Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів > Доповіді та тези
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів > Доповіді та тези"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Ш | Щ
Число елементів на цьому рівні: 262.

Є

Єрмоленко, К. В., Костюкєвич, Т. К. (2018) Оцінка впливу агрометеорологічних умов Волинської області на врожайність озимого жита. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених., 15-16 травня 2018р., Умань..

І

Іванова, Я. С., Костюкевич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування гречки в Сумській області. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Ільїна, А. О. (2019) Динаміка росту міжвузля вівса в умовах Півдня України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

А

Алієв, К. Е.огли (2019) Вплив зміниклімату на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в Кіровоградській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Андронакі, А. Б. (2019) Агрокліматичні особливості формування врожайності вики ярої в умовах змін клімату. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Андронакі, А. Б., Колосовська, В. В. (2019) Оцінка впливу змін клімату на ріст, розвиток і формування врожайності вики ярої. In: Збірник студентських наукових праць Уманського Національного університету садівництва, 2019р., Умань.

Б

Барсукова, О. А., Божко, Л. Ю. (2019) Оцінка впливу змін клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Україні. In: 8th International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. July 12, 2019 Stuttgart, Germany.

Барсукова, О. А., Божко, Л. Ю., Боровська, Г. О. (2019) Радіаційні фактори продуктивності рослинного покриву в умовах змін клімату. In: Abstracts of II International Scientific and Practical Conference Liverpool, United Kingdom 9-11 October 2019.

Барсукова, О. А., Божко, Л. Ю., Мисків, Е. (2018) Влив змін клімату на продуктивність ярого ячменю в Степовій зоні України. In: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 2018, Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2017) Агроекологічні особливості культури бавовник. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2017) Оцінювання придатності грунтудля вирощування ячменю ярого в Чернігівській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2019) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування ярого ячменю в Дніпропетровській області. In: XX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії."31 жовтня 2019. Переяслов-Хмельницький..

Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2019) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приросту агроекологічних категорій урожайності в Полтавській області. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." Часть 1. 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2019) Моделювання впливу агрометеорологічних факторів на рівень потенційного врожаю озимої пшениці на станції Роздільна. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки. 21 листопада 2019р. Умань".

Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2020) Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів території Полтавської області для озимої пшениці. In: Матеріали XXVI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 30 квітня 2020, Переяслов.

Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності ярого ячменю в Лісостеповій зоні України в умовах змін клімату. In: "I Міжнародна науково-практична конференція" 20 травня 2020 року, 20 травня 2020 року, Полтава.

Барсукова, О. А., Гоман, А. (2016) Оцінка агрокліматичних умов формування ярого ячменю в Лісостеповій зоні. In: XXХІІI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А., Гомон, А. С., Колун, А. О. (2017) Агроклиматическая оценка условий тепла и влагообеспеченности озимой пшенице на ст. Любашовка Одеской области. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Барсукова, О. А., Гриценко, А. В., Пономаренко, Ю. В. (2017) Агроклиматическая оценка условий тепла-и влагообеспеченности кукурузы на ст. Помошная Кировогорадская область. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Барсукова, О. А., Дондук, К. (2018) Агрорметеорологічні умови вирощування ярого ячменю в Миколаївській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Барсукова, О. А., Колун, А. О. (2016) Моделювання продуктивності ярого ячменю в Житомирській області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 декабря 2016 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А., Корома, А. С. (2014) Оценка агроклиматических условий формирования урожая ярового ячменя в Винницкой области. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Барсукова, О. А., Пивовар, А. (2018) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування картоплі в Полтавській області. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» ., 2018, Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А., Пивовар, А. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожаїв картоплі в Чернігівській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Барсукова, О. А., Трачук, О. С. (2015) Моделювання процесу формування потенційного врожаю посівів ярового ячменю в Одеській області. In: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної агрорарної науки"., 2015, Умань.

Барсукова, О.А., Божко, Л.Ю., Вінницька, О.С. (2018) Оцінка впливу змін клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Лісостеповій зоні України. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Богданова, Д. О., Костюкевич, Т. К. (2020) Сучасний стан та перспективи вирощування кукурудзи в Україні. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2018) Оцінка агрокліматичних умов формування продуктивності овочевих культур в Україні в умовах змін клімату. In: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2018 р, Харків.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2019) Агроекологічні умови формування потенційного врожаю сорго в Черкаській області. In: Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2020) Продуктивність ярого ячменю в Південному Степу за умов різних змін клімату. In: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Kharkiv, Ukraine, 17-18.02.2020.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2019) Оцінка агрокліматичних ресурсів перезимівлі озимої пшениці в Степовій зоні України. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сучасної освіти і науки: результати,проблеми,перспективи.", 27 листопада 2019 року, Ужгород.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності ярого ячменю в Південному Степу України в умовах змін клімату. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 22-23 жовтня 2020 р., м. Херсон.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А., Бугор, Г. М. (2018) Агрометеоролгічні умови вирощування соняшника в Дніпропетровській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2018) Оцінка агрокліматичних умов вирощування озимої пшениці в Одеській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2019) Вплив змін клімату на агроркліматичні умови вирощування ярого ячменю в Хмельницькій області. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій."22 листопада 2019. Полтава.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2019) Вплив змін клімату на формування продуктивності лучної та степової рослинності. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій." 22 травня 2019р. Полтава..

