multiatomic molecules: OsO4. Photoelectronics, 23. pp. 142-146. ISSN 0235-2435

Хоменко, Г. В. (2014) Гідродинамічне моделювання природних процесів: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-037-6

Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. and Тучковенко, О. А. (2014) Фізико-географічна характеристика Тилігульського лиману та його водозбірного басейну. In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: монографія. ОДЕКУ, ТЕС, м.Одеса, pp. 9-17. ISBN 978-617-7054-64-0

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. (2014) Природні ресурси Тилігульського лиману, проблеми їх збереження. In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: монографія. Одеса: ТЕС, м.Одеса, ОДЕКУ, pp. 18-25. ISBN 978-617-7054-64-0

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. and Кушнір, Д. В. and Адобовський, В. В. (2014) Гідрологічний режим Тилігульського лиману. In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: монографія. Одеса: ТЕС, м.Одеса, ОДЕКУ, pp. 148-172. ISBN 978-617-7054-64-0

Тучковенко, Ю. С. and Миничева, Г. Г. and Богатова, Ю. И. and Зотов, А. Б. and Тучковенко, О. А. (2014) Гідроекологічний режим лиману. In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: монографія. Одеса: ТЕС, м.Одеса, ОДЕКУ, pp. 234-247. ISBN 978-617-7054-64-0

Жавнерчик, О. В. (2014) Компенсаційний механізм мінімізації екологічних ризиків аграрного землекористування. Розділ монографії. In: Problems of social and economic development of business. BREEZE, Montreal, Canada, pp. 41-51. ISBN 978-926711-21-8

Glushkov, A. V. and Ternovsky, V. B. and Buyadzhi, V. V. and Prepelitsa, G. P. (2014) Geometry of a Relativistic Quantum Chaos: New approach to dynamics of quantum systems in electromagnetic feld and uniformity and charm of a chaos. Proceedings of the International Geometry Center, 7 (4). pp. 60-71. ISSN 2072-9812

Великодный, С. С. (2014) Специализированные САПР для моделирования и исследования судовых компьютерных сетей. In: Матеріали науково-технічної конференції "Енергетика судна: експлуатація та ремонт", 26.03.2014-28.03.2014 р., м. Одеса.

Флорко, Т. О. and Башкарьов, П. Г. and Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і практичних робіт з дисципліни "Вища математика" розділ «Кратні та криволінійні інтеграли» для студентів ІІІ курсу (інтегровані). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Шпінарева, І. М. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів з дисципліни “Теорія алгоритмів” для студентів I курсу денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2014) Оцінка деградаційних процесів у ґрунтах Oдеської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (16). pp. 93-103.

Приходько, В. Ю. (2014) Ecological state of the marine edge of the Kilia Danube delta in 2011–2012. Rev. Roum. Géogr., 2 (XXIX). pp. 179-188.

Терещенко, Т. М. and Додонов, А. В. (2014) Анилиз програмного обеспечения для разработки игровых приложений. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 6 (213). pp. 55-58.

Терещенко, Т. М. and Кобяков, А. И. (2014) Анализ систем управления контентом для электронной библиотеки. Вісник Східноукраїнського національного університету ім.Даля, 6 (213). pp. 164-167.

Дужий, А. А. and Терещенко, Т. М. (2014) Разработка алгоритмов поведения противника с использованием моделей искусственного интеллекта. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Даля, 6 (213). pp. 181-183. ISSN 1998-7927

Рижий, С. Н. and Терещенко, Т. М. (2014) Разработка игрового приложения с использованием UNITY3D. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Даля, 6 (213). pp. 177-180. ISSN 1998-7927

Кривошеев, А. А. and Терещенко, Т. М. (2014) Ускорение работы с HTML и CSS посредством использования плагинов ZEN CODING (EMMET). Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Даля, 6 (213). pp. 168-171. ISSN 1998-7927

Фролова, Н. М. and Грабко, Н. В. (2014) Якість питних вод у бюветних комплексах м. Одеси і захворюваність населення на хвороби системи коровообігу. In: Екологічні проблеми промислових регіонів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції, 10 квітня 2014 року, м. Рубіжне.

Serga, I. N. (2014) Relativistic theory of spectra of pionic atoms: radiation transition probabilities. Photoelectronics, 23 (23). pp. 171-175. ISSN 0235-2435

Svinarenko, A. A. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. and Kvasikova, A. S. and Zaichko, P. A. (2014) Spectroscopy of rydberg atoms in a black-body radiation field. relativistic theory of excitation and ionization. Photoelectronics, 23. pp. 147-151. ISSN 0235-2435

Serga, I. N. (2014) Relativistic theory of spectra of pionic atoms with account of the radiative corrections: hyperfine structure. Photoelectronics, 23 (23). pp. 171-175. ISSN 0235-2435

Вовкодав, Г. М. (2014) Туристично-рекреаційний потенціал кодимського району Одеської області. Збалансоване природокористування, 3. pp. 69-74. ISSN ISSN: 2310-4678

Dubrovskaya, Yu. V. and Florko, T. A. and Sukharev, D. E. (2014) Atomic chemical composition effect on the beta decay probabilities for 35Cl, 241Pu. Photoelectronics, 23. pp. 131-135. ISSN 0235-2435

Улибіна, В. О. (2014) Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Kosenko, S. I. and Kuznetsova, A. A. and Vitavetskaya, L. A. and Chernyakova, Yu. G. and Seredenko, S. S. (2014) Calculating the radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of some transitions in pionic and kaonic nitrogen. Photoelectronics, 23. pp. 119-123. ISSN 0235-2435

Gerasymov, O. I. (2014) Lecture notes. Introduction to non-linear analysis for radioecologists. Odessa State Environmental University, TES. ISBN 978-617-7054-51-0

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2014) Організац3ія рекреаційно-туристичної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2014) Фізіолого-біохімічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Юрасов, С. М. (2014) Моделювання екологічних процесів: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Юрасов, С. М. (2014) Моделювання екологічних процесів: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Лавріненко, Ю. В. and Бучинська, І. В. (2014) Технічна електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Пустовіт, Т. М. (2014) Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2014) Електротехніка та електроніка: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2014) Елетротехніка та електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Хохлов, С. М. (2014) Теоретичні основи акліматизації гідробіонтів : методичні вказівки для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Хохлов, С. М. (2014) Теоретичні основи акліматизації гідробіонтів : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Хохлов, С. М. (2014) Хвороби обєктів марикультури : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-061-1

Перелигін, Б. В. (2014) Аерокосмічний моніторинг екосистем: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу перетворення супутникових даних в зображення”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2014) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2014) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Бучинська, І. В. (2014) Цифрова обробка і передача інформації: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Пентилюк, С. І. and Вовченко, Б. Є. and Пентилюк, Р. С. (2014) Комплексное использование кормовых добавок в кормлении свиней : сборник трудов. In: Международная научно-практическая конференция "Конкурентоспособность и качество животноводческой продукции", посвященная 65- летию зоотехнической науки Беларусии, 18-18 сентября 2014 г., Жодино, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».

