Eprints Repo

Items where Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1209.

Софронков, А. Н. and Костик, В. В. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. (2021) Электроокисление метилового и этилового спирта на электродах на основе графитированной ткани, активированной боридами никеля : Тези доповіді. Т. 2. In: XII міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки", 1-2 квітня 2021 р., м. Дніпро, Україна.

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2021) Оцінка мінливості основних фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах штучного поповнення морською водою з Одеської затоки в період 2015 - 2020 рр. : Матеріали конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція «Наука в Південному регіоні України: здобутки та перспективи розвитку», присвячена 50-річчю Південного наукового центру НАН України і МОН України, 16 квітня 2021 р., Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2021) Методичні основи визначення та пропозиції щодо відновлення референтного положення русла річки Великий Куяльник : Матеріали конференції. In: І Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», 13-14 квітня 2021 р., Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна.

Іванова, Л. М. and Сербов, М. Г. and Гриб, О. М. (2021) Оцінка екологічного стану та ризику забруднення ґрунтів українського Придунав’я і донних відкладень на українській ділянці річки Дунай та Придунайських озерах : Матеріали конференції. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021 р., Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна.

Софронков, О. Н. and Костік, В. В. and Васильєва, М. Г. and Гриб, К. О. (2021) Пористі нікелеві електроди, активовані дрібнодисперсними частинками борида нікелю : Матеріали конференції. In: V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку”, 21-22 квітня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, Україна.

Бубнов, І. В. (2021) До проблеми якості освіти в контексті застосування дистанційного навчання. In: Матеріали XXVI Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», 22 квітня 2021 р., Одеса.

Барсукова, О. А. and Черновалюк, Р. Г. (2021) Дослідження динаміки урожайності гороху в Рівненський області. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Аналіз впливу кліматичних змін на умови вирощування ярого ячменю в Поліссі за сценарієм RCP4.5. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрокліматичних ресурсів території Східного Лісостепу України щодо умов вирощування соняшника. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Колосовська, В. В. (2021) Дослідження впливу погодних умов на формування продуктивності гороху в Поліссі України. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Колосовська, В. В. and Вольвач, О. В. (2021) Оцінка агроекологічних умов вирощування вики ярої в Вінницькій області. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Serbov, M. and Hryb, O. and Pylypiuk, V. (2021) Assessment of the ecological risk of pollution of soil and bottom sediments in the Ukrainian Danube region. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2. pp. 137-144. ISSN 2071-2227

Іванова, Я. С. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Вплив агрометеорологічних умов на процес формування врожайності жита озимого на території Житомирського Полісся. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Азізов, Р. Т. (2021) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи на території Житомирського Полісся. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Лахтюк, Д. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сучасний стан та перспективи вирощування смородини в Україні. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування соняшнику на Миколаївщині. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Сівак, А. Н. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Перспективи виробництва гірчиці в Україні. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Вольвач, О. В. and Маркіна, А. О. and Манжосова, М. Г. (2021) Температурні показники вирощування томатів в сучасних кліматичних умовах Херсонської області. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Мирошниченко, М. І. (2021) Формування україномовної особистості студента технічного ЗВО. In: Abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria.

Мирошниченко, М. І. (2021) Відображення українського комунікативного етикету в листуванні Лесі Українки. In: Abstracts of The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science»., May 18 – 21, 2021, London.

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2021) Основи геодезії : Методичні вказівки до лабораторних робіт та індивідуального завдання (для виконання другого практичного модуля та модуля індивідуального завдання). [Teaching Resource]

Гриб, О. М. (2021) Основи геодезії: Методичні вказівки для комп’ютерного програмного забезпечення до лабораторних робіт № 5 і 7 та індивідуального завдання. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Перелыгин, Б. В. and Боровская, Г. А. and Горьев, С. А. and Ткач, Т. Б. (2021) Прогнозирование метеорологических величин на основе применения искусственной нейронной сети. In: ХХII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 24-28 травня 2021 р., Одеса.

Одеський державний екологічний університет (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102186 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Антропогенний вплив на водні об'єкти та шляхи інтегрованого управління ними». Етап 3: «Оцінка сучасного гідрологічного, гідрохімічного та гідроекологічного стану водних об`єктів (на базі вітчизняних методик)» (проміжний)». 29.01.2021 р..

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка раціонального використання природного потенціалу території Сумщини щодо умов вирощування соняшнику. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах", 25 лютого 2021 р., м. Дніпро.

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2021) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми спеціальності 101 "Екологія" 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Боровська, Г. О. and Хохлов, В. М. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Zaichko, P. A. and Kuznetsova, A. A. and Tsudik, A. V. and Mansarliysky, V. F. (2021) Relativistic calculation of the radiative transition probabilities and lifetimes of excited states for the rubidium atom in a black-body radiation field. Photoelectronics, 29. pp. 126-133. ISSN 0235-2435

Мансарлійський, В. Ф. and Свинаренко, А. А. and Ігнатенко, Г. В. and Сакун, Т. М. (2021) Оптимізований метод функціоналу густини і функцій Гріна в розрахунках енергії зв'язку двоатомних молекул. Photoelectronics, 29. pp. 86-93. ISSN 0235-2435

Одеський державний екологічний університет (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102952 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу за договором від 07.12.2020 № 25 «Науково-дослідні роботи з гідрологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки» (остаточний)». 02.03.2021 р..

Хохлов, В. М. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Чисельні прогнози погоди". [Teaching Resource] (Unpublished)

Перелигін, Б. В. (2021) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Перелигін, Б. В. (2021) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бубнов, І. В. (2021) Деякі питання якості освіти під час дистанційного навчання. In: Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference «Advances in Technology and Science», March 16 – 19, 2021, Berlin, Germany.

Семанюк, К. І. and Гриб, О. М. (2021) Оцінка змін абіотичних чинників (об’ємів стоку, рівнів та температур води) гідроекологічного режиму Нижнього Дністра за період з 1945 по 2018 рр. : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія», 17-19 березня 2021 року, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, Україна.

Боровська, Г. О. and Хохлов, В. М. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Менеджмент і ПУА). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плетос, С. В. and Іванова, А. О. (2021) Екотуризм та його вплив на економіку сільської місцевості. In: ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених "Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи", 28–29 квітня 2021 р., м. Львів.

Безик, К. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Біологічні основи рибного господарства"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни: "Іхтіопаталогія(санітарія риб)"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2021) Силлабус "Методи рибогосподарських досліджень". [Teaching Resource]

Безик, К. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни: "Основи рибоохорони" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакульура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Соборова, О. М. (2021) Силлабус навчальної дисципліни:"Оцінка якості морепродуктів та їх переробка"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. (2021) Силлабус "Охорона гідробіоресурсів". [Teaching Resource]

Безик, К. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Рибальство" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2021) Силлабус "Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2021) Силлабус "Світове рибне господарство". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. (2021) Силлабус "Технологія переробки риби". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни"Аквакультура штучних водойм" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакульура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Романенко, С. Е. (2021) Методичні вказівки для виконання практичної роботи на тему «Засоби індивідуального захисту та їх використання» при вивченні навчальної дисципліни «Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Берлінський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Антропогенні фактори впливу на шельфову екосистему Чорного моря. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Вип. 68, 23 березня 2021 р., м. Переяслав-Хмельницький.

Романчук, М. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про землю" за освітньою програмою "Гідрометеорологія". [Teaching Resource]

Чмир, І. О. (2021) Електронна комерція : конспект лекцій. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-148-9

Тимощук, М. О. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічна оцінка планів. програм, проектів" для студентів заочної форми навчання - Туризм. ОДЕКУ, Одеса.

Glushkov, A.V. and Khetselius, O.Y. and Svinarenko, A.A. and Ignatenko, A.V. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Атомна оптика та спектроскопія" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource]

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Оптика і спектроскопія релятивістських атомів і багатозарядних іонів" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Оптика і спектроскопія атомів та молекул" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Інтенсивні резонансні взаємодії в квантовій електроніці" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Електрон-атомна та молекулярна спектроскопія за рахунок зіткнень" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Ігнатенко, Г. В. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Молекулярна оптика та спектроскопія" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Квантова геометрія і спектроскопія та динаміка резонансів" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Сєрга, І. М. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Фрактальна геометрія і теорія хаосу для квантових систем" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Автоіонізаційна та оже спектроскопія атомів, молекул твердого тіла" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Ігнатенко, Г. В. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Лазерна спектроскопія" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Оптика і спектроскопія твердого тіла" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". UNSPECIFIED. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. (2021) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Оптика і спектроскопія атмосфери та океану" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. (2021) Силабус навчальної обов'язкової дисципліни "Квантова оптика та лазерна фізика" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Ігнатенко, Г.В. (2021) Силабус навчальної обов'язкової дисципліни "Обчислювальні методи оптики та динаміки квантових та лазерних систем" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Грушевський, О. М. (2021) Авіаційна кліматологія : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-130-4

Свинаренко, А. А. and П'янова, І. Ю. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Професійна англійська мова" для PhD спеціальності 104. [Teaching Resource] (Unpublished)

Свинаренко, А. А. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Буяджи, В. В. (2021) Силабус навчальної обов'язкової дисципліни "Управління науковими проектами" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". Working Paper. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Бубнов, І. В. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2021) Силабус навчальної обов'язкової дисципліни "Філософська-етичні аспекти наукової діяльності" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бубнов, І. В. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2021) Силлабус навчальної обов'язкової дисципліни "Сучасні підходи до викладання у вищій школі" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

П'янова, І. Ю. and Куделіна, О. Ю. and Мітіна, О. М. and Бургаз, М. І. and Соборова, О. М. and Бец, О. О. (2021) Навчальний посібник з англійської мови для студентів IV року навчання. Спеціальність – 207 "Водні біоресурси та аквакультура". ОДЕКУ, Одеса.

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2021) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять для студентів 2 року денної та заочної форми навчання. Спеціальність: 101 «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

П’ятакова, В. Ф. and Дерик, О. В. (2021) Наука про океан. Перспективи розвитку. In: I International Scientific and Theoretical Conference "Formation of innovative potetnial of world science", May 7, 2021, Tel Aviv, State of Israel.

Смірнова, К. В. (2021) Менеджмент и адміністрування: методичні вказівки до практичних занять та виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2021) Інноваційне управління в публічному секторі: методичні вказівки до практичних занять (магістри). ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. (2021) Можливості рециклінгу відходів поліетилентерефталату в Одеській області. In: I Міжнародна Інтернет-конференція "Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти", 25 лютого 2021 р., Харків, ХНУ імені В. Н.Каразіна.

Сафранов, Т. А. (2021) Актуальність екологізації вищої освіти України. In: Сучасні проблеми екологічного контролю та аудиту. I Міжнародна інтернет-конференція, 25 лютого 2021 р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2021) Забезпечення екологічної безпеки: силлабус дисципліни для магістрів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Агрометеорологічні прогнози : методичні вказівки до практичних занять за темою: "Оволодіння методами складання режимно-довідкової агрометеорологічної інформації" для бакалаврів 4 року навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Економіка фірми"для бакалаврів денної форми навчання,спеціальності 242 «Туризм». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Менеджмент та маркетинг туризму"для бакалаврів денної форми навчання,спеціальності 242 «Туризм». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гор`єв, С. А. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальні система моніторингу навколишнього середовища" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гор`єв, С. А. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Проектування інформаційних система моніторингу навколишнього середовища"(денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Попова, М. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни “Управління якістю послуг в туристичній галузі” денної форми навчання, спеціальності 242"Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Попова, М. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни “Інноваційний розвиток туристичного бізнесу” денної форми навчання, спеціальності 242"Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Козловцева, В. А. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Технології прийняття управлінських рішень" (281 бак 4 курс 2 сем). [Teaching Resource]

Козловцева, В. А. (2021) Вступ до публічного адміністрування: методичні вказівки до виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. (2021) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 103 «Науки про Землю» ОП «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів». Рівень вищої освіти магістр. [Teaching Resource]

Харасанджіанц, О. Г. and Тимцюрак, М-О. Л. (2021) Фізичне виховання: методичні рекомендації з проведення практичних занять з фізичної культури для студенів І року навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Харасанджіанц, О. Г. and Тимцюрак, М-О. Л. (2021) Фізичне виховання: методичні рекомендації з проведення практичних занять з фізичної культури для студенів ІІ року навчання. [Teaching Resource]

Плетос, С. В. and Муравська, Н. М. (2021) Тенденції та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. In: ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених "Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи", 28–29 квітня 2021 р., м. Львів.

Колонтай, С. М. and Плетос, С. В. (2021) Особливості розвитку еногастрономічного туризму в Україні на прикладі Одеського регіону. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», Вип.52. pp. 141-146. ISSN (Online): 2519-2868

Козловська, В. П. (2021) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки. Рівень вищої освіти другий (магістерський). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вохменцева, Т. Б. (2021) Моделі і методи нечіткої логіки : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Дерик, О. В. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Навчальна практика студентів 1-4 курсів з океанології та гідрографії : матеріали. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 30 квітня 2021 року, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Недострелова, Л. В. (2021) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України. Частина ІІІ: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-119-9

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2021) Забезпечення екологічної безпеки: силлабус дисципліни для магістрів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

П’ятакова, В. Ф. (2021) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (в океанах і морях) : Силлабус навчальної дисципліни (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Боровська, Г. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Регіональна синоптика". [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент" (073 стаціонар 2 курс). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "PR Менеджмент"(073 бак денна). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "PR Менеджмент" (281 бак денна). [Teaching Resource]

Мансарлійський, В. Ф. and Грушевський, О. М. and Шанюк, О. В. (2021) Методичні вказівки. Прогноз метеовеличин біля землі та на висотах. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мансарлійський, В. Ф. and Грушевський, О. М. and Шанюк, О. В. (2021) Методичні вказівки. Прогноз неконвективної хмарності нижнього ярусу. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Мансарлійський, В. Ф. (2021) Методичні вказівки. Прогноз синоптичного положення. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Мансарлійський, В. Ф. and Грушевський, О. М. and Романенко, С. Е. (2021) Методичні вказівки. Прогноз туманів. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Козловцева, В. А. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" (073 стац 4 рік). [Teaching Resource]

Козловцева, В. А. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Комунікації в публічному адмініструванні" (281 стац 4 рік). [Teaching Resource]

Козловцева, В. А. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Вступ до публічного адміністрування" (281 стац 2 рік). [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Політологія: конспект лекцій для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-120-5

Бунякова, Ю. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Основи раціонального природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальчук, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних і системний аналіз" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2021) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до лабораторної роботи "Склад і принцип роботи станції прийому супутникової інформації КОСМЕК". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

П’ятакова, В. Ф. and Берлінський, М. А. (2021) Вплив змін клімату на екосистему української частини чорноморського басейну як складова глобального потепління. In: I Міжнародна Інтернет-конференція "Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти", 25 лютого 2021 року, Харків.

Чернова, К. О. (2021) Імплементація стандартів ЄС у сфері охорони атмосферного повітря в екологічне законодавство України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Перелигін, Б. В. and Гор`єв, С. А. (2021) Цифрова обробка супутникових зображень: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процедур геометричної корекції зображень на супутникових сканерних знімках". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Шанюк, О. В. (2021) Тактика : Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-137-3

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Толмачова, А. В. (2021) Агроекологічна оцінка продуктивості зрошуваних томатів в умовах потепління. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 1(100). pp. 141-148. ISSN 2415-3354 (Print) 2415-3362 (Online)

Жигайло, О. Л. and Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Вплив змін клімату на урожайність соняшнику в Північному Степу України: аналіз і прогноз. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 1(100). pp. 180-186. ISSN 2415-3354 (Print) 2415-3362 (Online)

Берлінський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Вплив кліматичних змін на галузі економіки України" для студенті спеціальності 103 "Науки про Землю", магістр І рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Шанюк, О. В. (2021) Історія війн та військове мистецтво : Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-135-9

Шанюк, О. В. and Романенко, С. Е. (2021) Основи військового управління (у т. ч. штабні процедури НАТО) : Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-136-6

Ніколаєв, С. В. (2021) Статути Збройних Сил України (у т. ч. стройова підготовка) : Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-131-1

Ніколаєв, С. В. (2021) Стрілецька зброя та вогнева підготовка : Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-132-8

Ніколаєв, С. В. and Романенко, С. Е. (2021) Управління повсякденною діяльністю військ (у т. ч. охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності) : Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-132-8

Ніколаєв, С. В. (2021) Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка : Конспект лекцій. Одеса, Україна, Одеський державний екологічний університет. ISBN 978-966-186-134-2

UNSPECIFIED, ed. (2021) Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євроінтеграція екологічної політики України». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-169-4

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І., eds. (2021) Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я : монографія. ТОВ "505", Житомир. ISBN 978-617-7892-12-9

UNSPECIFIED (2021) Photoelectronics, vol.30. Photoelectronics, vol.30, 30.

Agayar, E. V. and Zhuk, D. O. (2021) Climate Change And The Frequency Of Squalls On The Territory Of The North-Western Black Sea Region. In: International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education', 22-24 вересня 2021, Одеса.

Agayar, Ellina and Mishchenko, Natalia and Semenova, Inna and Semerhei-Chumachenko, Alina (2021) Training Course For Experts In Climatology And Meteorology "Introduction to Climate Change". In: International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education', 22-24 вересня 2021, Одеса.

Berlinskyi, N. A. and Gavriluk, R. V. and Sahaidak, M. A. (2021) Ice regime impact on the coastal zone of the Azov sea. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки., Т.26 (138). pp. 11-27. ISSN 2303-9914

Burhaz, М. І. and Burhaz, O. A. and Lichna, A. I. (2021) Water treatment in industrial fishery. In: International scientific and practical conference "Ideas and innovations in natural sciences", 12-13 March 2021, Lublin, the Republic of Poland.

Burhaz, М. І. and Matvienko, T. I. and Bezik, К. І. and Lichna, A. I. (2021) Evaluation of the state of industrial water bioresources in fish areas of Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 4 (3). pp. 68-75. ISSN 2617-6149

Burhaz, М. І. and Matviienko, Т. І. and Soborova, O. M. and Sydorak, R. V. and Bezyk, К. І. and Lichna, A. I. and Kudelina, O. Yu. (2021) Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP "BUG GARD". Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23 (94). pp. 106-110. ISSN 2519–2698 (print); 2707‐5834 (online)

Chimir, I. and Verlan, A. (2021) Formal Models of Question-Answering Machine. In: Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2012) : The Fourth International Workshop, 27 of April 2021, Zaporizhzhia, Ukraine.

Chugai, A. and Safranov, T. and Pylypiuk, V. and Soloshych, I. (2021) Assessment of the Environmental State of North-Western Black Sea Сoаst Territories, Ukraine using Indicators of Sustainable Development. International Scientific Research Journal of Ecology "ECOLOGIA BALKANICA", 13 (1). pp. 17-26. ISSN Online ISSN 1313-9940; Print ISSN 1314-0213

Chugai, Angelina and Safranov, Tamerlan and Kudelina, Olha (2021) The State of the Surface Waters of the North-Western Black Sea Coast. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author_redact" not defined]. Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine 10, 68-Desantnykiv St., Mykolaiv, 54003, Ukraine tel.: +380512765568 e-mail: rector@chdu.edu.ua; http://www.chdu.edu.ua University of the West of England, United Kingdom Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Mykolaiv – Bristol.

Deryk, A. O. and Deryk, O. W. (2021) Historia oceanu Tetyda. In: Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки XXI у столітті», 25–26 листопада 2021 року, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.

Dokus, A. O. and Shakirzanova, Zh. R. (2021) Detection of the climate change impact on the river runoff of spring flood in Pivdenny Bug river basin. In: I 73 International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education': Conference Proceedings., 22-24 вересня 2021р., Odessa State Environmental University.

El Hadri, Y. and Berlinskyi, N. and Slizhe, M. (2021) Тhe wind power density distribution in Morocco`s Marrakesh - safi region in 2021-2050. In: VІІІ-ий Міжнародний з’їзд екологів (Екологія/Ecology– 2021), 22-24 вересня 2021 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

El Hadri, Y. and Slizhe, M. and Sernytska, K. (2021) Wind potential assessment over Morocco`s Marrakesh - Safi region in 2021-2050 based on the RCM`s forecasts as part of the CORDEX-Africa project. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 34-41. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Gerasymov, O. I. and Andrianova, I. S. and Spivak, A. Ya. and Sidletska, L. M. and Kuryatnikov, V. V. and Kilian, A. M. (2021) Tightening (Compaction) of Bi-Component Micromechanical (Granular) System [Ущільнення (компактизація) впакування у бі-компонентній мікромеханічній (гранульованій) суміші]. Science and Innovation, 17 (4). pp. 79-88. ISSN 2409-9066

Gerasymov, O. I. and Kuryatnikov, V. V. and Spivak, A. Ya. and Sidletska, L. M. and Kilian, A. M. (2021) Dry granular mixtures for optimization of radiactive screening technologies : congress proceedings. In: VІІІ-ий Міжнародний з’їзд екологів (Екологія/Ecology– 2021), 22-24 вересня 2021 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Gerasymov, O. I. and Kuryatnikov, V. V. and Spivak, A. Ya. and Sidletska, L. M. and Kilian, A. M. (2021) Electrophoretic Effects for Environmental Safety Technologies: Evacuation of Micro-Particle Conglomerations from the Surfaces. E3S Web of Conferences, 319. 01076. ISSN 2267-1242

Gerasymov, O. I. and Kuryatnikov, V. V. and Spivak, A. Ya. and Sidletska, L. M. and Kilian, A. M. and Bondarenko, V. K. (2021) Non-destructive wave-monitoring of low-dimensional systems with impurities : congress proceedings. In: VІІІ-ий Міжнародний з’їзд екологів (Екологія/Ecology– 2021), 22-24 вересня 2021 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Gerasymov, O. I. and Sidletska, L. M. (2021) Wave diagnostics of inhomogeneous inclusions in low-dimensional quasi-periodic structures. In: XII Conference of Young Scientists ”Problems of Theoretical Physics”, December 21-22, Kyiv, Ukraine.

