Eprints Repo

Items where Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1010.

Article

Ляшенко, Г. В. and Яремов, С. І. (2018) Вплив агрокліматичних умов на врожайність винограду в Українському Закарпатті. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 276-280.

Козловцева, В. А. (2018) Удосконалення інституціонального середовища стимулювання впровадження екологічно чистого виробництва в агропромислову сферу: публічний та внутрішньо-корпоративний рівень. Агросвіт, 13. pp. 63-72. ISSN 2306-6792

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2018) Організаційно-економічне забезпечення екологічно-чистого виробництва в агропромисловій сфері: форми, методи та інструменти. Економіст, 9. pp. 14-19. ISSN 2307-9533

Козловцева, В. А. (2018) Формування сучасного концепту впровадження екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України. Агросвіт, 12. pp. 88-96. ISSN 2306-6792

Козловцева, В. А. (2018) Трансфер екологічно-чистих технологій в агропромисловій сфері в Україні. European Journal of Economics and Management, 4. pp. 27-34. ISSN 2533-4794

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Зайцева-Великодна, С. С. and Нямцу, К. Є. (2018) Порівняльний аналіз властивостей відкритого, вільного та комерційного програмного забезпечення. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 1. pp. 21-27. ISSN 1999-9941 (In Press)

Грушевський, О. М. and Міщенко, Н. М. and Мансарлійський, В. Ф. and Бурцева, В. М. (2018) Про можливості діагнозу і прогнозу глибокої конвекції в оперативній діяльності. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 5-15. ISSN 2311-0902

Івус, Г. П. and Гончарова, Л. Д. and Косолапова, Н. І. (2018) Просторово-часовий розподіл атмосферних опадів на території Одеської області на початку ХХІ століття. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 16-27. ISSN 2312-0802

Івус, Г. П. and Озимко, Р. Р. and Агайар, Е. В. and Міщенко, Н. М. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2018) Циркуляційні умови формування сильних опадів на Закарпатті взимку. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 28-35. ISSN 2311-0902

Мартазинова, В. Ф. and Щеглов, А. А. (2018) Характер экстремальных осадков начала ХХІ столетия на территории Украины. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 36-45. ISSN 2311-0902

Савчук, С. В. and Ювченко, Н. М. and Тимофєєв, В. Є. (2018) Районування України по впливу екстремальних значень максимальної температури повітря у теплий та холодний періоди року. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 46-56. ISSN 2311-0902

Сліже, М. О. (2018) Порівняльний аналіз повторюваності суховіїв в Україні в середині ХХ і на початку ХХІ століття. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 57-63.

Кривобок, А. А. and Кривошеин, А. О. and Адаменко, Т. И. (2018) Особенности технологической адаптации системы CGMS для мониторинга сельскохозяйственных посевов в Украине. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 64-79. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. and Бойко, В. М. and Гопцій, М. В. and Тодорова, О. І. and Докус, А. О. and Сербова, З. Ф. and Швець, Н. М. (2018) Метод прогностичної оцінки характеристик максимального стоку річок басейну Дніпра у весняний період року. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 80-99. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Гаврилюк, Р. В. and Ювченко, Н. М. (2018) Згінно-нагінні коливання рівня моря в портах Южний і Чорноморськ та оцінка можливості їх прогнозування. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 100-106. ISSN 2311-0902

Иванов, С. В. and Рубан, И. Г. and Тучковенко, Ю. С. (2018) Преимущества использования атмосферной мезомасштабной модели Harmonie для воспроизведения динамики вод в прибрежных районах моря. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 107-114. ISSN 2311-0902

Щипцов, О. А. (2018) Перспективи обміну морською технологією в галузі еколого-океанологічних досліджень. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 115-123.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шанина, Т. П. (2018) Сравнительная оценка различных методов обращения с твердыми бытовыми отходами по величине эмиссии парниковых газов. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 124-132.

Чугай, А. В. and Деревенська, О. В. (2018) Оцінка рівня забруднення вод озера Ялпуг як об’єкта рибогосподарського призначення. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 133-139. ISSN 2311-0802

Buyadzhi, V. V. and Sofronkov, A. N. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Dubrovskaya, Yu.V. and Svinarenko, A. A. (2018) New energy, angle momentum and entropy balance approach to modelling climate and macroturbulent atmospheric dynamics, heat and mass transfer at macroscale. I. General Formalism. Фізика аеродисперсних систем, 55. pp. 95-103. ISSN 0367-1631

Sofronkov, A. N. and Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Romanova, A. V. and Ignatenko, A. V. (2018) New geophysical complex-field approach to modelling dynamics of heat-mass-transfer and ventilation in atmosphere of the industrial region. Фізика аеродисперсних систем, 55. pp. 104-111. ISSN 0367-1631

Buyadzhi, V. V. and Tkach, T. B. and Lavrenko, A. P. and Romanenko, E. S. (2018) Spectroscopy of multicharged ions in plasmas: oscillator strengths of Be-like ions GaXXVIII and GeXXIX. Photoelectronics, 27. pp. 24-29. ISSN 0235-2435

Швидченко, І. Г. (2018) Екологічна шкода - проблеми оцінки та відшкодування за українським законодавством. Национальный юридический журнал: теория и практика, 2 (3). pp. 103-107. ISSN 2345-1130

Гаврилюк, Р. В. (2018) Льодові явища в Чорному і Азовському морях і іх прогнозування в умовах кліматичних змін. вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2(22). pp. 36-51.

Гаврилюк, Р. В. (2018) Льодові явища в Чорному і Азовському морях і іх прогнозування в умовах кліматичних змін. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2(22). pp. 32-51.

Перелыгин, Б. В. (2018) Рациональное распределение энергии зондирующего излучения в пространстве наблюдения системы гидрометеорологического мониторинга. Радиотехника, 194. pp. 12-18. ISSN 0485-8972

Sofronkov, A. N. and Vasilyeva, M. G. (2018) Sediment Recycle after Biodiesel Production [Переработка осадков, образующихся после получения биодизеля]. III International Scientific Conference Summer Session INDUSTRY 4.0, 1 (3). pp. 35-38. ISSN 2535-0161

Kushnirenko, I. Yu. (2018) Perspectives of reorganization and development of state personnel policy in Ukraine. International Scientific Periodical Journal «Научные труды SWorld»., 52 (Part 1). pp. 92-95. ISSN 2224-0187

Kushnirenko, I. Yu. (2018) Political-social relations of Ukraine and Canada in the modern stage of reform of the Ukrainian state. International Scientific Periodical Journal "Modern Scientific Researches", 5 (Part 2). pp. 102-105. ISSN 2523-4692

Kushnirenko, I. Yu. (2018) Nuclear security of Ukraine in the light of the modern political and social state of the state on the international arena. International Scientific Periodical Journal «Modern engineering and innovative technologies», 5 (Part 2). pp. 4-7. ISSN 2567-5273

Bubnov, Igor (2018) Phenomenon of social populism in activities of political parties of modern Ukraine. Modern scientific researches, 5 (Part 2). pp. 106-111. ISSN 2523-4692

Костик, В. В. and Костик, Вл. В. and Софронков, А. Н. and Менчук, В. В. (2018) Коллоидно-гидродинамические закономерности флотации хрома(VI) с носителем. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 23 (4(68)). pp. 43-55. ISSN 2304-1447

Катеруша, Г. П. and Сафранов, Т. А. and Катеруша, О. В. (2018) Можливі зміни біокліматичних умов зимового періоду в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Вип.30, 2018, 30. pp. 17-27. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, О. В. (2018) Можливий вплив змін температурного режиму на соціально-економічеі умови в регіонах України. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна Серія «Екологія», 2018, вип. 19, 19. pp. 19-29. ISSN 2415-7651

Кушніренко, І. Ю. (2018) Federalization or decentralization of Ukraine as a factor of modern state reform. International Scientific Periodical Journal "Modern Scientific Researches", 6 (Part 4). pp. 94-97. ISSN 2523-4692

Федорова, Г. В. (2018) Химические дисциплины в экологическом образовании: история преподавания и реальность. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Екологія", 19. pp. 122-130. ISSN 1992-4259

Галич, Є. А. and Курган, В. (2018) Особливості вітрового режиму на півдні України // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2018 р., 10. pp. 46-49.

Нажмудінова, О. М. (2018) Формування забарвлених опадів над Східною Європою. Фізична географія та геоморфологія, 3 (91). pp. 38-43. ISSN 0868-6939

Арестов, С. В. (2018) Экологически-безопасный туризм в Украине и его развитие. Інфраструктура ринку (26). pp. 568-573. ISSN 2519-2868

Арестов, С. В. (2018) Екологічно-безпечний туризм в Одеській області. Економіка та суспільство, (19). pp. 805-810. ISSN 2313-2165

Арестов, С. В. (2018) Концепція сприяння розвитку екологічно-безпечного туризму в Одеській області. Приазовський економічний вісник, 6 (11). pp. 370-374. ISSN 2522-4263

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2018) Рибогосподарське використання озера Кагул. Таврійський науковий вісник Сільськогосподарські науки, 103. pp. 251-255. ISSN 2226-0099

Соборова, О. М. (2018) Актуальні аспекти біопродуктивності вод Одеської затоки. Водні біоресурси та аквакультура.

Соборова, О. М. (2018) Актуальні аспекти евтрофікації вод Одеської затоки. Водні біоресурси та аквакультура, 2. pp. 68-78. ISSN 2663-5283

Кантаржи, Н. І. and Орєхова, Л. І. (2018) Особливості навчання іноземних студентів української мови. Науковий вісник ДЗ «Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського», 5 (124). pp. 59-64.

Сукманський, М. І. and Ляшенко, Г. В. (2018) Характеристика ресурсів тепла і вологи на Півдні Одеської області. Вісник Гідрометцентра Черного і Азовського морів, 22 (2). pp. 85-91.

Данілова, Н. В. and Ніколаєва, А. М. (2018) Вплив агрометеорологічнихумов на формування врожайності проса в Дніпропетровській області. Вістник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів. pp. 127-131.

Костюкєвич, Т. К. and Климюк, І. І. (2018) Агрометеорологічні умови вирощування вівса на зерно в умовах Житомирської області. Вісник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів, 22 (2). pp. 145-151.

Ільїна, А. О. and Польовий, А. М. (2018) Моделювання впливу мінерального живленняна ріст та розвиток рослин вівса в умовахПівдня Ураїни. Вістник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів. pp. 131-136.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2018) Агрометеорологічні умови формування врожаю озимого жита в Львівській області в веснянно-літній період вегетації. Вісник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів, 22 (2). pp. 136-145.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Вплив змін клімату на продуктивність лучної і степової рослинності в Лісостеповій зоні України. Вісник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів, 22 (2). pp. 158-168.

Данілова, Н. В. and Тутов, С. Г. (2018) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту проса за сценарієм RCP4.5 в Північному Степу України. Вісник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів, 22 (2). pp. 168-173.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2018) Символічність топонімів у поетичному тексті (на матеріалі поезії Дж.Г. Байрона). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: збірник наукових праць, Вип.34 (т 2). 269 -273.

Перелыгин, Б. В. (2018) Обеспечение устойчивости радиолокационного поля при построении системы гидрометеорологического мониторинга. Радиотехника, 192. pp. 21-27. ISSN 0485-8972

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Сікорський, М. В. and Софронков, О. Н. and Федоренко, А. В. (2018) Період індукції і температура горіння холодних газоповітряних сумішей з домішками горючого газу на платиновій частинці (нитці). Фізика і хімія твердого тіла, 19 (1). pp. 53-59. ISSN 1729-4428

Kalinchak, V. V. and Chernenko, A. S. and Sikorskyi, M. V. and Sofronkov, A. N. (2018) Cool Air-Gas Mixtures with Combustible Gas Admixtures Steady Flameless Combustion Delay Time on Platinum Particle (Wire). Фізика і хімія твердого тіла, 19 (1). pp. 53-59. ISSN 1729-4428

Міщенко, Н. М. and Романенко, С. Е. and Шанюк, О. В. (2018) Просторово-часова структура зон турбулентності ясного неба високої інтенсивності. Фізична географія та геоморфологія. - 2018. - Вип. 2(90), 90. pp. 76-83. ISSN 0868-6939

Кушніренко, І. Ю. (2018) Державна кадрова політика в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету., 15. pp. 97-100.

Ivanov, Serguei and Michaelides, Silas and Ruban, Igor (2018) Mesoscale Resolution Radar Data Assimilation Experiments with the Harmonie Model. Remote sensing, 10. pp. 1-11.

Плетос, С. В. (2018) Сучасний стан використання земельних ресурсів та інвестиційна привабливість земель Одеської міської агломерації. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 31. pp. 76-79. ISSN 2413-2675

Плетос, С. В. (2018) Соціально-економічне значення зеленого туризму в Україні перспективного напряму розвитку села. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління, 4 (16). pp. 297-302. ISSN 2518-1971

Кривобок, А. А. and Кривошеин, А. О. and Коман, М. М. and Крупа, Е. О. (2018) Украинский сегмент системы грозопеленгации ENTLN. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 5-20.

Ель Хадрі, Юссеф and Хохлов, В. М. (2018) Результати розрахунків регіональних кліматичних моделей кількості загальної хмарності в Марокко на період 2020-2050 рр. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 21-27. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Margaryan, V. G. and Mkhitaryan, M. S. (2018) Assessment and analysis of heat provision vulnerability in the main wine-producing region of Armenia (Ararat valley and foot-hill area) within the context of expected climate change. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 28-34.

Данілова, Н. В. (2018) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність проса в центральному районі України. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 35-41.

Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. (2018) Оцінка впливу зрошування за рахунок річки–донора (Дністра) на характеристики річного стоку річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 42-49. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. and Гриб, О. М. (2018) Опис штучних водойм на водозборі річки Великий Куяльник та регламентування їх роботи у сучасності та майбутньому. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 50-59. ISSN 2311-0902

Яров, Я. С. and Лобода, Н. С. (2018) Вплив тривалого донорського зрошування на якість підземних вод у південно-степовій зоні України (на прикладі р. Барабой, Одеська область). Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 60-74. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. (2018) Модель эвтрофикации морских и лиманных экосистем северо-западного Причерноморья. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 75-89. ISSN 2311-0902

Берлинский, Н. А. (2018) Гидрологические факторы формирования кислородного режима внутренних морей. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 90-97. ISSN 2311-0902

Сафранов, Т. А. and Черкез, Є. А. and Шаталін, С. М. (2018) Оцінка сприятливості території Одеської області для розміщення полігонів твердих побутових відходів. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 98-109.

Михайленко, В. І. and Шаніна, Т. П. and Сафранов, Т. А. (2018) Основні джерела ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин (на прикладі міста Одеса). Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 110-119.

Perelygin, B. V. (2018) Implementation of systematic approach in the creation of radar systems of meteorological monitoring. Telecommunications and radio engineering, 77 (3). pp. 199-209. ISSN 0040-2508

Попова, М. О. (2018) Вдосконалення регіонального механізму сталого розвитку економіко-екологічних систем. Причорноморські економічні студії: Збірник наукових праць, 28. pp. 63-66. ISSN 2524-0897

Грабовик, М. М. and Полетаєва, Л. М. (2018) Аналіз сучасного стану забруднення повітряного басейну міста Київ. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 177-182.

Бібко, Г. М. and Полетаєва, Л. М. (2018) Прогноз метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря міста Київ. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 182-187.

Бандура, І. І. and Полетаєва, Л. М. (2018) Екологічно орієнтовані форми рекреаційно-туристичної діяльності на прикладі парку «Бузький Гард». Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 188-192.

Михайленко, В. І. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2018) Аналіз ситуації зі стійкими органічними забруднювальними речовинами в Україні (на прикладі Одеси). Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія», 18. pp. 90-96.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2018) Определение эмиссии парниковых газов из мест захоронения твердых бытовых отходов. ПЭММЭ, 1 (XXIX). pp. 32-47.

Сафранов, Т. А. (2018) Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров'я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (29). pp. 73-80. ISSN 2415-7678

Kushnir, D. and Tuchkovenko, Yu. (2018) Assessment of effectiveness of coastal protection structures for ensuring a constant lagoon-sea water exchange in the North-Western Black Sea Region. Geographia Technica, 13 (1). pp. 62-72.

Вовкодав, Г. М. (2018) Нормування скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти на прикладі Кирилівського родовища. Збалансоване природокористування, 2. pp. 82-87.

Ivus, G. P. and Goncharova, L. D. and Kosolapova, N. I. and Zubkovych, C. O. (2018) Modern seasonal features of the risk mode on the territory of Odesa region. Scientific Journal (Science Review), 3 (10). pp. 27-33. ISSN 2544-9346

Гнатовськая, А. А. and Мещеряков, Д. В. and Черепанова, Е. В. (2018) Принятие решений в системе с биологической обратной связью. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки», 29 (1). pp. 119-124. ISSN 2663-5941

Гнатовськая, А. А. and Мещеряков, Д. В. and Черепанова, Е. В. (2018) Концепция преобразования данных инфракрасной системой с биологической обратной связью. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки», 29 (2). pp. 116-120. ISSN 2663-5941

Розмарина, А. Л. and Колонтай, С. М. (2018) Аналіз розвитку рекреації та туризму в Одеському регіоні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 1(13). pp. 170-173. ISSN 2312-9395

Бургаз, О. А. and Верлан, В. А. and Тітяпкин, А. С. (2018) ОЦІНКА НАДХОДЖЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ЧОРНЕ МОРЕ ЗІ СТОКОМ ГОЛОВНИХ РІЧОК. Науковий вісник Херсонського державного університету., 8. pp. 164-168. ISSN 2413-7391

Овчарук, В. А. and Гопченко, Є. Д. (2018) Сучасна методика нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок України. Український географічний журнал, 2 (102). pp. 26-33. ISSN 1561-4980

Єгоращенко, І. В. (2018) Управління витратами за допомогою оптимізації логістичної системи агропромислового підприємства. Проблеми системного підходу в економіці, 3(65). pp. 39-44. ISSN 2520-2200

El Hadri, Y. and Khokhlov, V. and Slizhe, M. (2018) Regional climate models projections of wind speed in Morocco for period 2020-2050. Asian Journal of Environment & Ecology, 6 (3). AJEE.41112. ISSN 2456-690X

Newton, A. and Brito, A. C. and Icely, J. D. and Derolez, V. and Clara, I. and Angus, S. and Schernewski, G. and Inácio, M. and Lillebø, A. I. and Sousa, A. I. and Béjaoui, B. and Solidoro, C. and Tosic, M. and Cañedo-Argüelles, M. and Yamamuro, M. and Reizopoulou, S. and Tseng, H.-C. and Donata, C. and Roselli, L. and Maanan, M. and Cristina, S. and Ruiz-Fernández, A. C. and Lima, R. and Kjerfve, B. and Rubio-Cisneros, N. and Pérez-Ruzafa, A. and Marcos, C. and Pastres, R. and Pranovi, F. and Snoussi, M. and Turpie, J. and Tuchkovenko, Y. and Dyack, B. and Brookes, J. and Povilanskas, R. and Khokhlov, V. (2018) Assessing, quantifying and valuing the ecosystem services of coastal lagoons. Journal for Nature Conservation, 44. pp. 50-65. ISSN 1617-1381

Khokhlov, V. and Umanska, O. (2018) European atmospheric circulation classification. Journal of Geography, Environment, Earth Sciences International, 16 (3). JGEESI.41860. ISSN 2454-7352

Хохлов, В. М. and Уманська, О. В. and Дєрябіна, І. О. (2018) Об’єктивна класифікація атмосферних процесів для східноєвропейського регіону. Фізична географія та геоморфологія, 2(90). pp. 84-90. ISSN 0868-6939

Хохлов, В. М. and Ель Хадрі, Ю. (2018) Просторово-часовий розподіл показників швидкості вітру і добового максимуму швидкості вітру на території Марокко у 2020-2050 рр. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, 1(70). pp. 68-71. ISSN 1728-2721

Толмачева, А. В. and Бондура, С. В. (2018) Влияние агроклиматических условий на динамику приростов агроэкологических катеорий урожайности сои в Полесье. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1(21). pp. 251-258.

