Eprints Repo

Items where Subject is "Кафедральні проекти"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | К | Л | М | О | П | С | Т | Ч | Ш
Number of items at this level: 55.

І

Іваненко, О. Г. and наук., керів. (2008) Гідроекологічні проблеми північно-західного Причорномор’я (Південно-Західна частина України: басейни Дністра, Дунаю, Південного Бугу, річок Криму та лимани Північно-Західного Причорномор’я). Звіт про НДР. ДР № 0104U004024. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Хоменко, Г. В. and Агайар, Е. В. and Міщенко, Н. М. and Гурська, Л. М. (2017) Розробка та вдосконалення методів прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосфери над промисловими районами Одеси - звіт з НДР. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Івус, Г. П. and наук., керів. (2017) Розробка та вдосконалення методів прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосфери над промисловими районами Одеси. Звіт про НДР. ДР № 0113U007881. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Іванова, О. В. and наук., керів. (2023) Дослідження особливостей термодинамічної структури турбулентного граничного шару атмосфери над Північно-Західним Причорноморським регіоном України за допомогою чисельного моделювання (заключний) ДР № 0121U108238. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Б

Берлінський, М. А. and наук., керів. (2021) Мінливість океанологічних умов імпактних зон північно-західній частині Чорного моря під впливом кліматичних і антропогенних чинників (остаточний) № ДР 0117U007697. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Бубнов, І. В. and Кушніренко, І. Ю. and Олійник, А. М. and Троян, А. О. and Глушкова, Н. М. and Мирошниченко, М. І. and Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. and Кантаржи, Н. І. (2016) Звіт про науково - дослідну роботу: Історичний досвід соціально-політичного і культурного розвитку України та проблеми системних перетворень сучасного суспільства (заключний). [["eprint_typename_ndr" not defined]]

Бубнов, І. В. and Сіленко, А. О. and Троян, А. О. and Глушкова, Н. М. and Мирошниченко, М. І. and Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. and Кантаржи, Н. І. and Нєвєйкіна, Г. І. and Кушніренко, І. Ю. (2021) Тенденції розвитку соціально-політичних та культурно-освітніх процесів у контексті реформування сучасного українського суспільства. Звіт про НДР (заключний). ДР № 0117U000853. [["eprint_typename_ndr" not defined]]

Бубнов, І. В. and наук., керів. (2021) Тенденції розвитку соціально-політичних та культурно-освітніх процесів у контексті реформування сучасного українського суспільства (заключний) № ДР 0117U000853. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Бурлуцька, М. Е. and Гопцій, М. В. and Докус, А. О. and Кічук, Н. С. and Кущенко, Л. В. and Мирза, К. Л. and Овчарук, В. А. and Погорелова, М. П. and Терзі, Л. Г. and Тимко, О. С. and Трушкова, О. Б. and Шакірзанова, Ж. Р. (2021) Звіт про науково-дослідну роботу «Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України. РЕГІОНАЛЬНІ ОБГРУНТУВАННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДІВ ГІДРОЛОГІЧНОГО ТА ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ РІЧОК І ВОДОЙМ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ» (проміжний, 4 етап). [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

В

Волков, А. І. and наук., керів. (2017) Розробка складових геоінформаційної системи оцінки рівня техногенного навантаження на довкілля (на прикладі південних регіонів України). Звіт про НДР. ДР № 0115U006533. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Волошина, О. В. and наук., керів. (2014) Режим опадів по регіонах України наприкінці ХХ та на початку ХХІ століть. Звіт про НДР. ДР № 0111U000590. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Г

Ганін, Е. В. and наук., керів. (2010) Складання та погодження нормативної документації і виконання аналітичних досліджень у зв’язку з акредитацією лабораторії фізико-хімічного моніторингу стану довкілля (заключний). Project Report. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Submitted)

Ганін, Е. В. and наук., керів. (2008) Акредитація Центру екологічного моніторингу навколишнього середовища (заключний). Project Report. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Submitted)

Ганін, Е. В. and наук., керів. (2010) Супрамолекулярна хімія на основі краун-етерів, органічних кислот й лугів. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Submitted)

Ганін, Е. В. and наук., керів. (2006) Супрамолекулярна хімія на основі краун-етерів. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Submitted)

