Eprints Repo

Items where Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | L | S | T | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Ю
Number of items: 281.

K

Khokhlov, V. N. and Romanova, A. V. (2011) NAO-induced spatial variations of total ozone column over Europe at near-synoptic time scale. Atmospheric Environment, 45 (20). pp. 3360-3365. ISSN 1352-2310

Kavehkar, S. and Ghorbani, M. A. and Khokhlov, V. and Ashrafzadeh, A. and Darbandi, S. (2011) Exploiting two intelligent models to predict water level: a field study of Urmia lake, Iran. International Journal of Environmental and Ecological Engineering, 5 (3). pp. 162-166.

L

Loboda, N. S. and Sirenko, A. M. (2011) Conditions of ice and thermal regimes of the river Dniester in the context of global climate change : Conference abstracts. In: International conference «Global and regional climate changes», 16-19 November 2010, Kyiv, Ukraine.

S

Serga, I. N. (2011) Electromagnetic and strong interactions effects in x-ray spectroscopy of pionic atoms. Photoelectronics, 20 (20). pp. 109-112. ISSN 0235-2435

T

Tereshchenko, T. and Dyadychev, V. (2011) METHODS OF CHOICE OF MELT FILTRATION SYSTEM IN THE PORCESS OF SECONDARY POLYMER MATERIAL EXTRUSION. TEKA, 11. pp. 56-62.

Є

Єгоращенко, І. В. (2011) Інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності. Методичні вказівки до контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2011) Екологічний менеджмент і аудит. Методичні вказівки до контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

І

Івус, Г. П. and Гурська, Л. М. (2011) Короткострокові прогнози погоди: методичні вказівки для лабораторної роботи на тему:«Прогноз шквалів». ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. and Нікіпелова, О. М. (2011) Рекреаційні ресурси і курортологія: збірник методичних вказівок до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2011) Рекреаційні ресурси і курортологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2011) Екологічний туризм: збірник методичних вказівок для семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2011) Екологічний туризм: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2011) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності: збірник методичних вказівок для семінрських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Іванова, С. М. (2011) Довгострокові прогнози погоди: Конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Сергунова, О. Д. (2011) УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПИЛОВОЇ БУРИ НАД ПІВДНЕМ УКРАЇНИ 23 БЕРЕЗНЯ 2007 Р. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. ГМЦ ЧАМ, 2 (13). pp. 14-25. ISSN 2011. - № 2 (13) – С. 14-25.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Хоменко, Г. В. and Пуфтієнко, К. В. (2011) Якісна оцінка потенціалу забруднення атмосфери в районі Одеси навесні та восени 2001-2010 рр. Вестник ГМЦ ЧАМ, 13. pp. 25-34.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Гурська, Л. М. and Федоткіна, К. С. (2011) Зв’язок забруднення атмосфери з аеросиноптичними чинниками над Одесою. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 36 (20). pp. 47-58.

А

Алексеев, В. Р. and Бояринцев, Е. Л. and Гопченко, Е. Д. and Сербов, Н. Г. and Завалий, Н. В. (2011) Механизм криогенного регулирования стока в формировании водного баланса малых горных рек зоны многолетнемёрзлых пород. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 182-194. ISSN 2311-0902

Аркатов, Ю. Н. and Расторгуева, Т. Е. and Павлиди, Л. С. (2011) Методические указания и контрольные задания по курсу «Математика» для слушателей-иностранцев подготовительного отделения. Раздел «Элементарные функции». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Анюхіна, Л. О. (2011) Напрями підвищення ефективності діяльності рекреаційно-туристичних підприємств. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 56-63.

Б

Бубнов, І. В. (2011) Стратегія сталого розвитку: завдання та проблеми реалізації в сучасній Україні. In: Філософія. Економіка. Європейський погляд. Матеріали IV Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції., 31 січня 2012 р., Донецьк.

Белевич, Р. Р. and Андрианова, О. Р. and Попов, Ю. И. and Скипа, М. И. (2011) Особенности климатической циркуляции вод Черного моря по данным распределения динамических высот вдоль оси зоны Черноморской дивергенции. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 234-241. ISSN 2311-0902

Бардан, С. И. and Сербов, Н. Г. (2011) Оптические характеристики зоны смешения морских и пресных вод в южном колене Кольского залива (Баренцево море) в летний сезон. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 210-219. ISSN 2311-0902

Большаков, В. Н. (2011) Изменчивость температуры воды у побережья Одессы в масштабах от года до получаса. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 220-227. ISSN 2311-0902

Бондаренко, В. М. and Кирнасівська, Н. В. and Чорна, О. В. (2011) Методичні вказівки та завдання з формування навичок та вмінь читання і мовлення з дисципліни "Українська мова" (на матеріалі географії та економіки) для слухачів-іноземців підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Бояринцев, Є. Л. and Гопченко, Є. Д. (2011) Антропогенна гідрологія. Оцінка впливу господарської діяльності на стік середніх та великих річок та поновлення його характеристик: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Берлінський, М. А. (2011) Екологічні аспекти використання морського середовища: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2011) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольних робіт No3,4 Англійська мова ІІ курс заочна форма. ОДЕКУ, Одеса.

Бубнов, І. В. (2011) Проблеми розбудови правової держави в сучасній Україні. In: Матеріали ІІ звітної науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників ОДЕКУ., 27-28 січня 2011 р., Одеса.

Бубнов, И. В. and Халилова-Чуваева, Ю. А. (2011) Политические последствия влияния информационных технологий на развитие инновационных качеств личности. Вісник Одеського державного екологічного університету: Науковий журнал., 11. pp. 242-249. ISSN 2311-0899

Бєлов, В. В. (2011) Морська геодезія: Конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2011) Агрометеорологічні прогнози. Практикум: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2011) Довгострокові агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «Прогнози врожаїв технічних культур». ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2011) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «Агрометеорологічні прогнози умов проведення польових робіт»студентів 4 курсу за спеціальністю – Агрометеорологія, спеціалізація – Агроекологія. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2011) Агрометеорологічні прогнози: практикум. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, О. А. and Снісаренко, В. В. (2011) Забруднення атмосфери вуглекислим газом над територією України. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 19-27. ISSN 2311-0902

Борисова, С. В. (2011) Озон в атмосфері: навчальний посібник. ТЕС, Одеса.

