Eprints Repo

Items where Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1139.

Article

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Федоренко, А. В. and Софронков, О. Н. (2019) Вплив розміру каталізатора на характеристики гістерезису безполум’яного горіння газоповітряних сумішей з домішками горючого газу. Фізика аеродисперсних систем, 57. pp. 84-92. ISSN 0367-1631

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Stepanenko, S. N. and Sofronkov, A. N. and Svinarenko, A. A. and Buyadzhi, V. V. (2019) New energy, angle momentum and entropy balance approach to modelling climate and macroturbulent atmospheric dynamics, heat and mass transfer at macroscale. II. Computational algorithm. Фізика аеродисперсних систем, 57. pp. 104-113. ISSN 0367-1631

Иванова, Е. В. (2019) Адаптированное к северо-западному Причерноморью мезомасштабное численное моделирование пограничного слоя атмосферы. Часть 1. Математическая постановка задачи. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 5-22. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Уманська, О. В. and Боровська, Г. О. and Хохлов, В. М. (2019) Вплив синоптичної ситуації на виникнення спекотних та холодних погодних умов в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 33-40. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Варданян, В. П. (2019) Современное состояние проблемы изучения ресурсов подземных вод вулканических областей Армянского нагорья (на примере горы Арагац). Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 41-48. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Докус, А. О. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2019) Використання операторної моделі формування стоку для визначення середньобагаторічних величин максимальних витрат води весняного водопілля в басейні річки Південний Буг. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 49-63. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С. and Смалій, О. В. (2019) Роль приток Донбасу у формуванні якості поверхневих вод річки Сіверський Донець. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 64-71. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Makarynskyy, О. and Makarynska, D. (2019) Long-term natural flow regime (spells) analysis for water treatment discharges. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 72-82. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Андріанова, О. Р. and Сриберко, А. В. (2019) Методика розрахунків розподілу швидкості звуку за температурою води на прикладі Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 83-91. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Гаврилюк, Р. В. and Ювченко, Н. М. (2019) Льодові явища в Чорному і Азовському морях та їх прогнозування в умовах кліматичних змін. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 92-104. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Попов, Ю. И. and Матвеев, А. В. (2019) Апвеллинги и циркуляция вод северо-западного шельфа Черного моря в летний период 2017 года. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 105-114. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Юрасов, С. Н. and Комаренко, А. Д. (2019) Рекомендации по численному моделированию распространения взвеси при производстве дноуглубительных работ. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 115-123. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Юрасов, С. М. and Кузьмина, В. А. (2019) Іригаційна оцінка якості вод Сасику. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 124-133. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Озимко, Р. Р. (2019) Сильні дощі та зливи у Закарпатській області як стихійні метеорологічні явища. Український географічний журнал (4). pp. 11-17. ISSN 1561-4980

Троян, А. О. and Кантаржи, Н. І. (2019) Використання технології Едьютейнмент при вивченні української мови як іноземної. International periodic scientific journal «Мodern engineering and innovative technologies ‘2019», 7 (т.4). pp. 78-82. ISSN 2567-5273

Андрущенко, О. С. (2019) Використання методу реальних опціонів (ROV) під час оцінювання енергозберігаючих інновацій. Проблеми системного підходу в економіці, 1(69) (2). pp. 61-67. ISSN 2520-2200

Кур’янова, С. О. and Третьякова, В. В. (2019) РАПС – АЛЬТЕРНАТИВНЕ БІОПАЛИВО. ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.). pp. 103-105.

Перелыгин, Б. В. and Боровская, Г. А. and Глушков, А. В. (2019) Обоснование процедур обзора пространства наблюдения при системном подходе к построению радиолокационной системы мониторинга атмосферы. Радиотехника, 197. pp. 16-30. ISSN 0485-8972

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2019) Культура формування політичного іміджу як нагальна проблема іміджелогії в Україні. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету., 16. pp. 91-95.

Bubnov, Igor (2019) Problems of formation of post-industrial education in modern Ukraine. International Scientific Periodical Journal «Modern engineering and innovative technologies», 8 (Part 3). pp. 89-92. ISSN 2567-5273

Катинська, І. В. (2019) Оцінка гідроекологічного стану річки Латориця на транскордонній ділянці за 2013-2017 роки. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (52). pp. 65-75. ISSN 2306-5680

Velykodniy, S. S. and Burlachenko, Zh. V. and Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Method of presenting the assessment for reengineering of software systems with the project coefficients help. Інформаційні технології в моделюванні: Матеріали ІV-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 1. pp. 10-11.

Великодний, С. С. (2019) Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем. Радіоелектроніка, інформатика, управління, 1 (148). pp. 150-156. ISSN 1607-3274

Великодний, С. С. (2019) Метод представлення оцінки реінжинірингу програмних систем за допомогою проектних коефіцієнтів. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 1 (7). pp. 34-41. ISSN 2522-9818

Перелыгин, Б. В. (2019) Способ создания радиолокационной сети для гидрометеорологического мониторинга атмосферы. Радиотехника, 196. pp. 38-45. ISSN 0485-8972

Ель Хадрі, Юссеф and Хохлов, В. М. (2019) Режим швидкості вітру в Танжері у 2021-2050 роках. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 5-13. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Шакірзанова, Ж. Р. and Гопченко, Є. Д. and Медведєва, Ю. С. and Романова, Є. О. (2019) Водний та сольовий баланси озера Катлабух за різних умов експлуатації водойми. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (55). pp. 23-39. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. and Швець, Н. М. (2019) Методика просторового прогнозування строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (55). pp. 8-22. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Емельянова, К. Б. (2019) Удосконалення структури розрахункової методики максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок Причорноморської низовини. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 35-36. ISSN 2306-5680

Snizhko, S. and Tripolska, G. and Shmurak, A. and Shevchenko, O. and Grebin’, V. and Yushchenko, Yu. and Gopchak, I. and Sherstyuk, N. and Boyko, V. and Ovcharuk, V. and Grichulevich, L. and Manivchuk, V. and Denyshyk, O. (2019) Technical needs assessment of the water sector to the adaptation to the climate change in Ukraine. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 98-99. ISSN 2306-5680

Докус, А. О. (2019) Районування басейну Південного Бугу за умовами формування весняного водопілля річок. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 42-43. ISSN 2306-5680

Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Козлов, М. А. (2019) Модель “климат-сток” в расчетах и прогнозах водных ресурсов Украины. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 53-54. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А. and Івашенко, С. В. (2019) Оцінка однорідності та стаціонарності часових рядів максимального стоку дощових паводків в суббасейні р. Десна. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 71-72. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. and Боровська, Г. О. (2019) Особливості формування максимального стоку річок гірських територій Вірменії та України в сучасних кліматичних умовах. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 73-74. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Романова, Є. О. (2019) Сольовий режим озера Катлабух та моделювання часової мінливості мінералізації за різних сценаріїв водообміну водойми. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). pp. 78-79. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. and Швець, Н. М. (2019) Прогностичний моніторинг строків проходження весняних водопіль річок в сучасних кліматичних умовах. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 88-89. ISSN 2306-5680

Черная, О. В. and Есаулова, А. В. and Бортникова, Т. Г. and Кузнецова, Е. В. (2019) Фонопрагматическая специфика речевых актов группы "ветотивы". Культура в зеркале языка и литературы: материалы Седьмой Международной научной конференции, 7. pp. 68-75. ISSN 978-5-00078-241-5

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2019) Содержание предметно-практического компонента социопрагматической компетентности студентов-иностранцев. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць, 5. pp. 93-97. ISSN 2663-9718

Kruglyak, Yu. A. (2019) Landauer-dutt-lundstorm transport model and ballistic metal-oxide-semiconductor field-effect transistor. Scopus.

Kruglyak, Yu. A. (2019) Integrating of model of transmission and model of the virtual source - modelof transmission of the virtual source. Scopus.

Buyadzhi, V. V. and Glushkov, A. V. and Ternovsky, E. V. and Mykhailov, O. L. and Khetselius, O. Yu. (2019) Determination of radiation decay parameters for heavy complex atomic systems. Sensor Electr. and Microsyst. Techn., 16 (3). pp. 59-68. ISSN 0235-2435

Glushkov, A. V. and Ternovsky, V. B. and Buyadzhi, V. V. and Tsudik, A. V. and Zaichko, P. A. (2019) Relativistic approach to calcuation of ionization characteristics for rydberg alkali atom in a black-body radiation field. Sensor Electr. and Microsyst. Techn., 16 (3). pp. 69-77. ISSN 0235-2435

Галич, Є. А. and Кирнасівська, Н. В. (2019) FEATURES OF ORGANIZING THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LISTENERS AT THE STAGE OF PRE-UNIVERSITY STUDYING. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY, 1. pp. 661-665.

Галич, Є. А. and Куляс, К. А. (2019) Динаміка циркуляційних атмосферних процесів в регіоні Антарктичного півострову. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY, 1. pp. 808-815.

Галич, Є. А. and Курган, В. (2019) Особливості вітрового режиму на півдні Україн. TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE, 1. pp. 275-283.

Галич, Є. А. and Курган, В. (2019) Особливості режиму швидкості вітру на півдні України. DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE, 1. pp. 588-594.

Kruglyak, Yu. A. (2019) Physics of Nanotransistors: Scatering of Electrons and Model of Transmission of Metal Oxide Semicoductor Field Effect Transistor. Scopus.

Кругляк, Ю. А. (2019) Фізика нанотранзисторів: напруга на затворі, поверхневий потенціал та рухливий електронний заряд у масивній структурі MOS та в тонкій SOI. СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2019 — Т. 16, № 2.

Кругляк, Ю. А. (2019) Фізика нанотранзисторів: теорія MOSFET в традиційному викладі, основи моделі віртуального витоку й наближення виснаження. СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2019 — Т. 16, № 1.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2019) Содержание аффективного компонента социопрагматической компетентности студентов-иностранцев. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць, 4 (1). pp. 38-42.

Кругляк, Ю. А. (2019) Фізика нанотранзисторів: 2D електростатика MOS і модель віртуального витоку. СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2019 — Т. 16, № 3.

Kuznichenko, S and Okhrymenko, A (2019) Software development for distributed control and accounting system of the heat energy. Monograph.

Fraze-Frazenko, O. and Dermenzi, M. (2019) Panorama tours management application development. Monograph.

Черная, О. В. and Есаулова, А. В. (2019) Процесс формирования социопрагматической компетентности студентов-иностранцев в вузе. Язык, культура и профессиональная коммуникация в современном обществе, 1. pp. 84-88.

Koval, V. and Kalian, D. and Kazakova, N. and Kravchenko, B. (2019) Automated system for monitoring synchronizing precise time signals at smart-grid power plants. Monograph.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2019) Проблематика вивчення власних назв у літературній ономастиці: автор і його твір. Вісник Львівського університету, Вип 71. pp. 257-266.

Dermenzi, M. and Klepatska, V. and Fraze-Frazenko, O. (2019) Panorama tours managment application development. Ювілейна конференція студентських наукових гуртків гірничого відділу.

Okhrymenko, A (2019) Developmet of the automated informational accounting system of heating energy. Научні наукові структури AGH.

Каніковська, Л. В. and Охрименко, А. О. and Кузніченко, С. Д. (2019) Розробка програмного забезпечення для групового навчання програмуванню з використанням мобільних технологій. ШІСТНАДЦЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2019) Зміна просторового розподілу в іхтіоценозі Шаболатського лиману в процесі його антропогенної трансформації. Науковий журнал «ScienceRise: Biological Science», 4 (19). ISSN 2519-8017

Kuznichenko, S (2019) Using UAV During Planned by Unmanned combines. 2019 IEEE 5th International Conference.

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2019) Вибір операторів агрегування для багатокрітеріальної оцінки придатності територій. Кіберпезпека: освіта, наука, техніка, том 1.

Хоменко, І. А. and Нажмудінова, О. М. and Хоменко, Г. В. (2019) Вертикальна структура і динаміка висотних циклонів та їх вплив на погоду в Україні. Фізична географія та геоморфологія, 95 (3) (3). pp. 50-61. ISSN 0868-6939

Слободянюк, О. Р. and Глушкова, Н. М. (2019) Внесок I. Могильницького у розвиток нацiєтворчих процесiв в Україні. Інтелігенція і влада, 40 (Part 1). pp. 178-186. ISSN 2311-4932

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2019) Внесок інтелігенції у розвиток української культури в другій половині 50-60-х роках ХХ ст. Інноваційна педагогіка, 14 (т.1). pp. 115-119. ISSN 2663-6085

Velykodniy, S. S. (2019) Analysis and synthesis of the results of complex experimental research on reengineering of open cad systems. Applied Aspects of Information Technology, 2 (3). pp. 186-205. ISSN 2617-4316

Tuchkovenko, Yu. S. and Tuchkovenko, O. A. and Khokhlov, V. N. (2019) Modelling water exchange between coastal elongated lagoon and sea: influence of the morphometric characteristics of connecting channel on water renewal in lagoon. EUREKA: Physics and Engineering (5). pp. 37-46. ISSN 2461-4254, 2461-4262

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2019) Характеристика сучасних фізико-хімічних показників та результати оцінки якості води водних об’єктів нижнього Дністра в літньо-осінній період 2018 року. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 38-40. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Терновий, П. А. and Гриб, К. О. (2019) Оцінка водообміну плавневих озер в нижній течії Дністра та обґрунтування рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 55-56. ISSN 2306-5680

Kozlovtseva, Valentyna (2019) Problems of Commercialization of Environmental Innovations at Industrial Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 4 (8). pp. 11216-11220. ISSN 2277-3878

Loboda, N. S. and Bozhok, Yu. V. (2019) Application of the “Climate-runoff” model to the assessment of the Danube river basin water resources in the XXI century according to the climate scenarios (A1B). Electronic book with full papers from XXVIIІ Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. ISSN 978-966-7067-38-0

Ovcharuk, Valeriya and Gopchenko, Eugeny and Goptsiy, Maryna and Kichuk, Nataliya (2019) Model of formation maximal runoff on the small river in the Ukrainian part of Danube Basin. XXVIII conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management. pp. 34-35. ISSN 978-966-7067-37-3

Мирошниченко, М. І. (2019) Компонент "вода" в українській фразеології. Актуальные научные исследования в современном мире., 11(55) (Ч.7). pp. 55-59. ISSN 2524-0986

Рудковська, О. В. and Шепеліна, С. І. (2019) Аналіз проблеми забезпечення питною водою півдня України. Екологічна безпека, 2 (28). pp. 63-68. ISSN 2073-5057

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Мартинюк, М. О. (2019) Сучасні методи дослідження максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків річок України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 10. pp. 114-118. ISSN 2413-7391

Velykodniy, S. (2019) Reengineering of open software system of 3D modeling BRL-CAD. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості., 3 (9). pp. 62-71. ISSN 2522-9818

Єгоращенко, І. В. (2019) Сучасний стан та перспективи розвитку логістики на ринку зерна. Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського, 4. pp. 62-68. ISSN 2523-4803

Смірнова, К. В. (2019) «Нефритові» та «бірюзові» організації: відмінності та майбутнє в реаліях України. "БІЗНЕС-НАВІГАТОР Науково-виробничий журнал", 1 (50). pp. 100-104. ISSN 2522-4751

Лоєва, І. Д. and Балдурська, І. О. (2019) ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ - СУТТЄВЕ ДЖЕРЕЛО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.). pp. 110-113.

Гарабажій, Т. А. and Ткаченко, Л. М. (2019) ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.). pp. 105-110.

Грудев, П. Х. and Змієнко, Д. М. (2019) ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ТВАРИН В УКРАЇНІ. ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.). pp. 98-103.

Сидорак, Р. В. and Безик, К. І. (2019) Основні напрямки використання гідробіонтів. Збірник статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету. pp. 47-50.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2019) Промислова іхтіофауна та рибогосподарське використання озера Катлабух. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 107. pp. 322-327. ISSN 2226-0099

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2019) Особливості живлення представників Gobiidae Шаболатського лиману в умовах антропогенних змін водойми. Водні біоресурси та аквакультура. pp. 75-85. ISSN 2311-2241

Плетос, С. В. (2019) Етнічний туризм Одеської області: стан, проблеми та перспективи розвитку. Науково – практичний економічний журнал «Економічні студії», 2 (24). pp. 176-180. ISSN 2311–9306

Burgaz, М. (2019) Spatial distribution, dimensional-mass and age structure of dab of the gloss Platichthys Luscus population of Shabolatsk Liman. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science», 2 (17). pp. 18-23.

Пукало, П. Я. and Шекк, П. В. (2019) Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, т. 20 (83). pp. 141-144. ISSN 2518-7554

Пентилюк, Р. С. and Соборова, О. М. and Куделіна, О. Ю. (2019) Оцінка якості морського середовища методами біоіндикації та біотестування на прикладі Одеського регіону. Водні біоресурси та аквакультура (1). pp. 97-107. ISSN 2663-5283

Ovcharuk, V. A. and Prokofiev, O. M. and Todorova, O. I. and Kichuk, N. S. (2019) The study of the periodicity of catastrophic spring floods on the territory of Ukraine. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 50. pp. 136-147. ISSN 2075-5457

Данілова, Н. В. (2019) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожайності проса в північному степу. Вісник Гідрометцентру Чорного та АВзовського морів, 23 (1). pp. 79-85.

Данілова, Н. В. and Кошуба, Я. В. (2019) Оцінка впливу агрометеорологічних умов на продуційний процес картоплі в зв'язку зі зміною клімату в західному поліссі. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 23 (1). pp. 85-91.

Данілова, Н. В. and Сагайдак, М. М. (2019) Вплив агрокліматичних умов на ріст та розвиток рису у зв'язку зі зміною клімату в південному степу України. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 23 (1). pp. 91-97.

Данілова, Н. В. and Селезньов, А. Ю. (2019) Агрокліматичні умови формування продуктивності проса в Вінницькій області. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 23 (1). pp. 98-103.

Данілова, Н. В. and Тутов, С. Г. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов зростання проса у зв'язку зі зміною клімату в північному степу України. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 23 (1). pp. 103-109.

Данілова, Н. В. and Щелікова, В. С. (2019) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приростів агроекологічних категорій урожайності в Полтавській області. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 23 (1). pp. 109-114.

Ільїна, А. О. and Польовий, А. М. (2019) Моделювання поглинальної здібності важких металів вівсом в умовах Одеської області. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 23 (1). pp. 114-118.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні умови формування продуктивності лучної та степової рослинності Північного Степу України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Географічні науки", 10. pp. 157-163. ISSN 2413-7391

Вольвач, О. В. (2019) Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні умови зростання цукрового буряку та продуктивність його посівів в Поліссі. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 54 (3). pp. 110-112. ISSN 2306-5680

Жигайло, О. Л. and Толмачова, А. В. (2019) Моделювання впливу змін клімату на вирощування олійних культур в центральному регіоні України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 54 (3). pp. 114-116. ISSN 2306-5680

Ляшенко, Г. В. and Ляшенко, В. О. and Сукманський, О. І. (2019) Методологічні аспекти оцінки агрокліматичних ресурсів на територіях з неоднорідним рельєфом. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 54 (3). pp. 127-129. ISSN 2306-5680

Бунякова, Ю. Я. and Лепих, Я. И. and Крышнев, Ю. В. (2019) Автоматизированная система мониторинга уровня воды в открытых водоемах. Геофизический журнал, Т 41 (6). pp. 223-231.

Bunyakova, Yu. Ya. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. (2019) MODELING OF NONLINEAR OPTICAL EFFECTS IN THE INTERACTION OF LASER RADIATION WITH ATMOSPHERE AND SENSING FOR ENERGY EXCHANGE IN A MIXTURE ATMOSPHERIC GASES. Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies, T 16 (3). pp. 42-50.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2019) Application of mips concept to determine efficiency of the resources use for the power sources production. Norwegian Journal of development of the International Science, 28 (2). pp. 44-49. ISSN 3453-9875

Soborova, O. M. and Burgaz, М. І. (2019) Assessment of fish productivity of the Yaski fishery for forming a special commercial fishery. Таврійський науковий вісник, 110 (Ч. 2). pp. 216-221. ISSN 2226-0099

Shmalenko, Iuliia and Mitina, Olena and Kudelina, Olga (2019) Genesis and legal regulation of Mediation institute in Ukraine. The Asian International Journal of Life Sciences, 21 (1). pp. 1-13.

Pentilyuk, R. S. and Soborova, O. M. and Kudelina, O. Yu. (2019) Assessment of the marine environment quality by the methods of bioindication and biotesting on the example of the Odesa region. Водні біоресурси та аквакультура, 1 (1). pp. 97-108. ISSN 2663-5283

Попова, М. О. and Кузін, М. Д. (2019) Регіональні аспекти природокористування в умовах економічних флуктуацій. Вчені записки: Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського (ТНУ) Серія: Економіка і управління, 30(69) (2). pp. 201-204.

