Eprints Repo

Items where Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 483.

Польовий, А. М. (2015) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (розділ сільське господарство): методичні вказівки до практичної роботи магістрів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Stepanenko, S. N. and Tuchkovenko, Y. S. and Khokhlov, V. N. (2015) The management story of Tyligulskyi Liman Lagoon. In: Coastal lagoons in europe. Integrated Water resource strategies/ Ed. by Ana I. Lillebø, Per Stålnacke and Geoffrey D. Gooch. IWAPublishing, UK, London, pp. 87-97. ISBN 9781780406282

Лоєва, І. Д. (2015) ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. ОДЕКУ, Одеса.

Коморін, В. М. and Сапко, О. Ю. (2015) НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ(водне середовище): Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Поляничко, О. В. (2015) Менеджмент і маркетинг у рибництві. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2015) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів I курсу ІI семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Одеський державний екологічний університет (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір про НДР «Аналітичний огляд сучасного стану на галузі розрахунку характеристик максимального стоку річок» № 58773. 58773.

Грушевський, О. М. (2015) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Авіаційна кліматологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Рубан, І. Г. (2015) Конспект лекцій. Вплив кліматичних змін на галузі економіки України. [Teaching Resource] (Submitted)

Плетос, С. В. (2015) "Економіка рибогосподарської галузі":конспект лекцій, напрям підготовки «Водні біоресурси і аквакультура». ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2015) "Екологічний менеджмент та аудит":методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів - магістрів 5 та 6 курсів денної форми навчання зі спеціальностей «Економіка довкілля та природних ресурсів» та «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Екологічна безпека», «Радіоекологія», «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)». ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2015) «Економіка та екологія рекреаційно-туристичної сфери» :методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів-магістрів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів». ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок та естуаріїв території України : монографія. Одеса, ТОВ Плутон, Одеса.

Янко, І. Б. (2015) Методичні вказівкидля практичної роботиз з дисципліни «Англійська мова» для студентів-початківців I курсу денної форми навчання Напрям підготовки: усі напрямки. ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи No2 з англійської мови для студентів IІ курсу заочної форми навчання.Напрям підготовки − гідрометеорологія. ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2015) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи No2 з дисципліни «Англійська мова» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання Напрям підготовки: екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. ОДЕКУ, Одеса.

Chernyakova, Yu. G. and Vitavetskaya, L. A. and Bashkaryov, P. G. and Serga, I. N. and Berestenko, A. G. (2015) The radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of some levels of the pionic hydrogen. Photoelectronics, 24. pp. 122-127. ISSN 0235-2435

Одеський державний екологічний університет (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58648 «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки Дністер й інших лиманів і водних об’єктів"». 16.02.2015 р.

Одеський державний екологічний університет (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58725 «Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін"». 19.02.2015 р.

ОДЕКУ (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір про НДР «Аналітичний огляд сучасного стану на галузі розрахунку характеристик максимального стоку річок» № 58773. 58773.

Софронков, А. Н. and Горліченко, М. Г. (2015) Значення інформаційно-комунікативної діяльності в системі вищих навчальних закладів : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2015) Участь студентів в науково-дослідних роботах кафедри гідроекології та водних досліджень під час освітнього процесу як складова забезпечення якості вищої освіти фахівців з гідроекології : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Смірнова, К. В. (2015) Стратегічне управління.МВ до проведення практ. занять та виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Федорова, Г. В. (2015) Розгляд методології фундаментальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» з метою удосконалення підготовки фахівців-екологів : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Олійник, А. М. (2015) Політична культура сучасності та її формування у студентів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 11-12 березня 2015 р., Одеса.

Губанова, О. Р. and Куваєва, В. О. (2015) Роль «економічної складової» у формуванні конкурентоздатності випускника університету. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 11-12 березня 2015, м. Одеса.

Лобода, Н. С. and Сербова, З. Ф. and Божок, Ю. В. (2015) Оцінка впливу змін клімату на водні ресурси України на основі моделі "клімат-стік" за сценарієм глобального потепління А2. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 8-17. ISSN 2306-5680

Васильєва, М. Г. (2015) Гідрохімія : методичні вказівки до СРС та виконання КР для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура". Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Кушніренко, І. Ю. and Кантаржи, Н. І. (2015) Етнополітика України в орієнтирі на мовні права національних меншин. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету, 9. pp. 134-138.

Олійник, А. М. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, підготовки до лекційних та семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання напряму підготовки: «Менеджмент». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Павленко, О. П. and Чумак, В. В. (2015) Розвиток морегосподарського комплексу в умовах глобалізації. In: Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції, 23 квітня 2015 року, м. Рівне, Україна.

Безик, К. І. (2015) Стан біоти Сухого лиману : матеріали конференції. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 травня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Андрущенко, О. С. (2015) Класифікація інструментів енергозбереження. In: XIV наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 травня 2015 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2015) Екомаркування вітчизняної продукції: сучасний стан та проблеми. In: ХV наукова конференція "Конференція молодих вчених ОДЕКУ", 11-15 травня 2015 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2015) Інтеграція наукової роботи студентів в учбовий процес. In: VIІІ Міжнародна наук.-практ. конференція студентів та молодих науковців "Наука, освіта, суспільство очима молодих науковців", 14 травня 2015 р., м. Рівне, Україна.

Demianenko, S.G. and Vartanian, A. (2015) Tourism development in Ukraine. In: XXI Міжнародна наукова конференція "Економіка для екології", 6-7 травня 2015, м.Суми.

Поляничко, О. В. (2015) Формування рекреаційно-туристичної сфери на підґрунті екосистемного підходу. In: Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів" Частина ІІ, 8 травня 2015 р., м. Ужгород.

Кушніренко, І. Ю. (2015) Історія української культури : Методичні вказівки щодо організації дистанційної форми навчання для студентів І-го курсу заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Слободянюк, О. Р. (2015) Методи та форми екологічного виховання. In: « Актуальні дослідження в соціальній сфері.» Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції., 15 травня 2015 р., Одеса.

Кушніренко, І. Ю. (2015) Історія української культури : Методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів 1 курсу денної форми навчання за всіма напрямками підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Гавдзик, А. and Горліченко, М. Г. and Гриб, К. О. and Шевченко, В. Ф. and Васильєва, М. Г. (2015) Окиснення відходів, які утворюються після отримання біопалива : тези доповідей. In: XV наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2015", 24-27 травня 2015 р., Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів.

Гриб, О. М. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів IІІ курсу по вивченню дисципліни «Річкова гідравліка та гідрометрія» (Блок змістовних модулів «Гідрометрія») та виконанню курсової роботи, напрям підготовки «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2015) Збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни «Річкова гідравліка та гідрометрія» (Блок змістовних модулів «Гідрометрія») напрям підготовки «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Краснянська, Н. Д. (2015) Насилие в семье как проблема социальной роботы. In: П’ята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 25 травня 2015, Одеса, Україна.

Перелыгин, Б. В. (2015) Подход к построению единого радиолокационного поля информационной системы мониторинга окружающей среды. In: XVI Международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 25-29 мая 2015 г., Одесса.

Жмуд, Є. С. (2015) Етапи розвитку і проблеми діяльності деравної екологічної інспекції. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Ластівка, М. М. (2015) ОХОРОНА І ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛІЗОВАНИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Кирилюк, Д. С. (2015) Охорона і природокористування транскордонних водних об'єктів України. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Павленко, О. П. and Чумак, В. В. (2015) Разработка P-S-R индикаторов природопользования на региональном уровне. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців, 16-18 червня 2015 р., м. Одеса, Україна.

Андрущенко, О. С. (2015) Аналітичний огляд інструментів енергозбереження. In: Міжнародна конференція Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подоланяя, 26-27 червня 2015 р., м. Львів, Україна.

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. and Шепеліна, С. І. (2015) Хімія (неорганічна, аналітична) : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів І курсу заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2015) Оцінка, прогнозування та управління якістю вод рибогосподарських водойм : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. and Гриб, К. О. (2015) Екологічна хімія : методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочного факультету. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2015) Біохімія гідробіонтів : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів ІІ курсу заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Олійник, А. М. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання за усіма напрямами підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Костік, В. В. and Шевченко, В. Ф. (2015) Загальна та колоїдна хімія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-114-4

Перелыгин, Б. В. (2015) Рациональное построение радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. Радиотехника, 182. pp. 34-41. ISSN 0485-8972

Бургаз, М. І. and Шекк, П. В. and Матвієнко, Т. І. and Хохлов, С. М. and Пентилюк, Р. С. (2015) Вміння конспектувати - запорука успішного навчання. In: Науково-методичний семінар "Науково-методичне забезпечення навчальної і практичної підготовки фахівців з охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів для рибного господарства України", 2-3 липня 2015 р., м. Херсон, Україна.

Плекан, А. В. and Гриб, О. М. (2015) Оцінка рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при його поповнені морськими водами : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 06-10 квітня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Поповиченко, К. О. and Гриб, О. М. (2015) Оцінка гідрохімічного режиму та якості води підземних вод в районі Куяльницького лиману : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 06-10 квітня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Tuchkovenko, Y. and Loboda, N. and Khokhlov, V. (2015) The physio-geographical background and ecology of Tyligulskyi Liman Lagoon. In: Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies / Edited by Ana I. Lillebø, Per Stålnacke and Geoffrey D. Gooch. Water Research Series. Chapter 9 . IWA Publishing, London, UK, pp. 77-85. ISBN 978-1-78040-629-9

Костик, В. В. and Сазонова, В. Ф. and Костик, Вл. В. and Менчук, В. В. (2015) Коллоидно-химические закономерности очистки воды от хрома(VI) флотацией с носителем. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 20 (4(56)). pp. 48-59. ISSN 2414-5963

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2015) Характеристика сучасного гідрохімічного та гідрологічного режиму лиману, вироблення рекомендацій щодо його поліпшення в складі ТЕР по об’єкту: «Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем на території Комінтернівського району Одеської області». Звіт про НДР. ДР № 0115U006850. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Вовченко, В. О. and Пентилюк, С. І. and Пентилюк, Р. С. (2015) Перспективні напрямки вологої годівлі. Таврійський науковий вісник, 93. pp. 92-98. ISSN 2226-0099

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2015) Valentina Ilina, Oksana Chernyakova The assesment of the impact of irrigation on soil - vegetation cover in Dnepropetrovsk region. In: Nev trends in the ecologicaland biological research, 9-11 вересня 2015, Presov, Slovak republic.