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2020) Продуктивність озимої пшениці в Північному Степу за умов різних змін клімату. In: "I Міжнародна науково-практична конференція" 20 травня 2020 року, 20 травня 2020 року, Полтава.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А., Вінницька, О. С. (2020) Продуктивність ярої пшениці в Миколаївській області за різних змін клімату. In: Матеріали III Всеукраїнської науово-практичної конференції присвяченої 115 - річчю від дня народження видатного вченого-селіокционера О.Т. Галки., 30 березня 2020року, Вінниця.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А., Трач, Ю. В. (2020) Моделювання процесу формування потенційного врожаю вівса у Волинській області. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 22-23 жовтня 2020 р., м. Херсон.

Божко, Л. Ю., Друмов, Д. В. (2014) Вплив погодних умов на розвиток лугового метелика в Харківській області. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Божко, Л. Ю., Друмов, Д. В. (2015) Влив погодних умов на розвиток лугового метелика. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Божко, Л. Ю., Крисак, О. О. (2015) Агрометеорологічні умови формування врожаїв озимої пшениців Полтавській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Божко, Л. Ю., Крисак, О. О. (2016) Вплив змін клімату на формування продуктивності озимої пшениці в Степовій зоні України. In: ПГАА, 2016, м. Полтава.

Божко, Л. Ю., Кулинська, Х. В. (2015) Агрометеорологічні умови формування врожаїв соняшника в Дніпропетровській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Божко, Л. Ю., Кулинська, Х. В. (2016) Вплив змін клімату на радіаційний режим Лісостепової зони України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Божко, Л. Ю., Кулинська, Х. В. (2017) Вплив змін клімату на термічний режим Лісостепової зони України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Божко, Л. Ю., Мельник, І. Ю. (2018) Оцінка впливу змін клімату на ріст, розвиток та формування урожаїв озимої пшениці у Вінницькій області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Бондура, С. В. (2019) Оцінка мінливості врожайності картоплі в умовах Лісостепу України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бортник, М. І. (2019) Сучасний стан вирощування тритикале в Україні. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 6-10 травня 2019р., Одеса, Україна.

Бугор, Г. М. (2019) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння багаторічних сіяних злакових трав. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." Часть 1. 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Бугор, Г. М. (2020) Оцінка агрокліматичних умов на формування врожайності насіння багаторічних в Лісостеповій зоні України. In: "I Міжнародна науково-практична інтернет конференція", 28-29 травня 2020 року, Дніпро.

Бугор, Г. М., Божко, Л. Ю. (2020) Вплив погодних умов на формування насіння багаторічних сіяних трав Лісостепу. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

В

Васалатій, Н. В., Кирнасівська, Н. В. (2018) Моделювання впливу агрокліматичних умов на формування агроекологічних категорій урожайності озимого ріпаку. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Волошина, О. В., Полуденна, А. М. (2017) Сільськогосподарська фітомеліорація- важлива ланка екологічно збалансованої системи землекористування. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Вольвач, О. В. (2019) Agroclimatic estimation of reference corn crops in the Transcarpathian region. In: Book of Abstracts 5th PannEx Workshop, 3-5 June 2019, Novi Sad, Serbia.

Вольвач, О. В. (2018) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приростів урожайності міскантусу за умов реалізації сценрію зміни клімату RCP 4.5 у Вінницькій області. In: Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», 3-5 жовтня 2018 р., 2018, Миколаїв.

Вольвач, О. В., Андронакі, А. (2017) Агрометеорологічні умови вирощування цукрового буряку в Харківській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В., Борщевська, Д. О. (2015) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи в Харківській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В., Бучко, І. Р. (2017) Аналіз динаміки урожайності кукурудзи в Закарпатській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В., Білобородько, Д. П. (2014) Агроекологічні умови вирощування цукрового буряку в Внницькій області. In: XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014, м. Київ.

Вольвач, О. В., Гатіятулліна, О. (2017) Дослідження динаміки врожайності цукрового буряку у Полтавській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В., Гатіятулліна, О. Ф. (2018) Вплив змін клімату на продуктивність цукрового буряку в Сумській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В., Друмов, Д. В. (2018) Вплив змін кліматуна агрокліматичні умовивирощування озимих в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція"Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво", 17-19 жовтня 2018 року, м.Миколаїв.

Вольвач, О. В., Журавська, Х. (2016) Агрометеорологічні умови вирощування цукрового буряку в Полтавській області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В., Зализюк, А. В. (2017) Організація моніторингу забруднення грунтів важкими металами. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Вольвач, О. В., Катерло, О. (2018) Дослідження змін біологічного мінімуму розвитку кукурудзи впродовж вегетації на території Сумської області. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»., 2018, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В., Катерло, О. (2017) Аналіз та ймовірнісна оцінкачасових рядів урожайності кукурудзив Херсонській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В., Козак, І. Ю. (2014) Оцінка агроекологічних умов вирощування цукрового буряку у звязку зі змінами клімату. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Вольвач, О. В., Маковійчук, І. М. (2018) Дослідження урожайності кукурудзи та її кліматичної складової в Полтавській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Вольвач, О. В., Мельник, М. В. (2020) Аналіз динаміки урожайності цукрового буряку в Полтавській області. In: "I Міжнародна науково-практична конференція" 20 травня 2020 року, 20 травня 2020 року, Полтава.

Вольвач, О. В., Орлик, Д. В. (2018) Дослідження впливу агрометеорологічних умов на формування біомаси посіву озимого жита в Одеській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В., Орлик, Д. В. (2019) Дослідження динаміки урожайності озимого жита та її кліматичної складової в Степу. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. "Сучасний рух науки." 6-7 червня 2019. Дніпро..

