Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра екології та охорони довкілля > Статті > Фахові видання України
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра екології та охорони довкілля > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: G | K | І | Б | В | Г | Д | К | М | Н | П | С | Т | Ш | Ю
Число елементів на цьому рівні: 64.

G

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Safranov, T. A., Buyadzhi, V. V., Ignatenko, A. V., Svinarenko, A. A. (2017) Modeling evolutionary dynamics of complex ecosystems using combined chaos theory and neural networks methods: I. Formal theoretical basis for application to environmental radioactivity dynamics. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). с. 157-164. ISSN 2414-5955

Glushkov, A. V., Safranov, T. A., Khetselius, O. Yu., Ignatenko, A. V., Buyadzhi, V. V., Svinarenko, A. A. (2016) Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on the methods of chaos theory: general conceptions. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 1 (2). с. 115-120. ISSN 2414-5955

K

Khetselius, O. Yu., Glushkov, A. V., Safranov, T. A., Buyadzhi, V. V., Bunyakova, Yu. Ya., Romanova, A. V. (2017) Studying an air ventilation and pollution in an atmosphere of industrial city: elements of new modeling approach and green-city technology. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). с. 151-156. ISSN 2414-5955

І

Ільїна, В. Г. (2016) Моделювання впливу мінерального живлення рослин на стан агроценозів Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 80. с. 121-125.

Ільїна, В. Г. (2016) Оцінка забруднення агроценозів Херсонської області кадмієм. Аграрний вісник Причорномор я, збірник наукових праць, сільськогосподарські науки, 79. с. 22-28.

Ільїна, В. Г., Бабаніна, К. В. (2017) Оцінка впливу зрошення на якість грунтово – рослинного покриву з урахуванням біогенного навантаження. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. с. 149-153.

Ільїна, В. Г., Вовкодав, Г. М. (2017) Оцінка впливу мінерального живлення рослин на якість грунтів Одеської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. с. 132-136.

Ільїна, В. Г., Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінка ступеню забруднення сільськогосподарської продукції важкими металами в умовах Миколаївської області. Аграрний вісник Причорноморя. Технічні науки., 90. с. 109-114.

Ільїна, В. Г., Грабко, Н. В. (2017) Моделювання рухливості важких металів в агроценозах півдня Одеської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. с. 162-166.

Ільїна, В. Г., Наконечна, З. В. (2016) Екотоксикологічна оцінка застосування пестицидів в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 80. с. 72-75.

Ільїна, В. Г., Наконечна, З. В. (2016) Моделювання швидкості накопичення радіонуклідів у сільськогосподарських рослинах під впливом зрошення в умовах Одеської області. Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. Сільськогосподарські науки, 79. с. 28-35.

Ільїна, В. Г., Ніколішин, В. О. (2018) Оцінка впливу зрошення на грунтово – рослинний покрив. Аграрний вісник Причорномор`я. Технічні науки., 90. с. 192-196.

Ільїна, В. Г., Прикуп, Л. О. (2015) Визначення виносу біогенних елементів з урожаєм сільськогосподарських рослин в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 78. с. 169-173.

Ільїна, В. Г., Прикуп, Л. О. (2015) Агроекологічна оцінка застосуванння пестицидів в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорномор я. Збірник наукових праць. Технічні науки, 78. с. 137-141.

Ільїна, В. Г., Трандафіл, М. Ф. (2017) Modeling of magnetization of hard metals in ground-moving cover of taking into account of agricultural production. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. с. 191-193.

Ільїна, В. Г., Чернякова, О. І. (2015) Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області. Вісник харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Екологія", 13. с. 68-73.

Ільїна, В. Г., Шпатар, К. Р. (2018) Оцінка ступеню впливу засолення та осолонцювання грунту на розвиток рослин за допомогою математичної моделі. Аграрний вісник Причорномор`я. Технічні науки., 90. с. 123-127.

Б

Берлинский, Н. А., Богатова, Ю. И., Рясинцева, Н. И., Чугай, А. В. (1999) Гидрохимическая характеристика состояния экосистемы Приднепровско-Бугского района. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 39. с. 306. ISSN 0130-2914

В

Владимирова, О. Г., Сафранов, Т. А., Чугай, А. В., Лукашов, Д. В., Шелест, З. М. (2017) СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 16. с. 141-149. ISSN 1992-4259

Вовкодав, Г. М. (2018) Нормування скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти на прикладі Кирилівського родовища. Збалансоване природокористування, 2. с. 82-87.