Степаненко, С. М. and Хоменко, І. А. (2015) Динаміка та моделювання клімату : методичні вказівки. [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2015) Плагіат в освітній сфері та засоби щодо його подолання. In: Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції., 17 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Федоренко, А. В. and Софронков, А. Н. (2015) Влияние пористости частицы катализатора на режимы работы датчика примесей горючих газов в воздухе : матеріали конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Sofronkov, A. N. and Vasilieva, M. and Kalinchak, V. V. (2015) High–temperature fuel cells, not precious metals as catalysts : матеріали конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Калинчак, В. В. and Гавдзик, А. and Гайда, С. (2015) Исследование высокотемпературного топливного элемента : матеріали конференції. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Шевченко, В. Ф. and Костик, В. В. and Горличенко, М. Г. and Гриб, Е. А. (2015) Электроокисление осадков, образующихся после получения биотоплива : збірник наукових праць "Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво". In: VII український з'їзд з електрохімії за участю закордонних вчених, 21-25 вересня 2015 р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2015) Небезпечна складова твердих муніципальних відходів: класифікація та проблема поводження. In: V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 23-26 вересня 2015, м. Вінниця.

Sofronkov, A. N. and Kalinchak, V. V. and Gorlichenko, M. G. and Vasilieva, M. G. (2015) Infrared spectrum of residues formed in the process of biofuel production before and after oxidation within the electrochemical generator : Spectroscopy of Molecules and Crystals. Book of Abstracts. In: XXII Galyna Puchovska International Scool-Seminar, September 27 - October 4, 2015, Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine.

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2015) Повторяемость стихийных явлений погоды в районе Северного побережья Черного моря. In: Вторая международная конференция с элементами научной школы "Инновационные методы и средства исследований в области физики атмосферы, гидрометеорологии, экологии и изменения климата", 21-25 сентября 2015 г., Ставрополь.

Polianychko, O.V. (2015) Environmental clusters in recreational-and-tourist sector as a model for regional development of an enterprise. In: Міжнародна науково-практична конференція. "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту", 25-26 вересня 2015, м.Львів.

Федорова, Г. В. (2015) Хімія (органічна, фізична, колоїдна) : методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи для студентів ІІ курсу заочної форми навчання, спеціальності „Водні біоресурси та аквакультура”. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Нажмудінова, О. М. (2015) Зміни поля опадів на Одещині у 2006-2014 рр. Фізична географія та геоморфологія, 4(80). pp. 138-144. ISSN 0868-6939

Перелыгин, Б. В. (2015) Концепция построения радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды Украины. In: П'ята Міжнародна науково-практична конференція "Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості", 08–09 жовтня 2015 р.,, Одеса.

Гриб, О. М. and Гриб, К. О. (2015) Характеристика хімічного складу атмосферних опадів в районі Куяльницького лиману (м. Одеса) : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівне.

Глушкова, Н. М. (2015) Взаємовплив української мови з етнічними мовами Подунав'я. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету: "Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст"., 15 жовтня 2015, Ізмаїл.

Краснянська, Н. Д. (2015) Актуальні проблеми сучасної української освіти та шляхи їх подолання. In: «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету., 15-17 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Нєвєйкіна, Г. І. and Слободянюк, О. Р. (2015) К вопросу об использовании интерактивных методов в процессе подготовки педагогов в высшем учебном заведении. In: Міжнародна науково-практична конференція «Дунайські наукові читання:Європейський вимір і регіональний контекст», 15 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Олійник, А. М. (2015) Особливості формування політичної культури у студентів в умовах модернізації вищої освіти в сучасній Україні. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст»., 17-18 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Сербов, М. Г. and Гриб, О. М., eds. (2015) Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, смт Таїрове, 17 жовт. 2015 р., / ОДЕКУ; за загальною редакцією М.Г. Сербова, О.М. Гриба. Букаєв Вадим Вікторович, Одеса. ISBN 978-617-7215-33-1

Федорова, Г. В. (2015) Модернізація, інформатизація та екологізація хімічних дисциплін в екологічній освіті : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівне.

Божок, Ю. В. and Лобода, Н. С. (2015) Посухи та їх вплив на гідроекологію басейнів Куяльницького та Тилігульського лиманів : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, україна.

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2015) Оцінка мінералізації та об’ємів припливу морських вод до Куяльницького лиману у 2014-2015 роках : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2015) Методика оцінки можливого переповнення Хаджибейського лиману-водосховища (на прикладі травня 2015 року) : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2015) Про можливість використання існуючих штучних водойм в гирловій ділянці річки Свинна для зниження рівня води у Хаджибейському лимані при позначках рівня води вищих за 1,5 м БС : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Сербова, З. Ф. (2015) Моделювання впливу змін клімату на характеристики стоку річок України. In: Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: Монографія / За редакцією С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 8 . ТЕС, Одеса, Одеський державний екологічний університет, pp. 451-482.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Даус, М. Є. and Отченаш, Н. Д. (2015) Можливі зміни водних ресурсів Північно-Західного Причорномор’я у ХХІ сторіччі, установлені на основі даних кліматичних сценаріїв : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Клименко, І. В. and Романова, Є. О. (2015) Оцінка якості вод річки Великий Куяльник за гідрохімічними показниками : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Головіна, О. І. and Павленко, О. П. (2015) Кластерний підхід до управління проектами в зоні міжлимання. In: Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку, 18-20 листопада 2015 р., м. Одеса, Україна.

Козловцева, В. А. (2015) Сучасні проблеми екологічного управління підприємствами харчової промисловості. In: Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції, 27–28 листопада 2015 р., м. Одеса, Україна.

Глушкова, Н. М. (2015) Соціально-психологічна адаптація студентів у вищому навчальному закладі. In: Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 листопада 2015 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2015) Методологічні проблеми екологічної освіти та виховання. In: « Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції., 17 листопада 2015 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2015) Особливості соціалізації студентської молоді засобами культури. In: Шоста міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 листопада 2015, Одеса, Україна.

Золотов, В. І. and Поліщук, Т. М. (2015) Проблеми та перспективи використання рекреаційного потенціалу Куяльницького лиману. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., м. Одесса.

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2015) Водний баланс ставка колишньої Джутової фабрики та ставка на території парку імені Ленінського комсомолу в умовах майбутнього клімату (до 2040 року) по об’єкту “Розробка проекту реконструкції системи водовідведення на території парку ім. Ленінського комсомолу та акумулюючого ставка колишньої Джутової фабрики”. Звіт про НДР. ДР № 0115U006848. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Жавнерчик, О. В. (2015) Проблеми і перспективи забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування в умовах економічних трансформацій. In: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції», 11-12 грудня 2015 р., м. Ужгород, Україна.

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2015) Моделювання зміни гідроекологічних умов в лиманах північно-західного Причорномор’я в контексті змін клімату у ХХІ сторіччі на прикладі Тилігульського лиману. Звіт про НДР. ДР № 0115U004748. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2015) Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін. Звіт про НДР (проміжний). ДР № 0115U006533. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Ternovsky, V. B. and Glushkov, A. V. and Zaichko, P. A. and Khetselius, O. Yu. and Florko, T. A. (2015) New relativistic model potential approach to sensing radiative transitions probabilities in spectra of heavy Rydberg atomic systems. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 12 (4). pp. 19-26. ISSN 1815-7459

Свидерська, С. М. (2015) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни "Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія" для студентів ІV курсу заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Свидерська, С. М. (2015) Моделювання продуктивності агрофітоценозів та впливу агрометеорологічних умов на розвиток шкідників та хвороб: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Полевой, А. Н. and Толмачева, А. В. (2015) Моделирование динамики приростов агроэкологических параметров урожайности сои в Степовой зоне Украины. ВЄСЦЇ БДПУ, 1(83). pp. 41-46. ISSN 18188575

Толмачева, А. В. (2015) Влияние факторов внешней среды на динамику биомассы растений сои в центральной части Северо-Западного Причерноморья. Фізична географія та геоморфологія, 1(77). pp. 158-166. ISSN 0868-6939

Єрмоленко, Н. С. and Хохлов, В. М. (2015) Оцінка майбутнього розподілу посух в Україні у період 2011–2040 рр. Фізична географія та геоморфологія, 4(80). pp. 133-138. ISSN 0868-6939

Сербов, Н. Г. (2015) Влияние экономико-экологической ситуации на производственную и хозяйственную деятельность в водных бассейнах Украины: монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса: Букаев Вадим Викторович. ISBN 978-617-7215-44-7

Нємцова, О. А. (2015) Методичні вказівки по організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання при вивчанні навчальної дисципліни «Законотворча діяльність». ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Друмов, Д. В. (2015) Влив погодних умов на розвиток лугового метелика. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Кирнасівська, Н. В. (2015) Агроклиматическая оценка урожаев картофеля с учетом тепловых ресурсов почв Житомирской области. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015, м. Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2015) Динамика урожайности озимой ржи в Полесье Украины. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. (2015) Вплив змін клімату на продуктивність ярого ячменю. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, соціальний та економічний аспекти», 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2015) Теплові ресурси Українив умовах зміни клімату. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Свидерська, С. М. (2015) Моделювання впливу ранньовесняних заморозків на формування врожайності картоплі в Поліссі. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року., м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Топальський, Ю. (2015) Оцінка впливу змін клімату на фотосинтетичну продуктивність цукрового буряку в Західному Лісостепу України. In: XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30 квітня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Божко, Л. Ю. and Крисак, О. О. (2015) Агрометеорологічні умови формування врожаїв озимої пшениців Полтавській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Божко, Л. Ю. and Кулинська, Х. В. (2015) Агрометеорологічні умови формування врожаїв соняшника в Дніпропетровській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Борщевська, Д. О. (2015) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи в Харківській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Пічкур, А. В. (2015) Аналіз динаміки врожайності цукрового буряку на території Східного Лісостепу України. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Свидерська, С. М. and Вікнянська, С. С. (2015) Агрометеорологічні умови зростання картоплі в Волинській області. In: XХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 29 – 30 ноября 2015 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Tuchkovenko, Yu. and Khokhlov, V. (2015) Modelling climate change impact on hydroecological conditions of the Tyligulskyi Liman lagoon (north-western coast of the Black Sea) : Abstracts. In: HyMex-Baltic Earth Workshop “Joint regional climate system modelling for the European sea regions”, 5-6 November 2015, Rome (Italy).

