Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 131.

Conference or Workshop Item

Золотов, В. І. and Поліщук, Т. М. (2015) Проблеми та перспективи використання рекреаційного потенціалу Куяльницького лиману. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., м. Одесса.

Поліщук, Т. М. (2018) Стратегія вимірів інноваційної діяльності в менеджменті. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики", 28 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг.

Поліщук, Т. М. and Мельник, І. Ю. (2018) Вплив діяльності підприємств на екологічний стан прилеглої території( на прикладі Вінницької області). In: І Всеукраїнська науково-практична конференція "Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, 28 травня 2018 р., м. Полтава.

Куваєва, В. О. and Сокуренко, О. О. (2018) Інформаційні технології в управлінні туристичним підприємством. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики", 28 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг.

Куваєва, В. О. (2018) Перспективи набуття екологічної свідомості як чинник мотиваційного менеджменту. In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сьогодні", 20 березня 2018, м. Вінниця.

Плетос, С. В. (2016) Особливості розвитку приміських зон та засади використання земельних ресурсів міських агломерацій. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 24-25 березня 2016 р., м.Тернопіль.

Бунякова, Ю. Я. (2016) Економічні важелі та організаційні підходи раціонального природокористування в Україні. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 24-25 березня 2016 р., м. Тернопіль.

Плетос, С. В. (2016) Методи використання земельних ресурсів міських агломерацій на прикладі Одеського регіону. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграційна система освіти,науки і виробництва", 19-20 травня 2016 р., м. Тернопіль.

Плетос, С. В. (2014) Інвестиційна привабливість земельних ділянок Одеської міської агломерації. In: Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки", 26 квітня 2014, Луцький національний технічний університет.

Плетос, С. В. and Венгер, О. С. (2018) Перспективи розвитку сільського туризму в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні питання економіки,фінансів та сучасного менеджменту", 16 червня 2018, Аналітичний центр "Нова Економіка" м.Київ.

Куваєва, В. О. and Максименко, К. С. (2017) Екологізація персоналу підприємств туристичної галузі. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м. Одеса.

Поляничко, О. В. and Кияшко, К. К. (2018) Інноваційна діяльність в туризмі. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи", 6 березня 2018, Переяслав-Хмельницький.

Поляничко, О. В. and Мельниченко, Д. О. (2016) Середовище функціонування маркетингу у рибництві. In: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція " Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи", 14 квітня 2016 р., Переяслав-Хмельницький.

Дем'яненко, С. Г. and Агаєв, А. Н. (2017) Екологізація конкурентоспроможності товарів споживання. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м. Одеса.

Поляничко, О. В. (2017) Природний капітал в рекреаційно-туристичній сфері України. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м.Одеса.

Демьяненко, С. Г. and Агаев, А. Н. (2016) Экологическая составляющая конкурентоспособности. In: Intetnational scientific conference The development of international competitiveness: state,region,enterprise, 16 декабря 2016, Lisbon.

Дем'яненко, С. Г. and Агаєв, А. Н. (2016) Екологізація споживання як чинник сталого розвитку. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження ефективності факторів зростання конкурентоспроможності економіки: теорії та пропозиції", 25-26 листопада 2016 р., м. Київ.

Дем'яненко, С. Г. and Вартанян, А. Е. (2014) Сертифікація як інструмент реалізації принципів сталого розвитку в управлінні туристичною діяльністю. In: 69-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 3-5 грудня 2014, м. Одеса.

Demianenko, S.G. and Vartanian, A. (2015) Tourism development in Ukraine. In: XXI Міжнародна наукова конференція "Економіка для екології", 6-7 травня 2015, м.Суми.

Сафранов, Т. А. and Губанова, Е. Р. and Шанина, Т. П. and Кориневская, В. Ю. (2011) Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне. In: In: ІІІ- й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 вересня 2011 р., м. Вінниця.

