Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра океанології та морського природокористування > Доповіді та тези
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра океанології та морського природокористування > Доповіді та тези"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: P | T | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | П | Р | С | Т | У | Х | Ч | Ю
Число елементів на цьому рівні: 128.

P

Palamarchuk, Julia, Ivanov, Sergiy, Baklanov, Alexander, Ruban, Igor, Pavlova, Hanna (2015) Aerosol effects on the physical weather in the HARMONIE model. In: Конференція, 2015, Женева.

Palamarchuk, Julia, Ivanov, Sergiy, Ruban, Igor (2017) Технология численного описания состояния атмосферы на основе моделирующей системы HARMONIE. In: Конференція, Україна.

Palamarchuk, Julia, Ivanov, Sergiy, Ruban, Igor, Pavlova, Hanna (2017) Технология численного описания состояния атмосферы на основе моделирующей системы HARMONIE для решения прикладных задач. In: Конференція Хортиця, Хортиця.

Palamarchuk, Julia, Mahura, Alexander, Ivanov, Sergiy, Ruban, Igor, Pavlova, Hanna (2015) Weather sensitivity to aerosol influence over the Baltic countries. In: Конференція, Prague.

T

Tuchkovenko, Yu., Khokhlov, V. (2015) Modelling climate change impact on hydroecological conditions of the Tyligulskyi Liman lagoon (north-western coast of the Black Sea) : Abstracts. In: HyMex-Baltic Earth Workshop “Joint regional climate system modelling for the European sea regions”, 5-6 November 2015, Rome (Italy).

І

Ілікчієв, О. Г., Тучковенко, Ю. С. (2020) Моделювання впливу природних та антропогенних чинників на евтрофікацію вод північно-західної частини Чорного моря. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

А

Александров, Б. Г., Берлинский, Н. А. (2002) Выполнение программы "Глобалласт" украинским демонстрационным центром. In: Ювілейна міжнародна конференція присвячена 70-річчю утворення Одеського державного екологічного університету "Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища-2002", м. Одеса.

Б

Бабынина, И, Берлинский, Н. А. (2014) Современное состояние лимана Сасык и перспективы его хозяйственного использования. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення", 16-18 квітня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Бажак, І. В., Гаврилюк, Р. В. (2020) Небезпечні відгінно-нагінні коливання рівня Азовського моря за даними спостережень на станції Маріуполь. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Берлинский, Н. А. (2012) Экологические аспекты использования транспортного потенциала дельты Дуная. In: XXIV Международная береговая конференция, посвященная 60-летию со дня основания Рабочей группы «Морские берега» "Морские берега- эволюция, экология, экономика", 1-6 октября 2012 г., г. Туапсе.

Берлинский, Н. А., Багатова, Ю. И. (2007) Мониторинг глубоководного судового хода «Дунай – Черное море». In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Берлинский, Н. А., Волков, А. И. (2005) Оценка пространственного распределения антропогенного загрязнения акватории северо- западной части Черного моря : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Берлинский, Н. А., Сафранов, Т. А. (2018) Особенности изучения ландшафтно - природных комплексов устьевых областей рек Украины : тези доповідей. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології", 14-15 листопада 2018 р., Україна, м. Київ, УкрНДГМІ.

Берлинский, Н. А., Сафранов, Т. А. (2017) Подходы к оценке антропогенного воздействия на шельфовую зону северо-западной части Черного моря. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Берлінський, М. А., П'ятакова, В.Ф. (2021) Антропогенні фактори впливу на шельфову екосистему Чорного моря. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Вип. 68, 23 березня 2021 р., м. Переяслав-Хмельницький.

В

Волкова, Е. Ю., Монюшко, М. М. (2020) Забруднення Світового океану пластиком. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Волошина, О. В., Катинська, І. В. (2013) Впровадження перевірки залишкових знань студентів заочної форми навчання. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеса.