Беляков, И. В. (2014) Динамика состояний популяций земноводных и пресмыкающихся Одесской области. In: Матеріали Других наукових читань пам'яті Сергія Таращука, 2014, Миколаїв.

Разумова, С. Т. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Біологія" для слухачів факультету довузівської підготовки (заочна форма навчання). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вельміскін, Д. І. and Пустовіт, Т. М. (2014) Методи та засоби гідрометеорологічного моніторингу модуль «Методи та засоби зондування атмосфери»: вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Клюквина, И. Н. and Котова, И. Э. (2014) Методические указания по дисциплине «Основы экономики» (структурно-логические схемы и задания для самостоятельной работы по темам). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Даниленко, О. О. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів «Інженерна океанологія». Змістовний модуль"Морська геодезія". ОДЕКУ, Одеса.

Филиппова, О. В. (2014) Методические указания по дисциплине „Русский язык как иностранный” дополнительные материалы к вводно-фонетическому курсу для слушателей-иностранцев подготовительного отделения. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Тонконога, І. В. (2014) Податки та оподаткування. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І. В. (2014) Фінанси, гроші та кредит. Збірник методичних вказівок до самостійної роботи та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Лавріненко, Ю. В. and Бучинська, І. В. (2014) Теорія електрорадіокіл: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Жавнерчик, О. В. (2014) Ділове адміністрування (Менеджмент організації). Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О. (2014) Ділове адміністрування (Корпоративне управління). Методичні вказівки по організації самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Задорожнюк, В. А. and Берлинский, Н. А. (2014) Основные виды современной антропогенной нагрузки в дельте Дуная и возможные изменения условий экосистемы. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення", 16-18 квітня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Кушнир, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2014) Моделирование изменчивости термохалинной структуры вод Тилигульского лимана. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення", 16-18 квітня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Кушнир, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2014) Моделирование динамики вод лиманов северозападного Причерноморья. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 7-9 жовтня 2014 р, Одеса.

Павлова, А. В. and Паламарчук, Ю. О. and Рубан, И. Г. and Иванов, С. В. (2014) Роль морских аэрозолей при моделировании полей метеорологических величин в зоне фронта. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 7-9 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Полубок, Т. Н. (2014) Применение современных технологий для изучения гидродинамических процессов в Керченском проливе. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 7-9 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Перелигін, Б. В. and Великий, В. І. (2014) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: методичні вказівки для виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Buyadzhi, V. V. and Glushkov, A. V. and Lovett, L. (2014) Spectroscopy of atom and nucleus in a strong laser field. stark effect and multiphoton resonances. Photoelectronics, 23. pp. 38-43. ISSN 0235-2435

Тонконога, І. В. and Карастойка, О. А. (2014) Фінанси, гроші та кредит : методичні вказівки до виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О. (2014) Корпоративне управління. Методичні вказівки по організації самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Улибіна, В. О. (2014) Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до СРС, практичних занять та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Довгострокові гідрологічні прогнози: методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи для магістрів заочної форми навчанння. ОДЕКУ, Одеса.

Шаменкова, O. I. (2014) Річкова гідрографія: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Бєлов, В. В. (2014) Оцінка, прогноз та управління якістю водних ресурсів: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Яров, Я. С. (2014) Гідрометрія та гідрохімія: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2014) Шляхи визначення можливої гідрологічної посухи за метеорологічними даними в умовах змін клімату для річок північно-західного Причорномор'я. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10. pp. 281-289. ISSN 2309-7663

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2014) Колебания стока рек бассейна верхнего и среднего Днестра (в пределах Украины). Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10. pp. 728-733. ISSN 2309-7663

Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2014) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки до практичних робіт (ОКР "магістр"). ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2014) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки до практичних робіт (ОКР "спеціаліст"). ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Кузьмина, В. А. (2014) Джерела екологічної небезпеки: збірник методичних вказівок до практичних занять (ріні підготовки СП+МАГ). ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Кузьмина, В. А. (2014) Джерела екологічної небезпеки: збірник методичних вказівок для практичних робот (для ОКР СП і МАГ заочної форми навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2014) Меліоративна екологія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт та практичної частини міжсесійної контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2014) Меліоративна екологія: збірник методичних вказівок до практичних робот. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2014) Еколого-гігієнічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. (2014) Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Сільськогосподарська метеорологія: Методичні вказівки до практичних занять, розрахунок радіаційного та водно-теплового режиму посівів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. (2014) "Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (розділ сільське господарство): методичні вказівки до самостійної роботи магістрів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Разумова, С. Т. (2014) Біології: методичні вказівки і робоча програма до навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Лобода, Н. С. and Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник. ТЕС, Одеса.

Нємцова, О. А. (2014) Договірне право : конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2014) Системний аналіз якості навколишнього середовища : конспект лекцій для спеціалістів-екологів. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-058-1

Хоменко, Г. В. (2014) Гідродинамічне моделювання природних процесів: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-037-6

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2014) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів V курсу X семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Нємцова, О. А. (2014) Договірне право: конспект лекцій. In: Договірне право. Н50 . Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Романчук, М. Є. (2014) Моделювання та прогнозування стану довкілля: методичні вказівки по організації роботи студентів при виконанні курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Погорелова, М. П. and Будкіна, І. Є. (2014) Гідрологічні прогнози (за темою "Короткострокові прогнози водного режиму річок"): збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. (2014) Гідрохімія річок і водойм України: методичні вказівки до самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. (2014) Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2014) Еколого-гігієнічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. (2014) Гідрохімія річок і водойм України: методичні вказівки до самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2014) Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів: методичні вказівки до курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. and Гращенкова, Т. В. (2014) Гідроекологія підземних вод. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. (2014) Гідроекологія підземних вод (збірник методичних вказівок до практичних занять). ОДЕКУ, Одеса.

