Eprints Repo

Items where Subject is "Фахові видання України"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | U | Є | А | Б | В | Г | Ж | К | М | П | Р | С | Т
Number of items at this level: 94.

K

Kramskyi, S. and Kolodinskyi, S. and Zakharchenko, O. (2023) Conceptual model for managing the phases of implementation of infrastructure projects and programmes in the post-war period. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”, 10 (3). pp. 33-40. ISSN 2313-8114

Kramskyi, S. O. and Labunets, I. Yu. (2023) Conceptual provisions of the formation of cargo flows of maritime transport of Ukraine in the security measure in the post-war period. Збірник наукових праць "Економічні інновації", 89 (4). pp. 68-78.

U

Ulko, Yevhenii and Moskalenko, Anatolii and Kucher, Anatolii and Pavlenko, Olena and Serbov, Mykola (2022) Economic evaluation of the consequences of soil pollution in the system of sustainable land management. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 8 (4). pp. 266-300. ISSN 2414-584X

Є

Єгоращенко, І. В. (2016) Впровадження "зеленої" (екологічної) логістики суб'єктів господарювання. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 9. pp. 10-14. ISSN 2409-1944

Єгоращенко, І. В. (2018) Управління витратами за допомогою оптимізації логістичної системи агропромислового підприємства. Проблеми системного підходу в економіці, 3(65). pp. 39-44. ISSN 2520-2200

Єгоращенко, І. В. (2019) Сучасний стан та перспективи розвитку логістики на ринку зерна. Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського, 4. pp. 62-68. ISSN 2523-4803

Єгоращенко, І. В. (2015) Реалізація аграрної логістики в Україні та за кордоном:проблеми та перспективи. Європейські перспективи, 2. pp. 186-193.

А

Андрущенко, О. С. (2016) Досвід застосування економічних інструментів енергозбереження у світовій практиці. Глобальні та національні проблеми економіки, 10. pp. 621-626.

Андрущенко, О. С. (2012) Организационно-экономические инструменты стимулирования энергосбережения. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 15 (167). pp. 64-76. ISSN 2409-9260

Андрущенко, О. С. (2013) Оцінка перспектив використання сланцевого газу при формуванні енергетичного балансу України. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Даля, 10(199 (1). pp. 115-119. ISSN 1998-7927

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2014) Політика екологізації та активізації економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового комплексу України. Економічні інновації: зб. наук. праць, 57. pp. 32-42. ISSN 2524-003X

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2018) Організаційно-економічне забезпечення екологічно-чистого виробництва в агропромисловій сфері: форми, методи та інструменти. Економіст, 9. pp. 14-19. ISSN 2307-9533

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2014) Краудсорсингова платформа в системі екологічного управління підприємства агропромислового комплексу. Економічні інновації: зб. наук. праць, 58. pp. 18-28. ISSN 2524-003X

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2014) Якісна складова впровадження концепції екологічно чистого виробництва в економіку харчової промисловості України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 5. pp. 195-198. ISSN 2307-8030

Андрущенко, О. С. (2019) Використання методу реальних опціонів (ROV) під час оцінювання енергозберігаючих інновацій. Проблеми системного підходу в економіці, 1(69) (2). pp. 61-67. ISSN 2520-2200

Андрущенко, О. С. (2017) Оцінка можливості використання енергозберігаючого потенціалу деривативів. Інтелект-XXI, 4. pp. 42-47. ISSN 2415-8801

Б

Бабірлі, У. Х. and Олійник, А. М. and Павленко, О. П. (2017) Формування моделі оцінювання конкурентоспроможності товарів. Проблеми системного підходу в економіці, 3(59). pp. 34-42. ISSN 2520-2200

В

Волкова, А. О. and Колонтай, С. М. (2015) Анализ факторов, влияющих на сбалансированность социо-экономико-экологической системы. Електронне наукове фахове видання, засноване Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського «Глобальні та національні проблеми економіки», 3. pp. 584-589.

