Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності > Кваліфікаційні роботи > Магістерські роботи"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | Т | Х | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 52.

І

Ібрагімов, Е.Р. (2017) Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Івасюк, Ю.В. (2017) Проблеми та перспективи сталого природокористування в Карпатському регіоні України. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ільницький, О.П. (2018) Аналіз кадрового забезпечення системи управління організації й основні напрямки його удосконалення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

А

Аксентій, Ю.М. (2017) Оцінка економічної ефективності впровадження організаційно-економічних заходів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Б

Бабійчук, Н.В. (2017) Впровадження енергозберігаючих технологій в умовах сучасного розвитку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Балабан, Т.М. (2018) Механізм територіального управління курортним господарством регіону (на прикладі Одеської області). магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Батуєва, А.В. (2018) Вплив автотранспортного комплексу на довкілля. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Бояренко, П.С. (2017) Маркетингова стратегія банку на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк". магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Бузіян, М.Ф. (2017) Економіко-екологічні проблеми Придунайського регіону України та шляхи їх вирішення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

В

Виноградова, В.М. (2018) Вдосконалення системи поводження з радіоактивними відходами в Україні на прикладі ДСП «Одеський ДМСК». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Відаталла, І.М. (2017) Розробка пропозицій щодо стратегічного розвитку Одеси з урахуванням енегргоефективності. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Г

Гаврилюк, Р.С. (2017) Управління товарним асортиментом на прикладі магазину «Ідеал». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Гроховецька, М.С. (2018) Маркетингові стратегії на ринку туристичних послуг. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Д

Джабраїлов, Т.Д. (2018) Перспективи розвитку менеджменту персоналу в сучасних умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дишлі, В.М. (2017) Cтратегія забезпеченні конкурентоcпроможноcті підприємcтва в cучаcних умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жерноклєєва, Н.В. (2018) Шляхи подолання конфліктів в системі державного управління. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

К

Колоберда, М.М. (2018) Формування соціо-еколого-економічного механізму стійкого розвитку регіону. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Колібаба, Р.В. (2018) Дослідження розвитку туристично-рекреаційного комплексу Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Коротнян, О.В. (2018) Теорія і практика впровадження системи контролінгу на підприємстві в умовах інформатизації суспільства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, Є.Ю. (2017) Адміністрування екологічного податку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кульчаковська, О.В. (2018) Використання сучасних методів мотивації на підприємстві. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кулічевський, В.С. (2018) Удосконалення системи управління природно-заповідним фондом на основі маркетингової стратегії розвитку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кішенко, В.В. (2017) Розробка автоматизованої системи аналізу виконання робіт з ремонту та обслуговування автомобілів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Л

Ланецька, Я.В. (2017) Аналітичне забезпечення процесу виробництва продукції підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ларіна, В.В. (2017) Управління економічною безпекою на підприємстві в сучасних ринкових умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Левицький, В.М. (2017) Дослідження ефективності збутової діяльності. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Лук'янчук, О.О. (2017) Економіко-екологічні проблеми Дунайського регіону України та шляхи їх вирішення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

М

Мамедов, П.П. (2018) Управління фінансовою стійкістю організації. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Масленко, А.В. (2018) Удосконалення системи антикризового управління діяльністю підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Маяк, Т.Л. (2017) Моніторинг представленості продукції як важіль управління продажами. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мораренко, О.В. (2017) Удосконалення пpиpoдоохоронної діяльності на підприємстві. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Москаленко, М.Ю. (2017) Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим розвитком сфери поводження із твердими побутовими відходами. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мурзаєв, Т.Ш. (2017) Методи просування стоматологічних інструментів та приладів на вітчизняний ринок. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Міланічева, М.К. (2017) Екологічна безпека регіонального розвитку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Н

Нурієва, У.Г. (2017) Становлення та функціонування ринку праці в регіоні. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

О

Омельченко, М.О. (2018) Дослідження регіональних проблем інвестиційної діяльності на прикладі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

П

Паловський, О.В. (2017) Формування стратегії сталого економіко-екологічного розвитку території. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Паірелі, Р. (2018) Шляхи вдосконалення корпоративної культури в ринкових умовах господарювання. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Петкович, Т.В. (2017) Підвищення ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Прокопович, В.В. (2018) Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Просенюк, О.С. (2017) Еколого-економічні проблеми водних ресурсів та шляхи їх вирішення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Р

Раков, В.А. (2017) Обгрунтування конкурентної стійкості підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Рафаловський, І.І. (2017) Екологізація діяльності підприємства як необхідний чинник його розвитку в сучасних умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ровний, С.В. (2017) Збутова політика підприємства будівельних матеріалів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Рябова, Д.Є. (2018) Розробка проекту створення комплексного підприємства туристичної галузі "гуртожиток-хостел". магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Т

Таранець, В.В. (2018) Самоорганізація населення на прикладі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Таранець, С. В. (2018) Дисциплінарна відповідальність державного службовця: види та способи застосування. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Х

Худайназаров, Ш. (2018) Шляхи формування оптимальної організаційної структури управління бізнесом. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чебан, С.В. (2018) Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шатола, Є.О. (2017) Вдосконалення управління еколого-економічним розвитком регіону. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Швец, Є.Є. (2018) Удосконалення механізмів забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонального рибопромислового комплексу. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Шманова, Г.В. (2018) Удосконалення механізмів формування та реалізації регіональної політики розвитку івентивного туризму. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Mon Jan 20 14:47:52 2020 MSK.