Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Л | М | О | Р | Т | Ф | Х | Ш
Number of items: 19.

В

Власова, Т. В. (2022) Оцінка сучасного гідроекологічного стану р. Кільтень. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Г

Гриб, О. М. (2022) Оцінка відповідності (невідповідності) фактичного розташування території окремих кадастрових земельних ділянок до меж прибережної захисної смуги річки Великий Куяльник. In: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування», 15-16 червня 2022, Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Основи геодезії. Навчальна практика : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-214-1

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 1) : Методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 1) : Методичні вказівки до практичних робіт. [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 1) : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-207-3

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія : Методичні вказівки до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Л

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113029 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Антропогенний вплив на водні об'єкти та шляхи інтегрованого управління ними». Етап 4 «Оцінка гідроекологічного стану водних об'єктів згідно Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС» (проміжний)». c202202005.

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2022) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідроекологічних задач : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-208-0

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2022) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях : Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource]

М

Мінюк, В. В. (2022) Сучасний гідроекологічний стан р. Інгул в пункті с. Софіївка за період 2010 – 2021 рр. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

О

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113292 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Комплексний метод ймовірноснопрогностичного моделювання екстремальних гідрологічних явищ на річках Півдня України для забезпечення сталого водокористування в умовах кліматичних змін. Дослідження сучасних умов формування екстремальних гідрологічних явищ на річках півдня України (в межах зони недостатньої водності) та аналітичний огляд сучасних вітчизняних та закордонних досліджень в галузі розрахунків та прогнозів характеристик паводків та межені (проміжний)». 14.06.2022.

Р

Ромащук, Г. Г. (2022) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні р. Кодима. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Т

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112580 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу за договором від 12.10.2021 № 35 «Наукові дослідження гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (остаточний) Том 1 Гідрологічні обстеження. Узагальнені висновки і рекомендації». c202201549.

Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. М. and Лобода, Н. С. (2022) Вплив змін клімату на водний баланс квазізакритих лиманів північно-західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал, 29. pp. 32-47. ISSN 2616-7271

Тішенко, М. Д. (2022) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні малих приток р. Інгул в межах м. Кропивницький. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ф

Федіна, Н. О. (2022) Оцінка зміни якості води річок Лопань та Харків під дією антропогенного навантаження. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Х

Худякова, М. В. (2022) Оцінка ступеня забруднення річки Уди під впливом скидних вод міста Харків на початку ХХІ сторіччя. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ш

Штим, В. В. (2022) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні р. Велика Вись. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

This list was generated on Fri Sep 30 04:42:14 2022 UTC.