Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | K | S | Б | В | Г | Д | И | К | Л | М | Р | С | Ф | Ч | Ш
Number of items at this level: 128.

G

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Sofronkov, A. N. (2019) To problems of modern environmental education in Ukraine: new innovative scientific and educational, it concept of significant improvement of training quality for professionals in ecology : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

K

Kurmashev, Sh. and Vikulin, I. and Sofronkov, A. N. (2014) Technologe of the Thick-film Microassembly with the use of Cu-contain Nanocompositions : матеріали конференції. In: Міжнародна конференція "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії" TCSET’2014, присвячена 170-річчю заснування Національного університету “Львівська політехніка”, 25 лютого – 1 березня 2014 р., Львів-Славське, Україна.

Kostik, V. V. (2001) Flotation concentration of amines attached to analysis of water solutions : Book of Abstracts. In: 1-st Black Sea Basin Conference on Analytical Chemisrty, 11-15 Setember, 2001, I. I. Mechnikov Odessa National University, Odessa, Ukraine.

S

Sofronkov, A. N. and Kalinchak, V. V. and Gorlichenko, M. G. and Vasilieva, M. G. (2015) Infrared spectrum of residues formed in the process of biofuel production before and after oxidation within the electrochemical generator : Spectroscopy of Molecules and Crystals. Book of Abstracts. In: XXII Galyna Puchovska International Scool-Seminar, September 27 - October 4, 2015, Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine.

Sofronkov, A. N. and Gavdzik, A. (2016) Catalyst of oxygen electrode of fuel cell on the basis of vanadium pentoxide. In: 8th international conference on materials science and condensed matter physics, 12-16 September 2016, Chisinau.

Sofronkov, A. N. and Vasilyeva, M. G. and Rudkovskaya, E. V. (2019) Sediment Electro-Oxidation After Biodiesel Production : Abstract book. In: 3rd International Conference on Life and Environmental Sciences „Smart Bio“, 2-4 of May 2019, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania.

Sofronkov, A. N. and Vasilyeva, M. G. and Rudkovskaya, E. V. (2019) Electro-oxidation of methyl and ethyl alcohol on electrodes based on graphite fabric activated by nickel borides. In: XVII наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2019" присвячена 150 річчю від дня створення періодичної системи хімічних елементів, 2-5 червня 2019 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна.

Serbov, M. and Hryb, O. and Ivanova, L. and Yarov, Ya. and Hryb, K. (2021) Methodical aspects and results of the assessment of the ecological risk of pollution of soils of the Ukrainian Danube region. In: XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 17–19 November 2021, Kyiv, Ukraine.

Б

Борик, С. А. and Бояринцев, Є. Л. and Гопченко, Є. Д. and Гушля, О. В. and Коваленко, Л. Б. and Шевченко, В. Ф. (1997) Динаміка змінювання структури сольового складу води в нижній течії Дністра : тезисы докладов. In: Международный научно-практический семинар "Эколого-экономические проблемы Днестра", 18-19 сентября 1997 г., ОЦНТИ, г. Одесса, Украина.

В

Викулин, И. М. and Ирха, В. И. and Софронков, А. Н. and Марколенко, П. Ю. (2014) Газочувствительные датчики на основе оксидных полупроводников : тези доповідей. In: 6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-6) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), 29 вересня - 3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

Г

Гриб, О. М. and Гриб, К. О. (2015) Характеристика хімічного складу атмосферних опадів в районі Куяльницького лиману (м. Одеса) : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівне.

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2015) Оцінка мінералізації та об’ємів припливу морських вод до Куяльницького лиману у 2014-2015 роках : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Герасимов, О. І. and Софронков, А. Н. and Попова, Н. Д. (2016) Фізичне моделювання адсорбційних властивостей графену: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016, Одеса, Україна.

