Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра українознавства та соціальних наук > Статті > Інші
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра українознавства та соціальних наук > Статті > Інші"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Б | К | М | О
Число елементів на цьому рівні: 19.

Б

Бубнов, І. В. (2016) Соціально-правові чинники щодо протидії плагіату в науково-освітній сфері України. «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 16 травня 2016 р.. с. 48-52. ISSN 2409-1359

Бубнов, І. В. (2014) Перспективы социального либерализма в Украине. «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 15 травня 2014 р., 2014. с. 114-118.

Бубнов, І. В. (2015) Плагіат в освітній сфері та засоби щодо його подолання. Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ІДГУ, 17 жовтня 2015., 1. с. 213-215.

К

Кантаржи, Н. І. (2017) Комунікативна культура як необхідна складова професіоналізму майбутнього фахівця. Мультидисциплинарный научный журнал "Архивариус", 1 (Ч.2). с. 39-40. ISSN 2524-0935

Краснянська, Н. Д. (2017) Трудова міграція в Україні: причини та наслідки. «Актуальні дослідження в соціальній сфері» Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 17 травня 2017р, ОНПУ., 2017. с. 43-46. ISSN 2409-1359

Краснянська, Н. Д. (2018) До проблеми захисту прав дитини в Україні. «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції. 17 травня 2018р., 2018. с. 117-119. ISSN 2409-1359

Краснянська, Н. Д. (2018) Особливості формування політичної культури студентської молоді. «Управління якістю підготовки фахівців»: Матеріали XXIII міжнародної науково-практичної конференції 19- 20квітня 2018р., 1. с. 77-79.

Краснянська, Н. Д., Михальчук, К. В. (2017) До проблеми трудової міграції в Україні: причини та наслідки. «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 березня 2017р., 1. с. 12-14.

М

Мирошниченко, М. І. (2017) Міграційна проблема в Італії. Світові міграційні проблеми. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 березня 2017 р.), 1. с. 19-22.

Мирошниченко, М. І. (2016) Українська мова за професійним спрямуванням у структурі вищої освіти студентів юридичних спеціальностей. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Тернопіль, 19-20 травня 2016 року), 1. с. 310-311.

Мирошниченко, М. І. (2019) Компонент "вода" в українській фразеології. Актуальные научные исследования в современном мире, 11(55) (Ч.7). с. 55-59. ISSN 2524-0986

Мирошниченко, М. І. (2019) Роль і місце професіоналізмів у мовленні майбутніх фахівців туристичної галузі. Актуальные научные исследования в современном мире, 1(45) (Ч.3). с. 135-139. ISSN 2524-0986

Мирошниченко, М. І. (2020) Переклад фразеологізмів як засіб удосконалення мовної компетенції студентів. Актуальные научные исследования в современном мире, 5(61) (8). с. 178-182. ISSN 2524-0986

Мирошниченко, М. І., Кантаржи, Н. І., Троян, А. О. (2017) Міграційні процеси та негативні тенденції при комунікації сучасної молоді. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові міграційні проблеми", 15 березня 2017, Донецьк, Україна.

О

Олійник, А. М. (2017) Філософсько-соціологічні та психологічні аспекти проблем міграції. «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 15 березня 2017 р.), 2017. с. 14-17.

Олійник, А.М. (2012) Вища освіта та ціннісні орієнтації майбутнього студента. Соціальні інновації у сучасному суспільстві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Судак-Сімферополь, Кримський інститут бізнесу УЕУ, 3-5 жовтня 2012 року., 1. с. 67-71.

Олійник, А.М. (2013) Деякі питання ціннісних орієнтацій та гуманізації мислення студентів у процесі викладання філософських дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 13-14 лютого 2013 р., Одеса., 1. с. 52-53.

Олійник, А.М. (2012) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення дисципліни «Філософія». Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, ОДАБА, 19-20 квітня 2012 року., 1. с. 70-72.

Олійник, А.М. (2012) Ціннісні орієнтації у структурі особистості студента екологічного університету. Філософія. Економіка. Європейський погляд. Матеріали IV Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції 31 січня 2012,, 1. с. 129-132.

Цей список був створений у Fri Apr 23 02:17:10 2021 MSK.