Герасимов, О. І. and наук., керів. (2015) Структура та динаміка мультімасштабних механічних систем. Звіт про НДР. ДР № 0112U002243. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2020) Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України. Просторово-часовий аналіз гідрометеорологічної і гідрологічної інформації по окремих регіонах України (проміжний). Звіт про НДР. ДР № 0118U00121. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Губанова, О. Р. and наук., керів. (2016) Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності інвестицій в екологічні послуги. Звіт про НДР. ДР № 0114U000628. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Глушков, О. В. and наук., керів. (2015) Розвиток та застосування кібернетичної методів до дослідження динаміки ієрархічних хаотичних процесів у квантових, інформативних та геофізичних системах. Звіт про НДР. ДР № 0111U005226. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Глушков, О. В. and наук., керів. (2015) Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики та математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики та атомної і ядерної спектроскопії. Звіт про НДР. ДР № 0111U005225. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Ганін, Е. В. and наук., керів. (2014) Супрамолекулярна хімія на основі гетероциклів та елементофлуорокомплексних кислот. Звіт про НДР. ДР № 0112U001132. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Гаврилюк, Р. В. and наук., керів. (2016) Дослідження кліматичної мінливості гідрологічних, гідрографічних та екологічних процесів в прибережних та шельфових водах Чорного та Азовського морів. Звіт про НДР. ДР № 0112U006011. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2017) Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України. Звіт про НДР. ДР № 0113U005797. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Герасимов, О. І. and наук., керів. (2020) Теоретичні моделі об'єктів м'якої матерії (гранульованих матеріалів) в задачах фізики та технологіях використання і захисту навколишнього середовища (заключний) ДР № 0116U008375. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Unpublished)

Глушков, О. В. and наук., керів. (2023) Розрахунок енергетичних та спектроскопічних характеристик рідбергівських атомів та багатозарядних іонів на основі релятивістської багаточастинкової теорії збурень(заключний) ДР № 0120U002098. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Глушков, О. В. and наук., керів. (2023) Розвиток та застосування хаос-геометричних та квантово-динамічних методів дослідження спектрів і динаміки лазерних систем та приладів надвисокочастотної електроніки(заключний) ДР № 0120U002099. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Гонтаренко, В. Н. and Гопченко, Е. Д. and Бефани, А. Н. and Компаниец, И. И. and Бердникова, О. Г. (1988) Отчет о научно-исследовательской работе «Гидрологическое обоснование экологических пропусков воды для обеспечения функционирования Днестровских плавней (заключительный)». [["eprint_typename_ndr" not defined]]

Губанова, О. Р. and наук., керів. (2023) Організаційно-економічні засади забезпечення сталості туристичної діяльності в Одеській області (заключний) ДР № 0120U105763. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

К

Кузніченко, С. Д. and наук., керів. (2017) Адаптація та впровадження програмних засобів перевірки на плагіат творів працівників та студентів університету, з використанням баз даних університету та інформаційних ресурсів мережі INTERNET. Звіт про НДР. ДР № 0115U006531. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Кулібабін, О. Г. and наук., керів. (2017) Математичне моделювання процесів замулення підвідних каналів-ковшей до шлюзів-регуляторів на Придунайських озерах. Звіт про НДР. ДР № 0113U005799. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Кузніченко, С. Д. and наук., керів. (2023) Геоінформаційні і інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень в задачах оцінки та прогнозування екологічної безпеки територій (заключний) ДР № 0119U003671. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Л