Г

Головань, О. І. (2010) Використання методу аналізу ієрархій при соціально-економічному прогнозуванні природоохоронної діяльності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 55-59.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2013) Забезпечення економіко-екологічної трансформації охорони земельних ресурсів в сфері охоронюваних територій. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. Науковий журнал, 7 (1). pp. 11-17. ISSN 9125-0912

Жавнерчик, О. В. (2013) Економіко-екологічна оптимізація земельного оподаткування. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 1. pp. 21-24. ISSN 2409-1944

Жавнерчик, О. В. (2012) Безпека економіко-екологічної трансформації системи земельних відносин. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 62-71.

Жавнерчик, О. В. (2013) Інфраструктурна безпека трансформації земельних відносин. Регіональна бізнес-економіка і управління, 1 (37). pp. 151-156.

Жавнерчик, О. В. (2013) Напрями подолання конфліктності земельних відносин. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 3. pp. 37-40. ISSN 2409-1944

Жавнерчик, О. В. (2013) Екологізація рентних механізмів землекористування. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 2. pp. 17-20. ISSN 2409-1944

Жавнерчик, О. В. (2016) Механізм державно-приватного партнерства в сфері екологізації сільськогосподарського землекористування. Економічні інновації: зб. наук. праць, 61. pp. 114-124. ISSN 2524-003X

Жавнерчик, О. В. (2010) Інвестиційні проблеми трансформації природоохоронної діяльності на засади сталого розвитку. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 37-44.

Жавнерчик, О. В. (2011) Ідентифікація системних характеристик економіко-екологічної трансформації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 96-104.

Жавнерчик, О. В. (2011) Інституціональні зрушення в напрямку економіко-екологічної трансформації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 48-55.

Жавнерчик, О. В. (2012) Сучасний стан економіко-екологічної безпеки земельних ресурсів України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 62-70.

К

Козловцева, В. А. (2018) Удосконалення інституціонального середовища стимулювання впровадження екологічно чистого виробництва в агропромислову сферу: публічний та внутрішньо-корпоративний рівень. Агросвіт, 13. pp. 63-72. ISSN 2306-6792

Козловцева, В. А. (2018) Формування сучасного концепту впровадження екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України. Агросвіт, 12. pp. 88-96. ISSN 2306-6792

Козловцева, В. А. and Гуцалюк, О. М. and Носатов, І. К. (2020) Впровадження міжнародних стандартів в системи управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг. "Науково-виробничий журнал "" Держава та регіони"" Серія: Економіка та підприємництво", 115 (4). pp. 134-140. ISSN 1814-1161

Ковалёв, В. Г. and Рекиш, А. А. and Колонтай, С. Н. (2013) Методические основы результативности природоохранной деятельности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 49-54. ISSN 2311-0899

Ковалёв, В. Г. and Гетьман, Е. Л. (2011) Проблемы и перспективы развития экономики в морском природопользовании. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 62-72.

Купінець, Л. Є. and Жавнерчик, О. В. (2017) Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування. Економіка АПК, 2. pp. 61-73. ISSN 2221-1055

Купінець, Л. Є. and Жавнерчик, О. В. (2013) Генезис екологічної безпеки в контексті трансформації земельних відносин. Економічні інновації: зб. наук. праць, 55. pp. 221-232. ISSN 2524-003X

Колонтай, С. М. and Соколовська, В. О. (2011) Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність територій природно-заповідного фонду Одеської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 90-95.

Ковалёв, В. Г. and Рекиш, А. А. (2011) Экономические особенности формирования программы развития природоохранной деятельности, обеспечивающей сбалансированность социо-экономико-экологической системы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 82-89.

