Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Ш | Щ
Number of items at this level: 278.

Є

Єрмоленко, К. В. and Костюкєвич, Т. К. (2018) Оцінка впливу агрометеорологічних умов Волинської області на врожайність озимого жита. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених., 15-16 травня 2018р., Умань..

І

Іванова, Я. С. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Вплив агрометеорологічних умов на процес формування врожайності жита озимого на території Житомирського Полісся. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Ільїна, А. О. (2019) Динаміка росту міжвузля вівса в умовах Півдня України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Іванова, Я. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування гречки в Сумській області. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

А

Андронакі, А. Б. (2019) Агрокліматичні особливості формування врожайності вики ярої в умовах змін клімату. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Алієв, К. Е. огли (2019) Вплив зміниклімату на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в Кіровоградській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Андронакі, А. Б. and Колосовська, В. В. (2019) Оцінка впливу змін клімату на ріст, розвиток і формування врожайності вики ярої. In: Збірник студентських наукових праць Уманського Національного університету садівництва, 2019р., Умань.

Б

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Аналіз впливу кліматичних змін на умови вирощування ярого ячменю в Поліссі за сценарієм RCP4.5. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Барсукова, О. А. and Черновалюк, Р. Г. (2021) Дослідження динаміки урожайності гороху в Рівненський області. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності ярого ячменю в Південному Степу України в умовах змін клімату. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 22-23 жовтня 2020 р., м. Херсон.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Трач, Ю. В. (2020) Моделювання процесу формування потенційного врожаю вівса у Волинській області. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 22-23 жовтня 2020 р., м. Херсон.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування ярого ячменю в Дніпропетровській області. In: XX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії."31 жовтня 2019. Переяслов-Хмельницький..

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Вплив змін клімату на агроркліматичні умови вирощування ярого ячменю в Хмельницькій області. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій."22 листопада 2019. Полтава.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Вплив змін клімату на формування продуктивності лучної та степової рослинності. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій." 22 травня 2019р. Полтава..

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приросту агроекологічних категорій урожайності в Полтавській області. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." Часть 1. 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Бугор, Г. М. (2019) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння багаторічних сіяних злакових трав. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." Часть 1. 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2019) Моделювання впливу агрометеорологічних факторів на рівень потенційного врожаю озимої пшениці на станції Роздільна. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки. 21 листопада 2019р. Умань".

Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Боровська, Г. О. (2019) Радіаційні фактори продуктивності рослинного покриву в умовах змін клімату. In: Abstracts of II International Scientific and Practical Conference Liverpool, United Kingdom 9-11 October 2019.

Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. (2019) Оцінка впливу змін клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Україні. In: 8th International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. July 12, 2019 Stuttgart, Germany.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Агроекологічні умови формування потенційного врожаю сорго в Черкаській області. In: Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019.

Богданова, Д. О. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Сучасний стан та перспективи вирощування кукурудзи в Україні. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Бортник, М. І. (2019) Сучасний стан вирощування тритикале в Україні. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 6-10 травня 2019р., Одеса, Україна.

Бондура, С. В. (2019) Оцінка мінливості врожайності картоплі в умовах Лісостепу України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Продуктивність ярого ячменю в Південному Степу за умов різних змін клімату. In: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference "Science, society, education: topical issues and development prospects", 17-18.02.2020, Kharkiv, Ukraine.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів території Полтавської області для озимої пшениці. In: Матеріали XXVI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 квітня 2020 р., Переяслов.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Продуктивність озимої пшениці в Північному Степу за умов різних змін клімату. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності ярого ячменю в Лісостеповій зоні України в умовах змін клімату. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Бугор, Г. М. (2020) Оцінка агрокліматичних умов на формування врожайності насіння багаторічних в Лісостеповій зоні України. In: I Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах", 28-29 травня 2020 року, Дніпро.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Продуктивність ярої пшениці в Миколаївській області за різних змін клімату. In: Матеріали III Всеукраїнської науово-практичної конференції присвяченої 115 - річчю від дня народження видатного вченого-селіокционера О.Т. Галки., 30 березня 2020року, Вінниця.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Оцінка агрокліматичних ресурсів перезимівлі озимої пшениці в Степовій зоні України. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сучасної освіти і науки: результати,проблеми,перспективи.", 27 листопада 2019 року, Ужгород.

Бугор, Г. М. and Божко, Л. Ю. (2020) Вплив погодних умов на формування насіння багаторічних сіяних трав Лісостепу. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Барсукова, О. А. and Пивовар, А. В. (2018) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування картоплі в Полтавській області. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 2018 р., Переяслав-Хмельницький.

