Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Звіти з НДР > Кафедральні проекти
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Звіти з НДР > Кафедральні проекти"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: І | Б | В | Г | К | Л | М | О | П | С | Т | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 35.

І

Іваненко, О. Г., наук., керів. (2008) Гідроекологічні проблеми північно-західного Причорномор’я (Південно-Західна частина України: басейни Дністра, Дунаю, Південного Бугу, річок Криму та лимани Північно-Західного Причорномор’я). Звіт про НДР. ДР № 0104U004024. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Івус, Г. П., Семергей-Чумаченко, А. Б., Хоменко, Г. В., Агайар, Е. В., Міщенко, Н. М., Гурська, Л. М. (2017) Розробка та вдосконалення методів прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосфери над промисловими районами Одеси - звіт з НДР. Звіт за проектом. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Івус, Г.П., наук., керів. (2017) Розробка та вдосконалення методів прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосфери над промисловими районами Одеси. Звіт про НДР. ДР № 0113U007881. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Б

Бубнов, І.В. (2016) Звіт про науково - дослідну роботу: Історичний досвід соціально-політичного і культурного розвитку України та проблеми системних перетворень сучасного суспільства (заключний). Звіт за проектом. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

В

Волков, А.І., наук., керів. (2017) Розробка складових геоінформаційної системи оцінки рівня техногенного навантаження на довкілля (на прикладі південних регіонів України). Звіт про НДР. ДР № 0115U006533. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Волошина, О. В., наук., керів. (2014) Режим опадів по регіонах України наприкінці ХХ та на початку ХХІ століть. Звіт про НДР. ДР № 0111U000590. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Г

Гаврилюк, Р. В., наук., керів. (2016) Дослідження кліматичної мінливості гідрологічних, гідрографічних та екологічних процесів в прибережних та шельфових водах Чорного та Азовського морів. Звіт про НДР. ДР № 0112U006011. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Ганін, Е. В., наук., керів. (2008) Акредитація Центру екологічного моніторингу навколишнього середовища (заключний). Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Поданий)

Ганін, Е. В., наук., керів. (2010) Складання та погодження нормативної документації і виконання аналітичних досліджень у зв’язку з акредитацією лабораторії фізико-хімічного моніторингу стану довкілля (заключний). Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Поданий)

Ганін, Е. В., наук., керів. (2010) Супрамолекулярна хімія на основі краун-етерів, органічних кислот й лугів. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Поданий)

Ганін, Е. В., наук., керів. (2006) Супрамолекулярна хімія на основі краун-етерів. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Поданий)

Ганін, Е. В., наук., керів. (2014) Супрамолекулярна хімія на основі гетероциклів та елементофлуорокомплексних кислот. Звіт про НДР. ДР № 0112U001132. Звіт за проектом. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Герасимов, О. І., наук., керів. (2015) Структура та динаміка мультімасштабних механічних систем. Звіт про НДР. ДР № 0112U002243. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Глушков, О.В., наук., керів. (2015) Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики та математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики та атомної і ядерної спектроскопії. Звіт про НДР. ДР № 0111U005225. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Глушков, О.В., наук., керів. (2015) Розвиток та застосування кібернетичної методів до дослідження динаміки ієрархічних хаотичних процесів у квантових, інформативних та геофізичних системах. Звіт про НДР. ДР № 0111U005226. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Гопченко, Є.Д., наук., керів. (2017) Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України. Звіт про НДР. ДР № 0113U005797. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Губанова, О.Р., наук., керів. (2016) Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності інвестицій в екологічні послуги. Звіт про НДР. ДР № 0114U000628. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

К

Кузніченко, С.Д., наук., керів. (2017) Адаптація та впровадження програмних засобів перевірки на плагіат творів працівників та студентів університету, з використанням баз даних університету та інформаційних ресурсів мережі INTERNET. Звіт про НДР. ДР № 0115U006531. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Кулібабін, О.Г., наук., керів. (2017) Математичне моделювання процесів замулення підвідних каналів-ковшей до шлюзів-регуляторів на Придунайських озерах. Звіт про НДР. ДР № 0113U005799. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Л

Лобода, Н. С., наук., керів. (2011) Математичне моделювання гідроекологічного стану водних об’єктів України. Звіт про НДР. ДР № 0109U003227. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Лобода, Н. С., наук., керів. (2014) Посушливість клімату та наслідки її впливу на гідрологічний та гідроекологічний стан водних об’єктів України. Звіт про НДР. ДР № 0113U000968. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Лобода, Н. С., наук., керів. (2017) Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу. Звіт про НДР. ДР № 0113U007292. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Лобода, Н.С., наук., керів. (2017) Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу. Звіт про НДР. ДР № 0113U007292. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Лоєва, І.Д., наук., керів. (2015) Адаптація моделі планування полів концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м.Одеса. Звіт про НДР. ДР № 0114U006583. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

М

Мещеряков, В.І., наук., керів. (2015) Інформаційні технології в моніторингових дослідженнях. Звіт про НДР. ДР № 0108U002084. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

О

Обухов, Є.В., наук., керів. (2014) Оцінка випаровування з Каховського водосховища. Звіт про НДР. ДР № 0113U005798. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

П

Перелигін, Б. В., Кузніченко, С. Д. (2016) «Розробка автоматизованого робочого місця (АРМ) на базі ГІС програмного комплексу по водним та меліоративним об’єктам Одеської області» Звіт за госпдоговірним проектом. ДР № 0116U007905. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б.В., наук., керів. (2011) “Радіолокаційна метеорологічна система штормооповіщення”. Функціональна схема радіолокаційної метеорологічної системи штормооповіщення. Звіт про НДР. ДР № 0107U007442. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б.В., наук., керів. (2014) Удосконалення методів і засобів отримання і обробки вимірювальної інформації для цілей моніторингу навколишнього середовища. Звіт про НДР. ДР № 0112U001572. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Польовий, А.М. (2018) Оцінка впливу змін клімату на вирощування культур в Україні. Звіт про НДР.Д. 0116U002506. Звіт за проектом. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Польовий, А.М., наук., керів. (2015) Розробка методу оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та прогнозу урожайності кукурудзи в Україні. Звіт про НДР. ДР № 0113U008064. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

С

Сєрга, Е.М., наук., керів. (2017) Особливості формування регіональних кліматів Східноєвропейського сектору під впливом атмосферних процесів у північної півкулі. Звіт про НДР. ДР № 0116U008374. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Т

Тучковенко, Ю. С., наук., керів. (2012) Актуальні проблеми гідрометеорології та охорони навколишнього середовища. Звіт про НДР. ДР № 0110U008225. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Ч

Чугай, А.В., наук., керів. (2014) Стан та якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я». Звіт про НДР. ДР № 0112U007931. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Ш

Шекк, П.В., наук., керів. (2017) Екологічний стан та перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я. Звіт про НДР. ДР № 0113U005747. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Цей список був створений у Tue Sep 29 19:45:51 2020 MSK.