Богатова, Ю. И. (2011) Минеральные и органические вещества в поровых растворах донных отложений Одесского района северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 190-197.

Бубнов, И. В. and Халилова-Чуваева, Ю. А. (2011) Политические последствия влияния информационных технологий на развитие инновационных качеств личности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 242-249. ISSN 2311-0899

В

Вольвач, О. В. (2011) Оценка биоклиматического потенциала лесостепных областей Украины применительно к возделыванию кукурузы. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 162-169. ISSN 2311-0902

Витавецкая, Л. А. and Чернякова, Ю. Г. and Дубровская, Ю. В. and Андронович, И. А. (2011) Собственно-энергетический вклад в лэмбовский сдвиг: аппроксимация функции Мора на случай многоэлектронных систем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 239-243. ISSN 2311-0899

Великодный, С. С. (2011) Реализация процесса "сквозного" проектирования с помощью CAD/CAM «ADEM». Холодильна техніка та технологія, 1 (129). pp. 56-59. ISSN 0453-8307

Вельміскін, Д. І. (2011) Антенні системи метеорологічних радіолокаційних станцій: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Великодный, С. С. (2011) Технико-экономический анализ внедрения системы автоматизированного производства. In: Десята всеукраїнська науково-технічна конференція "Математичне моделювання та інформаційні технології", 23-25 листопада 2011 р., м. Одеса.

Вельміскін, Д. І. and Птащук, А. І. (2011) Основи радіотехніки та електричних вимірів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Васильєва, М. Г. (2011) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : методичні вказівки по організації самостійної роботи за розділом "Гідрохімічні дослідження водних екосистем". Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Врублевська, О. О. and Катеруша, Г. П. (2011) Кліматологія: конспект лекцій. ТЄС, Одеса.

Волошина, О. В. and Волошин, В. Г. (2011) Фізика атмосфери:методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання над курсовою роботою. ОДЕКУ, Одеса.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. and Гребинежко, В. Д. (2011) Методические указания по формированию коммуникативных навыков и учений для слушателей-иностранцев подготовительного отделения по дисциплине „Русский язык как иностранный” Коммуникативные упражнения (Часть 1). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вольвач, О. В. (2011) Агроекологічний моніторинг: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Волошин, В. Г. and Головатюк, Н. Д. (2011) Особенности суточного хода температуры воздуха в приземном слое атмосферы в Одесской области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 120-130.

Витавецкая, Л. А. and Чернякова, Ю. Г. and Дубровская, Ю. В. and Андронович, И. А. (2011) Собственно-энергетический вклад в лэмбовский сдвиг: аппроксимация функции Мора на случай многоэлектронных систем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 239-243.

Витченко, А. Н. and Телеш, И. А. (2011) Оценка комфортности климата городов Беларуси. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 28-37. ISSN 2311-0902

Г

Глушкова, Н. М. (2011) Історія української культури. Конспект лекцій. ТЭС, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2011) Водний баланс Хаджибейського лиману за різних умов його існування. Звіт про НДР. ДР № 0111U010352. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Губанова, О. Р. (2011) Техногенно-ресурсний потенціал як ендогенний фактор соціально-економічного розвитку території. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток», 01 грудня 2011 – 29 лютого 2012, м. Суми.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Гриб, К. О. (2011) Зв’язок солоності та рівнів води Хаджибейського лиману й оцінка замулення водойми : збірник докладів та статей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря», 27-28 жовтня 2011 р., Інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ", м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Килимник, О. М. (2011) Гідроекологічні проблеми річки Великий Куяльник і Куяльницького лиману та рекомендації щодо їх вирішення : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 22-24 вересня 2011 р., Україна, м. Чернівці, Чернівецький національний університет.

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2011) Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень на її водозбірному басейні. Звіт про НДР. ДР № 0110U008222. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гриб, О. М. (2011) Проблеми водообміну в екосистемі «русло-плавні-лиман» гирлової ділянки річки Дністер та шляхи їх вирішення : тези доповідей. In: VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених з проблем водних екосистем «Pontus Euxinus – 2011», присвячена 140-річчю Інституту біології південних морів Національної академії наук України, 24-27 травня 2011 р., м. Севастополь, Інститут біології південних морів Національної академії наук України.

Гриб, О. Н. and Гриб, Е. А. (2011) Некоторые особенности эколого-гидрохимических показателей поверхностных вод в бассейне реки Большой Куяльник : тези доповідей. In: VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених з проблем водних екосистем «Pontus Euxinus – 2011», присвячена 140-річчю Інституту біології південних морів Національної академії наук України, 24-27 травня 2011 р., Інститут біології південних морів Національної академії наук України, м. Севастопіль, Україна.

Грушевский, О. Н. (2011) Применение цифрового фильтра Ланцоша с переменным спектральным окном для трансформации пространственно-временных рядов. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 44-50. ISSN 2311-0902

Гопченко, Е. Д. and Андреевская, Г. М. (2011) Норма годового стока рек Закарпатья. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 170-175. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Дорошенко, О. М. (2011) Методика розрахунку характеристик максимального стоку з невеликих водозборів. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 195-203. ISSN 2311-0902

Глушков, А. В. and Амбросов, С. В. and Серга, Э. Н. and Кольцова, Н. Ю. (2011) Глобальные механизмы в атмосферных моделях и баланс углового момента Земли: компьютерные эксперименты – III. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 59-65. ISSN 2311-0902