Волошина, О. В., Монюшко, М. М. (2015) Впровадження польського досвіду у створення міжгалузевих індівідуальних студій у вищих навчальних закладах України. In: Ювілейна ХХ міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців" частина 1, 23-24 квітня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

Г

Гаврилюк, Р. В. (2018) Ледовые явления в Черном и Азовском морях и их прогноз : тези доповідей. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології", 14-15 листопада 2018 р., Україна, м. Київ, УкрНДГМІ.

Гаврилюк, Р. В. (2007) Изменчивость солености воды на устьевом взморье Дуная. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гаврилюк, Р. В., Калацкий, В. И., Нестеров, Е. С., Полежаев, Е. К. (1987) Оперативные системы краткосрочного прогноза характеристик верхнего слоя океана. In: ІІІ съезд советских океанологов "Климат, взаимодействие океана и атмосферы, космическая океанология", секция "Физика и химия океана", 14-19 декабря 1987 г., г. Ленинград.

Гаврилюк, Р. В., Шульга, А. С. (1985) Схема автоматизированного прогноза температуры воды на судах погоды. In: II Всесоюзное совещание "Проблемы краткосрочного промыслового прогнозирования и управления флотом на промысле", 15-17 октября 1985 г ., Калининград.

Голинько, А. И., Суховей, В. Ф. (1987) Поля ветра и ветровой дрейф в зонах восточных пограничных течений. In: ІІІ съезд советских океанологов "Климат, взаимодействие океана и атмосферы, космическая океанология", секция "Физика и химия океана", 14-19 декабря 1987 г., г. Ленинград.

Гриб, О. М., Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С. (2014) Оцінка водно-сольового режиму Тилігульського лиману за різних умов водообміну з Чорним морем : матеріали конференції. In: Шоста всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології», 20-22 травня 2014 р., Україна, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Д

Даниленко, А. О. (2005) Изменчивость акустических характеристик вод юго-западной части Черного моря : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Дружиніна, В. М., Берлінський, М. А. (2016) Формування імпактних зон у акваторіях Одеської області, антропогенний вплив на екосистему Чорного моря. In: IV Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", м. Харків.

Ж

Журавльова, А. С., Рубан, І. Г. (2018) Коливання рівня в екваторіальной зоні Тихого океану. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

З

Задорожнюк, В. А., Берлинский, Н. А. (2014) Основные виды современной антропогенной нагрузки в дельте Дуная и возможные изменения условий экосистемы. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення", 16-18 квітня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

И

Иванов, С. В., Паламарчук, Ю. О., Рубан, И. Г. (2017) Обработка данных метеорологических радаров в унифицированном формате. In: Перший Всеукр. гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., м. Одеса, Одеський державний екологічний університет., Одеський державний екологічний університет.

Иванов, С. В., Рубан, И. Г., Тучковенко, Ю. С. (2018) Атмосферная модель Harmonie в системе воспроизведения циркуляции в прибрежных районах моря. In: VII Всеукр. наук. конф. «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології: тези доповідей, 14-15 листопада 2018 р., м. Київ, УкрНДГМІ.

Илюшин, В. Я. (2008) Статистический метод оценки баланса наносов и деформация морского дна : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 17-18 квітня 2008 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Илюшин, В. Я. (2007) Назначение нуля порта для гидрографических и проектных работ. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Илюшин, В. Я. (2012) Механизм формирования зоны смешения лимана и влияние на нее водообмена через пролив. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Илюшин, В. Я., Ставерская, А. В. (2007) Расчет солености вод Днепровского лимана : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

К

Катернюк, Д. І., Берлінський, М. А. (2018) Юрідичні основи вирішення проблем о.Зміїний. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Катернюк, Д. І., Гаврилюк, Р. В. (2018) Зміни льодових умов в північно - західній частині Чорного моря в останній кліматичний період. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Катинська, І. В. (2007) Розрахунок виносу нафтопродуктів річковим стоком та оцінка його імовірності. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Кравчук, Ю. А., Берлінський, М. А. (2015) Вплив гідрологічних і кліматичних факторів на гирлову область Дністра і Кубані. In: 4 міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 03-04 грудня 2015 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Крукова, О. В., Рубан, И. Г. (2012) Роль течения Агульяс в глобальных климатических изменениях. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології", 17-19 жовтня 2012 р., Одеський державний екологічний університет..

