Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | К | М | Н | О | С | Т
Number of items at this level: 143.

Б

Бубнов, І. В. (2021) До проблеми якості освіти в контексті застосування дистанційного навчання. In: Матеріали XXVI Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», 22 квітня 2021 р., Одеса.

Бубнов, І. В. (2021) Деякі питання якості освіти під час дистанційного навчання. In: Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference «Advances in Technology and Science», March 16 – 19, 2021, Berlin, Germany.

Бубнов, І. В. (2020) Інформаційні технології як імператив формування інноваційної особистості. In: Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference., October 26-30, 2020, Milan, Italy.

Бубнов, І. В. (2018) Актуальні завдання щодо формування постіндустріальної освіти в сучасній Україні. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2018 р., Одеса.

Бубнов, І. В. (2016) Соціально-правові чинники щодо протидії плагіату в науково-освітній сфері України. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції., 16 травня 2016 р., Одеса.

Бубнов, И. В. (2014) Перспективы социального либерализма в Украине. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції., 15 травня 2014 р., Одеса.

Бубнов, І. В. (2010) Науково-освітянська інтелігенція як чинник інноваційного розвитку України в умовах світової глобалізації. In: Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. Материалы ІІІ международной научно-практической конференции., 21-22 мая 2010 г..

Бубнов, І. В. (2010) Особливості впровадження кредитно-модульної системи в заочну форму навчання студентів з дисциплін соціально-гуманітарного циклу. In: Розвиток наукових досліджень 2010: Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції., 22-24 листопада 2010 р., Полтава.

Бубнов, І. В. (2011) Проблеми розбудови правової держави в сучасній Україні. In: Матеріали ІІ звітної науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників ОДЕКУ., 27-28 січня 2011 р., Одеса.

Бубнов, І. В. (2010) До проблеми практичної реалізації концепції правової держави в сучасній Україні. In: Інтелект.Особистість.Економіка: Матеріали 3-ої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції., 31 січня 2011 р., Донецьк.

Бубнов, І. В. (2011) Стратегія сталого розвитку: завдання та проблеми реалізації в сучасній Україні. In: Філософія. Економіка. Європейський погляд. Матеріали IV Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції., 31 січня 2012 р., Донецьк.

Бубнов, И. В. (2012) Когнитивные центры как фактор обеспечения стратегии ресурсно-экологического развития Украины. In: Розвиток сучасного українського соціуму. Матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції., 31 січня 2013 р., Донецьк.

Бубнов, И. В. and Халилова-Чуваева, Ю. А. (2013) Проблема национальной идентичности в условиях кризиса европейской политики мультикультурализма. In: Materials digest of the LXXII International Research and Practical conference «The necessity, admissibility and adequacy of measures for overcoming socio-political crises of modern society»., December 19-24, 2013., London.

Бубнов, И. В. (2013) Социальный либерализм в аспекте трансформационных преобразований в Украине. In: В сім'ї великій…Матеріали VI Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка., 31 січня 2014 р., Донецьк.

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2014) До проблеми кризи європейської політики мульткультуралізму. In: Материалы VІ Международной научно-практической конференции "Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества"., 20-21 июня 2014 г..

Бубнов, И. В. and Халилова-Чуваева, Ю. А. (2014) Национальная идентичность в контексте кризиса европейской политики мультикультурализма. In: Тhe interaction of personality, society and state in the conditions of transformation of spiritual and moral values: materials of the international scientific conference on October 15–16, 2014., Prague.

Бубнов, І. В. (2015) Плагіат в освітній сфері та засоби щодо його подолання. In: Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції., 17 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Бубнов, І. В. and Мирошниченко, М. І. (2019) Досвід і проблеми впровадження системи е-навчання у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 26-27березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Г

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2020) Українська національна ідея в романтичній спадщині М.Костомарова. In: International scientific conference proceedings "Innovation around us ‘2020", 27-28 february 2020, Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria.

Глушкова, Н. М. and Кантаржи, Н. І. (2018) Соціально-історичні аспекти в процесі взаємовпливу української мови з етнічними мовами Півдня України. In: Advances of science: international scientific conference, 28 September 2018, Czech Republic, Karlovy Vary– Ukraine, Kyiv.

