Eprints Repo

Items where Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 800.

Article

Kalinchak, V. V. and Chernenko, A. S. and Sofronkov, A. N. and Fedorenko, A. V. (2017) Ignition and Self-Supporting Burning of Gas-Air Mixtures with Hydrogen Admixtures on Platinum Wire. Фізика і хімія твердого тіла, 4 (18). pp. 449-454. ISSN 1729-4428

Перелыгин, Б. В. and Лужбин, А. М. (2017) Построение сплошного радиолокационного поля системы гидрометеорологического мониторинга на основе геометрического подхода. Радиотехника, 191. pp. 173-180. ISSN 0485-8972

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. and Федоренко, А. В. (2017) Запалювання та самопідтримуюче горіння газоповітряних сумішей з домішками водню на платиновому дротику. Фізика і хімія твердого тіла, 18 (4). pp. 449-454. ISSN 1729-4428

Loboda, N. S. and Gryb, O. M. (2017) Hydroecological Problems of the Kuyalnyk Liman and Ways of Their Solution. Hydrobiological Journal, 53 (6). pp. 87-95. ISSN 0018-8166

Федорова, Г. В. and Шалоумов, Ю. Н. (2017) Использование биоиндикационного метода флуктуирующей асимметрии листа клена остролистного (Аcer Рlatanoides l.) для оценки качества среды населенных пунктов. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 28 (3-4). pp. 130-138. ISSN 2415-7678

Нажмудінова, О. М. (2017) Особливості повторюваності сильних опадів теплого півріччя на території України у 2007-2016 рр. Фізична географія та геоморфологія, 4 (88). pp. 77-81. ISSN 0868-6939

Кругляк, Ю. А. and Ременяк, Л. В. (2017) Термоэлектрические коэффициенты в обобщенной модели транспорта электронов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 105-119.

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2017) Характеристика сбросов антропогенных источников загрязнения морских вод у побережья Одессы в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 5-13. ISSN 2311-0899

Иванов, С. В. and Рубан, И. Г. and Паламарчук, Ю. О. (2017) Количественный прогноз осадков с ассимиляцией радарных измерений в модели HARMONIE. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 14-20. ISSN 2311-0899

Сліже, М. О. and Семенова, І. Г. (2017) Просторово-часовий розподіл та метеорологічні характеристики суховіїв в Україні наприкінці ХХ - початку ХХІ століття. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 21-29.

Серга, Э. Н. and Серга, И. Н. (2017) Зоны интенсивных взаимодействий в приповерхностном слое атмосферы в Cеверной Атлантике. Ноябрь. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 30-38.

Хохлов, В. М. and Сіріченко, К. С. and Уманська, О. В. (2017) Вплив змін клімату на періоди холодної погоди в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 39-44.

Иванова, Е. В. (2017) Апробация параметризаций турбулентности пограничного слоя атмосферы над океанической поверхностью. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 45-60. ISSN 2311-0899

Ель Хадрі, Ю. and Хохлов, В. М. (2017) Верифікація результатів регіональних кліматичних моделей стосовно режиму швидкості вітру і хмарності в Марокко. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 61-68. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С. and Пилип'юк, В. В. (2017) Зміни клімату та їх можливі наслідки у формуванні якості вод (на прикладі річок Псел та Ворскла). Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 69-79. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Кушнир, Д. В. and Гриб, О. Н. (2017) Моделирование ветровой циркуляции вод и денивеляций уровня в Куяльницком лимане. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 80-89. ISSN 2311-0899

Кругляк, Ю. А. and Кострицкая, Л. С. (2017) Термоэлектрические явления и устройства в концепции обобщенной модели электронного транспорта. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 90-101.

Gerasymov, O. I. (2017) Entropy analysis for local structure of granular matter. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 102-106. ISSN 2311-0899

Кругляк, Ю. А. and Штефан, Н. З. (2017) Перенос тепла фононами в обобщенной транспортной модели. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 107-119.

Купінець, Л. Є. and Жавнерчик, О. В. (2017) Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування. Економіка АПК, 2. pp. 61-73. ISSN 2221-1055

Поляничко, О. В. (2017) Екосистемний підхід в рекреаційно-туристичній сфері в умовах трансформації економіки України. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 6(248). pp. 110-120. ISSN 2409-9260

Плетос, С. В. (2017) Зелений сільский туризм в Одеській області: сучасний стан та перспективний напрямок розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету, 25 (Ч.1). pp. 86-90. ISSN 2307-8030

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. and Dubrovskaya, Yu. V. and Serga, I. N. and Agayar, E. V. and Ternovsky, V. B. (2017) Nonlinear chaos-dynamical approach to analysis of atmospheric radon 222Rn concentration time series. Indian Academy of Sciences Conference Series, 1 (1). pp. 61-66.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. and Філатова, О. А. (2017) Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (28). pp. 105-113. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2017) Класифікація небезпечної складової твердих побутових відходів − передумова формування системи поводження з ними в регіонах України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (27). pp. 130-135. ISSN 2415-7678

Ільїна, В. Г. and Бабаніна, К. В. (2017) Оцінка впливу зрошення на якість грунтово – рослинного покриву з урахуванням біогенного навантаження. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 149-153.

Ільїна, В. Г. and Вовкодав, Г. М. (2017) Оцінка впливу мінерального живлення рослин на якість грунтів Одеської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 132-136.

Ільїна, В. Г. and Грабко, Н. В. (2017) Моделювання рухливості важких металів в агроценозах півдня Одеської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 162-166.

Ільїна, В. Г. and Трандафіл, М. Ф. (2017) Аналіз сучасного стану забруднення грунтового покриву Полтавської області важкими металами. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (20). pp. 141-145.

Андрущенко, О. С. (2017) Оцінка можливості використання енергозберігаючого потенціалу деривативів. Інтелект-XXI, 4. pp. 42-47. ISSN 2415-8801

Серга, Э. Н. and Серга, И. Н. and Сущенко, А. И. (2017) Особенности температурно-влажностного режима над северной частью Тихого океана в холодный период года. Поверхность 700 гПа. Вісник ОНУ "Географічні та геологічні науки", 1 (30). pp. 28-38. ISSN 2303-9914

Khomenko, I. A. (2017) Effects of Future Climate Change on Transportation Industry of Ukraine. International Journal of Sustainable Development, 7 (1). pp. 47-52.

Гончарова, Л. Д. and Косолапова, Н. І. (2017) Вплив основних телеконекцій Північної півкулі на режим опадів по території України. Вісник Одеського національного університету 'Географічні та геологічні науки", 1 (30). pp. 11-27.

Овчарук, В. А. and Тодорова, О. І. and Прокоф’єв, О. М. (2017) Максимальний стік дощових паводків річок Гірського Криму в умовах активного впливу підстильної поверхні. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (47). pp. 29-36. ISSN 2306-5680

Губанова, О. Р. and Хлобистов, Є. В. (2017) Узагальнення методичних підходів до оцінки збитків від розміщення твердих побутових відходів на сміттєзвалищах. Глобальні та національні проблеми економіки, 15. pp. 435-439. ISSN 2413-3965

Мещеряков, В. И. and Мещеряков, Д. В. and Черепанова, Е. В. (2017) Система формирования бестеневого инфракрасного поля для процедур пелоидотерапии. Вісник Одеського національного морського університету, 1 (1). pp. 68-77. ISSN 2226-1893

Мещеряков, В. И. and Мещеряков, Д. В. and Черепанова, Е. В. (2017) Определение значимых показателей первичной информации для системы с биологической обратной связью. Автоматизация технологических и бизнес-процессов, 9 (4). pp. 71-75. ISSN 2312-3125

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. and Філатова, О. А. (2017) Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (28). pp. 105-113. ISSN 2415-7678

Нагаєва, С. П. (2017) Екологічна оцінка якості вод річки Тилігул. Водне господарство України, 5 (131). pp. 39-41.

Юрасов, С. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Перспективи використання Сасику. Фізична географія та геоморфологія, 4 (88). pp. 60-68. ISSN 0868-6939

Ільїна, В. Г. and Трандафіл, М. Ф. (2017) Modeling of magnetization of hard metals in ground-moving cover of taking into account of agricultural production. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 191-193.

Ільїна, В. Г. and Симак, Т. А. (2017) Оцінка виносу біогенних елементів з сільськогосподарських угідь Вінницької області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (20). pp. 149-154.

Соколова, В. І. and Ільїна, В. Г. (2017) Моделювання впливу мікроелементів на стан грунтово – рослинного покриву Херсонської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (20). pp. 137-141.

Бургаз, М. И. (2017) Распределение, биология и состояние популяции бычков кругляка (Neogobius melanostomus) и травника (Zosterisessor ophiocephalus) в Шаболатском лимане. Scientific Journal «ScienceRise» Biological Science, 6(9). pp. 31-37. ISSN ISSN(е): 2519-8017

Бургаз, М. И. and Шекк, П. В. (2017) Характеристика питания кефалевих рыб в Шаболатском лимане. ScienceRise: Biological Science, 4 (7). pp. 21-26. ISSN 2519-8017

Бургаз, М. И. (2017) Уменьшение органического загрязнения мелководних акваторий солоноватоводних лиманов при выращивания риб в садках в поликультуре. Рибогосподарська наука України, 2. pp. 29-36. ISSN 2075-1508

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2017) Зменшення органічного забруднення мілководних акваторій солонуватоводних лиманів при вирощуванні риб в садках в полікультурі. Рибогосподарська наука України, 2. pp. 29-39. ISSN 2075-1508

Воронежцева, А. А. (2017) Задачи совершенствования методов обучения иностранных учащихся на этапе довузовской подготовки :. Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі, 4. pp. 280-290.

Черная, О. В. (2017) Этапы программы воспитания социопрагматической компетентности у студентов-иностранцев в период довузовской подготовки. Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі, 4. pp. 367-384.

Бургаз, О. А. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ДИНАМІКИ ПОЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ В АТМОСФЕРІ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ. ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31. pp. 23-27.

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2017) Часові зміни концентрації діоксиду азоту в атмосферному повітрі м. Одеса. Науковий вісник Херсонського державного університету, 7. pp. 173-178. ISSN 2413-7391

Сафранов, Т. А. and Лукашов, Д. В. and Шелест, З. М. and Владимирова, О. Г. and Чугай, А. В. (2017) Стандарти вищої екологічної освіти України : сучасний стан та проблеми реалізації. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 16. pp. 141-149. ISSN 1992-4259

Павленко, О. П. and Бабірлі, У. Х. and Олійник, А. М. (2017) Аналіз споживчого попиту на товари вітчизняного походження на ринках ЄС Секція 4 Економіка та управління підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету, 24(1). pp. 73-78. ISSN 2307-8030

Бабірлі, У. Х. and Олійник, А. М. and Павленко, О. П. (2017) Формування моделі оцінювання конкурентоспроможності товарів. Проблеми системного підходу в економіці, 3(59). pp. 34-42. ISSN 2520-2200

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2017) Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса діоксидом азоту. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 31. pp. 44-47.

Buyadzhi, V. V. and Zaichko, P. A. and Gurskaya, M. Y. and Kuznetsova, A. A. and Ponomarenko, E. L. and Ternovsky, V. B. (2017) Relativistic theory of excitation and ionization of Rydberg atomic systems in a Black-body radiation field. Journal of Physics: Conference Series, 810 (012047). pp. 1-3. ISSN 1742-6588

Glushkov, A. V. and Mansarliysky, V. F. and Khetselius, O. Yu. and Ignatenko, A. V. and Smirnov, A. V. and Prepelitsa, G. P. (2017) Collisional shift of hyperfine line for thallium in an atmosphere of the buffer inert gases. Journal of Physics: Conference Series, 810 (012034). pp. 1-3. ISSN 1742-6588

Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Gurskaya, M. Y. and Kuznetsova, A. A. and Dubrovskaya, Yu. V. and Serga, I. N. and Vitavetskaya, L. A. (2017) Computational modelling parity nonconservation and electroweak interaction effects in heavy atomic systems within the nuclear-relativistic many-body perturbation theory. Journal of Physics: Conference Series, 905 (012029). pp. 1-7. ISSN 1742-6588

Польовий, А. М. and Ільїна, А. О. (2017) Оптимізація строків посіву вівсу в умовах Півдня України з урахуванням змін клімату. Фізична географія та геоморфологія, 4(84). pp. 113-117. ISSN 0868-6939

Вольвач, О. В. (2017) Оцінка впливу змінклімату на продуктивність цукрового буряку в Чернігівському Поліссі. Фізична географія та геоморфологія, 1(85). pp. 121-129. ISSN 0868-6939

Ляшенко, Г. В. and Соборова, О. М. (2017) Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних умов в Північному Причорномор`ї. Фізична географія та геоморфологія, 1 (85). pp. 113-121. ISSN 0868-6939

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. and Божко, Л. Ю. (2017) Закономірності формування режиму зволоження території Степової зони України в умовах зміни клімату. Фізична географія та геоморфологія, 1(85). pp. 106-113. ISSN 0868-6939

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою породжувальних граматик. Автоматизация технологических и бизнес-процессов, 9. pp. 46-50. ISSN 2312-3125 (In Press)

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Спосіб мультилінгвістичного перекодування програмного забезпечення складних інформаційних систем та технологій. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2. pp. 153-159. ISSN 0131-8675 (In Press)

Velykodniy, S. and Tymofieieva, O. (2017) THE PARADIGM OF LINGUISTIC SUPPLY SUBMISSION BY GENERATIVE GRAMMAR ASSISTANCE. American Scientific Journal, 17. pp. 4-7. (In Press)

Buyadzhi, V. V. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Ternovsky, V. B. and Serga, I. N. and Bukowszczenko, N. (2017) An advanced analysis and modelling the air pollutant concentration temporal dynamics in atmosphere of the industrial cities: Odessa city. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 92 (012006). pp. 1-5. ISSN 1755-1315

Buyadzhi, V. V. and Zaichko, P. A. and Antoshkina, O. A. and Kulakli, T. A. and Prepelitsa, G. P. and Ternovsky, V. B. and Mansarliysky, V. F. (2017) Computing of radiation parameters for atoms and multicharged ions within relativistic energy approach: Advanced Code. Journal of Physics: Conference Series, 905 (012003). pp. 1-7. ISSN 1742-6588

Buyadzhi, V. V. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Kuznetsova, A. A. and Buyadzhi, A. A. and Prepelitsa, G. P. and Ternovsky, V. B. (2017) Nonlinear dynamics of laser systems with elements of a chaos: Advanced computational code. Journal of Physics: Conference Series, 905 (012007). pp. 1-7. ISSN 1742-6588

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Agayar, E. V. and Buyadzhi, V. V. and Romanova, A. V. and Mansarliysky, V. F. (2017) Modelling dynamics of atmosphere ventilation and industrial city’s air pollution analysis: New approach. Journal of Physics: Conference Series, 905 (012014). pp. 1-5. ISSN 1742-6588

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Кирилюк, О. С. (2017) Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків, заснованих на геометричних моделях їх гідрографів. Фізична географія та геоморфологія, 88 (4). pp. 55-59. ISSN 0868-6939

Buyadzhi, V. V. and Glushkov, A. V. and Gurskaya, M. Y. and Khetselius, O. Yu. and Ternovsky, E. V. and Mashkantsev, A. A. and Kirianov, S. V. (2017) A novel combined chaos-geometric and vibration blind source monitoring approach to damage analysis and detection of engineering structures (nuclear power plants) under varying environmental, operational conditions and emergency accidents. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (4). pp. 60-72. ISSN 1815-7459