Glushkov, A. V. and Khokhlov, V. N. and Bunyakova, Yu. Ya. and Bykowschenko, N. (2007) Multi-fractal approach and correlation integral method to modeling air pollution field structure for industrial city's atmosphere (Odessa region) // Proceedings. In: 6th European Conference on Ecological Modelling, 27-30 November 2007, Trieste (Italy).

Glushkov, A. and Khokhlov, V. and Bunyakova, Yu. and Bykowschenko, N. (2006) . Modelling air pollution field structure in the industrial city’s atmosphere: Correlation integral method and fractal dimension. In: General Assembly 2006 of European Geosciences Union, 2-7 April 2006, Vienna (Austria).

Polianychko, O.V. (2015) Environmental clusters in recreational-and-tourist sector as a model for regional development of an enterprise. In: Міжнародна науково-практична конференція. "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту", 25-26 вересня 2015, м.Львів.

Поляничко, О. В. (2015) Формування рекреаційно-туристичної сфери на підґрунті екосистемного підходу. In: Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів" Частина ІІ, 8 травня 2015 р., м. Ужгород.

Поляничко, О. В. and Катоніна, Т. В. (2016) Екологізація готельно-рестораної сфери в Україні. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку", 16 березня 2018, м.Київ.

Поляничко, Е. В. (2016) Ветроэнергетика как путь улучшения электробаланса в Украине. In: Міжнародна науково-практична конференція " Маркетингові комунікації та логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі ", 9 листопада 2016, м.Дніпро.

Поляничко, Е. В. (2016) Проблемы и развитие экологического предпринимательства в Украине. In: VIII Международная научно-практическая конференция "Исследование различных направлений современной науки", 29 января 2016, г.Москва.

Поляничко, Е. В. (2016) Природный капитал в рекреационно-туристической сфере Украины. In: ХІ Международная научно-практическая конференция "Наука сегодня: теория, практика, инновации", 1 мая 2016, г.Москва.

Поляничко, Е. В. (2017) Перспективы использования нетрадиционных источников энергии в Украине. In: ХХ Международная научно-практическая конференция "Теория и практика современной науки", 22 марта 2017, г. Москва.

Поляничко, Е. В. (2017) Структура освоения потенциала возобновляемых энергетических ресурсов приморского региона Украины. In: ХХII Международная научно-практическая конференция "Научные открытия 2017", 7 июня 2017 г., г. Москва.

Куваєва, В. О. (2013) SWOT–аналіз системи екологізації персоналу організації. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Економіка та менеджмент:перспективи розвитку", 6-8 вересня 2013, м. Суми.

Куваєва, В. О. and Черевата, Н. Ю. (2014) Інформаційні технології як інструмент екологізації персоналу організації. In: V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції в економіці та управлінні: Новий погляд" Частина ІІ, 13-14 червня 2014, м. Донецьк.

Куваєва, В. О. and Клепатська, В. В. (2016) Перспективи застосування IT для вирішення проблем енергоефективності та енергозбереження. In: Х Міжнародна науково-практична конференція "Спецпроект: аналіз наукових досліджень", 23-24 травня 2016 р., м. Київ.

Demianenko, S.G. and Vartanian, A. (2014) Means of Sustainable Tourism Development in Rural Areas of the Ukrainian Danube Delta. In: DRCSUMMERSCHOOL.

Поляничко, О. В. (2011) Наукові аспекти формування регіональних схем екомережі в Україні. In: Матеріали конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня, м.Одеса.

Поляничко, О. В. (2010) Організаційно-економічний механізм використання рекреаційних ресурсів об`єктів ПЗФ. In: Х Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 травня, м.Одеса.

Поляничко, О. В. (2013) Сучасні тенденції сталого розвитку підприємницької діяльності в рекреаційно-туристичній сфері. In: ХІІІ щорічна Всеукраїнська наукова конференція, 17-18 квітня, м.Суми.

Поляничко, О. В. (2012) Розвиток підприємництва в ресурсно-екологічній сфері господарювання: міжнародний досвід. In: ХІІ щорічна Всеукраїнська наукова конференція, 18-19 квітня, м.Суми.

