Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Тучковенко, Ю. С. and Гаркуша, О. П. and Гриб, О. М. and Гуща, С. Г. and Деньга, Ю. М. and Калашнік, К. С. and Коєва, Х. О. and Коморін, В. М. and Кошелев, О. В. and Мінічева, Г. Г. and Лобода, Н. С. and Погребний, А. Л. and Олейнік, Ю. В. and Степаненко, С. М. and Цуркан, О. І. (2022) Результати гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження Куяльницького лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 30. pp. 40-64. ISSN 2311-0902 (print) 2616-7271 (online)

Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. М. and Лобода, Н. С. (2022) Вплив змін клімату на водний баланс квазізакритих лиманів північно-західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал, 29. pp. 32-47. ISSN 2616-7271

Monograph

Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. М. and Лобода, Н. С. and Кушнір, Д. В. and Серга, Е. М. (2022) Вплив змін клімату на гідрологічний і гідроекологічний режими лиманів північно-західного Причорномор’я: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author_redact" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Conference or Workshop Item

Hryb, O. and Yarov, Ya. and Loboda, N. and Otchenash, N. and Hrashchenkova, T. (2022) Monitoring and assessment of compliance (non-compliance) of the actual location of the territory of individual cadastral land plots relative to the boundaries of the coastal protective strip of the Velykyi Kuyalnyk River. In: XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 15-18 November 2022, Kyiv, Ukraine.

Hryb, Oleh and Loboda, Nataliia and Yarov, Yaroslav and Hrashchenkova, Tetiana and Hryb, Olha (2022) Assessment of the Morphometric Characteristics and Filling Regime of Ponds and Reservoirs of Small Rivers of the Steppe Zone of Ukraine Using Data from Remote Sensing : Proceedings. In: 39th World Congress of IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research), 19-24 June 2022, Granada, Spain.

Hryb, Oleh and Loboda, Nataliia and Yarov, Yaroslav and Hrashchenkova, Tetiana and Hryb, Olha (2022) Assessment of the morphometric characteristics and filling regime of ponds and reservoirs of small rivers of the Steppe Zone of Ukraine using data from Remote Sensing : Proceedings of the 3rd IAHR YPC. In: Proceedings of the 3rd IAHR Young Professionals Congress, 28 November - 2 December 2022, Online. International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR).

Гриб, О. М. (2022) Оцінка відповідності (невідповідності) фактичного розташування території окремих кадастрових земельних ділянок до меж прибережної захисної смуги річки Великий Куяльник : Матеріали конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування», 15-16 червня 2022, Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Сербов, М. Г. and Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. and Гриб, О. О. (2022) Окремі правові (юридичні) аспекти планування розмірів територій (смуг) для виділення «коридору» відновлення (ренатуралізації) гідроморфологічних елементів річок згідно з Водним та Земельним кодексами України : Матеріали конференції. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ», 06-08 жовтня 2022 року, Одеса, Україна.

Гриб, О. Н. (2022) Оценка возможности осуществления искусственного компенсационного обводнения озерно-плавневого массива в низовьях реки Днестр и верхней части Днестровского лимана для обеспечения благоприятных условий в период нереста рыб. In: Международная конференция «Управление трансграничным бассейном Днестра и евроинтеграция — шаг за шагом», 27-28 октября 2022 г, Кишинёв.

Гриб, О. Н. and Лобода, Н. С. and Сербов, Н. Г. and Гриб, Е. А. and Яров, Я. С. (2022) Оценка некоторых правовых и методических вопросов по ренатурализации (восстановлению) гидроморфологических элементов рек Украины в условиях евроинтеграционных процессов в сфере управления водными экосистемами. In: Международная конференция «Управление трансграничным бассейном Днестра и евроинтеграция — шаг за шагом», 27-28 октября 2022 г, Кишинёв.

Демешкан, І. О. (2022) Оцінка ризику недосягнення екологічних цілей за фізико-хімічними показниками для р. Казений Торець. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Мельник, С. В. (2022) Оценка основных тенденций изменения максимального и годового стока рек бассейна Днестра. In: Международная конференция «Управление трансграничным бассейном Днестра и евроинтеграция — шаг за шагом», 27-28 октября 2022 г, Кишинёв.

