Eprints Repo

Items where Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | F | K | S | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Ю
Number of items: 138.

C

Chakina, N. P. and Khomenko, I. A. (2009) Freezing precipitation in the Ukraine. Фізична географія та геоморфологія, 157. pp. 49-53. ISSN 0868-6939

F

Florko, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Dubrovskaya, Yu. V. and Sukharev, D. E. (2009) Bremsstrahlung and x-ray spectra for kaonic and pionic hydrogen and nitrogen. Photoelectronics, 18. pp. 16-19. ISSN 0235-2435

K

Khetselius, O. Yu. (2009) Relativistic perturbation theory calculation of the hyperfine structure parameters for some heavy-element isotopes. International Journal of Quantum Chemistry, 109. pp. 3330-3335. ISSN 0020-7608

S

Sukhodolov, A. N. and Loboda, N. S. and Katolikov, V. M. and Arnaut, N. A. and Bekh, V. V. and Usatii, M. A. and Kudersky, L. A. and Skakalsky, B. G. (2009) Western Steppic Rivers. In: Rivers of Europe / Edited by Klement Tockner, Urs Uehlinger, Christopher T. Robinson. Chapter 13 . Academic Press, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp. 497-523. ISBN 978-012369449-2

І

Іваненко, О. Г. and Захарова, М. В. (2009) Водогосподарські розрахунки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Ілюшин, В. Я. (2009) Інженерна океанологія : конспект лекций. ОДЕКУ, Одеса, pp. 1-106.

Ілюшин, В. Я. (2009) Динаміка гирлових потоків та русел : методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Іванова, О. В. and Казаков, О. Л. and Сахненко, О. І. (2009) Модель взаємодіючих граничних шарів атмосфери та океану. Вісник Одеського державного екологічного університету, 7. pp. 147-159. ISSN 2311-0899

Іванова, О. В. and Казаков, О. Л. (2009) Радіаційні потоки – ключовий фактор взаємодії між атмосферою та океаном. Короткохвильові потоки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. pp. 168-181. ISSN 2311-0899

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Гурська, Л. М. and Москаленко, Л. М. and Сухов, О. О. (2009) Авіаційна метеорологія: збірник методичних вказівок для лабораторних робіт студентів "Міжнародні авіаційні метеорологічні коди (METAR, SPECI, TAF). Авіаційні карти погоди". ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Мєзевіч, А. Ф. (2009) Оцінка забруднення атмосферного повітря над Одесою пилом та діоксидом сірки у січні 2003-2007 рр. Вестник ГМЦ ЧАМ, 9. pp. 70-77.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Зубкович, С. О. (2009) Статистичні характеристики швидкості вітру над сходом України у січні на фоні кліматичних змін. Фізична географія та геоморфологія, 57. pp. 23-28. ISSN 0868-6939

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. (2009) До проблеми типізації синоптичних процесів над півднем України в сучасних умовах. Причорноморський екологічний бюлетень, 2 (32). pp. 25-33.

Іваненко, О. Г. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Практична гідроекологія : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-95-7

А

Арестов, С. В. and Клюквіна, І. М. (2009) Внутрішньофірмове планування природоохоронної діяльності : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Арестов, С. В. and Клюквіна, І. М. (2009) Внутрішньофірмове планування природоохоронної діяльності : методичні вказівки до СРС та практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Б

Белов, В. В. and Гриб, О. Н. (2009) Оценка потенциальной эрозионной опасности на балочных и речных водосборах : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання по вивченню дисципліни «Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин» та виконанню контрольної роботи і курсового проекту, напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Балан, Г. К. and Селезньова, Л. В. (2009) Топографо-геодезичні дослідження водних системи: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Берлінський, М. А. and Тихомир, О. Ю. (2009) Аналіз мінливості біогенного стоку р. Дунай (2004-2008 рр.). Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 (10). pp. 150-159.

