Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Дисертаційні роботи
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Дисертаційні роботи"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Є | Б | В | Г | Ж | З | К | Л | М | О | П | С | Т | У | Ф | Х
Число елементів на цьому рівні: 51.

Є

Єрмоленко, Н. С. (2015) Просторово-часові характеристики посух в Україні за сучасних кліматичних умов. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Хохлов В.М., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Б

Блищик, Д.В. (2015) Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимої пшениці в осінньо-зимовий період на півдні України. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Феоктістов П.О., к.б.н. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Божок, Ю. В. (2015) Річний та меженний стік річок Північно-Західного Причорномор'я в умовах змін клімату. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Божок, Ю.В. (2015) Річний та меженний стік річок північно-західного Причорномор’я в умовах змін клімату. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси,гідрохімія. Науковий керівник: Лобода Н.С., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Бугор, Г. М. (2020) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння сіяних трав в Україні. thesis, ОДЕКУ.

В

Вартанян, Г.В. (2017) Формування та реалізація туристичного потенціалу поліфункціональних територій.Спеціальність 08.00.06 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Науковий керівник д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Васалатій, Н.В. (2014) Агрокліматичні умови вирощування озимого ріпаку в степу України. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Польовий А.М., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Великодний, С. С. (2020) Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. thesis, Одеський національний політехнічний університет.

Великодний, С. С. (2020) Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів: кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. thesis, Одеський державний екологічний університет.

Великодний, С. С. (2009) Моделі та методи інтерполяції cкладних геометричних обводів для систем автоматизованого проектування формоутворення деталей: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. thesis, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Великодный, С. С. (2009) Модели и методы интерполяции сложных геометрических контуров для систем автоматизированного проектирования формообразования деталей: диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. thesis, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Г

Гайдамака, А.О. (2020) Сучасний внутрішньорічний розподіл річного стоку на річках Прикарпаття. thesis, ОДЕКУ.

Горун, В.В. (2015) Оптимизация дампинга грунтов на украинской части шельфа черного моря , специальность 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов Научный руководитель: Юрасов С.Н., к.т.н.,доцент. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Гриб, О. М. (2008) Винос розчинених хімічних речовин річками Криму. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гусєва, К.Д. (2018) Стан та якість навколишнього середовища урбанізованих територій (на прикладі міста Одеса) . Спеціальність 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Науковий керівник Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жавнерчик, О.В. (2015) Економіко-організаційні засади забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування . Спеціальність 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища . Науковий керівник: Купінець Л. Є., д.е.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

З

Заїчко, П.О. (2016) Релятивістська теорія іонізації рідбергівських атомів в полі теплового випромінювання. Спеціальність 01.04.05 – оптика та лазерна фізика. Науковий керівник Глушков О.В., д.ф.-м.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Зубкович, С.О. (2015) Взаимосвязь стихийных гидрометеорологических явлений и ветровых аномалий над восточной Украиной. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель: Ивус Г.П., к.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

К

Катинська, І.В. (2017) Середньорічний стік і його мінливість на річках Закарпаття . Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія (Науки про Землю ) Науковий керівник: Гопченко Є. Д., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Квасікова, Г.С. (2017) Розрахунок молекулярних сталих та імовірностей кооперативних коливально - ядерних переходів у спектрах двоатомних молекул. Спеціальність 01.04.05 - оптика та лазерна фізика. Науковий керівник:Хецеліус О.Ю., д.ф.-м.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Кибальчич, И.А. (2015) Особенности общей циркуляции атмосферы и их влияние на формирование температурных аномалий в Украине. Специальность 11.00.09–метеорология , климатология, агрометеорология. Научный руководитель Полонский А.Б., д. геогр. наук, проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Кирнасівська, Н.В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекологія", для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Колосовська, В.В. (2017) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування гороху і прогнозування його врожайності в Україні. Спеціальність 11.00.09. – «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» Науковий керівник – Польовий А.М., д.геогр.н.,проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Колісник, А.В. (2020) Визначення норми стоку в басейні р.Десна. thesis, ОДЕКУ.

