Eprints Repo

Items where Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 458.

Danova, T. E. and Perelygin, B. V. (2016) Substantiation of requirements to the wavelength of radar monitoring for hydrometeorological purposes. Radioelectronics and Communications Systems, 59 (7). pp. 309-318. ISSN 0735-2727

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Васильева, М. Г. (2016) Электрохимические и каталитические свойства системы LixMo2-xO6. In: XXVII Международная научная конференция "Дисперсные системы", 19-23 сентября 2016 г., ОНУ, Одесса.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Федоренко, А. В. (2016) Беспламенное горение газовоздушных смесей при параллельном образовании продуктов реакций : материалы конференции. In: XXVII Международная научная конференция "Дисперсные системы", 19-23 сентября 2016 г., ОНУ, Одесса.

Тучковенко, О. А. (2016) Іхтіофауна та аквакультура в Тилігульському лимані. In: Матеріали ІХ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 вересня 2016 р., Одеса.

Sofronkov, A. N. and Gavdzik, A. (2016) Catalyst of oxygen electrode of fuel cell on the basis of vanadium pentoxide. In: 8th international conference on materials science and condensed matter physics, 12-16 September 2016, Chisinau.

Нажмудінова, О. М. (2016) Процеси туманоутворення на АМСЦ Миколаїв. Фізична географія та геоморфологія, 3(83). pp. 88-94. ISSN 0868-6939

Бургаз, О. А. (2016) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕЛЬ-НІНЬО-ПІВДЕННОГО КОЛИВАННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ВМІСТОМ ОЗОНУ У ЗАХІДНОМУ СЕКТОРІ ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ. Молодий вчений, 9. pp. 115-118. ISSN 2304-5809

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Гавдзик, А. and Гайда, С. (2016) Применение металл-воздушных элементов в качестве источников энергии : матеріали конференції. In: ІII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2016)", 13-15 вересня 2016 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Пентилюк, Р. С. (2016) Актуальні аспекти створення гідроекосистем штучного походження. In: Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 вересня 2016 р., Одеса.

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67090 Звіт про науково-дослідну роботу "Удосконалення методів побудови систем одержання і обробки вимірювальної інформації з метою моніторингу навколишнього середовища", Етап 3: "Основи побудови радіолокаційної інформаційної системи моніторингу навколишнього середовища (заключний)". 09.08.2016.

Губанова, О. Р. (2016) Організаційно-економічні заходи стимулювання збору вторинних ресурсів на прибережних територіях. In: Міжнародна науково-практична конференція «Містобудівне планування і управління прибережними територіями», 19-20 вересня 2016, смт. Сергеевка.

ОДЕКУ (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Моделювання екстремальних гідрологічних явищ (паводків та посух) на території гірських регіонів України в умовах сучасних змін клімату. Обґрунтування теоретичної бази для нормування паводків і посух у гірських районах України (проміжний)» № 66452. 66452.

Кушниренко, И. Ю. and Кантаржи, Н. И. (2016) Современные проблемы развития и практического применения языковых прав национальных меньшинств как весомый показатель реализации этнополитики украинского государства. GISAP: Sociological, Political and Military Sciences, 9. pp. 24-26.

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2016) Обоснование требований к длинам волн радиолокационного мониторинга в гидрометеорологических целях. Известия вузов. Радиоэлектроника, 59 (7). pp. 37-50. ISSN 0021-3470

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Дмитренко, А. П. and Сухов, О. О. (2016) Характеристика вітрових аномалій над Україною у тепле півріччя. Scientific Journal «ScienceRise», №7 (1 (24)). pp. 11-15. ISSN ISSN(е): 2313-8416

Лещенко, А. В. and Сєбов, В. В. and Гриб, О. М. (2016) Оцінка іонного стоку річки Великий Куяльник та хімічного складу ропи Куяльницького лиману за архівними даними : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 6-15 квітня 2016 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Федорова, Г. В. and Денисенко, О. О. (2016) Хімічний склад питних мінеральних вод монастирських джерел : збірник центру наукових публікацій «Велес», частина 1. In: ІI міжнародна науково-практична конференція: "Наука і сучасність: виклики глобалізації", 29 червня 2016 р., Київ.

Софронков, А. Н. and Калинчак, В. В. and Васильева, М. Г. and Шевченко, С. В. (2016) Исследование оксида молибдена с добавками щелочных металлов в качестве катализатора кислородного электрода : збірник центру наукових публікацій «Велес», частина 1. In: ІI міжнародна науково-практична конференція: "Наука і сучасність: виклики глобалізації", 29 червня 2016 р., Київ.

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66065 . «Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін (проміжний)"». 14.06.2016 р.

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання за всіма напрямами підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2016) Гідрохімічні показники та якість вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська, озера пересипу). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). pp. 42-49. ISSN 2306-5680

Одеський державний екологічний університет (2016) Патент на корисну модель № 112589 "Спосіб переробки відпрацьованих шин". Заявка № u 2016 05870.

Перелигін, Б. В. and Кузніченко, С. Д. (2016) «Розробка автоматизованого робочого місця (АРМ) на базі ГІС програмного комплексу по водним та меліоративним об’єктам Одеської області» Звіт за госпдоговірним проектом. ДР № 0116U007905. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Демьяненко, С. Г. and Агаев, А. Н. (2016) Экологическая составляющая конкурентоспособности. In: Intetnational scientific conference The development of international competitiveness: state,region,enterprise, 16 декабря 2016, Lisbon.

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2016) Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник. Звіт про НДР. ДР № 0116U007904. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2016) Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: частина (лот) 1 - гідрологічне обстеження. Звіт про НДР. ДР № 0116U007903. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Дем'яненко, С. Г. and Агаєв, А. Н. (2016) Екологізація споживання як чинник сталого розвитку. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження ефективності факторів зростання конкурентоспроможності економіки: теорії та пропозиції", 25-26 листопада 2016 р., м. Київ.

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2016) Спектрально-временной анализ 50-тысячелетнего ряда температуры воздуха. In: Всероссийская научная конференция посвященная памяти профессора А.А. Величко "Пути эволюционной географии", 23-25 ноября 2016 г., Москва.

Костюкєвич, Т. К. and Мельник, І. Ю. (2016) Вплив агрометеорологічних умов на стан озимого жита в осінній період в Рівненській області. In: ІV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 17 листопада 2016, м. Умань.

Глушкова, Н. М. (2016) Здоровий спосіб життя – запорука успішної діяльності майбутнього фахівця вищої кваліфікації. In: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 листопада 2016, Одеса.

Sofronkov, A. N. and Gajda, S. and Vasilieva, M. (2016) Fuel cells as perspective energy sources : материалы конференции. In: Topical areas of fundamental and applied research IX / IX международная научно-практическая конференция "Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований", 11-12 июля 2016 г., North Charleston, USA.

Поляничко, Е. В. (2016) Ветроэнергетика как путь улучшения электробаланса в Украине. In: Міжнародна науково-практична конференція " Маркетингові комунікації та логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі ", 9 листопада 2016, м.Дніпро.

Soborova, Olga and Liashenko, Vitalii (2016) Evaluation of Radiation – Thermal Resources during A Grapes Growing Period. International Journal of Engineering Research and Development, 1. pp. 44-49. ISSN 2278-800X

Мирошниченко, М. І. (2016) До проблеми адекватності перекладу технічних термінів. Актуальные научные исследования в современном мире., 10 (Ч.5). pp. 104-109. ISSN 2524-0986

Bubnov, Igor and Khalilov-Chouvaeva, Julia (2016) The problem of national identity in conditions of the crisis of the European multiculturalism policy. GISAP: Sociological, Political and Military Sciences, 8. pp. 22-27. ISSN 2054-6440

Перелыгин, Б. В. and Боровская, Г. А. and Лужбин, А. М. (2016) Анализ требований потребителей к видам и характеристикам информации, получаемой от метеорологической радиолокационной системы мониторинга. Радиотехника, 187. pp. 58-65. ISSN 0485-8972

Андрущенко, О. С. (2016) Определение энергосберегающего потенциала фьючерсов. In: Міжнародна науково-практична конференція Economy and society: modern foundation for human development, 31 жовтня 2016 р., м. Лейпциг, Німеччина.

Андрущенко, О. С. (2016) Визначення енергозберігаючого потенціалу опціонів. In: Міжнародна науково-практична конференція Маркетингові комунікації та логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі, 20-21 жовтня 2016 р., м. Дніпро, Україна.

Бургаз, О. А. (2016) ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ПОЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 10. pp. 31-36. ISSN 2304-5809

Перелыгин, Б. В. (2016) Методология построения радиолокационной системы мониторинга окружающей среды на основе единого радиолокационного поля над территорией Украины. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій:", 21–23 вересня 2016 р., Запоріжжя.

Шевченко, С. В. and Васильєва, М. Г. (2016) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до СРС та варіантами завдань контрольної роботи для студентів І курсу заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання за усіма напрямами підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Федорова, Г. В. and Гортен, А. Г. (2016) Визначення стану повітря українських міст за пошкодженнями та усиханням голок сосни звичайної як радіо- та газочутливого біоіндикатора атмосфери : матеріали конференції. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство", 12-13 травня 2016 р., Київ.

