Елементи, в которих рік: 2019

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: G | M | O | S | T | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Число елементів: 347.

G

Gerasymov, O. I., Spivak, A.Ya. (2019) Wave Dynamics of Impulse Perturbations in 1D Force-Chains. Proceedings. In: Bogolyubov Kyiv Conference "PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS", September 24 – 26, 2019, Kyiv.

Gerasymov, O. I., Spivak, A.Ya., Golovko, O. V. (2019) Parameterization of the Local Structure of Micro-Mechanical Systems (Granular Materials). Proceedings. In: Bogolyubov Kyiv Conference "PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS", September 24 – 26, 2019, Kyiv.

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Buyadzhi, V. V. (2019) Analysis, modeling and forecasting air pollution for industrial cities. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Поданий)

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Buyadzhi, V. V. (2019) Higher mathematics Part III. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Поданий)

Glushkov, A. V., Safranov, T. A., Khetselius, O. Yu., Sofronkov, A. N. (2019) To problems of modern environmental education in Ukraine: new innovative scientific and educational, it concept of significant improvement of training quality for professionals in ecology : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

M

Makarynskyy, О., Makarynska, D. (2019) Integrated marine monitoring for drilling discharges under mesotidal forcing. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 69-83.

O

Ovcharuk, V., Gopchenko, E. D. (2019) Climate change influence on maximal runoff rivers of Baltic sea basin within Ukraine. In: Baltic Earth Workshop Hydrology of the Baltic Sea Basin: Observations, Modelling, Forecasting, 8-9 жовтня 2019 р.. (Неопублікований)

S

Shakirzanova, Zh. R., Dokus, A. A. (2019) Hydrological modeling of spatial long‐term forecasting of maximum water discharge of spring flood using the example of the rivers of the Baltic region. In: Baltic Earth Workshop Hydrology of the Baltic Sea Basin: Observations, Modelling, Forecasting, 8-9 жовтня 2019 р.. (Неопублікований)

Sofronkov, A. N., Vasilyeva, M. G., Rudkovskaya, E. V. (2019) Electro-oxidation of methyl and ethyl alcohol on electrodes based on graphite fabric activated by nickel borides. In: XVII наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2019" присвячена 150 річчю від дня створення періодичної системи хімічних елементів, 2-5 червня 2019 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна.

Sofronkov, A. N., Vasilyeva, M. G., Rudkovskaya, E. V. (2019) Sediment Electro-Oxidation After Biodiesel Production : Abstract book. In: 3rd International Conference on Life and Environmental Sciences „Smart Bio“, 2-4 of May 2019, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania.

T

Tuchkovenko, Yu. S., Tuchkovenko, O. A., Khokhlov, V. N. (2019) Modelling water exchange between coastal elongated lagoon and sea: influence of the morphometric characteristics of connecting channel on water renewal in lagoon. EUREKA: Physics and Engineering (5). с. 37-46. ISSN 2461-4254, 2461-4262

V

Velykodniy, S. (2019) Reengineering of open software system of 3D modeling BRL-CAD. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості., 3 (9). с. 62-71. ISSN 2522-9818

Velykodniy, S., Burlachenko, Zh. (2019) Graphic databases reengineering in BRL-CAD open source computer-aided design environment. Modeling of the behavior part. In: ІІІ-ій всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 20-22 червня 2019 р., Одеса.

Velykodniy, S., Burlachenko, Zh., Zaitseva-Velykodna, S. (2019) Software for automated design of network graphics of software systems reengineering. Herald of Advanced Information Technology, 02 (03). с. 20-32. ISSN 2663-0176

Velykodniy, S., Burlachenko, Zh., Zaitseva-Velykodna, S. (2019) Software for automated design of network graphics of software systems reengineering. In: Міжнародна науково-практична конференція "Інтелектуальні системи та інформаційні технології", 19-21 серпня 2019 р., Одеса.

Velykodniy, S. S., Burlachenko, Zh. V., Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Graphic databases reengineering in BRL-CAD open source computer-aided design environment. Modeling of the structural part. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні управляючі системи та технології», 23 - 25 вересня 2019 р., Одеський національний політехнічний університет м. Одеса.

Velykodniy, S. S., Burlachenko, Zh.V., Zaitseva-Velykodna, S. (2019) Method of presenting the assessment for reengineering of software systems with the project coefficients help. Інформаційні технології в моделюванні: Матеріали ІV-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 1. с. 10-11.

Velykodniy, S. S., Burlachenko, Zh. V., Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Method of presenting the assessment for reengineering of software systems with the project coefficients help. In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології в моделюванні", 21-22 березня 2019 р., Миколаїв.

Є

Єгоращенко, І. В. (2019) Самоменеджмент. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2019) Організація праці управлінця. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2019) Сучасний стан та перспективи розвитку логістики на ринку зерна. Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського, 4. с. 62-68. ISSN 2523-4803

Єгорова, І. В. (2019) Розрахунок норми річного стоку в басейні р. Самара. thesis, ОДЕКУ.

Єременко, М. С. (2019) Оцінка якості води р. Соб за гідрохімічними показниками. thesis, ОДЕКУ.

І

Іванов, П. В. (2019) Міжнародно–правове забезпечення збереження морського середовища. thesis, ОДЕКУ.

Іванова, О. В., Ювченко, Н. М. (2019) Безпека життедіяльності: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Івасів, О. В. (2019) Гідрохімічні показники та якість вод р. Чорний Ташлик. thesis, ОДЕКУ.

Іващенко, А. О. (2019) Оцінка якості води річки Інгулець. thesis, ОДЕКУ.

Івус, Г. П., Гурська, Л. М., Моренець-Кубанська, Л. І. (2019) Синоптична метеорологія: методичні вказівки для навчальної практики з дисципліни «Синоптична метеорологія» на тему «Термінологія та порядок складання і оцінювання прогнозів погоди загального користування, попереджень». ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П., Семергей-Чумаченко, А. Б. (2019) Авіаційна метеорологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, . Одеса.

Івус, Г. П., Семергей-Чумаченко, А. Б., Агайар, Е. В. (2019) Авіаційна метеорологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання завдань міжсесійного контролю з дисципліни «Авіаційна метеорологія» для заочної форми з елементами дистанційної форми навчання зі спеціальності «Науки про Землю». ОДЕКУ, Одеса.

Іжиков, В.О. (2019) Розробка мобільного застосування для визначення мінералів. thesis, ОДЕКУ.

Іоргов, Р.В. (2019) Розробка PSD-макету сайта в середовищі Photoshop. thesis, ОДЕКУ.