Куза, А. М. (2013) Обгрунтування прогнозу появи льодових явищ на основі дискримінантної функції в умовах рівнинних річок України / науковий керівник проф., д.геогр.н. Лобода Н.С. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Куришина, В.Ю. (2017) Використання енергобалансової моделі приземного шару в задачах кліматології. Спеціальність 11.00.09 – Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія (Науки про Землю) Науковий керівник: Волошин В.Г., к.геогр.н., доц. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Л

Лавтар, В. О. (2018) Оцінка якості води та екологічних ризиків у басейні річки Рось. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ляшенко, В.О. (2018) Агрокліматичні ресурси вирощування сільськогосподарських культур в горбистому рельєфі. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науки про землю. Науковий керівник: Польовий А.М., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

М

Мансарлійський, В.Ф. (2017) Релятивістська теорія зсуву та уширення за рахунок зіткнень спектральних ліній складних атомів в атмосфері буферних газів. Спеціальність 01.04.05 - оптика та лазерна фізика. Науковий керівник: Глушков О.В., д.ф.-м.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Марінін, Є.І. (2015) Ризики пошкодження винограду заморозками на території північно-західного Причорномор’я. Спеціальність 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Ляшенко Г.В.,д.геогр.н.,проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

О

Овчарук, В. А. (2018) Максимальний стік весняного водопілля річок України: розрахункові моделі та їх реалізація. Спеціальність 11.00.07- гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Науковий консультант д.геогр.н., проф. Гопченко Є.Д. дисертація (доктор наук) thesis, ОДЕКУ.

П

Пилип'юк, В. В. (2016) Гідролого-гідрохімічні характеристики та якість вод річок Псел та Ворскла. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Пилип'юк, В.В. (2016) Гідролого – гідрохімічні характеристики та якість вод річок Псел та Ворскла. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси,гідрохімія. Науковий керівник: Лобода Н.С., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Погорелова, М.П. (2015) Науково-методична база для нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.Науковий керівник Гопченко Є.Д., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Попова, М.О. (2017) Організаційно-економічні засади управління динамічними процесами у природоохоронній діяльності. Спеціальність 08.00.06 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Науковий керівник Садченко О.В., д.е.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Порохова, І. В. (2017) Якість вод Барабойського водосховища за даними спеціальних спостережень. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Прокоф'єв, О.М. (2014) Особливості температурно-вологісного режиму в тропосфері високих широт південної півкулі. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Данова Т.Є., к.геогр.н., доц. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

С

Селегєєв, А.С. (2020) Дослідження топологічних характеристик річок суббасейну Сіверського Дінця. thesis, ОДЕКУ.

Семенова, І.Г. (2015) Синоптичні та кліматичні умови формування посушливих явищ в Україні. Спеціальність 11.00.09 метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий консультант: Польовий А.М., д.геогр.н., проф. дисертація (доктор наук) thesis, ОДЕКУ.

Соборова, О.М. (2018) Агрокліматичні умови формування якості урожаю винограду різних сортів. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науки про землю. Науковий керівник: Ляшенко Г.В., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Сущенко, А. І. (2015) Особливості формування полів приземної температури повітря й атмосферного тиску у західному секторі південної півкулі та їх зв'язок з явищем Ель-Ніньо. Спеціальность 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Сєрга Е.М., к.геогр.н., доц. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Сєрга, Е.М. (2018) Вплив процесів у системі атмосфера-підстильна поверхня Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи. Спеціальність 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий консультант Школьний Є.П., д.т.н., проф. дисертація (доктор наук) thesis, ОДЕКУ.

Сініцина, В.В. (2014) Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування сходів зернових культур. Спеціальність 11.00.09 – Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Польовий А.М., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Т

Таранюк, О. С. (2017) Оцінка впливу Санжейського водосховища на якість вод річки Барабой. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Терновський, В.Б. (2015) Спектроскопія важких рідбергівських атомів та релятивістський квантовий хаос. Спеціальність 01.04.05 – оптика та лазерна фізика. Науковий керівник: Глушков О.В., д.ф.-м.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Тодорова, О.І. (2017) Максимальний стік паводків теплого періоду на річках гірського Криму. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія Науковий керівник: Овчарук В.А., к.геогр.н., доц. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Толмачова, А.В. (2015) Агроклиматическая оценка условий возделывания сои в Украине. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель: Полевой А.Н., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Траскова, А.В. (2015) Розрахункові характеристики весняного водопілля в басейні річки Дністер. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.Науковий керівник Овчарук В.А., к.геогр.н., доц. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

У

Удуденко, Г.С. (2020) Гідрохімічний режим та якість води річки Когильник. thesis, ОДЕКУ.

Ф

Флоря, Л.В. (2015) Агрокліматична оцінка вирощування зернових культур в північно-західному Причорномор’ї . Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Польовий А.М., д.геогр.н., проф. дисертація (кандидат наук PhD) thesis, ОДЕКУ.

Х

Холостенко, В. П. (2017) Якість вод Санжейського водосховища за даними спеціальних спостережень. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Sun Apr 18 19:58:16 2021 MSK.