Вовкодав, Г. М. (2015) Оцінка стану поверхневих водних об`єктів України. Збалансоване природокористування, 2. с. 66-68. ISSN 2310-4678

Вовкодав, Г. М. (2017) Характеристика іонного складу природних вод промислового району на прикладі Кирилівського родовища. Збалансоване природокористування, 2. с. 65-67. ISSN 2310-4678

Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінювання якості водних ресурсів (на прикладі річки Чорний Ташлик). Збалансоване природокористування, 3. с. 81-87.

Вовкодав, Г. М. (2014) Туристично-рекреаційний потенціал кодимського району Одеської області. Збалансоване природокористування, 3. с. 69-74. ISSN ISSN: 2310-4678

Вовкодав, Г. М., Саченко, І. С. (2019) Екологічна оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. Збалансоване природокористування, 3. с. 53-59. ISSN 2310-4678

Г

Грабко, Н. В., Полетаєва, Л. М., Федченко, О. В. (2019) Біокліматичні показники території як складова рекреаційного потенціалу Первомайського району Миколаївської області. Природничий альманах. Біологічні науки., 26. с. 37-49. ISSN 2524-0838

Д

Даус, М. Є., Нагаєва, С. П. (2016) Аналіз гідрохімічного режиму та екологічна класифікація оз. Кугурлуй-Ялпуг та його приток. Водне господарство України, 1 (121). с. 32-37.

К

Катеруша, Г. П., Сафранов, Т. А., Катеруша, О. В. (2018) Можливі зміни біокліматичних умов зимового періоду в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 30. с. 17-27.

Колісник, А. В., Чернякова, О. І., Воловчук, Н. О. (2019) Оцінка якості та рівня забрудненості річкових вод у межах Житомирської області на основі графічного методу та модифікованого індексу. Екологічна безпека, 28 (2). с. 38-43. ISSN 20735057

Кур’янова, С. О., Юрасов, С. М. (2012) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ (КЛАСИФІКАЦІЇ) ЯКОСТІ ВОД ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ВІТЧИЗНЯНИМИ НОРМАМИ НА ПРИКЛАДІ Р. ДУНАЙ – М. ВИЛКОВЕ. Український гідрометеорологічний журнал, 11 (11). с. 34-44. ISSN 0130-2914

Кур’янова, С. О., Юрасов, С. М. (2017) ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ЗА САНІТАРНИМИ І РИБОГОСПОДАРСЬКИМИ НОРМАМИ ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ КІЛІЙСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ. Молодий вчений, 48 (8). с. 10-14. ISSN 2313-2167

Кур’янова, С. О., Юрасов, С. М. (2015) Особливості нормування скидів речовин з ефектом сумарної дії. Молодий вчений, 9 (1). с. 134-138. ISSN 2313-2167

Кур’янова, С. О., Юрасов, С. М. (2014) МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВИВШЕЙСЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ ВЗВЕСИ В ВОДНОМ ПОТОКЕ. Молодий вчений, 7 (10). с. 134-136. ISSN 2304-5809

Кур’янова, С. О., Юрасов, С. М. (2014) НЕДОЛІКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЯКОСТІ ВОД ЗА ДСТУ 4808-2007 ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 125-133. ISSN 2311-0902

М

Михайленко, В. І., Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П. (2018) Аналіз ситуації зі стійкими органічними забруднювальними речовинами в Україні (на прикладі Одеси). Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія», 18. с. 90-96.

Н

Нагаєва, С. П. (2017) Екологічна оцінка якості вод річки Тилігул. Водне господарство України, 5 (131). с. 39-41.

Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка якості вод річки Когильник. Водне господарство України, 3-4. (Поданий)

Нагаєва, С. П. (2016) Eкологічнa оцінка якoсті вод малих річок басейнa Нижнього Дністра в межах Одеської області. Водне господарство України, 2 (122). с. 27-32.

Нагаєва, С. П., Слободянюк, О. (2014) Сучасний стан використання водних об’єктів у басейні річки Дністер в межах Одеської області. Водне господарство України, 6 (114). с. 25-28.

П

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин у процесах пересипання на кар’єрах. Збалансоване природокористування, 1. с. 92-100. ISSN 2310-4678

Приходько, В. Ю. (2013) Комплексные екологические показатели городских систем. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4. с. 85-90.