Поляничко, О. В. (2011) Фінансовий механізм формування екомережі в умовах сталого розвитку. In: ХІ щорічна Всеукраїнська наукова конференція. Частина 2, 20-21 квітня, м.Суми.

Поляничко, О. В. (2010) Міжнародне співробітництво в галузі інтегрованого управління прибрежною смугою. In: Х щорічна Всеукраїнська наукова конференція. Частина 2, 20-21 квітня, м.Суми.

Губанова, О. Р. and Дончевська, О. В. (2010) Методологічні засади економіко- екологічного стимулювання господарської діяльності. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі», 16-17 вересня, м. Дніпропетровськ.

Губанова, О. Р. (2011) Техногенно-ресурсний потенціал як ендогенний фактор соціально-економічного розвитку території. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток», 01 грудня 2011 – 29 лютого 2012, м. Суми.

Губанова, О. Р. (2014) Застосування принципу «три К» щодо відтворення сталості Тилігульського лиману. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Губанова, О. Р. and Куваєва, В. О. (2015) Роль «економічної складової» у формуванні конкурентоздатності випускника університету. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 11-12 березня 2015, м. Одеса.

Вовченко, К. І. and Губанова, О. Р. (2018) SWOT-аналіз краудфандингової платформи природоохоронного проекту. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 16-18 червня 2015, м.Одеса.

Губанова, О. Р. and Дубінєнко, І. М. (2016) Використання екологічного аутсорсингу в сфері житлово-комунального господарства. In: Международная научно-практическая конференция «Социально- экономические проблемы в жилищном секторе», 19 февраля 2016, г. Одесса..

Дубінєнко, І. М. and Губанова, О. Р. (2016) Задіяння природоохоронного потенціалу аутсорсингу в реформування житлово-комунального господарства України. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів», 1-3 червня 2016, м.Одеса.

Губанова, О. Р. (2016) Організаційно-економічні заходи стимулювання збору вторинних ресурсів на прибережних територіях. In: Міжнародна науково-практична конференція «Містобудівне планування і управління прибережними територіями», 19-20 вересня 2016, смт. Сергеевка.

Губанова, О. Р. (2017) Диверсифікація освітньої функції в сфері туризму. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 21-22 лютого 2017, м.Одеса.

Губанова, О. Р. (2017) Використання "рідкісноземельного" потенціалу електронних відходів. In: Міжнародна науково-практична конференція «STABICONsystems – 2017», 27 – 29 квітня 2017, м.Суми.

Гаврилюк, В. В. and Губанова, О. Р. (2017) Рециклінг електронних відходів. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко- екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29- 30 червня 2017, м.Одеса.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Комунікаційні механізми підвищення ефективності інвестицій в екологічні послуги. In: Матеріали міжнародної наукової конференції «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців», 25-26 червня 2019 р., м.Одеса.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Організація туристичної діяльності. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація сучасного світового господарства: стан, проблеми, ефективність», 23 лютого 2019 р., м.Київ.

Арестов, С. В. and Катоніна, Т. В. (2019) Забеспечення конкурентноспроможності підприємства на ринку туристичних послуг. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація сучасного світового господарства: стан, проблеми, ефективність», 23 лютого 2019 р., м. Київ.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Туристичне підприємство в умовах ринкової економіки і стратегія його розвитку. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 23 лютого 2019 р., м.Львів.

Арестов, С. В. and Катоніна, Т. В. (2019) Міжнародні відносини України в сфері туризму. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 23 лютого 2019 р., м. Львів.

Арестов, С. В. (2019) Факторы развития экологически безопасного туризма в Одесской области. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни», Частина II, 19 січня 2019 р., м.Дніпро.

Губанова, О. Р. (2019) Забезпечення конкурентоздатної підготовки фахівців у сфері туризму на засадах дуальної системи освіти. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., м.Одеса.

Губанова, О. Р. and Галкіна, С. В. (2019) Вдосконалення ієрархії управління електронними відходами при переході до циркулярної економіки. In: Міжнародна наукова конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців», 25-26 червня 2019 р., м.Одеса.

