Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Статті > Фахові видання України
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: G | L | S | Б | Г | Д | З | И | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 106.

G

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Serbov, N. G., Bunyakova, Yu. Ya., Balan, A. K., Buyadzhi, V. V. (2015) Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: i. advanced data on pollution of the small carpathians river’s watersheds. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 88-94. ISSN 2311-0899

Glushkov, A. V., Loboda, N. S., Khokhlov, V. N., Svinarenko, A. A., Serbov, N. G., Bunyakova, Yu. (2008) Some aspects of the nonlinear interaction between global teleconnection patterns. Український антарктичний журнал, 6-7. с. 157-166. ISSN 2415-3087

Glushkov, A. V., Serbov, N. G., Shakhman, I. A., Balan, A. K., Mansarliyskii, V. F., Dudinov, A. A. (2014) Chaos-geometric method in short-range forecast of hydro-atmospheric pollutants: advanced estimates. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 198-203. ISSN 2311-0899

L

Loboda, N. S., Glushkov, A. V., Rusov, V. D. (2002) Multi-fractal modeling of nonlinear hidrological system: Annual run-off time series and fractal dimension. Физика аэродисперсных систем, 39. с. 287-294. ISSN 0367-1631

S

Serbov, N. G., Svinarenko, A. A., Khetselius, O. Yu., Balan, A. K. (2015) Analysis of the fractal structures in chaotic processes: time series of the danube river’s dayly runoff and the extremal hydrological events. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 83-87. ISSN 2311-0899

Б

Божок, Ю. В., Лобода, Н. С. (2014) Оцінка впливу посух на характеристики меженного стоку річки Савранка. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 119-126. ISSN 2311-0899

Болгов, М. В., Лобода, Н. С., Николаевич, Н. Н. (1993) Пространственное обобщение параметров внутрирядной связности рядов годового стока. Метеорология и гидрология, 7. с. 83-91.

Бєлов, В. В., Гриб, О. М., Килимник, О. М. (2010) Сучасний гідроекологічний стан гирлово-плавневої системи річки Дністер та перспективи його поліпшення. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. с. 180-186. ISSN 2306-5680

Г

Глушков, А. В., Лобода, Н. С., Хохлов, В. Н., Сербов, Н. Г., Свинаренко, А. А., Бунякова, Ю. Я. (2008) Хаос во временных рядах концентраций загрязняющих веществ в атмосфере: краткосрочный прогноз. Вісник Одеського державного екологічного університету, 5. с. 225-235. ISSN 2311-0899

Глушков, А. В., Сербов, Н. Г., Шахман, И. А., Балан, А. К., Соляникова, Е. П. (2014) Хаос-геометрический подход к моделированию временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 183-187. ISSN 2311-0902

Глушков, А. В., Хохлов, В. Н., Сербов, Н. Г., Балан, А. К., Бунякова, Ю. Я., Баланюк, Е. П. (2007) Низкоразмерный хаос во временных рядах концентраций загрязняющих веществ в атмосфере и гидросфере. Вісник Одеського державного екологічного університету, 4. с. 337-348. ISSN 2311-0899

Глушков, О. В., Бунякова, Ю. Я., Грушевський, О. М., Балан, Г. К. (2013) Хаос-геометричний аналіз часових рядів концентрацій діоксиду азоту в атмосфері промислового міста (на прикладі Гданського регіону). Український гідрометеорологічний журнал, 13. с. 24-28. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М. (2010) Оптимізація рівнів і солоності води Куяльницького лиману в умовах водогосподарських перетворень на його басейні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія, 3 (44). с. 50-53. ISSN 2078-2357

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М. (2010) Оцінка складових водного балансу Куяльницького лиману та визначення причин сучасного обміління водойми. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 51. с. 200-215. ISSN 0130-2914

Гопченко, Є. Д., Хільчевський, В. К., Лобода, Н. С., Ободовський, О. Г., Гребінь, В. В., Шакірзанова, Ж. Р., Ющенко, Ю. С., Шерстюк, Н. П., Овчарук, В. А. (2017) Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку. Український гідрометеорологічний журнал, 19. с. 90-105. ISSN 2311-0902

Гопченко, Е. Д., Лобода, Н. С. (2000) Оценка возможных изменений водных ресурсов Украины в условиях глобального потепления. Гідробіологічний журнал, 36. с. 67-78. ISSN 0375-8990

Гопченко, Е. Д., Лобода, Н. С. (1984) Влияние прудов и водохранилищ на характеристики годового стока рек зоны недостаточного увлажнения. Метеорология и гидрология, 4. с. 83-88.