Ляшенко, Г. В. and Вишневський, О. В. (2018) Вплив змін клімату на урожайність винограду в Південностеповій підзоні України. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 267-171.

Данілова, Н. В. (2018) Вплив погодних умов на формування врожаю проса в Дніпропетровській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). pp. 280-285.

Костюкєвич, Т. К. and Єрмоленко, К. В. (2018) Вплив агрометеорологічних умов весняно-літнього періоду вегетації на формування врожаймості озимого жита в Чернігівській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 228-237.

Толмачова, А. В. and Кандиба, К. Ю. (2018) Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів вирощування сої різних груп стиглостів Степовій зоні України. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). pp. 199-205.

Лука, М. М. and Костюкєвич, Т. К. (2018) Агрокліматична оцінка сучасних умов формування врожайності озимого жита в Тернопільській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (22). pp. 243-251.

Костюкєвич, Т. К. and Панасюк, А. А. (2018) Сучасний стан та оцінка мінливості врожайності жита озимого в умовах українського Полісся. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 259-267.

Польовий, А. М. and Ільїна, А. О. (2018) Аналіз динамікм фотосинтетичної продуктивності вівса в умовах Півдня Одеської області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). pp. 156-160.

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. and Альхов, О. М. (2018) Динаміка врожайності пшениці озимої в Лісостепу України на прикладі Полтавської області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 218-224.

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. and Бондар, О. В. (2018) Агрометеорологічні умови формування врожайності кукурудзи в Київській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 211-218.

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. and Лісовська, І. А. (2018) Оцінка мінливості врожайності картоплі в Вінницькій області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 237-243.

Ляшенко, Г. В. and Шендир, В. О. (2018) Агрокліматичні умови формування продуктивності винограду у зв`язку із зміною клімату в Північностеповій підзоні України. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). pp. 271-276.

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, О. В. (2018) Можливий вплив змін температурного режиму на соціально-економічні умови в регіонах України. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, Серія «Екологія», 19. pp. 19-29.

Катеруша, Г. П. and Сафранов, Т. А. and Катеруша, О. В. (2018) Можливі зміни біокліматичних умов зимового періоду в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 30. pp. 17-27.

Сафранов, Т. А. (2018) Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров'я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (29). pp. 73-80. ISSN 1992-4224

Нікіпелова, О. М. and Сафранов, Т. А. and Томашполька, Ю. М. (2018) Гидроминеральная составляющая рекреационного потенциала национальных природных парков Украинских Карпат. Устойчивое развитие горных территорий, 8 (1). pp. 19-24. ISSN ISSN 1998-4502

Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінювання якості водних ресурсів (на прикладі річки Чорний Ташлик). Збалансоване природокористування, 3. pp. 81-87.

Kuznichenko, S and Kovalenko, L and Buchynska, I and Gunchenko, Y (2018) Development of a multi-criteria model for making decisions on the location of solid waste landfills. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (92). pp. 21-30. ISSN 1729-3774

Берлинский, Н. А. and Попов, Ю. И. (2018) Формирование придонной гипоксии и сероводорода на шельфе Черного моря. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 18 (18). pp. 6-13. ISSN 1992-4259

Dubrovskaya, Yu. V. and Vitavetskaya, L. A. and Serga, I. N. and Mironenko, D. A. and Serga, R. E. and Bystryantseva, A. N. (2018) Computational studying energy and spectral parameters of hadronic (pionic) atoms with account of the strong pion-nuclear interaction. Journal of Physics: Conference Series, 1136 (1). pp. 1-8. ISSN 1742-6588

Серга, Э. Н. and Серга, И. Н. (2018) Особенности температурно-влажностного режима над северной атлантикой: поверхность 850 ГПА, холодный период. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 23 (2). pp. 28-42. ISSN 2303-9914

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. and Пентилюк, Р. С. and Тучковенко, О.А. and Безик, К. І. and Соборова, О. М. and Матвієнко, Т. І. and Михальов, Ю. О. and Біляков, І. В. (2018) ЗБІРНИК статей за матеріалами всеукраїнської наукової конференції молодих вчених 17-19 травня 2018 р. Одеса, 1. pp. 7-199.

Tkach, T. B. and Buyadzhi, V. V. and Ternovsky, E. V. and Chernyakova, Yu. G. (2018) Advanced computational approach in electron-collisional spectroscopy of atoms and multicharged ions in plasmas. Journal of Physics: Conference Series, 1136 (1). 012011. ISSN 1742-6588

Шекк, П. В. (2018) Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 1. pp. 141-144. ISSN 2518-7554

Tkach, T. B. and Buyadzhi, V. V. and Buyadzhi, A. A. and Kuznetsova, A. A. and Ternovsky, E. V. (2018) Advanced Quantum Approach in Radiative and Collisional Spectroscopy of Multicharged Ions in Plasmas. Advances in Quantum Chemistry, 78. pp. 171-191. ISSN 0065-3276

Чепурна, В. Ю. and Гаврилюк, Р. В. and Матигін, О. С. (2018) Короткостроковий фізико - статистичний метод прогнозу рівня моря у портах України (Чорноморськ, Южний). Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 (22). pp. 20-32.

Сафранов, Т. А. (2018) Principles of justification of regional programmes of municipal solid waste treatment. Environmental Problems, 3 (4). pp. 224-229. ISSN 2414-5955

Ільїна, В. Г. and Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінка ступеню забруднення сільськогосподарської продукції важкими металами в умовах Миколаївської області. Аграрний вісник Причорноморя. Технічні науки., 90. pp. 109-114.

Ільїна, В. Г. and Шпатар, К. Р. (2018) Оцінка ступеню впливу засолення та осолонцювання грунту на розвиток рослин за допомогою математичної моделі. Аграрний вісник Причорномор`я. Технічні науки., 90. pp. 123-127.

Ільїна, В. Г. and Ніколішин, В. О. (2018) Оцінка впливу зрошення на грунтово – рослинний покрив. Аграрний вісник Причорномор`я. Технічні науки., 90. pp. 192-196.

Польовий, А. М. and Кузнєцова, Ю. О. (2018) Модифікація моделі впливу кліматичних факторів на фотосинтез сосни в умовах півдня України. Фізична географія та геоморфологія, 1(89). pp. 98-105.

Ляшенко, Г. В. and Мельник, Е. Б. and Суздалова, В. І. and Любка, О. С. and Маймеско, В. В. (2018) Агрокліматична оцінка морозо- і заморозконебезпечності стосовно винограду в Закарпатті. Виноградарство і виноробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник, присвячений 100-річчю Національної академії аграрних наук України, 55. pp. 88-95. ISSN 0372-5847

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. and Тодорова, О. І. (2018) Статистичні параметри часових рядів максимального стоку весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (51). pp. 47-55. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. and Гопцій, М. В. (2018) Моделювання екстремально високих паводків на прикладі гірських регіонів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, 3 (82). pp. 6-15. ISSN 1728-2721

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. and Романова, Є. О. and Ємельянова, К. Б. (2018) Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля річок Півдня України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 9. pp. 183-193. ISSN 2307-8030

Міщенко, Н. М. and Криворучко, Д. С. and Куляс, К. А. (2018) Термічна та динамічна структура атмосферних фронтів. Фізична географія та геоморфологія, 91. pp. 44-49. ISSN 0868-6939

Семенова, І. Г. and Лаврент’єва, А. О. and Делінський, Д. С. (2018) Оцінка динаміки посушливих умов в південних областях України з використанням супутникової інформації. Вестник ГМЦ ЧАМ, 1 (21). pp. 51-63.

Сліже, М. О. and Семенова, І. Г. (2018) Синоптичні умови виникнення суховіїв в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Географія та туризм, 40. pp. 163-176. ISSN 2308-135Х

Slizhe, M. and Semenova, I. and El Hadri, Y. (2018) Synoptic Conditions for Dry Winds in August 2010 in Ukraine. Journal of Geography, Environment and Earth Science International, 15 (3). pp. 1-11. ISSN 2454-7352

Semenova, I. and Sumak, К. (2018) Cyclonic activity in cold season over territories of Belarus and Ukraine and its relation to the warm season droughts. Croatian Meteorological Journal, 52 (52). pp. 59-73. ISSN ISSN 1849-0700

Loboda, N. S. and Melnyk, S. (2018) Maximum flow of rivers of the Ukrainian carpathians (in the upper dniester) in the climate change conditions. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 10. pp. 357-375. ISSN 1112-9867

Kuznichenko, S and Kovalenko, L (2018) Development of a multi-criteria model for making decisions on the location of solid waste landfills. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2. pp. 21-30. ISSN 1729-3774

Кузніченко, С. Д. and Гунченко, Ю. О. and Бучинська, І. В. (2018) Нечітка модель обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (61). pp. 90-102.

Glushkov, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Ternovsky, V. B. and Ignatenko, A. V. and Kuznetsova, A. A. and Mashkantsev, A. A. (2018) A chaos-dynamical approach to analysis, processing and forecasting measurements data of the chaotic quantum and laser systems and sensors. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 15 (4). pp. 41-49. ISSN 1815-7459

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2018) Метод розрахунку показників оцінки проекту при виконанні реінжинірингу програмних систем. Радіоелектроніка, інформатика, управління, 4 (47). pp. 135-142. ISSN 2313-688X

Юрасов, С. М. and Кузьмина, В. А. and Бородкіна, Т. А. (2018) Аналіз можливості подальшого використання водоймища Cасик. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 118-129.

Buchynska, I (2018) A GIS-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR PLACING SOLID WASTE LANDFILL. Przetwarzanie, transmisja,i bezpieczenstwo informacji, 2. pp. 2-8.

Kuznichenko, S and Buchynska, I (2018) GIS Based Fuzzy Multi-criteria Analysis for Industrial Site Selection. III Міжнародна конференція компютерна алгебра та інформаційні технології, 1. pp. 21-26.

Kuznichenko, S and Gunchenko, Y (2018) UAV Navigation and Management System Based on the Spectral Portrait of Terrain. 2018 IEEE 5th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC), 1. pp. 68-71. ISSN 978-1-5386-5869-7

Kuznichenko, S and Gunchenko, Y (2018) Methodological Bases of Construction of Intensive Training Flight Simulators of Aircrews. 2018 IEEE 5th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC), 1. pp. 198-203. ISSN 978-1-5386-5869-7

Dubrovskaya, Yu. V. and Vitavetskaya, L. A. and Serga, I. N. and Mironenko, D. A. and Serga, R. E. and Bystryantseva, A. N. (2018) Computational studying energy and spectral parameters of hadronic (pionic) atoms with account of the strong pionnuclear interaction. Journal of Physics: Conference Series, 1136 (1136). pp. 1-8. ISSN 1742-6588

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2018) Поезія Дж. Г. Байрона: ономастичні спостереження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць, 32 (2). pp. 128-130. (In Press)

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Кроленко, Ю. I. (2018) Смерчі над південним заходом України. Вестник ГМЦ ЧАМ, 21. pp. 29-41.

Ovcharuk, Valeriya and Kichuk, Nataliya and Bojarintsev, Eugene and Kushchenko, Lilyа (2018) Water resources management in the region of Odessa (Ukraine). International Journal of Recent Scientific Research, 2 (9). pp. 23758-23762. ISSN 0976-3031

Даус, М. Є. and Кічук, Н. С. and Романчук, М. Є. and Шакірзанова, Ж. Р. (2018) Динаміка мінералізації і вмісту головних іонів у поверхневих водах басейну Дніпра за період 1990-2015 роки. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (60). pp. 6-23. ISSN 2306-5680

UNSPECIFIED (2018) Photoelectronics. Vol. 27. Photoelectronics, 2018, 27.

Громенко, Д. Є. and Недострелова, Л. В. (2018) Дослідження диференціального та інтегрального розподілу снігового покриву на території Вінницької області. Вестник ГМЦ ЧАМ, 2 (22). pp. 107-112.

Лебеденко, А. І. and Недострелова, Л. В. (2018) Особливості часової мінливості снігового покриву на станціях Кіровоградської області. Вестник ГМЦ ЧАМ, 2 (22). pp. 100-107.

Недострелова, Л. В. and Громенко, Д. Є. (2018) Аналіз диференціального розподілу снігового покриву на станціях Вінницької області. POLISH SCIENCE JOURNAL, 7. pp. 12-17.

Недострелова, Л. В. and Лебеденко, А. І. (2018) Дослідження просторової мінливості снігового покриву на території Кіровоградської області. POLISH SCIENCE JOURNAL, 7. pp. 18-25.

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. (2018) Особливості формування гроз над Одесою. Фізична географія та геоморфологія, 92 (4). pp. 49-55. ISSN 0868-6939

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. and Недострелов, В. В. (2018) Аналіз часового розподілу кількості випадків гроз на аеродромі Одеса. Фізична географія та геоморфологія, 1 (89). pp. 105-109. ISSN 0868-6939

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. and Недострелов, В. В. (2018) Дослідження процесів грозоутворення над Одесою. POLISH SCIENCE JOURNAL, 8 (Part 1). pp. 22-27.

Сліже, М. О. and Ель Хадрі, Юссеф (2018) Райони формування та трансформація повітряних мас, які набувають властивості суховію на території України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 48. pp. 152-160. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Чумаченко, В. В. and Недострелова, Л. В. (2018) Дослідження грозової діяльності. Вестник ГМЦ ЧАМ, 1 (21). pp. 10-19.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2018) Літературна ономастика та інтерпретація тексту (на матеріалі творчості Дж. Г. Байрона). Philological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. pp. 337-353.

Monograph

Лужбін, А. М. and Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2018) Чисельне моделювання просторово-часової структури турбулентного граничного шару атмосфери з метою екологічного моніторингу північно-західного причорноморського регіону. Звіт про НДР. ДР № 0116U007625 / наук. кер. А.М. Лужбін. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2018) Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник. Звіт про НДР. ДР № 0118U000850. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гриб, О. М. and наук., керів. (2018) Науково-дослідні роботи з гідрологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки у 2018 році. Звіт про НДР. ДР № 0118U000999. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2018) Оцінка екологічного стану каналу (від м. Біляївка до річки Турунчук) і проток, які розташовані на території Біляївської об’єднаної територіальної громади та розробка рекомендацій з поліпшення їх стану в майбутньому. Звіт про НДР. ДР № 0118U002392. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Кругляк, Ю. А. (2018) Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их SI- и Ge-аналогов. Озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли. Other. "ТЭС", Одеса.

Gerasymov, O. I. (2018) Structure and Photonics of discrete meso-scaled anisotripic System. Working Paper. TES, Odesa.

Польовий, А. М. and наук., керів. (2018) Оцінка впливу змін клімату на вирощування культур в Україні. Звіт про НДР. ДР № 0116U002506. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Book Section

UNSPECIFIED (2018) Социально-образовательная интеграция современного социума в глобальное информационное пространство. In: UNSPECIFIED, (ed.) Новый уровень образования: монография. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, pp. 64-69.

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2018) Інформаційні технології як фактор формування інноваційних якостей особистості. In: Развитие технологий будущего. КУПРИЕНКО СВ, Одеса, pp. 91-98.

Лобода, Н. С. (2018) Прогноз змін водних ресурсів України XXI сторіччя за сценаріями змін клімату (RCP8.5, RCP4.5) та оцінка ризиків для водного господарства. In: Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату: монографія / за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 8 . ТЕС, Одеса, Одеський державний екологічний університет, pp. 498-516. ISBN 978-617-7711-22-2

Conference or Workshop Item

Троян, А. О. and Михайленко, В. І. (2018) Особливості спілкування сучасної молоді. In: Наукові підсумки 2018 року, ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція., 17 грудня 2018, Вінниця, Україна.

Вохменцева, Т. Б. (2018) Применение нереляционных средств хранения данных для геоинформационных систем в условиях нестабильной схемы данных. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Зубенко, С. С. and Козловська, В. П. (2018) Розробка застосування працівника навчального відділу у складі інформаційної системи "Навчальний процес університету". In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Крижанівський, Ю. В. and Шпінарева, І. М. and Крижанівська, Т. В. (2018) Моделювання поведінки агентів за допомогою нейронної мережі. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Kruglyak, Yu. A. (2018) Heat flow by phonons in generalized electron transport model for micro- and nanoelectronics. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Момот, О. О. and Рижов, К. С. and Кузніченко, С. Д. (2018) Розробка навігаційно-інформаційної системи для Одеського державного екологічного університету. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Шестопалов, Д. С. and Кузніченко, С. Д. (2018) Розробка автоматизованого робочого місця оператора нафтотерміналу. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Ромашов, Д. В. and Кузніченко, С. Д. (2018) Розробка WEB-сервісу для проведення безпечних on-line угод. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Мамука, К. В. (2018) Методи еволюції нейроних мереж з використакнням генетичних алгоритмів. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Makarova, A. O. and Onischenko, S. M. (2018) Development of software for modeling the dynamik system of a boring machine in conditions of interrupted cutting. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Martyniuk, I. and Stefan, N.S. (2018) Vulnerability "IoT" systems. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Shatokhin, V.S. and Dokus, A.A. and Shuptar, N.I. (2018) Development of the software complex for the ensemble forecasting of the spring river flood in the basin of the Yuzhny Bug River. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Шамрило, В. М. and Шуптар, Н. Й. (2018) Разработка WEB-приложения для подбора автосервиса с помощью комплекса серверного программного обеспечения MEAN. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Швидченко, І. Г. (2018) Перспективи розвитку екологічного законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів. In: International Multidisciplinary Conference «Key issues of education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland», 20–21 July 2018, Stalowa Wola, Republic of Poland.