Горліченко, М. Г. (2008) Творчий підхід до організації СРС в Болонському процесі : тези доповідей. In: Науково-методична конференція "Досвід і проблеми впровадження у навчальний процес принципів Болонської декларації", 5-6 лютого 2008 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Горліченко, М. Г. (2011) Досвід використання "Положення про проведення підсумкового контролю знань студентів" з урахуванням екзаменаційних сесій : збірник тез доповідей. In: IV науково-методична конференція "Досвід, проблеми та шляхи підвищення рівня підготовки випускників університету", 31 січня - 2 лютого 2011 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ганін, Е. В. and Васильєва, М. Г. and Шевченко, В. Ф. and Горліченко, М. Г. (2011) Супрамолекулярна хімія на основі краун-етерів, органічних кислот й лугів : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Горліченко, М. Г. (2013) Інформаційно-комунікативні технології як важлива складова якості освіти у вищій школі : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Гриб, О. Н. and Гриб, Е. А. (2011) Некоторые особенности эколого-гидрохимических показателей поверхностных вод в бассейне реки Большой Куяльник : тези доповідей. In: VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених з проблем водних екосистем «Pontus Euxinus – 2011», присвячена 140-річчю Інституту біології південних морів Національної академії наук України, 24-27 травня 2011 р., Інститут біології південних морів Національної академії наук України, м. Севастопіль, Україна.

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2016) Хімічний склад та якість вод у басейні Куяльницького лиману в умовах водогосподарської діяльності : матеріали конференції. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів", 1-3 червня 2016 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Ренгач, О. В. and Марчук, О. В. (2017) Якість води малих річок на водозборах Хаджибейського та Куяльницького лиманів (Свинна, Малий і Великий Куяльник) в умовах водогосподарських перетворень в їх басейнах : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю "Вода: проблеми та шляхи вирішення", 05-08 липня 2017 р., м. Рівне, Україна.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Гриб, К. О. (2011) Зв’язок солоності та рівнів води Хаджибейського лиману й оцінка замулення водойми : збірник докладів та статей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря», 27-28 жовтня 2011 р., Інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ", м. Одеса, Україна.

Герасименко, Г. И. (2005) Определение некоторых фенолсодержащих соединений в промышленных водах люминесцентным методом : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2019) Оцінка взаємозв’язку донних відкладень, умов водообміну і показників якості води заплавних водойм нижнього Дністра (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле) у сучасний період : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Гриб, О. Н. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, Е. А. and Терновой, П. А. (2019) Обоснование рекомендаций по восстановлению водообмена плавневых озер нижнего Днестра (на примере озер Сафьяны и Погорелое) : Proceedings of the International Conference. In: «Hydropower impact on river ecosystem functioning» : international conference, October 8-9, 2019, Tiraspol, Moldova.

Гриб, К. О. and Яров, Я. С. and Гриб, О. М. (2019) Оцінка зв'язків між питомою електропровідністю, густиною та мінералізацією води в Одеській затоці Чорного моря, Куяльницькому лимані, річках, балках та інших водотоках у його басейні : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Фульга, Р. І. and Гриб, К. О. (2020) Оцінка змін фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах його адаптації до змін клімату, пов’язаних з поповненням морською водою. In: I-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Кліматична адаптація в Україні: стан, виклики та перспективи», 15 травня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2021) Оцінка мінливості основних фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах штучного поповнення морською водою з Одеської затоки в період 2015 - 2020 рр. : Матеріали конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція «Наука в Південному регіоні України: здобутки та перспективи розвитку», присвячена 50-річчю Південного наукового центру НАН України і МОН України, 16 квітня 2021 р., Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. Н. and Лобода, Н. С. and Сербов, Н. Г. and Гриб, Е. А. and Яров, Я. С. (2022) Оценка некоторых правовых и методических вопросов по ренатурализации (восстановлению) гидроморфологических элементов рек Украины в условиях евроинтеграционных процессов в сфере управления водными экосистемами. In: Международная конференция «Управление трансграничным бассейном Днестра и евроинтеграция — шаг за шагом», 27-28 октября 2022 г, Кишинёв.

Д

Денисенко, О. О. and Федорова, Г. В. and Шепеліна, С. І. (2012) Стан питної води в м. Одеса: історичний екскурс і біогеохімічна оцінка : матеріали конференції. In: V Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування", 19–20 листопада 2012 р., м. Львів, Україна.