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2014) Посушливість клімату та наслідки її впливу на гідрологічний та гідроекологічний стан водних об’єктів України. Звіт про НДР. ДР № 0113U000968. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2011) Математичне моделювання гідроекологічного стану водних об’єктів України. Звіт про НДР. ДР № 0109U003227. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лоєва, І. Д. and наук., керів. (2015) Адаптація моделі планування полів концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м.Одеса. Звіт про НДР. ДР № 0114U006583. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2017) Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу. Звіт про НДР. ДР № 0113U007292. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2017) Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу. Звіт про НДР. ДР № 0113U007292. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Катинська, І. В. and Яров, Я. С. and Балан, Г. К. and Пилип'юк, В. В. and Гращенкова, Т. В. and Отченаш, Н. Д. and Куза, А. М. (2022) Антропогенний вплив на водні об’єкти та шляхи інтегрованого управління ними (остаточний) ДР № 0118U001220. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Лоєва, І. Д. and Владимирова, О. Г. and Бургаз, О. А. and Сапко, О. Ю. and Швидченко, І. Г. and Тимощук, М. О. and Гарабажій, Т. А. and Кур’янова, С. О. and Нємцова, О. А. and Снісаренко, В. В. and Грудев, П. Х. and Слободянюк, Є. О. (2019) Просторово - часова оцінка і діагноз стану забруднення атмосферного повітря м. Одеса. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

М

Мещеряков, В. І. and наук., керів. (2015) Інформаційні технології в моніторингових дослідженнях. Звіт про НДР. ДР № 0108U002084. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

О

Обухов, Є. В. and наук., керів. (2014) Оцінка випаровування з Каховського водосховища. Звіт про НДР. ДР № 0113U005798. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

П

Польовий, А. М. and наук., керів. (2018) Оцінка впливу змін клімату на вирощування культур в Україні. Звіт про НДР. ДР № 0116U002506. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2014) Удосконалення методів і засобів отримання і обробки вимірювальної інформації для цілей моніторингу навколишнього середовища. Звіт про НДР. ДР № 0112U001572. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Польовий, А. М. and наук., керів. (2015) Розробка методу оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та прогнозу урожайності кукурудзи в Україні. Звіт про НДР. ДР № 0113U008064. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Польовий, А. М. and наук., керів. (2021) Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в Україні в зв'язку зі зміною клімату (заключний) № ДР 0119U002458. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

С

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Міщенко, Н. М. and Нажмудінова, О. М. (2020) Розробка та вдосконалення методів прогнозу небезпечних та стихійних метеорологічних явищ над україною (проміжний, 1 етап). Project Report. ОДЕКУ, Одеса.

Сєрга, Е. М. and наук., керів. (2017) Особливості формування регіональних кліматів Східноєвропейського сектору під впливом атмосферних процесів у північної півкулі. Звіт про НДР. ДР № 0116U008374. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Боровська, Г. О. and Волошина, О. В. and Міщенко, Н. М. and Нажмудінова, О. М. (2023) Розробка та вдосконалення методів прогнозу небезпечних та стихійних метеорологічних явищ над Україною (проміжний, 4 етап). [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Міщенко, Н. М. and Нажмудінова, О. М. (2021) Розробка та вдосконалення методів прогнозу небезпечних та стихійних метеорологічних явищ над Україною (проміжний, 2 етап). [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Т

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2012) Актуальні проблеми гідрометеорології та охорони навколишнього середовища. Звіт про НДР. ДР № 0110U008225. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Ч

Чугай, А. В. and наук., керів. (2014) Стан та якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я». Звіт про НДР. ДР № 0112U007931. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Чугай, А. В. and наук., керів. (2022) Техногенне навантаження на складові довкілля регіонів Північно-Західного Причорномор’я (заключний) ДР №0120U105060. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Ш

Шекк, П. В. and наук., керів. (2017) Екологічний стан та перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я. Звіт про НДР. ДР № 0113U005747. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Гопцій, М. В. and Овчарук, В. А. and Кічук, Н. С. and Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Докус, А. О. and Мирза, К. Л. and Кущенко, Л. В. and Терзі, Л. Г. and Тимко, О. С. (2022) Звіт про науково-дослідну роботу "Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України" (остаточний). [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. and Кічук, Н. С. and Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Докус, А. О. and Мирза, К. Л. and Кущенко, Л. В. and Терзі, Л. Г. and Тимко, О. С. (2022) Регіональні наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України (остаточний) ДР № 0118U001221. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. and Соборова, О. М. and Матвієнко, Т. І. and Безик, К. І. and Лічна, А. І. and Сидорак, Р. В. (2022) Моніторинг та оцінка стану водних біоресурсів малих водойм різного походження і цільового призначення Одеської області ДР № 0118U001222. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

This list was generated on Tue Apr 16 04:18:28 2024 UTC.