Khokhlov, V. and Yermolenko, N. and Zamfirova, M. (2018) Future droughts in Southern Ukraine – reasons and possible consequences for water resources and agriculture // Proceedings. In: MedCORDEX-Baltic Earth-COST Workshop “Regional Climate System Modelling for the European Sea Regions”, 14-16 March 2018, Palma de Mallorca (Spain).

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність ярого ячменю у Центральних областях України. In: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 13-14 березня 2018 р., м. Київ.

Кандиба, К. Ю. and Бондура, С. В. (2018) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу. In: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 25-26 жовтня 2018 р, Харків.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Оцінка агрокліматичних умов формування продуктивності овочевих культур в Україні в умовах змін клімату. In: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва", 25-26 жовтня 2018 р., Харків.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2018) Агрокліматичні ресурси України в умовах змін клімату. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 жовтня 2018 р, Харків.

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. (2018) Агрокліматичні ресурси України в умовах зміни клімату. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю ФАО, 13-14 березня 2018 р., м. Київ.

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. and Попова, Л. О. (2018) Упровадження результатів проекту "Адаптивне навчальне середовище для забезбечення компетентностей у галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум-ECOIMPACT". In: Міжнародна науково-практична конференція за участю ФАО, 13-14 березня 2018 р., м. Київ.

Толмачова, А. В. (2018) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність сої в Херсонській області при різних нормах зрошення. In: Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво", 17-19 жовтня 2018 року, м. Миколаїв.

Вольвач, О. В. and Друмов, Д. В. (2018) Вплив змін кліматуна агрокліматичні умовивирощування озимих в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція"Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво", 17-19 жовтня 2018 року, м.Миколаїв.

Вольвач, О. В. and Маковійчук, І. М. (2018) Дослідження урожайності кукурудзи та її кліматичної складової в Полтавській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Толмачова, А. В. and Висоцький, В. О. (2018) Оцінка впливу агрокліматичних умов на урожайність сої в Вінницькій області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Кузнєцова, Ю. О. (2018) Тенденція змінипоказників фотосинтезу хвої шпилькових до 2050 року за результатами моделювання. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Польовий, А. М. and Андронакі, А. Б. (2018) Аналіз динаміки урожайності цукрового буряку в Харківській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Польовий, А. М. and Лука, М. М. (2018) Динаиіка урожайності озимого жита в Тенопільській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Сукманський, О. І. (2018) Аналіз елементів підстильної поверхні для деталізації агрокліматичних ресурсів в Південних районах Одеської області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти"., 28 листопада 2018 р., м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Вінницька, О. С. (2018) Оцінка впливу змін клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Лісостеповій зоні України. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2018) Вплив змін клімату на агрометеорологічні умови вирощування жита озимого в Лісостепу України (сценарій RCP4.5). In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018 р., м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Панасюк, А. А. (2018) Сучасні проблеми та переваги вирощування пшениці озимої в Хмельницькій області. In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 квітня 2018 року, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Єрмоленко, К. В. (2018) Динаміка та перспективи вирощування жита озимого в умовах Волинської області. In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 квітня 2018 року, м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Мисків, Е. Ю. (2018) Вплив змін клімату на продуктивність ярого ячменю в Степовій зоні України. In: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 2018 р., Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А. and Пивовар, А. В. (2018) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування картоплі в Полтавській області. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 2018 р., Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Удуденко, Г. С. (2018) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вегетаційного періоду та продуктивність міскантусу в Степу України. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»., 2018, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Катерло, О. М. (2018) Дослідження змін біологічного мінімуму розвитку кукурудзи впродовж вегетації на території Сумської області. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»., 2018, Переяслав-Хмельницький.

Краснянська, Н. Д. (2018) К проблеме студенческой образовательной миграции в Украине. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2018 р., Одеса.

Нєвєйкіна, Г. І. (2018) Психологічні передумови девіантної поведінки підлітків. In: Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2018, Одеса, Україна.

Поліщук, Т. М. and Мельник, І. Ю. (2018) Вплив діяльності підприємств на екологічний стан прилеглої території( на прикладі Вінницької області). In: І Всеукраїнська науково-практична конференція "Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, 28 травня 2018 р., м. Полтава.

Кушниренко, И. Ю. (2018) Совершенствование государственного управления в контексте реализации государственной кадровой политики Украины. In: Научные открытия 2018. XXXVIII Международная научно-практическая конференция., 28 мая 2018 г., Москва.

Мирошниченко, М. І. (2018) До історії вивчення українських іменників-назв діячів. In: Матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць., Переяслав-Хмельницький.

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Очистка шахтных вод от урана и сульфатов в присутствии алюминиевых коагулянтов : тези доповідей. In: II міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 28-29 червня 2018 р, м. Дніпро, Україна.

Козловцева, В. А. (2018) Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу. In: The modern trends in the development of business social responsibility, 29 червня 2018 р., м. Лісабон, Португалія.

Перелыгин, Б. В. (2018) Геометрический подход к созданию радиолокационного поля системы мониторинга атмосферы. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 28 травня -1 червня 2018 р., Одеса.

Плетос, С. В. and Венгер, О. С. (2018) Перспективи розвитку сільського туризму в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні питання економіки,фінансів та сучасного менеджменту", 16 червня 2018, Аналітичний центр "Нова Економіка" м.Київ.

Вовченко, К. І. and Губанова, О. Р. (2018) SWOT-аналіз краудфандингової платформи природоохоронного проекту. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 16-18 червня 2015, м.Одеса.

Кантаржи, Н. І. (2018) Термінологія як компонент формування професійного мовлення студентів. In: ХХХVІІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 27 червня 2018, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Жавнерчик, О. В. and Ярошенко, Ю. О. (2018) Екологоорієнтоване стратегування продовольчої безпеки: моніторинговий аспект. In: Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 вересня 2018 р., м.Київ, Україна.

Глушкова, Н. М. and Кантаржи, Н. І. (2018) Соціально-історичні аспекти в процесі взаємовпливу української мови з етнічними мовами Півдня України. In: Advances of science: international scientific conference, 28 September 2018, Czech Republic, Karlovy Vary– Ukraine, Kyiv.

Матвієнко, Т. І. and Бургаз, М. І. and Безик, К. І. (2018) Оцінка іхтіофауни лиманів Північно-західного причорномор'я. In: Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку" 25-26 жовтня 2018 року., м.Херсон.

Пентилюк, Р. С. and Соборова, О. М. (2018) Актуальні проблеми та перспективи розвитку рибного господарства. In: Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку" 25-26 жовтня 2018 року., м.Херсон.

Соборова, О. М. and Пентилюк, Р. С. (2018) Актуальні проблеми та перспективи розвитку рибного господарства України. In: І Міжнародна науково- практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку".

Назарова, О. О. (2018) Динаміка накопичення небезпечної складової медичних відходів міста Одеса. In: Збірник гаукових праць ІІІ Міжнародної конференції "Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку", 18-20 жовтня 2018 року, м. Трускавець.

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Подготовка воды для водооборотных систем в ядерной энергетике и промышленности : тези доповідей. In: III міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 1-2 жовтня 2018 р, м. Дніпро, Україна.

Федорова, Г. В. (2018) Визначення світової екологічної небезпеки за показниками техногенезу : матеріали конференції. In: XVI Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екологічної безпеки", 04-06 жовтня 2018 р., Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна.

Перелыгин, Б. В. and Лужбин, А. М. (2018) Рациональное распределение энергии зондирующего излучения в радиолокационной системе гидрометеорологического мониторинга. In: IХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 03–05 жовтня 2018 р., Запоріжжя.

Гриб, О. М. and Сербов, М. Г. and Яров, Я. С. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. and Пилип'юк, В. В. (2018) Оцінка сучасного стану прибережних захисних смуг у басейні річки Великий Куяльник та загальні рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому : матеріали конференції. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. (2018) Обґрунтування ефективності заходів по відновленню стоку річки Великий Куяльник з метою стабілізації гідрологічного режиму Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (до 2030 р.) : матеріали конференції. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Перелыгин, Б. В. (2018) Построение устойчивого радиолокационного поля системы мониторинга атмосферы. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція " Технічне регулювання, метрологія та інформаційні технології: європейський вектор", 11-12 жовтня 2018 р., Одесса.

Безик, К. І. and Матвієнко, Т. І. and Бургаз, М. І. (2018) Оцінка іхтіофауни лиманів Північно-західного Причорномор'я. In: Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку" 25-26 жовтня 2018 року., м.Херсон.

Нєвєйкіна, Г. І. (2018) Основні проблеми та бар'єри на шляху інклюзивної освіти в Україні. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 26 жовтня 2019, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Жавнерчик, О. В. and Машталер, Ю. І. (2018) Етико-організаційні засади паліативної допомоги. In: Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва:механізми та стратегії, 24 листопада 2018 р., м. Львів, Україна.

Ткаченко, О. С. and Вольвач, О. В. (2018) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність міскантусу у центральних областях України. In: X Міжнародно науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 30 листопада 2018 р, Переяслав-Хмельницький.

Шекк, П. В. (2018) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИХТИОФАУНЫ ДНЕСТРОВСКОГО И ШАБОЛАТСКОГО ЛИМАНОВ В УСЛОВИЯХ ИХ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. In: Материалы научно-практической конференции (с международным участием).

Троян, А. О. and Урідія, С. Н. (2018) Проблеми вивчення термінів в вищій школі. In: Актуальні дослідження в соціальній сфері. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 19 листопада 2018 року, Одеса.

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Синтез и оценка эффективности ингибитора коррозии металлов и накипеобразования для водооборотных систем охлаждения АЭС : збірка наукових праць. In: I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах», 16 листопада 2018 р, Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна.

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. and Попов, Ю. І. (2018) Верифікація комплексу інтегрованих чисельних моделей для прогнозування мінливості гідрофізичних характеристик у північно-західній частині Чорного моря. In: VII Всеукр. наук. конф. "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології": тези доповідей, 14-15 листопада 2018 р., м. Київ, УкрНДГМІ.

Тучковенко, Ю. С. (2018) Результати імітаційного моделювання відгінно-нагінних коливань рівня моря у портах північно-західного Причорномор’я. In: VII Всеукр. наук. конф. «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології: тези доповідей, 14-15 листопада 2018 р., м. Київ, УкрНДГМІ.

Гаврилюк, Р. В. (2018) Ледовые явления в Черном и Азовском морях и их прогноз : тези доповідей. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології", 14-15 листопада 2018 р., Україна, м. Київ, УкрНДГМІ.

Иванов, С. В. and Рубан, И. Г. and Тучковенко, Ю. С. (2018) Атмосферная модель Harmonie в системе воспроизведения циркуляции в прибрежных районах моря. In: VII Всеукр. наук. конф. «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології: тези доповідей, 14-15 листопада 2018 р., м. Київ, УкрНДГМІ.

Краснянська, Н. Д. (2018) Особистість і суспільство: взаємодія у соціальному просторі. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 19 листопада 2018 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2018) Етичні аспекти в системі екологічної освіти і виховання. In: Матеріали дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 19 листопада 2018 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2018) Перенесення та інтерференція навичок навчальної діяльності студентів. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 19 листопада 2018 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2018) Перенесення та інтерференція навичок навчальної діяльності студентів. In: ХІІ міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальної сфері», 19 листопада 2018, Одеса, Україна.

Мирошниченко, М. І. (2018) Головні проблеми розвитку соціуму крізь призму соціальної політики. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць, 28 листопада 2018 р., Перкяслав-Хмельницький.

Мирошниченко, М. І. (2018) Місце й функції жаргонної лексики в мовленні студентів. In: Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 30 листопада 2018 р., Київ.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2018) Еколого-біологічна характеристика кефалі піленгаса Liza Haematocheilus (Temminck et Schlegel, 1845) в лиманах північно-західного Причорномор’я. In: «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» Матеріали ХІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції, 18-20 вересня 2018 р., м. Львів.

Шекк, П. В. (2018) Особенности формирования ихтиофауны Днестровского и Шаболатского лиманов в условиях их антропогенной трансформации. In: Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра. Материалы научно-практической конференции (с международным участием), 16-18 ноября 2018 г., г. Тирасполь.

Gerasymov, O. I. and Chernilevska, I. and Aliotta, F. and Vasi, C. (2018) Universal micro-particle dynamics in non-uniform electric fields (from liquid to granular jet): proceedings. In: VI International conference "Nanotechnology and nanomatherials" (NANO-2018), August 27-30, 2018, Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2018) Специфіка ономастичного дослідження літературного твору: мета, методи, структурата, етапи вивчення. In: Міжнародна науково-практична конференція “Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі”", 21-22 грудня 2018р., Румунія, Бая-Маре.

Попова, Л. О. and Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2018) Зміна швидкості та напрямку вітру над Одеською областю. In: Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: III міжнародна наукова конференція молодих вчених, 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. (2018) Towards the problem of the Nesterenko's soliton waves propagation in nonlinear inhomogeneous Hertzian chains. Proceedings. In: IX Conference of Young Scientists "Problems of Theoretical Physics", 04 December 2018 - 05 December 2018, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Нєвєйкіна, Г. І. (2018) Вплив освіти та культури на формування особистості в епоху сучасних глобальних змін. In: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації.

Озимко, Р. Р. and Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2018) Сильнi зимовi опади на Закарпаттi за перioд 2007-2016 рр. In: Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: III міжнародна наукова конференція молодих вчених, 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Кроленко, Ю. I. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2018) Смерчі над південним заходом України з 2001 по 2017 р. In: Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: III міжнародна наукова конференція молодих вчених, 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Поляничко, О. В. and Кияшко, К. К. (2018) Інноваційна діяльність в туризмі. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи", 6 березня 2018, Переяслав-Хмельницький.

Куваєва, В. О. (2018) Перспективи набуття екологічної свідомості як чинник мотиваційного менеджменту. In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сьогодні", 20 березня 2018, м. Вінниця.

Петришен, В. В. and Гриб, О. М. (2018) Наукове обґрунтування рекомендацій щодо заходів з покращення водообміну озера Біле в нижній частині річки Дністер : Тези доповідей конференції. In: III міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Краснянська, Н. Д. (2018) Украінська сучасна культура як цілісна система. In: «Актуальні проблеми гуманітарно-правових наук». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції., 22 березня 2018 р..

Петришен, В. В. and Гриб, О. М. (2018) Розробка рекомендацій щодо заходів з поліпшення водообміну заплавних озер гирлової частини річки Дністер (на прикладі екосистеми озера Біле) : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Екологія», 28-30 березня 2018 р., Україна, м. Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Сусід, Ю. І. and Смірнова, К. В. (2018) Сутність та необхідність екологічного маркетингу в сучасних умовах господарювання. In: Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 26-27 квітня 2018 р., Київ, Україна.

Чабанюк, А. С. and Смірнова, К. В. (2018) Використання «greenwashing» як форми псевдо екологічного маркетингу. In: Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 26-27 квітня 2018, Київ, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2018) Особливості формування політичної культури студентської молоді. In: «Управління якістю підготовки фахівців»: Матеріали XXIII міжнародної науково-практичної конференції., 19- 20квітня 2018 р., Одеса.

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Синтез и оценка эффективности сульфонатов как ингибиторов коррозии металлов для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения : збірник тез доповідей. In: IX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Вода в харчовій промисловості", 3-4 квітня 2018 р, Одеська державна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна.

Кушниренко, И. Ю. (2018) Проблемы украинского языкового вопроса в современном правовом ключе. In: Actual scientific research 2018. XXXVII Международная научно-практическая конференция., 27 апреля 2018 г., Москва.

Поліщук, Т. М. (2018) Стратегія вимірів інноваційної діяльності в менеджменті. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики", 28 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг.

Куваєва, В. О. and Сокуренко, О. О. (2018) Інформаційні технології в управлінні туристичним підприємством. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики", 28 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг.

Безик, К. І. (2018) Формування іхтіофауни Хаджибейського лиману : Матеріали конференції. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 02-08 травня 2018 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2018) Снижение органического загрязнения мелководных акваторий при садковом выращивании рыб. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів",.

Бургаз, М. І. and Шекк, П. В. (2018) Снижение органического загрязнения мелководных акваторий при садковом выращивании рыб. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів",.

Матвієнко, Т. І. and Безик, К. І. and Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. and Пентилюк, Р. С. and Тучковенко, О. А. and Соборова, О. М. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Хаджибейського лиману. In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура",.

Матвієнко, Т. І. and Бургаз, М. І. and Шекк, П. В. and Пентилюк, Р. С. and Тучковенко, О. А. and Соборова, О. М. and Безик, К. І. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Шаболатського лиману. In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура",.

Матвієнко, Т. І. and Бургаз, М. І. and Пентилюк, Р. С. and Соборова, О. М. and Шекк, П. В. and Тучковенко, О. А. and Безик, К. І. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Тилігульського лиману. In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура",.

Панасюк, А. А. and Костюкєвич, Т. К. (2018) Оцінка впливу змін клімату на формування фотосинтетичної продуктивності посівів озимої пшениці в Хмельницькій області. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 15-16 травня 2018 р., Умань.

Єрмоленко, К. В. and Костюкєвич, Т. К. (2018) Оцінка впливу агрометеорологічних умов Волинської області на врожайність озимого жита. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених., 15-16 травня 2018р., Умань..

