Eprints Repo

Items where Subject is "Магістерські роботи"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 149.

Є

Єфремова, І. В. (2022) Шляхи підвищення ефективності фінансового менеджменту на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

І

Ібрагімов, Е. Р. (2017) Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ільницький, О. П. (2018) Аналіз кадрового забезпечення системи управління організації й основні напрямки його удосконалення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Івасюк, Ю. В. (2017) Проблеми та перспективи сталого природокористування в Карпатському регіоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ісмаїлов, А. Т. (2019) Аналіз діяльності та управління туристського агентства на прикладі ТОВ «LineUp Tour». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ібрагімова, Л. Ш. кизи (2022) Дослідження системи менеджменту персоналу міжнародних компаній. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ісмаілов, Е. А. (2021) Формування та розвиток організаційної структури на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

А

Аксентій, Ю. М. (2017) Оцінка економічної ефективності впровадження організаційно-економічних заходів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Аверкіна, А. О. (2019) Впровадження сучасних методів управління персоналом комерційного підприємства (на прикладі ТОВ «СНТИ»). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Атакішілі, Л. (2019) Державне регулювання розвитку ресторанного господарства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абрашевський, І. В. (2019) Економічні механізми заходів національної морської стратегії України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алізаде, Р. Б. (2019) Аналіз організаційної структури ТОВ «Мегатрейд». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абдиллаєв, Р. (2019) Розробка системи бюджетування на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алієва, Лейла Тапдиг кизи (2021) Регіональні аспекти вирішення проблем безробіття. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Андрушко, М. А. (2023) Бюджетний менеджмент: шляхи удосконалення в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Б

Бабійчу, Н. В. (2017) Дослідження формування ринку альтернативної енергетики. UNSPECIFIED. (Submitted)

Балабан, Т. М. (2018) Механізм територіального управління курортним господарством регіону (на прикладі Одеської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

Батуєва, А. В. (2018) Вплив автотранспортного комплексу на довкілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бузіян, М. Ф. (2017) Економіко-екологічні проблеми Придунайського регіону України та шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бояренко, П. С. (2017) Маркетингова стратегія банку на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк". Masters thesis, ОДЕКУ.

Бажак, К. М. (2019) Напрямки підвищення ефективності економічної діяльності туристичного оператора (на прикладі туристичної компанії ТОВ «ТЕЗ ТУР»). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Букова, О. О. (2019) Формування й удосконалення політики охорони та безпеки праці. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бердишева, О. І. (2019) Порівняння основних показників економічного розвитку Одеської області та міста Одеси. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бегалієв, А. (2019) Удосконалення кредитної політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Будолак, Є. С. (2020) Удосконалення комунікацій в публічному управлінні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Барбанягра, А. М. (2020) Основні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на сучасному етапі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бургаз, О. А. (2020) Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бургаз, М. І. (2020) Економічна складова заходів реалізації морської стратегії України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Базюк, О. О. (2020) Стимулювання економічного зростання в регіонах України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бурлака, Д. Ю. (2023) Напрями підвищення ресурсоефективності підприємств-переробників вторинної сировини. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

В

Виноградова, В. М. (2018) Вдосконалення системи поводження з радіоактивними відходами в Україні на прикладі ДСП «Одеський ДМСК». Masters thesis, ОДЕКУ.

Відаталла, І. М. (2017) Розробка пропозицій щодо стратегічного розвитку Одеси з урахуванням енегргоефективності. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вітковська, М. О. (2019) Організація маркетингової діяльності підприємства на основі використання інтернет-технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Васильченко, І. Ю. (2019) Впровадження Е-урядування в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вірич, А. О. (2020) Партнерство у вирішенні проблем сталого розвитку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Волошенюк, Є. С. (2020) Державне регулювання сталого розвитку України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Возіян, К. В. (2020) Сталий розвиток в умовах децентралізації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вайчютє, С. О. (2021) Тенденції економічного розвитку України під впливом кліматичних змін. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ведмицька, О. В. (2021) Контролінг у діяльності органів державної влади. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Венгер, О. С. (2021) Розвиток електронного урядування в Україні в умовах сучасних реформ. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вітенчук, К. О. (2021) Шляхи створення ефективної системи брендингу та PR-технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Г

Гроховецька, М. С. (2018) Маркетингові стратегії на ринку туристичних послуг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гаврилюк, Р. С. (2017) Управління товарним асортиментом на прикладі магазину «Ідеал». Masters thesis, ОДЕКУ.

