Eprints Repo

Items where Subject is "Фахові видання України"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | К | М | С
Number of items at this level: 33.

Б

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2017) До проблеми інтеграції мігрантів в контексті європейської політики мультикультуралізму. Інтелект. Особистість. Цивілізація: Тематичний збірник наукових праць з соціально-філософських проблем, 14. pp. 77-83. ISSN 2079-4835

Бубнов, И. В. and Халилова-Чуваева, Ю. А. (2011) Политические последствия влияния информационных технологий на развитие инновационных качеств личности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 242-249. ISSN 2311-0899

Бубнов, И. В. and Халилова-Чуваева, Ю. А. (2011) Политические последствия влияния информационных технологий на развитие инновационных качеств личности. Вісник Одеського державного екологічного університету: Науковий журнал., 11. pp. 242-249. ISSN 2311-0899

Бубнов, І. В. (2010) Євроінтеграційні прагнення України в аспекті національних ментальних особливостей. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 233-238. ISSN 2311-0899

Бубнов, І. В. (2010) Євроінтеграційні прагнення України в аспекті національних ментальних особливостей. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 233-238. ISSN 2311-0899

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2019) Культура формування політичного іміджу як нагальна проблема іміджелогії в Україні. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету., 16. pp. 91-95.

Бубнов, І. В. and Степаненко, С. М. and Сербов, М. Г. and Польовий, А. М. and Тучковенко, Ю. С. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту – ОДЕКУ – 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 5-9. ISSN 2311-0902

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2013) Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності: політичний аспект. Вісник національного Донецького університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, 2(58). pp. 66-77. ISSN 2079-4819

В

Вдовиченко, А. М. and Нагайник, В. А. (2010) Соціальна відповідальність держави і бізнесу в період глобалізації та становлення інформаційного суспільства. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 243-249. ISSN 2311-0899

Вдовиченко, А. М. and Нагайник, В. А. (2010) Еколого-соціальна направленість суспільного розвитку як нагальна потреба сучасності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 239-249. ISSN 2311-0899

Г

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2008) Українська інтелігенція першої третини ХХ століття. Громадсько-політичний науковий збірник «Інтелігенція і влада», 11. pp. 155-161.

К

Краснянська, Н. Д. (2020) Дисидентський рух на Півдні України в другій половині 1950-1960-х років. Інтелігенція і влада: збірник наукових праць. Серія Історія., 42. pp. 63-73.

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2020) І.Могильницький – провісник національного відродження Галичини. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі: збірник наукових праць., 70 (т. 4). pp. 10-13.

Кантаржи, Н. І. and Орєхова, Л. І. (2018) Особливості навчання іноземних студентів української мови. Науковий вісник ДЗ «Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського», 5 (124). pp. 59-64.

Краснянська, Н. Д. (2019) Внесок руху « Шістдесятників» у розвиток української культури в другій половині 50-60-х роках. Інтелігенція і влада, 40. pp. 40-52.

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2019) Внесок інтелігенції у розвиток української культури в другій половині 50-60-х роках ХХ ст. Інноваційна педагогіка, 14 (т.1). pp. 115-119. ISSN 2663-6085

Краснянська, Н. Д. (2008) Міжетнічні відносини на Одещині. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Зб. наукових праць, 6. pp. 79-83.

Краснянська, Н. Д. (2007) Український дисидентський рух у контексті світових національно-визвольних процесів (друга половина 50-х-початок 80-х років ХХ століття). Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник, 9. pp. 152-159.

Кушніренко, І. Ю. (2018) Державна кадрова політика в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету., 15. pp. 97-100.

Кушніренко, І. Ю. and Кантаржи, Н. І. (2015) Етнополітика України в орієнтирі на мовні права національних меншин. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету, 9. pp. 134-138.

Кушніренко, І. Ю. (2014) Проблеми розвитку та практичного застосування політико-правових та організаційних заходів щодо реалізації захисту прав національних меншин в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 22. pp. 461-466.

Кушніренко, І. Ю. (2014) Толерантність як політико-соціальний орієнтир для розвитку та саморегуляції суспільства. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 1091 (25). pp. 85-90.

М

Мирошниченко, М. І. (2009) Семантичні пресупозиції українських іменників як носії національної ідеї (на матеріалі назв діяча). Мова і культура: науковий журнал, 12 (3). pp. 175-181.

Мирошниченко, М. І. (2009) Поняття пресупозиції в сучасній лінгвістиці. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць., 8. pp. 41-44.

Мирошниченко, М. І. (2011) Класифікація аґентивних іменників української мови (семантичний аспект). Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки: Збірник наукових праць., 13. pp. 246-253.

Мирошниченко, М. І. (2010) До питання словотвору іменників-назв діячів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія “філологічна”, 13. pp. 462-467.

Мирошниченко, М. І. (2012) Назви діячів з інвективним компонентом в українській і французькій мовах. Мова: науково-теоретичний часопис, 18. pp. 87-90. ISSN 2307-4558

С

Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. (2020) І.Могильницький - провісник національного відродження Галичини. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр., 4 (70). pp. 10-13. ISSN 1992-5786

Слободянюк, О. Р. and Глушкова, Н. М. (2019) Внесок I. Могильницького у розвиток нацiєтворчих процесiв в Україні. Інтелігенція і влада, 40 (Part 1). pp. 178-186. ISSN 2311-4932

Степаненко, С. М. and Сербов, М. Г. and Тучковенко, Ю. С. and Польовий, А. М. and Бубнов, І. В. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту - Одеському державному екологічному університету - 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 5-19. ISSN 2311-0902

Слободянюк, О. Р. and Глушкова, Н. М. (2021) Утвердження культурної та національної ідентичності українців Галичини ХІХ ст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, т.3 (76). pp. 8-12.

Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. (2021) Cталий розвиток та екологічна освіта. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. Зб. наук. праць., т. 3 (74). pp. 31-35. ISSN 1992 - 5786

Сіленко, А. О. and Крук, Н. В. (2022) Дистанційна освіта: альтернатива чи додаткові можливості для традиційної освіти? Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць (69). pp. 94-100. ISSN 2413-1261

This list was generated on Mon Dec 11 08:14:39 2023 UTC.