Вольвач, О. В., Паскалов, С. (2019) Термічні умови вегетаційного періоду ярого ячменю в районі станції Нижні Сірогози Херсонської області. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективирозвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії."31 травня 2019р. Переяслов-Хмельницький..

Вольвач, О. В., Плахотнюк, Ю. В. (2017) Агроекологічні умови вирощування картоплі в Житомирській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В., Пічкур, А. В. (2015) Аналіз динаміки врожайності цукрового буряку на території Східного Лісостепу України. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В., Пічкур, А. В. (2016) Агрокліматичні умови вирощування цукрового буряку в Поліській частині Сумської області приреалізації сценарію А2. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В., Ткаченко, О. С. (2019) Дослідження фотосинтетичної продуктивності біоенергетичної культури міскантус в умовах зміни клімату. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій." 22 травня 2019р. Полтава..

Вольвач, О. В., Топальський, Ю. (2015) Оцінка впливу змін кліматуна фотосинтетичнупродуктивність цукрового бурякув Західному Лісостепу України. In: XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30 квітня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О.В. (2018) Оценка влияния изменений климата на перспективы выращивания биоэнергической культуры мискантуса в Украине. In: Dedicated to the 100th Anniversary of the Yerevan State University, International Conference Proceedings, 27-28 вересня 2018р., Єрован.

Вольвач, О.В., Удуденко, Г. (2018) Влив змін клімату на агрокліматичні умови вегетаційного періоду та продуктивність міскантусу в Степу України. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»., 2018, Переяслав-Хмельницький.

Вінницька, О. С., Барсукова, О. А. (2020) Вплив погодних умов на формування врожаю озимої пшениці в Одеській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Г

Гайдарджи, І.П., Вольвач, О. В. (2020) Вплив агрометеорологічних умов на урожайність озимої пшениці у Степу (на прикладі Одеської області). In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Д

Данілова, Н. В. (2018) Оцінка продуктивності проса в умовах зміни клімату. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. (2016) Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в звязку зі зміною клімату в Західному Лісостепу. In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. (2019) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність проса в Поліссі. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." Часть 1. 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Данілова, Н. В. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вегетації проса за реалізації сценарію А2. In: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії." 30 листопада 2019р. Переяслав.

Данілова, Н. В., Бугор, Г. М., Ніколаєва, А. М. (2019) Оцінка продуктивності проса в умовах зміни клімату за сценарієм А1В в Північному Степу України. In: Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019.

Данілова, Н. В., Лука, М. М. (2018) Оцінка агрокліматичних умоввегетації проса в зв`язку зі зміною клімату в Східному Лісостепу. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В., Полуденна, А. М., Бугор, Г. М. (2018) Агрокліматична оцінка умов тепло-та вологозабезпеченості соняшника в Дніпропетровській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В., Шуляк, К. А. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту,розвитку та формуфання урожайності проса в Україні. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій."22 листопада 2019. Полтава.

Данілова, Н. В., Шуляк, К. А. (2019) Оцінка впливу приморозків на ріст та розвиток картоплі. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки." 21 листопада 2019р. Умань.

Данілова, Н. В., Шуляк, К. А. (2019) Агрометеорологічні умови росту і розвитку проса в Полтавській області. In: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії." 30 листопада 2019р. Переяслав.

Данілова, Н. В., Шуляк, К. А. (2020) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційної врожайності озимої пшениці в Одеській області. In: "I Міжнародна науково-практична конференція", 20 травня 2020 року, Полтава.

Данілова, Н. В., Шуляк, К. А. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування соняшника в Запорізькій області. In: "I Міжнародна науково-практична інтернет конференція", 28-29 травня 2020 року, Дніпро.

Данілова, Н. В., Щелікова, В. С. (2018) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту проса в Житомирській області. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин"., 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Данілова, Н. В., Щелікова, В. С. (2020) Агрокліматичні умови формування продуктивності проса в Черкаській області. In: "I Міжнародна науково-практична конференція", 20 травня 2020 року, Полтава.

Дундук, К. В. (2019) Вплив зміни клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Житомирській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Дяговець, В. І., Сіряк, Н. В. (2014) Влив агрокліматичних умов на динаміку приростів агроекологічних категорій врожайності проса в Черкаській області. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Ж

Жигайло, О. Л., Євдокімова, Ю. (2016) Агроекологічна оцінка вирощування соняшнику у Східному Степу України. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л., Євдокімова, Ю. В. (2017) Дослідження динаміки урожайності соняшника в Вінницькій області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л., Євдокімова, Ю. В. (2017) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Україні за сценарієм А2. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Жигайло, О. Л., Іванчикова, Н. І. (2017) Вплив змін клімату на фотосинтетичну продуктивність соняшнику в Степу України. In: XLІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 серпня 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л., Іванчикова, Н. І. (2017) Оцінка фотосинтетичноїпродуктивності та кліматичного ризику великих неврожаїв соняшнику в Степу України за сценарієм RCP 8.5. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л., Жигайло, Т. С. (2018) Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів на продуктивність соняшнику в Україні при можливих змінах клімату. In: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», яка відбулася, 3-5 жовтня 2018 р., Миколаїв.

Жигайло, О. Л., Козак, К. Ю. (2014) Моделювання впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Лісостепу України. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Жигайло, О. Л., Кушнаренко, І. О. (2017) Агроекологічна оцінка вирощування соняшнику в умовах кліматичних змін за сценарієм RCP 4.5. In: XLІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 серпня 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л., Кушнаренко, І. О. (2017) Аналіз впливу кліматичних змін на умови вирощування соняшнику за сценарієм RCP 8.5. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л., Кушнаренко, І. О., Іванчикова, Н. І. (2016) Оцінка впливу кліматичних змінна агрокліматичні ресурси в Степу України. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л., Сніговий, О. В., Шелест, Д. О. (2019) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Північному Причорномор'ї. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій." 22 травня 2019р. Полтава..