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. and Andrianova, I. S. and Sidletska, L. M. and Kuryatnikov, V. V. and Kilian, A. M. (2021) Micro-mechanical (granular) mixtures for environmental safety technologies. E3S Web of Conferences, 234. 00075. ISSN 2267-1242

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. and Kuryatnikov, V. V. and Sidletska, L. M. and Kilian, A. M. (2021) Electrophoretic Effects for Environmental Safety Technologies: Evacuation of Micro-Particle Conglomerations from the Surfaces : congress proceedings. In: VІІІ-ий Міжнародний з’їзд екологів (Екологія/Ecology– 2021), 22-24 вересня 2021 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Glushkov, O. V. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Molecular Optics and Spectroscopy”, Part 7 (Training of PhD students of the specialty: 104 –“Physics and astronomy”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Glushkov, O. V. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Molecular Optics and Spectroscopy”, Part 8 (Training of PhD students of the specialty: 104 –“Physics and astronomy”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Glushkov, O. V. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Quantum Geometry and Dynamics of Resonances”, Part 7. (Training of PhD students of the specialty: 113 – “Applied mathematics” and others). [Teaching Resource] (Unpublished)

Glushkov, O. V. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Quantum Geometry and Dynamics of Resonances”, Part 8. (Training of PhD students of the specialty: 113 – “Applied mathematics” and others). [Teaching Resource] (Unpublished)

Glushkov, O. V. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Quantum Optics and Laser Physics”, Part 3. (Training of PhD students of the specialty: 104 –“Physics and astronomy”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Glushkov, O. V. and Khetselius, O. Yu. and Svinarenko, A. A. and Buyadzhi, V. V. and Ignatenko, A. V. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “MATHEMATICAL AND PHYSICAL MODELS OF QUANTUM AND NEURAL NETWORKS”, Part 1. (Training of PhD students of the specialty: 113 – “Applied mathematics” and others). [Teaching Resource] (Unpublished)

Glushkov, O. V. and Khetselius, O. Yu. and Svinarenko, A. A. and Buyadzhi, V. V. and Ignatenko, A. V. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “MATHEMATICAL AND PHYSICAL MODELS OF QUANTUM AND NEURAL NETWORKS”, Part 3. (Training of PhD students of the specialty: 113 – “Applied mathematics” and others). [Teaching Resource] (Unpublished)

Glushkov, O. V. and Khetselius, O. Yu. and Svinarenko, A. A. and Ignatenko, A. V. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “MATHEMATICAL AND PHYSICAL MODELS OF QUANTUM AND NEURAL NETWORKS”, Part 2. (Training of PhD students of the specialty: 113 – “Applied mathematics” and others). [Teaching Resource]

Glushkov, O. V. and Khetselius, O.Y. and Svinarenko, A.A. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Quantum Optics and Laser Physics”, Part 4. (Training of PhD students of the specialty: 104 –“Physics and astronomy”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Goptsiy, Maryna and Ovcharuk, Valeriya and Prokofiev, Oleg (2021) Adaptation measures to climate change in water resources management. In: International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education', 22-24 вересня 2021 року, Odesa : Odessa State Environmental University.

Grabko, N. and Vovkodav, G. and Krutiy, A.-V. (2021) Assessment of the composition of some personal hygiene (on the example of shampoos) regarding the negative effect on the human body. Збалансоване природокористування, 2. pp. 72-79.

Hryb, O. and Loboda, N. and Yarov, Ya. and Hrashchenkova, T. and Hryb, О. (2021) Assessment of the filling regime and variability of morphometric characteristics of ponds and reservoirs of small rivers of the steppe zone of Ukraine using data from remote sensing of the Earth (on the example of the Velykyi Kuyalnyk River) : conference abstracts. In: International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2021», October 4-6, 2021, Institute of Geodesy in Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine).

Khetselius, O. Yu. (2021) Methodical instructions for practical work of PhD students, tests performance and distance learning in the discipline «Fractal geometry and a chaos theory», Part 4. [Teaching Resource]

Khetselius, O. Yu. (2021) Methodical instructions for practical work of PhD students, tests performance and distance learning in the discipline «Fractal geometry and a chaos theory», Part 5. [Teaching Resource] (Unpublished)

Khetselius, O. Yu. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Computational Methods of dynamics of classical and quantum systems. Part 7”. (Training of PhD students of the specialty: 113 – “Applied mathematics” and others). [Teaching Resource] (Unpublished)

Khetselius, O. Yu. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Computational Methods of dynamics of classical and quantum systems. Part 8”. (Training of PhD students of the specialty: 113 – “Applied mathematics” and others). [Teaching Resource] (Unpublished)

Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Sofronkov, A. N. and Stepanenko, S. N. and Svinarenko, A. A. (2021) New energy, angle momentum and entropy balance approach to modelling climate and macroturbulent atmospheric dynamics, heat and mass transfer at macroscale. III. Low-frequency approximation and singularities in fields of meteoelements. Фізика аеродисперсних систем, 59. pp. 127-140. ISSN 0367-1631

Khokhlov, V. and Serga, E. and Nedostrelova, L. (2021) Using Ensemble of Regional Climate Models for Assessment of Future Climate in North-Western Coast of Black Sea. In: International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education', 22-24 September 2021, Odesa, Ukraine.

Kichuk, Natalia and Kichuk, Ivan and Ovcharuk, Valeriya and Lutai, Dmytro and Kushchenko, Liliia (2021) Hydrochemical regime and water quality of the Danubian lake Katlabukh. In: XXIX Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, 6-8 вересня 2021р., Брно, Чехія.

Kouzmova, Kalinka and lina, A. A. and Polevoy, A. N. (2021) Features of the temperature regime effect on the duration of the crops vegetation period in southern Ukraine. AGRICULTURAL SCIENCES, 13 (31). pp. 4-9.

Kozlovtseva, Valentyna and Demianchuk, Maryna and Koval, Viktor and Hordopolov, Volodymyr and Atstaja, Dzintra (2021) Ensuring sustainable development of enterprises in the conditions of digital transformations. In: Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021), May 19-21, 2021, Kryvyi Rih, Ukraine.

Kushchenko, Liliia and Ovcharuk, Valeriya (2021) Environmental runoff as indicators of social resilience of South of Ukraine to global climate change. In: Socio-ecological resilience across Eurasia innovation for sustainability transition, 5-7 жовтня 2021р., Тарту, Естонія.

Loboda, N. S. and Daus, M. E. (2021) Development of a method of assessment of ecological risk of surface water pollution by nitrogen compounds. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (10(113). pp. 15-25. ISSN 1729-3774

Loboda, N. S. and Tuchkovenko, Yu.S. and Kozlov, M. O. and Katynska, I. V. (2021) Assessment of River Water Inflow into the Sasyk Estuary-Reservoir According to RCP4.5 and RCP8.5 Climate Change Scenarios for 2021-2050. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30 (2). pp. 315-325. ISSN 2617-2909 (print) ISSN 2617-2119 (online)

Loyeva, I and Rabeea Bazar, S and Burhaz, O and Vladymyrova, O (2021) Methods of comprehensive statistical analysis of agglomeration atmospheric air pollution. Environmental Problems, 6 (3). pp. 130-134. ISSN 2522-4417

Lyashenko, G. V. and Zhygailo, L. O. and Vlasov, V. V. and Mulyukina, N. A. and Kovalova, L. A. and Melnyk, E. B. and Bulaieva, Iu. Iu. (2021) Modelling of the formation of grapevine yield in Ukraine under climate change scenarios A1B and A2 until 2050 (on example of grapevine varieties Zagrey and Rubin tairovskyi). Ukrainian Journal of Ecology (11(8)). pp. 62-66.

Mahura, Alexander and Ovcharuk, Valeriya and Kryvomaz, Tetyana and Lappalainen, Hanna and Lauri, Katja and Khomenko, Inna and Shabliy, Oleg and Kabin, Veljo and Frankowicz, Marek and Rashkevych, Yurii and Riuttanen, Laura and Tyuryakov, Svyatoslav and Bashmakova, Irina (2021) Online approaches for climate-oriented education. In: International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education, 22-24 вересня 2021 року, Odesa : Odessa State Environmental University.

Martyniuk, Maksym and Hrechko, Alina and Lenevych, Oksana (2021) Sewage treatment plants in small towns of Ukraine. In: INTENSE Open Science Conference Socio-ecological resilience across Eurasia innovation for sustainability transition, 5-6 жовтня 2021р., Тарту, Естонія.

Martyniuk, Maksym and Ovcharuk, Valeriya (2021) The modern method for calculating the maximum river runoff on the Vistula River Basin within Ukraine. In: ІOSC Socio-ecological resilience across Eurasia innovation for sustainability transition, 5-6 жовтня 2021р., Тарту, Естонія.

Mescheryakov, V. and Mescheryakov, D. and Gnatovskaya, A. and Kondratyuk, D. and Salabash, A. (2021) Non-digital information processing in biotechnical systems with biofeedback. In: II Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології», 13-19 вересня 2021, Одеса, Україна.

Nedostrelova, Larysa (2021) Dynamics of snow cover in the Kirovohrad region at the end of the XX and the beginning of the XXI centuries. Journal of Geology, Geography and Geoecology (30(1)). pp. 133-144. ISSN 2617-2909

Nezhlukchenko, N. and Polevoi, A. and Nezhlukchenko, T. (2021) Modeling the Growth of Lambs in the Early Stages of Postembryonic Development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol.69 (3). pp. 311-318.

Ovcharuk, Valeriya (2021) Probabilistic-Stochastic Modeling of the Spring Flood Maximum Runoff as a Part of the Climate Service in the Water Management of Ukraine. In: I 73 International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education': Conference Proceedings. Odesa, 22-24 вересня 2021 року, Odessa State Environmental University.

Ovcharuk, Valeriya and Goptciy, Maryna (2021) Study of trends in the time series of flood runoff in the Tisza Basin Rivers within Ukraine. In: XXIX Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, 6-8 вересня 2021 р., Брно, Чехія.

Ovcharuk, Valeriya and Shakirzanova, Zhannetta and Gopchenko, Eugeny (2021) Actual socio-economic problems with water resource management of Black Sea estuaries on climate change condition. In: IOSC Socio-ecological resilience across Eurasia innovation for sustainability transition, 5-6 жовтня 2021р., Тарту, Естонія.

Ozymko, R. and Semerhei-Chumachenko, A. and Manivchuk, V. (2021) Spatiotemporal distribution of heavy and extreme snowfalls in the Transcarpathian region. Időjárás - Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service (OMSZ), 125 (3). pp. 477-490. ISSN 2677-187X

Pavlenko, Olena and Kucher, Lesia and Holovina, Olesya and Kniaz, Sviatoslav and Shayda, Oksana and Franiv, Ihor and Dzvonyk, Vasyl (2021) Development of Entrepreneurial Initiatives in Agricultural Business: A Methodological Approach. EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 10 (2). pp. 321-325. ISSN 2239-5938

Pavlenko, Olena and Kucher, Lesia and Kniaz, Sviatoslav and Yavorska, Nadiya and Dzvonyk, Vasyl and Rozmaryna, Albina and Yuzva, Irina (2021) State and Prospects of Ukraine's Implementation of HACCP to Implement EU Directives on Food Safety. EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 10 (3). pp. 316-331. ISSN 2239-5938

Pavlenko, Olena and Rubel, Oleg and Sabadash, Viktor and Shivarov, Alexandar and Kaled A Asalam, Moftah Adrwi (2021) A dynamic approach to the study of institutions in a green economy: macroeconomics, regions and industries. International Journal of Global Environmental, 19 (1/2/3). pp. 243-264. ISSN 1741-5136

Perelygin, B. and Tkach, T. and Gnatovskaya, A. (2021) Preparing data and determining parameters for a feedforward neural network used for short-term air temperature forecasting. In: II Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології», 13-19 вересня 2021, Одеса, Україна.

Petukhin, D. and Velykodniy, S. and Kozlovskaya, V. (2021) Modeling the space of possible states of the lesson schedule in higher education institutions. In: II Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології», 13-19 вересня 2021, Одеса, Україна.

Pianova, I. Yu. and Shotova-Nikolenko, Anna (2021) The Formation of Communicative Competence in the Process of Learning English Language. In: ХХVI Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 22 квітня 2021, Одеса.

Polevoy, A. N. and Bozko, L. E. and Barsukova, E. A. (2021) The Impact of Climate Change on the Conditions of Growing Vegetable Crops in the Steppe Zone of Ukraine. In: International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education', 22-24 September 2021, Odesa, Ukraine.

Polevoy, A.N. and Bozko, L.E. and Barsukova, L.A. (2021) The Impact of Climate Change on the Conditions of Growing Vegetable Crops in the Steppe Zone of Ukraine. In: Conference Proceedings., 22-24 September 2021, Odesa : Odessa State Environmental University.

Polovyi, А. М. and Ilina, А. О. (2021) The influence of climate change on the humidification regime of the Steppe zone of Ukraine. In: Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors. Riga, Latvia :“Baltija Publishing”, Lublin, Poland, pp. 75-90.

Prokofiev, O. and Sierha, E. and Nedostrelova, L. and El Hadri, Y. (2021) Competence Approach in Training Climatology Specialists. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Prokofiev, Oleg and Goptsiy, Maryna (2021) Dynamics of the Temperature Regime of the Antarctic Peninsula. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Україна, Одеса.

Serbov, M. and Hryb, O. and Ivanova, L. and Yarov, Ya. and Hryb, K. (2021) Methodical aspects and results of the assessment of the ecological risk of pollution of soils of the Ukrainian Danube region. In: XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 17–19 November 2021, Kyiv, Ukraine.

Shakirzanova, Zh. R. and Romanova, Ye.O. and Medvedieva, Iu.S. (2021) Scientifically substantiated recommendations of water management of Katlabukh Lake under current and future climate change. In: I 73 International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education': Conference Proceedings., 22-24 вересня 2021 року, Odessa State Environmental University.

Shakirzanova, Zhannetta and Dokus, Angelina (2021) Development of tools for forecasting of maximum spring runoff to the Black Sea estuaries required for decision-making. In: IOSC Socio-ecological resilience across Eurasia innovation for sustainability transition, 5-6 жовтня 2021р., Тарту, Естонія.

Shakirzanova, Zhannetta and Ovcharuk, Valeriya (2021) Long-term tendencies and annual distribution of water regime, suspended sediments and mineralization of the Low Danube within the Ukrainian part. In: XXIX Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, 6-8 вересня 2021р., Брно, Чехія.

Shekk, P. V. and Burhaz, М. І. and Matviienko, Т. І. (2021) Current problems and prospects of molluscs fishing in the northwestern part of the Black Sea. In: International scientific and practical conference "Ideas and innovations in natural sciences", 12-13 March 2021, Lublin, the Republic of Poland.

Shevchenko, Tetiana and Vavrek, Roman and Danko, Yuriy and Gubanova, Olena and Chovancová, Jana and Mykhailova, Liubov (2021) Clarifying a Circularity Phenomenon in a Circular Economy under the Notion of Potential.(Scopus, Web of Science). Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development (Journal of The European Academy of Science and Arts, Salzburg, Austria), Vol.16 (No 1). pp. 79-89.

Shotova-Nikolenko, Anna (2021) Semantization of Proper Names in a Literary work. In: International Scientific and Practical Conference. Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies: theoretical and practical aspects, 26–27 Feb 2021, Venice, Italy.

Shotova-Nikolenko, Anna and Ivanchenko, A. V. (2021) Vaccination: Medical and Social Measures implemented by the State. Georgian Medical News (GMN is indexed in MEDLINE, SCOPUS, PubMed) (No 4). pp. 176-180.

Soborova, O. and Kudelina, O. (2021) Assessment of a state of the Оdessa bay marine environment by hydrological–hydrochemical and hydrobiological indicators. In: III Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 25–27 жовтня 2021 року, Київ. Україна.

Soborova, O. M. and Bezyk, К. І. and Kudelina, O. Y. (2021) Water quality of the fish-breading ponds. In: International scientific and practical conference "Ideas and innovations in natural sciences", 12-13 March 2021, Lublin, the Republic of Poland.

Soborova, O. M. and Bezyk, К. І. and Kudelina, O. Y. (2021) Weter quality of the fish-breading ponds. In: International scientific and practical conference "Ideas and innovations in natural sciences", 12-13 March 2021, Lublin, the Republic of Poland.

Soborova, O. M. and Burhaz, М. І. and Kudelina, O. Y. (2021) Shellfish fishing in the northwestern part of the black sea. In: XIV Міжнародна іхтіологічна конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 23-25 вересня 2021 р., Харків, Україна.

Soborova, O. M. and Kudelina, O. Y. (2021) Eutrophication of the waters of Odessa Bay. In: "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки та освіти" : Матеріали науково-практичної конференції, 25-26 червня 2021 р., Київ.

Soborova, O. M. and Kudelina, O. Y. (2021) Methods of biodiversity assessment of the Black Sea marine environment. In: Academician Leo Berg – 145: Collection of Scientific Articles, 2021, Bendery.

Soborova, O. M. and Kudelina, O. Yu. (2021) Modern development of the fish food market. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 21–22 жовтня 2021 року, м. Херсон.

Svinarenko, A. A. and Glushkov, O. V. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Computational Methods of optics and dynamics of quantum and laser systems. Part 4”. (Training of PhD students of the specialty: 104 –“Physics and astronomy”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Svinarenko, A. A. and Khetselius, O. Yu. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Computational Methods of optics and dynamics of quantum and laser systems. Part 3”. (Training of PhD students of the specialty: 104 –“Physics and astronomy”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Svinarenko, A.A. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Atomic Optics and Spectroscopy”, Part 7 (Training of PhD students of the specialty: 104 –“Physics and astronomy”). [Teaching Resource]

Svinarenko, A.A. (2021) Methodical instructions for practical work, test performance, distance learning of PhD students in the discipline “Atomic Optics and Spectroscopy”, Part 8 (Training of PhD students of the specialty: 104 –“Physics and astronomy”). [Teaching Resource]

Trypolska, G. and Kryvda, O. and Kurbatova, T. and Andrushchenko, O. and Suleymanov, C. and Brydun, Y. (2021) Impact of New Renewable Electricity Generating Capacities on Employment in Ukraine in 2021-2030.General Energy (Scopus). International Journal of Energy Economics and Policy (IJEEP) (11(6)). pp. 98-105. ISSN 2146-4553

Tuchkovenko, Yu. S. and Khokhlov, V. N. and Loboda, N. S. (2021) Assessment of Climate Change Impact on Parameters of Freshwater Balance in Lagoons of North-Western Black Sea Coast. In: International Conference on Climate Services, September 22-24, 2021, Odesa, Ukraine.

Tuchkovenko, Yurii and Kushnir, D. (2021) Using the Modern Modelling Complex for Operational Forecasting Of Oceanographic Conditions In The Ukrainian Part Of The Sea Of Azov – The Black Sea Basin. In: International Scientific and Practical Conference «Intellectual Systems and Information Technologies»: Conference Proceedings, 13-19 September 2021, Odessa State Environmental University. Odesa.

Velykodniy, S. and Burlachenko, Zh. and Zaitseva-Velykodna, S. (2021) Modelling the behavioural component of the emergent parallel processes of working with graph databases using Petri net-tools. International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems., 36 (6). pp. 498-515. ISSN https://www.tandfonline.com/loi/gpaa20

Yuskovets, Mariia and Goptsiy, Maryna and Kushchenko, Liliia (2021) Features of the vegetation cover of forest ecosystems of Yaremche (Carpathian National Nature Park). In: IOSC Socio-ecological resilience across Eurasia innovation for sustainability transition, 5-6 жовтня 2021р., Тарту, Естонія.

Zhuk, D. O. and Agayar, E. V. (2021) Repeatability Of Squalls In The North-Western Black Sea Region. In: V Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 1-2 липня 2021 р., Одеса.

