Eprints Repo

Items where Subject is "4 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | Г | Ж | К | П | Р | С | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 42.

Є

Єгоращенко, І. В. (2015) Розробка та прийняття управлінський рішень. Конспект лекцій. Видавництво Фактор, Харків.

Єгоращенко, І. В. (2019) Самоменеджмент. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2015) Логістика:Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2015) Розробка та прийняття управлінських рішень.Практична робота.МВ. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2013) Логістика. Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

А

Арестов, С. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Економіка і організація природоохоронних технологій",спеціальність: 073 "Менеджмент", рівень вищої освіти: бакалавр, денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». [Teaching Resource]

Барроу, К. and Барроу, П. and Браун, Р. (2005) Бізнес-план: Практичний посібник. "Знання", Київ. ISBN 966-620-234-4

Бритченко, І. Г. and Князевич, А. О. (2015) Контролінг : навчальний посібник. Волинські обереги, Рівне.

Г

Глушкова, Н. М. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки щодо виконання СРС та підготовки до практичних занять для студентів 4 року денної форми навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Ж

Жавнерчик, О. В. (2010) Контролінг. Методичні вказівки до практичного завдання. ТЕС, Одеса.

К

Козловцева, В. А. (2020) Операційний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Козловцева, В. А. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" (073 стац 4 рік). [Teaching Resource]

Ковальов, В. Г. and Жавнерчик, О. В. (2010) Контролінг : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Куделіна, О. Ю. and Мінєєва, Т. В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з англійської мови для студентів IV курсу заочної форми навчання. Напрям підготовки - менеджмент. ОДЕКУ, Одеса.

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Козловцева, В. А. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (рівень вищої освіти - бакалавр). [Teaching Resource]

Козловцева, В. А. (2023) Силлабус з навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" (073 бакалавр заочна). [Teaching Resource] (Submitted)

Колонтай, С. М. (2023) Маркетинг. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-270-7

Колонтай, С. М. (2021) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (рівень вищої освіти - бакалавр). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Інноваційно-інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності" (073 бакалавр заочна). [Teaching Resource]

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Маркетинг" (073 бакалавр стаціонар). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Маркетинг" (073 заочно). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Куделіна, О. Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврів 4 курсу (7 та 8 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврів заочної форми 4 року навчання. [Teaching Resource]

П

Павленко, О. П. and Чумак, В. В. (2014) Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент". [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" (073 стаціонар). [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" (281 стаціонар). [Teaching Resource]

Р

Розмарина, А. Л. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Податки та оподаткування" (073 стаціонар). [Teaching Resource]

Розмарина, А. Л. (2023) Силлабус з навчальної дисципліни "Податки та оподаткування" (073 заочна). [Teaching Resource]

С

Смірнова, К. В. (2015) Управління інноваціями.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Стратегічне управління.Самостійна робота студента.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2015) Стратегічне управління.МВ до проведення практ. занять та виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Стратегічне управління.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2015) Управління інноваціями.МВ до самост.роботи та виконання індивідуального завдання. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2015) Управління інноваціями. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Ч

Чернишов, О. С. (2011) Бізнес-планування. Методичні вказівки до лабораторних занять для денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чернишов, О. С. (2013) Бізнес-планування : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Попович, І. І. (2019) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для студентів IV курсу (VII, VIII семестрів) денної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування». Одеський Державний Екологічний Університет, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-110-6

Ю

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2017) Основи охорони праці: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Я

Янко, І. Б. (2020) Силлабус навчальної дисципліни Іноземна мова Менеджмент 073; Публічне управління та адміністрування 281. IV курс VII семестр. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Jun 20 11:33:03 2024 UTC.