Buyadzhi, V. V. and Ternovsky, E. V. and Chernyakova, Yu. G. and Tkach, T. B. and Buyadzhi, A. A. and Zaichko, P. A. (2017) Advanced computational approach in electron-collisional spectroscopy of atoms and multicharged ions in plasmas. Journal of Physics: Conference Series, 1136 (012011). pp. 1-7. ISSN 1742-6588

Smirnov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. and Belodonov, A. S. (2017) Advanced relativistic approach in spectroscopy of complex autoionization resonances in atomic spectra. Photoelectronics, 26. pp. 114-123. ISSN 0235-2435

Ternovsky, V. B. and Glushkov, A. V. and Smirnov, A. V. and Kuznetsova, A. A. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. (2017) An advanced laser photoionization separation scheme for radioactive isotopes and products of atomic energetics: uranium and the transuranium elements. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (4). pp. 83-93. ISSN 1815-7459

Buyadzhi, V. V. and Ternovsky, V. B. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Svinarenko, A. A. and Bakunina, E. V. (2017) Damage analysis and detection under varying environmental and operational conditions using a chaos theory methods. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). pp. 165-170. ISSN 2414-5955

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Safranov, T. A. and Buyadzhi, V. V. and Ignatenko, A. V. and Svinarenko, A. A. (2017) Modeling evolutionary dynamics of complex ecosystems using combined chaos theory and neural networks methods: I. Formal theoretical basis for application to environmental radioactivity dynamics. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). pp. 157-164. ISSN 2414-5955

Bunyakova, Yu. Ya. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Ignatenko, A. V. and Bukowszczenko, N. and Buyadzhi, V. V. (2017) New approach and microsystem technology of advanced analysis and forecasting the air pollutant concentration temporal dynamics in atmosphere of the industrial cities. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (3). pp. 65-78. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Dubrovskaya, Yu. V. and Kuznetsova, A. A. and Khetselius, O. Yu. (2017) New approach and microsystem technology of advanced non-linear analysis and modelling chaotic environmental radioactivity dynamics. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (3). pp. 24-37. ISSN 1815-7459

Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Bondar, O. I. and Vaschenko, V. N. and Bykowschenko, N. (2017) New approach and microsystem technology to modelling dynamics of atmosphere ventilation of industrial city and elements of the “Green-city” construction technology. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (4). pp. 37-46. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V. and Romanova, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Bakunina, E. V. and Khetselius, O. Yu. and Svinarenko, A. A. and Belodonov, A. S. (2017) New balance approach to the modeling of macroturbulent atmospheric dynamics, spatial distribution of radionuclides in the global atmosphere, their environment impact after the nuclear accident at Fukushima nuclear power plant. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (4). pp. 47-59. ISSN 1815-7459

Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Buyadzhi, V. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Romanova, A. V. (2017) Studying an air ventilation and pollution in an atmosphere of industrial city: elements of new modeling approach and green-city technology. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). pp. 151-156. ISSN 2414-5955

Glushkov, A. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Dubrovskaya, Yu. V. and Kuznetsova, A. A. and Khetselius, O. Yu. (2017) New approach and microsystem technology of advanced non-linear analysis and modeling chaotic environmental radioactivity dynamics. Sensor Electr. and Microsyst. Techn., 14 (3). pp. 24-37. ISSN 0235-2435

Serga, I. N. and Khetselius, O. Yu. and Vitavetskaya, L. A. and Bystryantseva, A. N. (2017) Relativistic theory of spectra of pionic atomic systems 208Pb with account of strong pion-nuclear interaction effects. Photoelectronics, 26 (26). pp. 68-77. ISSN 0235-2435

Glushkov, A. V. and Gurskaya, M. Y. and Ignatenko, A. V. and Smirnov, A. V. and Serga, I. N. and Svinarenko, A. A. and Ternovsky, E. V. (2017) Computational code in atomic and nuclear quantum optics: Advanced computing multiphoton resonance parameters for atoms in a strong laser field. Journal of Physics: Conf. Series, 905 (905). pp. 1-8. ISSN doi :10.1088/1742-6596/905/1/012036

Вовкодав, Г. М. (2017) Характеристика іонного складу природних вод промислового району на прикладі Кирилівського родовища. Збалансоване природокористування, 2. pp. 65-67. ISSN 2310-4678

Серга, Э. Н. and Серга, И. Н. (2017) Особенности распределения однородных зон в полях гидрометеорологических характеристик над северной атлантикой в холодный период года. Географический вестник, 3(42) (3(42)). pp. 77-87. ISSN 2079-7877

Bunyakova, Yu. Ya. and Ternovsky, V. B. and Dubrovskaya, Yu. V. and Ignatenko, A. V. and Svinarenko, A. A. and Vitavetskaya, L. A. (2017) Analysis of the Beryllium-7 activity concentration dynamics in the atmospheric environment time series after the fukushima daiichi nuclear power plants emergency. Sensor Electr. and Microsyst. Techn., 14 (4). pp. 73-82. ISSN 0235-2435

Serga, I. N. and Khetselius, O. Yu. and Vitavetskaya, L. A. and Bystryantseva, A. N. (2017) Relativistic theory of spectra of pionic atomic systems 208Pb with account of strong pion-nuclear interaction effects. Photoelectronics, 26. pp. 68-77. ISSN 0235-2435

Шекк, П. В. and Астафуров, Ю. О. (2017) Влияние состава рациона и условий выращивания на проявление каннибализма у восточной пресноводной креветки Macrobrachium Nipponense (Dе Haan, 1849). Рибогосподарська наука України, 2. pp. 49-59. ISSN 2075-1508

Шекк, П. В. and Бургаз, М. И. (2017) Современная стратегия пастбищной марикультуры в солоноватоводных лиманах северо-западного Причерноморья. Актуальные научные исследования в современном мире : Сборник научных трудов, 3 (23). pp. 22-30. ISSN 2524-0986

Tkach, T. B. and Buyadzhi, V. V. and Chernyakova, Yu. G. and Antoshkina, O. A. (2017) Spectroscopy of multicharged ions in plasmas: Oscillator strengths of Be-like ion Fe. Photoelectronics, 27. pp. 94-102. ISSN 0235-2435

Tkach, T. B. and Florko, T. A. and Ternovsky, E. V. and Antoshkina, O. A. (2017) Relativistic calculation of oscillator strengths of the radiation transitions between barium Rydberg states. Photoelectronics, 26. pp. 139-147. ISSN 0235-2435

Velykodniy, S. and Tymofieieva, O. (2017) Reengineering models of linguistic providing software systems. Advances in Quantum Systems in Chemistry, Physics and Mathimatics, 1. pp. 385-388. ISSN 978-617-7541-44-7

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою породжувальних граматик. Розвиток транспорту, 1 (1). pp. 128-135. ISSN 2616-7360

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2017) Антропогенне навантаження на стік річки Великий Куяльник в умовах кліматичних змін. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 46. pp. 33-41. ISSN 2306-5680

Даус, М. Є. and Чемерис, А. І. (2017) Дослідження якості вод приток річки Прип'ять (Української частини). Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1. pp. 122-128.

Даус, М. Є. (2017) Оцінка якості вод приток річки Прип'ять (Української частини) для рибогосподарського використання. Вода: проблеми та шляхи вирішення, 1. pp. 89-94.

Степаненко, С. Н. (2017) О состоянии и перспективах высшего гидрометеорологического образования в Украине: уроки и предложения. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 11-18. ISSN 2311-0902

Павленко, О. П. and Бабіров, Е. Х. and Олійник, А. М. (2017) Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 13 (1). pp. 8-13. ISSN 2413-9971

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2017) Топоніми як засіб створення і зміни часопростору в художньому творі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету, 1 (27). pp. 331-334. (In Press)

Ivus, G. P. and Ahayar, E. V. and Semerhey-Chumachenko, A. B. and Hyrska, L. M. and Zubkovych, S. O. (2017) The Comparative Characteristic Of Macrocirculation Processes Of The Northwest Black Sea Region, Which Contribute To Surface Wind Strengthening. Hrvatski meteoroloπki Ëasopis � Croatian Meteorological Journa, 52. pp. 3-11. ISSN 1849-0700 (Online)

Ivus, G. P. and Semergei-Chumachenko, A. B. and Popova, L. O and Kovalkov, I. A. (2017) Change In Wind Speed Over The Odessa Region. SWORLDJOURNAL 12 ‘2017, 12. pp. 36-42. ISSN ISSN 2227-6920 (Online)

Кулібабін, О. Г. and Шакірзанова, Ж. Р. and Романова, Є. О. (2017) Еколого – економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (46). pp. 61-67. ISSN 2306-5680

Арестов, С. В. (2017) Комунікаційні механізми підвищення ефективності екологічних інвестицій в екосистемні послуги. Таврійський науковий вісник, 97. pp. 3-11. ISSN 2226-0099

Плетос, С. В. (2017) Тенденції розвитку приміських зон міських агломерацій та екологізації економічного розвитку рекреаційного землекористування Одеської міської агломерації. Глобальні та національні проблеми економіки, 18. pp. 396-401. ISSN 2413-3965

Бунякова, Ю. Я. (2017) Аналіз сучасної системи екологічного оподаткування в Україні та зарубіжний досвід. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 105-112. ISSN 2311-0899

Овчарук, В. А. (2017) Changing climate shifts timing of European floods. Science, 357. pp. 588-590. ISSN 588-590

Гопченко, Є. Д. and Кирилюк, О. С. (2017) Максимальні модулі схилового припливу в період весняного водопілля на території Приазов’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (46). pp. 42-48. ISSN 2306-5680

Хильчевский, В. К. and Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. and Одобовский, А. Г. and Гребень, В. В. and Шакирзанова, Ж. Р. and Ющенко, Ю. С. and Шерстюк, Н. П. and Овчарук, В. А. (2017) Гидрология в университетах Украины – история, состояние и перспективы. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (47). pp. 11-14. ISSN 2306-5680

Степаненко, С. Н. (2017) О состоянии и перспективах высшего гидрометеорологического образования в Украине: уроки и предложения. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 11-18. ISSN 2311-0802

Івус, Г. П. and Мартазінова, В. Ф. (2017) Короткий огляд метеорологічних досліджень в кінці XX – початку XXI століття в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 19-25.

Балабух, В. О. and Хохлов, В. М. (2017) Проблеми та перспективи розвитку кліматології в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 26-33.

Школьный, Е. П. and Сущенко, А. И. (2017) Статистическая структура полей геопотенциальных высот поверхности АТ-850 в западном секторе Южного полушария. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 34-40.

Самчук, Є. В. (2017) Просторово-часова ідентифікація баричних утворень у нижній та середній тропосфері. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 41-47. ISSN 2311-0902

Сумак, Е. Н. and Шакур, В. Н. (2017) Технологии составления метеорологических прогнозов погоды в гидрометеорологической службе Республики Беларусь. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 48-56. ISSN 2311-0902

Прохареня, М. И. (2017) Прогноз конвективных явлений на основе выходных данных численных моделей в гидрометеоцентре Республики Беларусь. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 57-64.

Рибченко, Л. С. and Савчук, С. В. (2017) Моніторинг геліоенергетичних ресурсів України. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 65-71.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Адаменко, Т. І. (2017) Агрометеорологічні дослідження в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 72-81.

Байшоланов, С. С. and Полевой, А. Н. (2017) Агроклиматическое зонирование северной зерносеющей территории Казахстана. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 82-89.

Гопченко, Є. Д. and Хільчевський, В. К. and Лобода, Н. С. and Ободовський, О. Г. and Гребінь, В. В. and Шакірзанова, Ж. Р. and Ющенко, Ю. С. and Шерстюк, Н. П. and Овчарук, В. А. (2017) Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 90-105. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Тучковенко, Ю. С. and Александров, Б. Г. and Андріанова, О. Р. and Голодов, М. Ф. and Коморін, В. М. and Матигін, О. С. and Мінічева, Г. Г. and Попов, Ю. І. (2017) Одеський науковий кластер океанографічних досліджень: сучасний стан та перспективи. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 106-119. ISSN 2311-0902

Школьный, Е. П. (2017) Нормальный закон распределения вектора скорости ветра в полярных координатах. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 5-17.

Івус, Г. П. and Хоменко, Г. В. and Ковальков, І. А. and Сосмій, Є. В. (2017) Гідродинамічна нестійкість в області висотних циклонів та її вплив на погоду. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 18-25. ISSN 2311-0902

Малицька, Л. В. (2017) Дискомфорт погодних умов зимового періоду в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 26-36.

Клок, С. В. (2017) Сучасний стан, тенденції розподілу заморозків на території України. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 37-42.

Гринчак, В. В. (2017) Аналіз кліматичних змін на Дніпропетровщині. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 43-51.

Дмитренко, В. П. and Однолєток, Л. П. and Кривошеїн, О. О. and Круківська, А. В. (2017) Розвиток методології оцінки потенціалу врожайності сільськогосподарських культур з урахуванням впливу клімату і агрофітотехнологій. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 52-60.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2017) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вегетаційного періоду основних сільськогосподарських культур. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 61-70. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Жигайло, О. Л. and Жигайло, Т. С. (2017) Моделювання продуктивності соняшнику в умовах майбутніх змін клімату в Україні за сценаріями антропогенного впливу RCP. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 71-78.

Григорян, А. Т. (2017) Высотно-поясные закономерности биоклиматических ритмов в Армении и их агроэкологическая оценка. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 79-84.

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2017) Науково-методична база для розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків і весняного водопілля. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 85-90.

Рахматулліна, Е. Р. and Гребінь, В. В. (2017) Оцінка майбутніх тенденцій змін характеристик гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в зимовий період. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 91-98.

Кулібабін, О. Г. (2017) До обґрунтування заходів щодо попередження замулення підвідних і транспортувальних каналів в Придунайських озерах (дослідження гідравлічного і наносного режиму). Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 99-104.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. and Лобода, Н. С. (2017) Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за різних обсягів стоку річки Великий Куяльник. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 105-119. ISSN 2311-0902

Shakirzanova, Zh. R. and Kazakova, A. and Volkov, A. (2017) Territorial long-term forecasting of spring flood haracteristics in the modern climatic condition utilizing geographical informational systems. International Journal of Recent Scientific Research, 7 (1). pp. 13-16. ISSN 0976-3031

Берлинский, Н. А. (2017) Развитие международной научно-исследовательской инфраструктуры региона нижний Дунай. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 16. pp. 119-121.

Buyadzhi, V. V. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Bunyakova, Yu. Ya. and Florko, T. A. and Agayar, E. V. and Solyanikova, E. P. (2017) An effective chaos-geometric computational approach to analysis and prediction of evolutionary dynamics of the environmental systems: Atmospheric pollution dynamics. Journal of Physics: Conf. Series, 905 (012036). pp. 1-6. ISSN doi :10.1088/1742-6596/905/1/012036

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шанина, Т. П. (2017) Оценка эмиссии парниковых газов из мест захоронения тбо: критический анализ методик и адаптация к условиям Одесской области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 5-14. ISSN 2311-0899

Ель Хадрі, Юссеф and Хохлов, В. М. (2017) Режим швидкості вітру в Марокко на початку XXI століття. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 22-28. ISSN 2311-0899

Івус, Г. П. and Агайар, Е. В. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Дмитренко, А. П. (2017) Синоптичні процеси при утворенні низькотропосферних течійнад півднем України у тепле півріччя. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 29-38. ISSN 2311-0899

Серга, Э. Н. (2017) Многофакторная нелинейная регрессионная модель с обратными связями имитация региональных климатов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 39-48. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. (2017) Удосконалення розрахунково-нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 49-55.