Мирошниченко, М. І. (2019) Роль і місце професіоналізмів у мовленні майбутніх фахівців туристичної галузі. Актуальные научные исследования в современном мире., 1(45) (Ч.3). pp. 135-139. ISSN 2524-0986

Краснянська, Н. Д. (2019) Внесок руху « Шістдесятників» у розвиток української культури в другій половині 50-60-х роках. Інтелігенція і влада, 40. pp. 40-52.

Бубнов, І. В. (2019) Соціал-ліберальна ідея в контексті трансформаційних процесів сучасної України. Sworld journal. International periodic scientific journal., 1. pp. 242-246.

Троян, А. О. and Кантаржи, Н. І. (2019) Проблеми екології української мови. International periodic scientific journal «SWorld Journal», 1 (т.1). pp. 236-241. ISSN 2410-6615

Манукало, В. О. and Кульбіда, М. І. and Іванов, Б. О. (2019) Удосконалення гідрометеорологічного обслуговування користувачів на основі застосування сучасних інформаційних технологій. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 14-24.

Серга, Э. Н. and Серга, И. Н. (2019) Зоны интенсивных взаимодействий над Северной Атлантикой, поверхность 700 гПа, ноябрь. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 25-33.

Дворецька, І. В. and Савенець, М. В. and Уманець, А. П. and Комісар, К. М. (2019) Огляд стану озонового шару та рівня ультрафіолетового опромінення над територією України у 2018 році. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 34-42.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. and Козлов, О. М. (2019) Оцінка можливих змін водних ресурсів річок водозбору Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (2021-2050 рр.) за моделями кліматичного сценарію RCP4.5. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 43-53.

Лобода, Н. С. and Смалій, О. В. and Катинська, І. В. and Котович, О. М. (2019) Оцінка змін якості води по довжині річки Сіверський Донець на початку XXI сторіччя. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 54-68.

Makarynskyy, О. and Makarynska, D. (2019) Integrated marine monitoring for drilling discharges under mesotidal forcing. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 69-83. ISSN 2311-0802

Берлінський, М. А. and Гаврилюк, Р. В. and Даниленко, О. О. (2019) Тенденції довготермінових змін полів температури, солоності та рівня вод в північно-західній частині Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 84-94.

Кушнир, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. and Попов, Ю. И. (2019) Результаты адаптации и верификации комплекса интегрированных численных моделей для прогнозирования изменчивости океанографических характеристик в северо-западной части Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 95-108.

Тучковенко, Ю. С. (2019) Імітаційне моделювання відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 109-120.

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. and Гусєва, К. Д. (2019) SWOT-аналіз екологічної складової урбанізованої території (на прикладі міста Одеса). Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 121-134. ISSN 2311-0902

Полетаєва, Л. М. and Сапко, О. Ю. and Сафранов, Т. А. (2019) Оцінка рекреаційного потенціалу пляжних зон Одеської області. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 135-149.

Kruglyak, Yu. A. (2019) Ballistic injection rate and combining a ballistic model with a virtual source model. Scopus.

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої системи автоматизованого проектування BRL-CAD. Моделювання поведінкової частини. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 2/2019 (115). pp. 117-126. ISSN 1995-0519

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої системи автоматизованого проектування BRL-CAD. Моделювання структурної частини. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 3/2019 (116). pp. 130-139. ISSN 1995-0519

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Розробка архітектури програмного засобу для управління мережевим плануванням реінжинірингу програмного проекту. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості., 2 (8). pp. 25-35. ISSN ISSN 2522-9818

Velykodniy, S. and Burlachenko, Zh. and Zaitseva-Velykodna, S. (2019) Software for automated design of network graphics of software systems reengineering. Herald of Advanced Information Technology, 02 (03). pp. 20-32. ISSN 2663-0176

Бурлуцька, М. Е. and Мартинюк, М. О. (2019) Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг. Таврійський науковий вісник, 106. pp. 248-254. ISSN 2226-0099

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Мартинюк, М. О. (2019) Максимальний стік дощових паводків і весняних водопіль. Таврійський науковий вісник, 106. pp. 255-261. ISSN 2226-0099

Гаврилюк, Р. В. and Берлинский, Н. А. (2019) Опасные морские гидрологические явления в северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського національного університету, 2(35) (24). pp. 26-39.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Михайленко, В. І. (2019) Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету. Osvitologіa, 8. pp. 89-96. ISSN ISSN 1992-4224

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. (2019) Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології., 32. pp. 58-66. ISSN ISSN 1992-4224

Приходько, В. Ю. and Осиновская, В. Я. (2019) Захоронение твердых бытовых отходов на нелегальных свалках в Украине. The scientific heritage, 42 (2). pp. 45-48. ISSN 9215-0365

Сафранов, Т. А. and Юрасов, С. М. and Вербова, А. С. (2019) Мінералізація поверхневих вод як показник придатності для іригаційних цілей (на прикладі окремих водних об’єктів Одеської області). Екологічна безпека, 28 (2). pp. 69-74. ISSN 2073-5057

Грабко, Н. В. and Полетаєва, Л. М. and Федченко, О. В. (2019) Біокліматичні показники території як складова рекреаційного потенціалу Первомайського району Миколаївської області. Природничий альманах. Біологічні науки., 26. pp. 37-49. ISSN 2524-0838

Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка якості вод річки Когильник. Водне господарство України, 3-4. (Submitted)

Бешляга, О. В. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса сірководнем. Вісник гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 1 (23). pp. 53-56.

Бешляга, О. В. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса фенолом. Вісник гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 1 (23). pp. 56-61.

Вовкодав, Г. М. and Матвієнко, Д. О. (2019) Оцінка впливу сільськогосподарської діяльності на якість вод Дніпровського водосховища. Вісник гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 1 (23). pp. 62-64.

Вовкодав, Г. М. and Саченко, І. С. (2019) Екологічна оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. Вісник гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 1 (23). pp. 64-74.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин у процесах пересипання на кар’єрах. Збалансоване природокористування, 1. pp. 92-100. ISSN 2310-4678

Вовкодав, Г. М. and Саченко, І. С. (2019) Екологічна оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. Збалансоване природокористування, 3. pp. 53-59. ISSN 2310-4678

Колісник, А. В. and Чернякова, О. І. and Воловчук, Н. О. (2019) Оцінка якості та рівня забрудненості річкових вод у межах Житомирської області на основі графічного методу та модифікованого індексу. Екологічна безпека, 28 (2). pp. 38-43. ISSN 20735057

Снесар, А. В. and Колісник, А. В. and Чернякова, О. І. (2019) Врахування залежності «доза-ефект» при визначенні скорочення тривалості життя населення від забруднення атмосферного повітря фтористим воднем (на прикладі міста Одеса). Екологічна безпека, 28 (2). pp. 75-80. ISSN 20735057

Чугай, А. В. and Колісник, А. В. and Чернякова, О. І. and Снесар, А. В. (2019) Оцінка впливу вмісту формальдегіду в атмосферному повітрі на тривалість життя людини (на прикладі м. Одеса, Україна). Znanstvena misel journal, 37 (1). pp. 12-22. ISSN 3124-1123

Romanova, Yelyzaveta and Shakirzanova, Zhannetta and Ovcharuk, Valeriya and Todorova, Olena and Medvedieva, Iuliia and Ivanchenko, Andrii (2019) Temporal variation of water discharges in the lower course of the Danube River across the area from Reni to Izmail under the influence of natural and anthropogenic factors. ENERGETIKA., 2-3 (Т.65). pp. 144-160.

Овчарук, В. А. and Гопченко, Є. Д. and Гопцій, М. В. and Тодорова, О. І. (2019) Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в районі басейну Дніпра з урахуванням впливу змін клімату. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 69-71. ISSN 2306-5680

Кущенко, Л. В. and Гопцій, М. В. and Тодорова, О. І. and Прокоф’єв, О. М. (2019) Гідролого-генетичний аналіз часових рядів мінімального стоку річок в зоні недостатньої водності України за сучасних кліматичних умов. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 51-53. ISSN 2306-5680

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Вплив змін клімату на продуктивність лучної і степової рослинності в Лісостеповій зоні України. Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання”, 1. pp. 18-29. ISSN 2413-7642

Савенець, М. В. (2019) Метод критичного контролю даних радіозондування атмосфери в області екстремальних відхилень. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 23-32. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Burgaz, М. І. and Matvienko, T. I. and Bezik, K. I. and Soborova, O. M. (2019) The current state of fish market in Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2 (3). pp. 6-10. ISSN 2617-6149

Burgaz, М. І. and Matviienko, Т. І. and Soborova, O. M. and Bezyk, К. І. and Kudelina, O. Y. (2019) The current state of fishing and extracting the living aquatic resources in the Black Sea region of Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2 (3). pp. 23-27. ISSN 2617-6149

UNSPECIFIED (2019) Photoelectronics, vol.28. Photoelectronics, vol. 28, 28.

Gubanova, Elena and Kupinets, Larisa and Deforzh, Hanna and Koval, Viktor and Gaska, Krzysztof (2019) Recycling of polymer waste in the context of developing circular economy. Architecture, Civil Engineering, Environment. (Web of Science), Vol.12 (№ 4). pp. 99-108.

Громенко, Д. Є. and Недострелова, Л. В. (2019) Аналіз кліматичних параметрів снігового покриву на території Вінницької області. Вісник ГМЦ ЧАМ, 1 (23). pp. 34-41.

Лебеденко, А. І. and Недострелова, Л. В. (2019) Просторова мінливість повторюваності декадної висоти снігового покриву по декадах на станціях Кіровоградської області. Вісник ГМЦ ЧАМ, 1 (23). pp. 42-52.

Недострелова, Л. В. and Громенко, Д. Є. (2019) Дослідження повторюваності декадної висоти снігового покриву по декадах на території Вінницької області. POLISH SCIENCE JOURNAL, 10 (19). pp. 16-22.

Недострелова, Л. В. and Лебеденко, А. І. (2019) Характеристика кліматичних показників снігового покриву на території Кіровоградської області. POLISH SCIENCE JOURNAL, 10 (19). pp. 23-28.

Недострелова, Л. В. and Фасій, В. В. (2019) Часовий розподіл кількості туманів у Харкові. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (48). pp. 69-74. ISSN 2524-0986

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. and Недострелов, В. В. (2019) Аналіз кількості днів з грозою на станції Одеса. POLISH SCIENCE JOURNAL, 11 (20). pp. 13-17.

Павленко, О. П. and Князь, С. В. and Георгіаді, Н.Г. and Русин-Гриник, Р. Р. (2019) Раціоналізація інтегрованих систем управління підприємствами. LAW & SCIENCES = ПРАВО ТА НАУКИ (№1-2). pp. 23-30. ISSN 2522-4549

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Продуктивність лучної та степової рослинності в умовах змін клімату. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія., №3 (54). pp. 143-145.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Михайленко, В. І. (2019) Освіта для життя: досвід одеського державного екологічного університету. Освітологія, 8. pp. 89-96. ISSN 2226-3012(Print)

Фасій, В. В. and Недострелова, Л. В. (2019) Дослідження часової мінливості кількості днів з туманами в Одесі. Вісник ГМЦ ЧАМ, 1 (23). pp. 17-25.

Чумаченко, В. В. and Недострелова, Л. В. (2019) Дослідження річної мінливості кількості днів з грозою над Одесою. Вісник ГМЦ ЧАМ, 1 (23). pp. 11-16.

Чумаченко, В. В. and Недострелова, Л. В. (2019) Часовий розподіл грозоутворень над Одесою. Гiдрологiя, riдрохiмiя i гiдроекологiя (3 (54)). pp. 164-166. ISSN 2306-5680

Monograph

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2019) Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України. Теоретичне обґрунтування розрахункових і прогностичних методик гідрологічного та гідрохімічного режиму річок і водойм (проміжний)". Звіт про НДР. ДР № 0118U00121. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Нажмудінова, О. М. and Міщенко, Н. М. and Гончарова, Л. Д. (2019) Прогнозування небезпечних метеорологічних явищ над південними районами України. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2019) Розробка складових національної системи морських прогнозів України. Звіт про НДР. Др № 0117U002425. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Степаненко, С. М. and наук., керів. (2019) Оцінка впливу змін клімату на поновлювальні та невичерпні природні ресурси України. Звіт про НДР. ДР № 0117U002423. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2019) Науково-методична база для встановлення розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату» ПНДЛ «Моделювання катастрофічних водопіль на території України. Звіт про НДР. ДР № 0117U002424. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Павленко, О. П. and Жавнерчик, О. В. and Розмарина, А. Л. and Головіна, О. І. and Волкова, А. О. and Смірнова, К. В. and Улибіна, В. О. and Колонтай, С. М. and Єгоращенко, І. В. and Юзва, І. М. and Соколовська, В. О. (2019) Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектора національної економіки. ["eprint_fieldopt_monograph_type_redact" not defined]. ОЛДІ-ПЛЮС, Херсон, Україна.

Book Section

Heorhiadi, Nelli and Pavlenko, Olena (2019) Improvement of integrated enterprise management systems. In: Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine. Baltija Publishing, Riga, Latvia, pp. 40-57. ISBN 9789934571787

Pavlenko, Olena and Rozmarina, Albina (2019) Problems, trends and prospects of the ecologically oriented development of alternative energy. In: Modern Technologies of Society Development. The Academy of Management and Administration, Opole,Poland, pp. 308-318. ISBN 9788394676568

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2019) Екологічні аспекти використання біогазового потенціалу твердих побутових відходів. In: Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія. Полтавська державна аграрна академія, pp. 494-499.

Silenko, А. О. (2019) Digitalization In The Fight Against Corruption In Ukraine. In: Man, society, politics: topical challenges of the modernity: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, pp. 147-159. ISBN 978-966-397-183-4

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. and Кушнір, Д. В. (2019) Обґрунтування ефективності заходів по відновленню стоку річки Великий Куяльник з метою стабілізації гідрологічного режиму Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (до 2030 р.). In: Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології. Ніка-Центр, м. Київ, Україна, pp. 100-115. ISBN 978-966-7067-39-7

Гриб, О. М. and Сербов, М. Г. and Яров, Я. С. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. and Пилип'юк, В. В. (2019) Оцінка сучасного стану прибережних захисних смуг у басейні річки Великий Куяльник та загальні рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому. In: Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології. Ніка-Центр, м. Київ, Україна, pp. 90-99. ISBN 978-966-7067-39-7

Burgaz, Мarina and Soborova, Olga (2019) Feeding features of kefal fishes in natural areas (DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-130). In: New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. Baltija Publishing, Riga, Latvia, pp. 41-59.

Shekk, Pavlо and Burgaz, Мaryna (2019) Feeding features of mullets (DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-138). In: New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. Riga, Latvia, Baltija Publishing, pp. 201-220.

Conference or Workshop Item

Приходько, В. Ю. and Колісник, А. В. (2019) Організаційно-правові аспекти поводження з біоорганічними відходами в Україні. In: XV International scientific and practical Conference «Conduct of modern science – 2019», 30 листопада - 7 грудня 2019 р., Sheffield, UK.

Приходько, В. Ю. and Манасарян, А. Б. (2019) Отходы тары и упаковки в Украине. In: Тhe 4th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science», Грудень 2019 р., Vancouver, Canada.

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, О. В. (2019) Биоклиматическая составляющая природно-климатического потенциала Украинских Карпат. In: IХ Международна науково-практична конференція "Горные территории: приоритетные направления развития", 4-7 грудня 2019 р., Північно-Кавказький державний гірничо-державний інститут.

Шепелина, С. И. and Рудковськая, Е. В. (2019) Работа в научном кружке - отличная мотивация студентов : тези доповідей (Том 3). In: IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 2-3 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Добрянська, Я. В. and Рудковська, О. В. (2019) Аналіз проблеми забруднення світового океану пластиком : Збірник матеріалів конференції. In: Всеукраїнська конференція молодих вчених "Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку", 18 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Федорова, Г. В. and Шалоумов, Ю. М. (2019) До проблеми техногенної небезпеки стану довкілля та участі молоді в її вирішенні : матеріали конференції. In: ХХІ Міжнароднанауково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав, Україна.

Шепеліна, С. І. (2019) Науковий гурток - практичне виховання студентів : матеріали конференції. In: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав, Україна.

Рудковська, О. В. (2019) Аналіз впливу антропогенного двоокису вуглецю на процеси в біосфері : матеріали конференції. In: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Бондура, С. В. (2019) Вплив кліматичних змін на фотосинтетичну продуктивність картоплі на території Вінниччини. In: ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стійкого розвитку: агроекологічні, соціальні та економічні аспекти», 12 грудня 2019 р., м. Полтава.

Федорова, Г. В. (2019) К педагогической проблеме достижения знаний : Abstracts book. In: The 4th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”, December 25-27, 2019, Osaka, Japan.

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Sofronkov, A. N. (2019) To problems of modern environmental education in Ukraine: new innovative scientific and educational, it concept of significant improvement of training quality for professionals in ecology : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Троян, А. О. (2019) Шляхи підвищення престижу української мови серед молоді. In: The 10th International conference ―Science and society, 15th March 2019, Hamilton, Canada.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного карʼєру. In: II Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 21 березня 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницкий.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів Тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: II Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 21 березня 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницкий.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: II Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 21 березня 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницкий.

Velykodniy, S. S. and Burlachenko, Zh. V. and Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Method of presenting the assessment for reengineering of software systems with the project coefficients help. In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології в моделюванні", 21-22 березня 2019 р., Миколаїв.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка сучасного стану вод лиманів Тузловської групи за індексом забруднення води. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Екологічна оцінка та класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Бубнов, І. В. and Мирошниченко, М. І. (2019) Досвід і проблеми впровадження системи е-навчання у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 26-27березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Губанова, О. Р. (2019) Забезпечення конкурентоздатної підготовки фахівців у сфері туризму на засадах дуальної системи освіти. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., м.Одеса.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2019) Використання біокліматичних показників для характеристики рекреаційного потенціалу первомайського району миколаївської області. In: ХV Всеукраїнськаї наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 року, Житомирський державний технологічний університет.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2019) Класифікація копчених м`ясних виробів за ступенем безпеки для споживачів з врахуванням в їх складі харчових добавок. In: ХV Всеукраїнськаї наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Кот, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Аналіз гідрохімічного режиму малих річок басейну Дністра Одеської області. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференця здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ), 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Троян, А. О. (2019) Ігрові методи вивчення української мови як іноземної. In: The 8th International youth conference ―Perspectives of science and education, 29th March 2019, New York, USA.

Клівець, Є. О. (2019) Екологічна оцінка якості води річки Прут (в межах української частини басейну). In: Матеріали науково-практичної конференції "Інноваційні пріорітети розвитку наукових знань", 29-30 березня 2019 р..

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: Науково-практична конференція «Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань», 29-30 березня 2019 р., Молодий вчений, м. Київ.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: Науково-практична конференція «Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань», 29-30 березня 2019 р., Молодий вчений, м. Київ.

Болюх, А. В. (2019) Застосування Google-інструментів в управлінській діяльності. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Приходько, В. Ю. and Осиновська, В. Я. (2019) Обґрунтування набору показників для характеристики ситуації з твердими побутовими відходами на регіональному рівні. In: Національний науковий круглий стіл та II Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції», 26 квітня, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. and Сафранов, Т. А. and Михайленко, В. І. (2019) Екологічна складова освітньої діяльності в сфері поводження з відходами. In: Міжнародної науково-практичної конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019», 17-18 квітня 2019 р., ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Сафранов, Т. А. (2019) Виокремлення та шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованої території (на прикладі Одеси). In: XXIІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : освіта – наука – виробництво – 2019", 17-18 квітня 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Федорова, Г. В. (2019) Биогеохимия как наука и учебная дисциплина в свете Discovery Science и ее современные реалии : сборник статей международной конференции. In: Proceedings of articles the international scientific conference "Advances of Science", 5 April 2019, Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Троян, А. О. and Урідія, С. Н. (2019) Ненормативна лексика в спілкуванні студентськоі молоді. In: Іnternational scientific conference "Advances of science", Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Вовкодав, Г. М. and Пономаренко, Т. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: VIII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю», 10-12 квітня 2019 р., Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ.