Поліщук, Т. М. and Тарасенко, Р. О. (2019) Экологизация экономики как основное условие перехода к модели устойчивого развития. In: Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Вип. 49, 19 лютого 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький.

Плетос, С. В. and Захарчук, Н. В. (2020) Повторне використання поліетиленових пакетів та їх користь. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 19 лютого 2020 р., м. Переяслав.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Організація туристичної діяльності. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених "Глобалізація сучасного світового господарства: стан , проблеми , ефективність ", 23 лютого 2019 р., Аналітичний центр "Нова Економіка" м.Київ.

Арестов, С. В. and Максютенко, А. В. and Порошенко, К. С. and Собчик, В. Д. and Таранець, І. Р. (2020) Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених, 29 лютого 2020, Аналітичний центр "Нова Економіка" м. Київ.

Арестов, С. В. and Максютенко, А. В. and Порошенко, К. С. and Собчик, В. Д. and Таранець, І. Р. (2020) Стандартизація та сертифікація туристичних послуг. Транспортна логістика в туризмі. Організація бухгалтерського обліку у готельному господарстві. Основні принципи економіки природокористування. In: Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи», 21 березня 2020, м. Дніпро.

Арестов, С. В. (2019) Фактори розвитку екологічно безпечного туризму в Одеській області. In: Міжнародна науково-практична конференція «Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни», 19 січня 2019 р., м. Дніпро.

Арестов, С. В. and Максютенко, А. В. and Порошенко, К. С. and Собчик, В. Д. and Таранець, І. Р. (2020) Розвиток туристичного бізнесу та впровадження інформаційних технологій, та їх використання. Актуальні проблеми економіки природокористування та розвитку статистики туризму в світі. Особливості пропозиції туристичних підприємств. Платне природокористування. In: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку», 22 лютого 2020, м. Львів.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. and Катоніна, Т. В. (2019) Туристичне підприємство в умовах ринкової економіки і стратегія його розвитку. Міжнародні відносини України в сфері туризму. In: Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 23 лютого 2019 р., м. Львів.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2020) Розрахунок зовнішніх ефектів в сфері поводження з відпрацьованими джерелами живлення в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених, 25 квітня 2020, м.Київ.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2020) Кореляційно-регресійний аналіз впливу відпрацьованих джерел живлення на здоров'я населення України. In: The 5 th International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects”, 12-14 April 2020, Kharkiv.

Shuptar-Poryvaieva, Nataliia (2020) "DETERMINATION OF WASTE ELECTRIC MOTOR BATTERY RECYCLING BENEFITS IN UKRAINE". In: Матеріали ІV-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук, 19 червня, м.Одеса.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2019) Розрахунок вартості екологічного рюкзаку відпрацьованих джерел живлення. In: Матеріали ІІІ-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук, 20-22 червня 2019 р., ОДЕКУ.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2019) Класифікація відпрацьованих джерел живлення як одна з умов реалізації стратегії поводження з електронними відходами. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О. Ф., 16 – 18 квітня 2019 р., м. Суми.

Андрущенко, О. С. (2019) Стратегічне планування розвитку сонячної енергетики в Україні. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, ISBN 978-966-916-934-1, 5 жовтня, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

Поляничко, О. В. and Катоніна, Т. В. (2019) Розвиток сільського зеленого туризму, як важливий чинник подолання бідності в сільській місцевості. In: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» Випуск 21, 18 лютого, м.Переяслав-Хмельницький.

Плетос, С. В. and Муравська, Н. М. (2021) Тенденції та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. In: ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених "Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи", 28–29 квітня 2021 р., м. Львів.

Плетос, С. В. and Іванова, А. О. (2021) Екотуризм та його вплив на економіку сільської місцевості. In: ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених "Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи", 28–29 квітня 2021 р., м. Львів.