Джам, О. А. and Данилюк, І. В. (2017) Динаміка стану якості поверхневих вод басейну р. Західний Буг. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 56-65.

Тучковенко, Ю. С. and Козлов, М. О. (2017) Водний баланс Хаджибейського лиману у сучасний період. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 66-77. ISSN 2311-0899

Богатова, Ю. И. and Секундяк, Л. Ю. and Кирсанова, Е. В. (2017) Качество водной среды Хаджибейского лимана летом 2016 года. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 78-85.

Gerasymov, O. I. (2017) One exactly solvable model of chemically reactive system on 1D partially filled lattice. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 86-92. ISSN 2311-0899

Кругляк, Ю. А. and Крыжановская, Т. В. (2017) Метод неравновесных функций Грина в математичном представлении. 4. Квантовая интерференция и дефазировка. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 93-104.

Гаврилюк, Р. В. and Котнева, О. А. and Тодорова, Р. А. (2017) Згінно-нагінні коливання рівня моря в портах Южний та Чорноморськ. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1(20). pp. 34-42.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2017) Гідроекологічні проблеми Куяльницького лиману та шляхи їх вирішення. Гідробіологічний журнал, 53 (4). pp. 95-104. ISSN 0375-8990

Velykodniy, S. and Tymofieieva, O. (2017) Multilingual recoding method designed for scada-system's software upgrade. Автоматизация технологических и бизнес-процессов, 9. pp. 17-22. ISSN 2312-3125

Buyadzhi, V. V. and Chernyakova, Yu. G. and Antoshkina, O. A. and Tkach, T. B. (2017) Spectroscopy of multicharged ions in plasmas: oscillator strengths of Be-like ion Fe. Photoelectronics, 26. pp. 94-102. ISSN 0235-2435

Павленко, О. П. and Князь, С. В. and Бабірлі, У. Х. (2017) Сутність експортного потенціалу підприємства. Ефективна економіка, 3. pp. 1-6. ISSN 2307-2105

Павленко, О. П. and Князь, С. В. and Бабірлі, У. Х. (2017) Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС. Економіка та держава, 3. pp. 25-31. ISSN 2306-6806

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. and Федоренко, А. В. (2017) Вплив термодифузії на границі гістерезису каталітичного горіння домішок водню на платиновому дротику. Фізика і хімія твердого тіла, 18 (1). pp. 52-57. ISSN 1729-4428

Мирошниченко, М. І. and Глушкова, Н. М. and Кантаржи, Н. І. and Троян, А. О. (2017) Проблеми вивчення фахової термінології на заняттях із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць., 6. pp. 365-370.

Мирошниченко, М. І. (2017) Метод проблемного навчання: данина часу чи нагальна потреба? Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць., 6. pp. 221-224.

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Кроленко, Ю. I. (2017) TORNADOES OVER UKRAINE IN 2001-2016. SWORLDJOURNAL 12 ‘2017, 12. pp. 30-36. ISSN ISSN 2227-6920 (Online)

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2017) До проблеми інтеграції мігрантів в контексті європейської політики мультикультуралізму. Інтелект. Особистість. Цивілізація: Тематичний збірник наукових праць з соціально-філософських проблем, 14. pp. 77-83. ISSN 2079-4835

Федорова, Г. В. (2017) Современный мониторинг глобального металлотехногенеза по технофильности и деструкционной активности металлов. Modern Science – Moderní věda, 4 (2). pp. 146-155. ISSN 2336-498Х

Кантаржи, Н. І. and Троян, А. О. (2017) Терминология как компонент формирования культуры профессиональной речи студента. Научный журнал "Интеграция наук", 6 (10). pp. 18-20. ISSN 2500-2449

Федорова, Г. В. and Степанова, К. Г. (2017) Використання метода флуктуючої асиметрії риб для визначення якості вод їх мешкання. Альманах науки, 4. pp. 5-7.

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2017) Оцінка якості вод за санітарними і рибогосподарськими нормами та її вдосконалення на прикладі Кілійського гирла Дунаю. Молодий вчений, 48 (8). pp. 10-14. ISSN 2313-2167

Перелыгин, Б. В. (2017) Реализация системного подхода при создании радиолокационной системы метеорологического мониторинга. Радиотехника, 190 (2017). pp. 13-21. ISSN 0485-8972

Недострелова, Л. В. (2017) Дослідження статистичних характеристик розподілу снігового покриву для Причорномор’я. Вісник одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, Т. 22 (1(30)). pp. 27-37. ISSN 2303-9914

Недострелова, Л. В. and Русінко, С. М. (2017) Динаміка розподілу кліматичних показників снігового покриву на півдні України. Вестник ГМЦ ЧАМ, 1 (20). pp. 76-92.

Недострелова, Л. В. and Русінко, С. М. (2017) Розподіл кліматичних характеристик снігового покриву на півдні України. Вестник ГМЦ ЧАМ, 1 (19). pp. 22-32.

Недострелова, Л. В. and Чумаченко, В. В. (2017) Аналіз грозової діяльності в Одесі. Актуальные научные исследования в современном мире, 12 (32). pp. 83-88. ISSN 2524-0986

Monograph

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Хоменко, Г. В. and Агайар, Е. В. and Міщенко, Н. М. and Гурська, Л. М. (2017) Розробка та вдосконалення методів прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосфери над промисловими районами Одеси - звіт з НДР. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2017) Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: частина (лот) 1 - гідрологічне обстеження на 2017 рік. Звіт про НДР. ДР № 0116U007903. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2017) Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу. Звіт про НДР. ДР № 0113U007292. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Чмырь, И. А. and Жирякова, И. А. (2017) Объектно-ориентированное моделирование восприятия и внимания : монография. Other. Lambert Academic Publishing, Saarbruken, Germany.

Глушков, О. В. and наук., керів. (2017) Прогнозування стану і безпеки навколишнього середовища з урахуванням антропогенного, радіоактивного забруднення, радіаційно-екологічних наслідків аварій на АЕС: Нові моделі і технології. Звіт про НДР. ДР № 0115U000632. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2017) Районирование территории Украины для целей радиолокационного мониторинга. Монография. Discussion Paper. Одесский государственный экологический университет, Одеса ТЭС.

Сєрга, Е. М. and наук., керів. (2017) Особливості формування регіональних кліматів Східноєвропейського сектору під впливом атмосферних процесів у північної півкулі. Звіт про НДР. ДР № 0116U008374. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2017) Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України. Звіт про НДР. ДР № 0113U005797. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Кулібабін, О. Г. and наук., керів. (2017) Математичне моделювання процесів замулення підвідних каналів-ковшей до шлюзів-регуляторів на Придунайських озерах. Звіт про НДР. ДР № 0113U005799. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2017) Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу. Звіт про НДР. ДР № 0113U007292. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Івус, Г. П. and наук., керів. (2017) Розробка та вдосконалення методів прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосфери над промисловими районами Одеси. Звіт про НДР. ДР № 0113U007881. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Шекк, П. В. and наук., керів. (2017) Екологічний стан та перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я. Звіт про НДР. ДР № 0113U005747. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Кузніченко, С. Д. and наук., керів. (2017) Адаптація та впровадження програмних засобів перевірки на плагіат творів працівників та студентів університету, з використанням баз даних університету та інформаційних ресурсів мережі INTERNET. Звіт про НДР. ДР № 0115U006531. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Волков, А. І. and наук., керів. (2017) Розробка складових геоінформаційної системи оцінки рівня техногенного навантаження на довкілля (на прикладі південних регіонів України). Звіт про НДР. ДР № 0115U006533. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Book Section

Khetselius, O. Yu. and Zaichko, P. A. and Smirnov, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Ternovsky, V. B. and Florko, T. A. and Mansarliysky, V. F. (2017) Relativistic Many-Body Perturbation Theory Calculations of the Hyperfine Structure and Oscillator Strength Parameters for Some Heavy Element Atoms and Ions. In: Quantum Systems in Physics, Chemistry, and Biology. Advances in Concepts and Applications . Springer, Cham, Switzerland, pp. 271-281. ISBN 978-3-319-50254-0

Conference or Workshop Item

Костюкєвич, Т. К. and Панасюк, А. А. (2017) Агрометеорологічна оцінка умов вирощування озимої пшениці в Тернопільській області. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Єрмоленко, К. В. (2017) Динаміка врожайності озимого жита в Львівській області. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К. and Лука, М. М. (2017) Сучасний стан та перспективи вирощування жита озимого в Тернопільській області. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р., м. Умань.

Глушкова, Н. М. (2017) Роль системи соціально-психологічної служби в сучасному суспільстві. In: Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 листопада 2017 р., Одеса.

Дзюба, В. В. and Куза, А. М. (2017) Оцінка придатності річки Тилігул для рибного господарства за методикою Гідрохімічного інституту : матеріали конференції. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Мирошниченко, М. І. and Троян, А. О. (2017) Суржик як актуальна проблема культури спілкування студентів. In: Збірник центру наукових публікацій«Велес» заматеріалами ІІI міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів., 30 листопада 2017 р., Київ.

Федоренко, А. В. and Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. (2017) Ignition and Self-Supporting Burning of Gas-Air Mixtures on Platinum Wire : Збірник тез доповідей. In: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту", 7 грудня 2017 р., Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна.

Сафранов, Т. А. and Грабко, Н. В. (2017) Збалансованість мінерального складу підземних питних вод як фактор впливу на здоров’я населення. In: Четверта міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування", 6-10 липня 2017 року, м. Трускавець.

Федорова, Г. В. and Бушняк, О. В. (2017) Вклад Украины в глобальный техногенез по оценке технофильности металлов добычи 2015 года : збірник тез доповідей за матеріалами конференції. Ч. 7. In: XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Наукові підсумки 2017 року", 15 грудня 2017 р., м. Вінниця, Україна.

Марчук, О. В. and Гриб, О. М. (2017) Оцінка граничнодопустимого регулювання стоку річки Великий Куяльник згідно Водного кодексу України (з урахуванням змін клімату) : матеріали конференції / Під загальною редакцією доктора географічних наук, професора А. Н. Некос. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Петришен, В. В. and Гриб, О. М. (2017) Обґрунтування рекомендацій щодо заходів з поліпшення водообміну заплавного озера Біле з річками Дністер і Турунчук : матеріали конференції / Під загальною редакцією доктора географічних наук, професора А. Н. Некос. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Ренгач, О. В. and Гриб, О. М. (2017) Розробка рекомендацій щодо ренатуралізації (відновлення) природного стану русла малої річки Свинна на ділянці Єгорівського водосховища у басейні Хаджибейського лиману : матеріали конференції / Під загальною редакцією доктора географічних наук, професора А. Н. Некос. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Федорова, Г. В. and Кулачок, К. В. (2017) Глобальна технофільність неметалів за останні роки ХХІ сторіччя. In: International research and practice conference "Modern methodologies, innovations, and operational experience in the field of biological sciences", December 27-28, 2017, Lublin, Republic of Poland.

Лісовська, І. А. and Костюкєвич, Т. К. (2017) Сучасний стан та перспективи вирощування картоплі в Вінницькій області. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стійкого розвитку: агроекологічні, соціальні та економічні аспекти», 28 грудня 2017 р., м. Полтава.

Тучковенко, О. А. and Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2017) Методы математического моделирования гидрологических и гидрофизических процессов в задачах планирования и управления прибрежными морскими территориями. In: Міжнародна науково-практична конференція "Містобудівне планування і управління прибережними територіями", 12-13 жовтня 2017 р., смт. Сергіївка Одеської обл..

Бургаз, М. И. and Шекк, П. В. (2017) Особенности питания и пищевые взаимоотношения кефалевых рыб в Шаболатском лимане как фактор, определяющий стратегию их пастбищного выращивания. In: Матеріали X міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 19-21 вересня 2017 р., Київ, Україна.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. and Калинчак, В. В. (2017) Перспективы применения топливных элементов на морском транспорте : матеріали конференції. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2017)", 14-16 вересня 2017 року, Херсон - Херсонська державна морська академія.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Селиванов, С. Е. and Годованюк, С. П. (2017) Зажигание и устойчивое горение холодных газовоздушных смесей на металлической нити (частице) катализатора : матеріали конференції. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2017)", 14-16 вересня 2017 року, Херсон - Херсонська державна морська академія.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. and Яров, Я. С. (2017) Оцінка придатності підземних (ґрунтових) вод річок Довбока та Кубанка (басейн Куяльницького лиману, Одеська область, Україна) для споживання людиною : збірник тез доповідей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Технологія харчових продуктів і комбікормів», 25-30 вересня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеська національна академія харчових технологій.

Тучковенко, О. А. and Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. (2017) Оцінка впливу змін клімату на гідроекологічні умови в Тилігульському лимані у ХХІ столітті. In: VI-ий всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 20-22 вересня 2017 р., Вінниця: ВНТУ.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. (2017) Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін : тези доповідей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю», 21-23 вересня 2017 р., Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет.

Перелыгин, Б. В. (2017) Разработка и исследование системы метеорологического радиолокационного мониторинга Причерноморского региона Украины и требований к ее элементам. In: Міжнародна науково-практична конференція "Социум і науки про Землю", 21-23 вересня 2017 року, Запоріжжя.

Марчук, О. В. and Гриб, О. М. (2017) Оцінка показників якості води за довжиною річки Великий Куяльник : матеріали конференції. In: Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 травня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Ренгач, О. В. and Гриб, О. М. (2017) Оцінка якості скидних вод з СБО «Північна» до Хаджибейського лиману : матеріали конференції. In: Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 травня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, О. А. and Тучковенко, Ю. С. (2017) Управление гидроэкологическим режимом лагун Северо-Западного Причерноморья на примере Тилигульского лимана: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція "Містобудівне планування і управління прибережними територіями", 12-13 жовтня 2017 р., смт. Сергіївка Одеської обл..

Федорова, Г. В. and Шалоумов, Ю. М. (2017) Оцінка якості повітря міст України біоіндикаційним методом зі застосування математичної статистики : збірник тез доповідей. In: XV міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екологічної безпеки", 11-13 жовтня 2017 р., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна.

Кантаржи, Н. И. (2017) Коммуникативная культура как необходимая составляющая профессионализма будущего специалиста. In: Исследование различных направлений современной науки. VIII Международная научно-практическая конференция., 29 января 2016 г., Москва.

Перелыгин, Б. В. (2017) О системном подходе к созданию радиолокационной системы метеорологического мониторинга. In: VI Международный радиоэлектронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития ", 24-26 октября 2017 г., Харьков.

Софронков, А. Н. and Костик, В. В. and Васильева, М. Г. (2017) Каталитическая активность окисленных Ni-Co сплавов, полученных электрохимическим путем : збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VI міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання». In: VI Міжнародна конференція «Осінні наукові читання», 31 жовтня 2017 р., Київ.

Галич, Е. А. and Расторгуева, Т. Е. (2017) Особенности организации процесса обучения украинских и иностранных слушателей на этапе довузовской подготовки : Збірник наукових праць. Вип. 1. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», 30 жовтня 2017 р., Львів – Кєльце.

