Eprints Repo

Items where Subject is "Монографії"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | S | А | В | Г | Д | Е | И | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ш
Number of items at this level: 77.

G

Gerasymov, O. I. (2018) Structure and Photonics of discrete meso-scaled anisotropic System. Odesa State Environmental University, Odesa, TES. ISBN 978-617-7337-75-0

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. (2019) Analysis, modeling and forecasting air pollution for industrial cities. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Submitted)

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. (2018) Atoms in a laser field and Laser separation of the radioactive isotopes. TEC, Odessa. ISBN 978-617-7337-93-4

Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. and Ternovsky, V. B. (2018) Spectroscopy of Rydberg atoms and relativistic quantum chaos. TEC, Odessa. ISBN 978-617-7337-94-1

Gerasymov, O. I. (2018) Structure and Photonics of discrete meso-scaled anisotripic System. Working Paper. TES, Odesa.

S

Serbov, Mykola and Irtyshcheva, Inna and Pavlenko, Olena (2022) Strategic Directions of Economic and Ecological Management of Freshwater Resources in the Region in the Context of Sustainable. In: Innovative Development of National Economies. PC TECHNOLOGY CENTER, Kharkiv, pp. 321-361. ISBN 13 (15) 978-617-7319-64-0

А

Адабовский, В. В. and Большаков, В. Н. and Гопченко, Е. Д. and Гриб, О. Н. and Лобода, Н. С. and Сербов, Н. Г. and Сафранов, Т. А. and Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. and Шакирзанова, Ж. Р. (2012) Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья : коллективная монография. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-2389-61-6

В

Вольвач, О. В. and Волошина, О. В. and Жигайло, О. Л. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вирощування та фотосинтетичної продуктивності біоенергетичної культури міскантус в контексті очікуваних змін клімату:колективна монографія.2019р. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2020) Реінжиніринг програмного забезпечення інформаційних систем: монографія. Видавничий дім «Гельветика», Одеса. ISBN 978-966-992-201-4

Великодный, С. С. (2017) Модели и методы интерполяции сложных геометрических контуров для систем автоматизированного проектирования формообразования деталей: монография. ФОП Панов, Харьков. ISBN 978-617-7474-99-8

Великодний, С. С. (2021) Моделі та методи проактивного управління проєктами з розвитку програмних систем і продуктів: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Г

Гриб, О. М. and Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. (2014) Водно-сольовий баланс Тилігульського лиману. In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія / за ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. Розділ 12 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 173-214-273-275. ISBN 978-617-7054-64-0

Гриб, О. М. (2014) Оцінка рівнів і мінералізації води Тилігульського лиману та його частин при різних варіантах функціонування водойми в умовах майбутнього клімату (до 2100 року). In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія / за ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. Розділ 13 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 215-233-275-276. ISBN 978-617-7054-64-0

Гриб, О. М. (2016) Водогосподарські перетворення в акваторії та басейні Куяльницького лиману і рекомендації щодо заходів з оптимізації водогосподарської діяльності у майбутньому. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 4 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 94-118-315-317. ISBN 978-617-7337-24-8

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. (2016) Гідрохімічна характеристика та якість води водних об’єктів басейну Куяльницького лиману. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 5 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 119-152-318-320. ISBN 978-617-7337-24-8

Гриб, О. М. (2016) Оцінка рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при різних варіантах надходження морської води з Одеської затоки. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 9 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 234-260-328-330. ISBN 978-617-7337-24-8

Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. (2012) Научно-методические подходы к оценке составляющих водно-солевых балансов лиманов. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Глава 1. Подпункт 1.1 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, 12-44-213-215. ISBN 978-966-2389-61-6

Герасимов, О. І. (2015) Фізика гранульованих матеріалів: Монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ТЕС. ISBN 978-617-7054-82-4

Гопченко, Є. Д. and Погорелова, М. П. (2018) Нормування розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні річки Прип’ять на базі формули об’ємного типу: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-95-8

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2010) Розрахунки та довгострокові прогнози характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип'ять: Монографія. "ТЕС", Одеса.

Гопченко, Е. Д. and Гриб, О. Н. (2012) Оценка многолетних изменений составляющих водного баланса Куяльницкого лимана и рекомендации по сохранению его ресурсов. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Глава 5 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, 149-168-219-222. ISBN 978-966-2389-61-6

Гриб, О. М. (2014) Гідрографія та морфометрія Тилігульського лиману. In: Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія / за ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. Розділ 10 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 129-147-270-272. ISBN 978-617-7054-64-0

Гопченко, Є. Д. and Гопцій, М. В. (2015) Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-02-6

Гончарова, Л. Д. (2014) Воздушные течения тропосферы и стратосферы северного полушария: Монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "ТЕС". ISBN 978-617-7054-63-3

Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. and Овчарук, В. А. (2016) Максимальний стік дощових паводків на річках півдня України: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-23-1

