Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра загальної та теоретичної фізики > Статті > Фахові видання України
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра загальної та теоретичної фізики > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: G | А | Г | К | Ч
Число елементів на цьому рівні: 29.

G

Gerasymov, O. I. (2017) Entropy analysis for local structure of granular matter. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. с. 102-106. ISSN 2311-0899

Gerasymov, O. I. (2017) One exactly solvable model of chemically reactive system on 1D partially filled lattice. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. с. 86-92. ISSN 2311-0899

Gerasymov, O. I., Andrianova, I. S. (2015) Towards theoretical modeling of the sand dunes motion. Український гідрометеорологічний журнал, 16. с. 17-23. ISSN 2311-0902

А

Андрианова, И. С., Рябчук, Л. И., Смагленко, Т. Ф., Чесноков, М. Н., Орловская, С. Г. (2005) Динамика воспламенения твердого топлива (торфа) при импульсном лазерном облучении. Физика аэродисперсных систем, 42. с. 97-103. ISSN 0367-1631

Г

Герасимов, О. І. (2005) Гранульована матерія: складне в простому. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. с. 206-212. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. (2008) Можливості та проблеми рейтингової та кредитно-модульної систем оцінки знань студентів. Український гідрометеорологічний журнал, 3. с. 236-245.

Герасимов, О. І. (2013) Фізика гранульованих матеріалів: стан та перспективи досліджень. Частина 1. Вісник Одеського державного екологічного університету, 16. с. 196-204. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. (2010) Структура та динамiка гранульованих матерiалiв. Доповіді Національної академії наук України, 11. с. 59-65. ISSN 1025-6415

Герасимов, О. І., Вандеваллє, Н. (2012) Щодо точних розв’язкiв задачi про перенесення iмпульсу у неоднорiдному гранульованому ланцюжку. Доповіді Національної академії наук України, 8. с. 67-72. ISSN 1025-6415

Герасимов, О. І., Вандеваллє, Н., Співак, А. Я., Худинцев, М. М., Люмє, Г., Дорболло, С., Клименков, О.А. (2008) Стаціонарні стани у 1D системі непружних частинок. Український фізичний журнал, 53 (11). с. 1129-1137. ISSN 0372-400X

Герасимов, О. І., Загородній, А. Г., Сомов, М. М. (2013) Щодо аналізу структури гранульованих матеріалів. Український фізичний журнал, 58 (1). с. 32-39. ISSN 2071-0194

Герасимов, О. І., Клименков, О. А., Співак, А. Я., Худинцев, М. М. (2006) Кінетика гранульованих матеріалів у полі віброприскорювань. Вісник Одеського державного екологічного університету, 3. с. 247-252. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Сомов, М. М. (2010) Щодо ефективності застосування теорії Кірквуда–Баффа для опису надлишкової стисливості простої бікомпонентної суміші. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. с. 198-204. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Сомов, М. М. (2010) Локальна структура гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. с. 221-225. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Сомов, М. М. (2011) Стереологічний аналіз локальної структури гранульованих матеріалів (метод Вороного). Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. с. 215-219. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Сомов, М. М. (2012) Ентропійна ґраткова модель для опису вертикального профілю густини у гранульованих матеріалах у гравітаційному полі. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. с. 224-228. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Сомов, М. М. (2015) Статистичний опис надлишкових властивостей бікомпонентних систем. Український фізичний журнал, 60 (4). с. 326-330. ISSN 2071-0194

Герасимов, О. І., Співак, А. Я. (2010) Кінетична дисперсійна модель середнього поля для ущільнення гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. с. 190-197. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Співак, А. Я. (2010) Кінетична модель ущільнення у гранульованих матеріалах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. с. 226-231. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Співак, А. Я. (2012) Моделювання руху механічних збуджень у одновимірних неоднорідних гранульованих ланцюжках: вплив граничних умов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. с. 217-223. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Співак, А. Я. (2020) Солітон в одновимірному силовому ланцюжку з герцівськими контактами. Доповіді Національної академії наук України, 3. с. 36-46. ISSN 1025-6415

Герасимов, О. І., Співак, А. Я. (2014) Перенесення збудження у 1D гранульованих ланцюжках в умовах конфайнменту. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 204-211. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Співак, А. Я. (2015) Кiнетична модель компактизацiї гранульованих матерiалiв. Український фізичний журнал, 60 (3). с. 254-258. ISSN 2071-0194

Герасимов, О. І., Співак, А. Я., Худинцев, М. М., Клименков, О. А. (2008) Транспорт енергії (імпульсу) в модельних низьковимірних дисипативних системах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 6. с. 225-233. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Худинцев, М. М. (2015) Побудови Вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 170-175. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. И. (2011) О новом классе точных решений дифференциально-разностного уравнения движения для механических возбуждений в одномерной неоднородной гранулированной цепочке. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. с. 198-202. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. И., Худынцев, Н. Н. (2013) Распространение электромагнитных волн в модели 1D гранулированной системы в приближении виртуальной упорядоченности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. с. 197-201. ISSN 2311-0899

К

Курятников, В. В., Милова, Л. Г. (2003) Сыпучесть однородного порошкообразного горючего в системах его подачи в камеру сгорания. Физика аэродисперсных систем, 40. с. 87-93. ISSN 0367-1631

Ч

Чесноков, М. Н., Казакова, И. Н., Грызунова, Т. В., Андрианова, И.С. (2002) Испарение капель водных растворов NaCl в электическом поле. Физика аэродисперсных систем, 39. с. 170-176. ISSN 0367-1631

Цей список був створений у Sun Apr 18 20:40:15 2021 MSK.