Елементи, в яких тема: "Методичне забезпечення > 073 Менеджмент > бакалавр 240 > Менеджмент за спеціальністю «Менеджмент» > 3 рік навчання 1 семестр"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Є | І | Б | В | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т
Число елементів на цьому рівні: 30.

Є

Єгоращенко, І. В. (2013) Логістика.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2015) Логістика:Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

І

Івакіна, І. (2007) Облік та аудит (Управлінський облік). Підручник. Видавництво Фактор, Харків. ISBN 978-966-312-567-1

Б

Бубнов, І. В. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

В

Виноградський, М.Д., Виноградська, А.М., Шканова, О.М. (2009) Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом). Навч. посібник. Центр учбової літератури, Київ.

К

Кемарська, ТГ (2005) Методичні вказівкидля СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання Напрям підготовки – менеджмент. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Колонтай, С. М. (2009) Менеджмент природоохоронної діяльності.Самостійна робота студента.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2009) Менеджмент природоохоронної діяльності.Самостійна робота студента та контрольна робота.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2010) Основи менеджменту природоохоронної діяльності.Конспект лекцій. “ТЭС”, Одеса.

Л

Лишиленко, О.В. (2006) Облік та аудит (Бухгалтерський управлінський облік).Навчальний посібник. Центр навчальної літератури, Київ. ISBN 966-364-198-3

М

Мирошниченко, М. І. (2019) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів 3 курсу. денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Н

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки для самостійної роботи та до виконання контрольної роботи студентів заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки до практичних (семінарських) занять. ОДЕКУ, Одеса.

Нємцова, О. А. (2014) Договірне право: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

О

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять та виконання міжсесійної контрольної роботи студентами 2-го та 3-го курсів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Філософія» за усіма напрямками підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

П

Павленко, О. П., Юзва, І. М. (2019) Підприємницька діяльність. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П., Юзва, І. М. (2020) Підприємницька діяльність: Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Попович, І.І. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання.Спеціальність: «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Р

Рульєв, В.А., Гуткевич, С.О., Мостенська, Т.Л. (2012) Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом). Навчальний посібник. КОНДОР, Мелітополь.

С

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом.Практичне заняття.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом.Самостійна робота студента.Контрольна робота.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Менеджмент і адміністрування.МВ до самост.роботи та виконання контр.роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Менеджмент і адміністрування (Менеджмент).МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2008) Основи менеджменту. МВ до виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом. МВ до СРС та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування" (073 стаціонар). ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тонконога, І.В. (2014) Фінанси,гроші та кредит. МВ до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І.В. (2013) Фінанси, гроші та кредит. МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І.В. (2013) Облік і аудит. МВ до СРС та практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О., Жавнерчик, О. В. (2012) Інвестиційно-інноваційний менеджмент (Інвестиційний менеджмент). Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Цей список був створений у Fri Apr 23 21:09:36 2021 MSK.