Єфремова, І. В. (2021) Біокліматична складова природно-рекреаційного потенціалу Миколаївської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ібрагімов, А. (2021) Фінансовий менеджмент туристичної компанії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Іваничко, Т. В. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Мінімальний стік зимової межені в басейні р.Прип’ять в межах України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Іванова, Л. М. (2021) Оцінка екологічних ризиків та загроз від антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2021) На вимоги щодо питань евакуації, зв'язку та оповіщення працівників і студентів ОДЕКУ при надзвичайних ситуаціях: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Іванова, Я. С. (2021) Зміни поля опадів у Херсонській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Іванова, Я. С. (2021) Процеси опадоутворення на Херсонщині у 2018-2020 рр.: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Іванченко, А. В. (2021) Колористична складова образотворчого ряду в екфрасисному комплексі художнього тексту: особливості зображення. In: Development of modern science in the conditions of the latest paradigm of functioning of society and the state, 6-7 грудня 2021, Бухарест.

Іванченко, А. В. (2021) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІII курсу денної форми навчання. Напрям підготовки - комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса.

Іванченко, А. В. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Поняття екфрасису в художньому тексті: проблематика вивчення. In: Міжнародна наукова конференція “Глобалізація наукових знань: теоретичні та практичні дослідження”, 17-18 грудня 2021 р, Рига, Латвія.

Іванченко, А. В. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для бакалаврів IІ курсу (3 та 4 семестри). [Teaching Resource]

Іванченко, А. В. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Англійська мова фахового спрямування" для спеціальності 242 " Туризм" для бакалаврів IІ курсу (3 та 4 семестри). [Teaching Resource]

Іванченко, А. В. and Шотова-Ніколенко, Г. В. and Попович, І. І. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ЕКФРАСИСНОГО КОМПЛЕКСУ В ХУДОЖНЬОМУ ТА В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ. In: Міжнародна наукова конференція “The issues of modern philology and creative methods of teaching a foreign language in the European education system", 28–29 грудня 2021 р, м. Венеція, Італійська Республіка.

Іванченко, Ю. Ю. (2021) Розробка проекту захищеної комп’ютерної мережі організації. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Іванчікова, І. О. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2021) Сильні та надзвичайні опади на станції Красноград, Харківська область. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Іосифов, О. В. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Річний стік та його характеристики в басейні р. Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ісакова, Р. (2021) Діагностика фінансового стану підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ісгандаров, Т. Ф. (2021) Управління дохідністю підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ісмаілов, Е. А. (2021) Формування та розвиток організаційної структури на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абдуллаєв, З. М. (2021) Аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища виробництва. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Агайар, Е. В. (2021) Навчальний посібник "Спеціалізовані прогнози небезпечних явищ погоди". Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 78-966-186-178-6

Агайар, Е. В. (2021) Сучасні підходи до спеціалізованих прогнозів погоди. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Агайар, Е. В. and Міщенко, Н. М. and Нажмудінова, О. М. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2021) Проблематика підготовки фахівців з метеорологічних прогнозів. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Аджамов, Р. А. (2021) Рекреаційний потенціал національних природних парків Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Азізлі, Т. З. (2021) Проблеми та перспективи розвитку сучасного підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Азізов, Р. Т. огли (2021) Агроекологічні умови формування продуктивності кукурудзи на території Житомирського Полісся. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алдостов, А. А. (2021) Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алхасли, С. М. (2021) Державне регулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери Азербайджану. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Аль-Аас, В. М. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра: "Стан і розвиток аматорського риболовства в Україні та світі". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Алєкберов, В. (2021) Механізм забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алєксєєв, А. К. (2021) Розробка мобільного додатку для взаємодії приватних сільхозгосподарств із замовниками. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Аліфлі, Е. М. (2021) Інформаційна система обліку науково-дослідницької роботи студентів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Алієв, В. Х. (2021) Оцінка організації кадрової роботи на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алієв, Д. Р. огли (2021) Біокліматичні умови в районі м. Баку (Азербайджан) в теплий період року. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Алієва, Лейла Тапдиг кизи (2021) Регіональні аспекти вирішення проблем безробіття. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Аманов, Т. Д. (2021) Перспектива розвитку менеджменту персоналу в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Амірасланова, Г. А. (2021) Удосконалення системи управління малих підприємств в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Андрушко, М. А. (2021) Шляхи підвищення конкурентоспроможності екологічної продукції в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Андрущенко, О. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Основи туроперейтингу". Спеціальність 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, О. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Організація туристичної діяльності".Спеціальність 242 "Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, О. С. and Романюк, О. Р. (2021) Туристичний потенціал сонячної Бессарабії. In: XIII International scientific and practical conference "Perspectives of development of science and practice ", december 14-17,2021, Prague, Czech Republic.

Андрєєва, Н. М. and Андрущенко, О. С. and Бунякова, Ю. Я. and Губанова, О. Р. and Шуптар-Пориваєва, Н. Й. and Арестов, С. В. and Попова, М. О. and Шурда, К. Е. (2021) Міжнародна наукова інтернет-конференція. In: «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців»: матеріали конференції., 29 червня 2021, м.Одеса, ОДЕКУ.

Андріанова, І. С. and Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Концептуальні питання освітньо-професійної підготовки фахівців з спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища». Фізика аеродисперсних систем (59). pp. 184-193. ISSN 0367-1631

Аргіров, Д. Г. (2021) Розробка методики оцінки фонових значень показників якості вод при розрахунках гранично допустимих скидів (на прикладі р. Дунай). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Арестов, C. В. and Бєлозерова, А. В. and Кіров, Д. В. and Сівак, А. А. and Щербак, Н. В. and Яценко, К. С. (2021) Сценарії та середньостроковий прогноз стабілізації фінансово-економічної системи. In: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, 20 березня 2021, м. Київ.

Арестов, С. В. (2021) Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичні сфері: конспект лекцій. ОДЕКУ, м.Одеса. ISBN 978-966-186-188-5 (Unpublished)

Арестов, С. В. (2021) Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі: конспект лекцій. ОДЕКУ, м.Одеса. ISBN 978-966-186-187-8

Арестов, С. В. and Бєлозерова, А. В. and Саковський, Д. С. and Сівак, А. А. (2021) Економіка, менеджмент та аудит: сучасні напрями розвитку. In: Міжнародна науково-практична конференція. ГО «Львівська економічна фундація», 30 квітня 2021, м.Львів.

Арестов, С. В. and Щербак, Н. В. (2021) Романтичний туризм. In: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний і соціальний розвиток регіонів та держави», 27 березня 2021, м. Дніпро.

Артвіх, Ю. О. (2021) Оцінка якості джерел централізованого водопостачання на прикладі річки Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ахмедлі, Д. (2021) Вдосконалення системи управління витратами на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бабаджанов, М. (2021) Міжнародна правова охорона навколишнього середовища як шлях вирішення глобальних екологічних проблем. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бавер, О. С. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Вплив біотичних та абіотичних чинників на видове різноманіття іхтіофауни Азово-Чорноморського басейну". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бадюл, О. В. (2021) Використання комплексу «ГаммаЛаб» у освітньому процесі в галузі технологій захисту навколишнього середовища. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Балакішієв, Б.В. (2021) Позиковий капітал підприємства як джерело фінансування. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Балан, Г. К. and Гращенкова, Т. В. (2021) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : Методичні вказівки до практичних занять на тему "Сила тяжіння та її розподіл на земній кулі". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Катинська, І. В. (2021) Геологія з основами геоморфології : Силлабус навчальної дисципліни, спеціальність 101 Екологія, РВО молодший бакалавр (денна, заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Одеський державний екологічний університет (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104650 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Оцінка впливу змін клімату на поновлювальні та невичерпні природні ресурси України» (остаточний) Частина 1,Частина 2». 18.05.2021 р..

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Збалансоване природокористування та поводження з відходами в галузі" для магістрів 2-го року навчання спеціальності 103 "Науки про Землю", денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Бахрамли, Р. Р. (2021) Підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бахішов, Я. (2021) Розробка мобільного застосунку «Помічник студента». UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Башенко, В. Г. (2021) Вдосконалення ефективності надання послуг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Баєва, В. М. (2021) Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова) : методичні вказівки до практичних занять для магістрів І року навчання денної форми навчання. Спеціальність: «Метеорологія». ОДЕКУ, Одеса.

Безик, К. І. (2021) Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Методика дослідної справи у рибництві». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-170-0

Безик, К. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Рибальство " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Безик, К. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Біологічні основи рибного господарства " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Безик, К. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Основи рибоохорони " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Безик, К. І. and Лічна, А. І. (2021) Закономірності формування іхтіофауни лиманів північно–західного Причорномор’я в умовах їх антропогенної трансформації. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 21–22 жовтня 2021 року, м.Херсон.

Безик, К. І. and Лічна, А. І. (2021) The current state of fisheries and extraction of living aquatic resources in the Nykolayiv region. In: III Міжнародна науково‐практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 21–22 жовтня 2021 року, Київ. Україна.

Безніцька, Н. В. (2021) Радіаційний контроль харчової продукції в різних агрегатних станах : Кваліфікаційна робота магістра. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бекмурадов, Ільхам (2021) Природні території Одеської області як складові екологічної мережі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Оцінка рекреаційного навантаження на територію Карпатського біосферного заповідника. In: ІХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25–26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Екологічні проблеми Ужанського національного природного парку. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Вплив екотуристичної діяльності на територію Карпатського біосферного заповідника. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Екологічні проблеми району Національного природного парку "Синевир". In: VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки», 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Перспективи розвитку рекреаційно - туристичної діяльності Закарпаття. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Берлінський, М. А. and Бурлуцька, М. Е. and Ель Хадрі, Ю. (2021) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "Гідрологія суші та океану"для рівня вищої освіти "молодший бакалавр" спеціальність 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Берлінський, М. А. and П'ятакова, В.Ф. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Екологічні аспекти регіональної океанографії" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Берлінський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічні аспекти регіональної океанографії". Спеціальність "103 Науки про Землю". Для студентів 4 року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Берлінський, М. А. and наук., керів. (2021) Мінливість океанологічних умов імпактних зон північно-західній частині Чорного моря під впливом кліматичних і антропогенних чинників (остаточний) № ДР 0117U007697. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 101 "Екологія" для бакалаврів IІ курсу (3 та 4 семестри). [Teaching Resource]

Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми" Екологія та охорона довкілля" для молодших бакалаврів ІІ курсу (3 та 4 семестри). [Teaching Resource]

Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів заочної форми 4 року навчання. [Teaching Resource]

Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для бакалаврів 3 курсу (5 та 6 семестри). [Teaching Resource]

Бешляга, О. В. (2021) Вплив окремих полютантів повітряного басейну на стан здоров’я населення м. Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Блага, А. О. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Методика просторового прогнозування меженного стоку річок в басейні р. Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Богданова, Д. О. (2021) Дослідження метеорологічного режиму різних кліматичних зон Антарктиди: кваліфікаційна робота магістра. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Богословцев, Є. В. and Арестов, С. В. (2021) Енергозбереження та енергозберегаючі технології в туристичній галузі. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегічні орієнтири розвитку економіки країни та регіонів", 25 вересня 2021 року, Львів, Україна.

Богословцев, Є. В. and Арестов, С. В. (2021) Ресурсозбереження як економіко-екологічний чинник та ресурсозберегаючі технології, вплив на туристичну галузь. In: Науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених "Ефективне управління економікою на світовому, державному та регіональному рівні", 9 жовтня 2021 року, Київ, Україна.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Агрометеорологічні прогнози за темою "Розрахунок якості зерна": методичні вказівки до практичних занять для студентів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Агрометеорологічні прогнози на тему: «Прогноз запасів продуктивної вологи та вологозабезпеченості сільськогосподарських культур»: методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів _IV_ року навчання денної та заочної форм за спеціальністю 103 «Науки про Землю», РВО-бакалавр. [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Черновалюк, Р. Г. (2021) Дослідження динаміки урожайності сочевиці в Тернопільській області. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності", 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Божко, Л. Ю. and Трач, Ю. В. (2021) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння льону олійного в Поліссі. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 20 травня 2021, Умань, Україна.

Бойченко, А. О. (2021) Вплив якості питної води на здоров’я людини. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бойченко, Н. О. and Кур'янова, С. О. (2021) Якість води після знезараження – переваги і недоліки. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Бондар, О. Г. and Данілова, Н. В. (2021) Різноманітність культурних рослин. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бондаренко, В. К. (2021) Недеструктивні методи діагностики шкідливих компонентів (домішок) в екологічних системах (теоретичні моделі). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Боровська, Г. О. (2021) Силлабус дисципліни "Регіональна синоптика" для заочної форми навчання за ОКР магістр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бородовська, Ю. О. (2021) Динаміка зміни стану і якості повітряного басейну міста Херсон. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бренінг, М. С. and Данілова, Н. В. (2021) Небезпечні агрометеорологічні явища та їх вплив на сільськогосподарські культури. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бруштеля, Р. М. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: ": Результати товарного вирощування риби в нагульних ставах Херсонрибгоспу". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Політологія та основи соціології» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності" для аспірантів 1 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Рівень вищої освіти «Доктор філософії». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів заочної форми навчання спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Сучасні підходи до викладання у вищій школі" для аспірантів 2 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Рівень вищої освіти «Доктор філософії». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. and Сіленко, А. О. and Троян, А. О. and Глушкова, Н. М. and Мирошниченко, М. І. and Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. and Кантаржи, Н. І. and Нєвєйкіна, Г. І. and Кушніренко, І. Ю. (2021) Тенденції розвитку соціально-політичних та культурно-освітніх процесів у контексті реформування сучасного українського суспільства. Звіт про НДР (заключний). ДР № 0117U000853. [["eprint_typename_ndr" not defined]]

Бубнов, І. В. and наук., керів. (2021) Тенденції розвитку соціально-політичних та культурно-освітніх процесів у контексті реформування сучасного українського суспільства (заключний) № ДР 0117U000853. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Бубнов, И. В. and Силенко, А. А. (2021) Перспективы социального государства в контексте экономических реформ в странах Центральной и Восточной Европы. In: Abstracts of XIII International Scientific Conference "Perspectives of development of science and practice", December 14-17, 2021, Prague, Czech Republic.

Бубнов, И. В. and Силенко, А. А. (2021) Социальные достижения и риски цифровой экономики. In: Abstracts of XII International Scientific Conference «Topical Tendencies of Science and Practice», December 7-10, 2021, Edmonton, Canada.

Будилін, М. С. (2021) Розробка алгоритмів пошукової оптимізації для інтернет-ресурсів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Букін, Є. Ю. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Екологічні основи ефективного розвитку рибного господарства (на прикладі території Пониззя Дніпра)". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бунякова, Ю. Я. (2021) Основні чинники впливу на динамічний розвиток сфери туризму. Електронний науково-практичний журнал: Інфраструктура ринку, Вип 56. pp. 116-119. ISSN 2519-2868 (Online)

Бунякова, Ю. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент». Спеціальність 101 «Екологія», Освітня програма «Екологічна безпека».Магістри. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічний менеджмент" для магістрів 2 року навчання спеціальність 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бургаз, М. І. (2021) Склад і особливості формування іхтіофауни Шаболатського лиману. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 21–22 жовтня 2021 року, м.Херсон.

Бургаз, М. І. (2021) Рибне господарство та ринок рибної продукції країн Центральної та Східної Європи. In: III Міжнародна науково‐практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 25–27 жовтня 2021 року, Київ. Україна.

Бургаз, М. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни : "Акліматизація гідробіонтів" для студентів денної форми навчання, освітня програма «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Oхорона гідробіоресурсів " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. (2021) Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Розведення і селекція риб». Одеський державний екологічний університет, Одеса,Україна. ISBN 978-966-186-172-4

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. (2021) Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять навчального курсу «Зоологія (безхребетних та хордових)». Одеський державний екологічний університет, Одеса,Україна. ISBN 978-966-186-177-9

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Іхтіопатологія (санітарія риб) " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2021) Рибогосподарське використання Хаджибейського лиману. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 21–22 жовтня 2021 року, м.Херсон.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2021) The current state of fisheries and extraction of living aquatic resources in the Kherson region. In: III Міжнародна науково‐практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 25–27 жовтня 2021 року, Київ. Україна.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. and Соборова, О. М. and Сидорак, Р. В. and Безик, К. І. and Лічна, А. І. (2021) Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP “BUG GARD”. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 23 (94). pp. 106-110. ISSN 2707‐5834

Бургаз, М. І. and Шекк, П. В. and Лічна, А. І. (2021) Екологічні проблеми Тилігульского лиману. In: International scientific and practical conference Calenges,threats and developments in biologi, agrikulture, ekology, geographi, geology and chemistry, 2-3 Juli 2021, Lublin, the Republic of Poland.

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Аналіз екологічної інформації" для студентів рівня магістерської підготовки, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Аналіз екологічної інформації" для студентів рівня магістерської підготовки, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Методи оцінки забруднення природних ресурсів " для студентів бакалаврів, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Методи оцінки забруднення природних ресурсів " для студентів бакалаврів, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Міжнародна екологічна діяльність" для студентів бакалаврів, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. and Самойленко, В. О. (2021) Щодо питань здійснення державного екологічного моніторингу атмосферного повітря міста Одеса. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Бурик, І. О. (2021) Розробка комп’ютерної 3D-гри на базі рушія Unity. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бурлуцька, М. Е. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Гідрологія (суші та океану)", частина "Гідрологія суші" для рівня вищої освіти молодший бакалавр спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурлуцька, М. Е. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологія (суші та океану), розділ "Гідрологія суші" для бакалаврів заочної форми навчання 3 рік підготовки спеціальність "101 Екологія". [Teaching Resource]

Одеський державний екологічний університет (2021) Авторське свідоцтво на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України. Регіональні обґрунтування та узагальнення розрахункових параметрів методів гідрологічного та гідрохімічного режимів річок і водойм окремих регіонів України (проміжний)». 112649.

Бурлуцька, М. Е. and Гопцій, М. В. and Докус, А. О. and Кічук, Н. С. and Кущенко, Л. В. and Мирза, К. Л. and Овчарук, В. А. and Погорелова, М. П. and Терзі, Л. Г. and Тимко, О. С. and Трушкова, О. Б. and Шакірзанова, Ж. Р. (2021) Звіт про науково-дослідну роботу «Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України. РЕГІОНАЛЬНІ ОБГРУНТУВАННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДІВ ГІДРОЛОГІЧНОГО ТА ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ РІЧОК І ВОДОЙМ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ» (проміжний, 4 етап). [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Бурлуцька, М. Е. and Погорелова, М. П. and Докус, А. О. (2021) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "Гідрологічні розрахунки та прогнози" для спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" для студентів 4 року навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2021) Просторове узагальнення характеристик річного стоку по басейну р. Південний Буг. In: 7th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world”, 17-19 лютого 2021 р., Бостон, США.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2021) Дослідження норми річного стоку в басейнах річок Прикарпаття. In: 8th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations”, 21-23 квітня 2021 р., Торонто, Канада.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Погорелова, М. П. (2021) Норма річного стоку в басейні річок Приазов’я. Екологічні науки, 60 (33). pp. 16-22. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Буртовий, І. Ю. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Перспективи та шляхи культивування раків в Україні". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бучинська, І. В. (2021) Прийняття рішень засобами ГІС. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів 4 курсу. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

Бєлодонов, О. С. (2021) Розпізнавання рукописного тексту з використанням засобів машинного навчання. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бєлоусова, В. В. and Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2021) Ефективність інтернет-ресурсів у постановці RP. In: «Science and Global Studies»: Abstracts of scientific papers of VI International Scientific Conference, February 28, 2021, Prague, Czech Republic.

Біла, В. С. (2021) Умови утворення сильних снігопадів на АМСЦ Броди: бакалаврська квалiфiкацiйна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Білик, А. С. (2021) Вплив змін клімату на формування продуктивності винограду в Миколаївській області України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Білик, А. С. and Ляшенко, Г. В. (2021) Вплив зміни клімату на формування врожайності винограду в Миколаївській області України. In: ХХ наукова конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету (26-30 квітня 2021 р.), 26-30.04.2021, Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Вайчютє, С. О. (2021) Тенденції економічного розвитку України під впливом кліматичних змін. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вангєлій, Д. О. (2021) Новітні технології очистки та захисту довкілля із використанням пінної фракції стабілізованого оксиду графена. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Васалатій, В. А. (2021) Забезпечення ефективності функціонування підприємства в умовах ринку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ведмицька, О. В. (2021) Контролінг у діяльності органів державної влади. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Великодний, С. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Методи та моделі побудови експертних систем» (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Моделювання процесів роботи із графічними базами даних за допомогою інструментарію мереж Петрі. In: XX наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 26-30 квітня 2021, Одеса, Україна.

