Eprints Repo

Items where Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 359.

Рубан, І. Г. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання “Комп’ютерне забезпечення та автоматизація гідрографічних досліджень”. ОДЕКУ, Одеса.

Рубан, І. Г. (2012) Методичні вказівки до виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2012) Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Вельміскін, Д. І. (2012) Навігаційні системи: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Тюлькіна, К. О. and Жавнерчик, О. В. (2012) Інвестиційно-інноваційний менеджмент (Інвестиційний менеджмент). Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Даниленко, О. О. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів- магістрів заочної форми навчання та виконання контрольної роботи з дисципліни "Гідрографія шельфової зони". ОДЕКУ, Одеса.

Даниленко, О. О. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Гідрографія шельфової зони" для магістрів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Улибіна, В. О. (2012) Психологія управління. Методичні вказівки до практичних занять та СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2012) Стратегічний менеджмент. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Илюшин, В. Я. (2012) Механизм формирования зоны смешения лимана и влияние на нее водообмена через пролив. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Бардась, А. В. and Бойченко, М. В. and Дудник, А. В. (2012) Менеджмент : навчальний посібник. НГУ, Дніпропетровськ.

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. (2012) Главные гидроэкологические проблемы Тилигульского лимана. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Рульєв, В. А. and Гуткевич, С. О. and Мостенська, Т. Л. (2012) Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом) : навчальний посібник. КОНДОР, Мелітополь.

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. (2012) Моделирование водообмена Тилигульского лимана с морем при различных морфометрических характеристиках соединительного канала. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. (2012) Дослідження лиманів Одещини виконані в Одеському державному екологічному університеті. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. (2012) Гидрологические условия как фактор, определяющий условия как фактор,определяющий экологическое состояние лиманов северо-западного Причерноморья. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Хмара, Т. В. and Тучковенко, Ю. С. and Слепчук, К. А. (2012) Особенности распространения загрязняющих веществ в Днепро-Бугском лимане. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Хмара, Т. В. and Тучковенко, Ю. С. and Слепчук, К. А. (2012) Проникновение соленых морских вод в приустьевые области рек Днепр и Южный Буг. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Перелигін, Б. В. (2012) Супутниковий моніторинг: збірник методичних вказівок до практичних занять для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2012) Супутниковий моніторинг: методичні вказівки до самостійної роботі та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2012) Спектральні методи обробки інформації: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2012) Супутниковий моніторинг: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Гончарова, Л. Д. and Галич, Є. А. and Школьний, Є. П. (2012) Багатовимірний аналіз метеорологічних полів та атмосферних процесів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Гурська, Л. М. (2012) Короткострокові прогнози погоди: методичні вказівки для лабораторної роботи на тему:«Прогноз граду». ОДЕКУ, Одеса.

Шаменкова, O. I. (2012) Фізична гідрологія: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. (2012) Гідрохімія поверхневих та підземних вод: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Кічук, Н. С. (2012) Правові основи водного господарства: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Нажмудінова, О. М. (2012) Довгострокові прогнози погоди: методичні вказівки для практичної роботи на тему «Розрахунки індексів циркуляції». [Teaching Resource]

Балан, Г. К. and Селезньова, Л. В. (2012) Геологія з основами геоморфології: Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2012) Дослідження водних екосистем методами ГІС: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2012) Топографо-геодезичні дослідження водних систем: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Захарова, М. В. (2012) Гідроекологічні основи водного господарства: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Захарова, М. В. and Катинська, І. В. (2012) Гідроекологічні основи водного господарства: Методичні вказівки до практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. and Затовська, А. О. and Співак, А. Я. (2012) Радіоекологія: методичні вказівки до розв'язання задач. Екологія, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2012) Рекреаційні ресурси і курортологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та виконанню контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. (2012) Сучасні технології захисту довкілля: методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М. and Колісник, А. В. (2012) Організація туристичної діяльності: Збірник методичних вказівок до практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Стрюк, Т. Ю. (2012) Основи охорони праці: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Жигайло, О. Л. and Гопченко, Г. К. (2012) Грунтознавчтво:Збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкевич, Т. К., eds. (2012) Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур: Методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2012) Землеробство та рослинництво: методичні вказівки до лабораторної роботи на тему:Класифікація бур’янів та боротьба з ними. ОДЕКУ, Одеса.

Худинцев, М. М. and Співак, А. Я. (2012) Чисельне моделювання фізичних процесів: методичні вказівки до СРС. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Худинцев, М. М. and Співак, А. Я. (2012) Моделювання фізико-хімічних процесів у радіоекології: методичні вказівки до СРС. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Хохлов, В. М. and Міщенко, Н. М. (2012) Спеціалізовані прогнози погоди: методичні вказивки до самостійної роботи студентів та виконання міжсесійних контрольних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Сербов, М. Г. and Кушніренко, Т. П. (2012) Організація спортивного і любительського рибальства та створення КРГ : методичні вказівки для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Сербов, М. Г. (2012) Покажчик основних термінів з дисципліни "Організація спортивного і любительського рибальства та створення КРГ". ОДЕКУ, Одеса.

Мирошниченко, М. І. and Гогуленко, О. П. and Дзинглюк, О. С. (2012) Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник. Одеський національний морський університет, Одеса.

Коморин, В. Н. and Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2012) Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище (водне середовище): методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Тимощук, М. О. (2012) Правові засади поводження з відходами: методичні вказівки до практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Фролова, Н. М. and Бевз-Бирон, Е. А. (2012) Збірник методичних вказівок до проведення навчальної практики з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія». ОДЕКУ, Одеса.

Пентилюк, Р. С. (2012) Оцінка якості сировини водного походження : методичні вказівки для лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, ОДЕКУ.

Пентилюк, Р. С. (2012) Оцінка якості сировини водного походження : методичні вказівки для СРС. Одеський державний екологічний університет, ОДЕКУ.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. (2012) Методичні вказівки для лабораторної роботи з дисципліни «Авіаційна метеорологія» на тему «Побудова та аналіз вертикальних розрізів атмосфери за маршрутом польоту». ОДЕКУ, Одеса.

Даниленко, О. О. (2012) Методичні вказівки до практичних робот "Динаміка прибережної зони". -, ОДЕКУ. (Submitted)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. and Серга, І. М. (2012) Вища математика/Конспект лекцій. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Краснянська, Н. Д. (2012) Етнонаціональна культура як соціально-духовний феномен. In: «Філософія. Економіка. Європейський погляд». Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції., 31 січня 2012 р., Донецьк.

Олійник, А. М. (2012) Ціннісні орієнтації у структурі особистості студента екологічного університету. In: Філософія. Економіка. Європейський погляд. Матеріали IV Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції., 31 січня 2012 р., Донецьк.