Божко, Л. Ю. and Мельник, І. Ю. (2018) Оцінка впливу змін клімату на ріст, розвиток та формування урожаїв озимої пшениці у Вінницькій області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Вінницька, О. С. (2018) Оцінка впливу змін клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Лісостеповій зоні України. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Мисків, Е. Ю. (2018) Вплив змін клімату на продуктивність ярого ячменю в Степовій зоні України. In: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 2018 р., Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А. and Корома, А. С. (2014) Оценка агроклиматических условий формирования урожая ярового ячменя в Винницкой области. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Божко, Л. Ю. and Друмов, Д. В. (2014) Вплив погодних умов на розвиток лугового метелика в Харківській області. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Божко, Л. Ю. and Друмов, Д. В. (2015) Влив погодних умов на розвиток лугового метелика. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Божко, Л. Ю. and Крисак, О. О. (2015) Агрометеорологічні умови формування врожаїв озимої пшениців Полтавській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Божко, Л. Ю. and Кулинська, Х. В. (2015) Агрометеорологічні умови формування врожаїв соняшника в Дніпропетровській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Божко, Л. Ю. and Кулинська, Х. В. (2016) Вплив змін клімату на радіаційний режим Лісостепової зони України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Божко, Л. Ю. and Крисак, О. О. (2016) Вплив змін клімату на формування продуктивності озимої пшениці в Степовій зоні України. In: ПГАА, 2016, м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Гомон, А. С. (2016) Оцінка агрокліматичних умов формування ярого ячменю в Лісостеповій зоні. In: XXХІІI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А. and Колун, А. О. (2016) Моделювання продуктивності ярого ячменю в Житомирській області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 декабря 2016 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А. and Гриценко, А. В. and Пономаренко, Ю. В. (2017) Агроклиматическая оценка условий тепла-и влагообеспеченности кукурузы на ст. Помошная Кировогорадская область. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Гомон, А. С. and Колун, А. О. (2017) Агроклиматическая оценка условий тепла и влагообеспеченности озимой пшенице на ст. Любашовка Одеской области. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Божко, Л. Ю. and Кулинська, Х. В. (2017) Вплив змін клімату на термічний режим Лісостепової зони України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2017) Агроекологічні особливості культури бавовник. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2017) Оцінювання придатності грунтудля вирощування ячменю ярого в Чернігівській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Оцінка агрокліматичних умов формування продуктивності овочевих культур в Україні в умовах змін клімату. In: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2018 р, Харків.

Барсукова, О. А. and Трачук, О. С. (2015) Моделювання процесу формування потенційного врожаю посівів ярового ячменю в Одеській області. In: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної аграрної науки", 2015 р., Умань.

Барсукова, О. А. and Дондук, К. В. (2018) Агрорметеорологічні умови вирощування ярого ячменю в Миколаївській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Барсукова, О. А. and Пивовар, А. В. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожаїв картоплі в Чернігівській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Бугор, Г. М. (2018) Агрометеоролгічні умови вирощування соняшника в Дніпропетровській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2018) Оцінка агрокліматичних умов вирощування озимої пшениці в Одеській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

В

Висоцький, В. О. and Толмачова, А. В. (2019) Вплив агрометеорологічних умов на ріст та розвиток сої в період сівба-сходи на Півдні України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Вольвач, О. В. and Маркіна, А. О. and Манжосова, М. Г. (2021) Температурні показники вирощування томатів в сучасних кліматичних умовах Херсонської області. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Вольвач, О. В. and Орлик, Д. В. (2019) Дослідження динаміки урожайності озимого жита та її кліматичної складової в Степу. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. "Сучасний рух науки." 6-7 червня 2019. Дніпро..

Вольвач, О. В. and Паскалов, С. З. (2019) Термічні умови вегетаційного періоду ярого ячменю в районі станції Нижні Сірогози Херсонської області. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 травня 2019 р., Переяслов-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Ткаченко, О. С. (2019) Дослідження фотосинтетичної продуктивності біоенергетичної культури міскантус в умовах зміни клімату. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій", 22 травня 2019 р., Полтава.

Вольвач, О. В. (2019) Agroclimatic estimation of reference corn crops in the Transcarpathian region. In: Book of Abstracts 5th PannEx Workshop, 3-5 June 2019, Novi Sad, Serbia.

Вольвач, О. В. and Мельник, М. В. (2020) Аналіз динаміки урожайності цукрового буряку в Полтавській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Вінницька, О. С. and Барсукова, О. А. (2020) Вплив погодних умов на формування врожаю озимої пшениці в Одеській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Вольвач, О. В. and Друмов, Д. В. (2018) Вплив змін кліматуна агрокліматичні умовивирощування озимих в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція"Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво", 17-19 жовтня 2018 року, м.Миколаїв.

Вольвач, О. В. and Орлик, Д. В. (2018) Дослідження впливу агрометеорологічних умов на формування біомаси посіву озимого жита в Одеській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Васалатій, Н. В. and Кирнасівська, Н. В. (2018) Моделювання впливу агрокліматичних умов на формування агроекологічних категорій урожайності озимого ріпаку. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Гатіятулліна, О. Ф. (2018) Вплив змін клімату на продуктивність цукрового буряку в Сумській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Катерло, О. М. (2018) Дослідження змін біологічного мінімуму розвитку кукурудзи впродовж вегетації на території Сумської області. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»., 2018, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Удуденко, Г. С. (2018) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вегетаційного періоду та продуктивність міскантусу в Степу України. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»., 2018, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Маковійчук, І. М. (2018) Дослідження урожайності кукурудзи та її кліматичної складової в Полтавській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Білобородько, Д. П. (2014) Агроекологічні умови вирощування цукрового буряку в Внницькій області. In: XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014, м. Київ.