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Е. and Ткаченко, Т. Г. (2011) Научно-методическое обоснование нормативной базы по расчетам характеристик максимального стока рек Украины. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 118-125. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Погорелова, М. П. and Романчук, М. Є. and Бурлуцька, М. Е. (2011) Використання формул об’ємного типу до нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 158-163. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Харитонова, А. С. (2011) Екстремально високі модулі схилового припливу у Закарпатті. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 186-191. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Гопцій, М. В. (2011) Дощові паводки в Українських Карпатах та їх розрахункові характеристики. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (23). pp. 57-62. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Шаменкова, O. I. (2011) Проблеми ефективного управління водними ресурсами закритих лиманів-водосховищ північно-західного Причорномор’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (23). pp. 159-167. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Гопцій, М. В. (2011) Методика розрахунку максимального стоку дощових паводків на річках Прикарпаття. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (24). pp. 45-49. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Явкин, В. Г. (2011) Ландшафтно-гідрологічні основи басейнових та руслових систем паводкоутворення. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (25). pp. 29-37. ISSN 2306-5680

Гопченко, Е. Д. and Дрозд, Е. А. (2011) Расчётный слой стока весеннего половодья в басейнах рек Псёл, Ворскла, Сула. Вестник гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (12). pp. 147-153.

Гордієнко, В. І. (2011) Методи гідрометеорологічних вимірювань: збірник методичних вказівок для виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Гаврилюк, Р. В. (2011) Методичні вказівки до практичних робіт „Довгострокові гідрологічні прогнози”. ОДЕКУ, Одеса.

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. and Вітавецька, Л. А. and Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2011) Вища математика/Конспект лекцій. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. and Вітавецька, Л. А. (2011) Вища та прикладна математика р. Математичне програмування/Конспект лекцій. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Ганін, Е. В. and Васильєва, М. Г. and Шевченко, В. Ф. and Горліченко, М. Г. (2011) Супрамолекулярна хімія на основі краун-етерів, органічних кислот й лугів : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Горліченко, М. Г. (2011) Досвід використання "Положення про проведення підсумкового контролю знань студентів" з урахуванням екзаменаційних сесій : збірник тез доповідей. In: IV науково-методична конференція "Досвід, проблеми та шляхи підвищення рівня підготовки випускників університету", 31 січня - 2 лютого 2011 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2011) Зміст та організація навчальних практик в структурі практичної підготовки студентів на кафедрі гідроекології та водних досліджень : тези конференції. In: IV науково-методична конференція «Досвід, проблеми та шляхи підвищення рівня підготовки випускників університету» ОДЕКУ, 31 січня – 2 лютого 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Глушкова, Н. М. (2011) Психолого-педагогічні аспекти формування особистості студента. In: Матеріали 3-ї Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції «Інтелект. Особистість. Економіка»., 31 січня 2011 р., Донецьк.

Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. and Гриб, О. Н. (2011) Оценка состояния водохранилищ и оптимизация управления водными ресурсами в бассейне Куяльницкого лимана : труды конференции в четырех томах. Т.III: Управление водными ресурсами речных водосборов. In: Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы водохранилищ и их водосборов" памяти Юрия Михайловича Матарзина, 17-20 мая 2011 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный университет.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. (2011) Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2011) Оцінка, прогнозування і управління якістю вод рибогосподарських водойм : методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. Н. and Белов, В. В. and Килимник, А. Н. (2011) Современные проблемы русло-плавневой экосистемы нижнего Днестра и рекомендации по их решению : тези доповідей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» / “Carpathian environmental conference” – CEC-2011, 15-18 травня 2011 р., Україна, Мукачево-Ужгород.

Грабко, Н. В. (2011) Людина як споживач: екологічні аспекти. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса.

Ганин, Э. В. and Горличенко, М. Г. and Васильева, М. Г. and Шевченко, С. В. (2011) Супрамолекулярные комплексы краун-эфиров с фторокомплексными кислотами циркония, гафния, ниобия и тантала. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 203-209. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Шакірзанова, Ж. Р. and Сербов, М. Г. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. (2011) Сучасні морфометричні та основні фізико-хімічні характеристики Хаджибейського лиману. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 1 (12). pp. 137-142.

Галич, Е. А. and Покровщук, М. О. and Евсеев, Е. Г. and Дмитриенко, Ю. А. (2011) Статистическая структура полей геопотенциальных высот в тропосфере восточного сектора южного полушария. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 139-148. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2011) Стереологічний аналіз локальної структури гранульованих матеріалів (метод Вороного). Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 215-219. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. И. (2011) О новом классе точных решений дифференциально-разностного уравнения движения для механических возбуждений в одномерной неоднородной гранулированной цепочке. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 198-202. ISSN 2311-0899

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Свинаренко, А. А. and Вітавецька, Л. А. and Флорко, Т. О. (2011) Математичне програмування. Екологія, Одеський державний екологічний університет.

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Амбросов, С. В. and Свинаренко, А. А. and Ігнатенко, Г. В. (2011) Теорія ймовірностей та математична статистика. Екологія, Одеський державний екологічний університет. ISBN ?

Губанова, Е. Р. (2011) Оценка адекватности инструментов отечественного механизма экологического регулирования рыночным условиям хозяйствования. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 73-81. ISSN 2311-0899

Глушков, А. В. and Серга, Э. Н. (2011) Ренорм- групповой подход к исследованию спектра турбулентности в общей динамике атмосферы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 143-148.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Кічук, Н. С. (2011) Розрахункові характеристики дощових паводків на території півдня України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 161-171.

Горьев, С. А. (2011) Интерполяция и децимация цифровых многомерных сигналов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 219-227.

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Територіальне узагальнення базових величин прогнозної схеми характеристик весняного водопілля для рівнинних річок України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 149-160.

Горьев, С. А. (2011) Построение двумерных несепарабельных блоков фильтров с полным восстановлением для обработки изображений. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 220-228.