К

Кандиба, К. Ю. (2019) Динаміка тенденції врожайності картоплі в Степу України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Кандиба, К. Ю., Бондура, С. В. (2018) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу. In: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 25-26 жовтня 2018 р, Харків.

Кирнасівська, Н. В. (2015) Агроклиматическая оценка урожаев картофеля с учетом тепловых ресурсов почв Житомирской области. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015, м. Полтава.

Кирнасівська, Н. В., Васалатій, Н. В. (2015) Вплив агрометеорологічних умов на динаміку формування олії в насінні озимого ріпаку в Степу України. In: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. "Актуальні питання сучасної аграрної науки.", 2015, Умань.

Коваль, Р. В., Польовий, А. М. (2020) Оцінка впливу підвищенних концентрацій вуглекислого газу в атмосфері на фотосинтез рослин типу С3 та С4. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Колосовська, В. В. (2019) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на ріст, розвиток і формування врожайності вики ярої. In: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій." 22 травня 2019р. Полтава..

Колосовська, В. В. (2019) Формування продуктивності гороху в умовах змін клімату в Степу України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників "Підсумкинаукової роботи за 2014-2019рр." 14-15 травня 2019р. Умань.

Колосовська, В. В., Андронакі, А. Б. (2019) Оцінка показників фотосинтетичної діяльності посівів вики ярої в Лісостеповій зоні України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників "Підсумкинаукової роботи за 2014-2019рр." 14-15 травня 2019р. Умань.

Колосовська, В. В., Вольвач, О. В., Гребенюк, Б. (2019) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування цукрового буряку в Дніпропетровській області. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії."31 травня 2019р. Переяслов-Хмельницький..

Колосовська, В. В., Садковська, А. М. (2019) Дослідження фотосинтетичної продуктивності гороху в умовах змін клімату. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій."22 листопада 2019. Полтава.

Колосовська, В. В., Садковська, А. М. (2020) Вплив погодних умов на формування продуктивності гороху в Житомирській області, прогнозування його врожайності. In: "I Міжнародна науково-практична конференція", 20 травня 2020 року, Полтава.

Корень, В. В., Костюкевич, Т. К. (2019) Вирощування моркви столової в сучасних умовах Лісостепу України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Корень, В. В., Костюкевич, Т. К. (2020) Оцінка сучасного стану виробництва буряку столового в Україні. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання.", 15 травня 2020 року, Умань.

Костюкевич, Т. К. (2015) Динамика урожайности озимой ржив Полесье Украины. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2016) Вплив агрометеорологічних умов весняно-літнього періоду на формування врожайності озимого жита в Житомирській області. In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 року, м. Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2016) Территориальные особенности изменчивости урожайности зерновых культур в Полесье Украины. In: Материалы II Международной очно-заочной научно-методической и практической конференции г. Новосибирск, 20-21 декабря 2016 года, г. Новосибирск.

Костюкевич, Т. К. (2016) Територіальні особливості мінливості врожайності основних сільськогосподарських культур Полісся України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2018) Вплив кліматичних змін на перспективи вирощування кукурудзи в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин", 3-5 жовтня 2018року, Миколаїв.

Костюкевич, Т. К. (2019) Агрокліматична оцінка умов вирощування кукурудзи на біомасу для використання в енергетичній промисловості на території Поділля. In: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Використання альтернативних джерел енргії в умовах розвитку сільських територій."22 листопада 2019. Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2019) Перспективи вирощування льону олійного в Вінницькій області. In: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі." 24 жовтня 2019 р. Тернопіль.

Костюкевич, Т. К. (2019) Вплив демографічних чинників на сучасний стан розвитку економіки України. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика управління розвитком економіки." 10 жовтня 2019р. Київ.

Костюкевич, Т. К. (2019) Оцінка раціонального використання природного потенціалу території Південного Степу України щодо умов вирощування соняшнику. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Аграрна освіта та наука: Досягнення, роль, фактори росту.".

Костюкевич, Т. К. (2019) Оцінка продуктивності посівів озимого жита в умовах зміни клімату в Житомирській областію. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки." 21 листопада 2019р. Умань.

Костюкевич, Т. К. (2019) Оценка природно-ресурсного потенциала территории Северной Степи Украины применительно к возделыванию подсолнечника. In: материалы IV международной научно-практической конференции, 28-29 ноября 2019г., Новосибирск.

Костюкевич, Т. К. (2020) Формування врожайності картоплі на території Східного Поділля за сучасних умов зміни клімату. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів, 24 квітня 2020р., с. Центральне.

Костюкевич, Т. К. (2019) Фотосинтетическая продуктивность посевов озимой ржи в Полесье Украины в условиях климата. In: Sur les materiaux de la conference scientifique et pratigue internationale, 29 ноября 2019 г., Bruxelles.

Костюкевич, Т. К. (2019) Фотосинтетическая продуктивность посевов озимой ржи в Полесье Украины в условиях изменения климата. In: conférence scientifique et pratique internationale «Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante», 29 novembre 2019, Bruxelles, Belgique.

Костюкевич, Т. К. (2020) Oцінка впливу сучасних змін клімату (RСР4.5) на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в Східному Лісостепу України. In: Третя Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», 22-23 жовтня 2020 р., м. Херсон.