Марчук, О. В. and Гриб, О. М. (2018) Визначення граничнодопустимих об’ємів ставків і водосховищ у басейні річки Великий Куяльник згідно вимог Водного кодексу України : матеріали конференції. In: XVІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 2-8 травня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Ренгач, О. В. and Гриб, О. М. (2018) Оцінка можливого ефекту від заходів з ренатуралізації природного стану русел річок у басейні Хаджибейського лиману (на прикладі річки Свинна в межах Єгорівського водосховища) : матеріали конференції. In: XVІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 2-8 травня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Петришен, В. В. and Гриб, О. М. (2018) Оцінка водообміну заплавних озер в нижній течії річки Дністер та обґрунтування заходів щодо його поліпшення в маловодні періоди : матеріали конференції. In: XVІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 2-8 травня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Троян, А. О. and Кантаржи, Н. І. (2018) Проблеми підготовки фахівців в вищій школі. In: Актуальні дослідження в соціальнії сфері.Матеріали XI Міжнародної науково- практичної конференції, 17 травня 2018 року, Одеса.

Федорова, Г. В. and Кострицька, Л. С. (2018) Інформаційні технології для рішення прикладних завдань природничих наук і екології : матеріали конференції. In: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бубнов, І. В. (2018) Актуальні завдання щодо формування постіндустріальної освіти в сучасній Україні. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2018 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2018) Педагогічний процес як засіб соціалізації студентської молоді. In: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 травня 2018 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2018) Професійна підготовка фахівців-екологів в умовах сучасного інформаційного суспільства. In: ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2018 року, Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2018) До проблеми захисту прав дитини в Україні. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2018 р., Одеса.

Ivanov, Serguei and Michaelides, Silas and Ruban, Igor (2018) Precipitation simulation with radar reflectivity pre-processing in the Harmonie model. In: Конференція, 2018, Женева.

Вольвач, О. В. and Гатіятулліна, О. Ф. (2018) Вплив змін клімату на продуктивність цукрового буряку в Сумській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Божко, Л. Ю. and Мельник, І. Ю. (2018) Оцінка впливу змін клімату на ріст, розвиток та формування урожаїв озимої пшениці у Вінницькій області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. (2018) Оцінка продуктивності проса в умовах зміни клімату. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. and Лука, М. М. (2018) Оцінка агрокліматичних умов вегетації проса в зв`язку зі зміною клімату в Східному Лісостепу. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. and Полуденна, А. М. and Бугор, Г. М. (2018) Агрокліматична оцінка умов тепло-та вологозабезпеченості соняшника в Дніпропетровській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Орлик, Д. В. (2018) Дослідження впливу агрометеорологічних умов на формування біомаси посіву озимого жита в Одеській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Толмачова, А. В. and Бондура, С. В. (2018) Агрокліматична оцінка умов вирощування кукурудзи на Черкащині. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. (2018) Landau-Ginsburg kinetics of granular fluid compaction. In: Physics of Liquid Matter: Modern Problems (PLMMP-2018), From 18 to 22 May, Kyiv.

Kruglyak, Yu. A. (2018) Generalized electron transport model for micro- and nanoelectronicsb. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2018) Погружение в другую культуру как одно из педагогических условий воспитания студентов-иностранцев в вузе : Збірник наукових праць. Вип. 3. In: Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи, 2018 р., Київ – Львів – Бережани – Гомель.

Аркатов, Ю. Н. (2018) Модель структуры учебной информации и расчет ее сложности при проведении контроля знаний : Збірник наукових праць. Вип. 3. In: Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи, 2018 р., Київ – Львів – Бережани – Гомель.

Васалатій, Н. В. and Кирнасівська, Н. В. (2018) Моделювання впливу агрокліматичних умов на формування агроекологічних категорій урожайності озимого ріпаку. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Buchynska, I and Kuznichenko, S (2018) Using the GIS technologies and fuzzy logic methods to support decision-making on placing landfills for solid waste. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Козловська, В. П. (2018) Стратегія розробки інформаційної системи університету та перспективи впровадження її в ОДЕКу. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Tychinskyi, A.V. and Kozlovskaya, V.P. (2018) Desiging and development of the information system "University educational process". In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Tymofieieva, O. and Velykodniy, S. and Zaitseva-Velykodna, S. (2018) Method of calculaying project evaluation indicators for the implementation of softwaresystem reengineering. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Великодний, С. С. (2018) Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Вохменцева, Т. Б. (2018) Інформаційна система розрахунку теплоприпливів та підбору кондиціонера. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2018) Біокліматична складова рекреаційного потенціалу окремих районів Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Федькович, К. В. and Юрасов, С. М. (2018) Оцінка якості вод водосховища Сасик як об’єкта іригаційного призначення. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Харькова, А. С. and Чугай, А. В. (2018) Оцінка небезпеки промислових підприємств Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Гюльахмедова, К. Р. and Приходько, В. Ю. (2018) Біоорганічні компоненти в твердих побутових відходах. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир 8 листопада 2018 року.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки сучасних продуктів харчування ( на прикладі копчених ковбасних виробів). In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Бут, І. В. and Куза, А. М. (2018) Підземні води Херсонської області, їх використання та сучасний стан : збірка матеріалів. In: ІІІ регіональна науково-практична конференція «Регіональні проблеми гідрометеорології, клімату та екології», 23 березня 2018 р., Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету, м. Херсон, Україна.

Каспер, Х. Ю. and Юрасов, С. М. (2018) Санітарний стан Кілійського гирла Дунаю. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2018) Характеристика якості води р.Прут (в межах верхньої Української частини басейну) за індексом забруднення (ІЗВ). In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Колєснікова, Т. О. (2018) Аналіз виробничого травматизму на підприємствах України. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Комаренко, А. Д. and Юрасов, С. Н. (2018) Расчёт распространения взвешенного вещества при выполнении дноуглубительных работ. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Петрончак, Б. Р. and Нагаєва, С. П. (2018) Умови розвитку сільского зеленого туризму у Вінницькій обасті. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Старченко, Ю. С. and Романчук, М. Є. (2018) Аналіз гідрохімічного режиму річкових вод басейну Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Куза, А. М. (2018) Оцінка якості вод річки Тилігул у сучасних умовах використання : тези доповідей. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Бакала, О. Д. and Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінка якості вод Кременчуцького водосховища в межах Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Бордюжа, В. В. and Вовкодав, Г. М. (2018) Вплив продукції ресторанів швидкого харчування McDonald's на здоров’я людини. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Бугор, Ф. О. and Романчук, М. Є. (2018) Вплив населених пунктів на стан водних об’єктів басейну Дніпра. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Чернеженко, В. А. and Романчук, М. Є. (2018) Порівняння методики екологічної оцінки якості поверхневих вод 1998 та 2012 років (на прикладі р.Південний Буг). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Федченко, О. В. and Грабко, Н. В. (2018) Ваговий вміст кисню в атмосферному повітрі як складова умов мешкання людини. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Жеребко, Г. А. and Вовкодав, Г. М. (2018) Екологічна оцінка використаня полімерного сонячного колектора для сонячних систем гарячего водопостачання в м. Одеса. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки харчових продуктів (на прикладі копчених ковбас). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 рок, ХНУБА, м. Харків у.

Кіріяк, В. Г. and Приходько, В. Ю. (2018) Оцінка емісії метану від місць захоронення твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Саніна, Д. С. and Романчук, М. Є. (2018) Ефективність очистки деяких речовин стічних вод, що потрапляють в річку Камишуваха. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Семенов, Д. В. and Вовкодав, Г. М. (2018) Екологічна оцінка якості вод річок Чорна Тиса та Біла Тиса. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2018) Комфортність оздоровлення та рекреації в Миколаївській області з врахуванням оцінки вмісту кисню в повітрі. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Федькович, К. В. and Юрасов, С. М. (2018) Іригаційна оцінка якості вод Сасику. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Гальчинська, О. О. and Вовкодав, Г. М. (2018) Стічні води винноробної промисловості та їх очистка. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Харчові добавки як фактор формування безпеки продуктів харчування (на прикладі копчених ковбас). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Гюльахмедова, К. Р. and Приходько, В. Ю. (2018) Регоінальні та часові відмінності вмісту біокомпонентів у твредих побутових відходах. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Каспер, Х. Ю. (2018) Якість вод Кілійського гирла Дунаю. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2018) Оцінка якості вод в басейні р.Прут за ІЗВ (в межах України). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Комаренко, А. Д. and Юрасов, С. М. (2018) Вплив днопоглиблювальних робіт на морську екосистему. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Красовська, Л. О. and Шаніна, Т. П. (2018) Аналіз впливу на атмосферу машинобудівних підприємств (на прикладі електромеханічного заводу м. Херсон). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Масловський, М. А. and Шаніна, Т. П. (2018) Неоднорідність умов утворення твердих побутових відходів у київському районі міста Одеси. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Назарова, О. О. and Шаніна, Т. П. (2018) Розробка системи поводження з медичними відходами в Україні. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Старченко, Ю. С. and Нагаєва, С. П. (2018) Вплив антропогених факторів на якість річкових вод басейну Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Таран, А. О. and Приходько, В. Ю. (2018) Сучасний стан атмосферного повітря у м. Ізмаїл Одеської області. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Сахненко, О. І. (2018) Використання спектральної моделі SWAN з метою прогнозування вітрового хвилювання північно-західної частини Чорного моря. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", м. Одеса, 21-23 березня 2018р, Одеський державний екологічний університет..

Шекк, П. В. (2018) Перспективы развития аквакультуры высших ракообразных в условиях Украины : збірник матеріалів. In: Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : I Міжнародна науково-практична конференція, 15-17 травня 2018 р., Київ.

Журавльова, А. С. and Рубан, І. Г. (2018) Коливання рівня в екваторіальной зоні Тихого океану. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Чеплак, Л. І. and Рубан, І. Г. (2018) Визначення параметрів течії в протоці Дрейка. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, К. С. and Берлінський, М. А. (2018) Развитие гипоксии в Черном море. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Чепурна, В. Ю. and Гаврилюк, Р. В. (2018) Зміни льодового режиму в Азовському морі в останній кліматичний період. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Катернюк, Д. І. and Берлінський, М. А. (2018) Юрідичні основи вирішення проблем о.Зміїний. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Катернюк, Д. І. and Гаврилюк, Р. В. (2018) Зміни льодових умов в північно - західній частині Чорного моря в останній кліматичний період. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лебзяк, О. М. and Даниленко, О. О. (2018) Вертикальна структура поля швидкості звуку в південно-західній частині Чорного моря. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Сухоліта, Є. В. and Богуш, В. В. and Монюшко, М. М. (2018) Аналіз об’ємів вилову перуанського анчоусу з урахуванням гідрологічних та гідрохімічних умов акваторії. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Герасимов, О. І. and Кільян, А. М. and Андріанова, І. С. and Співак, А. Я. and Курятников, В. В. (2018) Технології дезактиваціі радіаційних забруднень за допомогою новітніх матеріалів: адсорбція у графенових матрицях: збірка матеріалів. In: Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 22-23 листопада 2018 року, Київ.

Вольвач, О. В. (2018) Оценка влияния изменений климата на перспективы выращивания биоэнергической культуры мискантуса в Украине. In: Dedicated to the 100th Anniversary of the Yerevan State University, International Conference Proceedings, 27-28 вересня 2018р., Єрован.

Вольвач, О. В. (2018) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приростів урожайності міскантусу за умов реалізації сценрію зміни клімату RCP 4.5 у Вінницькій області. In: Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», 3-5 жовтня 2018 р., 2018, Миколаїв.

Жигайло, О. Л. and Жигайло, Т. С. (2018) Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів на продуктивність соняшнику в Україні при можливих змінах клімату. In: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», яка відбулася, 3-5 жовтня 2018 р., Миколаїв.

Данілова, Н. В. and Щелікова, В. С. (2018) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту проса в Житомирській області. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин", 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Костюкєвич, Т. К. (2018) Вплив кліматичних змін на перспективи вирощування кукурудзи в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин", 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2018) Характеристика радіайійно-теплових ресурсів в україні на період до 2050р. в умовах змін клімату. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин", 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Барсукова, О. А. and Дондук, К. В. (2018) Агрометеорологічні умови вирощування ярого ячменю в Миколаївській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2018) Оцінка агрокліматичних умов вирощування озимої пшениці в Одеській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Gopchenko, E. D. and Ovcharuk, V. (2018) Regional model of forming catastrophic spring runoff in condition climate change on the plain rivers Black sea basin in Ukrainе. In: Workshop “Regional Climate System Modelling for the European Sea Regions, 14-16 March 2018, Palma de Mallorca, Spain.

Ovcharuk, V. (2018) The modern calculating characteristicsof the runoff at the Wisla River within Ukraine. In: Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region, 26-27 November 2018, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia.

Овчарук, В. А. and Гопченко, Є. Д. (2018) Модифікований варіант операторної моделі формування максимального стоку рівнинних річок України в умовах змін клімату. In: VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології”, 13-14 листопада 2018 р, УкрГМІ ДСНС України та НАН України, Київ.

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. (2018) Комплексний метод довгострокового прогнозування гідрологічних характеристик весняного водопілля річок басейну Дніпра. In: VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології, 13-14 листопада 2018 р, УкрГМІ ДСНС України та НАН України, Київ.

Кічук, Н. С. and Жуков, П. В. (2018) Оцінка змін мінералізації і вмісту головних іонів у поверхневих водах суббасейну нижнього Дніпра за багаторічний період. In: VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології”, 13-14 листопада 2018 р, УкрГМІ ДСНС України та НАН України, Київ.

Барсукова, О. А. and Пивовар, А. В. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожаїв картоплі в Чернігівській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Бугор, Г. М. (2018) Агрометеоролгічні умови вирощування соняшника в Дніпропетровській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2018) Оцінка мінливості врожайності жита озимого в умовах Хмельницької області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Тепло та вологозабезпеченість господарських культур в умовах змін клімату. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. and Тодорова, О. І. (2018) Статистичний аналіз часових рядів максимального стоку весняного водопілля в басейні Дніпра. In: VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології”, 13-14 листопада 2018 р, УкрГМІ ДСНС України та НАН України, Київ.

Овчарук, В. А. and Іващенко, С. В. (2018) Практична реалізація модифікованої операторної моделі для визначення максимального стоку весняного водопілля в суббасейні Десни. In: VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології”, 13-14 листопада 2018 р, УкрГМІ ДСНС України та НАН України, Київ.

Гопченко, Є. Д. and Ємельянова, К. Б. (2018) Удосконалення нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку весняного водопілля річок Причорноморської низовини. In: VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології”, 13-14 листопада 2018 р, УкрГМІ ДСНС України та НАН України, Київ.

Ovcharuk, V. and Todorova, O. and Myrza, E. (2018) The maximum runoff of small rivers of the Mountainous Crimea flowing into the Black Sea in modern climatic conditions. In: 2nd Baltic Sea in Transition, 11 to 15 June 2018, Helsingor, Denmark.

Богушенко, А. О. and Хоменко, І. А. (2018) Оцінка вразливості м. Одеса до майбутніх змін клімату на основі сценаріїв RCP4.5 та RCP8.5: тези доповідей. In: III міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Яценко, В. О. and Хоменко, І. А. (2018) Оцінка вразливості та заходи з адаптації до змін клімату на прикладі м.Одеса: тези доповідей. In: Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: III міжнародна наукова конференція молодих вчених, 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тодорова, О. І. and Майборода, А. А. (2018) Грунтовий стік в басейні р. Південний Буг в умовах сучасних кліматичних змін. In: VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології”, 13-14 листопада 2018 р., м. Київ.

Овчарук, В. А. and Кущенко, Л. В. (2018) Про можливість застосування індексів посух в гідрологічних розрахунках меженного стоку зони недостатньої водності України. In: VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології”, 13-14 листопада 2018 р., м.Київ.

Овчарук, В. А. and Кущенко, Л. В. and Прокофьев, О. М. (2018) Анализ особенностей формирования меженного стока рек в зоне недостаточной водности Украины. In: Міжнародна конференція «Современные проблемы географии и геологии», 27-29 сентября 2018 г., Ереван, Армения.

Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2018) Максимальный сток рек горного Крыма в современных климатических условиях. In: Міжнародна конференція «Современные проблемы географии и геологии», 27-29 сентября 2018 г., Ереван, Армения.

Шакирзанова, Ж. Р. and Романова, Е. А. (2018) Гидролого-экологические проблемы использования природных ресурсов Придунайских озер Украины. In: Міжнародна конференція «Современные проблемы географии и геологии», 27-29 сентября 2018 г., Ереван, Армения.

Шакирзанова, Ж. Р. and Докус, А. А. (2018) Современный метод прогнозирования гидрологических рисков в период весеннего половодья рек. In: Міжнародна конференція «Современные проблемы географии и геологии», 27-29 сентября 2018 г., Ереван, Армения.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2018) Оцінка впливу додаткового випаровування з водної поверхні проектних водосховищ у верхній течії Дністра : матеріали конференції. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 02-08 травня 2018 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Великодний, С. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2018) Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем. In: Матеріали ІІ-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук, 28-28 липня 2018 р., ОДЕКУ, м. Одеса, Україна.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2018) Метод розрахунку показників оцінки проекту при виконанні реінжинірингу програмних систем. In: ІІ Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 26-28 липня 2018 р., м. Одеса, Україна.

Петухін, Д. О. and Великодний, С. С. and Козловська, В. П. (2018) Застосування методів реляційної алгебри для задачі автоматизованого складання розкладу занять. In: Materials of the VII International Scientific Conference «Information-Management Systems and Technologies», 17th – 18th September, 2018, Odessa.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Харчові добавки як фактор формування безпеки продуктів харчування для здоров’я людини (на прикладі копчених ковбасних виробів). In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Цвеляк, О. М. and Сафранов, Т. А. (2018) Обґрунтування місць можливого розміщення сучасних полігонів твердих побутових відходів на території районів Одеської області. In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” 15 березня 2018 року, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Федченко, О. В. and Грабко, Н. В. (2018) Біокліматична складова умов мешкання людини (на прикладі вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі)в м. Первомайськ Миколаївської області. In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2018) Використання нечіткої моделі обробки геопросторових даних в системі управління твердими побутовими відходами. In: Матеріали 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційні системи та технології ІСТ-2018", 10-15 вересня 2018 р., ХНУМГ імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна.

Берлинский, Н. А. and Сафранов, Т. А. (2018) Особенности изучения ландшафтно - природных комплексов устьевых областей рек Украины : тези доповідей. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології", 14-15 листопада 2018 р., Україна, м. Київ, УкрНДГМІ.

