Eprints Repo

Items where Subject is "Дисертаційні роботи"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Ж | З | К | Л | М | О | П | С | Т | Ф
Number of items at this level: 45.

Є

Єрмоленко, Н. С. (2015) Просторово-часові характеристики посух в Україні за сучасних кліматичних умов. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Хохлов В. М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

А

Акіньшина, К. О. (2022) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Сучасний водний режим річок басейну Сіверського Дінця в межах України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Б

Блищик, Д. В. (2015) Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимої пшениці в осінньо-зимовий період на півдні України. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Феоктістов П. О., к.б.н. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Божок, Ю. В. (2015) Річний та меженний стік річок північно-західного Причорномор’я в умовах змін клімату. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси,гідрохімія. Науковий керівник: Лобода Н. С., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

В

Великодний, С. С. (2020) Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. UNSPECIFIED thesis, Одеський національний політехнічний університет.

Васалатій, Н. В. (2014) Агрокліматичні умови вирощування озимого ріпаку в степу України. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Польовий А.М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Вартанян, Г. В. (2017) Формування та реалізація туристичного потенціалу поліфункціональних територій. Спеціальність 08.00.06 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Науковий керівник д.е.н., с.н.с. Хумарова Н. І. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Великодний, С. С. (2020) Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів: кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Великодний, С. С. (2009) Моделі та методи інтерполяції cкладних геометричних обводів для систем автоматизованого проектування формоутворення деталей: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. UNSPECIFIED thesis, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Великодный, С. С. (2009) Модели и методы интерполяции сложных геометрических контуров для систем автоматизированного проектирования формообразования деталей: диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. UNSPECIFIED thesis, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Г

Гусєва, К. Д. (2018) Стан та якість навколишнього середовища урбанізованих територій (на прикладі міста Одеса). Спеціальність 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Науковий керівник Сафранов Т. А., д.г.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Гриб, О. М. (2008) Винос розчинених хімічних речовин річками Криму. Doctoral thesis, Одеський державний екологічний університет.

Горун, В. В. (2015) Оптимизация дампинга грунтов на украинской части шельфа черного моря, специальность 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов Научный руководитель: Юрасов С. Н., к.т.н., доцент. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2015) Економіко-організаційні засади забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування. Спеціальність 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища . Науковий керівник: Купінець Л. Є., д.е.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

З

Зубкович, С. О. (2015) Взаимосвязь стихийных гидрометеорологических явлений и ветровых аномалий над восточной Украиной. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель: Ивус Г. П., к.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Заїчко, П. О. (2016) Релятивістська теорія іонізації рідбергівських атомів в полі теплового випромінювання. Спеціальність 01.04.05 – оптика та лазерна фізика. Науковий керівник Глушков О. В., д.ф.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

К

Кибальчич, И. А. (2015) Особенности общей циркуляции атмосферы и их влияние на формирование температурных аномалий в Украине. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель Полонский А. Б., д. геогр. наук, проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Куза, А. М. (2013) Обгрунтування прогнозу появи льодових явищ на основі дискримінантної функції в умовах рівнинних річок України / науковий керівник проф., д.геогр.н. Лобода Н. С. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Катинська, І. В. (2017) Середньорічний стік і його мінливість на річках Закарпаття. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія (Науки про Землю). Науковий керівник: Гопченко Є. Д., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Колосовська, В. В. (2017) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування гороху і прогнозування його врожайності в Україні. Спеціальність 11.00.09. – «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» Науковий керівник – Польовий А. М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Куришина, В. Ю. (2017) Використання енергобалансової моделі приземного шару в задачах кліматології. Спеціальність 11.00.09 – Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія (Науки про Землю) Науковий керівник: Волошин В. Г., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Квасікова, Г. С. (2017) Розрахунок молекулярних сталих та імовірностей кооперативних коливально - ядерних переходів у спектрах двоатомних молекул. Спеціальність 01.04.05 - оптика та лазерна фізика. Науковий керівник:Хецеліус О. Ю., д.ф.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Л