Вольвач, О. В. and Козак, І. Ю. (2014) Оцінка агроекологічних умов вирощування цукрового буряку у звязку зі змінами клімату. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Вольвач, О. В. and Топальський, Ю. (2015) Оцінка впливу змін клімату на фотосинтетичну продуктивність цукрового буряку в Західному Лісостепу України. In: XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30 квітня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Борщевська, Д. О. (2015) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи в Харківській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Пічкур, А. В. (2015) Аналіз динаміки врожайності цукрового буряку на території Східного Лісостепу України. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Журавська, Х. В. (2016) Агрометеорологічні умови вирощування цукрового буряку в Полтавській області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Пічкур, А. В. (2016) Агрокліматичні умови вирощування цукрового буряку в Поліській частині Сумської області приреалізації сценарію А2. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Бучко, І. Р. (2017) Аналіз динаміки урожайності кукурудзи в Закарпатській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Плахотнюк, Ю. В. (2017) Агроекологічні умови вирощування картоплі в Житомирській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Зализюк, А. В. (2017) Організація моніторингу забруднення грунтів важкими металами. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Волошина, О. В. and Полуденна, А. М. (2017) Сільськогосподарська фітомеліорація- важлива ланка екологічно збалансованої системи землекористування. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Вольвач, О. В. and Гатіятулліна, О. Ф. (2017) Дослідження динаміки врожайності цукрового буряку у Полтавській області. In: XLІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Катерло, О. М. (2017) Аналіз та ймовірнісна оцінкачасових рядів урожайності кукурудзив Херсонській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Андронакі, А. Б. and Федюшина, У. (2017) Агрометеорологічні умови вирощування цукрового буряку в Харківській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. (2018) Оценка влияния изменений климата на перспективы выращивания биоэнергической культуры мискантуса в Украине. In: Dedicated to the 100th Anniversary of the Yerevan State University, International Conference Proceedings, 27-28 вересня 2018р., Єрован.

Вольвач, О. В. (2018) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приростів урожайності міскантусу за умов реалізації сценрію зміни клімату RCP 4.5 у Вінницькій області. In: Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», 3-5 жовтня 2018 р., 2018, Миколаїв.

Г

Гайдаржи, І. П. and Вольвач, О. В. (2020) Вплив агрометеорологічних умов на урожайність озимої пшениці у Степу (на прикладі Одеської області). In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Д

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту,розвитку та формуфання урожайності проса в Україні. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій."22 листопада 2019. Полтава.

Данілова, Н. В. (2019) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність проса в Поліссі. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." Часть 1. 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2019) Оцінка впливу приморозків на ріст та розвиток картоплі. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки." 21 листопада 2019р. Умань.

Данілова, Н. В. and Бугор, Г. М. and Ніколаєва, А. М. (2019) Оцінка продуктивності проса в умовах зміни клімату за сценарієм А1В в Північному Степу України. In: Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019.

Данілова, Н. В. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вегетації проса за реалізації сценарію А2. In: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії." 30 листопада 2019р. Переяслав.

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2019) Агрометеорологічні умови росту і розвитку проса в Полтавській області. In: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії." 30 листопада 2019р. Переяслав.

Дундук, К. В. (2019) Вплив зміни клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Житомирській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2020) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційної врожайності озимої пшениці в Одеській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Данілова, Н. В. and Щелікова, В. С. (2020) Агрокліматичні умови формування продуктивності проса в Черкаській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування соняшника в Запорізькій області. In: I Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах", 28-29 травня 2020 року, Дніпро.

Данілова, Н. В. (2018) Оцінка продуктивності проса в умовах зміни клімату. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. and Лука, М. М. (2018) Оцінка агрокліматичних умов вегетації проса в зв`язку зі зміною клімату в Східному Лісостепу. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. and Полуденна, А. М. and Бугор, Г. М. (2018) Агрокліматична оцінка умов тепло-та вологозабезпеченості соняшника в Дніпропетровській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Дяговець, В. І. and Сіряк, Н. В. (2014) Влив агрокліматичних умов на динаміку приростів агроекологічних категорій врожайності проса в Черкаській області. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Данілова, Н. В. (2016) Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в звязку зі зміною клімату в Західному Лісостепу. In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. and Щелікова, В. С. (2018) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту проса в Житомирській області. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин"., 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Ж

Жигайло, О. Л. and Сніговий, О. В. and Шелест, Д. О. (2019) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Північному Причорномор'ї. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій" 22 травня 2019р. Полтава., 22 травня 2019 р., Полтава.

Жигайло, О. Л. and Козак, К. Ю. (2014) Моделювання впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Лісостепу України. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Жигайло, О. Л. and Євдокімова, Ю. В. (2016) Агроекологічна оцінка вирощування соняшнику у Східному Степу України. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Кушнаренко, І. О. and Іванчикова, Н. І. (2016) Оцінка впливу кліматичних змінна агрокліматичні ресурси в Степу України. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Євдокімова, Ю. В. (2017) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Україні за сценарієм А2. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Жигайло, О. Л. and Євдокімова, Ю. В. (2017) Дослідження динаміки урожайності соняшника в Вінницькій області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Іванчикова, Н. І. (2017) Оцінка фотосинтетичноїпродуктивності та кліматичного ризику великих неврожаїв соняшнику в Степу України за сценарієм RCP 8.5. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Кушнаренко, І. О. (2017) Аналіз впливу кліматичних змін на умови вирощування соняшнику за сценарієм RCP 8.5. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Іванчикова, Н. І. (2017) Вплив змін клімату на фотосинтетичну продуктивність соняшнику в Степу України. In: XLІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 серпня 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Кушнаренко, І. О. (2017) Агроекологічна оцінка вирощування соняшнику в умовах кліматичних змін за сценарієм RCP 4.5. In: XLІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 серпня 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Жигайло, Т. С. (2018) Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів на продуктивність соняшнику в Україні при можливих змінах клімату. In: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», яка відбулася, 3-5 жовтня 2018 р., Миколаїв.