Герасименко, Г. І. and Шепеліна, С. І. (2012) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до СРС та виконання КР №1 для студентів заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Бубнов, І. В. and Степаненко, С. М. and Сербов, М. Г. and Польовий, А. М. and Тучковенко, Ю. С. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту – ОДЕКУ – 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 5-9. ISSN 2311-0902

Герасименко, Г. І. and Шепеліна, С. І. (2012) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до СРС та виконання КР №2 для студентів заочної форми навчання, спеціальність "Екологія". Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Ганін, Е. В. and Герасименко, Г. І. and Васильєва, М. Г. (2012) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів спеціальності "Агроекологія" (інтегрований робочий навчальний план). Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Мирошниченко, М. І. (2012) Назви діячів з інвективним компонентом в українській і французькій мовах. Мова: науково-теоретичний часопис, 18. pp. 87-90. ISSN 2307-4558

Федорова, Г. В. (2012) Методология фундаментальной дисциплины биогеохимии, изучаемой в высшей школе. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : збірник наукових праць, В. VII. pp. 196-202.

Гопченко, Е. Д. and Шакирзанова, Ж. Р. and Медведева, Ю. С. and Гриб, О. Н. (2012) Управление водным режимом закрытых лиманов северо-западной части черного моря (на примере Хаджибейского и Куяльницкого лиманов) : труды конференции. In: Всероссийская научная конференция, посвященная памяти выдающегося учёного-гидролога профессора А.В. Рождественского «Современные проблемы стохастической гидрологии и регулирования стока», 10-12 апреля 2012 г., Россия, г. Москва, Институт водных проблем РАН.

Костік, В. В. (2012) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки по організації СРС за навчальною програмою ІІ семестру. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Федорова, Г. В. (2012) Науково-методичні розробки щодо забезпечення викладання хімічних дисциплін в екологічних ВУЗАХ : матеріали конференції. In: XVII Міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 19-20 квітня 2012 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса.

Федорова, Г. В. (2012) Методичне забезпечення навчального процесу з фундаментальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для студентів екологічного напряму : матеріали конференції. In: XVII Міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 19-20 квітня 2012 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса.

Поляничко, О. В. (2012) Розвиток підприємництва в ресурсно-екологічній сфері господарювання: міжнародний досвід. In: ХІІ щорічна Всеукраїнська наукова конференція, 18-19 квітня, м.Суми.

Олійник, А. М. (2012) Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів та її застосування при викладанні дисципліни «Філософія». In: Матеріали XVII міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 19-20 квітня 2012 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2012) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення дисципліни «Філософія». In: Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції., 19-20 квітня 2012 року., Одеса.

Шевченко, В. Ф. and Ласовська, О. М. (2012) Загальна та колоїдна хімія : методичні вказівки з організації СРС. Друга частина. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2012) Екологічна хімія з основами екотоксикології : методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Васильєва, М. Г. (2012) Гідрохімічні дослідження водних екосистем : Збірник методичних вказівок до практичних занять для студентів ІV-го курсу природоохоронного факультету, спеціалізація – Гідроекологія. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Килимник, О. М. and Тучковенко, Ю. С. and Гопченко, Є. Д. and Бєлов, В. В. and Шекк, П. В. and Гриб, К. О. and Яров, Я. С. and Сербов, М. Г. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. (2012) Гідроекологічні проблеми водойм екосистеми верхньої частини Хаджибейського лиману та рекомендації по управлінню їх водним режимом, підвищенню біопродуктивності та поліпшенню якості води : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. Н. and Гопченко, Е. Д. and Килимник, А. Н. and Тучковенко, Ю. С. and Белов, В. В. (2012) Современное состояние и рекомендации по реабилитации водной экосистемы Куяльницкого лимана на основе интегрированного управления природопользованием в его бассейне : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Федорова Г. В. (2012) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44175 "Тлумачний словник з біогеохімії для екологів". Заявка № 44519 від 06.04.2012 р.

Федорова, Г. В. and Краснощока, С. П. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Органічна хімія» для студентів І курсу спеціальності „Водні біоресурси та аквакультура”. Екологія, Одеса.

Васильєва, М. Г. (2012) Неорганічна хімія : методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів І курсу спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура". Екологія, Україна, м. Одеса.

Горліченко, М. Г. and Шепеліна, С. І. (2012) Загальна та колоїдна хімія : методичні вказівки до СРС та виконання КР №1 для студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності "Гідрометеорологія". Екологія, Україна, м. Одеса.

Гопченко, Е. Д. and Гриб, О. Н. (2012) Оценка многолетних изменений составляющих водного баланса Куяльницкого лимана и рекомендации по сохранению его ресурсов. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Глава 5 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, 149-168-219-222. ISBN 978-966-2389-61-6

Тучковенко, Ю. С. and Адобовский, В. В. and Гриб, О. Н. and Тучковенко, О. А. (2012) Современный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Раздел 4.1 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, pp. 116-134. ISBN 978-966-2389-61-6

Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. (2012) Научно-методические подходы к оценке составляющих водно-солевых балансов лиманов. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Глава 1. Подпункт 1.1 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, 12-44-213-215. ISBN 978-966-2389-61-6

Лобода, Н. С. (2012) Оценка притока пресных вод в Тилигульский лиман. In: Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. Глава 4. Подпункт 4.3 . Одесский государственный экологический университет. ТЭС, Одесса, 140-148-216-219. ISBN 978-966-2389-61-6

Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, К. О. and Килимник, О. М. and Гриб, О. М. (2012) Cучасний гідроекологічний стан та рекомендації по управлінню водно-сольовим режимом водойм екосистеми Хаджибейського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, К. О. and Килимник, О. М. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2012) Сучасний гідроекологічний стан і проблеми водообміну в екосистемі гирлової ділянки річки Дністер та рекомендації щодо їх вирішення : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гопченко, Є. Д. and Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2012) Сучасний стан Куяльницького лиману та рекомендації по гідроекологічному менеджменту водойми : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2012) Сучасний гідроекологічний стан і рекомендації по водному та екологічному менеджменту Тилігульського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. and Бєлов, В. В. and Килимник, О. М. (2012) Гідроекологічні проблеми та водообмін озера Біле в екосистемі Нижнього Дністра : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Божок, Ю. В. (2012) Посушливість клімату на території Тилігульського лиману у сучасних умовах та за сценарієм глобальної зміни клімату : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Куза, А. М. and Лобода, Н. С. and Селезньова, Л. В. (2012) Зміни термічного та льодового режиму, пересихання та перемерзання р.Тилігул у сучасних кліматичних умовах : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Куза, А. М. and Божок, Ю. В. (2012) Оцінка припливу прісних вод до лиманів північно-західного Причорномор’я : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Сербова, З. Ф. and Куза, А. М. and Божок, Ю. В. (2012) Вплив змін клімату на живлення лиманів північно-західного Причорномор’я прісними водами за сценаріями глобального потепління : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Мирошниченко, М. І. (2012) Пресупозитивна оцінка у семантичній будові Nomina agentis різносистемних мов. Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць, 1. pp. 272-278.

Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. and Черненко, А. С. and Калугин, В. В. and Савченко, И. А. and Горбунова, А. М. (2012) Температурно-концентрационный гистерезис тепломассообмена частицы катализатора. Двухпетлевой гистерезис : Материалы конференции. In: XXV международная научная конференция "Дисперсные системы", 17-21 сентября 2012 г., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Сафранов, Т. А. and Коріневська, В. Ю. and Губанова, О. Р. and Шаніна, Т. П. (2012) Підвищення ефективності поводження з окремими складовими загального потоку муніципальних відходів. In: 2-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,, 19-22 вересня 2012, м.Львів.

