Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності > Кваліфікаційні роботи > Магістерські роботи
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності > Кваліфікаційні роботи > Магістерські роботи"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 116.

І

Ібрагімов, Е.Р. (2017) Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Івасюк, Ю.В. (2017) Проблеми та перспективи сталого природокористування в Карпатському регіоні України. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ільницький, О.П. (2018) Аналіз кадрового забезпечення системи управління організації й основні напрямки його удосконалення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ісмаїлов, А. Т. (2019) Аналіз діяльності та управління туристського агентства на прикладі ТОВ «LineUp Tour». thesis, ОДЕКУ.

А

Абдиллаєв, Р. (2019) Розробка системи бюджетування на підприємстві. thesis, ОДЕКУ.

Абрашевський, І. В. (2019) Економічні механізми заходів національної морської стратегії України. thesis, ОДЕКУ.

Аверкіна, А. О. (2019) Впровадження сучасних методів управління персоналом комерційного підприємства (на прикладі ТОВ «СНТИ»). thesis, ОДЕКУ.

Аксентій, Ю.М. (2017) Оцінка економічної ефективності впровадження організаційно-економічних заходів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Алізаде, Р. Б. (2019) Аналіз організаційної структури ТОВ «Мегатрейд». thesis, ОДЕКУ.

Атакішілі, Л. (2019) Державне регулювання розвитку ресторанного господарства. thesis, ОДЕКУ.

Б

Бабійчук, Н.В. (2017) Впровадження енергозберігаючих технологій в умовах сучасного розвитку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Бажак, К. М. (2019) Напрямки підвищення ефективності економічної діяльності туристичного оператора (на прикладі туристичної компанії ТОВ «ТЕЗ ТУР»). thesis, ОДЕКУ.

Базюк, О. О. (2020) Стимулювання економічного зростання в регіонах України. thesis, .

Балабан, Т.М. (2018) Механізм територіального управління курортним господарством регіону (на прикладі Одеської області). магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Барбанягра, А. М. (2020) Основні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на сучасному етапі. thesis, ОДЕКУ.

Батуєва, А.В. (2018) Вплив автотранспортного комплексу на довкілля. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Бегалієв, А. (2019) Удосконалення кредитної політики підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Бердишева, О. І. (2019) Порівняння основних показників економічного розвитку Одеської області та міста Одеси. thesis, ОДЕКУ.

Бояренко, П.С. (2017) Маркетингова стратегія банку на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк". магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Будолак, Є. С. (2020) Удосконалення комунікацій в публічному управлінні. thesis, ОДЕКУ.

Бузіян, М.Ф. (2017) Економіко-екологічні проблеми Придунайського регіону України та шляхи їх вирішення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Букова, О. О. (2019) Формування й удосконалення політики охорони та безпеки праці. thesis, ОДЕКУ.

Бургаз, М. І. (2020) Економічна складова заходів реалізації морської стратегії України. thesis, ОДЕКУ.

Бургаз, О. А. (2020) Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. thesis, ОДЕКУ.

В

Васильченко, І. Ю. (2019) Впровадження Е-урядування в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Виноградова, В.М. (2018) Вдосконалення системи поводження з радіоактивними відходами в Україні на прикладі ДСП «Одеський ДМСК». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Возіян, К. В. (2020) Сталий розвиток в умовах децентралізації. thesis, .

Волошенюк, Є. С. (2020) Державне регулювання сталого розвитку України. thesis, ОДЕКУ.

Відаталла, І.М. (2017) Розробка пропозицій щодо стратегічного розвитку Одеси з урахуванням енегргоефективності. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Вірич, А. О. (2020) Партнерство у вирішенні проблем сталого розвитку. thesis, ОДЕКУ.

Вітковська, М. О. (2019) Організація маркетингової діяльності підприємства на основі використання інтернет-технологій. thesis, ОДЕКУ.

Г

Гаврилюк, Р.С. (2017) Управління товарним асортиментом на прикладі магазину «Ідеал». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Галашко, М. О. (2019) Принципи "Блакитної економіки" в управлінні береговою зоною України. thesis, ОДЕКУ.

Гетманець, В. О. (2019) Формування політики управління відходами на державному рівні. thesis, ОДЕКУ.

Головченко, Г. А. (2020) Формування інвестиційної привабливості регіонів України. thesis, ОДЕКУ.