К

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрокліматичних ресурсів території Східного Лісостепу України щодо умов вирощування соняшника. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Костюкєвич, Т. К. and Азізов, Р. Т. (2021) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи на території Житомирського Полісся. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Колосовська, В. В. and Вольвач, О. В. (2021) Оцінка агроекологічних умов вирощування вики ярої в Вінницькій області. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Колосовська, В. В. (2021) Дослідження впливу погодних умов на формування продуктивності гороху в Поліссі України. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Костюкєвич, Т. К. and Лука, М. М. (2017) Сучасний стан та перспективи вирощування жита озимого в Тернопільській області. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К. (2016) Вплив агрометеорологічних умов весняно-літнього періоду на формування врожайності озимого жита в Житомирській області. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, економічний та соціальний аспекти", 28 квітня 2016 р., м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Філіпчук, А. А. (2014) Умови формування врожаю цукрових буряків в Сумській області. In: ІІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К. (2017) Вплив змін клімату на агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи в Північному Степу України. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., м. Одеса.

Костюкєвич, Т. К. (2019) Агрокліматичні умови вирощування тритакале озимого на території Східного Лісостепу в умовах зміни клімату (сценарій RCP4.5). In: VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 3-4 жовтня 2019 р., Дніпро.

Костюкєвич, Т. К. and Андронакі, А. Б. (2019) Оцінка сучасного стану вирощування цукрового буряку в Подільському економічному районі. In: VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 4-5 квітня 2019 р., Дніпро.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. І. (2019) Оцінка сучасного стану вирощування жита озимого в Східному Лісостепу України. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 6-7 червня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2019) Залежність врожайності озимого жита від основних агрометеорологічних факторів весняно-літнього періоду вегетації в умовах Сумської області. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективирозвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 травня 2019 р., Переяслов-Хмельницький.

Колосовська, В. В. and Вольвач, О. В. and Гребенюк, Б. М. (2019) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування цукрового буряку в Дніпропетровській області. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 травня 2019 р., Переяслов-Хмельницький.

Колосовська, В. В. and Садковська, А. М. (2019) Дослідження фотосинтетичної продуктивності гороху в умовах змін клімату. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій."22 листопада 2019. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. (2019) Агрокліматична оцінка умов вирощування кукурудзи на біомасу для використання в енергетичній промисловості на території Поділля. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій", 22 листопада 2019 р., Полтава.

Колосовська, В. В. (2019) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на ріст, розвиток і формування врожайності вики ярої. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій." 22 травня 2019р. Полтава..

Костюкєвич, Т. К. (2019) Перспективи вирощування льону олійного в Вінницькій області. In: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі", 24 жовтня 2019 р., Тернопіль.

Костюкєвич, Т. К. (2019) Вплив демографічних чинників на сучасний стан розвитку економіки України. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика управління розвитком економіки", 10 жовтня 2019 р., Київ.

Костюкєвич, Т. К. (2019) Оцінка раціонального використання природного потенціалу території Південного Степу України щодо умов вирощування соняшнику. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Аграрна освіта та наука: Досягнення, роль, фактори росту". Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво, 31 жовтня 2019 року, Біла Церква.

Костюкєвич, Т. К. (2019) Оцінка продуктивності посівів озимого жита в умовах зміни клімату в Житомирській областію. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки", 21 листопада 2019 р., Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Андронакі, А. Б. (2019) Вплив підвищеної концентрації CO2 в атмосфері на продуктивність посівів пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання агротехнологій", 28 березня 2019 р., Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Андронакі, А. Б. (2019) Оцінювання мінливості врожайності буряку цукрового в умовах Львівської області. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання агротехнологій", 28 березня 2019 р., Умань.

Колосовська, В. В. and Андронакі, А. Б. (2019) Оцінка показників фотосинтетичної діяльності посівів вики ярої в Лісостеповій зоні України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників "Підсумкинаукової роботи за 2014-2019рр." 14-15 травня 2019р. Умань.

Колосовська, В. В. (2019) Формування продуктивності гороху в умовах змін клімату в Степу України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників "Підсумкинаукової роботи за 2014-2019рр." 14-15 травня 2019р. Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2019) Спеціалізація сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах господарювання. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки", присвяченої 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин, 24 травня 2019 р., Херсон.