Добрянська, Я. В. and Рудковська, О. В. (2019) Аналіз проблеми забруднення світового океану пластиком : Збірник матеріалів конференції. In: Всеукраїнська конференція молодих вчених "Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку", 18 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

И

Иванов, Э. И. and Федорова, Г. В. and Иванова, Р. Ю. (1984) Синтез новых производных диаза-18-краун-6 и моноаза-15-краун-5 : тезисы докладов и сообщений. In: II Всесоюзная конференция по химии макроциклов, 20-22 ноября 1984 г., Физико-химический институт АН УССР, г. Одесса, Украина.

К

Курмашев, Ш. Д. and Софронков, А. Н. and Викулин, И. М. (2014) Недрагметальные покрытия-нанокомпозиты для толстопленочных микросборок интегральных микросхем. In: XXII Всероссийское совещание по неорганическим и органическим покрытиям, 17-19 ноября 2014 г., Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Федоренко, А. В. (2016) Области работы каталитического платинового газоанализатора аммиака : тези доповідей. In: 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-7) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), 30 травня - 3 червня 2016 р., ОНУ ім. І. І. Мечнікова, м. Одесса.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Федоренко, А. В. (2016) Беспламенное горение газовоздушных смесей при параллельном образовании продуктов реакций : материалы конференции. In: XXVII Международная научная конференция "Дисперсные системы", 19-23 сентября 2016 г., ОНУ, Одесса.

Курмашев, Ш. Д. and Софронков, А. Н. and Веремьева, А. В. (2014) Недрагметальные нанокомпозиты для толстопленочных микросборок интегральных микросхем. In: 6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-6) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), 29 вересня - 3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Горбачев, В. Э. (2014) Формирование медных проводников по толстопленочной технологии на основе дисперсных нанокомпозиций : тези доповідей. In: XXVI Международная научная конференция "Дисперсные системы", 22-26 сентября 2014 г., Украина, г. Одесса, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Веремьева, А. В. (2014) Физико-химические основы бездрагметальной толстопленочной технологии элементов интегральных микросхем : тези доповідей. In: XXVI Международная научная конференция "Дисперсные системы", 22-26 сентября 2014 г., Украина, г. Одесса, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Сидорец, Р. Г. (2013) Структурно-фазовые превращения в композитах «стекло-медьсодержащие микро- и нанокластеры» : тезисы конференции. In: "Высокотемпературная химия оксидных наносистем". Российская конференция (с международным участием). Научная школа молодых ученых, 7-9 октября 2013 г., Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН.

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. and Андріанова, І. С. and Федоренко, А. В. (2016) Теплофізика каталітичних газоаналізаторів домішок горючих газів: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016, Одеса, Україна.

Кравченко, Е. В. and Шевченко, В. Ф. (1986) Дампинг на Азово-Черноморском бассейне : тезисы докладов. In: Симпозиум специалистов стран СЭВ "Комплексные методы контроля качества природной среды", 23-29 ноября 1986 г., Институт проблем химической физики РАН, Российская Федерация, Московская область, г. Черноголовка.

Костик, В. В. (2005) Кинетический анализ эффективности флотационных собирателей : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Костик, В. В. and Шевченко, В. Ф. and Васильева, М. Г. (2005) Установка для исследования процессов биохимической очистки промышленных и бытовых сточных вод : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Костик, В. В. (2005) Утилизация отработанных батарей системы цинк – диоксид марганца : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. and Федоренко, А. В. (2019) Роль розміру каталізатора при гетерогенному безполум'яному горінні газоповітряних сумішей : Материалы конференции. In: Дисперсные системы : XXVIII Международная научная конференция, 16-20 вересня 2019 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Веремьева, А. В. (2014) Перколяционные токи в гетерофазных нанокомпозитах «стекло-кластеры Cu» : материалы конференции. In: Международная научная конференция "Наноструктурные материалы – 2014: Беларусь – Россия – Украина (НАНО-2014)", 7-10 октября 2014 г., г. Минск, Беларусь.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Веремьева, А. В. (2014) Электрофизические свойства слоев композиционной системы «стекло-нанокластеры RuO2» : материалы конференции. In: Международная научная конференция "Наноструктурные материалы – 2014: Беларусь – Россия – Украина (НАНО-2014)", 7-10 октября 2014 г., г. Минск, Беларусь.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Федоренко, А. В. and Селиванов, С. Е. and Софронков, А. Н. (2020) Гистерезис сопротивления платиновой проволоки на холодной водородной воздушной смеси : Матеріали конференції. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві - освіта, наука, практика" (SLA-2020), 9-12 вересня 2020 р., Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна.

Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. and Черненко, А. С. and Калугин, В. В. and Савченко, И. А. and Горбунова, А. М. (2012) Температурно-концентрационный гистерезис тепломассообмена частицы катализатора. Двухпетлевой гистерезис : Материалы конференции. In: XXV международная научная конференция "Дисперсные системы", 17-21 сентября 2012 г., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Л

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, К. О. and Килимник, О. М. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2012) Сучасний гідроекологічний стан і проблеми водообміну в екосистемі гирлової ділянки річки Дністер та рекомендації щодо їх вирішення : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, К. О. and Килимник, О. М. and Гриб, О. М. (2012) Cучасний гідроекологічний стан та рекомендації по управлінню водно-сольовим режимом водойм екосистеми Хаджибейського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Килимник, О. М. and Тучковенко, Ю. С. and Гопченко, Є. Д. and Бєлов, В. В. and Шекк, П. В. and Гриб, К. О. and Яров, Я. С. and Сербов, М. Г. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. (2012) Гідроекологічні проблеми водойм екосистеми верхньої частини Хаджибейського лиману та рекомендації по управлінню їх водним режимом, підвищенню біопродуктивності та поліпшенню якості води : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2019) Водообмін та водовідновлення заплавних озер Саф’яни і Погоріле на території національного природного парку «Нижньодністровський» та шляхи їх поліпшення : Збірник матеріалів. In: VIII з'їзд Гідроекологічного товариства України "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів", присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції, 6-8 листопада 2019 р., м. Київ, Україна.

М

Михайленко, В. І. and Федорова, Г. В. (2016) Застосування інформаційних технологій для вирішення прикладних завдань біогеохімії та екології при оцінці глобального техногенезу : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 20-22 квітня 2016 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Мищерикова, К. С. and Шепелина, С. И. (2019) Питьевая вода Одессы и юга Одесской области : матеріали конференції. In: IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії", 24 травня 2019 р., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

Р

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Синтез и оценка эффективности сульфонатов как ингибиторов коррозии металлов для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения : збірник тез доповідей. In: IX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Вода в харчовій промисловості", 3-4 квітня 2018 р, Одеська державна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Очистка шахтных вод от урана и сульфатов в присутствии алюминиевых коагулянтов : тези доповідей. In: II міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 28-29 червня 2018 р, м. Дніпро, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Синтез и оценка эффективности ингибитора коррозии металлов и накипеобразования для водооборотных систем охлаждения АЭС : збірка наукових праць. In: I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах», 16 листопада 2018 р, Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Подготовка воды для водооборотных систем в ядерной энергетике и промышленности : тези доповідей. In: III міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 1-2 жовтня 2018 р, м. Дніпро, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2010) Очистка шахтных вод от содержания урана методом флотации : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів "Екологічна безпека держави", 27 – 28 квітня 2010 р., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2010) Очистка шахтных вод от остаточного содержания урана методами коагуляции и флокуляции : тези доповідей. In: Шоста всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя", 1-15 апреля 2010 р., Громадське об'єднання «Південноукраїнський гуманітарний альянс», м. Запоріжжя, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Разработка стабилизаторов накипеобразования для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения : тези доповідей. In: Тринадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя", 31 жовтня - 9 листопада 2011 р., Громадське об'єднання «Південноукраїнський гуманітарний альянс», м. Запоріжжя, Україна.

Ромащук, Г. О. and Рудковська, О. В. (2019) Аналіз впливу хімічних компонентів батарейок на здоров’я людей та довкілля : матеріали конференції. In: IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії", 24 травня 2019 р., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

Рудковська, О. В. (2019) Аналіз впливу антропогенного двоокису вуглецю на процеси в біосфері : матеріали конференції. In: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав, Україна.