Олійник, А. М. (2012) Вища освіта та ціннісні орієнтації майбутнього студента. In: Соціальні інновації у сучасному суспільстві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції., 3-5 жовтня 2012 року, м. Судак-Сімферополь, Кримський інститут бізнесу УЕУ.

Федорова, Г. В. (2012) Інформаційні технології у викладанні та вивченні хімії з основами біогеохімії : матеріали конференції. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі", 14-16 листопада 2012 р., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Луганськ.

Федорова, Г. В. (2012) Розробка парадигми викладання біогеохімії для екологів у сучасних умовах трансформації суспільства : матеріали конференції. In: Восьма міжнародна науково-практична конференція "Розвиток наукових досліджень' 2012", 19-21 листопада 2012 р., Полтава.

Жавнерчик, О. В. (2012) Напрями економіко-екологічної оптимізації земельного оподаткування. In: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і управління: проблеми науки і практики», 3-4 грудня 2012 р., м.Київ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2012) Економіко-екологічна безпека земельних ресурсів. In: Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства, 5.12.2012 р., м.Київ, Україна.

Бубнов, И. В. (2012) Когнитивные центры как фактор обеспечения стратегии ресурсно-экологического развития Украины. In: Розвиток сучасного українського соціуму. Матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції., 31 січня 2013 р., Донецьк.

Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2012) Исследование влияния карста на характеристики склонового стока в период паводков на реках северо-западного склона Крымских гор. In: Modern problems and ways o f their solution in science, transport, production and education‘ 2012, 18-27 December 2012, SWorld.

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2012) Оцінка можливих змін гідроекологічного режиму Куяльницького лиману під впливом глобальних кліматичних змін. Звіт про НДР. ДР № 0112U007606. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2012) Проведення гідроекологічної оцінки та розробка науково-обґрунтованих заходів щодо регулювання стоку та розчистки русел річок Довбока та Кубанка. Звіт про НДР. ДР № 0112U007607. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2012) Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки Дністер й інших лиманів і водних об’єктів. Звіт про НДР. ДР № 0112U007605. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2012) Актуальні проблеми гідрометеорології та охорони навколишнього середовища. Звіт про НДР. ДР № 0110U008225. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Коріневська, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2012) Техноекологія: збірник методичних вказівок з навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. (2012) Техноекологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Бурлуцька, М. Е. (2012) Гідрологічні розрахунки за темою «Визначення розрахункових характеристик максимального стоку паводків та водопіль»: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Бойко, В. М. and Погорелова, М. П. and Будкіна, І. Є. and Арестова, О. В. (2012) Гідрологічні прогнози (за темою «Керівництво роботи з автоматизованим робочим місцем гідролога-прогнозиста АРМ-гідро»): методичні вказівки до чергувань. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Андреєвська, Г. М. and Погорелова, М. П. and Будкіна, І. Є. (2012) Гідрологічні прогнози за темою "Територіальний довгостроковий прогноз максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р. Десна та лівих приток Середнього Дніпра (за автоматизованим комп’ютерним омплексом)": методичні вказівки з практичних занять та чергувань. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2012) Екологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки “Менеджмент” та “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вартанян, Г. В. and Поляничко, О. В. (2012) Економіка природокористування : Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. (2012) Гідроекологія підземних вод: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Чокан, Л. О. (2012) Методичні вказівки для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання слухачів підготовчого відділення з курсу «Неорганічна хімія». ОДЕКУ, Одесса. (Unpublished)

Чокан, Л. О. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Хімія» для слухачів заочної форми навчання підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ільїна, В. Г. (2012) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Плетос, С. В. (2012) Макроекономіка:методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Балан, Г. К. and Селезньова, Л. В. (2012) Геофізика Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи 1 курсу заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Даус, М. Є. (2012) Гідравліка рік та водоймищ: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІI курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Гурська, Л. М. (2012) Авіаційна метеорологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання міжсесійної контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Даус, М. Є. (2012) Гідрометрія : Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Семенова, І. Г. (2012) Мезометеорологія та наукастинг: методичні вказівки "Технологія наукастингу". ОДЕКУ, Одеса.

Врублевська, О. О. and Катеруша, Г. П. (2012) Клімат України та прикладні аспекти його використання: навчальний посібник. Екологія, Одеса.

Берлинский, Н. А. (2012) Экологические аспекты использования транспортного потенциала дельты Дуная. In: XXIV Международная береговая конференция, посвященная 60-летию со дня основания Рабочей группы «Морские берега» "Морские берега- эволюция, экология, экономика", 1-6 октября 2012 г., г. Туапсе.

Врублевська, О. О. and Катеруша, Г. П. (2012) Клімат України: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. (2012) Екологічна безпека: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Чернякова, О. І. (2012) Методи захисту атмосфери: збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2012) Рекомендації щодо вдосконалення оцінки (класифікації) якості вод господарсько-питного призначення за вітчизняними нормами на прикладі р. Дунай – м. Вилкове. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 34-44. ISSN 0130-2914

Єгоращенко, І. В. (2012) Екологічний менеджмент і аудит. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Адабовский, В. В. and Большаков, В. Н. and Гопченко, Е. Д. and Гриб, О. Н. and Лобода, Н. С. and Сербов, Н. Г. and Сафранов, Т. А. and Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. and Шакирзанова, Ж. Р. (2012) Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья : коллективная монография. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-2389-61-6

Івус, Г. П. (2012) Спеціалізовані прогнози погоди - Підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Крижанівська, Т. В. (2012) Чисельні методи в інформатиці : методичні вказівки до СРС виконання курсової роботи та контрольної роботи заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2012) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів 4 курсу заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Костік, В. В. (2012) Хімя з основами біогеохімії : конспект лекцій. Частина І. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пономаренко, О. Л. (2012) Інженерна графіка : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шекк, П. В. and Крюкова, М. І. (2012) Основи марикультури : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Тучковенко, О. А. (2012) Організація бізнесу у рибництві : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О. А. (2012) Організація бізнесу у рибництві : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Пентилюк, Р. С. (2012) Загальна іхтіологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Крюкова, М. І. (2012) Основи промислового рибальства : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Крюкова, М. І. (2012) Основи промислового рибальства : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Крюкова, М. І. (2012) Рибогосподарська гідротехніка : методичні вказівки для виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Крюкова, М. І. and Романенко, К. І. (2012) Селекція риб : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Крюкова, М. І. and Романенко, К. І. (2012) Селекція риб : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Аркатов, Ю. Н. and Расторгуева, Т. Е. and Павлиди, Л. С. (2012) Методические указания и контрольные задания по курсу "Математика" для слушателей-иностранцев подготовительного отделения. Раздел "Арифметика. Элементы алгебры". "Екологія", Одеса.

Юрасов, С. М. and Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2012) Оцінка якості природних вод: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Федорова, Г. В. (2012) Использование интернет и интерактивних технологий при изучении биогеохимии в экологических ВУЗ-ах. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (255). pp. 146-153. ISSN 2227-2844

Владимирова, О. Г. and Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2012) Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: методичні вказівки до курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2012) Водне господарство України та водогосподарські розрахунки: методичні вказівки до курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

Курмашев, Ш. Д. and Бугаева, Т. Н. and Лавренова, Т. И. and Марколенко, П. Ю. and Садова, Н. Н. and Софронков, А. Н. and Вакив, Н. М. (2012) Легкоплавкие висмутосодержащие стекла. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 9 (1). pp. 76-81. ISSN 1815-7459

Нагаєва, С. П. (2012) Екологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів за спеціальностями “Менеджмент”, “Публічне управління та адміністрування” та “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса.