Бубнов, І. В. (2016) Соціально-правові чинники щодо протидії плагіату в науково-освітній сфері України. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції., 16 травня 2016 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2016) Методичні вказівки щодо підготовки до СРС, виконання індивідуальних завдань та підготовки до семінарських занять для студентів 2 курсу, напрям підготовки «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Федорова, Г. В. and Гюльахмедова, К. Р. (2016) Технофільність неметалів як показник стану техногенезу та глобальних екологічних загроз біосфері : матеріали конференції. In: Міжнародна Інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)", 4-10 травня 2016 р., Вінниця.

Федорова, Г. В. and Комаренко, А. Д. (2016) Характеристика сучасного техногенезу за величинами технофільності металів : матеріали конференції. In: Міжнародна Інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)", 4-10 травня 2016 р., Вінниця.

Федорова, Г. В. (2016) Сучасні проблеми викладання «Хімії з основами біогеохімії» для екологічних спеціальностей в умовах інноваційного розвитку суспільства : матеріали конференції. In: Міжнародна Інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)", 4-10 травня 2016 р., Вінниця.

Поляничко, Е. В. (2016) Природный капитал в рекреационно-туристической сфере Украины. In: ХІ Международная научно-практическая конференция "Наука сегодня: теория, практика, инновации", 1 мая 2016, г.Москва.

Кантаржи, Н. И. (2016) Формирование коммуникативных способностей студентов методами игровых технологий в процессе обучения. In: Наука сегодня: теория, практика, инновации. XI Международная научно-практическая конференция., 1 мая 2016 г., Москва.

Костік, В. В. (2016) Загальна хімія з основами геохімії : збірник методичних вказівок до самостійної роботи студентів та практичних занять. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Федорова, Г. В. and Денисенко, А. А. (2016) Уникальность святых вод монастырских источников: миф и реальность : матеріали конференції. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство", 12-13 травня 2016 р., Київ.

Жавнерчик, О. В. (2016) Концептуальні засади екологізації сільськогосподарського природокористування. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 4-13 травня 2016 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2016) Шляхи вирішення проблеми роздільного збору небезпечних побутових відходів. In: ХVІ наукова конференція "Конференція молодих вчених ОДЕКУ", 4-13 травня 2016 р., м. Одеса, Україна.

Андрущенко, О. С. (2016) Ефективність пільгового кредитування енергозберігаючих заходів. In: XV наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 4-13 травня 2016 р., м. Одеса, Україна.

Костюкєвич, Т. К. (2016) Вплив агрометеорологічних умов весняно-літнього періоду на формування врожайності озимого жита в Житомирській області. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, економічний та соціальний аспекти", 28 квітня 2016 р., м. Полтава.

Великодный, С. С. and Сырчин, Д. А. (2016) Методы лингвистического транслирования языковых конструкций. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 20-22 квітня 2016 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Нєвєйкіна, Г. І. (2016) К вопросу о развитии личностных особенностей студентов в аспекте гуманизации системы образования. In: Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 21 квітня 2016 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2016) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. In: Матеріали XXI міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 21-22 квітня 2016 р., Одеса.

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2016) Гармонический анализ нестационарного ряда температурной палеореконструкции для центральной части Гренландии. Ученые записки Казанского университета, 158 (2). pp. 293-310. ISSN 1815-6159

Михайленко, В. І. and Федорова, Г. В. (2016) Застосування інформаційних технологій для вирішення прикладних завдань біогеохімії та екології при оцінці глобального техногенезу : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 20-22 квітня 2016 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2016) Методичні вказівки щодо виконання СРС та написання контрольної роботи з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі» для магістрів заочної форми навчання за напрямом підготовки:«Науки про землю»,«Екологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Троян, А. О. (2016) Українська мова (за професійним спрямуванням). Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-033-8

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять та виконання міжсесійної контрольної роботи студентами 2-го та 3-го курсів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Філософія» за усіма напрямками підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» для студентів 2- го курсу заочної форми навчання. Напрям підготовки « «Менеджмент». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Бубнов, І. В. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кушниренко, И. Ю. (2016) Этнополитическая ситуация современной Украины. In: Научные открытия 2016. XII Международная научно-практическая конференция., 3 июня 2016 г., Москва.

Дубінєнко, І. М. and Губанова, О. Р. (2016) Задіяння природоохоронного потенціалу аутсорсингу в реформування житлово-комунального господарства України. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів», 1-3 червня 2016, м.Одеса.

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2016) Хімічний склад та якість вод у басейні Куяльницького лиману в умовах водогосподарської діяльності : матеріали конференції. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів", 1-3 червня 2016 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Слободянюк, О. Р. (2016) Методичні вказівки щодо організації дистанційної форми навчання з дисципліни «Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах» для магістрів заочної форми навчання за напрямом підготовки:«водні біоресурси та аквакультура». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2016) Ідентифікація та мінімізація фонових екологічних небезпек аграрного землекористування. In: Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління, 17-18 червня 2016 р., м. Львів, Україна.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Федоренко, А. В. (2016) Области работы каталитического платинового газоанализатора аммиака : тези доповідей. In: 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-7) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), 30 травня - 3 червня 2016 р., ОНУ ім. І. І. Мечнікова, м. Одесса.

Перелыгин, Б. В. (2016) Построение и оптимизация радиолокационной системы мониторинга окружающей среды. In: XVII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 23 — 27 мая 2016 г., Одесса.

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Калинчак, В. В. and Васильева, М. Г. and Баклан, В. Ю. (2016) Перспективы применения топливных элементов на транспорте : збірка матеріалів. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті" MINTT-2016, 24-26 травня 2016 р., Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна.

Куваєва, В. О. and Клепатська, В. В. (2016) Перспективи застосування IT для вирішення проблем енергоефективності та енергозбереження. In: Х Міжнародна науково-практична конференція "Спецпроект: аналіз наукових досліджень", 23-24 травня 2016 р., м. Київ.

Мирошниченко, М. І. (2016) Українська мова за професійним спрямуванням у структурі вищої освіти студентів юридичних спеціальностей. In: Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 19-20 травня 2016 року, м. Тернопіль.

Плетос, С. В. (2016) Методи використання земельних ресурсів міських агломерацій на прикладі Одеського регіону. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграційна система освіти,науки і виробництва", 19-20 травня 2016 р., м. Тернопіль.

Краснянська, Н. Д. (2016) Гендерні відносини як предмет соціологічного аналізу. In: Сьома міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальній сфері», 16 травня 2016, Одеса, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2016) Застосування активних соціально - психологічних методів в екологічному вихованні. In: « Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції., 16 травня, 2016 р., Одеса.

Федорова, Г. В. and Смокова, В. Д. (2016) Оцінка якості середовища м. Одеса за показником флуктуюючої асиметрії біоіндикатора клена гостролистого : матеріали конференції. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство", 12-13 травня 2016 р., Київ.

Божко, Л. Ю. and Крисак, О. О. (2016) Вплив змін клімату на формування продуктивності озимої пшениці в Степовій зоні України. In: ПГАА, 2016, м. Полтава.

Польовий, А. М. and Альхов, О. М. and Бондар, О. В. (2016) Агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в Житомирський області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Гомон, А. С. (2016) Оцінка агрокліматичних умов формування ярого ячменю в Лісостеповій зоні. In: XXХІІI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А. and Колун, А. О. (2016) Моделювання продуктивності ярого ячменю в Житомирській області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 декабря 2016 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Журавська, Х. В. (2016) Агрометеорологічні умови вирощування цукрового буряку в Полтавській області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Євдокімова, Ю. В. (2016) Агроекологічна оцінка вирощування соняшнику у Східному Степу України. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Кушнаренко, І. О. and Іванчикова, Н. І. (2016) Оцінка впливу кліматичних змінна агрокліматичні ресурси в Степу України. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Польовий, А. М. and Лісовська, І. А. (2016) Агроекологічні умови вирощування картоплі в Вінницькій області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии»., 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Ляшенко, Г. В. and Камка, І. О. and Куковиця, О. В. (2016) Просторовий розподіл ресурсів тепла і вологи під впливом елементів рельєфу в Одеській області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии»., 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Ляшенко, Г. В. and Яремов, С. І. and Вишневський, О. В. and Шиндер, В. (2016) Оцінка ресурсів тепла і вологи виноградарських регіонах України. In: XXХІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

Ляшенко, Г. В. and Соборова, О. М. (2016) Вплив добового режиму температур на вміст цукру і кислотність урожаю винограду. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Пічкур, А. В. (2016) Агрокліматичні умови вирощування цукрового буряку в Поліській частині Сумської області приреалізації сценарію А2. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

Павленко, М. Ю. (2016) Інтегроване управління природокористуванням: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів (для магістрів денної і заочної форм навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Великодний С. С. (2016) Патент на корисну модель № 109897 "Спосіб розмітки під отвори". Заявка № u 2016 03538 від 04.04.2016 р. Опубліковано 12.09.2016 р. Бюлетень № 17.

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. and Маринин, Е. И. and Ляшенко, В. О. (2016) Тенденция влияния изменения климата на урожайность винограда. In: Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия им.В.Е.Таирова», 2016, Одеса.

