Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Монографії
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Монографії"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Число елементів на цьому рівні: 52.

Розділ Книги

Гопченко, Е. Д., Гриб, О. Н. (2012) Оценка многолетних изменений составляющих водного баланса Куяльницкого лимана и рекомендации по сохранению его ресурсов. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Глава 5 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, 149-168-219-222. ISBN 978-966-2389-61-6

Гопченко, Е. Д., Лобода, Н. С. (2012) Научно-методические подходы к оценке составляющих водно-солевых балансов лиманов. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Глава 1. Подпункт 1.1 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, 12-44-213-215. ISBN 978-966-2389-61-6

Гриб, О. М. (2014) Гідрографія та морфометрія Тилігульського лиману. In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія / за ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. Розділ 10 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 129-147-270-272. ISBN 978-617-7054-64-0

Гриб, О. М. (2016) Водогосподарські перетворення в акваторії та басейні Куяльницького лиману і рекомендації щодо заходів з оптимізації водогосподарської діяльності у майбутньому. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 4 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 94-118-315-317. ISBN 978-617-7337-24-8

Гриб, О. М. (2016) Оцінка рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при різних варіантах надходження морської води з Одеської затоки. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 9 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 234-260-328-330. ISBN 978-617-7337-24-8

Гриб, О. М. (2014) Оцінка рівнів і мінералізації води Тилігульського лиману та його частин при різних варіантах функціонування водойми в умовах майбутнього клімату (до 2100 року). In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія / за ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. Розділ 13 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 215-233-275-276. ISBN 978-617-7054-64-0

Гриб, О. М., Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С. (2014) Водно-сольовий баланс Тилігульського лиману. In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія / за ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. Розділ 12 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 173-214-273-275. ISBN 978-617-7054-64-0

Гриб, О. М., Яров, Я. С. (2016) Гідрохімічна характеристика та якість води водних об’єктів басейну Куяльницького лиману. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 5 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 119-152-318-320. ISBN 978-617-7337-24-8

Лобода, Н. С. (2011) Оцінка стану водних ресурсів України в умовах змін регіонального клімату та їх вплив на економіку України. In: Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: Монографія / За редакцією С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 7 . Екологія, Одеса, Одеський державний екологічний університет, 566-605-625-629. ISBN 978-966-8740-83-1

Лобода, Н. С. (2012) Оценка притока пресных вод в Тилигульский лиман. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Глава 4. Подпункт 4.3 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, 140-148-216-219. ISBN 978-966-2389-61-6

Лобода, Н. С. (2018) Прогноз змін водних ресурсів України XXI сторіччя за сценаріями змін клімату (RCP8.5, RCP4.5) та оцінка ризиків для водного господарства. In: Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату: монографія / за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 8 . ТЕС, Одеса, Одеський державний екологічний університет, с. 498-516. ISBN 978-617-7711-22-2

Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2016) Природні ресурси басейну Куяльницького лиману в умовах екологічної кризи. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 2 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 34-58-307-312. ISBN 978-617-7337-24-8

Лобода, Н. С., Сербова, З. Ф. (2015) Моделювання впливу змін клімату на характеристики стоку річок України. In: Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: Монографія / За редакцією С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 8 . ТЕС, Одеса, Одеський державний екологічний університет, с. 451-482.

Тучковенко, Ю. С., Адобовский, В. В., Гриб, О. Н., Тучковенко, О. А. (2012) Современный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Раздел 4.1 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, с. 116-134. ISBN 978-966-2389-61-6

Монографія (звіти з НДР) ( * )

Gerasymov, O. I. (2018) Structure and Photonics of discrete meso-scaled anisotripic System. Робочий документ. TES, Odesa.

Лоєва, І. Д., Владимирова, О. Г., Верлан, В. А. (2010) Оцінка стану забруднення атмосферного повітря великого міста. Інше. Екологія, Одеса.

Скалозубов, В.І. (2010) Основи управління позапроектними аваріями з втратою теплоносія на АЕС із ВВЕР. Робочий документ. ЗАТ "Книга", Чернобыль.

Книга ( * )

Степаненко, С.М., Польовий, А. М., eds. (2015) Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: [монографія] / колектив авт.: С. М. Степаненко, А. М. Польовий, Н. С. Лобода [та ін.]; за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС.