Гопченко, Е. Д., Лобода, Н. С. (1986) Применение методов статистического моделирования при оценке изменений годового стока рек под влиянием орошения. Метеорология и гидрология, 9. с. 79-84.

Гриб, О. М. (2015) Наукове обґрунтування та практична реалізація заходів по управлінню гідроекологічним режимом Куяльницького лиману на основі моделювання водно-сольового балансу водойми в умовах змін глобального клімату. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія, 3-4. с. 130-133. ISSN 2078-2357

Гриб, О. М. (2015) Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману при його поповнені водами Чорного моря. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1. с. 93-101. ISSN 2306-5680

Гриб, О. М. (2008) Змінність концентрацій та виносу розчинених хімічних речовин за довжиною річок Криму. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 50 (ч. 1). с. 289-293. ISSN 0130-2914

Гриб, О. М. (2014) Оцінка випаровування з водної поверхні в районі Тилігульського лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 173-184. ISSN 2311-0899

Гриб, О. М. (2014) Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 185-196. ISSN 2311-0899

Гриб, О. М., Лобода, Н. С., Яров, Я. С., Гриб, К. О. (2019) Характеристика сучасних фізико-хімічних показників та результати оцінки якості води водних об’єктів нижнього Дністра в літньо-осінній період 2018 року. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). с. 38-40. ISSN 2306-5680

Гриб, О. Н. (2005) Уточнение метода расчёта ежедневных расходов минеральных веществ на малых реках Крыма. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 49. с. 511-519. ISSN 0130-2914

Д

Даус, М. Є., Лобода, Н. С. (2015) Основні тенденції змін кліматичних чинників у межах водозбору Куяльницького лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 16. с. 149-155. ISSN 2311-0902

Даус, М. Є., Нагаєва, С. П. (2016) Аналіз гідрохімічного режиму та екологічна класифікація оз. Кугурлуй-Ялпуг та його приток. Водне господарство України, 1 (121). с. 32-37.

Даус, М. Є., Яров, Я. С. (2012) Особливості гідрохімічного режиму річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 143-152. ISSN 2311-0902

З

Захарова, М. В. (2014) Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м. Вінниця за показниками окиснюваності. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 163-171. ISSN 2311-0902

Захарова, М. В., Яров, Я. С. (2010) Дисперсійний аналіз хімічного складу поверхневих вод басейну р. Тиси. Український гідрометеорологічний журнал, 7. с. 195-199. ISSN 2311-0902

Захарова, М. В., Яров, Я. С. (2012) Залежності між гідрохімічними показниками води у річці Барабой з використанням кореляційного аналізу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. с. 165-170. ISSN 2311-0899

И

Иваненко, А. Г., Гриб, О. Н. (2005) Вычисление суточных минерализаций водного стока рек Крымского полуострова. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія, 3 (26). с. 180-182. ISSN 2078-2357

Иваненко, А. Г., Гриб, О. Н. (2003) Расчёт стока воды и смыва химических веществ с малых водосборов в районе юго-восточной части горного Крыма. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 47. с. 178-185. ISSN 0130-2914

К

Колодеев, Е. И., Гриб, О. Н. (2005) Состав речных вод и вынос растворённых веществ с бассейна реки Прут. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. с. 144-152. ISSN 2311-0899

Колодеєв, Є. І., Гриб, О. М., Захарова, М. В., Яров, Я. С. (2010) Методи обчислення іонного стоку гірських та рівнинних річок і перспективи їх подальшого розвитку. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. с. 191-201. ISSN 2306-5680

Колодеєв, Є. І., Захарова, М. В. (2011) Оцінка якості води верхньої частини бассейну р. Південний Буг за гідрохімічними показниками. Український гідрометеорологічний журнал, 9. с. 151-157. ISSN 2311-0902

Л

Лобода, Н. С. (2010) Закономірності коливань річного стоку річок України при змінах клімату на початку ХХІ сторіччя. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. с. 62-70. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. (2003) Виділення основних стокоформуючих факторів на основі аналізу структури полів річного стоку за допомогою методу головних компонент (на прикладі річок верхнього Дністра до м. Могилів - Подільський). Географія, 167. с. 107-112.