Чокан, Л. О. (2014) Методичні вказівки з дисципліни «Хімія» розділ «Обчислення в хімії» для слухачів-громадян України підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів (заочна форма навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом. Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Гнатовська, Г. А. and Вохменцева, Т. Б. (2014) Технологія створення програмних продуктів : методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Смірнова, К. В. (2014) Менеджмент : методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. and Яров, Я. С. (2014) Геологія з основами геоморфології. Методичні вказівки для проведення навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Гриб, О. М. (2014) Гідрометрія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-010-9

Балан, Г. К. and Селезньова, Л. В. and Отченаш, Н. Д. (2014) Основи геодезії : Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Катеруша, Г. П. and Врублевська, О. О. (2014) Інженерна кліматологія: методичні вказівки до самостійної роботи над курсовим проектом. ОДЕКУ, Одеса.

Волошина, О. В. and Борисова, С. В. (2014) Фізика атмосфери: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Волошина, О. В. and Борисова, С. В. (2014) Фізика атмосфери: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, Ю.С. and Лобода, Н.С., eds. (2014) Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7054-64-0

Гаврилюк, Р. В. and Корнилов, С. В. (2014) Изменчивость уровня в северо-западной части Черного моря. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2(17). pp. 142-164.

Данова, Т. Є. and Прокоф’єв, О. М. (2014) Палеокліматологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконанні практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Данова, Т. Є. and Прокоф’єв, О. М. (2014) Прикладна метеорологія (Фізика хмар та опадів, Фізичні основи впливу на атмосферні процеси): методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Ткач, Т. Б. and Трубіна, Н. Ф. (2014) Unix-подібні операційні системи : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 4 курсу. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. (2014) Моніторинг довкілля: конспект лекцій за модулем "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища". ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7084-44-2

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2014) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2014) Системний аналіз якості навколишнього середовища: конспект лекцій для магістрів. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-047-5

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2014) Екологізація антропогенної діяльності : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-051-2

Павленко, О. П. and Чумак, В. В. (2014) Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. (2014) Джерела екологічної небезпеки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-048-2

Козловська, В. П. (2014) Організація баз даних та знань (Друга редакція): Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2014) «Біохімія гідробіонтів», частина ІІ «Динамічна біохімія» : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-100-7

Рольщиков, В. Б. (2014) Операційні системи. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Хохлов, С. М. (2014) Біологічні основи рибного господарства : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Пономаренко, О. Л. and Препелиця, Г. П. (2014) Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Препелиця, Г. П. and Пономаренко, О. Л. (2014) Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та курсового проекту для студентів ІІ- ІІІ курсів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пентилюк, Р. С. and Романенко, К. І. (2014) Методика дослідної справи у рибництві : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-060-4

Пентилюк, Р. С. and Романенко, К. І. (2014) Методика дослідної справи у рибництві : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пентилюк, Р. С. and Романенко, К. І. (2014) Методика дослідної справи у рибництві : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пентилюк, Р. С. (2014) Спеціальна іхтіологія : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Пентилюк, Р. С. (2014) Спеціальна іхтіологія : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна.

Аркатов, Ю. Н. and Расторгуева, Т. Е. and Ткаченко, Н. А. and Хохлова, О. П. (2014) Методические указания для проведения практических заняний по дисциплине «Математика» для иностранных слушателей подготовительного отделения. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2014) Методические указания по дисциплине „Русский язык как иностранный” для самостоятельной работы слушателей-иностранцев подготовительного отделения (домашнее чтение) Часть 3. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Владимирова, О. Г. (2014) Нормування антропогенного навантаження на природне середовище (повітряне середовище: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Чокан, Л. О. and Кирнасівська, Н. В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Введення в спеціальність» для слухачів-громадян України підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гончарова, Л. Д. (2014) Воздушные течения тропосферы и стратосферы северного полушария: Монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "ТЕС". ISBN 978-617-7054-63-3

Бабынина, И. and Берлинский, Н. А. (2014) Современное состояние лимана Сасык и перспективы его хозяйственного использования. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення", 16-18 квітня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Сафранов, Т. А. and наук., керів. (2014) Оптимізація системи поводження з муніципальними відходами. Звіт про НДР. ДР № 0112U001522. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Андрєєва, Н. М. and Поляничко, О. В. (2014) Екологізація інвестиційної діяльності в умовах трансформації рекреаційно-туристичної галузі України. Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 19 (2\5). pp. 8-12. ISSN 2304-0920

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2014) Невизначене програмування : методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2014) Самоосвітня діяльність студентів як засіб формування знань з англійської мови. In: XIX Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців", 2014 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

Шевченко, О. Г. and Кульбіда, М. І. and Сніжко, С. І. and Щербуха, Л. С. and Данілова, Н. О. (2014) Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 5-15. ISSN 2311-0902

Семенова, І. Г. (2014) Використання вегетаційних індексів для моніторингу посух в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 43-52.

Івус, Г. П. and Гурська, Л. М. and Марчишин, Р. М. (2014) Мінливість характеристик снігового покриву на метеостанції Славське протягом 1990-2010 років. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 35-42.

Алєксєєва, Т. М. (2014) Грунтово-рослинний покрив як показник забруднення атмосферного повітря важкими металами. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 16-22.

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. and Курышина, В. Ю. (2014) Масштабы приземного и пограничного слоя атмосферы. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 23-34.

Серга, Э. Н. and Сущенко, А. И. (2014) Климатическое районирование полей среднемесячной температуры воздуха в северной части Тихого океана в зимний период. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 53-67. ISSN 2312-0902

Антоненко, В. С. and Недострелова, Л. В. (2014) Інтегральні переноси різних видів енергії під час блокування атмосферних процесів. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 68-78.

Балабух, В. О. and Лавриненко, О. М. and Малицька, Л. В. (2014) Особливості термічного режиму 2013 року в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 79-94.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. and Боровська, Г. О. (2014) Зміна показників термічного режиму повітря в Україні на період до 2030 р. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 95-104.

Польовий, А. М. and Блищик, Д. В. and Феоктістов, П. О. (2014) Динамічна модель формування зимостійкості рослинами озимої пшениці на території Південного Степу України. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 105-111.

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. (2014) Моделирование влияния изменения климата на продуктивность технических сортов винограда в Северном Причерноморье. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 112-122.

Ляшенко, Г. В. and Маринин, Е. И. (2014) Модель вероятности повреждения заморозками винограда различных сортов на территории Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 123-128.

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2014) Теоретична база для розрахунку характеристик максимального стоку невеликих річок. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 129-135.