Бєлов, В. В. (2009) Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Екологічний стан озера Біле : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів V курсу по вивченню дисципліни «Математичне моделювання гідроекологічних систем», напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів IV курсу по вивченню дисципліни «Гідроекологія», напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Браткова, М. М. and Лоза, А. А. and Насіковська, І. Є. and Гриб, О. М. (2009) Гідрохімічний режим та екологічний стан річок і водойм Криму : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 14-17 квітня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Екологічні проблеми заплавних водойм річки Дністер та шляхи їх вирішення (на прикладі озера Біле) : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

В

Великодний, С. С. (2009) Моделі та методи інтерполяції cкладних геометричних обводів для систем автоматизованого проектування формоутворення деталей: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. UNSPECIFIED thesis, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Великодный, С. С. (2009) Модели и методы интерполяции сложных геометрических контуров для систем автоматизированного проектирования формообразования деталей: диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. UNSPECIFIED thesis, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Васильева, М. Г. and Горличенко, М. Г. and Шевченко, С. В. and Ласовская, О. Н. and Ганин, Э. В. (2009) Cинтез краун-эфиров и их взаимодействие с кремнефтороводородной кислотой. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. pp. 228-232. ISSN 2311-0899

Васильева, М. Г. and Горличенко, М. Г. and Шевченко, С. В. and Шепелина, С. И. and Ганин, Э. В. (2009) Особенности образования комплексов «хозяин-гость» краун-эфиров с HN-протонодонорными молекулами. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. pp. 239-244. ISSN 2311-0899

Васильева, М. Г. and Герасименко, Г. И. and Шевченко, В. Ф. and Ганин, Э. В. (2009) Селективные взаимодействия краун-эфиров с фторокомплексными кислотами бора, кремния, германия, олова и сурьмы в присутствии воды. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. pp. 245-249. ISSN 2311-0899

Виноградський, М. Д. and Виноградська, А. М. and Шканова, О. М. (2009) Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом) : навчальний посібник. Центр учбової літератури, Київ.

Волошина, А. Г. and Берлинский, Н. А. (2009) Загрязняющие вещества контролируемого судового балласта и их влияние на морскую среду. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (9). pp. 148-155.

Воронюк, А. В. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Екологічний стан озера Біле : матеріали конференції. In: IX Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Г

Герасименко, Г. І. and Гриб, К. О. (2009) «Гідрохімія. Практикум» : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Гідрохімія» для студентів-магістрів ІV курсу денної форми навчання. Спеціальність: екологія та охорона навколишнього середовища. Спеціалізація: гідроекологія. Екологія, м. Одеса, Україна.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Бєлов, В. В. and Гриб, К. О. and Медведєва, Ю. С. (2009) Аналіз сучасних морфометричних та деяких фізико-хімічних характеристик лиману Куяльник / За загальною редакцією В. М. Небрата. Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічні проблеми Чорного моря". pp. 63-65.

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2009) Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів. Звіт про НДР. ДР № 0109U004794. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2009) Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та довгострокове прогнозування його стану у весняний період року. Звіт про НДР. ДР № 0109U004793. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Герасименко, Г. І. (2009) Хімія. Практичний курс : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-90-2

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2009) Біохімія гідробіонтів : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2009) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : методичні вказівки до самостійної роботи студентів за розділом "Біохімія гідробіонтів". Екологія, м. Одеса, Україна.

Герасимов, О. І. (2009) Радіоекологія: іонізуюче випромінювання і навколишнє середовище: конспект лекцій. ТЭС, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. (2009) Сучасні морфометричні характеристики Куяльницького лиману. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 2 (10). pp. 186-193.

Глушков, А. В. and Хохлов, В. Н. and Сербов, Н. Г. and Свинаренко, А. А. and Серга, Э. Н. and Лукаш, Т. В. (2009) Обобщенная динамико-стохастическая модель глобального цикла углерода: долгосрочный прогноз адаптации системы «океан-атмосфера» на антропогенное воздействие. Український гідрометеорологічний журнал, 5. pp. 27-31. ISSN 2311-0902

Глушков, А. В. and Хохлов, В. Н. and Свинаренко, А. А. and Серга, Э. Н. (2009) Глобальные механизмы в атмосферных моделях и баланс углового момента Земли. Український гідрометеорологічний журнал, 5. pp. 63-76. ISSN 2311-0902

Гавдзик, А. and Гайда, С. and Риботицький, М. and Калинчак, В. В. and Алтоиз, Б. and Софронков, А. Н. (2009) Деактивация угольных электродов топливных элементов. Naukovo-technicny zbior “Inżyneria procesova w ochronie środowiska”. pp. 11-13.

