Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра економіки природокористування > Доповіді та тези"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: C | D | G | P | Б | В | Г | Д | З | К | П | С | Ш
Число елементів на цьому рівні: 55.

C

Cафранов, Т.А., Губанова, Е.Р., Шанина, Т.П., Кориневская, В. Ю. (2011) Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне. In: In: ІІІ- й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 вересня, м. Вінниця.

D

Demianenko, S.G., Vartanian, A. (2014) Means of Sustainable Tourism Development in Rural Areas of the Ukrainian Danube Delta. In: DRCSUMMERSCHOOL.

Demianenko, S.G., Vartanian, A. (2015) Tourism development in Ukraine. In: XXI Міжнародна наукова конференція "Економіка для екології", 6-7 травня 2015, м.Суми.

G

Glushkov, A., Khokhlov, V., Bunyakova, Yu., Bykowschenko, N. (2006) . Modelling air pollution field structure in the industrial city’s atmosphere: Correlation integral method and fractal dimension //. In: General Assembly 2006 of European Geosciences Union, 2-7 April 2006, Vienna (Austria).

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Bunyakova, Yu. Ya., Bykowschenko, N. (2007) Multi-fractal approach and correlation integral method to modeling air pollution field structure for industrial city's atmosphere (Odessa region) // Proceedings. In: 6th European Conference on Ecological Modelling, 27-30 November 2007, Trieste (Italy).

P

Polianychko, O.V. (2015) Environmental clusters in recreational-and-tourist sector as a model for regional development of an enterprise. In: Міжнародна науково-практична конференція. "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту", 25-26 вересня 2015, м.Львів.

Б

Бунякова, Ю.Я. (2016) Економічні важелі та організаційні підходи раціонального природокористування в Україні. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 24-25 березня 2016, м.Тернопіль.

В

Вовченко, К.І., Губанова, О.Р. (2018) SWOT-аналіз краудфандингової платформи природоохоронного проекту. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 16-18 червня 2015, м.Одеса.

Г

Гаврилюк, В.В., Губанова, О.Р. (2017) Рециклінг електронних відходів. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко- екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29- 30 червня 2017, м.Одеса.

Губанова, О.Р. (2011) Техногенно-ресурсний потенціал як ендогенний фактор соціально-економічного розвитку території. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток», 01 грудня 2011 – 29 лютого 2012, м. Суми.

Губанова, О.Р. (2014) Застосування принципу «три К» щодо відтворення сталості Тилігульського лиману. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідро екологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення»,, 1-3 жовтня 2014, м. Одеса.

Губанова, О.Р. (2016) Організаційно-економічні заходи стимулювання збору вторинних ресурсів на прибережних територіях. In: Міжнародна науково-практична конференція «Містобудівне планування і управління прибережними територіями», 19-20 вересня 2016, смт. Сергеевка.

Губанова, О.Р. (2017) Диверсифікація освітньої функції в сфері туризму. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 21-22 лютого 2017, м.Одеса.

Губанова, О.Р. (2017) Використання "рідкісноземельного" потенціалу електронних відходів. In: Міжнародна науково-практична конференція «STABICONsystems – 2017», 27 – 29 квітня 2017, м.Суми.

Губанова, О.Р., Дончевська, О.В. (2010) Методологічні засади економіко- екологічного стимулювання господарської діяльності. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі», 16-17 вересня, м. Дніпропетровськ.

Губанова, О.Р., Дубінєнко, І.М. (2016) Використання екологічного аутсорсингу в сфері житлово-комунального господарства. In: Международная научно-практическая конференция «Социально- экономические проблемы в жилищном секторе», 19 февраля 2016, г. Одесса..

Губанова, О.Р., Куваєва, В.О. (2015) Роль «економічної складової» у формуванні конкурентоздатності випускника університету. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 11-12 березня 2015, м. Одеса.

Губанова, О.Р., Полетаєва, Л.М. (2017) Екологічні екстерналії використання туристично-рекреаційного потенціалу Одеського узбережжя. In: ІІ Всеукраїнська конференція викладачів, здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі», 14 квітня 2017, м.Одеса.

