Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра українознавства та соціальних наук > Статті > Інші
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра українознавства та соціальних наук > Статті > Інші"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Б | Г | К | М | О | С | Т
Число елементів на цьому рівні: 64.

Б

Бубнов, І.В. (2016) Соціально-правові чинники щодо протидії плагіату в науково-освітній сфері України. «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 16 травня 2016 р.. с. 48-52. ISSN 2409-1359

Бубнов, І.В. (2010) Науково-освітянська інтелігенція як чинник інноваційного розвитку України в умовах світової глобалізації. Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. Материалы ІІІ международной научно-практической конференции 21-22 мая 2010 г., 1. с. 240-243.

Бубнов, І.В. (2010) Особливості впровадження кредитно-модульної системи в заочну форму навчання студентів з дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Розвиток наукових досліджень 2010: Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції, м.Полтава - 22-24 листопада 2010 р., 10. с. 30-33.

Бубнов, І.В. (2011) Проблеми розбудови правової держави в сучасній Україні. Матеріали ІІ звітної науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 27-28 січня 2011 р., 2011. с. 84-88.

Бубнов, І.В. (2010) До проблеми практичної реалізації концепції правової держави в сучасній Україні. Інтелект.Особистість.Економіка: Матеріали 3-ої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції 31 січня 2011 р., 1. с. 205-210.

Бубнов, І.В. (2011) Стратегія сталого розвитку: завдання та проблеми реалізації в сучасній Україні. Філософія. Економіка. Європейський погляд. Матеріали IV Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції 31 січня 2012 р., 1. с. 86-88.

Бубнов, І.В. (2015) Плагіат в освітній сфері та засоби щодо його подолання. Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ІДГУ, 17 жовтня 2015., 1. с. 213-215.

Бубнов, І.В., Халілова-Чуваєва, Ю.А. (2014) До проблеми кризи європейської політики мульткультуралізму. Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. Материалы VІ Международной научно-практической конференции 20-21 июня 2014 г., 1. с. 77-79.

Бубнов, И.В. (2014) Перспективы социального либерализма в Украине. «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 15 травня 2014 р., 2014. с. 114-118.

Бубнов, И.В. (2012) Когнитивные центры как фактор обеспечения стратегии ресурсно-экологического развития Украины. Розвиток сучасного українського соціуму Матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції 31 січня 2013 р., 1. с. 184-187.

Бубнов, И.В. (2013) Социальный либерализм в аспекте трансформационных преобразований в Украине. В сім'ї великій…Матеріали VI Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, 31 січня 2014 р., 1. с. 158-162.

Г

Глушкова, Н.М. (2018) Педагогічний процес як засіб соціалізації студентської молоді. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Одеса, 17 травня 2018 р., 2018. с. 120-122. ISSN 2409-1359

Глушкова, Н.М. (2018) Професійна підготовка фахівців-екологів в умовах сучасного інформаційного суспільства. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 2018. с. 170-172. ISSN 2409-1359

Глушкова, Н.М. (2017) Роль системи соціально-психологічної служби в сучасному суспільстві. Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Одеса, 17 листопада 2017 р., 2017. с. 86-88. ISSN 2409-1359

Глушкова, Н.М. (2015) Соціально-психологічна адаптація студентів у вищому навчальному закладі. Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Одеса, 17 листопада 2015 р., 2015. с. 109-111. ISSN 2409-1359

Глушкова, Н.М. (2017) Соціальна та психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам та біженцям в Україні. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Одеса, 17 травня 2017 р., 2017. с. 112-114. ISSN 2409-1359

Глушкова, Н.М. (2015) Взаємовплив української мови з етнічними мовами Подунав`я. Дунайські наукові читання: європейській вимір і регіональний контекст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 2. с. 7-8.

Глушкова, Н.М. (2016) Здоровий спосіб життя – запорука успішної діяльності майбутнього фахівця вищої кваліфікації. «Актуальні дослідження в соціальній сфері» Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ОНПУ, 17 листопада 2016р., 2016. с. 45-47. ISSN 2409-1359

Глушкова, Н.М. (2018) Етичні аспекти в системі екологічної освіти і виховання. Матеріали дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Одеса, 19 листопада 2018 р., 2018. с. 144-146. ISSN 2409-1359

Глушкова, Н.М. (2011) Психолого-педагогічні аспекти формування особистості студента. Матеріали 3-ї Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції «Інтелект. Особистість. Економіка»., 1. с. 98-100.

Глушкова, Н.М. (2012) Форми самостійної та наукової роботи з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи». Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 1. с. 132-134.

