Елементи, в которих рік: 2009

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: C | F | K | S | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Ю
Число елементів: 130.

C

Chakina, N. P., Khomenko, I. A. (2009) Freezing precipitation in the Ukraine. Фізична географія та геоморфологія, 157. с. 49-53. ISSN 0868-6939

F

Florko, T. A., Khetselius, O. Yu., Dubrovskaya, Yu. V., Sukharev, D. E. (2009) Bremsstrahlung and x-ray spectra for kaonic and pionic hydrogen and nitrogen. Photoelectronics, 18. с. 16-19. ISSN 0235-2435

K

Khetselius, O. Yu. (2009) Relativistic perturbation theory calculation of the hyperfine structure parameters for some heavy-element isotopes. International Journal of Quantum Chemistry, 109. с. 3330-3335. ISSN 0020-7608

S

Sukhodolov, A. N., Loboda, N. S., Katolikov, V. M., Arnaut, N. A., Bekh, V. V., Usatii, M. A., Kudersky, L. A., Skakalsky, B. G. (2009) Western Steppic Rivers. In: Rivers of Europe / Edited by Klement Tockner, Urs Uehlinger, Christopher T. Robinson. Chapter 13 . Academic Press, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, с. 497-523. ISBN 978-012369449-2

І

Іваненко, О. Г., Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Практична гідроекологія : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-95-7

Іваненко, О. Г., Захарова, М. В. (2009) Водогосподарські розрахунки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Іванова, О. В., Казаков, О. Л. (2009) Радіаційні потоки – ключовий фактор взаємодії між атмосферою та океаном. Короткохвильові потоки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 08. с. 168-181. ISSN 2311-0899

Іванова, О. В., Казаков, О. Л., Сахненко, О. І. (2009) Модель взаємодіючих граничних шарів атмосфери та океану. Вісник Одеського державного екологічного університету, 07. с. 147-159. ISSN 2311-0899

Івус, Г. П., Семергей-Чумаченко, А. Б., Агайар, Э. В. (2009) До проблеми типізації синоптичних процесів над півднем України в сучасних умовах. Причорноморський екологічний бюлетень, 2 (32). с. 25-33.

Івус, Г. П., Семергей-Чумаченко, А. Б., Гурська, Л. М., Москаленко, Л. М., Сухов, О. О. (2009) Авіаційна метеорологія: збірник методичних вказівок для лабораторних робіт студентів "Міжнародні авіаційні метеорологічні коди (METAR, SPECI, TAF). Авіаційні карти погоди". ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П., Семергей-Чумаченко, А. Б., Зубкович, С. О. (2009) Статистичні характеристики швидкості вітру над сходом України у січні на фоні кліматичних змін. Фізична географія та геоморфологія, 57. с. 23-28. ISSN 0868-6939

Івус, Г. П., Семергей-Чумаченко, А. Б., Мєзевіч, А. Ф. (2009) Оцінка забруднення атмосферного повітря над Одесою пилом та діоксидом сірки у січні 2003-2007 рр. Вестник ГМЦ ЧАМ, 9. с. 70-77.

Ілюшин, В. Я. (2009) Інженерна океанологія : Конспект лекций. ОДЕКУ, Одеса, с. 1-106.

Ілюшин, В. Я. (2009) Методичні вказівки до СРС “Динаміка гирлових потоків та русел”. ОДЕКУ, Одеса.

А

Арестов, С.В., Клюквіна, І.М. (2009) Внутрішньофірмове планування природоохоронної діяльності. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Арестов, С.В., Клюквіна, І.М. (2009) Внутрішньофірмове планування природоохоронної діяльності. Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Б

Балан, Г. К., Селезньова, Л. В. (2009) Топографо-геодезичні дослідження водних системи: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Белов, В. В., Гриб, О. Н. (2009) Оценка потенциальной эрозионной опасности на балочных и речных водосборах : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Берлінський, М. А., Тихомир, О. Ю. (2009) Аналіз мінливості біогенного стоку р. Дунай (2004-2008 рр.). Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 (10). с. 150-159.

