Eprints Repo

Items where Subject is "2 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | К | М | П | Р | С | Х
Number of items at this level: 17.

А

Андрущенко, О. С. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Історія туризму" для спеціальності 103 "Науки про землю". Освітня програма "Гідрометеорологія", молодший бакалавр, денна форма,2-й рік навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Бурлуцька, М. Е. (2022) Силлабус навчальної дисципліни"Гідрологія суші та океану. Розділ Гідрологія суші" для спеціальності 103 Науки про землю Молодший бакалавр, Заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Г

Гопцій, М. В. (2023) Збірник методичних вказівок до навчальної практики «Вступ до фаху», для студентів денної та заочної форм навчання, рівень вищої освіти початковий (молодший бакалаврський). [Teaching Resource] (Submitted)

Гопцій, М. В. (2022) Робоча програма навчальної практики "Вступ до фаху" для молодшого бакалавра спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гопцій, М. В. (2022) Програма атестаційного іспиту для РВО молодший бакалавр спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Гідрометеорологія". ОДЕКУ. (Submitted)

Гопцій, М. В. (2022) Наскрізна програма практик для РВО молодний бакалавр спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Гідрометеорологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Гопцій, М. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Водне господарство України" для спеціальності 103 Науки про Землю, рівня вищої освіти молодший бакалавр, денної/заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

К

Кирнасівська, Н. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекології" для студентів 2-го року навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Гідрометеорологія", РВО-молодший бакалавр. [Teaching Resource] (Submitted)

Колісник, А. В. (2023) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про землю" ОП "Гідрометеорологія" рівень підготовки "Молодший бакалавр". [Teaching Resource]

М

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для молодших бакалаврів 2 року денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для молодших бакалаврів 2 року заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

П

Попович, І. І. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для молодших бакалаврів заочної форми 2 року навчання. [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. and Недострелова, Л. В. (2021) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Кліматологія і метеорологія", 2 курс, РВО (Молодший бакалавр), спеціальність 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource]

Р

Романчук, М. Є. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Екологія" за спеціальністю 103 "Науки про Землю" освітньої програми "Гідрометеорологія" рівню вищої освіти "Молодший бакалавр" для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Екологія" за спеціальністю 103 "Науки про Землю" освітньої програми "Гідрометеорологія" рівню вищої освіти "Молодший бакалавр" для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

С

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2023) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про землю" ОПП "Гідрометеорологія" рівень підготовки "Молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Х

Хоменко, І. А. (2022) Динаміка атмосфери. [Teaching Resource] (Submitted)

This list was generated on Sat May 25 16:55:59 2024 UTC.