Сербов, М. Г. and Шакірзанова, Ж. Р. and Бойко, В. М. (2012) Гідрометеорологічне забезпечення господарстваУкраїни (Економічні аспекти): навчальний посібник. ТЕС, Одеса.

Єхніч, М. П. and Бурлуцька, М. Е. and Харитонова, А. С. (2012) Фізична гідрологія: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, Ю. С. and Иванов, В. А. and Тучковенко, О. А. (2012) Моделирование водообмена Тилигульского лимана с Черным морем. Морской гидрофизический журнал, 5. pp. 42-58. ISSN 0233-7584

Чепіжко, О. В. (2012) Оцінка техногенного впливу на грунти і підземні води: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Куваєва, В. О. (2012) Елементи стратегії екологізації персоналу підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень, 2 (45). pp. 116-120. ISSN 2313-4569

Польовий, А. М. (2012) Сільськогосподарська метеорологія: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Курмашев, Ш. Д. and Софронков, А. Н. and Бугаева, Т. Н. and Лавренова, Т. И. and Дзюба, Н. С. (2012) Изготовление монодисперсных керамических порошков SiC и Si3N4 с применением CO2-лазера. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 9 (4). pp. 76-80. ISSN 1815-7459

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Калугин, В. В. and Софронков, А. Н. (2012) Критические и устойчивые условия тепломассообмена частиц катализатора при гетерогенном окислении малых содержаний горючих и токсичных газообразных веществ. Науковий вісник Херсонської державної морської академії : науковий журнал, 1 (6). pp. 253-265. ISSN 2077-3617

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Вольвач, О. В. (2012) Основи агрометеорології: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. (2012) Сільськогосподарська метеорологія: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Ганин, Э. В. and Горличенко, М. Г. and Герасименко, Г. И. and Васильева, М. Г. and Шевченко, С. В. and Шевченко, В. Ф. (2012) Супрамолекулярные комплексы краун-эфиров с 1,2-диаминомалеонитрилом. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 245-249. ISSN 2311-0899

Галич, Е. А. and Сущенко, А. И. (2012) Особенности метеорологических полей в регионе формирования явления Эль-Ниньо. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 124-130. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2012) Моделювання руху механічних збуджень у одновимірних неоднорідних гранульованих ланцюжках: вплив граничних умов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 217-223. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2012) Ентропійна ґраткова модель для опису вертикального профілю густини у гранульованих матеріалах у гравітаційному полі. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 224-228. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Вандеваллє, Н. (2012) Щодо точних розв’язкiв задачi про перенесення iмпульсу у неоднорiдному гранульованому ланцюжку. Доповіді Національної академії наук України, 8. pp. 67-72. ISSN 1025-6415

Khomenko, I. A. (2012) Meteorological conditions of ice and snow accretion formation in the Ukraine. Proceedings of the 16th International Road Weather Conference, 5. pp. 1-5.

Данова, Т. Є. and Прокоф’єв, О. М. (2012) Характеристики вологовмісту та інтенсивності вологопереносу над антарктичним материком. Наукові праці українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 262. pp. 53-58.

Недострелова, Л. В. (2012) Вертикальний розподіл енергетичних ресурсів атмосфери в період блокування. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 119-127. ISSN 2311-0902

Чмырь, И. А. (2012) Естественный диалог: моделирование диалоговой транзакции в контексте представления знаний. Интеллектуальные системы, 16 (1-4). pp. 73-99. ISSN 2411-4448

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2012) Некоторые особенности социальной адаптации студентов-иностранцев в социокультурной среде в вузе. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі. Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, 1. pp. 103-105.

Андрущенко, О. С. (2012) Организационно-экономические инструменты стимулирования энергосбережения. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 15 (167). pp. 64-76. ISSN 2409-9260

Аркатов, Ю. Н. (2012) Сложность теста и оценка результата тестирования. Холодильна техніка та технологія, 1. pp. 96-97. ISSN 0453-8307

Аркатов, Ю. Н. and Журавлева, И. Б. (2012) Моделирование тестового эксперимента. Холодильна техніка та технологія, 1. pp. 97-99. ISSN 0453-8307

Бургаз, О. А. and Гарабажій, Т. А. (2012) ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ НАД ТЕРИТОРІЄЮ ЄВРОПИ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 20-27. ISSN 2311-0902

Жигайло, О. Л. and Костюкєвич, Т. К. (2012) Основи агрометеорології: методичні вказівки до практичної роботи по темі: "Визначення дат стійкого переходу температури повітря через різні пороги та підрахунок сум активних і ефективних температур ". [Teaching Resource]

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2012) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Класифікація бур’янів та боротьба з ними". [Teaching Resource]

Khetselius, O. Yu. (2012) Quantum Geometry: New approach to quantization of quasistationary states of Dirac equation for superheavy ion and calculating hyperfine structure parameters. Proceedings of the International Geometry Center, 5. pp. 39-45. ISSN 2072-9812

Glushkov, A. V. (2012) Spectroscopy of cooperative muon-gamma-nuclear processes: Energy and spectral parameters. Journal of Physics: Conference Series, 397 (012011). pp. 1-5. ISSN 1742-6588

Khetselius, O. Yu. (2012) Spectroscopy of cooperative electron-gamma-nuclear processes in heavy atoms: NEET effect. Journal of Physics: Conference Series, 397 (012012). pp. 1-6. ISSN 1742-6588

Serga, I. N. and Dubrovskaya, Yu. V. and Kvasikova, A. S. and Shakhman, A. N. and Sukharev, D. E. (2012) Spectroscopy of hadronic atoms: Energy shifts. Journal of Physics: Conference Series, 397 (012013). pp. 1-4. ISSN 1742-6588

Єрмоленко, Н. С. and Хохлов, В. М. (2012) Порівняння просторово-часових характеристик посух в Україні на початку та наприкінці ХХ сторіччя. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 65-72. ISSN 2311-0902

Хохлов, В. М. and Мосьпан, Н. О. (2012) Верифікація прогнозів середньомісячної температури ансамблем моделей проекту ENSEMBLES. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 93-100. ISSN 2311-0902

Хохлов, В. М. and Єрмоленко, Н. С. (2012) Просторово-часова мінливість посух в східноєвропейському секторі в умовах глобальних змін клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 128-134. ISSN 2311-0902

Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Клименко, М. О. and Сафранов, Т. А. and Коріневська, В. Ю. and Бєдункова, О. О. and Волков, А. І. (2012) Управління та поводження з відходами: Підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2012) Екологічний аудит: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Великодний, С. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2012) Проблеми атестації обчислювальної компоненти програмних комплексів автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії. Системи обробки інформації, 1 (99). pp. 152-155. ISSN 1681-7710

Хоменко, Г. В. and Хохлов, В. М. and Бондаренко, В. М. (2012) Практикум з гідродинамічних методів прогнозу погоди - Навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Степаненко, С. М. (2012) Динаміка та моделювання клімату: підручник. Екологія, Одеса.