Вовкодав, Г. М. and Пономаренко, Т. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: VIII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю», 10-12 квітня 2019 р., Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Рудковськая, Е. В. and Гриб, Е. А. (2019) Влияние текстуры электрода на его активность в реакции электроокисления гидразина : Conference papers. In: 6th International Scientific Conference “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”, April 19, 2019, Stuttgart, Germany.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: Науково-практична конференція «Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці», 19-20 квітня 2019 р., Молодий вчений, м. Рівне.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: Науково-практична конференція « Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці», 19-20 квітня 2019 р., Молодий вчений, м. Рівне.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка стану природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2019) Оцінка біокліматичних умов Миколаївської області з використанням еквівалентнно-ефективних температур. In: Матеріали щорічної міжнародної науковотехнічної конференції «екологічна і техногенна безпека. охорона водного і повітряного басейнів. утилізація відходів» (студентська секція, 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2019) Визначення груп небезпеки продуктів харчування за вмістом в їх складі харчових добавок. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «екологічна і техногенна безпека. охорона водного і повітряного басейнів. утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Кот, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка якості вод річки Кучурган Одеської області. In: Щорічної міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека, охорона водного і повітряного басейнів, утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Кот, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка якості вод річки Ягорлик Одеської області. In: Щорічної міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека, охорона водного і повітряного басейнів, утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утвореннята та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Троян, А. О. and Лаврик, Г. І. (2019) Поширення суржику в мовленні сучасної української молоді. In: The 11th International conference ―Science and society, 26 th of April 2019, Hamilton, Canada.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції. Національний науковий круглий стіл та ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 квітня 2019 р., Донецький державний технічний університет, м. Харків.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції. Національний науковий круглий стіл та ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 квітня 2019 р., Донецький державний технічний університет, м. Харків.

Троян, А. О. and Саковський, Д. І. (2019) Комунікація молоді та мова Інтернету. In: The 9th International youth conference ―Perspectives of science and education‖, New York, USA.

Сафранов, Т. А. (2019) Впровадження стандарту вищої освіти України зі спеціальності 101-екологія в освітній процес. In: Міжнародна науково-практична конференція VinSmartEco, 16-18 травня 2019 р., Вінницька академія неперервної освіти.

Sofronkov, A. N. and Vasilyeva, M. G. and Rudkovskaya, E. V. (2019) Sediment Electro-Oxidation After Biodiesel Production : Abstract book. In: 3rd International Conference on Life and Environmental Sciences „Smart Bio“, 2-4 of May 2019, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania.

Конюченко, В. С. and Гриб, О. М. (2019) Оцінка змін хімічного складу та якості вод річки Тилігул вище і нижче смт. Березівка під час руслового стоку за період з 1986 по 2017 роки. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Матвієнко, Є. В. and Гриб, О. М. (2019) Оцінка та картографування сучасного екологічного стану вод у басейні річки Великий Куяльник. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. (2019) Перспективи забезпечення безпеки життєдіяльності людини в межах басейну Куяльницького лиману з урахуванням змін клімату та господарської діяльності : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини", 15-16 травня 2019 р., Одеська державна акдемія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2019) Особливості концепції освіти для сталого розвитку. In: Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері».

Слободянюк, О. Р. (2019) Мотивація творчої діяльності. In: ХІІІ Міжнародна науково - практична конференція «Актуальні дослідження в соціальної сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2019) Cоціально-економічний вимір участі молоді в структурі українського суспільства. In: Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

Троян, А. О. and Урідія, С. Н. (2019) Використання Інтернету при вивченнні української мови як іноземної. In: Іnternational scientific conference "Advances of science", Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Глушкова, Н. М. and Сорочан, Т. В. (2019) Соціально-психологічні засади міжособистісного спілкування студентської молоді. In: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

Burhaz, M. and Shekk, P. (2019) Assessment of the diet overlap of mullets (Mugilidae) for polyculture in the Shabolatskyi lagoon. In: Modern Technologies of Propagation and Restocking of Native Fish Species : International Scientific and Practical Conference, May 22, 2019, Mukachevo, Ukraine.

Мищерикова, К. С. and Шепелина, С. И. (2019) Питьевая вода Одессы и юга Одесской области : матеріали конференції. In: IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії", 24 травня 2019 р., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

Ромащук, Г. О. and Рудковська, О. В. (2019) Аналіз впливу хімічних компонентів батарейок на здоров’я людей та довкілля : матеріали конференції. In: IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії", 24 травня 2019 р., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

Перелыгин, Б. В. (2019) Способ создания радиолокационной сети для мониторинга атмосферы. In: ХХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 27-31 травня, Одеса.

Троян, А. О. and Яценко, К. С. (2019) Виховання екологічної культури сучасної молоді. In: “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: 7th International Scientific Conference., 31th May 2019, Stuttgart, Germany.

Иванченко, А. В. (2019) Особенности трансляции изобразительного кода в вербальный в экфрасисных комплексах художественного текста. In: XXXІV науково-практична конференція «Прогрес наукового світу».

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) LATEX-орієнтовані системи підготовки наукових текстів. In: Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 35)", 5 лютого 2019 р., м. Тернопіль.

Сагайдак, М. А. and Берлинский, Н. А. (2019) Заносимость подходного канала порта Азовсталь, в районе устья реки Кальмиус (Мариуполь, Украина) : тезисы конференции. In: Science and society: The 9th International conference, February 1, 2019, Hamilton, Canada.

Sofronkov, A. N. and Vasilyeva, M. G. and Rudkovskaya, E. V. (2019) Electro-oxidation of methyl and ethyl alcohol on electrodes based on graphite fabric activated by nickel borides. In: XVII наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2019" присвячена 150 річчю від дня створення періодичної системи хімічних елементів, 2-5 червня 2019 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Вплив змін клімату на агроркліматичні умови вирощування ярого ячменю в Хмельницькій області. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій", 22 листопада 2019 р., Полтава.

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту,розвитку та формуфання урожайності проса в Україні. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій."22 листопада 2019. Полтава.

Колосовська, В. В. and Садковська, А. М. (2019) Дослідження фотосинтетичної продуктивності гороху в умовах змін клімату. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій."22 листопада 2019. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. (2019) Агрокліматична оцінка умов вирощування кукурудзи на біомасу для використання в енергетичній промисловості на території Поділля. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій", 22 листопада 2019 р., Полтава.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Вплив змін клімату на формування продуктивності лучної та степової рослинності. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій", 22 травня 2019 р., Полтава.

Вольвач, О. В. and Ткаченко, О. С. (2019) Дослідження фотосинтетичної продуктивності біоенергетичної культури міскантус в умовах зміни клімату. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій", 22 травня 2019 р., Полтава.

Жигайло, О. Л. and Сніговий, О. В. and Шелест, Д. О. (2019) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Північному Причорномор'ї. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій" 22 травня 2019р. Полтава., 22 травня 2019 р., Полтава.

Колосовська, В. В. (2019) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на ріст, розвиток і формування врожайності вики ярої. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій." 22 травня 2019р. Полтава..

Костюкєвич, Т. К. (2019) Перспективи вирощування льону олійного в Вінницькій області. In: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі", 24 жовтня 2019 р., Тернопіль.

Ніколаєва, А. М. (2019) Вплив погодних умов на формування врожайності солодкого перцю в Степовій зоні України. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приросту агроекологічних категорій урожайності в Полтавській області. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва" Часть 1, 30-31 жовтня 2019 р., Харків.

Бугор, Г. М. (2019) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння багаторічних сіяних злакових трав. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." Часть 1. 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Данілова, Н. В. (2019) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність проса в Поліссі. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." Часть 1. 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Костюкєвич, Т. К. (2019) Вплив демографічних чинників на сучасний стан розвитку економіки України. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика управління розвитком економіки", 10 жовтня 2019 р., Київ.

Костюкєвич, Т. К. (2019) Оцінка раціонального використання природного потенціалу території Південного Степу України щодо умов вирощування соняшнику. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Аграрна освіта та наука: Досягнення, роль, фактори росту". Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво, 31 жовтня 2019 року, Біла Церква.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Моделювання впливу агрометеорологічних факторів на рівень потенційного врожаю озимої пшениці на станції Роздільна. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки", 21 листопада 2019 р., Умань.

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2019) Оцінка впливу приморозків на ріст та розвиток картоплі. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки." 21 листопада 2019р. Умань.

Костюкєвич, Т. К. (2019) Оцінка продуктивності посівів озимого жита в умовах зміни клімату в Житомирській областію. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки", 21 листопада 2019 р., Умань.

Толмачова, А. В. (2019) Аналіз динаміки врожайності сої в умовах Одеської області. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки", 21 листопада 2019 р., Умань.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Агрокліматичні умови росту лучної та степової рослинності в Поліссі в умовах зміни клімату. In: Proceedings of articles the international scientific conference "Advances of Science", 5 April 2019, Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Данілова, Н. В. and Бугор, Г. М. and Ніколаєва, А. М. (2019) Оцінка продуктивності проса в умовах зміни клімату за сценарієм А1В в Північному Степу України. In: Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння багаторічних сіяних трав. In: Abstracts of II International Scientific and Practical Conference "Topical issues of the development of modern science", 16-18 October 2019, Sofia, Bulgaria.

Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Боровська, Г. О. (2019) Радіаційні фактори продуктивності рослинного покриву в умовах змін клімату. In: Abstracts of II International Scientific and Practical Conference "Scientific achievements of modern society", 9-11 October 2019, Liverpool, United Kingdom.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вирощування овочевих культур в умовах змін клімату в Степовій зоні України. In: 12th International youth conference “Perspectives of science and education”, 27 September 2019, New York.

Данілова, Н. В. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вегетації проса за реалізації сценарію А2. In: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії." 30 листопада 2019р. Переяслав.

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2019) Агрометеорологічні умови росту і розвитку проса в Полтавській області. In: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії." 30 листопада 2019р. Переяслав.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Вплив змін клімату на динаміку вуглецю чорнозему опідзоленого. In: 13th International conference "Science and society", 19th July 2019, Hamilton, Canada.

Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. (2019) Оцінка впливу змін клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Україні. In: 8th International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, July 12, 2019, Stuttgart, Germany.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Агроекологічні умови формування потенційного врожаю сорго в Черкаській області. In: Proceedings of articles the international scientific conference "Advances of science", 27 June 2019, Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Вольвач, О. В. (2019) Agroclimatic estimation of reference corn crops in the Transcarpathian region. In: Book of Abstracts 5th PannEx Workshop, 3-5 June 2019, Novi Sad, Serbia.

Костюкєвич, Т. К. and Андронакі, А. Б. (2019) Вплив підвищеної концентрації CO2 в атмосфері на продуктивність посівів пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання агротехнологій", 28 березня 2019 р., Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Андронакі, А. Б. (2019) Оцінювання мінливості врожайності буряку цукрового в умовах Львівської області. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання агротехнологій", 28 березня 2019 р., Умань.

Колосовська, В. В. and Андронакі, А. Б. (2019) Оцінка показників фотосинтетичної діяльності посівів вики ярої в Лісостеповій зоні України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників "Підсумкинаукової роботи за 2014-2019рр." 14-15 травня 2019р. Умань.

Колосовська, В. В. (2019) Формування продуктивності гороху в умовах змін клімату в Степу України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників "Підсумкинаукової роботи за 2014-2019рр." 14-15 травня 2019р. Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2019) Спеціалізація сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах господарювання. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки", присвяченої 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин, 24 травня 2019 р., Херсон.

Галич, Є. А. and Ярова, Г. С. (2019) Особливості температурного режиму на території Одеської області. In: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., Переяслав-Хмельницький, Україна.

Галич, Є. А. and Ярова, Г. С. (2019) Динаміка температурного режиму на півдні України. In: ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., Переяслав-Хмельницький, Україна.

Баєва, В. М. and Попович, І. І. and Янко, І. Б. (2019) Соціокультурний компонент змісту навчання англійській мові. In: Матеріали круглого столу «Професійні мовні компетенції та їх функціонування в культурному розмаїтті навчального та професійного середовища», 25.02.2019 р., ОДУВС.

Куделіна, О. Ю. and П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2019) Інтерактивні методи навчання англійській мові як засіб формування лінгвістичної компетенції у студентів ВНЗ. In: Матеріали круглого столу «Професійні мовні компетенції та їх функціонування в культурному розмаїтті навчального та професійного середовища», 25.02.2019 р., ОДУВС.

Shotova-Nikolenko, Anna (2019) The peculiarities of english language learning in conditions of integration of economic relationship. In: Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, 24.05.2019, Ljubljana School of Business.

Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. and Бец, О. О. (2019) Зміст, складові частини та види поняття «комунікативна компетенція» в системі викладання англійської мови. In: Матеріали круглого столу «Професійні мовні компетенції та їх функціонування в культурному розмаїтті навчального та професійного середовища», 25.02.2019, ОДУВС.

Поліщук, Т. М. and Тарасенко, Р. О. (2019) Экологизация экономики как основное условие перехода к модели устойчивого развития. In: Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Вип. 49, 19 лютого 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький.

Глушкова, Н. М. and Кантаржи, Н. І. (2019) Використання технічних та мультимедійних засобів навчання на заняттях з української мови як іноземної. In: Международная научно-практическая конференция: «Инновационные взгляды в будущее ‘2019», 31 січня 2019, Одеса, Україна.

Марина, Х. Г. and Кирнасівська, Н. В. (2019) Агрокліматична оцінка умов тепло- та вологозабеспеченності посівів гороху на станції Ново-Миргород Кіровоградської області. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Семергей-Чумаченко, А. Б. (2019) Застосування критеріїв компетентності авіаційного метеорологічного персоналу до викладання авіаційної метеорології. In: Управління якістю підготовки фахівців, 26-27 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. (2019) Wave Dynamics of Impulse Perturbations in 1D Force-Chains. Proceedings. In: Bogolyubov Kyiv Conference "PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS", September 24 – 26, 2019, Kyiv.

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. and Golovko, O. V. (2019) Parameterization of the local structure of micro-mechanical systems (granular materials). Proсeedings. In: Bogolyubov Kyiv Conference "PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS", September 24 – 26, 2019, Kyiv.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2019) Розрахунок вартості екологічного рюкзаку відпрацьованих джерел живлення. In: Матеріали ІІІ-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук, 20-22 червня 2019 р., ОДЕКУ.

Троян, А. О. (2019) Сучасні методи виховної роботи щодо популяризації української мови. In: The 10th International youth conference “Perspectives of science and education”, 21st June 2019, New York, USA.

Velykodniy, S. and Burlachenko, Zh. (2019) Graphic databases reengineering in BRL-CAD open source computer-aided design environment. Modeling of the behavior part. In: ІІІ-ій всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 20-22 червня 2019 р., Одеса.

Великодний, С. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої САПР BRL-CAD. Моделювання структурної частини. In: ІІІ-ій всеукраїнський пленер з питань природничих наук., 20-22 червня 2019 р., Одеса.

Губанова, О. Р. and Галкіна, С. В. (2019) Вдосконалення ієрархії управління електронними відходами при переході до циркулярної економіки. In: Міжнародна наукова конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців», 25-26 червня 2019 р., м.Одеса.

Великодний, С. С. and Burlachenko, T (2019) Розробка системної архітектури програмного засобу для управління мережевим плануванням реінжинірингу програмного проекту. In: Міжнародна наукова конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців», 25-26 червня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Kushchenko, L. and Ovcharuk, V. and Todorova, O. and Prokofiev, O. (2019) Minimal River Runoff of the Steppe Zone of Ukraine under Changing Climate. In: 27 Генеральна асамблея, 8-18 липня 2019 р., Канада, Монреаль.

Todorova, O. and Ovcharuk, V. and Gopchenko, E. and Myrza, E. (2019) Estimation Of The Limiting Modules Of The Slope Inflow During Floods On The Rivers Of The Mountainous Crimea. In: 27 Генеральна асамблея, 8-18 липня 2019 р., Канада, Монреаль.

Троян, А. О. (2019) Проблемы изучения оттенков значения слова. In: 11th International youth conference “Perspectives of science and education”, 2nd August 2019, New York.

Velykodniy, S. and Burlachenko, Zh. and Zaitseva-Velykodna, S. (2019) Software for automated design of network graphics of software systems reengineering. In: Міжнародна науково-практична конференція "Інтелектуальні системи та інформаційні технології", 19-21 серпня 2019 р., Одеса.

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2019) Можливості вилучення і утилізації вторинних матеріальних ресурсів з потоку твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області України). In: VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет.

Софронков, О. Н. and Рудковська, О. В. and Васильєва, М. Г. and Гриб, К. О. (2019) Утилізація відходів, які залишаються після отримання біодизелю : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2019) Оцінка взаємозв’язку донних відкладень, умов водообміну і показників якості води заплавних водойм нижнього Дністра (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле) у сучасний період : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Лобода, Н. С. and Кулачок, К. В. (2019) Методичні підходи до оцінки екологічних ризиків на базі використання комплексних показників якості води : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Степаненко, С. М. and Гриб, О. М. (2019) Досвід і перспективи використання в Одеському державному екологічному університеті приладу AQT420 фірми Vaisala Oyj для моніторингу якості повітря : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Гриб, О. М. and Матвієнко, Є. В. and Конюченко, В. С. (2019) Оцінка екологічного стану та якості вод річок великий Куяльник та Тилігул в умовах руслового стоку води : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. and Федоренко, А. В. (2019) Роль розміру каталізатора при гетерогенному безполум'яному горінні газоповітряних сумішей : Материалы конференции. In: Дисперсные системы : XXVIII Международная научная конференция, 16-20 вересня 2019 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Софронков, А. Н. and Калинчак, В. В. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. (2019) Активность прессованных никелевых электродов среднетемпературных топливных элементов : Материалы конференции. In: Дисперсные системы : XXVIII Международная научная конференция, 16-20 вересня 2019 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2019) Станції біологічного очищення стічних вод мегаполісу Одеса як джерело біогенного забруднення морського середовища. In: VII-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових праць, 25-27 вересня, Вінниця: ВНТУ.

Velykodniy, S. S. and Burlachenko, Zh. V. and Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Graphic databases reengineering in BRL-CAD open source computer-aided design environment. Modeling of the structural part. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні управляючі системи та технології», 23 - 25 вересня 2019 р., Одеський національний політехнічний університет м. Одеса.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2019) Твердые бытовые отходы как фактор воздействия на глобальную климатическую систему. In: Международная научно-практическая конференция «Глобальные климатические изменения: региональные эффекты, модели, прогнозы», 3-5 жовтня 2019 г., Воронезький державний університет.

Приходько, В. Ю. and Гюльахмедова, К. Р. (2019) Биоорганические компоненты в составе твердых бытовых отходов: характеристика ресурсного потенциала и возможности утилизации. In: VIII Международная научная конференция «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и на сопредельных территориях», 22−25жовтня 2019 г., ИД «Белгород» НИУ «БелГУ».

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2019) Формування компетентності з управління та поводження з твердими побутовими відходами як результат освітнього процесу в ОДЕКУ. In: IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», 24 жовтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Приходько, В. Ю. and Осиновська, В. Я. (2019) Розробка набору індикаторів для характеристики ситуації із захороненням відходів. In: Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019», 7-10 жовтня 2019 р., Дніпровський державний технічний університет,.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Михайленко, В. І. (2019) Досвід Одеського державного екологічного університету з екологічної освіти у сфері поводження з твердими побутовими відходами. In: Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019», 7-10 жовтня 2019 р., ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Приходько, В. Ю. and Гюльахмедова, К. Р. (2019) Організаційно-правові аспекти поводження з біоорганічними відходами в Україні. In: XVII Міжнародна-науково-технічна конференція Проблеми екологічної безпеки, 2-4 жовтня 2019 р., Кременчук.

Chugai, Angelina and Ilina, Valentyna (2019) Experience of training the professionals in the eco-recreational and eco-tourist activity in the Odesa state environmental university. In: IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», 24 жовтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Михайленко, В. И. (2019) UNSPECIFIED In: Всероссийская научная конференция «Безопасность, защита и охрана окружающей среды: фундаментальные и прикладные исследования», 14-18 жовтня 2019 р., Белгородский государственный технологический университет, Белгород.

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. and Гусєва, К. Д. (2019) Якість атмосферного повітря урбанізованої території та шляхи його поліпшення (на прикладі Одеси). In: Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019», 7-10 жовтня 2019 р., Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське.

