Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра українознавства та соціальних наук > Статті > Фахові видання України
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра українознавства та соціальних наук > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Б | Г | К | М | С
Число елементів на цьому рівні: 24.

Б

Бубнов, І.В. (2010) Євроінтеграційні прагнення України в аспекті національних ментальних особливостей. Вісник Одеського державного екологічного університету: Науковий журнал., 9. с. 233-238. ISSN 2311-0899

Бубнов, І.В., Степаненко, С.М., Сербов, М.Г., Польовий, А.М., Тучковенко, Ю.С. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту – ОДЕКУ – 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 5-9. ISSN 2311-0902

Бубнов, І.В., Халілова-Чуваєва, Ю.А. (2013) Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності: політичний аспект. Вісник національного Донецького університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, 2(58). с. 66-77. ISSN 2079-4819

Бубнов, І.В., Халілова-Чуваєва, Ю.А. (2017) До проблеми інтеграції мігрантів в контексті європейської політики мультикультуралізму. Інтелект. Особистість. Цивілізація: Тематичний збірник наукових праць з соціально-філософських проблем, 14. с. 77-83. ISSN 2079-4835

Бубнов, І.В., Халілова-Чуваєва, Ю.А. (2019) Культура формування політичного іміджу як нагальна проблема іміджелогії в Україні. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету., 16. с. 91-95.

Бубнов, И.В., Халилова-Чуваева, Ю.А. (2011) Политические последствия влияния информационных технологий на развитие инновационных качеств личности. Вісник Одеського державного екологічного університету: Науковий журнал., 11. с. 242-249. ISSN 2311-0899

Г

Глушкова, Н.М., Слободянюк, О.Р. (2008) Українська інтелігенція першої третини ХХ століття. Громадсько-політичний науковий збірник «Інтелігенція і влада»., 11. с. 155-161.

К

Кантаржи, Н.І., Орєхова, Л.І. (2018) Особливості навчання іноземних студентів української мови. Науковий вісник ДЗ «Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського», 5 (124). с. 59-64.

Краснянська, Н.Д. (2008) Міжетнічні відносини на Одещині. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Зб. наукових праць., 6. с. 79-83.

Краснянська, Н.Д. (2019) Внесок руху « Шістдесятників» у розвиток української культури в другій половині 50-60-х роках. Інтелігенція і влада, 40. с. 40-52.

Краснянська, Н.Д. (2007) Український дисидентський рух у контексті світових національно-визвольних процесів ( друга половина 50-х-початок 80-х років ХХ століття). Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник., 2007. с. 152-159.

Краснянська, Н.Д., Михальчук, К.В. (2011) Роль НРУ в розвитку міжнаціональних відносин. «Народний РУХ України: місце в історії та політиці Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції, 25-26 травня 2011 р., 1. с. 50-53.

Краснянська, Н.Д., Слободянюк, О.Р. (2019) Внесок інтелігенції у розвиток української культури в другій половині 50-60-х роках ХХ ст. Інноваційна педагогіка, 14 (т.1). с. 115-119. ISSN 2663-6085

Кушніренко, І.Ю. (2014) Толерантність як політико-соціальний орієнтир для розвитку та саморегуляції суспільства. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 1091 (25). с. 85-90.

Кушніренко, І.Ю. (2014) Проблеми розвитку та практичного застосування політико-правових та організаційних заходів щодо реалізації захисту прав національних меншин в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 22. с. 461-466.

Кушніренко, І.Ю. (2018) Державна кадрова політика в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 15. с. 97-100.

Кушніренко, І.Ю., Кантаржи, Н.І. (2015) Етнополітика України в орієнтирі на мовні права національних меншин. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету, 9. с. 134-138.

М

Мирошниченко, М.І. (2012) Назви діячів з інвективним компонентом в українській і французькій мовах. Мова: науково-теоретичний часопис, 18. с. 87-90. ISSN 2307-4558

Мирошниченко, М.І. (2010) До питання словотвору іменників-назв діячів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія “філологічна”, 13. с. 462-467.

Мирошниченко, М.І. (2011) Класифікація аґентивних іменників української мови (семантичний аспект). Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки: Збірник наукових праць., 13. с. 246-253.

Мирошниченко, М.І. (2009) Поняття пресупозиції в сучасній лінгвістиці. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць., 8. с. 41-44.

Мирошниченко, М.І. (2009) Семантичні пресупозиції українських іменників як носії національної ідеї (на матеріалі назв діяча). Мова і культура: науковий журнал., 12 (3). с. 175-181.

С

Слободянюк, О.Р., Глушкова, Н.М. (2019) Внесок I. Могильницького у розвиток нацiєтворчих процесiв в Україні. Інтелігенція і влада, 40 (Part 1). с. 178-186. ISSN 2311-4932

Степаненко, С. М., Сербов, М. Г., Тучковенко, Ю. С., Польовий, А. М., Бубнов, І. В. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту - Одеському державному екологічному університету - 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 5-19. ISSN 2311-0902

Цей список був створений у Tue Sep 29 18:50:36 2020 MSK.