Даус, М. Є. and Отченаш, Н. Д. (2012) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Хохлов, С. М. (2012) Теоретичні основи аклиматизації гідробіонтів : конспект лекцій. Одеса,ТЕС, Одеса.

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2012) Фізика в задачах.Ч.I. Механіка: Навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ТЕС. ISBN 978-966-2389-84-5

Перелигін, Б. В. and Велика, О. І. (2012) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 9780966-2389-71-5

Денисенко, О. О. and Федорова, Г. В. and Шепеліна, С. І. (2012) Стан питної води в м. Одеса: історичний екскурс і біогеохімічна оцінка : матеріали конференції. In: V Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування", 19–20 листопада 2012 р., м. Львів, Україна.

Колодеєв, Є. І. and Захарова, М. В. (2012) Гідроекологічні показники водопостачання та водовідведення: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Глушкова, Н. М. (2012) Форми самостійної та наукової роботи з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи». In: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 2012 р., Одеса.

Головань, В. Г. (2012) Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Gerasymov, O. I., ed. (2012) Selected topics of Soft Matter Physics: Granular materials. Book of extented abstracts. OSENU, Odesa.

Борисова, С. В. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, Е. В. and Томашпольская, Ю. Н. (2012) Динамика климатических и биоклиматических показателей в горных районах Украины. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 5-16.

Гусєва, К. Д. and Пилипенко, Г. П. and Сафранов, Т. А. (2012) Ландшафтні передумови забруднення урбоекосистем (на прикладі території міста Одеси). Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 17-28.

Губанова, О. Р. (2012) Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання вторинного ресурсокористування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 29-37.

Сербов, Н. Г. (2012) Экономическая характеристика водного бассейна как объекта природопользования. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 38-43.

Головань, О. І. (2012) Методологія розподілу ліцензій на забруднення довкілля на основі аналізу ієрархій. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 44-49.

Смірнова, К. В. (2012) Інтегровані системи менеджменту: практика використання, проблеми та перспективи розвитку в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 50-61.

Жавнерчик, О. В. (2012) Безпека економіко-екологічної трансформації системи земельних відносин. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 62-71.

Многодєтна, О. А. (2012) Розв’язання еколого-економічних проблем землекористування шляхом оптимізації земельного оподаткування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 72-78.

Солдатова, С. А. and Павленко, Е. П. (2012) Механизмы формирования экотуристического природохранного кластера в Сивашском суб-регионе. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 79-86.

Павленко, А. В. (2012) Екологізація системи управління інформаційним суспільством в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 87-93.

Товкан, М. Н. (2012) Инвестиции в природоохранную деятельность в рыночных условиях. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 94-99.

Вартанян, Г. В. (2012) Роль екологічного маркетингу в організації туристичної діяльності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 100-105.

Карпычева, К. Н. (2012) Продвижение венчурного финансирования посредством интернет-портала. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 106-111.

Шидловская, А. А. and Холопцев, А. В. (2012) Особенности прогнозов межгодовой изменчивости максимальных среднесуточных значений скорости ветра в г. Кировоград, устойчивых к временным сдвигам в будущее. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 112-123. ISSN 2311-0899

Флоря, Л. В. (2012) Оцінка рівня забруднення грунтів важкими металами та їх вплив на урожайність сільськогосподарських культур у Північно-Західному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 131-141.

Латиш, Л. Г. (2012) Кліматичні особливості температурного режиму України у 2011-2040 роках. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 142-147.

Прикуп, Л. О. (2012) Оцінка агроекологічного стану земель з врахуванням організації різних типів угідь в Саратському та Кілійському районах Одеської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 148-152.

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2012) Оцінка впливу антропогенної діяльності на водні ресурси Кримського півострова. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 153-157. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. (2012) Мінералізація води р. Тиса на ділянці м. Рахів – м. Чоп. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 158-164. ISSN 2311-0899

Захарова, М. В. and Яров, Я. С. (2012) Залежності між гідрохімічними показниками води у річці Барабой з використанням кореляційного аналізу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 165-170. ISSN 2311-0899

Гопцій, М. В. and Гопченко, Є. Д. (2012) Розрахункова тривалість припливу води зі схилів до руслової мережі в період проходження паводків рідкісної повторюваності на річках Прикарпаття. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 171-176.

Яров, Я. С. (2012) Оцінка якості води річки Барабой за гідрохімічними показниками. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 177-186. ISSN 2311-0899

Обухов, Є. В. and Корягіна, О. С. and Корецький, Є. П. (2012) Порівняльні розрахунки випаровування з водної поверхні Каховського водосховища в сучасних умовах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 187-195.

Обухов, Є. В. and Жилік, А. Д. (2012) Вплив руслових процесів на конфігурацію та параметри річкового потоку в нижній течії Дністра. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 196-206.

Кругляк, Ю. А. and Кругляк, Н. Е. (2012) Методические аспекты расчета зонной структуры графена с учетом ?-остова. Теоретические основы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 207-218.

Горьев, С. А. (2012) Построение двумерных несепарабельных блоков фильтров для кодирования изображений. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 219-225.

Флорко, Т. А. and Чернякова, Ю. Г. and Никола, Л. В. (2012) Релятивистский энергетический подход к вычислению сил осцилляторов радиационных переходов в спектрах Zn- подобных ионов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 226-230.

Дубровская, Ю. В. and Игнатенко, А. В. and Витавецкая, Л. А. (2012) Вычисление интегральной функции ферми в теории бета - распада при различных определениях искомой функции. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 231-235.

Сухарев, Д. Е. and Серга, И. Н. and Шахман, А. Н. (2012) Эффекты сильного взаимодействия в теории тяжелых каонных систем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 236-240.

Чугай, А. В. and Вольвач, О. В. (2012) Про діяльність спеціалізованих вчених рад в ОДЕКУ. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 241-247.

Сербов, М. Г. (2012) Одеському державному екологічному університету 80 років. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 248-249.

Арестов, С. В. (2012) Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Украины как объект инвестирования. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 10 (162). pp. 126-131.

Катеруша, О. В. and Сафранов, Т. А. and Волков, А. І. and Конякін, С. М. (2012) Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Одеської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 5-14.

Сапко, О. Ю. and Мороз, Н. В. (2012) Оценка рекреационного потенциала прибрежной территории Одессы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 15-20.

Блажкевич, Т. П. (2012) Застосування еколого-економічних критеріїв для обгрунтування лісогосподарських рішень. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 21-27.

Горун, В. В. and Юрасов, С. Н. (2012) Оптимизация параметров математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водной среде. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 28-35. ISSN 2311-0899

Соколов, Е. В. (2012) Интегрально-диагностическая оценка экосистемы Дофиновского лимана. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 36-47.

Gusyeva, K. D. (2012) Structural analysis as an evaluation tool for adaptive capacity in the Odessa coastal area. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 48-55. ISSN 2311-0899

Сербов, М. Г. (2012) Економічні основи оцінки водних басейнів як об`єктів природокористування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 56-61.

Жавнерчик, О. В. (2012) Сучасний стан економіко-екологічної безпеки земельних ресурсів України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 62-70.