Гальчинська, О. О. and Вовкодав, Г. М. (2018) Стічні води виноробної промисловості та їх очистка. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Базика, А. В. and Чугай, А. В. (2018) Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря окремих регіонів Східної України. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Федченко, О. В. and Грабко, Н. В. (2018) Аналіз біокліматичних показників Первомайського району Миколаївської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Джура, О. С. and Чугай, А. В. (2018) Оцінка техногенного навантаження на поверхневі води Одеської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки сучасних продуктів харчування ( на прикладі копчених ковбасних виробів). In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Каспер, Х. Ю. and Юрасов, С. М. (2018) Методика розрахунку значень показників якості вод з заданою забезпеченістю. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Комаренко, А. Д. and Юрасов, С. М. (2018) Методика розрахунку розповсюдження завислих речовин при виконанні днопоглиблювальних робіт. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Ніколішин, В. О. and Ільїна, В. Г. (2018) Аналіз сучасного еколого–агрохімічного стану грунтів деяких районів Закарпатської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Старченко, Ю. С. and Нагаєва, С. П. (2018) Проблема забруднення річкових вод Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Шпатар, К. Р. and Ільїна, В. Г. (2018) Аналіз сучасного стану забруднення грунтів Київської області важкими металами. In: АЕкологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Діканов, Ю. А. and Колісник, А. В. (2018) Рекреаційно-туристичний потенціал міста Чорноморськ. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2018) Вироблення активних граматичних навичок у навчанні англійській мові. In: XVIII Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”, 19-20 квітня 2018 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

Shotova-Nikolenko, Anna (2018) The proprial vocabulary functioning in the stylistic system of G. G. Byron’s poetry. In: International Multidisciplinary Conference “Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland”, 20-21 July, Republic of Poland. (In Press)

Толмачова, А. В. and Кандиба, К. Ю. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на ріст та розвиток соняшнику в період сівба-сходи в Південому Степу України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Petukhin, D. and Velykodniy, S. (2018) Development of the program for automated scheduling of lessons using relational algebra methods and SQL language tools. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Михайленко, В. І. and Шаніна, Т. П. (2018) Вплив суперекотоксикантів на токсичність вихлопних газів. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля», 30 травня - 1 червня 2018, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Шаніна, Т. П. (2018) Розрахунок економічного збитку від ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин при централізованому опаленні в місті Одеса. In: IІ Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 26-28 липня 2018, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Book

Федорова, Г. В. (2018) "Хімія (органічна, фізична, колоїдна)" : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-115-1

Кузніченко, С. Д. (2018) Комп'ютерні мережі: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-098-7

Тимощук, М. О. (2018) Інспекційна діяльність: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Савіних-Пальцева, Л. В. (2018) Теорія і практика заповідної справи: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи магістрів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. (2018) Higher mathematics Part ІІ. ТЕС, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7337-78-1

Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2018) Економічна відповідальність за екологічні правопорушення: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. Заочна форма навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Федорова, Г. В. (2018) Хімія : методичні вказівки ""Збірник лабораторних робіт" за розділами "Органічна хімія", "Фізична хімія", "Колоїдна хімія". Частина ІІ". ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Костік, В. В. and Васильєва, М. Г. (2018) Хімія (неорганічна, аналітична) : конспект лекцій. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-112-0

Шепеліна, С. І. (2018) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу «Хімія» 0-модуль. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Васильєва, М. Г. (2018) Хімія (неорганічна, аналітична) : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Федорова, Г. В. (2018) Хімія : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за розділами "Органічна хімія", "Фізична хімія", "Колоїдна хімія". Частина ІІ. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гаврилюк, Р. В. and Шакірзанова, Ж. Р. (2018) Гідрологічні та морські прогнози. Заочний факультет: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студента та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки для самостійної роботи та до виконання контрольної роботи студентів заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Даус, М. Є. (2018) Річкова гідравліка: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Шаменкова, O. I. (2018) Гідрофізика: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. (2018) Гідрологічні та морські прогнози: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кічук, Н. С. and Тодорова, О. І. (2018) Нормативна база використання та експлуатації водних ресурсів: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Чмырь, И. А. (2018) Объектно-ориентированное моделирование : конспект лекций и упражнения для практических занятий для студентов 2 курса. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Чмырь, И. А. (2018) Методы и системы искусственного интеллекта : конспект лекций и упражнения для практических занятий для студентов 4 курса. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Чмырь, И. А. (2018) "Информационный менеджмент и маркетинг": конспект лекций и материалы семинарских занятий для магистров 1 года обучения. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Андрєєва, Н. М. and Плетос, С. В. (2018) Сучасні проблеми макроекономіки. Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Баєва, В. М. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Андрєєва, Н. М. and Плетос, С. В. (2018) Сучасні проблеми макроекономіки : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Поляничко, О. В. (2018) Організація туристичної діяльності : Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Поляничко, О. В. (2018) Економіка туристичного ринку : Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. (2018) Гідроекологія підземних вод : методичні вказівки для самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. (2018) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідроекологічних задач : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. (2018) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідроекологічних задач : методичні вказівки для виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. (2018) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідроекологічних задач : методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2018) Економіка фірми. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2018) Історія туризму. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Смірнова, К. В. (2018) Інноваційний менеджмент. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2018) Психологія управління. Методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. and Кузьмина, В. А. (2018) Ландшафтна екологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та виконанні контрольної роботидля студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Губанова, О. Р. (2018) Види і тенденції розвитку туризму: Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2018) Екологічний менеджмент : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шепеліна, С. І. (2018) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт у ІІ семестрі. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Даус, М. Є. and Отченаш, Н. Д. (2018) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-019-2

Колісник, А. В. (2018) Оптимізація природокористування: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. and Кузьмина, В. А. (2018) Ландшафтна екологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ковалёв, В. Г. and Сербов, Н. Г. and Павленко, Е. П. and Колонтай, С. Н. and Волкова, А. А. and Улыбина, В. А. and Головина, О. И. and Жавнерчик, О. В. and Чугунов, А. А. and Ланецкая, Я. В. (2018) Комплексный подход к управлению пресноводными ресурсами: монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "ТЭС. ISBN 978-617-7337-97-2

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Гарабажій, Т. А. and Снісаренко, В. В. (2018) Методичні вказівки "Екологічна оцінка ППП". ОДЕКУ, Одеса.

Юрасов, С. М. (2018) Методи оцінки якості природних вод: збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вовкодав, Г. М. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Хоменко, Г. В. and Івус, Г. П. (2018) Чисельні прогнози погоди та даунскелінг - Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Чумак, В. В. (2018) Економіка, фінанси суб’єктів господарювання : Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Чумак, В. В. (2018) Економіка, фінанси суб’єктів господарювання : Методичні вказівки до контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Попова, М. О. (2018) Вступ до публічного адміністрування : Методичні вказівки до самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Галич, Є. А. and Расторгуєва, Т. Є. (2018) Фізика : конспект лекцій для дистанційної форми навчання на підготовчому відділенні. Частина 2. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2018) Мезометеорологія та наукастинг: Методичні вказівки для СРС та МКР. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: методичні вказівки для практичних робіт для студентів заочної форм навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної небезпеки: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів для студентів рівня вищої освіти «магістр» заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Безик, К. І. (2018) Гідроботаніка : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Грудев, П. Х. (2018) Екологічний контроль: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Андрєєва, Н. М. and Куваєва, В. О. (2018) Теорія та практика мікроекономіки : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гор`єв, С. А. (2018) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього серидовища: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. and Гор`єв, С. А. (2018) Спектрально-часовий аналіз даних моніторинга: навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7337-79-8

Рольщиков, В. Б. (2018) Застосування засобів інтерфейсу передачі повідомлень при програмуванні розподілених систем мовою JAVA. ОДЕКУ, Одеса.

Рольщиков, В. Б. (2018) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. (Змістовний модуль No1): конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-084-0

Рольщиков, В. Б. (2018) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи No1. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Великодний, С. С. (2018) Моделювання систем : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Даниленко, О. О. (2018) Динаміка процесів в прибережній зоні : конспект лекцій (проект). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Даниленко, О. О. (2018) Гідрографічне забезпечення використання морського середовища : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Даниленко, О. О. (2018) Сучасні технології гідрографічних досліджень : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кирнасівська, Н. В. (2018) Методичні вказівки для дистанційного навчання з дисципліни «Географія» (Частина 2) для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. and Штефан, Н. З. (2018) Організація баз даних. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина 3. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. and Штефан, Н. З. (2018) Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бургаз, М. І. and Безик, К. І. (2018) Біологічні основи рибного господарства : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2018) Генетика риб : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Матвієнко, Т. І. (2018) Генетика риб: методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Безик, К. І. (2018) Гідроботаніка : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Костік, В. В. and Софронков, О. Н. (2018) Збірник задач із загальної хімії : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7337-81-1

Пентилюк, Р. С. (2018) Основи рибоохорони. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-073-4

Пентилюк, Р. С. (2018) Охорона гідробіоресурсів. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-074-1

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2018) Світове рибне господарство : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2018) Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2018) Стратегія екологічної політики України: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Бурлуцька, М. Е. and Погорелова, М. П. (2018) Гідрологічні розрахунки і прогнози: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Снісаренко, В. В. (2018) Екологічний контроль: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Настасюк, В. А. and Співак, А. Я. (2018) Бази даних у захисті навколишнього середовища: Конспект лекцій з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-145-8

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Гарабажій, Т. А. (2018) Екологічна оцінка планів, програм, проектів: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сапко, О. Ю. (2018) Раціональне природокористування: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-122-9

Сапко, О. Ю. and Кур’янова, С. О. (2018) Раціональне природокористування: методичні вказівки до практичних та семінарських занять для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Андріанова, І. С. (2018) Додаткові глави сучасної фізики: Робоча програма дисципліни. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Воронежцева, А. А. and Чорна, О. В. (2018) Методичні вказівки та контрольні завдання з навчання аудіювання й писемного мовлення з дисципліни «Українська мова» для слухачів – іноземців підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Владимирова, О. Г. and Бургаз, О. А. and Снісаренко, В. В. and Гарабажій, Т. А. (2018) Нормування антропогенного навантаження на природне середовище" (атмосферне повітря): методичні вказівки до виконання завдань навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Чокан, Л. О. (2018) Методичні вказівки для дистанційного навчання з дисципліни «Хімія» для слухачів підготовчого відділення. Частина 2. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузьмина, В. А. (2018) Урбоекологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д., ed. (2018) Екстремальні гідрологічні явища: паводки і посухи на території гірських регіонів України: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-91-0

Герасимов, О. І. (2018) Теоретичні основи технологій захисту навколишнього середовища: Навчальний посібник. ТЕС, Одеса.

Гриб, О. М. (2018) Антропогенний вплив на водні екосистеми : методичні вказівки для самостійної роботи студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. (2018) Відновна гідроекологія : методичні вказівки для самостійної роботи студентів для підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Троян, А. О. (2018) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» з елементами дистанційної форми контролю для студентів заочної форми навчання . Спеціальність: екологія, комп’ютерні науки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2018) Історія України та історія української культури. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-034-5

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. (2018) Відновна гідроекологія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-021-5

Шевченко, В. Ф. (2018) Загальна хімія : збірник методичних вказівок до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи № 1 для студентів І курсу заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кушніренко, І. Ю. (2018) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки міжсесійної контрольної роботи з дисципліни «Політологія та основи соціології» для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кушніренко, І. Ю. (2018) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки міжсесійної контрольної роботи з дисципліни «Політологія та основи соціології» для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Бубнов, І. В. (2018) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія та основи соціології» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. and Пилип'юк, В. В. and Гриб, К. О. (2018) Гідрометрія та гідрохімія : методичні вказівки до проведення навчальної практики для підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Балан, Г. К. and Пилип'юк, В. В. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2018) Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем : методичні вказівки до проведення навчальної практики для підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Кантаржи, Н. І. (2018) Українська мова для студентів-іноземців : Методичні вказівки з організації СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни для студентів 1 року денної форми навчання (усі спеціальності). І Частина (1 семестр). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Балан, Г. К. (2018) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-018-5

Гриб, О. М. (2018) Антропогенний вплив на водні екосистеми : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-020-8

Жавнерчик, О. В. (2018) Державна служба. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. (2018) Atoms in a laser field and Laser separation of the radioactive isotopes. TEC, Odessa. ISBN 978-617-7337-93-4

Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. and Ternovsky, V. B. (2018) Spectroscopy of Rydberg atoms and relativistic quantum chaos. TEC, Odessa. ISBN 978-617-7337-94-1

Губанова, О. Р. (2018) Економіка довкілля та природних ресурсів. Частина 2. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Андрєєва, Н. М. and Губанова, О. Р. (2018) Теорія та практика мікроекономіки. Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2018) Cільський туризм. Робоча програма дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2018) Менеджмент та маркетинг в туризмі. Робоча програма дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2018) Радіаційний моніторинг: конспект лекцій | Radiation monitoring: Lecture-notes. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-142-7

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2018) Вступ до фаху. Конспект лекцій для студентів за спеціальностю “Технології захисту навколишнього середовища”. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-143-4

Арестов, С. В. (2018) Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичні сфері : робоча програма навчальної дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Арестов, С. В. (2018) Ціни та ціноутворення : робоча програма навчальної дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. and Серга, І. М. (2018) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольнихробітз дисципліни “Вища математика“ для студентів I року денної форми навчання. Спеціальність–водні біоресурси та аквакультура. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. and Дубровська, Ю. В. (2018) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольнихробітз дисципліни “Вища математика“ для студентів I рокуденної форми навчання. Спеціальність–туризм. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. and Дубровська, Ю. В. (2018) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни “Вища математика“ для студентів I курсу заочної та дистанційної форми навчання. Спеціальність – туризм. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Недострелова, Л. В. (2018) Прикладна метеорологія (блок змістовних модулів «Фізика хмар та опадів»): методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Губанова, О. Р. (2018) Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств:коллективна монографія. СНАУ, м.Суми.

Глушков, A. В. (2018) Технічні засоби гідрометеорологічної служби : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN ISBN 978-966-186-129-8

Аркатов, Ю. М. (2018) Методичні вказівки з курсу «Математика» для слухачів підготовчого відділення Частина 2 "Математичні вирази і їх перетворення вектора на площині та у просторі". ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Бакунина, Е. В. and Буяджи, В. В. and Чернякова, Ю. Г. (2018) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни “Вища математиката математичні методи дослідження операцій“ для студентів ІІІкурсу денноїформи навчання. Спеціальність –комп’ютерні науки (за скороченою програмою підготовки). Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Буяджи, В. В. and Дубровська, Ю. В. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи студентівI курсу заочноїформи навчання по вивченнюдисципліни «Вищаматематиката математичні методи дослідження операцій», розділ «Вища математика» та виконанню контрольної роботи. Спеціальність: комп’ютерні науки. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Свинаренко, А. А. and Буяджи, В. В. and Вітавецька, Л. А. (2018) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни “Вища та прикладна математика“ для студентів I курсу заочної та дистанційної форми навчання. Спеціальності –менеджмент. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. and Вітавецька, Л. А. and Буяджи, В. В. (2018) Вища математиката математичні методи дослідження операцій/Конспект лекцій. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Попович, І. І. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання.Спеціальність: «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування». ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Зміна агрокліматичних показників під впливом змін клімату, розрахованих за сценаріями RCP4.5 та RCP8.5: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Божко, Л. Ю. and Крисак, О. В. (2018) Оцінка агрокліматичних ресурсів перезимівлі озимої пшениці в Степовій зоні України: колективна монографія. Полтава, Полтавська державна аграрна академія.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Кулинська, Х. В. (2018) Оцінка агрокліматичних умов в Лісостеповій зоні України при зміні клімату: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Свидерська, С. М. and Вікнянська, С. С. (2018) Моделювання впливу ранньовесняних заморозків на формування врожайності картоплі в Поліссі: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Ляшенко, Г. В. and Качановська, Л. О. (2018) Методика досліджень агроекологічних умов і диференціації земель на основі оцінки їх агроекологічного стану на прикладі Одеської області : колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2018) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Бунякова, Ю. Я. (2018) Основи раціонального природокористування:методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Єгоращенко, І. В. (2018) Організація праці управлінця. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки до практичних (семінарських) занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жигайло, О. Л. and Данілова, Н. В. (2018) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вельміскін, Д. І. and Гор`єв, С. А. (2018) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою "Вивчення радіолокаційного вимірювального приладу ГК4-19А". ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вельміскін, Д. І. and Гор`єв, С. А. (2018) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: конспект лекцій. Частина 2 "Радіоприймальні пристрої метеорологічного радіолокатора МРЛ-5". ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2018) Біологія: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи за допомогою дистанційного методу контролю для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Жигайло, О. Л. (2018) Екологія агропромислового комплекса: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ивус, Г. П. and Агайар, Э. В. (2018) Физико – статистический анализ и прогноз слабого ветра и инверсий температуры над территорией Северо–Западного Причерноморья: монография. ТЭС, Одесса. ISBN 978-617-7337-98-9

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2018) Класифікація твердих побутових відходів як передумова формування системи поводження з ними в регіонах України. Біла К.О., Дніпро.

Хоменко, І. А. (2018) Умови і механізми утворення замерзаючих опадів й ожеледно-паморозевих явищ над територією України : монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-92-7

Медведєва, Ю. С. and Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. (2018) Водний і сольовий режими озера Китай: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-90-3

Гопченко, Є. Д. and Погорелова, М. П. (2018) Нормування розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні річки Прип’ять на базі формули об’ємного типу: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-95-8

Курятников, В. В. and Кільян, А. М. (2018) Системи та прилади контролю параметрів довкілля: Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-144-1

Курятников, В. В. and Кільян, А. М. (2018) Системи та прилади контролю параметрів довкілля: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2018) Методи очищення довкілля від фізичних забруднень: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2018) Спектрально-часовий аналіз даних моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2018) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Степаненко, С. М. and Польовий, А. М., eds. (2018) Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в мовах зміни клімату : Монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7711-22-2

Gerasymov, O. I. (2018) Structure and Photonics of discrete meso-scaled anisotropic System. Odesa State Environmental University, Odesa, TES. ISBN 978-617-7337-75-0

Іванова, О. В. (2018) «Охорона праці в галузі та цивільний захист»: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Рубан, І. Г. (2018) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Методи та засоби г/м вимірювань" розділ "Спостереження у морському середовищі". ОДЕКУ, Одеса.