Рудковська, О. В. and Шепеліна, С. І. (2020) Аналіз та оцінка мінерального складу питного водопостачання м. Одеси : Abstracts book. In: The 4th International scientific and practical conference “Priority directions of science development”, February 3-4, 2020, Lviv, Ukraine.

Рудковська, О. В. and Шепеліна, С. І. (2020) Оцінка та аналіз впливу вмісту фторидів у питній воді на здоровʼя населення Одещини : Abstracts. In: The 3rd International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects”, February 17-18, 2020, Kharkiv, Ukraine.

С

Софронков, О. Н. and Гавдзик, А. and Васильєва, М. Г. and Риботицький, М. and Гриб, К. О. (2017) Кінетика розкладу Н2О2 на карбоксілазі, яка нанесена на нановуглецеві трубки : тези доповідей. In: Львівські хімічні читання - 2017, 27-31 травня 2017 року, Львів.

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Васильева, М. Г. (2016) Электрохимические и каталитические свойства системы LixMo2-xO6. In: XXVII Международная научная конференция "Дисперсные системы", 19-23 сентября 2016 г., ОНУ, Одесса.

Софронков, О. Н. and Гавдзик, А. and Горліченко, М. Г. and Гриб, К. О. and Шевченко, В. Ф. and Васильєва, М. Г. (2015) Окиснення відходів, які утворюються після отримання біопалива : тези доповідей. In: XV наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2015", 24-27 травня 2015 р., Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів.

Софронков, А. Н. and Курмашев, Ш. Д. and Гавдзик, А. (2014) Каталитическая активность покрытий на основе нанокластеров металлов переменной валентности. In: XXII Всероссийское совещание по неорганическим и органическим покрытиям, 17-19 ноября 2014 г., Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Софронков, А. Н. and Горліченко, М. Г. (2015) Значення інформаційно-комунікативної діяльності в системі вищих навчальних закладів : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Софронков, А. Н. and Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Гавдзик, А. and Гайда, С. and Калинчак, В. В. (2014) Электровосстановление молекулярного кислорода на нанокластерах металлов переменной валентности : тези доповідей. In: XXVI Международная научная конференция "Дисперсные системы", 22-26 сентября 2014 г., Украина, г. Одесса, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

Софронков, А. Н. and Курмашев, Ш. Д. and Гавдзик, А. (2014) Электровосстановление молекулярного кислорода на нанокластерах металлов переменной валентности : тези доповідей. In: 6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-6) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), 29 вересня - 3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Рудковськая, Е. В. and Гриб, Е. А. (2019) Влияние текстуры электрода на его активность в реакции электроокисления гидразина : Conference papers. In: 6th International Scientific Conference “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”, April 19, 2019, Stuttgart, Germany.

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Калинчак, В. В. and Васильева, М. Г. and Баклан, В. Ю. (2016) Перспективы применения топливных элементов на транспорте : збірка матеріалів. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті" MINTT-2016, 24-26 травня 2016 р., Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна.

Скрылев, Л. Д. and Пурич, А. Н. and Костик, В. В. and Павленко, С. Н. (1983) Опыт использования флотации в практике выделения и утилизации ценных компонентов сточных вод промышленных предприятий : тезисы докладов. In: Всесоюзный симпозиум "Охрана окружающей среды в химической, нефтехимической промышленностях и промышленности по производству минеральных удобрений", 21-23 сентября 1983 г., Самаркандский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А. Навои, г. Самарканд, Узбекистан.

Софронков, А. Н. and Калинчак, В. В. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. (2019) Активность прессованных никелевых электродов среднетемпературных топливных элементов : Материалы конференции. In: Дисперсные системы : XXVIII Международная научная конференция, 16-20 вересня 2019 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Софронков, О. Н. and Рудковська, О. В. and Васильєва, М. Г. and Гриб, К. О. (2019) Утилізація відходів, які залишаються після отримання біодизелю : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. (2020) Системы MПВ-Al2O3 в качестве катализатора кислородного (воздушного) электрода : Материалы конференции (Т. 2). In: XI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 8-9 жовтня 2020 р., м. Дніпро, Україна.