Міщенко, Н. М. and Панова, Я. Л. (2019) ТРИГЕРНІ МЕХАНІЗМИ КОНВЕКЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОРИ ЇЇ ПРОГНОЗУ. In: Міжнародна науково-практична конференція "Рельєф, клімат та поверхневі води як обєкти природничо-географічних досліджень (до 70 річчя кафедр землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та гідроекології)" (LCSWGR))), 2-4.10.2019, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

Федорова, Г. В. (2019) Впровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти України : тези доповідей. In: VIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 3-4 жовтня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Балан, Г. К. (2019) Оцінка зміни якості води річки Південний Буг за гідрохімічними показниками за багаторічний період : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гращенкова, Т. В. (2019) Оцінка якості води вздовж течії річки Інгулець за гідрохімічними показниками в сучасний період : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2019) Обґрунтування кривої зв'язку витрат води та ухилів водної поверхні (при вільному руслі) для гирлової ділянки річки Дністер в створі Одеського державного екологічного університету в селі Маяки : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. (2019) Рекомендації щодо можливої ренатуралізації русла річки Великий Куяльник та її приток з урахуванням вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС та Водного Кодексу України : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Сербов, М. Г. and Бояринцев, Є. Л. and Яров, Я. С. and Терновий, П. А. (2019) Визначення максимальних витрат води за позначками рівнів високих вод на малих річках Причорномор’я (на прикладі річок Довбока і Кубанка у басейні Куяльницького лиману в 2012 та 2017 роках) : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, К. О. and Яров, Я. С. and Гриб, О. М. (2019) Оцінка зв'язків між питомою електропровідністю, густиною та мінералізацією води в Одеській затоці Чорного моря, Куяльницькому лимані, річках, балках та інших водотоках у його басейні : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Отченаш, Н. Д. (2019) Розрахунки та прогнози характеристик річного стоку річок Північно-Західного Причорномор′я на базі моделі «клімат-стік» з метою моделювання гідрологічних та гідроекологічних умов лиманів в контексті змін клімату у ХХІ сторіччі : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Козлов, М. О. and Куза, А. М. (2019) Прогностичні оцінки водних ресурсів Північно-Західного Причорномор’я у XXI сторіччі за набором кліматичних сценаріїв на базі моделі "клімат-стік" : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сербов, М. Г. and Гриб, О. М. and Пилип'юк, В. В. (2019) Методологічні підходи та результати оцінки екологічних ризиків забруднення ґрунтів і донних відкладень водних об'єктів Українського Придунав′я : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Яров, Я. С. (2019) Якість води в нижній ділянці р. Барабой за даними спеціальних спостережень на початку ХХІ сторіччя : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Федорова, Г. В. (2019) Сучасні аспекти дистанційного навчання у вищій медичній освіті України : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція "Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології", 4 жовтня 2019 р., Міжнародний гуманітарний університет, Одеський медичний інститут, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. Н. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, Е. А. and Терновой, П. А. (2019) Обоснование рекомендаций по восстановлению водообмена плавневых озер нижнего Днестра (на примере озер Сафьяны и Погорелое) : Proceedings of the International Conference. In: «Hydropower impact on river ecosystem functioning» : international conference, October 8-9, 2019, Tiraspol, Moldova.

Ovcharuk, Valeriya and Ivashchenko, Svetlana (2019) Method of calculation of maximum runoff of spring flood for ungauged rivers case study the Desna river basin. In: International Conference Оn Regional Climate CORDEX 2019, 14-18 October 2019, Вeling, Chine, China national convention center.

Ovcharuk, Valeriya and Kyschenko, Lilia and Todorova, Olena (2019) Scientific and methodological approaches to taking into account the influence of climate change on the minimum rivers runoff. In: The international conference on regional climate CORDEX 2019, 14-18 October 2019, Вeling, Chine, China national convention center.

Тучковенко, О. А. and Тучковенко, Ю. С. (2019) Очікувані гідроекологічні умови в Тилігульському лимані у ХХІ сторіччі. In: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя», 17-18 жовтня 2019 р., Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. (2019) Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за умов відновлення стоку річки Великий Куяльник. In: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя», 17-18 жовтня 2019 р., Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Федорова, Г. В. (2019) Популяризация экологии в Украине – явление псевдоэко- или экоуниверсализации науки? : Матеріали конференції. In: V міжнародна науково-практична конференція “Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі”, 24 жовтня 2019 р., м. Тернопіль, Україна.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2019) Характеристика рекреаційного потенціалу за біокліматичними показниками (на прикладі Первомайського району Миколаївської області). In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів « «Галузеві проблеми екологічної безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Демчук, Д. В. and Нагаєва, С. П. (2019) Сучасний стан розвитку природно-заповідного фонду Хмельницької області. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки", 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Зубарєва, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Ідентифікація екологічних та соціальних ризиків системи «транспортний потік – дорога» в урбанізованому середовищі. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві проблеми екологічної освіти», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Кот, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Сучасний стан використання вод малих річок басейну Дністра в межах Одеської області. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

ПІсоцький, Є. С. and Романчук, М. Є. (2019) Часова динаміка біогенних речовин р.Псел-м.Суми. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2019) Характеристика природно-заповідного фонду в межах української частини басейну р. Прут. In: ХХXV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Світові тенденції сучасних наукових досліджень», 28 жовтня 2019 р., м. Вінниця.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2019) Водообмін та водовідновлення заплавних озер Саф’яни і Погоріле на території національного природного парку «Нижньодністровський» та шляхи їх поліпшення : Збірник матеріалів. In: VIII з'їзд Гідроекологічного товариства України "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів", присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції, 6-8 листопада 2019 р., м. Київ, Україна.

Гусєва, К. Д. and Сафранов, Т. А. (2019) Природні рішення для підвищення комфортності проживання в м. Одеса. In: Відкрита наукова конференція "Smart Green & Smart Blue: природні рішення і підходи до екосистемних послуг в екологічному менеджменті, плануванні та політиці", 07-09 листопада 2019 р., Інститут екології Карпат НАН України, Львів.

Сафранов, Т. А. (2019) Екологізація вищої освіти як важлива складова освіти для сталого розвитку. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», 7 листопдада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Тучковенко, О. А. and Тучковенко, Ю. С. (2019) Результати моделювання сценаріїв гідроекологічного менеджменту Тилігульського лиману. In: VIII Гідроекологічний з’їзд гідроекологічного товариства України: збірник матеріалів, 6 - 8 листопада, м.Київ.

Romanova, Yelyzaveta and Shakirzanova, Zhannetta and Medvedeva, Yuliya (2019) The possible ways of rational use the Katlabuh lake's water resources on the base of water-salt balance. In: XXVIII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management, November 6-8, 2019, Kyiv, Ukraine.

Shakirzanova, Zhannetta and Dokus, Anhelina and Romanova, Yelyzaveta (2019) The long-term forecasting of hydrological condition of small rivers and filling of the lakes in Danube region during the spring period of year. In: XXVIII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management, November 6-8, 2019, Kyiv, Ukraine.

Ovcharuk, Valeriya and Kyschenko, Lilia and Todorova, Olena and Prokofiev, Oleg (2019) Minimal runoff of small rivers within sub-basin lower Danube and Black Sea rivers basin district. In: XXVIII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management, November 6-8, 2019, Kyiv, Ukraine.

Ovcharuk, Valeriya and Kichuk, Nataliya and Kichuk, Ivan (2019) Implementation of the water framework directive in Odessa region. In: XXVIII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management, November 6-8, 2019, Kyiv, Ukraine.

Ovcharuk, Valeriya and Shakirzanova, Zhannetta and Gopchenko, Eugeny (2019) Water resource management of floodplain lakes in Danube region (on example Yalpug-Kuhurluy). In: XXVIII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management, November 6-8, 2019, Kyiv, Ukraine.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2019) Біокліматична складова рекреаційного потенціалу окремих районів Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року, Житомирська політехніка, м. Житомир.

Скляр, А. А. and Грабко, Н. В. (2019) Біокліматични умови Одеси (на прикладі деяких показників)/. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопдада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Зубарєва, Ю. А. and Нагаєва, С. П. (2019) Альтернативні джерела енергії, як спосіб раціонального використання природних ресурсів у м. Херсон. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

ПІсоцький, Є. С. and Романчук, М. Є. (2019) Характеристика мінерального складу води в басейні р. Псел. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Кабак, І. С. and Романчук, М. Є. (2019) Оцінка якості води р.Інгулець за індексом забруднення (ІЗВ) та модифікованим індексом (ІЗВмод.). In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Довгополий, М. М. and Романчук, М. Є. (2019) Вплив речовин токсичної дії на якість води р. Хорол-м. Миргород. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції", 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Троян, А. О. (2019) Метод case-study в навчанні української мови як іноземної. In: The 15th International conference “Science and society”, 8th November 2019, Hamilton, Canada.

Глушкова, Н. М. and Іванова, К. М. (2019) Діловий етикет – важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців. In: Чотирнадцята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 18 листопада 2019, Одеський національний політехнічний університет.

Глушкова, Н. М. and Керецман, В. М. (2019) Професійний стрес у педагогічній діяльності. In: Чотирнадцята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 18 листопада 2019, Одеський національний політехнічний університет.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2019) Деякі біокліматичні показники Первомайського району Миколаївської області як складова рекреаційного потенціалу. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28 – 29 ноября 2019 г., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Скляр, А. А. and Грабко, Н. В. (2019) Характеристика біокліматичних умов Одеси на прикладі індекса дискомфорту DY. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Демчук, Д. В. and Нагаєва, С. П. (2019) Сучасний стан розвитку природно-заповідного фонду Тернопільської області. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28 – 29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Кот, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка використання вод малих річок басейну Дністра. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Зубарєва, Ю. А. and Нагаєва, С. П. (2019) Характеристика біокліматичних умов Херсонської області. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Кабак, І. С. and Романчук, М. Є. (2019) Характеристика мінералізації води р.Інгулець - м. Кривий Ріг. In: VІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Довгополий, М. М. and Романчук, М. Є. (2019) Оцінка якості води р. Хорол-м. Миргород за мінералізацією та її складовими. In: . VІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Костюкевич, Т. К. (2019) Фотосинтетическая продуктивность посевов озимой ржи в Полесье Украины в условиях изменения климата. In: conférence scientifique et pratique internationale «Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante», 29 novembre 2019, Bruxelles, Belgique.

Смірнова, К. В. (2019) Роль екологічної освіти в забезпеченні сталого розвитку. In: Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях:, 7-8 травня 2019 року, Маріуполь (Україна) – Київ (Україна) –- Бельско-Бяла (Польща).

Герасимов, О. І. and Карабіненко, Ю. О. and Андріанова, І. С. and Співак, А. Я. and Івашковська, Ю. О. (2019) Модель дії гранульованого модуля радіаційного захисту: матеріали конференції. In: VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ, 25-27 вересня, Вінниця.

Гарабажій, Т. А. and Арнаутова, Х. Д. (2019) РОЛЬ АВТОТРАНСПОРТУ В ЗАБРУДНЕННІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. In: ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.), (15-18 квітня 2019р.), ОДЕКУ.

Гарабажій, Т. А. and Менш, Ю. Є. (2019) ПОБУТОВІ ВІДХОДИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. In: ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.), (15-18 квітня 2019р.), ОДЕКУ.

Гарабажій, Т. А. and Семенуха, В. І. (2019) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ. In: ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.), (15-18 квітня 2019р.), ОДЕКУ.

Гарабажій, Т. А. and Залюбовська, А. М. (2019) ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. In: ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.), (15-18 квітня 2019р.), ОДЕКУ.

Кур’янова, С. О. and Вітенчук, К. О. (2019) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ. In: ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.), (15-18 квітня 2019р.), ОДЕКУ.

Кур’янова, С. О. and Кравченко, Г. І. (2019) СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. In: ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.), (15-18 квітня 2019р.), ОДЕКУ.

Кур’янова, С. О. and Шкрум, З. І. (2019) ЕКОЛОГIЧНI РИЗИКИ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НАФТОПРОДУКТIВ. In: ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019р.), (15-18 квітня 2019р.), ОДЕКУ.

Орлова, І. Г. and Антонюк, І. О. (2019) Європейські вимоги до збереження Чорного моря. In: ЗБІРНИК тез за матеріалами студентської наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету ( 06-10 травня 2019 р.), 06-10 травня 2019 р., ОДЕКУ.

Бургаз, О. А. and Борзенкова, В. В. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ. In: ЗБІРНИК тез за матеріалами студентської наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету ( 06-10 травня 2019 р.), ( 06-10 травня 2019 р.), ОДЕКУ.

Лоєва, І. Д. and Дмитрієнко, К. Ю. (2019) ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН ЯК РЕСУРСА ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ. In: ЗБІРНИК тез за матеріалами студентської наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету ( 06-10 травня 2019 р.), ( 06-10 травня 2019 р.), ОДЕКУ.

Сапко, О. Ю. and Ільїна, В. О. (2019) ВПЛИВ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ. In: ЗБІРНИК тез за матеріалами студентської наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету ( 06-10 травня 2019 р.), ( 06-10 травня 2019 р.), ОДЕКУ.

Лоєва, І. Д. and Парпуланська, В. М. (2019) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ». In: ЗБІРНИК тез за матеріалами студентської наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету ( 06-10 травня 2019 р.), ( 06-10 травня 2019 р.), ОДЕКУ.

Сапко, О. Ю. and Пікул, О. В. (2019) ГЕОГРАФІЧНИЙ РОЗПОДІЛ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ. In: ЗБІРНИК тез за матеріалами студентської наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету ( 06-10 травня 2019 р.), ( 06-10 травня 2019 р.), ОДЕКУ.

Бургаз, О. А. and Тижнева, К. С. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ. In: ЗБІРНИК тез за матеріалами студентської наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету ( 06-10 травня 2019 р.), ( 06-10 травня 2019 р.), ОДЕКУ.

Бургаз, О. А. and Вітенчук, К. О. (2019) Вплив зміни клімату на формування і розвиток екологічних проблем. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Бургаз, О. А. and Сколозуб, В. С. (2019) ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Бургаз, О. А. and Гуляк, В. О. (2019) ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Бургаз, О. А. and Рябенко, Д. О. (2019) АВТОТРАНСПОРТ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБРУДНЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. ОДЕСА. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Грудев, П. Х. and Дереневська, В. О. (2019) Міжнародне співробітництво у галузі ядерної безпеки. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Бургаз, О. А. and Шкрум, З. І. (2019) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Бургаз, О. А. and Кравченко, А. І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАЛИХ РІЧОК ТА ЇХ ОХОРОНИ. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Бургаз, О. А. and Лепіх, Т. Д. (2019) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТ УКРАЇНИ. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Владимирова, О. Г. and Гульпа, Т. А. (2019) ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В СФЕРІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Владимирова, О. Г. and Чернова, К. О. (2019) Реформування дозвільної системи України в рамках імплементації директиви ЄС «Про промислове забруднення». In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Бургаз, О. А. and Тижнева, К. С. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Бургаз, О. А. and Щербина, К. Д. (2019) Альтернативні джерела енергії. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Савіних-Пальцева, Л. В. and Змієнко, Д. М. (2019) МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗИТКУ ЗООПАРКОВОЇ СПРАВИ. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Бургаз, О. А. and Шепіда, І. М. (2019) Проблеми сертифікації в екології. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Бургаз, О. А. and Вакарова, В. В. (2019) ПРОБЛЕМА ОХОРОНИ АТМОСФЕРИ. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харків.

Сапко, О. Ю. (2019) ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Євроінтеграція екологічної політики України», 29 – 31 травня 2019 р., ОДЕКУ.

Нємцова, О. А. (2019) ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЄС ДО УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОВИХ РЕАЛІЙ. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Євроінтеграція екологічної політики України», 29 – 31 травня 2019 р., ОДЕКУ.

Швидченко, І. Г. (2019) Окремі аспекти гармонізації національного законодавства України з нормами ЄС в сфері управління відходами. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Євроінтеграція екологічної політики України», 29 – 31 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Владимирова, О. Г. (2019) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИРЕКТИВИ ЄС «ПРО ПРОМИСЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ» ТА РЕФОРМУВАННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Євроінтеграція екологічної політики України», 29 – 31 травня 2019 р., ОДЕКУ.

Лоєва, І. Д. and Бургаз, О. А. and Гарабажій, Т. А. (2019) ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ УКРАЇНИ – ГОЛОВНА ТЕЗА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Євроінтеграція екологічної політики України», 29 – 31 травня 2019 р., ОДЕКУ.

Лоєва, І. Д. and Павленко, М. Ю. and Тимощук, М. О. (2019) РОЗВИТОК І ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТІВ В УКРАЇНІ. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Євроінтеграція екологічної політики України», 29 – 31 травня 2019 р., ОДЕКУ.

Юрасов, С. М. and Кур’янова, С. О. (2019) Оцінка якості вод української частини европейскої річки Дунай. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Євроінтеграція екологічної політики України», 29 – 31 травня 2019 р., ОДЕКУ.

Савіних-Пальцева, Л. В. (2019) ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ШЕЛЬФ». In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Євроінтеграція екологічної політики України», 29 – 31 травня 2019 р., ОДЕКУ.

Безик, К. І. (2019) Рибогосподарські проблеми будівництва гребель та регулювання річного стоку. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку", 24-25 жовтня 2019 р., Херсон.

Безик, К. І. (2019) Вплив гідротехнічного будівництва на рибне господарство. In: VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату, 4-5 квітня 2019 р., Дніпро.

Бургаз, М. І. and Бургаз, О. А. (2019) Біопродукційний ефект акліматизації піленгаса у Шаболатському та Хаджибейському лиманах. In: VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату, 4-5 квітня 2019 р., Дніпро.

Безик, К. І. (2019) Розвиток гідротехнічного та водогосподарського будівництва в Україні. In: Збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми", 3-4 квітня 2019 р., м. Київ.

Плачинда, А. В. and Безик, К. І. (2019) Динаміка розвитку угруповань прибрежно-водної рослинності. In: Збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми", 3-4 квітня 2019 р., м. Київ.

Лічна, А. І. and Бургаз, М. І. (2019) Методи та ефективність застосування добрив у ставовому рибництві. In: Збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми", 3-4 квітня 2019 р., м. Київ.

Матвієнко, Р. С. and Бургаз, М. І. (2019) Оцінка стану біоти північно-західної частини Чорного моря в сучасних умовах. In: 73-тя Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми», 3-4 квітня 2019 р., м. Київ.

Сидорак, Р. В. and Матвієнко, Т. І. (2019) Поняття кормового коефіцієнту у рибництві. In: Збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми", 3-4 квітня 2019 р., м. Київ.

Матвієнко, Р. С. and Бургаз, М. І. (2019) Сучасний стан та екологічні аспекти формування екосистем акваторій морських портів. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019, м. Харків.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. and Соборова, О. М. and Безик, К. І. (2019) Паразитологічне дослідження іхтіофауни в басейні Нижнього Дністра та Дністровського лиману. In: The 2nd International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”, 30-31 жовтня 2019 р., CPN Publishing Group. Osaka, Japan.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2019) Особливості вирощування риб в полікультурі в садках у лиманах північно-західного Причорномор’я на прикладі Шаболатського лиману. In: The 2nd International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”, October 30-31, 2019, CPN Publishing Group. Osaka, Japan.

Харенко, Н. В. and Бургаз, М. І. (2019) Біоіндикація та біотестування. In: ЗБІРНИК статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 15-18 квітня 2019 р., ОДЕКУ, м. Одеса, Україна.

Burgaz, М. (2019) Assessment of the similarity degree of Gobiidae food composition for forming polyculture in the Shabolatsky estuary. In: Modern Technologies of Propagation and Restocking of Native Fish Species : International Scientific and Practical Conference, May 22, 2019, Mukachevo, Ukraine.

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. and Кільян, А. М. (2019) Моделювання спектрів гамма-випромінювання з використанням віртуальної гамма-лабораторії GAMMALAB: матеріали конференції. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Gerasymov, O. I. and Chernilevska, I. and Vasi, C. and Aliotta, F. (2019) Electrophoretic levitation model of thin cleaning technology: proceedings. In: VII All-ukrainian convention of environmentals, September 25 – 27, 2019, Vinnytsia.

Герасимов, О. І. and Худинцев, М. М. and Дондук, І. А. (2019) Навколишнє середовище i електромагнітне опромінення: матеріали конференції. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. and Кільян, А. М. (2019) Новітні матеріали в задачах дезактивації: графен у топологічних фазах: матеріали конференції. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. and Чувальська, М. Г. (2019) Радіаційне забруднення морських водойомищ та його наслідки: матеріали конференції. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Ivashkovska, Yu. O. and Spivak, A. Ya. (2019) Investigation of background gamma-ray spectrums as depending on supply voltage of PMT: proceedings. In: VII All-ukrainian congress of ecologists with international participation, September 25 – 27, 2019, Vinnytsia.

Бургаз, М. І. (2019) Зоопланктон Шаболатського лиману. In: Матеріали ХІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «26–28 вересня 2019 року», 26–28 вересня 2019 року, м. Дніпро.

Шекк, П. В. (2019) Состояние ихтиофауны Причерноморских лиманов как индикатор их экологического состояния, проблемы и перспективы их рыбохозяйственного использования. In: Матеріали ХІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології», 26–28 вересня 2019 року, м. Дніпро.

Шекк, П. В. and Астафуров, Ю. О. (2019) Можливiсть культивування східної субтропiчної прiсноводної креветки Macrobranchium Nipponense (Dе Haan 1849) в умовах Нижнього Дністра. In: Матеріали ХІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції « Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології», 26–28 вересня 2019 року, м. Дніпро.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2019) Аналіз динаміки врожайності цукрового буряку в умовах Миколаївської області. In: ІІІ Всеукраїнська науково практична конференція" Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасні погляди та інновації", 21 листопада 2019 р., ПДДА, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Бондура, С. В. (2019) Оцінка сучасного стану вирощування картоплі в Волинській області. In: ІІІ Всеукраїнська науково практична конференція" Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасні погляди та інновації", 21 листопада 2019 р., ПДДА, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Омеляненко, Ю. С. (2019) Агрометеорологічні умови вирощування гречки в Тернопільській області. In: ІІІ Всеукраїнська науково практична конференція" Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасні погляди та інновації", 21 листопада 2019 р., ПДДА, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Трач, Ю. В. (2019) Оцінка мінливості врожайності сої в Вінницькій області. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція "Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інновації", 21 листопада 2019 р., ПДДА, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Фасій, В. В. (2019) Сучасні умови та перспективи вирощування рису в Україні. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція "Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інновації", 21 листопада 2019 р., ПДДА, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Андронакі, А. Б. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вирощування цукрових буряків в Харківській області. In: XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 березня 2019 р., Переяслав-Хмельницький.