Обухов, Є. В. (2014) Визначення втрат води на випаровування з Дніпровських водосховищ за узагальненою формулою. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 136-143.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2014) Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 144-154. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. (2014) Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 155-162. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Захарова, М. В. (2014) Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м. Вінниця за показниками окиснюваності. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 163-171. ISSN 2311-0902

Юрасов, С. Н. and Горун, В. В. (2014) Применение конечно-разностных схем при моделировании неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 172-184. ISSN 2311-0902

Сніжко, С. І. and Павельчук, Є. М. and Дідовець, Ю. С. (2014) Уточнення норм та характерних періодів зміни середнього річного стоку річок Житомирської області. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 185-193.

Обухов, Е. В. and Корягина, Е. С. (2014) Дефицит насыщения водяного пара и испарение с водной поверхности Каховского водохранилища. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 194-204.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Траскова, А. В. (2014) Науково-методична база для визначення тривалості схилового припливу під час дощових паводків і весняних водопіль. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 205-212.

Бардан, С. И. and Сербов, Н. Г. (2014) Условия формирования состава доминирующих групп в бактериальных ценозах зимнего планктона на примере Печорского моря. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 213-226.

Белокопытов, В. Н. (2014) Климатическая изменчивость плотностной структуры Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 227-235.

Попов, Ю. И. and Полонский, А. Б. (2014) О некоторых структурно-динамических особенностях антициклонических вихрей северо-западной части материкового склона Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 236-249.

Сніжко, С. І. and Шевченко, О. Г. and Данілова, Н. О. (2014) Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 5-15.

Khetselius, O. Yu. (2014) Forecasting chaotic processes in hydroecological systems on the basis of attractors conception and neural networks approach: application. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 16-21.

Bunyakova, Yu. Ya. (2014) Air pollution field structure in the industrial city’s atmosphere: new data on stochasticity and chaos effects. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 22-26.

Prepelitsa, G. P. and Grushevsky, O. N. and Loboda, A. V. and Sukharev, D. E. (2014) On application of the neural network modelling to problems of applied ecology and hydrometeorology. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 27-31. ISSN 2311-0902

Glushkov, A. V. (2014) Analysis and forecast of the anthropogenic impact on industrial city’s atmosphere based on methods of chaos theory: new general scheme. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 32-36.

Агайар, Э. В. (2014) Струйные течения нижнего уровня атмосферы при слабом ветре у поверхности земли. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 37-42. ISSN 2311-0902

Єрмоленко, Н. С. (2014) Вплив Північноатлантичного коливання на посухи в Україні в умовах сучасних кліматичних змін. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 43-51.

Хохлов, В. М. and Недострелова, Л. В. and Семенова, І. Г. (2014) Схеми перетворення енергії в блокуючому антициклоні. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 52-58.

Glushkov, A. V. and Ambrosov, S. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Mansarliysky, V. F. (2014) Modelling balance of the earth angle moment, atmospheric processes and radiowaveguides: advanced non-stationary theory. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 59-64. ISSN 2311-0902

Єшану, О. Є. and Міщенко, Н. М. and Грушевський, О. М. (2014) Розширення можливостей синоптичного аналізу з використанням автоматизованого робочого місця синоптика (версія 7.07). Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 65-73. ISSN 2311-0902

Svinarenko, A. A. and Khetselius, O. Yu. and Mansarliysky, V. F. and Romanenko, S. I. (2014) Analysis of the fractal structures in turbulent processes. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 74-78. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А. (2014) Особливості зв’язків Ель-Ніньо-Південного Коливання із загальним вмістом озону у західному секторі південної півкулі. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 79-84.

Ляшенко, Г. В. (2014) Методологічні аспекти агрокліматичного районування територій з неоднорідною підстильною поверхнею. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 85-92.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. (2014) Агрокліматична оцінка змін режиму зволоження території України. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 93-101.

Кирнасовская, Н. В. (2014) Комплексная оценка и районирование показателей тепловых ресурсов почв в Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 102-110.

Полевой, А. Н. and Толмачева, А. В. (2014) Влияние агрометеорологических условий на фотосинтетическую продуктивность посевов сои. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 111-116.

Семенова, І. Г. (2014) Моделювання врожайності озимої пшениці в степовій зоні України з використанням вегетаційних індексів. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 117-124.

Юрасов, С. М. and Кур’янова, С. О. (2014) Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 125-133. ISSN 2311-0902

Обухов, Е. В. (2014) Оценка интенсивности внешнего водообмена в Кременчугском и Каховском водохранилищах. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 134-140.

Обухов, Є. В. and Корягіна, О. С. (2014) Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 141-148.

Лобода, Н. С. and Сербова, З. Ф. and Божок, Ю. В. (2014) Вплив змін клімату на водні ресурси України у сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління А1В). Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 149-159. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 160-169. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Обухов, Є. В. and Гут, Ю. Ю. (2014) Гідроенергопотенціал малих річок Вінниччини. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 170-182.

Глушков, А. В. and Сербов, Н. Г. and Шахман, И. А. and Балан, А. К. and Соляникова, Е. П. (2014) Хаос-геометрический подход к моделированию временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 183-187. ISSN 2311-0902

Дудинов, А. А. (2014) Оценка статистических характеристик рек междуречья Днестр-Прут. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 188-192.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Кічук, Н. С. and Романчук, М. Є. (2014) Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 193-203.

Сахненко, О. І. (2014) Моделювання просторової мінливості концентрації зависі та хвильових параметрів у прибережній зоні Чорного моря в районі Лузанівки, поблизу Куяльницького лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 204-213. ISSN 2311-0902

Белевич, Р. Р. and Сриберко, А. В. and Степанова, Ю. В. (2014) Оценка особенностей циркуляции вод Черного моря по климатическим данным. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 214-222.

Glushkov, A. V. and Serbov, N. G. and Svinarenko, A. A. and Buyadzhi, V. V. (2014) Chaos-geometric analysis of time series of concentrations of sulphur dioxide in the atmosphere of the industrial city (on example of the Gdansk region). Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 238-241.

