Eprints Repo

Items where Subject is "Фахові видання України"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | А | Г | К | Ч
Number of items at this level: 39.

G

Gerasymov, O. I. (2017) Entropy analysis for local structure of granular matter. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 102-106. ISSN 2311-0899

Gerasymov, O. I. (2017) One exactly solvable model of chemically reactive system on 1D partially filled lattice. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 86-92. ISSN 2311-0899

Gerasimov, O. I. and Schram, P.P.-J.M. and Kitahara, K. (2003) The kinetics of granular segregation. Ukrainian Journal of Physics, 48 (8). pp. 885-896. ISSN 2071-0186

Gerasymov, O. I. and Khudyntsev, N. N. and Klymenkov, O. A. and Spivak, A. Ya. (2005) The kinetics of processes occurring in granular materials in the field of vibroaccelerations. Ukrainian Journal of Physics, 50 (6). pp. 623-631. ISSN 0503-1235

Gerasymov, O. I. and Vandewalle, N. and Spivak, A. Ya. and Khudyntsev, N. N. and Dorbolo, S. and Lumay, G. and Klymenkov, O. A. (2008) Stationary states in a 1D system of inelastic particles. Ukrainian Journal of Physics, 53 (11). pp. 1128-1135. ISSN 2071-0194

Gerasymov, O. I. and Andrianova, I. S. (2015) Towards theoretical modeling of the sand dunes motion. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 17-23. ISSN 2311-0902

Gerasymov, O. I. and Andrianova, I. S. and Spivak, A. Ya. and Sidletska, L. M. and Kuryatnikov, V. V. and Kilian, A. M. (2021) Tightening (Compaction) of Bi-Component Micromechanical (Granular) System [Ущільнення (компактизація) впакування у бі-компонентній мікромеханічній (гранульованій) суміші]. Science and Innovation, 17 (4). pp. 79-88. ISSN 2409-9066

А

Андрианова, И. С. and Рябчук, Л. И. and Смагленко, Т. Ф. and Чесноков, М. Н. and Орловская, С. Г. (2005) Динамика воспламенения твердого топлива (торфа) при импульсном лазерном облучении. Физика аэродисперсных систем, 42. pp. 97-103. ISSN 0367-1631

Андріанова, І. С. and Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Концептуальні питання освітньо-професійної підготовки фахівців з спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища». Фізика аеродисперсних систем (59). pp. 184-193. ISSN 0367-1631

Г

Герасимов, О. І. and Вандеваллє, Н. and Співак, А. Я. and Худинцев, М. М. and Люмє, Г. and Дорболло, С. and Клименков, О. А. (2008) Стаціонарні стани у 1D системі непружних частинок. Український фізичний журнал, 53 (11). pp. 1129-1137. ISSN 0372-400X

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2011) Стереологічний аналіз локальної структури гранульованих матеріалів (метод Вороного). Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 215-219. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. И. (2011) О новом классе точных решений дифференциально-разностного уравнения движения для механических возбуждений в одномерной неоднородной гранулированной цепочке. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 198-202. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2012) Ентропійна ґраткова модель для опису вертикального профілю густини у гранульованих матеріалах у гравітаційному полі. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 224-228. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2012) Моделювання руху механічних збуджень у одновимірних неоднорідних гранульованих ланцюжках: вплив граничних умов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 217-223. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Худинцев, М. М. (2015) Побудови Вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 170-175. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2015) Статистичний опис надлишкових властивостей бікомпонентних систем. Український фізичний журнал, 60 (4). pp. 326-330. ISSN 2071-0194

Герасимов, О. І. and Загородній, А. Г. and Сомов, М. М. (2013) Щодо аналізу структури гранульованих матеріалів. Український фізичний журнал, 58 (1). pp. 32-39. ISSN 2071-0194

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2020) Солітон в одновимірному силовому ланцюжку з герцівськими контактами. Доповіді Національної академії наук України, 3. pp. 36-46. ISSN 1025-6415

Герасимов, О. І. and Худинцев, М. М. (2015) Побудови вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 170-175. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. (2005) Гранульована матерія: складне в простому. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. pp. 206-212. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. (2013) Фізика гранульованих матеріалів: стан та перспективи досліджень. Частина 1. Вісник Одеського державного екологічного університету, 16. pp. 196-204. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Вандеваллє, Н. (2012) Щодо точних розв’язкiв задачi про перенесення iмпульсу у неоднорiдному гранульованому ланцюжку. Доповіді Національної академії наук України, 8. pp. 67-72. ISSN 1025-6415

Герасимов, О. І. (2010) Структура та динамiка гранульованих матерiалiв. Доповіді Національної академії наук України, 11. pp. 59-65. ISSN 1025-6415

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2015) Кiнетична модель компактизацiї гранульованих матерiалiв. Український фізичний журнал, 60 (3). pp. 254-258. ISSN 2071-0194

Герасимов, О. І. (2008) Можливості та проблеми рейтингової та кредитно-модульної систем оцінки знань студентів. Український гідрометеорологічний журнал, 3. pp. 236-245. ISSN 2311-0902

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2010) Щодо ефективності застосування теорії Кірквуда–Баффа для опису надлишкової стисливості простої бікомпонентної суміші. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 198-204. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2010) Локальна структура гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 221-225. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2010) Кінетична дисперсійна модель середнього поля для ущільнення гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 190-197. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2010) Кінетична модель ущільнення у гранульованих матеріалах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 226-231. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Клименков, О. А. and Співак, А. Я. and Худинцев, М. М. (2006) Кінетика гранульованих матеріалів у полі віброприскорювань. Вісник Одеського державного екологічного університету, 3. pp. 247-252. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. and Худинцев, М. М. and Клименков, О. А. (2008) Транспорт енергії (імпульсу) в модельних низьковимірних дисипативних системах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 6. pp. 225-233. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2014) Перенесення збудження у 1D гранульованих ланцюжках в умовах конфайнменту. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 204-211. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. И. and Худынцев, Н. Н. (2013) Распространение электромагнитных волн в модели 1D гранулированной системы в приближении виртуальной упорядоченности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 197-201. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. and Сідлецька, Л. М. and Співак, А. Я. and Курятников, В. В. and Кільян, А. М. (2021) Технології радіаційного захисту з використанням гранульованих матеріалів. Фізика аеродисперсних систем (59). pp. 194-200. ISSN 0367-1631

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2022) Розповсюдження плоскої хвилі в неоднорідному одновимірному силовому ланцюжку: ефект прозорості. Екологічна безпека та природокористування, 41 (1). pp. 102-110. ISSN 2411-4049

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2022) Гідростатичний тиск в гранульованому середовищі. Екологічна безпека та природокористування, 42 (2). pp. 86-95. ISSN 2411-4049

Герасимов, О. І. and Худинцев, М. М. (2003) Моделювання ізотропного розсіяння заряджених частинок на складених потенціалах. Доповіді Національної академії наук України (4). pp. 64-69. ISSN 1025-6415

К

Курятников, В. В. and Милова, Л. Г. (2003) Сыпучесть однородного порошкообразного горючего в системах его подачи в камеру сгорания. Физика аэродисперсных систем, 40. pp. 87-93. ISSN 0367-1631

Ч

Чесноков, М. Н. and Казакова, И. Н. and Грызунова, Т. В. and Андрианова, И. С. (2002) Испарение капель водных растворов NaCl в электическом поле. Физика аэродисперсных систем, 39. pp. 170-176. ISSN 0367-1631

This list was generated on Tue Jul 16 19:38:50 2024 UTC.