Герасимов, О. І. (2022) Фізика складних нерівноважних систем та процесів: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2020) Окремі задачі фізики м'якої матерії. Видавничий дім "Гельветика", Одеса. ISBN 978-966-992-202-1

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. and Сідлецька, Л. М. (2024) Фізичні механізми процесів, на яких базуються технології очистки та дезактивації забруднених систем. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Герасимов, О. І. and Худинцев, М. М. and Клименков, О. А. (2021) Новітні матеріали і технології в задачах захисту систем навколишнього середовища: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Герасимов, О. І. and Худинцев, М. М. and Сідлецька, Л. М. (2023) Взаємодія електромагнітного випромінювання з навколишнім середовищем: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Заїчко, П. О. and Ігнатенко, І. В. (2024) Релятивістська теорія іонізації рідбергівських атомів в полі теплового випромінювання. ["eprint_fieldopt_monograph_type_redact" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Свинаренко, А. А. and Ігнатенко, Г. В. (2022) Tеоретична спектроскопія та динаміка молекулярних систем у вільному стані та в зовнішньому електромагнітному полі: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author_redact" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Свинаренко, А. А. and Буяджи, В. В. (2024) Релятивістська спектроскопія за рахунок зіткнень в складних електрон- та іон - атомних системах. ["eprint_fieldopt_monograph_type_redact" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Свинаренко, А. А. and Терновський, В. Б. (2022) Релятивістська спектроскопія багатоелектронних та адронних атомних систем: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author_redact" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Гончарова, Л. Д. and Прокоф’єв, О. М. (2024) Динаміка окремих показників атмосферних опадів Півдня України у період 1961-2020 роки. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Д

Данілова, Н. В. and Костюкєвич, Т. К. and Ільїна, А. О. and Іванов, Д. І. (2023) Природно кліматичні умови формування продуктивності картоплі у Вінницькій області. In: Відновлення природно-ресурсного потенціалу та стійкості екосистем : колективна монографія;. за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 156-162. ISBN 978-617-8231-31-6

Е

Ель Хадрі, Ю. and Хохлов, В. М. (2022) Вітро- та геліоенергетичні ресурси Марокко під впливом кліматичних змін : монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

И

Ивус, Г. П. and Агайар, Э. В. (2018) Физико – статистический анализ и прогноз слабого ветра и инверсий температуры над территорией Северо–Западного Причерноморья: монография. ТЭС, Одесса. ISBN 978-617-7337-98-9

К

Кругляк, Ю. А. (2018) Физика и моделирование нанотранзисторов. "ТЭС", Одеса. ISBN 978-617-7711-06-2

Ковалёв, В. Г. and Сербов, Н. Г. and Павленко, Е. П. and Колонтай, С. Н. and Волкова, А. А. and Улыбина, В. А. and Головина, О. И. and Жавнерчик, О. В. and Чугунов, А. А. and Ланецкая, Я. В. (2018) Комплексный подход к управлению пресноводными ресурсами: монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "ТЭС. ISBN 978-617-7337-97-2

Кирнасівська, Н. В. (2023) Оцінка природно-ресурсного потенціалу території Вінницької області стосовно вирощування сільськогосподарських культур. In: Відновлення природно-ресурсного потенціалу та стійкості екосистем : колективна монографія;. за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая»., Полтава, pp. 51-63. ISBN 978-617-8231-31-6

Ковальчук, В. В. and Долінська, Л. В. (2021) Розвиток професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2021) Моделі, методи та інструментальні засоби багатокритеріального аналізу рішень в геоінформаційних системах : монографія. ТОВ "505", Житомир. ISBN 978-617-7892-11-2

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2021) Мінливість гідрологічних характеристик причорноморських лиманів в умовах регулювання водообміну з морем (на прикладі Тилігульського та Куяльницького лиманів): монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Л

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2016) Природні ресурси басейну Куяльницького лиману в умовах екологічної кризи. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 2 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 34-58-307-312. ISBN 978-617-7337-24-8

Лобода, Н. С. (2011) Оцінка стану водних ресурсів України в умовах змін регіонального клімату та їх вплив на економіку України. In: Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: Монографія / За редакцією С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 7 . Екологія, Одеса, Одеський державний екологічний університет, 566-605-625-629. ISBN 978-966-8740-83-1

Лобода, Н. С. and Сербова, З. Ф. (2015) Моделювання впливу змін клімату на характеристики стоку річок України. In: Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: Монографія / За редакцією С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 8 . ТЕС, Одеса, Одеський державний екологічний університет, pp. 451-482.

Лобода, Н. С. (2018) Прогноз змін водних ресурсів України XXI сторіччя за сценаріями змін клімату (RCP8.5, RCP4.5) та оцінка ризиків для водного господарства. In: Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату: монографія / за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 8 . ТЕС, Одеса, Одеський державний екологічний університет, pp. 498-516. ISBN 978-617-7711-22-2

Лобода, Н. С. (2012) Оценка притока пресных вод в Тилигульский лиман. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Глава 4. Подпункт 4.3 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, 140-148-216-219. ISBN 978-966-2389-61-6

Лоєва, І. Д. and Владимирова, О. Г. and Верлан, В. А. (2010) Оцінка стану забруднення атмосферного повітря великого міста. Other. Екологія, Одеса.