Божко, Л. Ю. and Марченко, О. П. (2012) Вплив погодних умов на формування продуктивності озимого ячменю в Закарпатській області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 71-77.

Букарєва, С. А. (2012) Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування врожаю ярого ячменю. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 78-85.

Врублевська, О. О. and Касаджик, Т. Л. (2012) Річна амплітуда температури повітря як показник динамікиклімату України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 86-92.

Разумова, С. Т. and Сиротенко, Т. В. (2012) Агроэкологические особенности культуры хлопчатника. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 93-99.

Иконникова, В. В. (2012) Влияние различных сроков сева на формирование листового аппарата гороха за 2011 год. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 100-105.

Драничер, О. Р. (2012) Влияние антропогенных потоков тепла на формирование метеорологических полей над мегаполисом Париж. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 114-121.

Сіряк, Н. В. (2012) Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів території України стосовно до культури проса. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 106-113.

Флоря, Л. В. (2012) Оцінка агрокліматичних умов формування врожаю озимої пшениці в Північно-західному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 122-131.

Васалатій, Н. В. (2012) Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в весняно – літній період вегетації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 132-140.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Семенова, І. Г. (2012) Науково-методичні підходи до врахування глобальних змін клімату при розрахунках максимального стоку річок. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 141-150. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С. and Пилипюк, В. В. (2012) Оценка экологического состояния рек Псел и Ворскла по уровню использования вод в трансграничной зоне «Россия - Украина». Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 151-159. ISSN 2311-0899

Обухов, Є. В. and Корягіна, О. С. and Корецький, Є. П. (2012) Вплив температурного фактора на показники випаровування з водної поверхні Каховського водосховища. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 160-169.

Терновая, Ю. В. and Русев, И. Т. (2012) Проблемы антропогенной трансформации пойменных лугов устьевой зоны реки Днестр. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 170-178.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2012) Визначення характеристик стоку річки Свинної. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 179-187. ISSN 2311-0899

Мамонтова, Л. С. (2012) Удосконалення методів вимірювання глибин в системі моніторингу водних об’єктів суші. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 188-196.

Кругляк, Ю. А. and Кругляк, Н. Е. (2012) Уроки наноэлектроники. 1. Причины возникновения тока в концепции «снизу – вверх». Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 197-206.

Кругляк, Ю. А. and Кругляк, Н. Е. (2012) Уроки наноэлектроники. 2. Модель упругого резистора и новая формулировка закона ома в концепции «снизу – вверх». Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 207-216.

Ігнатенко, Г. В. and Амбросов, С. В. and Башкарьов, П. Г. and Романова, Г. В. (2012) Узагальнена неконсервативна різницева схема для задачі поширення лазерного імпульсу у нелінійному середовищі. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 229-233. ISSN 2311-0899

Амбросов, С. В. and Серга, Э. Н. and Мансарлийский, В. Ф. and Кольцова, Н. Ю. (2012) Баланс углового момента земли и атмосферные радиоволноводы: элементы нестационарной теории. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 234-239. ISSN 2311-0899

Сербов, Н. Г. and Свинаренко, А. А. and Сухарев, Д. Е. and Дудинов, А. А. (2012) Многофакторное мультифрактальное моделирование характеристик временных рядов флуктуаций расходов воды и концентраций нитратов р.Ондава. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 240-244.

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2012) Загальна та колоїдна хімія : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання І, ІІ курсів спеціальності "Гідрометеорологія". Екологія, Україна, м. Одеса.

Горліченко, М. Г. and Шепеліна, С. І. (2012) Загальна та колоїдна хімія : методичні вказівки до СРС та виконання КР №2 для студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності "Гідрометеорологія". Екологія, Україна, м. Одеса.

Kuznichenko, S and Polozhaenko, A (2012) A method for solving variational inequalities of class that uses the optimization setting of the original problem. Інформатика та математичні методи в моделюванні, 2 (1). pp. 28-35.

Степаненко, С. М. and Сербов, М. Г. and Тучковенко, Ю. С. and Польовий, А. М. and Бубнов, І. В. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту - Одеському державному екологічному університету - 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 5-19. ISSN 2311-0902

Kuznichenko, S and Polozhaenko, A (2012) MATHEMATICAL MODELS OF UNEQUIVALENT TECHNOLOGICAL PROCESSES AS VARIATION INEQUALITIES AND THEIR CALCULABLE REALIZATION ON THE BASIS OF METHODS OF OPTIMIZATION. Electrotechnic and computer systems, 5 (81). pp. 164-168.

Грушевский, О. Н. and Мищенко, Н. М. (2012) О некоторых физических механизмах эволюции блокирующего антициклона в период формирования аномальных погодных условий летом 2010 года. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 41-49. ISSN 2311-0902

Івус, Г. П. and Хоменко, Г. В. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Гурська, Л. М. (2012) Метеорологічні та синоптичні умови забруднення атмосферного повітря міста Одеса. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 28-35. ISSN 2311-0902

Вельмискин, Д. И. and Пустовит, Т. М. (2012) Тенденции развития методов измерения параметров антенн МРЛ. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 36-40. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А. (2012) Особливості взаємозв’язків полів загального вмісту озону та циркуляційних процесів у стратосфері західного сектора південної півкулі. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 50-57. ISSN 2311-0902

Кузниченко, С. Д. and Положаенко, С. А. (2012) Моделирование диффузионных процессов пропитки грунтов в основаниях гидротехнических сооружений. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 1/4 (55). pp. 25-28.

Семенова, И. Г. (2012) Метеорологические и синоптические условия засухи в Украине осенью 2011 г. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 58-64. ISSN 2311-0902

Мансарлийский, В. Ф. (2012) Мультифрактальный анализ временных рядов индексов Североатлантического и Южного колебаний и вихревой кинетической энергии в средних и тропических широтах. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 73-77. ISSN 2311-0902

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2012) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного урожаю озимої пшениці на півдні України. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 78-85. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. (2012) Изменение зональной границы размещения виноградных насаждений при учете мезо- и микроклимата. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 86-94. ISSN 2311-0902

Дронова, О. О. (2012) Вплив змін клімату на динаміку вологозабезпеченості в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 95-105. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Бояринцев, Є. Л. and Овчарук, В. А. and Сербов, М. Г. (2012) Розробка науково-методичної бази для визначення зон затоплення від дощових паводків в басейні р.Дністер (на прикладі Жидачівського району Львівської області). Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 106-115. ISSN 2311-0902

Обухов, Є. В. (2012) Каховському водосховищу – 55 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 116-125. ISSN 2311-0902

Алексеев, В. Р. and Бояринцев, Е. Л. and Гопченко, Е. Д. and Кирилюк, Р. В. (2012) Влияние гидрометеорологических факторов на динамику размеров Анмангындинской наледи. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 126-132. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2012) Зміни гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля на рівнинних річках України. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 133-142. ISSN 2311-0902

Даус, М. Є. and Яров, Я. С. (2012) Особливості гідрохімічного режиму річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 143-152. ISSN 2311-0902

