Елементи, в которих рік: 2008

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: G | I | K | R | І | А | Б | В | Г | Д | И | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Число елементів: 110.

G

Gerasymov, O. I., Vandewalle, N., Spivak, A.Ya., Khudyntsev, N.N., Dorbolo, S., Lumay, G., Klymenkov, O. A. (2008) Stationary states in a 1D system of inelastic particles. Ukrainian Journal of Physics, 53 (11). с. 1128-1135. ISSN 2071-0194

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Dubrovskaya, Yu. V. (2008) Discharge of metastable nuclei during muon capture: basis’s of new nuclear sensors. Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 1. с. 39.

Glushkov, A. V., Lepikh, Ya. I., Ambrosov, S. V., Khetselius, O. Yu., Chernyakova, Yu. G. (2008) Computer modelling optimal schemes of the laser photoionization method for preparing the films of pure composition at atomic level. Photoelectronics, 17. с. 53-55. ISSN 0235-2435

Glushkov, A. V., Loboda, N. S., Khokhlov, V. N., Svinarenko, A. A., Serbov, N. G., Bunyakova, Yu. (2008) Some aspects of the nonlinear interaction between global teleconnection patterns. Український антарктичний журнал, 6-7. с. 157-166. ISSN 2415-3087

I

Ivanov, V. A., Tuchkovenko, Yu. S. (2008) Applied mathematical water-quality modeling of shelf marine ecosystems. Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol. ISBN 978-966-02-4722-2

K

Khetselius, O. Yu. (2008) On possibility of sensing nuclei of the rare isotopes by means of laser spectroscopy of hyperfine structure. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 3. с. 28-33. ISSN 1815-7459

Khetselius, O. Yu., Gurnitskaya, E. P., Loboda, A. V., Vitavetskaya, L. A. (2008) Consistent quantum approach to quarkony energy spectrum and semiconductor superatom and in external electric field. Photoelectronics, 17. с. 127-130. ISSN 0235-2435

Khokhlov, V., Glushkov, A., Loboda, N., Serbov, N., Zhurbenko, K. (2008) Signatures of low-dimensional chaos in hourly water level measurements at coastal site of Mariupol, Ukraine. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 22 (6). с. 777-787. ISSN 1436-3240

Khokhlov, V. N., Glushkov, A. V., Loboda, N. S., Bunyakova, Y. Y. (2008) Short-range forecast of atmospheric pollutants using non-linear prediction method. Atmospheric Environment, 42 (31). с. 7284-7292. ISSN 1352-2310

R

Rusov, V., Glushkov, A., Loboda, N., Khetselius, O., Khokhlov, V., Svinarenko, A., Prepelitsa, G. (2008) On possible genesis of fractal dimensions in the turbulent pulsations of cosmic plasma – galactic cosmic rays – turbulent pulsation in planetary atmosphere system. Advances in Space Research, 42 (9). с. 1614-1617. ISSN 0273-1177

І

Іваненко, О. Г. (2008) Гідроекологія : конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Іваненко, О. Г., Гриб, О. М. (2008) Закономірності стоку хімічних речовин на річках Криму : матеріали конференції. In: Международная научная конференция «Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений–2», 26-29 августа 2008 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Іваненко, О. Г., наук., керів. (2008) Гідроекологічні проблеми північно-західного Причорномор’я (Південно-Західна частина України: басейни Дністра, Дунаю, Південного Бугу, річок Криму та лимани Північно-Західного Причорномор’я). Звіт про НДР. ДР № 0104U004024. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Івус, Г. П., Семергей-Чумаченко, А. Б. (2008) Метеорологічне обслуговування полярної авіації та судноплавства: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Івус, Г. П., Семергей-Чумаченко, А. Б., Нажмудінова, О. М., Москаленко, Л. М. (2008) Авіаційна метеорологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та лабораторна робота "Прогноз туманів". ТЕС, Одеса.