Галашко, М. О. (2019) Принципи "Блакитної економіки" в управлінні береговою зоною України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гетманець, В. О. (2019) Формування політики управління відходами на державному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Головченко, Г. А. (2020) Формування інвестиційної привабливості регіонів України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гасанов, Р. А. (2021) Маркетингова стратегія розвитку гастрономічного туризму. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Грибов, І. Є. (2021) Оцінка економічної ефективності енергозберігаючих заходів на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Д

Джабраїлов, Т. Д. (2018) Перспективи розвитку менеджменту персоналу в сучасних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дишлі, В.М. (2017) Cтратегія забезпеченні конкурентоcпроможноcті підприємcтва в cучаcних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Делі-Іванова, Г. С. (2019) Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дімов, С. І. (2019) Формування та підтримка іміджу організацій в умовах ринкової економіки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джуманазаров, Х. (2019) Дослідження механізму здійснення управління якістю наданих послуг організації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дарієнко, М. А. (2020) Формування етики державних службовців України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джафаров, А. Е. огли (2022) Впровадження стратегії екологічного маркетингу на сільськогосподарських підприємствах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Домаскін, Д. О. (2023) Вплив трейд-маркетингових заходів на розвиток якісної дистрибуції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жерноклєєва, Н. В. (2018) Шляхи подолання конфліктів в системі державного управління. Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Захарченко, І. О. (2019) Франчайзинг як форма виходу підприємства на зовнішній ринок. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Завалій, В. І. (2019) Удосконалення механізму управління. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Кулічевський, В. С. (2018) Удосконалення системи управління природно-заповідним фондом на основі маркетингової стратегії розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колоберда, М. М. (2018) Формування соціо-еколого-економічного механізму стійкого розвитку регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кульчаковська, О. В. (2018) Використання сучасних методів мотивації на підприємстві. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коротнян, О. В. (2018) Теорія і практика впровадження системи контролінгу на підприємстві в умовах інформатизації суспільства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колібаба, Р. В. (2018) Дослідження розвитку туристично-рекреаційного комплексу Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кішенко, В. В. (2017) Розробка автоматизованої системи аналізу виконання робіт з ремонту та обслуговування автомобілів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, Є. Ю. (2017) Адміністрування екологічного податку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Калмикова, К. С. (2019) Удосконалення державної комунікативної політики України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Карпова, В. І. (2019) Проблеми та перспективи розвитку сучасного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коновалова, О. О. (2019) Формування та розвиток корпоративної культури організацій в сучасному бізнес-середовищі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коржук, А. М. (2019) Розвиток лояльності персоналу в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кочев, Б. (2019) Оцінка економіко-екологічних ризиків в регіональному вимірі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кривошапка, Т. О. (2019) Розробка та реалізація комплексу заходів для подачі заявки на заключення ЕСКО контракту для будівель університету. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Корой, В. В. (2020) Управління інвестиційною привабливістю регіону. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коханенко, С. С. (2020) Громадянське суспільство як чинник побудови демократичної політичної системи. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Корой, Н. А. (2020) Управління екологічною безпекою регіону. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кирилюк, К. Є. (2021) Удосконалення маркетингової комунікаційної політики компанії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Клівець, Є. О. (2021) Адміністративні послуги, як об’єкт державного управління, на прикладі Южноукраїнського ЦНАП. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Л

Лук'янчук, О. О. (2017) Економіко-екологічні проблеми Дунайського регіону України та шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Левицький, В. М. (2017) Дослідження ефективності збутової діяльності. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ларіна, В. В. (2017) Управління економічною безпекою на підприємстві в сучасних ринкових умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ланецька, Я. В. (2017) Аналітичне забезпечення процесу виробництва продукції підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Литвинов, О. В. (2020) Контроль управлінської діяльності в сфері публічного управління. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Линник, О. В. (2023) Система організації управлінської праці на підприємстві (на прикладі ТОВ ОЛИС). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Масленко, А. В. (2018) Удосконалення системи антикризового управління діяльністю підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, П. П. (2018) Управління фінансовою стійкістю організації. Masters thesis, ОДЕКУ.

Москаленко, М. Ю. (2017) Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим розвитком сфери поводження із твердими побутовими відходами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Маяк, Т. Л. (2017) Моніторинг представленості продукції як важіль управління продажами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мораренко, О. В. (2017) Удосконалення пpиpoдоохоронної діяльності на підприємстві. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мурзаєв, Т. Ш. (2017) Методи просування стоматологічних інструментів та приладів на вітчизняний ринок. Masters thesis, ОДЕКУ.

Міланічева, М. К. (2017) Екологічна безпека регіонального розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Машталер, Ю. І. (2019) Удосконалення кадрової політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, Ф. З. (2019) Механізми державного регулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Маммедов, О. В. (2019) Формування ефективної економіко-екологічної політики управління ресурсами водно-болотних угідь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мєрєт, Л. І. (2019) Професійна соціалізація молоді. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мигиріна, О. М. (2019) Механізм управління розвитком залізничної галузі в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Маланчук, В. В. (2019) Розробка плану впровадження сучасних технологій енергоспоживання для покращення еколого-економічних показників експлуатації будівлі гуртожитку університету. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мелека, Є. В. (2019) Застосування системного підходу в управлінні підприємством. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мурадова, Е. (2020) Підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Матвієнко, Т. І. (2020) Регіональна імплементація стратегій поводження зі сміттям. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Майборода, Н. В. (2023) Методичний інструментарій побудови системи управління персоналом. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Н

Нурієва, У. Г. (2017) Становлення та функціонування ринку праці в регіоні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нєдєлку, Т. Г. (2020) Управління туристичною діяльністю в кризовий період. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нікітюк, В. І. (2022) Формування корпоративного іміджу в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

О

Омельченко, М. О. (2018) Дослідження регіональних проблем інвестиційної діяльності на прикладі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Паірелі, Р. (2018) Шляхи вдосконалення корпоративної культури в ринкових умовах господарювання. Masters thesis, ОДЕКУ.