Ісичко, І.В. (2019) Гідрохімічний режим та якість води річки Інгулець. thesis, ОДЕКУ.

Ісмаілов, Е. А. огли (2019) Екологічна політика республіки Азербайджан. thesis, ОДЕКУ.

А

Алексеєвський, О.С. (2019) Розробка інформаційної системи міні-готелю. thesis, ОДЕКУ.

Андрущенко, О.С. (2019) Використання методу реальних опціонів (ROV) під час оцінювання енергозберігаючих інновацій. Проблеми системного підходу в економіці, 1(69) (2). с. 61-67. ISSN 2520-2200

Аргиров, Д. Г. (2019) Розрахунок гранично допустимого скиду забруднювальних речовин в водні об'єкти (на прикладі комунального підприємства ”Кременчукводоканал”). thesis, ОДЕКУ.

Арестов, С. В. (2019) Ціни та ціноутворення:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Аркатов, Ю. М. (2019) Математика: Конспект лекцій для слухачів підготовчого відділення Частина 1. ОДЕКУ, Одеса.

Арнаутова, Х. Д. (2019) Роль автотранспорту в забрудненні атмосферного повітря. thesis, ОДЕКУ.

Атанасов, С.П. (2019) Розробка програмного додатку для перевірки неоднорідності рядів за допомогою непараметричних критеріїв. thesis, ОДЕКУ.

Б

Бабенко, Я. О. (2019) Рибогосподарська оцінка якості вод річки Дністер. thesis, ОДЕКУ.

Байрамов, К.Г. (2019) Розробка Веб-застосуваня "Viewer". thesis, ОДЕКУ.

Балан, Г. К. (2019) Оцінка зміни якості води річки Південний Буг за гідрохімічними показниками за багаторічний період : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Балдурська, І. О. (2019) Можливі шляхи зменшення антропогенного навантаження транспортної галузі. thesis, ОДЕКУ.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87969 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні роботи з гідрологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки" (остаточний)». 23.04.2019 р.

Башимов, Мекан (2019) Розробка інтерактивного лабораторного практикуму з дисципліни "Комп`ютерні мережі". Розробка тестових завдань для дистанційного групового навчання. thesis, ОДЕКУ.

Берлінський, М. А., Гаврилюк, Р. В., Даниленко, О. О. (2019) Тенденції довготермінових змін полів температури, солоності та рівня вод в північно-західній частині Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 84-94.

Бешляга, О. В. (2019) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса сірководнем і фенолом. thesis, ОДЕКУ.

Богданов, С.С. (2019) Інформаційна система агенції працевлаштування. thesis, ОДЕКУ.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2019) Довгострокові агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до виконання практичних робіт «Прогнози врожаїв зернових культур». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2019) Вплив погодних умов на формування продуктивності озимого ячменю в Закарпатській області. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія, 2019 р. Полтавська державна аграрна академія, Полтава, с. 8-13.

Божко, Л.Ю., Барсукова, О.А. (2019) Вплив погодних умов на формування продуктивності озимого ячменю в Закарпатській області.Колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7669-29-5

Бондаренко, І. М. (2019) Гідрохімічні показники та якість вод р. Велика Вись. thesis, ОДЕКУ.

Борисенко, Є.О. (2019) Розробка інформаційної системи фірми ландшафтного дизайну. thesis, ОДЕКУ.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84235 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник" (заключний)». 09.01.2019 р.

Бубнов, І. В. (2019) Соціал-ліберальна ідея в контексті трансформаційних процесів сучасної України. Sworld journal. International periodic scientific journal, 1. с. 242-246.

Бубнова, А. В. (2019) Оцінка якості вод річки Дунай для господарсько-питного водопостачання. thesis, ОДЕКУ.

Бунякова, Ю. Я. (2019) Географія туризму та туристичні ресурси України:методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Бургаз, М.І. (2019) Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, М.І. (2019) Рибогосподарська гідротехніка. Методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, М.І. (2019) Розведення і селекція риб.Методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, М.І. (2019) Аквакультура природних водойм. Методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, М.І., Безик, К.І. (2019) Методичні вказівки для СРС та КР з дисципліни "Рибальство". ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, О. А. (2019) Методи оцінки забруднення природних ресурсів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Бурлуцька, М. Е., Мартинюк, М. О. (2019) Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг. Таврійський науковий вісник, 106. с. 248-254. ISSN 2226-0099

Бушняк, О. В. (2019) Екологічні проблеми водних об’єктів Одеської області. thesis, ОДЕКУ.

Біляков, І.В., Безик, К.І. (2019) Методичні вказівки для СРС та КР з дисципліни Методика дослідної справи у рибництві. ОДЕКУ, Одеса.

Біляков, І.В., Соборова, О.М. (2019) Методичні вказівки для СРС та КР "Зоологія (безхребетних та хордових)". ОДЕКУ, Одеса.

В

Вагабов, А. А. огли (2019) Роль сільського господарства в екологічних проблемах сучасності. thesis, ОДЕКУ.

Одеський державний екологічний університет (2019) Патент на корисну модель № 131878 "Спосіб виготовлення кисневого електрода паливного елемента". Заявка № u 2018 05901 від 29.05.2018 р. Опубліковано 11.02.2019 р. Бюлетень № 3.

Великодний, С. С., Бурлаченко, Ж. В., Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Розробка архітектури програмного засобу для управління мережевим плануванням реінжинірингу програмного проекту. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості., 2 (8). с. 25-35. ISSN ISSN 2522-9818

Великодний, С. С., Бурлаченко, Ж. В., Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої системи автоматизованого проектування BRL-CAD. Моделювання поведінкової частини. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 2/2019 (115). с. 117-126. ISSN 1995-0519

Великодний, С. С., Бурлаченко, Ж. В., Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої системи автоматизованого проектування BRL-CAD. Моделювання структурної частини. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 3/2019 (116). с. 130-139. ISSN 1995-0519

Великодний, С. С., Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої САПР BRL-CAD. Моделювання структурної частини. In: ІІІ-ій всеукраїнський пленер з питань природничих наук., 20-22 червня 2019 р., Одеса.

Великодний, С.С. (2019) Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем. Радіоелектроніка, інформатика, управління, 1 (148). с. 150-156. ISSN 1607-3274

Великодний, С.С. (2019) Метод представлення оцінки реінжинірингу програмних систем за допомогою проектних коефіцієнтів. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 1 (7). с. 34-41. ISSN 2522-9818

Великодний, С.С., Бурлаченко, Ж.В., Зайцева-Великодна, С.С. (2019) LATEX-орієнтовані системи підготовки наукових текстів. Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення, 1 (35). с. 6-8. ISSN 2522-932X

Вербова, А. С. (2019) Мінералізація природних вод як показник придатності їх для господарсько-питного і лікувального використання (на прикладі Одеської області). thesis, ОДЕКУ.