Костюкевич, Т. К. (2019) Агрокліматичні умови вирощування тритакале озимого на території Східного Лісостепу в умовах зміни клімату (сценарій RCP4.5). In: VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція"Сучасний рух науки".3-4 жовтня 2019р.Дніпро..

Костюкевич, Т. К. (2020) Оцінка потенціалу посівів озимого жита щодо використання на енергентичні цілі в умовах зміни клімату (RCP6.0) на території Західного Полісся України. In: "I Міжнародна науково-практична конференція", 20 травня 2020 року, Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2020) Оцінка впливу змін клімату (RСР6.0) на формування листового апарату посівів кукурудзи на території Західного Лісостепу України. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти, 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Костюкевич, Т. К., Єрмоленко, К. В. (2018) Динаміка та перспективи вирощування жита озимого в умовах Волинської області. In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції., 29 квітня 2018 року., м. Полтава.

Костюкевич, Т. К., Аксельруд, П. Д., Блидарь, Т. О. (2014) Оценка формирования потенциального урожая озимой ржи в Ровенской области. In: XVII Міжнародно науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство»., 2014, м. Київ.

Костюкевич, Т. К., Андронакі, А. Б. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вирощування цукрових буряків в Харківській області. In: XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії.31 березня2019. Переяслов-Хмельницький.".

Костюкевич, Т. К., Андронакі, А. Б. (2019) Оцінка сучасного стану вирощування цукрового буряку в Подільському економічному районі. In: VI Міжнародна науково-практична цнтернет-конференція "Сучасний рух науки." 4-5квітня 2019.Дніпро..

Костюкевич, Т. К., Андронакі, А. Б. (2019) Оцінювання мінливості врожайності буряку цукрового в умовах Львівської області. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання агротехнологій."28 березня 2019р. Умань.

Костюкевич, Т. К., Андронакі, А. Б. (2019) Вплив підвищеної концентрації CO2 в атмосфері на продуктивність посівів пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання агротехнологій."28 березня 2019р. Умань.

Костюкевич, Т. К., Бондура, С. В. (2019) Оцінка сучасного стану вирощування картоплі в Волинській області. In: ПДАА.

Костюкевич, Т. К., Бондура, С.В. (2019) Вплив кліматичних змін на фотосинтетичну продуктивність картоплі на території Вінниччини. In: ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стійкого розвитку: агроекологічні, соціальні та економічні аспекти», 12 грудня 2019 р., м. Полтава.

Костюкевич, Т. К., Бортник, М. І. (2019) Оцінка сучасного стану вирощування жита озимого в Східному Лісостепу України. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. "Сучасний рух науки." 6-7 червня 2019. Дніпро..

Костюкевич, Т. К., Бортник, М. В. (2018) Оцінка мінливості врожайності жита озимого в умовах Хмельницької області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Костюкевич, Т. К., Бортник, М. В. (2019) Залежність врожайності озимого жита від основних агрометеорологічних факторів весняно-літнього періоду вегетації в умовах Сумської області. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективирозвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії."31 травня 2019р. Переяслов-Хмельницький..

Костюкевич, Т. К., Бортник, М. В. (2019) Спеціалазація сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах господарювання. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин. 24 травня 2019р. Херсон.

Костюкевич, Т. К., Бортник, М. В. (2018) Вплив змін клімату на агрометеорологічні умови вирощування жита озимого в Лісостепу України (сценарій RCP4.5). In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти"., 28 листопада 2018, м. Полтава.

Костюкевич, Т. К., Корень, В. В. (2019) Аналіз динаміки врожайності цукрового буряку в умовах Миколаївської області. In: ПДАА.

Костюкевич, Т. К., Курбанли, Е.Д. огли (2020) Оцінка агрокліматичних умов формування агроекологічних категорій врожайності кукурудзи на території Волинського Полісся. In: "I Міжнародна науково-практична конференція", 20 травня 2020 року, Полтава.

Костюкевич, Т. К., Лука, М. М. (2019) Оцінка впливу змін клімату (RCP8.5)на фотосинтетичну продуктивність озимого жита в Західному Поліссі України. In: XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії.31 березня2019. Переяслов-Хмельницький.".

Костюкевич, Т. К., Маркіна, А. О. (2020) Оцінка природного потенціалу території Харківщини щодо умов вирощування соняшнику. In: І Всеукраїнська заочна наукова конференція "Освітні та наукові виміри природничих наук ", 8 грудня 2020 р., м. Суми.

Костюкевич, Т. К., Омеляненко, Ю. С. (2019) Агрометеорологічні умови вирощування гречки в Тернопільській області. In: ПДАА.

Костюкевич, Т. К., Панасюк, А .А. (2018) Сучасні проблеми та переваги вирощування пшениці озимої в Хмельницькій області. In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції., 29 квітня 2018 року., м. Полтава.

Костюкевич, Т. К., Толмачева, А. В. (2020) Оцінка впливу зміни клімату на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в центральній частині України. In: Science. Innovation. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ - 2020, December 17-18th, 2020, Berdyansk.

Костюкевич, Т. К., Трач, Ю. В. (2019) Оцінка мінливості врожайності сої в Вінницькій області. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція "Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інноваціїї."21 листопада 2019р. Полтава..

Костюкевич, Т. К., Фасій, В. В. (2019) Сучасні умови та перспективи вирощування рису в Україні. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція "Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інноваціїї."21 листопада 2019р. Полтава..

