Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 44.

Book

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом. Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Виноградський, М. Д. and Виноградська, А. М. and Шканова, О. М. (2009) Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом) : навчальний посібник. Центр учбової літератури, Київ.

Смірнова, К. В. (2021) Менеджмент и адміністрування: методичні вказівки до практичних занять та виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2020) Підприємницька діяльність: Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Нємцова, О. А. (2014) Договірне право : конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2019) Підприємницька діяльність. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки до практичних (семінарських) занять. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки для самостійної роботи та до виконання контрольної роботи студентів заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І. В. (2013) Облік і аудит. Збірник методичних вказівок до самостійної роботи та практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Бубнов, І. В. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Рульєв, В. А. and Гуткевич, С. О. and Мостенська, Т. Л. (2012) Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом) : навчальний посібник. КОНДОР, Мелітополь.

Смірнова, К. В. (2008) Основи менеджменту : методичні вказівки до виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І. В. (2013) Фінанси, гроші та кредит. Збірник методичних вказівок до самостійної роботи та практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О. and Жавнерчик, О. В. (2012) Інвестиційно-інноваційний менеджмент (Інвестиційний менеджмент). Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Кемарська, Т. Г. (2005) Методичні вказівкидля СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання Напрям підготовки – менеджмент. ОДЕКУ, Одеса.

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять та виконання міжсесійної контрольної роботи студентами 2-го та 3-го курсів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Філософія» за усіма напрямками підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів (заочна форма навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Менеджмент і адміністрування.МВ до самост.роботи та виконання контр.роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2009) Менеджмент природоохоронної діяльності : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2009) Менеджмент природоохоронної діяльності : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Попович, І. І. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання.Спеціальність: «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування». ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2010) Основи менеджменту природоохоронної діяльності : Конспект лекцій. “ТЭС”, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2013) Логістика. Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2015) Логістика:Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Менеджмент і адміністрування (Менеджмент).МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Івакіна, І. (2007) Облік та аудит (Управлінський облік). Підручник. Видавництво Фактор, Харків. ISBN 978-966-312-567-1

Лишиленко, О. В. (2006) Облік та аудит (Бухгалтерський управлінський облік) : навчальний посібник. Центр навчальної літератури, Київ. ISBN 966-364-198-3

Тонконога, І. В. (2014) Фінанси, гроші та кредит. Збірник методичних вказівок до самостійної роботи та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент природоохоронної діяльності" (073 денна). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент природоохоронної діяльності" (073 заочно). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. and Петрашевська, А. Д. and Новицька, С. С. and Орлов, В. М. and Сотниченко, Л. Л. and Орлова, О. В. and Задерей, А. Є. (2021) Фінанси підприємства: навчальний посібник для студентів всіх галузей знань вищих навчальних закладів. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, Одеса, Україна.

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2021) Методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять з дисципліни “Облік та аудит” для бакалаврів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент». ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Смірнова, К. В. (2022) Кадровий менеджмент: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-223-3

Teaching Resource

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування" (073 стаціонар). [Teaching Resource]

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Інноваційно-інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності" (073 бакалавр стаціонар). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Підприємницька діяльність" (073 стаціонар). [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Облік і аудит" (073 стаціонар). [Teaching Resource]

Розмарина, А. Л. (2023) Силлабус з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (073,281 заочна). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент" (073 бакалавр заочно). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2023) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування" (073 заочно). [Teaching Resource]

Янко, І. Б. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврів 3 курсу (5 та 6 семестри). [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Apr 22 16:20:54 2024 UTC.