Суховей, В. Ф. and Рубан, И. Г. (2014) Многолетняя изменчивость интенсивности циркуляции вод субтропических антициклонических круговоротов Тихого океана. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 223-233. ISSN 2311-0902

Prepelitsa, G. P. and Grushevskii, O. N. and Ponomarenko, E. L. and Buyadzhi, V. V. (2014) Kinetic cooling of an atmosphere in laser radiation effect on mixture of the atmospheric gases. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 242-245. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г. and Игнатенко, А. В. and Шахман, И. А. and Балан, А. К. and Дудинов, А. А. (2014) Методы теории хаоса в моделировании и прогнозировании годового стока (р. Дунай). Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 246-249. ISSN 2311-0902

Serga, I. N. and Bunyakova, Yu. Ya. and Grushevsky, O. N. and Shakhman, I. A. (2014) Atmospheric pollutants concentrations temporal dynamics for the industrial Ukrainian cities. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 234-237. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України. Географія та туризм, 31. pp. 170-178. ISSN 2308-135Х

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. (2014) Удосконалення науково-методичної бази для нормування характеристик річного стоку у Закарпатті. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 8-14. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Ефективність територіально-загального методу довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 32-39. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2014) Розрахункові характеристики зливових опадів на півдні України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 107-112. ISSN 2306-5680

Павленко, О. П. (2014) Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 5-12. ISSN 2311-0899

Крисак, А. І. (2014) Інституціоналізація земельних відносин у країнах з перехідною економікою: акценти та паралелі. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 13-19.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2014) Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів України на формування урожайності ярого ячменю. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 34-45. ISSN 2311-0899

Фещенко, Н. Н. (2014) Теоретико-методологические основы финансового выравнивания. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 20-33.

Михайловський, В. В. and Адаменко, Т. І. and Кульбіда, М. І. (2014) Кількісне прогнозування врожайності з використанням супутникових спостережень. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 46-50.

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. (2014) Моделирование формирования продуктивности технических сортов винограда при различных агрометеорологических условиях. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 51-58.

Ляшенко, Г. В. and Маринин, Е. И. (2014) Оценка рисков повреждения винограда весенними и осенними заморозками в северо-западном Причерноморье. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 59-66.

Пишняк, Д. В. and Шпиг, В. М. and Ивус, Г. П. (2014) Мезомасштабная доступная потенциальная энергия фронтального раздела как характеристика его конвективной и грозовой активности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 67-77.

Собченко, А. Ю. (2014) Особенности статистической структуры полей температуры воздуха в свободной атмосфере в западном секторе Южного полушария. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 78-88.

Мурадян, О. Л. (2014) Особенности моделирования развития гроздевой листовертки (Lobesia botrana) на виноградном растении. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 89-93.

Дюльгер, М. О. (2014) Динаміка приростів агроекологічних категорій урожайності пожнивного проса в умовах центрального лісостепу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 94-100.

Сініцина, В. В. (2014) Моделювання впливу температури на формування сходів зернових культур. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 101-108.

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Траскова, А. В. and Грушковська, І. О. (2014) Про особливості редукції максимальних модулів дощових паводків і весняних водопіль в залежності від розміру річкових водозборів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 109-115.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Куза, А. М. (2014) Зміни кліматичних чинників та характеристик стоку р. Тилігул під впливом глобального потепління. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 116-127. ISSN 2311-0899

Кулібабін, О. Г. (2014) Розрахункові відмітки захисних споруд (на ділянці р. Дунай від м. Рені до м. Вилкове). Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 128-132.

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2014) Максимальный сток дождевых паводков рек Горного Крыма. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 133-140.

Бардан, С. И. and Сербов, Н. Г. (2014) Фракталы в биогеографических закономерностях, определяющих состав бактериоценозов зимнего планктона на примере Печорского моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 141-156.

Серга, Э. Н. and Рубан, И. Г. and Рудич, О. С. (2014) Климатическое районирование полей среднемесячной температуры подстилающей поверхности в северной части Тихого океана в зимний период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 157-172. ISSN 2311-0899

Гриб, О. М. (2014) Оцінка випаровування з водної поверхні в районі Тилігульського лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 173-184. ISSN 2311-0899

Гриб, О. М. (2014) Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 185-196. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Адобовский, В. В. and Тучковенко, О. А. (2014) Характеристика изменчивости термохалинных условий Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 197-204. ISSN 2311-0899

Полонский, А. Б. and Брагина, О. С. and Кибальчич, И. А. (2014) Влияние Североатлантического колебания на аномалии приземной температуры воздуха над территорией Украины в холодный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 205-213.

Сахненко, О. І. and Тучковенко, Ю. С. (2014) Моделювання вітро-хвильової динаміки вод прибережної морської акваторії в районі Тилігульського лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 214-223. ISSN 2311-0899

Лімонов, О. С. and Перелигін, Б. В. and Пустовіт, Т. М. (2014) Розробка методики створення цифрового рельєфу місцевості по топографічних картах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 224-231.

Лавриненко, А. В. and Лавриненко, Ю. В. (2014) Построение анизотропного идеально согласующегося граничного слоя во временной области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 232-241.

Лимонов, А. С. and Пустовит, Т. М. and Лимонов, А. А. (2014) Оценивание случайных сигналов гидрометеорологической информации с использованием рекуррентных алгоритмов адаптации. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 242-249.

Калиниченко, В. И. and Юрасов, С. Н. and Горун, В. В. (2014) Практическое использование математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке (на примере порта Керчь). Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 5-20. ISSN 2311-0899

Катеруша, Е. В. and Сафранов, Т. А. (2014) Интегральный анализ природно-ресурсного потенциала Одесской области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 21-31.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 32-37.

Шуптар, Н. Й. (2014) Оцінка величини упущеної вигоди в сфері поводження з відпрацьованими джерелами живлення. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 38-42. ISSN 2311-0899

Лоєва, І. Д. and Караман, М. О. (2014) До проблеми імплементації політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 43-47.

Івус, Г. П. and Зубкович, С. О. and Хоменко, Г. В. and Ковальков, І. А. (2014) Умови формування зон небезпечного вітру на території України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 48-55. ISSN 2311-0899

Шурда, К. Э. (2014) Реалии Украины в процессе современного изменения климата. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 56-64. ISSN 2311-0899

Флоря, Л. В. (2014) Аналіз агрокліматичних ресурсів, що впливають на формування врожаю ярого ячменю в Північно-Західному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 65-73.

Дронова, О. О. and Костюкєвич, Т. К. and Васильєв, С. О. and Дяговець, В. І. (2014) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 74-78. ISSN 2311-0899

Жигайло, О. Л. and Жигайло, Т. С. and Бойчук, Ю. О. (2014) Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 79-84.

Ляшенко, В. О. and Маринченко, К. О. (2014) Детальна оцінка агрокліматичних умов з врахуванням мікроклимату. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 85-92.

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. (2014) Оцінка впливу зміни агрокліматичних умов на формування продуктивності технічних сортів винограду в Північному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 93-101.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Бурлуцька, М. Е. (2014) Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 102-109.