Браткова, М. М., Лоза, А. А., Насіковська, І. Є., Гриб, О. М. (2009) Гідрохімічний режим та екологічний стан річок і водойм Криму : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 14-17 квітня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Бєлов, В. В. (2009) Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання по вивченню дисципліни «Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин» та виконанню контрольної роботи і курсового проекту, напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Екологічний стан озера Біле : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Екологічні проблеми заплавних водойм річки Дністер та шляхи їх вирішення (на прикладі озера Біле) : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів IV курсу по вивченню дисципліни «Гідроекологія», напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів V курсу по вивченню дисципліни «Математичне моделювання гідроекологічних систем», напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

В

Васильева, М. Г., Герасименко, Г. И., Шевченко, В. Ф., Ганин, Э. В. (2009) Селективные взаимодействия краун-эфиров с фторокомплексными кислотами бора, кремния, германия, олова и сурьмы в присутствии воды. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. с. 245-249. ISSN 2311-0899

Васильева, М. Г., Горличенко, М. Г., Шевченко, С. В., Ласовская, О. Н., Ганин, Э. В. (2009) Cинтез краун-эфиров и их взаимодействие с кремнефтороводородной кислотой. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. с. 228-232. ISSN 2311-0899

Васильева, М. Г., Горличенко, М. Г., Шевченко, С. В., Шепелина, С. И., Ганин, Э. В. (2009) Особенности образования комплексов «хозяин-гость» краун-эфиров с HN-протонодонорными молекулами. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. с. 239-244. ISSN 2311-0899

Великодний, С. С. (2009) Моделі та методи інтерполяції cкладних геометричних обводів для систем автоматизованого проектування формоутворення деталей: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. thesis, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Великодный, С. С. (2009) Модели и методы интерполяции сложных геометрических контуров для систем автоматизированного проектирования формообразования деталей: диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. thesis, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Виноградський, М.Д., Виноградська, А.М., Шканова, О.М. (2009) Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом). Навч. посібник. Центр учбової літератури, Київ.

Волошина, А. Г., Берлинский, Н. А. (2009) Загрязняющие вещества контролируемого судового балласта и их влияние на морскую среду. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (9). с. 148-155.

Воронюк, А. В., Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Екологічний стан озера Біле : матеріали конференції. In: IX Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Г

Гавдзик, А., Гайда, С., Риботицький, М., Калинчак, В. В., Алтоиз, Б., Софронков, А. Н. (2009) Деактивация угольных электродов топливных элементов. Naukovo-technicny zbior “Inżyneria procesova w ochronie środowiska”. с. 11-13.

Герасименко, Г. І. (2009) Хімія. Практичний курс : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-90-2

Герасименко, Г. І., Гриб, К. О. (2009) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт за розділом "Гідрохімія". Екологія, м. Одеса, Україна.

Герасимов, О. І. (2009) Радіоекологія:іонізуюче випромінювання і навколишнє середовище: конспект лекцій. ТЭС, Одеса.

Глушков, А. В., Хохлов, В. Н., Свинаренко, А. А., Серга, Э. Н. (2009) Глобальные механизмы в атмосферных моделях и баланс углового момента Земли. Український гідрометеорологічний журнал, 5. с. 63-76. ISSN 2311-0902

Глушков, А. В., Хохлов, В. Н., Сербов, Н. Г., Свинаренко, А. А., Серга, Э. Н., Лукаш, Т. В. (2009) Обобщенная динамико-стохастическая модель глобального цикла углерода: долгосрочный прогноз адаптации системы «океан-атмосфера» на антропогенное воздействие. Український гідрометеорологічний журнал, 5. с. 27-31. ISSN 2311-0902

Глушкова, Н. М., Слободянюк, О. Р. (2009) Мовні аспекти в процесі взаємовпливу етнічних культур. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-й річниці визволення Одеси від окупантів: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри., 10-11 квітня 2009 р., Одеса.

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М. (2009) Сучасні морфометричні характеристики Куяльницького лиману. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 2 (10). с. 186-193.

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М., Бєлов, В. В., Гриб, К. О., Медведєва, Ю. С. (2009) Аналіз сучасних морфометричних та деяких фізико-хімічних характеристик лиману Куяльник / За загальною редакцією В. М. Небрата. Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічні проблеми Чорного моря". с. 63-65.