Шаніна, Т. П. and Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Принципи класифікації твердих муніципальних відходів. In: 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,, 17-18 вересня 2014, м. Львів.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2015) Небезпечна складова твердих муніципальних відходів: класифікація та проблема поводження. In: V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 23-26 вересня 2015, м. Вінниця.

Сафранов, Т. А. and Коріневська, В. Ю. and Губанова, О. Р. and Шаніна, Т. П. (2012) Підвищення ефективності поводження з окремими складовими загального потоку муніципальних відходів. In: 2-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,, 19-22 вересня 2012, м.Львів.

Губанова, О. Р. and Полетаєва, Л. М. (2017) Екологічні екстерналії використання туристично-рекреаційного потенціалу Одеського узбережжя. In: ІІ Всеукраїнська конференція викладачів, здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі», 14 квітня 2017, м.Одеса.

Андрущенко, О. С. (2022) Екологічні аспекти розвитку "Квіткового туризму". In: Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування: матеріали Міжнародної наукової конференції за участю молодих науковців, 21-22 вересня, ОДЕКУ. м.Одеса.

Андрущенко, О. С. (2023) Розвиток еколого-орієнтованого підприємництва на засадах «зеленої» економіки. In: МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої повоєнному відродженню та євроінтеграції України, 21 грудня 2023, Одеса.

Андрущенко, О. С. (2023) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ». In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 15 грудня 2023 р, Львів-Торунь.

Андрущенко, О. С. and Романюк, О. Р. (2023) Перспективи розвитку велосипедного туризму в Одеській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 10 – 17 травня, м.Одеса. ОДЕКУ. (Submitted)

Андрущенко, О. С. and Шевченко, Є. С. (2023) Туристичний маршрут"Екологічна стежка Дністровія". In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 10 – 17 травня, м.Одеса. ОДЕКУ. (Submitted)

Арестов, C. В. and Бєлозерова, А. В. and Кіров, Д. В. and Сівак, А. А. and Щербак, Н. В. and Яценко, К. С. (2021) Сценарії та середньостроковий прогноз стабілізації фінансово-економічної системи. In: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, 20 березня 2021, м. Київ.

Арестов, С. В. and Бєлозерова, А. В. and Саковський, Д. С. and Сівак, А. А. (2021) Економіка, менеджмент та аудит: сучасні напрями розвитку. In: Міжнародна науково-практична конференція. ГО «Львівська економічна фундація», 30 квітня 2021, м.Львів.

Арестов, С. В. and Волянська, Н. М. (2022) Туризм як один із важливих чинників у міжнародних економічних відносинах. In: Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference, 4-6 September, Lviv.

Арестов, С. В. and Костюк, А. С. (2022) Чорнобильська АЕС: перспективи розвитку туризму в регіоні. In: Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference, 4-6 September, Lviv.

Арестов, С. В. and Нікітюк, І. І. (2022) Основні і оборотні засоби туристичного підприємства. In: Proceedings of III International Scientific and Practical Conference, 12-14 June, Lviv.

Арестов, С. В. and Нікітюк, І. І. (2022) Основні засади стратегії розвитку туризму в Україні. In: Літні наукові читання - 2022, XСI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція, 6 червня, м. Рівне.

Арестов, С. В. and Нікітюк, І. І. (2022) Сутність та основні показники конкурентоспроможності туристичних послуг. In: Abstracts of ХХXV International Scientific and Practical Conference, 16 - 17 June, Great Britain, Leeds.

Арестов, С. В. and Романюк, О. Р. (2022) Інвестиційна активність в індустрії турризму. In: Proceedings of III International Scientific and Practical Conference, 12-14 June, Lviv.

Арестов, С. В. and Романюк, О. Р. (2022) Особливості менеджменту у туристичному бізнесі в умовах глобалізації. In: Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня, м.Полтава. ПДАУ.

Арестов, С. В. and Романюк, О. Р. (2022) Екологізація туристичної діяльності. In: Літні наукові читання - 2022, XСI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція, 6 червня, м. Рівне.