Костюкєвич, Т. К. and Лука, М. М. (2019) Оцінка впливу змін клімату (RCP8.5) на фотосинтетичну продуктивність озимого жита в Західному Поліссі України. In: XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 березня 2019 р., Переяслав-Хмельницький.

Костюкєвич, Т. К. (2019) Агрокліматичні умови вирощування тритакале озимого на території Східного Лісостепу в умовах зміни клімату (сценарій RCP4.5). In: VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 3-4 жовтня 2019 р., Дніпро.

Костюкєвич, Т. К. and Андронакі, А. Б. (2019) Оцінка сучасного стану вирощування цукрового буряку в Подільському економічному районі. In: VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 4-5 квітня 2019 р., Дніпро.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. І. (2019) Оцінка сучасного стану вирощування жита озимого в Східному Лісостепу України. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 6-7 червня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Вольвач, О. В. and Орлик, Д. В. (2019) Дослідження динаміки урожайності озимого жита та її кліматичної складової в Степу. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. "Сучасний рух науки." 6-7 червня 2019. Дніпро..

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування ярого ячменю в Дніпропетровській області. In: XX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 жовтня 2019 р., Переяслов-Хмельницький.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Зміни агрокліматичних умов формування продуктивності лучної та степової рослинності у зв'язку зі зміною клімату. In: XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 30 червня 2019 р., Переяслов-Хмельницький..

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2019) Залежність врожайності озимого жита від основних агрометеорологічних факторів весняно-літнього періоду вегетації в умовах Сумської області. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективирозвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 травня 2019 р., Переяслов-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Паскалов, С. З. (2019) Термічні умови вегетаційного періоду ярого ячменю в районі станції Нижні Сірогози Херсонської області. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 травня 2019 р., Переяслов-Хмельницький.

Колосовська, В. В. and Вольвач, О. В. and Гребенюк, Б. М. (2019) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування цукрового буряку в Дніпропетровській області. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 травня 2019 р., Переяслов-Хмельницький.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Комунікаційні механізми підвищення ефективності інвестицій в екологічні послуги. In: Матеріали міжнародної наукової конференції «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців», 25-26 червня 2019 р., м.Одеса.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Організація туристичної діяльності. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація сучасного світового господарства: стан, проблеми, ефективність», 23 лютого 2019 р., м.Київ.

Арестов, С. В. and Катоніна, Т. В. (2019) Забеспечення конкурентноспроможності підприємства на ринку туристичних послуг. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація сучасного світового господарства: стан, проблеми, ефективність», 23 лютого 2019 р., м. Київ.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Туристичне підприємство в умовах ринкової економіки і стратегія його розвитку. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 23 лютого 2019 р., м.Львів.

Арестов, С. В. and Катоніна, Т. В. (2019) Міжнародні відносини України в сфері туризму. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 23 лютого 2019 р., м. Львів.

Арестов, С. В. (2019) Факторы развития экологически безопасного туризма в Одесской области. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни», Частина II, 19 січня 2019 р., м.Дніпро.

Лука, М. М. (2019) Стан економіки сільськогосподарства України. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конферннції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку."19лютого 2019р. Переяслов-Хмельницький.

Кошуба, Я. В. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов продуктивності картоплі в зв'язку зі зміною клімату за сценарієм RCP4.5 в Західному Поліссі України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бондура, С. В. (2019) Оцінка мінливості врожайності картоплі в умовах Лісостепу України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Алієв, К. Е. огли (2019) Вплив зміниклімату на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в Кіровоградській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сагайдак, М. М. (2019) Оцінка вологозабеспеченності посіві кукурудзи в умовах зміни клімату і Кіровоградської області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лука, М. М. (2019) Перспективи вирощування озимого жита як альтернативного джерела енергії в умрвах зміни клімату на Поділлі. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сукманський, О. І. (2019) Мікрокліматична мінливість показників радіаційних ресурсів в Південних районах Одеської області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Орлик, Д. В. (2019) Дослідження динаміуи урожайності озимого жита та її кліматичної складової в Лісостепу. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Дундук, К. В. (2019) Вплив зміни клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Житомирській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Пивовар, А. В. (2019) Формування продуктивності ярого ячменю в Херсонській області під впливом зміни клімату. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Костюкевич, Т. К. (2019) Оценка природно-ресурсного потенциала территории Северной Степи Украины применительно к возделыванию подсолнечника. In: материалы IV международной научно-практической конференции "Комплексное развитие сельских территорий и инновационные технологии в агропромышленном комплексе", 28-29 ноября 2019 г., Новосибирск.

Костюкевич, Т. К. (2019) Фотосинтетическая продуктивность посевов озимой ржи в Полесье Украины в условиях климата. In: Sur les materiaux de la conference scientifique et pratigue internationale, 29 ноября 2019 г., Bruxelles.

Андронакі, А. Б. and Колосовська, В. В. (2019) Оцінка впливу змін клімату на ріст, розвиток і формування врожайності вики ярої. In: Збірник студентських наукових праць Уманського Національного університету садівництва, 2019р., Умань.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Оцінка агрокліматичних ресурсів перезимівлі озимої пшениці в Степовій зоні України. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи", 27 листопада 2019 року, Ужгород.

Озимко, Р. Р. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2019) Стихійні метеорологічні явища над Закарпаттям. In: Студентська наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 06-10 травня 2019 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Pavlenko, Olena (2019) Modeling of Options of Providing Entrepreneurship Entities Competitiveness on The Basis of Innovation Clusters Development. In: 34 th IBIMA Conference, 13-14 November, 2019, Madrid, Spain.

Soborova, O. M. and Kudelina, O. Yu. (2019) Peculiarities of rainbow trout breeding. In: II міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку, 6-8 червня 2018 р., Херсонський державний аграрнийний університет.

Burgaz, М. І. and Kudelina, O. Yu. and Soborova, O. M. (2019) Environmental aspects of forming the Danube lakes ecosystem. In: International scientific and practical conference "Natural sciences: hystory, the present time, the future, EU experience, 28 -29. 09. 2019, Cuiavlan University in Wloclawek, Republic of Poland.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2019) Класифікація відпрацьованих джерел живлення як одна з умов реалізації стратегії поводження з електронними відходами. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О. Ф., 16 – 18 квітня 2019 р., м. Суми.

Андрущенко, О. С. (2019) Стратегічне планування розвитку сонячної енергетики в Україні. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, ISBN 978-966-916-934-1, 5 жовтня, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

Поляничко, О. В. and Катоніна, Т. В. (2019) Розвиток сільського зеленого туризму, як важливий чинник подолання бідності в сільській місцевості. In: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» Випуск 21, 18 лютого, м.Переяслав-Хмельницький.

Semenova, I. and Nashmudinova, H. (2019) Modern spatiotemporal distribution of squalls on the territory of Ukraine. In: The international conference on regional climate - cordex 2019 China national convention center 14-18 october 2019, 14-18 october 2019, China.

Юзва, І. М. (2019) Проблеми та перспективи впровадження е-демократії в Україні. In: Конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 06-10 травня 2019 р., Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. and Венгер, О. С. (2019) Перспективи розвитку вітчизняних еко-стартапів. In: Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки:, 26 січня 2019, Львів, Україна.

Сафранов, Т. А. and Вербова, А. С. (2019) Мінералізація природних вод як показник їх якості та цільового призначення в окремих регіонах України. In: ХІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні і екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики», 21-23 січня 2020 р., Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій (МІЕСТ).

Троян, А. О. (2019) Інноваційні технології вивчення української мови. In: The Third International scientific congress of scientists of Europe, 11th January 2019, Vienna, Austria.

Арестов, С. В. (2019) Фактори розвитку екологічно безпечного туризму в Одеській області. In: Міжнародна науково-практична конференція «Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни», 19 січня 2019 р., м. Дніпро.

Троян, А. О. (2019) Інноваційні методи вивчення української мови як іноземної. In: ХХV Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Наукові підсумки 2018 року», 21 січня 2019, Вінниця, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2019) Місце і роль молоді у відтворенні соціальної структури. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 січня 2019, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2019) Механізми розвитку екологоорієнтованого підприємництва. In: "Міжнародна конференція Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології", 22 лютого 2019 р., м.Тбілісі, Грузія.

Жавнерчик, О. В. (2019) Формування конкурентоспроможності екологоорієнтованого підприємництва /Formation of competitiveness of ecology-oriented enterprise. In: Research and Innovation: Collection of scientific articles, 27 лютого 2019 р., New York, USA.

Гопцій, М. В. and Каштанов, Ю. Д. (2019) Районування статистичних параметрів підземного стоку в басейні р. Прип'ять (Zoning of statistical parameters of underground flow in the Pripyat river basin). In: International scientific publicashion, INNOVATION AROUND US' 2019, Conference proceedings, February 20119, D.A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov.

Троян, А. О. (2019) Проблеми виховання культури мовлення сучасної української молоді. In: The 7th International youth conference ―Perspectives of science and education, 15th February 2019, New York, USA.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Організація туристичної діяльності. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених "Глобалізація сучасного світового господарства: стан , проблеми , ефективність ", 23 лютого 2019 р., Аналітичний центр "Нова Економіка" м.Київ.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. and Катоніна, Т. В. (2019) Туристичне підприємство в умовах ринкової економіки і стратегія його розвитку. Міжнародні відносини України в сфері туризму. In: Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 23 лютого 2019 р., м. Львів.

Троян, А. О. (2019) Інноваційні методи вивчення фахової термінології. In: 5th International Scientific Conference ―Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 28th February 2019, Stuttgart, Germany.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шанина, Т. П. (2019) Оценка вовлечения биогенных элементов в природный цикл при компостировании органической составляющей твердых бытовых отходов. In: Міжнародна наукова екологічна конференція "Отходы, причины их образования и перспективы использования", 26-27 березня 2019 року, КубГАУ, Краснодар.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. (2019) Досвід і перспективи використання засобів вимірювальної техніки університету в освітньому процесі, підвищенні кваліфікації та науковій діяльності : тези доповіді. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса.

Ovcharuk, Valeriya and Gopchenko, Eugene (2019) Climate change influence on maximal runoff rivers of Baltic sea basin within Ukraine. In: Baltic Earth Workshop Hydrology of the Baltic Sea Basin: Observations, Modelling, Forecasting, 8-9 жовтня 2019 р..

Shakirzanova, Zh. R. and Dokus, A. A. (2019) Hydrological modeling of spatial long‐term forecasting of maximum water discharge of spring flood using the example of the rivers of the Baltic region. In: Baltic Earth Workshop Hydrology of the Baltic Sea Basin: Observations, Modelling, Forecasting, 8-9 жовтня 2019 р.. (Unpublished)

Spivak, A. Ya. and Gerasymov, O. I. (2019) Towards understanding of condensed matter via study granular systems. Proceedings in Book of Abstracts. In: X Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics", December 23-24, 2019, Kyiv.

Sidletska, L and Spivak, A. Ya. and Gerasymov, O. I. (2019) Compressibility excess and structurization of binary granular mixture. Proceedings in Book of Abstract. In: X Young Scientists Conference Problems of Theoretical Physics, December 23-24, 2019, Kyiv.

Приходько, В. Ю. and Гюльахмедова, К. Р. (2019) Садово-паркові відходи міст: оцінка ресурсного потенціалу та можливостей використання. In: Міжнародна науково-практична конференця "Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації", 4-5 квітня 2019 р., НЛТУ.

Klivets, E. O. and Romanchuk, M. E. (2019) Zmiana jakości wody r.Prut (jako żródło dostarczania wody pitnej) w granice górnej częsci basenu ukraińskiego. In: Міжнародна науково-практичнаї конференція (16-18 травня 2019, м.Вінниця, Україна), 16-18 травня 2019 р., Вінницька академія неперервної освіти.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2019) Характеристика якості води р. Прут, як джерела централізованого питного водопостачання (в межах української частини). In: Всеукраїнська наукова on-line конференця здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2019) Вплив туристично-рекреаційної діяльності на тваринний світ в межах басейну р. Прут. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека обєктів туристично-рекреаційного комплексу», 5 - 6 грудня 2019 р., м. Львів.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2019) Вплив рекреаційно-туристичної діяльності на рослинний світ в басейні р.Прут. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Боровська, А. С. and Кирнасівська, Н. В. (2019) Агроекологічна оцінка динаміки врожайності соняшнику в Миколаївській області. In: ОДЕКУ.

Висоцький, В. О. and Толмачова, А. В. (2019) Вплив агрометеорологічних умов на ріст та розвиток сої в період сівба-сходи на Півдні України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Мельник, М. В. and Толмачова, А. В. (2019) Агрокліматична оцінка умов вирощування картоплі в Львівській області. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Щелікова, В. С. and Данілова, Н. В. (2019) Агрокліматичні умови тепло та вологозабеспеченості проса в районі станції Жмеренка Вінницької області. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ (15-18 квітня 2019).

Пишенін, М. В. and Данілова, Н. В. (2019) Агроекологічні умови формування продуктивності проса в Херсонській області. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Мисків, Е. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Моделювання процесу формування потенційного врожаю посівів ярого ячменю в Київській області. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Вінницька, О. С. and Барсукова, О. А. (2019) Агрометеорологічні умови формування врожаїв озимої пшениці на станції Роздільна Одеської області. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Зализюк, А. В. and Ярмольська, О. Є. (2019) Нижньодністровський нацональний природний парк. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Коваль, Р. В. and Ярмольська, О. Є. (2019) Екологічні проблеми озера Сасик. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Омеляненко, Ю. С. and Костюкєвич, Т. К. (2019) Агрометеорологічні умови вирощування томатів в Степу України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Трач, Ю. В. and Костюкєвич, Т. К. (2019) Особливості вирощування капусти в Західному Лісостепу України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Фасій, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2019) Вирощування рису в умовах Півднях України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2019) Вирощування моркви столової в сучасних умовах Лісостепу України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Бортник, М. І. (2019) Сучасний стан вирощування тритикале в Україні. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 6-10 травня 2019р., Одеса, Україна.

Шелест, Д. О. (2019) Оцінка водно-теплового режиму в Одеській області за вегетаційний період соняшника. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сніговий, О. В. (2019) Агрокліматичні умови вирощування соняшика в Кіровоградській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Скороход, Г. П. (2019) Аналіз агрогідрологічного стану грунтів Миколаївської області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Степаненко, Є. О. (2019) Оцінка вологозабеспеченості соняшника в Херсонській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ільїна, А. О. (2019) Динаміка росту міжвузля вівса в умовах Півдня України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Андронакі, А. Б. (2019) Агрокліматичні особливості формування врожайності вики ярої в умовах змін клімату. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Кандиба, К. Ю. (2019) Динаміка тенденції врожайності картоплі в Степу України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Тутов, С. Г. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов продуктивності картоплі в зв'язку зі зміною клімату за сценієм RCP8.5 в Північному Степу України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Khokhlov, V. and Tuchkovenko, Y. and Nedostrelova, L. (2019) Using CORDEX data to estimate future hydro-ecological conditions in North-Western Black Sea coast. In: The international conference on regional climate - cordex 2019 China national convention center 14-18 october 2019, 14-18 october 2019, China.

Pavlenko, Olena and Zhavnerchyk, Olesia (2019) MAKING THE TRANSITION TO IMPLEMENTATION OF MARINE STRATEGY FRAMEWORK DIRECTIVE. In: Fifth International Conference of European Academy of Science, February 20-28, 2019, Bonn, Germany.

Shotova-Nikolenko, Anna (2019) The Importance of Onomastic Analysis in the Study of Literary Works. In: International Scientific Conference ‘Relevant Issues of the Development of Science in Central Eastern European Countries’, September 27th, 2019, Riga, Latvia.

Громенко, Д. Є. and Недострелова, Л. В. (2019) Аналіз розподілу декадної висоти снігового покриву на станціях Вінницької області. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 6-7 червня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Громенко, Д. Є. and Недострелова, Л. В. (2019) Дослідження кліматичних характеристик снігового покриву на станціях Вінницької області. In: XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 грудня 2019 р., Переяслав.

Лебеденко, А. І. and Недострелова, Л. В. (2019) Аналіз кліматичних та статистичних характеристик снігового покриву на станціях Кіровоградської області. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 травня 2019 р., Переяслав-Хмельницький.

Лебеденко, А. І. and Недострелова, Л. В. (2019) Дослідження кліматичних показників снігового покриву на території Кіровоградської області. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 6-7 червня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Лебеденко, А. І. and Недострелова, Л. В. (2019) Особливості просторового розподілу кліматичних показників снігового покриву на території Кіровоградської області. In: XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 грудня 2019 р., Переяслав.

Михайленко, В. І. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2019) Ненавмисне утворення стійких органічних забруднювальних речовин при поводженні з твердими побутовими відходами у Одеській промислово-міській агломерації. In: ІІІ Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 20-22 червня 2019, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Недострелова, Л. В. and Громенко, Д. Є. (2019) Аналіз повторюваності декадної висоти снігового покриву на території Вінницької області. In: ХІIІ Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education», 22 November, 2019, New York, USA.

Недострелова, Л. В. and Громенко, Д. Є. (2019) Аналіз статистичної структури розподілу снігового покриву на станціях Вінницької області наприкінці XX та на початку XXI століть. In: The 1st International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”, September 25-27, 2019, Vancouver, Canada.

Недострелова, Л. В. and Лебеденко, А. І. (2019) Просторовий розподіл повторюваності зим з різною найбільшою декадною висотою снігового покриву на території Кіровоградської області. In: The 1st International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”, September 25-27, 2019, Vancouver, Canada.

Недострелова, Л. В. and Лебеденко, А. І. (2019) Дослідження повторюваності декадної висоти снігового покриву по декадах на станціях Кіровоградської області. In: ХІIІ Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education», 22 November, 2019, New York, USA.

Недострелова, Л. В. and Фасій, В. В. (2019) Аналіз часового ходу кількості днів з туманами в Одесі. In: The 4th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”, December 4-6, 2019, Liverpool, United Kingdom.

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. (2019) Часова мінливість кількості випадків гроз над Одесою. In: The 2 nd International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”, October 30-31, 2019, Osaka, Japan.

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. (2019) Грозова активність як один з аспектів природних надзвичайних ситуацій. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини», 15-16 травня 2019, Одеса, Україна.

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2019) УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. In: XXIV Міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 18-19 квітня 2019, Одеса.

Павленко, О. П. and Абрашевський, І. В. (2019) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. In: Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ", 15-19 квітня 2019 р., Маріуполь , Україна.

Павленко, О. П. and Аверкіна, А. О. (2019) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. In: Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ", 15-19 квітня 2019 р., Маріуполь , Україна.

Павленко, О. П. and Бажак, К. (2019) МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. In: Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ", 15-19 квітня 2019 р., Маріуполь , Україна.

Чумаченко, В. В. and Недострелова, Л. В. (2019) Синоптичні умови грозоутворень в Одесі: тези доповідей. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 6-7 червня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Чумаченко, В. В. and Недострелова, Л. В. (2019) Кліматичні параметри процесів грозоутворення над Одесою. In: XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 грудня 2019 р., Переяслав.