Козловцева, В. А. and Банар, О. and Старинець, О. and Бондар, Ю. (2022) Assessment of factors for forming the financial potential of agricultural production of the national economy. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management [Online] (15). pp. 56-65. ISSN 2708-3195

Колонтай, С. М. and Петрашевська, А. Д. (2023) Основні тенденції процесного підходу управління підприємствами в умовах технології індустрії 4.0. Теоретичні та прикладні питання державотворення (29). pp. 315-317. ISSN 2663-7944

Колонтай, С. М. and Петрашевська, А. Д. and Демидова, Д. Ю. (2024) Управління персоналом в бізнес-структурах. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», 1 (74). pp. 117-120. ISSN 2522-4751

Колонтай, С. М. and Петрашевська, А. Д. and Кульбаба, В. В. (2023) Характеристика видів лізингу, їх переваги та недоліки. Вісник Херсонського національного технічного університету, 2(85). pp. 221-227. ISSN 2078 – 4481

Колонтай, С. М. and Петрашевська, А. Д. and Смелянська, В. В. (2023) Вплив війни на кредитний ринок України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. (48). pp. 57-60. ISSN 2413-9971

Колонтай, С. М. and Смірнова, К. В. and Петрашевська, А. Д. and Більчинський, М. С. (2024) Сучасні види системи оподаткування, їх переваги та недоліки. Науковий журнал з питань економіки та бізнесу «Підприємництво та інновації» (30). pp. 21-26. ISSN 2415-3583

Крамський, С. О. and Євдокімова, О. М. and Дарушин, О. В. and Захарченко, О. В. (2024) Система досягнення цілей проєкту фрахтування флоту судноплавних компаній у повоєнний період. Збірник наукових праць "Управлiння розвитком складних систем", 1 (57). pp. 36-44. ISSN 2219-5300

Крамський, С. О. and Євдокімова, О. М. and Дарушин, О. В. and Захарченко, О. В. (2024) Аналіз розвитку інвестиційних процесів агропродовольчої сфери в умовах довоєнного впливу та повоєнний період на прикладі Миколаївської області. Збірник наукових праць "Via Economica" (4). pp. 109-118. ISSN 2786-8559

Крамський, С. О. and Ільченко, С. В. (2024) Організаційно-економічні механізми розвитку бізнес-середовища на підприємствах морського функціонування у повоєнний період. Науково-виробничий журнал "Бізнес-Навігатор", 1 (74). pp. 168-173.

Крамський, С. О. and Гуцалюк, О. М. and Аблязова, Н. Р. and Мальцев, М. М. (2023) Використання проєктного менеджменту як інноваційно-енвайронментального підходу в системі підготовки фахівців з економіки та управління науково-технічною сферою. Економічний вісник Донбасу, 3 (73). pp. 88-96. ISSN 1817-3772

Крамський, С. О. and Дарушин, О. В. and Захарченко, О. В. (2023) Контент-аналіз логістичного проєкту міжнародного товароруху на прикладі інтермодальних перевезень. Збірник наукових праць "Управління розвитком складних систем", 3 (55). pp. 61-68. ISSN 2219-5300

Крамський, С. О. and Дарушин, О. В. and Захарченко, О. В. (2023) Моделі управління інноваційними проєктами та продуктами програм у сфері водного транспорту і природоохоронної діяльності в повоєнний період. Управління розвитком складних систем (56). pp. 40-49. ISSN 2219-5300

Крамський, С. О. and Лайко, О. І. and Левін, Д. А. (2024) Організаційно-економічні механізми розвитку внутрішнього водного транспорту під час військового впливу в Україні. Науковий журнал «Бізнес-навігатор», 2 (74). pp. 163-168. ISSN 2707-6172

Крамський, С. О. and Левін, Д. А. (2024) A comprehensive model for evaluating the development of freighting and adjunction fleet shipping companies: international and national aspects. Збірник наукових праць "Економічні інновації", 1 (90). pp. 104-113.