Гопченко, Є. Д., наук., керів. (2009) Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та довгострокове прогнозування його стану у весняний період року. Звіт про НДР. ДР № 0109U004793. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Гопченко, Є. Д., наук., керів. (2009) Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів. Звіт про НДР. ДР № 0109U004794. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Горліченко, М. Г., Шевченко, С. В. (2009) Біохімія гідробіонтів : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Горліченко, М. Г., Шевченко, С. В. (2009) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : методичні вказівки до самостійної роботи студентів за розділом "Біохімія гідробіонтів". Екологія, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2009) Вплив карсту на формування хімічного складу води річок Гірського Криму : матеріали конференції. In: IX Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Д

Даниленко, О. О. (2009) Динаміка прибережної зони : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Даниленко, О. О. (2009) Прикладні аспекти регіональної океанології : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Даниленко, О. О. (2009) Гідрографія шельфової зони : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Данова, Т. Є. (2009) Фізичні основи впливу на атмосферні процеси: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Даус, М. Є. (2009) Загальна та річкова гідравліка : Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІI курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Дубровська, Ю. В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних робіт з дисципліни “Вища математика“ для студентів IІІ курсу, які навчаються за інтегрованим планом. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Неопублікований)

Дудар, Т.Г., Мельниченко, В.В. (2009) Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. Центр учбової літератури, Київ. ISBN 978-966-364-916-0

Ж

Жигайло, О. Л. (2009) Методичні вказівки до виконання спостережень та вимірювань по навчальній практиці "Біометрія" з дисципліни "Основи агрометеорології" для студентів 2 курсу. ОДЕКУ, Одеса.

Жигайло, О. Л. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю" для студентів 5 курсу. ОДЕКУ, Одеса.

З

Захарова, М. В. (2009) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: Збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Захарова, М. В. (2009) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: методичні вказівки для самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Захарова, М. В. (2009) Водне господарство України та водогосподарські розрахунки: методичні вказівки до курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

К

Калинчак, В. В., Софронков, А. Н., Черненко, А. С., Мойса, А. А., Головко, А. А. (2009) Критические условия и период индукции поверхностного горения газов на частицах катализатора. In: Современные проблемы химической и радиационной физики. Научное издание . Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Московская область, Российская Федерация, с. 33-36.

Калинчак, В. В., Черненко, А. С., Софронков, А. Н., Мойса, А. А. (2009) О периоде индукции зажигания горючих газов на проволоках и частицах катализатора. Naukovo-technicny zbior “Inżyneria procesova w ochronie środowiska”. с. 42-52.

Калинчак, В. В., Черненко, А. С., Софронков, А. Н., Рачинский, Б. Е. (2009) Особенности взаимодействия высокотемпературных процессов окисления и испарения частиц летучих металлов. Naukovo-technicny zbior “Inżyneria procesova w ochronie środowiska”. с. 32-41.

Килимник, О. М. (2009) Зоологія хордових. Конспект лекцій. Одеса, ТЕС, Одеса.

Кирнасовская, Н. В. (2009) Агрокліматологія та Мікрокліматологія:методичні вказівки для виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Кирнасівська, Н. В. (2009) Агрокліматологія: методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольних робіт для студентів V – VI курсів заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Колодеєв, Є. І., Гриб, О. М. (2009) Методи гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання). Навчальна польова практика : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-96-4

Колодеєв, Є. І., Гриб, О. М., Яров, Я. С. (2009) Гідрометрія та гідрохімія. Збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт з дисципліни «Гідрометрія та гідрохімія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Колодеєв, Є. І., Гриб, О. М., Яров, Я. С. (2009) Генетичні складові водного та іонного стоку в басейні Південного Бугу : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Колодеєв, Є. І., Захарова, М. В., Гриб, О. М., Яров, Я. С. (2009) Гідроекологічні проблеми Північно-Західного Причорномор’я : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Колонтай, С. М. (2009) Менеджмент природоохоронної діяльності.Самостійна робота студента.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2009) Менеджмент природоохоронної діяльності.Самостійна робота студента та контрольна робота.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Костик, В. В., Андрианов, А. М. (2009) Флотационная очистка гальваностоков от цинка с применением карбоксилсодержащих собирателей. Вісник Одеського державного екологічного університету, 7. с. 31-37. ISSN 2311-0899