Обухов, Е. В. and Тонкошкура, В. С. (2014) О влиянии изменений климата на гидрометеорологические характеристики Каховского водохранилища в осенне-зимний период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 110-118.

Божок, Ю. В. and Лобода, Н. С. (2014) Оцінка впливу посух на характеристики меженного стоку річки Савранка. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 119-126. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Станкевич, А. А. (2014) Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південний Буг. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 127-134.

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. and Черченко, Х. В. (2014) Використання формул об’ємного типу для нормування розрахункових характеристик дощових паводків у Закарпатті. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 135-145.

Илюшин, В. Я. and Полубок, Т. Н. (2014) Гидродинамические ситуации в Керченской бухте по неполным свойствам донных фаций. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 146-163. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Кушнир, Д. В. (2014) Результаты адаптации модели DELFT3D-FLOW к условиям Тилигульского лимана. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 164-174. ISSN 2311-0899

Кругляк, Ю. А. and Крыжановская, Т. В. (2014) Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 1. Теоретические основы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 175-192.

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Bunyakova, Yu. Ya. and Prepelitsa, G. P. and Grushevskii, O. N. and Buyadzhi, V. V. (2014) Photokinetics of the infrared laser radiation effect on mixture of the CO2-N2-H2O atmospheric cases: advanced model. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 193-197.

Glushkov, A. V. and Serbov, N. G. and Shakhman, I. A. and Balan, A. K. and Mansarliyskii, V. F. and Dudinov, A. A. (2014) Chaos-geometric method in short-range forecast of hydro-atmospheric pollutants: advanced estimates. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 198-203. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2014) Перенесення збудження у 1D гранульованих ланцюжках в умовах конфайнменту. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 204-211. ISSN 2311-0899

Ганин, Э. В. and Васильева, М. Г. and Горличенко, М. Г. and Шевченко, В. Ф. and Шевченко, С. В. (2014) Изоимиды орто-, пери-, цис- дикарбоновых кислот. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 212-218. ISSN 2311-0899

Лимонов, А. С. and Перелыгин, Б. В. and Пустовит, Т. М. and Лимонов, А. А. (2014) Нелинейная обработка цифровых сигналов гидрометеорологической информации на основе функциональных рядов и полиномов Вольтерры. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 219-228.

Сербов, М. Г. and Крижанівська, Т. В. (2014) Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області). Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 229-242.

Лавриненко, А. В. and Лавриненко, Ю. В. (2014) Моделирование оптических свойств фотонных кристаллов и волноводов на их основе в двумерном пространстве. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 243-249.

Овчарук, В. А. and Мирза, К. Л. (2014) Анализ условий формирования паводков холодного периода на реках Крымских гор. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10 (1). pp. 740-745. ISSN 2309-7663 (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Траскова, А. В. (2014) Application of the method of repeatability the extrema for calculating characteristics of spring flood rare frequency in the Dniester River basin. American Journal of Scientific Research, 1. pp. 33-38. ISSN 2301-2005

Semenova, I. and Ovcharuk, V. and Shakhirzanova, J. (2014) On use of drought indices in modelling hydrological processes. Conference proceedings SGEM, 1. pp. 503-510. ISSN 1314-2704

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Ладжель, М. (2014) Maximum runoff of the flood on wadis of northern part of Algeria. Jornal of Fundamental and Applied Sciences, 1 (6). pp. 66-78. ISSN 1112-9867

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Траскова, А. В. (2014) Влияние типов подстилающей поверхности на величину максимальных снегозапасов к началу весеннего половодья (на примере бассейна р.Днестр). Научно-практический журнал «Актуальные вопросы аграрной науки», 13. pp. 30-36. ISSN 2412-2527

Гопченко, Е. Д. and Явкин, В. Г. and Мельник, А. А. (2014) Нормирование расчетных характеристик дождевых паводков Карпато-Подольского региона. Научно-практический журнал «Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. Естественные и технические науки», 5/6. pp. 50-54. ISSN 2223-2966

Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. (2014) Невеликі річки – великі проблеми. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (34). pp. 16-24. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2014) Розрахункові характеристики зливових опадів на території півдня України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 107-112. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Ефективність територіально загального методу довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 32-39. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2014) Розрахунки максимальних витрат дощових паводків на території Причорномор’я. Науковий вісник Чернівецького університету, 724. pp. 71-76. ISSN 2311-9276

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. (2014) Удосконалення науково-методичної бази для нормування характеристик річного стоку у Закарпатті. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 8-14. ISSN 2306-5680

UNSPECIFIED, ed. (2014) Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення. Міжнародна наукова конференція молодих вчених, 16-18 квітня 2014 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-617-7054-86-2

Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С., eds. (2014) Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-617-7054-64-0

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2014) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

UNSPECIFIED, ed. (2014) «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан, проблеми водного та екологічного менеджменту та шляхи їх вирішення». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 1-3 жовтня 2014 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2014) Розробка теоретичної моделі формування катастрофічних водопіль на території України в умовах глобальних змін клімату. Звіт про НДР. ДР № 0112U001125. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2014) Комплексне управління водними ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін. Звіт про НДР. ДР № 0113U000696. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2014) Статистические параметры максимальных расходов воды и слоев паводочного стока для рек горного Крыма. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10 (1). pp. 766-770. ISSN 2309-7663

Плетос, С. В. (2014) Основні підходи до формування організаційо-економічного механізму управління екологічно орієнтованими інвестиційними проектами. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 10 (218). pp. 124-135. ISSN 2415-3869

Palamarchuk, Iuliia and Ivanov, Sergiy and Tishin, Petr and Kopytchuk, Igor and Ruban, Igor (2014) The role of smoothing parameters in radar data treating. In: Конференція, Женева.