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Бунякова, Ю. Я. and Биковченко, Н. and Патлашенко, Ж. І. (2015) Моделювання і прогноз часової динаміки концентрації забруднювачів у атмосфері індустріального міста (на прикладі Одеси): низькорозмірний хаос. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць, 25.9. pp. 145-151.

Бунякова, Ю. Я. (2015) Аналіз та прогнозування змін концентрацій діоксину сірки в атмосфері промислового міста (на прикладі Гданського регіону, Польща) методом теорії хаосу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, 63. pp. 37-39. ISSN 1728-2721

Лобода, Н. С. and Пилип'юк, В. В. (2015) Визначення водних ресурсів річок Псел иа Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі "клімат-стік". Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2. pp. 48-55. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Пилип'юк, В. В. (2015) Evaluation of ability for natural purification of the psyol and vorskla rivers. International Journal of Research in Earth & Environmental Sciences, 3. pp. 28-32. ISSN 2311-2484

Buyadzhi, V. V. and Khetselius, O. Yu. and Svinarenko, A. A. and Florko, T. A. (2015) Laser-gamma-nuclear spectroscopy of multicharged ions: “Shake-up” and co-operative excitation effects, New data. European Group on Atomic Systems, 39D. p. 86.

Свинаренко, А. А. and Українець, В. В. (2015) Агрометеорологічні умови зростання цукрового буряку в Миколаївській області. In: XХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 29 – 30 ноября 2015 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Ляшенко, Г. В. and Мельник, Е. Б. and Суздалова, В. І. and Маринін, Є. І. (2015) Тенденція умов посушливості в центральних районах Одещини за остані 70 років. In: Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 2015 року, м. Одеса.

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2015) Фізика в задачах. Ч.IV. Коливання та хвилі. Оптика: Навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ТЕС. ISBN 978-617-7054-98-5

Сафранов, Т. А. and Адаменко, Я. О. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. and Чугай, А. В. and Колісник, А. В. (2015) Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7046-16-4

Иванченко, А. В. (2015) Основные подходы к изучению экфрасиса в художественном тексте. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : зб. наук. праць, Вип.14. pp. 152-155. ISSN 2409-1154

Ivanchenko, A. V. (2015) Subject-Object Correlations in Ekphrasis Episodes of English Literary Texts. La Francopolyphonie: L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication. – Chisinâu, vol. 2 (№ 10). pp. 190-196.

Ivanchenko, A. V. (2015) Structural, Compositional and Intercultural Peculiarities of Ekphrasis Complexes. De la lingvistica tradiţională spre sinergetica = From traditional to synergetic linguistics: In honorem Profesor Valentin Cijacovschi / Univ. Liberă Intern, din Moldova, Inst de Cercetări Filologice şi Interciilturale ; director publicaţie : Ana Ouţu ; c, Ed.2a. pp. 282-288.

Иванченко, А. В. (2015) Семантические роли экфрасисных эпизодов художественного произведения. Націон. ун-т «Одеська юридична академія», Одеса.

Ivanchenko, A. V. (2015) Особенности репрезентации реальных живописных полотен в экфрасисном комплексе. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки, № 2.. pp. 88-94.

Иванченко, А. В. (2015) Лингвостилистические и функциональные особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте. Doctoral thesis, Международный Гуманитарный университет.

Kruglyak, Yu. A. and Glushkov, A. V. and Prepelitsa, G. P. and Buyadzhi, V. V. (2015) Calculational Methods in Quantum Geometry and Chaos Theory, P. 4. TES, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7054-89-3

Glushkov, A. V. and Kruglyak, Yu. A. and Khetselius, O. Yu. and Buyadzhi, V. V. (2015) Numerical methods in quantum geometry and chaos theory, part 1 theory many-body systems. TES, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7054-65-5

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Kruglyak, Yu. A. and Ternovsky, V. B. and Ignatenko, A. V. (2015) Numerical Methods in Quantum Geometry and Chaos Theory, P. 2. TES, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7054-90-9

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Svinarenko, A. A. and Buyadzhi, V. V. (2015) Methods of computational mathematics and mathematical physics, P.1. TES, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7054-88-6

Данова, Т. Є. and Катеруша, Г. П. (2015) Aспекти екологічної кліматології: навчальний посібник. ТЕС, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Гриб, О. М. (2015) Характеристики ґрунту і їх потенціал для різних варіантів землекористування, в тому числі сільського та лісового. Збірник досліджень і наукових статей в рамках проекту «Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря (ILMM-BSE)». pp. 104-107.

Shakirzanova, Zhannetta and Grib, Oleg (2015) Soil characteristics and their potential for various land-use options, including agriculture and forest. Collection of researches and scientific articles the project «Integrated Land-use Management Modeling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE)». pp. 107-108.

Перелигін, Б. В. (2015) Аерокосмічний моніторинг екосистем: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Пустовіт, Т. М. and Дяченко, К. О. (2015) Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-003-1

Барсукова, О. А. and Трачук, О. С. (2015) Моделювання процесу формування потенційного врожаю посівів ярового ячменю в Одеській області. In: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної аграрної науки", 2015 р., Умань.

Кирнасівська, Н. В. and Васалатій, Н. В. (2015) Вплив агрометеорологічних умов на динаміку формування олії в насінні озимого ріпаку в Степу України. In: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. "Актуальні питання сучасної аграрної науки.", 2015, Умань.

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2015) Методи розпізнавання образів в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу розпізнавання полів хмарності на супутниковому знімку за допомогою штучних нейронних мереж”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Кравчук, Ю. А. and Берлінський, М. А. (2015) Вплив гідрологічних і кліматичних факторів на гирлову область Дністра і Кубані. In: 4 міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 03-04 грудня 2015 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Юза, М. К. and Берлінський, М. А. (2015) Вплив антропогенних факторів на гирлову область Дуная. In: 4 міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 03-04 грудня 2015 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Михайлов, В. И. and Монюшко, М. М. and Маляс, А. О. and Капочкина, А. Б. (2015) Анализ диагностических и прогностических методов оценивания экологического состояния акваторий. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (39). pp. 24-31. ISSN 2306-5680

Glushkov, A. V. and Ternovsky, V. B. and Buyadzhi, V. V. and Zaichko, P. A. and Nikova, L. V. (2015) Advanced relativistic energy approach to radiation decay processes in atomic systems. Photoelectronics, 24 (4). pp. 11-22. ISSN 0235-2435

Волошина, О. В. and Монюшко, М. М. (2015) Впровадження польського досвіду у створення міжгалузевих індівідуальних студій у вищих навчальних закладах України. In: Ювілейна ХХ міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців" частина 1, 23-24 квітня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

Монюшко, М. М. (2015) Проект створення науково-освітнього центру морських досліджень з планування розвитку прибережної зони Азово-чорноморського басейну на базі кафедри океанології та морського природокористування ОДЕКУ. In: Ювілейна ХХ міжнародна науково -методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців" частина 2, 23-24 квітня 2015 року, Україна, м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

Орлов, В. В. and Великодный, С. С. and Бережной, К. Ю. (2015) Информационная технология совершенствования судовых систем приема внешних звуковых сигналов. In: МНПК "Современные информационные и электронные технологии", 25-29 мая 2015 г., Одесса.

Великодний, С. С. (2015) Методологічні засади реінжинірингу SCADA-систем. In: Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 травня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Glushkov, A. V. and Kuzakon, V. M. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. (2015) Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems II. Proceedings of the International Geometry Center, 8 (2). pp. 58-64. ISSN 2072-9812

Glushkov, A. V. and Kuzakon, V. M. and Khetselius, O. Yu. and Ternovsky, V. B. (2015) Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of environmental radioactivity systems I General Formalism. Proceedings of the International Geometry Center, 8 (3-4). pp. 69-78. ISSN 2072-9812

Glushkov, A. V. and Kuzakon, V. M. and Buyadzhi, V. V. and Solyanikova, E. P. (2015) Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems. Proceedings of the International Geometry Center, 8 (1). pp. 93-99. ISSN 2072-9812

Великодний, С. С. (2015) Реінжиніринг систем моніторингу та дистанційного управління судновими енергетичними установками. In: Матеріали ХХІІ міжнародної конференції з автоматичного управління "Автоматика 2015", 10-11 вересня 2015 р., м. Одеса.

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Sukharev, D. E. and Buyadzhi, V. V. (2015) Methodical instructions for self-sufficient work of students and tests performance in the discipline «Higher Mathematics» Part 1 for the 1st year students of the extramural studies and distance learning (all directions of training). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Свинаренко, А. А. and Флорко, Т. О. and Башкарьов, П. Г. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і практичних робіт з дисципліни "Вища математика" розділ «Аналіз функцій багатьох змінних» для студентів ІІІ курсу (інтегровані). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Буяджи, В. В. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і практичних робіт з дисципліни "Прикладна математика" Розділ «Теорія імовірності та математична статистика» для студентів І курсу денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2015) Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області. Вісник харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Екологія", 13. pp. 68-73.