Черная, О. В. and Воронежцева, А. А. (2017) Когнитивный компонент как один из структурных компонентов социопрагматической компетентности студентов-иностранцев : Збірник наукових праць. Вип. 1. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», 30 жовтня 2017 р., Львів – Кєльце.

Аркатов, Ю. Н. (2017) К вопросу об организации педагогического измерения : Збірник наукових праць. Вип. 1. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», 30 жовтня 2017 р., Львів – Кєльце.

Олійник, А. М. (2017) Філософсько-соціологічні та психологічні аспекти проблем міграції. In: «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції., 15 березня 2017 р, Донецьк.

Владимирова, О. Г. (2017) ПРО КЛЮЧОВІ ОЗНАКИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ. In: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, 21–22 лютого, Одеса.

Пилип'юк, В. В. and Устіменко, К. В. (2017) Екологічна оцінка якості вод річки Псел за гідрохімічними показниками : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 19 грудня 2017 р., ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

Пилип'юк, В. В. and Устіменко, К. В. (2017) Оцінка екологічного стану річки Псел за критеріями якості за хімічним індексом якості води : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 19 грудня 2017 р., ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

Жигайло, О. Л. and Євдокімова, Ю. В. (2017) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Україні за сценарієм А2. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Барсукова, Е. А. and Гриценко, А. В. and Пономаренко, Ю. В. (2017) Агроклиматическая оценка условий тепло- и влагообеспеченности кукурузы на ст. Помошная Кировогорадская область. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Барсукова, Е. А. and Гомон, А. С. and Колун, А. О. (2017) Агроклиматическая оценка условий тепла и влагообеспеченности озимой пшенице на ст. Любашовка Одеской области. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Бучко, І. Р. (2017) Аналіз динаміки урожайності кукурудзи в Закарпатській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Плахотнюк, Ю. В. (2017) Агроекологічні умови вирощування картоплі в Житомирській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Польовий, А. М. and Українець, В. В. (2017) Вплив агрокліматичних умов на формування урожаю цукрового буряку в Миколаївській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Божко, Л. Ю. and Кулинська, Х. В. (2017) Вплив змін клімату на термічний режим Лісостепової зони України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року, м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2017) Агроекологічні особливості культури бавовник. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2017) Оцінювання придатності грунту для вирощування ячменю ярого в Чернігівській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Свидерская, С. М. and Викнянская, С. С. (2017) Моделирование формирования агроэкологического уровня потенциальной урожайности озимой пшеницы на станции Сарата в Одеской области. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Вольвач, О. В. and Зализюк, А. В. (2017) Організація моніторингу забруднення грунтів важкими металами. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Волошина, О. В. and Полуденна, А. М. (2017) Сільськогосподарська фітомеліорація- важлива ланка екологічно збалансованої системи землекористування. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Толмачова, А. В. and Звизда, Д. В. (2017) Джерела та показники потенціалу біологічного азоту у грунті. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», 29 березня 2017 року, Умань.

Вольвач, О. В. and Гатіятулліна, О. Ф. (2017) Дослідження динаміки врожайності цукрового буряку у Полтавській області. In: XLІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Катерло, О. М. (2017) Аналіз та ймовірнісна оцінкачасових рядів урожайності кукурудзив Херсонській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Євдокімова, Ю. В. (2017) Дослідження динаміки урожайності соняшника в Вінницькій області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Іванчикова, Н. І. (2017) Оцінка фотосинтетичноїпродуктивності та кліматичного ризику великих неврожаїв соняшнику в Степу України за сценарієм RCP 8.5. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Кушнаренко, І. О. (2017) Аналіз впливу кліматичних змін на умови вирощування соняшнику за сценарієм RCP 8.5. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Польовий, А. М. and Альхов, О. М. (2017) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приростів агроекологічних категорій урожайності озимої пшениці в Полтавській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Польовий, А. М. and Бондар, О. В. (2017) Агрокліматичні умови формування еталоннихврожаїв кукурудзи в Київській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Андронакі, А. Б. and Федюшина, У. (2017) Агрометеорологічні умови вирощування цукрового буряку в Харківській області. In: XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Іванчикова, Н. І. (2017) Вплив змін клімату на фотосинтетичну продуктивність соняшнику в Степу України. In: XLІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 серпня 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Жигайло, О. Л. and Кушнаренко, І. О. (2017) Агроекологічна оцінка вирощування соняшнику в умовах кліматичних змін за сценарієм RCP 4.5. In: XLІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 серпня 2017 року, Переяслав-Хмельницький.

Шакірзанова, Ж. Р. and Волков, А. І. and Сербова, З. Ф. and Швець, Н. М. and Докус, А. О. (2017) Просторове довгострокове прогнозування максимального стоку весняного водопілля в басейні Середнього Дніпра за умов сучасних кліматичних змін. In: Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю», 21-23 вересня 2017 р., Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет. (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. and Рудика, А. М. (2017) Основні вимоги і положення ВРД ЄС в управлінні водними ресурсами басейну Дніпра. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Submitted)

Шакирзанова, Ж. Р. and Докус, А. А. (2017) Прогнозирование гидрологических рисков наводнений при использовании метода долгосрочного прогноза максимального стока весеннего половодья. In: Международная конференция «Geography in Global Context: Achievements and Challenges», 3-4 июнь 2017 г., Кутаиси, Грузия. (Submitted)

Гопцій, М. В. and Пелагін, А. С. (2017) Щорічний моніторинг стану водних об'єктів при прогнозуванні максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Прип'ять. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Submitted)

Кічук, Н. С. and Жуков, П. В. (2017) Основні чинники формування гідрохімічного складу води р. Інгулець. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Рудкіна, А. Ю. (2017) Територіальні довгострокові прогнози характеристик весняного водопілля басейну нижнього Подніпров'я. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Овчарук, В. А. and Іващенко, С. В. (2017) Катастрофічні повені, як фактор техногенної небезпеки на території Чернігівського та Новгород-Сіверського полісся. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Ємельянова, К. Б. (2017) Розрахункові та прогнозні характеристики максимального стоку весняного водопілля на території Північно-західної частини Причорноморської низовини. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Submitted)

Овчарук, В. А. and Іващенко, С. В. (2017) Небезпечні повені підчас весняного водопілля на річках Чернігівського та Новгород-Сіверського Полісся та їх ймовірнісна оцінка. In: Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития, октябрь 2017, Иваново, Россия.

Гопченко, Є. Д. and Ємельянова, К. Б. (2017) Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля на території Причорноморської низовини. In: Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития, октябрь 2017, Иваново, Росcия.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2017) Оцінка впливу антропогенних чинників на стік річки Великий Куяльник : тези доповідей. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, травень 2017 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Куза, А. М. and Дзюба, В. В. (2017) Оцінка якості води річки Тилігул в умовах глобальних змін клімату : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 31 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина.

Дзюба, В. В. and Куза, А. М. (2017) Оцінка якості вод річки Тилігул за комплексними показниками : матеріали конференції у 2-х частинах. Частина 1. In: Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика актуальних досліджень", 27-28 жовтня 2017 р., Україна, м. Львів.

Приходько, В. Ю. (2017) Процесс образования твердых бытовых отходов в контексте обеспечения устойчивого развития. In: Геофилософия устойчивого развития Евразии: материалы международного философского симпозиума, 21-23 червня 2017 року, м. Улан-Уде.

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2017) Проектування інтегрованої геоінформаційної системи регіонального моніторингу повеней на основі ІоТ. In: MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція Математичні та програмні технології Internet of Everything, 21-22.12.2017 р., м. Київ, Україна.

Великодний, С. С. and Сирчин, Д. О. (2017) Аналітика та рефакторінг інтерфейсів CRM-систем. In: XVIII International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", May 24-26, 2017, Kiev, Ukraine.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Ідеалізовані моделі реінжинірингу видів забезпечення програмних систем. In: XVIII International Conference Dynamical system modeling and stability investigation, May, 24-26, 2017, Kiev, Ukraine.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Нямцу, К. Є. (2017) Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою формальних граматик. In: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-Одеса-2017)", 20-22 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Монюшко, М. М. (2017) Гідрометеорологічна освіта в сучасних умовах. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Shekk, P. and Astafurov, Yu. (2017) Acclimatization and prospects of cultivation shrimp macrobranchium nipponense in the waters of Ukraine. In: 2nd International Aquaculture Conference Recirculating Aquaculture Systems (RAS): Life Science and Technologies. 8th General Assembly Meeting Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe (NACEE), 2017.05.05, Daugavpils University Academic Press “Saule”.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Порівняльний огляд європейської та вітчизняної наукової діяльності у галузі інформаційних технологій. In: Управління якістю підготовки фахівців: збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21-22 лютого 2017 р., м. Одеса, Україна.

Иванов, С. В. and Паламарчук, Ю. О. and Рубан, И. Г. (2017) Обработка данных метеорологических радаров в унифицированном формате. In: Перший Всеукр. гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., м. Одеса, Одеський державний екологічний університет., Одеський державний екологічний університет.

Паламарчук, Ю. О. and Иванов, С. В. and Рубан, И. Г. (2017) Технология численного описания состояния атмосферы на основе моделирующей системы HARMONIE. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Катречко, А. Г. and Соборова, О. М. (2017) Організація годівлі осетрових риб. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів" (студентська секція), 25-26 квітня 2017 р., Харків.

Григор'єва, В. О. and Біляков, І. В. (2017) Оцінка негативного впливу браконєрського вилову промислових та рідкісних видів риб у дельті Дністра. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів" (студентська секція), 25-26 квітня 2017 р., м. Харків.

Матвієнко, Р. С. and Матвієнко, Т. І. (2017) Вплив навколишнього середовища на вирощування риби в садках. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів" (студентська секція), 25-26 квітня 2017 р., м. Харків.

Голоборща, О. О. and Матвієнко, Т. І. (2017) Сертифікація продукції аквакультури в Україні. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів" (студентська секція), 25-26 квітня 2017 р., м. Харків.

Сімашко, І. І. and Бургаз, М. І. (2017) Інформаційні знаки, як індентефікація властивостей товару. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції "Екологічна і техногенна безпека.Охорона водного і повітряного басейнів.Утилізація відходів (студентська секція)", 25-26 квітня 2017 р., м. Харків.

Главацька, О. І. and Бургаз, М. І. (2017) Актуальні проблеми відновлення біопрдуктивності кефалевих риб Чорного і Азовського морів. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів" (студентська секція), 25-26 квітня 2017 р., м.Харків.

Даус, М. Є. and Кликач, Н. В. (2017) Оцінка якості води у басейні річки Сула у роки різної водності : матеріали конференції. In: VІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Даус, М. Є. and Лавтар, В. О. (2017) Оцінка якості води річки Рось у роки різної водності : матеріали конференції. In: VІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Даус, М. Є. and Кликач, Н. В. (2017) Вплив водності на якість води в басейні річки Сула : матеріали конференції. In: ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 жовтня 2017 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

Даус, М. Є. and Лавтар, В. О. (2017) Дослідження впливу водності на якість води річки Рось: матеріали конференції. In: ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 жовтня 2017 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2017) Активний і пасивний мінімуми в англійській мові: чинники відбору, прийоми роботи та етапи розвитку навичок. In: XXII Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”,, 20-21 квітня 2017 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

Ivanov, Serguei and Michaelides, Silas and Palamarchuk, Julia and Ruban, Igor (2017) Implementation of the superobbing approach to the radar data assimilation in the HARMONIE model. In: UNSPECIFIED.

Palamarchuk, Yuliia and Ivanov, Serguei and Ruban, Igor (2017) Thinning and superobbing of radar data in precipitation simulations. In: Конференція, 2017, Женева.

Sass, Bent Hansen and Mahura, Alexander and Nuterman, Roman and Baklanov, Alexander and Palamarchuk, Julia and Ivanov, Serguei and Nielsen, Kristian Pagh and Penenko, Alexey and Edvardsson, Nellie and Stysiak, Aleksander Andrzej and Bostanbekov, Kairat and Amstrup, Bjarne and Yang, , Xiaohua and Ruban, Igor and Jensen, Marina Bergen and Penenko, Vladimir and Nurseitov, Daniyar and Zakarin, Edige (2017) Enviro-HIRLAM/HARMONIE studies in ECMWF HPC EnviroAerosols Project. In: Конференція, 2017, Женева.

Palamarchuk, Julia and Ivanov, Sergiy and Ruban, Igor and Pavlova, Hanna (2017) Технология численного описания состояния атмосферы на основе моделирующей системы HARMONIE для решения прикладных задач. In: Конференція Хортиця, Хортиця.

Palamarchuk, Julia and Ivanov, Sergiy and Ruban, Igor (2017) Технология численного описания состояния атмосферы на основе моделирующей системы HARMONIE. In: Конференція, Україна.

Берлинский, Н. А. and Сафранов, Т. А. (2017) Подходы к оценке антропогенного воздействия на шельфовую зону северо-западной части Черного моря. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Кушниренко, И. Ю. (2017) Глобальное информационное пространство как фактор влияния на учебный процесс в высшей школе. In: Научные исследования и разработки. XIX Международная научно-практическая конференция., 22 февраля 2017 г., Москва.

Мирошниченко, М. І. (2017) Роль проблемного навчання в активізації навчального процесу. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 21 лютого 2017, Одеса, Україна.

Мирошниченко, М. І. and Кантаржи, Н. І. and Глушкова, Н. М. and Троян, А. О. (2017) Використання інноваційних технологій при викладанні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 21 лютого 2017, Одеса, Україна.

Губанова, О. Р. (2017) Диверсифікація освітньої функції в сфері туризму. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 21-22 лютого 2017, м.Одеса.

Олійник, А. М. (2017) Студентське самоврядування як чинник покращення якості освіти у ВНЗ. In: Управління якістю підготовки фахівців: збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції, 25 лютого 2017 р., Одеса.

Костюкєвич, Т. К. (2017) Вплив змін клімату на агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи в Північному Степу України. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., м. Одеса.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2017) Наукова та практична складові при підготовці фахівців за спеціалізацією гідроекологія : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України», 28-29 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2017) Моделювання оптимального режиму рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при надходженні морської води з Одеської затоки : тези доповідей. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з'їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Мирошниченко, М. І. (2017) Міграційна проблема в Італії. In: Світові міграційні проблеми. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції., 15 березня 2017 р., Кривий Ріг.

Мирошниченко, М. І. and Кантаржи, Н. І. and Троян, А. О. (2017) Міграційні процеси та негативні тенденції при комунікації сучасної молоді. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові міграційні проблеми", 15 березня 2017, Кривий Ріг.

Краснянська, Н. Д. and Михальчук, К. В. (2017) До проблеми трудової міграції в Україні: причини та наслідки. In: «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції., 15 березня 2017 р, Кривий Ріг.

Кушниренко, И. Ю. (2017) О проблеме социально-политической ментальности в современной Украине. In: Теория и практика современной науки. XX Международная научно-практическая конференция., 22 марта 2017 г., Москва.

Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. (2017) Влияние изменений климата на стратегию водного менеджмента лагун северо-западного Причерноморья. In: Перший Всеукр. гідрометеорологічний з’їзд: тези доповідей, 22-23 березня 2017 р., Одеса, Одеский державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. (2017) Розробка складових національної системи морських прогнозів України: тези доповідей. In: Перший Всеукр. гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Поляничко, Е. В. (2017) Перспективы использования нетрадиционных источников энергии в Украине. In: ХХ Международная научно-практическая конференция "Теория и практика современной науки", 22 марта 2017, г. Москва.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Куза, А. М. (2017) Дослідження ролі атмосферних процесів у формуванні гідрологічних явищ на основі методів багатовимірного статистичного аналізу. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з'їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Отченаш, Н. Д. and Божок, Ю. В. and Пилип'юк, В. В. (2017) Вирішення проблеми установлення характеристик водних ресурсів при відсутності даних спостережень в умовах антропогенного впливу, включаючи зміни клімату, на базі моделі «клімат-стік». In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Кантаржи, Н. И. (2017) Коммуникативные стратегии и тактики педагогического дискурса. In: Исследование различных направлений современной науки. XXI Международная научно-практическая конференция., 24 апреля 2017 г., Москва.

Губанова, О. Р. and Полетаєва, Л. М. (2017) Екологічні екстерналії використання туристично-рекреаційного потенціалу Одеського узбережжя. In: ІІ Всеукраїнська конференція викладачів, здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі», 14 квітня 2017, м.Одеса.

Олійник, А. М. (2017) Політична культура особистості та її формування в умовах вищого навчального закладу сучасної України. In: Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції., 20-21 квітня 2017 р., Дніпро.

Глушкова, Н. М. (2017) Роль информационных технологий в процессе экологизации высшего образования. In: ХХІ Международной научно-практической конференции «Исследования различных направлений современной науки»., 24 квітня 2017, Москва.

Федорова, Г. В. (2017) Характеристика глобальной техногенной обстановки загрязнения металлами за последние годы : матеріали конференції. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 27-28 квітня 2017 р., Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція, Інститут кормів та сільського господарства поділля НАН, м. Тернопіль, Україна.

Губанова, О. Р. (2017) Використання "рідкісноземельного" потенціалу електронних відходів. In: Міжнародна науково-практична конференція «STABICONsystems – 2017», 27 – 29 квітня 2017, м.Суми.

Андрущенко, О. С. (2017) Перспективи використання методу реальних опціонів (ROV) при управлінні енергетичним ринком України. In: XVI наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 3-13 травня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2017) Особливості маркетингової діяльності сучасної торговельної організації. In: ІІІ міжнародна наук.-практ. Конференція "Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти", 11-12 травня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Екологічні проблеми розвитку рибного господарства України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, травень 2017 р., м.Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Концептуальні стратегеми еколого-орієнтованого розвитку агросектору України. In: Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні і прикладні аспекти, 11-12 травня 2017 р., м.Одеса, Україна.

Козловцева, В. А. (2017) Проблемні питання екологізації агропромислової сфери України. In: Матеріали ХVІІ наукової  конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 травня  2017 р., м. Одеса, Україна.

Shekk, P. and Burgaz, М. (2017) A new strategy of a pasture mariculture in the limans of the north-western Black Sea region. In: 2nd International Aquaculture Conference Recirculating Aquaculture Systems (RAS): Life Science and Technologies. 8th General Assembly Meeting Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe (NACEE), 2017.05.05, Daugavpils University Academic Press “Saule”.

Глушкова, Н. М. (2017) Соціальна та психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам та біженцям в Україні. In: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 травня 2017 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2017) Психологічні передумови підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері» Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2017 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2017) Трудова міграція в Україні: причини та наслідки. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2017 р,, Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2017) Зовнішня трудова міграція в Україні. In: Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2017, Одеса, Україна.

Перелыгин, Б. В. (2017) Системный подход к построению радиолокационной системы мониторинга атмосферы. In: Восемнадцатая международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 22 — 26 мая 2017 г., Одесса.

Софронков, О. Н. and Гавдзик, А. and Васильєва, М. Г. and Риботицький, М. and Гриб, К. О. (2017) Кінетика розкладу Н2О2 на карбоксілазі, яка нанесена на нановуглецеві трубки : тези доповідей. In: Львівські хімічні читання - 2017, 27-31 травня 2017 року, Львів.

Павленко, О. П. and Бабірлі, У. Х. (2017) Екологічна складова в експортному потенціалі вітчизняних підприємств. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Павленко, О. П. and Бабіров, Е. Х. (2017) Екологізація товарів, як чинник підвищення конкурентоспроможності на інтегрованих ринках. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2017) Грінвошінг як інструмент псевдо екологічного маркетингу. In: Міжнар.наук.-практ. конф.молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Інституціональне середовище еколого-орієнтованого розвитку регіонального рибогосподарського комплексу. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Козловцева, В. А. (2017) Інформаційні основи екологізації агропромислової сфери України. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Поляничко, Е. В. (2017) Структура освоения потенциала возобновляемых энергетических ресурсов приморского региона Украины. In: ХХII Международная научно-практическая конференция "Научные открытия 2017", 7 июня 2017 г., г. Москва.

Даус, М. Є. and Кликач, Н. В. (2017) Динаміка якості води у басейні річки Сула за екологічною класифікацією : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 31 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина.

Даус, М. Є. and Лавтар, В. О. (2017) Дослідження якості води річки Рось за екологічною класифікацією : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 31 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина.

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2017) Чисельне моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за різних обсягів стоку річки Великий Куяльник: тези доповідей. In: XII міжнародна науково-практична конференция "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017", 26-29 червня 2017 р., Чернігів.

Тучковенко, О. А. and Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. (2017) Моделювання гідроекологічних умов в лиманах Північно-Західного Причорномор’я в контексті змін клімату у ХХІ столітті на прикладі Тилігульського лиману: тези доповідей. In: XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017", 26-29 червня 2017 р., Чернігів.

Куваєва, В. О. and Максименко, К. С. (2017) Екологізація персоналу підприємств туристичної галузі. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м. Одеса.

Дем'яненко, С. Г. and Агаєв, А. Н. (2017) Екологізація конкурентоспроможності товарів споживання. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м. Одеса.

Поляничко, О. В. (2017) Природний капітал в рекреаційно-туристичній сфері України. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м.Одеса.

Гаврилюк, В. В. and Губанова, О. Р. (2017) Рециклінг електронних відходів. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко- екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29- 30 червня 2017, м.Одеса.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Ренгач, О. В. and Марчук, О. В. (2017) Якість води малих річок на водозборах Хаджибейського та Куяльницького лиманів (Свинна, Малий і Великий Куяльник) в умовах водогосподарських перетворень в їх басейнах : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю "Вода: проблеми та шляхи вирішення", 05-08 липня 2017 р., м. Рівне, Україна.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. and Кушнір, Д. В. and Отченаш, Н. Д. (2017) Раціональне використання та відновлення водних ресурсів водозбору річки Великий Куяльник та Куяльницько лиману у кліматичних умовах XXI сторіччя : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю «Вода: проблеми та шляхи вирішення», 05-08 липня 2017 р., Україна, м. Рівне.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Спосіб мультилінгвістичного перекодування програмного забезпечення SCADA-систем. In: І-й всеукраїнський пленер з питань природничих наук., 20-23 липня 2017 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. (2017) Результати моніторингу основних абіотичних показників екологічного стану Куяльницького лиману в умовах поповнення морською водою з Одеської затоки у 2014-2017 роках : збірник наукових праць. In: Шостий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. (2017) Роль штучних водойм у формуванні гідроекологічного стану Куяльницького лиману у сучасності та майбутньому : збірник наукових праць. In: Шостий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. (2017) Перспективи збереження та відтворення екосистем Тилігульського та Куяльницького лиманів у XXI сторіччі : збірник наукових праць. In: Шостий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.

Book

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки до семінарських занять з дисципліни «Політологія (зі змістовним модулем «Соціологія»)» для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни Історія України та української культури ", студентам денної і заочної форми навчання спеціальності "Водні біоресурси". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Вартанян, Г. В. (2017) Економіка природокористування: методичні вказівки до виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Аркатов, Ю. М. (2017) Методичні вказівки для дистанційного навчання з курсу "Математика" для слухачів підготовчого відділення. Частина 1. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Великодный, С. С. (2017) Модели и методы интерполяции сложных геометрических контуров для систем автоматизированного проектирования формообразования деталей: монография. ФОП Панов, Харьков. ISBN 978-617-7474-99-8

Овчарук, В. А. and Гопченко, Є. Д. and Траскова, А. В. (2017) Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Дністер : монографія. Одеський державний екологічний університет, Харків: "ФОП Панов А.М.". ISBN 978-617-7541-36-2

Семенова, І. Г. (2017) Синоптичні та кліматичні умови формування посух в Україні: монографія. Одеський державний екологічний університет, Харків: "ФОП Панов А.М.". ISBN 978-617-7541-39-3

Курятников, В. В. (2017) Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишнього середовища: Методичні вказівки до самостійної роботи. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Курятников, В. В. and Кільян, А. М. and Співак, А. Я. (2017) Фізичні основи радіометрії та дозиметрії: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Ляшенко, Г. В. and Кирнасівська, Н. В. (2017) Агрокліматологія: методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2017) Технології захисту навколишнього середовища: Програма виробничої практики за спеціальністю. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. and Толмачова, А. В. (2017) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для студентів – 2 курсу денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Нємцова, О. А. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “Адміністративно-правове забезпечення управління використання і охорони природних ресурсів”. ОДЕКУ, Одеса.

Нємцова, О. А. (2017) Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право: методичні вказівки по організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Фролова, Н. В. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з дисципліни циклу правових дисциплін кафедри екологічного права та контролю «Екологічне право Європейського союзу». ОДЕКУ, Одеса.

Швидченко, І. Г. and Нємцова, О. А. and Фролова, Н. В. and Донченко, О. І. and Гринь, О. Д. (2017) Юридична відповідальність за екологічні правопорушення : навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І. В. (2017) Податки та оподаткування. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-118-2

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2017) Підземні води, їх забруднення та вплив на навколишне середовище: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Сербов, М. Г. (2017) Організація спортивного і любительського рибальства і створення культурних рибних господарств : Підручник. Одеса, ТЕС, Одеса.

Шекк, П. В. (2017) Індустріальне рибництво : підручник. Одеса,ТЕС, Одеса.

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. (2017) Higher mathematics Part І. Kharkiv, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7541-15-7

Glushkov, A. V. and Velykodniy, S. S. and Buyadzhi, V. V. (2017) Methodical instructions for laboratory work on discipline "Mathematical Methods of Operations Research" for the 3rd year students of the full-time education. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Glushkov, A. V. and Velykodniy, S. S. and Buyadzhi, V. V. (2017) Methodical instructions for self-sufficient work of students and laboratory work on discipline "Mathematical Methods of Operations Research" for the 3rd year students of the extramural studies and distance learning. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Жавнерчик, О. В. (2017) Контролінг. Методичні вказівки до СРС та виконання індивідуального завдання. ОДЕКУ, Одеса.

Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2017) Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса. ISBN 978-966-186-015-4

Лавріненко, Ю. В. (2017) Методи та засобит гідрометеорологічних вимірювань: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з елементами дистанційного навчання для студентів заочної форми навчання зі спеціальності "Наука про Землю". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. (2017) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з елементами дистанційного навчання для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2017) Електротехніка та електроніка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з елементами дистанційного навчання для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2017) Управління та поводження з відходами: методичні вказівки до організації самостійної роботи, виконання контрольної роботи, курсового проекту та практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Вельміскін, Д. І. and Гор`єв, С. А. (2017) Радіометеорологічний моніторинг: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Барсукова, О. А. (2017) Фізика ґрунтів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Жигайло, О. Л. and Барсукова, О. А. (2017) Фізика ґрунтів: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Свидерська, С. М. and Колосовська, В. В. (2017) Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології: методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Свидерская, С. М. (2017) Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пушкар, З. М. and Пушкар, Б. Т. (2017) Кадровий менеджмент : навчальний посібник. ТНЕУ, Тернопіль.

Катеруша, Г. П. and Галич, Є. А. and Гончарова, Л. Д. (2017) Прикладна кліматологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Бояринцев, Є. Л. (2017) Антропогенна гідрологія: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента та виконанні практичних завдань та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Погорелова, М. П. and Романчук, М. Є. (2017) Навчальна практика зі спеціальності: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Нажмудінова, О. М. (2017) Синоптична метеорологія: методичні вказівки для чергувань в НБП на тему «Первинний аналіз приземних карт погоди і карт баричної топографії». ОДЕКУ, Одеса.

Нажмудінова, О. М. (2017) Синоптична метеорологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання міжсесійної контрольної роботи з елементами дистанційної форми навчання, напрям підготовки «Гідрометеорологія»(агрометеорологія). ОДЕКУ, Одеса.

Міщенко, Н. М. (2017) Синоптична метеорологія: методичні вказівки для навчальної практики та чергування у НБП на тему «Розрахунок індексів нестійкості атмосфери». ОДЕКУ, Одеса.

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. (2017) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (Гідрологічні вимірювання): Методичні вказівки для проведення навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: методичні вказівки до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Теоретикометодологічні основи екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних робіт (ОКР "Спеціаліст"). ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних робот (ОКР "Магістр"). ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2017) Аналіз якості довкілля: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2017) Біологічні й екологічні основи формування продуктивності агроекосистем: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Тучковенко, О. А. (2017) Гідроботаніка : конспект лекцій. ОДЕКУ, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-072-7

Бунякова, Ю. Я. (2017) Географія туризму та туристичні ресурси України. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2017) Основи раціонального природокористування. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Сєрга, Е. М. and Школьний, Є. П. (2017) Атмосферна геофізика: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-059-8

Терещенко, Т. М. (2017) Моделі, технології проектування та управління інформаційних систем: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-097-0

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2017) Управління інноваційною складовою економічної безпеки: забезпечення соціальної та екологічної безпеки території. Монографія 0117U007024. Сумський державний університет, м. Суми. ISBN 978-966-97774-4-7

Глушков, О. В. and Буяджи, В. В. and Флорко, Т. О. and Серга, І. М. (2017) Вища математика/Конспект лекцій. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Свидерська, С. М. (2017) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни „Збалансоване природокористування в галузі". ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ.

