Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра загальної та теоретичної фізики > Доповіді та тези
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра загальної та теоретичної фізики > Доповіді та тези"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: G | I | K | S | V | Г | К | С
Число елементів на цьому рівні: 26.

G

Gerasymov, O. I., Chernilevska, I., Aliotta, F., Vasi, C. (2018) Universal micro-particle dynamics in non-uniform electric fields (from liquid to granular jet): proceedings. In: VI International conference "Nanotechnology and nanomatherials" (NANO-2018), August 27-30, 2018, Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Gerasymov, O. I., Chernilevska, I., Vasi, C., Aliotta, F. (2019) Electrophoretic levitation model of thin cleaning technology: proceedings. In: VII All-ukrainian convention of environmentals, September 25 – 27, 2019, Vinnytsia.

Gerasymov, O. I., Lukyanchuk, O. (2016) Radioactive hormesis: definitions, misconceptions, debates and its relevance to risk assesment and environmental safety technologies. Proceedings. In: PhysIST-2016, From 2 to 5 May, Odesa.

Gerasymov, O. I., Spivak, A.Ya. (2018) Landau-Ginsburg kinetics of granular fluid compaction. In: Physics of Liquid Matter: Modern Problems (PLMMP-2018), From 18 to 22 May, Kyiv.

Gerasymov, O. I., Spivak, A.Ya. (2018) Towards the problem of the Nesterenko's soliton waves propagation in nonlinear inhomogeneous Hertzian chains. Proceedings. In: IX Conference of Young Scientists "Problems of Theoretical Physics", 04 December 2018 - 05 December 2018, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Gerasymov, O. I., Spivak, A.Ya. (2019) Wave Dynamics of Impulse Perturbations in 1D Force-Chains. Proceedings. In: Bogolyubov Kyiv Conference "PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS", September 24 – 26, 2019, Kyiv.

Gerasymov, O. I., Spivak, A.Ya., Golovko, O. V. (2019) Parameterization of the local structure of micro-mechanical systems (granular materials). Proсeedings. In: Bogolyubov Kyiv Conference "PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS", September 24 – 26, 2019, Kyiv.

Gerasymov, O. I., Spivak, A.Ya., Vandewalle, N. (2016) Multiscaled analysis of impulse/energy transport in 1D nonhomogeneous Hertzian chain. Proceedings. In: PhysIST-2016, From 2 to 5 May, Odesa.

Gerasymov, O. I., Vasi, C., Aliotta, F. (2016) Semiempirical Kirkwood-Buff interpretation for isothermal compressibility excess of liquid binary mixtures. Proceedings. In: PhysIST-2016, From 2 to 5 May, Odesa.

I

Ivashkovska, Yu. O., Spivak, A.Ya. (2019) Investigation of background gamma-ray spectrums as depending on supply voltage of PMT: proceedings. In: VII All-ukrainian congress of ecologists with international participation, September 25 – 27, 2019, Vinnytsia.

K

Khudyntsev, M.M. (2016) Beginning of “photonics” in meso- and macro-scales: beginning of granular photonics. Proceedings. In: PhysIST-2016, From 2 to 5 May, Odesa.

S

Sidletska, L, Spivak, A.Ya., Gerasymov, O. I. (2019) Compressibility excess and structurization of binary granular mixture. Proceedings in Book of Abstract. In: X Young Scientists Conference Problems of Theoretical Physics, December 23-24, 2019, Kyiv.

Spivak, A.Ya., Gerasymov, O. I. (2019) Towards understanding of condensed matter via study granular systems. Proceedings in Book of Abstracts. In: X Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics", December 23-24, 2019, Kyiv.

V

Vainfeld, A. I., Kuratnikov, V. V., Chesnokov, M. N. (1986) Carbon fuel burning under conditions of plasma generator combustor: proceedings. In: Ninth International Conference on MHD Electrical Power Generation, November 17-21, 1986, Tsukuba, Ibaraki, Japan.

Г

Герасимов, О. І., Андріанова, І.С., Кільян, А. М. (2019) Новітні матеріали в задачах дезактивації: графен у топологічних фазах: матеріали конференції. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Герасимов, О. І., Карабіненко, Ю. О., Андріанова, І. С., Співак, А. Я., Івашковська, Ю. О. (2019) Модель дії гранульованого модуля радіаційного захисту: матеріали конференції. In: VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ, 25-27 вересня, Вінниця.

Герасимов, О. І., Курятников, В. В., Співак, А. Я., Кільян, А. М. (2019) Моделювання спектрів гамма-випромінювання з використанням віртуальної гамма-лабораторії GAMMALAB: матеріали конференції. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Герасимов, О. І., Кільян, А. М., Андріанова, І. С., Співак, А. Я., Курятников, В. В. (2018) Технології дезактиваціі радіаційних забруднень за допомогою новітніх матеріалів: адсорбція у графенових матрицях: збірка матеріалів. In: Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 22-23 листопада 2018 року, Київ.

Герасимов, О. І., Софронков, А. Н., Попова, Н. Д. (2016) Фізичне моделювання адсорбційних властивостей графену: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня, Одеса.

Герасимов, О. І., Співак, А. Я., Чувальська, М. Г. (2019) Радіаційне забруднення морських водойомищ та його наслідки: матеріали конференції. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Герасимов, О. І., Худинцев, М. М., Дондук, І. А. (2019) Навколишнє середовище i електромагнітне опромінення: матеріали конференції. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

К

Калінчак, В. В., Черненко, О. С., Софронков, О. Н., Андріанова, І.С., Федоренко, А. В. (2016) Теплофізика каталітичних газоаналізаторів домішок горючих газів: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 Травня, Одеса.

Кудашкіна, Л. С., Курятников, В. В. (2016) Роль фізики у моделюванні освітньої системи підготовки фахівців у галузі захисту навколишнього середовища: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 Травня, Одеса.

Курятников, В. В., Кільян, А. М., Співак, А. Я. (2016) Моделювання спектрів гамма-випромінювання та використання віртуальної гамма-лабораторії Gammalab у навчальному процесі: матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 Травня, Одеса.

Курятников, В.В. (2016) Моделювання міграції радіонуклідів у грунті та грунтово-екологічний радіаційний моніторинг: матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 Травня, Одеса.

С

Спаський, І.Д. (2016) Нерівноважний аналіз як евристичний іструментарій економічної теорії i господарської практики: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 Травня, Одеса.

Цей список був створений у Fri Apr 23 08:20:37 2021 MSK.