Ілюшин, В. Я. (2008) Методичні вказівки до СРС для 5 курсу з.ф. “Інженерна океанологія”. ОДЕКУ, Одеса.

Ілюшин, В. Я. (2008) Методичні вказівки до СРС для 6 курсу з.ф. „Інженерна океанологія”. ОДЕКУ, Одеса.

А

Андріанова, І. С., Герасимов, О. І. (2008) Фізична кінетика радіонуклідів: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Андріанова, І.С. (2008) Фізика. Розділ "Механіка": Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Екологія, Одеса.

Андріанова, І.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Фізичні принципи взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною". ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Арестов, С. В. (2008) Моделі та методи економетрики:методичні вказівки до самостійної роботи студентів для денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Б

Борисова, С. В., Катеруша, Г. П. (2008) Метеорологія і кліматологія: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Бєлов, В. В., Гриб, О. М., Іваненко, О. Г., Килимник, О. М., Шекк, П. В. (2008) Гідроекологічний стан заплавного озера Біле та його роль у відновленні і підтриманні сприятливого екологічного режиму гирлово-плавневої ділянки річки Дністер : матеріали конференції. In: Международная научная конференция «Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений–2», 26-29 августа 2008 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

В

Васильєва, М. Г. (2008) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт за розділом "Гідрохімія". Екологія, м. Одеса, Україна.

Васильєва, М. Г. (2008) Хімія : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт за розділом "Неорганічна хімія". ТЕС, м. Одеса, Україна.

Великодний, С.С., Невлюдов, І.Ш. (2008) Створення програмного засобу автоматизованого проектування та інтерполяції дуги кола для систем програмного відтворення рухів. Комп'ютерні системи та інформаційні технології, 3. с. 73-78. (У пресі)

Вельміскін, Д. І. (2008) Антенні системи метеорологічних радіолокаційних станцій: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Воронюк, А. В., Гриб, О. Н. (2008) Расчёт и анализ коэффициентов водообмена и водообновления для водохранилищ Крыма : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Г

Галич, Е. А., Сущенко, А. И. (2008) Главные компоненты полей геопотенциала в атмосфере западного сектора Южного полушария. Вісник Одеського державного екологічного університету, 6. с. 110-116. ISSN 2311-0899

Галич, Е. А., Школьный, Е. П. (2008) Особенности взаимосвязи между основными осцилляционными механизмами общей циркуляции атмосферы. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50. с. 36-43. ISSN 0130-2914

Галич, Е. А., Школьный, Е. П., Севастьянов, А. И. (2008) Главные компоненты полей геопотенциала в западном секторе Южного полушария. Доповіді НАН України Науково-теоретичний журнал Президії НАН України, 2. с. 117-123. ISSN 1025-6415

Ганін, Е. В., наук., керів. (2008) Акредитація Центру екологічного моніторингу навколишнього середовища (заключний). Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Поданий)

Герасименко, Г. І. (2008) Загальна хімія : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт за розділом "Закономірності перебігу хімічних реакцій". Екологія, м. Одеса, Україна.

Герасименко, Г. І. (2008) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт за розділом "Закономірності перебігу хімічних реакцій". Екологія, м. Одеса, Україна.

Герасименко, Г. І., Шепеліна, С. І. (2008) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою "Неорганічні сполуки. Класифікація". ТЕС, м. Одеса, Україна.

Герасименко, Г. І., Шепеліна, С. І. (2008) Загальна хімія : методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою "Неорганічні сполуки. Класифікація". ТЕС, м. Одеса, Україна.

Герасимов, О. І. (2008) Можливості та проблеми рейтингової та кредитно-модульної систем оцінки знань студентів. Український гідрометеорологічний журнал, 3. с. 236-245.