Ярмольська, О. Є. (2016) Мінливість урожаїв томатів в Україні. Физиология растений и генетика, 1 (48). pp. 75-80. ISSN 2308-7099

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2016) Основи біофізики: Робоча програма навчальної практики з дисципліни. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Лімонов, О. С. and Перелигін, Б. В. and Пустовіт, Т. М. and Дяченко, К. О. (2016) Інтелектуальні системи моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. І частина. «Системи моніторингу навколишнього середовища». ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-006-2

Лімонов, О. С. and Пустовіт, Т. М. and Дяченко, К. О. (2016) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Сафранов, Т. А. and Берлінський, М. А. (2016) Можливості таласотерапії в умовах Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря. In: Міжнародна науково-практична конференція "Містобудівне планування і управління прибережними територіями", 19-20 вересня 2016 р., смт. Сергіївка Одеської обл.

Кузніченко, С. Д. and Терещенко, Т. М. and Коваленко, Л. Б. (2016) Використання математичного моделювання в процесах переробки вторинних полімерів. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського., 5 (100). pp. 87-91.

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Ignatenko, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Svinarenko, A. A. (2016) Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on the methods of chaos theory: general conceptions. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 1 (2). pp. 115-120. ISSN 2414-5955

Serga, I. N. and Kulakli, T. A. and Smirnov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. (2016) Relativistic theory of spectra of usual and exotic atoms: nitrogen hyperfine transitions energies. Photoelectronics, 25. pp. 34-39. ISSN 0235-2435

Smirnov, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Ignatenko, A. V. and Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. (2016) Spectroscopy of the complex autoionization resonances in spectrum of beryllium. Photoelectronics, 25. pp. 26-33. ISSN 0235-2435

Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. and Chernyakova, Yu. G. and Buyadzhi, V. V. (2016) Methodical instructions for self-sufficient work of students and tests performance and distance learning in the discipline «Higher Mathematics» Part 2 for the 2nd year students of the extramural studies and distance learning (all directions of training). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Вітавецька, Л. А. and Чернякова, Ю. Г. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Вища математика" розділ "Теорія імовірності та математична статистика" для студентів II курсу. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Флорко, Т. О. and Башкарьов, П. Г. and Чернякова, Ю. Г. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і практичних робіт з дисципліни "Вища математика" розділ «Числові та функціональні ряди» для студентів ІІІ курсу (інтегровані). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2016) The assesment of the impact of irrigation on soil - vegetation cover in Dnepropetrovsk region. Journal of acta facultatis studiorum humaninatis et naturae universitatis presoviensis. University of Presov. Natural sciences. Biology-ecology, XI.III. pp. 49-52.

Кузьмина, В. А. and Прикуп, Л. О. (2016) Оцінка стану земель Одеської області з врахуванням організації різних типів угідь. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (19). pp. 169-173.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2016) Прояви дії скандинавського коливання на території України : матеріали конференції у 3-х частинах. – Ч. 3. ISBN 978-966-916-157-4. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», 28-29 жовтня 2016 р., м. Київ, Україна.

Глушков, О. В. and Великодний, С. С. and Буяджи, В. В. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курсу денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Великодний, С. С. and Буяджи, В. В. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курсу заочної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Kvasikova, A. S. and Mansarliysky, V. F. and Kuznetsova, A. A. and Dubrovskaya, Yu. V. and Ponomarenko, E. L. (2016) New quantum approach to determination of the molecular spectral constants and probabilities for cooperative vibrationrotation-nuclear transitions in spectra of diatomics and the hadronic molecules. Photoelectronics, 25. pp. 141-148. ISSN 0235-2435

Сафранов, Т. А. and Поліщук, А. А. and Гусєва, К. Д. (2016) Balanced mineral composition as an indicator of drinking water quality. Journal of acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universiatis presoviensis. Natural Science. Biology – Ecology, XLIII. pp. 96-104.

Bystryantseva, A. N. and Khetselius, O. Yu. and Dubrovskaya, Yu. V. and Vitavetskaya, L. A. and Berestenko, A. G. (2016) Relativistic theory of spectra of heavy pionic atomic systems with account of strong pion-nuclear interaction effects: 93Nb, 173Yb, 181Ta , 197Au. Photoelectronics, 25. pp. 56-61. ISSN 0235-2435

Жавнерчик, О. В. (2016) Міжнародні економічні відносини (Вступ до фаху). Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2016) Базові методи реінжинірингу програмних компонентів. In: V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-Одеса-2016)", 20-22 вересня 2016, м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2016) Менеджмент і адміністрування (Менеджмент).МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Великодный, С. С. (2016) Модели и методы интерполяции сложных геометрических контуров для систем автоматизированного проектирования формообразования деталей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 20-22 квітня 2016 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Волкова, А. О. (2016) Адміністративний менеджмент : методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Волкова, А. О. (2016) Адміністративний менеджмент : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Гурська, Л. М. (2016) Короткострокові прогнози погоди: методичні вказівки для самостійної роботи студентів (дистанційна форма навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Сербов, М. Г. (2016) Перспективы товарного осетроводства в северо-западном Причерноморье. In: Международная научно-практическая конференция «Аквакультура осетровых: современные тенденции и перспективы», 18 мая 2016 г., Херсон.

Ільїна, В. Г. (2016) Екологічна політика: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. (2016) Моніторинг довкілля: методичні вказівки по виконанню контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2016) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2016) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Онищенко, С. М. (2016) Моделювання інформаційного сполучення компонентів SCADA-систем. In: ХІІ Міжнародна конференція "Стратегія якості у промисловості і освіті", May 30 - June 2, 2016, Varna, Bulgaria.

Пономаренко, О. Л. (2016) Інженерна графіка: методичні вказівки з елементами дистанційного навчання для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Пустовіт, Т. М. (2016) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Великий, В. І. and Перелигін, Б. В. (2016) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок для виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Біляков, І. В. (2016) Вплив рибоядних птахів на стан запасів промислових риб у дельті Дністра. In: Матеріали ІХ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 вересня 2016 р., Одеса.

Матвієнко, Т. І. (2016) Вирощування риб в умовах замкнутого водозабеспечення. In: Матеріали ІХ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 вересня 2016 р., Одеса.

Чокан, Л. А. (2016) Методические указания к изучению раздела «Практические аспекты экологии» дисциплины «Основы экологии» для слушателей-иностранцев подготовительного отделения. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Нагаєва, С. П. and Романчук, М. Є. (2016) Забезпечення екологічної безпеки: методичні вказівки по організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Филиппова, О. В. (2016) Методические рекомендации по дисциплине «Русский язык» (по теме «Знакомимся с русской и украинской литературой») для слушателей-иностранцев подготовительного отделения. Часть II. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Перелигін, Б. В. (2016) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. and Гор`єв, С. А. (2016) Радіометеорологічний моніторинг: методичні вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Галич, Є. А. and Гончарова, Л. Д. (2016) Прикладна кліматологія (Загальна циркуляція атмосфери і теорія клімату: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Галич, Є. А. (2016) Аерокліматологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-038-3

Бояринцев, Є. Л. (2016) Спецрозділи гідрологічних розрахунків: методичні вказівки з самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2016) Екологічні основи меліоративного проектування: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента та виконання контрольної роботи заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Нажмудінова, О. М. (2016) Синоптична метеорологія: методичні вказівки для чергувань в НБП на тему «Прогноз напрямку і швидкості вітру біля поверхні землі та на висотах». [Teaching Resource]

Дружиніна, В. М. and Берлінський, М. А. (2016) Формування імпактних зон у акваторіях Одеської області, антропогенний вплив на екосистему Чорного моря. In: IV Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", м. Харків.

Шаменкова, O. I. (2016) Виконання курсового та дипломного проектування і магістерської роботи: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Балан, Г. К. (2016) Географія: Методичні вказівки для проведення практичних занять "Земля в космічному просторі, форма, розміри та види руху Землі і їх наслідки". Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2016) Системний аналіз якості навколишнього середовища: Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи для магістрів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2016) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Чугай, А. В. (2016) Джерела екологічної небезпеки: до самостійної роботи студентів і контрольної роботи (заочна форма навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2016) Екологізація антропогенної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2016) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни, студентами заочної форми навчання. Частина 3 (ЗМ-3). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2016) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання. Частина 2 (ЗМ 2). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2016) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання. Частина 1 (ЗМ-1). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Міщенко, Н. М. (2016) Синоптична метеорологія: методичні вказівки "Розрахунок кількісних характеристик полів метеовеличин за даними об’єктивного аналізу та картами погоди". Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Сербов, М. Г. and Шекк, П. В. (2016) Організація спортивного і любительського рибальства та створення культурних рибних господарств : підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. and Курышина, В. Ю. (2016) Расчет скорости ветра в нижнем 300-метровом слое атмосферы по данным метеорологических наблюдений. Український гідрометеорологічний журнал (17). pp. 23-30. ISSN 2311-0902

Хохлов, В. М. and Тучковенко, Ю. С. (2016) Типова програма навчальної практики «Наукова і науково-педагогічна практика» для аспірантів за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2016) Вплив кліматичних змін на водні ресурси Північно-західного Причорномор'я у сценарних умовах (за RCP4.5 та RCP8.5). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (41). pp. 48-58. ISSN 2306-5680

Степаненко, С. М. (2016) Водний режим та та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману. Вступ. In: Водній режим та гідрологічні характеристики Куяльніцького лиману: монографія/ За ред. Лободи Н.С., Гопченко Є.Д. ТЕС, Одеса, pp. 7-14.