Костюкєвич, Т. К. (2020) Влияние сроков возникновения фитофторы на формирование урожая картофеля в условиях Волынского Полесья. In: "Аграрная наука-сельскому хозяству" XV Международная научно-практическая конференция, 12-13 марта 2020, Алтай.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка раціонального використання природного потенціалу території Сумщини щодо умов вирощування соняшнику. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах", 25 лютого 2021 р., м. Дніпро.

Костюкєвич, Т. К. (2017) Вплив змін клімату на агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи в Північному Степу України. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., м. Одеса.

Костюкєвич, Т. К. (2016) Вплив агрометеорологічних умов весняно-літнього періоду на формування врожайності озимого жита в Житомирській області. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, економічний та соціальний аспекти", 28 квітня 2016 р., м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К., Єрмоленко, К. В. (2017) Динаміка врожайності озимого жита в Львівській області. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К., Корень, В. В. (2020) Оцінка Мінливості врожайності столового буряку в Західному Лісостепу України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників "Сільськогосподарські,біологічні,економічні,загальноосвітні та технічні науки", 10 червня 2020, Умань.

Костюкєвич, Т. К., Корень, В. В. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування буряку столового в Тернопільській області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «ГЕНЕТИКА І СЕЛЕКЦІЯ В СУЧАСНОМУ АГРОКОМПЛЕКСІ», 16 жовтня 2020 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К., Лука, М. М. (2017) Сучасний стан та перспективи вирощування жита озимого в Тернопільській області. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К., Мельник, І.Ю. (2016) Вплив агрометеорологічних умов на стан озимого жита в осінній період в Рівненській області. In: ІV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 17 листопада 2016, м. Умань.

Костюкєвич, Т. К., Панасюк, А. А. (2017) Агрометеорологічна оцінка умов вирощування озимої пшениці в Тернопільській області. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К., Філіпчук, А.А. (2014) Умови формування врожаю цукрових буряків в Сумській області. In: ІІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т.К. (2020) Вплив кліматичних змін на фотосинтетичну продуктивність посівів озимого тритикале в умовах Східного Лісостепу України. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», 26 червня 2020 р., м. Полтава.

Кошуба, Я. В. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов продуктивності картоплі в зв'язку зі зміною клімату за сценарієм RCP4.5 в Західному Поліссі України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Курбанли, Е.Д. огли, Костюкевич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи на території Волинського Полісся. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання.", 15 травня 2020 року, Умань.

Л

Лука, М. М. (2019) Стан економіки сільськогосподарства України. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конферннції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку."19лютого 2019р. Переяслов-Хмельницький.

Лука, М. М. (2019) Перспективи вирощування озимого жита як альтернативного джерела енергії в умрвах зміни клімату на Поділлі. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ляшенко, Г. В., Вакарчук, Л, Прида, І (2016) Тхнология производства мистеля повышенного качества. In: Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 2016, м. Одеса.

Ляшенко, Г. В., Данілова, Н. В. (2020) Агрокліматичне обґрунтування проектів землеустрою на регіональному і локальному рівні. In: Міжародної науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій», 1-3 жовтня 2020р., Одеса.

Ляшенко, Г. В., Данілова, Н. В., Іванова, Я. С. (2020) Характеристика зональної мінливості показників радіаційно-світлових ресурсів України. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Ляшенко, Г. В., Данілова, Н. В., Мартинова, Н. С. (2020) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту і розвитку проса в Україні. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Ляшенко, Г. В., Данілова, Н. В., Мартинова, Н. С. (2020) Зміна агрокліматичних умов и продуктивності картоплі в зв’язку зі зміною клімату в Поліссі. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Ляшенко, Г. В., Жигайло, Т. С., Маринин, Е. И., Ляшенко, В. О. (2016) Тенденция влияния изменения климата на урожайность винограда. In: Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия им.В.Е.Таирова», 2016, Одеса.

Ляшенко, Г. В., Камка, І. О., Куковиця, О. В. (2016) Просторовий розподіл ресурсів тепла і вологи під впливом елементів рельєфу в Одеській області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии»., 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Ляшенко, Г. В., Кузнєцова, Ю. О. (2018) Тенденція змінипоказників фотосинтезу хвої шпилькових до 2050 року за результатами моделювання. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Ляшенко, Г. В., Мельник, Е. Б, Суздалова, В. І., Маринін, Є. І. (2015) Тенденція умов посушливості в центральних районах Одещини за остані 70 років. In: Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 2015 року, м. Одеса.

Ляшенко, Г. В., Огарков, Д. В. (2020) Небезпечні агроекологічні умови в Херсонській області стосовно абрикоси. In: "I Міжнародна науково-практична конференція" 20 травня 2020 року, 20 травня 2020 року, Полтава.

Ляшенко, Г. В., Соборова, О. М. (2016) Вплив добового режиму температур на вміст цукру і кислотність урожаю винограду. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

Ляшенко, Г. В., Сукманський, О. (2018) Аналіз елементів пістильної поверхні для деталізації агрокліматичних ресурсів в Південних районах Одеської області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти"., 28 листопада 2018, м. Полтава.

Ляшенко, Г. В., Яремов, С. І., Вишневський, О. В., Шиндер, В. (2016) Оцінка ресурсів тепла і вологи виноградарських регіонах України. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 – 31 грудня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

Лісовська, I.A., Костюкєвич, T.K. (2017) Сучасний стан та перспективи вирощування картоплі в Вінницькій області. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стійкого розвитку: агроекологічні, соціальні та економічні аспекти», 28 грудня 2017 р., м. Полтава.

