Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Л | М | Н | Р | Т | Ч | Ш
Number of items: 25.

Б

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63937 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Посушливість клімату та наслідки її впливу на гідрологічний та гідроекологічний стан водних об’єктів"». 05.02.2016 р.

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66065 . «Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін (проміжний)"». 14.06.2016 р.

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64866 «Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін (заключний)"». 11.04.2016 р.

Балан, Г. К. (2016) Географія: Методичні вказівки для проведення практичних занять "Земля в космічному просторі, форма, розміри та види руху Землі і їх наслідки". Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Г

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2016) Хімічний склад та якість вод у басейні Куяльницького лиману в умовах водогосподарської діяльності : матеріали конференції. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів", 1-3 червня 2016 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2016) Оцінка рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при різних варіантах надходження морської води з Одеської затоки. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 9 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 234-260-328-330. ISBN 978-617-7337-24-8

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. (2016) Гідрохімічна характеристика та якість води водних об’єктів басейну Куяльницького лиману. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 5 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 119-152-318-320. ISBN 978-617-7337-24-8

Гриб, О. М. (2016) Водогосподарські перетворення в акваторії та басейні Куяльницького лиману і рекомендації щодо заходів з оптимізації водогосподарської діяльності у майбутньому. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 4 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 94-118-315-317. ISBN 978-617-7337-24-8

Гриб, О. М. and Бєлов, В. В. and Отченаш, Н. Д. (2016) Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-012-3

Л

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2016) Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник. Звіт про НДР. ДР № 0116U007904. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2016) Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: частина (лот) 1 - гідрологічне обстеження. Звіт про НДР. ДР № 0116U007903. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2016) Гідрохімічні показники та якість вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська, озера пересипу). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). pp. 42-49. ISSN 2306-5680

Лещенко, А. В. and Сєбов, В. В. and Гриб, О. М. (2016) Оцінка іонного стоку річки Великий Куяльник та хімічного складу ропи Куяльницького лиману за архівними даними : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 6-15 квітня 2016 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2016) Природні ресурси басейну Куяльницького лиману в умовах екологічної кризи. In: Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н.С. Лободи, Е.Д. Гопченка. Розділ 2 . Одеський державний екологічний університет. ТЕС, Одеса, 34-58-307-312. ISBN 978-617-7337-24-8

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2016) Вплив кліматичних змін на водні ресурси Північно-західного Причорномор'я у сценарних умовах (за RCP4.5 та RCP8.5). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (41). pp. 48-58. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2016) Прояви дії скандинавського коливання на території України : матеріали конференції у 3-х частинах. – Ч. 3. ISBN 978-966-916-157-4. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», 28-29 жовтня 2016 р., м. Київ, Україна.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2016) Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ХХІ сторіччі за сценарієм А1В з використанням моделі "клімат-стік". Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 112-120. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2016) Водні ресурси україни xxi сторіччя за сценаріями змін клімату (RCP8.5 ТА RCP4.5). Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 114-122. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (водне господарство)». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

М

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2016) Разработка методики расчета стока наносов рек верхнего и среднего Днестра. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 121-131. ISSN 2311-0902

Н

Ніколаєва, Я. С. (2016) Аналіз гідрохімічних показників оз. Кугурлу-Ялпуг та його приток. Masters thesis, ОДЕКУ.

Р

Романова, Є. О. (2016) Гідроекологічний стан річок Північно-Західного Причорномор'я в умовах змін клімату (на прикладі річок Когильник та Сарата). Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2016) Результати використання сучасних інноваційних методів та технологій географічних досліджень при вирішенні регіональних гідроекологічних проблем лиманів Північно-Західного Причорномор’я в Одеському державному екологічному університеті : збірник наукових праць у 3-х томах «Українська географія: сучасні виклики». In: XII з'їзд Українського географічного товариства, 17-21 травня 2016 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний університет імені Михайла Коцюбинського.

Ч

Чемерис, А. І. (2016) Оцінка якості води за характерні по водності роки в басейні ріки Прип'ять (української частини). Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шахман, І. О. and Лобода, Н. С. (2016) Оцінка якості води у створі р. Інгулець – м. Снігурівка за гідрохімічними показниками. Український гідрометеорологічний журнал, 17. pp. 123-136. ISSN 2311-0902

This list was generated on Sat Jun 15 21:04:44 2024 UTC.