Eprints Repo

Items where Subject is "2 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 17.

Teaching Resource

Андрущенко, О. С. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Історія туризму" для спеціальності 103 "Науки про землю". Освітня програма "Гідрометеорологія", молодший бакалавр, денна форма,2-й рік навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурлуцька, М. Е. (2022) Силлабус навчальної дисципліни"Гідрологія суші та океану. Розділ Гідрологія суші" для спеціальності 103 Науки про землю Молодший бакалавр, Заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Гопцій, М. В. (2023) Збірник методичних вказівок до навчальної практики «Вступ до фаху», для студентів денної та заочної форм навчання, рівень вищої освіти початковий (молодший бакалаврський). [Teaching Resource] (Submitted)

Гопцій, М. В. (2022) Робоча програма навчальної практики "Вступ до фаху" для молодшого бакалавра спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гопцій, М. В. (2022) Наскрізна програма практик для РВО молодний бакалавр спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Гідрометеорологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Гопцій, М. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Водне господарство України" для спеціальності 103 Науки про Землю, рівня вищої освіти молодший бакалавр, денної/заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Кирнасівська, Н. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекології" для студентів 2-го року навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Гідрометеорологія", РВО-молодший бакалавр. [Teaching Resource] (Submitted)

Колісник, А. В. (2023) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про землю" ОП "Гідрометеорологія" рівень підготовки "Молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для молодших бакалаврів 2 року денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для молодших бакалаврів 2 року заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Попович, І. І. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для молодших бакалаврів заочної форми 2 року навчання. [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. and Недострелова, Л. В. (2021) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Кліматологія і метеорологія", 2 курс, РВО (Молодший бакалавр), спеціальність 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Екологія" за спеціальністю 103 "Науки про Землю" освітньої програми "Гідрометеорологія" рівню вищої освіти "Молодший бакалавр" для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Екологія" за спеціальністю 103 "Науки про Землю" освітньої програми "Гідрометеорологія" рівню вищої освіти "Молодший бакалавр" для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2023) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про землю" ОПП "Гідрометеорологія" рівень підготовки "Молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Хоменко, І. А. (2022) Динаміка атмосфери. [Teaching Resource] (Submitted)

Other

Гопцій, М. В. (2022) Програма атестаційного іспиту для РВО молодший бакалавр спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Гідрометеорологія". ОДЕКУ. (Submitted)

This list was generated on Wed Jun 19 09:51:17 2024 UTC.