Eprints Repo

Items where Subject is "Фахові видання України"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | K | І | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ч | Ю
Number of items at this level: 88.

G

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Safranov, T. A. and Buyadzhi, V. V. and Ignatenko, A. V. and Svinarenko, A. A. (2017) Modeling evolutionary dynamics of complex ecosystems using combined chaos theory and neural networks methods: I. Formal theoretical basis for application to environmental radioactivity dynamics. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). pp. 157-164. ISSN 2414-5955

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Ignatenko, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Svinarenko, A. A. (2016) Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on the methods of chaos theory: general conceptions. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 1 (2). pp. 115-120. ISSN 2414-5955

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Prepelitsa, G. P. and Bunyakova, Yu. Ya. and Bukowszczenko, N. (2016) Advanced modeling and forecasting of pollutant concentrations temporal dynamics in the atmosphere of an industrial city (gdansk region). Environmental Problems, 2. pp. 105-110.

K

Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Buyadzhi, V. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Romanova, A. V. (2017) Studying an air ventilation and pollution in an atmosphere of industrial city: elements of new modeling approach and green-city technology. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). pp. 151-156. ISSN 2414-5955

І

Ільїна, В. Г. and Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінка ступеню забруднення сільськогосподарської продукції важкими металами в умовах Миколаївської області. Аграрний вісник Причорноморя. Технічні науки., 90. pp. 109-114.

Ільїна, В. Г. and Ніколішин, В. О. (2018) Оцінка впливу зрошення на грунтово – рослинний покрив. Аграрний вісник Причорномор`я. Технічні науки., 90. pp. 192-196.

Ільїна, В. Г. and Шпатар, К. Р. (2018) Оцінка ступеню впливу засолення та осолонцювання грунту на розвиток рослин за допомогою математичної моделі. Аграрний вісник Причорномор`я. Технічні науки., 90. pp. 123-127.

Ільїна, В. Г. (2016) Моделювання впливу мінерального живлення рослин на стан агроценозів Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 80. pp. 121-125.

Ільїна, В. Г. and Прикуп, Л. О. (2015) Агроекологічна оцінка застосуванння пестицидів в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорномор я. Збірник наукових праць. Технічні науки, 78. pp. 137-141.

Ільїна, В. Г. and Прикуп, Л. О. (2015) Визначення виносу біогенних елементів з урожаєм сільськогосподарських рослин в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 78. pp. 169-173.

Ільїна, В. Г. and Наконечна, З. В. (2016) Екотоксикологічна оцінка застосування пестицидів в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 80. pp. 72-75.

Ільїна, В. Г. and Грабко, Н. В. (2017) Моделювання рухливості важких металів в агроценозах півдня Одеської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 162-166.

Ільїна, В. Г. and Вовкодав, Г. М. (2017) Оцінка впливу мінерального живлення рослин на якість грунтів Одеської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 132-136.

Ільїна, В. Г. and Бабаніна, К. В. (2017) Оцінка впливу зрошення на якість грунтово – рослинного покриву з урахуванням біогенного навантаження. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 149-153.

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2015) Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області. Вісник харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Екологія", 13. pp. 68-73.

Ільїна, В. Г. and Наконечна, З. В. (2016) Моделювання швидкості накопичення радіонуклідів у сільськогосподарських рослинах під впливом зрошення в умовах Одеської області. Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. Сільськогосподарські науки, 79. pp. 28-35.

Ільїна, В. Г. (2016) Оцінка забруднення агроценозів Херсонської області кадмієм. Аграрний вісник Причорномор я, збірник наукових праць, сільськогосподарські науки, 79. pp. 22-28.

Ільїна, В. Г. and Трандафіл, М. Ф. (2017) Modeling of magnetization of hard metals in ground-moving cover of taking into account of agricultural production. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 191-193.