Глушкова, Н.М., Слободянюк, О.Р. (2010) Миротворча діяльність – один з напрямів зовнішньої політики України. Материалы ІІІ-й Международной научно-практической конференции: Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества., 2. с. 359-361.

Глушкова, Н.М., Слободянюк, О.Р. (2009) Мовні аспекти в процесі взаємовпливу етнічних культур. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-й річниці визволення Одеси від окупантів: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри (м.Одеса, 10-11 квітня 2009 р.), 1. с. 58-61.

К

Кантаржи, Н.І. (2017) Комунікативна культура як необхідна складова професіоналізму майбутнього фахівця. Мультидисциплинарный научный журнал "Архивариус", 1 (Ч.2). с. 39-40. ISSN 2524-0935

Краснянська, Н.Д. (2014) Социальные и правовые аспекты защиты пожилых людей. «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції ,Одеса,15 травня, 2014., 2014. с. 118-121.

Краснянська, Н.Д. (2017) Трудова міграція в Україні: причини та наслідки. «Актуальні дослідження в соціальній сфері» Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 17 травня 2017р, ОНПУ., 2017. с. 43-46. ISSN 2409-1359

Краснянська, Н.Д. (2018) До проблеми захисту прав дитини в Україні. «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції. 17 травня 2018р., 2018. с. 117-119. ISSN 2409-1359

Краснянська, Н.Д. (2018) К проблеме студенческой образовательной миграции в Украине. -«Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції. 17 травня 2018р, 2018. с. 44-46. ISSN 2409-1359

Краснянська, Н.Д. (2018) Особистість і суспільство: взаємодія у соціальному просторі. -«Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2018р, 2018. с. 58-60. ISSN 2409-1359

Краснянська, Н.Д. (2015) Актуальні проблеми сучасної української освіти та шляхи їх подолання. «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня,2015)., 1. с. 243-246.

Краснянська, Н.Д. (2018) Особливості формування політичної культури студентської молоді. «Управління якістю підготовки фахівців»: Матеріали XXIII міжнародної науково-практичної конференції 19- 20квітня 2018р., 1. с. 77-79.

Краснянська, Н.Д. (2016) До проблеми культурного відродження в сучасній Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної – Інтернет конференції 31 січня 2016 р., 1. с. 35-37.

Краснянська, Н.Д. (2018) Украінська сучасна культура як цілісна система. «Актуальні проблеми гуманітарно-правових наук». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції 22 березня 2018 р., 1. с. 21-23.

Краснянська, Н.Д. (2014) Роль національної ментальності в житті українського суспільства. «В сім’ї великій… Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка 31 січня 2014 року., 1. с. 30-32.

Краснянська, Н.Д. (2012) Етнонаціональна культура як соціально-духовний феномен. «Філософія. Економіка. Європейський погляд». Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції 31 січня 2012р., 1. с. 170-172.

Краснянська, Н.Д. (2014) Основні тенденції розвитку сучасної української культури. «Украина в системе современных цивилизаций: трансформация государства и гражданского общества» . Материалы IV Международной научно-практической конференции, 27-28 июня 2014 г., 1. с. 142-143.

Краснянська, Н.Д., Михальчук, К.В. (2013) Етнонаціональна політика та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин. «Розвиток сучасного українського соціуму». Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції 31січня 2013 р., 1. с. 141-143.

Краснянська, Н.Д., Михальчук, К.В. (2013) До проблеми реформування сучасної української вищої освіти. «Управління якістю підготовки фахівців». Матеріали XVIII міжнародної науково-методичної конференції., 1. с. 204-205.

Краснянська, Н.Д., Михальчук, К.В. (2017) До проблеми трудової міграції в Україні: причини та наслідки. «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 березня 2017р., 1. с. 12-14.

М

Мирошниченко, М.І. (2017) Міграційна проблема в Італії. Світові міграційні проблеми. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 березня 2017 р.), 1. с. 19-22.

Мирошниченко, М.І. (2016) Українська мова за професійним спрямуванням у структурі вищої освіти студентів юридичних спеціальностей. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Тернопіль, 19-20 травня 2016 року), 1. с. 310-311.

Мирошниченко, М.І. (2019) Компонент "вода" в українській фразеології. Актуальные научные исследования в современном мире, 11(55) (Ч.7). с. 55-59. ISSN 2524-0986

Мирошниченко, М.І. (2019) Роль і місце професіоналізмів у мовленні майбутніх фахівців туристичної галузі. Актуальные научные исследования в современном мире, 1(45) (Ч.3). с. 135-139. ISSN 2524-0986

Мирошниченко, М.І. (2020) Переклад фразеологізмів як засіб удосконалення мовної компетенції студентів. Актуальные научные исследования в современном мире, 5(61) (8). с. 178-182. ISSN 2524-0986

Мирошниченко, М.І., Кантаржи, Н.І., Троян, А.О. (2017) Міграційні процеси та негативні тенденції при комунікації сучасної молоді. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові міграційні проблеми", 15 березня 2017, Донецьк, Україна.