Глушкова, Н. М. (2018) Етичні аспекти в системі екологічної освіти і виховання. In: Матеріали дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 19 листопада 2018 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2018) Професійна підготовка фахівців-екологів в умовах сучасного інформаційного суспільства. In: ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2018 року, Одеса.

Глушкова, Н. М. (2016) Здоровий спосіб життя – запорука успішної діяльності майбутнього фахівця вищої кваліфікації. In: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 листопада 2016, Одеса.

Глушкова, Н. М. (2015) Взаємовплив української мови з етнічними мовами Подунав'я. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету: "Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст"., 15 жовтня 2015, Ізмаїл.

Глушкова, Н. М. (2017) Соціальна та психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам та біженцям в Україні. In: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 травня 2017 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2015) Соціально-психологічна адаптація студентів у вищому навчальному закладі. In: Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 листопада 2015 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2017) Роль системи соціально-психологічної служби в сучасному суспільстві. In: Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 листопада 2017 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2018) Педагогічний процес як засіб соціалізації студентської молоді. In: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 травня 2018 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2010) Миротворча діяльність – один з напрямів зовнішньої політики України. In: Материалы ІІІ-й Международной научно-практической конференции: Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества., 2010 р., Одесса.

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2009) Мовні аспекти в процесі взаємовпливу етнічних культур. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-й річниці визволення Одеси від окупантів: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри., 10-11 квітня 2009 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2011) Психолого-педагогічні аспекти формування особистості студента. In: Матеріали 3-ї Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції «Інтелект. Особистість. Економіка»., 31 січня 2011 р., Донецьк.

Глушкова, Н. М. (2012) Форми самостійної та наукової роботи з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи». In: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 2012 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. and Кантаржи, Н. І. (2019) Використання технічних та мультимедійних засобів навчання на заняттях з української мови як іноземної. In: Международная научно-практическая конференция: «Инновационные взгляды в будущее ‘2019», 31 січня 2019, Одеса, Україна.

Глушкова, Н. М. and Іванова, К. М. (2019) Діловий етикет – важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців. In: Чотирнадцята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 18 листопада 2019, Одеський національний політехнічний університет.

Глушкова, Н. М. and Керецман, В. М. (2019) Професійний стрес у педагогічній діяльності. In: Чотирнадцята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 18 листопада 2019, Одеський національний політехнічний університет.

Глушкова, Н. М. and Сорочан, Т. В. (2019) Соціально-психологічні засади міжособистісного спілкування студентської молоді. In: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2021) Народне малярство в системі сучасної української культури. In: The XXII International Science Conference «Interaction of society and science: prospects and problems», April 20–23, 2021, London, England.

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2021) Відтворення ідеї української народності в романтизмі М. Костомарова. In: Materials of the V–th International Science Conference on Emerging Trends in Science and Education «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought», February 16 – 19, 2021, Rome, Italy.

К

Кантаржи, Н. І. (2020) Дистанційні технології у навчальному процесі. In: International scientific conference "Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2020", 21-22 травня 2020, Svishtov, Bulgaria.

Кушниренко, И. Ю. (2014) Межэтнические отношения как политико-правовой ориентир развития Украинского государства. In: Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions : materials of the IV international scientific conference on October 25–26, 2014., Prague.

Кушниренко, И. Ю. (2016) Процесс интолерантности в современной Украине. In: Исследование различных направлений современной науки. VIII Международная научно-практическая конференция., 29 января 2016 г., Москва.

Кушниренко, И. Ю. (2016) Конгресс национальных общин Украины как интегрирующее звено для национальных меньшинств современной Украины. In: Журнал «Science Time»: материалы международных научно-практических конференций Общества Науки и Творчества за январь 2016, Казань.

Кушниренко, И. Ю. (2016) Этнополитическая ситуация современной Украины. In: Научные открытия 2016. XII Международная научно-практическая конференция., 3 июня 2016 г., Москва.

Кушниренко, И. Ю. (2017) Глобальное информационное пространство как фактор влияния на учебный процесс в высшей школе. In: Научные исследования и разработки. XIX Международная научно-практическая конференция., 22 февраля 2017 г., Москва.

Кушниренко, И. Ю. (2017) О проблеме социально-политической ментальности в современной Украине. In: Теория и практика современной науки. XX Международная научно-практическая конференция., 22 марта 2017 г., Москва.