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2009) Мовні аспекти в процесі взаємовпливу етнічних культур. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-й річниці визволення Одеси від окупантів: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри., 10-11 квітня 2009 р., Одеса.

Гриб, О. М. (2009) Вплив карсту на формування хімічного складу води річок Гірського Криму : матеріали конференції. In: IX Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Д

Даус, М. Є. (2009) Загальна та річкова гідравліка : методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІI курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Данова, Т. Є. (2009) Фізичні основи впливу на атмосферні процеси: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Даниленко, О. О. (2009) Динаміка прибережної зони : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Даниленко, О. О. (2009) Прикладні аспекти регіональної океанології : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Даниленко, О. О. (2009) Гідрографія шельфової зони : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Дудар, Т. Г. and Мельниченко, В. В. (2009) Інноваційний менеджмент : навчальний посібник. Центр учбової літератури, Київ. ISBN 978-966-364-916-0

Дубровська, Ю. В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних робіт з дисципліни “Вища математика“ для студентів IІІ курсу, які навчаються за інтегрованим планом. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Unpublished)

Ж

Жигайло, О. Л. (2009) Методичні вказівки до виконання спостережень та вимірювань по навчальній практиці "Біометрія" з дисципліни "Основи агрометеорології" для студентів 2 курсу. ОДЕКУ, Одеса.

Жигайло, О. Л. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю" для студентів 5 курсу. ОДЕКУ, Одеса.

З

Захарова, М. В. (2009) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: Збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Захарова, М. В. (2009) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: методичні вказівки для самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Захарова, М. В. (2009) Водне господарство України та водогосподарські розрахунки: методичні вказівки до курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

И

Израэль, Ю. А. and Цыбань, А. В. (2009) Антропогенная экология океана. Флинта Наука, Москва. ISBN 978-5-9765-0879-8

К

Колодеєв, Є. І. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. (2009) Генетичні складові водного та іонного стоку в басейні Південного Бугу : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. and Черненко, А. С. and Мойса, А. А. and Головко, А. А. (2009) Критические условия и период индукции поверхностного горения газов на частицах катализатора. In: Современные проблемы химической и радиационной физики. Научное издание . Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Московская область, Российская Федерация, pp. 33-36.

Краснянська, Н. Д. (2009) Соціологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Колодеєв, Є. І. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. (2009) Гідрометрія та гідрохімія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2009) Менеджмент природоохоронної діяльності : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2009) Менеджмент природоохоронної діяльності : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кругляк, Ю. А. and Кострицкая, Л. С. (2009) Программирование гипертекстовых документов : конспект лекций. "ТЭС", Одеса.

Крижанівська, Т. В. and Бойцова, І. А. (2009) Чисельні методи : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Курілов, О. В. (2009) Гідробіологія : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кулібабін, О. Г. (2009) Експлуатаційна гідрометрія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Костик, В. В. and Андрианов, А. М. (2009) Флотационная очистка гальваностоков от цинка с применением карбоксилсодержащих собирателей. Вісник Одеського державного екологічного університету, 7. pp. 31-37. ISSN 2311-0899

Кирнасівська, Н. В. (2009) Агрокліматологія: методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольних робіт для студентів V – VI курсів заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Кирнасівська, Н. В. (2009) Агрокліматологія та Мікрокліматологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Килимник, О. М. (2009) Зоологія хордових : конспект лекцій. Одеса, ТЕС, Одеса.

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Никифоров, С. Н. and Софронков, А. Н. (2009) Влияние электронного облучения на параметры инжекционных p-i-n-структур из p-Ge:Hg, Sb. Вісник Черкаського державного технологічного університету. pp. 196-198. ISSN 2306-4412

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Рачинский, Б. Е. (2009) Особенности взаимодействия высокотемпературных процессов окисления и испарения частиц летучих металлов. Naukovo-technicny zbior “Inżyneria procesova w ochronie środowiska”. pp. 32-41.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Мойса, А. А. (2009) О периоде индукции зажигания горючих газов на проволоках и частицах катализатора. Naukovo-technicny zbior “Inżyneria procesova w ochronie środowiska”. pp. 42-52.