М

Манжосова, М. Г., Костюкевич, Т. К. (2020) Вплив кліматичних змін на агрокліматичні умови вирощування жита озимого у центральних областях України. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти, 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Марина, Х. Г., Кирнасівська, Н. В. (2019) Агрокліматична оцінка умов тепло- та вологозабеспеченності посівів гороху на станції Ново-Миргород Кіровоградської області. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Мартинова, Н. С., Костюкевич, Т. К. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування пшениці озимої в районі станції Ізмаїл Одеської області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання.", 15 травня 2020 року, Умань.

Мартинова, Н. С., Костюкевич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування цукрового буряку на Вінниччині. In: VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Мельник, М. В., Вольвач, О. В. (2020) Фотосинтетична продуктивність цукрового буряку в Полтавській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мєдвєва, І.О., Костюкевич, Т. К. (2020) Особливості та перспективи вирощування картоплі в Полтавській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання.", 15 травня 2020 року, Умань.

Мєдвєдєва, І. О., Костюкевич, Т. К. (2020) Оцінка сучасного стану та агрометеорологічні умови вирощування соняшнику на Сумщині. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «ГЕНЕТИКА І СЕЛЕКЦІЯ В СУЧАСНОМУ АГРОКОМПЛЕКСІ», 16 жовтня 2020 р., м. Умань.

Н

Ніколаєва, А. М. (2019) Вплив погодних умов на формування врожайності солодкого перцю в Степовій зоні України. In: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва." 30-31 жовтня 2019р. Харків.

Ніколаєва, А. М., Божко, Л. Ю. (2020) Оцінка агрокліматичних умов вирощування томатів в Степовій зоні України. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

О

Огарков, Д. В., Ляшенко, Г. В. (2020) Агроекологічні умови формування абрикоси в Херсонській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Огарков, Д. В., Толмачева, А. В. (2020) Вплив факторів навколишнього середовища на ріст та розвиток гречки в Сумській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання.", 15 травня 2020 року, Умань.

Орлик, Д. В. (2019) Дослідження динаміуи урожайності озимого жита та її кліматичної складової в Лісостепу. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

П

Панасюк, А. А., Костюкевич, Т. К. (2018) Оцінка впливу змін клімату на формування фотосинтетичної продуктивності посівів озимої пшениці в Хмельницькій області. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 15-16 травня 2018 р, Умань.

Пивовар, А.В. (2019) Формування продуктивності ярого ячменю в Херсонській області під впливом зміни клімату. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Польовий, А .М., Андронакі, А. Б. (2018) Аналіз динаміки урожайності цукрового буряку в Харківській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Польовий, А. М., Альхов, О. М. (2017) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приростів агроекологічних категорій урожайності озимої пшениці в Полтавській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Польовий, А. М., Альхов, О. М., Бондар, О. В. (2016) Агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в Житомирський області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Польовий, А. М., Барсукова, О. А. (2015) Вплив змін кліматуна продуктивність ярого ячменю. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 28 травня 2015 року., м. Полтава.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю. (2015) Теплові ресурси Українив умовах зміни клімату. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю. (2018) Агрокліматичні ресурси України в умовах змін клімату. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 жовтня 2018 р, Харків.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю. (2018) Характеристика радіайійно-теплових ресурсів в україні на період до 2050р. в умовах змін клімату. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин", 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2018) Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність ярого ячменю у Центральних областях України. In: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО., 13-14 березня 2018р., м. Київ.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2018) Тепло та вологозабезпеченість господарських культур в умовах змін клімату. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2019) Зміни агрокліматичних умов формування продуктивності лучної та степової рослинності у зв'язку зі зміною клімату. In: XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії."30 червня 2019.Переяслов-Хмельницький..

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2019) Агрокліматичні умови росту лучної та степової рослинності в Поліссі в умовах зміни клімату. In: Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2019) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння багаторічних сіяних трав. In: Abstracts of II International Scientific and Practical Conference Sofia, Bulgaria 16-18 October 2019.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2019) Оцінка агрокліматичних умов вирощування овочевих культур в умовах змін клімату в Степовій зоні України. In: 12th International youth conference “Perspectives of science and education” 27 September 2019.New York.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2019) Вплив змін клімату на динаміку вуглецю чорнозему опідзоленого. In: 13th International conference "Science and society" 19th July 2019. Hamilton, Canada.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2020) Продуктивність озимої пшениці в Степу України за різних змін клімату. In: Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів II-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2020 р., м. Херсон.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2020) Характеристики волого-температурного режиму в лісостеповій зоні України на період до 2050 р. в різних умовах зміни клімату. In: Сталий розвиток в умовах невизначеності та катастроф [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, 11 березня 2020р., Київ.

Польовий, А. М., Бондар, О. В. (2017) Агрокліматичні умови формування еталоннихврожаїв кукурудзи в Київській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Польовий, А. М., Лука, М. М. (2018) Динаиіка урожайності озимого жита в Тенопільській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Польовий, А. М., Лісовська, І. А. (2016) Агроекологічні умови вирощування картоплі в Вінницькій області. In: XXХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии»., 30 – 31 грудня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Польовий, А. М., Українець, В. В. (2016) Вплив агрометеорологічних умов на урожайність цукрового буряку в Миколаївській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Польовий, А. М., Українець, В. В. (2017) Вплив агрокліматичних умов на формування урожаю цукрового буряку в Миколаївській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Польовий, А. М., Шаблій, О. В. (2018) Агрокліматичні ресурси України в умовах зміни клімату. In: Міжнародно науково - практична конференція за участю ФАО. ., 13-14 березня 2018р, м. Київ.