Кушниренко, И. Ю. (2018) Проблемы украинского языкового вопроса в современном правовом ключе. In: Actual scientific research 2018. XXXVII Международная научно-практическая конференция., 27 апреля 2018 г., Москва.

Кушниренко, И. Ю. (2018) Совершенствование государственного управления в контексте реализации государственной кадровой политики Украины. In: Научные открытия 2018. XXXVIII Международная научно-практическая конференция., 28 мая 2018 г., Москва.

Кантаржи, Н. И. (2017) Коммуникативная культура как необходимая составляющая профессионализма будущего специалиста. In: Исследование различных направлений современной науки. VIII Международная научно-практическая конференция., 29 января 2016 г., Москва.

Кантаржи, Н. И. (2016) Формирование коммуникативных способностей студентов методами игровых технологий в процессе обучения. In: Наука сегодня: теория, практика, инновации. XI Международная научно-практическая конференция., 1 мая 2016 г., Москва.

Кантаржи, Н. И. (2017) Коммуникативные стратегии и тактики педагогического дискурса. In: Исследование различных направлений современной науки. XXI Международная научно-практическая конференция., 24 апреля 2017 г., Москва.

Кантаржи, Н. И. (2016) Коммуникативная культура как необходимая составляющая профессионализма будущего специалиста. In: Исследование различных направлений современной науки. VIII Международная научно-практическая конференция., 29 января 2016 г., Москва.

Краснянська, Н. Д. (2014) Социальные и правовые аспекты защиты пожилых людей. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції., 15 травня, 2014 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2015) Особливості соціалізації студентської молоді засобами культури. In: Шоста міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 листопада 2015, Одеса, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2015) Насилие в семье как проблема социальной роботы. In: П’ята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 25 травня 2015, Одеса, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2016) Гендерні відносини як предмет соціологічного аналізу. In: Сьома міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальній сфері», 16 травня 2016, Одеса, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2017) Трудова міграція в Україні: причини та наслідки. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2017 р,, Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2018) До проблеми захисту прав дитини в Україні. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2018 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2018) К проблеме студенческой образовательной миграции в Украине. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2018 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2018) Особистість і суспільство: взаємодія у соціальному просторі. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 19 листопада 2018 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2017) Зовнішня трудова міграція в Україні. In: Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2017, Одеса, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2015) Актуальні проблеми сучасної української освіти та шляхи їх подолання. In: «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету., 15-17 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Краснянська, Н. Д. (2018) Особливості формування політичної культури студентської молоді. In: «Управління якістю підготовки фахівців»: Матеріали XXIII міжнародної науково-практичної конференції., 19- 20квітня 2018 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. and Михальчук, К. В. (2013) Етнонаціональна політика та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин. In: «Розвиток сучасного українського соціуму». Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції., 31січня 2013 р., Донецьк.

Краснянська, Н. Д. (2016) До проблеми культурного відродження в сучасній Україні. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної – Інтернет конференції, 31 січня 2016 р..

Краснянська, Н. Д. (2018) Украінська сучасна культура як цілісна система. In: «Актуальні проблеми гуманітарно-правових наук». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції., 22 березня 2018 р..

Краснянська, Н. Д. (2014) Роль національної ментальності в житті українського суспільства. In: «В сім’ї великій… Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка., 31 січня 2014 року, Донецьк.

Краснянська, Н. Д. and Михальчук, К. В. (2011) Роль НРУ в розвитку міжнаціональних відносин. In: Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції "Народний РУХ України: місце в історії та політиці"., 25-26 травня 2011 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. and Михальчук, К. В. (2013) До проблеми реформування сучасної української вищої освіти. In: «Управління якістю підготовки фахівців». Матеріали XVIII міжнародної науково-методичної конференції., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2012) Етнонаціональна культура як соціально-духовний феномен. In: «Філософія. Економіка. Європейський погляд». Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції., 31 січня 2012 р., Донецьк.

Краснянська, Н. Д. (2014) Основні тенденції розвитку сучасної української культури. In: «Украина в системе современных цивилизаций: трансформация государства и гражданского общества». Материалы IV Международной научно-практической конференции., 27-28 июня 2014 г., Одесса.