Д

Доценко, С. А. and Подплетная, Н. Ф. and Павлова, Е. А. and Секундяк, Л. Ю. (2011) Загрязнение вод и донных осадков дельты и взморья Дуная нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 176-185. ISSN 2311-0902

Даус, М. Є. (2011) Гідрометрія та гідрохімія: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Данова, Т. Є. and Прокоф’єв, О. М. (2011) Кореляційний зв’язок між приземною температурою повітря станцій Антарктиди та теплими (холодними) епізодами Південного коливання. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 149-160.

Ж

Жигайло, О. Л. (2011) Контроль забруднення важкими металами багаторічних трав на зрошуваних землях Одещини. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 155-161. ISSN 2311-0902

Жавнерчик, О. В. (2011) Інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2011) Ідентифікація системних характеристик економіко-екологічної трансформації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 96-104.

Жавнерчик, О. В. (2011) Інституціональні зрушення в напрямку економіко-екологічної трансформації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 48-55.

З

Затула, В. І. and Затула, Д. В. (2011) Застосування інтерполяційних поліномів Ньютона для обчислення середніх дат переходу температури повітря через певні рівні в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 60-66. ISSN 2311-0902

Залогіна-Киркелан, М. А. (2011) Основи теорії еволюції : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

И

Илюшин, В. Я. (2011) Проблемы Нижнего Днепра и Днепровского лимана. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря», 27-28 жовтня 2011 р., Україна, м. Одеса, Інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ".

Илюшин, В. Я. (2011) Многообразие форм закона сохранения массы речной струи, вытекающей на взморье. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 242-249. ISSN 2311-0902

Иваньо, Я. М. and Старкова, Н. В. (2011) Оптимизация производственных процессов в условиях природных и техногенных возмущений. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 13-18. ISSN 2311-0902

Ивус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Э. В. and Дмитренко, А. П. (2011) Влияние адвекции тепла на образование струйных течений нижних уровней. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 66-72. ISSN 2311-0902

Иконникова, В. В. (2011) Влияние агрометеорологических условий на интенсивность фотосинтеза гороха. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 88-91.

Илюшин, В. Я. (2011) Расчет дальности проникновения вод взморья в дельтовые водотоки в ходе нагонного процесса в бесприливной устьевой области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 192-200. ISSN 2311-0899

Игнатенко, А. В. and Башкарев, П. Г. and Бакунина, Е. В. and Яковлева, А. К. (2011) Численное моделирование динамики многоэлектронных ридберговских атомов в электромагнитном поле. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 234-238. ISSN 2311-0899

К

Казаков, О. Л. and Хоменко, І. А. (2011) Математичне моделювання в гідрометеорології та екології/ методичні вказівки для аспірантів ІІ року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. and Михальчук, К. В. (2011) Роль НРУ в розвитку міжнаціональних відносин. In: Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції "Народний РУХ України: місце в історії та політиці"., 25-26 травня 2011 р., Одеса.

Корбан, В. Х. and Корбан, О. В. and Дегтярева, Л. Н. (2011) Распознавание градовых и ливневых облаков по поляризационным параметрам эхо-сигналов. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 51-59. ISSN 2311-0902

Ковылин, Г. Д. (2011) Метеорологическое обеспечение защиты населения и войск от последствий техногенных аварий, связанных с выбросом в атмосферу радиоактивных и химических веществ. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 85-89. ISSN 2311-0902

Колодеєв, Є. І. and Захарова, М. В. (2011) Оцінка якості води верхньої частини бассейну р. Південний Буг за гідрохімічними показниками. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 151-157. ISSN 2311-0902

Крюкова, М. І. (2011) Статистичні методи в біологічних дослідженнях : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Клюквина, И. Н. and Филиппова, О. В. (2011) Методические указания к изучению дисциплины «Основы экономики» для слушателей-иностранцев подготовительного отделения. ОДЕКУ, Одеса.

Курятников, В. В. (2011) Фізичні основи радіометрії та дозиметрії. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. and Черненко, А. С. and Мойса, А. А. and Головко, А. А. (2011) Критические условия и период индукции поверхностного горения газов на частицах катализатора. In: Космический вызов XXI века. Химическая и радиационная физика (Том 4). Общество с ограниченной ответственностью "ТОРУС ПРЕСС", Москва, Российская Федерация, pp. 147-152. ISBN 978-5-94588-108-2

Колодеєв, Є. І. (2011) Гідроекологічна експертиза водогосподарського комплексу: Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок розведення стічних вод в річках". Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Колодеєв, Є. І. (2011) Інженерна гідрометрія та техніка безпеки: Методичні вказівки до практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Гайда, С. and Гайда, Э. and Гавдзик, Аl. (2011) Ток насыщения термосенсоров на основе полевых транзисторов при действии радиации. Naukovo-technicny zbior “Inżyneria procesova w ochronie środowiska”. pp. 72-78.

Куделіна, О. Ю. (2011) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІ курсу денної форми навчання Напрям підготовки – „Водні біоресурси та аквакультура”. ОДЕКУ, Одеса.

Килимник, А. Н. and Гриб, О. Н. (2011) Методология системных гидролого-сапробиотических исследований континентальных водоёмов : труды конференции в четырех томах. Т.III: Управление водными ресурсами речных водосборов. In: Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы водохранилищ и их водосборов" памяти Юрия Михайловича Матарзина, 17-20 мая 2011 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный университет.

Костік, В. В. and Гриб, К. О. (2011) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. Розділ "Загальна хімія" - І семестр. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Кругляк, Ю. А. and Кострицкая, Л. С. (2011) Web-программирование и Web-дизайн : конспект лекций. "Екологія", Одеса.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. (2011) Свойства планарных транзисторных термодатчиков при действии радиации. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2. pp. 63-68. ISSN 0131-8675

Крутякова, В. І. (2011) Екологічна політика: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2011) Експлуатаційна гідрометрія: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Кориневская, В. Ю. and Шанина, Т. П. (2011) Отходы городских систем как потенциальный ресурс и источник загрязнения окружающей природной среды. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 27-34.

Кур’янова, С. О. and Боровська, К. К. (2011) Аналіз екологічного стану вод української частини річки Дунай. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 40-45.