Хохлов, С. М. (2016) Ветеринарія та ветсанекспертиза у рибництві : Конспект лекцій. БЗМ «Ветеринарія та гігієна у рибництві». Одеський державний екологічний університет, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-068-0

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2016) Відтворення та використання гідробіоресурсів : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-067-3

Нємцова, О. А. (2016) ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Свидерська, С. М. (2016) Моделювання продуктивності агрофітоценозів та впливу агрометеорологічних умов на розвиток шкідників та хвороб: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-036-9

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Моделювання екстремальних гідрологічних явищ (паводків та посух) на території гірських регіонів України в умовах сучасних змін клімату. Обґрунтування теоретичної бази для нормування паводків і посух у гірських районах України (проміжний)» № 66452. 66452.

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка теоретичної моделі формування катастрофічних водопіль на території України в умовах глобальних змін клімату (заключний)» № 64865. 64865.

Нємцова, О. А. (2016) Процесуально-правова відповідальність: Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Мансарлійський, В. Ф. (2016) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Авіаційна метеорологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Глушков, A. В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Технічні засоби гідрометеорологічної служби". Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Глушков, A. В. (2016) Методичні вказівки до практичних робіт з начальної дисципліни «Організація військового зв’язку». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Свидерська, С. М. (2016) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни “Збалансоване природокористування в галузі” для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ.

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2016) Стратегія екологічної політики України:методичні вказівки для семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Біляков, І. В. and Залогіна-Киркелан, М. А. (2016) Зоологія безхребетних та хордових : методичні матеріали до польових літніх навчальних практик. Одеський державний екологічний університет, ОДЕКУ.

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. and Вітавецька, Л. А. and Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2016) Вища математика Частина 3/Конспект лекцій. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

П'янова, І. Ю. (2016) Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки для практичної роботи для магістрів I курсу денної форми навчання за спеціальністю «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Рольщиков, В. Б. (2016) Технології розподілених систем та паралельних обчислень: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-096-3

Кушниренко, И. Ю. (2016) Процесс интолерантности в современной Украине. In: Исследование различных направлений современной науки. VIII Международная научно-практическая конференция., 29 января 2016 г., Москва.

Кушниренко, И. Ю. (2016) Конгресс национальных общин Украины как интегрирующее звено для национальных меньшинств современной Украины. In: Журнал «Science Time»: материалы международных научно-практических конференций Общества Науки и Творчества за январь 2016, Казань.

Кантаржи, Н. И. (2016) Коммуникативная культура как необходимая составляющая профессионализма будущего специалиста. In: Исследование различных направлений современной науки. VIII Международная научно-практическая конференция., 29 января 2016 г., Москва.

Поляничко, Е. В. (2016) Проблемы и развитие экологического предпринимательства в Украине. In: VIII Международная научно-практическая конференция "Исследование различных направлений современной науки", 29 января 2016, г.Москва.

Краснянська, Н. Д. (2016) До проблеми культурного відродження в сучасній Україні. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної – Інтернет конференції, 31 січня 2016 р..

Смірнова, К. В. (2016) Стратегічне управління.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. and Жавнерчик, О. В. (2016) Проблеми поводження з відпрацьованими малими джерелами електричного струму у житловому секторі. In: Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні проблеми в житловому секторі", 19 лютого 2016 р., м. Одеса, Україна.

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63937 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Посушливість клімату та наслідки її впливу на гідрологічний та гідроекологічний стан водних об’єктів"». 05.02.2016 р.

Павленко, О. П. and Пам, О. А. (2016) Напрямки реалізації регіональної політики енергозбереження. In: Соціально-економічні проблеми в житловому секторі, 19.02.2016 р., м. Одеса, Україна.

Губанова, О. Р. and Дубінєнко, І. М. (2016) Використання екологічного аутсорсингу в сфері житлово-комунального господарства. In: Международная научно-практическая конференция «Социально- экономические проблемы в жилищном секторе», 19 февраля 2016, г. Одесса..

Андрущенко, О. С. (2016) Вектори управління енергозбереженням. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 18-19 березня 2016 р., м. Миколаїв, Україна.

Поляничко, О. В. and Катоніна, Т. В. (2016) Екологізація готельно-рестораної сфери в Україні. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку", 16 березня 2018, м.Київ.

Плетос, С. В. (2016) Особливості розвитку приміських зон та засади використання земельних ресурсів міських агломерацій. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 24-25 березня 2016 р., м.Тернопіль.

Бунякова, Ю. Я. (2016) Економічні важелі та організаційні підходи раціонального природокористування в Україні. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 24-25 березня 2016 р., м. Тернопіль.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2016) Природні ресурси басейну Куяльницького лиману в умовах екологічної кризи. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 2 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 34-58-307-312. ISBN 978-617-7337-24-8

Гриб, О. М. (2016) Водогосподарські перетворення в акваторії та басейні Куяльницького лиману і рекомендації щодо заходів з оптимізації водогосподарської діяльності у майбутньому. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 4 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 94-118-315-317. ISBN 978-617-7337-24-8

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. (2016) Гідрохімічна характеристика та якість води водних об’єктів басейну Куяльницького лиману. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 5 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 119-152-318-320. ISBN 978-617-7337-24-8

Гриб, О. М. (2016) Оцінка рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при різних варіантах надходження морської води з Одеської затоки. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 9 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 234-260-328-330. ISBN 978-617-7337-24-8

Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2016) Результати використання сучасних інноваційних методів та технологій географічних досліджень при вирішенні регіональних гідроекологічних проблем лиманів Північно-Західного Причорномор’я в Одеському державному екологічному університеті : збірник наукових праць у 3-х томах «Українська географія: сучасні виклики». In: XII з'їзд Українського географічного товариства, 17-21 травня 2016 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний університет імені Михайла Коцюбинського.

Жавнерчик, О. В. (2016) Екологічні аспекти аграрної складової продовольчої безпеки держави. In: Фінансова безпека та перспективи розвитку соціально-економічних систем, 15-16 квітня 2016 р., м.Київ, Україна.

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64866 «Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін (заключний)"». 11.04.2016 р.

Поляничко, О. В. and Мельниченко, Д. О. (2016) Середовище функціонування маркетингу у рибництві. In: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція " Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи", 14 квітня 2016 р., Переяслав-Хмельницький.

Мирошниченко, М. І. (2016) Проблеми стандартизації та впорядкування термінів обчислювальної техніки. In: Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції., 14 квітня 2016 р., Переяслав-Хмельницький.

Кузніченко, С. Д. (2016) Крос-платформне програмування: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-092-5

Лобода, Н.С. and Гопченко, Є.Д., eds. (2016) Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. ISBN 978-617-7337-24-8

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. (2016) Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах” (з модулем «Спеціальні розділи з теорії максимального стоку»): методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2016) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Бояринцев, Є. Л. (2016) Антропогенна гідрологія: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Плетос, С. В. (2016) Економічна теорія : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2016) Бізнес планування інноваційних проектів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2016) Екологічний менеджмент і аудит : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. and Волощук, Л. А. and Вохменцева, Т. Б. (2016) Технології та стандарти взаємодії у глобальних мережах : методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Тюлькіна, К. О. (2016) Інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Стратегічне управління.Самостійна робота студента.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Менеджмент і адміністрування.МВ до самост.роботи та виконання контр.роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Васильєва, М. Г. and Шевченко, С. В. and Гриб, К. О. (2016) Хімія (неорганічна, аналітична) : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Бєлов, В. В. and Отченаш, Н. Д. (2016) Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-012-3

Колонтай, С. М. and Соколовська, В. О. (2016) Системи технологій.Самостійна робота.Контрольна робота.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Недострелова, Л. В. (2016) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України. Частина І: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-039-0

Врублевська, О. О. and Катеруша, Г. П. and Хоменко, І. А. (2016) Геофізика з основами астрономії (Основи астрономії): методичні вказівки до самостійної роботи студентів І курсу навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Недострелова, Л. В. (2016) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України. Частина I: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Недострелова, Л. В. (2016) Метеорологія і кліматологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Лавріненко, Ю. В. (2016) Основи електротехніки та електроніки: конспект лекцій. Частина 1. “Електротехніка”. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-005-5

Лавріненко, Ю. В. (2016) Електротехніка та електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гаврилюк, Р. В. and Снісар, А. Ю. (2016) Сезонні та міжрічні зміни рівня моря на станціях Цареградське гирло та Приморське. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (19). pp. 148-156.

Кузьмина, В. А. and Прикуп, Л. О. (2016) Екологічна безпека: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. and Сапко, О. Ю. and Гарабажій, Т. А. (2016) Організація та управління в природоохоронній діяльності: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. (2016) Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації : методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Балан, Г. К. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Географія» по темі "Земля в космічному просторі. Форма, розміри та види руху Землі і їх наслідки" для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузьмина, В. А. and Прикуп, Л. О. (2016) Екологічна безпека: методичні вказівки для виконання курсового проекту студентами заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Козловська, В. П. (2016) Методи та засоби інтеграції даних: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-091-8

Гончарова, Л. Д. (2016) Методи багатовимірного статистичного аналізу метеорологічних полів та атмосферних процесів: навчальний посібник. ТЄС, Одеса.

Коробова, А.І. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми гірничодобувної промисловості». Masters thesis, ОДЕКУ.