С

Сазонова, В. Ф., Бельдий, М. Г., Вовкодав, Г. Н., Костик, В. В. (2005) Природные карбоксилсодержащие соединения как осадители и флотационные собиратели ионов цинка. Вестник Одесского национального университета. Химия, 10 (9). с. 133-140. ISSN 2414-5963 (Online), 2304-0947 (Print)

Сафранов, Т. А. (2018) Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров'я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (29). с. 73-80. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. (2018) Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров'я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (29). с. 73-80. ISSN 1992-4224

Сафранов, Т. А. (2018) Principles of justification of regional programmes of municipal solid waste treatment. Environmental Problems, 3 (4). с. 224-229. ISSN 2414-5955

Сафранов, Т. А., Катеруша, Г. П., Катеруша, О. В. (2018) Можливий вплив змін температурного режиму на соціально-економічні умови в регіонах України. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, Серія «Екологія», 19. с. 19-29.

Сафранов, Т. А., Полетаєва, Л. М. (2016) Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (26). с. 51-61. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А., Полищук, А. А., Волков, А. И., Гусева, Е. Д., Конькова, А. И., Ярчук, Ю. А. (2013) Физиологическая полноценность минерального состава питьевых вод Одесской агломерации. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. с. 5-16. ISSN 2311-0899

Сафранов, Т. А., Приходько, В. Ю. (2019) Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології., 32. с. 58-66. ISSN ISSN 1992-4224

Сафранов, Т. А., Приходько, В. Ю., Шаніна, Т. П. (2016) Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 14. с. 83-90.

Сафранов, Т. А., Приходько, В. Ю., Шаніна, Т. П. (2019) Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету. Osvitologіa, 8. с. 89-96. ISSN ISSN 1992-4224

Сафранов, Т. А., Шанiна, Т. П., Приходько, В. Ю. (2020) Сучасний стан та можливостi поводження з великогабаритними мунiципальними вiдходами в регiонах України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 115-126. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П., Приходько, В. Ю. (2017) Класифікація небезпечної складової твердих побутових відходів − передумова формування системи поводження з ними в регіонах України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (27). с. 130-135. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П., Приходько, В. Ю., Філатова, О. А. (2017) Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (28). с. 105-113. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П., Приходько, В. Ю., Філатова, О. А. (2017) Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (28). с. 105-113. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А., Юрасов, С. М., Вербова, А. С. (2019) Мінералізація поверхневих вод як показник придатності для іригаційних цілей (на прикладі окремих водних об’єктів Одеської області). Екологічна безпека, 28 (2). с. 69-74. ISSN 2073-5057

Снесар, А. В,, Колісник, А. В., Чернякова, О. І. (2019) Врахування залежності «доза-ефект» при визначенні скорочення тривалості життя населення від забруднення атмосферного повітря фтористим воднем (на прикладі міста Одеса). Екологічна безпека, 28 (2). с. 75-80. ISSN 20735057

Т

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю., Тучковенко, О. А. (2020) Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 127-135. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Тучковенко, Ю. С., Чугай, А. В., Сапко, О. Ю. (2005) Оценка качества вод Одесского региона северо-западной части Черного моря. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 49. с. 360-367. ISSN 0130-2914

Ш

Школьний, Є. П., Бургаз, О. А. (2011) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПАРАМЕТРІВ ГЕОМАГНІТНОЇ АКТИВНОСТІ З ЦИРКУЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЗАХІДНИМУ СЕКТОРІ ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. с. 134-142.

Ю

Юрасов, С. М., Кузьмина, В. А. (2017) Перспективи використання Сасику. Фізична географія та геоморфологія, 4 (88). с. 60-68. ISSN 0868-6939

Юрасов, С. Н., Горун, В. В., Берлинский, Н. А. (2015) Верификация модели распространения взвеси при дампинге грунта на морской подводный отвал. Український гідрометеорологічний журнал, 16. с. 30-39. ISSN 2311-0902

Юрасов, С. Н., Комаренко, А. Д. (2019) Рекомендации по численному моделированию распространения взвеси при производстве дноуглубительных работ. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 115-123. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Юрасов С. М., С. М., Кузьмина, В. А. (2019) Іригаційна оцінка якості вод Сасику. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 124-133. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Цей список був створений у Sun Apr 18 21:44:44 2021 MSK.