Великодний, С. С. (2021) Моделі та методи проактивного управління проєктами з розвитку програмних систем і продуктів: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Великодний, С. С. (2021) Викладацька складова науково-педагогічна практика: робоча програма. [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Моделювання складних процесів та систем» 1 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Моделювання складних процесів та систем: конспект лекцій. Частина 1. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-181-6

Великодний, С. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Моделювання складних процесів та систем» 2 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Венгер, О. С. (2021) Розвиток електронного урядування в Україні в умовах сучасних реформ. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вербова, А. С. (2021) Мінералізація як показник якості та цільового призначення водних об’єктів Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Веретельникова, Ю. С. (2021) Динаміка забруднення повітряного басейну міста Одеса газоподібними домішками. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Веретнова, В. О. (2021) Характеристика та циркуляційні умови утворення сильних опадів у Херсоні: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Веретнова, В. О. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2021) Сучасний режим опадоутворення на ст. А Херсон. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Вернігоров, Є. В. (2021) Методи і алгоритми збору та аналізу даних про дії студентів в системі електронного навчання. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Владимирова, О. Г. (2021) Силлабус з дисципліни "Спеціальні розділи з екологічного управління". [Teaching Resource]

Владимирова, О. Г. (2021) Труднощі імплементації директиви ЄС «Про промислове забруднення» в національне законодавство. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Владимирова, О. Г. and Бургаз, О. А. and Тимощук, М. О. (2021) Особливості забруднення атмосферного повітря м. Одеси діоксидом сірки й оксидом вуглецю. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 1 (34). pp. 44-50. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Внодченко, К. А. (2021) Правове регулювання охорони, використання та відтворення рослинного світу в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вовкодав, Г. М. (2021) Сучасні технології захисту довкілля: силабус дисципліни для магістрів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: силабус дисципліни для магістрів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Техноекологія: силлабус дистиципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Техноекологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Урбоекологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Cучасні технології захисту довкіллЯ: силлабус дисципліни для магістрів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. and Грабко, Н. В. and Крутій, А.-В. В. (2021) Оцінка складу деяких засобів особистої гігієни на прикладі окремих шампунів. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Вовкодав, Г. М. and Крутій, А.-В. В. (2021) Оцінка складу деяких шампунів щодо негативного впливу на організм людини. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Крутій, А.-В. В. (2021) Характеристика та оцінка складу деяких засобів особистої гігієни щодо негативного впливу на організм людини. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Лубенська, М. В. (2021) Зв’язок вмісту фторидів в питних водах на стан стоматологічного здоров’я населення Одеської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Вовкодав, Г. М. and Лубенська, М. В. (2021) Вміст фтору у поверхневих та підземних водах України. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 11 листопада 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Чернякова, О. І. and Щербина, К. Д. (2021) Оцінка впливу на навколишнє середовище шламонакопичувача відходів та небезпечних хімічних речовин у балці Ясинова міста Кам’янське. Збалансоване природокористування (1). pp. 67-75. ISSN 2310-4678

Вовкодав, Г. М. and Щербина, К. Д. (2021) Ормування підземних вод в зоні впливу шламонакопичувача відходів у балці Ясинова міста Кам’янське Дніпропетровської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Вовкодав, Г. М. and Щербина, К. Д. (2021) Якісний склад підземних вод в районі шламонакопичувача в балці Ясиновій. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 11 листопада 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Волков, Д. Ю. (2021) Основні риси гідрологічного режиму Мексиканської затоки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Волков, Д. Ю. and Ель Хадрі, Ю. (2021) Забруднення Cвітового океану. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету, 19-23 квітня 2021 р., Одеса, Україна.

Волохов, В. О. (2021) Екологічна оцінка якості вод середньої частини басейну Дністра. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Волошина, О. В. (2021) Обробка і аналіз інформації: силлабус для студентів екологів ІІІ курсу навчання заочної форми. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. (2021) Перспективи вирощування енергоплантацій прутовидної верби (Salix viminalis L.) у Поліссі за умов змін клімату. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності», 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Вольвач, О. В. and Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Агроекологічна оцінка умов вирощування гороху в Запорізькій області України. Науково-практичний журнал Екологічні науки, 3 (36). pp. 81-85. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Скуртул, К. В. (2021) Вплив кліматичних змін на перспективи вирощування енергетичних плантацій тополі в Лісостепу України. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 17-26. ISBN 978-617-7915-20-0

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Скуртул, К. В. (2021) Вплив кліматичних змін на перспективи вирощування енергетичних плантацій тополі в Лісостепу України. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 17-26. ISBN 978-617-7915-20-0

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Толмачова, А. В. (2021) Біологія на тему: «Морфологія та анатомія рослин. Частина 2. Лист»: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів першого року навчання денної та заочної форми за спеціальністю 101 «Екологія», ОП «Екологія та охорона довкілля» рівень вищої освіти «молодший бакалавр». [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою «Визначення вологості ґрунту термостатно-ваговим методом» для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою "Визначення температурних показників швидкості та біологічного мінімуму розвитку с.г. культур" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою "Оцінка часової мінливості врожаїв сільськогосподарських культур" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2021) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Біологія» для студентів першого року навчання за спеціальністю 101 «Екологія», рівень вищої освіти «молодший бакалавр». [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Основи агрометеорології" для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Ярмолінський, О. Ю. (2021) Агрокліматична оцінка біокліматичного потенціалу Вінницької області стосовно вирощування біоенергетичних культур. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Воробйов, І. О. (2021) Розробка та SEO-оптимізація у пошукових системах сайту веб-студії. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Воронежцева, А. А. and Чорна, О. В. (2021) Методичні вказівки з формування слухомовленнєвих навичок з дисципліни «Російська мова як іноземна» для слухачів-іноземців факультету довузівської підготовки. ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Воронцова, К. О. (2021) Вплив пандемії коронавірусу на розвиток туристичної галузі. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вітенчук, К. О. (2021) Шляхи створення ефективної системи брендингу та PR-технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гаватюк, К. І. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра: "Вирощування веслоносу в ставках у полікультурі з короповими рибами". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гаврилюк, Р. В. (2021) Гідрологічні та морські прогнози : методичні вказівки до лабораторних занять (частина 2. Морські прогнози). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гадяцький, І. А. (2021) Розробка веб-ресурсу електронного магазину з застосуванням PHP-фреймворків. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Газібар, С. І. (2021) Економіко-екологічні аспекти функціонування електротранспорту. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гайдашенко, В. (2021) Кваліфікайійна робота магістра на тему : "Оцінка стану промислу водних біоресурсів в регіонах України ". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Галинський, К. О. (2021) Вплив діяльності підприємства ТОВ «Дельта Вілмар СНД» на морське середовище. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Галка, О. В. (2021) Оцінка агрокліматичних ресурсів вирощування гречки в Рівненській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гарабажій, Т. А. (2021) Законодавчі та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації парникових газів в Україні. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Гасанов, Р. А. (2021) Маркетингова стратегія розвитку гастрономічного туризму. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гасимзаде, У. А. (2021) Вдосконалення управління підприємством на основі використання сучасних технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гасимзаде, У. А. (2021) Вдосконалення управління підприємством на основі використання сучасних технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гасимов, О. Г. (2021) Удосконалення організаційної структури підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гелетій, I. Ю. (2021) Процеси туманоутворення на АМСЦ Ужгород: магістерська робота за спеціальністю "Науки про Землю". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Гелетій, I. Ю. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2021) Сучасний режим та умови туманоутворення в Ужгороді. In: ХХ наукова конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету (26-30 квітня 2021 р.), 26-30.04.2021, Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Окремі розділи фізики" (частина 1,2) для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2021) Силлабус з дисципліни "Фізика" для молодших бакалаврів спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Радіаційна безпека" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічна фізика" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2021) Силлабус з дисципліни "Фізика" для бакалаврів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Фізика" для бакалаврів із спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Радіаційна безпека" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Посібник для пошукувачів рівня підготовки доктор філософії за спеціальністю Технології захисту навколишнього середовища : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-180-9

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. and Сідлецька, Л. М. and Співак, А. Я. and Курятников, В. В. and Кільян, А. М. (2021) Технології радіаційного захисту з використанням гранульованих матеріалів. Фізика аеродисперсних систем (59). pp. 194-200. ISSN 0367-1631

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2021) Фізика складних, нелінійних, нерівноважних систем довкілля: методичні вказівки до практичних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "ФІЗИКА" (частина 1) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Додаткові глави фізики" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Методи математичної і теоретичної фізики в екологічних дослідженнях" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Фізика складних, нелінійних, нерівноважних систем довкілля" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Додаткові глави фізики" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Методи математичної і теоретичної фізики в екологічних дослідженнях" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "ФІЗИКА" (частина 2) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Окремі розділи фізики" (частина 3) для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Окремі розділи фізики" (частина 3) для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 1, 2) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Фізика" для бакалаврів із спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Фізика" для бакалаврів із спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Основи радіаційної безпеки" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Теоретичні основи фізики іонізуючого випромінювання" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Технології захисту навколишнього середовища" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишнього середовища" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Основи радіаційної безпеки" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Технології контролю якості харчової та промислової продукції" (частина 2, 3) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Технології контролю якості харчової та промислової продукції" (частина 2-3) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 3) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 4, 5) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Кільян, А. М. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Технології контролю якості харчової та промислової продукції" (частина 1) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Кільян, А. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Технології контролю якості харчової та промислової продукції" (частина 1) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Спеціальні розділи радіоекології (системної та за галузями)" (частина 1) для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Сучасні методи моделювання та чисельне моделювання фізичних процесів у навколишньому середовищі" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Радіоекологія" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Радіоекологія" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Сучасні методи моделювання та чисельне моделювання фізичних процесів у навколишньому середовищі " для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Спеціальні розділи радіоекології (системної та за галузями)" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Спеціальні розділи радіоекології (системної та за галузями)" (частина 2) для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічна фізика" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2021) Перспективи створення радіаційних захисних модулів на основі мікромеханічних (гранульованих) конгломерацій. In: XII міжнародна науково-практичена конференція "Екологія. Людина. Суспільство", 20-21 травня 2021, Київ, Україна.

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Основи біофізики" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Худинцев, М. М. and Клименков, О. А. (2021) Новітні матеріали і технології в задачах захисту систем навколишнього середовища: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Глушков, А. В. (2021) Організація війскового зв'язку - конспект лекцій. [Teaching Resource]

Глушков, О. В. and Флорко, Т. О. (2021) Методичні вказівки до виконання модульних робіт з дисципліни “Вища математика“ розділ «Диференціальні рівняння» для студентів I курсу очної форми навчання. Спеціальність: Компь'ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Вища математика " для студентів 1 курсу рівня вищої освіти "молодший бакалавр" денної форми навчання ( 1 семестр) зі спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів заочної форми навчання 1-го року навчання. Спеціальність: 101 "Екологія" (молодший бакалавр). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів рівня вищої освіти "молодший бакалавр" денної форми навчання по спеціальності 101 "Екологія" (2 семестр). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Вища математика“ для студентів I року денної форми навчання, рівня вищої освіти «молодший бакалавр», спеціальність – Екологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. (2021) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Короткий курс повторення елементарної математики для підготовки до 0-модуля») для студентів 1 року денної форми навчання спеціальностей 101 Екологія, 242 Туризм. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушкова, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах» для магістрів 1 року заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах" для магістрів 1 року заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 року заочної форми навчання спеціальності 242 «Туризм». [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 4 року заочної форми навчання спеціальності 242 «Туризм». [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2021) Народне малярство в системі сучасної української культури. In: The XXII International Science Conference «Interaction of society and science: prospects and problems», April 20–23, 2021, London, England.

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2021) Відтворення ідеї української народності в романтизмі М. Костомарова. In: Materials of the V–th International Science Conference on Emerging Trends in Science and Education «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought», February 16 – 19, 2021, Rome, Italy.

Гнатовська, Г. А. (2021) Комп'ютерна техніка і програмування: методичні вказівки з організації самостійної роботи та виконання лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Комп’ютерна техніка і програмування" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Головатюк, В. А. (2021) Розробка інформаційної системи для сертифікаційного центру. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Головко, О. В. (2021) Бі-дисперсні мікро-механічні (гранульовані) суміші із маніпулюємими властивостями в задачах захисту довкілля. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Головіна, О. І. (2021) Планування і прогнозування соціально-економічного розвитку : Методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять для бакалаврів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 281. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Гончарова, Л. Д. (2021) Методи аналізу випадкових метеорологічних процесів: силлабус для магістров І року навчання заочної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Гончарова, Л. Д. (2021) Обробка та аналіз інформації: Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Submitted)

Гончарова, Л. Д. and Прокоф’єв, О. М. (2021) Клімато-географічні особливості розподілу опадів на території України в осінній період. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 2 (35). pp. 94-98. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Гончарова, Л. Д. and Прокоф’єв, О. М. and Решетченко, С. І. and Черниченко, А. В. (2021) Вплив атмосферних макропроцесів на просторовий розподіл опадів по території України у весняний сезон. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 5-15. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Гопцій, М. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрофізика. Ч.1"для студентів спеціальності Науки про Землю, ЗАОЧНА ФОРМА навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гопцій, М. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Водогосподарські розрахунки" для студентів МАГІСТРІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 1року навчання, 101 Науки про Землю. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гопцій, М. В. and Овчарук, В. А. and Кущенко, Л. В. and Прокоф’єв, О. М. and Гоян, Ю. О. (2021) Мінімальний водний стік району басейну річок Приазов’я в періоди літньо-осінньої та зимової межені. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (60). pp. 41-42. ISSN ISSN:2306-5680

Гопцій, М. В. and Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. and Бурлуцька, М. Е. and Кічук, Н. С. and Погорелова, М. П. and Тодорова, О. І. (2021) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту та кваліфікаційної роботи магістра, для студентів денної та заочної форм навчання, ОП «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів» спеціальності 103 «Науки про Землю», рівень вищої освіти другий (магістерський). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гор`єв, С. А. (2021) Інтелектуальні системи моніторингу навколишнього середовища: Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Гор`єв, С. А. (2021) Групові системи підтримки прийняття рішень: методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Горбачова, Л. О. and Приходькіна, В. С. and Христюк, Б. Ф. and Заболотня, Т. О. and Розлач, В. О. (2021) Статистичний аналіз максимального стоку води річки Південний Буг за методом «Indicators of Hydrologic Alteration». Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 42-54. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Гордієнко, Є. С. (2021) Методологічні основи оцінки екологічних ризиків в окремих регіонах України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Горецький, С. М. (2021) Дослідження методів забезпечення контролю доступу до сегментів корпоративної мережі з використанням технологій CISCO. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Грабіна, В. В. (2021) Розробка системи моніторингу та керування екологічними показниками для забезпечення життєвого циклу рослини. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гребеник, Ю. О. (2021) Динаміка льодовитості Південного океану: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Греченко, Е. Р. (2021) Оцінка рівня забруднення повітряного басейну міст Полтавської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2021) Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем. Навчальна практика: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-159-5

Гриб, О. М. (2021) Лабораторний практикум з основ геодезії: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-160-1

Гриб, О. М. (2021) Гідроекологія: Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія», освітня програма «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Комплекс професійних компететностей КПК-3 «Гідроекологія та управління водними екосистемами»). [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. М. (2021) Методичні основи сучасних досліджень наповнення ставків і малих водосховищ з використанням архіву космічних знімків та онлайн-інструменту USGS Land Look (на прикладі басейну річки Великий Куяльник) : тези доповідей. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2021) Геодезія (частина 1): Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2021) Геодезія : Робоча програма навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. and Гриб, О. О. (2021) Cупутниковий моніторинг режиму наповнення та змін морфометричних характеристик ставків і водосховищ на водозборах малих та середніх річок Півдня України (на прикладі річки Великий Куяльник) : Матеріали конференції. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій», 7-9 жовтня 2021, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Шекк, П. В. (2021) Оцінка альтернативного шляху обводнення озерно-плавневого масиву у верхній частині Дністровського лиману і пониззі річки Дністер для забезпечення нересту риб. In: XІV Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ», 23-25 вересня 2021 року, м. Харків, Україна.

Грибов, І. Є. (2021) Оцінка економічної ефективності енергозберігаючих заходів на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гриньків, В. В. (2021) Організація інформаційної системи радіаційної безпеки на базі сучасних приладів радіодозиметричного контролю. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гришин, Л. А. (2021) Маркетплейс на базі CRM-систем та управління даними. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Грібова, Н. Є. (2021) Оцінка ефективності діяльності підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Губадов, І. М. (2021) Маркетинг як інструмент управління туристичною фірмою. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Губанова, О. Р. (2021) Інструменти підтримки туристичної галузі в сучасних умовах. In: Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIІ Міжнародної науково- практичної конференції, 25-26 вересня, м. Одеса.

Губанова, О. Р. and Шуптар-Пориваєва, Н. Й. and Андрущенко, О. С. (2021) Стимулювання туристичної діяльності в умовах коронавірусної кризи. Таврійський науковий вісник (вип.5). pp. 16-23. ISSN Online 2708-0374

Гуляк, Р. М. (2021) Розробка компонентів компілятора мови функціонального програмування Scheme. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гумбатзаде, І. Г. (2021) Механізм формування процесу управління в менеджменті організацій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гусейнова, С. Н. (2021) Стратегічне управління підприємством. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гут, В. Ю. (2021) Термічний режим прибережної частини Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гут, В. Ю. and Гаврилюк, Р. В. (2021) Термічний режим північно-західної частини Чорного моря. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету, 19-23 квітня 2021 р., Одеса, Україна.

Гут, В. Ю. and Дерик, О. В. (2021) Історія науково – дослідницького флоту незалежної України. In: ІІ міжнародна науково-практична конференція «Дніпровські читання-2021», 23 грудня 2021 р., Київ, Україна.

Гюров, Ю. Ю. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра: "Інтеграція вирощування риби з виробництвом сільськогосподарської продукції". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Д'якова, О. А. (2021) Методи боротьби з корупцією в сфері публічного управління. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Дадашов, К. І. (2021) Екологізація енергетичного сектору України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дворецька, І. В. and Савенець, М. В. and Уманець, А. П. (2021) Оновлені кліматичні норми загального вмісту озону над територією України. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 5-15. ISSN 2311-0902 2616-7271

Демчук, Д. В. (2021) Рекреаційний потенціал Тернопільської області як передумова розвитку еколого-орієнтованої діяльності. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дерик, О. В. (2021) Інженерна океанологія. In: Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 20 квітня 2021року, Переяслав, Україна. (Submitted)

Дерик, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Інженерна океанологія" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Дерик, О. В. (2021) Силабус з навчальної дисципліни "Інженерна океанологія"для бакалаврів 4 року, очної форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дерик, О. В. and Дерик, А. О. (2021) История океана Тетиc. In: Innovations and prospects of world science. Proceedings of IV intenational scientific and practical conference, 1-3 December, 2021, Vancouver, Canada.

Джафаров, А. Д. (2021) Прийняття управлінських рішень. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джепбаров, А. (2021) Комунікаційні процеси в організації та шляхи їх удосконалення. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джураєва, Гульсевар (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Річний стік та його характеристики в басейні р. Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дзюник, С. В. (2021) Моделювання впливу агрохімікатів на стан агроценозів Черкаської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дзінюк, Д. С. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Динаміка виробництва цибулі ріпчастої в умовах Херсонської області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Довгополий, М. М. (2021) Екологічна оцінка якості води річки Хорол. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Додіченко, А. С. (2021) Управління природоохоронними територіями. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Домбовська, І. О. (2021) Режим зрошення при вирощуванні озимої пшениці в умовах степової зони України (на прикладі Херсонської області). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Домбровська, І. О. and Жигайло, О. Л. (2021) Моделювання продуктивності озимої пшениці в умовах зрошення. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Доскач, Д. В. (2021) Категоризація та клеймування зображень за допомогою API з використанням нейронної мережі TENSORFLOW. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Драган, В. Е. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: " Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва товарної риби". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Драло, О. О. (2021) Агрометеорологічні умови вирощування картоплі в Черкаській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дранга, М. К. (2021) Оцінка стійкості ґрунтів Харківської області до впливу сільськогосподарського виробництва. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дрозд, В. О. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра: "Рибогосподарська меліорація і рибозахисні заходи в ставкових господарствах". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Друмчогло, Ю. О. and Данілова, Н. В. (2021) Агрометеорололгічні умови вирощування цукрового буряку в районі станції Володимир-Волинській Волинської області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Друмі, А. С. and Лісницький, А. В. (2021) Силлабус "Фізичне виховання": молодший бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дубовик, Х. А. (2021) Моделі аналізу даних імітаційних процесів типового ливарного виробництва. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дубровська, Ю. В. and Свинаренко, А. А. (2021) Теорія ймовірностей та математична статистика : методичні вказівки до практичних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Думанська, О. Р. (2021) Особливості забруднення повітряного басейну міста Одеса твердими домішками. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дяченко, Т. Е. (2021) Екологічні аспекти управління відходами полімерних матеріалів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дяченко, Т. Е. and Гарабажій, Т. А. (2021) Пластикове забруднення як глобальна проблема людства. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Дємєнчук, Д. О. (2021) Проблеми збереження зелених насаджень урбанізованих екосистем (на прикладі м. Одеса). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дємєнчук, Д. О. and Тимощук, М. О. (2021) Тези доповіді "ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ м.ОДЕСА)". In: Міжнародна наукова інтернет-конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців»:, 29 червня 2021, Одеса.