Book

Глушкова, Н. М. and Бубнов, І. В. (2019) Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-035-2

Федорова, Г. В. (2019) Загальна хімія з основами геохімії : Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-116-8

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2019) Цивільний захист та Охорона праці в галузі: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Рудковська, О. В. and Васильєва, М. Г. (2019) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2019) Методичні вказівки для комп’ютерного програмного забезпечення до практичних робіт з навчальної дисципліни «Антропогенний вплив на водні екосистеми» для підготовки студентів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 101 «Екологія» (усі спеціалізації). Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Чугай, А. В. (2019) Автоматизований моніторинг та оцінка якості атмосферного повітря. Методичні вказівки для підготовки студентів за спеціальностями 101 «Екологія» та 103 «Науки про Землю». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2019) Збірник методичних вказівок до практичних робіт та індивідуального завдання з дисципліни «Антропогенний вплив на водні екосистеми» для підготовки студентів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 101 «Екологія» (усі спеціалізації). Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Єгоращенко, І. В. (2019) Самоменеджмент. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Поляничко, О. В. (2019) Економіко-екологічні засади сталого туризму:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Нємцова, О. А. (2019) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-124-3

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу виділення полів хмарності на супутниковому знімку за допомогою штучних нейронних мереж”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження персептрона”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Єгоращенко, І. В. (2019) Організація праці управлінця. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Хохлов, В. М. and Чугай, А. В. (2019) Без дисципліни: методичні вказівки щодо змісту та оформлення бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 101 «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Арестов, С. В. (2019) Ціни та ціноутворення:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2019) Технології захисту навколишнього середовища: методичні вказівки для виконання курсового проекту. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Бургаз, М. І. and Безик, К. І. (2019) Рибальство : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, М. І. (2019) Вступ до спеціальності : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, М. І. (2019) Рибогосподарська гідротехніка : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, М. І. (2019) Розведення і селекція риб : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, М. І. (2019) Аквакультура природних водойм : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2019) Контролінг: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Вплив погодних умов на формування продуктивності озимого ячменю в Закарпатській області. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія, 2019 р. Полтавська державна аграрна академія, Полтава, pp. 8-13.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Крисак, О. О. (2019) Агрокліматична оцінка впливу осінньо- зимового періоду на продуктивність озимої пшениці. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія. 2019р. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Тучковенко, О. А. and Безик, К. І. (2019) Гідробіологія : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Біляков, І. В. and Безик, К. І. (2019) Методика дослідної справи у рибництві : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Соборова, О. М. (2019) Марикультура : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Біляков, І. В. and Соборова, О. М. (2019) Зоологія (безхребетних та хордових) : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Матвієнко, Т. І. (2019) Теорія динаміки стада риб : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Вплив погодних умов на формування продуктивності озимого ячменю в Закарпатській області.Колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7669-29-5

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Крисак, О. О. (2019) Агрокліматична оцінка впливу осінньо-зимового періоду на продуктивність озимої пшениці: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7669-29-5

Жавнерчик, О. В. (2019) Контролінг. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2019) Публічне управління та адміністрування. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Рольщиков, В. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання дипломних і магістерських кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Жавнерчик, О. В. (2019) Етика державного управління. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Рольщиков, В. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (частина перша). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Смірнова, К. В. (2019) Кадровий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2019) Державне регулювання економіки. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. (2019) Higher mathematics Part III. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Submitted)

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. (2019) Analysis, modeling and forecasting air pollution for industrial cities. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Submitted)

Курятников, В. В. and Співак, А. Я. and Кільян, А. М. (2019) Конструювання та інженерно-фізичні принципи систем захисту довкілля: методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Смірнова, К. В. (2019) Менеджмент і адміністрування. Методичні вказівки до СРС та курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Воронежцева, А. А. and Чорна, О. В. (2019) "Українська мова як іноземна": Методичні вказівки для самостійної роботи слухачів-іноземців підготовчого відділення (домашнє читання). ОДЕКУ, Одеса.

Поляничко, О. В. (2019) Організація туристичної діяльності:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Довгострокові агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до виконання практичних робіт «Прогнози врожаїв зернових культур». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Свидерська, С. М. and Костюкєвич, Т. К. (2019) Моделювання продуктивності агроекосистем та появи шкідників та хвороб: методичні вказівки до виконання практичної роботи «Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування продуктивності картоплі та популяції колорадського жука». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Жигайло, О. Л. and Барсукова, О. А. and Толмачова, А. В. (2019) Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Міщенко, Н. М. (2019) Синоптична метеорологія: методичні вказівки для навчальної практики з дисципліни «Синоптична метеорологія» та чергування у НБП на тему «Прогноз переміщення баричних утворень». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Міщенко, Н. М. and Івус, Г. П. and Матигін, О. С. (2019) Фізика антициклогенезу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Чугай, А. В. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2019) Моніторинг довкілля. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Пентилюк, Р. С. (2019) Рибінспекція : методичні вказівки для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пентилюк, Р. С. (2019) Основи рибоохорони : методичні вказівки для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Овчарук, В. А. and Тодорова, О. І. (2019) Нормативна база водокористування: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Тодорова, О. І. (2019) Фізична гідрологія: Методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Дем'яненко, С. Г. (2019) Менеджмент та маркетинг туризму: методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Дем'яненко, С. Г. (2019) Сільський туризм:методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. (2019) Гідрохімія річок і водойм України:навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7711-33-8

Нємцова, О. А. (2019) Адміністративно-правове забезпечення управління, використання і охорони природних ресурсів: методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

Чокан, Л. О. (2019) Хімія : Методичні вказівки для дистанційного навчання з дисципліни «Хімія» для слухачів підготовчого відділення. Частина 3. ОДЕКУ, Одеса.

Бунякова, Ю. Я. (2019) Географія туризму та туристичні ресурси України:методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Губанова, О. Р. (2019) Види і тенденції розвитку туризму : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Губанова, О. Р. (2019) Економіка довкілля та природних ресурсів. Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Баєва, В. М. (2019) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів IV курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Попович, І. І. (2019) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для студентів IV курсу (VII, VIII семестрів) денної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування». Одеський Державний Екологічний Університет, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-110-6

Янко, І. Б. (2019) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів IV курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

П'янова, І. Ю. and Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. and Мітіна, О. М. (2019) Навчальний посібник з англійської мови для студентів ІII року навчання за спеціальністю "Водні біоресурси та аквакультура": навчальний посібник. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-109-0

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Куделіна, О. Ю. and Іванченко, А. В. and Попович, І. І. and Баєва, В. М. and Янко, І. Б. (2019) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для студентів І курсу усіх спеціальностей. ОДЕКУ, Одеса.

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2019) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Костік, В. В. (2019) Екологічна хімія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-113-7

Міщенко, Н. М. (2019) Синоптична метеорологія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-043-7

Харасанджіанц, О. Г. (2019) Фізичне виховання студентів екологічного профілю: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. (2019) Авіаційна метеорологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання завдань міжсесійного контролю з дисципліни «Авіаційна метеорологія» для заочної форми з елементами дистанційної форми навчання зі спеціальності «Науки про Землю». ОДЕКУ, Одеса.

Семергей-Чумаченко, А. Б. (2019) Мезометеорологія та наукастинг: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-041-3

Гончарова, Л. Д. (2019) Методи аналізу випадкових метеорологічних процесів: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-044-4

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2019) Авіаційна метеорологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-040-6

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процесу фільтрації синхронізуючих сигналів в супутникових даних за допомогою штучних нейронних мереж". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. and Хоменко, І. А. (2019) Збірник методичних вказівок «Організація навчального курсу в СДН Moodle». Електронне видання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процесу розпізнавання друкованих символів за допомогою штучних нейронних мереж". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2019) Бренд-менеджмент. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Курятников, В. В. and Кільян, А. М. and Співак, А. Я. (2019) Конструювання та інженерно-фізичні принципи систем захисту довкілля: методичні вказівки до СРС. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Степаненко, С. М. and Владимирова, О. Г. (2019) СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-127-4

Нємцова, О. А. (2019) Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право»: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Семенова, І. Г. and Нажмудінова, О. М. (2019) Регіональна синоптика: підручник. ТЕС, Одеса.

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2019) Підприємницька діяльність. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Курятников, В. В. and Співак, А. Я. and Кільян, А. М. (2019) Конструювання та інженерно-фізичні принципи систем захисту довкілля:конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-147-2

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2019) Динамика наносов верхнего и среднего Днестра в условиях антропогенной нагрузки и изменения климата. Монография. ТЭС, Одесса. ISBN 978-617-7711-39-0

Колосовська, В. В. (2019) Агроекологічні особливості формування продуктивності гороху в умовах змін клімату в лісостеповій зоні України: колективна монографія. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Вольвач, О. В. and Волошина, О. В. and Жигайло, О. Л. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вирощування та фотосинтетичної продуктивності біоенергетичної культури міскантус в контексті очікуваних змін клімату:колективна монографія.2019р. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. and Бортник, М. В. (2019) Перспективи вирощування тритикале озимого як джерела поновлювальної енергії в умовах зміни клімату в Західному Лісостепу України: колективна монографія. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Оцінка динаміки вуглецю та викидів СО2 в польовій сівозміні в умовах зміни клімату: колективна монографія. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Бургаз, М. І. (2019) Біологічний моніторинг водного середовища : конспект лекцій. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-075-8

Попова, М. О. (2019) Економіка зеленого бізнесу : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Попова, М. О. (2019) Економіка зеленого бізнесу : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. and Поліщук, Т. М. (2019) Історія туризму : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2019) Економічна теорія. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2019) Облік та аудит у туристичній сфері:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Волошина, О. В. (2019) Підприємницька діяльність (розділ “Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України”): конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-042-0

Жавнерчик, О. В. (2019) Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2019) XML-технології : конспект лекцій для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Submitted)

Баєва, В. М. (2019) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів IV курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Владимирова, О. Г. and Сапко, О. Ю. (2019) Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: конспект лекцій. В 57 . Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-125-0

Козловська, В. П. (2019) Організація баз даних та знань: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-085-7

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. (2019) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Теорія імовірностей») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. (2019) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Ряди Фур’є») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. (2019) Інформатика та системологія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина 1 – «ОС WINDOWS» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. (2019) Інформатика та системологія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина 2 – «Робота У MICROSOFT WORD» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. (2019) Інформатика та системологія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина 3 «Робота в редакторі електронних таблиць MS EXCEL» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. (2019) Інформатика та системологія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина 4 «Основи програмування на мові Pascal» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Попова, М. О. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни"Ринок туристичних послуг"для студентів IV курсу денної форми навчання,спеціальність 242"Туризм". ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

Юрасов, С. М. (2019) Збірник методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля», ч. 2 «Моделювання та прогнозування стану водного середовища». ОДЕКУ, Одеса.

Гнатовська, Г. А. (2019) Комп'ютерна техніка і програмування : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. (2019) Інформатика з основами програмування : методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. (2019) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольних робіт таіндивідуальних завдань з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Ряди Фур’є») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Свинаренко, А. А. and Серга, І. М. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольнихробіт з дисципліни“Обчислювальніметодидинамікисуцільних середовищдля магістрів 2-го року денної форми навчання Спеціальність 103"Науки про Землю",ОНР «Гідрологія». Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Розмарина, А. Л. (2019) Податки та оподаткування. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Гор`єв, С. А. (2019) Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова обробка супутникових зображень». Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Галич, Є. А. and Расторгуєва, Т. Є. (2019) Фізика: Конспект лекцій. Частина 3 для дистанційної форми навчання на підготовчому відділенні. ОДЕКУ, Одеса.

Аркатов, Ю. М. (2019) Математика : Конспект лекцій для слухачів підготовчого відділення. Частина 1. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. (2019) Спецрозділи: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Кирнасівська, Н. В. (2019) Агрокліматологія: до СРС та виконання міжсесійного завдання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ярмольська, О. Є. and Колосовська, В. В. (2019) Екологія рослин з основами ботаніки та фізіологфї: методичні вказівки до виконання курсового проекту,для студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кічук, Н. С. (2019) Основи геохімії: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лоєва, І. Д. and Сєрга, Е. М. and Школьний, Є. П. (2019) Методи теорії випадкових процесів: навчальний посібник. ТЕС, Одеса.

Тучковенко, О. А. (2019) Економічна діяльність підприємств рибництва : методичні вказівки до СРС для заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О. А. (2019) Економічна діяльність підприємств рибництва : методичні вказівки для СРС та КР для дистанційної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О. А. (2019) Фізіологія риб з основами гістології : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2019) Урбоекологія. Методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2019) Методи захисту атмосфери: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-055-0

Івус, Г. П. and Гурська, Л. М. and Моренець-Кубанська, Л. І. (2019) Синоптична метеорологія: методичні вказівки для навчальної практики з дисципліни «Синоптична метеорологія» на тему «Термінологія та порядок складання і оцінювання прогнозів погоди загального користування, попереджень». ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Погорелова, М. П. (2019) Довгострокові гідрологічні прогнози: методичні вказівки до практичних занять за темою «Довгострокові прогнози меженного стоку річок». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Матвієнко, Т. І. (2019) Теорія динаміки стада риб : методичні вказівки для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2019) Інформаційні технології в гідрометеорології: до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2019) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-013-0

Бургаз, О. А. (2019) Методи оцінки забруднення природних ресурсів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Найдіч, О. В. (2019) Іхтіопатологія (санітарія риб) : методичні вказівки для СРС та КР. ТЕС, ОДЕКУ.

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2019) Е-урядування. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. and Наконечна, З. В. (2019) Моніторинг довкілля. Збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2019) Екологія людини. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-054-3

Пилип'юк, В. В. (2019) ГІС в екології: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-022-2

Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. and Кузьмина, В. А. (2019) Урбоекологія. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-056-7

Юрасов, С. М. (2019) Моделювання та прогнозування стану довкілля. Розділ 2. Моделювання та прогнозування стану водного середовища : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-057-4

Рольщиков, В. Б. (2019) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. Грід-технології. Змістовний модуль №3: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-086-4

Кузніченко, С. Д. (2019) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання міжсесійного завдання та самостійної роботи студентів. Для студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ткач, Т. Б. (2019) Інформатика та комп'ютерна техніка : конспект лекцій для спеціальності 242 "Туризм". ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Submitted)

Владимирова, О. Г. and Сапко, О. Ю. (2019) НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Дем'яненко, С. Г. (2019) Основи туроперейтингу. Робоча програма дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2019) Економіка фірми. Робоча програма дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2019) Екологічна фізика: методичні вказівки до практичних занять для студентів бакалаврату “Технології захисту навколишнього середовища”. ОДЕКУ, Одеса.

Бунякова, Ю. Я. (2019) Екологічний менеджмент та аудит. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. and Настасюк, В. А. (2019) Методи математичної і теоретичної фізики в задачах убезпечення довкілля: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Герасимов, О. І. (2019) Радіаційний контроль продуктів харчової промисловості: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-146-5

Герасимов, О. І. (2019) Технології захисту навколишнього середовища : підручник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-617-7711-25-3

Недострелова, Л. В. and Громенко, Д. Є. (2019) Метеорологічні показники снігового покриву на станціях Вінницької області. Skleněný Můstek, Karlovy Vary, Czech Republic. ISBN 978-80-7534-078-8

Павленко, О. П. and Розмарина, А. Л. (2019) Підприємство: економіка і фінанси. ОДЕКУ, Одеса. ISBN ISBN 978-4-9783419-3-8

Thesis

Гульпа, Т. А. (2019) Шляхи імплементації Директив екологічної складової Угоди про асоціацію з ЄС. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гаделія, Г. (2019) Просторово-часова структура зон турбулентності ясного неба. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кінцурашвілі, Р. (2019) Адаптація методу прогнозу низької хмарності для ст. Одеса. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Овсяник, І. В. (2019) Утворення ожеледно-паморозевих явищ у Запоріжжі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Поліщук, А. В. (2019) Динаміка зміни атмосферної циркуляції Північно-Західного Причорномор’я на початку ХХІ століття. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Смірнова, О. М. (2019) Вітровий режим Дніпропетровської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бужинська, О.М. (2019) Оцінка якості води (з урахуванням вимог ВРД ЄС) Придунайського водосховища-озера Ялпуг-Кугурлуй в Болградському районі Одеської області для потреб різних споживачів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Машталер, Ю. І. (2019) Удосконалення кадрової політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Калмикова, К. С. (2019) Удосконалення державної комунікативної політики України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Делі-Іванова, Г. С. (2019) Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чорній, Д. Т. (2019) Удосконалення державної політики в сфері охорони здоров'я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бажак, К. М. (2019) Напрямки підвищення ефективності економічної діяльності туристичного оператора (на прикладі туристичної компанії ТОВ «ТЕЗ ТУР»). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Аверкіна, А. О. (2019) Впровадження сучасних методів управління персоналом комерційного підприємства (на прикладі ТОВ «СНТИ»). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Карпова, В. І. (2019) Проблеми та перспективи розвитку сучасного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Атакішілі, Л. (2019) Державне регулювання розвитку ресторанного господарства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, Ф. З. (2019) Механізми державного регулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Маммедов, О. В. (2019) Формування ефективної економіко-екологічної політики управління ресурсами водно-болотних угідь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мєрєт, Л. І. (2019) Професійна соціалізація молоді. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мигиріна, О. М. (2019) Механізм управління розвитком залізничної галузі в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алієв, К. Е. огли (2019) Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів у Степовій зоні України. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Букова, О. О. (2019) Формування й удосконалення політики охорони та безпеки праці. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дімов, С. І. (2019) Формування та підтримка іміджу організацій в умовах ринкової економіки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коновалова, О. О. (2019) Формування та розвиток корпоративної культури організацій в сучасному бізнес-середовищі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коржук, А. М. (2019) Розвиток лояльності персоналу в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Горват, В. Ю. (2019) Комплексне використання водних ресурсів Придунайського озера-водосховища Китай в Кілійському районі Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Григор'єв, Г. І. (2019) Визначення та узагальнення головних характеристик річного стоку на прикладі річок Приазов'я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Андронакі, А. Б. (2019) Вплив змін клімату на продуктивність вики в Рівненській області. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бердишева, О. І. (2019) Порівняння основних показників економічного розвитку Одеської області та міста Одеси. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Приймак, О. А. (2019) Динаміка змін основних соціально-економічних показників Одеської області за період проведення АТО. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абрашевський, І. В. (2019) Економічні механізми заходів національної морської стратегії України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Галашко, М. О. (2019) Принципи "Блакитної економіки" в управлінні береговою зоною України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кочев, Б. (2019) Оцінка економіко-екологічних ризиків в регіональному вимірі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Столярова, І. Є. (2019) Удосконалення управління фінансами на регіональному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ткач, З. С. (2019) Удосконалення державного управління природоохоронної діяльності на регіональному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кошель, К. А. (2019) Розробка методики короткострокових прогнозів щоденних рівнів води за методом відповідних рівнів води на р. Десна - с. Макошино. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сіваєв, Д. В. (2019) Сучасне математичне моделювання при прогнозуванні водного режиму весняного водопілля річок трансграничного басейну р. Прип’ять. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лещинська, О. А. (2019) Методика визначення максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять з використанням даних постів стаціонарної мережі Гідрометслужби України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чичельницька, К. С. (2019) Оцінка якості води за комплексом гідрохімічних показників басейну р.Самара. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Єлинська, Т. І. (2019) Норма та мінливість річного стоку р.Десна. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Панасюк, К. О. (2019) Розрахункові характеристики мінімального стоку літньо-осіннього періоду в басейні р. Прип’ять (українська частина). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ісмаїлов, А. Т. (2019) Аналіз діяльності та управління туристського агентства на прикладі ТОВ «LineUp Tour». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алізаде, Р. Б. (2019) Аналіз організаційної структури ТОВ «Мегатрейд». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бондура, С. В. (2019) Вплив змін клімату на продуктивність картоплі в Поділлі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бортник, М. І. (2019) Агрометеорологічні умови вирощування озимого жита в Західному Лісостепу в умовах зміни клімату. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гребенюк, Б. М. (2019) Вплив змін клімату на умови вирощування цукрового буряку та його продуктивність в Дніпропетровській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джумирко, О. П. (2019) Агроекологічна оцінка біокліматичної продуктивності земель Закарпатської області стосовно вирощування ряду сільськогосподарських культур. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дондук, К. В. (2019) Вплив погодних умов на формування продуктивності ярого ячменю в Поліссі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кандиба, К. Ю. (2019) Агрокліматична оцінка продуктивності картоплі з урахуванням типу грунтів у Чернігівській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кошуба, Я. В. (2019) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Західному Поліссі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Маковейчук, І. М. (2019) Вплив змін клімату на продуктивність енергетичної верби в українському Поліссі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кундрик, І. Р. (2019) Вплив змін клімату на формування урожаю озимого ячменю в Полтавській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лука, М. М. (2019) Вплив змін клімату на продуктивність лучних та степових трав. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пивовар, А. В. (2019) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на продуктивність ярої пшениці в Миколаївській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пуздерко, В. В. (2019) Агроекологічна оцінка формування врожаїв сіяних трав в Поліссі України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сагайдак, М. М. (2019) Агрокліматична оцінка продуктивності рису в Південному Степу України в умовах зміни клімату. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Скороход, Г. П. (2019) Моделювання потенційної урожайності посівів соняшника. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сніговий, О. В. (2019) Моделювання дійсно можливого урожаю соняшника за вологозабезпеченістю посівів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Степаненко, Є. О. (2019) Моделювання урожаю насіння соняшника у виробництві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сукманський, М. І. (2019) Оцінка мікрокліматичної мінливості агрокліматичних ресурсів в південних районах Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ткаченко, О. С. (2019) Вплив змін клімату на перспективи вирощування міскантусу в Степу України. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тутов, С. Г. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов зростання проса у зв’язку зі зміною клімату в Північному Степу України. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чепега, І. В. (2019) Агрометеорологічні умови вирощування картоплі в Одеській області. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шагова, І. Ю. (2019) Агрометеорологічні умови формування агроекологічних категорій урожаїв соняшнику різного рівня на Півдні України. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шелест, Д. О. (2019) Моделювання можливої урожайності соняшника за тепловими ресурсами. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кривошапка, Т. О. (2019) Розробка та реалізація комплексу заходів для подачі заявки на заключення ЕСКО контракту для будівель університету. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Маланчук, В. В. (2019) Розробка плану впровадження сучасних технологій енергоспоживання для покращення еколого-економічних показників експлуатації будівлі гуртожитку університету. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Піщанський, В. Р. (2019) Розробка плану впровадження сучасних технологій енергоспоживання для покращення еколого-економічних показників експлуатації будівлі навчально-лабораторного корпусу університету. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ярошенко, Ю. О. (2019) Міжнародне партнерство на ринку туристичних послуг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мелека, Є. В. (2019) Застосування системного підходу в управлінні підприємством. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Соколовська, Л. І. (2019) Дослідження процесів формування брендів в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бегалієв, А. (2019) Удосконалення кредитної політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Завалій, В. І. (2019) Удосконалення механізму управління. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абдиллаєв, Р. (2019) Розробка системи бюджетування на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гетманець, В. О. (2019) Формування політики управління відходами на державному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Васильченко, І. Ю. (2019) Впровадження Е-урядування в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кічук, А. В. (2019) Рівень екологічної свідомості сучасної людини як важливий фактор збереження довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дмитрієнко, К. Ю. (2019) Світовий досвід створення і утримання природоохоронних територій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Парпуланська, В. М. (2019) Проблеми створення і утримання природоохоронних територій в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пікул, О. В. (2019) Наслiдки видoбувнoї прoмислoвoстi на стан дoвкiлля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Антонюк, І. О. (2019) Використання світового досвіду в охороні морських акваторій україни. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нестер, О. П. (2019) Теоретичні та практичні аспекти урахування екосистемних послуг в управлінні природокористуванням. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тижнева, К. С. (2019) Екологічні проблеми та переваги розвитку вітроенергетики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Борзенкова, В. В. (2019) Умови розвитку сонячної енергетики в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Баліка, П. А. (2019) Характеристика градоутворення над Південно-Західною Україною. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Антонов, В. В. (2019) Характеристики шквалоутворення на території України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Грецька, О. В. (2019) Розподіл ожеледно-паморозевих явищ на Одещині у 2015-2018 рр. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кияненко, І. І. (2019) Особливості поля температури холодного періоду на території України у 2009-2018 рр. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Курашова, З. О. (2019) Пилові бурі над півднем України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Маркевич, Є. А. (2019) Характеристика грозової діяльності над Одеською областю. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Попова, Д. В. (2019) Сезонна мінливість супутникового вегетаційного індексу на півдні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сукманський, М. І. (2019) Температурний режим Південно-Західної України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Романець, О. В. (2019) Управління відходами в Україні у межах євроінтеграційного процесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шеремета, В. О. (2019) Наслідки діяльності гідроенергетики на стан довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Цвєтковська, М. М. (2019) Аналіз виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони озонового шару. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рябенко, Д. О. (2019) Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса формальдегідом. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вісханова, Д. Г. (2019) Проблеми та перспективи розвитку діяльності Дунайського біосферного заповідника. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Завальський, О. В. (2019) Особливості правової відповідальності за екологічні правопорушення в України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Глушкова, А. В. (2019) Особливості режиму швидкості вітру в центральних районах України. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Салех Алі Абудавах, А. (2019) Характеристика вітрового режиму на станції Одеса-АМСЦ. 2014-2018 рр. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Густенко, О. С. (2019) Режим низької хмарності і туманів в аеропорту м. Одеси. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кубрак, О. О. (2019) Особливості шквалоутворення на півдні України. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Масловський, Є. О. (2019) Умови виникнення смерчів над Одещиною влітку 2018 року. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Балдурська, І. О. (2019) Можливі шляхи зменшення антропогенного навантаження транспортної галузі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бушняк, О. В. (2019) Екологічні проблеми водних об’єктів Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мунтян, І. О. (2019) Інвазійні організми як загроза біорізноманіттю Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Скульський, В. В. (2019) Сучасний моніторинг парникових газів в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чернова, К. О. (2019) Система нормування антропогенного навантаження на атмосферне повітря в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Заслоцька, Ю. С. (2019) Екологічні аспекти водних об’єктів України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ткаченко, Л. М. (2019) Становлення і розвиток політики сталого розвитку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шидивар, Т. В. (2019) Імплементація Європейського законодавства з оцінки впливу на довкілля в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Зеликович, К. М. (2019) Сучасні проблеми лісових ресурсів України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, В. В. (2019) Екологічні проблеми Придунайських озер. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дереневська, В. О. (2019) Місце України у світовій системі ядерної безпеки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Семенуха, В. І. (2019) Екологічні проблеми атомної енергетики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гуляк, В. О. (2019) Полімерні відходи – екологічна проблема сучасності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Іванов, П. В. (2019) Міжнародно–правове забезпечення збереження морського середовища. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Зайченко, М. Г. (2019) Рекреаційний потенціал Одеської області – стан і проблеми. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Менш, Ю. Є. (2019) Екологічні проблеми поводження з твердими побутовими відходами. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Третьякова, В. В. (2019) Біопаливо - альтернативний енергетичний ресурс сучасності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Костюченко, О. І. (2019) Біологічна безпека – джерела, проблеми, шляхи вирішення. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Залюбовська, А. М. (2019) Роль місцевих органів влади в реалізації екологічної політики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вагабов, А. А. огли (2019) Роль сільського господарства в екологічних проблемах сучасності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Арнаутова, Х. Д. (2019) Роль автотранспорту в забрудненні атмосферного повітря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедзаде, А. Я. огли (2019) Вплив зміни клімату на формування екологічних проблем. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ісмаілов, Е. А. огли (2019) Екологічна політика республіки Азербайджан. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ісичко, І. В. (2019) Гідрохімічний режим та якість води річки Інгулець. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чебану, А. В. (2019) Сучасний стан та перспективи використання рибних ресурсів озера Катлабух. Masters thesis, ОДЕКУ.