Б

Берлинский, Н. А. and Богатова, Ю. И. and Рясинцева, Н. И. and Чугай, А. В. (1999) Гидрохимическая характеристика состояния экосистемы Приднепровско-Бугского района. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 39. p. 306. ISSN 0130-2914

Біньковська, Г. В. and Шаніна, Т. П. (2015) Відходи рослинництва у сільському господарстві Одеської області : перспективи для виробництва біогазу. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 107-112.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Погорелова, М. П. (2020) Норма річного стоку в басейні річок Приазов’я. Екологічні науки, 33 (6). pp. 16-22. ISSN 2664-6110

В

Вовкодав, Г. М. and Саченко, І. С. (2019) Екологічна оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. Збалансоване природокористування, 3. pp. 53-59. ISSN 2310-4678

Вовкодав, Г. М. (2014) Туристично-рекреаційний потенціал кодимського району Одеської області. Збалансоване природокористування, 3. pp. 69-74. ISSN ISSN: 2310-4678

Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінювання якості водних ресурсів (на прикладі річки Чорний Ташлик). Збалансоване природокористування, 3. pp. 81-87.

Вовкодав, Г. М. (2017) Характеристика іонного складу природних вод промислового району на прикладі Кирилівського родовища. Збалансоване природокористування, 2. pp. 65-67. ISSN 2310-4678

Вовкодав, Г. М. (2015) Оцінка стану поверхневих водних об`єктів України. Збалансоване природокористування, 2. pp. 66-68. ISSN 2310-4678

Вовкодав, Г. М. (2018) Нормування скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти на прикладі Кирилівського родовища. Збалансоване природокористування, 2. pp. 82-87.

Г

Грабко, Н. В. and Полетаєва, Л. М. and Федченко, О. В. (2019) Біокліматичні показники території як складова рекреаційного потенціалу Первомайського району Миколаївської області. Природничий альманах. Біологічні науки., 26. pp. 37-49. ISSN 2524-0838

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Кічук, Н. С. (2013) Уточнення розрахункових модулів паводкового стоку на річках півдня України. Український гідрометеорологічний журнал, 13. pp. 92-98. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Дорошенко, О. М. (2011) Методика розрахунку характеристик максимального стоку з невеликих водозборів. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 195-203. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Погорелова, М. П. and Романчук, М. Є. and Бурлуцька, М. Е. (2011) Використання формул об’ємного типу до нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 158-163. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2012) Удосконалення розрахункової схеми формування максимального стоку з елементарних водозборів А.М. Бефані. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 158-163. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2013) Особливості структурної бази деяких розрахункових формул максимального стоку. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 128-139. ISSN 2311-0899

Д

Даус, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2016) Аналіз гідрохімічного режиму та екологічна класифікація оз. Кугурлуй-Ялпуг та його приток. Водне господарство України, 1 (121). pp. 32-37.

Деньга, Ю. М. and Михайленко, В. І. and Олейнік, Ю. В. and Сафранов, Т. А. (2020) Особливості забруднення деякими стійкими органічними полютантами морського середовища Північно-західної частини Чорного моря. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна (23). pp. 8-20.

Ж

Жук, А. В. and Зароченцева, О. Д. (2021) Особливості світлового забруднення навколишнього середовища Чернівецької області. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 66-75. ISSN 2311-0902, 2616-7271

К

Колісник, А. В. and Чернякова, О. І. and Воловчук, Н. О. (2019) Оцінка якості та рівня забрудненості річкових вод у межах Житомирської області на основі графічного методу та модифікованого індексу. Екологічна безпека, 28 (2). pp. 38-43. ISSN 20735057

Катеруша, Г. П. and Сафранов, Т. А. and Катеруша, О. В. (2018) Можливі зміни біокліматичних умов зимового періоду в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 30. pp. 17-27.

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2012) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ (КЛАСИФІКАЦІЇ) ЯКОСТІ ВОД ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ВІТЧИЗНЯНИМИ НОРМАМИ НА ПРИКЛАДІ Р. ДУНАЙ – М. ВИЛКОВЕ. Український гідрометеорологічний журнал, 11 (11). pp. 34-44. ISSN 0130-2914

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2014) МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВИВШЕЙСЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ ВЗВЕСИ В ВОДНОМ ПОТОКЕ. Молодий вчений, 7 (10). pp. 134-136. ISSN 2304-5809

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2015) Особливості нормування скидів речовин з ефектом сумарної дії. Молодий вчений, 9 (1). pp. 134-138. ISSN 2313-2167