Ляшенко, В. О. (2018) Агрокліматичні ресурси вирощування сільськогосподарських культур в горбистому рельєфі. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науки про землю. Науковий керівник: Польовий А. М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

М

Марінін, Є. І. (2015) Ризики пошкодження винограду заморозками на території північно-західного Причорномор'я. Спеціальність 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Ляшенко Г. В., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Мансарлійський, В. Ф. (2017) Релятивістська теорія зсуву та уширення за рахунок зіткнень спектральних ліній складних атомів в атмосфері буферних газів. Спеціальність 01.04.05 - оптика та лазерна фізика. Науковий керівник: Глушков О. В., д.ф.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Мартинюк, М. О. (2023) ПОВЕНІ НА РІЧКАХ БАСЕЙНУ ВІСЛИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ, МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Михайленко, В. І. (2022) Особливості забруднення довкілля Одеської промислово-міської агломерації стійкими органічними полютантами. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

О

Озимко, Р. Р. (2020) Сильні та надзвичайні опади у Закарпатській області. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Овчарук, В. А. (2018) Максимальний стік весняного водопілля річок України: розрахункові моделі та їх реалізація. Спеціальність 11.00.07- гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Науковий консультант д.геогр.н., проф. Гопченко Є. Д. Post-Doctoral thesis, ОДЕКУ.

П

Попова, М. О. (2017) Організаційно-економічні засади управління динамічними процесами у природоохоронній діяльності. Спеціальність 08.00.06 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Науковий керівник Садченко О. В., д.е.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Пилип'юк, В. В. (2016) Гідролого – гідрохімічні характеристики та якість вод річок Псел та Ворскла. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси,гідрохімія. Науковий керівник: Лобода Н. С., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Погорелова, М. П. (2015) Науково-методична база для нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.Науковий керівник Гопченко Є.Д., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Прокоф’єв, О. М. (2014) Особливості температурно-вологісного режиму в тропосфері високих широт південної півкулі. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Данова Т.Є., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

С

Сініцина, В. В. (2014) Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування сходів зернових культур. Спеціальність 11.00.09 – Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Польовий А.М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Сущенко, А. І. (2015) Особливості формування полів приземної температури повітря й атмосферного тиску у західному секторі південної півкулі та їх зв'язок з явищем Ель-Ніньо. Спеціальность 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Сєрга Е. М., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Семенова, І. Г. (2015) Синоптичні та кліматичні умови формування посушливих явищ в Україні. Спеціальність 11.00.09 метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий консультант: Польовий А. М., д.геогр.н., проф. Post-Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Соборова, О. М. (2018) Агрокліматичні умови формування якості урожаю винограду різних сортів. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науки про землю. Науковий керівник: Ляшенко Г. В., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Сєрга, Е. М. (2018) Вплив процесів у системі атмосфера-підстильна поверхня Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи. Спеціальність 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий консультант Школьний Є. П., д.т.н., проф. Post-Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Смалій, О. В. (2021) Закономірності гідролого-гідрохімічного режиму та формування якості поверхневих вод річки Сіверський Донець на початку XXІ сторіччя. Науковий керівник Лобода Н. С., д. геогр. н., проф. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сриберко, А. В. (2023) Термохалинна структура та методика розрахунків її просторового розподілу в діяльному шарі Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Т

Траскова, А. В. (2015) Розрахункові характеристики весняного водопілля в басейні річки Дністер. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Науковий керівник Овчарук В. А., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Тодорова, О. І. (2017) Максимальний стік паводків теплого періоду на річках гірського Криму. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Науковий керівник: Овчарук В. А., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Толмачева, А. В. (2015) Агроклиматическая оценка условий возделывания сои в Украине. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель: Полевой А. Н., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Терновський, В. Б. (2015) Спектроскопія важких рідбергівських атомів та релятивістський квантовий хаос. Спеціальність 01.04.05 – оптика та лазерна фізика. Науковий керівник: Глушков О. В., д.ф.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Ф

Флоря, Л. В. (2015) Агрокліматична оцінка вирощування зернових культур в північно-західному Причорномор'ї. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Польовий А. М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Nov 30 03:50:30 2023 UTC.