Д

Дем'яненко, С.Г., Агаєв, А.Н. (2017) Екологізація конкурентоспроможності товарів споживання. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м.Одеса.

Дем'яненко, С.Г., Агаєв, А.Н. (2016) Екологізація споживання як чинник сталого розвитку. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження ефективності факторів зростання конкурентоспроможності економіки: теорії та пропозиції", 25-26 листопада 2016, м.Київ.

Дем'яненко, С.Г., Вартанян, А.Е. (2014) Сертифікація як інструмент реалізації принципів сталого розвитку в управлінні туристичною діяльністю. In: 69-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 3-5 грудня 2014, м.Одеса.

Демьяненко, С.Г., Агаев, А.Н. (2016) Экологическая составляющая конкурентоспособности. In: Intetnational scientific conference The development of international competitiveness: state,region,enterprise, 16 декабря 2016, Lisbon.

Дубінєнко, І.М., Губанова, О.Р. (2016) Задіяння природоохоронного потенціалу аутсорсингу в реформування житлово-комунального господарства України. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів», 1-3 червня 2016, м.Одеса.

З

Золотов, В.І., Поліщук, Т.М. (2015) Проблеми та перспективи використання рекреаційного потенціалу Куяльницького лиману. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015, м.Одесса.

К

Куваєва, В.О. (2018) Перспективи набуття екологічної свідомості як чинник мотиваційного менеджменту. In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сьогодні", 20 березня 2018, м.Вінниця.

Куваєва, В.О. (2013) SWOT–аналіз системи екологізації персоналу організації. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Економіка та менеджмент:перспективи розвитку", 6-8 вересня 2013, м.Суми.

Куваєва, В.О., Клепатська, В.В, (2016) Перспективи застосування IT для вирішення проблем енергоефективності та енергозбереження. In: Х Міжнародна науково-практична конференція "Спецпроект: аналіз наукових досліджень", 23-24 травня 2016, м.Київ.

Куваєва, В.О., Максименко, К.С. (2017) Екологізація персоналу підприємств туристичної галузі. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м.Одеса.

Куваєва, В.О., Сокуренко, О.О. (2018) Інформаційні технології в управлінні туристичним підприємством. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики", 28 квітня 2018, м.Кривий Ріг.

Куваєва, В.О., Черевата, Н.Ю. (2014) Інформаційні технології як інструмент екологізації персоналу організації. In: V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції в економіці та управлінні: Новий погляд" Частина ІІ, 13-14 червня 2014, м.Донецьк.

П

Плетос, С.В. (2016) Особливості розвитку приміських зон та засади використання земельних ресурсів міських агломерацій. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 24-25 березня 2016, м.Тернопіль.

Плетос, С.В. (2016) Методи використання земельних ресурсів міських агломерацій на прикладі Одеського регіону. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграційна система освіти,науки і виробництва", 19-20 травня 2016, м.Тернопіль.

Плетос, С.В. (2014) Інвестиційна привабливість земельних ділянок Одеської міської агломерації. In: Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки", 26 квітня 2014, Луцький національний технічний університет.

Плетос, С.В., Венгер, О.С. (2018) Перспективи розвитку сільського туризму в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні питання економіки,фінансів та сучасного менеджменту", 16 червня 2018, Аналітичний центр "Нова Економіка" м.Київ.

Поляничко, Е.В. (2016) Ветроэнергетика как путь улучшения электробаланса в Украине. In: Міжнародна науково-практична конференція " Маркетингові комунікації та логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі ", 9 листопада 2016, м.Дніпро.

Поляничко, Е.В. (2016) Проблемы и развитие экологического предпринимательства в Украине. In: VIII Международная научно-практическая конференция "Исследование различных направлений современной науки", 29 января 2016, г.Москва.

