Елементи, в которих рік: 2005

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: G | K | L | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш
Число елементів: 88.

G

Gerasymov, O. I., Khudyntsev, N.N., Klymenkov, O. A., Spivak, A.Ya. (2005) The kinetics of processes occurring in granular materials in the field of vibroaccelerations. Ukrainian Journal of Physics, 50 (6). с. 623-631. ISSN 0503-1235

Glushkov, A. V., Bunyakova, Yu. Ya., Khokhlov, V. N., Prepelitsa, G. P., Tsenenko, I. A. (2005) Sensing air pollution field structure on the industrial city’s atmosphere: stochasticity and effects of chaos. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 1. с. 80-84. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Bunyakova, Yu. Ya., Prepelitsa, G. P., Tsenenko, I. A. (2005) Sensing air pollution field structure on the industrial city’s atmosphere: mycros technology “Geomath”. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 4. с. 27-32. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Loboda, N. S. (2005) Influence of oceanic biota on carbon dioxide flux at atmosphere-ocean interface : Book of Abstracts. In: 37th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics, 2-6 May 2005, Liège (Belgium).

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Loboda, N. S. (2005) Influence of the Antarctic Oscillation on the total ozone content in the Southern Hemisphere. In: Non-CO2 Greenhouse Gases. Millpress, Rotterdam, с. 297-304. ISBN 90 5966 043 9

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Loboda, N. S., Rusov, V. D., Vaschenko, V. N. (2005) Orbital forcings of the Earth’s climate in wavelet domain. Climate of the Past Discussions, 1. с. 193-214.

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Svinarenko, A. A., Bunyakova, Yu. Ya., Prepelitsa, G. P. (2005) Wavelet analysis and sensing the total ozone content in the Earth atmosphere: mycros technology “Geomath”. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 3. с. 43-48. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V., Malinovskaya, S. V., Svinarenko, A. A., Vitavetskaya, L. A. (2005) Sensing spectral hierarchy, quantum chaos, chaotic diffusion and dynamical stabilisation effects in a multi- photon atomic dynamics with intense laser field. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 2 (2). с. 29-36. ISSN 1815-7459

K

Kuznetsova, A. A., Dubrovskaya, Yu. V., Glushkov, A. V., Lepikh, Ya. I. (2005) Advanced green’s functions and density functional approach to vibrational structure in the photoelectron spectra of diatomic molecule. Photoelectronics, 26. с. 78-87. ISSN 0235-2435

L

Loboda, N. S., Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N. (2005) Using meteorological data for reconstruction of annual runoff series over an ungauged area: Empirical orthogonal function approach to Moldova-Southwest Ukraine region. Atmospheric Research, 77 (1-4). с. 100-113. ISSN 0169-8095

І

Іваненко, О. Г., Катинська, І. В. (2005) Оцінка рівня забруднення ціанідами вод р. Тиси внаслідок аварійної ситуації : збірник наукових праць. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика сучасного природознавства", 11-13 жовтня 2005 р., Інститут природознавства ХДУ, м. Херсон, Україна.

Івус, Г. П., Семергей-Чумаченко, А. Б. (2005) Смерчи и струйные течения низких уровней. Культура народов Причерноморья, 73. с. 156-157. ISSN 1562–0808

А

Андрианова, И. С., Рябчук, Л. И., Смагленко, Т. Ф., Чесноков, М. Н., Орловская, С. Г. (2005) Динамика воспламенения твердого топлива (торфа) при импульсном лазерном облучении. Физика аэродисперсных систем, 42. с. 97-103. ISSN 0367-1631

Арестов, С.В. (2005) Методика экономической оценки экологических инвестиционных проектов. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 7(19). с. 12-17.

Б

Барроу, К., Барроу, П., Браун, Р. (2005) Бізнес-план. Практичний посібник. "Знання", Київ.

Белов, В. В. (2005) Моделирование трансформации энергии в иерархически организованных экосистемах : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Берлинский, Н. А., Волков, А. И. (2005) Оценка пространственного распределения антропогенного загрязнения акватории северо- западной части Черного моря : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Божко, Л. Ю. (2005) Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. (2005) Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2005) Агрометеорологічні розрахунки: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ІV курсу. ОДЕКУ, Одеса.

Бєлов, В. В. (2005) Математичне моделювання гідроекологічних систем (збірник методичних вказівок до практичних робіт). ОДЕКУ, Одеса.

В

Вельміскін, Д. І. (2005) Теоритичні основи радіолокації: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Вельміскін, Д. І. (2005) Теоретичні основи радіолокації: конспект лекцій. "Економіка", Дніпропетровськ.