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2019) Вирощування моркви столової в сучасних умовах Лісостепу України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Кандиба, К. Ю. (2019) Динаміка тенденції врожайності картоплі в Степу України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Кошуба, Я. В. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов продуктивності картоплі в зв'язку зі зміною клімату за сценарієм RCP4.5 в Західному Поліссі України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Костюкевич, Т. К. (2019) Оценка природно-ресурсного потенциала территории Северной Степи Украины применительно к возделыванию подсолнечника. In: материалы IV международной научно-практической конференции "Комплексное развитие сельских территорий и инновационные технологии в агропромышленном комплексе", 28-29 ноября 2019 г., Новосибирск.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Формування врожайності картоплі на території Східного Поділля за сучасних умов зміни клімату. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів "Селекція, генетика та технологія вирощування сільськогосподарських культур", 24 квітня 2020 р., с. Центральне.

Колосовська, В. В. and Садковська, А. М. (2020) Вплив погодних умов на формування продуктивності гороху в Житомирській області, прогнозування його врожайності. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка потенціалу посівів озимого жита щодо використання на енергентичні цілі в умовах зміни клімату (RCP6.0) на території Західного Полісся України. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Курбанли, Е. Д. огли (2020) Оцінка агрокліматичних умов формування агроекологічних категорій врожайності кукурудзи на території Волинського Полісся. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка сучасного стану виробництва буряку столового в Україні. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Курбанли, Е. Д. огли and Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи на території Волинського Полісся. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Костюкевич, Т. К. (2019) Фотосинтетическая продуктивность посевов озимой ржи в Полесье Украины в условиях климата. In: Sur les materiaux de la conference scientifique et pratigue internationale, 29 ноября 2019 г., Bruxelles.

Коваль, Р. В. and Польовий, А. М. (2020) Оцінка впливу підвищенних концентрацій вуглекислого газу в атмосфері на фотосинтез рослин типу С3 та С4. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2020) Оцінка мінливості врожайності столового буряку в Західному Лісостепу України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників "Сільськогосподарські, біологічні, економічні, загальноосвітні та технічні науки", 10 червня 2020 р., Умань.

Костюкевич, Т. К. (2020) Влияние сроков возникновения фитофторы на формирование урожая картофеля в условиях Волынского Полесья. In: "Аграрная наука-сельскому хозяству" XV Международная научно-практическая конференция, 12-13 марта 2020 г., Алтай.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Вплив кліматичних змін на фотосинтетичну продуктивність посівів озимого тритикале в умовах Східного Лісостепу України. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», 26 червня 2020 р., м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування буряку столового в Тернопільській області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі», 16 жовтня 2020 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Oцінка впливу сучасних змін клімату (RСР4.5) на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в Східному Лісостепу України. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Маркіна, А. О. (2020) Оцінка природного потенціалу території Харківщини щодо умов вирощування соняшнику. In: І Всеукраїнська заочна наукова конференція "Освітні та наукові виміри природничих наук", присвячена 90-річчю заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 8 грудня 2020 р., м. Суми.

Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. (2020) Оцінка впливу зміни клімату на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в центральній частині України. In: Science. Innovation. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ - 2020, December 17-18th, 2020, Berdyansk.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка впливу змін клімату (RСР6.0) на формування листового апарату посівів кукурудзи на території Західного Лісостепу України. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка раціонального використання природного потенціалу території Сумщини щодо умов вирощування соняшнику. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах", 25 лютого 2021 р., м. Дніпро.

Костюкєвич, Т. К. and Бондура, С. В. (2019) Вплив кліматичних змін на фотосинтетичну продуктивність картоплі на території Вінниччини. In: ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стійкого розвитку: агроекологічні, соціальні та економічні аспекти», 12 грудня 2019 р., м. Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2019) Фотосинтетическая продуктивность посевов озимой ржи в Полесье Украины в условиях изменения климата. In: conférence scientifique et pratique internationale «Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante», 29 novembre 2019, Bruxelles, Belgique.

Костюкєвич, Т. К. and Мельник, І. Ю. (2016) Вплив агрометеорологічних умов на стан озимого жита в осінній період в Рівненській області. In: ІV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 17 листопада 2016, м. Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Панасюк, А. А. (2017) Агрометеорологічна оцінка умов вирощування озимої пшениці в Тернопільській області. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Єрмоленко, К. В. (2017) Динаміка врожайності озимого жита в Львівській області. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Єрмоленко, К. В. (2018) Динаміка та перспективи вирощування жита озимого в умовах Волинської області. In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 квітня 2018 року, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Панасюк, А. А. (2018) Сучасні проблеми та переваги вирощування пшениці озимої в Хмельницькій області. In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 квітня 2018 року, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2018) Вплив змін клімату на агрометеорологічні умови вирощування жита озимого в Лісостепу України (сценарій RCP4.5). In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018 р., м. Полтава.

Костюкевич, Т. К. and Аксельруд, П. Д. and Блидарь, Т. О. (2014) Оценка формирования потенциального урожая озимой ржи в Ровенской области. In: XVII Міжнародно науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014, м. Київ.

Кирнасівська, Н. В. (2015) Агроклиматическая оценка урожаев картофеля с учетом тепловых ресурсов почв Житомирской области. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015, м. Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2015) Динамика урожайности озимой ржи в Полесье Украины. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. (2016) Вплив агрометеорологічних умов весняно-літнього періоду на формування врожайності озимого жита в Житомирській області. In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 квітня 2016 року, м. Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2016) Территориальные особенности изменчивости урожайности зерновых культур в Полесье Украины. In: Материалы II Международной очно-заочной научно-методической и практической конференции "Комплексное развитие сельских территорий и инновационные технологии в агропромышленном комплексе", 20-21 декабря 2016 года, г. Новосибирск.