Воробйов, Д.О. (2019) Проектування локальної мережі торгівельної компанії за технологією VLAN. thesis, ОДЕКУ.

Воробйов, Р.О. (2019) Розробка WEB-додатку бізнес-аналізу підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Воробйова, О.А. (2019) Візуалізація 3D моделі ОДЕКУ. thesis, ОДЕКУ.

Воронежцева, А. А., Чорна, О. В. (2019) "Українська мова як іноземна": Методичні вказівки для самостійної роботи слухачів-іноземців підготовчого відділення (домашнє читання). ОДЕКУ, Одеса.

Г

Галамага, В. І. (2019) Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності на території біосферного заповідника «Асканія Нова». thesis, ОДЕКУ.

Галич, Є. А., Расторгуєва, Т. Є. (2019) Фізика: ФІЗИКА Конспект лекцій Частина 3 для дистанційної форми навчання на підготовчому відділенні. ОДЕКУ, Одеса.

Ганєв, В.О. (2019) Розробка IoT-проекту метеостанції. thesis, ОДЕКУ.

Гарний, В. В. (2019) Максимальний стік весняного водопілля річок в межах степової частини басейну Сіверського Дінця. thesis, ОДЕКУ.

Герасимов, О. І., Курятников, В. В. (2019) Технології захисту навколишнього середовища: методичні вказівки для виконання курсового проекту. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Неопублікований)

Герасимова, В. І. (2019) Якість води р. Грузька (Лелеківське водосховище) в сучасний період. thesis, ОДЕКУ.

Глушкова, А. В. (2019) Особливості режиму швидкості вітру в центральних районах України. thesis, .

Гончарова, А. О. (2019) Розрахункові характеристики річного стоку у верхів’ях Сіверського Дінця. thesis, ОДЕКУ.

Гопченко, Є. Д., Бурлуцька, М. Е., Романчук, М. Є., Мартинюк, М. О. (2019) Максимальний стік дощових паводків і весняних водопіль. Таврійський науковий вісник, 106. с. 255-261. ISSN 2226-0099

Гопченко, Є. Д., Бурлуцька, М. Е., Романчук, М. Є., Мартинюк, М. О. (2019) Сучасні методи дослідження максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків річок України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 10. с. 114-118. ISSN 2413-7391

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Гопцій, М. В. (2019) Спецрозділи: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Гор`єв, С. А. (2019) Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова обробка супутникових зображень». Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Грабко, Н. В. (2019) Екологія людини. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Грановський, І. Д. (2019) Оцінка якості вод басейну річки Когильник (Одеська область). thesis, ОДЕКУ.

Гращенкова, Т. В. (2019) Оцінка якості води вздовж течії річки Інгулець за гідрохімічними показниками в сучасний період : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87979 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка екологічного стану каналу (від м. Біляївка до річки Турунчук) і проток, які розташовані на території Біляївської об’єднаної територіальної громади та розробка рекомендацій з поліпшення їх стану в майбутньому" (остаточний)». 23.04.2019 р.

Гриб, К. О., Яров, Я. С., Гриб, О. М. (2019) Оцінка зв'язків між питомою електропровідністю, густиною та мінералізацією води в Одеській затоці Чорного моря, Куяльницькому лимані, річках, балках та інших водотоках у його басейні : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2019) Обґрунтування кривої зв'язку витрат води та ухилів водної поверхні (при вільному руслі) для гирлової ділянки річки Дністер в створі Одеського державного екологічного університету в селі Маяки : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2019) Методичні вказівки для комп’ютерного програмного забезпечення до практичних робіт з навчальної дисципліни «Антропогенний вплив на водні екосистеми» для підготовки студентів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 101 «Екологія» (усі спеціалізації). Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Неопублікований)

Гриб, О. М. (2019) Збірник методичних вказівок до практичних робіт та індивідуального завдання з дисципліни «Антропогенний вплив на водні екосистеми» для підготовки студентів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 101 «Екологія» (усі спеціалізації). Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Неопублікований)

Гриб, О. М., Лобода, Н. С. (2019) Досвід і перспективи використання засобів вимірювальної техніки університету в освітньому процесі, підвищенні кваліфікації та науковій діяльності : тези доповіді. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса.

Гриб, О. М., Лобода, Н. С. (2019) Рекомендації щодо можливої ренатуралізації русла річки Великий Куяльник та її приток з урахуванням вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС та Водного Кодексу України : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М., Лобода, Н. С., Яров, Я. С., Гриб, К. О. (2019) Характеристика сучасних фізико-хімічних показників та результати оцінки якості води водних об’єктів нижнього Дністра в літньо-осінній період 2018 року. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). с. 38-40. ISSN 2306-5680

Гриб, О. М., Лобода, Н. С., Яров, Я. С., Гриб, К. О., Терновий, П. А. (2019) Оцінка взаємозв’язку донних відкладень, умов водообміну і показників якості води заплавних водойм нижнього Дністра (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле) у сучасний період : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Гриб, О. М., Матвієнко, Є. В., Конюченко, В. С. (2019) Оцінка екологічного стану та якості вод річок великий Куяльник та Тилігул в умовах руслового стоку води : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Гриб, О. Н., Лобода, Н. С., Яров, Я. С., Гриб, Е. А., Терновой, П. А. (2019) Обоснование рекомендаций по восстановлению водообмена плавневых озер нижнего Днестра (на примере озер Сафьяны и Погорелое) : Proceedings of the International Conference. In: «Hydropower impact on river ecosystem functioning» : international conference, October 8-9, 2019, Tiraspol, Moldova.

Гук, Н. А. (2019) Річний стік в басейні р.Південий Буг. thesis, ОДЕКУ.

Гуляк, В. О. (2019) Полімерні відходи – екологічна проблема сучасності. thesis, ОДЕКУ.

Гурин, А. С. (2019) Визначення характеристик дощових паводків теплого періоду для річок північно-західного схилу Кримських гір. thesis, ОДЕКУ.

Гурний, І.В. (2019) Проектування інформаційної системи управління документообігом. thesis, ОДЕКУ.

Густенко, О. С. (2019) Режим низької хмарності і туманів в аеропорту м. Одеси. thesis, .

Д

Дворецька, І. В., Савенець, М. В., Уманець, А. П., Комісар, К. М. (2019) Огляд стану озонового шару та рівня ультрафіолетового опромінення над територією України у 2018 році. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 34-42.