Гор`єв, С. А. (2016) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гор`єв, С. А. (2016) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: методичні вказіки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Козловська, В. П. (2016) Методи та засоби інтеграції даних. Частина 2. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2016) Організація баз даних та знань. Частина 1: Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Коваленко, Л. Б. and Кузніченко, С. Д. (2016) Алгоритмізація та програмування. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ременяк, Л. В. (2016) Проектування інформаційних систем: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-095-6

Онищенко, С. М. (2016) Геоінформатіка і ГІС : методичні вказівки до CРС при виконанні лабораторних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Онищенко, С. М. (2016) Геоінформатіка і ГІС : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-093-2

Кузніченко, С. Д. (2016) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Проектування комп'ютерної мережі обробки та передачі даних». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ременяк, Л. В. (2016) Управління ІТ-проектами. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бургаз, М. І. and Соборова, О. М. (2016) Годівля риб : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пономаренко, О. Л. (2016) Інженерна графіка : иетодичні вказівки з елементами дистанційного навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Препелиця, Г. П. and Пономаренко, О. Л. (2016) Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-094-9

Хохлов, С. М. (2016) Іхтіопатологія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-065-9

Тучковенко, О. А. (2016) Основи гідробіології : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-064-2

Пентилюк, Р. С. (2016) Теоретичні основи рибництва : конспект лекцій Ч. 1. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-063-5

Пентилюк, Р. С. (2016) Теоретичні основи рибництва : конспект лекцій Ч. 2. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-066-6

Шекк, П. В. and Матвієнко, Т. І. (2016) Рибництво. БЗМ Ставове рибництво : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Матвієнко, Т. І. (2016) Іхтіологія : методичні вказівки для проходження навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (водне господарство)». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Орлова, І. Г. (2016) Міжнародна екологічна діяльність: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. and Сапко, О. Ю. and Гарабажій, Т. А. (2016) Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності». ОДЕКУ, Одеса.

Гор`єв, С. А. (2016) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Тимощук, М. О. (2016) Екологічний аудит: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Разумова, С. Т. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Біологія» для слухачів факультету довузівської підготовки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Разумова, С. Т. (2016) Тестові завдання для слухачів факультету довузівської підготовки з дисципліни «Біологія». Розділ «Анатомія людини». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Павленко, М. Ю. (2016) Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів при вивчанні навчальної дисципліни «Інтегроване управління природокористуванням» (для магістрів денної і заочної форм навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2016) Методические указания и задания по русскому языку для самостоятельной работы слушателей подготовительного отделения (подготовка к учебному экзамену за I семестр). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шакірзанова, Ж. Р. and Бурлуцька, М. Е. (2016) Гідрологічні розрахунки і прогнози: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-029-1

Шакірзанова, Ж. Р. and Бурлуцька, М. Е. (2016) Гідрологічні розрахунки і прогнози: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Герасимов, О. І. (2016) Радіоекологія за галузями: Підручник. ТЕС, Одеса.

Берлинский, Н. А. (2016) Актуальные проблемы украинского участка Черного моря. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 21 (2). pp. 11-23. ISSN 2303-9914

Гопченко, Є. Д. and Шаменкова, O. I. (2016) Фізична гідрологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-031-4

Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. (2016) Меліоративна гідрологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-030-7

Романюк, В. В. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Використання альтернативних джерел енергії – шлях до збереження довкілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Соручан, І. О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні аспекти транспортної інфраструктури. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лисань, О. В. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Проблеми і шляхи відтворення природно-ресурсного потенціалу природно-заповідного фонду». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ніколаєва, Я. С. (2016) Аналіз гідрохімічних показників оз. Кугурлу-Ялпуг та його приток. Masters thesis, ОДЕКУ.

Романова, Є. О. (2016) Гідроекологічний стан річок Північно-Західного Причорномор'я в умовах змін клімату (на прикладі річок Когильник та Сарата). Masters thesis, ОДЕКУ.

Чемерис, А. І. (2016) Оцінка якості води за характерні по водності роки в басейні ріки Прип'ять (української частини). Masters thesis, ОДЕКУ.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2016) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до дистанційного вивчення студентами заочної форми навчання. Частина 3 (ЗМ-3). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2016) Спектрально-временной анализ длиннопериодных климатических рядов на примере Гренландской скважины. Геофизический журнал, 38 (3). pp. 117-127. ISSN 0203-3100

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2016) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до дистанційного вивчення студентами заочної форми навчання. Частина 2 (ЗМ 2). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2016) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до дистанційного вивчення студентами 5 курсу заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. (2016) Нормування максимального стоку дощових паводків на річках Українських Карпат. Науковий вісник Чернівецького університету, 775. pp. 34-39. ISSN 2311-9276

Гопцій, М. В. (2016) Узагальнення тривалості схилового припливу паводкового стоку теплого періоду на річках Українських Карпат. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). pp. 26-33. ISSN 2306-5680

Гопцій, М. В. (2016) Визначення розрахункових шарів паводкового стоку для річок Українських Карпат та узагальнення їх по території. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (40). pp. 51-59. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. and Шакірзанова, Ж. Р. and Медведева, Ю. С. and Курілова, І. В. (2016) Формування гідрохімічного режиму та оцінка якості води у придунайських озерах. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). pp. 56-63. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. and Бурлуцька, М. Е. (2016) Розрахункові характеристики річного стоку на території Закарпаття. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (40). pp. 42-51. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Кирилюк, О. С. (2016) Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (43). pp. 32-37. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2016) Моделювання екстремальних гідрологічних явищ (паводків та посух) на території гірських регіонів України в умовах сучасних змін клімату. Звіт про НДР. ДР № 0115U000630. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Степаненко, С. М. and наук., керів. (2016) Оцінка кліматичних ризиків для галузей економіки України в умовах глобальних змін клімату. Звіт про НДР. ДР № 0113U000629. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2016) Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін. Звіт про НДР. ДР № 0115U000631. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Ivanov, Sergiy and Pavlova, Hanna and Palamarchuk, Julia and Ruban, Igor (2016) Influence of aerosols on atmospheric variables in the HARMONIE model. Atmospheric Research, 169. pp. 539-546. ISSN 0169-8095

Ovcharuk, V. and Todorova, O. (2016) Determination of characteristics maximal runoff Mountain Rivers in Crimea. Jornal of Fundamental and Applied Sciences, 2 (8). pp. 525-541. ISSN 1112-9867

Арестов, С. В. (2016) Перспективи розвитку інвестиційного середовища в Україні в сфері природокористування. Глобальні та національні проблеми економіки, 11. pp. 593-598. ISSN 2413-3965

Арестов, С. В. (2016) Инвестиционные проекты и их экономико-экологическое сопровождение. Економіка та суспільство, 3. pp. 332-339. ISSN 2313-2165

Пилип'юк, В. В. (2016) Гідролого – гідрохімічні характеристики та якість вод річок Псел та Ворскла. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси,гідрохімія. Науковий керівник: Лобода Н. С., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Palamarchuk, Iuliia and Ivanov, Sergiy and Ruban, Igor (2016) The precipitation forecast sensitivity to data assimilation on a very high resolution domain. In: Конференція, 2016, Женева.

Palamarchuk, Iuliia and Ivanov, Sergiy and Mahura, Alexander and Ruban, Igor (2016) The sensitivity of precipitation simulations to the soot aerosol presence. In: Конференція, 2016, Женева.

Заїчко, П. О. (2016) Релятивістська теорія іонізації рідбергівських атомів в полі теплового випромінювання. Спеціальність 01.04.05 – оптика та лазерна фізика. Науковий керівник Глушков О. В., д.ф.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Glushkov, A. V. and Khokhlov, V. N. and Serbov, N. G. and Buyadzhi, V. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Solyanikova, E. P. (2016) Studying and forecasting of the phosphates pollution dynamics in watersheds and antropogenic water management landscape dynamics: application to the small carpathians rivers’ watersheds. Environmental Problems, 2. pp. 111-114.

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Prepelitsa, G. P. and Bunyakova, Yu. Ya. and Bukowszczenko, N. (2016) Advanced modeling and forecasting of pollutant concentrations temporal dynamics in the atmosphere of an industrial city (gdansk region). Environmental Problems, 2. pp. 105-110.

Галицька, Є. І. and Данилевський, В. О. and Сніжко, С. І. (2016) Динаміка аерозолів у атмосфері над східною Європою за даними aeronet під впливом погодних умов протягом літа 2010. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 5-16.

Ляшенко, Г. В. and Прикуп, Л. О. (2016) Оцінка якості ґрунтів за реакцією грунтового розчину та вмістом важких металів на півдні Одеської області. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 17-22.

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. and Курышина, В. Ю. (2016) Расчет скорости ветра в нижнем 300-х метровом слое атмосферы по данным метеорологических наблюдений с учетом температурной стратификации и шероховатости поверхности. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 23-30.

Хохлов, В. М. and Боровська, Г. О. and Уманська, О. В. and Тенетко, М. С. (2016) Зміна погодних умов на території України в умовах зміни клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 31-37.

Івус, Г. П. and Агайар, Е. В. and Гурська, Л. М. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2016) Циркуляційні умови виникнення сильного та стихійного вітру над південним заходом України. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 38-48. ISSN 2311-0902

Серга, Э. Н. (2016) Особенности распределения однородных зон в полях гидрометеорологических характеристик северотихоокеанского региона в холодный период года. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 49-60.

Слиже, М. О. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Эль Хадри, Юссеф (2016) Современное распределение ветра в Марокко. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 61-69. ISSN 2311-0803

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2016) Характеристика радіаційно-теплових ресурсів в Україні на період до 2050 р. в умовах зміни клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 70-78.