Софронков, А. Н. and Костик, В. В. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. (2021) Электроокисление метилового и этилового спирта на электродах на основе графитированной ткани, активированной боридами никеля : Тези доповіді. Т. 2. In: XII міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 1-2 квітня 2021 р., м. Дніпро, Україна.

Софронков, О. Н. and Костік, В. В. and Васильєва, М. Г. and Гриб, К. О. (2021) Пористі нікелеві електроди, активовані дрібнодисперсними частинками борида нікелю : Матеріали конференції. In: V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку”, 21-22 квітня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, Україна.

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. and Костік, В. В. and Гриб, К. О. (2021) Виділення водню на пористих нікелевих електродах, активованих боридами нікелю. In: VІІІ-ий Міжнародний з’їзд екологів (Екологія/Ecology– 2021), 22-24 вересня 2021 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Софронков, О. Н. and Костік, В. В. and Васильєва, М. Г. and Гриб, К. О. (2021) Дрібнодисперсні бориди нікеля – каталізатори виділення водню. In: XIV Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екології та енергозбереження", 17-19 вересня 2021 року, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

Ф

Федорова, Г. В. and Кострицька, Л. С. (2018) Інформаційні технології для рішення прикладних завдань природничих наук і екології : матеріали конференції. In: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Федорова, Г. В. (2010) Викладання біогеохімії у сучасній екологічній освіті : матеріали конференції у двох томах. Том 1 "Особливості викладання у ВНЗах України та країн СНД". In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Освітній процес: погляд зсередини", 29-30 листопада 2010 р., Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна.

Федорова, Г. В. and Бушняк, О. В. (2017) Вклад Украины в глобальный техногенез по оценке технофильности металлов добычи 2015 года : збірник тез доповідей за матеріалами конференції. Ч. 7. In: XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Наукові підсумки 2017 року", 15 грудня 2017 р., м. Вінниця, Україна.

Федорова, Г. В. and Шалоумов, Ю. М. (2017) Оцінка якості повітря міст України біоіндикаційним методом зі застосування математичної статистики : збірник тез доповідей. In: XV міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екологічної безпеки", 11-13 жовтня 2017 р., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна.

Федорова, Г. В. and Гортен, А. Г. (2016) Визначення стану повітря українських міст за пошкодженнями та усиханням голок сосни звичайної як радіо- та газочутливого біоіндикатора атмосфери : матеріали конференції. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство", 12-13 травня 2016 р., Київ.

Федорова, Г. В. and Денисенко, А. А. (2016) Уникальность святых вод монастырских источников: миф и реальность : матеріали конференції. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство", 12-13 травня 2016 р., Київ.

Федорова, Г. В. and Смокова, В. Д. (2016) Оцінка якості середовища м. Одеса за показником флуктуюючої асиметрії біоіндикатора клена гостролистого : матеріали конференції. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство", 12-13 травня 2016 р., Київ.

Федорова, Г. В. (2016) Сучасні проблеми викладання «Хімії з основами біогеохімії» для екологічних спеціальностей в умовах інноваційного розвитку суспільства : матеріали конференції. In: Міжнародна Інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)", 4-10 травня 2016 р., Вінниця.

Федорова, Г. В. and Комаренко, А. Д. (2016) Характеристика сучасного техногенезу за величинами технофільності металів : матеріали конференції. In: Міжнародна Інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)", 4-10 травня 2016 р., Вінниця.

Федорова, Г. В. and Гюльахмедова, К. Р. (2016) Технофільність неметалів як показник стану техногенезу та глобальних екологічних загроз біосфері : матеріали конференції. In: Міжнародна Інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)", 4-10 травня 2016 р., Вінниця.

Федорова, Г. В. (2017) Характеристика глобальной техногенной обстановки загрязнения металлами за последние годы : матеріали конференції. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 27-28 квітня 2017 р., Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція, Інститут кормів та сільського господарства поділля НАН, м. Тернопіль, Україна.