Костюкєвич, Т. К. (2016) Територіальні особливості мінливості врожайності основних сільськогосподарських культур Полісся України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Кандиба, К. Ю. and Бондура, С. В. (2018) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу. In: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 25-26 жовтня 2018 р, Харків.

Кирнасівська, Н. В. and Васалатій, Н. В. (2015) Вплив агрометеорологічних умов на динаміку формування олії в насінні озимого ріпаку в Степу України. In: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. "Актуальні питання сучасної аграрної науки.", 2015, Умань.

Костюкєвич, Т. К. (2018) Вплив кліматичних змін на перспективи вирощування кукурудзи в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин", 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2018) Оцінка мінливості врожайності жита озимого в умовах Хмельницької області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Бондура, С. В. (2019) Оцінка сучасного стану вирощування картоплі в Волинській області. In: ІІІ Всеукраїнська науково практична конференція" Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасні погляди та інновації", 21 листопада 2019 р., ПДДА, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2019) Аналіз динаміки врожайності цукрового буряку в умовах Миколаївської області. In: ІІІ Всеукраїнська науково практична конференція" Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасні погляди та інновації", 21 листопада 2019 р., ПДДА, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Омеляненко, Ю. С. (2019) Агрометеорологічні умови вирощування гречки в Тернопільській області. In: ІІІ Всеукраїнська науково практична конференція" Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасні погляди та інновації", 21 листопада 2019 р., ПДДА, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Трач, Ю. В. (2019) Оцінка мінливості врожайності сої в Вінницькій області. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція "Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інновації", 21 листопада 2019 р., ПДДА, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Фасій, В. В. (2019) Сучасні умови та перспективи вирощування рису в Україні. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція "Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інновації", 21 листопада 2019 р., ПДДА, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Андронакі, А. Б. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вирощування цукрових буряків в Харківській області. In: XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 березня 2019 р., Переяслав-Хмельницький.

Костюкєвич, Т. К. and Лука, М. М. (2019) Оцінка впливу змін клімату (RCP8.5) на фотосинтетичну продуктивність озимого жита в Західному Поліссі України. In: XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 березня 2019 р., Переяслав-Хмельницький.

Л

Лахтюк, Д. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сучасний стан та перспективи вирощування смородини в Україні. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Агрокліматичне обґрунтування проектів землеустрою на регіональному і локальному рівні. In: Міжародної науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій», 1-3 жовтня 2020 р., Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Мартинова, Н. С. (2020) Зміна агрокліматичних умов и продуктивності картоплі в зв’язку зі зміною клімату в Поліссі. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Іванова, Я. С. (2020) Характеристика зональної мінливості показників радіаційно-світлових ресурсів України. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Мартинова, Н. С. (2020) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту і розвитку проса в Україні. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Лука, М. М. (2019) Стан економіки сільськогосподарства України. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конферннції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку."19лютого 2019р. Переяслов-Хмельницький.

Лука, М. М. (2019) Перспективи вирощування озимого жита як альтернативного джерела енергії в умрвах зміни клімату на Поділлі. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Огарков, Д. В. (2020) Небезпечні агроекологічні умови в Херсонській області стосовно абрикоси. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Лісовська, І. А. and Костюкєвич, Т. К. (2017) Сучасний стан та перспективи вирощування картоплі в Вінницькій області. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стійкого розвитку: агроекологічні, соціальні та економічні аспекти», 28 грудня 2017 р., м. Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. and Маринин, Е. И. and Ляшенко, В. О. (2016) Тенденция влияния изменения климата на урожайность винограда. In: Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия им.В.Е.Таирова», 2016, Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Кузнєцова, Ю. О. (2018) Тенденція змінипоказників фотосинтезу хвої шпилькових до 2050 року за результатами моделювання. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Сукманський, О. І. (2018) Аналіз елементів підстильної поверхні для деталізації агрокліматичних ресурсів в Південних районах Одеської області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти"., 28 листопада 2018 р., м. Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Вакарчук, Л. and Прида, И. (2016) Технология производства мистеля повышенного качества. In: Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 2016, м. Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Мельник, Е. Б. and Суздалова, В. І. and Маринін, Є. І. (2015) Тенденція умов посушливості в центральних районах Одещини за остані 70 років. In: Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 2015 року, м. Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Камка, І. О. and Куковиця, О. В. (2016) Просторовий розподіл ресурсів тепла і вологи під впливом елементів рельєфу в Одеській області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии»., 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Ляшенко, Г. В. and Яремов, С. І. and Вишневський, О. В. and Шиндер, В. (2016) Оцінка ресурсів тепла і вологи виноградарських регіонах України. In: XXХІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

Ляшенко, Г. В. and Соборова, О. М. (2016) Вплив добового режиму температур на вміст цукру і кислотність урожаю винограду. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

М

Мисків, Е. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Моделювання процесу формування потенційного врожаю посівів ярого ячменю в Київській області. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Мельник, М. В. and Толмачова, А. В. (2019) Агрокліматична оцінка умов вирощування картоплі в Львівській області. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування соняшнику на Миколаївщині. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Марина, Х. Г. and Кирнасівська, Н. В. (2019) Агрокліматична оцінка умов тепло- та вологозабеспеченності посівів гороху на станції Ново-Миргород Кіровоградської області. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування пшениці озимої в районі станції Ізмаїл Одеської області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Мєдвєдєва, І. О. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Особливості та перспективи вирощування картоплі в Полтавській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання.", 15 травня 2020 року, Умань.