Краснянська, Н. Д. and Михальчук, К. В. (2017) До проблеми трудової міграції в Україні: причини та наслідки. In: «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції., 15 березня 2017 р, Кривий Ріг.

Краснянська, Н. Д. (2019) Особливості концепції освіти для сталого розвитку. In: Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері».

Кантаржи, Н. І. (2018) Термінологія як компонент формування професійного мовлення студентів. In: ХХХVІІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 27 червня 2018, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2021) Освіта і наука для сталого розвитку. In: «Управління якістю підготовки фахівців». Матеріали ХХVI Міжнародної науково-методичної конференції. Частина 1, 22 квітня 2021р., Одеса, Україна.

М

Мирошниченко, М. І. (2020) Фемінітиви на сучасному рівні розвитку української мови. In: The Х th International scientific and practical conference “Trends in the development of modern scientific thought”, November 23-26, 2020, Vancouver, Canada.

Мирошниченко, М. І. and Троян, А. О. (2017) Суржик як актуальна проблема культури спілкування студентів. In: Збірник центру наукових публікацій«Велес» заматеріалами ІІI міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів., 30 листопада 2017 р., Київ.

Мирошниченко, М. І. (2018) Місце й функції жаргонної лексики в мовленні студентів. In: Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 30 листопада 2018 р., Київ.

Мирошниченко, М. І. (2018) Головні проблеми розвитку соціуму крізь призму соціальної політики. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць, 28 листопада 2018 р., Перкяслав-Хмельницький.

Мирошниченко, М. І. (2018) До історії вивчення українських іменників-назв діячів. In: Матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць., Переяслав-Хмельницький.

Мирошниченко, М. І. (2013) Актуальність етимологічних досліджень на сучасному рівні розвитку мовознавства. In: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІV Міжнар. наук. конф., 26–27 квіт. 2013 р., Одеса.

Мирошниченко, М. І. (2013) Два крила долі Любові Забашти. In: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІV Міжнар. наук. конф., 26–27 квіт. 2013 р., Одеса.

Мирошниченко, М. І. (2017) Міграційна проблема в Італії. In: Світові міграційні проблеми. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції., 15 березня 2017 р., Кривий Ріг.

Мирошниченко, М. І. (2011) Пресупозитивна оцінка у семантичній будові Nomina agentis. In: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: Матеріали ІІІ Міжнарод. наук. конф., присвяченої 70-й річниці героїчної оборони Одеси, 15-16 квітня 2011..

Мирошниченко, М. І. (2016) Проблеми стандартизації та впорядкування термінів обчислювальної техніки. In: Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції., 14 квітня 2016 р., Переяслав-Хмельницький.

Мирошниченко, М. І. (2017) Роль проблемного навчання в активізації навчального процесу. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 21 лютого 2017, Одеса, Україна.

Мирошниченко, М. І. (2016) Українська мова за професійним спрямуванням у структурі вищої освіти студентів юридичних спеціальностей. In: Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 19-20 травня 2016 року, м. Тернопіль.

Мирошниченко, М. І. and Кантаржи, Н. І. and Глушкова, Н. М. and Троян, А. О. (2017) Використання інноваційних технологій при викладанні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 21 лютого 2017, Одеса, Україна.

Мирошниченко, М. І. and Кантаржи, Н. І. and Троян, А. О. (2017) Міграційні процеси та негативні тенденції при комунікації сучасної молоді. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові міграційні проблеми", 15 березня 2017, Кривий Ріг.

Мирошниченко, М. І. (2021) Формування україномовної особистості студента технічного ЗВО. In: Abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria.

Мирошниченко, М. І. (2021) Відображення українського комунікативного етикету в листуванні Лесі Українки. In: Abstracts of The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science»., May 18 – 21, 2021, London.

Н

Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Формування культури особистості як пріоритетне завдання сучасної української освіти. In: Матеріали Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 30 квітня 2020, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Феномен соціалізації молоді в умовах інформаційного суспільства: особливості, проблеми, ризики. In: International scientific conference «Scientific and technological revolution of the XXI century '2020»: Conference proceedings, June11-12, 2020, Karlsruhe, Germany.

Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Психотравмуюча ситуація: аналіз та шляхи подолання. In: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 18 травня 2020, Одеський національний політехнічний університет.

