Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Факультет комп’ютерних наук > Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" та Рік: 2016

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 26.

Danova, T. E., Perelygin, B. V. (2016) Substantiation of requirements to the wavelength of radar monitoring for hydrometeorological purposes. Radioelectronics and Communications Systems, 59 (7). с. 309-318. ISSN 0735-2727

Perelygin, B. V. (2016) Reasonable deployment of radar field for environmental monitoring system. Telecommunications and radio engineering, 75 (9). с. 823-833. ISSN 0040-2508

Великий, В. І., Перелигін, Б. В. (2016) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок для виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Великодный, С. С., Сырчин, Д. А. (2016) Методы лингвистического транслирования языковых конструкций. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 20-22 квітня 2016 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Вельмискин, Д. И., Лимонов, А. С., Лавриненко, Ю. В., Пустовит, Т. М., Бучинская, И. В. (2016) Разработка общей структуры системы радиозондирования атмосферы в Украине. Український гідрометеорологічний журнал, 18. с. 12-17.

Вельмискин, Д. И., Лимонов, А. С., Пустовит, Т. М., Дяченко, Е. А., Бучинская, И. В. (2016) Влияние макроструктуры гидрометеоров на радиолокационные измерения поляризационно-допплеровских метеорологических РЛС. Український гідрометеорологічний журнал, 18. с. 5-11.

Вельмискин, Д. И., Пустовит, Т. М., Дяченко, Е. А., Бучинская, И. В. (2016) Анализ математических моделей структуры осадков и отражаемости радиоволн от них. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. с. 142-149.

Вельміскін, Д. І., Гор`єв, С. А. (2016) Радіометеорологічний моніторинг: методичні вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67090 Звіт про науково-дослідну роботу "Удосконалення методів побудови систем одержання і обробки вимірювальної інформації з метою моніторингу навколишнього середовища", Етап 3: "Основи побудови радіолокаційної інформаційної системи моніторингу навколишнього середовища (заключний)". 09.08.2016.

Гор`єв, С. А. (2016) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Гор`єв, С. А. (2016) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: методичні вказіки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Гор`єв, С. А. (2016) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Данова, Т. Е., Перелыгин, Б. В. (2016) Спектрально-временной анализ длиннопериодных климатических рядов на примере Гренландской скважины. Геофизический журнал, 38 (3). с. 117-127. ISSN 0203-3100

Данова, Т. Е., Перелыгин, Б. В. (2016) Обоснование требований к длинам волн радиолокационного мониторинга в гидрометеорологических целях. Известия вузов. Радиоэлектроника, 59 (7). с. 37-50. ISSN 0021-3470

Данова, Т. Е., Перелыгин, Б. В. (2016) Гармонический анализ нестационарного ряда температурной палеореконструкции для центральной части Гренландии. Ученые записки Казанского университета, 158 (2). с. 293-310. ISSN 1815-6159

Данова, Т. Е., Перелыгин, Б. В. (2016) Спектрально-временной анализ 50-тысячелетнего ряда температуры воздуха. In: Всероссийская научная конференция посвященная памяти профессора А.А. Величко "Пути эволюционной географии", 23-25 ноября 2016 г., Москва.

Лавріненко, Ю. В. (2016) Електротехніка та електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Лавріненко, Ю. В. (2016) Основи електротехніки та електроніки: конспект лекцій. Частина 1. “Електротехніка”. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-005-5

Лімонов, О. С., Перелигін, Б. В., Пустовіт, Т. М., Дяченко, К. О. (2016) Інтелектуальні системи моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. І частина. «Системи моніторингу навколишнього середовища». ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-006-2

Лімонов, О. С., Пустовіт, Т. М. (2016) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Лімонов, О. С., Пустовіт, Т. М., Дяченко, К. О. (2016) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В. (2016) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелыгин, Б. В. (2016) Методология построения радиолокационной системы мониторинга окружающей среды на основе единого радиолокационного поля над территорией Украины. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій:", 21–23 вересня 2016 р., Запоріжжя.

Перелыгин, Б. В. (2016) Построение и оптимизация радиолокационной системы мониторинга окружающей среды. In: XVII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 23 — 27 мая 2016 г., Одесса.

Перелыгин, Б. В., Боровская, Г. А., Лужбин, А. М. (2016) Анализ требований потребителей к видам и характеристикам информации, получаемой от метеорологической радиолокационной системы мониторинга. Радиотехника, 187. с. 58-65. ISSN 0485-8972

Пономаренко, О. Л. (2016) Інженерна графіка: методичні вказівки з елементами дистанційного навчання для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Цей список був створений у Thu Oct 29 18:40:40 2020 MSK.