Арестов, С. В. and Романюк, О. Р. (2023) "Внесок туризму в економіку держави". In: The 1st International scientific and practical conference "Modern problems of science, education and society", (March 26-28), Kyiv, Ukraine.

Арестов, С. В. and Щербак, Н. В. (2021) Романтичний туризм. In: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний і соціальний розвиток регіонів та держави», 27 березня 2021, м. Дніпро.

Бардинюк, А. О. and Попова, М. О. (2023) ЗАСТОСУВАНННЯ МЕТОДИКИ ІВЕНТ-АНАЛІЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 10-17 травня 2023, Одеса, Україна. (Submitted)

Богословцев, Є. В. and Арестов, С. В. (2021) Енергозбереження та енергозберегаючі технології в туристичній галузі. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегічні орієнтири розвитку економіки країни та регіонів", 25 вересня 2021 року, Львів, Україна.

Богословцев, Є. В. and Арестов, С. В. (2021) Ресурсозбереження як економіко-екологічний чинник та ресурсозберегаючі технології, вплив на туристичну галузь. In: Науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених "Ефективне управління економікою на світовому, державному та регіональному рівні", 9 жовтня 2021 року, Київ, Україна.

Бучка, А. В. and Губанова, О. Р. (2023) Аналіз ситуації в сфері поводження з відходами електричного електронного обладнання:темпи утворення та розподілення в світі та Україні. In: Матеріали ХХІІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2023, Одеса, Україна. (Submitted)

Васильєв, М. А. and Бунякова, Ю. Я. (2023) ВОДНИЙ ТУРИЗМ. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 10-17 травня 2023, Одеса, Україна. (Submitted)

Волянська, Н. М. and Плетос, С. В. (2023) Шляхи вдосконалення та перспективи використання новітніх SMART – технологій в Україні для розвитку туристичного продукту міста. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 10 – 17 травня, м.Одеса. ОДЕКУ. (Submitted)

Губанова, О. Р. (2022) Інструменти хеджування ризиків стейкхолдерів туристичного ринку. In: Міжнародна наукова інтернет-конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців»: матеріали конференції, 29 червня, м.Одеса. ОДЕКУ.

Губанова, О. Р. (2021) Інструменти підтримки туристичної галузі в сучасних умовах. In: Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIІ Міжнародної науково- практичної конференції, 25-26 вересня, м. Одеса.

Губанова, О. Р. (2022) Впровадження концепції сталого туризму в програму підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» в Одеському державному екологічному університеті. In: Науково практичний семінар «Університети як осередки сталості та екологізації освіти». Національний лісотехнічний університет України, 22 червня 2021р., м.Львів.

Губанова, О. Р. (2022) Інструменти декарбонізації туризму. Матеріали Міжнародної наукової конференції за участю молодих науковців. До 90-річча ОДЕКУ. In: Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування, 21 – 22 вересня, м.Одеса..

Губанова, О. Р. and Купінець, Л. Є. (2022) Національна стратегія поводження з відходами сонячної енергогенерації.Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». In: Дорожня карта реалізації Закону України «Про управління відходами», 24–25 листопада, м. Київ.

Губанова, О. Р. and Купінець, Л. Є. (2020) Актуалізація проблеми управління медичними відходами в сучасних умовах / Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами:проблемні питання та кращі практики. In: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 8–10 жовтня, м. Івано- Франківськ.

Дємєнчук, Д. О. and Тимощук, М. О. (2021) Тези доповіді "ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ м.ОДЕСА)". In: Міжнародна наукова інтернет-конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців»:, 29 червня 2021, Одеса.

Костюк, А. С. and Арестов, С. В. (2021) Вплив АЕС на навколишне середовище та туризм. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегічні орієнтири розвитку економіки країни та регіонів", 25 вересня 2021 року, Львів, Україна.

Маковецька, А. О. and Губанова, О. Р. (2023) Стратегічне планування виробництва "сонячної електрики" в Китаї. In: Матеріали ХХІІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23 – 31 травня., Одеса, Україна. (Submitted)

Плетос, С. В. and Іванов, А. М. (2022) Економічна ефективність рибогосподарського виробництва. In: Формування сучасної науки: методика та практика: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції, 04 листопада 2022, м. Вінниця.