Нєвєйкіна, Г. І. (2018) Вплив освіти та культури на формування особистості в епоху сучасних глобальних змін. In: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації.

Нєвєйкіна, Г. І. and Слободянюк, О. Р. (2015) К вопросу об использовании интерактивных методов в процессе подготовки педагогов в высшем учебном заведении. In: Міжнародна науково-практична конференція «Дунайські наукові читання:Європейський вимір і регіональний контекст», 15 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Нєвєйкіна, Г. І. (2019) Місце і роль молоді у відтворенні соціальної структури. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 січня 2019, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2018) Основні проблеми та бар'єри на шляху інклюзивної освіти в Україні. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 26 жовтня 2019, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2019) Cоціально-економічний вимір участі молоді в структурі українського суспільства. In: Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2016) К вопросу о развитии личностных особенностей студентов в аспекте гуманизации системы образования. In: Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 21 квітня 2016 р., Одеса.

Нєвєйкіна, Г. І. (2018) Психологічні передумови девіантної поведінки підлітків. In: Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2018, Одеса, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2021) Схильність до стресу у студентів в екзаменаційний період: причини та прояви. In: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 березня 2021 року, Переяслав-Хмельницький, Україна.

О

Олійник, А. М. (2014) Кобзар – молитва українського народу. In: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка "В сім'ї великій..."., 31 січня 2014 року.

Олійник, А. М. (2017) Філософсько-соціологічні та психологічні аспекти проблем міграції. In: «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції., 15 березня 2017 р, Донецьк.

Олійник, А. М. (2015) Особливості формування політичної культури у студентів в умовах модернізації вищої освіти в сучасній Україні. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст»., 17-18 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Олійник, А. М. (2016) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. In: Матеріали XXI міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 21-22 квітня 2016 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2017) Політична культура особистості та її формування в умовах вищого навчального закладу сучасної України. In: Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції., 20-21 квітня 2017 р., Дніпро.

Олійник, А. М. (2015) Політична культура сучасності та її формування у студентів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 11-12 березня 2015 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2017) Студентське самоврядування як чинник покращення якості освіти у ВНЗ. In: Управління якістю підготовки фахівців: збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції, 25 лютого 2017 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2012) Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів та її застосування при викладанні дисципліни «Філософія». In: Матеріали XVII міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 19-20 квітня 2012 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2012) Вища освіта та ціннісні орієнтації майбутнього студента. In: Соціальні інновації у сучасному суспільстві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції., 3-5 жовтня 2012 року, м. Судак-Сімферополь, Кримський інститут бізнесу УЕУ.

Олійник, А. М. (2013) Деякі питання ціннісних орієнтацій та гуманізації мислення студентів у процесі викладання філософських дисциплін. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції., 13-14 лютого 2013 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2012) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення дисципліни «Філософія». In: Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції., 19-20 квітня 2012 року., Одеса.

Олійник, А. М. (2012) Ціннісні орієнтації у структурі особистості студента екологічного університету. In: Філософія. Економіка. Європейський погляд. Матеріали IV Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції., 31 січня 2012 р., Донецьк.

С

Слободянюк, О. Р. (2016) Застосування активних соціально - психологічних методів в екологічному вихованні. In: « Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції., 16 травня, 2016 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2015) Методологічні проблеми екологічної освіти та виховання. In: « Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції., 17 листопада 2015 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2015) Методи та форми екологічного виховання. In: « Актуальні дослідження в соціальній сфері.» Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції., 15 травня 2015 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2017) Психологічні передумови підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері» Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2017 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2018) Перенесення та інтерференція навичок навчальної діяльності студентів. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 19 листопада 2018 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2018) Перенесення та інтерференція навичок навчальної діяльності студентів. In: ХІІ міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальної сфері», 19 листопада 2018, Одеса, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2019) Мотивація творчої діяльності. In: ХІІІ Міжнародна науково - практична конференція «Актуальні дослідження в соціальної сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2021) До питання про сутність педагогічної інноватики. In: Матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»: Зб. наук. праць., 22 квітня 2021 р., Одеса, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2021) Особливості педагогічного процесу в вищому навчальному закладі. In: Матеріали ХХVI Міжнародної науково - практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»: Зб. наук. праць. - Ч.2, 22 квітня 2021 р., Одеса, Україна.