Ільїна, В. Г. and Макарова, О. В. (2015) Аналіз забруднення грунтів Херсонської області свинцем. In: Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні, 5-7 червня 2015 року, Миколаїв, НУК.

Serga, I. N. (2015) Relativistic theory of spectra of pionic atoms: radiation transition probabilities. Photoelectronics, 24 (24). pp. 44-49. ISSN 0235-2435

Вовкодав, Г. М. (2015) Оцінка стану поверхневих водних об`єктів України. Збалансоване природокористування, 2. pp. 66-68. ISSN 2310-4678

Dubrovskaya, Yu. V. and Khetselius, O. Yu. and Ignatenko, A. V. and Sukharev, D. E. (2015) Relativistic and nonrelativistic approaches in theory of permitted beta-ransitions: an effect of atomic field on fermi and integral fermi functions values. Photoelectronics, 24. pp. 58-64. ISSN 0235-2435

Улибіна, В. О. and Жавнерчик, О. В. (2015) Психологія управління. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Chernyakova, Yu. G. and Vitavetskaya, L. A. and Bashkaryov, P. G. and Serga, I. N. and Berestenko, A. G. (2015) The radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of some levels of the pionic hydrogen. Photoelectronics, 24. pp. 122-127. ISSN 0235-2435

Чернякова, Ю. Г. and Витавецкая, Л. А. and Башкарев, П. Г. and Дубровська, Ю. В. (2015) О вычислении матричных элементов оператора взаимодействия для трехквазичастичных атомных состояний в рамках релятивистской теории возмущений. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 210-215. ISSN 2311-0899

Єгоращенко, І. В. (2015) Розробка та прийняття управлінський рішень. Конспект лекцій. Видавництво Фактор, Харків.

Шостаківська, Н. М. (2015) Контроль і ревізія. Методичні вказівки для практичних занять. ТНТУ ім.І.Пулюя, Тернопіль.

Шекк, П. В. (2015) Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 1. pp. 76-82. ISSN 1729-360X

Шекк, П. В. (2015) Ихтиофауна водоемов Национального природного парка "Тузловские лиманы" и ее рыбохозяйственное использование. Рибогосподарська наука України, 2. pp. 5-19.

Шекк, П. В. (2015) Формування ремонтно-маточних стад кефалей (Mugil cephalus L., Liza aurata Risso, L. saliens Risso) в умовах північно-західного Причорномор’я. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 1153 (Вип.24). pp. 95-102. ISSN 2410-0943

Шекк, П. В. (2015) Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2(302). pp. 78-84. ISSN 1729-360X

Вовкодав, Г. М. (2015) Методологія та теорія екологічної безпеки: збірник методичних вказівок для виконання практичніх робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2015) Екологія людини: методичні вказівки з практичних робот та контрольноъ роботи з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М. and Колісник, А. В. (2015) Організація рекреаційно-туристичної діяльності: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2015) Ландшафтна екологія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Великодний, С. С. (2015) Модель реінжинірингу програмного забезпечення SCADA-систем, що застосовуються на транспорті. In: Міжнародна науково-практична конференція "Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті", 15-16 жовтня 2015 р., м. Харків.

Лімонов, О. С. and Бучинська, І. В. (2015) Електродинаміка та техніка надвисоких частот: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Одеський державний екологічний університет (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59650. Стаття «Оптимізація системи наземного моніторингу радіаційного стану в санітарній зоні Південноукраїнської атомної електростанції з урахуванням впливу гідрометеорологічних факторів за морфологічних чинників місцевості». 59650.

Хохлов, С. М. and Шекк, П. В. and Пентилюк, Р. С. and Матвієнко, Т. І. and Бургаз, М. І. (2015) Нові підходи до оптимізації роботи студентів при вивченні курсу Гістологія та ембріологія водних тварин. In: Науково-методичний семінар "Науково-методичне забезпечення навчальної і практичної підготовки фахівців з охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів для рибного господарства України", 2-3 липня 2015 р., м. Херсон, Україна.

Матвієнко, Т. І. and Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. and Хохлов, С. М. and Пентилюк, Р. С. (2015) Застосування методик лабораторних та практичних занять. In: Науково-методичний семінар "Науково-методичне забезпечення навчальної і практичної підготовки фахівців з охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів для рибного господарства України", 2-3 липня 2015 р., м. Херсон, Україна.

Лімонов, О. С. (2015) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. and Пустовіт, Т. М. (2015) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2015) Забезпечення екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Рубан, І. Г. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних робіт „Вплив кліматичних змін на галузі економіки України” (модуль "Кліматичні зміни у морському середовищі"). ОДЕКУ, Одеса.

Перелигін, Б. В. (2015) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань модуль „Супутниковий моніторинг”: методичні вказівки до практичного заняття "Склад і принцип роботи наземного комплексу апаратури автономного пункту прийому інформації зі штучного супутника Землі". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Чокан, Л. А. (2015) Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине «Основы экологии» для слушателей-иностранцев подготовительного отделения. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гор`єв, С. А. (2015) Моделювання процесів та систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Gerasymov, O. I. and Somov, M. M. (2015) Statistical description of excess properties of many-particle binary systems. Ukrainian Journal of Physics, 60 (4). pp. 324-327. ISSN 2071-0194

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2015) Статистичний опис надлишкових властивостей бікомпонентних систем. Український фізичний журнал, 60 (4). pp. 326-330. ISSN 2071-0194

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. (2015) Kinetic model of compaction in granular materials. Ukrainian Journal of Physics, 60 (3). pp. 253-257. ISSN 2071-0194

Тучковенко, О. А. (2015) Оцінка характеристики екосистем та біорізноманіття дельт Чорного моря. In: Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря: Збірник досліджень і наукових статей. UKRMERA, Одеса, pp. 71-77.

Филиппова, О. В. (2015) Методические рекомендации по дисциплине «Русский язык» (по теме «Знакомимся с русской и украинской литературой»). Часть I. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лоєва, І. Д. (2015) ЗВІТ про науково-дослідну роботу «Наукові дослідження з розробленням Концепції охорони атмосферного повітря м. Кременчук до 2020 р.» (заключний). Project Report. ОДЕКУ, Одеса.

Волкова, Н. А. (2015) Економічний аналіз. Навчальний посібник. ОНЕУ, Одеса.

Даниленко, О. О. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання „Океанологія шельфових морів та прибережних вод" Змістовний модуль "Динаміка прибережної зони". ОДЕКУ, Одеса.

Сахненко, О. І. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання та виконання контрольної роботи з дисципліни „Технічні засоби та методи обробки океанологічної та гідрографічної інформації”. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2015) Ділове адміністрування (Управління змінами). МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Школьний, Є. П. and Серга, Е. М. and Галич, Є. А. (2015) Багатовимірний статистичний аналіз гідрометеорологічної інформації: навчальний посібник. ТЕС, Одеса.

Галич, Є. А. (2015) Фізика атмосфери (ФПВА): методичні вказівки для практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Галич, Є. А. (2015) Аерокліматологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2015) Розробка та прийняття управлінських рішень. МВ до СРС та контрольної роботи (ЗФ). ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічне обґрунтування гідромеліоративних проектів: методичні вказівки по виконанню практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2015) Кiнетична модель компактизацiї гранульованих матерiалiв. Український фізичний журнал, 60 (3). pp. 254-258. ISSN 2071-0194

Міщенко, Н. М. (2015) Синоптична метеорологія: методичні вказівки для навчальної практики та чергувань НБП на тему „Розрахунок упорядкованих вертикальних рухів в атмосфері”. ОДЕКУ, Одеса.

Міщенко, Н. М. (2015) Синоптична метеорологія: методичні вказівки до лабораторних занять на тему „Обробка та аналіз карт погоди”. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Міщенко, Н. М. (2015) Фізика антициклогенезу: методичні вказівки до виконання контрольної роботи (практична частина)- Моделювання процесів блокування в атмосфері. ОДЕКУ, Одеса.

Даус, М. Є. and Захарова, М. В. (2015) Технології захисту довкілля: Методичні вказівки до практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Даус, М. Є. and Захарова, М. В. (2015) Технології захисту довкілля: Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Селезньова, Л. В. (2015) Дослідження водних екосистем методами ГІС: методичні вказівки до практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Захарова, М. В. and Отченаш, Н. Д. (2015) Водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки до практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Захарова, М. В. and Отченаш, Н. Д. (2015) Водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Романчук, М. Є. (2015) Забезпечення екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. (2015) Джерела екологічної небезпеки: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів для студентів ОКР «магістр». ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. (2015) Джерела екологічної небезпеки: методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. (2015) Джерела екологічної небезпеки: методичні вказівки до самостійної роботи студентів (ОКР МАГ). ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2015) Екологізація антропогенної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів (МАГ). ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2015) Екологізація антропогенної діяльності: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. (2015) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (розділ сільське господарство): методичні вказівки до практичної роботи магістрів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Костюкєвич, Т. К. (2015) Методичні вказівки до дистанційного вивчення: Сільськогосподарська метеорологія. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. (2015) Гідрохімія річок і водойм України: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2015) Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів: методичні вказівки до практичної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічні основи меліоративного проектування: методичні вказівки до практичної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічні основи меліоративного проектування: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2015) Управління інноваціями.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2015) Управління інноваціями. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2015) Управління інноваціями.МВ до самост.роботи та виконання індивідуального завдання. ОДЕКУ, Одеса.

Бритченко, І. Г. and Князевич, А. О. (2015) Контролінг : навчальний посібник. Волинські обереги, Рівне.

Жавнерчик, О. В. (2015) Психологія управління. МВ до самост. роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Василевська, Т. Е. (2015) Етика державного управління : підручник. НАДУ, Київ.