Ковалёв, В. Г. and Гетьман, Е. Л. (2011) Проблемы и перспективы развития экономики в морском природопользовании. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 62-72.

Ковалёв, В. Г. and Рекиш, А. А. (2011) Экономические особенности формирования программы развития природоохранной деятельности, обеспечивающей сбалансированность социо-экономико-экологической системы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 82-89.

Колонтай, С. М. and Соколовська, В. О. (2011) Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність територій природно-заповідного фонду Одеської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 90-95.

Кругляк, Ю. А. and Глушков, А. В. and Кругляк, Н. Е. (2011) Зонная структура MGo в модели GGA-PBE с учетом поправки Хаббарда U. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 210-218.

Кориневская, В. Ю. and Белоусова, И. В. and Шанина, Т. П. (2011) Оценка эмиссии загрязняющих веществ в цикле посадка/взлёт (на примере международного аэропорта «Одесса»). Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 5-12.

Колісник, А. В. (2011) Оцінка якості вод річок Вінницької області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 19-24.

Калинина, Н. В. (2011) Методологические основы формирования комплексных природоохранных программ. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 64-68.

Кругляк, Ю. А. and Кругляк, Н. Е. (2011) Одноэлектронный одномолекулярный полевой транзистор: квантово-механическое и электродинамическое рассмотрение на примере молекулы бензола. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 201-214.

Кориневская, В. Ю. and Соловьева, Е. В. and Черой, А. И. (2011) Изменение качества воды на участке реки Дунай (затон Базарчук) в результате работы судоремонтного предприятия. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 11-18. ISSN 2311-0902

Л

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2011) Математичне моделювання гідроекологічного стану водних об’єктів України. Звіт про НДР. ДР № 0109U003227. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2011) Оцінка гідроекологічного стану верхньої частини Хаджибейського лиману від с. Єгоровка до с. Алтестове та розробка рекомендацій по поліпшенню водного режиму та відновленню її біологічних ресурсів. Звіт про НДР. ДР № 0111U010351. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. (2011) Оцінка стану водних ресурсів України в умовах змін регіонального клімату та їх вплив на економіку України. In: Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: Монографія / За редакцією С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 7 . Екологія, Одеса, Одеський державний екологічний університет, 566-605-625-629. ISBN 978-966-8740-83-1

Лобода, Н. С. (2011) Влияние изменений климата на водные ресурсы Украины (моделирование и прогнозы по данным климатических сценариев). In: Глобальные и региональные изменения климата / [Шестопалов В.М., Логинов В.Ф., Осадчий В.И. и др.]. Раздел 3. Моделирование и прогнозирование климатических изменений . Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. Ника-Центр, Киев, pp. 340-351. ISBN 978-966-521-606-3

Лімонов, О. С. (2011) Теорія електромагнітного поля: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Одеський державний екологічний університет (2011) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39495 Літературний письмовий твір наукового характеру «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка та розрахунок гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі "Тилігульський лиман - Чорне море" для розробки рекомендацій по збереженню природних ресурсів лиману"». 04.08.2011 р.

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2011) Оцінка водообміну в системі «русло-заплава-лиман» для розробки рекомендацій щодо заходів екологічного оздоровлення гирлової ділянки річки Дністер за рахунок згінно-нагінних явищ та біомеліоративних функцій плавнів. Звіт про НДР. ДР № 0110U008223. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Ляшенко, Г. В. (2011) Пространственная изменчивость ресурсов влаги в Украине с учетом мезо- и микроклимата. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 92-97. ISSN 2311-0902

Лебедь, Л. В. (2011) Агроклиматическое районирование для целей фитомелиорации пастбищных земель в Казахстане. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 116-130. ISSN 2311-0902

Лебедь, Л. В. (2011) Моделирование продуктивности биогеоцинозов Туранских пустынь (в пределах Казахстана). Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 131-146. ISSN 2311-0902

Лимонов, А. С. and Перелыгин, Б. В. and Лимонов, А. А. (2011) Вейвлет анализ в цифровой обработке сигналов. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 5-12. ISSN 2311-0902

Лимонов, А. С. and Перелыгин, Б. В. and Лимонов, А. А. (2011) Фильтровая реализация вейвлет-преобразования. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 19-25. ISSN 2311-0902

Лимонов, А. С. and Пустовит, Т. М. and Лимонов, А. А. (2011) Экстраполяция дискретных сигналов с использованием фильтров Калмана. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 26-37. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. (2011) Агро- и микроклиматические основы оптимизации размещения винограда на примере Северного Причерноморья. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 100-109. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2011) Використання методів багатовимірного статистичного аналізу у гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (24). pp. 58-65. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Дорофеєва, В. П. (2011) Стан водних ресурсів річки Дністер за сценаріями глобального потепління : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція “Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”, 22-24 вересня 2011 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Лобода, Н. С. and Коробчинська, А. О. (2011) Атмосферные процессы и закономерности колебаний климатических факторов на территории Украины : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція “Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”, 22-24 вересня 2011 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2011) Використання методів багатовимірного статистичного аналізу в гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул) : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція “Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”, 22-24 вересня 2011 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Лімонов, О. С. (2011) Розповсюдження радіохвиль: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2011) Гідроекологія підземних вод: Методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. (2011) Оцінка та розрахунок гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі «Тілігульський лиман ↔ Чорне море» для розробки рекомендацій по збереженню природних ресурсів лиману : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Сіренко, А. М. (2011) Оцінка припливу прісних вод до Куяльницького лиману. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (22). pp. 51-59. ISSN 2306-5680

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2011) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему "Сівозміни". [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Хохлов, В. М. and Божок, Ю. В. (2011) Оцінка характеристик посушливості Закарпаття в сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2(23). pp. 49-56. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Пилип'юк, В. В. (2011) Динаміка хімічного складу води по довжині річки Ворскла та оцінка її якості. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 178-189. ISSN 2311-0899

Лімонов, О. С. (2011) Цифрова обробка сигналів: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Леонова, С. В. and Нікіпелова, О. М. (2011) Аналіз зарубіжного законодавства у курортній сфері з метою опрацювання критеріїв природних територій курортів України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 105-112.