Т

Троян, А. О. (2020) Інтерактивні технології вивчення фахової термінології. In: Будущее человечества в результатах сегодняшних научных исследований: Сборник материалов конференции., 23-24 июня 2020 г., Одесса.

Троян, А. О. and Грамащук, Р. С. (2020) Використання методу «мозкового штурму» в навчанні термінології студентів –екологів. In: Abstracts of 5th International scientific and practical conference “The world of science and innovation”, December 9-11, 2020, London, United Kingdom.

Троян, А. О. and Кантаржи, Н. І. (2018) Проблеми підготовки фахівців в вищій школі. In: Актуальні дослідження в соціальнії сфері.Матеріали XI Міжнародної науково- практичної конференції, 17 травня 2018 року, Одеса.

Троян, А. О. and Урідія, С. Н. (2018) Проблеми вивчення термінів в вищій школі. In: Актуальні дослідження в соціальній сфері. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 19 листопада 2018 року, Одеса.

Троян, А. О. (2019) Метод case-study в навчанні української мови як іноземної. In: The 15th International conference “Science and society”, 8th November 2019, Hamilton, Canada.

Троян, А. О. (2019) Проблемы изучения оттенков значения слова. In: 11th International youth conference “Perspectives of science and education”, 2nd August 2019, New York.

Троян, А. О. (2019) Інноваційні технології вивчення української мови. In: The Third International scientific congress of scientists of Europe, 11th January 2019, Vienna, Austria.

Троян, А. О. (2019) Проблеми виховання культури мовлення сучасної української молоді. In: The 7th International youth conference ―Perspectives of science and education, 15th February 2019, New York, USA.

Троян, А. О. (2019) Ігрові методи вивчення української мови як іноземної. In: The 8th International youth conference ―Perspectives of science and education, 29th March 2019, New York, USA.

Троян, А. О. (2019) Інноваційні методи вивчення фахової термінології. In: 5th International Scientific Conference ―Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 28th February 2019, Stuttgart, Germany.

Троян, А. О. (2019) Інноваційні методи вивчення української мови як іноземної. In: ХХV Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Наукові підсумки 2018 року», 21 січня 2019, Вінниця, Україна.

Троян, А. О. (2019) Шляхи підвищення престижу української мови серед молоді. In: The 10th International conference ―Science and society, 15th March 2019, Hamilton, Canada.

Троян, А. О. (2019) Сучасні методи виховної роботи щодо популяризації української мови. In: The 10th International youth conference “Perspectives of science and education”, 21st June 2019, New York, USA.

Троян, А. О. and Урідія, С. Н. (2019) Використання Інтернету при вивченнні української мови як іноземної. In: Іnternational scientific conference "Advances of science", Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Троян, А. О. and Урідія, С. Н. (2019) Ненормативна лексика в спілкуванні студентськоі молоді. In: Іnternational scientific conference "Advances of science", Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Троян, А. О. and Саковський, Д. І. (2019) Комунікація молоді та мова Інтернету. In: The 9th International youth conference ―Perspectives of science and education‖, New York, USA.

Троян, А. О. and Лаврик, Г. І. (2019) Поширення суржику в мовленні сучасної української молоді. In: The 11th International conference ―Science and society, 26 th of April 2019, Hamilton, Canada.

Троян, А. О. and Михайленко, В. І. (2018) Особливості спілкування сучасної молоді. In: Наукові підсумки 2018 року, ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція., 17 грудня 2018, Вінниця, Україна.

Троян, А. О. and Яценко, К. С. (2019) Виховання екологічної культури сучасної молоді. In: “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: 7th International Scientific Conference., 31th May 2019, Stuttgart, Germany.

Троян, А. О. and Молчанова, А. Ю. and Хохлова, О. В. (2021) Використання методу симуляції в навчанні термінології студентів – менеджерів. In: The 2th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development”, August 4-6, 2021, Chicago, USA.

Троян, А. О. and Молчанова, А. Ю. and Хохлова, О. В. (2021) Використання методу дискусії в навчально-виховному процесі. In: The 3 rd International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects”, August 29-31, 2021, Berlin, Germany.

This list was generated on Sat Sep 18 23:04:30 2021 UTC.