Лобода, Н. С. (2005) Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния : монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "Экология". ISBN 966-8740-01-7

М

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2019) Динамика наносов верхнего и среднего Днестра в условиях антропогенной нагрузки и изменения климата. Монография. ТЭС, Одесса. ISBN 978-617-7711-39-0

Медведєва, Ю. С. and Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. (2018) Водний і сольовий режими озера Китай: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-90-3

Н

Недострелова, Л. В. (2022) Особливості формування снігового покриву на території центральної і південної України в умовах сучасних змін клімату: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Недострелова, Л. В. (2021) Енергетика блокувальних антициклонів : монографія. ТОВ "505", Житомир. ISBN 978-617-7892-09-9

О

Овчарук, В. А. and Гопченко, Є. Д. and Траскова, А. В. (2017) Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Дністер : монографія. Одеський державний екологічний університет, Харків: "ФОП Панов А.М.". ISBN 978-617-7541-36-2

Овчарук, В. А. (2020) Максимальний стік весняного водопілля рівнинних річок України: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

П

Павленко, О. П. and Іртищева, І. О. and Карпенко, Г. Ю. and Карпенко, О.О. (2023) Інноваційні вектори сталого розвитку на засадах геопросторового моделювання в умовах глобальної турбулентності. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Іліон, Миколаїв, Україна.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. (2024) Ресурсоцінна складова твердих побутових відходів окремих регіонів України. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

С

Степаненко, С. М. and Польовий, А. М. and Школьний, Є. П. (2011) Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України. За редакцією доктора фізико-математичних наук, професора С. М. Степаненка, доктора географічних наук, професора А. М. Польового. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978–966–8740–83–1

Степаненко, С. Н. (1998) Динамика турбулентно-циркуляционных и диффузионных процессов в нижнем слое атмосферы над Украиной. Маяк, Одесса. ISBN 966-587-092-0

Скалозубов, В. І. (2010) Основи управління позапроектними аваріями з втратою теплоносія на АЕС із ВВЕР. Working Paper. ЗАТ "Книга", Чернобыль.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2018) Класифікація твердих побутових відходів як передумова формування системи поводження з ними в регіонах України : Монографія. Одеський державний екологічний університет, Дніпро : Видавець "Біла К.О.". ISBN 978-617-645-284-3

Сербов, Н. Г. (2015) Влияние экономико-экологической ситуации на производственную и хозяйственную деятельность в водных бассейнах Украины: монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса: Букаев Вадим Викторович. ISBN 978-617-7215-44-7

Семенова, І. Г. (2017) Синоптичні та кліматичні умови формування посух в Україні: монографія. Одеський державний екологічний університет, Харків: "ФОП Панов А.М.". ISBN 978-617-7541-39-3

Серга, Е. М. and Серга, І. М. (2021) Відгуки аномалій характеристик клімату України у зимовий період на процеси взаємодії в системі „атмосфера - океан” в Північній Атлантиці: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Сриберко, А. В. and Андріанова, О. Р. and Тучковенко, Ю. С. (2024) Термохалинна структура та методика розрахунків її просторового розподілу в діяльному шарі Чорного моря. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Сєрга, Е. М. (2021) Вплив процесів у системі атмосфера – підстильна поверхня Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи : монографія. ТОВ "505", Житомир. ISBN 978-617-7892-10-5

Т

Тучковенко, Ю. С. and Адобовский, В. В. and Гриб, О. Н. and Тучковенко, О. А. (2012) Современный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Раздел 4.1 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, pp. 116-134. ISBN 978-966-2389-61-6

Тучковенко, Ю. С. and Гаврилюк, Р. В. and Кушнір, Д. В. (2021) Прогнозування океанографічних характеристик в український частині Азово-Чорноморського басейну: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. М. and Лобода, Н. С. and Кушнір, Д. В. and Серга, Е. М. (2022) Вплив змін клімату на гідрологічний і гідроекологічний режими лиманів північно-західного Причорномор’я: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author_redact" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Х

Хоменко, І. А. (2018) Умови і механізми утворення замерзаючих опадів й ожеледно-паморозевих явищ над територією України : монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-92-7

Хохлов, В. Н. (2004) Энергетика общей циркуляции атмосферы : монография. «ТЭС», Одесса. ISBN 966-7654-97-4

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок та естуаріїв території України : монографія. Одеса, ТОВ Плутон, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок та естуаріїв території України : монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ФОП Бондаренко М.О.. ISBN 978-617-7261-21-5

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. (2021) Довгострокове прогнозування характеристик весняного водопілля в басейні річки Південний Буг: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Романова, Є. О. (2021) Водний і сольовий режими озера Катлабух : монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

This list was generated on Sat Jun 15 19:08:27 2024 UTC.