Краснянська, Н. Д. (2009) Соціологія. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Крижанівська, Т.В., Бойцова, І.А. (2009) Чисельні методи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кругляк, Ю.А., Кострицкая, Л.С. (2009) Программирование гипертекстовых документов. Конспект лекций. "ТЭС", Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2009) Експлуатаційна гідрометрія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Курмашев, Ш. Д., Викулин, И. М., Никифоров, С. Н., Софронков, А. Н. (2009) Влияние электронного облучения на параметры инжекционных p-i-n-структур из p-Ge:Hg, Sb. Вісник Черкаського державного технологічного університету. с. 196-198. ISSN 2306-4412

Курілов, А.В. (2009) Гідробіологія.Методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Л

Лавріненко, Ю. В. (2009) Основи електротехніки та електроніки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Латиш, Л. Г., Хохлов, В. М. (2009) Зміни режиму вологовмісту ґрунту в Україні у 2011-2025 роках. Фізична географія та геоморфологія, 57. с. 43-49. ISSN 0868-6939

Лобода, Н. С., Сіренко, А. М. (2009) Прогноз льодових явищ на основі дискримінантної функції на прикладі р. Дністер : тези доповідей. In: Міжнародный семинар «Генетические и вероятностные методы в гидрологии: проблемы развития и взаимосвязи», присвяченого 100-річчю з дня народження доктора технічних наук, професора Бефані Анатолія Миколайовича, 26-28 березня 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Сіренко, А. М. (2009) Вплив глобального потепління на льодовий режим річки Дністер: стаття. Науковий вісник Чернівецького університету, 480 (481). с. 200-204. ISSN 2311-9276

М

Мирошниченко, М. І. (2009) Поняття пресупозиції в сучасній лінгвістиці. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць., 8. с. 41-44.

Мирошниченко, М. І. (2009) Семантичні пресупозиції українських іменників як носії національної ідеї (на матеріалі назв діяча). Мова і культура: науковий журнал., 12 (3). с. 175-181.

Михайлов, В. І., Суховій, В. Ф., Рубан, І. Г., Ілюшин, В. Я. (2009) Динамічні процеси в гирлових районах та протоках Чорного моря. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Михайлов, В. И., Монюшко, М. М. (2009) Нефтепродукты в экосистеме Мирового океана и Черного моря. Системы контроля окружающей среды, 12. с. 426-430. ISSN 2220-5861

Монюшко, М. М. (2009) Исследование характера распределения растворенной и эмульгированной нефти в системе Гольфстрим. Системы контроля окружающей среды, 12. с. 431-433. ISSN 2220-5861

Н

Недострелова, Л. В., Хохлов, В. М. (2009) Енергетичні характеристики антициклону. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. с. 140-149. ISSN 2311-0899

Ніколаєва, А. С., Гриб, О. М. (2009) Оцінка якості води Північно-Кримського каналу : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 14-17 квітня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

О

Обухов, Є. В. (2009) Гідротехніка: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

П

П'янова, І.Ю. (2009) Методичні вказівки для підготовки магістрів за напрямом підготовки „Менеджмент організацій”, „Економіка природокористування” у VIII – IX семестрах. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Р

Радов, В.П. (2009) Технологія переробки риби.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Разумова, С. Т., Дронова, О. О. (2009) Біологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Расторгуєва, Т.Є., Галич, Є.А., Шостак, Н.А. (2009) Робочий зошит з дисципліни «ФІЗИКА» для слухачів факультету довузівської підготовки. Частина 3. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Розмарина, А. Л. (2009) Фінанси.Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

С

Сахненко, О. И., Тучковенко, Ю. С. (2009) Численная модель литодинамики прибрежных морских акваторий с учетом берегозащитных сооружений : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 4-5 червня 2009 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Свидерська, С. М. (2009) Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України: методичні вказівки до практичних робіт для студентів IV курсу. ОДЕКУ, Одеса.