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Волков, Д. Ю. and Сліже, М. О. (2021) Мінливість термохалинного режиму вод Мексиканської затоки у 2005-2017 роках. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 65-76. ISSN 2311-0902

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2021) Розвиток морської вітроенергетики як крок до енергетичної безпеки України. In: International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats», December 23, 2021, м. Одеса, Україна.

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2021) Розвиток морської вітроенергетики як крок до енергетичної безпеки України. In: Maritime security of the Baltic- Black sea region: challenges and threats, December 23, 2021, Оdessa,Ukraine.

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2021) Кліматичні зміни в чорноморському регіоні наприкінці ХХ - початку ХХІ століття. In: Другий всеукраїнський гідрометеоролічний з'їзд, 7-9 жовтня 2021 року, Одеса, Україна.

Ель Хадрі, Юссеф and Берлінський, М. А. and Волков, Д. Ю. and Сліже, М. О. (2021) Мінливість термохалинного режиму вод Мексиканської затоки у 2005-2017 роках. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 65-76. ISSN 2311-0902 2616-7271

Ель Хадрі, Юссеф and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2021) Cучасні кліматичні зміни в Чорноморському регіоні. Вісник харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (25). pp. 8-19. ISSN 2415-7651

Ельчієва, Л. А. (2021) Розробка системи управління дебіторською заборгованістю для підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ермуратій, О. Ю. (2021) Аналіз туристично-рекреаційного потенціалу Придністров’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Жигайло, О. Л. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Моніторинг та моделювання антропогенного впливу на агроекосистеми" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2021) Екологія агропромислового комплексу: методичні вказівки до практичних занять для магістрів 2 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2021) Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю: методичні вказівки до практичних занять для магістрів 1 та 2 року денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Житкевич, М. Я. (2021) Оцінка впливу стічних вод підприємств на поверхневі водні об’єкти на прикладі Сухого лиману. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Жовтоног, Т. В. (2021) Забруднювачі харчових продуктів: види та шкідливість для людей. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Жолток, Є. О. (2021) Вдосконалення управління туристичним підприємством в умовах кризи.Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Жосанар, М. І. (2021) Екологічна оцінка якості води малих річок Придунав’я (на прикладі річки Великий Катлабух). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Жук, А. В. and Зароченцева, О. Д. (2021) Особливості світлового забруднення навколишнього середовища Чернівецької області. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 66-75. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Жук, Д. О. and Агайар, Е. В. (2021) Просторово-часовий розподіл шквалів на території Північно-Західного Причорномор'я у період з 2006-2020 рр. In: Шевченківська весна – 2021: географія, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

Жук, Д. О. and Агайар, Е. В. (2021) Використання продуктів EUMETSAT для аналізу випадків сильної конвекції. In: ХХ наукова конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету (26-30 квітня 2021 р.), 26-30.04.2021, Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Закатей, Б. А. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Регіональна методика визначення меженного стоку річок північно-західного схилу Кримських Гір. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Залізняк, Я. І. (2021) Оцінка якості вод за інтегральним показником забруднення у річках басейну Південного Бугу в межах Вінницької області. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 37-47. ISSN 2311-0902 2616-7271

Зубарєва, Ю. А. (2021) Оцінка рекреаційного навантаження на території і об’єкти природно-заповідного фонду Херсонської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кабак, І. С. (2021) Закономірності просторово-часових змін складу води річки Інгулець. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Казакова, Н. Ф. and Фразе-Фразенко, О. О. (2021) Кібербезпека та управління захистом інформаційних систем : методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Калитовська, Л. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Підвищення ефективності вирощування товарної риби в у мовах промислового риборозплідника". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Калуян, О. В. (2021) Екологічні проблеми управління відходами електричного та електронного обладнання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Калуян, О. В. and Гарабажій, Т. А. (2021) Проблеми утилізації побутових хімічних джерел струму в Україні. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Кантаржи, Н. І. (2021) Ситуативні вправи як ефективний засіб формування діалогічного мовлення. In: Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, 25-27 September 2021, Berlin, Germany.

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 2 року навчання денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 2 року навчання денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм». [Teaching Resource]

Каракаш, Г. В. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра: "Фермерське рибництво в Україні та країнах світу". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Карачан, В. Ю. (2021) Раціоналізація комунікаційних процесів в туристичному бізнесі. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Карімов, К. Е. (2021) Аналіз організаційної структури підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Касьян, М. О. (2021) Розробка системного застосунку “Cleaner” для мобільних пристроїв на платформі Android. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Катеруша, Г. П. (2021) Аспекти екологічної кліматології: силлабус для магістрів з Наук про Землю ІІ року заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Катинська, І. В. (2021) Математичне моделювання гідроекологічних систем та методи управління: Силлабус навчальної дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Катинська, І. В. (2021) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: Силлабус навчальної дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Катинська, І. В. and Лобода, Н. С. (2021) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Катречко, І. І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Вирощування звичайного сома в полікультурі в умовах ставового фермерського господарства". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кауненко, Ю. В. (2021) Агрокліматичні умови формування продуктивності льону в Поліссі в умовах зміни кліма. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кириловський, О. О. (2021) Розробка мобільного застосунку для моніторингу екологічного стану на платформі андроїд. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кирилюк, К. Є. (2021) Удосконалення маркетингової комунікаційної політики компанії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кирнасівська, Н. В. (2021) Оцінка біологічної продуктивності земель Закарпатської області стосовно вирощування зернових культур. In: І Міжнародна науково- практична конференція "Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності", 5 травня 2021, Полтава, Україна.

Кирнасівська, Н. В. (2021) Екологічні основи землеробства та радіоекології: методичні вказівки до практичних робіт для студентів 2-го року навчання РВО "молодший бакалавр" спеціальності 101 "Екологія", ОП "Екологія та охорона довкілля". [Teaching Resource] (Submitted)

Кирнасівська, Н. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекології, для студентів 2-го року навчання, РВО-молодший бакалавр, спеціальності 101 "Екологія", ОП "Екологія та охорона довкілля", денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Кирнасівська, Н. В. and Колеснікова, О. А. (2021) Агрокліматична оцінка вологозабезпеченості періоду вегетації озимої пшениці у Вінницькій області. ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії, 4 (103). pp. 71-79. ISSN ISSN 2415-3354 (Print) ISSN 2415-3362 (Online)

Кирнасівська, Н. В. and Колеснікова, О. А. (2021) Агрокліматична оцінка запасів продуктивної вологи під озимою пшеницею у Вінницькій області. In: II міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умова"х, 3-4 червня 2021, Дніпро, Україна.

Кирнасівська, Н. В. and Колеснікова, О. А. (2021) Агрокліматична оцінка вологозабезпеченності періоду вегетації озимої пшениці у Вінницькій області. Вісник Полтавської державної аграрної академії (4(103)). pp. 71-78. ISSN 2415-3362

Кирнасівська, Н. В. and Колеснікова, О. А. (2021) Температурний режим грунтів Вінницької області у звязку з потеплінням клімату. In: LХІІ Мiжнародна науково-практична інтернет - конференція «Пріоритетні напрями розвитку науки та техніки», 1 березня 2021, Чернігів, Україна.

Кирнасівська, Н. В. and Колеснікова, О. А. (2021) Агрокліматична оцінка впливу типу і механічного складу ґрунтів на їх температуру у Вінницькій області. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Кирнасівська, Н. В. and Яцемирська, Ю. О. (2021) Оцінка агроекологічних категорій врожайності соняшнику в районах Одеської області. In: XIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва», 28 серпня 2021, Київ, Україна.

Клюшник, І. В. (2021) Створення системи управління командною розробкою ІТ-проектів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Клівець, Є. О. (2021) Адміністративні послуги, як об’єкт державного управління, на прикладі Южноукраїнського ЦНАП. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ковальчук, В. В. and Долінська, Л. В. (2021) Розвиток професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Козловська, В. П. (2021) Мобільні технології. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1. [Teaching Resource]

Козуліна, С. Ю. (2021) Вплив агрометеорологічних умов на продуктивність посівів вівса в Житомирській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Колеснік, А. В. (2021) Визначення розрахункових характеристик річного стоку річок в басейні р. Десна. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коломеєць, Б. С. (2021) Новітні технології захисту від поверхневих забруднень шкідливими комплексними макромолекулярними сполуками. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Колонтай, С. М. (2021) Реалії та перспективи розвитку екологічного менеджменту в Україні. In: Х Міжнародна науково-практична конференція “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 7-9 квітня 2021, м. Одеса: ДУІТЗ.

Колонтай, С. М. (2021) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (рівень вищої освіти - бакалавр). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Маркетинг" (073 бакалавр стаціонар). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Інноваційно-інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності" (073 бакалавр стаціонар). [Teaching Resource]

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент природоохоронної діяльності" (073 денна). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Маркетинг" (073 заочно). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент природоохоронної діяльності" (073 заочно). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Системи технологій" (073, 281 денна). [Teaching Resource] (Submitted)

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Системи технологій" (073,281 заочно). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Статистика" (073,281 заочно). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Статистика" (242 заочно). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Статистика" (242 стаціонар). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародний менеджмент та євроінтеграція» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (рівень вищої освіти - магістр). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Публічне управління та адміністрування" (281 бакалавр заочно). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Публічне управління та адміністрування" (281 бакалавр стаціонар). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Публічне управління та адміністрування" (281 магістр денна). [Teaching Resource] (Submitted)

Колонтай, С. М. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Публічне управління та адміністрування" (281 магістр заочно). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Робоча програма навчальної практики «Публічне управління та адміністрування» для студентів 3 року навчання спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування (рівень вищої освіти - бакалавр). [Teaching Resource]

Колонтай, С. М. and Петрашевська, А. Д. and Новицька, С. С. and Орлов, В. М. and Сотниченко, Л. Л. and Орлова, О. В. and Задерей, А. Є. (2021) Фінанси підприємства: навчальний посібник для студентів всіх галузей знань вищих навчальних закладів. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. and Плетос, С. В. (2021) Сучасний стан і тенденції розвитку івентивного туризму в Україні на прикладі Одеської області. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», 63. pp. 99-104. ISSN (Print): 2524-0897(Online): 2524-0900

Колонтай, С. М. and Чернявська, В. А. (2021) Еколого-орієнтований розвиток івентивного туризму. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінансово-економічний розвиток менеджменту, обліку та аудиту на сучасному етапі", 13 лютого 2021, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. and Чернявська, В. А. (2021) Кінний туризм як перспективний напрямок соціально-економічного розвитку регіону. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях", 27-28 травня 2021 р., Маріуполь, Україна.

Колосовська, В. В. (2021) Вплив змін клімату на умови формування урожаю гороху в Київській області. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Колосовська, В. В. (2021) Оцінка показників фотосинтетичної діяльності посівів вики в України. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності", 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Колісник, А. В. (2021) Екологізація антропогенної діяльності: силлабус дисципліни для РВО "Молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2021) Спеціальні розділи екологічної безпеки: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2021) Наскрізна програма навчальних практик студентів рівня вищої освіти "Молодший бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія та охорона довкілля". [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Теоретико-методологічні основи еколологічної безпеки: силлабус дисципліни для магістрів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2021) Екологічна безпека: сіллабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування" КПК 2,4. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2021) Екологічна безпека: сіллабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування" КПК 4 (С). [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2021) Екологічна безпека: сіллабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування" для КПК 1. [Teaching Resource]

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування кукурудзи в Чернігівській області. In: Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі : матеріали VI Всеукраїнскої науково-практичної конференції, 15 жовтня 2021, Умань, Україна.

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Аналіз динаміки врожаю зерна кукурудзи в умовах Чернігівської області. In: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 10 грудня 2021, Умань, Україна.

Корідзе, Г. С. (2021) Політичні фінанси та фанддрайзінг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Костюк, А. С. and Арестов, С. В. (2021) Вплив АЕС на навколишне середовище та туризм. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегічні орієнтири розвитку економіки країни та регіонів", 25 вересня 2021 року, Львів, Україна.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Сучасна біоенергія та сільське господарство: можливості та ризики. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності", 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Перспективи вирощування сої в Україні за сучасних умов зміни клімату. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрокліматичних умов вирощування кукурудзи як енергетичної культури в умовах зміни клімату на території Житомирського Полісся. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 134-142. ISBN 978-617-7915-20-0

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка раціонального використання природного потенціалу території Сумщини щодо умов вирощування соняшнику. In: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (Дніпро, 25 лютого, 2021 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур, 25 лютого 2021, Дніпро, Україна.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка впливу зміни клімату (RCP 8.5) на агрокліматичні умови вирощування жита озимого в Східному Лісостепу України. In: Scientific trends: modern challenges. Volume 2 : collective monograph. GS publishing service, California, USA, pp. 41-46. ISBN 978-1-7364133-3-3

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка впливу зміни клімату (RCP 8.5) на продуктивність жита озимого в Східному Лісостепу України. In: Modern trends in science and practice. Volume 1 : collective monograph. GS publishing service, California, USA, pp. 18-23. ISBN 978 1 7364133 4 0

Костюкєвич, Т. К. and Азізов, Р. Т. (2021) Оцінка мінливості врожайності кукурудзи в умовах Житомирської області. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 20 травня 2021, Умань, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2021) Сучасний стан досліджень кліматичних проекцій майбутнього. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021, м. Херсон, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2021) Роль лісів у збереженні біорізноманіття. In: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 10 грудня 2021, Умань, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Крамаренко, Д. К. (2021) Оцінка природно-ресурсного потенціалу території Запоріжжя щодо умов вирощування соняшнику. In: Освітні та наукові виміри природничих наук [Електронний ресурс] : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції, 8 грудня 2021, Суми, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Лахтюк, Д. В. (2021) Оцінка впливу агрометеорологічних умов на врожайність цукрового буряка в Західному Поліссі. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науковопедагогічних працівників, 20 травня 2021, Умань, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. (2021) Оцінка впливу зміни клімату на агрокліматичні умови вирощування сої в Центральній частині України. In: Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції Міжнародного форуму, 27-28 травня 2021 р, 27-28 травня 2021, Миколаїв, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. and Колосовська, В. В. and Барсукова, О. А. (2021) Агроекологічна оцінка продуктивності сої в Західному Лісостепу України в умовах зміни клімату. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 2 (35). pp. 99-103. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Котобан, А. А. (2021) Дистрибутивний клієнт-серверний застосунок для віддаленого проведення локальних голосувань та референдумів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кохановська, Л. П. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему : "Гідротехнічні споруди індустріальних рибоводних господарств". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, А. І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра "Інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом в Україні". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, А. І. and Владимирова, О. Г. (2021) Аналіз просторового розподілу концентрацій оксиду вуглецю в Одеській агломерації. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Кравченко, А. О. (2021) Оцінка екологічного ризику погіршення стану поверхневих вод Полтавської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Крамаренко, Д. К. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрокліматичних умов вирощування жита озимого на території Сумської області в весняно-літній період вегетації. In: Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі : матеріали VI Всеукраїнскої науково-практичної конференції, 15 жовтня 2021, Умань, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2021) Освіта і наука для сталого розвитку. In: «Управління якістю підготовки фахівців». Матеріали ХХVI Міжнародної науково-методичної конференції. Частина 1, 22 квітня 2021р., Одеса, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Історія України та української культури» для студентів 1 року заочної форми навчання спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2021) Історія України та української культури : методичні вказівки до семінарських занять для студентів 1-го року денної форми навчання. Спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Крищук, М. Р. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему : "Аналіз стану запасів водних біоресурсів та їх промислу в Світовому океані". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) арактеристика компонентів, які формують функціональні властивості шампунів та їх негативний вплив. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Характеристика компонентів, які формують функціональні властивості та негативний вплив, на прикладі окремих мил. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. and Грабко, Н. В. (2021) Оцінка складу окремих шампунів, щодо функціональних властивостей та негативного впливу. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. and Грабко, Н. В. (2021) Оцінка складу окремих мил, щодо функціональних властивостей та негативного впливу. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврів 1 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврів 2 курсу (3 та 4 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврів заочної форми 2 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для молодших бакалаврів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для бакалаврів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для бакалаврів I курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми "Екологія та охорона довкілля" для молодших бакалаврів I курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для бакалаврів 1 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для бакалаврів I курсу (I та II семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для бакалаврів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для бакалаврів заочної форми 2 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для бакалаврів заочної форми 4 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 242 "Туризм" для бакалаврів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для бакалаврів заочної форми 2 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 242 "Туризм" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Соборова, О. М. and Мітіна, О. М. (2021) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з англійської мови для бакалаврів II року III семестру денної форми навчання (спеціальність “Водні біоресурси та аквакультура”). ОДЕКУ, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-179-3

Кузніченко, С. Д. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування". Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2021) Моделі, методи та інструментальні засоби багатокритеріального аналізу рішень в геоінформаційних системах : монографія. ТОВ "505", Житомир. ISBN 978-617-7892-11-2

Кулдашева, А. (2021) Бізнес-план реалізації інвестиційного проекту. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Курятников, В. В. (2021) Системи та прилади контролю параметрів довкілля : Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи технологій захисту навколишнього середовища” (ч.2). [Teaching Resource] (Unpublished)

Курятников, В. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Основи радіаційної безпеки" (частина 2) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів денної форми навчання - Туризм. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Режим охорони природно-заповідного фонду" для студентів денної та заочної форми навчання - Туризм. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів заочнної форми навчання - Туризм. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів денної форми навчання - "Екологія" КПК - «Екологічний контроль та аудит». [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів заочної форми навчання - "Екологія" КПК - «Екологічний контроль та аудит». [Teaching Resource]

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2021) Мінливість гідрологічних характеристик причорноморських лиманів в умовах регулювання водообміну з морем (на прикладі Тилігульського та Куяльницького лиманів): монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кушнір, Ю. С. (2021) Екологізація розвитку туристичних дестинацій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кущенко, Л. В. (2021) Визначення гідрологічних та метеорологічних індексів посухи для території Півдня України. In: ІХ Міжнародна конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25-26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Кущенко, Л. В. and Овчарук, В. А. and Прокоф’єв, О. М. and Гопцій, М. В. and Андреєвська, Г. М. (2021) Мінімальний та екологічний стік річок у зоні недостатньої водності України. Екологічні науки, 2 (35). pp. 30-36. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Кущенко, Л. В. and Овчарук, В. А. and Прокоф’єв, О. М. and Гопцій, М. В. and Андреєвська, Г. М. (2021) Мінімальний та екологічний стік річок у зоні недостатньої водності України. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 2 (35). pp. 30-36. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Кільян, А. М. (2021) Методичні вказівки до лабораторних робіт з Фізики в режимі ЕНК (частина 1): Механіка, Молекулярна фізика та Термодинаміка. [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, Н. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрохімія річок і водойм України" для МАГІСТРІВ 1,2 років ЗАОЧНОЇ ФОРМИ навчання спеціальності 103 Науки про Землю. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кічук, Н. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарські гідротехнічні мелірації з основами експлуатації водогосподарських об єктів" для студентів МАГ 2року навчання ЗАОЧНОЇ ФОРМИ спеціальність 103 Науки про Землю. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кічук, Н. С. (2021) Меліоративна гідрологія : Силлабус навчальної дисципліни для бакалаврів 4 року ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальність 103 Науки про Землю. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. and Колосовська, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисциплини "Основи геохімії та Грунтознавства" для бакалаврів 2 року навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій", денна форма. [Teaching Resource] (Submitted)

Лавренюк, Т. А. (2021) Вплив діяльності підприємств харчової промисловості на стан довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лавров, Т. В. (2021) Оцінка забруднення повітряного басейну м. Одеса за даними автоматизованих спостережень. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Лавріненко, Ю. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Програмування вбудованих мікропроцесорних систем" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань" (молодший бакалавр) (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Лахтюк, Д. В. (2021) Термічний режим Антарктичного півострова за даними станції «Академік Вернадський». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лахтюк, Д. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Адаптація сільського господарства до сучасних змін клімату. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лисевич, С. В. (2021) Вплив фукціонування елеватора на стан повітряного басейну (місто Гола Пристань Херсонської області). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний угіверситет.

Лобко, А. Ю. (2021) Вплив днопоглиблювальних робіт і дампінгу ґрунтів на екологічний стан окремих ділянок північно-західної частини Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. (2021) Гідроекологічні аспекти дослідження впливу змін клімату на водне господарство : тези доповідей. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2021) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків на ділянці р. Уди – 10 км вище та 9 км нижче міста Харків. In: The 8th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research”, March 14-16, 2021, Munich, Germany.