Чугай, А. В. and наук., керів. (2014) Стан та якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я». Звіт про НДР. ДР № 0112U007931. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Обухов, Є. В. and наук., керів. (2014) Оцінка випаровування з Каховського водосховища. Звіт про НДР. ДР № 0113U005798. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2014) Удосконалення методів і засобів отримання і обробки вимірювальної інформації для цілей моніторингу навколишнього середовища. Звіт про НДР. ДР № 0112U001572. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Прокоф’єв, О. М. (2014) Особливості температурно-вологісного режиму в тропосфері високих широт південної півкулі. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Данова Т.Є., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Сініцина, В. В. (2014) Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування сходів зернових культур. Спеціальність 11.00.09 – Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Польовий А.М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Васалатій, Н. В. (2014) Агрокліматичні умови вирощування озимого ріпаку в степу України. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Польовий А.М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки до практичних занять, змістовний модуль «Моделювання водно-теплового режиму та продуктивності агроекоситем» для студентів IV курсу гідрометеорологічного інституту. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Сільськогосподарська метеорологія: збірник методичних вказівок до навчальної практики для студентів IV курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. (2014) Изменчивость годового стока на территории Закарпатья. Europen Applied Sciens, 1. pp. 65-68. ISSN 2195-2183

Бояринцев, Е. Л. and Ушаков, М. В. (2014) Максимальный паводочный сток в условиях крайнего северо-востока России. In: 6-а Всеукр. наук.конф. з міжнар. участю 20-22 травня 2014 р, 20-22 травня 2014 р, Дніпропетровськ.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Калугин, В. В. and Софронков, А. Н. (2014) Гистерезис тепломассообмена при неизотермическом окислении примесей горючих газов в воздухе на платиновой проволоке. Физика аэродисперсных систем, 51. pp. 41-53. ISSN 0367-1631

Божко, Л. Ю. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вольвач, О. В. (2014) Методи досліджень в агрометеорології: методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Берлинский, Н. А. and Деньга, Ю. М. and Матвеев, А. В. (2014) Влияние изменчивости условий морской среды на динамику филлофорного поля Зернова. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, т.19 (2). pp. 40-57. ISSN 2303-9914

Глушков, О. В. and наук., керів. (2014) Аналіз та прогнозування екологічного стану повітряного басейну промислових міст з урахуванням метеорологічних та антропогенних факторів: Нові математичні моделі та новітні експериментальні технології. Звіт про НДР. ДР № 0113U000333. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Поляничко, Е. В. (2014) Экологизация инвестиционной деятельности как приоритет развития в рекреационной туристической сфере. Modern Science Moderní věda, 4. pp. 45-51. ISSN 2336-498X

Хохлов, В. М. and наук., керів. (2014) Комплексне управління водними ресурсами і прибережною зоною в Європейських лагунах в умовах змін клімату (LAGOONS), FP7-ENV-2011 № 283157. Звіт про НДР. ДР № 0113U000697. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2014) Посушливість клімату та наслідки її впливу на гідрологічний та гідроекологічний стан водних об’єктів України. Звіт про НДР. ДР № 0113U000968. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Волошина, О. В. and наук., керів. (2014) Режим опадів по регіонах України наприкінці ХХ та на початку ХХІ століть. Звіт про НДР. ДР № 0111U000590. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Степаненко, С. М. (2014) Вразливість та адаптація галузей економіки України до змін клімату. Звіт про НДР. ДР № 0113U000165. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лєбєдєв, О. А and Полетаєва, Л. М. (2014) Сільський зелений туризм: сутність, особливості та переваги. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 (17). pp. 138-142.

Школьный, Е. П. and Серга, Э. Н. and Сущенко, А. И. (2014) Оценка влияния явления Эль–Ниньо–Ла–Ниньа на формирование метеорологических полей в Южном полушарии. Вісник ОНУ "Географічні та геологічні науки", 4 (23). pp. 13-27. ISSN 2303-9914

Ляшенко, Г. В. (2014) Практикум з агрокліматології: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Данова, Т. Є. and Прокоф’єв, О. М. (2014) Сучасні зміни вітрового режиму Антарктиди. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10 (1). pp. 506-511. ISSN 2309-7663

Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2014) Підготовка фахівців-екологів для сталого розвитку у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 24(11). pp. 376-379. ISSN 1994-7836

Прокоф’єв, О. М. (2014) Використання взаємного спектрального аналізу для оцінки взаємозв’язку вологовмісту та приземної температури антарктичного повітря. Науковий вісник Чернівецького університету, 724. pp. 95-99. ISSN 2311-9276

Данова, Т. Е. and Прокофьев, О. М. (2014) Характеристики энергетического спектра отношения смеси и температуры воздуха в тропосфере Антарктики. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 1. pp. 8-13. ISSN 2500-3216

Сафранов, Т. А. and Губанова, Е. Р. and Шанина, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2014) Оптимизация системы управления и обращения с муниципальными отходами в контексте устойчивого развития урбанизированных территорий. Международный журнал «Устойчивое развитие», 16. pp. 11-18. ISSN 1314-4138

Мещеряков, В. И. and Гнатовськая, А. А. and Черепанова, Е. В. and Фоменко, В. В. (2014) Разработка информационной подсистемы мониторинга загрязнений природных лечебных ресурсов автомобильным транспортом. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6 (6/2 72). pp. 18-23. ISSN 1729-3774

Гнатовськая, А. А. (2014) Математическая модель наименьшей величины интенсивности отказов двухкаскадных термоэлектрических устройств. Вісник Черкаського університету. Серія : Прикладна математика. Інформатика, 331 (38). pp. 81-89. ISSN 2076-5886

Гнатовськая, А. А. (2014) Алгоритм расчета показателей каскадного термоэлектрического устройства в САПР критических систем. Вісник Черкаського університету. Серія : Прикладна математика. Інформатика., 311 (18). pp. 79-86. ISSN 2076-5886

Костик, В. В. (2014) Мониторинг химического состава и свойств песка одесских пляжей. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина: збірник наукових праць, 6. pp. 71-74.

Нагаєва, С. П. and Слободянюк, О. (2014) Сучасний стан використання водних об’єктів у басейні річки Дністер в межах Одеської області. Водне господарство України, 6 (114). pp. 25-28.

Гурик, Я. О. and Ільїна, В. Г. (2014) Моделювання забруднення грунтів Вінницької області пестицидами. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 (17). pp. 44-53.

Макарова, О. В. and Ільїна, В. Г. (2014) Моделювання забруднення грунтово-рослинного покриву Херсонської області важкими металами. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 (17). pp. 38-44.

Скус, В. В. and Ільїна, В. Г. (2014) Оцінка агроекологічного потенціалу грунтів Черкаської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. – Одесса, 2 (17). pp. 53-63.

Закусило, О. К. and Верлань, А. Ф. and Чмырь, И. А. (2014) Моделирование диалоговых процессов: монография. Other. ИПЦ «Киевский университет», Киев.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2014) Причины социопрагматических неудач студентов-иностранцев в процессе межкультурного взаимодействия. Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі. Збірка наукових праць, 1. pp. 36-39.