Лобода, Н. С. (2005) Шляхи оцінювання, передбачення та управління станом водних ресурсів Кримського півострова у природних та порушених антропогенною діяльністю умовах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск „Гідроеколопя", 3 (26). с. 256-258.

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2015) Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах. Український гідрометеорологічний журнал, 16. с. 189-195. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2014) Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 144-154. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2011) Мінливість клімату та водних ресурсів Закарпаття. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. с. 161-167. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2012) Визначення характеристик стоку річки Свинної. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. с. 179-187. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2014) Оцінка водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (32). с. 32-40. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2016) Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ХХІ сторіччі за сценарієм А1В з використанням моделі "клімат-стік". Український гідрометеорологічний журнал, 18. с. 112-120. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2016) Вплив кліматичних змін на водні ресурси Північно-західного Причорномор'я у сценарних умовах (за RCP4.5 та RCP8.5). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (41). с. 48-58. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2016) Водні ресурси україни xxi сторіччя за сценаріями змін клімату (RCP8.5 ТА RCP4.5). Український гідрометеорологічний журнал, 17. с. 114-122. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В., Куза, А. М. (2014) Зміни кліматичних чинників та характеристик стоку р. Тилігул під впливом глобального потепління. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 116-127. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С., Гопченко, Є. Д. (2003) Нормування характеристик природного річного стоку України. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 252. с. 5-10.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2017) Гідроекологічні проблеми Куяльницького лиману та шляхи їх вирішення. Гідробіологічний журнал, 53 (4). с. 95-104. ISSN 0375-8990

Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2015) Оцінка перспектив функціонування Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату (сценарій А1В) на основі імітаційного моделювання водно-сольового балансу водойми. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія, 3-4. с. 417-420. ISSN 2078-2357

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Сіренко, А. М. (2011) Оцінка припливу прісних вод до Куяльницького лиману. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (22). с. 51-59. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Яров, Я. С., Гриб, К. О. (2016) Гідрохімічні показники та якість вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська, озера пересипу). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). с. 42-49. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Яров, Я. С., Терновий, П. А., Гриб, К. О. (2019) Оцінка водообміну плавневих озер в нижній течії Дністра та обґрунтування рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). с. 55-56. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Дорофеєва, В. П. (2011) Оцінка мінливості річного стоку у басейні річки Дністер (лівобережжя). Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. с. 168-177. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С., Ехнич, М. П., Шаменкова, O. И. (2003) Параметризация гидрологических процессов на основе метода главных компонент. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 251. с. 32-37.

Лобода, Н. С., Катинська, І. В. (2020) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні р. Кривий Торець (за програмою підтримки ЄС водної політики України). Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 81-92. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С., Катинська, І. В., Смалій, О. В. (2020) Оцінка рівня забруднення та екологічного стану вод річoк басейну Сіверського Дінця за показником БСК5. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 91-101. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Козлов, М. О. (2020) Оцінка водних ресурсів річок України за середніми статистичними моделями траекторій змін клімату RCP4.5 та RCP8.5 у період 2021-2050 роки. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 93-104. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С., Коробчинская, А. А., Рудник, А. А. (2010) Изменение климата и его влияние на реки Украины. Український гідрометеорологічний журнал, 6. с. 199-204. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Коробчинська, А. О. (2010) Оцінка впливу мінливості Півнично-Атлантичного та Скандинавського коливань на гідрометеорологічні характеристики України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. с. 91-98. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Куза, А. М. (2017) Антропогенне навантаження на стік річки Великий Куяльник в умовах кліматичних змін. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 46. с. 33-41. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Куза, А. М., Козлов, О. М. (2019) Оцінка можливих змін водних ресурсів річок водозбору Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (2021-2050 рр.) за моделями кліматичного сценарію RCP4.5. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 43-53.