Федорова, Г. В. (2014) До проблеми впровадження стандартів якості при вивченні хімічних наук студентами ВНЗ екологічного напряму : матеріали конференції. In: Міжнародна науково-методична конференція "Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір", 24 квітня 2014 р., Мелітополь.

Федорова, Г. В. and Кулачок, К. В. (2017) Глобальна технофільність неметалів за останні роки ХХІ сторіччя. In: International research and practice conference "Modern methodologies, innovations, and operational experience in the field of biological sciences", December 27-28, 2017, Lublin, Republic of Poland.

Федорова, Г. В. (2015) Модернізація, інформатизація та екологізація хімічних дисциплін в екологічній освіті : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівне.

Федорова, Г. В. (2014) Визначення якості водопровідних вод міст України та деяких південних країн за твердістю та біогенним азотом : матеріали конференції. In: ІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні", 5-7 червня 2014 р., Миколаїв.

Федорова, Г. В. and Свид, У. В. (2013) Концепція ноосфери у спадщині В. І. Вернадського: джерела, ідеї, умови становлення, сучасна глобалізація : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В. І. Вернадського", 18-19 квітня 2013 р., Полтава.

Федорова, Г. В. (2013) До проблеми дидактичних основ вивчення «Хімії з основами біогеохімії» в екологічних вищих навчальних закладах : матеріали конференції. In: Дев'ята міжнародна науково-практична конференція "Розвиток наукових досліджень' 2013", 25-27 листопада 2013 р., Полтава.

Федорова, Г. В. (2002) Биоиндикация 90Sr раковинами моллюсков: изучение радиомониторинга, модель накопления 90Sr костной тканью человека : матеріали конференції. Том 17. Екологія і охорона навколишнього середовища. In: Міжнародна науково-практична конференція "Динаміка наукових досліджень", 28 жовтня - 4 листопада 2002 р., м. Дніпропетровськ, Україна.

Федорова, Г. В. (2013) Зв’язок концепції екотуризму з екологізацією знань і вивченням біосфери в екологічних ВНЗ : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні", 21-22 березня 2013 р., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв.

Федорова, Г. В. and Патраман, Х. С. (2013) Біоіндикаційні методи визначення стану екосистем: опробування використання зольності рослин для оцінки забруднення повітря великих міст важкими металами : матеріали конференції. In: Дев'ята міжнародна науково-практична конференція "Наукові дослідження - теорія та експеримент' 2013", 29-31 травня 2013 р., Полтава.

Федорова, Г. В. (2015) Розгляд методології фундаментальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» з метою удосконалення підготовки фахівців-екологів : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Федорова, Г. В. (2012) Розробка парадигми викладання біогеохімії для екологів у сучасних умовах трансформації суспільства : матеріали конференції. In: Восьма міжнародна науково-практична конференція "Розвиток наукових досліджень' 2012", 19-21 листопада 2012 р., Полтава.

Федорова, Г. В. (2012) Науково-методичні розробки щодо забезпечення викладання хімічних дисциплін в екологічних ВУЗАХ : матеріали конференції. In: XVII Міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 19-20 квітня 2012 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса.

Федорова, Г. В. (2012) Методичне забезпечення навчального процесу з фундаментальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для студентів екологічного напряму : матеріали конференції. In: XVII Міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 19-20 квітня 2012 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса.

Федорова, Г. В. (2011) Сполучення НДР і лабораторно-практичного навчання – запорука ефективної сучасної освіти : матеріали конференції. In: Всеукраїнська наукова конференція "Науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах: досвід та проблеми", 20-21 жовтня 2011 р., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна.

Федорова, Г. В. (2008) Впровадження кредитно-модульної системи на кафедрі хімії навколишнього середовища при вивченні фундаментальних і вибіркових хімічних дисциплін студентами екологічного напряму : тези доповідей. In: Науково-методична конференція "Досвід і проблеми впровадження у навчальний процес принципів Болонської декларації", 5-6 лютого 2008 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Федорова, Г. В. (2013) Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та її контроль при вивченні розділу «Основи біогеохімії» дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Федорова, Г. В. (2012) Інформаційні технології у викладанні та вивченні хімії з основами біогеохімії : матеріали конференції. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі", 14-16 листопада 2012 р., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Луганськ.