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2021) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: Силлабус навчальної дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни «Спеціальні розділи з гідроекології»,(101 - Екологія) для аспірантів. [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Козлов, М. О. and Катинська, І. В. (2021) Оцінка змін водних ресурсів Гірського Дністра у XXI сторіччі за сценарієм RCP8.5 на основі моделі «клімат-стік». Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 48-64. ISSN 2311-0902 2616-7271

Лобода, Н. С. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2021) Сучасні наукові досягнення Одеської школи теоретичної та прикладної гідрології : тези доповідей. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Лопушняк, В. В. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Технології опріснення та очищення води. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету, 19-23 квітня 2021 р., м. Одеса, Україна.

Лоєва, І. Д. and Гарабажій, Т. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Екологічна оцінка планів, програм, проектів". [Teaching Resource]

Лоєва, І. Д. and Гарабажій, Т. А. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Екологічна оцінка планів, програм, проектів". [Teaching Resource]

Лоєва, І. Д. and Сапко, О. Ю. (2021) Силлабус з дисципліни "Стратегія екологічної політики України". [Teaching Resource]

Лубенська, М. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Вплив фторидів в питних водах на стан стоматологічного здоров’я населення Одеської області. In: ІХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25–26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Україна.

Лубенська, М. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Розповсюдження фтору в грунтах в межах України. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Лубенська, М. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Аналіз впливу фторидів в питних водах на стоматологічне здоров’я населення Одеської області. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Лук'яненко, А. В. (2021) Застосування онбордінгу персоналу як складова ефективної діяльності організації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лукашов, Д. В. and Хохлова, Л. К. (2021) Оцінка седиментаційної ролі популяції молюсків роду Dreissena у контролі якості води Каховського магістрального каналу (Херсонська область). Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 76-85. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лучук, Д. Ю. (2021) Стратегічне планування в державному управлінні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2021) Агрокліматологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Бондар, О. Г. (2021) Агрометеорологічні умови вирощування буряку цукрового в Миколаївській області. In: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 10 грудня 2021, Умань, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Бренінг, М. С. and Барабаш, В. В. (2021) Динаміка врожаїв картоплі у Вінницькій області. In: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 10 грудня 2021, Умань, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Мартинова, М. С. (2021) Вплив зміни клімату на урожайність проса в Чернігівській області. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності», 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Толмачова, А. В. (2021) Методологічні підходи агрокліматичного забезпечення плодівництва і виноградарства в Україні. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Толмачова, А. В. (2021) Гідрометеорологічне забезпечення при розробці проектів землеустрою і ведення кадастру природних ресурсів на різному таксономічному рівні. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Толмачова, А. В. and Мартинова, М. С. (2021) Характеристика біокліматичного потенціалу території при складанні кадастру земельних ресурсів. In: І Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», 13-14 квітня 2021 р., Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Толмачова, А. В. and Мартинова, М. С. (2021) Деталізація ресурсів тепла на територіях зі складним рельєфом при розробці проектів землеустрою. In: І Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», 13-14 квітня 2021 р., Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна.

Лєнков, Р. В. and Нагаєва, С. П. (2021) Регулювання потоку туристів на основних екостежках національних природних парків «Сколівські бескиди» та «Яворівський» Львівської області. In: IХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25–26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна.

Лєнков, Р. В. and Нагаєва, С. П. (2021) Екологічні проблеми природного заповідника «Розточчя». In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Лєнков, Р. В. and Нагаєва, С. П. (2021) Вплив рекреаційного навантаження на територію національного природного парку «Яворівський» Львівської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Лісницький, А. В. and Парвадов, Л. А. (2021) Фізичне виховання : Методичні вказівки до практичних занять у секції з "Баскетболу". [Teaching Resource]

Лісньовський, А. Г. (2021) Вплив телекомунікаційних мереж на стан екологічної безпеки довкілля (сучасний стан та прогноз на майбутнє). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Лічна, А. І. and Бургаз, М. І. (2021) Сучасний стан Світового ринку риби та рибопродукції та перспективи їх розвитку. In: XIV Міжнародна іхтіологічна конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 23-25 вересня 2021 р., Харків, Україна.

Магалецький, Л. А. (2021) Радіаційний моніторинг продукції харчової промисловості. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Майнов, О. О. (2021) Розробка веб-системи управління готельним комплексом. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Майоров, М. П. (2021) Дослідження методів інтелектуального аналізу для оцінки ландшафтних та кліматичних характеристик річкових басейнів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Максютенко, А. В. (2021) Вплив реклами на купівельний попит в сфері туризму. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедова, Шалала Фірдовсі кизи (2021) Агроекологічне обґрунтування рівнів врожайності винограду по природним зонам України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Манасарян, А. Б. (2021) Оптимізація системи поводження з відходами упаковки. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Манжосова, М. Г. and Вольвач, О. В. (2021) Агрометеорологічна оцінка теплозабезпеченності вегетаційного періоду кавуна в Херсонській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мар`янов, І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Шпрот чорноморський Sprattus sprattus phalericus (Risso, 1826) стан запасів та перспективи промислу". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Марангоз, В. І. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра: "Вимоги до якості сировини і кормів у рибництві". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Маркіна, А. О. and Вольвач, О. В. (2021) Характеристика сучасних ресурсів тепла при вирощуванні томатів в Херсонській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мартинова, М. С. and Ляшенко, Г. В. (2021) Види і поширення ерозії грунтів в Україні. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мартинова, Н. С. (2021) Оцінка агрокліматичних ресурсів вирощування цукрового буряку в Поліссі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Водокористування в сільському господарстві за сучасних умов зміни клімату. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Марьянов, І. Д. (2021) Шпрот чорноморський Sprattus sprattus phalericus (Risso, 1826) стан запасів та перспективи промислу : Кваліфікаційна магістерська робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Матвієнко, А. Ф. (2021) Кваліфікаційна робота магістра "Державне управління екологічною безпекою в контексті європейської інтеграції України". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Матвієнко, Т. І. (2021) Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять навчального курсу «Генетика риб»». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-173-1

Матвієнко, Т. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Теорія динаміки стада риб" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Генетика риб" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2021) Установление тенденции в колебаниях максимального суточного стока рек верхнего Днестра. In: The 5th International scientific and practical conference ―Topical issues of modern science, society and education‖., 28-30 November 2021, Kharkiv, Ukraine.

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2021) Зміни водного режиму річок Поділля. Праці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 17 (31). pp. 41-48.

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2021) Оцінка змін характеристик стоку лівобережних приток Верхнього Дністра в умовах потепління. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 55-65. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Мирза, К. Л. (2021) Визначення граничних модулів схилового припливу під час паводків холодного періоду на річках Гірського Криму. In: ІХ Міжнародна конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25-26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Мирошниченко, М. І. (2021) Вивчення й застосування комунікативних стратегій на практичних заняттях з ділового спілкування. In: The XI International Science Conference «Modern aspects of science and practice», November 30 – December 03, 2021, Melbourne, Australia.

Мирошниченко, М. І. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна» для магістрів 1 року навчання денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Науки про Землю». І Частина (1 семестр). Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. (2021) Оцінка якості статистичної інформації в Україні для оцінки впливу ненавмисно утворених стійких органічних полютантів на довкілля (на прикладі Одеської промислово-міської агломерації). In: V Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 1-2 липня 2021 р., Одеса.

Михайленко Владислав Іванович, Сафранов Тамерлан Абісалович (2021) Твір науково-практичного характеру «Удосконалена методика розрахунку ненавмисно утворених стійких органічних полютантів з врахувнням їх кумулятивного ефекту». 109858.

Молчанова, А. Ю. (2021) Розробка мобільного застосунку з елементами доповненої реальності для проведення екскурсій в музеї. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Мудрак, О. В. and Мудрак, Г. В. and Щерблюк, А. Л. (2021) Науково-методичні і практичні засади оцінювання ключових територій екомережі Східного Поділля за основними критеріями їх формування. Український гідрометеорологічний журнал, 28. pp. 77-91. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Мунтян, В. І. (2021) Зміни рівня в північно-західній частині Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мунтян, В. В. (2021) Забезпечення розвитку підприємства на засадах диверсифікації діяльності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мілєєв, В. Ю. (2021) Розробка мобільного сервісу для допомоги ведення бізнесу з управління мережею електрозаправних станцій. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Мінчева, О. О. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра: "Характеристики та особливості технологічного процесу переробки риби при консервуванні". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Мірзазаде, Н.С. (2021) Аналіз операційної діяльності підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Міхова, В. М. (2021) Агроекологічна оцінка умов вирощування гороху в Запорізькій області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мічкова, А. Г. (2021) Фототуризм як інноваційний напрямок розвитку туристичної сфери Причорноморського регіону. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Міщенко, Н. М. (2021) Методичні вказівки для практичного заняття студентів з навчальної дисципліни «Синоптична метеорологія» на тему:«Просторово-часова структура висотних фронтальних зон та струминних течій». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2021) Методичні вказівки «Просторово-часова структура висотних фронтальних зон та струминних течій». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2021) Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд: тези доповідей. Одеса: Одеський державний екологічний університет. 2021. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нiкiтюк, I. I. (2021) Географічні аспекти розвитку туризму. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нагаєва, С. П. (2021) Екологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності "Комп'ютерні науки". [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2021) Екологічний туризм: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2021) Екологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальностей "Менеджмент" і "Публічне управління та адміністрування". [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2021) Екологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності "Комп'ютерні науки". [Teaching Resource]

Нагіц, Ю. В. (2021) Моделювання сучасного еколого–агрохімічного стану сільськогосподарських угідь Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Нажмудінова, О. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Авіаційна та супутникова метеорологія», блок «Супутникова метеорологія» на тему «Хмарність синоптичного і мезо- масштабів». [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Авіаційна та супутникова метеорологія», блок «Супутникова метеорологія» на тему «Основи дешифрування супутникових знімків». [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2021) Аномалії температури повітря на Чернігівщині. Фізична географія та геоморфологія (44 (2)). pp. 49-55. ISSN 0868-6939

Нажмудінова, О. М. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Середньо та довгострокові прогнози погоди", РВО Магістр, стаціонар, 2021. [Teaching Resource]

Насруллаєв, І. І. (2021) Аналіз рентабельності підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Недашковська, К. Р. (2021) Особливості системи екологічного управління на м’ясопереробному підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Недострелова, Л. В. (2021) Енергетика блокувальних антициклонів : монографія. ТОВ "505", Житомир. ISBN 978-617-7892-09-9

Недострелова, Л. В. (2021) Метеорологія і кліматологія: робоча програма навчальної практики для студентів ІІ року навчання денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Недострелова, Л. В. (2021) Фізика атмосфери: робоча програма навчальної практики для студентів ІІ року навчання денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Недострелова, Л. В. (2021) Метеорологія і кліматологія: силлабус для молодших бакалаврів ІІ року навчання денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Недострелова, Л. В. (2021) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (частина III): силлабус для магістрів І року навчання заочної форми. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2021) Прикладна метеорологія і кліматологія розділ Загальна циркуляція атмосфери і теорія клімату: силлабус для бакалаврів IV року навчання денної форми. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2021) Прикладна метеорологія і кліматологія розділ Загальна циркуляція атмосфери і теорія клімату: силлабус для бакалаврів V року навчання заочної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Недострелова, Л. В. (2021) Метеорологія i кліматологія (Розділ I Метеорологія): методичні вказівки по виконанню практичних робіт для бакалаврів екологів ІІ року навчання. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. and Прокоф’єв, О. М. (2021) Метеорологія і кліматологія: робоча програма навчальної практики для молодших бакалаврів екологів ІІ року навчання. [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. and Прокоф’єв, О. М. (2021) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Фізика атмосфери з чергуваннями" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. and Чаленко, В. В. (2021) Багаторічний розподіл кількості днів з туманами на півдні України. POLISH SCIENCE JOURNAL, 11(44). pp. 56-60.

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. (2021) Денний розподіл грозової діяльності на півдні України. In: The 7th International scientific and practical conference - Priority directions of science and technology development, 21-23 березня 2021, Київ, Україна.

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. (2021) Часовий розподіл гроз на АМСЦ Одеса на початку ХХІ століття. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 16-23. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. and Чаленко, В. В. (2021) Сучасні тенденції у формуванні небезпечних явищ на Півдні України. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Нечипорук, В. В. (2021) Оцінка екологічних ризиків розташування АЕС в межах морського узбережжя з урахуванням зовнішніх факторів впливу та співіснування. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Носарєва, К. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: ""Сучасний стан промислу водних біоресурсів Чорного та Азовського морів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Нямцу, К. Є. (2021) Створення тривимірної графічної моделі рельєфу за допомогою BRL-CAD. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Нямцу, К. Є. (2021) Створення тривимірної графічної моделі рельєфу за допомогою BRL-CAD. In: XX наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 26-30 квітня 2021, Одеса, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2021) Методичні вказівки до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Психологія" для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Екологія», рівень освіти початковий «молодший бакалавр». [Teaching Resource]

Нєвєйкіна, Г. І. (2021) Схильність до стресу у студентів в екзаменаційний період: причини та прояви. In: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 березня 2021 року, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Психологія» для студентів денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Рівень освіти початковий, "молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Нємцова, О. А. (2021) Публічне право : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-189-2

Нємцова, О. А. and Тємірева, О. Д. (2021) Прецеденти суду ЄС, як джерело екологічного права: проблеми імплементації. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Нізицька, Г. А. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра: "Класифікація та асортимент морожених рибних товарів представлених у торгівельних мережах м. Одеса". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Нізіцький, М. А. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Мінімальний стік річок у період відкритого русла у гірській частині р. Дністер. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нізіцький, М. А. and Докус, А. О. (2021) Визначення основних гідрометеорологічних чинників формування максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р. Південний Буг. In: ІХ Міжнародна конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25-26 листопада 2021р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Нікітонов, Д. М. (2021) Вплив скиду стічних вод на екологічний стан окремих річок басейну Сіверського Дінця (в межах Харківської області). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Нікітюк, В. І. (2021) Маркетингова політика організації в умовах ринкової економіки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Обуховський, І. Ю. (2021) Інструментальні засоби обробки даних в складних соціально- екологічних системах. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Овчарук, В. А. and Мартинюк, М. О. (2021) Застосування операторної моделі для визначення максимальних модулів стоку весняних водопіль і дощових паводків річок басейну Вісли в межах України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 36. pp. 22-33. ISSN 1992-4224

Овчарук, В. А. and наук., керів. (2021) Комплексний метод ймовірносно-прогностичного моделювання екстремальних гідрологічних явищ на річках Півдня України для забезпечення сталого водокористування в умовах кліматичних змін (проміжний) № ДР 0121U010964. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Окунєва, Л. А. (2021) Вплив основних техногенних об’єктів Придніпровської залізниці на стан складових довкілля. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Олійник, Н. К. (2021) Вплив кліматичних змін на рівень внутрішніх морів на прикладі лиманів північного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Олійник, О. В. (2021) Аналіз алгоритмів для моделювання оптимального маршруту в ГІС. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Оліферчук, Б. О. (2021) Забрудненість завислими речовинами повітряного басейну міст Північно-Західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Омеляненко, Ю. С. (2021) Характеристики температурного режиму на Чернігівщині: магістерська робота за спеціальністю "Науки про Землю". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Омеляненко, Ю. С. (2021) Аномалії температури повітря на території Чернігівської області. In: Матеріали XX наукової конференції молодих вчених, 26-30 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Омеляненко, Ю. С. and Нажмудінова, О. М. (2021) МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ II ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ)”. In: НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ II ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ)”, 23-24 березня 2021, Одеса, Україна.

Осадченко, О. О. (2021) Розробка web-застосунку для управління замовленнями на платформі ASP.NET. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П'янова, І. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) I курсу (1та 2 семестри). [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Куделіна, О. Ю. and Мітіна, О. М. and Бургаз, М. І. and Соборова, О. М. and Бец, О. О. (2021) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для студентів IV року навчання Спеціальність – 207 „Водні біоресурси та аквакультура”. ОДЕКУ, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-183-0

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 051 "Економіка" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) I курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) I курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) IІ курсу (3 семестр). [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) І курсу (1та 2 семестри). [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 104 "Фізика та астрономія" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) I курсу (1та 2 семестри). [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 113 "Прикладна математика" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) I курсу (1та 2 семестри ). [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) І курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" " для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) І курсу (1та 2 семестри). [Teaching Resource]

ПІсоцький, Є. С. (2021) Часово-просторові зміни якості води річки Псел. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Павленко, О. П. (2021) СПЕЦІАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування «Новітні тенденції професіоналізації публічного управління в контексті еколого-орієнтованого розвитку». [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в управлінні". [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Організація праці управлінця". [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Психологія управління". [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент". [Teaching Resource]

Павленко, О. П. (2021) Моніторинг сучасного стану регіонального управління в умовах децентралізації. Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях. In: IV Міжнародна науково-практична конференція. Маріуполь, 27-28 травня 2021 р., Маріуполь, Україна.

Павленко О. П. (2021) Свідоцтво на авторські права на письмовий твір наукового характеру Регіональні аспекти публічного управління: теорія та методологія стратегування»: монографія / за заг. ред. О. П. Павленко. № 105474.

Павленко, О. П. (2021) Методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації публічного управління. Український журнал прикладної економіки та техніки, 6 (3). pp. 235-242. ISSN 2415-8453

Павленко, О. П. (2021) Інституційне забезпечення публічного управління регіонами. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. серія „Економічні науки”., 2 (2). pp. 299-310. ISSN 2312-3427

Павленко, О. П. and Бойко, Є. О. (2021) Особливості сучасного стану регіонального управління в умовах децентралізації. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. серія „Економічні науки”, 2 (3). pp. 20-31. ISSN 2312-3427

Павленко, О. П. and Вайчютє, С. О. (2021) Організаційно - економічні механізми превентизації та адаптації до глобальних кліматичних змін внаслідок антропогенного впливу в Україні. In: Тhe II International Scientific and Practical Conference, January 26 – 29, 2021, Luxembourg, Luxembourg.

Павленко О. П. (2021) Свідоцтво на авторські права на письмовий твір наукового характеру Методологічні засади управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектора національної економіки: монографія / за заг. ред. О. П. Павленко, О. В. Жавнерчик. № 101978.

Павленко, О. П. and Розмарина, А. Л. and Андрушко, М. А. (2021) Напрями підвищення конкурентоспроможності екологічної (органічної) продукції. In: Тhe II International Scientific and Practical Conference, January 26 – 29, 2021, Luxembourg, Luxembourg.

Павленко, О. П. and Розмарина, А. Л. and Андрушко, М. А. (2021) Проблеми та перспективи розвитку екологічного маркетингу в Україні. In: Тhe 5 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations”, January 27-29, 2021, Toronto, Canada.

Павленко, О. П. and Русин-Гриник, Р. Р. and Мацук, В.М. (2021) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво (№6). pp. 73-77. ISSN 2707-0719

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2021) Методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять з дисципліни “Облік та аудит” для бакалаврів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент». ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Павленко, Ю. С. (2021) Новітні технології дезактивації великомасштабних забруднень радіонуклідами та важкими металами із використанням пінної фракції полімер-стабілізованого оксиду графену : Кваліфікаційна робота магістра. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Павлов, О. О. (2021) Режим температури повітря над м. Одеса за прогностичний період 2021-2050 рр. за сценаріями RCP-4.5 і RCP-2.6: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Павлюк, М. В. (2021) Характеристика туманоутворення на станції Одеса-АМСЦ. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Паламаренко, І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Напівінтенсивна технологія вирощування дволіток коропа в ставах для зариблення природних водойм ". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Паламарчук, В. В. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра: "Морська аквакультура України та країн світу". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Панченко, Є. А. (2021) Умови виникнення сильного вітру та поривів над Одещиною: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Панченко, Є. А. (2021) Аналіз змін максимальної швидкості повітря над Одеської областю згідно сценаріям RCP 4.5 i RCP 2.6. In: ХХ наукова конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету (26-30 квітня 2021 р.), 26-30.04.2021, Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Паскалов, С. З. (2021) Застосування принципів публічного адміністрування у сфері будівництва. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пастух, М. В. (2021) Оцінка впливу окремих полютантів у складі атмосферного повітря на тривалість життя населення міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний угіверситет.

Переверзєва, А. О. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему : "Стан запасів та особливості промислу черевоногого молюска рапани Rapana venosa VALENCIENNES, 1846 в Чорному морі". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Перелигін, Б. В. and Гор`єв, С. А. (2021) Цифрова обробка супутникових зображень: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2021) "Удосконалення способів і засобів одержання даних про атмосферу радіофізичними методами та аналізу даних." Вдосконалення існуючих методів, засобів та систем моделювання для одержання даних про атмосферу (проміжний). Звіт про НДР. ДР № 049U003662. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Перетятко, Д. О. (2021) Моделі оцінювання та технології верифікації систем діагностування помилок для HDL-проєктів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Перчеклій, М. Ю. (2021) Формування адміністративних управлінських рішень. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Плетос, С. В. (2021) Підприємницька діяльність: конспект лекцій. ОДЕКУ, м.Одеса. ISBN 978-966-186-168-7 (Unpublished)

Плетос, С. В. and Плетос, В. Г. (2021) Морський круїзний туризм в Україні на прикладі Одеського регіону. In: І-Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів», 28 травня 2021, м.Херсон.