Волощук, Л. А. (2017) Технології побудови розподілених додатків : методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Ткач, Т. Б. (2017) UNIX-подібні операційні системи : конспект лекцій. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. and Башкарьов, П. Г. (2017) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів III курсу (інтегровані) заочно-дистанційної форми навчання з вивчення частини дисципліни «Вища математика» та виконання контрольної роботи (частина 1). Напрями підготовки: комп’ютерні науки та інформаційні технології. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Свинаренко, А. А. and Серга, І. М. and Вітавецька, Л. А. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольноїроботиз дисципліни“Обчислювальніметодидинамікисуцільних середовищ” для студентів III, IVкурсів (у тому числі підготовки за інтегрованим планом) заочноїформи навчання Напрям підготовки –"Гідрометеорологія". Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2017) Додаткові глави статистичної фізики: Курс лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-140-3

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В., eds. (2017) Стан і якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я : Монографія. Одеський державний екологічний університет, Харків: "ФОП Панов А.М.". ISBN 978-617-7541-14-0

Василенко, В. С. (2017) Основи біофізики: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

UNSPECIFIED, ed. (2017) «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців». Матеріали міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 червня 2017 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-617-7541-06-5

UNSPECIFIED, ed. (2017) Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду з міжнародною участю (22-23 березня 2017 р.). Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-617-7337-58-3

UNSPECIFIED, ed. (2017) Управління якістю підготовки фахівців. Всеукраїнська науково-методична конференція, збірник тез доповідей, 21–22 лютого 2017 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-617-7337-56-9

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Адаменко, Т. І. (2017) Агрометеорологічні прогнози: підручник. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. (2017) Формування та функціонування агроекосистем: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-026-0

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2017) Біологічні й екологічні основи формування продуктивності агроекосистем: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Берлінський, М. А. (2017) Океаносфера : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гаврилюк, Р. В. (2017) Морські гідрологічні прогнози : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бурлуцька, М. Е. and Шаменкова, O. I. (2017) Гідрологія (суші та океану).Частина "Гідрологія суші": методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Бояринцев, Є. Л. (2017) Гідротехніка: методичні вказівки до виконанні практичних та контрольних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. (2017) Гідрологічні та морські прогнози: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Даус, М. Є. (2017) Динаміка руслових потоків і руслові процеси: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-032-1

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2017) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-013-0

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2017) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях (збірник методичних вказівок до проведення практичних занять). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2017) Математичне моделювання гідроекологічних систем : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-014-7

Дем'яненко, С. Г. (2017) Економіка фірми. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Жавнерчик, О. В. (2017) Психологія управління та лідерство в організаціях. Методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2017) Етика державного управління. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2017) Етика державного управління. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Дем'яненко, С. Г. (2017) Бізнес планування інноваційних проектів. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2017) Теорія еколого-економічного аналізу. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Губанова, О. Р. (2017) Економіка довкілля та природних ресурсів: Конспект лекцій.Ч.1. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. and Вохменцева, Т. Б. (2017) Інформаційні системи та технології : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина 2 – Робота в редакторі електронних таблиць MS Excel для студентів 1 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Смірнова, К. В. (2017) Стратегічний менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2017) Менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Андріанова, І. С. (2017) Радіаційна безпека: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-139-7

Василенко, В. С. (2017) Основи біофізики : методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Балан, Г. К. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2017) Топографо-геодезичні дослідження водних систем: Методичні вказівки для проведення навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2017) Статистика. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. and Соколовська, В. О. (2017) Статистика. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Шепеліна, С. І. (2017) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт у І семестрі. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лавріненко, Ю. В. (2017) Основи електротехніки та електроніки: конспект лекцій. Частина 2. “Електроніка”. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-007-9

Врублевська, О. О. and Катеруша, Г. П. and Хоменко, І. А. (2017) Астрономія: конспект лекцій. ТЄС, Одеса.

Шепеліна, С. І. (2017) Загальна хімія : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Галич, Є. А. and Расторгуєва, Т. Є. (2017) Фізика : конспект лекцій для дистанційної форми навчання на підготовчому відділенні. Частина 1. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вельміскін, Д. І. (2017) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: конспект лекцій. Частина 1 "Антенні системи та передавальні пристрої метеорологічного радіолокатора МРЛ-5". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Гончарова, Л. Д. (2017) Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації: конспект лекцій. ТЄС, Одеса.

Кузьмина, В. А. (2017) Ландшафтна екологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-053-6

Василенко, В. С. and Курятников, В. В. (2017) Методичні вказівки до лабораторної роботи з фізики. Електричне поле в діелектриках. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2017) Аналіз та реінжиніринг бізнес процесів об’єктів управління інформаційних систем : конспект лекцій для магістрів 1 року навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Андріанова, І. С. and Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2017) Технології захисту навколишнього середовища: Методичні вказівки до самостійної работи студентів з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Андріанова, І. С. and Курятников, В. В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Додаткові глави сучасної фізики”. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Курятников, В. В. (2017) Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишнього середовища: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-141-0

Курятников, В. В. (2017) Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишнього середовища: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Курятников, В. В. (2017) Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишнього середовища. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Монюшко, М. М. (2017) Практичні роботи з фізичної океанології. ОДЕКУ, Одеса.

Хоменко, Г. В. (2017) Гідродинамічні методи прогнозу погоди - Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Козловська, В. П. (2017) Методи та засоби інтеграції даних: Методичні вказівки до СРС для студентів заочної/дистанційної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Івус, Г. П. and Гурська, Л. М. (2017) Спеціалізовані прогнози погоди - Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2017) Динамічна біохімія гідробіонтів : навчальний посібник. ФОП Панов А.М., Харків. ISBN 978-617-7541-28-7

Васильєва, М. Г. and Шевченко, С. В. (2017) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2017) Методи та засоби інтеграції даних: Методичні вказівки до СРС для студентів денної форми навчання, рівень вищої освіти – магістр. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2017) Організація баз даних та знань. Частина 2: Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Коваленко, Л. Б. and Кузніченко, С. Д. (2017) Алгоритмізація та програмування. Частина 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2017) Алгоритмізація та програмування: методичні вказівки до СРС та виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Коваленко, Л. Б. (2017) Алгоритмізація та програмування. Частина 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2017) Фізика в задачах: Підручник. Одеський державний екологічний університет, Харків: ФОП Панов А.М., Україна. ISBN 978-617-7541-35-5

Кирнасівська, Н. В. and Балан, Г. К. (2017) Методичні вказівки для дистанційного навчання з дисципліни «Географія» (Частина 1) для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. and Штефан, Н. З. (2017) Об’єктно–орієнтоване програмування. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2017) Економіка та екологія рекреаційно-туристичної сфери : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Соборова, О. М. (2017) Годівля риб: методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Соборова, О. М. (2017) Годівля риб. : Методичні вказівки для КР. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бургаз, М. І. and Соборова, О. М. (2017) Годівля риб : методичні вказівки для проходження літньої практики. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пентилюк, Р. С. (2017) Рибінспекція. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-069-7

Пентилюк, Р. С. and Соборова, О. М. (2017) Лососевництво та осетрівництво. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-070-3

Матвієнко, Т. І. (2017) Аквакультура штучних водойм : методичні вказівки для КР. ОДЕКУ, Одеса.

Матвієнко, Т. І. (2017) Розведення і селекція риб : методичні вказівки для проходження літньої практики. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2017) Світове рибне господарство. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-071-0

Яров, Я. С. (2017) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання): Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-017-8

Владимирова, О. Г. (2017) Вступ до фаху: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Владимирова, О. Г. (2017) ВСТУП ДО ФАХУ: методичні вказівки по організації самосійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по організації самостійної роботи студентів при вивчанні навчальної дисципліни «Філософські аспекти екології». ОДЕКУ, Одеса.

Тимощук, М. О. (2017) Екологічний аудит: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2017) Методические указания для самостоятельной работы слушателей по подготовке к экзамену за II семестр для слушателей-иностранцев подготовительного отделения по дисциплине «Русский язык как иностранный». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Чокан, Л. О. (2017) Методичні вказівки для дистанційного навчання з дисципліни «Хімія» для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2017) Невизначене програмування : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2017) Моделювання динамічних об’єктів : методичні вказівки до самостійної роботи студента 4 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гуляк, В. В. (2017) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів II курсу денної форми навчання.Спеціальність: «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Попович, І. І. (2017) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів II курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Менеджмент і Публічне управління та адміністрування». ОДЕКУ, Одеса.

Янко, І. Б. (2017) Методичні вказівки та тести з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання Спеціальність: «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2017) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови див студентів II курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Гаврилюк, Р. В. and Шакірзанова, Ж. Р. (2017) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студента при вивченні навчальної дисципліни «Гідрологічні та морські прогнози» для магістрів ІV-го курсу навчання спеціальності 103 «Науки про землю». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2017) Основи охорони праці: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2017) Охорона праці в галузі та цивільний захист: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2017) Охорона праці в галузі та Цивільний захист: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Олійник, А. М. and Слободянюк, О. Р. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять,виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни ”Філософія, Психологія", студентам денної та заочної форми навчання спеціальностей:"Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2017) Історія України і Історія української культури : Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з для студентів 1- го курсу заочної форми навчання всіх напрямів підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Герасименко, Г. І. (2017) Загальна хімія : Збірник методичних вказівок до СРС та виконання контрольної роботи для студентів І року заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Герасименко, Г. І. (2017) Загальна хімія : Збірник методичних вказівок до практичних та лабораторних робіт для студентів І року заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Мирошниченко, М. І. (2017) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять з дисципліни «Теорія та практика ділового спілкування» для студентів 1 курсу денної форми навчання (Рівень вищої освіти: магістр, Спеціальність: 081 «Право», Спеціалізація «Екологічна політика і право»). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кантаржи, Н. І. and Мирошниченко, М. І. (2017) Методичні вказівки для СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу денної форми навчання (спеціальність: комп’ютерні науки). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кантаржи, Н. І. and Мирошниченко, М. І. (2017) Методичні вказівки для СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів 3 курсу денної форми навчання (спеціальність: комп’ютерні науки). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Гриб, О. М. (2017) Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Геодезія та картографія» для практичної підготовки студентів, які навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2017) Геодезія та картографія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-016-1

Гриб, О. М. (2017) Практикум з інженерної гідрометрії та техніки безпеки: навчальний посібник. ФОП Панов А.М., Харків. ISBN 978-617-7541-29-4

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки до семінарських занять з дисципліни «Політологія з основами соціології» для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки до семінарських занять з дисципліни «Політологія з основами соціології» для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Thesis

Крисько, Т. О. (2017) Організаційно-економічні інструменти реалізації політики енергоефективності в житловому секторі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ташева, С. С. (2017) Організаційно-економічні заходи щодо мінімізації збитків, обумовлених змінами гідрологічного режиму річок Закарпаття. Masters thesis, ОДЕКУ.

Повстемська, Е. В. (2017) Визначення екологічної складової ринку круїзних послуг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Караманський, І. О. (2017) Система бухгалтерського обліку для об’єднань співвласників будинків з застосуванням технології Single Page Application (SPA). Masters thesis, ОДЕКУ.

Вартанян, Г. В. (2017) Формування та реалізація туристичного потенціалу поліфункціональних територій. Спеціальність 08.00.06 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Науковий керівник д.е.н., с.н.с. Хумарова Н. І. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Цеганаш, В. В. (2017) Зрошувальна система з використанням водних ресурсів Кагачського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Галицький, В. В. (2017) Водогосподарські розрахунки з визначення корисної віддачі Санжейського водосховища в Овідіопольському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гужва, В. С. (2017) Зрошувальна система з використанням водних ресурсів із Придунайського водосховища Катлабух в Ізмаїльському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Страх, Г. В. (2017) Зрошувана ділянка з водозабором з Дракулівського водосховища в Кілійському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лукін, А. Ю. (2017) Зрошувальна система з використанням водних ресурсів із Придунайського водосховища Кагул в Ренійському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Полубатонова, І. І. (2017) Визначення заходів щодо використання водних ресурсів Нерушайського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шарова, О. А. (2017) Особливості використання водних ресурсів для зрошення з водосховища Китай в Кілійському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сагайдак, М. О. (2017) Навігаційні знаки і радіонавігація в прибережній смузі України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Горбатюк, Д. М. (2017) Вплив гідрометеорологічних і гідрологічних процесів на гідрографічні та навігаційні умови в окремих портових районах Дніпро-Бузького лиману. Порт і портовий район Миколаїв. Masters thesis, ОДЕКУ.

Філійончик, О. М. (2017) Вплив гідрометеорологічних і гідрологічних процесів на гідрографічні та навігаційні умови в окремих портових районах Дніпровсько Бузького лиману. Порт і портовий район Дніпро-Бузький. Masters thesis, ОДЕКУ.

Залєснов, І. М. (2017) Вплив гідрометеорологічних і гідрологічних процесів на гідрографічні та навігаційні умови в окремих портових районах Дніпровсько Бузького лиману.Порт і портовий район Херсон. Masters thesis, ОДЕКУ.

Біла, Ю. М. (2017) Вплив гідрометеорологічних і гідрологічних процесів на гідрографічні та навігаційні умови в окремих портових районах Дніпровсько-Бузького лиману.Порт і портовий район Очаків. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дроздов, А. Г. (2017) Робота на підхідних каналах до портів України: забезпечення безпеки мореплавства і днопоглиблення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Олійник, О. О. (2017) Гідрографічні роботи в акваторіях і на підхідних каналах до портів України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Підгорний, М. В. (2017) Вплив гідрометеорологічних і гідрологічних процесів на гідрографічні та навігаційні умови в окремих портових районах Дніпровсько-Бузького лиману. Порт і портовий район Октябрьськ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Холостенко, В. П. (2017) Якість вод Санжейського водосховища за даними спеціальних спостережень. Masters thesis, ОДЕКУ.

Порохова, І. В. (2017) Якість вод Барабойського водосховища за даними спеціальних спостережень. Masters thesis, ОДЕКУ.

Таранюк, О. С. (2017) Оцінка впливу Санжейського водосховища на якість вод річки Барабой. Masters thesis, ОДЕКУ.

Біличенко, М. О. (2017) Інтеграція СБД "Електронний деканат та тестуюча система". Masters thesis, ОДЕКУ.

Федючек, О. В. (2017) Розробка системи виявлення плагіату в наукових та студентських роботах. Розробка серверної частини. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гичак, С. Є. (2017) Розробка інтелектуальної інформаційної системи "Розумний будинок". Masters thesis, ОДЕКУ.

Хаджиу, Е.М. (2017) Розробка підсистеми планування проведення та оцінювання знань. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лозовський, М. В. (2017) Розробка інтегрованої інформаційної підсистеми протипожежного нагляду. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лукашин, М. О. (2017) Веб-проект "Інтернет-магазин-лотерея" з продажу техніки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Овезов, Т. (2017) Моделі побудови з'єднувальних пристроїв для мінімізації втрат в оптичних каналах зв'язку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Павленко, І. В. (2017) Інтеграція СБД "Навантаження викладачів та розклад занять". Masters thesis, ОДЕКУ.

Щекотілін, В. А. (2017) Розробка системи виявлення плагіату в наукових та студентських роботах. Розробка клієнтської частини. Masters thesis, ОДЕКУ.

Фурса, К. Е. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему «Зрошувана ділянка малого зрошення з використанням водних ресурсів наливного Дондорівського ставка в Болградському районі Одеської області». Masters thesis, ОДЕКУ.

Корецька, І. Ю. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з використанням водних ресурсів із Синицівського водосховища в Ульянівському районі Кіровоградської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кубишко, Є. В. (2017) Дипломний проект ОКР спеціаліст на тему: Зрошувальна система з використанням водних ресурсів Придунайського водосховища Ялпуг-Кугурлуй в Ізмаїльському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бібко, Г. М. (2017) Синоптико-статистичний прогноз забруднення атмосферного повітря міста Київ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кузишин, С. І. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з водозабором з Плахтіївського водосховища в Саратському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Неткачов, М. І. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік дощових паводків холодного періоду річок Закарпаття. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пецан, Т. В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Зрошувальна ділянка на заплавних землях з водозабором з р. Дунай в Ізмаїльському районі Одеської області». Masters thesis, ОДЕКУ.

Пількевич, І. М. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південий Буг в умовах нестійкого клімату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дудурич, Х. В. (2017) Умови формування сильних опадів восени над Одесою. Masters thesis, ОДЕКУ.

Котнєва, О. А. (2017) Згінно – нагінні коливання рівня моря в районі порту Южний. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рак, В. М. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему «Зрошувальна система з використанням водних ресурсів Дмитрівського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області». Masters thesis, ОДЕКУ.