Рубан, І. Г. (2018) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних робіт „Океанологічне забезпечення морегосподарської діяльності” (розділ "Акустика і оптика океану"). ОДЕКУ, Одеса.

Барсукова, О. А. (2018) Фізика ґрунтів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: «Оцінка часової мінливості врожаїв сільськогосподарських культур». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Свидерська, С. М. (2018) Збалансоване природокористування та поводження з відходами в галузі: методичні вказівки до практичних робіт. Для магістрів I і II року навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Івус, Г. П. and Гурська, Л. М. (2018) Спеціалізовані прогнози погоди: методичні вказівки для лабораторних робіт на тему:«Прогноз ожеледі». ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П. (2018) Ситуаційний менеджмент. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2018) Математичне моделювання гідроекологічних систем та методи управління: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2018) Основи охорони праці: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Резер, Г. Ф. and Кочергіна, Т. І. and Глушенко, І. В. (2018) Організація та формування здорового способу життя студентів закладів вищої освіти засобами плавання: методичні рекомендації. ВПЦ "Київський університет", Київ.

Кузьмина, В. А. and Наконечна, З. В. (2018) Урбоекологія: методичні вказівки до практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2018) Сучасні технології захисту довкілля: Методичні вказівки до організації самостійної роботи, виконання контрольної роботи та практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Гор`єв, С. А. (2018) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-008-6

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методичні основи екологічної безпеки: Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: методичні вказівки для практичних робіт студентів ОКР "Магістр". ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки (Методологія та теорія екологічної безпеки): методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М. (2018) Організація туристичної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочноїформи навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Юрасов, С. М. (2018) Методи оцінки якості природних вод : збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Кругляк, Ю. А. (2018) Физика и моделирование нанотранзисторов. "ТЭС", Одеса. ISBN 978-617-7711-06-2

Berlinsky, N. and Safranov, T. (2018) Assesment of themodern state and management of aquatic ecosystems: Tutorial allowance. ОДЕКУ, Одеса.

Даниленко, О. О. and Рубан, І. Г. (2018) Головні риси гідрологічного режиму окремих регіонів Світового океану : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7337-83-5

Полетаєва, Л. М. (2018) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. and Сєрга, І. М. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" для студентів I року денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Бакуніна, О. В. and Буяджі, В. В. and Чернякова, Ю. Г. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика та математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курса денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Свинаренко, А. А. and Хецеліус, О. Ю. and Буяджи, В. В. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт (частина 2) з дисципліни «Вища математика та математичні методи дослідження операцій» для студентів 3 курсу заочної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Даус, М. Є. and Кущенко, Л. В. (2018) Динаміка руслових потоків і руслові процеси: збірник методичних вказівок по виконанню практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2018) Струйные течения нижних уровней атмосферы: Монография. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-617-7337-96-5

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2018) Класифікація твердих побутових відходів як передумова формування системи поводження з ними в регіонах України : Монографія. Одеський державний екологічний університет, Дніпро : Видавець "Біла К.О.". ISBN 978-617-645-284-3

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2018) Окремі розділи статистичної фізики для системної радіоекології: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

UNSPECIFIED, ed. (2018) Матеріали ІІ-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук 26-28 липня 2018 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

UNSPECIFIED, ed. (2018) Спеціальність «МЕНЕДЖМЕНТ», спеціалізації «МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». Матеріали підсумкової науково-практичної конференції II туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 27-28 березня 2018 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

UNSPECIFIED, ed. (2018) Регіональні проблеми охорони довкілля. Міжнародна наукова конференція молодих вчених 30 травня – 1 червня 2018 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-617-7337-76-7

UNSPECIFIED, ed. (2018) «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених,17-19 травня 2018 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-617-7337-86-6

UNSPECIFIED, ed. (2018) Матеріали наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 02-08 травня 2018 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

UNSPECIFIED, ed. (2018) Матеріали студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 23-26 квітня 2018 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Shakirzanova, Zh. R. and Gopchenko, E. D. and Ovcharuk, V. A. and Kichuk, N. S. (2018) Modelling of land surface waters. Notes of lectures for students of English courses for further training and retraining of specialists Speciality "Hydrology". ОДЕКУ, Одеса.

Аркатов, Ю. М. (2018) Методичні вказівки з курсу «Математика» для слухачів підготовчого відділення Частина 2. "Математичні вирази і їх перетворення. вектора на площині та у просторі". ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2018) «Моделювання динамічних об’єктів». Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Thesis

Дудник, В. В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Політика України з лісокористування». Masters thesis, ОДЕКУ.

Доброскок, Т. В. (2018) Дослідження якості води та екологічної обстановки річки Вільшанка. Masters thesis, ОДЕКУ.

Говорун, Д. М. (2018) Водокористування в Одеській області та його наслідки для гідроекологічного стану річки Тилігул. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колошнюк, В. С. (2018) Оцінка якості води за гідрохімічними показниками в межах водогосподарської системи "р. Дністер - р. Барабой" за даними регулярних спостережень. Masters thesis, ОДЕКУ.

Петришен, В. В. (2018) Розробка рекомендацій щодо заходів з поліпшення водообміну заплавних озер гирлової частини річки Дністер. Masters thesis, ОДЕКУ.

Саганенко, В. В. (2018) Дослідження гідроекологічного стану річки Тилігул у сучасних кліматичних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шпаркий, В. Ф. (2018) Дослідження гідрологічного та екологічного стану річки Псел. Masters thesis, ОДЕКУ.

Строєнко, А. А. (2018) Дослідження гідроекологічного стану річки Ворскла. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тодорова, С. С. (2018) Оцінка гідроекологічного стану річки Латориця на транскордонній ділянці за 2013 - 2017 роки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Устянський, В. В. (2018) Якість води в нижній ділянці рю Барабой за даними спеціальних спостережень. Masters thesis, ОДЕКУ.

Янєв, В. А. (2018) Вплив Добротвірського водосховища на якість води річки Західний Буг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мороз, Я. М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Юридичні аспекти права власності на природні ресурси та об’єкти ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Глущенко, О. А. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Правові аспекти землекористування в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Миргородська, Я. В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Економіко-правовий механізм як головний чинник забезпечення природокористування в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Нємцова, В. О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Еколого-правове регулювання використання генної інженерії». Masters thesis, ОДЕКУ.

Пожар, В. А. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Правові аспекти надрокористування в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Щелчков, О. В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Міжнародно-правове регулювання боротьби із злочинним забрудненням вод». Masters thesis, ОДЕКУ.

Схабовський, В. А. (2018) Юридичні аспекти права людини на медичну допомогу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сторощук, Т. В. (2018) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Світовий досвід регулювання ринку земель та його використання в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Жигафарова, К. В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Об’єкти екологічних злочинів за кримінальним законодавством України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Черевко, М. А. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „НПП «Азово-Сиваський» - природний потенціал, функціональна діяльність, проблеми”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Довженко, І. О. (2018) Загально-середня екологічна освіта – базова складова збереження довкілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Камінський, Л. Л. (2018) Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса діоксидом азоту. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пoлiкaрпoвa, К. М. (2018) Національний природний парк "Джарилгацький" складова чорноморської екологічної мережі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Слига, С. В. (2018) Oцiнка якoстi вoд українськoї частини Дунаю iснуючими метoдами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тимощук, О. М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Кіномистецтво як складова екологічного виховання і освіти». Masters thesis, ОДЕКУ.

Вершок, Т. О. (2018) Блокуючий антициклогенез над Європейським сектором. Masters thesis, ОДЕКУ.

Звягінцева, О. А. (2018) Конвективні явища над Молдовою. Masters thesis, ОДЕКУ.

Інтролігатор, О. А. (2018) Тенденції майбутніх змін у режимі опадів в Україні в теплий період 2021-2050 рр. Masters thesis, ОДЕКУ.

Разуєва, О. Ю. (2018) Термодинамічна структура висотних циклонів над Європейським континентом. Masters thesis, ОДЕКУ.

Савельєва, К. А. (2018) Циркуляційні процеси Північно-Західного Причорномор’я та їх зв’язок з сильним вітром. Masters thesis, ОДЕКУ.

Слободяник, К. Л. (2018) Низькотропосферні течії над південним заходом України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чихун, Є. В. (2018) Особливості температурного режиму на півдні України в зимовий період. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шевчук, М. П. (2018) Вітровий режим м. Одеса та його вплив на рівень забруднення атмосферного повітря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шмаюн, В. В. (2018) Режимні характеристики приземного вітру в районі Одеси в період 2013-2017 рр. Masters thesis, ОДЕКУ.

Юр'єва, А. Ю. (2018) Особливості температурного режиму на півдні України в теплий період. Masters thesis, ОДЕКУ.

Засядько, К. В. (2018) Особливості розподілу температурно-вологісного режиму над північною частиною Тихого океану у зимовий період. Masters thesis, ОДЕКУ.

Халупа, Д. В. (2018) Особливості режиму швидкості вітру на території Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Прокоф’єва, І. Г. (2018) Багаторічна динаміка термічного режиму Антарктичного півострова та його зв’язок з геомагнітною активністю. Masters thesis, ОДЕКУ.

Маковійчук, А. Б. (2018) Багаторічна динаміка баричного режиму Антарктичного півострова та його зв’язок з геомагнітною активністю. Masters thesis, ОДЕКУ.

Велечук, В. Т. (2018) Особливості формування туманів на АМСЦ Чернівці. Masters thesis, ОДЕКУ.

Каражбей, М. Ю. (2018) Сучасний режим метеорологічних явищ на аеродромі Старокостянтинів (Хмельницька область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Маклигін, А. І. (2018) Просторово-часові особливості режиму атмосферних опадів на території Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Заруцька, Л. В. (2018) Оцінка умов формування екстремальних опадів на Житомирщині. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гальцев, М. В. (2018) Структурно-параметричне моделювання технологічного оснащення для формоутворення ливарних форм. Masters thesis, ОДЕКУ.

Грибова, О. О. (2018) Інтеграція мобільних технологій в систему підтримки навчального процесу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Каніковська, Л. В. (2018) Дослідження та розробка інтерактивних методів групового навчання програмуванню з використанням мобільних технологій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Котошенко, В. В. (2018) Моделювання та розробка підсистеми «Методичний відділ» інформаційної системи «Навчальний процес університету. Masters thesis, ОДЕКУ.

Муравльов, В. Р. (2018) Імітаційне моделювання роботи ДП «Одеський морський торговельний порт. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нєцик, Р. І. (2018) Автоматизована інформаційна система обліку теплової енергії для КП «Теплопостачання міста Одеси. Розробка особистого кабінету споживача теплової енергії. Masters thesis, ОДЕКУ.

Охрименко, А. О. (2018) Автоматизована інформаційна система обліку теплової енергії для КП «Теплопостачання міста Одеси. Розробка інформаційної системи розрахунку споживача теплової енергії. Masters thesis, ОДЕКУ.

Щербина, М. Б. (2018) Розробка візуального редактору EAV структур даних. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тичінський, А. В. (2018) Моделювання та розробка підсистеми «Викладач» інформаційної системи "Навчальний процес університету". Masters thesis, ОДЕКУ.

Виходцевський, Д. Б. (2018) Імітаційне моделювання роботи морського перевантажувального терміналу Одеського припортового заводу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Яковенко, М. В. (2018) Розробка агрегатору соціальних мереж з використанням Universal Windows Platform. Магістерська кваліфікаційна робота. Masters thesis, ОДЕКУ.

Загородній, А. С. (2018) Адаптивний дизайн веб-порталу туристичних маршрутів по Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зубенко, С. С. (2018) Моделювання та розробка підсистеми «Навчальний відділ» у складі інформаційної системи "Навчальний процес університету". Masters thesis, ОДЕКУ.

Хезретов, Г. Н. (2018) Нейромережева система виявлення комп'ютерних атак на основі аналізу мережевого трафіку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Беженар, О. В. (2018) Аналіз стану земель сільськогосподарського призна-чення з використанням даних ДЗЗ та ГІС-технологій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, Я. С. (2018) Стан забруднення атмосферного повітря великих міст України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ромашов, Д. В. (2018) Розробка WEB-сервісу для проведення безпечних on-line угод. Masters thesis, ОДЕКУ.

Біляков, О. О. (2018) Створення інтернет-радіомовлення на мові програмування Liquidsoap. Masters thesis, ОДЕКУ.

Копельчук, С. В. (2018) Створення інтернет-магазину на MVC фреймворку WP Emegre. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лук’яненко, М. С. (2018) Інформаційне забезпечення екологічної політики України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Міназаєв, Т. А. (2018) Особливості упровадження концепції «зеленого кампусу» в закладах вищої освіти України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гега, М. Ф. (2018) Вплив зміни клімату на формування і розвиток екологічних проблем. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мочалова, Г. В. (2018) Модель чутливого елемента вимірювача температури. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ніколаєв, М. В. (2018) Особливості термобаричного режиму Причорноморського регіону та їх зв’язок з явищем ЕНПК «Особливості термічного режиму Причорноморського регіону та їх зв’язок з явищем ЕНПК». Masters thesis, ОДЕКУ.

Бабочкін, П. С. (2018) Оцінка умов формування аномального граду на території України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Черниченко, А. В. (2018) Просторово-часові зміни розподілу опадів по території України наприкінці ХХ та на початку ХХІ століть. Masters thesis, ОДЕКУ.

Назарова, О. О. (2018) Характеристики грозової діяльності над Харковом. Masters thesis, ОДЕКУ.

Делінський, Д. С. (2018) Супутниковий моніторинг посух в степовій зоні України “Супутниковий моніторинг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лаврент’єва, А. О. (2018) Супутниковий моніторинг посух в степовій зоні України „Супутниковий моніторинг посух в південно-західних областях України”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гратілова, О. С. (2018) Просторово-часова структура зон турбулентності і зсуву вітру. Masters thesis, ОДЕКУ.

Костяков, А. М. (2018) Дослідження умов формування снігового покриву на території України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козел, М. Ю. (2018) Вплив змін клімату на роботу транспортної системи України за сценаріями RCP4.5 та RCP8.5. Masters thesis, ОДЕКУ.

Григор’єв, В. І. (2018) Особливості термобаричного режиму Причорноморського регіону та їх зв’язок з явищем ЕНПК «Особливості баричного режиму Причорноморського регіону та їх зв’язок з явищем ЕНПК». Masters thesis, ОДЕКУ.

Мухіна, Г. В. (2018) Зв'язок кліматичних індексів з полями приземного атмосферного тиску у західному секторі Південної півкулі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михайлова, М. В. (2018) Вертикальна структура атмосфери при зимових опадах в м. Кропивницький. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сірик, Г. В. (2018) Грозова діяльність на аеродромі Київ/Жуляни. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сосмій, Є. В. (2018) Висотні циклони та їх вплив на погодні умови в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Плисенко, О. М. (2018) Характеристики заморозків на Кіровоградщині. Masters thesis, ОДЕКУ.

Швец, Є. Є. (2018) Удосконалення механізмів забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонального рибопромислового комплексу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чепа, В. В. (2018) Моніторинг бізнес-процесів підприємства на основі імітаційного моделювання. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чепурна, В. Ю. (2018) Льодові умови в Азовському морі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шелякіна, М. Д. (2018) Моделювання згінно - нагінних коливань рівня Азовського моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чеплак, Л. І. (2018) Циркуляція вод у протоці Дрейка. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тучковенко, К. С. (2018) Динаміка антропогенного навантаження на шельфову зону північно – західної частини Чорного моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Катернюк, Д. І. (2018) Льодові умови в північно-західній частині Чорного моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Журавлева, А. С. (2018) Коливання рівня в тропічній зоні Тихого океану. Masters thesis, ОДЕКУ.

Богуш, В. В. (2018) Основні риси гідрологічного режиму Середземного моря та його водообмін з океаном. Masters thesis, ОДЕКУ.

Овчарук, В. А. (2018) Максимальний стік весняного водопілля річок України: розрахункові моделі та їх реалізація. Спеціальність 11.00.07- гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Науковий консультант д.геогр.н., проф. Гопченко Є. Д. Post-Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Вернігорова, Н. В. (2018) Аналіз сучасного стану пляжних зон Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бізюков, А. С. (2018) Оцінка якості поверхневих вод Чернівецької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Грабовик, М. М. (2018) Аналіз сучасного стану забруднення повітряного басейну міста Київ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гур'єва, В. В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Оцінка якості води за комплексом гідрохімічних показників у Дніпро-Бузькому лимані. Masters thesis, ОДЕКУ.

Алдошин, М. С. (2018) Основні напрямки розвитку та забезпечення екологічної безпеки в морскій галузі України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кулічевський, В. С. (2018) Удосконалення системи управління природно-заповідним фондом на основі маркетингової стратегії розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Жерноклєєва, Н. В. (2018) Шляхи подолання конфліктів в системі державного управління. Masters thesis, ОДЕКУ.