Сергеєва, Л. М. (2015) Психологія управління (Лідерство). Навчальний посібник. Лілея НВ, Івано-Франківськ.

Плетос, С. В. (2015) Економічна теорія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2015) Економічна теорія. Мікро, макроекономіка: методичні вказівки щодо організації СРС та написання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2015) Економіка рибогосподарської галузі: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2015) Бізнес планування інноваційних проектів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2015) Бізнес планування інноваційних проектів. Методичні вказівки до виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. (2015) Технологія створення програмних продуктів : конспект лекцій для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2015) Мезометеорологія: методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Горліченко, М. Г. and Шепеліна, С. І. (2015) Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Загальна хімія» для студентів І-го курсу денної форми навчання, напрям підготовки – «Гідрометеорологія». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кругляк, Ю. А. (2015) Наноэлектроника "снизу - вверх" : Монография. Other. "ТЭС", Одеса.

Гнатовська, Г. А. and Вохменцева, Т. Б. (2015) Інформаційні системи та технології : конспект лекцій для студентів 1 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гаврилюк, Р. В. and Корнилов, С. В. (2015) Сгонно-нагонные колебания уровня в акваториях портов северо-западной части Черного моря и их изменения в современный климатический период. Судовождение (Shipping&Navigation), 25 (25). pp. 48-57. ISSN 2306-5761

Колісник, А. В. (2015) Оптимізація природокористування: збірник методичних вказівок для виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2015) Методи захисту атмосфери: збірник методичних вказівок до практичних робіт, по організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. and Колісник, А. В. (2015) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2015) Забезпечення екологічної безпеки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-052-9

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2015) Забезпечення екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2015) Забезпечення екологічної безпеки: методичні вказівки по організації самостійної роботи магістрантів. ОДЕКУ, Одеса.

Орлова, І. Г. (2015) Міжнародна екологічна діяльність : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-123-6

Павленко, М. Ю. and Сапко, О. Ю. (2015) Організація та управління в природоохоронній діяльності: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Єгоращенко, І. В. (2015) Логістика:Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2015) Розробка та прийняття управлінських рішень.Практична робота.МВ. ОДЕКУ, Одеса.

Балан, Г. К. (2015) Методичні вказівки для вивчення фізико-географічних об'єктів земної кулі з дисципліни "Географія" для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Агайар, Е. В. (2015) Синоптична метеорологія -Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2015) Ландшафтна екологія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

Нажмудінова, О. М. (2015) Довгострокові прогнози погоди - Методичні вказівки. [Teaching Resource]

Лавріненко, Ю. В. and Пустовіт, Т. М. (2015) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ковальчук, В. В. (2015) Інтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-002-4

Великий, В. І. and Перелигін, Б. В. (2015) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-004-8

Коваленко, Л. Б. and Кузніченко, С. Д. (2015) Алгоритмізація та програмування: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-087-1

Кругляк, Ю. О. (2015) Сучасна теорія управління в інформаційних системах: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-088-8

Рольщиков, В. Б. (2015) Операційні системи: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-090-1

Рольщиков, В. Б. (2015) Операційні системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина перша). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. (2015) Операційні системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина друга). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2015) Крос-платформне програмування: методичні вказівки до виконання СРС заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2015) Крос-платформне програмування: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ременяк, Л. В. (2015) Управління ІТ-проектами: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-089-5

Степаненко, С.М. and Польовий, А. М., eds. (2015) Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: [монографія] / колектив авт.: С. М. Степаненко, А. М. Польовий, Н. С. Лобода [та ін.]; за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2015) Організація виробництва та стандартизація продукції аквакультури : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-062-8

Лобода, Н. С. (2015) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (водне господарство) : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-011-6

Яров, Я. С. (2015) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання). Збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. and Сапко, О. Ю. (2015) Організація та управління в природоохоронній діяльності: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Кічук, Н. С. (2015) Гідрохімія поверхневих і підземних вод: методичні вказівки до самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Федорова, Г. В. (2015) Біогеохімія : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7054-99-2

Лавренюк, К. В. (2015) ДИПЛОМНА РОБОТА ОКР спеціаліст на тему: «ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ – СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Khomenko, I. A. and Sobchenko, A. Yu. (2015) Assessment of regional wind energy resources over the Ukraine. Energy Procedia, 76. pp. 156-163. ISSN 1876-6102

Гриб, О. М. and Терновий, П. А. and Гриб, К. О. and Сербов, М. Г. (2015) Оцінка хімічного складу та якості води центральної частини Сухого лиману в 2015 році. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 14-24.

Ситов, В. М. and Неверовський, І. П. and Гриб, О. М. and Сербова, З. Ф. and Гриб, К. О. and Сербов, М. Г. and Коморін, В. М. (2015) Мінливість показників хімічного складу та якості води південної частини Сухого лиману в 2010-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 72-80.

Кулібабін, О. Г. (2015) Експлуатаційна гідрометрія: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. (2015) Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-028-4

Гопченко, Є. Д. and Медведєва, Ю. С. and Македонська, Ю. А. (2015) Водний баланс системи оз.Ялпуг-Кугурлуй (в період 2006-2014 рр.). Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 176-183.

Мещеряков, В. І. and наук., керів. (2015) Інформаційні технології в моніторингових дослідженнях. Звіт про НДР. ДР № 0108U002084. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Глушков, О. В. and наук., керів. (2015) Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики та математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики та атомної і ядерної спектроскопії. Звіт про НДР. ДР № 0111U005225. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Іванов, С. В. and наук., керів. (2015) Роль мезомасштабних і конвективних процесів в циркуляції атмосфери: дистанційне зондування і моделювання з високим просторовим розділенням. Звіт про НДР. ДР № 0113U000332. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Serbov, N. G. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Solyanikova, E. P. (2015) Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: II. Advanced chaos data on pollution of the Small Carpathians river’s watersheds. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 184-188.

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2015) Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів,об’єктів управління інформаційними системами : методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для магістрів 1 року навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2015) Моделювання динамічних об’єктів : методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів 4 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2015) Проблематика і формування професійно-орієнтованого навчання англійській мові студентів технічних спеціальностей. In: XX Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”, 23-24 квітня 2015 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2015) Теплові ресурси України в умовах зміни клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 99-106.

Берлинский, Н. А. and Холопцев, А. В. and Морозов, В. Н. (2015) Изменчивость характеристик Дуная как фактор термической трансформации средиземноморских воздушных масс. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна серія «Екологія», 13 (13). pp. 1-7.

Бояринцев, Є. Л. (2015) Антропогенна гідрологія. Розділ "Гідрологія міських територій": конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-027-7

Gerasymov, O. I. and Andrianova, I. S. (2015) Towards theoretical modeling of the sand dunes motion. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 17-23. ISSN 2311-0902

Шевченко, О. Г. and Сніжко, С. І. and Данілова, Н. О. (2015) Забруднення атмосферного повітря міста Києва двоокисом азоту. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 6-16.

Glushkov, A. V. (2015) Review of fundamental nuclear-geophysical researches in OSENU: I. Standard beta decay theory elements and new cooperative electron--nuclear spectroscopy. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 24-29.

Шакірзанова, Ж. Р. and Казакова, А. О. (2015) Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (38). pp. 25-33. ISSN 2306-5680

Юрасов, С. Н. and Горун, В. В. and Берлинский, Н. А. (2015) Верификация модели распространения взвеси при дампинге грунта на морской подводный отвал. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 30-39. ISSN 2311-0902

Glushkov, A. V. and Gubanova, E. R. and Khetselius, O. Yu. and Prepelitsa, G. P. and Svinarenko, A. A. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. (2015) Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on methods of chaos theory: general scheme and some application. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 40-45.

Бунякова, Ю. Я. (2015) Нові географо-математичні концепції в задачах моделювання поширення шкідливих домішок в атмосфері. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 46-50. ISSN 2311-0902

Удовенко, О. И. and Ковалец, И. В. (2015) Расчет осадков в период катастрофического паводка 21-27 июля 2008 года в Украинских Карпатах. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 51-58.

Івус, Г. П. and Агайар, Е. В. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Гурська, Л. М. (2015) Універсальні сімейства розподілу Джонсона та їх використання для аналізу часових рядів швидкості приземного вітру. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 59-66. ISSN 2311-0902

Волошин, В. Г. and Курышина, В. Ю. (2015) Функции диссипации турбулентной энергии в приземном слое атмосферы. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 67-75.

Хохлов, В. М. and Єрмоленко, Н. С. (2015) Майбутні зміни клімату та їх вплив на режим опадів та температури в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 76-82.

Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. and Ambrosov, S. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Mansarliysky, V. F. (2015) The earth angle moment balance, low-frequency atmospheric processes and radiowaveguides: II. Application of an advanced non-stationary theory for different forms of atmosphere circulation. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 83-88. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. and Медведева, Ю. С. (2015) Методика щорічного прогнозування наповнення озер Українського Придунав’я в період весняного водопілля. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 1147 (12). pp. 9-13. ISSN 2075-5457

Ковылин, Г. Д. and Берников, И. С. and Василишин, В. Н. (2015) Метеорологическое обеспечение задач гражданской обороны. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 89-98. ISSN 2311-0902

Біньковська, Г. В. and Шаніна, Т. П. (2015) Відходи рослинництва у сільському господарстві Одеської області : перспективи для виробництва біогазу. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 107-112.

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. (2015) Вплив змін клімату на темпи розвитку ярого ячменю в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 113-119. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Свидерська, С. М. (2015) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 120-127.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2015) Вплив кліматичних змін на режим зволоження вегетаційного періоду в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 128-140.

Польовий, А. М. and Микитюк, О. Ю. (2015) Моделювання емісії парникових газів із органічних ґрунтів (PEAT-GHG-MODEL). Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 141-148.