Сбітнєв, Д. О. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з водозабором з р.Дністер в Біляївському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сметанюк, М. С. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Зрошувана ділянка з водозабором з Благодатненського водосховища в Комінтернівському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Смолянець, В. В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Ділянка малого зрошення з використанням водних ресурсів Ярославського наливного ставка в Саратському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сьомченко, І. М. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Довгострокове прогнозування характеристик весняного водопілля на малих річках Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Устинов, І. І. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувальна система з використанням водних ресурсів із Придунайського водосховища Картал в Ренійському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вакуленко, А. Г. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з використанням водних ресурсів Червонознам'янського водосховища в Іванівському та Великомихайлівському районах Одескої області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Василенко, Г. А. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Просторове довгострокове прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басені р.Десна за допомогою програмного комплексу «Seim». Masters thesis, ОДЕКУ.

Козир, О. Ю. (2017) Збалансованість мінерального складу питних вод як фактор впливу на здоров`я населення Одеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Топор, І. О. (2017) Специфіка вітрового режиму в районі Одеси (2011-2015 р.). Masters thesis, ОДЕКУ.

Віннічук, В. В. (2017) Низькотропосферні течії над Києвом у тепле півріччя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мачкалова, Д. О. (2017) Умови блокування зональної течії над Східною Європою. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дудкін, А. Ф. (2017) Динаміка формування небезпечних конвективних явищ у Київській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Романюк, І. О. (2017) Агроекологічні умови вирощування озимої пшениці в Житомирській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Перендiшлi, Д. В. (2017) Розробка метеорологічної станції з моделюванням датчика швидкостi вiтру. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козакова, Ю. Ю. (2017) Розробка та аналіз можливості використання антенної фазованої решітки в сучасних системах радіозондування. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рибченко, М. Е. (2017) Розробка та дослідження моделі формування зони спостереження метеорологічної радіолокаційної станції з параболічною дзеркальною антеною. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шевельов, Р. М. (2017) Розробка метеорологічної станції з моделюванням датчика температури. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зенченко, Д. С. (2017) Розробка моделі формування зони спостереження метеорологічної радіолокаційної станції з фазованною антенною решіткою. Masters thesis, ОДЕКУ.

Глобіна, В. С. (2017) Процеси опадоутворення на півдні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Балагура, А. В. (2017) Кліматичні характеристики опалювального періоду у сучасний час та у майбутньому. Masters thesis, ОДЕКУ.

Барбуца, Д. В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти:«спеціаліст» на тему: «Вплив діяльності птахофабрики на стан навколишнього середовища». Masters thesis, ОДЕКУ.

Гергі, Ю. О. (2017) Вплив очікуваних екстремальних умов клімату на біокліматичний режим України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пруднікова, Г. О. (2017) Взаємозв’язок изькотропосферних течій над півднем України з небезпечними погодними явищами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Русінко, С. М. (2017) Кліматичні показники розподілу снігового покриву та їх динаміка на півдні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Апшай, О. М. (2017) Комп’ютерна система обліку первинних бухгалтерських документів. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Димитрук, М. С. (2017) Ігровий додаток з використанням інтегрованої середи Unity 3D. Розробка сцен гри. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Гіржев, В. С. (2017) Розробка веб-орієнтованої системи розкладу занять ВНЗ. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Маліна, О. Д. (2017) Розробка інтерактивних засобів спілкування у системі. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Сайгутіна, І. В. (2017) Розробка веб-орієнтованої системи для центра допомоги безпритульним тваринам. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Шамота, Я. І. (2017) Проектування та розробка додатків користувачів системи. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Скорик, І. І. (2017) Розробка веб-орієнтованої системи «Nodesi». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Султан, О. О. (2017) Проектування та розробка серверної частини системи. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Вітічак, М. І. (2017) Моделювання та розробка інтерактивного ігрового середовища. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Яковенко, М. В. (2017) Розробка додатку з обробки кліматичних показників. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Жеков, О. М. (2017) Проектування та розробка системи електронно навчального курсу. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Зубенко, С. С. (2017) Розробка автоматизованої системи складського обліку зернових культур. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Сіріченко, К. С. (2017) Вплив змін клімату на тривалість та інтенсивнсть періодів холодної погоди в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лужанська, Д. В. (2017) Оцінка якості води притоків річки Десна. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пеньковський, В. П. (2017) Оцінка гідроекологічного стану річки Ворскла. Masters thesis, ОДЕКУ.

Волошин, О. В. (2017) Особливості режиму швидкості вітру в центральних та південно-західних районах України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Богданець, К. І. (2017) Агроекологічна оцінка формування врожаю ярого ячменю в Київській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Спаський, І. Д. (2017) Фізична параметрізація фактору пасіонарності у системній радіоекології. Masters thesis, ОДЕКУ.

Виноградова, Н. В. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Оцінка впливу діяльності залізничного вузлу Одеса-Головна на стан навколишнього середовища». Masters thesis, ОДЕКУ.

Галайда, О. Є. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Альтернативні джерела енергії – складова шляхів збереження довкілля». Masters thesis, ОДЕКУ.

Гончаров, В. В. (2017) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Громадська екологічна діяльність в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Горбенко, А. В. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з відходами ТОВ «Виноградна долина». Masters thesis, ОДЕКУ.

Кілініч, І. С. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна політика поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Кулакова, З. Е. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Лісові ресурси України – історичний аспект, стан і проблеми». Masters thesis, ОДЕКУ.

Лазоренко, О. В. (2017) Маніпулюєме розповсюдження випромінювань в штучно-неоднорідних середовищах в задачах захисту довкілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шарига, С. О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з джерелами іонізуючого випромінювання в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Чабан, К. А. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна складова інфраструктури залізниці». Masters thesis, ОДЕКУ.

Цехмейстер, Б. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Пропаганда екологічних знань – дієвий інструмент збереження довкілля». Masters thesis, ОДЕКУ.

Топало, В. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Шляхи відновлення земельних ресурсів України ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Стукан, М. М. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічний туризм – напрям діяльності природно-заповідних об’єктів». Masters thesis, ОДЕКУ.

Руденко, І. Р. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Аналіз відповідності діяльності ТОВ «Ескаро-індастрі» екологічним вимогам». Masters thesis, ОДЕКУ.

Бойко, С. С. (2017) Агрокліматична оцінка умов формування продуктивності солодкого перцю в Миколаївській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Борисовський, О. О. (2017) Моделювання агроекологічних рівнів формування врожаю гороху в Миколаївській області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Левіна, К. О. (2017) Агроекологічні умови формування врожаю ярого ячменю в Кіровоградській області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Малюкін, О. В. (2017) Агрокліматична оцінка умов формування врожаїв томатів різного рівня в Одеській області.дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Соломаха, О. В. (2017) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Поліссі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Булавцева, Т. А. (2017) Агрокліматична оцінка умов вирощування озимого жита в Тернопільській області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Авраменко, В. В. (2017) Моделювання впливу різних строків виникнення фітофтори на формування врожайності картоплі в Волинській області. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Masters thesis, ОДЕКУ.

Гриб, М. В. (2017) Агрометеорологічні умови формування врожаїв кукурудзи в Житомирській області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зайкова, Н. В. (2017) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожаїв озимого жита в Чернігівській області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Каназірський, С. Ф. (2017) Оцінка впливу агрометеорологічних умов на врожайність ярого ячменю в Запорізькій області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кійко, Д. І. (2017) Вплив змін клімату на продуктивність ярого ячменю в Миколаївській області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Міхнєв, С. І. (2017) Агрометеорологічні умови формування врожаїв озимої пшениці в Чернігівській області. дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ратнікова, О. Г. (2017) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожайності картоплі в Вінницькій області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Слободянюк, А.С. (2017) Агрометеорологічні умови вирощування озимого жита в Київській області. дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Слісаренко, В.С. (2017) Вплив агрометеорологічних умов на продуктивність гороху при різних строках сівби в Південному Степу України. дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Яцемирська, Ю. О. (2017) Оцінка агроекологічних категорій урожайності соняшнику в Одеській області. дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Десяткіна, Ю. О. (2017) Моделювання впливу змін клімату на продуктивність цукрового буряку в Житомирській області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Забродська, В. В. (2017) Агроекологічна оцінка впливу очікуваних кліматичних умов на продуктивність соняшнику в Харківській області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Куцейко, М.А. (2017) Моделювання впливу змін клімату на продуктивність цукрового буряку в Вінницькій області. дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мевша, Т. І. (2017) Агроекологічна оцінка впливу очікуваних кліматичних умов на продуктивність соняшнику в Луганській області. дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шамардак, Т. В. (2017) Агроекологічна оцінка впливу очікуваних кліматичних умов на продуктивність соняшнику в Дніпропетровській області. дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шаріпова, Я. М. (2017) Агроекологічна оцінка впливу очікуваних кліматичних умов на продуктивність соняшнику в Донецькій області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лосєв, А. В. (2017) Агрокліматична оцінка еталонних урожаїв гороху в Північному Степу України. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Маркус, А. І. (2017) Вплив кліматичних умов на вирощування вівса в Житомирській області. дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Опря, П. М. (2017) Агрокліматична оцінка еталонних урожаїв кукурудзи в Закарпатській області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Камка, І. О. (2017) Оцінка просторової мінливості умов зволоження в Степу на прикладі Одеської області України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Караванов, О. С. (2017) Оцінка агрометеорологічних ресурсів формування врожаїв томатів в Степовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Куковиця, О. В. (2017) Оцінка просторової мінливості ресурсів тепла в Степу України на прикладі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лисань, С. В. (2017) Оцінка впливу змін клімату на формування врожаю соняшнику в Східному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Орлик, Д. В. (2017) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність озимої пшениці в Південному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Орловська, Т. Є. (2017) Вплив агрометеорологічних умов на розвиток популяції колорадського жука і формування врожайності картоплі в Сумській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Трачук, О. С. (2017) Моделювання впливу зміни клімату на продуктивність ярого ячменю в Вінницькій області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Барабаш, В. В. (2017) Сучасний стан та перспективи рибогосподарського використання іхтіофауни річки Дніпро. Masters thesis, ОДЕКУ.

Барбулат, В. І. (2017) Екологічні аспекти зниження біопродуктивності іхтіофауни Чорного моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бережна, М. С. (2017) Вирощування риб в садках в полікультурі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Биков, Я. І. (2017) Культивування морських гребінців. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Біляєв, Д. О. (2017) Особливості біології і перспективи пасовищного вирощування камбали глоси в лиманах північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бондарчук, А. (2017) Екологічні особливості екосистеми узмор'я української дельти Дунаю. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Бучко, В. В. (2017) Еколого-токсикологічна характеристика вод Дністровського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Драгомарецька, Д. О. (2017) Результати вирощування осетрових риб в садках. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гамаюн, М. А. (2017) Вплив глобальних кліматичних змін на стан біоресурсів світового океану. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Глусь, Н. С. (2017) Оптимізація годівлі і раціонів при вирощуванні риб у полікультурі. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Жмур, В. О. (2017) Екологічні аспекти формування екосистем акваторій портів. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Кіоса, Л. Ю. (2017) Рибогосподарська характеристика придунайських озер (Ялпуг, Кугурлуй). Masters thesis, ОДЕКУ.

Краюхіна, Т. І. (2017) Ветеринарно-санітарна експертиза риби та рибних продуктів в Україні. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Masters thesis, ОДЕКУ.

Крутоголова, Л. В. (2017) Еколого-рибогосподарське використання Дністровського лиману. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Кутовий, С. В. (2017) Особливості харчування кефалевих риб в природних акваторіях. Masters thesis, ОДЕКУ.

Луценко, Е. А. (2017) Сучасний стан популяції камбали калкан в Чорноморському басейні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Міндруль, Т. Р. (2017) Основні фактори що визначають перспективи рибного промислу в Чорному морі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Місюра, К. (2017) Особливості харчування личинок кефалевих риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Подлісняк, Л. О. (2017) Оцінка іхтіофауни лиманів північно-західного Причорномор’я. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Поздняков, В. В. (2017) Особливості формування іхтіофауни лиманів північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рудич, Р. М. (2017) Сучасні екологічні проблеми збереження біологічного різноманіття Шаболатського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Спояли, О. І. (2017) Роль природної кормової бази при вирощуванні риби у ставах. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Стинка, А. С. (2017) Дослідження взаємодії біоти з екосистемою Керчинської протоки. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Субін, Д. П. (2017) Сучасний екологічний стан, іхтіофауна та паразитофауна озера Сасик. Masters thesis, ОДЕКУ.

Турчин, В. О. (2017) Дослідження екологічного стану та іхтіофауни дельти і узмор’я Дунаю. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вікулова, Я. С. (2017) Інтенсифікація та полікультура як шляхи підвищення рибопродуктивності на прикладі рибного господарства «Барабой» Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Хлібанівський, О. С. (2017) Розповсюдження і особливості біології бичка-кругляка в лиманах північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Борденюк, Т. С. (2017) Оцінка агрометеорологічних умов перезимівлі озимої пшениці на території Степу України в умовах зміни клімату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пічкур, А. В. (2017) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність цукрового буряку в українському Поліссі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кірєєва, С. В. (2017) Екомодернізація готельного бізнесу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Головатюк, Р. Л. (2017) Агроекологічна оцінка еталонних урожаїв картоплі в центральному Лісостепу України.дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Валевський, С. Ю. (2017) Розробка підсистеми дослідження аналізу алгоритмів оптимізації виконання SQL-запитів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Безай, І. С. (2017) Метеорологічні умови утворення туманів над районом аеродрому Олександрія. Masters thesis, ОДЕКУ.

Полтавчук, А. Л. (2017) Динаміка небезпечних явищ над Кримським півостровом за умов змін клімату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Немченко, К. С. (2017) Взаємозв’язок циркуляційних атмосферних процесів Північнотихоокеанського регіону з кліматоутворюючими індексами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вігура, К. А. (2017) Умови формування небезпечних явищ погоди в районі аеродрому Олександрія. Masters thesis, ОДЕКУ.

Катинська, І. В. (2017) Середньорічний стік і його мінливість на річках Закарпаття. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія (Науки про Землю). Науковий керівник: Гопченко Є. Д., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Тодорова, О. І. (2017) Максимальний стік паводків теплого періоду на річках гірського Криму. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Науковий керівник: Овчарук В. А., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Велещук, Н. О. (2017) Вплив погодних умов на формування продуктивності цукрових буряків в Тернопільській області. дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сокур, О. О. (2017) Особливості режиму хмарності в районі аеродрому Олександрія. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колосовська, В. В. (2017) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування гороху і прогнозування його врожайності в Україні. Спеціальність 11.00.09. – «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» Науковий керівник – Польовий А. М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Куришина, В. Ю. (2017) Використання енергобалансової моделі приземного шару в задачах кліматології. Спеціальність 11.00.09 – Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія (Науки про Землю) Науковий керівник: Волошин В. Г., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Дєрябіна, І. О. (2017) Режим опадів в Одесі за умов змін клімату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Любарова, А. О. (2017) Регіональні особливості виникнення шквалів у Північно-Західному Причорномор’ї. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лябах, Е. В. (2017) Вплив можливих змін клімату на біокліматичний режим України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Довганич, Я. В. (2017) Траєкторії південних циклонів та умови погоди пов’язані з ними на території України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Березняк, Ю. В. (2017) Роль атмосферної циркуляції у формуванні адвективних туманів на АМСЦ Запоріжжя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Квасікова, Г. С. (2017) Розрахунок молекулярних сталих та імовірностей кооперативних коливально - ядерних переходів у спектрах двоатомних молекул. Спеціальність 01.04.05 - оптика та лазерна фізика. Науковий керівник:Хецеліус О. Ю., д.ф.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Баришевська, Ю. О. (2017) Блокуючі процеси над територією України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мансарлійський, В. Ф. (2017) Релятивістська теорія зсуву та уширення за рахунок зіткнень спектральних ліній складних атомів в атмосфері буферних газів. Спеціальність 01.04.05 - оптика та лазерна фізика. Науковий керівник: Глушков О. В., д.ф.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Кіфа, Ю. О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Авіація як джерело антропогенного навантаження». Masters thesis, ОДЕКУ.