Чмырь, И. А. (2014) Моделирование активного агента эротетического диалога. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 10. pp. 206-217. ISSN 2308-5916

Андрущенко, О. С. (2014) SWOT-анализ энергодиверсификации экономики Украины в контексте добычи сланцевого газа. Международный журнал «Устойчивое развитие», 19. pp. 103-108. ISSN 1314-4138

Бояринцев, Е. Л. and Сербов, Н. Г. and Сытов, В. Н. (2014) Термический режим рек бассейна Верхней Колымы в летний период. In: III международная научно – практическаяй конференция «Климат, Экология, Сельское хозяйство Евразии, 27-27 мая 2014, Иркутск, ИрГСХА.

Гопченко, Е. Д. and Кичук, Н. С. and Кичук, И. Д. and Овчарук, В. А. (2014) Водохозяйственный комплекс Одесской области и мероприятия по улучшению его использования. In: Водохозяйственный комплекс Одесской области и мероприятия по улучшению его использования, 27-27 мая 2014, Иркутск, ИрГСХА.

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2014) Продолжительность притока воды со склонов в русловую сеть в период катастрофически высоких паводков на реках Нижнего Амура. In: V Международная научно–практическая конференция «Современные проблемы регионального развития», 09-11 сентября 2014 года, Биробиджан.

Бояринцев, Е. Л. (2014) Термическое загрязнение рек басейна Верхней Колымы при разработке руслових россыпных месторождений. In: V Международная научно – практическая конференция«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», посвящённая 80-ти летию Еврейской автономной области, 09-11 сентября 2014 года, Биробиджан, Россия.

Гопченко, Є. Д. and Бурукова, М. М. and Медведева, Ю. С. (2014) Водний режим та розрахунок складових водного балансу озера Катлабух. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 2014, ОДЕКУ, м.Одеса.

Шаменкова, O. I. and Галега, А. С. (2014) Подземный сток в бассейне реки Южный Буг. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 2014, ОДЕКУ, м.Одеса.

Демьяненко, С. Г. and Золотов, В. И. (2014) Проекты берегозащиты в контексте формирования рынка экологических услуг. Економічні інновації, 58. pp. 95-105. ISSN 2310-4864

Гопченко, Є. Д. and Гарькавенко, Є. О. (2014) Максимальний стік весняного водопілля в басейні річки Сіверський Донець і нормування його розрахункових характеристик. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 2014, ОДЕКУ, м.Одеса.

Demianenko, S.G. and Vartanian, A. (2014) Means of Sustainable Tourism Development in Rural Areas of the Ukrainian Danube Delta. In: DRCSUMMERSCHOOL.

Бургаз, О. А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ ЕЛЬ-НІНЬО-ПІВДЕННОГО КОЛИВАННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ВМІСТОМ ОЗОНУ У ЗАХІДНОМУ СЕКТОРІ ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 79-84. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2014) Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування: методичні вказівки до практичних робіт студентів 5-го курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2014) Агрокліматологія: методичні вказівки до практичних робіт студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2014) Агрокліматологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів 5-го курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. (2014) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (розділ сільське господарство): методичні вказівки до самостійної роботи магістрів V курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Glushkov, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Ponomarenko, E. L. (2014) Geometry of Chaos: Advanced approach to treating chaotic dynamics in some nature systems. Proceedings of the International Geometry Center, 7 (1). pp. 24-30. ISSN 2072-9812

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Brusentseva, S. V. and Duborez, A. V. (2014) Modeling chaotic dynamics of complex systems with using chaos theory, geometric attractors, and quantum neural networks. Proceedings of the International Geometry Center, 7 (3). pp. 87-94. ISSN 2072-9812

Prepelitsa, G. P. and Glushkov, A. V. and Lepikh, Ya. I. and Buyadzhi, V. V. and Ternovsky, V. B. and Zaichko, P. A. (2014) Chaotic dynamics of non-linear processes in atomic and molecular systems in electromagnetic field and semiconductor and fiber laser devices: new approaches, uniformity and charm of chaos. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 11 (4). pp. 43-57. ISSN 1815-7459

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Сільськогосподарська метеорологія: збірник методичних вказівок до навчальної практики для студентів IV курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Маринин, Е. И. (2014) Агроклиматическая оценка рисков повреждения винограда сортов Овидиопольский и ланка весенними заморозками. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 19 (4(23)). pp. 48-55. ISSN 2303-9914

Толмачева, А. В. (2014) Оценка динамики приростов агроэкологических категорий урожайности сои. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 19 (4). pp. 87-96. ISSN 2303-9914

Курмашев, Ш. Д. and Софронков, А. Н. and Викулин, И. М. (2014) Недрагметальные покрытия-нанокомпозиты для толстопленочных микросборок интегральных микросхем. In: XXII Всероссийское совещание по неорганическим и органическим покрытиям, 17-19 ноября 2014 г., Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Софронков, А. Н. and Курмашев, Ш. Д. and Гавдзик, А. (2014) Каталитическая активность покрытий на основе нанокластеров металлов переменной валентности. In: XXII Всероссийское совещание по неорганическим и органическим покрытиям, 17-19 ноября 2014 г., Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Glushkov, A. V. (2014) Spectroscopy of atom and nucleus in a strong laser field: Stark effect and multiphoton resonances. Journal of Physics: Conference Series, 548 (012020). pp. 1-5. ISSN 1742-6588

Glushkov, A. V. and Kondratenko, P. A. and Buyadzhi, V. V. and Kvasikova, A. S. and Sakun, T. N. and Shakhman, A. N. (2014) Spectroscopy of cooperative laser electron-gamma-nuclear processes in polyatomic molecules. Journal of Physics: Conference Series, 548 (012025). pp. 1-4. ISSN 1742-6588

Gerasymov, O. I. (2014) Introduction to nonlinear analysis for radioecologists : Lecture Notes. Odesa State Environmental University, Odesa, Ukraine. ISBN 978-617-7054-51-0

Бургаз, М. І. and Романенко, К. І. (2014) Методичні вказівки для проведення літньої навчальної практики з дисципліни "Ботаніка з основами гідроботаніки". [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2014) Методичні вказівки Визначення типів повітряних мас на картах погоди. [Teaching Resource]

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2014) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: навчальний посібник. "Застосування штучних нейронних мереж для обробки інформації в технічних системах моніторингу навколишнього середовища". ТЕС, Одеса, Україна. ISBN 978-617-7054-41-1

Романчук, М. Є. (2014) Методичні вказівки по організації роботи студентів при виконанні курсового проекту з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для студентів 3 курсу природоохоронного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ПДВ: Е-4, Е-6, Е-9. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Jun 23 00:04:33 2024 UTC.