Волошина, Ж. В., Волошина, О. В. (2005) Фізика атмосфери (задачі і вправи): навчальний посібник. КНТ, Київ. ISBN 966-373-173-7

Волощук, В. М., Скриник, О. Я., Степаненко, С. М. (2005) Двохпараметрична параметризація вертикальної турбулентної дифузії газо-аерозольних домішок у граничному шарі атмосфери. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 49. с. 5-14. ISSN 0130-2914

Вольвач, О. В. (2005) Агрометеорологічні вимірювання: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Вольвач, О.В. (2005) Агрометеорологічні вимірювання: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Врублевська, О. О., Катеруша, Г. П. (2005) Прикладна кліматологія: конспект лекцій. ТЄС, Одеса.

Г

Герасименко, Г. И. (2005) Определение некоторых фенолсодержащих соединений в промышленных водах люминесцентным методом : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Герасимов, О. І. (2005) Гранульована матерія: складне в простому. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. с. 206-212. ISSN 2311-0899

Глушков, А. В., Хохлов, В. Н., Бунякова, Ю. Я. (2005) Структура поля загрязнения атмосферы промышленного города: стохастичность и эффекты хаоса. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 49. с. 347-352. ISSN 0130-2914

Гончарова, Л. Д., Серга, Е. M., Школьний, Є. П. (2005) Клімат і загальна циркуляція атмосфери: навчальний посібник. КНТ, Київ.

Гончарова, Л. Д., Серга, Е. M., Школьний, Є. П. (2005) Клімат і загальна циркуляція атмосфери: навчальний посібник. КНТ, Київ.

Гончарова, Л. Д., Серга, Е. M., Школьний, Є. П. (2005) Клімат і загальна циркуляція атмосфери: навчальний посібник. КНТ, Київ.

Гончарова, Л. Д., Серга, Е. M., Школьний, Є. П. (2005) Клімат і загальна циркуляція атмосфери: навчальний посібник. КНТ, Київ.

Гончарова, Л. Д., Серга, Е. M., Школьний, Є. П. (2005) Клімат і загальна циркуляція атмосфери: навчальний посібник. КНТ, Київ.

Гопченко, Є. Д., Тучковенко, Ю. С., Сербов, Н. Г., Бузиян, Г. Д. (2005) Стабилизация гидрологического и гидрохимического режимов Тузловских лиманов путем регулирования водообмена с морем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. с. 187-194. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р. (2005) Гідрохімія України: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Гращенкова, Т. В. (2005) Огляд даних спостережень на гідрометеорологічній мережі басейну річки Тиси : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. Н. (2005) Уточнение метода расчёта ежедневных расходов минеральных веществ на малых реках Крыма. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 49. с. 511-519. ISSN 0130-2914

Гриб, О. Н. (2005) Разработка метода повышения информативности расчётных расходов минеральных веществ на малых реках Крыма : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Д

Даниленко, А. О. (2005) Изменчивость акустических характеристик вод юго-западной части Черного моря : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Ж

Жигайло, О. Л. (2005) Моделювання антропогенного забруднення ґрунтово-рослинного покриву та методи його контролю: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

З

Захарова, М. В. (2005) Пространственная модель выноса растворенных веществ и взвешенных наносов с водосборов рек Закарпатской воднобалансовой станции : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

И

Иваненко, А. Г., Гриб, О. Н. (2005) Вычисление суточных минерализаций водного стока рек Крымского полуострова. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія, 3 (26). с. 180-182. ISSN 2078-2357

Ивус, Г. П., Ефимов, В. А. (2005) Физика антициклогенеза. КНТ, Київ. ISBN 966-373-037-4

К

Казаков, О. Л., Сахненко, О. І. (2005) Моделювання граничного шару океану з параметризацією хвилювання. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 49. с. 536-548. ISSN 0130-2914

Кемарська, ТГ (2005) Методичні вказівкидля СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання Напрям підготовки – менеджмент. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Колодеев, Е. И., Гриб, О. Н. (2005) Состав речных вод и вынос растворённых веществ с бассейна реки Прут. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. с. 144-152. ISSN 2311-0899

Колодеев, Е. И., Гриб, О. Н., Логвина, Ю. А. (2005) Состав речных вод и вынос растворённых веществ с бассейна реки Прут : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Колодеєв, Є. І. (2005) Основи геодезії : конспект лекцій. Економіка, Дніпропетровськ.