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2017) ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ЗА САНІТАРНИМИ І РИБОГОСПОДАРСЬКИМИ НОРМАМИ ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ КІЛІЙСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ. Молодий вчений, 48 (8). pp. 10-14. ISSN 2313-2167

Л

Лукашов, Д. В. and Хохлова, Л. К. (2021) Оцінка седиментаційної ролі популяції молюсків роду Dreissena у контролі якості води Каховського магістрального каналу (Херсонська область). Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 76-85. ISSN 2311-0902, 2616-7271

М

Михайленко, В. І. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2018) Аналіз ситуації зі стійкими органічними забруднювальними речовинами в Україні (на прикладі Одеси). Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія», 18. pp. 90-96.

Н

Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка якості вод річки Когильник. Водне господарство України, 3-4. (Submitted)

Нагаєва, С. П. and Романчук, М. Є. and Кучеренко, Л. Ю. (2020) Вплив антропогенного навантаження на якість вод малих річок Одеської області. Таврійський науковий вісник, 116 (2). pp. 172-179.

Нагаєва, С. П. and Слободянюк, О. (2014) Сучасний стан використання водних об’єктів у басейні річки Дністер в межах Одеської області. Водне господарство України, 6 (114). pp. 25-28.

Нагаєва, С. П. (2017) Екологічна оцінка якості вод річки Тилігул. Водне господарство України, 5 (131). pp. 39-41.

Нагаєва, С. П. (2016) Eкологічнa оцінка якoсті вод малих річок басейнa Нижнього Дністра в межах Одеської області. Водне господарство України, 2 (122). pp. 27-32.

П

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин у процесах пересипання на кар’єрах. Збалансоване природокористування, 1. pp. 92-100. ISSN 2310-4678

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Михайленко, В. І. (2019) Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету. Osvitologіa, 8. pp. 89-96. ISSN ISSN 1992-4224

Приходько, В. Ю. (2020) Характеристика і класифікація відходів упаковки у складі твердих побутових відходів України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології (37). pp. 153-161.

Приходько, В. Ю. (2013) Комплексные екологические показатели городских систем. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4. pp. 85-90.

Полетаєва, Л. М. and Сапко, О. Ю. and Сафранов, Т. А. (2019) Оцінка рекреаційного потенціалу пляжних зон Одеської області. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 135-149.

Р

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2020) Порівняльна характеристика екологічної оцінки якості води р. Дністер та його приток по методиках 1998 та 2012 років. Водні ресурси та аквакультура, 8 (2). pp. 236-250.

С

Снесар, А. В. and Колісник, А. В. and Чернякова, О. І. (2019) Врахування залежності «доза-ефект» при визначенні скорочення тривалості життя населення від забруднення атмосферного повітря фтористим воднем (на прикладі міста Одеса). Екологічна безпека, 28 (2). pp. 75-80. ISSN 20735057

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. (2019) Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології., 32. pp. 58-66. ISSN ISSN 1992-4224

Сафранов, Т. А. and Полищук, А. А. and Волков, А. И. and Гусева, Е. Д. and Конькова, А. И. and Ярчук, Ю. А. (2013) Физиологическая полноценность минерального состава питьевых вод Одесской агломерации. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 5-16. ISSN 2311-0899

Сазонова, В. Ф. and Бельдий, М. Г. and Вовкодав, Г. Н. and Костик, В. В. (2005) Природные карбоксилсодержащие соединения как осадители и флотационные собиратели ионов цинка. Вестник Одесского национального университета. Химия, 10 (9). pp. 133-140. ISSN 2414-5963 (Online), 2304-0947 (Print)

Сафранов, Т. А. (2018) Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров'я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (29). pp. 73-80. ISSN 1992-4224

Сафранов, Т. А. and Юрасов, С. М. and Вербова, А. С. (2019) Мінералізація поверхневих вод як показник придатності для іригаційних цілей (на прикладі окремих водних об’єктів Одеської області). Екологічна безпека, 28 (2). pp. 69-74. ISSN 2073-5057

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. and Гусєва, К. Д. (2019) SWOT-аналіз екологічної складової урбанізованої території (на прикладі міста Одеса). Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 121-134. ISSN 2311-0902