Виноградова, В. М. (2018) Вдосконалення системи поводження з радіоактивними відходами в Україні на прикладі ДСП «Одеський ДМСК». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ільницький, О. П. (2018) Аналіз кадрового забезпечення системи управління організації й основні напрямки його удосконалення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Буга, Д. І. (2018) Реалізація анімації об’єктівінтерактивної моделі здійснення активних впливів на небезпечні атмосферні процеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гіржев, В. С. (2018) Розробка оптимального додатку для складання розкладу занять навчальних закладів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Димитрук, М. С. (2018) Реалізація об'єктів навколишнього середовища інтерактивної моделі здійснення активних впливів на небезпечні атмосферні процеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шелест, Б. Ю. (2018) Застосування тривимірного ГІС моделювання при побудові радіолокаційної системи гідрометеорологічного моніторингу Карпатського регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гатіятулліна, О. Ф. (2018) Агроекологічна оцінка врожайності цукрового буряку в Сумській області в умовах змін клімату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гриценко, Г. В. (2018) Формування продуктивностi ярого ячменю в Днiпропетровськiй областi пiд впливом змiни клiмату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Клевак, А. В. (2018) Вплив змін клімату на формування продуктивності кукурудзи в Лісовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Криниціна, С. С. (2018) Оцінка посушливих явищ в Південному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кузьміна, А. О. (2018) Дослідження впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Південному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Плохотнюк, Ю. В. (2018) Агрокліматична оцінка пожнивного періоду в Південних регіонах України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пономаренко, Ю. В. (2018) Моделювання впливу зміни клімату на продуктивність ярого ячменю в Чернігівській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шулякова, І. Г. (2018) Агроекологічна оцінка клімату ґрунтів Північного Причорномор’я на прикладі кукурудзи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Цукренко, Н. В. (2018) Оцінка продуктивності фотосинтезу посівів озимої пшениці в Київській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Євдокімова, Ю. В. (2018) Моделювання продуктивності соняшнику в умовах майбутніх змін клімату в Лісостепу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зайцова, Т. Ю. (2018) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Поліссі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Доянов, Д. В. (2018) Вплив кліматичних змін на врожайність озимого ріпаку в Північному Причорномор’ї. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дроздова, П. О. (2018) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Західному Лісостепу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Думенко, В. В. (2018) Вплив змін клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Південному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гончарук, І. М. (2018) Вплив змін клімату на фотосинтетичну продуктивність озимої пшениці на Заході України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Катерло, О. М. (2018) Моделювання впливу змін клімату на продуктивність кукурудзи в центральному Поліссі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кацмаза, В. С. (2018) Продуктивність соняшнику на фоні кліматичних змін: аналіз і прогноз. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колінько, Г. В. (2018) Оцінка мікрокліматичної мінливості радіаційно –теплових ресурсів стосовно винограду в Українському Закарпатті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, Я. О. (2018) Погодні умови і вирощування озимої пшениці в Лісовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Маймеско, В. В. (2018) Мікрокліматична мінливість морозо- і заморозконебезпечності стосовно винограду в Українському Закарпатті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мельник, І. Ю. (2018) Вплив погодних умов на формування врожаїв озимої пшениці у Вінницькій області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Панасюк, А. А. (2018) Агрометеорологічні умови вирощування озимої пшениці в Західному Лісостепу в умовах зміни клімату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Станєва, А. В. (2018) Кліматичні зміни та їх вплив на продуктивність соняшнику в Північному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Стойнов, І. Г. (2018) Дослідження впливу змін клімату на продуктивність ярого ячменю в Західному Лісостепу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Цимборська, Т. Г. (2018) Просторова мінливість морозо- і заморозконебезпечності стосовно винограду в Степовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Варзопова, І. С. (2018) Вплив змін клімату на фотосинтетичну продуктивність озимої пшениці в Центральних районах України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Величко, С. О. (2018) Просторова мінливість вологозабезпеченості винограду в Степовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Волкова, А. С. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожайності картоплі в Полтавській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Єрмоленко, К. В. (2018) Вплив кліматичних змін на продуктивність озимого жита в Поліссі України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Задорожнюк, І. М. (2018) Агрокліматична оцінка еталонних урожаїв гороху в Лісостепу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Журавська, Х. В. (2018) Агрометеорологічні умови вирощування цукрових буряків в Лісостеповій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зінченко, О. Є. (2018) Вплив змін клімату на фотосинтетичну продуктивність озимої пшениці на Півдні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гроховецька, М. С. (2018) Маркетингові стратегії на ринку туристичних послуг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Масленко, А. В. (2018) Удосконалення системи антикризового управління діяльністю підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шманова, Г. В. (2018) Удосконалення механізмів формування та реалізації регіональної політики розвитку івентивного туризму. Masters thesis, ОДЕКУ.

Паірелі, Р. (2018) Шляхи вдосконалення корпоративної культури в ринкових умовах господарювання. Masters thesis, ОДЕКУ.

Джабраїлов, Т. Д. (2018) Перспективи розвитку менеджменту персоналу в сучасних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Худайназаров, Ш. (2018) Шляхи формування оптимальної організаційної структури управління бізнесом. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коротнян, О. В. (2018) Теорія і практика впровадження системи контролінгу на підприємстві в умовах інформатизації суспільства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колоберда, М. М. (2018) Формування соціо-еколого-економічного механізму стійкого розвитку регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кульчаковська, О. В. (2018) Використання сучасних методів мотивації на підприємстві. Masters thesis, ОДЕКУ.

Таранець, В. В. (2018) Самоорганізація населення на прикладі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Masters thesis, ОДЕКУ.

Таранець, С. В. (2018) Дисциплінарна відповідальність державного службовця: види та способи застосування. Masters thesis, ОДЕКУ.

Балабан, Т. М. (2018) Механізм територіального управління курортним господарством регіону (на прикладі Одеської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

Колібаба, Р. В. (2018) Дослідження розвитку туристично-рекреаційного комплексу Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Омельченко, М. О. (2018) Дослідження регіональних проблем інвестиційної діяльності на прикладі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чебан, С. В. (2018) Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, П. П. (2018) Управління фінансовою стійкістю організації. Masters thesis, ОДЕКУ.

Прокопович, В. В. (2018) Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Батуєва, А. В. (2018) Вплив автотранспортного комплексу на довкілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рябова, Д. Є. (2018) Розробка проекту створення комплексного підприємства туристичної галузі "гуртожиток-хостел". Masters thesis, ОДЕКУ.

Коваль, Р. С. (2018) Результати вирощування дволіток коропа в полікультурі для зариблення пониззя Дніпра. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нікітіна, М. Д. (2018) Сучасний стан природної популяції осетрових в басейні Чорного моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Оленіков, І. О. (2018) Перспективи розвитку світового рибальства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Раєв, С. Д. (2018) Вплив глобальних кліматичних змін на стан біоресурсів Світового океану. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ракович, Г. О. (2018) Стан промислу риби в Азовсько-Чорноморському басейні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рогачко, І. (2018) Сучасний стан екосистеми Малого Аджалицького лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сачук, М. В. (2018) Роль аквакультури в забеспеченні населення рибою та іншими гідробіонтами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сібірцев, М. О. (2018) Кормова база, іхтіофауна та паразитофауна Дніпровського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вишневський, О. В. (2018) Агрокліматична оцінка впливу кліматичних змін на урожайність винограду в Середньостеповій підзоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кулинська, Х. В. (2018) Вплив кліматичних змін радіаційні та волого-теплові ресурси в Степовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Українець, В. В. (2018) Агрометеорологічні умови вирощування цукрових буряків у Миколаївській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Яремов, С. І. (2018) Агрокліматична оцінка впливу кліматичних змін на урожайність винограду в Закарпатті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Болюх, О. В. (2018) Розробка спеціалізованої підсистеми охоронної безпеки об’єктів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вікнянська, С. С. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на розвиток популяції колорадського жука і формування врожайності картоплі в Чернігівській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Борщевська, Д. О. (2018) Вплив змін клімату на урожайність кукурудзи в Лісостепових областях України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Альхов, О. М. (2018) Агроекологічні умови вирощування озимої пшениці в Полтавській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бондар, О. В. (2018) Агроекологічні умови вирощування кукурудзи в Київській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гомон, А. С. (2018) Моделювання впливу зміни клімату на продуктивність ярого ячменю в Кіровоградській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Іванчикова, Н. І. (2018) Агроекологічні аспекти впливу кліматичних змін на урожайність насіння соняшнику в Південному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колун, А. О. (2018) Моделювання впливу змiни клiмату на продуктивнiсть ярого ячменю в Житомирськiй областi. Masters thesis, ОДЕКУ.

Крисак, О. О. (2018) Вплив кліматичних змін на продуктивність озимої пшениці в Степовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кушнаренко, І. О. (2018) Агроекологічні аспекти впливу кліматичних змін на урожайність насіння соняшнику в Північному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лісовська, І. А. (2018) Агроекологічні умови вирощування картоплі у Вінницькій області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нагіба, К. В. (2018) Вплив змін клімату на формування урожаю озимої пшениці на Сході України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нестеренко, Ю. К. (2018) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на перспективи вирощування біоенергетичної культури міскантусу в Лісостепу Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шендир, В. О. (2018) Агроекологічна оцінка впливу кліматичних змін на урожайність винограду в Північному Степу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ляшенко, В. О. (2018) Агрокліматичні ресурси вирощування сільськогосподарських культур в горбистому рельєфі. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науки про землю. Науковий керівник: Польовий А. М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Соборова, О. М. (2018) Агрокліматичні умови формування якості урожаю винограду різних сортів. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науки про землю. Науковий керівник: Ляшенко Г. В., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Сєрга, Е. М. (2018) Вплив процесів у системі атмосфера-підстильна поверхня Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи. Спеціальність 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий консультант Школьний Є. П., д.т.н., проф. Post-Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Гусєва, К. Д. (2018) Стан та якість навколишнього середовища урбанізованих територій (на прикладі міста Одеса). Спеціальність 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Науковий керівник Сафранов Т. А., д.г.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Верхова, Ю. М. (2018) Розробка системи підтримки ухвалення рішень для утилізації і переробки відходів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Полещук, А. Я. (2018) Веб-система підтримки прийняття рішень у виборі професії і вищого навчального закладу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Афанасьєва, О. В. (2018) Розробка веб-системи обробки і аналізу гідрометеорологічних даних. Masters thesis, ОДЕКУ.

Саніна, Д. С. (2018) Вплив скиду зворотних вод річки Нижня Камишуваха (басейн Сіверського Дінця у межах Луганської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Долінська, Л. В. (2018) Розробка пірометричного датчика сигналізації. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нагорна, С. В. (2018) Програмування датчика тиску на базі Android. Masters thesis, ОДЕКУ.

Питкін, С. Г. (2018) Заносимость підхідних каналів до портів Одеси і Южний за даними гідрографічних зйомок і розрахунків. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бандура, І. І. (2018) Обгрунтування екологічно-орієнтованих форм рекреаційно-туристичної діяльності на території національного природного парку «Бузький Гард». Masters thesis, ОДЕКУ.

Андрійчук, Є. В. (2018) Оцінка якості атмосферного повітря Херсонського регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Білинська, А. О. (2018) Комплексна оцінка стану довкілля міста Ізмаїл (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Бордюжа, В. В. (2018) Оцінка впливу мережі ресторанів швидкого харчування «Макдональдс» на довкілля міста Одеса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бугор, Ф. О. (2018) Вплив скиду зворотних вод з урбанізованихтериторій на якість річкових вод басейну середнього Дніпра. Masters thesis, ОДЕКУ.

Діканов, Ю. А. (2018) Оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу міста Чорноморськ (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Горбенко, О. В. (2018) Аналіз факторів формування якості води Каховського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Воловчук, Н. О. (2018) Екологічна оцінка якості річкових вод у межах Житомирської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гальчинська, О. О. (2018) Удосконалення системи очистки стічних вод на підприємстві «Болградський виноробний завод» (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Жеребко, Г. А. (2018) Оцінка ефективності використання сонячних колекторів в умовах Одеської агломерації. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зосимчук, Я. В. (2018) Оцінка якості вод Київського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лупашко, О. О. (2018) Важкі метали як показники якості питних вод окремих регіонів України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кіріяк, В. Г. (2018) Скорочення емісії парникових газів шляхом удосконалення системи ефективного поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Одеської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

Колєснікова, Т. О. (2018) Оцінка екологічних ризиків на промислових об’єктах Херсонської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Красовська, Л. О. (2018) Вплив машинобудівних підприємств міста Херсон на навколишнє природнє середовище. Masters thesis, ОДЕКУ.

Петрончак, Б. Р. (2018) Сучасний стан та перспективи розвитку екологічно орієнтованих видів туризму на території Вінницької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Семенов, Д. В. (2018) Екологічна оцінка якості річковіх вод басейну Тиса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Струнова, О. С. (2018) Територіально-рекреаційний комплекс Тернопільської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Федькович, К. В. (2018) Сучасний стан і можливості використання водосховища Сасик. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чернеженко, В. А. (2018) Оцінка якості води річки Південний Буг як джерела питного призначення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шевченко, Н. П. (2018) Моделювання впливу мінерального живлення на якість агроценозів Черкаської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Масловський, М. О. (2018) Оптимізація системи поводження з твердими побутовими відходами ( на прикладі окремого району міста Одеса). Masters thesis, ОДЕКУ.

Назарова, А.-М. В. (2018) Розробка системи поводження з небезпечними відходами лікувально-профілактичних установ міста Одеса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ничипорук, А. В. (2018) Оцінка ризиків припортової діяльності (на прикладі морського торговельного порту «Чорноморськ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Хазанов, А. М. (2018) Екологічна складова оцінювання природних рекреаційних територій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Харькова, А. С. (2018) Вплив промислових об’єктів Миколаївської області на стан повітряного басейну. Masters thesis, ОДЕКУ.

Антюшин, М. О. (2018) Навігаційно – гідрографічне і океанологічне забезпечення безпеки мореплавства в зоні відповідальності Маріупольської дільниці Держгідрографії, ч. 1. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бутенко, О. В. (2018) Навігаційно – гідрографічне і океанологічне забезпечення безпеки мореплавства в зоні відповідальності Маріупольської дільниці Держгідрографії, ч. 2. Masters thesis, ОДЕКУ.

Качанов, В. В. (2018) Гідрографічна інфраструктура і безпека навігації в північній і західній частинах Азовського моря. Оцінка заносимості підхідних каналів портів України в північній частині Азовського моря в зв’язку з планом їх реконструкції. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лебзяк, О. М. (2018) Акустичні характеристики вод північно-західної частини Чорного моря для цілей забезпечення якості гідрографічних зйомок. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мазін, Д. М. (2018) Створення електронної морської навігаційної карти "Миколаївський морський торговельний порт". Masters thesis, ОДЕКУ.

Проскурін, О. В. (2018) Гідрографічна інфраструктура і безпека навігації в північній і західній частинах Азовського моря. Навігаційні небезпеки і стан навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства в північній і західній частинах Азовського моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мороз, А. Я. (2018) Оцінка сучасного агроекологічного стану сільськогосподарських угідь Волинської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Старченко, Ю. С. (2018) Сучасний стан і шляхи поліпшення якості річкових вод басейну Південний Буг (у межах Миколаївської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

Білий, М. М. (2018) Навігаційно-гідрографічне та гідрометеорологічне забезпечення судноплавства на Бузько-Дніпровському лиманському каналі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кремінський, О. Б. (2018) Коливання рівня моря в гирловій області Дунаю. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лавтар, В. О. (2018) Оцінка якості води та екологічних ризиків у басейні річки Рось. Masters thesis, ОДЕКУ.

Стефанова, О. М. (2018) Антропогенні джерела забруднення Одеського узбережжя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Філімінова, Є. О. (2018) Етапи формування та проблеми впровадження стратегічної екологічної оцінки в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Платосюк, В. О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Правове регулювання у сфері полювання: проблеми і практика». Masters thesis, ОДЕКУ.

Пожарська, Є. А. (2018) Тилігульский лиман - екологічний стан, проблеми, шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пріхненко, А. Р. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Правові основи ведення кадастру природних ресурсів як одна з функцій управління». Masters thesis, ОДЕКУ.

Дімов, В. С. (2018) Екологічний менеджмент життєвого циклу продукції. Masters thesis, ОДЕКУ.

Карабіненко, Ю. О. (2018) Технології та модель радіаційного екрану на основі гранульованих матеріалів для задач радіаційного убезпечення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кокош, Д. В. (2018) Технології тонкої очистки від органічного пилу на основі левітаційно-електрофоретичних процесів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дереза, Д. С. (2018) Технології радіоекологічного моніторингу морських водоймищ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ілікчієв, О. Г. (2018) Небезпечні морські гідрологічні явища в Чорному морі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Устинов, І. І. (2018) Екологічні наслідки апвелінгу на шельфі Чорного моря в сучасній період. Вплив згонів на кисневий режим в сучасний період. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тиченко, А. В. (2018) Коливання рівня в приполярних районах Світового океану. Masters thesis, ОДЕКУ.

Анчербак, Д. Р. (2018) Екологічні наслідки апвелінга на шельфі Чорного моря. Вплив згонів на кисневий режим за фоновими характеристиками. Masters thesis, ОДЕКУ.

Завалій, І. О. (2018) Еколого-економічні аспекти впровадження "зелених" рішень при впорядкуванні міського середовища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Циганков, М. В. (2018) Теоретико-методологічне обгрунтування індикаторів оцінки результатів еколого-орієнтованої діяльності соціального підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Урум, Ж. К. (2018) Еколого-економічні засади розвитку Одеського дріжджового заводу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Добринін, О. В. (2018) Інноваційно-інвестиційна політика екологічного управління економікою регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гармаш, К. В. (2018) Економічні інструменти сприяння розвитку трансферу екологічних інновацій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бростовська, А. В. (2018) Ефективність використання рибогосподарського потенціалу Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Булда, Д. В. (2018) Мінливість солоності води в північно-західній частині Чорного моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Данілов, А. Ю. (2018) Комплексне використання водних ресурсів Придунайського водосховища-озера Саф’ян в Ізмаїльському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Довгалюк, Д. С. (2018) Комплексне використання водних ресурсів Дмитрівського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гавріленко, С. Г. (2018) Районування рівнинної території України по характеристикам припливу води в руслову мережу періоду водопілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гресько, В. К. (2018) Оцінка якості води за комплексом гідрохімічних показників в басейні річки Вовча. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кочуашвілі, С. М. (2018) Водний баланс дощових паводків на малих водозборах Придеснянської воднобалансової станції. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козловська, О. О. (2018) Водний баланс весняного водопілля на малих водозборах Придеснянської воднобалансової станції. Masters thesis, ОДЕКУ.

Левчишина, Н. Ю. (2018) Економіко-екологічне обґрунтування можливості комплексного використання Санжейського наливного водосховища в Овідіопольському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лопушняк, В. С. (2018) Оцінка якості води за комплексом гідрохімічних показників у р.Киргиж-Китай. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лук'янченко, В. О. (2018) Економіко-екологічне обґрунтування комплексного використання Дондорівського водосховища в Болградському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пихтін, Д. С. (2018) Комплексне використання водних ресурсів Козійського водосховища в Кілійському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Разінкіна, О. А. (2018) Комплексне використання водних ресурсів Нерушайського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Штокайло, Р. Б. (2018) Комплексне використання водних ресурсів Придунайського озера- водосховища Катлабух в Ізмаїльському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сташенко, О. О. (2018) Комплексне використання водних ресурсів Придунайського озера- водосховища Кагул в Ренійському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сивоволенко, М. В. (2018) Економіко-екологічне обґрунтування можливості комплексного використання Барабойського водосховища в Біляївському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Деркач, Г. Г. (2018) Міжнародне співробітництво у галузі охорони та поновлення рибних запасів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дюльгер, Д. З. (2018) Технології вирощування товарної форелі в умовах індустріального та ставового господарств. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гергель, К. Ю. (2018) Сучасний стан макрозообентосу в лиманах північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Главацька, О. І. (2018) Сучасний стан та перспективи використання рибних ресурсів озера Ялпуг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Голоборща, О. О. (2018) Сучасний стан та перспективи використання рибних ресурсів озера Кугурлуй. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коваленко, В. В. (2018) Відтворення та вирощування стерляді на базі Виробничо-експериментального Дніпровського осетрового рибовідтворювального заводу ім. академіка С. Т. Артющика. Masters thesis, ОДЕКУ.