Дем'яненко, С. Г. (2019) Менеджмент та маркетинг туризму:методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Дем'яненко, С. Г. (2019) Сільський туризм:методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Дем'яненко, С.Г. (2019) Менеджмент та маркетинг туризму: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів "Туризм" ОДЕКУ,Одеса. ОДЕКУ, Одеса.

Демчук, Д. В. (2019) Оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу Хмельницької області. thesis, ОДЕКУ.

Демідєв, Е.І. (2019) Сучасний стан та перспективи рибного промислу оселедцевих риб у Атлантичному океані. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Денисова, О.А. (2019) Дослідження засобів мови LaTeX. Розмітка електронних текстів. thesis, ОДЕКУ.

Дергачев, А.Ю. (2019) Розробка мобільного додатку для прогнозу погоди. thesis, ОДЕКУ.

Деревенська, В. О. (2019) Місце України у світовій системі ядерної безпеки. thesis, ОДЕКУ.

Деркач, К. І. (2019) Розробка методики прогнозу характеристик меженного стоку теплого періоду року в басейні р. Cіверський Донець. thesis, ОДЕКУ.

Довгополий, М. М. (2019) Оцінка поверхневого стоку з урбанізованих територій (на прикладі міста Київ). thesis, ОДЕКУ.

Домальчук, Т. В. (2019) Дослідження гідроекологічного стану річки Кривий Торець. thesis, ОДЕКУ.

Домрінова, Н. О. (2019) Річний стік в басейні р. Горинь. thesis, ОДЕКУ.

Друмі, А. С. (2019) Фізичне виховання: методичні вказівки до практичних занять "Біг як збереження та зміцнення здоров'я студентів". ОДЕКУ, Одеса.

Дьомiн, О. В. (2019) Розробка координатора для управління рухомим об’єктом. thesis, Одеський державний екологічний університет.

Діденко, Б.В. (2019) Розробка інформаційної системи «Barbering». thesis, ОДЕКУ.

Е

Ель Хадрі, Ю., Хохлов, В. М. (2019) Режим швидкості вітру в Танжері у 2021-2050 роках. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 5-13.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2019) Контролінг:Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О.В. (2019) Контролінг.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О.В. (2019) Етика державного управління. МВ до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О.В. (2019) Державне регулювання економіки. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Жавнерчик, О.В. (2019) Державна служба. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Жавнерчик, О.В. (2019) Механізми розвитку екологоорієнтованого підприємництва. In: "Міжнародна конференція Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології", 22 лютого 2019 р., м.Тбілісі, Грузія.

Жавнерчик, О.В. (2019) Формування конкурентоспроможності екологоорієнтованого підприємництва /Formation of competitiveness of ecology-oriented enterprise. In: Research and Innovation: Collection of scientific articles, 27 лютого 2019 р., New York, USA.

Жуков, П. В. (2019) Оцінка якості води річок за комплексом гідрохімічних показників суббасейну Нижнього Дніпра. thesis, ОДЕКУ.

З

Зайченко, М. Г. (2019) Рекреаційний потенціал Одеської області – стан і проблеми. thesis, ОДЕКУ.

Залюбовська, А. М. (2019) Роль місцевих органів влади в реалізації екологічної політики. thesis, ОДЕКУ.

Заслоцька, Ю. С. (2019) Екологічні аспекти водних об’єктів України. thesis, ОДЕКУ.

Зеликович, К. М. (2019) Сучасні проблеми лісових ресурсів України. thesis, ОДЕКУ.

Зубарєва, Ю. А. (2019) Оцінка окремих складових природно – рекреаційного потенціалу Херсонської області. thesis, ОДЕКУ.

Зубрицький, Б.М. (2019) Розробка програми віддаленого управління комп’ютером. thesis, ОДЕКУ.

К

Кабак, І. С. (2019) Аналіз особливостей лікувальних грязей лиману Бурнас (Тузловська група лиманів). thesis, ОДЕКУ.

Калінчак, В. В., Черненко, О. С., Софронков, О. Н., Федоренко, А. В. (2019) Роль розміру каталізатора при гетерогенному безполум'яному горінні газоповітряних сумішей : Материалы конференции. In: Дисперсные системы : XXVIII Международная научная конференция, 16-20 вересня 2019 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Карнаух, К. А. (2019) Визначення груп небезпеки копчених м’ясних виробів за вмістом в їх складі харчових добавок. thesis, ОДЕКУ.

Катинська, І. В. (2019) Оцінка гідроекологічного стану річки Латориця на транскордонній ділянці за 2013-2017 роки. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (52). с. 65-75. ISSN 2306-5680

Каштанов, Ю. Д. (2019) Ґрунтовий стік річок західної частини Українського Полісся. thesis, ОДЕКУ.

Керімов, Х.Е. (2019) Проектування локальної обчислювальної мережі підприємства по продажу електрообладнання. thesis, ОДЕКУ.

Кирнасівська, Н. В. (2019) Агрокліматологія: до СРС та виконання міжсесійного завдання. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Киріяк, Д.Є. (2019) Розробка IoT -проекту метеостанціїпроекту метеостанції. thesis, ОДЕКУ.

Клепатська, В.В. (2019) Розміщення ГІС «Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області» в Інтернеті. thesis, ОДЕКУ.

Клюєнко, К.І. (2019) Дослідження засобів мови LaTeX. Представлення патернів та підключення класів. thesis, ОДЕКУ.

Козаченко, Г.Ю. (2019) Розробка ігрового додатку «ToMZ» на базі LibGDX. thesis, ОДЕКУ.

Колонтай, С.М. (2019) Публічне управління та адміністрування.МВ до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Комишан, І.І. (2019) Розробка інформаційної системи для магазину « Loft ». thesis, ОДЕКУ.

Компанієць, Ю. А. (2019) Аналіз якості води р. Південний Буг. thesis, ОДЕКУ.

Коперсак, В.А. (2019) Розробка ігрового додатку «Loops» на платформі Android. thesis, ОДЕКУ.

Костюченко, О. І. (2019) Біологічна безпека – джерела, проблеми, шляхи вирішення. thesis, ОДЕКУ.

Костік, В. В. (2019) Екологічна хімія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Неопублікований)

Одеський державний екологічний університет (2019) Патент на корисну модель № 134945 "Органічний коагулянт для очищення води". Заявка № u 2019 00096 від 03.01.2019 р. Опубліковано 10.06.2019 р. Бюлетень № 11.

Котельніков, Д.С. (2019) Створення додатку інтерактивної карти ОДЕКУ на android. thesis, ОДЕКУ.