Федорова, Г. В. (2018) Визначення світової екологічної небезпеки за показниками техногенезу : матеріали конференції. In: XVI Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екологічної безпеки", 04-06 жовтня 2018 р., Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна.

Федорова, Г. В. (2005) Краунсодержащие пурины: синтез и биологическая активность : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Федоренко, А. В. and Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. (2017) Ignition and Self-Supporting Burning of Gas-Air Mixtures on Platinum Wire : Збірник тез доповідей. In: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту", 7 грудня 2017 р., Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна.

Федорова, Г. В. (2019) Впровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти України : тези доповідей. In: VIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 3-4 жовтня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Федорова, Г. В. (2019) Популяризация экологии в Украине – явление псевдоэко- или экоуниверсализации науки? : Матеріали конференції. In: V міжнародна науково-практична конференція “Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі”, 24 жовтня 2019 р., м. Тернопіль, Україна.

Федорова, Г. В. (2019) Сучасні аспекти дистанційного навчання у вищій медичній освіті України : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція "Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології", 4 жовтня 2019 р., Міжнародний гуманітарний університет, Одеський медичний інститут, м. Одеса, Україна.

Федорова, Г. В. and Шалоумов, Ю. М. (2019) До проблеми техногенної небезпеки стану довкілля та участі молоді в її вирішенні : матеріали конференції. In: ХХІ Міжнароднанауково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав, Україна.

Федорова, Г. В. (2019) К педагогической проблеме достижения знаний : Abstracts book. In: The 4th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”, December 25-27, 2019, Osaka, Japan.

Федорова, Г. В. (2020) Современное образование в реалиях и прогнозах: от инноваций к искусственному интеллекту : Abstracts book. In: The 5th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”, January 22-24, 2020, Vancouver, Canada.

Федорова, Г. В. (2020) Химические дисциплины как базис для приобщения студентов-экологов к научно-исследовательской работе : Abstracts. In: The 2 th International Scientific and Practical Conference “Problems and perspectives of modern science and practice”, Graz, Austria, January 30-31, 2020.

Федорова, Г. В. (2020) Тандем методов биоиндикации и медико-биологической статистики для решения задач современного естествознания. In: The 13 th International scientific and practical conference «PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SCIENCE INTO PRACTICE», 20-21 April, 2020, Oslo, Norway.

Федорова, Г. В. (2020) Охрана здоровья населения в условиях загрязнения компонентов биосферы металлами : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології», 18 вересня 2020 р., ОМІ МГУ, Одеса, Україна.

Ч

Черненко, А. С. and Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. (2008) Высокотемпературные и гистерезисные режимы термохимических сенсоров : Тези доповідей. In: 3-я Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-3)", 2-6 червня 2008 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Ш

Шпилевая, А. П. and Федорова, Г. В. (2004) Модель накопления радиоактивного стронция костной тканью человека : тези доповідей. In: Міжнародна конференція студентів та аспірантів, присвячена 75-річчю з дня народження академіка О. В. Богатського "Сучасні напрямки розвитку хімії", 19-23 квітня 2004 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Шевченко, С. В. (2008) Показники якості підготовки фахівців, їх роль в формуванні системи контролю якості освіти : тези доповідей. In: Науково-методична конференція "Досвід і проблеми впровадження у навчальний процес принципів Болонської декларації", 5-6 лютого 2008 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Шевченко, В. Ф. and Гриб, К. О. and Гельман, В. З. (2009) Акредитація лабораторії та аналізу якості навколишнього середовища : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Шепеліна, С. І. (2019) Науковий гурток - практичне виховання студентів : матеріали конференції. In: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав, Україна.

Шепелина, С. И. and Рудковськая, Е. В. (2019) Работа в научном кружке - отличная мотивация студентов : тези доповідей (Том 3). In: IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 2-3 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

This list was generated on Tue Jul 16 18:57:57 2024 UTC.