Лимонов, А. С. and Пустовит, Т. М. (2011) Определение группового времени задержки коаксиальных кабелей и дисперсионных линий задержки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 228-233.

Лавриненко, А. В. and Лавриненко, Ю. В. and Черненко, Д. С. (2011) Выбор численных методов для моделирования волноводов на фотонных кристаллах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 234-241.

Ляшенко, Г. В. and Прикуп, Л. О. (2011) Агроекологічна оцінка якості грунтів на півдні Одеської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 80-87.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2011) Мінливість клімату та водних ресурсів Закарпаття. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 161-167. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С. and Дорофеєва, В. П. (2011) Оцінка мінливості річного стоку у басейні річки Дністер (лівобережжя). Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 168-177. ISSN 2311-0899

М

Мирошниченко, М. І. (2011) Класифікація аґентивних іменників української мови (семантичний аспект). Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки: Збірник наукових праць., 13. pp. 246-253.

Михайлов, В. І. and Монюшко, М. М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні змістовного модулю «Забруднення Світового океану». ОДЕКУ, Одеса.

Михайлов, В. І. and Кучеренко, Н. В. (2011) Підручник "Спеціальні розділи фізичної океанології" до дисципліни "Загальна гідрологія". [Teaching Resource]

Монюшко, М. М. and Кучеренко, Н. В. (2011) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Взаємодія океану та атмосфери". [Teaching Resource] (Submitted)

Мирошниченко, М. І. (2011) Пресупозитивна оцінка у семантичній будові Nomina agentis. In: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: Матеріали ІІІ Міжнарод. наук. конф., присвяченої 70-й річниці героїчної оборони Одеси, 15-16 квітня 2011..

Міщенко, З. А. and Кирнасівська, Н. В. (2011) Агроклиматические ресурсы Украины и урожай: монография. ОДЕКУ, Одеса.

Многодєтна, О. А. (2011) Аналіз дієвості економічних інструментів у природоохоронній діяльності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 113-123.

Н

Наумов, М. М. (2011) Онтогенетические колебания биологического времени растений: яровые и озимые формы. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 106-115. ISSN 2311-0902

Нажмудінова, О. М. and Єрмоленко, Н. С. (2011) Деякі аспекти формування інтенсивних посушливих явищ влітку 2010 р. над Східною Європою. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 79-84. ISSN 2311-0902

Найдіч, О. В. and Хохлов, С. М. (2011) Деякі структурні особливості розвитку зародків в костистих риб. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки, 76. pp. 267-276. ISSN 2226-0099

Найдіч, О. В. and Хохлов, С. М. (2011) Особливості тематичного оцінювання знань з гістології та ембріології водних тварин у студентів спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура" в умовах Болонського процесу. Методичне удосконалення навчального процесу : Науково-методичний вісник, Вип. 3 (т. 2). pp. 183-187.

Нагаєва, С. П. and Романчук, М. Є. (2011) Без дисципліни: методичні вказівки до проходження навчальної практики зі спеціальності „Екологія та охорона навколишнього cередовища”. ОДЕКУ, Одеса.

Нажмудінова, О. М. (2011) Особливості циклонічної діяльності над східною Європою в умовах сучасних змін циркуляції атмосфери. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 24(63. pp. 100-108. ISSN 5-7763-9818-5

Нажмудінова, О. М. (2011) Синоптична метеорологія - Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Найдіч, О. В. (2011) Стандартизація продукціїї аквакультури : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Недострелова, Л. В. (2011) Энергетика блокирующего процесса. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 74-83. ISSN 2311-0902

Недострелова, Л. В. (2011) Энергетические аспекты блокирующего антициклона, взаимодействующего с циклоном. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 104-112. ISSN 2311-0899

О

Омельчук, Ю. А. and Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2011) Очистка шахтных вод от урана коагуляцией. Энерготехнологии и ресурсосбережение, 5. pp. 36-40. ISSN 0235-3482

Обухов, Є. В. (2011) Сучасні показники забезпечення населення України водними ресурсами. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 176-181. ISSN 2311-0902

Обухов, Є. В. (2011) Водоспоживання та водовідведення – важливі складові раціонального використання водних ресурсів України. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 135-140. ISSN 2311-0902

Онищенко, О. В. and Розум, Є. Ю. and Найдіч, О. В. (2011) Санітарно-мікробіологічний контроль промислової риби, яка реалізується на агропромислових ринках, за обсеменінням бактеріями групи кишкової палички. Аграрний вісник Причорномор'я : збірник наукових праць, 42 (1). pp. 52-55.

П

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2011) “Радіолокаційна метеорологічна система штормооповіщення”. Функціональна схема радіолокаційної метеорологічної системи штормооповіщення. Звіт про НДР. ДР № 0107U007442. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. (2011) Просторово-часова оцінка мінливості врожаїв озимої пшениці на території України. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 84-91. ISSN 2311-0902

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. (2011) Аналіз тенденції зміни термічних показників агрокліматичних ресурсів в Україні за період до 2030-2040 рр. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 90-99. ISSN 2311-0902

Польовий, А. М. and Букарєва, С. А. (2011) Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування озимої пшениці. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 110-117. ISSN 2311-0902

Попова, М. А. (2011) Проблемы применения эколого-экономических информационных систем в регионе. Економічні інновації: Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: природокористування, рекреація та туризм, соціальна сфера. Зб. наук. праць, 44. pp. 206-212. ISSN 2524-003X

Поляничко, О. В. (2011) Фінансовий механізм формування екомережі в умовах сталого розвитку. In: ХІ щорічна Всеукраїнська наукова конференція. Частина 2, 20-21 квітня, м.Суми.

Поляничко, О. В. (2011) Наукові аспекти формування регіональних схем екомережі в Україні. In: Матеріали конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня, м.Одеса.