Герасимов, О. І. (2008) Функції розподілу груп частинок у статистичній фізиці. Екологія, Одеса. ISBN 978-966-8740-46-6

Герасимов, О. І., Вандеваллє, Н., Співак, А. Я., Худинцев, М. М., Люмє, Г., Дорболло, С., Клименков, О.А. (2008) Стаціонарні стани у 1D системі непружних частинок. Український фізичний журнал, 53 (11). с. 1129-1137. ISSN 0372-400X

Герасимов, О. І., Співак, А. Я., Худинцев, М. М., Клименков, О. А. (2008) Транспорт енергії (імпульсу) в модельних низьковимірних дисипативних системах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 6. с. 225-233. ISSN 2311-0899

Глушков, А. В., Лобода, А. В., Сербов, М. Г., Свинаренко, А. А., Буяджи, В. В. (2008) Динаміка багатошарової нейронної мережі на основі фотонної луни: чисельна реалізація з вихідним сінусоідальним імпульсом. Sensor Electr. and Microsyst. Techn., 4. с. 62-66. ISSN 0235-2435

Глушков, А. В., Лобода, Н. С., Хохлов, В. Н., Сербов, Н. Г., Свинаренко, А. А., Бунякова, Ю. Я. (2008) Хаос во временных рядах концентраций загрязняющих веществ в атмосфере: краткосрочный прогноз. Вісник Одеського державного екологічного університету, 5. с. 225-235. ISSN 2311-0899

Глушков, А. В., Хохлов, В. Н., Сербов, Н. Г., Свинаренко, А. А., Солонко, Т. В. (2008) Обобщенная динамико-стохастическая модель глобального цикла углерода: роль биоты в глобальном цикле углерода. Вісник Одеського державного екологічного університету, 6. с. 234-239. ISSN 2311-0899

Глушкова, Н. М., Слободянюк, О. Р. (2008) Українська інтелігенція першої третини ХХ століття. Громадсько-політичний науковий збірник «Інтелігенція і влада»., 11. с. 155-161.

Гопченко, Є. Д., Крес, Л. Є., Романчук, М. Є. (2008) Гідрологія (суші): конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А. (2008) Спецрозділи з теорії максимального стоку: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Горліченко, М. Г. (2008) Творчий підхід до організації СРС в Болонському процесі : тези доповідей. In: Науково-методична конференція "Досвід і проблеми впровадження у навчальний процес принципів Болонської декларації", 5-6 лютого 2008 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Грабко, Н. В. (2008) Людина як споживач: екологічні аспекти: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Гриб, О. М. (2008) Змінність концентрацій та виносу розчинених хімічних речовин за довжиною річок Криму. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 50 (ч. 1). с. 289-293. ISSN 0130-2914

Гриб, О. М. (2008) Винос розчинених хімічних речовин річками Криму. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. Н. (2008) Исследование и анализ характеристик стока растворённых химических веществ на реках Крыма : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Д

Даус, М. Є. (2008) Загальна та річкова гідравліка : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

И

Илюшин, В. Я. (2008) Статистический метод оценки баланса наносов и деформация морского дна : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 17-18 квітня 2008 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Илюшин, В. Я. (2008) К вопросу о назначении нуля порта для гидрографических и проектных работ. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50(2). с. 277-285. ISSN 0130-2914

К

Калинчак, В. В., Черненко, А. С., Софронков, А. Н. (2008) Высокотемпературные и гистерезисные режимы каталитического окисления горючих газовых смесей на твердых катализаторах. Naukovo-technicny zbior “Inżyneria procesova w ochoronie środowiska”. с. 113-125.

Кирнасівська, Н. В. (2008) Землеробство та рослинництво: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Клюквіна, І.М. (2008) Ціни та ціноутворення. Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Клюквіна, І.М., Арестов, С.В. (2008) Ціни та ціноутворення. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Козловська, В.П. (2008) Організація баз даних та знань. Перша редакція. Одеса "Екологія", Одеса.