Гроховецька, М. С. (2018) Маркетингові стратегії на ринку туристичних послуг. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Д

Дарієнко, М. А. (2020) Формування етики державних службовців України. thesis, .

Делі-Іванова, Г. С. (2019) Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Джабраїлов, Т.Д. (2018) Перспективи розвитку менеджменту персоналу в сучасних умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Джуманазаров, Х. (2019) Дослідження механізму здійснення управління якістю наданих послуг організації. thesis, ОДЕКУ.

Дишлі, В.М. (2017) Cтратегія забезпеченні конкурентоcпроможноcті підприємcтва в cучаcних умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дімов, С. І. (2019) Формування та підтримка іміджу організацій в умовах ринкової економіки. thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жерноклєєва, Н.В. (2018) Шляхи подолання конфліктів в системі державного управління. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

З

Завалій, В. І. (2019) Удосконалення механізму управління. thesis, ОДЕКУ.

Захарченко, І. О. (2019) Франчайзинг як форма виходу підприємства на зовнішній ринок. thesis, ОДЕКУ.

К

Калмикова, К. С. (2019) Удосконалення державної комунікативної політики України. thesis, ОДЕКУ.

Карпова, В. І. (2019) Проблеми та перспективи розвитку сучасного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. thesis, ОДЕКУ.

Колоберда, М.М. (2018) Формування соціо-еколого-економічного механізму стійкого розвитку регіону. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Колібаба, Р.В. (2018) Дослідження розвитку туристично-рекреаційного комплексу Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Коновалова, О. О. (2019) Формування та розвиток корпоративної культури організацій в сучасному бізнес-середовищі. thesis, ОДЕКУ.

Коржук, А. М. (2019) Розвиток лояльності персоналу в сучасних умовах. thesis, ОДЕКУ.

Корой, В. В. (2020) Управління інвестиційною привабливістю регіону. thesis, ОДЕКУ.

Корой, Н. А. (2020) Управління екологічною безпекою регіону. thesis, .

Коротнян, О.В. (2018) Теорія і практика впровадження системи контролінгу на підприємстві в умовах інформатизації суспільства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Коханенко, С. С. (2020) Громадянське суспільство як чинник побудови демократичної політичної системи. thesis, ОДЕКУ.

Кочев, Б. (2019) Оцінка економіко-екологічних ризиків в регіональному вимірі. thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, Є.Ю. (2017) Адміністрування екологічного податку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кривошапка, Т. О. (2019) Розробка та реалізація комплексу заходів для подачі заявки на заключення ЕСКО контракту для будівель університету. thesis, ОДЕКУ.

Кульчаковська, О.В. (2018) Використання сучасних методів мотивації на підприємстві. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кулічевський, В.С. (2018) Удосконалення системи управління природно-заповідним фондом на основі маркетингової стратегії розвитку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кішенко, В.В. (2017) Розробка автоматизованої системи аналізу виконання робіт з ремонту та обслуговування автомобілів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Л

Ланецька, Я.В. (2017) Аналітичне забезпечення процесу виробництва продукції підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ларіна, В.В. (2017) Управління економічною безпекою на підприємстві в сучасних ринкових умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Левицький, В.М. (2017) Дослідження ефективності збутової діяльності. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Литвинов, О. В. (2020) Контроль управлінської діяльності в сфері публічного управління. thesis, ОДЕКУ.

Лук'янчук, О.О. (2017) Економіко-екологічні проблеми Дунайського регіону України та шляхи їх вирішення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

М

Маланчук, В. В. (2019) Розробка плану впровадження сучасних технологій енергоспоживання для покращення еколого-економічних показників експлуатації будівлі гуртожитку університету. thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, П.П. (2018) Управління фінансовою стійкістю організації. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, Ф. З. (2019) Механізми державного регулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери. thesis, ОДЕКУ.

Маммедов, О. В. (2019) Формування ефективної економіко-екологічної політики управління ресурсами водно-болотних угідь. thesis, ОДЕКУ.

Масленко, А.В. (2018) Удосконалення системи антикризового управління діяльністю підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Матвієнко, Т. І. (2020) Регіональна імплементація стратегій поводження зі сміттям. thesis, ОДЕКУ.

Машталер, Ю. І. (2019) Удосконалення кадрової політики підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Маяк, Т.Л. (2017) Моніторинг представленості продукції як важіль управління продажами. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мелека, Є. В. (2019) Застосування системного підходу в управлінні підприємством. thesis, ОДЕКУ.