Даус, М. Є. and Лобода, Н. С. (2015) Основні тенденції змін кліматичних чинників у межах водозбору Куяльницького лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 149-155. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 156-163. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Овчарук, В. А. (2015) Удосконалення розрахунково-нормативної бази в галузі максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль: проблеми і можливі шляхи їх вирішення. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 164-170.

Serbov, N. G. and Khetselius, O. Yu. and Svinarenko, A. A. and Grushevsky, O. N. (2015) Wavelet and multifractal analysis of the nonlinear structures in chaotic processes for hydroecological systems. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 171-175. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2015) Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 189-195. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. and Медведєва, Ю. С. and Янєва, М. Д. (2015) Розрахунок складових водного балансу озера Китай (за період 2008-2014 рр.). Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 196-201. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Колісник, А. В. (2015) Сучасний стан якості вод басейну річки Дністер на транскордонних ділянках. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 202-208.

Корягіна, О. С. (2015) Визначення приходних складових водного балансу Каховського водосховища. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 209-214.

Бардан, С. И. and Долгоносов, Б. Н. and Сербов, Н. Г. (2015) Физические основы устойчивости слоистых структур области река-море (на примере Кольского залива). Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 215-231.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнир, Д. В. and Лобода, Н. С. (2015) Оценка влияния условий водообмена с морем на изменчивость уровня и солености воды в Тилигульском лимане. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 232-241. ISSN 2311-0902

Монюшко, М. М. (2015) Особенности распределения биогенных веществ в различных акваториях Северной Атлантике. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 242-249. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Сучасний водний режим деяких Причорномрських лиманів у весняний період року. Фізична географія та геоморфологія, 1 (77). pp. 103-110. ISSN 0868-6939

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Панченко, Т. І. (2015) Проблема класифікації медичних відходів і поводження з ними в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 6-11.

Glushkov, A. V. (2015) Analysis and forecast of the hydroecological system pollution dynamics based on methods of chaos theory: new general scheme. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 12-17.

Берлинский, Н. А. (2015) Состояние донных отложений Черноморского шельфа. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 18-22. ISSN 2311-0899

Цуркан, Н. В. (2015) Угрупування ґрунтів земель сільськогосподарського призначення за категоріями цінності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 23-29.

Khetselius, O. Yu. (2015) Forecasting evolutionary dynamics of chaotic systems using advanced non-linear prediction and neural networks methods: application to hydroecological system pollution dynamics. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 30-35.

Івус, Г. П. and Агайар, Е. В. and Гурська, Л. М. and Зубкович, С. О. (2015) До питання про типізацію синоптичних процесів над територією України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 41-48. ISSN 2311-0899

Bunyakova, Yu. Ya. (2015) Dynamics of chemical pollution in the forested watersheds: new data on correlation dimension and chaos elements in time series. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 36-40.

Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. and Ambrosov, S. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Mansarliysky, V. F. (2015) The earth angle moment balance, low-frequency atmospheric processes and radiowaveguides: application of an advanced non-stationary theory. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 49-54. ISSN 2311-0899

Галич, Є. А. and Бондаренко, Б. А. (2015) Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого океану. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 55-62. ISSN 2311-0899

Божко, Л. Ю. and Друмов, Д. В. (2015) Погодні умови і розвиток лугового метелика. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 63-68.

Недострелова, Л. В. (2015) Огляд сучасних підходів до типізації блокуючих процесів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 69-75.

Гопченко, Є. Д. and Гарькавенко, Є. О. (2015) Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 76-82.

Serbov, N. G. and Svinarenko, A. A. and Khetselius, O. Yu. and Balan, A. K. (2015) Analysis of the fractal structures in chaotic processes: time series of the danube river’s dayly runoff and the extremal hydrological events. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 83-87. ISSN 2311-0899

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Serbov, N. G. and Bunyakova, Yu. Ya. and Balan, A. K. and Buyadzhi, V. V. (2015) Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: i. advanced data on pollution of the small carpathians river’s watersheds. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 88-94. ISSN 2311-0899

Романчук, М. Є. and Лященко, О. С. (2015) Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м. Рені- м. Вилкове. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 95-99.

Шакірзанова, Ж. Р. and Казакова, А. О. (2015) Гідрометеорологічні чинники і характеристики весняних водопіль в басейні р. Південний Буг в сучасних кліматичних умовах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 100-106.

Гопченко, Є. Д. and Грушковська, І. О. (2015) Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 107-113.

Романчук, М. Є. and Ткач, К. С. and Поліщук, А. А. and Колісник, А. В. (2015) Оцінка якості води р. Дністер-водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 114-119.

Отченаш, Н. Д. (2015) Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 120-125. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Богатова, Ю. И. and Тучковенко, О. А. (2015) Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 126-133. ISSN 2311-0899

Адобовский, В. В. and Краснодембский, Э. Б. (2015) Гидрометеорологические условия в прибрежной зоне Одесского региона в 2013–2014 гг. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. p. 134. ISSN 2311-0899

Глушков, А. В. (2015) Операторная теория возмущений – новый метод описания Штарковских резонансов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 142-147.

Хецелиус, О. Ю. (2015) Электрослабое взаимодействие в конечных ферми-системах и эффект несохранения четности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 148-154.

Кругляк, Ю. А. and Кострицкая, Л. С. (2015) Обобщенная модель электронного транспорта и переноса тепла в микро- и наноэлектронике. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 155-169.

Герасимов, О. І. and Худинцев, М. М. (2015) Побудови вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 170-175. ISSN 2311-0899

Ильина, В. О. and Костик, В. В. and Чернякова, Ю. Г. (2015) Гидродинамические характеристики газожидкостных систем, образующихся при диспергировании воздуха с помощью стеклянных фильтров Шотта № 4. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 176-181. ISSN 2311-0899

Кругляк, Ю. А. and Ременяк, Л. В. (2015) Роль электростатики и контактов в концепции наноэлектроники «снизу – вверх». Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 182-194.

Хецеліус, О. Ю. and Серга, І. М. and Сухарев, Д. Є. and Шахман, А. М. (2015) Спектроскопія піонних атомів та ефекти сильної піон-нуклонної взаємодії. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 195-200.

Кругляк, Ю. А. and Крыжановская, Т. В. (2015) Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 2. Модельные транспортные задачи 201-209. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 201-209.

Чернякова, Ю. Г. and Витавецкая, Л. А. and Башкарев, П. Г. and Дубровская, Ю. В. (2015) О вычислении матричных элементов оператора взаимодействия для трехквазичастичных атомных состояний в рамках релятивистской теории возмущений. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 210-215.

Игнатенко, А. В. and Флорко, Т. А. and Ткач, Т. Б. and Кулакли, Т. А. (2015) Обобщенное приближение квантового дефекта в релятивистской теории возмущений для Ридберговских систем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 216-223. ISSN 2311-0899

Svinarenko, A. A. and Glushkov, A. V. and Ignatenko, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Smirnov, A. V. (2015) Relativistic method of description of the complex autoionization resonances in atomic spectra: review of method and new spectral data. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 224-229.

Рольщиков, В. Б. and Біньковська, Г. В. and Шаніна, Т. П. (2015) Розробка геоінформаційної системи «Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області». Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 230-236.

Вельмискин, Д. И. and Бучинская, И. В. and Муркина, К. С. (2015) Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов радиозонда в системах аэрологического зондирования нового поколения. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 237-243.

Лоєва, І. Д. and Степаненко, С. М. and Владимирова, О. Г. and Сафранов, Т. А. (2015) До 25-річчя становлення і розвитку екологічної освіти в Одеському державному екологічному університеті. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 244-249.

Арестова, О. І. (2015) Аналіз динаміки водокористування та водовідведення в Одеській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Главацька, А. І. (2015) Гідроекологічний стан вод р. Тетерів та її приток. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гриценко, Т. О. (2015) Оцінка якості вод р. Молочна за гідрохімічними показниками. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тюлькіна, К. О. and Смірнова, К. В. and Докус, О. М. (2015) Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі компанії «Таврія В». Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів, 1 (34-35). pp. 402-409.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. (2015) A method for calculating characteristics of maximal river runoff in the absence of observational data: Case study of Ukrainian rivers. Water Resources, 3 (42). pp. 285-291. ISSN 0097-8078

Gopchenko, E. D. and Romanchuk, M. E. and Pogorelova, M. P. (2015) The influence of the afforestation and swampiness on the design characteristics of the spring flood peak flow in the river Pripyat basin. European science review, 1-2 (1). pp. 10-13. ISSN 2310-5577

Семенова, І. Г. and Овчарук, В. А. and Траскова, А. В. (2015) Droughts and its relationships with some phases of the streamflow regime for Ukrainian rivers. European science review, 1-2 (1). pp. 8-10. ISSN 2310-5577

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджибейського і Куяльницького лиманів. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 17-24. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А. and Тодорова, О. І. (2015) Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 25-30. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2015) Тривалість схилового припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 56-63. ISSN 2306-5680

Медведева, Ю. С. and Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (37). pp. 38-47. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Казакова, А. О. (2015) Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (38). pp. 25-33. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А. and Прокофьев, О. М. and Тодорова, Е. И. (2015) Особенности формирования паводков теплого периода на реках Горного Крыма. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 42 (1157). pp. 99-106. ISSN 2075-5457

Шакірзанова, Ж. Р. and Медведева, Ю. С. (2015) Методика щорічного прогнозування наповнення озер українського Придунав’я в період весняного водопілля. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 12 (1147). pp. 9-13. ISSN 2075-5457

Кічук, Н. С. (2015) Методика розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків на території Півдня України. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 2 (20). pp. 24-34. ISSN 2303-9914

Прокофьев, О. М. and Шаменкова, O. И. (2015) Динамика барического режима антарктического полуострова в условиях климатических изменений. In: Международная научно-практическая конференция, 2015, Уфа.