Кошева, І. В. (2019) Розробка методики прогнозів середніх витрат води за даними про руслові запаси води літньо-осінього періоду на річці Десна. thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, О. С. (2019) Оцінка якості атмосферного повітря окремих міст західних регіонів України. thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, С.С. (2019) Проектування інформаційної системи готелю. thesis, ОДЕКУ.

Кривопалов, І.А. (2019) Розрахунки річного стоку в басейнах річок Псел та Ворскла. thesis, ОДЕКУ.

Крилов, С.О. (2019) Розробка системи аналізу мережевого трафіку. thesis, ОДЕКУ.

Кубрак, О. О. (2019) Особливості шквалоутворення на півдні України. thesis, .

Кузніченко, С.Д. (2019) Методичні вказівки до виконання міжсесійного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп’ютерні мережі". Для студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кулачок, К. В. (2019) Якісне і кількісне оцінювання екологічних ризиків у нижній течії Дністра (смт. Біляївка). thesis, ОДЕКУ.

Кульчицький, Я.О. (2019) Розробка CRM-системи торгівельної компанії. thesis, ОДЕКУ.

Курятников, В. В., Кільян, А. М., Співак, А. Я. (2019) Конструювання та інженерно-фізичні принципи систем захисту довкілля: методичні вказівки до СРС. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Курятников, В. В., Співак, А. Я., Кільян, А. М. (2019) Конструювання та інженерно-фізичні принципи систем захисту довкілля: методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Неопублікований)

Кушнир, Д. В., Тучковенко, Ю. С., Попов, Ю. И. (2019) Результаты адаптации и верификации комплекса интегрированных численных моделей для прогнозирования изменчивости океанографических характеристик в северо-западной части Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 95-108.

Кушнір, В. В. (2019) Екологічні проблеми Придунайських озер. thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, Ю.С. (2019) Проектування інформаційної системи електронної комерції. thesis, ОДЕКУ.

Кушніренко, В.В. (2019) Розробка інформаційної системи автопарку. thesis, ОДЕКУ.

Кіріца, О.І. (2019) Розробка Web-оріентованної інформаційної системи "Водні ресурси Одеської області". thesis, ОДЕКУ.

Кічук, Н. С. (2019) Основи геохімії: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Кічук, Т.А. (2019) Дослідження методу аналізу ієрархії. thesis, ОДЕКУ.

Л

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В., Отченаш, Н. Д. (2019) Розрахунки та прогнози характеристик річного стоку річок Північно-Західного Причорномор′я на базі моделі «клімат-стік» з метою моделювання гідрологічних та гідроекологічних умов лиманів в контексті змін клімату у ХХІ сторіччі : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Сербов, М. Г., Бояринцев, Є. Л., Яров, Я. С., Терновий, П. А. (2019) Визначення максимальних витрат води за позначками рівнів високих вод на малих річках Причорномор’я (на прикладі річок Довбока і Кубанка у басейні Куяльницького лиману в 2012 та 2017 роках) : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Яров, Я. С., Терновий, П. А., Гриб, К. О. (2019) Оцінка водообміну плавневих озер в нижній течії Дністра та обґрунтування рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). с. 55-56. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Козлов, М. О., Куза, А. М. (2019) Прогностичні оцінки водних ресурсів Північно-Західного Причорномор’я у XXI сторіччі за набором кліматичних сценаріїв на базі моделі "клімат-стік" : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Куза, А. М. (2019) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Лобода, Н. С., Куза, А. М., Козлов, О. М. (2019) Оцінка можливих змін водних ресурсів річок водозбору Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (2021-2050 рр.) за моделями кліматичного сценарію RCP4.5. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 43-53.

Лобода, Н. С., Кулачок, К. В. (2019) Методичні підходи до оцінки екологічних ризиків на базі використання комплексних показників якості води : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Лобода, Н. С., Смалій, О. В., Катинська, І. В., Котович, О. М. (2019) Оцінка змін якості води по довжині річки Сіверський Донець на початку XXI сторіччя. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 54-68.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2019) Перспективи забезпечення безпеки життєдіяльності людини в межах басейну Куяльницького лиману з урахуванням змін клімату та господарської діяльності : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини", 15-16 травня 2019 р., Одеська державна акдемія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна.

Лопушенко, Р. В. (2019) Можливості використання вітро- та геліоустановок в окремих регіонах України. thesis, ОДЕКУ.

Лоєва, І. Д., Сєрга, Е. М., Школьний, Є. П. (2019) Методи теорії випадкових процесів: навчальний посібник. ТЕС, Одеса.

Ляшенко, Г. В., Данілова, Н. В. (2019) Інформаційні технології в гідрометеорології: до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Ліхачов, К.Д. (2019) Автоматизація виробничого процесу з використанням апаратної платформи Arduino. Розробка програмного забезпечення пристрою. thesis, ОДЕКУ.

М

Майборода, А. А. (2019) Розрахункові характеристики ґрунтового стоку в басейні р. Південний Буг. thesis, ОДЕКУ.

Малик, А.С. (2019) Створення веб сайту інтернет магазину. thesis, ОДЕКУ.

Мамедзаде, А. Я. огли (2019) Вплив зміни клімату на формування екологічних проблем. thesis, ОДЕКУ.

Манукало, В. О., Кульбіда, М. І., Іванов, Б. О. (2019) Удосконалення гідрометеорологічного обслуговування користувачів на основі застосування сучасних інформаційних технологій. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 14-24.

Мартинюк, М. О. (2019) Розрахунки максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. thesis, ОДЕКУ.

Масленніков, С.О. (2019) Розробка ІоТ-проекту системи безпеки будинку. thesis, ОДЕКУ.

Масловський, Є. О. (2019) Умови виникнення смерчів над Одещиною влітку 2018 року. thesis, .

Масімзаде, М.Е. (2019) Розробка інформаційно-пошукової системи для інтернет-магазину по продажу мобільних телефонів. thesis, ОДЕКУ.

Матвієнко, Т.І. (2019) Методичні вказівки для СРС та КР з дисципліни "Теорія динаміки стада риб". ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Матвієнко, Т.І. (2019) Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни: "Теорія динаміки стада риб". ОДЕКУ, Одеса.

Менш, Ю. Є. (2019) Екологічні проблеми поводження з твердими побутовими відходами. thesis, ОДЕКУ.

Мищерикова, К. С., Шепелина, С. И. (2019) Питьевая вода Одессы и юга Одесской области : матеріали конференції. In: IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії", 24 травня 2019 р., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

Молодецький, В.О. (2019) Розробка інформаційної системи інтернет-магазину спортивних товарів. thesis, ОДЕКУ.