Килимник, О. М. (2009) Зоологія (безхребетних та хордових) : методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Килимник, О. М. (2009) Зоологія (безхребетних та хордових) : збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Колодеєв, Є. І. and Гриб, О. М. (2009) Методи гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання). Навчальна польова практика : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-96-4

Колодеєв, Є. І. and Захарова, М. В. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. (2009) Гідроекологічні проблеми Північно-Західного Причорномор’я : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Л

Латиш, Л. Г. and Хохлов, В. М. (2009) Зміни режиму вологовмісту ґрунту в Україні у 2011-2025 роках. Фізична географія та геоморфологія, 57. pp. 43-49. ISSN 0868-6939

Лавріненко, Ю. В. (2009) Основи електротехніки та електроніки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2009) Прогноз льодових явищ на основі дискримінантної функції на прикладі р. Дністер : тези доповідей. In: Міжнародный семинар «Генетические и вероятностные методы в гидрологии: проблемы развития и взаимосвязи», присвяченого 100-річчю з дня народження доктора технічних наук, професора Бефані Анатолія Миколайовича, 26-28 березня 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2009) Вплив глобального потепління на льодовий режим річки Дністер. Науковий вісник Чернівецького університету, 480 (481). pp. 200-204. ISSN 2311-9276

М

Мирошниченко, М. І. (2009) Поняття пресупозиції в сучасній лінгвістиці. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць., 8. pp. 41-44.

Мирошниченко, М. І. (2009) Семантичні пресупозиції українських іменників як носії національної ідеї (на матеріалі назв діяча). Мова і культура: науковий журнал, 12 (3). pp. 175-181.

Михайлов, В. І. and Суховій, В. Ф. and Рубан, І. Г. and Ілюшин, В. Я. (2009) Динамічні процеси в гирлових районах та протоках Чорного моря. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Михайлов, В. И. and Монюшко, М. М. (2009) Нефтепродукты в экосистеме Мирового океана и Черного моря. Системы контроля окружающей среды, 12. pp. 426-430. ISSN 2220-5861

Монюшко, М. М. (2009) Исследование характера распределения растворенной и эмульгированной нефти в системе Гольфстрим. Системы контроля окружающей среды, 12. pp. 431-433. ISSN 2220-5861

Н

Недострелова, Л. В. and Хохлов, В. М. (2009) Енергетичні характеристики антициклону. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. pp. 140-149. ISSN 2311-0899

Ніколаєва, А. С. and Гриб, О. М. (2009) Оцінка якості води Північно-Кримського каналу : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 14-17 квітня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

О

Обухов, Є. В. (2009) Гідротехніка: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

П

П'янова, І. Ю. (2009) Методичні вказівки для підготовки магістрів за напрямом підготовки „Менеджмент організацій”, „Економіка природокористування” у VIII – IX семестрах. ОДЕКУ, Одеса.

Р

Розмарина, А. Л. (2009) Фінанси : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Расторгуєва, Т. Є. and Галич, Є. А. and Шостак, Н. А. (2009) Робочий зошит з дисципліни «ФІЗИКА» для слухачів факультету довузівської підготовки. Частина 3. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Радов, В. П. (2009) Технологія переробки риби : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Разумова, С. Т. and Дронова, О. О. (2009) Біологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Радов, В. П. (2009) Технологія переробки риби : методичні вказівка для виконання лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

С

Степаненко, С. М. and Хоменко, І. А. (2009) Динамічна метеорологія : методичні вказівки для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за напрямом “Екологія”. [Teaching Resource]

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2009) Геологія з основами геоморфології : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2009) Геофізика : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2009) Дослідження водних екосистем методами ГІС : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Семенова, І. Г. (2009) Синоптична метеорологія: конспект лекцій (циклони і антициклони помірних широт). Екологія, Одеса.