Крамський, С. О. and Целлєр, В. І. (2024) Мультимодальна логістика в умовах турбулентного навколишнього бізнес-середовища транспортно-логістичної системи. Науковий збірник "Економічний простір", 190. pp. 254-258. ISSN 2224-6282

Крамський, С. О. and Циналєвська, І. А. and Левін, Д. А. (2024) Організаційно-економічні механізми трансформації внутрішнього водного транспорту в умовах впливу активних бойових дій на території України. Науково-практичний журнал "Сталий розвиток економіки", 2 (49). pp. 275-281. ISSN 2308-1988

М

Многодєтна, О. А. (2010) Особливості використання економічних інструментів екологічного регулювання. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 45-54.

Многодєтна, О. А. (2012) Розв’язання еколого-економічних проблем землекористування шляхом оптимізації земельного оподаткування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 72-78.

Многодєтна, О. А. (2011) Аналіз дієвості економічних інструментів у природоохоронній діяльності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 113-123.

П

Павленко, О. П. and Бабірлі, У. Х. and Олійник, А. М. (2017) Аналіз споживчого попиту на товари вітчизняного походження на ринках ЄС Секція 4 Економіка та управління підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету, 24(1). pp. 73-78. ISSN 2307-8030

Павленко, А. В. (2010) Еколого-економічні механізми імплементації конвенції по захисту Чорного моря від забруднення в контексті Європейської водної директиви. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 12-18.

Павленко, О. П. (2013) Економіко-екологічні основи комплексного морського планування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 16. pp. 27-31. ISSN 2311-0899

Павленко, О. П. and Бабіров, Е. Х. and Олійник, А. М. (2017) Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 13 (1). pp. 8-13. ISSN 2413-9971

Павленко, Е. П. (2013) Формирование актуальных механизмов экологизации морской деятельности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 43-48. ISSN 2311-0899

Павленко, О. П. (2014) Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 5-12. ISSN 2311-0899

Поляничко, О. В. (2013) Інституціональні підходи розвитку екологічного підприємництва в рекреаційно-туристичній сфері. Вісник Одеського державного екологічного університету, 16. pp. 32-38. ISSN 2311-0899

Павленко, О. П. and Князь, С. В. and Бабірлі, У. Х. (2017) Сутність експортного потенціалу підприємства. Ефективна економіка, 3. pp. 1-6. ISSN 2307-2105

Павленко, О. П. and Князь, С. В. and Бабірлі, У. Х. (2017) Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС. Економіка та держава, 3. pp. 25-31. ISSN 2306-6806

Павленко, О. П. (2016) Основні засади державного управління розвитком прибережних зон. «Менеджер.Вісник Донецького державного університету управління", 1(69). pp. 96-101. ISSN 2308-104X

Павленко, О. П. (2021) Інституційне забезпечення публічного управління регіонами. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. серія „Економічні науки”., 2 (2). pp. 299-310. ISSN 2312-3427

Павленко, О. П. (2021) Методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації публічного управління. Український журнал прикладної економіки та техніки, 6 (3). pp. 235-242. ISSN 2415-8453

Павленко, О. П. and Іртищева, І. О. and Карпенко, Г. Ю. (2022) Наукові підходи щодо глобальної турбулентності: особливості виникнення, сучасний стан та перспективи впливу. Український журнал прикладної економіки, 7 (1). pp. 238-246. ISSN 2415-8453

Павленко, О. П. and Бойко, Є. О. (2021) Особливості сучасного стану регіонального управління в умовах децентралізації. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. серія „Економічні науки”, 2 (3). pp. 20-31. ISSN 2312-3427

Павленко, О. П. and Бойко, Є. О. and Богославська, А. В. (2020) Регіональні аспекти інституціональних змін системи публічного управління ресурсозбереженням в аграрному секторі. ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ” (2). pp. 287-299. ISSN 2312-3427

Павленко, О. П. and Головіна, О. І. and Іртищева, І. О. and Войт, Д. С. and Дубинська, І. І. (2020) Стратегічні імперативи сталого розвитку регіону в трансформаційних умовах. ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ” (1). pp. 345-355. ISSN 2312-3427

