Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Факультет комп’ютерних наук > Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" та Рік: 2016

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 26.

Стаття ( * )

Danova, T. E., Perelygin, B. V. (2016) Substantiation of requirements to the wavelength of radar monitoring for hydrometeorological purposes. Radioelectronics and Communications Systems, 59 (7). с. 309-318. ISSN 0735-2727

Perelygin, B. V. (2016) Reasonable deployment of radar field for environmental monitoring system. Telecommunications and radio engineering, 75 (9). с. 823-833. ISSN 0040-2508

Вельмискин, Д. И., Лимонов, А. С., Лавриненко, Ю. В., Пустовит, Т. М., Бучинская, И. В. (2016) Разработка общей структуры системы радиозондирования атмосферы в Украине. Український гідрометеорологічний журнал, 18. с. 12-17.

Вельмискин, Д. И., Лимонов, А. С., Пустовит, Т. М., Дяченко, Е. А., Бучинская, И. В. (2016) Влияние макроструктуры гидрометеоров на радиолокационные измерения поляризационно-допплеровских метеорологических РЛС. Український гідрометеорологічний журнал, 18. с. 5-11.

Вельмискин, Д. И., Пустовит, Т. М., Дяченко, Е. А., Бучинская, И. В. (2016) Анализ математических моделей структуры осадков и отражаемости радиоволн от них. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. с. 142-149.

Данова, Т. Е., Перелыгин, Б. В. (2016) Спектрально-временной анализ длиннопериодных климатических рядов на примере Гренландской скважины. Геофизический журнал, 38 (3). с. 117-127. ISSN 0203-3100

Данова, Т. Е., Перелыгин, Б. В. (2016) Обоснование требований к длинам волн радиолокационного мониторинга в гидрометеорологических целях. Известия вузов. Радиоэлектроника, 59 (7). с. 37-50. ISSN 0021-3470

Данова, Т. Е., Перелыгин, Б. В. (2016) Гармонический анализ нестационарного ряда температурной палеореконструкции для центральной части Гренландии. Ученые записки Казанского университета, 158 (2). с. 293-310. ISSN 1815-6159

Перелыгин, Б. В., Боровская, Г. А., Лужбин, А. М. (2016) Анализ требований потребителей к видам и характеристикам информации, получаемой от метеорологической радиолокационной системы мониторинга. Радиотехника, 187. с. 58-65. ISSN 0485-8972

Тези доповідей (доповідь на конференції чи семінарі) ( * )

Великодный, С. С., Сырчин, Д. А. (2016) Методы лингвистического транслирования языковых конструкций. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 20-22 квітня 2016 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Данова, Т. Е., Перелыгин, Б. В. (2016) Спектрально-временной анализ 50-тысячелетнего ряда температуры воздуха. In: Всероссийская научная конференция посвященная памяти профессора А.А. Величко "Пути эволюционной географии", 23-25 ноября 2016 г., Москва.

Перелыгин, Б. В. (2016) Методология построения радиолокационной системы мониторинга окружающей среды на основе единого радиолокационного поля над территорией Украины. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій:", 21–23 вересня 2016 р., Запоріжжя.

Перелыгин, Б. В. (2016) Построение и оптимизация радиолокационной системы мониторинга окружающей среды. In: XVII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 23 — 27 мая 2016 г., Одесса.

Книга ( * )

Великий, В. І., Перелигін, Б. В. (2016) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок для виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Вельміскін, Д. І., Гор`єв, С. А. (2016) Радіометеорологічний моніторинг: методичні вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Гор`єв, С. А. (2016) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Гор`єв, С. А. (2016) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: методичні вказіки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Гор`єв, С. А. (2016) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Лавріненко, Ю. В. (2016) Електротехніка та електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Лавріненко, Ю. В. (2016) Основи електротехніки та електроніки: конспект лекцій. Частина 1. “Електротехніка”. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-005-5

Лімонов, О. С., Перелигін, Б. В., Пустовіт, Т. М., Дяченко, К. О. (2016) Інтелектуальні системи моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. І частина. «Системи моніторингу навколишнього середовища». ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-006-2

Лімонов, О. С., Пустовіт, Т. М. (2016) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Лімонов, О. С., Пустовіт, Т. М., Дяченко, К. О. (2016) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В. (2016) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Пономаренко, О. Л. (2016) Інженерна графіка: методичні вказівки з елементами дистанційного навчання для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Патент ( * )

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67090 Звіт про науково-дослідну роботу "Удосконалення методів побудови систем одержання і обробки вимірювальної інформації з метою моніторингу навколишнього середовища", Етап 3: "Основи побудови радіолокаційної інформаційної системи моніторингу навколишнього середовища (заключний)". 09.08.2016.

Цей список був створений у Thu Oct 29 18:40:40 2020 MSK.