Поляничко, Е.В. (2016) Природный капитал в рекреационно-туристической сфере Украины. In: ХІ Международная научно-практическая конференция "Наука сегодня: теория, практика, инновации", 1 мая 2016, г.Москва.

Поляничко, Е.В. (2017) Перспективы использования нетрадиционных источников энергии в Украине. In: ХХ Международная научно-практическая конференция "Теория и практика современной науки", 22 марта 2017, г.Москва.

Поляничко, Е.В. (2017) Структура освоения потенциала возобновляемых энергетических ресурсов приморского региона Украины. In: ХХII Международная научно-практическая конференция "Научные открытия 2017", 7 июня 2017, г.Москва.

Поляничко, О.В. (2017) Природний капітал в рекреаційно-туристичній сфері України. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м.Одеса.

Поляничко, О.В. (2015) Формування рекреаційно-туристичної сфери на підґрунті екосистемного підходу. In: Міжнародна науково-практична конференція " Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів" Частина ІІ, 8 травня 2015, м.Ужгород.

Поляничко, О.В. (2011) Наукові аспекти формування регіональних схем екомережі в Україні. In: Матеріали конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня, м.Одеса.

Поляничко, О.В. (2010) Організаційно-економічний механізм використання рекреаційних ресурсів об`єктів ПЗФ. In: Х Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 травня, м.Одеса.

Поляничко, О.В. (2013) Сучасні тенденції сталого розвитку підприємницької діяльності в рекреаційно-туристичній сфері. In: ХІІІ щорічна Всеукраїнська наукова конференція, 17-18 квітня, м.Суми.

Поляничко, О.В. (2012) Розвиток підприємництва в ресурсно-екологічній сфері господарювання: міжнародний досвід. In: ХІІ щорічна Всеукраїнська наукова конференція, 18-19 квітня, м.Суми.

Поляничко, О.В. (2011) Фінансовий механізм формування екомережі в умовах сталого розвитку. In: ХІ щорічна Всеукраїнська наукова конференція. Частина 2, 20-21 квітня, м.Суми.

Поляничко, О.В. (2010) Міжнародне співробітництво в галузі інтегрованого управління прибрежною смугою. In: Х щорічна Всеукраїнська наукова конференція. Частина 2, 20-21 квітня, м.Суми.

Поляничко, О.В., Катоніна, Т.В. (2016) Екологізація готельно-рестораної сфери в Україні. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку", 16 березня 2018, м.Київ.

Поляничко, О.В., Кияшко, К. (2018) Інноваційна діяльність в туризмі. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи", 6 березня 2018, Переяслав-Хмельницький.

Поляничко, О.В., Мельниченко, Д. (2016) Середовище функціонування маркетингу у рибництві. In: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція " Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи", 14 квітня 2016, Переяслав-Хмельницький.

Поліщук, Т.М. (2018) Стратегія вимірів інноваційної діяльності в менеджменті. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики", 28 квітня 2018, м.Кривий Ріг.

Поліщук, Т.М., Мельник, І.Ю. (2018) Вплив діяльності підприємств на екологічний стан прилеглої території( на прикладі Вінницької області). In: І Всеукраїнська науково-практична конференція "Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, 28 травня 2018, м.Полтава.

С

Сафранов, Т.А., Коріневська, В.Ю,, Губанова, О.Р., Шаніна, Т.П. (2012) Підвищення ефективності поводження з окремими складовими загального потоку муніципальних відходів. In: 2-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,, 19-22 вересня 2012, м.Львів.

Сафранов, Т.А., Шанина, Т.П., Губанова, Е.Р., Приходько, В.Ю. (2015) Небезпечна складова твердих муніципальних відходів: класифікація та проблема поводження. In: V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 23-26 вересня 2015, м. Вінниця.

Ш

Шаніна, Т.П., Сафранов, Т.А., Губанова, О.Р., Приходько, В.Ю. (2014) Принципи класифікації твердих муніципальних відходів. In: 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,, 17-18 вересня 2014, м. Львів.

Цей список був створений у Sun Nov 17 10:13:35 2019 MSK.