Плетос, С. В. and Суржикова, Д. А. (2021) Подієво-гастрономічний туризм як інструмент просування туристичної дестинації в Одеському регіоні. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 19-23 квітня 2021, Одеса, Україна. (Unpublished)

Подоусов, О. Ю. (2021) Розробка web-сервісу доставки товарів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Полетаєва, Л. М. (2021) Моделювання та прогнозування стану довкілля. (Атмосферне повітря): конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Полетаєва, Л. М. (2021) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Полетаєва, Л. М. and Сафранов, Т. А. (2021) Рекреаційна ємність територій деяких національних природних парків України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 35. pp. 105-114.

Полетаєва, Л. М. and Юрасов, С. М. (2021) Моделювання та прогнозування стуну довкілля: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Полетаєва, Л. М. and Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. (2021) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Польовий, А. М. (2021) Наукова школа «Моделювання продуційного процесу рослин: підсумки та перспективи розвитку». In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Толмачова, А. В. (2021) Вплив погодних умов на формування врожаїв огірків в Лісостеповій зоні України. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр.; за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 216-224. ISBN ISBN 978-617-7915-20-0

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2021) Моделювання динаміки емісії парникових газів (CO2, N2O) із грунтів агроекосистем. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 54. pp. 329-344. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Вплив агрометеорологічних умов на якість зерна озимої пшениці в Поліссі. In: Всеукр. наук.- практ. інтернет-конф., 30 Вересня 2021, Полтава : ПДАУ.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Вплив погодних умов на формування продуктивності конюшини лучної на Правобережжі Лісостепу України. ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії, 2 (101). pp. 38-45. ISSN 2415-3354 (Print); ISSN 2415-3362 (Online)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Вплив погодних умов на формування врожаїв картоплі в Західному Поліссі. Науково-практичний журнал Екологічні науки, 3 (36). pp. 104-109. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Адаменко, Т. І. (2021) Вплив підвищення концентрації СО2 в атмосфері на фотосинтетичну продуктивність посівів в умовах зміни клімату. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Жигайло, О. Л. (2021) Основи сільськогосподарської метеорології: навчальний посібник. Видавничий дім "Гельветика", Одеса, Україна. ISBN 978-966-992-194-9

Польовий, А. М. and Вольвач, О. В. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на умови вирощування і продуктивність насаджень міскантусу в Північному Степу. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 1 (34). pp. 111-117. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Польовий, А. М. and Жигайло, О. Л. (2021) Раціональне використання природних ресурсів в галузях АПК. ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-190-8 (Submitted)

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. and Жигайло, О. Л. (2021) Вплив кліматичних змін на формування продуктивності кукурудзи в Західному Лісостепу України. Вісник аграрної науки Причорномор'я, 1 (109). pp. 29-36. ISSN 2411-9199

Польовий, А. М. and Овчарук, В. А. and Вольвач, О. В. and Кущенко, Л. В. and Толмачова, А. В. (2021) Агрокліматична оцінка посушливості вегетаційного періоду в Причорноморській зоні надзвичайно низької водності. Екологічні Науки, 6(39). pp. 158-165. ISSN ISSN: 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Польовий, А. М. and Толмачова, А. В. (2021) Сільськогосподарська метеорологія на тему «Агрометеорологічна характеристика посух та суховіїв»: методичні вказівки до практичних занять для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Польовий, А. М. and Толмачова, А. В. (2021) Сільськогосподарська метеорологія на тему "Визначення вологопотреби та вологозабезпеченості сільськогосподарських культур": методичні вказівки до практичних занять для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Польовий, А. М. and Толмачова, А. В. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" за темою "Тепловий баланс рослинного покриву" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Польовий, А. М. and наук., керів. (2021) Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в Україні в зв'язку зі зміною клімату (заключний) № ДР 0119U002458. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Пономаренко, В. В. (2021) Прогнозування розповсюдження нафтової плями у разі аварійного скиду на рейді (на прикладі Північно-Західної частини Чорного моря). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Попик, С.О. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Переробка, використання та утилізація харчової та нехарчової рибної продукції". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Попов, В. В. and Ляшенко, Г. В. (2021) Просторовий перерозподіл ресурсів вологи під впливом неоднорідностей підстильної поверхні в Одеській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Попова, М. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Управління персоналом туристичної галузі". [Teaching Resource] (Unpublished)

Попова, М. О. (2021) Економіка зеленого бізнесу : методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 року навчання денної та заочної форми за спеціальністю 051 «Економіка», рівень вищої освіти «магістр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Попова, М. О. and Арестов, С. В. and Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2021) Пріоритети розвитку сучасної туристичної діяльності. "Причорноморські економічні студії" (В 62). pp. 107-112. ISSN 2524-0897 (Print); ISSN 2524-0900 (Online)

Попович, І. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

Попович, І. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів заочної форми 2 року навчання. [Teaching Resource]

Попович, І. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Попович, І. І. (2021) «Іноземна мова» (англійська мова): Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів II року денної форми навчання, спеціальність: 242 Туризм, ОПП «Туризм». ОДЕКУ, Одеса.

Приложенко, В. Д. (2021) Розробка інформаційної-аналітичної системи підтримки міжнародних мандрівок. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2021) Особливості міграції біогенних елементів при комплексній утилізації біоорганічної складової твердих побутових відходів. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 92-99. ISSN 2311-0902 2616-7271

Приходько, Н.О. (2021) Генерація і підтримання хвиль тепла над територією України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Прокоф’єв, О. М. (2021) Палеокліматологія. Силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. (2021) Прикладна метеорологія та кліматологія БЗМ "Клімат полярних регіонів". Силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. (2021) Прикладна метеорологія та кліматологія. БЗМ Фізичні основи впливу на атмосферні процеси. Силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Прокоф’єв, О. М. and Гончарова, Л. Д. (2021) Статистичні характеристики добових сум атмосферних опадів на території Одеської області в умовах глобальних змін клімату. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки, Т. 26, (1(38)). pp. 67-80.

Прокоф’єв, О. М. and Недострелова, Л. В. (2021) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Кліматологія і метеорологія", 2 курс, РВО (Молодший бакалавр), спеціальність 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource]

Прус, Д. М. (2021) Опортуністична поведінка суб’єктів публічного управління. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Піонтковська, А. Г. (2021) Диверсифікація адміністративних послуг в сфері управління природокористуванням. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Піщік, В. С. (2021) Створення ігрового штучного інтелекту для гри «Монополія». UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П’ятакова, В. Ф. (2021) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (в океанах і морях) : методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів 1-го року денної/заочної форми навчання. Спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ременюк, В. В. (2021) Агрометеорологічні умови формування продуктивності кукурудзи в Дніпропетровській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рзаєв, Ф. І. (2021) Організація адап-турів для туристів з особливими потребами. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рибалка, Ю.С. (2021) Поліпшення результативності діяльності підприємства в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рибалко, Є. С. and Дерик, О. В. (2021) Знебарвлення коралів в результаті зміни клімату. In: Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку.", 21 травня 2021 року, Переяслав, Україна.

Рибалко, Є. С. and П’ятакова, В. Ф. and Дерик, О. В. (2021) Визначення характеристик вертикального розподілу вод та аналіз їх часової мінливості в акваторії проходження Східно-Австралійської течії. In: Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 червня 2021 р., м. Дніпро, Україна. (Unpublished)

Рибалко, Є. С. and П’ятакова, В. Ф. and Дерик, О. В. (2021) Визначення характеристик вертикального розподілу вод та аналіз часової мінливості в акваторії проходження Cхідно – Австралійської течії. In: II міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах», 3-4 червня 2021 р., Дніпро, Україна.

Родiнова, І. О. (2021) Динаміка режиму туманоутворення над районом АМСЦ Херсон: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Родiнова, І. О. and Волошина, О. В. (2021) МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ II ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ)”. In: НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ II ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ)”, 23-24 березня 2021, Одеса, Україна.

Розмарина, А. Л. (2021) Сучасні напрямки збалансованого розвитку регіонів. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях" (присвячена 30-річчю незалежності України), 27-28 травня 2021 р., Маріуполь , Україна.

Розмарина, А. Л. (2021) Проблеми та перспективи розвитку ринку "зеленої" продукції в Україні. In: V спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум "Еко Форум - 2021", 14-16 вересня 2021 р., Запоріжжя, Україна.

Розмарина, А. Л. (2021) Міжнародні економічні відносини: Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Розмарина, А. Л. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (073,281 стаціонар). [Teaching Resource]

Розмарина, А. Л. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Державна служба" (281 стаціонар). [Teaching Resource]

Розмарина, А. Л. and Андрушко, М. А. (2021) Аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу Одеського регіону. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», 19 травня 2021, Полтава, Україна.

Розмарина, А. Л. and Андрушко, М. А. (2021) Екологічний маркетинг як напрям підвищення екологічної конкурентоспроможності підприємства. In: Х Міжнародна науково-практична конференція "Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики", 10 вересня 2021 р., Одеса, Україна.

Розмарина, А. Л. and Колонтай, С. М. (2021) Сучасні напрями розвитку державного та регіонального екологічного менеджменту в Україні. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» (54). pp. 187-193. ISSN 2519-2868

Романчук, М. Є. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Екологія" для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" за освітньою програмою "Гідрометеорологія". [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. and Довгополий, М. М. and Кабак, І. С. and ПІсоцький, Є. С. (2021) Аналіз змін хімічного складу води в басейні середнього та Нижнього Дніпра (на прикладі річок Псел, Хорол та Інгулець). Водні біоресурси та аквакультура, 1 (9). pp. 247-263. ISSN 2663-5283

Романчук, М. Є. and Усачов, О. Д. (2021) Оцінка якості води р. Тетерев. Водні біоресурси і аквакультура, 2 (10). pp. 152-163. ISSN 2663-5283

Рошу, Д. С. (2021) Оцінка показників антропогенного навантаження на річкові води басейну Десни (Сумська область). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Рудашевський, А. В. (2021) Агроекологічна оцінка умов вирощування рису в Херсонській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рудашевський, А. В. and Барсукова, О. А. (2021) Дослідження динаміки врожайності вівсу в Волинській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Руженцев, М. В. and Жила, С. С. and Павліков, В. В. and Кошарський, В. В. and Черепнін, Г. С. (2021) Бюджетний вимірювач інтегральних параметрів вологи в стовпі атмосфери. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 24-33. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Румелець, Д. Ю. (2021) Програмна система оцінки впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Рустамлі, Фаіг Азер огли (2021) Характеристика агроекологічних умов формування продуктивності огірків в Черкаській області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ряшенцев, В. С. (2021) Розробка інформаційної системи моніторингу та управління доступом до систем забезпечення функціонування житлового комплексу. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Різниченко, О. М. (2021) Розробка віртуального навчального середовища для вивчення теорії графів на мобільній платформі iOS. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Савкова, А. А. (2021) Агрометеорологічні умови вирощування конюшини в Лісостеповій зоні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Савкова, А. А. and Божко, Л. Ю. (2021) Вплив погодних умов на формування продуктивності конюшини лучної на Правобережжі Лісостепу. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Савченко, В. І. (2021) Розробка системного застосунку для менеджменту робочого часа користувача на базі WPF. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сагайдак, М. М. (2021) Морський вітроенергетичний потенціал північно-західної частини Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сагайдак, М. О. and Берлінський, М. А. (2021) Сучасні зміни контуру берегової лінії оголовків кос Азовського моря. Вісник Одеського національного університету, т.26 (2(39)). pp. 37-48. ISSN 2303-9914

Саджайя, Ю. А. (2021) Аналіз сучасного еколого-агрохімічного стану ґрунтів Харківської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Салибеков, Т. К. (2021) Агрометеорологічна оцінка вирощування соняшнику в Херсонській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Самойленко, В. О. (2021) Вплив електромагнітних полів на довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Самойленко, В. О. and Кур'янова, С. О. (2021) Аналіз впливу електромагнітних полів на довкілля. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Сапко, О. Ю. (2021) Робоча програма навчальної практики "Стратегія екологічної політики України". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. and Кур’янова, С. О. and Шкрум, З. І. (2021) Управління якістю вод р. Дністер, яке враховує транскордонне забруднення. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Саркісьян, К. Г. (2021) Розробка ігрового застосунку «Лабіринт» за допомогою 3DMax та рушія Unity. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сатторова, Г. (2021) Вдосконалювання організаційної структури управління в умовах сталого розвитку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сафранов, Т. А. (2021) От утопии до устойчивого развития: экологический аспект. In: "Развитие регионов в ХХI веке": III Межд. научно-практ. конф., 1–2 октября 2021 г., Владикавказ, ИПЦ СОГУ, Північна Осетія.

Сафранов, Т. А. (2021) Екологічна домінанта освіти для сталого розвитку. In: Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: ХІІІ Міжнод. інтернет-конференція, 19-21 січня, 2021 р., Мелітополь, Україна.

Сафранов, Т. А. (2021) Сучасний стан та проблема впровадження стандартів вищої екологічної освіти України. In: IІ Міжнародна науково-практична конференція «Vin Smart Eco», 20-21 травня 2021 р., Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, Україна.

Сафранов, Т. А. (2021) Принципи управління та поводження з відходами: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. (2021) Принципи управління та поводження з відходами: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. (2021) Особливості поводження зі специфічними медичними відходами під час епідемії COVID-19 в Україні. In: XXІV Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : освіта – наука – виробництво – 2021», 29-30 квітня 2021 року, Харків, ХНУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Ільїна, В. Г. and Змієнко, Д. М. (2021) Проблема засмічення пластиком прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2021», 27 жовтня 2021 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Грабко, Н. В. (2021) Загальна екологія (та неоекологія): робоча програма навчальної практики для студентів спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія та охорона довкілля" рівень вищої освіти "молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, О. В. and Яраї, Камбіз (2021) Особливості динаміки хвиль тепла в окремих містах України. Вісник Харківського національного університетуімені В.Н. Каразіна/Серія “Геологія. Географія. Екологія” (55). pp. 232-245. ISSN 2410-7360

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Системний аналіз якості навколишнього середовища: силлабус дисципліни для магістрів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Загальна екологія (та неоекологія): силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN ІSBN 978-966-186-157-1

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Системний аналiз якостi навколишнього середовища: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-158-8

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2021) Загальна екологія та неоекологія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-156-4

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2021) Загальна екологія (та неоекологія): силлабус дисципліни для студентів РВО "Молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Нагаєва, С. П. (2021) Оцінка техногенного впливу на геологічне середовище: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. (2021) Управління та поводження з відходами: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2021) Особливості екологізації української системи вищої освіти. In: Всеукраїнська конференція з проблем вищої освіти з міжнародною участю "Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2021", 28-29 жовтня 2021 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. and Нєдова, Л. В. (2021) Методичні вказівки: Зміст та оформлення кваліфікаційних робіт магістрів зі спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2021) Передумови формування і реалізації регіонального плану управління твердими муніципальними відходами в Одеській області. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 86-96. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Семанюк, К. І. (2021) Оцінка режиму рівнів і температур води та обґрунтування альтернативного шляху обводнення Дністровських плавнів для забезпечення сприятливих гідроекологічних умов у період нересту риб. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Семанюк, К. І. and Гриб, О. М. (2021) Оцінка альтернативного варіанту штучного обводнення плавнів у пониззі річки Дністер для відновлення гідроекологічних умов у період нересту риб. In: XX наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 26-30 квітня 2021 року, м. Одеса, Україна.

Семенова, І. Г. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Застосування чисельного моделювання атмосферних процесів у прогнозах погоди" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Семергей-Чумаченко, А. Б. (2021) Авіаційний наукастинг. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Жук, Д. О. (2021) Просторово-часовий розподіл смерчів та шквалів у Північно-Західному Причорномор’ї з 2006 по 2020 рр. World Science, 11. ISSN 2413-1032

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Міщенко, Н. М. and Нажмудінова, О. М. (2021) Розробка та вдосконалення методів прогнозу небезпечних та стихійних метеорологічних явищ над Україною (проміжний, 2 етап). [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Сербов, М. Г. and Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. and Тучковенко, О. А. and Матвієнко, Т. І. and Соборова, О. М. and Безик, К. І. and Лічна, А. І. (2021) Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я : монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author_redact" not defined]. Житомир ТОВ "505", Житомир, Україна.

Серга, Е. М. and Серга, І. М. (2021) Відгуки аномалій характеристик клімату України у зимовий період на процеси взаємодії в системі „атмосфера - океан” в Північній Атлантиці: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Скоропадік, В. В. (2021) Розробка веб сайту на базі PHP-фреймворку Laravel. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Слободяник, К. Л. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2021) Приклад утворення надзвичайних опадів в Україні за даними реаналізу ERA5 та метеорологічних спостережень. In: V Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 1-2 липня 2021 р., Одеса.

Слободяник, К. Л. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2021) Утворення надзвичайних опадів в Україні за даними реаналізу era5 та метеорологічних спостережень. In: ХХ наукова конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету (26-30 квітня 2021 р.), 26-30.04.2021, Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Слободяник, К. Л. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Веретнова, В. О. (2021) Виникнення сильних опадів на станції Херсон за даними метеорологічних спостережень та реаналізу ERA5. World Science, 11. ISSN 2413-1032

Слободянюк, О. Р. (2021) Особливості педагогічного процесу в вищому навчальному закладі. In: Матеріали ХХVI Міжнародної науково - практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»: Зб. наук. праць. - Ч.2, 22 квітня 2021 р., Одеса, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2021) До питання про сутність педагогічної інноватики. In: Матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»: Зб. наук. праць., 22 квітня 2021 р., Одеса, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури" для молодших бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. and Глушкова, Н. М. (2021) Утвердження культурної та національної ідентичності українців Галичини ХІХ ст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, т.3 (76). pp. 8-12.

Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. (2021) Cталий розвиток та екологічна освіта. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. Зб. наук. праць., т. 3 (74). pp. 31-35. ISSN 1992 - 5786

Смалій, О. В. (2021) Закономірності гідролого-гідрохімічного режиму та формування якості поверхневих вод річки Сіверський Донець на початку XXІ сторіччя. Науковий керівник Лобода Н. С., д. геогр. н., проф. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Смірнова, К. В. (2021) Застосування вірусного маркетингу в сучасних умовах. In: Економіка сьогодення: актуальні питання і трансформаційні процеси, 30 квітня 2021, м. Дніпро.

Смірнова, К. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент" (073 бакалавр заочно). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Брендинг" (маг 073, 281). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент" (магістри 281). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2021) PR менеджмент: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-164-9

Смірнова, К. В. and Чабанюк, А. С. (2021) Причини, наслідки та способи подолання демотивації персоналу в сучасних умовах. Економіка та суспільство (32). ISSN 2524-0072

Снесар, А. В. (2021) Вплив забруднення повітряного басейну на тривалість життя населення міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Соборова, О. М. (2021) Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять навчального курсу «Технологія переробки риби»». Одеський державний екологічний університет, Одеса,Україна. ISBN 978-966-186-174-8

Соборова, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Оцінка якості сировини водного походження " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Технологія переробки риби " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. and Бургаз, М. І. (2021) Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять навчального курсу «Лососевництво та осетрівництво»». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-175-5

Соборова, О. М. and Мтвієнко, Т. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Теоретичні основи відтворення та вирощування цінних видів риб" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Собчик, В. Д. (2021) Оцінка економічної ефективності інвестицій в сфері туризму як фактор підвищення прибутковості готельного підприємства.Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сокуренко, О. О. (2021) Моделі і методи автоматизованого розрахунку рейтингу викладачів університету. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Соловйов, Д. В. (2021) Оцінка можливого впливу на довкілля будівництва та функціювання вітрової електростанції (на прикладі окремої ділянки Прикарпаття). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Солом`янчук, О. А. (2021) Оцінка екологічної безпеки виробництва будівельних матеріалів в окремих регіонах України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Солонцов, А. І. and Тучковенко, Ю. С. (2021) Cучасні методи комплексного управління прибережною зоною моря. In: ХХ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 26-30.04.2021, Україна, м. Одеса.

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2021) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми спеціальності 101 "Екологія" 2 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. and Костік, В. В. and Гриб, К. О. (2021) Виділення водню на пористих нікелевих електродах, активованих боридами нікелю. In: VІІІ-ий Міжнародний з’їзд екологів (Екологія/Ecology– 2021), 22-24 вересня 2021 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Софронков, О. Н. and Костік, В. В. and Васильєва, М. Г. and Гриб, К. О. (2021) Дрібнодисперсні бориди нікеля – каталізатори виділення водню. In: XIV Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екології та енергозбереження", 17-19 вересня 2021 року, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

Співак, А. Я. (2021) Структуризація та динамічні процеси в багаточастинкових мікро-механічних системах під впливом зовнішніх збурень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02. UNSPECIFIED thesis, НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова, Київ.