Мороз, О. П. (2019) Якість води річки Борова у створі Сєвєродонецьк. thesis, ОДЕКУ.

Мунтян, І. О. (2019) Інвазійні організми як загроза біорізноманіттю Чорного моря. thesis, ОДЕКУ.

Мушак, К.Є. (2019) Розробка системи контролю підготовки спортсменів. thesis, ОДЕКУ.

Міщенко, Н.М. (2019) Синоптична метеорологія: методичні вказівки для навчальної практики з дисципліни «Синоптична метеорологія» та чергування у НБП на тему «Прогноз переміщення баричних утворень». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Міщенко, Ната, Івус, Г. П., Матигін, О. С. (2019) Фізика антициклогенезу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Н

Нагіц, Ю. В. (2019) Еколого - агрохімічна оцінка стану грунтів м. Одеса та Одеської області. thesis, ОДЕКУ.

Нагієв, Т. В. огли (2019) Екологічні ризики морських перевезень нафтопродуктів. thesis, ОДЕКУ.

Найда, К. О. (2019) Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Прип’ять (українська частина). thesis, ОДЕКУ.

Найда, С. С. (2019) Норма річного стоку р. Прип’ять (українська частина). thesis, ОДЕКУ.

Найдіч, О.В. (2019) Методичні вказівки для СРС та КР з дисципліни "Іхтіопатологія(санітарія риб)". ТЕЦ, ОДЕКУ.

Небож, В.І. (2019) Розробка клієнт-серверного додатку для валідації квитків. thesis, ОДЕКУ.

Нестіренко, О.С. (2019) «Розробка інформаційної системи страхової компанії». thesis, ОДЕКУ.

Новоженіна, І.А. (2019) Розробка програмного засобу автоматизованого планування багатоканальних етапів виробничого процесу. thesis, ОДЕКУ.

Нємцев, В.Є. (2019) Створення програми для часової інвентаризації накопичення стійких органічних забруднюючих речовин у довкіллі. thesis, ОДЕКУ.

Нємцова, О. А. (2019) Адміністративно-правове забезпечення управління, використання і охорони природних ресурсів: методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

О

Овчарук, В. А., Тодорова, О. І. (2019) Нормативна база водокористування: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Оліферчук, Б. О. (2019) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Херсон важкими металами. thesis, ОДЕКУ.

Омаров, Т.Е. (2019) Імітаційне моделювання мережевих атак в середовищі CiscoPacketTracer. thesis, ОДЕКУ.

П

ПІсоцький, Є. С. (2019) Формування максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин під впливом викидів промислового підприємства «Елакс» (м.Одеса). thesis, ОДЕКУ.

Павленко, В. В. (2019) Якість води р. Сугоклія для рибогосподарських потреб. thesis, ОДЕКУ.

Павленко, О. П., Юзва, І. М. (2019) Е-урядування. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П., Юзва, І. М. (2019) Бренд-менеджмент. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Пентилюк, Р.С. (2019) Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни "Рибінспекція". ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Пентилюк, Р.С. (2019) Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни "Основи рибоохорони". ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Перегіняк, В. П. (2019) Зміни екологічного стану та гідрохімічного режиму р. Ворона на посту м. Тисмениця за багаторічний період. thesis, ОДЕКУ.

Перелигін, Б. В., Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу виділення полів хмарності на супутниковому знімку за допомогою штучних нейронних мереж”. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В., Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження персептрона”. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В., Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процесу фільтрації синхронізуючих сигналів в супутникових даних за допомогою штучних нейронних мереж". ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В., Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процесу розпізнавання друкованих символів за допомогою штучних нейронних мереж". ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелыгин, Б. В. (2019) Способ создания радиолокационной сети для гидрометеорологического мониторинга атмосферы. Радиотехника, 196. с. 38-45. ISSN 0485-8972

Перелыгин, Б. В. (2019) Способ создания радиолокационной сети для мониторинга атмосферы. In: ХХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 27-31 травня, Одеса.

Перелыгин, Б. В., Боровская, Г. А., Глушков, А. В. (2019) Обоснование процедур обзора пространства наблюдения при системном подходе к построению радиолокационной системы мониторинга атмосферы. Радиотехника, 197. с. 16-30. ISSN 0485-8972

Перепелиця, О.О. (2019) Проектування інтелектуальної системи на основі нечітких знань. thesis, ОДЕКУ.

Пилип`юк, В. В. (2019) ГІС в екології. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Повхович, М. С. (2019) Зміни екологічного сстану та гідрохімічного режиму р. Прут на постах м. Чернівці за багаторічний період. thesis, ОДЕКУ.

Полетаєва, Л. М., Сапко, О. Ю., Сафранов, Т. А. (2019) Оцінка рекреаційного потенціалу пляжних зон Одеської області. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 135-149.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Жигайло, О. Л., Барсукова, О. А., Толмачева, А. В. (2019) Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Крисак, О. О. (2019) Агрокліматична оцінка впливу осінньо- зимового періоду на продуктивність озимої пшениці. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія. 2019р. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Польовий, А. М., Шаблій, О. В., Хоменко, І. А. (2019) Збірник методичних вказівок «Організація навчального курсу в СДН Moodle». Електронне видання. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Польовий, А.М., Божко, Л.Ю., Крисак, О.О. (2019) Агрокліматична оцінка впливу осінньо-зимового періоду на продуктивність озимої пшениці: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7669-29-5

Поляничко, О. В. (2019) Економіко-екологічні засади сталого туризму:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Поляничко, О. В. (2019) Організація туристичної діяльності:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Приходько, В. Ю., Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П. (2019) Екологічні аспекти використання біогазового потенціалу твердих побутових відходів. In: Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія. Полтавська державна аграрна академія, с. 494-499.

Р

Равічев, М.С. (2019) Аналіз природно-заповідного фонду України в контексті сталого розвитку територій. thesis, ОДЕКУ.

Редько, А.М. (2019) Розробка інформаційного порталу вчителя інформатики. thesis, ОДЕКУ.

Риженко, Є. О. (2019) Максимальний стік дощових паводків в басейні Сіверського Дінця в сучасних кліматичних умовах. thesis, ОДЕКУ.

Розмарина, А. Л. (2019) Податки та оподаткування. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Рольщиков, В.Б. (2019) Методичні вказівки до виконання дипломних і магістерських кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Рольщиков, В.Б. (2019) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. Конспект лекцій. Грід-технології. Змістовний модуль №3. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Рольщиков, В.Б. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (частина перша). ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Романенко, Д.О. (2019) Створення інформаційної системи для підприємства «Проектування веб-сайту для аренди автомобілів та яхт». thesis, ОДЕКУ.

