Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра агрометеорології та агроекології" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Д | Ж | К | Л | П | Р | С | Т | Ф
Number of items: 45.

Б

Божко, Л. Ю. and Друмов, Д. В. (2014) Вплив погодних умов на розвиток лугового метелика в Харківській області. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Барсукова, Е. А. and Корома, А. С. (2014) Оценка агроклиматических условий формирования урожая ярового ячменя в Винницкой области. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2014) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2014) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

В

Вольвач, О. В. and Білобородько, Д. П. (2014) Агроекологічні умови вирощування цукрового буряку в Внницькій області. In: XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014, м. Київ.

Вольвач, О. В. and Козак, І. Ю. (2014) Оцінка агроекологічних умов вирощування цукрового буряку у звязку зі змінами клімату. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Вольвач, О. В. (2014) Методи досліджень в агрометеорології: методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Д

Дяговець, В. І. and Сіряк, Н. В. (2014) Влив агрокліматичних умов на динаміку приростів агроекологічних категорій врожайності проса в Черкаській області. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Дронова, О. О. and Костюкєвич, Т. К. and Васильєв, С. О. and Дяговець, В. І. (2014) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 74-78. ISSN 2311-0899

Ж

Жигайло, О. Л. and Козак, К. Ю. (2014) Моделювання впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Лісостепу України. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Жигайло, О. Л. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Поводження з відходами в галузі». ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ.

Жигайло, О. Л. and Жигайло, Т. С. and Бойчук, Ю. О. (2014) Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 79-84.

К

Костюкевич, Т. К. and Аксельруд, П. Д. and Блидарь, Т. О. (2014) Оценка формирования потенциального урожая озимой ржи в Ровенской области. In: XVII Міжнародно науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014, м. Київ.

Костюкєвич, Т. К. and Філіпчук, А. А. (2014) Умови формування врожаю цукрових буряків в Сумській області. In: ІІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014 р., м. Умань.

Кирнасовская, Н. В. (2014) Комплексная оценка и районирование показателей тепловых ресурсов почв в Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 102-110.

Л

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2014) Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування: методичні вказівки до практичних робіт студентів 5-го курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2014) Агрокліматологія: методичні вказівки до практичних робіт студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2014) Агрокліматологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів 5-го курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Маринин, Е. И. (2014) Агроклиматическая оценка рисков повреждения винограда сортов Овидиопольский и ланка весенними заморозками. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 19 (4(23)). pp. 48-55. ISSN 2303-9914

Ляшенко, Г. В. (2014) Практикум з агрокліматології: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. (2014) Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Маринин, Е. И. (2014) Оценка рисков повреждения винограда весенними и осенними заморозками в северо-западном Причерноморье. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 59-66.

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. (2014) Моделирование влияния изменения климата на продуктивность технических сортов винограда в Северном Причерноморье. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 112-122.

Ляшенко, Г. В. and Маринин, Е. И. (2014) Модель вероятности повреждения заморозками винограда различных сортов на территории Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 123-128.

Ляшенко, Г. В. (2014) Методологічні аспекти агрокліматичного районування територій з неоднорідною підстильною поверхнею. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 85-92.

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. (2014) Моделирование формирования продуктивности технических сортов винограда при различных агрометеорологических условиях. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 51-58.

Ляшенко, В. О. and Маринченко, К. О. (2014) Детальна оцінка агрокліматичних умов з врахуванням мікроклимату. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 85-92.

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. (2014) Оцінка впливу зміни агрокліматичних умов на формування продуктивності технічних сортів винограду в Північному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 93-101.

П

Польовий, А. М. (2014) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (розділ сільське господарство): методичні вказівки до самостійної роботи магістрів V курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Сільськогосподарська метеорологія: збірник методичних вказівок до навчальної практики для студентів IV курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Сільськогосподарська метеорологія: Методичні вказівки до практичних занять, розрахунок радіаційного та водно-теплового режиму посівів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. (2014) "Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (розділ сільське господарство): методичні вказівки до самостійної роботи магістрів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. and Боровська, Г. О. (2014) Зміна показників термічного режиму повітря в Україні на період до 2030 р. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 95-104.

Польовий, А. М. and Блищик, Д. В. and Феоктістов, П. О. (2014) Динамічна модель формування зимостійкості рослинами озимої пшениці на території Південного Степу України. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 105-111.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. (2014) Агрокліматична оцінка змін режиму зволоження території України. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 93-101.

Полевой, А. Н. and Толмачева, А. В. (2014) Влияние агрометеорологических условий на фотосинтетическую продуктивность посевов сои. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 111-116.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2014) Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів України на формування урожайності ярого ячменю. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 34-45. ISSN 2311-0899

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки до практичних занять, змістовний модуль «Моделювання водно-теплового режиму та продуктивності агроекоситем» для студентів IV курсу гідрометеорологічного інституту. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Сільськогосподарська метеорологія: збірник методичних вказівок до навчальної практики для студентів IV курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Р

Разумова, С. Т. (2014) Біології: методичні вказівки і робоча програма до навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

С

Сіряк, Н. В. and Трибушна, Г. А. (2014) Оцінка динаміки врожайності проса в Херсонській області. In: XVII Міжнародно науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство»., 2014, м. Київ.

Т

Толмачева, А. В. (2014) Оценка динамики приростов агроэкологических категорий урожайности сои. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 19 (4). pp. 87-96. ISSN 2303-9914

Толмачева, А. В. (2014) Агроклиматическая модель продуктивность сои в условиях Степи Украины. In: Збірка тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», 2014 року, м. Київ.

Ф

Флоря, Л. В. (2014) Аналіз агрокліматичних ресурсів, що впливають на формування врожаю ярого ячменю в Північно-Західному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 65-73.

This list was generated on Fri Sep 30 22:08:44 2022 UTC.