Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра українознавства та соціальних наук > Доповіді та тези
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра українознавства та соціальних наук > Доповіді та тези"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Б | Г | К | М | Н | С | Т
Число елементів на цьому рівні: 40.

Б

Бубнов, І.В. (2018) Актуальні завдання щодо формування постіндустріальної освіти в сучасній Україні. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2018.

Бубнов, І.В., Мирошниченко, М.І. (2019) Досвід і проблеми впровадження системи е-навчання у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 26-27березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Г

Глушкова, Н.М., Іванова, К.М. (2019) Діловий етикет – важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців. In: Чотирнадцята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 18 листопада 2019, Одеський національний політехнічний університет.

Глушкова, Н.М., Кантаржи, Н.І. (2018) Соціально-історичні аспекти в процесі взаємовпливу української мови з етнічними мовами Півдня України. In: Advances of science: international scientific conference, 28 September 2018, Czech Republic, Karlovy Vary– Ukraine, Kyiv.

Глушкова, Н.М., Кантаржи, Н.І. (2019) Використання технічних та мультимедійних засобів навчання на заняттях з української мови як іноземної. In: Международная научно-практическая конференция: «Инновационные взгляды в будущее ‘2019», 31 січня 2019, Одеса, Україна.

Глушкова, Н.М., Керецман, В.М. (2019) Професійний стрес у педагогічній діяльності. In: Чотирнадцята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 18 листопада 2019, Одеський національний політехнічний університет.

Глушкова, Н.М., Сорочан, Т.В. (2019) Соціально-психологічні засади міжособистісного спілкування студентської молоді. In: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

К

Кантаржи, Н.І. (2018) Термінологія як компонент формування професійного мовлення студентів. In: ХХХVІІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 27 червня 2018, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Кантаржи, Н.І. (2020) Дистанційні технології у навчальному процесі. In: International scientific conference "Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2020", 21-22 травня 2020, Svishtov, Bulgaria.

Краснянська, Н.Д. (2015) Особливості соціалізації студентської молоді засобами культури. In: Шоста міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 листопада 2015, Одеса, Україна.

Краснянська, Н.Д. (2015) Насилие в семье как проблема социальной роботы. In: П’ята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 25 травня 2015, Одеса, Україна.

Краснянська, Н.Д. (2016) Гендерні відносини як предмет соціологічного аналізу. In: Сьома міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальній сфері», 16 травня 2016, Одеса, Україна.

Краснянська, Н.Д. (2017) Зовнішня трудова міграція в Україні. In: Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2017, Одеса, Україна.

Краснянська, Н.Д. (2019) Особливості концепції освіти для сталого розвитку. In: Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері».

М

Мирошниченко, М.І. (2017) Роль проблемного навчання в активізації навчального процесу. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 21 лютого 2017, Одеса, Україна.

Мирошниченко, М.І., Кантаржи, Н.І., Глушкова, Н.М., Троян, А.О. (2017) Використання інноваційних технологій при викладанні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 21 лютого 2017, Одеса, Україна.

Н

Нєвєйкіна, Г.І. (2018) Вплив освіти та культури на формування особистості в епоху сучасних глобальних змін. In: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації.

Нєвєйкіна, Г.І. (2019) Місце і роль молоді у відтворенні соціальної структури. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 січня 2019, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Нєвєйкіна, Г.І. (2018) Основні проблеми та бар'єри на шляху інклюзивної освіти в Україні. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 26 жовтня 2019, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Нєвєйкіна, Г.І. (2016) К вопросу о развитии личностных особенностей студентов в аспекте гуманизации системы образования. In: Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 21 квітня 2016, Одеса, Україна.

Нєвєйкіна, Г.І. (2018) Психологічні передумови девіантної поведінки підлітків. In: Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2018, Одеса, Україна.

Нєвєйкіна, Г.І. (2019) Cоціально-економічний вимир участі молоді в структурі українського суспільства. In: Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

Нєвєйкіна, Г.І., Слободянюк, О.Р. (2015) К вопросу об использовании интерактивных методов в процессе подготовки педагогов в высшем учебном заведении. In: Міжнародна науково-практична конференція «Дунайські наукові читання:Європейський вимір і регіональний контекст», 15 жовтня 2015, Ізмаїл, Україна.

С

Слободянюк, О.Р. (2018) Перенесення та інтерференція навичок навчальної діяльності студентів. In: ХІІ міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальної сфері», 19 листопада 2018, Одеса, Україна.

Слободянюк, О.Р. (2019) Мотивація творчої діяльності. In: ХІІІ Міжнародна науково - практична конференція «Актуальні дослідження в соціальної сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

Т

Троян, А.О. (2019) Проблемы изучения оттенков значения слова. In: 11th International youth conference “Perspectives of science and education”, 2nd August 2019, New York.

Троян, А.О. (2019) Інноваційні технології вивчення української мови. In: The Third International scientific congress of scientists of Europe, 11th January 2019, Vienna, Austria.

Троян, А.О. (2019) Проблеми виховання культури мовлення сучасної української молоді. In: The 7th International youth conference ―Perspectives of science and education, 15th February 2019, New York, USA.

Троян, А.О. (2019) Ігрові методи вивчення української мови як іноземної. In: The 8th International youth conference ―Perspectives of science and education, 29th March 2019, New York, USA.

Троян, А.О. (2019) Інноваційні методи вивчення фахової термінології. In: 5th International Scientific Conference ―Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 28th February 2019, Stuttgart, Germany.

Троян, А.О. (2019) Інноваційні методи вивчення української мови як іноземної. In: ХХV Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Наукові підсумки 2018 року», 21 січня 2019, Вінниця, Україна.

Троян, А.О. (2019) Шляхи підвищення престижу української мови серед молоді. In: The 10th International conference ―Science and society, 15th March 2019, Hamilton, Canada.

Троян, А.О. (2019) Сучасні методи виховної роботи щодо популяризації української мови. In: The 10th International youth conference “Perspectives of science and education”, 21st June 2019, New York, USA.

Троян, А.О. (2019) Метод case-study в навчанні української мови як іноземної. In: The 15th International conference “Science and society”, 8th November 2019, Hamilton, Canada.

Троян, А.О., Лаврик, Г.І. (2019) Поширення суржику в мовленні сучасної української молоді. In: The 11th International conference ―Science and society, 26 th of April 2019, Hamilton, Canada.

Троян, А.О., Михайленко, В.І. (2018) Особливості спілкування сучасної молоді. In: Наукові підсумки 2018 року, ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція., 17 грудня 2018, Вінниця, Україна.

Троян, А.О., Саковський, Д.І. (2019) Комунікація молоді та мова Інтернету. In: The 9th International youth conference ―Perspectives of science and education‖, New York, USA.

Троян, А.О., Урідія, С.Н. (2019) Використання Інтернету при вивченнні української мови як іноземної. In: Іnternational scientific conference "Advances of science", Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Троян, А.О., Урідія, С.Н. (2019) Ненормативна лексика в спілкуванні студентськоі молоді. In: Іnternational scientific conference "Advances of science", Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Троян, А.О., Яценко, К.С. (2019) Виховання екологічної культури сучасної молоді. In: “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: 7th International Scientific Conference., 31th May 2019, Stuttgart, Germany.

Цей список був створений у Tue Sep 29 19:51:39 2020 MSK.