Ромащук, Г. О., Рудковська, О. В. (2019) Аналіз впливу хімічних компонентів батарейок на здоров’я людей та довкілля : матеріали конференції. In: IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії", 24 травня 2019 р., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

Рудика, А. М. (2019) Методика попередньої прогностичної оцінки небезпек повеней для суббасейну Нижнього Дніпра в рамках ВРД ЄС та ВПД ЄС. thesis, ОДЕКУ.

Рудковська, О. В., Васильєва, М. Г. (2019) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Неопублікований)

Рудой, В. В. (2019) Фізичне виховання: методичні вказівки до самостійної роботи студентів на тему «Навчання студентів бігу». ОДЕКУ, Одеса.

Русенко, Р. Д. (2019) Аналіз якості вод господарсько-питного призначення Іванівського району Одеської області. thesis, ОДЕКУ.

С

Савченко, Т. І. (2019) Оцінка сучасного стану ґрунтово - рослинного покриву Чернівецької області. thesis, ОДЕКУ.

Сагайдак, М. А., Берлинский, Н. А. (2019) Заносимость подходного канала порта Азовсталь, в районе устья реки Кальмиус (Мариуполь, Украина) : тезисы конференции. In: Science and society: The 9th International conference, February 1, 2019, Hamilton, Canada.

Сагуйченко, О.В. (2019) Розробка сайт-вітрини для приватного підприємства інтер’єрних виробів. thesis, ОДЕКУ.

Салех Алі Абудавах, А. (2019) Характеристика вітрового режиму на станції Одеса-АМСЦ. 2014-2018 рр. thesis, .

Сафранов, Т. А., Приходько, В. Ю., Шаніна, Т. П., Гусєва, К. Д. (2019) SWOT-аналіз екологічної складової урбанізованої території (на прикладі міста Одеса). Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 121-134.

Сафранов, Т. А., Хохлов, В. М., Чугай, А. В. (2019) Без дисципліни: методичні вказівки щодо змісту та оформлення бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 101 «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Саєнко, А.М. (2019) Розробка інформаційної системи Каховського заводу залізо-бетонних виробів. thesis, ОДЕКУ.

Свидерська, С. М., Костюкевич, Т. К. (2019) Моделювання продуктивності агроекосистем та появи шкідників та хвороб: методичні вказівки до виконання практичної роботи «Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування продуктивності картоплі та популяції колорадського жука». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Свириденко, Ю.В. (2019) Розробка інформаційної системи для поліграфічного підприємства «Papyrus». thesis, ОДЕКУ.

Сейідов, Шатлик (2019) Розробка інтерактивного лабораторного практикуму з дисципліни "Комп`ютерні мережі". Розробка циклу лабораторних робіт для вивчення мережевих технологій. thesis, ОДЕКУ.

Семендяк, А. І. (2019) Особливості якості поверхневих та підземних вод Ізяславського району Хмельницької області. thesis, ОДЕКУ.

Семенуха, В. І. (2019) Екологічні проблеми атомної енергетики. thesis, ОДЕКУ.

Семеняга, П. С. (2019) Прогнозування максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна та розробка карт небезпек повеней з метою просторового моніторингу стану водних об’єктів. thesis, ОДЕКУ.

Семергей-Чумаченко, А. Б. (2019) Мезометеорологія та наукастинг: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Сербов, М. Г., Гриб, О. М., Пилип'юк, В. В. (2019) Методологічні підходи та результати оцінки екологічних ризиків забруднення ґрунтів і донних відкладень водних об'єктів Українського Придунав′я : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Серга, Э. Н., Серга, И. Н. (2019) Зоны интенсивных взаимодействий над Северной Атлантикой, поверхность 700 гПа, ноябрь. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 25-33.

Синьогуб, М.О. (2019) Автоматизація виробничого процесу з використанням апаратної платформи Arduino. Проектування і зборка схеми пристрою. thesis, ОДЕКУ.

Скобяк, А. В. (2019) Оцінка якісного стану р. Рів за гідрохімічними показниками. thesis, ОДЕКУ.

Скульський, В. В. (2019) Сучасний моніторинг парникових газів в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Смірнова, К. В. (2019) Менеджмент і адміністрування.МВ до СРС та курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К.В. (2019) Кадровий менеджмент. МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Снесар, А. В, (2019) Оцінка впливу окремих забруднюючих речовин атмосферного повітря на тривалість життя людини (на прикладі міста Одеса). thesis, ОДЕКУ.

Солом`янчук, О. А. (2019) Оцінка екологічної безпеки експлуатації кар’єру будівельних матеріалів. thesis, ОДЕКУ.

Сотнікова, Є. С. (2019) Перспективи розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Одеській області (на прикладі Кодимського району). thesis, ОДЕКУ.

Софронков, А. Н., Васильева, М. Г., Рудковськая, Е. В., Гриб, Е. А. (2019) Влияние текстуры электрода на его активность в реакции электроокисления гидразина : Conference papers. In: 6th International Scientific Conference “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”, April 19, 2019, Stuttgart, Germany.

Софронков, А. Н., Калинчак, В. В., Васильева, М. Г., Гриб, Е. А. (2019) Активность прессованных никелевых электродов среднетемпературных топливных элементов : Материалы конференции. In: Дисперсные системы : XXVIII Международная научная конференция, 16-20 вересня 2019 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Софронков, О. Н., Васильєва, М. Г. (2019) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Неопублікований)

Софронков, О. Н., Рудковська, О. В., Васильєва, М. Г., Гриб, К. О. (2019) Утилізація відходів, які залишаються після отримання біодизелю : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Стасюк, Л. В. (2019) Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Десна і визначення його розрахункових характеристик. thesis, ОДЕКУ.

Степаненко, С. М., Гриб, О. М. (2019) Досвід і перспективи використання в Одеському державному екологічному університеті приладу AQT420 фірми Vaisala Oyj для моніторингу якості повітря : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Степаненко, С. Н., Владимирова, О. Г. (2019) СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Стоянова, О. С. (2019) Якість води р. Кодима в сучасний період. thesis, ОДЕКУ.

Студенова, К. С. (2019) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса діоксидом сірки за інтегральними показниками. thesis, ОДЕКУ.

Сурду, І.Р. (2019) Розробка бази даних рухомого складу і водіїв КП «ОМЕТ». thesis, ОДЕКУ.

Сімутін, А. М. (2019) Розробка методики короткострокових прогнозів щоденних рівнів води по методу відповідних рівнів води на р. Дністер. thesis, ОДЕКУ.