Мельник, М. В. and Вольвач, О. В. (2020) Фотосинтетична продуктивність цукрового буряку в Полтавській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мєдвєдєва, І. О. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка сучасного стану та агрометеорологічні умови вирощування соняшнику на Сумщині. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі», 16 жовтня 2020 р., м. Умань.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування цукрового буряку на Вінниччині. In: VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Манжосова, М. Г. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Вплив кліматичних змін на агрокліматичні умови вирощування жита озимого у центральних областях України. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Н

Ніколаєва, А. М. (2019) Вплив погодних умов на формування врожайності солодкого перцю в Степовій зоні України. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Ніколаєва, А. М. and Божко, Л. Ю. (2020) Оцінка агрокліматичних умов вирощування томатів в Степовій зоні України. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

О

Омеляненко, Ю. С. and Костюкєвич, Т. К. (2019) Агрометеорологічні умови вирощування томатів в Степу України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Орлик, Д. В. (2019) Дослідження динаміуи урожайності озимого жита та її кліматичної складової в Лісостепу. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Огарков, Д. В. and Толмачова, А. В. (2020) Вплив факторів навколишнього середовища на ріст та розвиток гречки в Сумській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Огарков, Д. В. and Ляшенко, Г. В. (2020) Агроекологічні умови формування абрикоси в Херсонській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

П

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Характеристики волого-температурного режиму в лісостеповій зоні України на період до 2050 р. в різних умовах зміни клімату. In: Сталий розвиток в умовах невизначеності та катастроф [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, 11 березня 2020 р., Київ.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Продуктивність озимої пшениці в Степу України за різних змін клімату. In: Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів II-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2020 р., м. Херсон.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Зміни агрокліматичних умов формування продуктивності лучної та степової рослинності у зв'язку зі зміною клімату. In: XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії."30 червня 2019.Переяслов-Хмельницький..

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Агрокліматичні умови росту лучної та степової рослинності в Поліссі в умовах зміни клімату. In: Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння багаторічних сіяних трав. In: Abstracts of II International Scientific and Practical Conference Sofia, Bulgaria 16-18 October 2019.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вирощування овочевих культур в умовах змін клімату в Степовій зоні України. In: 12th International youth conference “Perspectives of science and education” 27 September 2019.New York.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Вплив змін клімату на динаміку вуглецю чорнозему опідзоленого. In: 13th International conference "Science and society" 19th July 2019. Hamilton, Canada.

Пивовар, А. В. (2019) Формування продуктивності ярого ячменю в Херсонській області під впливом зміни клімату. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Потапчук, О. М. and Вольвач, О. В. (2020) Аналіз динаміки урожайності гречки у Вінницькій області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Польовий, А. М. and Андронакі, А. Б. (2018) Аналіз динаміки урожайності цукрового буряку в Харківській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Польовий, А. М. and Лука, М. М. (2018) Динаиіка урожайності озимого жита в Тенопільській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. (2015) Вплив змін кліматуна продуктивність ярого ячменю. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 28 травня 2015 року., м. Полтава.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2015) Теплові ресурси Українив умовах зміни клімату. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Польовий, А. М. and Українець, В. В. (2016) Вплив агрометеорологічних умов на урожайність цукрового буряку в Миколаївській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Польовий, А. М. and Альхов, О. М. and Бондар, О. В. (2016) Агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в Житомирський області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Польовий, А. М. and Лісовська, І. А. (2016) Агроекологічні умови вирощування картоплі в Вінницькій області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии»., 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Польовий, А. М. and Українець, В. В. (2017) Вплив агрокліматичних умов на формування урожаю цукрового буряку в Миколаївській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Польовий, А. М. and Альхов, О. М. (2017) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приростів агроекологічних категорій урожайності озимої пшениці в Полтавській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Польовий, А. М. and Бондар, О. В. (2017) Агрокліматичні умови формування еталоннихврожаїв кукурудзи в Київській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2018) Агрокліматичні ресурси України в умовах змін клімату. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 жовтня 2018 р, Харків.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність ярого ячменю у Центральних областях України. In: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО., 13-14 березня 2018р., м. Київ.

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. (2018) Агрокліматичні ресурси України в умовах зміни клімату. In: Міжнародно науково - практична конференція за участю ФАО. ., 13-14 березня 2018р, м. Київ.