Дронова, О. О. and Кузнєцова, Ю. О. (2016) Вплив лісового господарства півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосферному повітрі. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 79-85.

Жигайло, О. Л. and Жигайло, Т. С. (2016) Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні умови вирощування соняшнику в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 86-92.

Данілова, Н. В. (2016) Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в південних областях України в зв'язку зі зміною клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 93-101.

Полевой, А. Н. and Синицына, В. В. (2016) Моделирование формирования всходов зерновых культур. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 102-113.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2016) Водні ресурси україни xxi сторіччя за сценаріями змін клімату (RCP8.5 ТА RCP4.5). Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 114-122. ISSN 2311-0902

Шахман, І. О. and Лобода, Н. С. (2016) Оцінка якості води у створі р. Інгулець – м. Снігурівка за гідрохімічними показниками. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 123-136. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. (2016) Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості характеристик гідрологічного режиму Куяльницького лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 137-149. ISSN 2311-0902

Gopchenko, Eugeniy and Katinskaya, Irina and Burlutskaya, Mariya (2016) Spatial variability of annual runoff in Zacarpathian region. International Journal of Recent Scientific Research, 4 (3). pp. 26-30. ISSN 0976-3031

Бояринцев, Е. Л. and Топалов, Н. Д. (2016) Влияние разработок русловых золотоносных месторождений на термический режим рек бассейна Верхней Колымы. In: European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. Proceedings of the 12th International scientific conference, (October 02, 2016)., Vienna, Austria.

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2016) Проблемы создания нормативных документов в области расчета характеристик максимального стока рек Украины и возможные пути их решения. Географический вестник, 1 (36). pp. 49-57. ISSN 2079-7877

Атаманчук, Ю. С. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Нормативно-правове регулювання поводження з відходами в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Гайнов, К. М. (2016) Правове регулювання поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дойжа, Г. Г. (2016) Шляхи забезпечення екологічної безпеки в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кручиніна, Л. В. (2016) Екологічне право як складова екологічної політики. Masters thesis, ОДЕКУ.

Никифорова, В. В. (2016) Проблеми і шляхи збереження біорізноманіття в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Павлишина, Т. М. (2016) Еколого-економічні аспекти земельної реформи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Поліщук, Н. С. (2016) Природно-заповідна діяльність окремих країн Європейського Союзу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рашкован, М. В. (2016) Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на приморських природно-заповідних територіях Одещини. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тимощук, О. Д. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Екологічні аспекти водокористування в Україні”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Трахтенберг, В. І. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Стратегія розвитку туристсько- рекреаційної діяльності у Нижньодністровському національному природному парку». Masters thesis, ОДЕКУ.

Вельмискин, Д. И. and Лимонов, А. С. and Пустовит, Т. М. and Дяченко, Е. А. and Бучинская, И. В. (2016) Влияние макроструктуры гидрометеоров на радиолокационные измерения поляризационно-допплеровских метеорологических РЛС. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 5-11.

Вельмискин, Д. И. and Лимонов, А. С. and Лавриненко, Ю. В. and Пустовит, Т. М. and Бучинская, И. В. (2016) Разработка общей структуры системы радиозондирования атмосферы в Украине. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 12-17.

Сафранов, Т. А. and Хохлов, В. М. and Волков, А. І. (2016) Можливий вплив змін температурного режиму на рекреаційно-туристичну діяльність в регіонах України. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 18-28.

Семенова, І. Г. (2016) Оцінка просторово-часового розподілу посух в Закарпатському регіоні в короткостроковій перспективі до 2050 року. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 29-39.

Паламарчук, Ю. О. and Иванов, С. В. and Рубан, И. Г. (2016) Алгоритм цифрового представления осадков в атмосфере на основе радарных измерений. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 40-47. ISSN 2311-0902

Грушевский, О. Н. and Ешану, А. Е. and Мищенко, Н. М. (2016) О структуре динамических характеристик нижнего слоя атмосферы при наличии низкой облачности. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 48-59. ISSN 2311-0902

Балабух, В. О. and Зібцев, С. В. (2016) Вплив зміни клімату на кількість та площу лісових пожеж у північно-чорноморському регіоні України. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 60-71.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2016) Фотосинтетична продуктивність ярого ячменю в умовах змін клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 72-81. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. (2016) Радіаційно-теплові ресурси степової зони України на період до 2050 р. під впливом змін клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 82-89. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. and Соборова, О. М. (2016) Динаміка показників якості ягід технічних сортів винограду в період дозрівання. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 90-96. ISSN 2311-0802

Байшоланов, С. С. (2016) Оценка теплообеспеченности вегетационного периода в северной зерносеющей территории Казахстана. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 97-104.

Ляшенко, Г. В. and Кузнєцова, Ю. О. (2016) Вплив стану лісового господарства Півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосфері. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 105-111.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2016) Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ХХІ сторіччі за сценарієм А1В з використанням моделі "клімат-стік". Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 112-120. ISSN 2311-0902

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2016) Разработка методики расчета стока наносов рек верхнего и среднего Днестра. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 121-131. ISSN 2311-0902

Адобовский, В. В. and Соколов, Е. В. (2016) Изменение гидролого-морфометрических характеристик Куяльницкого лимана в результате запуска морской воды. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 132-139.

Сахненко, О. И. (2016) Результаты расчета ветро-волновой динамики вод в Тилигульском лимане. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 140-149. ISSN 2311-0902

Perelygin, B. V. (2016) Reasonable deployment of radar field for environmental monitoring system. Telecommunications and radio engineering, 75 (9). pp. 823-833. ISSN 0040-2508

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Кирилюк, О. С. (2016) Універсальна розрахункова модель для нормування характеристиу максимального стоку дощових паводків і весняних водопіл. Фізична географія та геоморфологія, 3 (83). pp. 66-70. ISSN 0868-6939

Губанова, О. Р. and наук., керів. (2016) Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності інвестицій в екологічні послуги. Звіт про НДР. ДР № 0114U000628. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гаврилюк, Р. В. and наук., керів. (2016) Дослідження кліматичної мінливості гідрологічних, гідрографічних та екологічних процесів в прибережних та шельфових водах Чорного та Азовського морів. Звіт про НДР. ДР № 0112U006011. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Селиванов, С. Е. and Федоренко, А. В. (2016) Гистерезисные режимы беспламенного горения газовоздушных смесей. Науковий вісник Херсонської державної морської академії : науковий журнал, 1 (14). pp. 174-185. ISSN 2077-3617

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2016) Біологічні й екологічні основи формування продуктивності агроекосистем:підручник. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Галюрoва, Д. В. (2016) ДИПЛOМНА РOБOТА рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Екoлoгo-правoві аспекти ствoрення і функціoнування націoнальних прирoдних парків України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Іванова, Я. В. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Міжнародна діяльність з запобігання зміни клімату». Masters thesis, ОДЕКУ.

Зелінський, О. О. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні проблеми і шляхи збереження грунтів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Цандур, А. О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: „Еколого-правові аспекти охорони і використання рослинних ресурсів”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гвоздік, Н. В. (2016) ДИПЛOМНА РOБOТА рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Прибережнo-мoрський екoкoридoр України: кoнцепція і прoблеми ствoрення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Berlinskyi, Nikolai and Safranov, Tamerlan (2016) Spatial and temporal variability of pollutants in the bottom sediments in the northwest part of the Black sea. Environmental problems, Vol. 1 (1). pp. 73-76.

Шумський, Д. Ю. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Сучасний стан, проблеми і перспективи використання пестицидів в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ивус, Г. П. and Агайар, Э. В. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Хоменко, Г. В. and Гурская, Л. М. and Зубкович, С. А. and Ковальков, И. А. (2016) Типизация синоптических процессов над территорией Украины в эпоху глобальных климатических изменений. In: Международная конференция «Исследование изменений климата с использованием методов классификации режимов циркуляции атмосферы», 16-18,05.2016, Москва.

Барсукова, О. А. (2016) Ресурсозбереження та біотехнології в АПК: методичні вказівки до практичних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сафранов, Т. А. and Грабко, Н. В. and Поліщук, А. А. and Трохименко, Г. Г. (2016) Збалансованість мінерального складу питних вод як чинник впливу на здоров’я населення міських агломерацій північно-західного Причорномор’я. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 5-17.

Павленко, О. П. (2016) Формування науково-методичної бази збалансованого економіко-екологічного управління приморськими територіями в контексті міжнародного досвіду. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 18-28.

Шурда, К. Е. (2016) Інструменти ефективної організації регіонального регулювання рекреаційної діяльності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 29-39. ISSN 2311-0899

Серга, Э. Н. (2016) Особенности распределения однородных зон в полях гидрометеорологических характеристик североатлантического региона в холодный период года. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 40-51.

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Медведєва, Ю. С. and Бурукова, М. М. (2016) Складові водних балансів озера Катлабух. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 52-60. ISSN 2311-0899

Богатова, Ю. И. (2016) Гидрохимический режим Куяльницкого лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 61-68.

Гаврилюк, Р. В. and Корнилов, С. В. (2016) Изменчивость уровня в северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 69-77. ISSN 2311-0899

Кругляк, Ю. А. and Кострицкая, Л. С. (2016) От баллистической проводимости к диффузионной в обобщенной модели электронного транспорта в микро- и наноэлектронике. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 78-90.