Станко, М. І. (2021) Водний і сольовий баланси озера Катлабух в сучасних умовах водообміну з р.Дунай. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Стародубовський, Д. А. (2021) Оцінка впливу на довкілля видобування питних підземних вод (на прикладі окремого родовища в Хмельницькій області). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Степанчук, О. А. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Ризики ведення сучасної аквакультури (Хвороби. Технічні збої. Корми. Економічна ефективність)". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Степова, О. В. and Корнішина, А. В. (2021) Дослідження шумового навантаження центральної частини міста Полтава від автомобільного транспорту. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 100-110. ISSN 2311-0902 2616-7271

Стоянова, С.І. (2021) Режим туману над територією України за 2016-2020 рр.: бакалаврська кваліфікаціцна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Стратійчук, О. В. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Прогнозування літньо-осіннього стоку річок північно-західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Студьонова, К. С. (2021) Аналіз іригаційних властивостей вод Кілійського гирла Дунаю. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Стукаленко, О.І. (2021) Напрямки забезпечення прибуткової діяльності сучасного підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сулейманов, І. А. (2021) Розробка інструменту пошуку оптимального маршруту на основі цифрових моделей висот в ГІС. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Суржикова, Д. А. (2021) Особливості розвитку гастрономічного туризму в Одеському регіоні: проблеми та перспективи. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сєрга, Е. М. (2021) Вплив процесів у системі атмосфера – підстильна поверхня Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи : монографія. ТОВ "505", Житомир. ISBN 978-617-7892-10-5

Сєрга, Е. М. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Статистичні методи дослідження в гідрометеорології". [Teaching Resource] (Unpublished)

Сівак, А. В. (2021) Аномалії температурного режиму на Україні. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сівак, А. С. (2021) Температурні аномалії на території України у 2020 р.: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сікора, Д. І. (2021) Біокліматичні умови міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сіянфаров, В. М. (2021) Ринкові складові розвитку туристичного бізнесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Таранець, І. Р. (2021) Аналіз і прогнозування в туристичному бізнесі. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Теймуров, Ш. Н. (2021) Розвиток корпоративної культури як інструмент сучасного менеджменту. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Терещенко, Т. М. (2021) Алгоритмізація та програмування: силабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Терещенко, Т. М. and Гнатовська, Г. А. (2021) Технології створення WEB-застосувань : методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тесьолкіна, Т. С. and Лукашов, Д. В. (2021) Роль зелених насаджень в міграції та фіксації важких металів (на прикладі національного природного парку «Голосіївський», м. Київ). Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 97-105. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Тимко, О. (2021) Характеристика Каховського водосховища та визначення складових його водного балансу. In: ІХ Міжнародна конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25-26 листопада 2021р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Тимощук, М. О. and Білокаменський, К. О. (2021) Політика України щодо державного екологічного контролю. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Тимченко, В. С. (2021) Дослідження застосування лінійної штучної нейронної мережі для екстраполяції ряду спостережень температури повітря. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ткач, Л. О. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Браконьєрство та незаконне використання водних біоресурсів в Південному регіоні". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ткачук, Д. М. (2021) Динаміка режиму опадів північного Причорномор’я в теплий період року: магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Толмачова, А. В. (2021) Вплив погодних умов на формування урожайності гречки в Рівненській області. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності», 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Трач, Ю. В. and Божко, Л. Ю. (2021) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння льону олійного в Поліссі. In: Матеріали XX наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 26-30 квітня 2021, Одеса, Україна.

Троян, А. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальностей 073 "Менеджмент" та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Троян, А. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Троян, А. О. and Кантаржи, Н. І. (2021) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки до практичних занять для студентів 2 року денної форми навчання усіх спеціальностей (виправлені та доповнені). І частина (3 семестр). [Teaching Resource]

Троян, А. О. and Молчанова, А. Ю. and Хохлова, О. В. (2021) Використання методу симуляції в навчанні термінології студентів – менеджерів. In: The 2th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development”, August 4-6, 2021, Chicago, USA.

Троян, А. О. and Молчанова, А. Ю. and Хохлова, О. В. (2021) Використання методу дискусії в навчально-виховному процесі. In: The 3 rd International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects”, August 29-31, 2021, Berlin, Germany.

Тучковенко, О. А. (2021) Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Фізіологія риб з основами гістології». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-171-7

Тучковенко, О. А. and Тучковенко, Ю. С. (2021) Оцінка змін характеристик гідроекологічного режиму Тилігульського лиману під дією кліматичних чинників. Водні біоресурси та аквакультура, 10 (2). pp. 176-186. ISSN 2663-5283

Тучковенко, Ю. С. (2021) Силлабус "Управління науковими проектами" для аспірантів 2 року денної форми навчання. Спеціальність 101 “Екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тучковенко, Ю. С. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Управління науковими проектами" для аспірантів 2 року денної форми навчання. Спеціальність 103 “Науки про Землю”. Освітньо-наукова програма "Гідрометеорологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Тучковенко, Ю. С. and Гаврилюк, Р. В. and Кушнір, Д. В. (2021) Прогнозування океанографічних характеристик в український частині Азово-Чорноморського басейну: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. and Гаврилюк, Р. В. (2021) Розробка складових національної системи морських прогнозів. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд: тези доповідей, 7-9 жовтня 2021, Одеса: Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. and Щипцов, О. А. (2021) Створення програмно-апаратного комплексу оперативного прогнозування океанографічних умов в прибережних районах Чорного моря для підтримки морегосподарського комплексу та Військово-Морських Сил України. In: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 50-річчю Південного наукового центру НАН України і МОН України «Наука в південному регіоні України: здобутки та перспективи розвитку», 16 квітня 2021, Одеса : ПНЦ НАН України і МОН України.

Тучковенко, Ю. С. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Гідрофізика, частина 2, розділ "Фізика океану"для бакалаврів 3 року навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Тучковенко, Ю. С. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Гідрофізика, частина 2, розділ "Фізика океану"для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. М. and Лобода, Н. С. (2021) Оцінка впливу зміни клімату на складові прісного водного балансу лиманів північно-західного Причорномор’я : тези доповідей. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Удуденко, Г. С. (2021) Оцінка якості води транскордонних річок Когильник та Сарата для потреб різних споживачів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Усачов, О. Д. and Романчук, М. Є. (2021) Вплив специфічних речовин токсичної дії на якість води річки Тетерів. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Усачов, О. Д. and Романчук, М. Є. (2021) Особливості розподілу біогенних речовин в басейні р. Тетерів – м. Житомир в залежності від фаз водного режиму. In: "ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Довкілля. Енергозбереження», 2-3 грудня 2021 р., Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна.

Усачов, О. Д. and Романчук, М. Є. (2021) Оцінка якості води р.Тетерів–м.Житомир за індексом забруднення (ІЗВ) та модифікованим індексом (ІЗВ мод). In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Федонюк, В. В. and Федонюк, М. А. and Павлусь, А. М. (2021) Дослідження грозової активності на Волині та в Україні за даними онлайн-ресурсу Blitzortung. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 16-28. ISSN 2311-0902 2616-7271

Федченко, М. С. (2021) Розробка захищеного вебсервісу відеоконференцій. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Федяєва, О. Г. (2021) Вдосконалення розробки бізнес-плану із застосуванням методів економіко-математичного моделювання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Фісенко, О. В. (2021) Розрахунок максимального стоку паводків теплого періоду річок північно-східного схилу Кримських гір. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Харасанджіанц, О. Г. and Друмі, А. С. and Тимцюрак, М-О. Л. (2021) Силлабус "Фізичне виховання": заочна форма навчання КН,М,ПУА. [Teaching Resource]

Харасанджіанц, О. Г. and Рудий, В. В. and Тимцюрак, М.-О.Л. (2021) Фізичне виховання : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 та 2 року заочної форми навчання за спеціальностями 103 "Науки про Землю" (ОП "Гідрометеорологія") та 193 "Геодезія та землеустрій" (ОП "Землеустрій та кадастр"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Харасанджіанц, О. Г. and Тимцюрак, М-О. Л. and Лісницький, А. В. (2021) Силлабус "Фізичне виховання": заочна форма навчання для Вб,Е,Т.ТЗНС. [Teaching Resource]

Хецеліус, О. Ю. and Сєрга, І. М. (2021) ВИЩА МАТЕМАТИКА: Методичні вказівки для практичних занять для студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 207 - Водні біоресурси та аквакультура. [Teaching Resource]

Холлац, Д. В. (2021) Розробка імітаційної моделі позиційної системи рухів NAO-робота. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Хоменко, І. А. (2021) Моделювання гідрометеорологічних процесів та явищ (розділ „Аналітичні і чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь з частинними похідними”): методичні вказівки до практичних занять для аспірантів І року денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Хоменко, І. А. (2021) Динамічна метеорологія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-184-7

Хоменко, О. М. and Єгорова, О. В. and Мислюк, О. О. (2021) Аналіз сорбційної здатності природних сорбентів по відношенню до водних розчинів сполук важких металів. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 111-119. ISSN 2311-0902 2616-7271

Хоу, Б. (2021) Організація маркетингової діяльності компанії та шляхи її вдосконалення. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Хохлов, В. М. and Серга, Е. М. and Недострелова, Л. В. (2021) Об’єктивний вибір симуляції з ансамблю регіональних кліматичних моделей. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 29-36. ISSN 2311-0902 2616-7271

Хохлов, В. М. and наук., керів. (2021) Зміни клімату та їх вплив на гідрологічний та гідроекологічний режим лиманів північно-західного Причорномор’я (остаточний) № ДР 0119U002260. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Чабанюк, А. С. (2021) Управління мотивацією праці персоналу в ринкових умовах господарювання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чаленко, В. В. (2021) Аналіз просторово-часової мінливості туманів на півдні України: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чаленко, В. В. and Недострелова, Л. В. (2021) Аналіз кількості днів з туманами на півдні України. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Чеботарьова, Н. В. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Методика дослідження мікропластика в океані. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету, 19-23 квітня 2021 р., м. Одеса, Україна.

Чепурна, В. Ю. and Тучковенко, Ю. С. (2021) Апробація прогнозу вітрового хвилювання при штормових вітрах у відкритій частині Чорного моря. In: ХХ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 26-30.04.2021, Україна, м. Одеса.

Черновалюк, Р. Г. (2021) Характеристика агроекологічних умов формування продуктивності сочевиці в Одеській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Черновалюк, Р. Г. and Барсукова, О. А. (2021) Моделювання впливу агрометеорологічних факторів на рівень потенційного врожаю гороху в Рівненській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Черногор, Н.Г. (2021) Удосконалення методів ціноутворення на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чешкова, І. А. (2021) Сучасні зміни метеорологічного режиму в районі антарктичної станції Оркадас: бакалаврська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чижик, А. С. (2021) Агрокліматична оцінка еталонних врожаїв гороху в Київській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чижик, А. С. and Кирнасівська, Н. В. (2021) Агроклиматична оцінка умов теплозабезпеченності посівів ярого ячменю на станції Нижні Сірогози Херсонської області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 19-23 квітня 2021, Одеса, Україна.

Чмир, І. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби електронного бізнесу" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Чмир, І. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Об’єктно-орієнтоване моделювання" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Чмырь, И. А. (2021) Методы и средства электронного бизнеса: тексты лекций и материалы семинарских занятий (очная и заочная форма обучения). ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Unpublished)

Чокан, Л. О. (2021) Методичні вказівки для дистанційного навчання з курсу «Неорганічна хімія» для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Чокан, Л. О. (2021) Хімія (органічна, фізична, колоїдна) : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Чугай, А. В. (2021) Оцінка техногенного навантаження на довкілля: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2021) Оцінка техногенного навантаження на довкілля: збірник методичних вказівок для виконання практичних робіт для здобувачів ступеня «доктор філософії». [Teaching Resource]

Чугай, А. В. and Боровська, Г. О. and Тимошенко, Д. (2021) Оцінка техногенного впливу на повітряний басейн північних регіонів України. Проблеми хімії та сталого розвитку, 4. pp. 68-73. ISSN 2786-4677

Чугай, А. В. and Лавров, Т. В. and Боровська, Г. О. and Чернякова, О. І. (2021) Аналіз забруднення атмосферного повітря м. Одеса із застосуванням даних автоматизованих спостережень. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 120-128. ISSN 2311-0902 2616-7271

Чугай, А. В. and Сафранов, Т. А. (2021) Методи оцінки техногенного впливу на довкілля. Букаєв Вадим Вікторович, Одеса, Україна. ISBN 978-617-7790-42-5

Чумаченко, В. В. and Недострелова, Л. В. (2021) Грозова активність на території Північно-Західного Причорномор'я. In: XX наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 26-30 квітня 2021, Одеса, Україна.

Шакірзанова, Ж. Р. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Довгострокові гідрологічні прогнози" для МАГІСТРІВ 1року навчання ЗАОЧНОЇ форми спеціальність 103 Науки про Землю. [Teaching Resource]

Шакірзанова, Ж. Р. and Блага, А. О. and Станко, М. І. and Тимко, О. and Нізіцький, М. А. and Докус, А. О. (2021) Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. (2021) Районування басейну річки Південний Буг за умовами формування весняного водопілля річок. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 36. pp. 8-21. ISSN 1992-4224 (Print)

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. (2021) Довгострокове прогнозування характеристик весняного водопілля в басейні річки Південний Буг: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. (2021) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для магістрів (очної і заочної форм навчання) спеціальності 103 «Науки про Землю», освітньої програми «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів», РВО магістр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шакірзанова, Ж. Р. and Мирза, К. Л. (2021) Методичні вказівки по виконанню практичних занять з дисципліни «Антропогенна гідрологія» за темою «Розрахунки водно-сольового режиму Придунайських озер в умовах господарського використання» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 103 «Науки про Землю» ОП Гідрологія та комплексне використання водних ресурсів, рівень вищої освіти магістр. [Teaching Resource] (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Погорелова, М. П. and Докус, А. О. and Мостій, А. С. (2021) Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Гідрологічні та морські прогнози» (частина І. Гідрологічні прогнози) за темою «Територіальний довгостроковий прогноз характеристик весняного водопілля за допомогою програмного комплексу «Південний Буг» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 103 «Науки про Землю», ОП Гідрометеорологія, рівень вищої освіти _бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шакірзанова, Ж. Р. and Романова, Є. О. (2021) Водний і сольовий режими озера Катлабух : монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Шамієва, С.Ш. (2021) Обґрунтування виробничої програми підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шангіна, С. В. (2021) Шляхи екологiзацiї рекреацiйно-туристичної дiяльностi в окремих регiонах України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Швидченко, І. Г. and Галинський, К. О. (2021) Окремі аспекти імплементації основоположних принципів екологічної відповідальності ЄС до правового поля України. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Шейхов, Р. Р. (2021) Оцінка впровадження екологічного менеджменту на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шекк, П. В. (2021) Закономірності формування іхтіофауни лиманів Північно – Західного Причорномор’я в умовах їх антропогенної трансформації. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 21–22 жовтня 2021 року, м.Херсон.

Шекк, П. В. and Безик, К. І. and Матвієнко, Т. І. (2021) Зоопланктон Хаджибейського лиману як основна складова в забезпеченні кормом личинок та молоді риб. In: XIV Міжнародна іхтіологічна конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 23-25 вересня 2021 р., Харків, Україна.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2021) Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять навчального курсу «Методи рибогосподарських досліджень». Одеський державний екологічний університет, Одеса,Україна. ISBN 978-966-186-176-2

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Світове рибне господарство " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Методи рибогосподарських досліджень " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни: "Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура. [Teaching Resource]

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2021) Кольчужний сом птеригоплихт-pterygoplichthys pardalis (castelnau, 1855) в Хаджибейском лимане Одесской области. In: XIV Міжнародна іхтіологічна конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 23-25 вересня 2021 р., Харків, Україна.

Шелепова, К.В. (2021) Механізм формування та реалізації місії організації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шелестюк, О. Г. (2021) Агрокліматична оцінка біокліматичного потенціалу Вінницької області та ступінь його використання основними сільськогосподарськими культурами. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шелестюк, О. Г. and Кирнасівська, Н. В. (2021) Агрокліматична оцінка розрахункових урожаїв кукурудзи різного виду й рівня в Одеській області. In: ХХ наукова конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету (26-30 квітня 2021 р.), 26-3 квітня 2021, Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Шелінговський, Д. В. and Дерик, О. В. (2021) Минуле та сучасне світового розвитку водного транспорту. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Дніпровські читання-2021», 23 грудня 2021 року, Київ, Україна.

Шехтман, М. О. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Особливості біотехніки формування ремонтно-маточного стада та товарного вирощування судака в установках замкнутого водопостачання". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Шидловська, Л. І. (2021) Динаміка показників режиму максимальної температури повітря у Закарпатті в умовах змін клімату: магістерська робота за спеціальністю "Науки про Землю". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шидловська, Л. І. and Катеруша, Г. П. (2021) МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ II ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ)”. In: НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ II ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ)”, 23-24 березня 2021, Одеса, Україна.

Шихиєв, Н.З. (2021) Управління інформаційними ризиками на підприємстві Шихиєв. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шкрум, З. І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра "Вплив антропогенних джерел забруднення на стан р. Дністер". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шкрум, З. І. and Сапко, О. Ю. (2021) Оцінка якості води пониззя річки Дністер. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Космоніми як невід’ємна стилістична складова створення поетично-метафоричного хронотопу в художньому тексті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. (1 (43)). 509 -514.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для спеціальності 101 "Екологія" для магістрів І курсу (I та ІІ семестри) ОПП "Екологічна безпека" (освітньо-наукова) на 120 кредитів. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 «Науки про Землю» для магістрів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 «Науки про Землю» для магістрів заочної форми 2 року навчання. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням " для спеціальності 103 «Науки про Землю»" для магістрів 1 курсу заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням " для спеціальності 103 «Науки про Землю»" для магістрів 2 курсу заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни (англійська мова) для магістрів II курсу денної та заочної форм навчання. Спеціальність: 103 «Науки про Землю». ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 051 "Економіка" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) IІ курсу (3 семестр). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) IІ курсу (3 семестр). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 104 "Фізика та астрономія" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) IІ курсу (3 семестр). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 113 "Прикладна математика" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) IІ курсу (3 семестр). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) IІ курсу (3 семестр). [Teaching Resource]

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Основи туроперейтингу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2021) Основи туроперейтингу: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-153-3 (Unpublished)

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Загальна характеристика впливу промислових хвостосховищ на довкілля. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 11 листопада 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Основні чинники формування підземних вод в зоні балці ясинова міста Кам’янське. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Вплив промислових хвостосховищ на навколишнє природне середовище. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференця «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Кам’янского промислового вузла. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку", 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Оцінка впливу на навколишнє середовище шламонакопичувача відходів та небезпечних хімічних речовин у балці Ясинова міста Кам’янське. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку", 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Щербяк, Ю. С. (2021) Вплив на довкілля підприємств хімічного комплексу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі та цивільний захист" для магістрів заочногої форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці " для заочної форми навчання спеціальність 101 "Екологія"2021. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" для заочної форми навчання. Спеціальність 207, 183 (2021). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юзва, І. М. (2021) Формування гендерної політики в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Юрасов, С. М. (2021) Методи оцінки якості природних вод: силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. (2021) Методи оцінки якості природних вод: силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Караулов, В. Д. and Перченко, М. Г. and Юдина, Е. О., and Грабко, Н. В. (2021) Іригаційні властивості вод Кучурганського і Барабойського водосховищ. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 106-116. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Юрковська, А. І. (2021) Екологічний бактеріологічний контроль продукції харчової промисловості в умовах пандемії. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Яковлєв, Є. О. and Сплодитель, А. О. and Чумаченко, С. М. (2021) Оцінка еколого-геохімічного стану поверхневих вод Донбасу. Український гідрометеорологічний журнал, 28. pp. 129-137. ISSN 2311-0902 2616-7271

Янко, І. Б. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврів 3 курсу (5 та 6 семестри). [Teaching Resource]

Янко, І. Б. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврів 4 курсу (8 семестр). [Teaching Resource]

Янко, І. Б. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 101 " Екологія" 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для бакалаврів IV курсу (7 та 8 семестри). [Teaching Resource]

Янко, І. Б. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів IV року навчання (VII та VIII семестри) Спеціальності: «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища». ОДЕКУ, Одеса.

Януліс, Я. С. (2021) РR діяльність сучасної організації для забезпечення успішного функціонування. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Яременко, Д. В. (2021) Кваліфікаційна робота бакалавра: "Методи та ефективність застосування добрив в ставовому рибництві". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Яркіна, В. Г. (2021) Розробка бізнес-плану створення нового бізнесу у сфері послуг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ярмолінський, О. Ю. (2021) Агрокліматична оцінка перспектив вирощування енергокультур в лісостепових областях в умовах зміни клімату. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Яров, Я. С. (2021) Гідрометрія та гідрохімія : силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" (денна форма навчання). [Teaching Resource]

Яров, Я. С. (2021) Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами : силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" (денна форма навчання). [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jun 18 16:28:15 2024 UTC.