Кушнир, Д. В., Тучковенко, Ю. С. (2014) Моделирование изменчивости термохалинной структуры вод Тилигульского лимана. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення", 16-18 квітня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Кушнир, Д. В., Тучковенко, Ю. С. (2014) Моделирование динамики вод лиманов северозападного Причерноморья. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 7-9 жовтня 2014 р, Одеса.

Кушнір, Д. В., Тучковенко, Ю. С. (2017) Чисельне моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за різних обсягів стоку річки Великий Куяльник: тези доповідей. In: XII міжнародна науково-практична конференция "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017", 26-29 червня 2017 р., Чернігів.

Кушнір, Д. В., Тучковенко, Ю. С. (2020) Математичне моделювання річної мінливості гідрологічних характеристик у лимані Сасик за умов відновлення водообміну з морем. In: XV міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020": тези доповідей, 29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернигів, Чернігівський національний технологічний університет.

Кушнір, Д. В., Тучковенко, Ю. С., Попов, Ю. І. (2018) Верифікація комплексу інтегрованих чисельних моделей для прогнозування мінливості гідрофізичних характеристик у північно-західній частині Чорного моря. In: VII Всеукр. наук. конф. "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології": тези доповідей, 14-15 листопада 2018 р., м. Київ, УкрНДГМІ.

Л

Лебзяк, О. М., Даниленко, О. О. (2018) Вертикальна структура поля швидкості звуку в південно-західній частині Чорного моря. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Гопченко, Є. Д., Тучковенко, Ю. С., Гриб, К. О., Килимник, О. М., Гриб, О. М. (2012) Cучасний гідроекологічний стан та рекомендації по управлінню водно-сольовим режимом водойм екосистеми Хаджибейського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Гопченко, Е. Д., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. Н., Килимник, А. Н., Белов, В. В., Божок, Ю. В. (2013) Современное гидроэкологическое состояние и проблемы управления водно-солевым режимом Хаджибейского лимана-водохранилища при разных условиях его функционирования : труды конференции в 3-х томах. Том I: Управление водными ресурсами. Гидро- и геодинамические процессы / науч. ред. А.Б. Китаев, О.В. Ларченко. In: IV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов» памяти Матарзина Юрия Михайловича, 28-30 мая 2013 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Килимник, О. М., Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Є. Д., Бєлов, В. В., Шекк, П. В., Гриб, К. О., Яров, Я. С., Сербов, М. Г., Бояринцев, Є. Л., Терновий, П. А. (2012) Гідроекологічні проблеми водойм екосистеми верхньої частини Хаджибейського лиману та рекомендації по управлінню їх водним режимом, підвищенню біопродуктивності та поліпшенню якості води : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Лобода, Н. С., Гриб, О. Н., Гопченко, Е. Д., Килимник, А. Н., Тучковенко, Ю. С., Белов, В. В. (2012) Современное состояние и рекомендации по реабилитации водной экосистемы Куяльницкого лимана на основе интегрированного управления природопользованием в его бассейне : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Божок, Ю. В. (2014) Зміни чинників формування водно-сольового балансу Тилігульського лиману у останні десятиріччя : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, К. О., Килимник, О. М., Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2012) Сучасний гідроекологічний стан і проблеми водообміну в екосистемі гирлової ділянки річки Дністер та рекомендації щодо їх вирішення : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2017) Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін : тези доповідей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю», 21-23 вересня 2017 р., Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2011) Оцінка та розрахунок гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі «Тілігульський лиман ↔ Чорне море» для розробки рекомендацій по збереженню природних ресурсів лиману : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2019) Перспективи забезпечення безпеки життєдіяльності людини в межах басейну Куяльницького лиману з урахуванням змін клімату та господарської діяльності : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини", 15-16 травня 2019 р., Одеська державна акдемія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2018) Обґрунтування ефективності заходів по відновленню стоку річки Великий Куяльник з метою стабілізації гідрологічного режиму Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (до 2030 р.) : матеріали конференції. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2017) Перспективи збереження та відтворення екосистем Тилігульського та Куяльницького лиманів у XXI сторіччі : збірник наукових праць. In: Шостий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М., Кушнір, Д. В., Отченаш, Н. Д. (2017) Раціональне використання та відновлення водних ресурсів водозбору річки Великий Куяльник та Куяльницько лиману у кліматичних умовах XXI сторіччя : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю «Вода: проблеми та шляхи вирішення», 05-08 липня 2017 р., Україна, м. Рівне.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Хохлов, В. М., Божок, Ю. В., Отченаш, Н. Д. (2014) Вибір типових років в басейні Тилігульського лиману при розрахунках стоку за сценарієм М10 // Матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