О

Олійник, А.М. (2014) Кобзар – молитва українського народу. В сім'ї великій. Матеріали VІ Всеукраїнської наук.- теорет. Інтернет-конф. присяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, 31 січня 2014., 2014. с. 51-54.

Олійник, А.М. (2017) Філософсько-соціологічнгі та психологічні аспекти проблем міграції. «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 15 березня 2017 р.), 2017. с. 14-17.

Олійник, А.М. (2015) Особливості формування політичної культури у студентів в умовах модернізації вищої освіти в сучасній Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст», ІДГУ, 17-18 жовтня 2015., 1. с. 248-251.

Олійник, А.М. (2016) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. Матеріали XXI міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»21-22 квітня 2016 р., 2016. с. 118-120.

Олійник, А.М. (2017) Політична культура особистості та її формування в умовах вищого навчального закладу сучасної України. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 20-21 квітня 2017 р., 2017 (Ч.1). с. 118-122.

Олійник, А.М. (2015) Політична культура сучасності та її формування у студентів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», 11-12 березня 2015 р., 2015. с. 83-85.

Олійник, А.М. (2017) Студентське самоврядування як чинник покращення якості освіти у ВНЗ. Управління якістю підготовки фахівців: збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції Одеський державний екологічний університет, 2017. с. 60-62.

Олійник, А.М. (2012) Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів та її застосування при викладанні дисципліни «Філософія». Матеріали XVII міжнародної науково-методичнгої конференції «Управління якістю підготовки фахівців» 19-20 квітня 2012 р., 1. с. 188-189.

Олійник, А.М. (2012) Вища освіта та ціннісні орієнтації майбутнього студента. Соціальні інновації у сучасному суспільстві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Судак-Сімферополь, Кримський інститут бізнесу УЕУ, 3-5 жовтня 2012 року., 1. с. 67-71.

Олійник, А.М. (2013) Деякі питання ціннісних орієнтацій та гуманізації мислення студентів у процесі викладання філософських дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 13-14 лютого 2013 р., Одеса., 1. с. 52-53.

Олійник, А.М. (2012) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення дисципліни «Філософія». Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 19-20 квітня 2012 року., 1. с. 70-72.

Олійник, А.М. (2012) Ціннісні орієнтації у структурі особистості студента екологічного університету. Філософія. Економіка. Європейський погляд. Матеріали IV Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції 31 січня 2012,, 1. с. 129-132.

С

Слободянюк, О.Р. (2016) Застосування активних соціально - психологічних методів в екологічному вихованні. « Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 16 травня, 2016р., 2016. с. 154-156. ISSN 2409-1359

Слободянюк, О.Р. (2015) Методологічні проблеми екологічної освіти та виховання. « Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції,Одеса, 17 листопада,2015р., 2015. с. 190-193. ISSN 2409-1359

Слободянюк, О.Р. (2015) Методи та форми екологічного виховання. « Актуальні дослідження в соціальній сфері.» Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції,Одеса, 15 травня 2015р., 2015. с. 169-171. ISSN 2409-1359

Слободянюк, О.Р. (2017) Психологічні передумови підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі. -«Актуальні дослідження в соціальній сфері» Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції,Одеса, 17 травня 2017р., 2017. с. 272-274. ISSN 2409-1359

Слободянюк, О.Р. (2018) Перенесення та інтерференція навичок навчальної діяльності студентів. -«Актуальні дослідження в соціальній сфері» Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19 листопада 2018р., 2018. с. 221-223. ISSN 2409-1359

Т

Троян, А.О., Кантаржи, Н.І. (2018) Проблеми підготовки фахівців в вищій школі. Актуальні дослідження в соціальнії сфері.Матеріали XI Міжнародної науково- практичної конференції Одеса 17травня 2018рок, 2018. с. 215-217. ISSN 2409- 1359

Троян, А.О., Урідія, С.Н. (2018) Проблеми вивчення термінів в вищій школі. Актуальні дослідження в соціальній сфері. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції Одеса 19 листопада 2018 року, 2018. с. 225-229. ISSN 2409- 1359

Цей список був створений у Sun Oct 25 05:34:01 2020 MSK.