Т

Тагієва, Л.Е. (2019) Розробка системи імітаційного моделювання вантажоперевезень підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Талибов, В.О. (2019) Розробка інформаційної системи дизайнерської компанії «ARCHITECT». thesis, ОДЕКУ.

Тарасов, А.В. (2019) Автоматизація роботи складу підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Тарчинська, Ю.В. (2019) Розробка програмного додатку для планування дитячого ра-ціону. thesis, ОДЕКУ.

Ткач, С. С. (2019) Оцінка сучасного стану забруднення ґрунтового - покриву Чернігівської області важкими металами. thesis, ОДЕКУ.

Ткач, Т. Б. (2019) Інформатика та комп'ютерна техніка: конспект лекцій для спеціальності 242 - "Туризм". ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Ткаченко, Л. М. (2019) Становлення і розвиток політики сталого розвитку. thesis, ОДЕКУ.

Тодорова, О. І. (2019) Фізична гідрологія: Методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Томчук, Т. І. (2019) Шумове забруднення, як екологічна проблема урбанізованих територій. thesis, ОДЕКУ.

Третьякова, В. В. (2019) Біопаливо - альтернативний енергетичний ресурс сучасності. thesis, ОДЕКУ.

Турчин, В.С. (2019) Розробка програми підбору системи кондиціювання повітря будинку. thesis, ОДЕКУ.

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С. (2019) Очікувані гідроекологічні умови в Тилігульському лимані у ХХІ сторіччі. In: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя», 17-18 жовтня 2019 р., Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, О.А. (2019) Методичні вказівки для СРС та КР з дисципліни: "Економічна діяльність підприемст рибництва". ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О.А. (2019) Методичні вказівки для СРС та КР з дисципліни "Економічна діяльність підприемств рибництва". ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О.А. (2019) Методичні вказівки для СРС та КР з дисципліни "Фізіологія риб з основами гістології". ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О.А., Безик, К.І. (2019) Методичні вказівки для СРС та КР з дисципліни Гідробіологія. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, Ю. С. (2019) Імітаційне моделювання відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 109-120.

Тучковенко, Ю. С., Кушнір, Д. В. (2019) Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за умов відновлення стоку річки Великий Куяльник. In: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя», 17-18 жовтня 2019 р., Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2019) Станції біологічного очищення стічних вод мегаполісу Одеса як джерело біогенного забруднення морського середовища. In: VII-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових праць, 25-27 вересня, Вінниця: ВНТУ.

Ф

Федорова, Г. В. (2019) Впровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти України : тези доповідей. In: VIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 3-4 жовтня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Федорова Г. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85060 "Навчальний посібник "Біогеохімія"". Заявка № 86034 від 13.12.2018 р.

Федорова, Г. В. (2019) Биогеохимия как наука и учебная дисциплина в свете Discovery Science и ее современные реалии : сборник статей международной конференции. In: Proceedings of articles the international scientific conference "Advances of Science", 5 April 2019, Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Фульга, Р. І. (2019) Якість води р. Сухоклія для рибогосподарських потреб. thesis, ОДЕКУ.

Х

Хмельницька, Д. Ю. (2019) Мінімальний стік річок теплого і холодного періодів в басейні р. Південний Буг. thesis, ОДЕКУ.

Ц

Царьова, А.О. (2019) Розробка ігрового додатку під операційну систему Андроїд. thesis, ОДЕКУ.

Цушко, В.Є. (2019) Розробка персональної сторінки сайту для музичного виконавця. thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чебану, А.В. (2019) «Сучасний стан та перспективи використання рибних ресурсів озера Катлабух». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Чернова, К. О. (2019) Система нормування антропогенного навантаження на атмосферне повітря в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Чернякова, О. І. (2019) Методи захисту атмосфери: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І., Грабко, Н. В., Наконечна, З. В. (2019) Моніторинг довкілля. Збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Чокан, Л. О. (2019) Хімія:Методичні вказівки для дистанційного навчання з дисципліни «Хімія» для слухачів підготовчого відділення Частина 3. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В., Колісник, А. В., Наконечна, З. В. (2019) Моніторинг довкілля. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р., Погорелова, М. П. (2019) Довгострокові гідрологічні прогнози: методичні вказівки до практичних занять за темою «Довгострокові прогнози меженного стоку річок». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Шангіна, С. В. (2019) Оцiнка рeкрeацiйно-туристичної привабливостi тeриторiй i об’єктiв при-родно-заповiдного фонду Пiвнiчно-Захiдного Причорномор’я. thesis, ОДЕКУ.

Шаніна, Т. П., Вовкодав, Г. М., Кузьмина, В. А. (2019) Урбоекологія. Методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П., Приходько, В. Ю., Кузьмина, В. А. (2019) Урбоекологія. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П.В., Соборова, О.М. (2019) Методичні вказівки для СРС та КР "Марикультура". ОДЕКУ, Одеса.

Шидивар, Т. В. (2019) Імплементація Європейського законодавства з оцінки впливу на довкілля в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Шинкаренко, М. К. (2019) Шляхи вилучення і утилізації вторинних матеріальних ресурсів з потоку твердих муніципальних відходів в Одеській області. thesis, ОДЕКУ.

Шпак, М. І. (2019) Розробка системи штучного зору для управління рухомим об’єктом. thesis, Одеський державний екологічний університет.

Щ

Щербачук, В.М. (2019) Максимальний стік весняного водопілля в суббасейні Нижнього Дніпра. thesis, ОДЕКУ.

Щуренко, Д. А. (2019) Оцінка якості вод р. Уди в межах Харківської області. thesis, ОДЕКУ.

Ю

Юрасов, С. М. (2019) Методи оцінки якості природних вод. Збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Юрасов, С. М. (2019) Моделювання та прогнозування стану водного середовища. Збірник методичних вказівок до практичних занять. Частина 2. ОДЕКУ, Одеса.

Юрасов, С. М. (2019) Моделювання та прогнозування стану довкілля. Розділ 2. Моделювання та прогнозування стану водного середовища: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Юшанов, Д.О. (2019) Створення застосування для роботи з ГІС «Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області». thesis, ОДЕКУ.

Я

Ярмольська, О. Є., Колосовська, В. В. (2019) Екологія рослин з основами ботаніки та фізіологфї: методичні вказівки до виконання курсового проекту,для студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Яров, Я. С. (2019) Якість води в нижній ділянці р. Барабой за даними спеціальних спостережень на початку ХХІ сторіччя : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Цей список був створений у Sat Nov 16 10:25:14 2019 MSK.