Eprints Repo

Items where Subject is "4 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 34.

Book

Єгоращенко, І. В. (2015) Логістика:Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Козловцева, В. А. (2020) Операційний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Попович, І. І. (2019) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для студентів IV курсу (VII, VIII семестрів) денної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування». Одеський Державний Екологічний Університет, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-110-6

Барроу, К. and Барроу, П. and Браун, Р. (2005) Бізнес-план: Практичний посібник. "Знання", Київ. ISBN 966-620-234-4

Єгоращенко, І. В. (2015) Розробка та прийняття управлінський рішень. Конспект лекцій. Видавництво Фактор, Харків.

Єгоращенко, І. В. (2019) Самоменеджмент. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2017) Основи охорони праці: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2010) Контролінг. Методичні вказівки до практичного завдання. ТЕС, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2015) Розробка та прийняття управлінських рішень.Практична робота.МВ. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2015) Управління інноваціями. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2015) Управління інноваціями.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Чернишов, О. С. (2013) Бізнес-планування : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Чернишов, О. С. (2011) Бізнес-планування. Методичні вказівки до лабораторних занять для денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2013) Логістика. Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Бритченко, І. Г. and Князевич, А. О. (2015) Контролінг : навчальний посібник. Волинські обереги, Рівне.

Куделіна, О. Ю. and Мінєєва, Т. В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з англійської мови для студентів IV курсу заочної форми навчання. Напрям підготовки - менеджмент. ОДЕКУ, Одеса.

Ковальов, В. Г. and Жавнерчик, О. В. (2010) Контролінг : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Смірнова, К. В. (2015) Управління інноваціями.МВ до самост.роботи та виконання індивідуального завдання. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Стратегічне управління.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2015) Стратегічне управління.МВ до проведення практ. занять та виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Стратегічне управління.Самостійна робота студента.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П. and Чумак, В. В. (2014) Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2021) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (рівень вищої освіти - бакалавр). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Маркетинг" (073 бакалавр стаціонар). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Маркетинг" (073 заочно). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Teaching Resource

Глушкова, Н. М. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки щодо виконання СРС та підготовки до практичних занять для студентів 4 року денної форми навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Козловцева, В. А. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" (073 стац 4 рік). [Teaching Resource]

Янко, І. Б. (2020) Силлабус навчальної дисципліни Іноземна мова Менеджмент 073; Публічне управління та адміністрування 281. IV курс VII семестр. [Teaching Resource]

Розмарина, А. Л. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Податки та оподаткування" (073 стаціонар). [Teaching Resource]

Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Колонтай, С. М. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Інноваційно-інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності" (073 бакалавр заочна). [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент". [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Облік і аудит". [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Sep 26 07:25:25 2022 UTC.