Демідєв, Е. І. (2019) Сучасний стан та перспективи рибного промислу оселедцевих риб у Атлантичному океані. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гарний, В. В. (2019) Максимальний стік весняного водопілля річок в межах степової частини басейну Сіверського Дінця. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гук, Н. А. (2019) Річний стік в басейні р.Південий Буг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Каштанов, Ю. Д. (2019) Ґрунтовий стік річок західної частини Українського Полісся. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Хмельницька, Д. Ю. (2019) Мінімальний стік річок теплого і холодного періодів в басейні р. Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кошева, І. В. (2019) Розробка методики прогнозів середніх витрат води за даними про руслові запаси води літньо-осінього періоду на річці Десна. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мартинюк, М. О. (2019) Розрахунки максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Майборода, А. А. (2019) Розрахункові характеристики ґрунтового стоку в басейні р. Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Найда, К. О. (2019) Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Прип’ять (українська частина). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Найда, С. С. (2019) Норма річного стоку р. Прип’ять (українська частина). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Риженко, Є. О. (2019) Максимальний стік дощових паводків в басейні Сіверського Дінця в сучасних кліматичних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рудика, А. М. (2019) Методика попередньої прогностичної оцінки небезпек повеней для суббасейну Нижнього Дніпра в рамках ВРД ЄС та ВПД ЄС. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Семеняга, П. С. (2019) Прогнозування максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна та розробка карт небезпек повеней з метою просторового моніторингу стану водних об’єктів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Стасюк, Л. В. (2019) Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Десна і визначення його розрахункових характеристик. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Жуков, П. В. (2019) Оцінка якості води річок за комплексом гідрохімічних показників суббасейну Нижнього Дніпра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абдулаєва, Гулшат (2019) Розробка інформаційної системи позашкільного дитячого закладу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Атанасов, С. П. (2019) Розробка програмного додатку для перевірки неоднорідності рядів за допомогою непараметричних критеріїв. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Богданов, С. С. (2019) Інформаційна система агенції працевлаштування. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Борисенко, Є. О. (2019) Розробка інформаційної системи фірми ландшафтного дизайну. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дергачев, А. Ю. (2019) Розробка мобільного додатку для прогнозу погоди. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Денисова, О. А. (2019) Дослідження засобів мови LaTeX. Розмітка електронних текстів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ганєв, В. О. (2019) Розробка IoT-проекту метеостанції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Діденко, Б. В. (2019) Розробка інформаційної системи «Barbering». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гурний, І. В. (2019) Проектування інформаційної системи управління документообігом. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Іжиков, В. О. (2019) Розробка мобільного застосування для визначення мінералів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Киріяк, Д. Є. (2019) Розробка IoT -проекту метеостанції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Клепатська, В. В. (2019) Розміщення ГІС «Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області» в Інтернеті. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Комишан, І. І. (2019) Розробка інформаційної системи для магазину « Loft ». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коперсак, В. А. (2019) Розробка ігрового додатку «Loops» на платформі Android. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Котельніков, Д. С. (2019) Створення додатку інтерактивної карти ОДЕКУ на android. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Козаченко, Г. Ю. (2019) Розробка ігрового додатку «ToMZ» на базі LibGDX. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кульчицький, Я. О. (2019) Розробка CRM-системи торгівельної компанії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кушніренко, В. В. (2019) Розробка інформаційної системи автопарку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ліхачов, К. Д. (2019) Автоматизація виробничого процесу з використанням апаратної платформи Arduino. Розробка програмного забезпечення пристрою. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бондаренко, І. М. (2019) Гідрохімічні показники та якість вод р. Велика Вись. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Домальчук, Т. В. (2019) Дослідження гідроекологічного стану річки Кривий Торець. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Єременко, М. С. (2019) Оцінка якості води р. Соб за гідрохімічними показниками. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Фульга, Р. І. (2019) Якість води р. Сухоклія для рибогосподарських потреб. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Герасимова, В. І. (2019) Якість води р. Грузька (Лелеківське водосховище) в сучасний період. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Іващенко, А. О. (2019) Оцінка якості води річки Інгулець. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Івасів, О. В. (2019) Гідрохімічні показники та якість вод р. Чорний Ташлик. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Малик, А. С. (2019) Створення веб сайту інтернет магазину. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Компанієць, Ю. А. (2019) Аналіз якості води р. Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кулачок, К. В. (2019) Якісне і кількісне оцінювання екологічних ризиків у нижній течії Дністра (смт. Біляївка). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мороз, О. П. (2019) Якість води річки Борова у створі Сєвєродонецьк. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Масленніков, С. О. (2019) Розробка ІоТ-проекту системи безпеки будинку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Павленко, В. В. (2019) Якість води р. Сугоклія для рибогосподарських потреб. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Перегіняк, В. П. (2019) Зміни екологічного стану та гідрохімічного режиму р. Ворона на посту м. Тисмениця за багаторічний період. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мушак, К. Є. (2019) Розробка системи контролю підготовки спортсменів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Повхович, М. С. (2019) Зміни екологічного сстану та гідрохімічного режиму р. Прут на постах м. Чернівці за багаторічний період. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Скобяк, А. В. (2019) Оцінка якісного стану р. Рів за гідрохімічними показниками. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Стоянова, О. С. (2019) Якість води р. Кодима в сучасний період. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Артеменко, А. В. (2019) Сучасний стан промислового рибальства України в Чорному та Азовському морях. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Черноморченко, А. К. (2019) Перспективи охорони, збереження та відтворення іхтіофауни Азовського моря. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Катречко, А. Г. (2019) Полікультура та змішана посадка риб у ставках різного призначення. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ривоненко, А. О. (2019) Сучасний стан запасів та раціональне використання іхтіофауни Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Катанов, В. О. (2019) Рибоводно-технологічні принципи формування маточних стад в осетрівництві. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Берекет, О. М. (2019) Стан та перспективи вирощування товарної риби у Балтському водосховищі. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Готопіла, О. С. (2019) Оцінка антропогенного забруднення Карагольської затоки Дністровського лиману за допомогою таксоцену багатощетинкових черв'яків (Polichaeta). UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Григорян, Г. В. (2019) Оцінка сучасного стану екосистеми Тилігульського лиману. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Іванько, І. І. (2019) Способи організації та ведення форелевого господарства в західному регіоні України. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Казнадзей, Р. І. (2019) Оцінка якості плідників білого амура (Ctenopharyngodonidella) при формуванні маточних стад. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кулаков, О. О. (2019) Шляхи підвищення рибопродуктивності ставів рибного господарства «Яски». UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Лічна, А. І. (2019) Годівля риби в ставкових господарствах як елемент інтенсифікації рибництва. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Люліна, М. Л. (2019) Особливості організації фермерських рибних господарств України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Матвієнко, Р. С. (2019) Сучасний стан іхтіофауни Кам'янського водосховища". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Новосад, І. Є. (2019) Стан популяції та перспективи відтворення гібридного виду тиляпії в штучних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Осерський, В. М. (2019) Перспективи культивування устриці (Crassostrea gigas Thunberg) в лиманах північно-західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шевчук, А. В. (2019) Технологічні особливості виробництва цьоголіток осетрових риб (Acipenseridae) для відновлення природних популяцій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Снігова, А. В. (2019) Комбіновані форми ставкового рибництва та перспективи його розвитку в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ставнічук, О. Ю. (2019) Перспективи підвищення рибопродуктивності ставових господарств шляхом впровадження методів механізації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Візінг, А. Г. (2019) Відновлення природної популяції струмкової форелі (Salmotruttam.fariol.L) шляхом штучного відтворення в умовах форелевих господарств. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Харчевніков, М. І. (2019) Формування обростань північно-західної частини Чорного моря і їх вплив на екосистему. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Борщ, Р. Б. (2019) Проектування та розробка експертної системи аналізу ефективності результатів фінансової діяльності підприємства. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Смаранді, Г. А. (2019) Розробка і проектування хмарного сервісу «Фітнес-студія». UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бурлака, Ю. В. (2019) Технічне переоснащення мережі гідрометеорологічної служби України. Спостереження за характеристиками вітру. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ткач, А. В. (2019) Особливості формування температурного режиму в м.Чернігів в умовах змін клімату. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Агуілі, М. (2019) Сучасний стан та можливі шляхи поводження з відпрацьованими автомобілями в Україні і Тунісі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алієв, Р. Н. огли (2019) Особливості забруднення нафтопродуктами ґрунтів і підземних вод зони активного водообміну (на прикладі окремих регіонів України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Карабаджак, Г. С. (2019) Оптимізація системи поводження з твердими побутовими відходами для населених пунктів селищного типу (на прикладі селища Фонтанка Одеської області). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Марченко, О. Г. (2019) Вплив скиду зворотних вод на стан річкових вод в Рівненській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Орлова, А. С. (2019) Аналіз факторів формування екологічної ситуації на території міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Осиновська, В. Я. (2019) Просторово-часові закономірності захоронення твердих побутових відходів в регіонах України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Осипенко, Д. С. (2019) Оцінка екологічних ризиків забруднення вод української частини р. Дунай та Придунайських озер (лиманів). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Панталій, С. В. (2019) Особливості природної складової рекреаційного потенціалу Тарутинського району Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нагієв, Т. В. огли (2019) Екологічні ризики морських перевезень нафтопродуктів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Томчук, Т. І. (2019) Шумове забруднення, як екологічна проблема урбанізованих територій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Баженова, О. Д. (2019) Поляризаційний метод підвищення інформативності радіолокаційного дослідження метеорологічних об’єктів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Безрученко, М. В. (2019) Обгрунтування структурної схеми допплерівського метеорологічного радіолокатора, реалізуючого поляризаційний метод аналізу гідрометеорів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бондаренко, О. М. (2019) Застосування системи комп’ютерної математики для розрахунку та візуалізації температури, відносної вологості та тиску атмосфери при радіозондуванні. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бурлак, Я. І. (2019) Удосконалення обробки та аналізу метеорологічної інформації у вигляді часових рядів автоматизованих метеорологічних інформаційних систем. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Чернишов, В. А. (2019) Моделювання та аналіз перетворювачів метеорологічних величин телеметричного тракту в системах радіозондування атмосфери. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дедіков, В. С. (2019) Обгрунтування структурної схеми когерентно-імпульсного метеорологічного радіолокатора малої дальності з розробкою задавального генератора. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ібрагімов, М. І. (2019) Аналіз засобів вимірювання атмосферного тиску та розробка електронного барометра. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Клименко, М. О. (2019) Розробка та оптимізація програмного комплексу мобільного додатка Dino`s Adventure. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Поляков, Д. С. (2019) Застосування системи комп ’ ютерної математики для обчислення та візуалізації характеристик віту при радіозондуванні. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Полєвой, Є. В. (2019) Розробка та оптимізація сюжетної побудови мобільного додатка Dino`s Adventure. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Савельєв, О. Ю. (2019) Моделювання лінійно-частотного моделюючого сигналу допплерівської радіолокаційної станції для вимірювання метеорологічних величин у вільній атмосфері. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Вісханова, Д. Г. (2019) Методи ідентифікації об’єктів у робочій зоні сканера-маніпулятора. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Владимиров, Д. Д. (2019) Моделі формування класів у методології розробки програмного продукту мовою PHP. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Асмаєль, Абдалла Нафі Ахмуда (2019) Розрахункові характеристики меженного стоку річок Закарпаття. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шикунов, А. С. (2019) Оцінка рівневого режиму Куяльницького лиману в умовах наповнення морською водою. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Цибіногін, Є. О. (2019) Оцінка гідрологічних характеристик річки Великий Куяльник в умовах антропогенного впливу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пісарєв, О. Г. (2019) Прогностичний моніторинг стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг при використання програмного комплексу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кривопалов, І. А. (2019) Розрахунки річного стоку в басейнах річок Псел та Ворскла. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Щербачук, В. М. (2019) Максимальний стік весняного водопілля в суббасейні Нижнього Дніпра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сімутін, А. М. (2019) Розробка методики короткострокових прогнозів щоденних рівнів води по методу відповідних рівнів води на р. Дністер. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шиндер, А. О. (2019) Гідрологічний режим «Тузловської групи лиманів». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Небож, В. І. (2019) Розробка клієнт-серверного додатку для валідації квитків. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нестіренко, О. С. (2019) Розробка інформаційної системи страхової компанії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нємцев, В. Є. (2019) Створення програми для часової інвентаризації накопичення стійких органічних забруднюючих речовин у довкіллі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Новоженіна, І. А. (2019) Розробка програмного засобу автоматизованого планування багатоканальних етапів виробничого процесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Равічев, М. С. (2019) Аналіз природно-заповідного фонду України в контексті сталого розвитку територій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Редько, А. М. (2019) Розробка інформаційного порталу вчителя інформатики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Романенко, Д. О. (2019) Створення інформаційної системи для підприємства «Проектування веб-сайту для аренди автомобілів та яхт». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Саєнко, А. М. (2019) Розробка інформаційної системи Каховського заводу залізо-бетонних виробів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сагуйченко, О. В. (2019) Розробка сайт-вітрини для приватного підприємства інтер’єрних виробів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Синьогуб, М. О. (2019) Автоматизація виробничого процесу з використанням апаратної платформи Arduino. Проектування і зборка схеми пристрою. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сурду, І. Р. (2019) Розробка бази даних рухомого складу і водіїв КП «ОМЕТ». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Свириденко, Ю. В. (2019) Розробка інформаційної системи для поліграфічного підприємства «Papyrus». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Талибов, В. О. (2019) Розробка інформаційної системи дизайнерської компанії «ARCHITECT». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тарасов, А. В. (2019) Автоматизація роботи складу підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тарчинська, Ю. В. (2019) Розробка програмного додатку для планування дитячого раціону. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Цушко, В. Є. (2019) Розробка персональної сторінки сайту для музичного виконавця. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Турчин, В. С. (2019) Розробка програми підбору системи кондиціювання повітря будинку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Воробйов, Р. О. (2019) Розробка WEB-додатку бізнес-аналізу підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Воробйова, О. А. (2019) Візуалізація 3D моделі ОДЕКУ. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Юшанов, Д. О. (2019) Створення застосування для роботи з ГІС «Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Зубрицький, Б. М. (2019) Розробка програми віддаленого управління комп’ютером. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Байрамов, К. Г. (2019) Розробка Веб-застосуваня "Viewer". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Башимов, Мекан (2019) Розробка інтерактивного лабораторного практикуму з дисципліни "Комп`ютерні мережі". Розробка тестових завдань для дистанційного групового навчання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Керімов, Х. Е. (2019) Проектування локальної обчислювальної мережі підприємства по продажу електрообладнання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кічук, Т. А. (2019) Дослідження методу аналізу ієрархії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Царьова, А. О. (2019) Розробка ігрового додатку під операційну систему Андроїд. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Воробйов, Д. О. (2019) Проектування локальної мережі торгівельної компанії за технологією VLAN. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Крилов, С. О. (2019) Розробка системи аналізу мережевого трафіку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Перепелиця, О. О. (2019) Проектування інтелектуальної системи на основі нечітких знань. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Молодецький, В. О. (2019) Розробка інформаційної системи інтернет-магазину спортивних товарів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кіріца, О. І. (2019) Розробка Web-оріентованної інформаційної системи "Водні ресурси Одеської області". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Масімзаде, М. Е. (2019) Розробка інформаційно-пошукової системи для інтернет-магазину по продажу мобільних телефонів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тагієва, Л. Е. (2019) Розробка системи імітаційного моделювання вантажоперевезень підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сейідов, Шатлик (2019) Розробка інтерактивного лабораторного практикуму з дисципліни "Комп`ютерні мережі". Розробка циклу лабораторних робіт для вивчення мережевих технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, С. С. (2019) Проектування інформаційної системи готелю. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Іоргов, Р. В. (2019) Розробка PSD-макету сайта в середовищі Photoshop. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алексеєвський, О. С. (2019) Розробка інформаційної системи міні-готелю. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Омаров, Т. Е. (2019) Імітаційне моделювання мережевих атак в середовищі CiscoPacketTracer. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, Ю. С. (2019) Проектування інформаційної системи електронної комерції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Клюєнко, К. І. (2019) Дослідження засобів мови LaTeX. Представлення патернів та підключення класів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Аргіров, Д. Г. (2019) Розрахунок гранично допустимого скиду забруднювальних речовин в водні об'єкти (на прикладі комунального підприємства ”Кременчукводоканал”). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бабенко, Я. О. (2019) Рибогосподарська оцінка якості вод річки Дністер. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бешляга, О. В. (2019) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса сірководнем і фенолом. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бубнова, А. В. (2019) Оцінка якості вод річки Дунай для господарсько-питного водопостачання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вербова, А. С. (2019) Мінералізація природних вод як показник придатності їх для господарсько-питного і лікувального використання (на прикладі Одеської області). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Галамага, В. І. (2019) Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності на території біосферного заповідника «Асканія Нова». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Грановський, І. Д. (2019) Оцінка якості вод басейну річки Когильник (Одеська область). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Демчук, Д. В. (2019) Оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу Хмельницької області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Довгополий, М. М. (2019) Оцінка поверхневого стоку з урбанізованих територій (на прикладі міста Київ). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нагіц, Ю. В. (2019) Еколого - агрохімічна оцінка стану грунтів м. Одеса та Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лопушенко, Р. В. (2019) Можливості використання вітро- та геліоустановок в окремих регіонах України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Зубарєва, Ю. А. (2019) Оцінка окремих складових природно – рекреаційного потенціалу Херсонської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Карнаух, К. А. (2019) Визначення груп небезпеки копчених м’ясних виробів за вмістом в їх складі харчових добавок. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, О. С. (2019) Оцінка якості атмосферного повітря окремих міст західних регіонів України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кабак, І. С. (2019) Аналіз особливостей лікувальних грязей лиману Бурнас (Тузловська група лиманів). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Оліферчук, Б. О. (2019) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Херсон важкими металами. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