Кругляк, Ю. А. and Ременяк, Л. В. (2016) Электрический ток и второй закон термодинамики в концепции наноэлектроники «снизу – вверх». Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 91-109.

Kruglyak, Yu. A. and Tereschenko, T. M. (2016) Landauer – Datta – Lundstrom generalized electron transport model. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 110-120.

Кругляк, Ю. А. and Крыжановская, Т. В. (2016) Метод неравновесных функций грина в матричном представлении. 3. Хюккелевская модель графена. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 121-127.

Zinkevych, Ya. S. (2016) Active deceleration of rotational motions of a dynamically asymmetric quasirigid body. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 128-134.

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Горличенко, М. Г. and Шевченко, В. Ф. and Костик, В. В. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. (2016) Переработка осадков, образующихся после получения биодизеля. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 135-141. ISSN 2311-0899

Вельмискин, Д. И. and Пустовит, Т. М. and Дяченко, Е. А. and Бучинская, И. В. (2016) Анализ математических моделей структуры осадков и отражаемости радиоволн от них. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 142-149.

Михайлюк, Т. М. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми поводження зі специфічними відходами». Masters thesis, ОДЕКУ.

Пампуха, Н. Ф. (2016) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з відходами ТОВ «Крокус». Masters thesis, ОДЕКУ.

Кривенко, В.С. (2016) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Особливості забруднення атмосферного повітря м.Одеса двоокисом азоту». Masters thesis, ОДЕКУ.

Хомченко, О. М. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні і соціальні проблеми озера Сасик. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сичик, О. А. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна політика України з охорони і використання водних ресурсів». Masters thesis, ОДЕКУ.

Чуйко, О. О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Вплив діяльності ВАТ «Одескабель» на стан атмосферного повітря м. Одеса ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Олійниченко, С. А. (2016) Дипломна робота: рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Мoрські прирoдooхoрoнні oб’єкти України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Жавнерчик, О. В. (2016) Механізм державно-приватного партнерства в сфері екологізації сільськогосподарського землекористування. Економічні інновації: зб. наук. праць, 61. pp. 114-124. ISSN 2524-003X

Вартанян, А. Е. (2016) Інструментарій оцінки сталості туристичних підприємств. Masters thesis, ОДЕКУ.

Горбатюк, Б. В. (2016) Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шамлат, А. А. (2016) Засоби екологізації споживчого ринку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пуга, О. В. (2016) Методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих проектів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Янкул, О. І. (2016) Організаційно – економічний інструментарій екологізації аграрного сектору національної економіки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Sadchenko, E.V. and Popova, M.A. (2016) Modern trends of optimization the multiply-connected economic-ecological system in conditions of complex fluctuations. Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House. Perspective directions of scientific researches. Coventry, United Kingdom, 9. pp. 55-58.

Павленко, О. П. (2016) Основні засади державного управління розвитком прибережних зон. «Менеджер.Вісник Донецького державного університету управління", 1(69). pp. 96-101. ISSN 2308-104X

Сафранов, Т. А. and Полетаєва, Л. М. (2016) Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (26). pp. 51-61. ISSN 2415-7678

Ільїна, В. Г. (2016) Моделювання впливу мінерального живлення рослин на стан агроценозів Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 80. pp. 121-125.

Ільїна, В. Г. and Наконечна, З. В. (2016) Екотоксикологічна оцінка застосування пестицидів в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 80. pp. 72-75.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2016) Практикум з мікрокліматології: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. (2016) Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Прокофьев, О. М. and Сущенко, А. И. (2016) Современные изменения температурного режима Антарктического полуострова. Электронный научный мультидисциплинарный журнал «Бюллетень науки и практики», 12 (13). pp. 100-106. ISSN 2414-2948

Прокофьев, О. М. and Боровская, Г. А. and Сущенко, А. И. (2016) Современные изменения ветрового режима Антарктического полуострова. Электронный научный мультидисциплинарный журнал «Бюллетень науки и практики», 7 (8). pp. 26-34. ISSN 2414-2948

Прокофьев, О. М. and Сущенко, А. И. (2016) Динамика аномалий приземной скорости ветра Антарктического полуострова. Электронный научный мультидисциплинарный журнал «Бюллетень науки и практики», 8 (9). pp. 80-91. ISSN 2414-2948

Данова, Т. Е. and Прокофьев, О. М. (2016) Влагосодержание и влагоперенос в тропосфере Причерноморского региона в теплое полугодие. Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации, 360. pp. 79-94. ISSN 0371-7089

Сафранов, Т. А. and Губанова, Е. Р. and Шанина, Т. П. (2016) Реализация кластерной стратегии в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Глобальні та національні проблеми економіки, 10. pp. 648-652. ISSN 2413-3965

Popova, M.A. (2016) Some of applied aspects of the process of formation reserves in multiply-connected economic-ecological systems. Collection of scientific articles. – Midas S.A, Thessaloniki, Greece, 8. pp. 43-46.

Popova, M.A. (2016) Mechanism of creation a dynamic economic-ecological systems. Collection of scientific articles. - Henan Science and Technology Press. Economics, management, law: innovation strategy. Zhengzhou, China, 3. pp. 45-48.

Popova, M.A. (2016) The concept of "multiply-connected systems" as a tool for research of dynamic processes in environmental protection activities. Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе. Economics, management, law: realities and perspectives. Paris, France, 4. pp. 55-58.

Sadchenko, E.V. and Popova, M.A. (2016) Regional perspectives of formation complex multiply-connected management system in environmental protection activities. Collection of scientific articles. - Discovery Publishing House Pvt. Ltd. Economics, management, law: сhallenges and рrospects. New Delhi, India, 5. pp. 97-100.

Расторгуева, Т. Е. and Галич, Е. А. and Кирнасовская, Н. В. (2016) О содержании и организации процесса обучения украинских и иностранных слушателей на этапе довузовской подготовки : Матеріали конференції. Вип. 25. In: XXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць, 29–30 квітня 2016 р., Переяслав-Хмельницький.

Черная, О. В. (2016) Критерии сформированности социопрагматической компетентности студентов-иностранцев при обучении в вузе. Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі. Збірник наукових праць, 3. pp. 180-183.

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2016) Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 14. pp. 83-90.

Нагаєва, С. П. (2016) Eкологічнa оцінка якoсті вод малих річок басейнa Нижнього Дністра в межах Одеської області. Водне господарство України, 2 (122). pp. 27-32.

Даус, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2016) Аналіз гідрохімічного режиму та екологічна класифікація оз. Кугурлуй-Ялпуг та його приток. Водне господарство України, 1 (121). pp. 32-37.

Ільїна, В. Г. (2016) Оцінка забруднення агроценозів Херсонської області кадмієм. Аграрний вісник Причорномор я, збірник наукових праць, сільськогосподарські науки, 79. pp. 22-28.

Ільїна, В. Г. and Наконечна, З. В. (2016) Моделювання швидкості накопичення радіонуклідів у сільськогосподарських рослинах під впливом зрошення в умовах Одеської області. Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. Сільськогосподарські науки, 79. pp. 28-35.

Ільїна, В. Г. and Симак, Т. А. (2016) Оцінка вмісту мікроелементів в агроекосистемах Вінницької області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (19). pp. 74-79.

Соколова, В. І. and Ільїна, В. Г. (2016) Сучасний стан забрудненя грунтів сільськогосподарського призначення Херсонської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (19). pp. 79-84.

Воронежцева, А. А. (2016) Роль преподавателя в период социокультурной адаптации студентов-иностранцев в вузе. Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі, 3. pp. 116-120.

Расторгуева, Т. Е. and Галич, Е. А. and Кирнасовская, Н. В. (2016) Об особенностях обучения иностранных слушателей на этапе довузовской подготовки : Збірник наукових праць. Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі, 3. pp. 95-102.

Бургаз, М. І. (2016) Перспективи використання іхтіофауни Шаболатського лиману. In: Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 вересня 2016 р., Одеса.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2016) Перспективи рибогосподарського використання малих водойм Одеської області. In: Матеріали ІХ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 вересня 2016 р., Одеса.

Соборова, О. М. (2016) Значення поживних речовин в раціоні риб. In: Матеріали ІХ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 вересня 2016 р., Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2016) Впровадження "зеленої" (екологічної) логістики суб'єктів господарювання. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 9. pp. 10-14. ISSN 2409-1944

Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. and Овчарук, В. А. (2016) Максимальний стік дощових паводків на річках півдня України: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-23-1

Андрущенко, О. С. (2016) Досвід застосування економічних інструментів енергозбереження у світовій практиці. Глобальні та національні проблеми економіки, 10. pp. 621-626.

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. and Vandewalle, N. (2016) Multiscaled analysis of impulse/energy transport in 1D nonhomogeneous Hertzian chain. Proceedings. In: PhysIST-2016, 2-5 May 2016, Odesa, Ukraine.

Gerasymov, O. I. and Vasi, C. and Aliotta, F. (2016) Semiempirical Kirkwood-Buff interpretation for isothermal compressibility excess of liquid binary mixtures. Proceedings. In: PhysIST-2016, 2-5 May 2016, Odesa, Ukraine.

Khudyntsev, M.M. (2016) Beginning of “photonics” in meso- and macro-scales: beginning of granular photonics. Proceedings. In: PhysIST-2016, 2-5 May 2016, Odesa, Ukraine.