Обухов, Є. В. (2012) Надгранично недопустимі концентрації забруднювальних речовин в стічних водах басейнів основних українських річок. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 153-157. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2012) Удосконалення розрахункової схеми формування максимального стоку з елементарних водозборів А.М. Бефані. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 158-163. ISSN 2311-0902

Гребінь, В. В. and Лук´янець, О. І. and Ткачук, І. І. (2012) Оцінка можливості оперативного прогнозування дощових паводків на річках басейнів Прута та Сірету. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 164-175. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г. and Сухарев, Д. Е. and Балан, А. К. and Дудинов, А. А. (2012) Многофакторное системное моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ (фосфатов) в речной воде. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 176-180. ISSN 2311-0902

Бардан, С. И. and Сербов, Н. Г. and Корнеева, Г. А. (2012) Формы гидролитической активности водной среды и закономерности ее формирования в зимний сезон на примере Печорского моря. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 181-194. ISSN 2311-0902

Яров, Я. С. (2012) Екологічна оцінка якості води річки Барабой за відповідними категоріями. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 195-206. ISSN 2311-0902

Суховей, В. Ф. and Рубан, И. Г. and Ибришим, А. Н. (2012) О водообмене Черного моря со Средиземным и скоростях течений в проливе Босфор. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 207-215. ISSN 2311-0902

Ілюшин, В. Я. (2012) Картографування донних грунтів мілководної морської акваторії. Проблеми і результати досліджень. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 216-229. ISSN 2311-0902

Доценко, С. А. and Подплетная, Н. Ф. and Секундяк, Л. Ю. and Павлова, Е. А. (2012) Загрязнение донных осадков Одесского района северо-западной части Черного моря нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 230-238. ISSN 2311-0902

Сахненко, О. И. (2012) Результаты комплексного моделирования ветрового волнения и ветро-волновой циркуляции вод в Керченской бухте при черноморском потоке через пролив. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 239-249. ISSN 2311-0902

Волков, А. І. (2012) Ранжування території Одеської області за рівнем техногенного навантаження на повітряний басейн. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 5-13. ISSN 2311-0902

Юрасов, С. Н. and Алексеенко, Е. А. (2012) Учет временной изменчивости состава и свойств вод при оценке их качества по санитарным нормам на примере р. Днестр – г. Беляевка. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 14-23. ISSN 2311-0902

Черой, А. И. and Дьяков, О. А. and Жмуд, Е. И. and Приходько, В. Ю. (2012) Комплексные обследования морского края Килийской дельты Дуная в 2011-2012гг. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 24-33. ISSN 2311-0902

Лимонов, А. С. and Вельмискин, Д. И. and Дяченко, Е. А. (2012) Исследования цифровых согласованных фильтров в системах мониторинга окружающей среды. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 45-57. ISSN 2311-0902

Лімонов, О. С. and Перелигін, Б. В. and Пустовіт, Т. М. (2012) Аналіз фільтра Калмана стосовно до відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 58-67. ISSN 2311-0902

Лімонов, О. С. and Перелигін, Б. В. and Пустовіт, Т. М. (2012) Реалізація фільтра Калмана для відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 68-75. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. and Курышина, В. Ю. and Головатюк, Н. Д. (2012) Метод расчета температуры подстилающей поверхности по стандартным метеорологическим наблюдениям. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 76-85. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Кічук, Н. С. (2012) Зливові опади на території Півдня України. Наукові праці УкрНДГМІ, 262. pp. 189-199.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Кічук, Н. С. (2012) Проблеми визначення розрахункової тривалості припливу води зі схилів до руслової мережі. Наукові праці УкрНДГМІ, 263. pp. 182-189.

Шакірзанова, Ж. Р. and Андреєвська, Г. М. and Бойко, В. М. (2012) Довгострокове прогнозування максимальних витрат води весняних водопіль річок лівобережжя Дніпра (з використанням програмного комплексу). Наукові праці УкрНДГМІ, 263. pp. 190-203.

Куза, А. М. and Лобода, Н. С. (2012) Влияние глобальных изменений климата на режим малых рек Северо-Западного Причерноморья : материалы Международной конференции. Том 1. In: VII Международная конференция „Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона”, 20-23 июня 2012 г., ЮгНИРО, г. Керчь.

Івус, Г. П. and Хоменко, Г. В. (2012) Результати чисельного моделювання фронтогенезу і сильних опадів. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 86-92. ISSN 2311-0902

Шевченко, О. Г. and Сніжко, С. І. (2012) Хвилі тепла та основні методологічні проблеми, що виникають при їх дослідженні. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 101-108. ISSN 2311-0902

Тимофєєв, В. Є. (2012) Досвід застосування регіональних чисельних моделей прогнозу погоди для України в УкрНДГМІ. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 109-118. ISSN 2311-0902

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. and Боровська, Г. О. (2012) Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні ресурси та продуктивність озимої пшениці в Луганському регіоні. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 135-146. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. (2012) Влияние агрометеорологических условий на перезимовку винограда в Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 147-153. ISSN 2311-0902

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. (2012) Вплив агрокліматичних умов на продуктивність кукурудзи при зміні клімату в східному степу України. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 154-162. ISSN 2311-0902

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2012) Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів в Степовій зоні України. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 163-169. ISSN 2311-0902

Жигайло, О. Л. (2012) Агрометеорологическая оценка продуктивности люцерны на богаре и на орошаемых землях Одещины. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 170-177. ISSN 2311-0902

Иконникова, В. В. (2012) Моделирование влияния различных сроков сева на продукционный процесс гороха по основным природно-климатическим зонам Украины. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 178-186. ISSN 2311-0902

Костюкевич, Т. К. (2012) Динамика урожайности сахарной свеклы в лесостепной зоне Украины на примере Хмельницкой области. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 187-194. ISSN 2311-0902

Полищук, А. А. and Яловский, Г. В. and Мозолевская, Т. Н. and Гольцов, В. И. (2012) Содержание фосфатов в р. Днестр и сточных водах г. Одесса. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 195-201. ISSN 2311-0902

Дудинов, А. А. (2012) Статистические характеристики временных рядов максимальных расходов воды рек в междуречье Днестр – Прут. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 202-209. ISSN 2311-0902

Андрианова, О. Р. and Белевич, Р. Р. and Мединец, В. И. (2012) Оценка интенсивности и направлений переноса водных масс на границе северо-западного шельфа Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 210-217. ISSN 2311-0902

Илюшин, В. Я. (2012) Роль и значение водо- и солеобмена через пролив в водном и солевом балансе зоны смешения лиманов. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 218-233. ISSN 2311-0902

Єрофеєв, Г. О. and Попов, Ю. І. (2012) Аналіз кліматичних геострофічних течій та їх витрат на зональному та меридіональному розрізах акваторії північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 234-240. ISSN 2311-0902

Матвеев, А. В. and Попов, Ю. И. (2012) Распространение дунайских вод в западной части северо-западного шельфа Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 241-249. ISSN 2311-0902

Prepelitsa, G. P. and Kuzakon, V. M. and Buyadzhi, V. V. and Solyanikova, E. P. and Karpenko, A. A. and Korchevsky, D. A. (2012) Nonlinear stochastic dynamics governing for quantum systems in external field: chaos theory and recurrence spectra analysis. Photoelectronics, 21. pp. 57-64. ISSN 0235-2435