Сафранов, Т. А. (2018) Principles of justification of regional programmes of municipal solid waste treatment. Environmental Problems, 3 (4). pp. 224-229. ISSN 2414-5955

Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2014) Підготовка фахівців-екологів для сталого розвитку у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 24(11). pp. 376-379. ISSN 1994-7836

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шанина, Т. П. (2017) Оценка эмиссии парниковых газов из мест захоронения тбо: критический анализ методик и адаптация к условиям Одесской области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 5-14. ISSN 2311-0899

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2020) Сучасний стан та можливостi поводження з великогабаритними мунiципальними вiдходами в регiонах України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 115-126. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2016) Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 14. pp. 83-90.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. and Філатова, О. А. (2017) Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (28). pp. 105-113. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Губанова, Е. Р. and Шанина, Т. П. (2016) Реализация кластерной стратегии в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Глобальні та національні проблеми економіки, 10. pp. 648-652. ISSN 2413-3965

Сафранов, Т. А. (2018) Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров'я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (29). pp. 73-80. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2017) Класифікація небезпечної складової твердих побутових відходів − передумова формування системи поводження з ними в регіонах України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (27). pp. 130-135. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. and Філатова, О. А. (2017) Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (28). pp. 105-113. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Полетаєва, Л. М. (2016) Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (26). pp. 51-61. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, О. В. (2018) Можливий вплив змін температурного режиму на соціально-економічні умови в регіонах України. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, Серія «Екологія», 19. pp. 19-29.

Сафранов, Т. А. and Лукашов, Д. В. and Шелест, З. М. and Владимирова, О. Г. and Чугай, А. В. (2017) Стандарти вищої екологічної освіти України : сучасний стан та проблеми реалізації. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 16. pp. 141-149. ISSN 1992-4259

Сафранов, Т. А. and Грабко, Н. В. and Поліщук, А. А. and Трохименко, Г. Г. (2016) Збалансованість мінерального складу питних вод як чинник впливу на здоров’я населення міських агломерацій північно-західного Причорномор’я. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 5-17.

Сафранов, Т. А. and Шанiна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2021) Передумови формування і реалізації регіонального плану управління твердими муніципальними відходами в Одеській області. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 86-96. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Т

Томашпольський, К. М. and Сафранов, Т. А. (2010) Вдосконалення системи оцінки впливу на навколишнє середовище. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 36-40. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Чугай, А. В. and Сапко, О. Ю. (2005) Оценка качества вод Одесского региона северо-западной части Черного моря. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 49. pp. 360-367. ISSN 0130-2914

Тесьолкіна, Т. С. and Лукашов, Д. В. (2021) Роль зелених насаджень в міграції та фіксації важких металів (на прикладі національного природного парку «Голосіївський», м. Київ). Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 97-105. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Ч

Чугай, А. В. and Деревенська, О. В. (2018) Оцінка рівня забруднення вод озера Ялпуг як об’єкта рибогосподарського призначення. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 133-139. ISSN 2311-0802

Чугай, А. В. and Ковальчук, В. И. (2010) Системы радиационного мониторинга в Украине. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 23-28. ISSN 2311-0902

Ю

Юрасов, С. Н. and Комаренко, А. Д. (2019) Рекомендации по численному моделированию распространения взвеси при производстве дноуглубительных работ. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 115-123. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Юрасов, С. М. and Кур’янова, С. О. (2014) Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 125-133. ISSN 2311-0902

Юрасов, С. М. and Кузьмина, В. А. (2019) Іригаційна оцінка якості вод Сасику. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 124-133. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Юрасов, С. Н. and Горун, В. В. and Берлинский, Н. А. (2015) Верификация модели распространения взвеси при дампинге грунта на морской подводный отвал. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 30-39. ISSN 2311-0902

Юрасов, С. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Перспективи використання Сасику. Фізична географія та геоморфологія, 4 (88). pp. 60-68. ISSN 0868-6939

Юрасов, С. М. and Караулов, В. Д. and Перченко, М. Г. and Юдина, Е. О., and Грабко, Н. В. (2021) Іригаційні властивості вод Кучурганського і Барабойського водосховищ. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 106-116. ISSN 2311-0902, 2616-7271

This list was generated on Fri Sep 17 04:54:33 2021 UTC.