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2015) Применение вейвлет-анализа для уточнения возраста событий Хайнриха. Геофизический журнал, 37 (1). pp. 165-175. ISSN 0203-3100

UNSPECIFIED, ed. (2015) «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-20 листопада 2015 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-617-7337-11-8

UNSPECIFIED, ed. (2015) «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців». Матеріали міжнародної наукової конференції молодих вчених,16-18 червня 2015 р. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-617-7054-86-2

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. and Богатова, Ю. І. (2015) Сучасний гідрохімічний режим Тилігульського лиману. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім.В.Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. вип.: Гідроекологія, 3-4 (64). pp. 660-664.

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2015) Моделювання впливу водообміну з морем на мінливість гідрологічних характеристик Тилігульського лиману. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип.: Гідроекологія, 64 (3-4). pp. 384-388.

Martin, A. and Lloret, J. and Velasco, J. and Bello, C. and Lillebø, A. I. and Sousa, A. I. and Soares, M. and Tuchkovenko, Yu. S. and Tuchkovenko, O. A. and Warzocha, J. and Kornijow, R. and Gromisz, S. and Drgas, A. and Szymanek, L. and Margonski, P. (2015) Lagoons response using key bio-indicators and implications on ecological status (WFD). In: Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. IWA Publishing, London, pp. 167-178. ISBN 9781780406282

Lillebø, A. I. and Stålnacke, P. and Gooch, G. D., eds. (2015) Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. IWA Publishing, London. ISBN 9781780406282

Балан, Г. К. and Захарова, М. В. and Селезньова, Л. В. and Гращенкова, Т. В. (2015) Основи геології та геоморфології: навчальний посібник, практикум. Одеський державний екологічний університет, ОДЕКУ.

Вовкодав, Г. М. (2015) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки (Методологія та теорія екологічної безпеки): збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2015) Удосконалення методів побудови систем одержання і обробки вимірювальної інформації з метою моніторингу навколишнього середовища. Звіт про НДР. ДР № 0113U000164c. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and наук., керів. (2015) Просторове довгострокове прогнозування максимального стоку весняного водопілля в басейні Середнього Дніпра за умов сучасних кліматичних змін. Звіт про НДР. ДР № 0114U005144. UNSPECIFIED. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Ivanov, Sergiy and Pavlova, Hanna and Palamarchuk, Julia and Ruban, Igor (2015) Marine aerosols impact on atmospheric characteristics over ocean surface in frontal zones. Geophysical Research Abstracts, 17. pp. 1-12.

Мерна, Т. М. (2015) Економіко-екологічні аспекти гідрометеорологічного забезпечення об'єктів господарювання водного басейну. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колесников, C. В. (2015) Екологічний аудит Концерну «Стірол». Masters thesis, ОДЕКУ.

Селютін, О. В. (2015) Реалізація Програми ресурсозбереження (на прикладі коледжу комп’ютерних технологій міста Одеси). Masters thesis, ОДЕКУ.

Ткач, Д. В. (2015) Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційного розвитку в контексті екологізації економіки України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дубінєнко, І. М. (2015) Використання потенціалу екологічного аутсорсингу в сфері житлово-комунального господарства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Арестов, С. В. and Поліщук, Т. М. (2015) Аналіз сучасних методологічних і методичних підходів до економічної оцінки інвестицій в сфері природокористування. Глобальні та національні проблеми економіки, 4. pp. 713-718. ISSN 2413-3965

Горун, В. В. (2015) Оптимизация дампинга грунтов на украинской части шельфа черного моря, специальность 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов Научный руководитель: Юрасов С. Н., к.т.н., доцент. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Флоря, Л. В. (2015) Агрокліматична оцінка вирощування зернових культур в північно-західному Причорномор'ї. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Польовий А. М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Семенова, І. Г. (2015) Синоптичні та кліматичні умови формування посушливих явищ в Україні. Спеціальність 11.00.09 метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий консультант: Польовий А. М., д.геогр.н., проф. Post-Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Зубкович, С. О. (2015) Взаимосвязь стихийных гидрометеорологических явлений и ветровых аномалий над восточной Украиной. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель: Ивус Г. П., к.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Толмачева, А. В. (2015) Агроклиматическая оценка условий возделывания сои в Украине. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель: Полевой А. Н., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Терновський, В. Б. (2015) Спектроскопія важких рідбергівських атомів та релятивістський квантовий хаос. Спеціальність 01.04.05 – оптика та лазерна фізика. Науковий керівник: Глушков О. В., д.ф.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Palamarchuk, Julia and Baklanov, Alexander and Mahura, Alexander and Ivanov, Sergey and Ruban, Igor and Pavlova, Hanna (2015) Aerosol effects on the physical weather in the Harmonie model. In: Конференція, 2015, Женева.

Pavlova, Hanna and Palamarchuk, Iuliia and Ruban, Igor and Ivanov, Sergiy (2015) The impact of marine aerosols on atmospheric characteristics over ocean surface in frontal zones. In: Конференція, 2015, Женева.

Palamarchuk, Iuliia and Mahura, Alexander and Ivanov, Sergiy and Ruban, Igor and Pavlova, Hanna (2015) Aerosol impact on atmospheric meso-scale circulation over the Baltic region : A HARMONIE model case study and verification versus radar data. In: Конференція, 2015, Женева.

Божок, Ю. В. (2015) Річний та меженний стік річок північно-західного Причорномор’я в умовах змін клімату. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси,гідрохімія. Науковий керівник: Лобода Н. С., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Марінін, Є. І. (2015) Ризики пошкодження винограду заморозками на території північно-західного Причорномор'я. Спеціальність 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Ляшенко Г. В., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Glushkov, A. V. and Gubanova, E. R. and Khetselius, O. Yu. and Prepelitsa, G. P. and Svinarenko, A. A. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. (2015) Analysis and forecast of the environmental fradioactsvsty dynamics based on methods of chaos theory: general scheme and some application. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 40-45. ISSN 2311-0902

Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. and Ambrosov, S. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Mansarliysky, V. F. (2015) The earth angle moment balance, low-frequency atmospharic processes and radiowaveguides: Application of an advanced non-stationary theory for different forms ofatmosphere circulation. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 83-88. ISSN 2311-0902

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Serbov, N. G. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Solyanikova, E. P. (2015) Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using chaos theory methods: Advanced chaos data on pollution of the small carpathians river's watersheds. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 184-188. ISSN 2311-0902

Palamarchuk, Julia and Mahura, Alexander and Ivanov, Sergiy and Ruban, Igor and Pavlova, Hanna (2015) Weather sensitivity to aerosol influence over the Baltic countries. In: Конференція, Prague.

Palamarchuk, Julia and Ivanov, Sergiy and Baklanov, Alexander and Ruban, Igor and Pavlova, Hanna (2015) Aerosol effects on the physical weather in the HARMONIE model. In: Конференція, 2015, Женева.

Рубан, І. Г. (2015) Поля солоності ПЗЧМ : Довідковий посібник. ОДЕКУ, Украина.

Жавнерчик, О. В. (2015) Економіко-організаційні засади забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування. Спеціальність 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища . Науковий керівник: Купінець Л. Є., д.е.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Траскова, А. В. (2015) Розрахункові характеристики весняного водопілля в басейні річки Дністер. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Науковий керівник Овчарук В. А., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Погорелова, М. П. (2015) Науково-методична база для нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.Науковий керівник Гопченко Є.Д., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Блищик, Д. В. (2015) Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимої пшениці в осінньо-зимовий період на півдні України. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Феоктістов П. О., к.б.н. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Єрмоленко, Н. С. (2015) Просторово-часові характеристики посух в Україні за сучасних кліматичних умов. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Хохлов В. М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Сущенко, А. І. (2015) Особливості формування полів приземної температури повітря й атмосферного тиску у західному секторі південної півкулі та їх зв'язок з явищем Ель-Ніньо. Спеціальность 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Сєрга Е. М., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Костюкєвич, Т. К. (2015) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки до дистанційного вивчення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Нікітін, П. С. and Сімон, Г. М. and Гриб, К. О. (2015) Оцінка хімічного складу атмосферних опадів в районі Сухого лиману в 2014-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 81-84.

Глушков, О. В. and наук., керів. (2015) Розвиток та застосування кібернетичної методів до дослідження динаміки ієрархічних хаотичних процесів у квантових, інформативних та геофізичних системах. Звіт про НДР. ДР № 0111U005226. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Герасимов, О. І. and наук., керів. (2015) Структура та динаміка мультімасштабних механічних систем. Звіт про НДР. ДР № 0112U002243. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Польовий, А. М. and наук., керів. (2015) Розробка методу оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та прогнозу урожайності кукурудзи в Україні. Звіт про НДР. ДР № 0113U008064. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лоєва, І. Д. and наук., керів. (2015) Адаптація моделі планування полів концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м.Одеса. Звіт про НДР. ДР № 0114U006583. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гриб, О. М. (2015) Наукове обґрунтування та практична реалізація заходів по управлінню гідроекологічним режимом Куяльницького лиману на основі моделювання водно-сольового балансу водойми в умовах змін глобального клімату. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія, 3-4. pp. 130-133. ISSN 2078-2357

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2015) Оцінка перспектив функціонування Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату (сценарій А1В) на основі імітаційного моделювання водно-сольового балансу водойми. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія, 3-4. pp. 417-420. ISSN 2078-2357

Гриб, О. М. (2015) Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману при його поповнені водами Чорного моря. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1. pp. 93-101. ISSN 2306-5680

Кибальчич, И. А. (2015) Особенности общей циркуляции атмосферы и их влияние на формирование температурных аномалий в Украине. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель Полонский А. Б., д. геогр. наук, проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Жигайло, О. Л. (2015) Поводження з відходами та вплив відходів виробництва і споживання на грунти і природні води: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-024-6

Жигайло, О. Л. (2015) Управління агроекосистемами: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-025-3

Свидерська, С. М. (2015) Збалансоване природокористування в галузі: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-023-9

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Слиже, М. О. and Эль Хадри, Юссеф (2015) Современный ветровой режим Марокко. Research Bulletin SWorld, 4 (41) (15). pp. 42-47. ISSN 2227-6920