М

Марініна, К. О., Берлінський, М. А. (2020) Фактори формування кисневого режиму Чорноморської екосистеми. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Михайлов, В. І., Суховій, В. Ф., Рубан, І. Г., Ілюшин, В. Я. (2009) Динамічні процеси в гирлових районах та протоках Чорного моря. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Михайлов, В. И., Деньга, Ю. М., Монюшко, М. М., Пятакова, В. Ф. (2007) Филлофорное поле Черного моря. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Михайлов, В. И., Пятакова, В. Ф. (2005) Исследование проблем экологического состояния Черного моря : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Монюшко, М. М. (2015) Проект створення науково-освітнього центру морських досліджень з планування розвитку прибережної зони Азово-чорноморського басейну на базі кафедри океанології та морського природокористування ОДЕКУ. In: Ювілейна ХХ міжнародна науково -методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців" частина 2, 23-24 квітня 2015 року, Україна, м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

Монюшко, М. М. (2017) Гідрометеорологічна освіта в сучасних умовах. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

П

Павлова, А. В., Паламарчук, Ю. О., Рубан, И. Г., Иванов, С. В. (2014) Роль морских аэрозолей при моделировании полей метеорологических величин в зоне фронта. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 7-9 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Паламарчук, Ю. О., Иванов, С. В., Рубан, И. Г. (2017) Технология численного описания состояния атмосферы на основе моделирующей системы HARMONIE. In: Перший Всеукр. гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., м. Одеса, Одеський державний екологічний університет., Одеський державний екологічний університет..

Полубок, Т. Н. (2014) Применение современных технологий для изучения гидродинамических процессов в Керченском проливе. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 7-9 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

П’ятакова, В. Ф., Берлінський, М. А. (2021) Вплив змін клімату на екосистему української частини чорноморського басейну як складова глобального потепління. In: I Міжнародна Інтернет - конференція, 25 лютого 2021 року, Харків.

Р

Ратушняк, В. С., Берлінський, М. А. (2020) Вплив відходів фармацевтичного виробництва на морське середовище. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ратушняк, В. С., Берлінський, М. А. (2020) Оптимізація днопоглиблювальних робіт на морському шельфі України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

С

Сагайдак, М. А., Берлинский, Н. А. (2019) Заносимость подходного канала порта Азовсталь, в районе устья реки Кальмиус (Мариуполь, Украина) : тезисы конференции. In: Science and society: The 9th International conference, February 1, 2019, Hamilton, Canada.

