Eprints Repo

Items where Subject is "122_Аспірантура"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | К | М | П | Х | Ч
Number of items at this level: 27.

В

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та моделі побудови експертних систем" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Імітаційне моделювання" 2 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Імітаційне моделювання" 1 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Методи та моделі побудови експертних систем» (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2022) Силлабус навчальної дисципліни „Моделювання складних процесів та систем” (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Викладацька складова науково-педагогічна практика: робоча програма. [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Моделювання складних процесів та систем» 1 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Моделювання складних процесів та систем: конспект лекцій. Частина 1. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-181-6

Великодний, С. С. (2022) Індивідуальна робоча програма «Викладацька складова науково-педагогічної практики» для аспірантки кафедри АСМНСІ Кравцової О. К. за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Моделювання складних процесів та систем» 2 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

К

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи аспірантів з дисципліни «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності» для аспірантів 1-го року навчання. [Teaching Resource]

М

Мещеряков, В. І. (2019) Аналіз та обробка великих даних: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Уніфіковані засоби моделювання систем: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Технології побудови сервіс-орієнтованих систем розподіленої обробки інформації: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Надійність інформаційних систем: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Імітаційне моделювання: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Геоінформаційні системи та технології в наукових дослідженнях: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2019) Методи та моделі побудови експертних систем: робоча програма для аспірантів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мещеряков, В. І. (2022) Силлабус навчальної дисципліни „Надійність інформаційних систем” (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. and Лашина, К. В. (2022) Надійність інформаційних систем: лабораторний практикум. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Мещеряков, В. І. and Лашина, К. В. (2022) Надійність інформаційних систем: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

П

П'янова, І. Ю. (2018) Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна англійська мова» за освітньо-науковою програмою підготовки 1 рік. [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. (2018) Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна англійська мова» за освітньо-науковою програмою підготовки 2 рік. [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) І курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Перелигін, Б. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Спектрально-часовий та прикладний аналіз даних моніторингу" (Комп’ютерні науки (доктор філософії) (денна форма навчання)). [Teaching Resource] (Submitted)

Х

Хохлов, В. М. and Тучковенко, Ю. С. (2019) Типова програма навчальної практики «Наукова і науково-педагогічна практика» для аспірантів за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чмир, І. О. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Когнітивні моделі обробки інформації" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

This list was generated on Mon Dec 11 15:06:26 2023 UTC.