Колодеев, Е. И., Гриб, О. Н. (2008) Логико-тестовая система контроля знаний студентов по дисциплине МГМИ (гидрологические измерения) : тези конференції. In: III науково-методична конференція «Досвід і проблеми впровадження у навчальний процес принципів Болонської декларації» ОДЕКУ, 5-6 лютого 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Коріневська, В. Ю., Шаніна, Т. П., Андріанов, А. М. (2008) Техноекологія: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2008) Міжетнічні відносини на Одещині. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Зб. наукових праць., 6. с. 79-83.

Куделіна, О.Ю., Мінєєва, Т.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з англійської мови для студентів IV курсу заочної форми навчання. Напрям підготовки - менеджмент. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кукуй, В. М. (2008) Методичні вказівки до СРС “Гідрографія”. ОДЕКУ, Одеса.

Курятников, В.В. (2008) Спектроскопія іонізуючого випромінювання: Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Л

Лобода, Н. С. (2008) Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. (2008) Збірник методичних вказівок до практичних занять з дисципліни "Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації". (методичні вказівки). ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2008) Гідрологічні розрахунки: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

М

Михайлов, В. И., Деньга, Ю. М., Монюшко, М. М., Пятакова, В. Ф. (2008) Гидрохимическая характеристика современного состояния филлофорного поля Зернова. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50 (2). с. 240-245. ISSN 0130-2914

Монюшко, М. М. (2008) Океанографические аспекты распределения различных форм нефтяных углеводородов в Мировом океане. Системы контроля окружающей среды, 11. с. 442-446. ISSN 2220-5861

О

Оганесян, Т. А., Іваненко, О. Г., Гриб, О. М. (2008) Визначення впливу частоти спостережень за показниками хімічного складу річкових вод Криму на розрахунок їх середньорічних значень : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

П

Плетос, С.В. (2008) Економічна теорія. Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Р

Радов, А. Н., Гриб, О. Н. (2008) Исследование стока растворенных химических веществ на реке Салгир и её притоках : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Расторгуєва, Т.Є., Галич, Є.А., Хохлова, О.П. (2008) РОБОЧИЙ ЗОШИТ з дисципліни «ФІЗИКА» для слухачів факультету довузівської підготовки. Частина 1. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Расторгуєва, Т.Є., Галич, Є.А., Хохлова, О.П. (2008) РОБОЧИЙ ЗОШИТ з дисципліни «ФІЗИКА» для слухачів довузівської підготовки. Частина 2. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Русов, В. Д., Глушков, О. В., Ващенко, В. М., Павлович, В. М., Лобода, Н. С., Патлашенко, Ж. І., Хохлов, В. М., Свинаренко, А. А., Солонко, Т. В. (2008) Вплив Північноатлантичної осциляції на часовий розподіл опадів: метод вейвлет-розкладання. Український антарктичний журнал, 6-7. с. 150-156. ISSN 2415-3087

С

Селезньова, Л. В., Балан, Г. К. (2008) Гідрогеологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В., Балан, Г. К. (2008) Гідрогеологія : Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В., Балан, Г. К. (2008) Дослідження водних екосистем методами ГІС : Методичні вказівки для проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В., Балан, Г. К., Захарова, М. В. (2008) Геологія з основами геоморфології: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Семенова, І. Г. (2008) Супутникова метеорологія - Конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Сербов, М. Г., Шакірзанова, Ж. Р. (2008) Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Сербов, М. Г., Шакірзанова, Ж. Р. (2008) Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Сербов, М. Г., Шакірзанова, Ж. Р. (2008) Економіка гідрометеорологічного забезпечення народного господарства України (гідрологічні аспекти): конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2008) Основи менеджменту. МВ до виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Співак, А. Я., Герасимов, О. І. (2008) Механіка суцільних середовищ. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Степаненко, С. М. (2008) Метеорологія і кліматологія: підручник. ТЕС, Одеса.

Суховей, В. Ф., Рубан, И. Г. (2008) Взаимодействие меридиональных течений южного полушария и антарктического кругового течения. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50 (2). с. 225-232. ISSN 0130-2914

Суховій, В. Ф. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання та виконанню контрольних робіт та курсового проекту „Прикладні аспекти регіональної океанології”. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тучковенко, Ю. С., Аль-Субари Али, Ахмед Салех (2008) Особенности циркуляции вод в озерах Ялпуг-Кугурлуй Придунайской системы. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50 (2). с. 152-157.

Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Є. Д., Сербов, М. Г., Медведєва, Ю. С. (2008) Моделювання просторово-часової мінливості мінералізації та забруднення вод озера Китай Придунайської системи. Таврійський науковий вісник, 58. с. 295-306.

Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Е. Д., Адобовский, В. В., Большаков, В. Н. (2008) Регулирование гидроэкологического режима Дофиновского лимана. Український гідрометеорологічний журнал, 3. с. 124-147. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2008) Роль береговых антропогенных источников Одесского региона северо-западной части Черного моря в формировании качества вод. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50 (1). с. 378-382.

Тучковенко, Ю. С., Сахненко, О. И. (2008) Комплексное моделирование динамики вод в прибрежной зоне моря при различных ветро-волновых условиях. Український гідрометеорологічний журнал, 3. с. 202-212. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Сахненко, О. И. (2008) Моделирование гидродинамических процессов в мелководной прибрежной зоне г.Одессы. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50 (2). с. 233-239.

Тучковенко, Ю. С., Сахненко, О. И. (2008) Особенности динамики вод в прибрежной зоне г. Одессы и оценки водообновления при различных вариантах реконструкции волноломов : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 17-18 квітня 2008 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Ф

Федорова, Г. В. (2008) Впровадження кредитно-модульної системи на кафедрі хімії навколишнього середовища при вивченні фундаментальних і вибіркових хімічних дисциплін студентами екологічного напряму : тези доповідей. In: Науково-методична конференція "Досвід і проблеми впровадження у навчальний процес принципів Болонської декларації", 5-6 лютого 2008 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Х

Хоменко, Г. В., Хохлов, В. М. (2008) Гідродинамічні методи прогнозу погоди. Підручник. "Екологія", Одеса. ISBN 978-966-8740-43-5

Хохлов, В. М. (2008) Зв’язок між індексами Південного коливання та аномаліями температури глобального масштабу: нелінійний метод. Український гідрометеорологічний журнал, 3. с. 49-55. ISSN 2311-0902

Хохлов, В. М. (2008) Енергетика атмосфери - Конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Хохлов, В. Н., Иванов, А. В. (2008) Количественное описание изменений климата в конце ХХ – начале ХХI века. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50 (1). с. 221-226. ISSN 0130-2914

Ч

Черненко, А. С., Калинчак, В. В., Софронков, А. Н. (2008) Высокотемпературные и гистерезисные режимы термохимических сенсоров : Тези доповідей. In: 3-я Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-3)", 2-6 червня 2008 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р., Погорелова, М. П. (2008) Розрахунки та прогнози гідрологічних характеристик. Короткострокові прогнози гідрографів весняного водопілля: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. (2008) Сучасні технології захисту довкілля: конспект лекцій, частина 1 - методи захисту атмосфери. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П., Грабко, Н. В. (2008) Людина як споживач: екологічні аспекти: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П., Кузьмина, В. А. (2008) Екологія міських систем: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П., Соколов, Ю. М., Кузьмина, В. А. (2008) Екологія міських систем: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Шевченко, С. В. (2008) Показники якості підготовки фахівців, їх роль в формуванні системи контролю якості освіти : тези доповідей. In: Науково-методична конференція "Досвід і проблеми впровадження у навчальний процес принципів Болонської декларації", 5-6 лютого 2008 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Шнайдман, В. А., Степаненко, С. Н. (2008) Одесская школа теоретико-прикладных исследований атмосферного и океанического пограничных слоёв. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50 (1). с. 4-24. ISSN 0130-2914

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІІ курсу денної форми навчання Напрям підготовки – „Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса.

Цей список був створений у Thu Apr 22 22:44:12 2021 MSK.