Сагайдак, М. А., Берлінський, М. А. (2020) Гідрографічна вивченість Азовського моря та розвиток досліджень. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сагайдак, М. А., Берлінський, М. А. (2020) Моніторинг розвитку зсувів на території селища Мелекіне (Мангушський район Донецької області). In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ" 1 червня – 3 червня 2020 р., Україна, м. Одеса, 1-3 червня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сафранов, Т. А., Берлінський, М. А. (2016) Можливості таласотерапії в умовах Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря. In: Міжнародна науково-практична конференція "Містобудівне планування і управління прибережними територіями", 19-20 вересня 2016 р., смт. Сергіївка Одеської обл.

Сахненко, О. І. (2018) Використання спектральної моделі SWAN з метою прогнозування вітрового хвилювання північно-західної частини Чорного моря. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", м. Одеса, 21-23 березня 2018р, Одеський державний екологічний університет..

Сахненко, О. И., Тучковенко, Ю. С. (2009) Численная модель литодинамики прибрежных морских акваторий с учетом берегозащитных сооружений : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 4-5 червня 2009 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Смолінська, І. А., Рубан, І. Г. (2020) Коливання рівня в деяких районах Тихого океану. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Станко, М. І., Берлінський, М. А. (2020) Cучасні проблеми Кульницького лиману. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ" 1 червня – 3 червня 2020 р., Україна, м. Одеса, 1-3 червня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Стоянов, О. С., Рубан, І. Г. (2020) Коливання рівня в деяких районах Світового океану. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Суховей, В. Ф. (2005) Изменчивость водообмена Черного моря через Босфор : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Суховей, В. Ф., Говоруха, Л. С., Тимофеев, В. Е., Сытов, В. Н. (2002) Гидрометеорологические исследования на украинской антарктической станции "академик Вернадский" и их перспективы. In: Ювілейна міжнародна конференція присвячена 70-річчю утворення Одеського державного екологічного університету "Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища-2002", м. Одеса.

Суховей, В. Ф., Малюга, Э. Е., Пятакова, В. Ф. (2005) Особенности течений в юго-восточной части Тихого океана, прилегающей к побережью Южной Америки : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Суховей, В. Ф., Рубан, И. Г. (2007) Региональные особенности кругового антарктического течения и его взаимодействие с меридиональными течениями южного полушария. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Сухоліта, Є. В., Богуш, В. В., Монюшко, М. М. (2018) Аналіз об’ємів вилову перуанського анчоусу з урахуванням гідрологічних та гідрохімічних умов акваторії. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Т

Тучковенко, К. С., Берлінський, М. А. (2018) Развитие гипоксии в Черном море. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, О. А., Кушнір, Д. В., Тучковенко, Ю. С. (2017) Методы математического моделирования гидрологических и гидрофизических процессов в задачах планирования и управления прибрежными морскими территориями. In: Міжнародна науково-практична конференція "Містобудівне планування і управління прибережними територіями", 12-13 жовтня 2017 р., смт. Сергіївка Одеської обл..

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С. (2017) Управление гидроэкологическим режимом лагун Северо-Западного Причерноморья на примере Тилигульского лимана: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція "Містобудівне планування і управління прибережними територіями", 12-13 жовтня 2017 р., смт. Сергіївка Одеської обл..

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С. (2019) Очікувані гідроекологічні умови в Тилігульському лимані у ХХІ сторіччі. In: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя», 17-18 жовтня 2019 р., Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С. (2019) Результати моделювання сценаріїв гідроекологічного менеджменту Тилігульського лиману. In: VIII Гідроекологічний з’їзд гідроекологічного товариства України: збірник матеріалів, 6 - 8 листопада, м.Київ.

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С. (2017) Моделювання гідроекологічних умов в лиманах Північно-Західного Причорномор’я в контексті змін клімату у ХХІ столітті на прикладі Тилігульського лиману: тези доповідей. In: XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017", 26-29 червня 2017 р., Чернігів.