Мигиріна, О. М. (2019) Механізм управління розвитком залізничної галузі в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Мораренко, О.В. (2017) Удосконалення пpиpoдоохоронної діяльності на підприємстві. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Москаленко, М.Ю. (2017) Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим розвитком сфери поводження із твердими побутовими відходами. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мурадова, Е. (2020) Підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу. thesis, ОДЕКУ.

Мурзаєв, Т.Ш. (2017) Методи просування стоматологічних інструментів та приладів на вітчизняний ринок. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мєрєт, Л. І. (2019) Професійна соціалізація молоді. thesis, ОДЕКУ.

Міланічева, М.К. (2017) Екологічна безпека регіонального розвитку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Н

Нурієва, У.Г. (2017) Становлення та функціонування ринку праці в регіоні. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Нєдєлку, Т. Г. (2020) Управління туристичною діяльністю в кризовий період. thesis, ОДЕКУ.

О

Омельченко, М.О. (2018) Дослідження регіональних проблем інвестиційної діяльності на прикладі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

П

Паловський, О.В. (2017) Формування стратегії сталого економіко-екологічного розвитку території. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Паірелі, Р. (2018) Шляхи вдосконалення корпоративної культури в ринкових умовах господарювання. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Петкович, Т.В. (2017) Підвищення ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Петренко, І. О. (2019) Механізм використання ресурсного потенціалу на регіональному рівні. thesis, ОДЕКУ.

Познанська, М. С. (2019) Удосконаленя кадрової політики підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Поліщук, В. Ю. (2020) Теоретичні та практичні аспекти управління прибутком підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Приймак, О. А. (2019) Динаміка змін основних соціально-економічних показників Одеської області за період проведення АТО. thesis, ОДЕКУ.

Прокопович, В.В. (2018) Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Просенюк, О.С. (2017) Еколого-економічні проблеми водних ресурсів та шляхи їх вирішення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Піщанський, В. Р. (2019) Розробка плану впровадження сучасних технологій енергоспоживання для покращення еколого-економічних показників експлуатації будівлі навчально-лабораторного корпусу університету. thesis, ОДЕКУ.

Р

Раков, В.А. (2017) Обгрунтування конкурентної стійкості підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Рафаловський, І.І. (2017) Екологізація діяльності підприємства як необхідний чинник його розвитку в сучасних умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ровний, С.В. (2017) Збутова політика підприємства будівельних матеріалів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Рябова, Д.Є. (2018) Розробка проекту створення комплексного підприємства туристичної галузі "гуртожиток-хостел". магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

С

Семенюк, Т. С. (2020) Регіональна економічна політика в умовах сучасних реформ. thesis, ОДЕКУ.

Сидорак, А. В. (2020) Стратегія розвитку будівельної галузі в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Соколовська, Л. І. (2019) Дослідження процесів формування брендів в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Столярова, І. Є. (2019) Удосконалення управління фінансами на регіональному рівні. thesis, ОДЕКУ.

Сулейманов, А. Р. (2019) Формування стратегії виходу підприємства на нові ринки. thesis, ОДЕКУ.

Т

Таранець, В.В. (2018) Самоорганізація населення на прикладі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Таранець, С. В. (2018) Дисциплінарна відповідальність державного службовця: види та способи застосування. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ткач, З. С. (2019) Удосконалення державного управління природоохоронної діяльності на регіональному рівні. thesis, ОДЕКУ.

Тупалов, А. Є. (2020) Удосконалення організації збутової діяльності в сучасному бізнес-середовищі. thesis, ОДЕКУ.

Х

Ходжагелдієва, Н. (2020) Розробка програми розвитку туристичної індустрії Туркменістану. thesis, ОДЕКУ.

Худайназаров, Ш. (2018) Шляхи формування оптимальної організаційної структури управління бізнесом. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чебан, С.В. (2018) Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Чорній, Д. Т. (2019) Удосконалення державної політики в сфері охорони здоров'я. thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шатола, Є.О. (2017) Вдосконалення управління еколого-економічним розвитком регіону. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Швец, Є.Є. (2018) Удосконалення механізмів забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонального рибопромислового комплексу. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Шманова, Г.В. (2018) Удосконалення механізмів формування та реалізації регіональної політики розвитку івентивного туризму. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Я

Ярошенко, Ю. О. (2019) Міжнародне партнерство на ринку туристичних послуг. thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Sun Apr 18 19:45:31 2021 MSK.