Пентилюк, Р. С. (2011) Спеціальна іхтіологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Букарєва, С. А. (2011) Оцінка агроекологічних умов вирощування сільськогосподарських культур (на прикладі озимої пшениці та ярого ячменю) в Херсонській області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 69-79.

Перелигін, Б. В. (2011) Спектральні методи обробки інформації: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Р

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Разработка стабилизаторов накипеобразования для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения. Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, 4 (40). pp. 55-61.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Разработка стабилизаторов накипеобразования для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения : тези доповідей. In: Тринадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя", 31 жовтня - 9 листопада 2011 р., Громадське об'єднання «Південноукраїнський гуманітарний альянс», м. Запоріжжя, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Оценка эффективности стабилизаторов накипеобразования для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 5/6 (53). pp. 47-51. ISSN 1729-4061

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Очистка шахтных вод от урана с помощью катионных флокулянтов. Вода і водоочистні технології. Науково-технічні вісті, 2 (4). pp. 64-72. ISSN 2218-9300

Рольщиков, В. Б. (2011) Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки «Застосування засобів середовища розробки Java" при виконанні лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. (2011) Методичні вказівки з проходження виробничої практики і оформлення звіту для магистрів другого курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Радов, В. П. (2011) Годівля риб : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Флотационная очистка шахтных вод от урана. Вісник НТУУ "КПІ Імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, 1 (7). pp. 84-87. ISSN 2306-1626

Разумова, С. Т. (2011) Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів III-IV курсів. ОДЕКУ, Одеса.

С

Сафранов, Т. А. and Губанова, Е. Р. and Шанина, Т. П. and Кориневская, В. Ю. (2011) Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне. In: In: ІІІ- й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 вересня 2011 р., м. Вінниця.

Свидерская, С. М. (2011) Моделирование влияния агрометеорологических условий на формирование продуктивности картофеля и развитие популяций колорадского жука в Ровенской области. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 98-105. ISSN 2311-0902

Сиряк, Н. В. (2011) Динамика биомассы отдельных органов растений проса. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 147-154. ISSN 2311-0902

Суховей, В. Ф. and Рубан, И. Г. (2011) Особенности системы течений на акватории Тихого океана к востоку от Австралии. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 214-233. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. and Курышина, В. Ю. (2011) Энергобалансовая модель приземного слоя атмосферы. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 38-58. ISSN 2311-0902

Сербов, М. Г. and Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Пошук оптимальних господарських рішень на основі нормативної і прогностичної гідрологічної інформації: методичні підходи та економічна оцінка. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 126-134. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г. and Сухарев, Д. Е. and Балан, А. К. (2011) Моделирование паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде на основе многофакторного системного подхода. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 164-169. ISSN 2311-0902

Свинаренко, А. А. and Сухарев, Д. Е. (2011) Многофакторный мультифрактальный подход к моделированию характеристик речного стока. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 170-175. ISSN 2311-0902

Сахненко, О. И. (2011) Волновые диссипативные процессы в прибрежной рекреационной зоне г. Одессы с различными конструкциями берегозащитных сооружений. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 02-03 червня 2011 року, Одеса.

Сіренко, А. М. (2011) Сучасний стан льодового режиму річки Тілігул : матеріали конференції. In: X Научная конференция «Ломоносовские чтения» 2011 года и X Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов- 2011», 2011 р., Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь, Украина.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2011) Дослідження водних екосистем методами ГІС : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Савусін, В. П. and Шекк, П. В. and Крюкова, М. І. (2011) Основи промислового рибальства : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Степаненко, С. М. and Польовий, А. М. and Школьний, Є. П. (2011) Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України. За редакцією доктора фізико-математичних наук, професора С. М. Степаненка, доктора географічних наук, професора А. М. Польового. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978–966–8740–83–1

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2011) Дослідження водних екосистем методами ГІС: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Е. В. (2011) Особенности талассотерапии в прибрежной зоне Одесской области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 5-16.

Сафранов, Т. А. and Гусєва, К. Д. and Поліщук, А. А. and Гольцов, В. І. and Шаніна, Т. П. and Бояринцев, Є. Л. (2011) Якість джерела централізованого водопостачання Одеської промислово-міської агломерації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 17-26.

Сапко, О. Ю. (2011) Оценка современного состояния пляжей Одессы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 35-39.

Стрюк, Т. Ю. (2011) Озеро Картал в системе западной группы придунайских водоемов и его характеристики. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 56-61.

Сербов, Н. Г. and Сухарев, Д. Е. and Балан, А. К. and Дудинов, А. А. (2011) Моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 172-177. ISSN 2311-0899

Стрюк, Т. Ю. (2011) Зарастание озера Картал. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 13-18.

Сербов, М. Г. (2011) Методичні основи економічної оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 25-31.

Семенова, І. Г. (2011) Регіональна циркуляція атмосфери та умови виникнення морських бризів на північному узбережжі Чорного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 113-119.

Сухарев, Д. Е. and Серга, И. Н. and Шахман, А. Н. (2011) Эффекты сильного взаимодействия в теории каонных систем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 229-233.

Т

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2011) Дослідження впливу кліматичних коливань на гідрологічний та гідрохімічний режими вод північно-західної частини Чорного моря. Звіт про НДР. ДР № 0109U004167. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Тучковенко, Ю. С. (2011) Современный гидроэкологический режим водохранилища Сасык и проблемы его реконструкции в морской лиман. In: Современные проблемы водохранилищ и их водосборов. Т.1 - Гидро- и геодинамические процессы. Труды международной научно-практической конференции., 17 - 20 мая, Пермь, Россия.