Степаненко, С. М., Польовий, А. М., eds. (2011) Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: [монографія] / колектив авт.: С. М. Степаненко, А. М. Польовий, Є. П. Школьний [та ін.]. Екологія, Одеса. ISBN 978-966-8740-83-1

Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С., eds. (2014) Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-617-7054-64-0

Лобода, Н.С., Гопченко, Є.Д., eds. (2016) Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. ISBN 978-617-7337-24-8

Тучковенко, Ю.С., Лобода, Н.С., eds. (2014) Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7054-64-0

Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Є. Д., eds. (2012) Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья : коллективная монография. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-2389-61-6

Гопченко, Є. Д., ed. (2018) Екстремальні гідрологічні явища: паводки і посухи на території гірських регіонів України: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-91-0

Сафранов, Т. А., Чугай, А. В., eds. (2017) Стан і якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я : Монографія. Одеський державний екологічний університет, Харків: "ФОП Панов А.М.". ISBN 978-617-7541-14-0

Степаненко, С. М., Польовий, А. М., eds. (2018) Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в мовах зміни клімату : Монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7711-22-2

Gerasymov, O. I. (2018) Structure and Photonics of discrete meso-scaled anisotropic System. Odesa State Environmental University, Odesa, TES. ISBN 978-617-7337-75-0

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Buyadzhi, V. V. (2019) Analysis, modeling and forecasting air pollution for industrial cities. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Поданий)

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Buyadzhi, V. V. (2018) Atoms in a laser field and Laser separation of the radioactive isotopes. TEC, Odessa. ISBN 978-617-7337-93-4

Glushkov, A. V., Svinarenko, A. A., Ternovsky, V. B. (2018) Spectroscopy of Rydberg atoms and relativistic quantum chaos. TEC, Odessa. ISBN 978-617-7337-94-1

Вольвач, О. В., Волошина, О. В., Жигайло, О. Л. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вирощування та фотосинтетичної продуктивності біоенергетичної культури міскантус в контексті очікуваних змін клімату:колективна монографія.2019р. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Герасимов, О. І. (2015) Фізика гранульованих матеріалів: Монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ТЕС. ISBN 978-617-7054-82-4

Гончарова, Л.Д. (2014) Воздушные течения тропосферы и стратосферы северного полушария: Монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "ТЕС". ISBN 978-617-7054-63-3

Гопченко, Є. Д., Гопцій, М. В. (2015) Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-02-6

Гопченко, Є. Д., Кічук, Н. С., Овчарук, В. А. (2016) Максимальний стік дощових паводків на річках півдня України: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-23-1

Гопченко, Є. Д., Погорелова, М.П. (2018) Нормування розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні річки Прип’ять на базі формули об’ємного типу: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-95-8

Ковалёв, В. Г., Сербов, Н. Г., Павленко, Е. П., Колонтай, С. Н., Волкова, А. А., Улыбина, В. А., Головина, О. И., Жавнерчик, О. В., Чугунов, А. А., Ланецкая, Я. В. (2018) Комплексный подход к управлению пресноводными ресурсами: монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "ТЭС. ISBN 978-617-7337-97-2

Колосовська, В. В. (2019) Агроекологічні особливості формування продуктивності гороху в умовах змін клімату в лісостеповій зоні України: колективна монографія.2019. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Костюкевич, Т. К., Толмачева, А. В. (2019) Перспективи вирощування тритикале озимого як джерела поновлювальної енергії в умовах зміни клімату в Західному Лісостепу України: колективна монографія.2019. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Кругляк, Ю. А. (2018) Физика и моделирование нанотранзисторов. "ТЭС", Одеса. ISBN 978-617-7711-06-2

Лобода, Н. С. (2005) Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния : монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "Экология". ISBN 966-8740-01-7

Медведєва, Ю. С., Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р. (2018) Водний і сольовий режими озера Китай: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-90-3

Мельник, С. В., Лобода, Н. С. (2019) Динамика наносов верхнего и среднего Днестра в условиях антропогенной нагрузки и изменения климата. Монография. ТЭС, Одесса. ISBN 978-617-7711-39-0

Овчарук, В. А., Гопченко, Є. Д., Траскова, А. В. (2017) Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Дністер : монографія. Одеський державний екологічний університет, Харків: "ФОП Панов А.М.". ISBN 978-617-7541-36-2

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2019) Оцінка динаміки вуглецю та викидів СО2 в польовій сівозміні в умовах зміни клімату:колективна монографія.2019. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П., Приходько, В. Ю. (2018) Класифікація твердих побутових відходів як передумова формування системи поводження з ними в регіонах України : Монографія. Одеський державний екологічний університет, Дніпро : Видавець "Біла К.О.". ISBN 978-617-645-284-3

Семенова, І. Г. (2017) Синоптичні та кліматичні умови формування посух в Україні: монографія. Одеський державний екологічний університет, Харків: "ФОП Панов А.М.". ISBN 978-617-7541-39-3

Сербов, Н.Г. (2015) Влияние экономико-экологической ситуации на производственную и хозяйственную деятельность в водных бассейнах Украины: монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса: Букаев Вадим Викторович. ISBN 978-617-7215-44-7

Трубіна, Н.Ф. (2010) «Програмування в Unix»: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Хоменко, І.А. (2018) Умови і механізми утворення замерзаючих опадів й ожеледно-паморозевих явищ над територією України: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-92-7

Хохлов, В. Н. (2004) Энергетика общей циркуляции атмосферы. «ТЭС», Одесса. ISBN 966-7654-97-4

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок та естуаріїв території України : монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ФОП Бондаренко М.О.. ISBN 978-617-7261-21-5

Цей список був створений у Fri Oct 30 15:33:12 2020 MSK.