Свидерська, С. М. (2009) Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України: методичні вказівки до СРС і виконанню контрольної роботи для студентів IV курсу заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Свидерська, С. М. (2009) Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України: методичні вказівки до практичних робіт для студентів IV курсу. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2009) Стратегічний менеджмент : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2009) Стратегічний менеджмент : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2009) Стратегічний менеджмент : методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів V курсу заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сахненко, О. И. and Тучковенко, Ю. С. (2009) Численная модель литодинамики прибрежных морских акваторий с учетом берегозащитных сооружений : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 4-5 червня 2009 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. (2009) Эйлерова K-GDM модель расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. Український гідрометеорологічний журнал, 5. pp. 5-14. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. and Типцов, С. В. (2009) Новая формула оценки уровня загрязнения атмосферы промышленными выбросами. Український гідрометеорологічний журнал, 2009 (4). pp. 227-237. ISSN 2311-0902

Т

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. (2009) Моделирование изменчивости гидрологических и гидрохимических характеристик вод северо-западной части Черного моря. In: 2-й Всеукраїнський з’їзд екологів, 23-26 вересня 2009 р., Вінниця: ВНТУ.

Тучковенко, О. А. (2009) Бухгалтерський облік у рибництві : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О. А. (2009) Бухгалтерський облік у рибництві : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, Ю. С. and Аль-Субари Али, Ахмед Салех (2009) Моделирование распространения загрязняющих веществ на акватории озер Ялпуг-Кугурлуй. Український гідрометеорологічний журнал, 5. pp. 15-26. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С. and Гопченко, Є. Д. (2009) Аналіз сучасного гідрологічного режиму водосховища Сасик та експертна оцінка очікуваних його змін при реконструкції у морський лиман. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Тучковенко, Ю. С. and Гопченко, Е. Д. (2009) Улучшение гидроэкологического режима Дофиновского лимана. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Тучковенко, Ю. С. and Романчук, М. Є. and Торгонська, О. А. and Сапко, О. Ю. and Сахненко, О. І. (2009) Управління якістю вод екосистем прибережних морських акваторій та внутрішніх водоймищ на підставі математичного моделювання. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Тучковенко, О. А. and Крюкова, М. І. (2009) Біологічна продуктивність водних екосистем : методичні вказівки для виконання практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Тучковенко, О. А. (2009) Економічна діяльність підприємств рибництва : методичні вказівки для практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Троян, А. О. (2009) Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання усіх напрямів підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Х

Хохлов, С. М. (2009) Фізіологія риб : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Хохлов, В. М. and Латиш, Л. Г. and Цимбалюк, К. С. (2009) Можливі зміни температурного режиму в Україні у 2011-2025 роках. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. pp. 70-78. ISSN 2311-0899

Хохлов, В. М. and Бондаренко, В. М. and Латиш, Л. Г. (2009) Просторовий розподіл аномалій опадів в Україні у 2011-2025 роках. Український гідрометеорологічний журнал, 5. pp. 54-62. ISSN 2311-0902

Худинцев, М. М. (2009) Моделювання фізико-хімічних процесів у радіоекології: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Ч

Чмырь, И. А. and Жирякова, И. А. (2009) UML-ориентированная модель и инструментальное средство исследования феномена внимания. Программные продукты и системы, 87 (3). pp. 52-56. ISSN 0236-235Х

Ш

Шаменкова, O. I. (2009) Фізична гідрологія: методичні вказівки до навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Шепелина, С. И. and Волкова, Г. С. and Федорова, Г. В. (2009) Биогеохимическая оценка состояния вод Одесской области. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 2 (10). pp. 137-141.

Шекк, П. В. (2009) Розведення риб : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Крюкова, М. І. (2009) Розведення риб : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2009) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІ курсу IV семестру денної форми навчання. Напрям підготовки – „Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2009) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал по роботі з англомовним суспільно-політичним текстом для студентів І, ІІ курсів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Торгонська, О. А. (2009) Біологічна продуктивність водних екосистем : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2009) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу заочної форми на­вчання. Напрям підготовки — «Гідрометеорологія» Спеціальність — гідрологія та гідрохімія. ОДЕКУ, Одеса.

Шевченко, В. Ф. and Гриб, К. О. and Гельман, В. З. (2009) Акредитація лабораторії та аналізу якості навколишнього середовища : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ю

Ювченко, Н. М. and Шимолін, І. І. (2009) Цивільна оборона: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Sat Sep 18 19:40:27 2021 UTC.