Русин, И. Н. and Ситдикова, Ю. Р. (2012) Оценка влияния изменчивости рельефа на тепловой баланс горного склона. Український гідрометеорологічний журнал, 12. pp. 46-53. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. Н. and Смоленский, Е. В. (2012) Комплексное управление водными ресурсами Тилигульского лимана. Причорноморський екологічний бюлетень, 44 (2). pp. 17-22.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2012) Теоретичні основи та практичні реалізації оцінки стану водних ресурсів в умовах недостатності даних спостережень та змінах клімату (на прикладі Північно-Західного Причорномор'я) : тези доповідей. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології", 17-19 жовтня 2012 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2012) Атмосферна циркуляція, як чинник льодового режиму на річках України : тези доповідей. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології", 17-19 жовтня 2012 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Dubrovskaya, Yu. V. and Vitavetskaya, L. A. and Ignatenko, A. V. (2012) Вычисление интегральной функции ферми в теории бета - распада при различных определениях искомой функции. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 231-235. ISSN 2311-0899

Kruglyak, Yu. A. and Korchevsky, D. A. and Chernyakova, Yu. G. and Florko, T. A. (2012) Relativistic model Dirac-fock approach to studying Fe plasma emission spectra in a low inductive vacuum spark. Photoelectronics, 21. pp. 105-109. ISSN 0235-2435

Ковбасюк, Ю. В. (2012) Державна служба. Підручник. НАДУ, Одеса. ISBN 978-966-619-319-6

Флорко, Т. А. and Чернякова, Ю. Г. and Никола, Л. В. (2012) Релятивистский энергетический подход к вычислению сил осцилляторов радиационных переходов в спектрах Zn- подобных ионов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 226-230. ISSN 2311-0899

Смірнова, К. В. and Матющенко, О. М. (2012) Аналіз та вдосконалення механізму фінансування природоохоронної діяльності в Україні. Вісник Житомирського державного технологічного університету, 4 (62). pp. 229-234. ISSN 1728-4236

Смірнова, К. В. and Кіш, М. Б. (2012) Коучинг як перспективна технологія менеджменту. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інститут, IV (48). pp. 246-251. ISSN 966-7577-69-4

Жавнерчик, О. В. (2012) Категориальные основы экономико-экологической безопасности земельных отношений. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Экономика», 4. pp. 13-18. ISSN 2410-3683

Великодний, С. С. and Нніхке, О. (2012) Методологія зворотного проектування програмного забезпечення САПР. In: V Всеукраинская научно-практическая конференция "Информационные технологии и автоматизация - 2012", 10-11 октября 2012 г..

Шеленко, Д. І. and Жук, О. І. (2012) Контроль і ревізія. Методичні вказівки до контрольної роботи та СРС. Виробничо-комерційне об'єднання ЦІТ, Івано-Франківськ.

Улибіна, В. О. (2012) Міжнародні економічні відносини. Конспект лекцій. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-2389-81-4

Грабко, Н. В. (2012) Людина як споживач: екологічні аспекти: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Губанова, О. Р. (2012) Розв’язання проблеми електронних відходів шляхом екологізації споживчої поведінки. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія», 9 (36). pp. 64-76. ISSN 9999-5731

Губанова, О. Р. (2012) Визначення сутності поняття «стимулювання» як категорії еколого-економічних відносин. Сталий розвиток економіки, 4. pp. 141-145. ISSN 2308-1988

Великодний, С. С. (2012) Передумови реінжинірингу систем автоматизованого проектування. In: Одинадцята Всеукраїнська науково-технічна конференція "Математичне моделювання та інформаційні технології", 21-23 листопада 2012 р., м. Одеса.

Лімонов, О. С. (2012) Електродинаміка та техніка НВЧ: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Черненко, Д. С. (2012) Інженерна графіка: методичні вказівки до лабораторних робіт студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Крукова, О. В. and Рубан, И. Г. (2012) Роль течения Агульяс в глобальных климатических изменениях. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології", 17-19 жовтня 2012 р., Одеський державний екологічний університет..

Попова, М. А. (2012) Использование метода бенчмаркинга при анализе динамики результатов природоохранной деятельности. Ефективна економіка, 8. pp. 206-212.

Вельміскін, Д. І. and Пустовіт, Т. М. (2012) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Залогіна-Киркелан, М. А. and Романенко, К. І. (2012) Основи теорії еволюції : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Крюкова, М. І. (2012) Розведення риб : методичні вказівки для КП. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Крюкова, М. І. (2012) Розведення риб : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Крюкова, М. І. (2012) Статистичні методи в біологічних дослідженнях : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Хохлов, С. М. (2012) Хвороби об'єктів марикультури : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Вовченко, Б. О. and Пентилюк, С. І. and Пентилюк, Р. С. (2012) Вплив пробіотичного препарату на молочну продуктивність овець. Таврійський науковий вісник, 81. pp. 235-238. ISSN 2226-0099

Лянзберг, О. В. and Пентилюк, Р. С. (2012) Рибницько-біологічні особливості вирощування посадкового матеріалу коропових риб. Таврійський науковий вісник, 80. pp. 235-241. ISSN 2226-0099

Пилипенко, Ю. В. and Пентилюк, Р. С. (2012) Особливості створення стабільних гідроекосистем штучного походження на малих водосховищах. Таврійський науковий вісник, 78 (ч. 2). pp. 348-353. ISSN 2226-0099

Вельміскін, Д. І. (2012) Навігаційні системи: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Чокан, Л. А. (2012) Методические указания по изучению дисциплины «Основы экологии» для слушателей-иностранцев подготовительного отделения. ОДЕКУ, Одеса.

Клюквина, И. Н. (2012) Методические указания по организации самостоятельной работы слушателей – иностранцев подготовительного отделения по дисциплине «Основы экономики». ОДЕКУ, Одеса.

Лелюк, Л. М. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Географія” для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса.

Филиппова, О. В. and Галич, Е. А. and Ткаченко, Н. А. (2012) Методические указания для изучения научного стиля речи по информатике. ОДЕКУ, Одеса.

Кукуй, В. М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання "Навігаційне обладнання морських регіонів". ОДЕКУ, Одеса.

Кукуй, В. М. (2012) Методичні вказівки до СРС,та виконанню контрольної роботи для з.ф. «Основи навігації та судноводіння». ОДЕКУ, Одеса.

Кукуй, В. М. (2012) Методичні вказівки до СРС для студентів денної форми навчання «Основи навігації та судноводіння». ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2012) Агрометеорологічні прогнози. Практикум. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-2389-63-0

Крюкова, М. І. and Шекк, П. В. (2012) Стан кормової бази Хаджибейського лиману і Палієвської затоки. In: Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : Матеріали V Міжнародної іхтіологічної наіково-практичної конференції, присвяченої пам'яті І. Д. Шнаревича, 13-16 вересня 2012 р., Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці.

Шекк, П. В. (2012) Устойчивость личинок кефалиевых и камбаловых рыб к гипоксии. In: Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : Матеріали V Міжнародної іхтіологічної наіково-практичної конференції, присвяченої пам'яті І. Д. Шнаревича, 13-16 вересня 2012 р., Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці.

This list was generated on Tue Jun 18 16:08:20 2024 UTC.