ПІсоцький, Є. С. (2019) Формування максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин під впливом викидів промислового підприємства «Елакс» (м.Одеса). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Русенко, Р. Д. (2019) Аналіз якості вод господарсько-питного призначення Іванівського району Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Савченко, Т. І. (2019) Оцінка сучасного стану ґрунтово - рослинного покриву Чернівецької області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Семендяк, А. І. (2019) Особливості якості поверхневих та підземних вод Ізяславського району Хмельницької області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Снесар, А. В. (2019) Оцінка впливу окремих забруднюючих речовин атмосферного повітря на тривалість життя людини (на прикладі міста Одеса). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Солом`янчук, О. А. (2019) Оцінка екологічної безпеки експлуатації кар’єру будівельних матеріалів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сотнікова, Є. С. (2019) Перспективи розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Одеській області (на прикладі Кодимського району). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Студьонова, К. С. (2019) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса діоксидом сірки за інтегральними показниками. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ткач, С. С. (2019) Оцінка сучасного стану забруднення ґрунтового - покриву Чернігівської області важкими металами. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шангіна, С. В. (2019) Оцiнка рeкрeацiйно-туристичної привабливостi тeриторiй i об’єктiв природно-заповiдного фонду Пiвнiчно-Захiдного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шинкаренко, М. К. (2019) Шляхи вилучення і утилізації вторинних матеріальних ресурсів з потоку твердих муніципальних відходів в Одеській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Щуренко, Д. А. (2019) Оцінка якості вод р. Уди в межах Харківської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дьомiн, О. В. (2019) Розробка координатора для управління рухомим об’єктом. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Шпак, М. І. (2019) Розробка системи штучного зору для управління рухомим об’єктом. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Блищик, І. А. (2019) Умови формування стоку весняної повені на малих водозборах Придеснянської воднобалансової станції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Деркач, К. І. (2019) Розробка методики прогнозу характеристик меженного стоку теплого періоду року в басейні р. Cіверський Донець. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Домрінова, Н. О. (2019) Річний стік в басейні р. Горинь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Єгорова, І. В. (2019) Розрахунок норми річного стоку в басейні р. Самара. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гончарова, А. О. (2019) Розрахункові характеристики річного стоку у верхів’ях Сіверського Дінця. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гурин, А. С. (2019) Визначення характеристик дощових паводків теплого періоду для річок північно-західного схилу Кримських гір. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рябіхіна, А. П. (2019) Оцінка якості вод річки Псел за багаторічний період (Українська частина водозбору). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Терліна, Д. В. (2019) Оцінка техногенного навантаження на природне середовище Львівської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ткачук, М. М. (2019) Оцінка екологічних ризиків забруднення ґрунтів та донних відкладів в озерах Придунав’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лебеденко, А. І. (2019) Вплив кліматичних змін на стан економіки Кіровоградської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Громенко, Д. Є. (2019) Формування рекреаційно-туристичних кластерів в контексті сталого розвитку регіонів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пінчук, М. В. (2019) Інструменти соціально-економічної підтримки екологічного підприємництва. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Баланчук, С. В. (2019) Проектування та розробка системи керування взаємовідносинами з клієнтами. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Волинський, В. М. (2019) Розробка системи захисту інформаційної взаємодії в корпоративній мережі. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Фунтова, І. Л. (2019) Графічне моделювання та пошарова анімація об’єктів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Боршевський, В. О. (2019) Графічне моделювання та пошарова анімація об’єктів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кучер, М.С. (2019) Застосування захисту особистої інформації в інформаційних системах за участю протоколу HTTPS. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Єржов, Є. Д. (2019) Мінливість температури води в Азовському морі за даними спостережень на станції Маріуполь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Солонцов, А. І. (2019) Режимні характеристики температури води та солоності південно – західної частини Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Под’яблонська, Г. В. (2019) Гідрологічні характеристики північно-західної частини Чорного моря в умовах зміни клімату. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Романюк, К. І. (2019) Мінливість солоності води в Азовському морі за даними спостережень на станції Маріуполь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Галатонов, Д. А. (2019) Інформаційна система обліку і аналізу даних медичної статистики. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Гончаренко, В. О. (2019) Розробка системи ідентифікації обличчя засобами нейронної мережі. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Гостєв, В. А. (2019) Аналіз і проектування бази знань експертної оцінки вартості об’єктів нерухомості. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Коротка, Т. О. (2019) Розробка інтерактивної системи навчання для дітей на платформі IOS. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кундєв, В. А. (2019) Система управління проникливістю шкіряного покрову. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ляшенко, К. О. (2019) Розробка і проектування хмарного сервісу підтримки діяльності агенції нерухомості. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ягольницький, М. С. (2019) Система управління інфрачервоною камерою пелоїдотерапії з біологічним зворотним зв’язком (зчитування первинної інформації). UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Саковський, С. С. (2019) Система контролю і управління доступом. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Храмов, Ю. В. (2019) Система управління інфрачервоною камерою пелоїдотерапії з біологічним зворотним зв’язком (прийняття рішень). UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Д'яченко, М. Ю. (2019) Проектування та розробка системи фінансового планування та прогнозування. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Вітковська, М. О. (2019) Організація маркетингової діяльності підприємства на основі використання інтернет-технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Божко, В. А. (2019) Розробка методики короткострокового прогнозу характеристик меженного стоку в басейні р. Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Датковсьий, В. Д. (2019) Нормування розрахункових характеристик річного стоку в суббасейні р. Прип'ять. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шевчук, О. Б. (2019) Геліоенергетичний потенціал України на основі кліматичних сценаріїв RCP-2.6 та RCP-4.5 за період 2020-2050 рр. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Жук, Д. О. (2019) Вітроенергетичний потенціал України на основі кліматичних сценаріїв RCP-2.6 і RCP-4.5 за період 2020-2050 рр. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Новицький, І. І. (2019) Мінливість рівня в Азовському морі за даними спостережень на станції Маріуполь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Потапова, Д. О. (2019) Рівень забруднення нафтопродуктами Північно-західної частини Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Веркау, К. Ю. (2019) Важкі метали у ґрунтах Північно-західної частини Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Івашковська, Ю. О. (2019) Розробка теоретичної моделі радіаційного захисного екрану на основі мікро-пористих (гранульованих матеріалів). Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Лукомбо, Ж. К. Г. (2019) Теоретична модель виявлення та опису домішкової компоненти бінарної системи. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Харченко, В. І. (2019) Аналіз станів систем довкілля та оцінка степені їх безпеки за допомогою хвильового аналізу. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Каракаш, Г. В. (2019) Методи резонанстної спектроскопії для аналізу об’єктів навколишньго середовища і продуктів харчування (ефект Рамзауера – Таунсенда). Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Познанська, М. С. (2019) Удосконаленя кадрової політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сулейманов, А. Р. (2019) Формування стратегії виходу підприємства на нові ринки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Захарченко, І. О. (2019) Франчайзинг як форма виходу підприємства на зовнішній ринок. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ільєва, І. П. (2019) Створення нейронної мережі на основі багатошарового перцептрона для короткострокового прогнозування метеопараметрів атмосфери. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дерев'янко, О. П. (2019) Моделювання та розробка інформаційної системи "Особистий кабінет викладача". Моделювання та розробка підсистеми "Методичний співробітник". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Каленчук, І. С. (2019) Технологія створення ігрового двигуна мовою Java. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ільєва, І. П. (2019) Створення нейронної мережі на основі багатошарового перцептрона для короткострокового прогнозування метеопараметрів атмосфери. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Древаль, В. М. (2019) Побудова цифрової моделі рельєфу дна водно-озерного об’єкту з використанням ГІС-технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ількін, В. О. (2019) Розробка алгоритму та програмної системи планування обсягів продажу аптечного закладу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Папазов, В. В. (2019) Розробка програмних засобів багатокритеріального аналізу рішень для ГІС-пакету ArcGIS. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Яковлев, І. В. (2019) Моделювання та аналіз протоколів для мереж з низькою чутливістю до затримок. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рукавишников, М. С. (2019) Розробка геоінформаційної системи моніторингу водних об’єктів та основних гідротехнічних споруд Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рижов, К. С. (2019) Розробка мобільного додатку для навчання WEB-дизайну в ігровій формі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джуманазаров, Х. (2019) Дослідження механізму здійснення управління якістю наданих послуг організації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Петренко, І. О. (2019) Механізм використання ресурсного потенціалу на регіональному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гашімов, Д. Б. (2019) Аналіз технологій захисту інформаційних мереж на базі VPN протоколів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гросу, Л. В. (2019) Дослідження методів забезпечення захищеності веб-ресурсів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ходжаєв, Д. (2019) Моделювання та програмування цифрових і мікропроцесорних систем на VHDL. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Козуба, О. В. (2019) Оптимізація керування бізнес-процесами в системах електронної комерції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мартинюк, І. І. (2019) Розробка рішення для моніторингу захищеності "Розумних" пристроїв підключених до мережі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Салабаш, О. Ю. (2019) Дослідження та впровадження комплексної системи захисту інформації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Биховець, Л. І. (2019) Екологічний стан і якість вод р. Синюха за даними регулярних спостережень. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бобик, В. О. (2019) Моделювання технологічних процесів очистки газо дисперсних потоків. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Глущенко, К. Л. (2019) Оцінка якості води річки Борова за гідрохімічними спостереженнями. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Конюченко, В. С. (2019) Оцінка змін хімічного складу та якості води річки Тилігул вище та нижче смт Березівка за період з 1986 по 2017 роки. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кібяков, В. І. (2019) Сучасні методи дезактивації екологічно забруднених матеріалів із використанням новітніх технологій: адсорбція на графені. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Матвієнко, Є. В. (2019) Оцінка та картографування екологічного стану поверхневих вод у басейні річки Великий Куяльник за даними вимірювань у 2018 році. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Руденко, Т. В. (2019) Оцінка якості вод річки Сірет – місто Сторожинець за багаторічний період. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Руденький, Д. В. (2019) Оцінка якості вод річки Золота Липа – місто Бережани за багаторічний період. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Семенова, І. М. (2019) Екологічний стан і якість вод р. Мертвовід за даними регулярних спостережень. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Харкавий, Є. А. (2019) Оцінка мінливості якості вод р. Уди в межах м. Харків. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Шалоумов, Ю. М. (2019) Детектування домішок з малими концентраціями в екологічних матрицях. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Шеховцева, Є. О. (2019) Фракційні моделі дифузійних процесів у довкіллі. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Patent

Одеський державний екологічний університет (2019) Патент на корисну модель № 138877 "Спосіб видалення ртуті з солянокислих розчинів". Заявка № u 2019 05839 від 28.05.2019 р. Опубліковано 10.12.2019 р. Бюлетень № 23.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87969 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні роботи з гідрологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки" (остаточний)». 23.04.2019 р.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87979 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка екологічного стану каналу (від м. Біляївка до річки Турунчук) і проток, які розташовані на території Біляївської об’єднаної територіальної громади та розробка рекомендацій з поліпшення їх стану в майбутньому" (остаточний)». 23.04.2019 р.

ОДЕКУ (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України. Умови формування та аналіз часових рядів характеристик водного режиму річок України в різних фізико-географічних зонах та при коливаннях клімату (проміжний)» № 88239. 88239.

ОДЕКУ (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Науково-методична база для встановлення розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату. Нормування розрахункових величин максимального весняного стоку рідкісної ймовірності перевищення в басейні р. Дніпро (проміжний)» № 88238. 88238.

Одеський державний екологічний університет (2019) Патент на корисну модель № 134945 "Органічний коагулянт для очищення води". Заявка № u 2019 00096 від 03.01.2019 р. Опубліковано 10.06.2019 р. Бюлетень № 11.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Науково-методична база для встановлення розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату. Нормування розрахункових величин максимального весняного стоку рідкісної ймовірності перевищення в басейні р. Дніпро (проміжний)» № 88238. 88238.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України. Умови формування та аналіз часових рядів характеристик водного режиму річок України в різних фізико-географічних зонах та при коливаннях клімату (проміжний)» № 88239. 88239.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84235 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник" (заключний)». 09.01.2019 р.

Одеський державний екологічний університет (2019) Патент на корисну модель № 131878 "Спосіб виготовлення кисневого електрода паливного елемента". Заявка № u 2018 05901 від 29.05.2018 р. Опубліковано 11.02.2019 р. Бюлетень № 3.

Федорова Г. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85060 "Навчальний посібник "Біогеохімія"". Заявка № 86034 від 13.12.2018 р.

ОДЕКУ (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір про НДР «Розробка нової математичної моделі і методичних підходів щодо нормування розрахункових характеристик максимального стоку водопіль на території України з урахуванням глобальних змін кліматичних умов» № 58755. 58755.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №88241 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Оцінка впливу змін клімату на поновлювальні та невичерпні природні ресурси України. Моделювання впливу змін клімату на невичерпні природні ресурси України за ансамблем «найбільш оптимістичних сюжетів» сценаріїв змін клімату» (проміжний)». 06.05.2019 р..

Павленко О. П. (2019) Свідоцтво на авторські права на літературний письмовий твір наукового характеру "Стандарт вищої освіти України. Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень. Ступінь вищої освіти Магістр. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування", спеціальність: 073 "Менеджмент". № 93655 від 5.11.2019 р.,.

Павленко О .П. (2019) Свідоцтво , на авторські права на літературний письмовий твір наукового характеру "Стандарт вищої освіти України. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень. Ступінь вищої освіти Бакалавр. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування", спеціальність: 073 "Менеджмент",. № 93654.

["eprint_typename_ndr" not defined]

Лоєва, І. Д. and Владимирова, О. Г. and Бургаз, О. А. and Сапко, О. Ю. and Швидченко, І. Г. and Тимощук, М. О. and Гарабажій, Т. А. and Кур’янова, С. О. and Нємцова, О. А. and Снісаренко, В. В. and Грудев, П. Х. and Слободянюк, Є. О. (2019) Просторово - часова оцінка і діагноз стану забруднення атмосферного повітря м. Одеса. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2019) "Розробка структури радіолокаційної системи і засобів одержання та обробки метеорологічної інформації." Удосконалення системи моніторингу навколишнього середовища з метою отримання метеорологічної інформації. Звіт про НДР. ДР № 0115U000633. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Teaching Resource

Троян, А. О. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації СРС та підготовки до практичних занять для студентів 2 року денної форми навчання (усі спеціальності). [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кантаржи, Н. І. (2019) Українська мова для студентів-іноземців : Методичні вказівки з організації СРС та підготовки до практичних занять дисципліни для студентів 1 року денної форми навчання (усі спеціальності). ІІ Частина (2 семестр). [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Пилип'юк, В. В. and Балан, Г. К. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2019) Основи геодезії : Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт (для виконання першого практичного модуля). [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2019) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : Збірник методичних вказівок до практичних робіт. [Teaching Resource]

Рудой, В. В. (2019) Фізичне виховання: методичні вказівки до самостійної роботи студентів на тему «Навчання студентів бігу». [Teaching Resource]

Друмі, А. С. (2019) Фізичне виховання: методичні вказівки до практичних занять "Біг як збереження та зміцнення здоров'я студентів". [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки щодо виконання СРС та підготовки до практичних занять для студентів 4 року денної форми навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. (2019) Методичні вказівки по виконанню практичних робіт при вивченні дисципліни «Прикладна метеорологія та кліматологія» блок змістовних модулів «Фізичні основи впливу на атмосферні процеси». [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по виконанню практичних робіт з дисципліни «ПРИКЛАДНА МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ» блок змістовних модулів «Клімат полярних регіонів». [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2019) Методичні вказівки для чергувань в Центрі прогнозів погоди (ЦПП) з дисципліни «Синоптична метеорологія» на тему «Траєкторії повітряних часток». [Teaching Resource]

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. (2019) Вища математика : Методичні вказівки до СРС та виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань (розділ «Теорія імовірностей») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мещеряков, В. І. (2019) Методи та моделі побудови експертних систем: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мещеряков, В. І. (2019) Аналіз та обробка великих даних: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Геоінформаційні системи та технології в наукових дослідженнях: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Імітаційне моделювання: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Надійність інформаційних систем: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Технології побудови сервіс-орієнтованих систем розподіленої обробки інформації: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Уніфіковані засоби моделювання систем: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Хохлов, В. М. and Тучковенко, Ю. С. (2019) Типова програма навчальної практики «Наукова і науково-педагогічна практика» для аспірантів за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. and Вохменцева, Т. Б. (2019) Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології»: частина 2 – «РОБОТА У MICROSOFT WORD». [Teaching Resource]

Гнатовська, Г. А. and Вохменцева, Т. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології»: розділ «Робота у Microsoft Access». [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2019) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях (Ч.2): методичні вказівки до практичних занять. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Хохлов, В. М. and Чугай, А. В. (2019) Зміст та оформлення бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 101 «Екологія": методичні вказівки. [Teaching Resource]

Other

Густенко, Олексій (2019) РЕЖИМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЦІЛЬНОЇ ХМАРНОСТІ І ТУМАНІВ В АЕРОПОРТУ МІСТА ОДЕСА. Одеський державний екологічний університет. (Submitted)

Алі Салех, А. А. (2019) Наукова робота: "ВІТРОВИЙ РЕЖИМ ЛІВІЇ". ОДЕКУ, Одеса.

Бучко, І. Р. (2019) Наукова робота на тему "Процеси пилової адвекції у Європі". Одеса, ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Антонюк, Я. І. (2019) Наукова робота на тему "Урагани Північної Атлантики". Одеса, ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Султан, Ю. С. (2019) Наукова робота на конкурс: Умови виникнення сильних та надзвичайних опадів над Одесою. ОДЕКУ, Одеса.

Сукманський, М. І. (2019) Циркуляційні умови формування екстремальних температур в Північно-Західному Причорномор'ї. ОДЕКУ, Одеса.

Густенко, О. С. (2019) РЕЖИМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЦІЛЬНОЇ НИЗЬКОЇ ХМАРНОСТІ І ТУМАНІВ В АЕРОПОРТУ МІСТА ОДЕСА. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Thu May 23 08:37:38 2024 UTC.