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С. (2017) Оцінка впливу змін клімату на гідроекологічні умови в Тилігульському лимані у ХХІ столітті. In: VI-ий всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 20-22 вересня 2017 р., Вінниця: ВНТУ.

Тучковенко, Ю. С. (2012) Дослідження лиманів Одещини виконані в Одеському державному екологічному університеті. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. (2002) Численная гидродинамическая модель для расчета суммарный течений в эстуарных зонах и лиманах СЗЧМ. In: Ювілейна міжнародна конференція присвячена 70-річчю утворення Одеського державного екологічного університету "Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища-2002", м. Одеса.

Тучковенко, Ю. С. (2018) Результати імітаційного моделювання відгінно-нагінних коливань рівня моря у портах північно-західного Причорномор’я. In: VII Всеукр. наук. конф. «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології: тези доповідей, 14-15 листопада 2018 р., м. Київ, УкрНДГМІ.

Тучковенко, Ю. С. (2017) Розробка складових національної системи морських прогнозів України: тези доповідей. In: Перший Всеукр. гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. (2007) Практика использования численных математических моделей в задачах экологического менеджмента прибрежных морских акваторий и внутриконтинентальных водоемов. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. (2012) Гидрологические условия как фактор, определяющий условия как фактор,определяющий экологическое состояние лиманов северо-западного Причерноморья. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. (2005) Математическая модель формирования качества морских вод Одесского региона северо-западной части Черного моря : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. (2011) Современный гидроэкологический режим водохранилища Сасык и проблемы его реконструкции в морской лиман. In: Современные проблемы водохранилищ и их водосборов. Т.1 - Гидро- и геодинамические процессы. Труды международной научно-практической конференции., 17 - 20 мая, Пермь, Россия.

Тучковенко, Ю. С., Гаврилюк, Р. В., Тучковенко, О. А. (2011) Дослідження впливу стоку річки Дунай на гідрологічні та гідрохімічні характеристики морських вод на ділянці:гирло річки Дунай - о.Зміїний : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Є. Д. (2009) Аналіз сучасного гідрологічного режиму водосховища Сасик та експертна оцінка очікуваних його змін при реконструкції у морський лиман. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Е. Д. (2009) Улучшение гидроэкологического режима Дофиновского лимана. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Тучковенко, Ю. С., Доценко, С. А., Рубан, И. Г. (2002) Сезонные особенности термохалинной циркуляции Одесского региона северо-западной части Черного моря. In: Екологічні проблеми Чорного моря : Збірник матер. 4-го міжнар. симпозіуму, 31 жовтня - 1 листопада 2002 р., Одеса: ОЦНЕІ.

Тучковенко, Ю. С., Дятлов, С. Е. (2002) Предложения по организации комплексного экологического мониторинга морской среды в Одесском регионе СЗЧМ. In: Екологічні проблеми Чорного моря : Збірник матер. 4-го міжнар. симпозіуму, 31 жовтня - 1 листопада 2002 р., Одеса: ОЦНЕІ.

Тучковенко, Ю. С., Кушнір, Д. В. (2019) Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за умов відновлення стоку річки Великий Куяльник. In: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя», 17-18 жовтня 2019 р., Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С. (2017) Влияние изменений климата на стратегию водного менеджмента лагун северо-западного Причерноморья. In: Перший Всеукр. гідрометеорологічний з’їзд: тези доповідей, 22-23 березня 2017 р., Одеса, Одеский державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2012) Сучасний гідроекологічний стан і рекомендації по водному та екологічному менеджменту Тилігульського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2016) Результати використання сучасних інноваційних методів та технологій географічних досліджень при вирішенні регіональних гідроекологічних проблем лиманів Північно-Західного Причорномор’я в Одеському державному екологічному університеті : збірник наукових праць у 3-х томах «Українська географія: сучасні виклики». In: XII з'їзд Українського географічного товариства, 17-21 травня 2016 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний університет імені Михайла Коцюбинського.

Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С., Гриб, О. Н. (2011) Современные проблемы гидроэкосистемы Тилигульского лимана и пути их решения : труды конференции в четырех томах. Т.I: Гидро- и геодинамические процессы. In: Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы водохранилищ и их водосборов" памяти Юрия Михайловича Матарзина, 17-20 мая 2011 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный университет.

Тучковенко, Ю. С., Романчук, М. Є., Торгонська, О. А., Сапко, О. Ю., Сахненко, О. І. (2009) Управління якістю вод екосистем прибережних морських акваторій та внутрішніх водоймищ на підставі математичного моделювання. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2011) Оценка влияния СБО «Северная» на загрязнение вод Одесского района северо-западной части Черного моря : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 2-3 червня 2011 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2019) Станції біологічного очищення стічних вод мегаполісу Одеса як джерело біогенного забруднення морського середовища. In: VII-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових праць, 25-27 вересня, Вінниця: ВНТУ.

Тучковенко, Ю. С., Сахненко, О. И. (2008) Особенности динамики вод в прибрежной зоне г. Одессы и оценки водообновления при различных вариантах реконструкции волноломов : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 17-18 квітня 2008 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Тучковенко, Ю. С., Сахненко, О. И. (2007) Моделирование гидродинамических процессов в мелководной прибрежной зоне г.Одессы. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Торгонская, О. А. (2007) Математическое моделирование эвтрофикации водных экосистем: тези доповідей. In: IІ науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС’ 2007”, 25-29 червня 2007 р., Київ: Ін-т проблем матем. машин та систем НАНУ.

Тучковенко, Ю. С., Торгонская, О. А. (2006) Прикладное математическое моделирование формирования качества вод внутриконтинентальных и прибрежных морских водоемов: тези доповідей. In: I -й Всеукраїнський з’їзд екологів, 2006, Вінниця: ВНТУ.

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2011) Влияние морфометрических характеристик соединительного канала на водообмен Тилигульского лимана с морем : збірник докладів та статей. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 2-3 червня 2011 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2009) Моделирование изменчивости гидрологических и гидрохимических характеристик вод северо-западной части Черного моря. In: 2-й Всеукраїнський з’їзд екологів, 23-26 вересня 2009 р., Вінниця: ВНТУ.

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2013) Главные гидроэкологические проблемы Тилигульского лимана. In: VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження», 20-22 вересня 2013, Миколаїв.

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2012) Главные гидроэкологические проблемы Тилигульского лимана. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2012) Моделирование водообмена Тилигульского лимана с морем при различных морфометрических характеристиках соединительного канала. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

У

Удуденко, Г. С., Берлінський, М. А. (2020) Зміна рівня моря на українському узбережжі в сучасний період. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ" Україна, м. Одеса 2020, 1-3 червня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Х

Хмара, Т. В., Тучковенко, Ю. С., Слепчук, К. А. (2012) Особенности распространения загрязняющих веществ в Днепро-Бугском лимане. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Хмара, Т. В., Тучковенко, Ю. С., Слепчук, К. А. (2012) Проникновение соленых морских вод в приустьевые области рек Днепр и Южный Буг. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Ч

Чеплак, Л. І., Рубан, І. Г. (2018) Визначення параметрів течії в протоці Дрейка. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Чепурна, В. Ю., Гаврилюк, Р. В. (2018) Зміни льодового режиму в Азовському морі в останній кліматичний період. In: ІІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи її вирішення", 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Чепурна, В. Ю., Тучковенко, Ю. С. (2020) Апробація короткострокового фізико-статистичного методу прогнозу рівня моря у порту Південний. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ю

Юза, М. К., Берлінський, М. А. (2015) Вплив антропогенних факторів на гирлову область Дуная. In: 4 міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 03-04 грудня 2015 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Цей список був створений у Fri Apr 23 21:00:20 2021 MSK.