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. and Попова, Л. О. (2018) Упровадження результатів проекту "Адаптивне навчальне середовище для забезбечення компетентностей у галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум-ECOIMPACT". In: Міжнародна науково-практична конференція за участю ФАО, 13-14 березня 2018р, м. Київ.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2018) Характеристика радіайійно-теплових ресурсів в україні на період до 2050р. в умовах змін клімату. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин", 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Тепло та вологозабезпеченість господарських культур в умовах змін клімату. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Панасюк, А. А. and Костюкєвич, Т. К. (2018) Оцінка впливу змін клімату на формування фотосинтетичної продуктивності посівів озимої пшениці в Хмельницькій області. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 15-16 травня 2018 р., Умань.

С

Сівак, А. Н. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Перспективи виробництва гірчиці в Україні. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Сніговий, О. В. (2019) Агрокліматичні умови вирощування соняшика в Кіровоградській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Скороход, Г. П. (2019) Аналіз агрогідрологічного стану грунтів Миколаївської області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Степаненко, Є. О. (2019) Оцінка вологозабеспеченості соняшника в Херсонській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сагайдак, М. М. (2019) Оцінка вологозабеспеченності посіві кукурудзи в умовах зміни клімату і Кіровоградської області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сукманський, О. І. (2019) Мікрокліматична мінливість показників радіаційних ресурсів в Південних районах Одеської області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Селезньов, А. Ю. and Данілова, Н. В. (2020) Оцінка мінливості врожайності льону-довгонцю в Сумській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Садковська, А. М. and Колосовська, В. В. (2020) Агрокліматичні умови вирощування та продуктивність гороху за умов змін клімату в Житомирській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сівак, А. Н. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов та сучасного стану вирощування картоплі в Сумській області. In: VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Свидерська, С. М. and Вікнянська, С. С. (2015) Агрометеорологічні умови зростання картоплі в Волинській області. In: XХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 29 – 30 ноября 2015 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Сіряк, Н. В. and Трибушна, Г. А. (2014) Оцінка динаміки врожайності проса в Херсонській області. In: XVII Міжнародно науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство»., 2014, м. Київ.

Свидерська, С. М. (2015) Моделювання впливу ранньовесняних заморозків на формування врожайності картоплі в Поліссі. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року., м. Полтава.

Свинаренко, А. А. and Українець, В. В. (2015) Агрометеорологічні умови зростання цукрового буряку в Миколаївській області. In: XХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 29 – 30 ноября 2015 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Свидерська, С. М. and Вікнянська, С. С. (2016) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу. In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 року, м. Полтава.

Свидерська, С. М. (2016) Влияние агрометеорологических условий на розвитин фитофторы и ее повреждающие воздействие на урожайность картофеля. In: Материалы II Международной очно-заочной научно-методической и практической конференции, 20-21 декабря 2016 года, г. Новосибирск.

Свидерська, С. М. and Вікнянська, С. С. (2016) Вплив агрометеорологічних умов на розвиток фітофтори та її шкідливої дії на врожайність картоплі в Західному Поліссі. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Свидерская, С. М. and Викнянская, С. С. (2017) Моделирование формирования агроэкологического уровня потенциальной урожайности озимой пшеницы на станции Сарата в Одеской области. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Т

Трач, Ю. В. and Костюкєвич, Т. К. (2019) Особливості вирощування капусти в Західному Лісостепу України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Толмачова, А. В. (2019) Аналіз динаміки врожайності сої в умовах Одеської області. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки", 21 листопада 2019 р., Умань.

Тутов, С. Г. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов продуктивності картоплі в зв'язку зі зміною клімату за сценієм RCP8.5 в Північному Степу України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Толмачова, А. В. (2020) Оцінка формування агроекологічних категорій урожайності льону-довгунця в Житомирській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Толмачова, А. В. (2018) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність сої в Херсонській області при різних нормах зрошення. In: Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво", 17-19 жовтня 2018 року, м. Миколаїв.

Толмачова, А. В. and Бондура, С. В. (2018) Агрокліматична оцінка умов вирощування кукурудзи на Черкащині. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Толмачова, А. В. and Кандиба, К. Ю. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на ріст та розвиток соняшнику в період сівба-сходи в Південому Степу України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Толмачова, А. В. and Висоцький, В. О. (2018) Оцінка впливу агрокліматичних умов на урожайність сої в Вінницькій області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Толмачева, А. В. (2014) Агроклиматическая модель продуктивность сои в условиях Степи Украины. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Толмачова, А. В. and Звизда, Д. В. (2017) Джерела та показники потенціалу біологічного азоту у грунті. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Ткаченко, О. С. and Вольвач, О. В. (2018) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність міскантусу у центральних областях України. In: X Міжнародно науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 30 листопада 2018 р, Переяслав-Хмельницький.

Ф

Фасій, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2019) Вирощування рису в умовах Півднях України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Фірсова, Ю. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка мінливості врожайності зерна кукурудзи в умовах Сумської області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Фірсова, Ю. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Сучасний стан та перспективи вирощування кукурудзи в Сумській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ш

Шелест, Д. О. (2019) Оцінка водно-теплового режиму в Одеській області за вегетаційний період соняшника. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Шуляк, К. А. and Польовий, А. М. (2020) Порівняння показників посухи в умовах зміни клімату на території Пувденного Степу. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Щ

Щелікова, В. С. and Данілова, Н. В. (2020) Оцінка мінливості урожайності кукурудзи в Херсонській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

This list was generated on Sun Sep 19 00:07:16 2021 UTC.