Прокопович, В. В. (2018) Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Петкович, Т. В. (2017) Підвищення ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Просенюк, О. С. (2017) Еколого-економічні проблеми водних ресурсів та шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Паловський, О. В. (2017) Формування стратегії сталого економіко-екологічного розвитку території. Masters thesis, ОДЕКУ.

Приймак, О. А. (2019) Динаміка змін основних соціально-економічних показників Одеської області за період проведення АТО. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Піщанський, В. Р. (2019) Розробка плану впровадження сучасних технологій енергоспоживання для покращення еколого-економічних показників експлуатації будівлі навчально-лабораторного корпусу університету. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Познанська, М. С. (2019) Удосконаленя кадрової політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Петренко, І. О. (2019) Механізм використання ресурсного потенціалу на регіональному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Поліщук, В. Ю. (2020) Теоретичні та практичні аспекти управління прибутком підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Паскалов, С. З. (2021) Застосування принципів публічного адміністрування у сфері будівництва. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Перчеклій, М. Ю. (2021) Формування адміністративних управлінських рішень. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Петренко, А. В. (2022) Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційного потенціалу проектного партнерства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Прокопенко, А. В. (2022) Управління готельно-ресторанним бізнесом в умовах кризи. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пімєнова, Ю. О. (2023) Проблеми та перспективи управління державним боргом України в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Р

Рябова, Д. Є. (2018) Розробка проекту створення комплексного підприємства туристичної галузі "гуртожиток-хостел". Masters thesis, ОДЕКУ.

Ровний, С. В. (2017) Збутова політика підприємства будівельних матеріалів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Раков, В. А. (2017) Обгрунтування конкурентної стійкості підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рафаловський, І. І. (2017) Екологізація діяльності підприємства як необхідний чинник його розвитку в сучасних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Столярова, І. Є. (2019) Удосконалення управління фінансами на регіональному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сулейманов, А. Р. (2019) Формування стратегії виходу підприємства на нові ринки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Соколовська, Л. І. (2019) Дослідження процесів формування брендів в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сидорак, А. В. (2020) Стратегія розвитку будівельної галузі в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Семенюк, Т. С. (2020) Регіональна економічна політика в умовах сучасних реформ. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Саковський, Д. С. (2023) Шляхи побудови позитивного іміджу організації в ринкових умовах господарювання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сатторова, Г. (2021) Вдосконалювання організаційної структури управління в умовах сталого розвитку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Т

Таранець, В. В. (2018) Самоорганізація населення на прикладі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Masters thesis, ОДЕКУ.

Таранець, С. В. (2018) Дисциплінарна відповідальність державного службовця: види та способи застосування. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ткач, З. С. (2019) Удосконалення державного управління природоохоронної діяльності на регіональному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тупалов, А. Є. (2020) Удосконалення організації збутової діяльності в сучасному бізнес-середовищі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Темірева, О. Д. (2022) Запровадження бюджету участі для розвитку громад в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Х

Худайназаров, Ш. (2018) Шляхи формування оптимальної організаційної структури управління бізнесом. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ходжагелдієва, Н. (2020) Розробка програми розвитку туристичної індустрії Туркменістану. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Хоу, Б. (2021) Організація маркетингової діяльності компанії та шляхи її вдосконалення. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чебан, С. В. (2018) Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чорній, Д. Т. (2019) Удосконалення державної політики в сфері охорони здоров'я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чабанюк, А. С. (2021) Управління мотивацією праці персоналу в ринкових умовах господарювання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Черногор, Н.Г. (2021) Удосконалення методів ціноутворення на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ш

Швец, Є. Є. (2018) Удосконалення механізмів забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонального рибопромислового комплексу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шманова, Г. В. (2018) Удосконалення механізмів формування та реалізації регіональної політики розвитку івентивного туризму. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шатола, Є. О. (2017) Вдосконалення управління еколого-економічним розвитком регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шихиєв, Н.З. (2021) Управління інформаційними ризиками на підприємстві Шихиєв. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ю

Юзва, І. М. (2021) Формування гендерної політики в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Я

Ярошенко, Ю. О. (2019) Міжнародне партнерство на ринку туристичних послуг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Яркіна, В. Г. (2022) Проблеми та перспективи розвитку електротранспорту. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Sun May 19 08:40:02 2024 UTC.