Свідерська, С. М. (2009) Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України: методичні вказівки до СРС і виконанню контрольної роботи для студентів IV курсу заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В., Балан, Г. К. (2009) Геологія з основами геоморфології : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В., Балан, Г. К. (2009) Геофізика : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В., Балан, Г. К. (2009) Дослідження водних екосистем методами ГІС : Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Семенова, І. Г. (2009) Синоптична метеорологія: конспект лекцій (циклони і антициклони помірних широт). Екологія, Одеса.

Смірнова, К. В. (2009) Стратегічний менеджмент. МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2009) Стратегічний менеджмент. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2009) Стратегічний менеджмент. МВ до СРС та контр. роботи. Заоч. ОДЕКУ, Одеса.

Степаненко, С. Н., Волошин, В. Г. (2009) Эйлерова K-GDM модель расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. Український гідрометеорологічний журнал, 5. с. 5-14. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. Н., Волошин, В. Г., Типцов, С. В. (2009) Новая формула оценки уровня загрязнения атмосферы промышленными выбросами. Український гідрометеорологічний журнал, 2009 (4). с. 227-237. ISSN 2311-0902

Т

Троян, А. О. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів заочної форми навчання усіх напрямів підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Тучковенко, О.А. (2009) Бухгалтерський облік у рибництві.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О.А. (2009) Бухгалтерський облік у рибництві.Методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, Ю. С., Аль-Субари Али, Ахмед Салех (2009) Моделирование распространения загрязняющих веществ на акватории озер Ялпуг-Кугурлуй. Український гідрометеорологічний журнал, 5. с. 15-26. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Є. Д. (2009) Аналіз сучасного гідрологічного режиму водосховища Сасик та експертна оцінка очікуваних його змін при реконструкції у морський лиман. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Е. Д. (2009) Улучшение гидроэкологического режима Дофиновского лимана. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Тучковенко, Ю. С., Романчук, М. Є., Торгонська, О. А., Сапко, О. Ю., Сахненко, О. І. (2009) Управління якістю вод екосистем прибережних морських акваторій та внутрішніх водоймищ на підставі математичного моделювання. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2009) Моделирование изменчивости гидрологических и гидрохимических характеристик вод северо-западной части Черного моря. In: 2-й Всеукраїнський з’їзд екологів, 23-26 вересня 2009 р., Вінниця: ВНТУ.

Х

Хохлов, В. М., Бондаренко, В. М., Латиш, Л. Г. (2009) Просторовий розподіл аномалій опадів в Україні у 2011-2025 роках. Український гідрометеорологічний журнал, 5. с. 54-62. ISSN 2311-0902

Хохлов, В. М., Латиш, Л. Г., Цимбалюк, К. С. (2009) Можливі зміни температурного режиму в Україні у 2011-2025 роках. Вісник Одеського державного екологічного університету, 8. с. 70-78. ISSN 2311-0899

Хохлов, С.М. (2009) Фізіологія риб.Методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Худинцев, М. М. (2009) Моделювання фізико-хімічних процесів у радіоекології: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Ч

Чмир, І.О., Жирякова, І.О. (2009) UML-ориентированная модель и инструментальное средство исследования феномена внимания. Программные продукты и системы, 87 (3). с. 52-56. ISSN 0236-235Х

Ш

Шаменкова, O. I. (2009) Фізична гідрологія: методичні вказівки до навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Шевченко, В. Ф., Гриб, К. О., Гельман, В. З. (2009) Акредитація лабораторії та аналізу якості навколишнього середовища : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Шекк, П.В. (2009) Розведення риб. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П.В., Крюкова, М.І. (2009) Методичні вказівки для СРС "Розведення риб". ОДЕКУ, Одеса.

Шепелина, С. И., Волкова, Г. С., Федорова, Г. В. (2009) Биогеохимическая оценка состояния вод Одесской области. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 2 (10). с. 137-141.

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2009) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу заочної форми на­ вчання. Напрям підготовки — «Гідрометеорологія» Спеціальність — гідрологія та гідрохімія. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІ курсу IV семестру денної форми навчання Напрям підготовки – „Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Шотова-Ніколенко, Г.В., П’янова, І Ю (2009) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал по роботі з англомовним суспільно-політичним текстом для студентів І, ІІ курсів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Ю

Ювченко, Н. М., Шимолін, І. І. (2009) Цивільна оборона: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Цей список був створений у Sun Apr 18 20:31:10 2021 MSK.