Плетос, С. В. and Гречанюк, Н. В. (2022) Рекреаційне рибальство в Україні як фактор інтенсифікації "зеленого" туризму. In: Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2022, Полтава.

Плетос, С. В. and Музика, Т. А. (2022) Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку ринку водних подорожей в Україні. In: Науковий простір: аналіз, сучасний стан, тренди та перспективи:матеріали II Всеукраїнської студентської наукової конференції, 11 листопада 2022, м. Львів.

Плетос, С. В. and Плетос, В. Г. (2021) Морський круїзний туризм в Україні на прикладі Одеського регіону. In: І-Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів», 28 травня 2021, м.Херсон.

Плетос, С. В. and Плетос, В. Г. (2022) Проблеми та перспективи розвитку морського круїзного туризму в Україні на прикладі Чорноморського регіону. In: Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень:матеріали V Міжнародної студентської наукової конференції, 02 грудня, м. Київ.

Плетос, С. В. and Романюк, О. Р. (2022) Можливості та ефективність реклами туризму в інтернеті. In: Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2022, Полтава.

Рибак, М. О. and Бунякова, Ю. Я. (2023) Еколого-економічні наслідки війни в Україні. In: Матеріали ХХІІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2023, Одеса, Україна. (Submitted)

Романюк, О. Р. and Андрущенко, О. С. (2022) BIRDWATCHING як напрямок природно-пізнавального туризму в Україні. In: Матеріали студентської наукової конференції, 11-18 травня, м.Одеса. ОДЕКУ. (Unpublished)

Рудін, М. Д. and Попова, М. О. (2023) Дослідження впливу змін клімату на розвиток туристичної діяльності. In: Матеріали ХХІІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2023, Одеса, Україна. (Submitted)

Фарфурак, А. В. and Бунякова, Ю. Я. (2023) МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 10-17 травня 2023, Одеса, Україна. (Submitted)

Шевченко, Є. В. and Андрущенко, О. С. (2022) Лавандовий агрокластер на території Одеської області. In: Матеріали студентської наукової конференції, 11-18 травня, м.Одеса. ОДЕКУ. (Unpublished)

Шевченко, Є. С. and Попова, М. О. (2023) РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 10-17 травня 2023, Одеса, Україна. (Submitted)

Шелінговський, Д. В. and Бунякова, Ю. Я. (2022) Аналіз туристичного потенціалу ісламських держав на прикладі Туреччини. In: Матеріали VI-го Всеукраїнського пленеру з питань природничих наук., 25-26 червня 2022, Одеса, ОДЕКУ. Україна.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2023) Вплив російського вторгнення на туристичну діяльність в Україні. In: Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference "The process of science formation and its contemporary appearance", March 20 – 21, Tampere, Finland by the «InterSci».

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2022) Відпрацьовані джерела живлення: проблеми та можливості їх рішення в контексті циркулярної економіки. In: Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування: матеріали Міжнародної наукової конференції за участю молодих науковців до 90-річча ОДЕКУ, 21 – 22 вересня, м.Одеса.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2023) Розвиток сталого туризму Одеської області у післявоєнний період. In: МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої повоєнному відродженню та євроінтеграції України, 21 грудня 2023, Одеса.

Щербак, Н. В. and Губанова, О. Р. (2022) Вуглецевий слід туризму. In: Матеріали студентської наукової конференції, 11-18 травня, м.Одеса. ОДЕКУ. (Unpublished)

Other

Плетос, С. В. (2022) Вебінар на тему «Адаптація під час війни».Сертифікат. Полтавський державний аграрний університет. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2022) CERTYFIKAT. Курси польської мови. FUNDACJA PELNIA WYRAZU. Szczecin. Polska. (Unpublished)

This list was generated on Wed Jun 19 16:11:45 2024 UTC.