Лобода, Н. С., Нгуен, В. А. (2006) Районирование бассейна р. Уссури с использованием методов многомерного статистического анализа. Вісник Одеського державного екологічного університету, 2. с. 167-175. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С., Отченаш, Н. Д. (2012) Оцінка впливу антропогенної діяльності на водні ресурси Кримського півострова. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. с. 153-157. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С., Отченаш, Н. Д., Гриб, О. М. (2018) Опис штучних водойм на водозборі річки Великий Куяльник та регламентування їх роботи у сучасності та майбутньому. Український гідрометеорологічний журнал, 21. с. 50-59. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Пилип'юк, В. В. (2015) Визначення водних ресурсів річок Псел иа Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі "клімат-стік". Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2. с. 48-55. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Пилип'юк, В. В. (2011) Динаміка хімічного складу води по довжині річки Ворскла та оцінка її якості. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. с. 178-189. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С., Пилип'юк, В. В. (2017) Зміни клімату та їх можливі наслідки у формуванні якості вод (на прикладі річок Псел та Ворскла). Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. с. 69-79. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С., Пилипюк, В. В. (2012) Оценка экологического состояния рек Псел и Ворскла по уровню использования вод в трансграничной зоне «Россия - Украина». Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. с. 151-159. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С., Романенко, В. П. (2010) Оцінка хімічного складу води р. Південний Буг на протязі 1996-2006 рр. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. с. 160-166. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Сербова, З. Ф., Божок, Ю. В. (2014) Вплив змін клімату на водні ресурси України у сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління А1В). Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 149-159. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Сербова, З. Ф., Божок, Ю. В. (2015) Оцінка впливу змін клімату на водні ресурси України на основі моделі "клімат-стік" за сценарієм глобального потепління А2. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). с. 8-17. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Смалій, О. В. (2019) Роль приток Донбасу у формуванні якості поверхневих вод річки Сіверський Донець. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 64-71. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С., Смалій, О. В., Катинська, І. В., Котович, О. М. (2019) Оцінка змін якості води по довжині річки Сіверський Донець на початку XXI сторіччя. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 54-68.

Лобода, Н. С., Сіренко, А. М. (2010) Вдосконалення методик прогнозування льодових явищ на річках України на основі методів багатовимірного статистичного аналізу. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (20). с. 21-29. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Сіренко, А. М. (2011) Використання методів багатовимірного статистичного аналізу у гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (24). с. 58-65. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Сіренко, А. М. (2009) Вплив глобального потепління на льодовий режим річки Дністер: стаття. Науковий вісник Чернівецького університету, 480 (481). с. 200-204. ISSN 2311-9276

Лобода, Н. С., Сіренко, А. М. (2010) Вплив Північно-Атлантичного коливання на строки проходження льодових явищ на річках Західної України: стаття. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 51. с. 182-189. ISSN 0130-2914

Лобода, Н. С., Хохлов, В. М., Божок, Ю. В. (2011) Оцінка характеристик посушливості Закарпаття в сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2(23). с. 49-56. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Хохлов, В. Н. (2004) Статистический анализ связи климатических факторов, полей осадков и гидрологических параметров для юго-западной части Украины. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 6. с. 60-66. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С., Яров, Я. С. (2018) Оцінка впливу зрошування за рахунок річки–донора (Дністра) на характеристики річного стоку річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 21. с. 42-49. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Яров, Я. С., Роша, К. І. (2010) Оцінка якості води Інгул за гідрохімічними показниками. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 21. с. 81-92. ISSN 2306-5680

М

Мельник, С. В., Лобода, Н. С. (2010) Районирование бассейна верхнего Днестра по характеру колебаний годового стока на основе кластерного анализа. Український гідрометеорологічний журнал, 6. с. 180-189. ISSN 2311-0902

Мельник, С. В., Лобода, Н. С. (2016) Разработка методики расчета стока наносов рек верхнего и среднего Днестра. Український гідрометеорологічний журнал, 18. с. 121-131. ISSN 2311-0902

Мельник, С. В., Лобода, Н. С. (2010) Динаміка періодичних складових багаторічних коливань гідрометеорологічних характеристик, виявлених на основі методу "гусениця"-SSA. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. с. 112-119. ISSN 2306-5680

О

Отченаш, Н. Д. (2015) Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 120-125. ISSN 2311-0899

П

Пилип'юк, В. В., Лобода, Н. С. (2010) Динаміка хімічного складу води за довжиною річки Псел та оцінка її якості. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4. с. 125-133. ISSN 2306-5680