Колодеєв, Є. І., Гриб, О. М. (2005) Гідрологічні вимірювання. Збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи гідрометеорологічних вимірювань». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Костик, В. В. (2005) Кинетический анализ эффективности флотационных собирателей : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Костик, В. В. (2005) Утилизация отработанных батарей системы цинк – диоксид марганца : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Костик, В. В., Шевченко, В. Ф., Васильева, М. Г. (2005) Установка для исследования процессов биохимической очистки промышленных и бытовых сточных вод : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Костік, В. В., Васильєва, М. Г. (2005) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт за розділом "Колоїдна хімія". ПБП "Економіка", м. Дніпропетровськ, Україна.

Кулібабін, О. Г. (2005) Правові аспекти водного господарства України: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Л

Лобода, Н. С. (2005) Гідрологічні розрахунки: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. (2005) Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния : монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "Экология". ISBN 966-8740-01-7

Лобода, Н. С. (2005) Перспективы использования фрактального анализа в гидрологических расчетах : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. (2005) Шляхи оцінювання, передбачення та управління станом водних ресурсів Кримського півострова у природних та порушених антропогенною діяльністю умовах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск „Гідроеколопя", 3 (26). с. 256-258.

Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2005) Гідрологічні розрахунки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С., Шакірзанова, Ж. Р. (2005) Гідрологічні прогнози: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

М

Михайлов, В. И., Пятакова, В. Ф. (2005) Региональная оценка экологического состояния северо -западной части Черного моря. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 49. с. 353-359. ISSN 0130-2914

Михайлов, В. И., Пятакова, В. Ф. (2005) Исследование проблем экологического состояния Черного моря : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

О

Обухов, Є. В. (2005) Водне господарство України: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Овчарук, В. А. (2005) Гідрологічні розрахунки: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Овчарук, В. А. (2005) Розрахунки максимального стоку: методичні вказівки до самостійної роботи студентів при виконанні курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

П

Полетаєва, Л. М., Сафранов, Т. А. (2005) Моніторинг навколишнього природного середовища: навчальний посібник. ОДЕКУ: Вид-во "Екологія", Одеса.

Полетаєва, Л. М., Юрасов, С. М., Ільїна, В. Г. (2005) Моделювання та прогнозування стану довкілля: Конспект лекцій. Економіка, Одеса-Дніпропетровськ.

Р

Русєв, І. Т., Сафранов, Т. А. (2005) Екологічний туризм: конспект лекцій. Вид-во "Екологія", Одеса.

С

Сазонова, В. Ф., Бельдий, М. Г., Вовкодав, Г. Н., Костик, В. В. (2005) Природные карбоксилсодержащие соединения как осадители и флотационные собиратели ионов цинка. Вестник Одесского национального университета. Химия, 10 (9). с. 133-140. ISSN 2414-5963 (Online), 2304-0947 (Print)

Сафранов, Т. А., Чугай, А. В. (2005) Загальна екологія та неоекологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2005) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Культурологія”. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Суховей, В. Ф. (2005) Изменчивость водообмена Черного моря через Босфор : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Суховей, В. Ф., Малюга, Э. Е., Пятакова, В. Ф. (2005) Особенности течений в юго-восточной части Тихого океана, прилегающей к побережью Южной Америки : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Т

Толоконников, Г. Ю. (2005) Рациональное рыбохозяйственное освоение Сасыкского водохранилища : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. (2005) Трехмерная математическая модель качества вод Днепровско-Бугского приустьевого района северо-западной части Черного моря. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа, 12. с. 374-391. ISSN 1726-9903

Тучковенко, Ю. С. (2005) Математическая модель формирования качества морских вод Одесского региона северо-западной части Черного моря : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Илюшин, В. Я., Коморин, В. Н. (2005) Моделирование транспорта наносов в Керченском проливе. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 49. с. 446-459.

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2005) Эвтрофирование вод Одесского региона северо-западной части Черного моря береговыми источниками загрязнения. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. с. 195-205. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Чугай, А. В., Сапко, О. Ю. (2005) Оценка качества вод Одесского региона северо-западной части Черного моря. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 49. с. 360-367. ISSN 0130-2914

Ф

Федорова, Г. В. (2005) Краунсодержащие пурины: синтез и биологическая активность : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Х

Хохлов, В. Н. (2005) Хаос и предсказуемость концентраций парниковых газов в атмосфере. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. с. 11-19. ISSN 2311-0899

Хохлов, В. Н., Романова, А. В. (2005) Повторяемость блокирующих ситуаций над Европой в начале 21-го века. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 49. с. 82-88. ISSN 0130-2914

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. (2005) Гідрохімія України: методичні вказівки до самостійної роботи для студентів заочної форми навчанння. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. (2005) Техноекологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Школьний, Є. П. (2005) Фізика атмосфери: підручник. КНТ, Київ.

Цей список був створений у Sun Apr 18 21:08:14 2021 MSK.