Недова, О. А. (2018) Роль аквакультури у поновленні запасів осетрових риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пецик, Д. С. (2018) Тестування ефективності використання різних гормональних препаратів для стимуляції дозрівання осетрових риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Салагор, В. І. (2018) Перспектива використання бичкових риб в аквакультурі Азово-Чорноморського басейну. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сари, М. Ю. (2018) Вирощування кларієвого сома за екстенсивною і інтенсивною технологіями. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сидоренко, В. В. (2018) Раціональне використання кормових ресурсів водойм. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сімашко, І. І. (2018) Ветеринарно-санітарна експертиза прісноводних риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Воропай, В. П. (2018) Актуальні проблеми рибного промислу лососевих риб у Тихому океані. Masters thesis, ОДЕКУ.

Фомічева, М. В. (2018) Магістерська робота. Модельна оцінка енергоємності вітродвигунів в концепції альтернативних джерел енергії. Masters thesis, ОДЕКУ.

Іващенко, С. В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля річок Чернігівського та Новгород-Сіверського Полісся в умовах змін клімату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бабаніна, К. В. (2018) -Оцінка балансу біогенних елементів в агроекосистемах Запорізької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Костенко, О. І. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік весняного водопілля в басейні річки Сіверський Донець: розрахунки і прогнози. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бакала, О. Д. (2018) Оцінка якості вод Кременчуцького водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бородкіна, Т. А. (2018) Аналіз часової мінливості показників якості вод р. Дністер (м.Біляївка). Masters thesis, ОДЕКУ.

Осадчий, М. М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Річний стік в басейні р. Десна. Masters thesis, ОДЕКУ.

Величко, В. А. (2018) Оцінка факторів забруднення повітряного басейну міста Житомир. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пелагін, А. С. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Щорічний моніторинг стану водних об’єктів при прогнозуванні максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Прип’ять. Masters thesis, ОДЕКУ.

Думанський, І. П. (2018) Сучасний стан та перспективи розвитку екологічно- орієнтованих видів туризму в Молдові. Masters thesis, ОДЕКУ.

Замориняк, О. Я. (2018) Аналіз антропогенного навантаження на природне середовище Запорізької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Проточенко, А. І. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Технічні та еколого-економічні розрахунки зрошення поливного масиву у Горностаївському районі Херсонської області із Сірогозського магістрального каналу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, А. А. (2018) Стан та якість поверхневих вод Миколаївської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рудкіна, А. Ю. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Прогностична оцінка щорічних гідрологічних ризиків при проходженні весняного водопілля в басейні Нижнього Подніпров'я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Миленька, О. О. (2018) Збалансованість мінерального складу питних вод як фактор впливу на стан здоров`я населення окремих урбанізованих територій України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шимків, А. Л. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік річок басейну Західного Бугу в межах України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михайленко, В. І. (2018) Ненавмисне утворення стійких органічних полютантів у місті Одеса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Скороход, Д. П. (2018) Прогнозування стокових характеристик літньо-осіннього періоду в басейні р. Південний Буг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михальчук, К. В. (2018) Екологічна оцінка якості вод річок Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Просянюк, І. О. (2018) Оцінка масштабів емісії біогазу від місць розміщення побутових відходів у Вінницькій області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сердега, І. Л. (2018) Метеорологічні передумови прогнозування стану повітряного басейну окремих урбанізованих територій Північно-Західного Причорномор`я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Трандафіл, М. Ф. (2018) Оцінка впливу сільскогосподарського виробництва на стан агроценозів Полтавської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Узунова, Г. Д. (2018) Вплив цементного виробництва на стан довкілля міста Одеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Філатова, О. А. (2018) Удосконалення системи поводження з муніципальними відхдами у місті Херсон. Masters thesis, ОДЕКУ.

Цвеляк, О. М. (2018) Обгрунтування місць можливого розміщення міжрайонних полігонів твердих побутових відходів на території Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шатохіна, І. В. (2018) Оцінка антропогенного навантаження на повітряний басейн регіонів Північно-Західного Причорномор`я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шершун, О. М. (2018) Вплив стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря (на прикладі Ладиженської теплоелектростанції). Masters thesis, ОДЕКУ.

Воронова, К. В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Генетечні складові живлення руслового стоку теплого періоду річок Карпат. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ємельянова, К. Б. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Розрахункові та прогнозні характеристики максимального стоку весняного водопілля на території північно-західної частини Причорноморської низовини. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дмитрук, О. М. (2018) Аналіз антропогенних джерел забруднення р. Дніпро. Masters thesis, ОДЕКУ.

Крайнюк, Р. В. (2018) Комплексна оцінка антропогенного впливу на екологічний стан морського середовища Одеського регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кроленко, Ю. I. (2018) Смерчеутворення над Північно-Західним Причорномор’ям. Masters thesis, ОДЕКУ.

Попова, Л. О. (2018) Формування приземного вітру над Північно-Західним Причорномор’ям. Masters thesis, ОДЕКУ.

Губіна, I. Я. (2018) Економічні ризики метеорологічного походження Чернівецької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бабюк, І. І. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Десна. Masters thesis, ОДЕКУ.

Молчанова, К. О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Екологічні аспекти водокористування Миколаївської області”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Полянський, В. В. (2018) Збереження земельних ресурсів – складова політики національної безпеки України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Марченко, Г. М. (2018) Раціональне природокористування - складова стратегії сталого розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Марченко, С. П. (2018) Просторовий розподіл концентрацій озону над територією України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Наконечний, М. В. (2018) Екологічна політика окремих країн світу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Петрик, В. В. (2018) Принципи інтегрованого управління водними ресурсами України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зубков, О. Є. (2018) Забруднення атмосферного повітря окисом вуглецю – джерела, проблеми, наслідки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тарковський, М. М. (2018) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Просторовий розподіл концентрації діоксиду азоту над територією України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Абдиллаєв, А. А. (2018) Створення проекту інтернет-додатку «Дитячий комплекс». Masters thesis, ОДЕКУ.

Дерменжи, І. І. (2018) Розробка cерверної частини системи електронного документообігу підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Долготер, Д. О. (2018) Проектування та розрбка автоматизованої системи збору даних про нерухомість міста Одеса. Розробка клієнтської частини системи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дерменжи, О. В. (2018) Розробка клієнтської частини системи електронного документообігу підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Домчинська, А. О. (2018) Розробка серверного програмного забезпечення для програми автоматизованого складання розкладу занять. Розробка моделі та алгоритму урахування в програмі занять груп та потоків різного розміру. Masters thesis, ОДЕКУ.

Глікліх, А. М. (2018) Дослідження браузерів на наявність вразливостей i розробка програмного забезпечення для їх усування. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, Л. О. (2018) Проектування та розробка автоматизованої системи збору даних про нерухомість міста Одеса. Проектування та розробка серверної частини системи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Літовенко, Ю. І. (2018) Розробка серверного програмного забезпечення для програми автоматизованого складання розкладу занять. Розробка моделі та алгоритму урахування в програмі занять з різною кількістю годин на тиждень. Masters thesis, ОДЕКУ.

Момот, О. О. (2018) Нвігаційно-інформаційна система ОДЕКУ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Попік, Е. В. (2018) Оптимальне планування вантажоперевезень методом Кларка-Райта. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шевчук, С. В. (2018) Дослідження і розробка інтелектуальної системи охорони та обліку пасіки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Яценко, А. В. (2018) Дослідження методу визначення тематики тексту за його статистичними характеристиками. Masters thesis, ОДЕКУ.

Солнцева, К. Є. (2018) Створення інтернет-додатку "Меблі зі складу". Masters thesis, ОДЕКУ.

Іонаш, В. Ю. (2018) Дослідження застосування тривимірного геоінформаційного моделювання при створенні радіолокаційної системи гідрометеорологічного моніторингу причорноморського регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коритнюк, М. І. (2018) Спектральний аналіз музичних жанрів та виконавців. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коваленко, І. О. (2018) Дослідження точності прогнозування метеолементів для м. Одеса на основі застосування лінійної штучної нейронної мережі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Єгоров, О. В. (2018) Дослідження точності прогнозування метеоелементів для м. Одеса на основі застосування штучної нейронної мережі радіально-базисної. Masters thesis, ОДЕКУ.

Звонарьов, О. Ю. (2018) Розробка та дослідження імітаційної моделі польоту радіозонда. Masters thesis, ОДЕКУ.

Фомін, О. С. (2018) Розробка та дослідження датчика вологості на базі мікропроцесора «Ардуино». Masters thesis, ОДЕКУ.

Петровський, О. М. (2018) Розробка оптимальних вимірювачів координат метеооб’єктів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Татаров, М. Г. (2018) Розробка і аналіз цифрової моделі радіотелеметричного тракту в системах радіозондування атмосфери. Masters thesis, ОДЕКУ.

Воронов, О. А. (2018) Розробка та дослідження ультразвукового анемометра на базі мікропроцесора «Ардуіно». Masters thesis, ОДЕКУ.

Жигалов, В. В. (2018) Розробка когерентного гетеродина допплерівської метеорологічної радіолокаційної станції. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зуєв, Р. О. (2018) Розробка цифрового приймача допплерівської метеорологічної радіолокаційної станції. Masters thesis, ОДЕКУ.

Демченко, О. О. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Міжнародно-правове регулювання подолання наслідків чорнобильської катастрофи на прикладі республіки Білорусь». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ведутенко, В. В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Правові аспекти співпраці України і Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Савченко, Г. С. (2018) КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: «Сталий розвиток, як приоритет національної екологічної політики України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Валович, О. Д. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Міжнародно-правове регулювання радіоактивного забруднення навколишнього середовища». Masters thesis, ОДЕКУ.

Чайковський, Є. Є. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Міжнародно-правовий захист навколишнього середовища у період збройного конфлікту». Masters thesis, ОДЕКУ.

Соловей, М. О. (2018) КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: «Розвиток відносин власності на землю в світлі земельної реформи в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ковальов, А. О. (2018) КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: «Правові проблеми розвитку курортних, лікувальних та рекреаційних зон». Masters thesis, ОДЕКУ.

Гасанова, О. Ф. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Реалізація засад Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Андрусь, О. М. (2018) Розробка мобільного додатку "MySchool" на базі операційної системи Android. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Бондаренко, В. І. (2018) Проектування локальної обчислювальної мережі торгівельної компанії. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Євсеев, С. Ю. (2018) Створення інтернет-додатку "Гідрометцентру Чорного та Азовського морів". Diploma thesis, ОДЕКУ.

Гасанов, Д. П. (2018) Можливості моделювання тривимірних моделей у програмах Autodesk 3DS MAX та CINEMA. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Гнатенко, А. О. (2018) Розробка інформаційної системи обліку товарів для магазину «Вкусняшка». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Гусейнов, У. Ю. (2018) Розробка гри «DINO». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Ількін, В. О. (2018) Дослідження технологій адміністрування та контролю в комп’ютерних мережах. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Мазур, О. А. (2018) Проектування графічних баз даних у відкритому ПЗ BRL-CAD. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Ротаєнко, Ю. В. (2018) Розробка інформаційної системи «Допомога тваринам». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Самедов, Т. Н. (2018) «Розробка програми “Аптечний пункт». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Шидловський, В. І. (2018) Модель впливу метеоопадів на характеристики системи антена-радіопрозоре покриття. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Тулінов, В. І. (2018) Дослідження засобів захисту інформації на канальному рівні. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Марчук, О. В. (2018) Оцінка якості води річки Велики Куяльник. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дзюба, В. В. (2018) Оцінка придатності гирлової ділянки річки Тілигул для рибогосподарського використання. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кликач, Н. В. (2018) Гідрохімічний режим та оцінка якості води у басейні річки Сула. Masters thesis, ОДЕКУ.

Котович, О. М. (2018) Гідроекологічний стан річки Сіверський Донець (у межах України). Masters thesis, ОДЕКУ.

Кулік, А. Ф. (2018) Гідроекологічний стан підземних вод річки Барабой в умовах антропогенного впливу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ренгач, О. В. (2018) Оцінка гідроекологічного стану Хаджибейського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Устіменко, К. В. (2018) Зміни екологічного стану та гідрохімічного режиму річки Псел. Masters thesis, ОДЕКУ.

Швець, М. М. (2018) Фракційно-кінетичний сценарій динаміки систем із складною морфологією. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шумська, К. С. (2018) Організаційно-економічний інструментарій забезпечення ризик-менеджменту секторів економіки Українського Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Швидченко, А. О. (2018) Організаційно-економічні засади розвитку Усть-Дунайської територіальної соціально-економічної системи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кантаржи, М. І. (2018) Екологізація портового господарства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Овчар, К. Є. (2018) Екологізація інфраструктури туристичного бізнесу в Одеському регіоні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Поляков, О. П. (2018) Гідродинамічні методи очищення мікромеханічних систем. Masters thesis, ОДЕКУ.

Калмикова, О. О. (2018) Моніторинг шкідливих домішок та убезпечення довкілля за допомогою нелінійної хвильової динаміки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Попкова, О. І. (2018) Проходження випромінювань крізь гіпернеоднорідні системи в режимах екранування та тунелювання. Masters thesis, ОДЕКУ.

Білецька, О. Ю. (2018) Технології захисту елементів екосистем від впливу малих доз опромінення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гориславець, А. В. (2018) Фізичне забруднення навколишнього середовища з боку телекомунікаційних мереж. Masters thesis, ОДЕКУ.

Романенко, М. О. (2018) Дезактивація середовищ забруднених радіонуклідами за допомогою сконфігурованого графену. Masters thesis, ОДЕКУ.

Науменко, В. І. (2018) Вплив структурованих конгломерацій домішок на взаємодію космічного гамма-випромінювання із озоновим шаром атмосфери. Masters thesis, ОДЕКУ.

Іванов, А. (2018) Стан міжнародної кооперації рибного промислу в Чорному і Азовському морях. Masters thesis, ОДЕКУ.

Калєєва, Н. О. (2018) Сучасні тенденції розвитку світового ринку риби та рибальства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Іщук, А. О. (2018) Аналіз та програмна реалізація алгоритмів пошуку та редагування зображень з урахуванням контенту. Розробка підсистеми модифікації зображень за їх контентом. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Шестопалов, Д. С. (2018) Аналіз та програмна реалізація алгоритмів пошуку та редагування зображень з урахуванням контенту. Розробка підсистеми систематизації зображень за їх контентом. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Patent

Одеський державний екологічний університет (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 79142 «Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка складових національної системи морських прогнозів України» (проміжний)». 17.05.2018 р.

Одеський державний екологічний університет (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка складових національної системи морських прогнозів України» (проміжний)». 79142.

Одеський державний екологічний університет (2018) Науковий твір: «Звіт про науково-дослідну роботу "Розвиток та застосування кібернетичних методів до дослідження динаміки ієрархічних хаотичних процесів у квантових, інформаційних та геофізичних системах" (заключний)». 79170.

Одеський державний екологічний університет (2018) Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу “Аналіз та прогнозування екологічного стану повітряного басейну промислових міст з урахуванням метеорологічних та антропогенних факторів: Нові математичні моделі та новітні експериментальні технології" (заключний)». 79171.

Одеський державний екологічний університет (2018) Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики та математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики та атомної і ядерної спектроскопії" (заключний)». 79445.

Одеський державний екологічний університет (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81048 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу" (остаточний)». 17.08.2018 р.

Одеський державний екологічний університет (2018) Патент на корисну модель № 130423 "Спосіб переробки осадів, які утворюються після отримання біодизелю". Заявка № u 2018 05900 від 29.05.2018 р. Опубліковано 10.12.2018 р. Бюлетень № 23.

ОДЕКУ (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Науково-методична база для встановлення розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату. Аналітичний огляд створених математичних моделей розрахунків та прогнозування весняного стоку рівнинних річок (проміжний)» № 78905. 78905.

Одеський державний екологічний університет (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Науково-методична база для встановлення розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату. Аналітичний огляд створених математичних моделей розрахунків та прогнозування весняного стоку рівнинних річок (проміжний)» № 78905. 78905.

Одеський державний екологічний університет (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України (остаточний)» № 80889. 80889.

Одеський державний екологічний університет (2018) Патент на корисну модель № 122645 "Спосіб переробки осадів, які утворюються після отримання біодизеля". Заявка № u 2017 05569 від 06.06.2017 р. Опубліковано 25.01.2018 р. Бюлетень № 2.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова (2018) Патент на корисну модель № 123930 "Магнітоелектронний газоаналізатор". Заявка № u 2017 10231 від 23.10.2017 р. Опубліковано 12.03.2018 р. Бюлетень № 5.

Одеський державний екологічний університет (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79143 Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка та дослідження системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України та вимог до її елементів. "Розробка вимог до елементів системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України (остаточний)". 17.05.2018.

Teaching Resource

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Грудев, П. Х. (2018) Конспект лекції "Екологічний контроль". [Teaching Resource]

Нажмудінова, О. М. (2018) Середньо- та довгострокові прогнози погоди - Методичні вказівки. [Teaching Resource] (Submitted)

Балан, Г. К. and Яров, Я. С. (2018) Геологія з основами геоморфології : Методичні вказівки до навчальної практики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мирошниченко, М. І. (2018) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять з дисципліни «Психологія ділового спілкування» для студентів 1 курсу денної форми навчання. Рівень вищої освіти: бакалавр. Спеціальність: 242 «Туризм». [Teaching Resource]

Балан, Г. К. (2018) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Настасюк, В. А. and Співак, А. Я. (2018) Бази даних у захисті навколишнього середовища. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни. [Teaching Resource] (Submitted)

П'янова, І. Ю. (2018) Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна англійська мова» за освітньо-науковою програмою підготовки 1 рік. [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. (2018) Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна англійська мова» за освітньо-науковою програмою підготовки 2 рік. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat May 25 16:28:53 2024 UTC.