Лисюк, К. О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Шляхи формування екологічної мережі на урбанізованих територіях». Masters thesis, ОДЕКУ.

Плотнікова, О. О. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат як джерело забруднення атмосферного повітря». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ільящук, О. В. (2017) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічно безпечне поводження з техногенними джерелами електромагнітного випромінювання». Masters thesis, ОДЕКУ.

Керетів, С. М. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми водокористування харчової промисловості». Masters thesis, ОДЕКУ.

Піддубська, О. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:«Екологічна безпека природно-ресурсного потенціалу України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Лазуренко, М. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:«Екологічні проблеми агропромислового комплексу України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Попова, М. О. (2017) Організаційно-економічні засади управління динамічними процесами у природоохоронній діяльності. Спеціальність 08.00.06 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Науковий керівник Садченко О. В., д.е.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Абиєв, Е. С. (2017) Забруднення Каспійського моря нафтопродуктами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Заволока, Г. І. (2017) Вплив антропогенної діяльності на стан морських гідробіонтів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Іншакова, В. Г. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему:___«Екологічна сертифікація як елемент охорони навколишнього середовища»__. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козачок, І. В. (2017) Хотинський національний природний парк, його особливості і діяльність. Masters thesis, ОДЕКУ.

Обідова, А. Г. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:«УЧАСТЬ ЄС В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА». Masters thesis, ОДЕКУ.

Трахтенберг, І. М. (2017) КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Еколого-економічні аспекти розвитку туристичної діяльності Нижньодністровського національного природного парку». Masters thesis, ОДЕКУ.

Дудник, О. В. (2017) Нормативно-правові засади захисту морських акваторій України від забруднення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Горенська, В. М. (2017) Особливості переходу України на засади сталого розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Голіней, І. В. (2017) Оцінка сучасного екологічного стану вод Одеської затоки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коверняга, М. С. (2017) Геоморфологія і дренажний стік як екологічні чинники стану вод Одеського узбережжя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козьма, В. Ф. (2017) Методи дослідження екологічного стану прибережних вод Одеської затоки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Стьожко, Т. О. (2017) Шляхи розвитку використання рекреаційного потенціалу Одеського узбережжя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Жосанар, А. В. (2017) Збереження довкілля – головне завдання міжнародного суспільства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Жосанар, І. І. (2017) Перспективи реалізації Концепції зеленого офісу в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Безмельніцин, І. В. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Вплив найбільш небезпечних антропогенних джерел («гарячі точки») на стан морського середовища Південно-західної частини Чорного моря». Masters thesis, ОДЕКУ.

Білоус, Є. В. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Міжнародно-правове регулювання морських перевезень». Masters thesis, ОДЕКУ.

Сержант, А. С. (2017) Правові основи співробітництва у сфері використання і охорони транскордонних вод. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кравцова, І. О. (2017) Аналіз дієвості еколого-правових договірних відносин в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Федорова, Г. С. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Екологічні проблеми застосування біотехнологій та хімізації у сільському господарстві». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ільїн, Ю. О. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Діяльність України в межах міжнародної охорони атмосферного повітря». Masters thesis, ОДЕКУ.

Рибчинський, Л. М. (2017) Екологічні аспекти водневої енергетики. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дудар, В. В. (2017) Система управління діяльністю хлібопекарського підприємства з застосуванням веб-платформи «Meteor». Masters thesis, ОДЕКУ.

Примаченко, І. О. (2017) Тверді побутові відходи – еколого-економічний аспект проблеми. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гостєва, А. В. (2017) Агроекологічна оцінка впливу очікуваних кліматичних умов на продуктивність соняшнику в Одеській області. Дипломний проект. Masters thesis, ОДЕКУ.

Яригін, К. Л. (2017) Формування поля опадів в Херсонській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Матюшенко, Н.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: „Запорізька АЕС як джерело забруднення навколишнього середовища”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чорна, Г. Д. (2017) Особливості водопостачання та водовідведення регіонів України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ратко, В. А. (2017) Циркуляція вод біля східного узбережжя Австралії. Masters thesis, ОДЕКУ.

Юза, М. К. (2017) Просторова-часова мінливість океанологічних характеристик гирлової області Дунаю. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тодорова, Р. М. (2017) Згінно-нагінні коливання рівня моря в районі порту Чорноморськ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кравчук, Ю. О. (2017) Вплив річного стоку на екосистему Чорного і Азовського моря (на прикладі річок Дністра і Кубані). Masters thesis, ОДЕКУ.

Гончар, А. О. (2017) Гідрологічні та гідроакустичні характеристики вод у західного узбережжя Австралії. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козлов, М. О. (2017) Водний баланс та гідроекологічний стан Хаджибейського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Денисенко, О. О. (2017) Оцінка якості питних вод Одеської агломерації. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ігнатенко, Н. С. (2017) Рекреаційне навантаження на природні комплекси та об’єкти природно-заповідного фонду Північно-Західного Причорномор’я"). Masters thesis, ОДЕКУ.

Кац, А. Г. (2017) Науково-методичне обґрунтування скидів забруднювальних речовин зі стічними водами (на прикладі ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»). Masters thesis, ОДЕКУ.

Ковальчук, Н. О. (2017) Аналіз сучасного стану та шляхи раціонального використання водних ресурсів Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ковпак, Н. В. (2017) Основні напрямки розвитку зеленого туризму на природних курортних територіях України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мудряк, Г. О. (2017) Оцінкa рекреaційно-туристичного потенціaлу Білгород - Дністровського рaйону Одеської облaсті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Непомняща, І. О. (2017) Особливості мікроелементного складу питних вод окремих регіонів України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Патраман, Х. С. (2017) Аналіз забруднення повітряного басейну специфічними домішками міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Свид, У. В. (2017) Обґрунтування можливості використання альтернативних джерел енергії на території Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сидоренко, О. М. (2017) Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в Черкаській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Симак, Т. А. (2017) Моделювання балансу біогенних елементів в агроекосистемах Вінницької оласті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Соколова, В. І. (2017) Оптимізація зрошувальних масивів Херсонської області з урахуванням змін агроекологічних умов. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бородаенко, О. О. (2017) Оцінка ефективності очистки стічних вод підприємства приватного акціонерного товариства “Одеська цукрова компанія”». Masters thesis, ОДЕКУ.

Бородаенко, Ю. О. (2017) Екологічна оцінка якості вод Кучуранського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гоцуленко, С. А. (2017) Особливості біорізноманіття як критерій оцінки стану водних угідь національного природного парку "Нижньодністровський" (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Данькова, В. А. (2017) Розробка системи поводження з медичними відходами (на прикладі дерматовенерологічного кабінету міста Одеса). Masters thesis, ОДЕКУ.

Дорошенко, І. М. (2017) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру (Добровеличківський район Кіровоградської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

Макаров, Р. Д. (2017) Аналіз техногенного впливу відкритого акціонерного товариства "Резинопласт" а стан атмосферного повітря (м. Дніпро). Masters thesis, ОДЕКУ.

Зубак, В. І. (2017) Оцінка якості вод озера Сасик як об’єкта рибогосподарського призначення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кошель, В. І. (2017) Нормування скидів забруднювальних речовин зі стічними водами підприємств (на прикладі комбінату "Червоний рибалка"). Masters thesis, ОДЕКУ.

Лупашко, О. М. (2017) Обґрунтування напрямків екологізації рекреаційно-туристичної діяльності у межах Нижньодністровського національного природного парку (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Мальована, В. В. (2017) Оцінка якості вод нижньої частини річки Дністер для рибогосподарських потреб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михайлюк, С. Л. (2017) Оцінка придатності річкових вод для господарсько-питного призначення (на прикладі Кілійського гирла Дунаю). Masters thesis, ОДЕКУ.

Мілованов, Є. П. (2017) Оцінка впливу скидів зворотних вод комплексів біологічногомочищення на стан поверхневих вод окремих районів Харківської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Овчинникова, В. О. (2017) Оцінка впливу викідів забруднюючих речовин державного підприємства "Одеський авіаційний завод" на стан атмосферного повітря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Молчанова, К. О. (2017) Вилучення та утилізація кольорових металів з муніципальних відходів міста Херсон. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нотевський, І. І. (2017) Оцінка сучасного екологічного стану Каховського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Павличко, Б. В. (2017) Обгрунтування рекреаційних можливостей Немирівського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва (Вінницька область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Сідлецька, Л. М. (2017) Динаміка змінень забруднення повітряного басейну міста Одеса твердими домішками. Masters thesis, ОДЕКУ.

Трегубчак, І. І. (2017) Оцінка рибогосподарського призначення вод Кілійського гирла Дунаю. Masters thesis, ОДЕКУ.

Феклін, С. В. (2017) Обґрунтування шляхів локалізації та ліквідації розливів нафти на акваторії Дністровського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Серебрякова, Ю. В. (2017) Макроциркуляційні процеси під час хвиль тепла на південному заході України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Топор, О. С. (2017) Особливості поля опадів над територією України в тепле півріччя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Альчинская, Т. В. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Десна (наук.керівник Гопченко Є.Д.). Masters thesis, ОДЕКУ.

Баранова, Ю. О. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Зрошувана ділянка з використанням водних ресурсів наливного Барабойського водосховища в Біляївському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дацюк, Ю. О. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Дощові паводки в басейні р.Прип'ять та їх розрахугкові характеристики. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бережна, Л. С. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Водогосподарські розрахунки з визначення корисної віддачі Санжейського водосховища в Овідіопольському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Москаленко, М. Ю. (2017) Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим розвитком сфери поводження із твердими побутовими відходами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бузіян, М. Ф. (2017) Економіко-екологічні проблеми Придунайського регіону України та шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Маяк, Т. Л. (2017) Моніторинг представленості продукції як важіль управління продажами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Просенюк, О. С. (2017) Еколого-економічні проблеми водних ресурсів та шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Аксентій, Ю. М. (2017) Оцінка економічної ефективності впровадження організаційно-економічних заходів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мораренко, О. В. (2017) Удосконалення пpиpoдоохоронної діяльності на підприємстві. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шатола, Є. О. (2017) Вдосконалення управління еколого-економічним розвитком регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Раков, В. А. (2017) Обгрунтування конкурентної стійкості підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Міланічева, М. К. (2017) Екологічна безпека регіонального розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дишлі, В.М. (2017) Cтратегія забезпеченні конкурентоcпроможноcті підприємcтва в cучаcних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рафаловський, І. І. (2017) Екологізація діяльності підприємства як необхідний чинник його розвитку в сучасних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ланецька, Я. В. (2017) Аналітичне забезпечення процесу виробництва продукції підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тарасенко, К. В. (2017) Вплив низької хмарності на польоти в районі Одеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мисник, Г. А. (2017) Розвиток небезпечних для польотів вітрових аномалій над Борисполем. Masters thesis, ОДЕКУ.

Контуш, І. С. (2017) Режимні характеристики гроз в районі ст. Великий Бурлук. Masters thesis, ОДЕКУ.

Булдакова, Г. М. (2017) Низькотропосферні струмені над Кримським півостровом. Masters thesis, ОДЕКУ.

Петкович, Т. В. (2017) Підвищення ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Івасюк, Ю. В. (2017) Проблеми та перспективи сталого природокористування в Карпатському регіоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лук'янчук, О. О. (2017) Економіко-екологічні проблеми Дунайського регіону України та шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Паловський, О. В. (2017) Формування стратегії сталого економіко-екологічного розвитку території. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бояренко, П. С. (2017) Маркетингова стратегія банку на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк". Masters thesis, ОДЕКУ.

Мурзаєв, Т. Ш. (2017) Методи просування стоматологічних інструментів та приладів на вітчизняний ринок. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кішенко, В. В. (2017) Розробка автоматизованої системи аналізу виконання робіт з ремонту та обслуговування автомобілів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гаврилюк, Р. С. (2017) Управління товарним асортиментом на прикладі магазину «Ідеал». Masters thesis, ОДЕКУ.

Левицький, В. М. (2017) Дослідження ефективності збутової діяльності. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ровний, С. В. (2017) Збутова політика підприємства будівельних матеріалів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, Є. Ю. (2017) Адміністрування екологічного податку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нурієва, У. Г. (2017) Становлення та функціонування ринку праці в регіоні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ларіна, В. В. (2017) Управління економічною безпекою на підприємстві в сучасних ринкових умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ібрагімов, Е. Р. (2017) Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Відаталла, І. М. (2017) Розробка пропозицій щодо стратегічного розвитку Одеси з урахуванням енегргоефективності. Masters thesis, ОДЕКУ.

Patent

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74767 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка кліматичних ризиків для галузей економіки України в умовах глобальних змін клімату. Економічна оцінка збитків від очікуваних змін клімату в галузях народного господарства України (заключний)"». 15.11.2017 р.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74414 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін" (заключний)». 26.10.2017 р.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74406 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медикобіологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: частина (лот) 1 - гідрологічне обстеження" (заключний)». 26.10.2017 р.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74407 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу " Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник" (заключний)». 26.10.2017 р.

Великодний С.С. (2017) Патент на корисну модель № 119764 "Спосіб виявлення прихованого кабелю між поверхнями". Заявка № u 2017 03120 від 03.04.2017 р. Опубліковано 10.10.2017 р. Бюлетень № 19.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України. Обґрунтування та узагальнення розрахункових параметрів сучасних моделей для розрахунку і прогнозу стоку річок (проміжний)» № 74408. 74408.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Моделювання екстремальних гідрологічних явищ (паводків та посух) на території гірських регіонів України в умовах сучасних змін клімату (заключний)» № 74768. 74768.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74409. Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка та дослідження систем метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України. Етап 1: Розробка та дослідження загальносистемних рішень з побудови системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України (проміжний)". 26.10.2017.

["eprint_typename_ndr" not defined]

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2017) Розробка та дослідження системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України та вимог до її елементів. Звіт про НДР. ДР № 0116U002509. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Teaching Resource

Балан, Г. К. (2017) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : методичні вказівки до практичних занять на тему "Розрахунок та характеристика геомагнітного поля. Побудова магнітних карт". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2017) Основи геодезії : Методичні вказівки до навчальної практики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Владимирова, О. Г. (2017) Методичні вказівки по організації самосійної роботи студентівпри вивчанні навчальної дисципліни „ВСТУП ДО ФАХУ”. [Teaching Resource]

Волошина, О. В. (2017) Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для бакалаврів V курсу заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи аспірантів з дисципліни «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності» для аспірантів 1-го року навчання. [Teaching Resource]

Other

Бабійчу, Н. В. (2017) Дослідження формування ринку альтернативної енергетики. UNSPECIFIED. (Submitted)

This list was generated on Thu Jun 8 09:04:50 2023 UTC.