Gerasymov, O. I. and Lukyanchuk, O. (2016) Radioactive hormesis: definitions, misconceptions, debates and its relevance to risk assesment and environmental safety technologies. Proceedings. In: PhysIST-2016, 2-5 May 2016, Odesa, Ukraine.

Герасимов, О. І. and Софронков, А. Н. and Попова, Н. Д. (2016) Фізичне моделювання адсорбційних властивостей графену: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016, Одеса, Україна.

Кудашкіна, Л. С. and Курятников, В. В. (2016) Роль фізики у моделюванні освітньої системи підготовки фахівців у галузі захисту навколишнього середовища: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016, Одеса, Україна.

Курятников, В. В. (2016) Моделювання міграції радіонуклідів у грунті та грунтово-екологічний радіаційний моніторинг: матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016, Одеса, Україна.

Курятников, В. В. and Кільян, А. М. and Співак, А. Я. (2016) Моделювання спектрів гамма-випромінювання та використання віртуальної гамма-лабораторії Gammalab у навчальному процесі: матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016, Одеса, Україна.

Спаський, І. Д. (2016) Нерівноважний аналіз як евристичний іструментарій економічної теорії i господарської практики: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016, Одеса, Україна.

Дяденчук, А. Ф. (2016) Напівпровідникові оксидні нанотрубки: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016 р., Одеса.

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. and Андріанова, І. С. and Федоренко, А. В. (2016) Теплофізика каталітичних газоаналізаторів домішок горючих газів: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016, Одеса, Україна.

Щекатоліна, С. А. and Жарюк, В. Н. and Козирєва, Н. Ю. (2016) Вивчення медичних проблем фізико-хімічними методами: обмін ліпідів між ліпоптротеїнами. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016 р., Одеса.

Контуш, С. М. and Черненко, О. С. and Калінчак, В. В. and Калугін, В. В. and Щекатоліна, С. А. (2016) Лазерні (оптичні) методи реєстрації окремих частинок в дисперсних системах: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016 р., Одеса.

Костевич, Б. О. (2016) Comsol multiphysics як інструментальний засіб фізичного моделювання: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016 р., Одеса.

Козлов, І. Л. (2016) Аналіз стратегій організації управління важкими аваріями в корпусних реакторах з урахуванням уроків фукусімської аварії: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016 р., Одеса.

Хайдуров, В. В. (2016) Деякі питання обернених задач теплопровідності: матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016 р., Одеса.

Черненко, О. С. and Зінченко, Ю. А. and Калінчак, В. В. and Заярная, Т. І. and Мірошніченко, С. А. and Куземко, Р. Д. (2016) Прикладні аспекти теплофізики горіння пиловугільного палива в фурмовому вогнищі доменної печі: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016 р., Одеса.

Купінець, Л. Є. and Жавнерчик, О. В. (2016) Екологічна безпека аграрного землекористування: теорія і механізми забезпечення.Монографія. ІПРЕЕД НАНУ, Одеса. ISBN 978-966-02-7984-1

Жигайло, О. Л. (2016) Управління агроекосистемами: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ІI курсу з спеціальності – «Агрометеорологія»,. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Калінчак, В. В. and Васильєва, М. Г. and Костік, В. В. and Гайда, С. (2016) Корозійна тривкість пресованого легованого нікелевого електрода у високотемпературному паливному елементі // Проблеми коррозії та протикорозійного захисту матеріалів. Спецвипуск журналу "Фізико-хімічна механіка матеріалів", Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, 11. pp. 107-109.

Dolbeth, M. and Stålnacke, P. and Alves, F. L. and Sousa, L. P. and Gooch, G. D. and Khokhlov, V. and Tuchkovenko, Y. and Lloret, J. and Bielecka, M. and Rozynski, G. and Soares, J. A. and Baggett, S. and Margonski, P. and Chubarenko, B. V. and Lillebø, A. I. (2016) An integrated Pan-European perspective on coastal Lagoons management through a mosaic-DPSIR approach. Scientific Reports, 6. pp. 1-12. ISSN 2045-2322

Lillebø, A. I. and Somma, F. and Noren, K. and Gonçalves, J. and Alves, M. F. and Ballarin, E. and Bentes, L. and Bielecka, M. and Chubarenko, B. V. and Heise, S. and Khokhlov, V. and Klaoudatos, D. and Lloret, J. and Margonski, P. and Marin Atucha, A. and Matczak, M. and Oen, A. M. P. and Palmieri, M. G. and Przedrzymirska, J. and Różyński, G. and Sousa, A. I. and Sousa, L. P. and Tuchkovenko, Y. and Zaucha, J. (2016) Assessment of Marine Ecosystem Services indicators: experiences and lessons learned from 14 European case studies. Integrated Environmental Assessment and Management, 12 (4). pp. 726-734. ISSN 1551-3793

Вольвач, О. В. (2016) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування та врожайність цукрового буряку в Віницькій області. Фізична географія та геоморфологія, 2(82). pp. 104-110. ISSN 0868-6939

Ляшенко, Г. В. and Соборова, О. М. and Ляшенко, В. О. (2016) Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду. Фізична географія та геоморфологія, 2(82). pp. 110-116. ISSN 0868-6939

Ляшенко, Г. В. and Соборова, О. М. (2016) Моделювання формування продуктивності винограду технічних сортів в Північному Причорноморї за різних агрометеорологічних умов. Фізична географія та геоморфологія, 4(84). pp. 98-105. ISSN 0868-6939

Козловцева, В. А. (2016) Типологія організаційно-економічних та інституційних важелів впровадження концепції екологічно-чистого виробництва в агропромисловій сфері. European Journal of Economics and Management, 5. pp. 70-75. ISSN 2533-4794

Козловцева, В. А. (2016) Benchmarking tools to implement concept of cleaner production in economic activity. European Journal of Economics and Management, 1. pp. 153-157. ISSN 2533-4794

Khokhlov, V. and Yermolenko, N. (2016) Using continuous wavelet transform to analyse synoptic-scale processes // Book of Abstracts. In: 31st IUGG Conference on Mathematical Geophysics, 6-10 June 2016, Paris (France).

Ляшенко, Г. В. and Вакарчук, Л. and Прида, И. (2016) Технология производства мистеля повышенного качества. In: Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 2016, м. Одеса.

Свидерська, С. М. and Вікнянська, С. С. (2016) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу. In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 року, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. (2016) Вплив агрометеорологічних умов весняно-літнього періоду на формування врожайності озимого жита в Житомирській області. In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 квітня 2016 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. (2016) Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в звязку зі зміною клімату в Західному Лісостепу. In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 року, м. Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2016) Территориальные особенности изменчивости урожайности зерновых культур в Полесье Украины. In: Материалы II Международной очно-заочной научно-методической и практической конференции "Комплексное развитие сельских территорий и инновационные технологии в агропромышленном комплексе", 20-21 декабря 2016 года, г. Новосибирск.

Свидерська, С. М. (2016) Влияние агрометеорологических условий на розвитин фитофторы и ее повреждающие воздействие на урожайность картофеля. In: Материалы II Международной очно-заочной научно-методической и практической конференции, 20-21 декабря 2016 года, г. Новосибирск.

Свидерська, С. М. and Вікнянська, С. С. (2016) Вплив агрометеорологічних умов на розвиток фітофтори та її шкідливої дії на врожайність картоплі в Західному Поліссі. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Польовий, А. М. and Українець, В. В. (2016) Вплив агрометеорологічних умов на урожайність цукрового буряку в Миколаївській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. (2016) Територіальні особливості мінливості врожайності основних сільськогосподарських культур Полісся України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Божко, Л. Ю. and Кулинська, Х. В. (2016) Вплив змін клімату на радіаційний режим Лісостепової зони України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Бубнов, І. В. and Кушніренко, І. Ю. and Олійник, А. М. and Троян, А. О. and Глушкова, Н. М. and Мирошниченко, М. І. and Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. and Кантаржи, Н. І. (2016) Звіт про науково - дослідну роботу: Історичний досвід соціально-політичного і культурного розвитку України та проблеми системних перетворень сучасного суспільства (заключний). [["eprint_typename_ndr" not defined]]

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64922. Звіт про науково-дослідну роботу ''Удосконалений методів побудови систем одержання і обробки вимірювальної інформації з метою моніторингу навколишнього середовища. Оцінка енергетики та геометрії радіолокаційної, інформаційної системи моніторингу навколишнього середовища (проміжний)". 14.04.2016.

Галич, Є. А. (2016) Аерокліматологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Герасимов, О. І. and Худинцев, М. М. and Андріанова, І. С. and Співак, А. Я. (2016) Гранульовані матеріали в технологіях утилізації радіаційно шкідливих речовин. In: Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 22-23 листопада 2016, Київ.

Міщенко, Н. М. (2016) Методичні вказівки для практичного заняття на тему «Визначення еволюції баричних утворень». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2016) Методичні вказівки "Прогноз еволюції баричних утворень". [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2016) Методичні вказівки «Розрахунок кількісних характеристик полів метеовеличин за даними об’єктивного аналізу та картами погоди». [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2016) Дослідження статистичних характеристик інтегральних переносів енергії в блокуючих процесах. Фізична географія та геоморфологія, 2 (82). pp. 77-82. ISSN 0868-6939

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2016) Наукова і науково-педагогічна практика: типова програма навчальної практики. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2016) Типова програма навчальної практики "Наукова і науково-педагогічна практика" для аспірантів за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

This list was generated on Wed May 29 21:59:46 2024 UTC.