Р

Русов, В. Д., Глушков, О. В., Ващенко, В. М., Павлович, В. М., Лобода, Н. С., Патлашенко, Ж. І., Хохлов, В. М., Свинаренко, А. А., Солонко, Т. В. (2008) Вплив Північноатлантичної осциляції на часовий розподіл опадів: метод вейвлет-розкладання. Український антарктичний журнал, 6-7. с. 150-156. ISSN 2415-3087

С

Сербов, Н. Г., Игнатенко, А. В., Шахман, И. А., Балан, А.К., Дудинов, А. А. (2014) Методы теории хаоса в моделировании и прогнозировании годового стока (р. Дунай). Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 246-249. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г., Сухарев, Д. Е., Балан, А. К. (2010) Многофакторный системный и мультифрактальный подход к моделированию экстремально высоких паводков на примере р.Дунай. Український гідрометеорологічний журнал, 7. с. 167-171. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г., Сухарев, Д. Е., Балан, А. К. (2011) Моделирование паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде на основе многофакторного системного подхода. Український гідрометеорологічний журнал, 9. с. 164-169. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г., Сухарев, Д. Е., Балан, А. К., Дудинов, А. А. (2012) Многофакторное системное моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ (фосфатов) в речной воде. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 176-180. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г., Сухарев, Д. Е., Балан, А. К., Дудинов, А. А. (2011) Моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. с. 172-177. ISSN 2311-0899

Сербов, Н. Г., Хецелиус, О. Ю., Балан, А. К., Дудинов, А. А. (2013) Прогнозирование хаотических процессов в гидроэкологических системах на основе концепции аттрактора и нейросетевого подхода. Український гідрометеорологічний журнал, 13. с. 86-91. ISSN 2311-0902

Т

Тучковенко, Ю. С., Адобовский, В. В., Тучковенко, О. А., Гриб, О. Н. (2011) Cовременный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана. Український гідрометеорологічний журнал, 9. с. 192-209. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Кушнир, Д. В., Гриб, О. Н. (2017) Моделирование ветровой циркуляции вод и денивеляций уровня в Куяльницком лимане. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. с. 80-89. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Кушнир, Д. В., Лобода, Н. С. (2015) Оценка влияния условий водообмена с морем на изменчивость уровня и солености воды в Тилигульском лимане. Український гідрометеорологічний журнал, 16. с. 232-241. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Кушнір, Д. В., Лобода, Н. С. (2017) Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за різних обсягів стоку річки Великий Куяльник. Український гідрометеорологічний журнал, 20. с. 105-119. ISSN 2311-0902

Х

Хильчевский, В. К., Гопченко, Е. Д., Лобода, Н. С., Одобовский, А. Г., Гребень, В. В., Шакирзанова, Ж. Р., Ющенко, Ю. С., Шерстюк, Н. П., Овчарук, В. А. (2017) Гидрология в университетах Украины - история, состояние и перспективы. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 47. с. 6-28. ISSN 2306-5680

Ш

Шахман, І. О., Лобода, Н. С. (2010) Обгрунтування стратегії водогосподарських заходів на території Нижнього Подніпров´я в умовах глобального потепління. Український гідрометеорологічний журнал, 6. с. 210-216. ISSN 2311-0902

Шахман, І. О., Лобода, Н. С. (2016) Оцінка якості води у створі р. Інгулець – м. Снігурівка за гідрохімічними показниками. Український гідрометеорологічний журнал, 17. с. 123-136. ISSN 2311-0902

Я

Яров, Я. С. (2010) Гідрохімічний режим та екологічний стан річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 7. с. 200-210. ISSN 2311-0902

Яров, Я. С. (2012) Екологічна оцінка якості води річки Барабой за відповідними категоріями. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 195-206. ISSN 2311-0902

Яров, Я. С. (2012) Оцінка якості води річки Барабой за гідрохімічними показниками. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. с. 177-186. ISSN 2311-0899

Яров, Я. С., Лобода, Н. С. (2018) Вплив тривалого донорського зрошування на якість підземних вод у південно-степовій зоні України (на прикладі р. Барабой, Одеська область). Український гідрометеорологічний журнал, 21. с. 60-74. ISSN 2311-0902

Цей список був створений у Wed Apr 21 17:58:47 2021 MSK.