Павленко, О. П. and Русин-Гриник, Р. Р. and Мацук, В.М. (2021) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво (№6). pp. 73-77. ISSN 2707-0719

Павленко, О. П. and Хоу, Б. (2022) Екологічна стійкість національних економічних систем в сучасних умовах. Український журнал прикладної економіки та техніки, 7 (2). pp. 183-189. ISSN 2415-8453

Петрашевська, А. Д. and Колонтай, С. М. and Соколовська, В. О. and Прокопова, М. К. (2023) Методико-прикладні підходи щодо фінансового забезпечення бізнес-процесів на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. (5). pp. 65-69. ISSN 2307-5740

Р

Розмарина, А. Л. and Колонтай, С. М. (2018) Аналіз розвитку рекреації та туризму в Одеському регіоні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 1(13). pp. 170-173. ISSN 2312-9395

Рекіш, А. О. (2010) Стратегія безпечного розвитку економіко-екологічних систем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 19-26.

Розмарина, А. Л. and Колонтай, С. М. (2021) Сучасні напрями розвитку державного та регіонального екологічного менеджменту в Україні. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» (54). pp. 187-193. ISSN 2519-2868

С

Смірнова, К. В. and Матющенко, О. М. (2012) Аналіз та вдосконалення механізму фінансування природоохоронної діяльності в Україні. Вісник Житомирського державного технологічного університету, 4 (62). pp. 229-234. ISSN 1728-4236

Смірнова, К. В. (2010) Впровадження системи екологічного менеджменту в сучасних умовах. Вісник Житомирського державного технологічного університету, 3 (53). pp. 288-290. ISSN 1728-4236

Смірнова, К. В. (2010) Фінансування природоохоронних проектів в Україні міжнародними інституціями. Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції», 16 (3). pp. 483-492.

Смірнова, К. В. and Кіш, М. Б. (2012) Коучинг як перспективна технологія менеджменту. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інститут, IV (48). pp. 246-251. ISSN 966-7577-69-4

Смірнова, К. В. (2019) «Нефритові» та «бірюзові» організації: відмінності та майбутнє в реаліях України. "БІЗНЕС-НАВІГАТОР Науково-виробничий журнал", 1 (50). pp. 100-104. ISSN 2522-4751

Смірнова, К. В. (2012) Інтегровані системи менеджменту: практика використання, проблеми та перспективи розвитку в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 50-61.

Солдатова, С. А. and Павленко, Е. П. (2012) Механизмы формирования экотуристического природохранного кластера в Сивашском суб-регионе. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 79-86.

Смірнова, К. В. (2010) Екологізація економіки України: необхідність та основні напрямки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 49-55.

Сербов, М. Г. and Іртищева, І. О. and Павленко, О. П. (2022) Інвестиційні домінанти реалізації інноваційної моделі сталого використання прісноводних ресурсів на національному та регіональному рівнях. Вісник Хмельницького національного університету, Серія: «Економічні науки» (4). pp. 305-312. ISSN 2307-5740

Сербов, М. Г. and Іртищева, І. О. and Павленко, О. П. (2022) Інноваційні засади управління прісноводними ресурсами в контексті сталого розвитку. Вісник Хмельницького національного університету, Серія: «Економічні науки», 2 (2). pp. 87-92. ISSN 2307-5740

Смірнова, К. В. and Чабанюк, А. С. (2021) Причини, наслідки та способи подолання демотивації персоналу в сучасних умовах. Економіка та суспільство (32). ISSN 2524-0072

Т

Тюлькіна, К. О. and Заволока, М. М. (2013) Перспективні напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 55-61. ISSN 2311-0899

Тюлькіна, К. О. and Неря, В. І. (2013) Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості регіону. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 73-78. ISSN 2311-0899

Тюлькіна, К. О. and Смірнова, К. В. and Докус, О. М. (2015) Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі компанії «Таврія В». Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів, 1 (34-35). pp. 402-409.

This list was generated on Sat May 25 08:13:38 2024 UTC.