Польовий, А. М., Шаблій, О. В., Попова, Л. О. (2018) Упровадження результатів проекту "Адаптивне навчальне середовище для забезбечення компетентностей у галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум-ECOIMPACT". In: Міжнародна науково-практична конференція за участю ФАО, 13-14 березня 2018р, м. Київ.

Потапчук, О. М., Вольвач, О. В. (2020) Аналіз динаміки урожайності гречки у Вінницькій області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

С

Сагайдак, М. М. (2019) Оцінка вологозабеспеченності посіві кукурудзи в умовах зміни клімату і Кіровоградської області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Садковська, А. М., Колосовська, В. В. (2020) Агрокліматичні умови вирощування та продуктивність гороху за умов змін клімату в Житомирській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Свидерська, С. М. (2015) Моделювання впливу ранньовесняних заморозків на формування врожайності картоплі в Поліссі. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року., м. Полтава.

Свидерська, С. М. (2016) Влияние агрометеорологических условий на розвитин фитофторы и ее повреждающие воздействие на урожайность картофеля. In: Материалы II Международной очно-заочной научно-методической и практической конференции, 20-21 декабря 2016 года, г. Новосибирск.

Свидерська, С. М., Викнянская, С. С. (2017) Моделирование формирования агроэкологического уровня потенциальной урожайности озимой пшеницы на станции Сарата в Одеской области. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Свидерська, С. М., Вікнянська, С. С. (2015) Агрометеорологічні умови зростання картоплі в Волинській області. In: XХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 29 – 30 ноября 2015 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Свидерська, С. М., Вікнянська, С. С. (2016) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу. In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 року, м. Полтава.

Свидерська, С. М., Вікнянська, С. С. (2016) Вплив агрометеорологічних умов на розвиток фітофтори та її шкідливої дії на врожайність картоплі в Західному Поліссі. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 грудня 2016 року, м. Полтава.

Свинаренко, А. А., Українець, В. В. (2015) Агрометеорологічні умови зростання цукрового буряку в Миколаївській області. In: XХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 29 – 30 ноября 2015 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Селезньов, А. Ю., Данілова, Н. В. (2020) Оцінка мінливості врожайності льону-довгонцю в Сумській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Скороход, Г. П. (2019) Аналіз агрогідрологічного стану грунтів Миколаївської області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сніговий, О. В. (2019) Агрокліматичні умови вирощування соняшика в Кіровоградській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Степаненко, Є.О. (2019) Оцінка вологозабеспеченості соняшника в Херсонській області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сукманський, О. І. (2019) Мікрокліматична мінливість показників радіаційних ресурсів в Південних районах Одеської області. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сівак, А. Н., Костюкевич, Т. К. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов та сучасного стану вирощування картоплі в Сумській області. In: VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Сіряк, Н. В., Трибушна, Г. А. (2014) Оцінка динаміки врожайності проса в Херсонській області. In: XVII Міжнародно науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство»., 2014, м. Київ.

Т

Ткаченко, О., Вольвач, О. В. (2018) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність міскантусу у центральних областях України. In: X Міжнародно науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 30 листопада 2018 р, Переяслав-Хмельницький.

Толмачева, А .В., Кандиба, К. Ю. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на ріст та розвиток соняшнику в період сівба-сходи в Південому Степу України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Толмачева, А. В. (2018) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність сої в Херсонській області при різних нормах зрошення. In: Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво", 17-19 жовтня 2018 року, м.Миколаїв..

Толмачева, А. В. (2014) Агроклиматическая модель продуктивность сои в условиях Степи Украины. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Толмачева, А. В. (2019) Аналіз динаміки врожайності сої в умовах Одеської області. In: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання аграрної науки." 21 листопада 2019р. Умань.

Толмачева, А. В. (2020) Оцінка формування агроекологічних категорій урожайності льону-довгунця в Житомирській області. In: "I Міжнародна науково-практична конференція", 20 травня 2020 року, Полтава.

Толмачева, А. В., Бондура, С. В. (2018) Агрокліматична оцінка умов вирощуваннякукурудзи на Черкащині. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Толмачева, А. В., Висоцький, В. О. (2018) Оцінка впливу агрокліматичних умов на урожайність сої в Вінницькій області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Толмачева, А. В., Звизда, Д. В. (2017) Джерела та показники потенціалу біологічного азоту у грунті. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Тутов, С. Г. (2019) Оцінка зміни агрокліматичних умов продуктивності картоплі в зв'язку зі зміною клімату за сценієм RCP8.5 в Північному Степу України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ф

Фасій, В. В., Костюкевич, Т. К. (2019) Вирощування рису в умовах Півднях України. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Фірсова, Ю. В., Костюкевич, Т. К. (2020) Оцінка мінливості врожайності зерна кукурудзи в умовах Сумської області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання.", 15 травня 2020 року, Умань.

Фірсова, Ю. В., Костюкевич, Т. К. (2020) Сучасний стан та перспективи вирощування кукурудзи в Сумській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ш

Шелест, Д. О. (2019) Оцінка водно-теплового режиму в Одеській області за вегетаційний період соняшника. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Шуляк, К. А., Польовий, А. М. (2020) Порівняння показників посухи в умовах зміни клімату на території Пувденного Степу. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Щ

Щелікова, В. С., Данілова, Н. В. (2020) Оцінка мінливості урожайності кукурудзи в Херсонській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених ., 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Цей список був створений у Sun Apr 18 21:49:14 2021 MSK.