Третяк, Г. С. and Бліщук, К. М. (2011) Державне регулювання економіки : навчальний посібник. ЛРІДУ НАДУ, Львів. ISBN 978-966-8687-94-5

Тучковенко, Ю. С. and Гаврилюк, Р. В. and Тучковенко, О. А. (2011) Дослідження впливу стоку річки Дунай на гідрологічні та гідрохімічні характеристики морських вод на ділянці:гирло річки Дунай - о.Зміїний : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2011) Оценка влияния СБО «Северная» на загрязнение вод Одесского района северо-западной части Черного моря : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 2-3 червня 2011 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. (2011) Влияние морфометрических характеристик соединительного канала на водообмен Тилигульского лимана с морем : збірник докладів та статей. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 2-3 червня 2011 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. and Гриб, О. Н. (2011) Современные проблемы гидроэкосистемы Тилигульского лимана и пути их решения : труды конференции в четырех томах. Т.I: Гидро- и геодинамические процессы. In: Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы водохранилищ и их водосборов" памяти Юрия Михайловича Матарзина, 17-20 мая 2011 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный университет.

Тучковенко, Ю. С. and Иванов, В. А. and Сапко, О. Ю. (2011) Оценка влияния береговых антропогенных источников на качество вод Одесского района северо-западной части Черного моря: монография. ЭКОСИ-Гидрофизика, Морський гідрофізичний інститут НАН України, Севастополь. ISBN 978-966-02-6145-7

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2011) Оценка влияния СБО «Северная» и «Южная» на загрязнение вод Одесского района северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 178-191. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Адобовский, В. В. and Тучковенко, О. А. and Гриб, О. Н. (2011) Cовременный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 192-209. ISSN 2311-0902

Тучковенко, О. А. (2011) Екологічне нормування і райнування водних екосистем : конспект лекцій. Одеса, ТЕС, Одеса.

Тонконогая, И. В. (2011) Социально-экономические и экологические проблемы развития Причерноморской зоны Украины. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 40-47.

У

Улибіна, В. О. (2011) Міжнародні економічні відносини (Основи зовнішньоекономічної діяльності). Конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Улибіна, В. О. (2011) Муніципальне регулювання екологічної безпеки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 32-39.

Ф

Федорова, Г. В. (2011) Функциональная роль биогеохимии в учебном практикуме и НИР студентов экологического направления. Наука і освіта, 11. pp. 127-130.

Федорова, Г. В. (2011) Сполучення НДР і лабораторно-практичного навчання – запорука ефективної сучасної освіти : матеріали конференції. In: Всеукраїнська наукова конференція "Науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах: досвід та проблеми", 20-21 жовтня 2011 р., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна.

Флоря, Л. В. (2011) Динаміка показників родючості грунтів Північно-Західного Причорномор’я. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 92-103.

Флорко, Т. А. and Никола, Л. В. and Середенко, С. С. and Постовая, А. А. (2011) Релятивистский энергетический подход к вычислению вероятностей запрещенных переходов в атомных спектрах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 244-249.

Х

Хохлов, С. М. (2011) Фізіологія риб : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Хоменко, Г. В. and Бондаренко, В. М. (2011) Хвильові процеси в атмосфері - Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Хохлов, В. М. (2011) Просторово-часовий розподіл засух на території України в умовах зміни клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 38-43. ISSN 2311-0902

Хохлов, В. М. and Боровська, Г. О. and Хоменко, Г. В. and Шараєва, Т. В. (2011) Регіональні особливості розподілу посух в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 73-78. ISSN 2311-0902

Холопцев, О. В. and Нікіфорова, М. П. (2011) Математична модель міжрічних змін стану північноатлантичного коливання у період 1973 – 2008 рр. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 124-133.

Холопцев, А. В. and Никифорова, М. П. (2011) Особенности статистической связи межгодовых изменений среднемесячных значений общего содержания озона и индексов грозовой активности над Украиной. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 131-138.

Ч

Черненко, Д. С. (2011) Інженерна графіка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Чернишов, О. С. (2011) Бізнес-планування. Методичні вказівки до лабораторних занять для денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чокан, Л. О. (2011) Методичні вказівки для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Хімія», розділ «Органічна хімія» для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Шевченко, В. Ф. and Костік, В. В. (2011) Загальна хімія : методичні вказівки з організації СРС. Перша частина. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Шевченко, О. Г. and Сніжко, С. І. and Самчук, Є. В. (2011) Температурні аномалії великого міста. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 67-73. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Метод просторових прогнозів строків початку та проходження максимумів весняних водопіль на рівнинних річках України. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 204-213. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля та його реалізація в межах рівнинної території України. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 141-150. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басейні Дніпра з використанням автоматизованих програмних комплексів. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (25). pp. 48-55. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Оцінка наповнення замкнених лиманів-водосховищ північно-західного Причорномор’я і довгострокове прогнозування їх стану у весняний період року. Культура народов причерноморья, 208. pp. 103-107.

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Методика прогнозу строків проходження весняних водопіль в басейнах річок Причорноморської низовини. Культура народов Причерноморья, 209. pp. 85-86.

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Методика довгострокового прогнозування характеристик весняного водопілля річок Причорномор’я в умовах обмеженості даних гідрологічних спостережень. Культура народов Причерноморья, 207. pp. 161-165.

Шаніна, Т. П. (2011) Сучасні технології захисту довкілля: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Погорелова, М. П. and Будкіна, І. Є. (2011) Довгострокові прогнози елементів весняного водопілля невеликих річок в басейні р. Дніпро: збірник методичних вказівок до чергувань з гідрологічних прогнозів. ОДЕКУ, Одеса.

Школьний, Є. П. and Бургаз, О. А. (2011) Взаємозв’язки параметрів геомагнітної активності з циркуляційними процесами в західниму секторі південної півкулі. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 134-142.

Шевченко, О. Г. (2011) Вплив інверсій на рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 5-10. ISSN 2311-0902

Ю

Юрасов, С. М. (2011) Методи оцінки якості природних вод: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Юрасов, С. Н. and Бевз-Бирон, Е. А. (2011) Методика расчета распространения тяжелой примеси в воздушном потоке. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 46-55. ISSN 2311-0899

This list was generated on Mon Apr 22 16:45:51 2024 UTC.