Лобода, Н. С. and Федіна, Н. О. (2022) Оцінка змін якості води річок Харків та Лопань під дією антропогенного навантаження на початку 21 сторіччя. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Худякова, М. В. (2022) Оцінка ступеня забруднення річки Уди під впливом скидних вод міста Харків на початку ХХІ сторіччя. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Федіна, Н. О. and Лобода, Н. С. (2022) Оцінка екологічних ризиків критичного та катастрофічного забруднення поверхневих вод річки Лопань біогенними речовинами. In: Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування : міжнародна наукова конференція за участю молодих науковців, 21 – 22 вересня 2022 р., ОДЕКУ, м. Одеса, Україна.

Book

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Основи геодезії. Навчальна практика : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-214-1

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 1) : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-207-3

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2022) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідроекологічних задач : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-208-0

Thesis

Власова, Т. В. (2022) Оцінка сучасного гідроекологічного стану р. Кільтень. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Мінюк, В. В. (2022) Сучасний гідроекологічний стан р. Інгул в пункті с. Софіївка за період 2010 – 2021 рр. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ромащук, Г. Г. (2022) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні р. Кодима. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Тішенко, М. Д. (2022) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні малих приток р. Інгул в межах м. Кропивницький. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Федіна, Н. О. (2022) Оцінка зміни якості води річок Лопань та Харків під дією антропогенного навантаження. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Худякова, М. В. (2022) Оцінка ступеня забруднення річки Уди під впливом скидних вод міста Харків на початку ХХІ сторіччя. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Штим, В. В. (2022) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні р. Велика Вись. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Patent

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113029 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Антропогенний вплив на водні об'єкти та шляхи інтегрованого управління ними». Етап 4 «Оцінка гідроекологічного стану водних об'єктів згідно Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС» (проміжний)». c202202005.

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113292 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Комплексний метод ймовірноснопрогностичного моделювання екстремальних гідрологічних явищ на річках Півдня України для забезпечення сталого водокористування в умовах кліматичних змін. Дослідження сучасних умов формування екстремальних гідрологічних явищ на річках півдня України (в межах зони недостатньої водності) та аналітичний огляд сучасних вітчизняних та закордонних досліджень в галузі розрахунків та прогнозів характеристик паводків та межені (проміжний)». 14.06.2022.

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112580 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу за договором від 12.10.2021 № 35 «Наукові дослідження гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (остаточний) Том 1 Гідрологічні обстеження. Узагальнені висновки і рекомендації». c202201549.

["eprint_typename_ndr" not defined]

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Катинська, І. В. and Яров, Я. С. and Балан, Г. К. and Пилип'юк, В. В. and Гращенкова, Т. В. and Отченаш, Н. Д. and Куза, А. М. (2022) Антропогенний вплив на водні об’єкти та шляхи інтегрованого управління ними (остаточний) ДР № 0118U001220. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Овчарук, В. А. and наук., керів. (2022) Комплексний метод ймовірносно-прогностичного моделювання екстремальних гідрологічних явищ на річках Півдня України для забезпечення сталого водокористування в умовах кліматичних змін (остаточний) ДР № 0121U010964. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Teaching Resource

Балан, Г. К. and Куза, А. М. (2022) Геологія з основами геоморфології: Силлабус навчальної дисципліни для молодших бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 «Екологія» (друга редакція). [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Куза, А. М. (2022) Геологія з основами геоморфології: Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 «Екологія» (друга редакція). [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Куза, А. М. (2022) Геологія з основами геоморфології: Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (друга редакція). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 1) : Методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 1) : Методичні вказівки до практичних робіт. [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 1): Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (друга редакція). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 1): Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія : Методичні вказівки до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 2) : Методичні вказівки до практичних робіт. [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 2): Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 2): Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія : Робоча програма навчальної практики для студентів 2-го курсу денної та 3-го курсу заочної форм навчання, спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Топографія з основами картографії : Робоча програма навчальної практики для студентів 3-го курсу денної та 4-го курсу заочної форм навчання, спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. (2022) Основи геодезії : Робоча програма з навчальної практики для студентів 1-го курсу денної та 2-го курсу заочної форм навчання, спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2022) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях : Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2022) Водопостачання та водовідведення (гідроекологічні аспекти): Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Thu Apr 25 03:53:35 2024 UTC.