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2015) Біологічні та екологічні основи формування продуктивності агроекосистеми: методичні вказівки до практичних робіт для магістрів гідрометеорологічного інституту спеціальності – агрометеорологія, та магістрів спеціалізації – агроекологія. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Берлинский, Н. А. (2015) Устьевые области как особый географический объект. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 20 (1). pp. 41-55. ISSN 2303-9914

Степаненко, С. М. and Польовий, А. М. and Лобода, Н. С. (2015) Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: монографія. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Поляничко, О. В. (2015) Природний капітал в рекреаційно-туристичній сфері України в контексті трансформації економічних моделей розвитку. Економічні студії. Науково-практичний журнал, 1(05). pp. 81-86. ISSN 2311-9306

Коморін, В. М. and наук., керів. (2015) Комплексне управління «гарячими» точками і збереження екосистеми Чорного моря - HOT BLACK SEA. Звіт про НДР. ДР № 0114U001752. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Герасимов, О. І. and Худинцев, М. М. (2015) Побудови Вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 170-175. ISSN 2311-0899

Галич, Е. А. (2015) Особливості великомасштабних циркуляційних атмосферних процесів в Північно-Тихоокеанському регіоні. Фізична географія та геоморфологія, 4 (80). pp. 144-150. ISSN 0868-6939

Ільїна, В. Г. and Прикуп, Л. О. (2015) Визначення виносу біогенних елементів з урожаєм сільськогосподарських рослин в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 78. pp. 169-173.

Ільїна, В. Г. and Прикуп, Л. О. (2015) Агроекологічна оцінка застосуванння пестицидів в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорномор я. Збірник наукових праць. Технічні науки, 78. pp. 137-141.

Хоменко, І. А. (2015) Метеорологічні умови утворення ожеледно–паморозевих та снігових відкладень в Україні. Фізична географія та геоморфологія, 4 (80). pp. 122-128. ISSN 0868-6939

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок та естуаріїв території України : монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ФОП Бондаренко М.О.. ISBN 978-617-7261-21-5

Прокофьев, О. М. (2015) Сезонный ход количества крупномасштабных и конвективных осадков. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 2. pp. 35-47. ISSN 2303-9914

Трегубова, М. В. and Прокофьев, О. М. (2015) Многолетняя динамика ледовитости Гренландского моря в условиях современных климатических изменений. Международный научный журнал «Символ науки», 5. pp. 265-267. ISSN 2410-700X

Прокофьев, О. М. and Шаменкова, O. И. (2015) Многолетняя изменчивость атмосферного давления Антарктического полуострова. Международный научный журнал «Символ науки», 8. pp. 316-320. ISSN 2410-700X

Губанова, О. Р. (2015) Теоретико-методологічні засади диверсифікації послуг в сфері природокористування. Економіка: реалії часу, 2. pp. 147-154. ISSN 2226-2172

Прокофьев, О. М. and Трегубова, М. В. and Черниченко, А. В. (2015) Многолетняя динамика ледовитости Баренцева моря в условиях современных климатических изменений. Международный научный журнал «Символ науки», 5. pp. 262-264. ISSN 2410-700X

Glushkov, A. V. and Gubanova, E. R. and Khetselius, O. Yu. and Prepelitsa, G. P. and Svinarenko, A. A. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. (2015) Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on methods of chaos theory: general scheme and some application. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 40-45. ISSN 2311-0902

Недострелова, Л. В. (2015) Статистична структура енергетичних перетворень в атмосфері під час блокування. Фізична географія та геоморфологія, 4 (80). pp. 117-121. ISSN 0868-6939

Недострелова, Л. В. (2015) Статистичні параметри енергетичних характеристик блокуючих антициклонів. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 43. pp. 135-139. ISSN 2075-5457

Гнатовськая, А. А. (2015) Моделирование теплонагруженных средств с резервированием в САПР критических систем. Холодильна техніка та технологія, 51 (3). pp. 98-103. ISSN 0453-8307

Гнатовськая, А. А. and Вохменцева, Т. Б. and Коваленко, Л. Б. and Кузниченко, С. Д. (2015) Надежностно-ориентированное проектирование двухкаскадного термоэлектрического устройства в САПР критических систем. Холодильна техніка та технологія, 51 (2). pp. 59-64. ISSN 0453-8307

Гнатовськая, А. А. (2015) Повышение жизнеспособности теплонагруженных матричных приемников. Технологический аудит и резервы производства, 2 (1). pp. 60-63. ISSN 2226-3780

Шакірзанова, Ж. Р. and Нагаєва, С. П. (2015) Оцінка геолого-геохімічних характеристик дельти. Збірник досліджень і наукових статей в рамках проекту “Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря (ILMM-BSE)", 1. pp. 100-103.

Нагаєва, С. П. and Бояринцева, О. С. (2015) Оцінка, характеристики та біорізноманіття дельт Чорного моря. Збірник досліджень і наукових статей в рамках проекту “Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря (ILMM-BSE)”, 1. pp. 82-86.

Волкова, А. О. and Колонтай, С. М. (2015) Анализ факторов, влияющих на сбалансированность социо-экономико-экологической системы. Електронне наукове фахове видання, засноване Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського «Глобальні та національні проблеми економіки», 3. pp. 584-589.

Хохлов, С. М. and Бургаз, М. І. (2015) Динаміка вмісту важких металів в тканинах мідій (Mytilus galloprovincialis) з акваторій станції біологічного очищення "Південна". Аграрний вісник Причорномор'я, 77. pp. 110-113. ISSN 2313-092X

Єгоращенко, І. В. (2015) Реалізація аграрної логістики в Україні та за кордоном:проблеми та перспективи. Європейські перспективи, 2. pp. 186-193.

Аркатов, Ю. М. (2015) До питання про межу об’єктивності оцінки результату контрольного завдання : Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Гопцій, М. В. (2015) Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-02-6

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2015) Овладение стратегиями социального взаимодействия как одно из педагогических условий воспитания студентов-иностранцев в вузе. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю "Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи", 20-21 листопада 2015 р., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна.

Воронежцева, А. А. and Чорна, О. В. (2015) Студенти-іноземці як суб'єкт взаємодії культур : Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2015) Методика нормирования характеристик максимального стока дождевых паводков теплого периода для рек Горного Крыма. In: Четвертая Всероссийская научная конференция с международным участием "Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов", 15-18 сентября 2015, Москва.

Шакирзанова, Ж. Р. (2015) Метод территориальных долгосрочных прогнозов характеристик весеннего половодья равнинных рек в условиях климатических измерений. In: Четвертая Всероссийская научная конференция с международным участием "Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов", 15-18 сентября 2015, Москва.

Бояринцев, Е. Л. and Полубок, А. Г. and Аванесова, Г. С. (2015) Экстремальный паводочный сток в горнах районах зоны низкотемпературных многолетнемерзлых пород. In: Четвертая Всероссийская научная конференция с международным участием "Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов", 15-18 сентября 2015, Москва.

Бояринцев, Е. Л. and Полубок, А. Г. and Аванесова, Г. С. (2015) Испарение с суши в горно-таежных регионах зоны многолетнемерзлых пород. In: Вторая международная конференция «Климат и гляциология Сибири», 20-23 октября 2015, Томск.

Бояринцев, Е. Л. and Полубок, А. Г. and Аванесова, Г. С. (2015) Креогенное регулирование склонового стока в гонных регионах зоны многолетнемерзлых пород. In: Вторая международная конференция «Климат и гляциология Сибири», 20-23 октября 2015, Томск.

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2015) Особливості нормування скидів речовин з ефектом сумарної дії. Молодий вчений, 9 (1). pp. 134-138. ISSN 2313-2167

Герасимов, О. І. (2015) Фізика гранульованих матеріалів: Монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ТЕС. ISBN 978-617-7054-82-4

Жигайло, О. Л. (2015) Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю: методичні вказівки до СРС і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. and Ternovsky, V. B. and Smirnov, A. V. and Zaichko, P. A. (2015) Spectroscopy of the complex autoionization resonances in spectrum of helium: test and new spectral data. Photoelectronics, 24. pp. 94-102. ISSN 0235-2435

Buyadzhi, V. V. and Glushkov, A. V. and Mansarliysky, V. F. and Ignatenko, A. V. and Svinarenko, A. A. (2015) Spectroscopy of atoms in a strong laser field: new method to sensing ac stark effect, multiphoton resonances parameters and ionization cross-sections. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 12 (4). pp. 27-36. ISSN 1815-7459

Buyadzhi, V. V. (2015) Laser multiphoton spectroscopy of atom embedded in debye plasmas: multiphoton resonances and transitions. Фотоэлектроника, 24. pp. 128-133. ISSN 0235-2435

Safranov, Tamerlan and Husieva, K. (2015) BALANCED MINERAL COMPOSITION AS AN INDICATOR OF DRINKING GROUNDWATER QUALITY FOR INDUSTRIAL-AND-URBAN AGGLOMERATIONS IN THE NORTHWESTERN BLACK SEA REGION. SCIENTIFIC BULLETIN OF NORTH UNIVERSITY CENTER OF BAIA MARE, XXIX (No. 1). pp. 23-31. ISSN ISSN 1582-0548

Грушевський, О. М. (2015) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Авіаційна кліматологія». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2015) Методичні вказівки "Аналіз атмосферних фронтів". [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2015) Методичні вказівки «Побудова та первинний аналіз аерологічної діаграми». [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2015) Статистична структура енергетичних перетворень в атмосфері під час її блокування. Фізична географія та геоморфологія, 4 (80). pp. 117-121. ISSN 0868-6939

Шекк, П. В. (2015) Екологічні чинники формування природної продуктивності водойм північно-західного Причорномор’я. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 1 (8). pp. 45-53. ISSN 2306-9716

This list was generated on Tue Jun 18 16:02:21 2024 UTC.